LISTOPAD     2009 r.

1 listopad 2009 - Wszystkich Świętych

Panie Jezu – błagam Cię powiedz ostatnie słowo o otchłani, bo poprzedni Twój przekaz jest dla mnie niezrozumiały.

Pan:
„Pisz wolno. Otchłań nie istnieje od Mojego Zmartwychwstania. Wszystkie dusze trafiają do czyśćca najpierw. One same mają rozeznanie gdzie jest ich miejsce wedle ich uczynków co do ciała, myśli i mowy. Dla wielu jest to otchłań, bo nie rozumieją tego znaczenia. Czasami, ale to tylko czasami dusza idzie do Nieba i My ją witamy z całym orszakiem Świętych w Niebie i jest to dla Nas ale i dla niej – tej duszy – wielkie święto. Dzieciątka: te zabijane i te, które umarły śmiercią naturalną są z nami od początku ich istnienia - w Niebie i one tam na swój sposób wiadomy tylko dla nich – przepraszają za swoich rodziców i dziękują nam, że mają rodzinę. W Niebie nie ma nierozumnych istot. Tam każdy wie co ma robić, ma tę Łaskę od Ojca mego. One dużo wypraszają łask dla was. Wy szczegółów nie musicie wiedzieć ale tyle co mogę wam powiedzieć to powiedziałem.
A ty – Mieczysławo – przetłumacz te teksty na język angielski i rozsyłaj gdzie możesz i powieś w Kaplicy adoracji. To też będzie jako przestroga dla tych co mają zamiar zabić swoje dziecko.
Pamiętaj – uczyń to, jak najszybciej, bo żal Mi każdego dzieciątka ale i jego matki też, bo kara dla nich jest wielka. AMEN.

Jezus zabijany i zmartwiony do bólu. - napisał Pan Jezus

Chciałabyś wiedzieć gdzie jest A.?...(mój pracodawca) On jest w czyśćcu i nawet nie na samym dole, chociaż jest Żydem. On miał dobre serce dla bliźniego i tym sobie zasłużył na to miejsce. On modli się też za ciebie i już umie modlić się a także wie, że ty za niego modlisz się i dużo zawdzięcza twoim modlitwom.
A jego żona ........o niej nie będę nawet mówił bo ona nie jest Moja i nie będzie - w swej zatwardziałości i uporze.


Panie Jezu – pytają cię gdzie jest dusza B.K.?
Pan:
Ona jeszcze cierpi w czyśćcu. Wasze osądy i sądy są inne niż Moje. Policzony jest każdy grzech popełniony myślą, mową i uczynkiem ale i zaniedbaniem. A ona dużo zaniedbywała. Pokutuje również i za to, co mogła zrobić dobrego a nie zrobiła. Miała wiele szans, które Ja daję a ona nie wykorzystała.
Mówię to do was – słuchajcie natchnień i sumienia, bo sumienie to Bóg. - napisał Pan Jezus


Panie Jezu – gdzie są teście - K.K.
Pan:
„ Oboje są w czyśćcu . Zamawiajcie Msze święte za nich, bo oni cierpią też za grzechy swoich dzieci. Oni nie mogą nic zrobić dla siebie. Ja wysłuchuję ich ale oni proszą o więcej modlitwy dla siebie. Oni są na jednym poziomie – tym samym i widzą się ale tam jest inne rozeznanie siebie. Jezus Sprawiedliwy”.


Panie Jezu - pytają Ciebie, gdzie jest dusza Krzysztofa – brata J.
Pan:
„Krzysiek to dobra dusza. Tu jest bardziej pożyteczny i chętny do wszystkiego, ale jest jeszcze w czyśćcu. On też pokutuje także za to, że miał dużo szans dokonać dobrych rzeczy a nie dokonał poprzez nierozeznanie Mojej woli. Miał podpowiedzi, ale nie starał się nawet posiąść wiadomości w tym kierunku. „ AMEN. Jezus3 listopad 2009 r.

Panie Jezu - pytają Ciebie – gdzie znajdują się dorośli nieochrzczeni, którzy dobrze żyli.
Pan:
„Tak, dusz tych jest bardzo dużo a nie będę określał ich liczbą. One nie są potępione. To jest temat bardzo złożony. Sa takie dusze, które nigdy nie miały możliwości o Mnie słyszeć gdzieś w buszu. Buszem nazywam także wielkie aglomeracje miejskie napędzane przez zgiełk medialny tego świata. Ja jestem Sprawiedliwy i umieszczam ich w odpowiednich miejscach ale nie są potępione. Katolicy mają wiedzę o Mnie nawet doskonałą i oni traktowani są inaczej, bo jeżeli idą do piekła to świadomie. Nie mogę zrównywać dusz nieświadomych Mnie ze świadomymi. Komu więcej dano to i więcej się wymaga. Pierwszy dzień po śmierci jest najważniejszy dla dusz, bo one otrzymują Łaskę rozeznania swoich win i jeszcze w tym dniu mogą wybierać.”
                                              Jezus Sprawiedliwy.


Panie Jezu – czy Komunia w religii prawosławnej pod dwiema postaciami – obraża Cię?
Pan:
„Wszystkie inne odłamy religii od katolickiej obrażają Mnie. Ci, którzy poznali Moje prawa a wybrali inną prawdę są surowo osądzani. Ci, którzy nieświadomie idą inną drogą są inaczej sądzeni. Ja jestem w pełni tam, gdzie jest Papież i ci co do niego należą. Inne religie bardzo Mnie obrażają, bo to nie są religie. Religia jest jedna – katolicka – pochodząca od św. Piotra. Co on ustalił, to jest święte. Wszystko inne podyktowane jest pychą i własnym „ja” czego Ja nie uważam za właściwe. Mają wolną wolę i mogą wybierać. Teraz tak dużo jest Moich Misjonarzy na świecie, że ludzie powinni mieć rozeznanie. Rozeznawajcie, badajcie i nawracajcie się i powracajcie do Mojego Ołtarza prawdziwego i świętego nawet za cenę utraty życia ziemskiego, bo ja wam dam życie szczęśliwe i w obfitości. Wszystkie inne religie obrażają Mnie jak i ich obrzędy niezgodne z Moimi ustalonymi w dniu Ostatniej Wieczerzy z naniesionymi poprawkami przez papieży.
Podkreśl to: wszystkie inne obrzędy niezgodne z Moją wolą obrażają Mnie.”
                                                                                Jezus obrażany.


Panie Jezu gdy wyjdzie zarządzenie aby przyjmować Cię na rękę bo ma panować grypa i robią to w trosce aby nie przenosić choroby i nie zarażać się poprzez dotyk do ust czy do języka – co mamy robić ? Czy powinniśmy przyjąć Cię na rękę ?
Pan:
„ Starać się manifestować swoją rację a Moją Prawdę. Jeszcze w historii świata nikt nie umarł ani nie zachorował dlatego, że brał Mnie do ust. Ja jestem czystością Przenajświętszą i nikt nie zaraził się ode Mnie żadną chorobą. To jest wymysł tylko biskupów, bo chcą być nadgorliwi wobec władz państwowych ale to nie jest jeszcze akt przymusu. Macie wolną wolę i tylko od was zależy jak postąpicie.
Powiedziałem: świeccy ludzie uratują ten świat od zguby, bo Moi Apostołowie bardziej się boją Mojego wroga niż Mnie. Jak tak chcą, to w momencie ich śmierci będzie ich witał z radością Mój wróg a nie Ja, bo Ja cały czas płaczę nad nimi. Cały czas przeszkody Mi stawiają i chcą być ważniejsi ode Mnie. AMEN.
                                                        Jezus zmartwiony nieposłuszeństwem kapłanów.
- napisał Pan Jezus5 listopad 2009 r.

Należy się wszystkim naszym korespondentom wyjaśnienie, co to znaczy :
„ Pan Jezus napisał”.
Otóż - od lutego bieżącego roku Pan Jezus nanosi poprawki na swojej”stronie”. Co jest ważne dla Niego i dla nas Pan Jezus pisze innym drukiem, bo ja umiem pisać tylko najzwyklejszym pismem. Nauczyłam się niedawno pogrubiać litery i pismem pochyłym aby odróżnić słowo Pana Jezusa. W orginalnym dokumencie to jest bardzo widoczne, ponieważ bardzo odróżnia się to inne pismo. Zwykle znajduję nowy tekst gdy otwieram laptop a wtedy serce się raduje, że Pan Jezus ze mną pisze. Teraz to nawet tęsknię za tym pisaniem ale na początku jak nie pojmowałam co się stało, to serce mi „waliło”z przeżycia i z wrażenia. Czasami Pan pisze w mojej obecności. Jeden raz gdy pytałam Pana Jezusa, czy te filmy, są prawdziwe, które są na „stronie” ( o trumnach) wówczas w mojej obecności zrobił się szum na ekranie laptopa, wyrazy zaczęły skakać i litery aż wreszcie „ułożyły” się w odpowiednie zdanie. Wtedy to naprawdę się przetraszyłam.

Panie Jezu – Twoja czcicielka i jej mąż z Holandii proszą o słowo i błogosławieństwo Twoje dla nich.

Pan:
„ Oczekuję od nich poszanowania Mnie w Przykazaniach Moich, których znaczenie ona zna. Tak samo i od jej męża. Ja błogosławię tym, którzy są ze Mną zjednoczeni w Komunii Świętej. Msza Święta niech będzie Ofiarą przebłagalną za ich grzechy i całego świata. We Mszy Świętej w pełni uczestniczy ten, kto przyjmuje Mnie do serca swego. Jeżeli ludzie myślą, że to jest uczta to dlatego uważają, że nie zawsze muszą uczestniczyć w niej, że nie jest to takie ważne. Podczas Mszy Świętej Ja bardzo cierpię aż do skonania Mojego. I tak odbierajcie tę jedną godzinę w kościele. Skupienie, modlitwa, wynagradzanie, żałowanie, przepraszanie – takie są zasady uczestnictwa we Mszy Świętej. Uważajcie na swoje czyny i bądźcie wzorem do naśladowania w oddawaniu Mi hołdu za to, że stworzyłem was i dzielcie się czym macie z biednymi bliźnimi. Tak wam dopomóż Bóg. Jezus Cierpiący”.


Dziękuję Ci mój Królu za wskazówki dla nich ale i dla wszystkich.

Było pytanie do Pana Jezusa o młodzieńca, który był w Seminarium kilka lat a potem musiał iść na roczny urlop, z którego nie chce powrócić do Seminarium. Ponieważ jest to temat ważny dla wielu osób postanowiłam tutaj go umieścić.
Pan:
„ Oto jest boleść Moja. Trudzą sie, modlą się, przygotowują się do sprawowania
- napisał Pan Jezus
Mojej Najświętszej Ofiary a potem odchodzą i zostawiają Mnie w bólu. Ty wiesz, że niespokojne będzie serce jego, ponieważ Ja mu wytyczyłem świętą drogę do Nieba a on Mi się sprzeciwił. Ja nie chcę nikogo zmuszać ale powinien jechać na głębokie rekolekcje do Domu Zakonnego i prosić Boga o powrót na Ołtarze Moje, bo Ja oczekuję na niego. Tak, tak – czekam. Jezus strapiony i zdradzony.”

Dziekuję mój Panie Jezu.

Pewien młodzieniec pyta Ciebie Panie nasz czy będą zmiany na pozytywne w kościele, bo chciałby pójść do Seminarium.
Pan:
„ Jak ma powołanie kapłańskie to niech idzie drogą powołania. Szukam Moich kapłanów wśród spienionych fal. Niech będą światłością Moją i promieniują Moimi Przykazaniami. Ludzie potrzebują dobrych przykładów niech się nie rozgląda jak - napisał Pan Jezus
inni robią. Ważne - co czuje serce jego. Niech będzie Moim dobrym przekaźnikiem wiary i prawdy i niech będzie wzorem do naśladowania. Niech daje przykład wierności dla Mnie, bo on Moje prawa zna. Tak mu dopomóż Bóg. Jezus – dobry Kapłan.


Z wielkim szacunkiem dla kapłanów

                                                A P E L     M I Ł O Ś C I
MÓJ JEZU, PRZEZ TWE SERCE TAK BARDZO KOCHAJĄCE - BŁAGAM CIĘ ABYŚ ZAPALIŁ GORLIWOŚCIĄ W TWEJ MIŁOŚCI I TWEJ CHWAŁY WSZYSTKICH KAPŁANÓW ŚWIATA, WSZYSTKICH MISJONARZY,

WSZYSTKICH, KTÓRZY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA GŁOSZENIE TWOJEGO BOSKIEGO SŁOWA ABY OGARNIĘCI ŚWIĘTYM ZAPAŁEM WYRYWALI DUSZE SZATANOWI I PROWADZILI JE DO TWOJEGO SERCA GDZIE BĘDĄ CIĘ CHWALIĆ NA WIEKI . AMEN. - napisał Pan Jezus6 listopad 2009 r.

Panie Jezu E....pyta Cię, czy musi taki ciężki Krzyż nieść.?
Pan:
” Ona Mnie zrozumie, dlatego nałożyłem taki ciążki dla niej krzyż. Ona będzie Go niosła w pokorze i za innych, którzy nie chcą krzyża a tylko złorzeczą. Proszę ją aby pomogła Mi takie krzyże i za innych nieść. Niech nie ustaje w modlitwie a wynagrodzę jej to w odpowiednim momencie. Kocham ją a wiem, że i ona Mnie kocha i nie będzie szemrała przeciwko Mnie. Serce Moje raduje się, że mam wiernych przyjaciół. Jest wiele intencji, w których ona powinna ofiarować każdy przeżyty dzień. Są chwile, w których pomagam je,j ale chwała jej będzie wielka na koniec „dnia”. AMEN.
Jezus Przyjaciel”.


Panie Jezu A........prosi Ciebie o radę dotyczącą jej i jej rodziny oraz siostry.
Pan:
„Jest wielka walka dobra ze złem w sercach ludzkich, w rodzinach, w polityce i w Moim Kościele też. Jakżesz ma się ostać Mój kościół jak Moi umiłowani dają zły przykład. Módlcie się za siebie i jeden za za drugiego brzemiona noście. Używajcie wody święconej i do picia i do święcenia miejsc waszych i nawet tam, gdzie nie ma jeszcze zła wśród was, bo ono może zawsze wedrzeć się. Modlić się o Dary Ducha Świętego i do Mojego Anioła – Michała Archanioła, bo on ma moc Moją na te czasy. To są czasy ostateczne i tylko od was zależy ile one będą trwały. Jeżeli będziecie się modlić i Bóg będzie na pierwszym miejscu, to nie przyjdę jeszcze z rózgą obosieczną a jeżeli będzie królował Mój wróg w sercach i rodzinach waszych, to skrócę czas wam dany, bo nie chcę śmierci grzesznika gdyż wtedy wielu straciłbym bezpowrotnie. Pamiętajcie – zawsze Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny i tylko On w sercach i na ustach waszych. AMEN. Jezus – Bóg – Wykonawca Sprawiedliwości”.


Panie Jezu – co powiesz A......którego syn pojechał do dużego miasta studiować. Martwi się o niego, bo jest z dala od domu.
Pan:
”Młodzi jak gąbka wchłaniają świat i przeważnie ten świat zbrukany. Moda na zło przebija dobro i dlatego pokusy są wielkie. Trzeba być silnym Bogiem aby przeciwstawić się złemu otoczeniu, bo zło czasami jest trudne do rozpoznania. Częsta modlitwa jego powinna być jego ratunkiem i całego świata. AMEN.”


Panie Jezu – gdzie znajdują się rodzice K......?
Pan:
„S.......jest w dobrym miejscu czyśćca i potrzebuje Mszy Świętych aby wejść na wyższy poziom. Módlcie się więcej za nią, bo ona biedna wynagradza jak umie za was, za całą waszą rodzinę. Natomiast jej ojciec ma popalone niektóre części ciała grzechami okrutnymi. Nie jest potępiony, bo zlitowałem się nad nim. Miał wsparcie w innych członkach jego rodziny. Daleko mu do Królestwa Niebieskiego i cierpi dużo ale sam tego chciał. Każdy dorosły człowiek ma poznanie, że robi źle i że uczynki jego są haniebne. Najbardziej Mnie smuci fakt, że nic nie robił za życia aby poznać Mnie bliżej i zrozumieć cel zycia. Smutny jestem aż do skończenia świata przez takie dusze. Jezus Konający”.7 listopad 2009 r.

Panie Jezu K .....pyta o swoją córkę, ktora bardzo chorowała ......
Pan:
„Ona jest jeszcze w czyśćcu ale na wysokim poziomie. Jest Moją dobrą uczennicą. Pomaga Mi, organizuje modlitwy, wynagradza jak umie za wasze grzechy. Oj, wielkie są wasze grzechy ! Ona już cieszy się radością Moją. Widzi Mnie i cieszy się tym szczęściem, które obecnie ma. Jezus”.


Panie Jezu – B........ twierdzi, że nie ma czyśćca. Wg niego jest tylko Niebo i piekło.
Pan:”
Jest tak dużo książek i relacji Moich Świętych i ludzi świeckich, jak ostatnio dostępna dla was relacja opisana przez Glorię Polo. Jak tak dalej będzie postępował, to rzeczywiście nigdy nie będzie w czyśćcu a postępowanie jego spowoduje, że będzie upajał się ogniem piekielnym. AMEN.


Panie Jezu – A.....prosi Ciebie o dokładne wyjaśnienie dotyczące jej synka, który zginął śmiercią tragiczną, bo ona nie bardzo rozumie Twój ostatni przekaz dla niej.
Pan:
”On widzi Mnie i widzi was, ale nie martwcie się o niego. On tutaj ma wiele pracy, jest bardzo zajęty, modli się za waszą całą rodzinę.Nie martwcie się, on tutaj jest bardzo szczęśliwy i jest naszą pociechą. Jest w Niebie a z Nieba bardzo dużo pomocy idzie dla was. Jest dużo dzieci potrzebujących miłości i jedzenia. Dużo jest ludzi, którzy pomagają innym dzieciom. Rozejrzyj się dookoła. Napewno są dzieci, które chodzą głodne do szkoły – zainteresuj się. Idź do szkoły, zakup obiady dla głodnego dziecka. Są domy dziecka w których są głodne dzieci przede wszystkim – miłości. Odwiedzaj je i nie mów, że nie masz czasu. Pomagać bliźniemu i potrzebującemu - to jest to, co Ja lubię. Ja czuwam nad wami a wy czuwajcie nad innymi bliźnimi. Tak, tak. AMEN. Jezus Opiekuńczy”.


Panie Jezu – E......pyta, czy powinna poddać się szczepieniom przeciw świńskiej grypie ?
Pan:
„W żadnym wypadku. Niech się bronią przed szczepieniami, bo konsekwencje będą bolesne dla nich.Wszystkie szczepionki są zatrute środkami ludobójczymi. Jedne w mniejszym, inne w większym stopniu. Po ich wstrzyknięciu będą ludzie powoli umierali, bo choroby rozprzestrzenią się i będą liczne powikłania. Różnie organizmy ludzkie będą reagowały. Nie szczepcie się, bo to jest dla was niepotrzebne. Leczcie się środkami naturalnymi. AMEN. Jezus dobry Lekarz.”9 listopad 2009 r.

Panie Jezu A.....pyta, co powinna zrobić dla swojej mamy abyś ją wziął jak najszybciej do Nieba.
Pan:
„ Módlcie się niustannie, bo i ona też bardzo dużo modli się o was. Wkrótce wezmę ją do siebie ale termin nie jest znany. Módlcie się dużo za konających, bo Ja zaliczam wam również modlitwy za nich. Zależy Mi na każdej duszy. Konający bardzo potrzebują modlitwy. A...podczas modlitwy niech jednoczy się z Męką Moją i niech pomaga innym wejść do Nieba, bo tutaj jest wielka solidarność i nie ma „tylko – ja”. W Niebie jest relacja „my” a nie „ja – ty”. Jezus rozliczający sprawiedliwie”.


Panie Jezu – S...... pyta jeszcze o „słowo” dla siebie, bo wiele nie rozumie.
Pan:
„Nie zaglębiacie się w Moje PRAWO. W Piśmie Świętym niech znajdzie odpowiedzi dla siebie. Raduję się, gdy Mnie pytają ale w innych świętych ksiągach też są wskazówki dla człowieka. Katechizm Kościoła Świętego, Pismo Święte i Orędzia na te czasy, które są wyjaśniane przez Moich pracowników.”


Panie Jezu – A...... ma wielkie problemy rodzinne – poradź jej co ma robić.
Pan:
„Tyle razy mówię: od początku należy żyć w zgodzie ze Mną. Od początku – Ja powinienem być na pierwszym miejscu a wtedy słyszeliby Moje podpowiedzi. Lekarz potrzebny jest na początku choroby najbardziej, bo potem to zło rozleje się na całą rodzinę i ja też cierpię z nimi a szczególnie z dziećmi. Zawsze mówię: pokój buduje – niezgoda rujnuje. Pojednanie ze Mną i pojednanie z rodziną. Malo kiedy zwracali się do Mnie. Na wszystko mieli czas, tylko nie dla Mnie, dlatego pozostawiłem ich samym sobie, bo oni wiedzą lepiej. Wszystkim to mówię: na pierwszym miejscu BÓG a wszystko inne będzie wam dodane. AMEN. Jezus oczekujący na wywyższenie”


Dziękuję Ci Panie nasz, za takie wyczerpujące odpowiedzi.
Na koniec dnia Pan Jezus zrobił mi wielką niespodziankę – znowu poprawił niektóre teksty swoim sposobem. Jestem przy laptopie i piszę różne teksty aż tu....... zrobił się szum, jakieś poruszenie, poprzestawiały się wyrazy i........ znowu Pan zmienił trzcionkę: jedną mniejszą a inną większą. Dziękuję Ci mój Królu za pomoc. Twoje „echo”.10 listopad 2009 r.

Od soboty – 7 listopada jest w kościele św. Konstancji gościnnie kapłan z Ugandy ks.John Bashobora i prowadzi misje „Odnowy w Duchu Świętym”. Jeden „mały” człowiek a narobił tak „dużo zamieszania” w całej społeczności katolickiej, ponieważ przyjeżdżają ludzie z różnych okolic. Każdego dnia w dwóch terminach są Msze Święte i cały kościół ludzi – ponad dwa tysiące na każdym nabożeństwie. Rzeczywiście zachodzi ogromny proces odnowy w duszy człowieka. Kapłani tutejsi i zaproszeni – na czele z proboszczem stają na „wysokości” zadania swego kapłańskiego i służą wiernym jak mogą swoją posługą w konfesjonałach i w udzielaniu Komunii Świętej. Wszystko zostało pięknie zorganizowane, mogę śmiało powiedzieć – perfekcyjnie. My wierni czujemy się jak w jednej rodzinie. I oto właśnie chodzi, bo przecież należymy do jednej rodziny Jezusa Chrystusa.. Przeżyć duchowych nie da się opisać. Człowiek jest uniesiony na wyższy poziom w swej duchowości. Misje trwają cały tydzień a ile uzdrowień ducha (nawróceń) i ciała ( widocznych)!

                                    Panie Jezu
Pragnę otworzyć się na Ciebie, jak kwiat rozchyla płatki na promienie słońca. Jednak spójrz o Panie na moją słabość i grzeszność, bo sama nie jestem zdolna przyjść do Ciebie i całkowicie oddać się Tobie ........ Zanim kwiat rozchyli swój pączek – musi być dotknięty działaniem słońca. Sam z siebie tego nie uczyni.... Najpierw musi być pocałowany przez słońce aby jego soki poruszyły się i mógł ożyć.. Proszę – dotknij mnie Panie swoją Milością, wlej we mnie swojego Świętego Ducha i spraw abym otworzyła się na Ciebie całkowicie i bez reszty ( bez lęku, wstydu i obawy) aby moje serce zaczęło bić dla Ciebie, aby moja dusza zapragnęła Ciebie i wreszcie zaczęła kochać.

                                    Małgorzata W. ze Szczecina (dołączam się – MK)

Panie Jezu – przystępujemy do naszej pracy, bo dużo pytań mają ludzie do Ciebie.
Tak samo jak chodziłeś po ziemi, tak i teraz ludzie dużo pytają i dobrze, bo to znaczy, że chcą żyć w zgodzie z Twoją wolą.

Pewna osoba pyta jeszcze o „życie po życiu” --- po co chrzcić dzieci, skoro i tak idą wszystkie do Nieba? --- po co wogóle chrzest, skoro i bez niego ludzie innej wiary idą do Nieba? Grekokatolicy są katolikami i uznają papieża a jednak mają inną Liturgię i Komunię pod dwiema postaciami – czy to jest dobrze?

Pan:
„ Niech się nie trwożą serca wasze. Wy czyńcie co do was należy i jak pojmujecie. Szczegółów dowiecie sie po Mojej stronie życia. Kochani Moi wierni Apostołowie – nie zawsze musicie wiedzieć Moje tajemnice. Powiedziałem: wy chrzcicie je już w łonie matek. Dowiecie się wszystkiego, gdy będziecie po drugiej stronie waszej drogi. Wy powinniście robić wszystko to, co już robicie. Chrzcijcie dzieci i ludzi w różnym wieku z ufnością, że dobrze robicie a do Mnie należy zbawienie świata. U Mnie prawa są proste : dzieci mordowane i zabijane są w Niebie – a dlaczego, to nie wasza rzecz. Do was należy chrzcić je i czynić wszystko to, czego was nauczyłem.

Nie mogą być potępieni ludzie innej wiary, gdy są dobrzy. Dobre uczynki ich- zmazują ich grzechy. To, że urodzili się w innej wierze nie jest ich winą. Dla nich jest najlepiej – to co oni wyznają. Nie poznali Mnie, bo nikt im nie wytłumaczył i nie nauczył nauki o Mnie. Chrzest powoduje to, że ochrzczeni są odrazu Moimi dziećmi i chrzest zmywa grzech pierworodny. Wszystkie inne dusze przechodzą w czyśćcu okres kwarantanny, której podlegają a która przygotowuje do dalszego przebywania w czyśćcu. Ja mam dla nich inny sposób oczyszczania się, bo nie mogę wszystkich: dobrych i złych zamknąć w jednym miejscu cierpienia. Każdy człowiek jest inny i do każdego podchodzę indywidualnie ale wy czyńcie to, czego was nauczyłem: jak powinno być wg Moich zasad. Wszystkiego dowiecie się po przejściu bramy śmierci. AMEN.

Grekokatolicy – też Mnie obrażają, bo taki sposób podawania Mnie - to jest ich wymysł. Moje prawa są proste i nie powinni ustanawiać innych (praw) tylko dlatego, że chcą być inni. To jest ich pycha – bo chcą być inni. Ja jestem jeden i nie mam pod-praw. Ja nie mogę ustanawiać innych praw dla katolików a innych praw dla odłamów wiary katolickiej. To, że poszli inną drogą, to jest ich wybór. Nie ma dwóch, czy kilku Jezusów ażeby mogło być kilka rodzajów Liturgii.
Powiedziałem : wszystkie inne obrzędy od katolickich – obrażają Mnie. To kto ma się zmienić – JA czy „oni”? Wszystko, co człowiek ustalił może być zmienione a co Bóg ustalił jest TRWAŁE. Podczas ustalania swoich praw – nie pytają Mnie, czy to Mi się podoba tylko czynią bez Mojej zgody. Po przejściu bramy ŚMIERCI będą się uczyć jednego obrządku jaki panuje w tym świecie - wśród dusz. Już kiedyś pytano Mnie o to samo i nic się nie zmieniło. Bóg swoje a człowiek swoje. W Niebie nie może być kilka rodzajów Liturgii – tylko jedna, ustanowiona przeze Mnie przed prawie 2000 lat. W Niebie odprawia się Msza Święta wg jednego rytuału i tak powinno być na ziemi. AMEN.
                                    Jezus – Bóg – ten sam”.11 listopad 2009 r. Narodowe Święto Niepodległości Polski

OJCZYZNA
Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana,
Ach, jak wielka dziś Twoja rana,

Ach jak długo cierpienie Twe trwa!

Tyle razy pragnęłaś wolności,
Tyle razy gnębił Cię kat,
Ale zawsze czynił to obcy,
A dziś brata zabija brat!

Ojczyzno ma...

Biały orzeł znów skrępowany,
Krwawy łańcuch zwisa u szpon,
Ale wkrótce zostanie zerwany,
Bo wolności wybija dzwon.


Ojczyzno ma...

O Królowo Polskiej Korony,
Wolność, pokój i miłość racz dać
By ten naród boleśnie gnębiony,
Odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać!

O Matko ma, Tyś królową polskiego narodu,
Tyś wolnością w czasie niewoli
I nadzieją, gdy w sercach jej brak!

Nowy ból przeszył serca Polaków,
Pasterz - kapłan przelał swą krew,
Abyś ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie,
Bez cierpienia, bólu i krat.12 listopad 2009 r.

Misje, które zorganizowane są w kościele Św. Konstancji tak dużo ludzi przyciągają do modlitwy i takie wielkie jest rozmodlenie i zaangażowanie wiernych, że brak słów dziękczynienia dla kapłanów posługujących w tym kościele. Ten skromny człowiek ks. John Bashobora ma wielki dar porozumiewania się z ludźmi. Ma swoje jakże inne sposoby uwielbiania Pana Boga, że dla niektórych osób jest to czasami niezrozumiałe. I właśnie te osoby - nie jest ich duzo – pytają Pana Jezusa – czy podoba Mu się taki sposób celebrowania Mszy Świętej ? Ja oczywiście nie muszę pytać, bo serce moje czuje świętość tego kapłana a przy nim wszystkich innych kapłanów będących razem z nami. Ponieważ ludzie pytają więc zadałam Panu Jezusowi to pytanie dzisiaj rano w Kaplicy przed Najświętszym Sakramentem:

Pan:
„To jest Mój umiłowany syn. On jest bardzo swobodny, bo idzie w PRAWDZIE. Ma swoje zwyczaje pochodzące ze swojego kraju ale doskonały jest tylko Bóg. Serce jego pała miłością do Mnie i do całego Nieba. On ma szczególną misję i nie może być sztywny, ale wszystko czyni według Mojego upodobania. Ma moc Moją, którą go obdarowałem abyście kochali wszystkich ludzi. On jest wam dany jako Mój przedstawiciel na te czasy – pełne chorób wśród ludzi: chorób duchowych i fizycznych. On umiłował Mnie całym swoim sercem i ja chronię go aby żył w zdrowiu i rozdzielał Moje ŁASKI wam. Tak jemu i wam dopomóż Bóg. AMEN. Jezus Łaskawy.


Dziękujemy Ci Panie nasz za te wielkie dary, którymi nas obdarzasz i umożliwiasz leczenie naszych dusz i ciał. Jednocześmie dziękujemy Ci za możliwość wynagradzania Panu Bogu w pięknym celebrowaniu Nabożeństwa przez społeczność polską ale nie tylko.

13 listopad 2009 r.piątek             NOWENNA DO CHRYSTUSA KRÓLA


Tron Jezusa Króla Polski jest pusty.
Ty decydujesz, czy zasiądzie na nim Chrystus czy Antychryst.
Dogmatem naszej wiary jest :
-- Jezus Bóg, Syn Boga Ojca – jest Królem całej ziemi.
-- Jezus, jako Syn Maryi jest królem, potomkiem króla Dawida a za cenę Krzyża nabył sobie na własność ludy i narody całej ziemi – jest ich KRÓLEM królów i Panem panujących.

A   K   T             I   N   T   R   O   N   I   Z   A   C   J   I
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu Rodzaju Ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich - oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją chwałę i tak dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.

Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, Gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas....... Twoją Matkę - widomy znak pięknej Miłości Boga – ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ. Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi – bądź KRÓLEM naszej OJCZYZNY, nas tutaj zgromadzonych, wszystkich polskich rodzin, teraz i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie zgodne z Przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości.

Odpowiadając na Twą miłość Panie, wyznaję :
JEZU – JESTEŚ KRÓLEM WSZECHŚWIATA,
POLSKI i WSZYSTKICH NARODÓW !
JEZU - JESTEŚ MOIM KRÓLEM !
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie ! Oto jestem !


Podpis.........................................................................
Miejscowość, dnia .................................................


Nowennę zaczynamy od 13 listopada (piątek) przez dziewięć dni w intencji aby Pan Jezus królował w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie.LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu swiata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości – Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Krolu, obrazie Boga niewidzialnego – Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony – Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu z Dziewicy zrodzony – Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze – Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli – Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Prawodawco Najwyższy – Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości – Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz – Przyjdź Królestwo Twoje


Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi - Panuj nad duszami
Chryste Krolu, Kapłanie Przedwieczny - Panuj nad duszami
Chryste, Królu rozumu - Panuj nad duszami
Chryste, Królu woli - Panuj nad duszami
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany - Panuj nad duszami
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany - Panuj nad duszami
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic - Panuj nad duszami
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne - Panuj nad duszami
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata - Panuj nad duszami
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający - Panuj nad duszami


Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego - Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu - Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej - Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci - Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom - Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, ktory przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę - Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca - Panuj nad rodzinami
z Naim, córkę Jaira i przyjaciela Twego Łazarza - Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście - Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa - Panuj nad rodzinami


Chryste, Królu królów i Panie nad panami - Panuj nad narodami
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny - Panuj nad narodami
Chryste, Królu chwały wiecznej - Panuj nad narodami
Chryste Królu, Książe Pokoju - Panuj nad narodami
Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię Panowania - Panuj nad narodami
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca - Panuj nad narodami
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami - Panuj nad narodami


Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które były Ci wierne - Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych” - Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego - Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś - Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryset Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś - Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich - Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu:
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią - Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi

- Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
- A pokój trwać będzie bez końca.


Msza Święta z Intronizacji Chrystusa Króla w Częstochowie 2003 r. Filmy i Linki

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i Króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Otrzymałam film bardzo jasno obrazujący w jaki sposób przygotowują nam śmierć nasi wrogowie,do których należą wszyscy przeciwnicy Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego A któryjest samą miłością a który powiedział:
„Daję wam ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię....Do wszystkich kurii, diecezji i proboszczów w Polsce wysłałam n/wym. tekst:

Módlmy się, módlmy się, módlmy się – niech paciorki Różańca oplączą ziemię – aby Maryja – Królowa Świata – podeptała jak najszybciej szatana i wybłagała u Boga Ojca pokój na świecie.
W tej wojnie, która nieuchronnie się zbliża nie będzie zwycięzców.
Drodzy Biskupi, Kardynałowie i wszyscy kapłani - w waszych rękach jest nasze życie i pokój światowy, ponieważ tylko Wy możecie ukoronować Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI i ŚWIATA, co jest jedynym warunkiem światowego pokoju. Skończyły się żarty. Obecnie trwa wielka walka o dusze i życie człowieka.
Modlę się za Was wszystkich, szczególnie o łaskę mądrości i roztropności Bożej.

www.intronizacja.pl     www.regnumchristi.com     www.rozalia.krakow.pl

http://www.youtube.com/watch?v=BAlmFRHuOEs&feature=related
Odpowiedział mi tylko jeden kapłan z Elbląga że strona„echo Chrystusa Króla" to bzdury.
Prawdopodobnie nawet nie zajrzał, ponieważ odpisał mi za 10 minut.

Kapłani uczą się parę lat między .innymi po to, aby umieli rozmawiać z ludźmi po Bożemu, czyli grzecznie a nade wszystko z miłością. Ja – kobieta niewykształcona pojmuję sprawy Boże zwyczjnie prosto i z ufnością, więc zdenerwowałam się troszkę na tego kapłana i odpowiedziałam mu takim samym tonem, bo jak może kapłan kłamać. Przecież to kapłani są wzorem do naśladowania, bo my wierni o różnym wykształceniu lub bez wykształcenia bardzo ufamy kapłanom i wymagamy aby byli doskonali i pomagali nam, ogólnie mówiąc – żyć.

Poskarżyłam się Panu Jezusowi jak dziecko – ojcu i usłyszałam:

Pan:
„Gdy będziesz pisała do kogoś, to zawsze musi być oparte to - na miłości do bliźniego i aby on tak to zrozumiał. Nawet uwagi jakie masz – tak ułóż zdanie aby nie było cienia złośliwości. Miałaś dobre intencje, bo Ja też mam takie, ale niech to będzie w trosce o Mnie i o bliźniego. Oboje użyliście słów opartych na emocjach a Ja jestem samą dobrocią i pokojem. Jezus Przyjaciel” .

                Dziękuję Ci mój Królu.

Ja tak się czuję w obecnym czasie i w obecnym świecie jak za czasów Noego. :
EWANGELIA:
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli, pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi..........Kto będzie chciał zachować swoje życie – straci je; a kto je straci, zachowa je.......................


Ja tak samo się czuję właśnie jakbym mieszkała w czasach Noego. Dookoła bawią się, piją grzeszą, obrażają Pana Boga , rozważają Król czy „sługa” a my katolicy modlimy się na czuwaniach nocnych, wynagradzamy Panu Bogu jak umiemy i przepraszamy Go za siebie i bliźnich naszych i przygotowujemy dusze nasze na spotkanie z Panem Bogiem abyśmy nie byli zaskoczeni gdy Pan powtórnie przyjdzie.

Panie nasz – E........prosi Cię o słowo dla niej.
Pan: „E.......niech rozpoczyna dzień Ewangelią Świętą – tam jest Moje Słowo. Jak będzie tak czyniła natchnienia same przyjdą. „Pan mój i Bóg mój” niech mówi. Sakramenty święte, częsta Spowiedź i wynagradzanie za grzechy jej, rodziny i całego świata – a natchnienia same przyjdą, bo ja będę mieszkał w niej. Tak, tak – wynagradzanie najpierw, a potem przepraszanie i prośba do Mnie – oto kolejność modlitw dla niej i dla każdego. AMEN. Tak jej i wam wszystkim dopomóż Bóg.16 listopad 2009 r.

Panie Jezu – proszę Cię abyś wskazał zabójców J............
Pan:
„ Ja nie będę mówić przez ciebie o zabójcach dziewczyny. Modlitwa i wynagradzanie za jej grzechy. Wasza boleść jest Moją boleścią, bo ja nie takie życie przygotowałem dla niej. Odstępstwa od Moich Przykazań i Moich Praw doprowadzają ludzi do śmierci duchowej i fizycznej. Dlatego czuwajcie jedni nad drugimi a modlitwą i Różańcem można zmienić świat. Mało modlitwy – mało Łask. Od niektórych Moich dzieci nawet ich Anioły Stróże odwracają się, bo się wstydzą za swoich podopiecznych. Jedni – drugich brzemiona noście, upominajcie się nawzajem. Teraz niech dbają o swoje rodziny, bo topór już jest przyłożony do pnia ludzkości.AMEN.Jezus zatroskany.

                    Dziekuję bardzo Panie nasz.

Przed Najświętszym Sakramentem - różne myśli przemykały mi po głowie przed rozmową z Panem Jezusem a przecież Pan Bóg nasze myśli zna.
Pan:
”Musisz być pewna, że to Ja mówię
........... i dalej podczas modlitwy Różańcowej :

Pan:
A ty Mieczysławo, jak tak klęczysz w pokorze ale i modlisz się rozważając Moją Mękę i całe Moje życie – jesteś u podnóżka Nieba. Mówię ci to: klęczysz u podnóżka Nieba i My wpatrujemy się w ciebie z miłością i zachwytem. Dlatego dużo wypraszasz – nawet nie wiesz o tym. Kochamy cię i tych wszystkich, których spotykasz ale i twoich korespondentów też. Jezus kochający was”.


Zapytałam Pana Jezusa, ponieważ nie czuje się i nie chcę być "lepsza"od innych.
Panie Jezu - dziękuję Ci za te piękne słowa ale przecież dużo jest osób kochających Ciebie, nawet może bardziej ode mnie, lecz tylko Ty znasz nasze "liczniki miłości".

Pan: "Ja mówię do ciebie, bo ty Mnie słyszysz - ale to dotyczy wszystkich osób kochających Mnie w Trójcy Świętej Jedynego i całe Niebo. Oni mogą czuć to sercem ale nie mają tego daru słyszenia. Przez ciebie przekazuję na cały świat, że wszystkich kocham i oczekuję wzajemności. Rozważanie Męki Mojej w modlitwie to jest trudne - Ja wiem ale wzorzec jakiś musi być na podstawie którego mówię do wszystkich was. Rozważanie życia Mojego i Męki Mojej miłe Mi jest i dlatego podaję przez ciebie jaka modlitwa jest nam miła. Jezus kochający was".

Dziękuje Ci Panie nasz - razem ze wszystkimi czytającymi te teksty.

Przysyłają do mnie pewne osoby różne informacje ale także takie, że Msze Święte powinne być celebrowane wg zasad, które tu wymienię. Ja nie jestem kompetentna ani upowazniona do zabierania głosu na te tematy.

Króluj nam Chryste!!!
Pani Mieczysławo, w sprawie Intronizacji jest bardzo wiele rozmaitych opinii ze sobą nawzajem sprzecznych.Jako Katolik muszę badać ducha tej sprawy, ponieważ w pewnym sensie zależy też i moje i moich bliskich wieczne zbawienie.Najskuteczniejszą drogą jest zagłębianie prawdziwej wiary Katolickiej.
Z Panem Bogiem

...ale zapytałam pewnego kapłana i oto odpowiedź:

Szczęść Boże. Moją (dr teologii, Polska) odpowiedź może Pani, jeśli zechce, zamieścić na swojej stronie, jednak z krótkim wprowadzeniem, czym została sprowokowana.

Trzeba rzeczywiście wiele ostrożności wobec ludzi i ich poglądów, zwłaszcza wobec rygorystów, którzy jak czołg obrali jeden kierunek i chcą miażdżyć po drodze wszystko inne. Lefebryści i inni tradycjonaliści obrali kierunek częściowo dobry, ale ulegli złudzeniu, że gdyby odrzucić Sobór i nowy mszał, powróci pierwotna gorliwość i Kościół "wróci do normy". Jest to o tyle błędne, że trzeba by było cofnąć całe życie świata jednocześnie, bo jeśli RODZINA, ta kolebka pokoleń, pozostanie skażona trucizną demonów porno, narkomanii, telewizyjnego oszustwa, mamony i wielu innych (nie mówiąc o strasznym kulcie szatana, który ostatnio bardzo się szerzy), niewiele pomoże stara Liturgia (którą sobie i ja bardzo cenię). Bo to będzie kruszenie z zapałem, z zaciekłością wierzchołka góry lodowej, przy jednoczesnym zapomnieniu, że 6/7 całej góry lodowej pozostaje pod wodą i ona wyłoni się znowu, tyle że ze ściętym wierzchołkiem... Tu konieczna jest Boża interwencja, i to na skalę globalną, by oczyścić całe morze od "gór lodowych". Weźmy też to pod uwagę, że Apostołowie nie mieli mszału ani kanonów Mszy, a jednak odprawiali ją w sposób święty. O tym sposobie decyduje duchowość kapłana. Każda modlitwa może łączyć z Bogiem tego, kto z Nim wewnętrznie jest zjednoczony. Przykład: mogą wystarczyć krótkie słowa II Modlitwy Eucharystycznej, by ducha kapłana i wiernych porwać ku Bogu, a nawet Msza "trydencka" nie poruszy zmartwiałych duchów, gdyż nie ma działania "magicznego klucza" te duchy otwierającego na Boga. Powrót do "starego" nie może więc być uznany za panaceum na wszelkie dolegliwości Ciała Mistycznego, zwłaszcza dlatego, że nie da się wskrzesić ludzkimi siłami tego, co w stylu i atmosferze życia było dobre, a co temu "staremu" towarzyszyło. Piękna roślina wyrosła na wilgotnej wyspie, ale wyspa pogrążyła się w morzu, jak więc ocalić piękną roślinę? Trzeba przesadzić ją na pustynię - podpowiadają tradycjonaliści. Czy jednak Bóg nie myśli inaczej...? Jestem pewien że tak. I dlatego zapowiada Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, Nową Wiosnę Kościoła, Tryumf Niepokalanego Serca itd. Wołajmy więc MARANATHA!, lecz nie stójmy bezczynnie, lecz róbmy to, co do każdego należy, a NOWE nadejdzie. Narodzi się przez wielkie cierpienie, oczyszczające całą ziemię.


Pan Zbyszek z Litwy przysłal piękny list
Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus Król Wileńszczyzny i Maryja Królowa Ostrej Bramy.
Droga Mieczysławo, już teraz wiem co mnie prowadziło w drodze tak jeszcze niedawno całkiem mi nie znanej. W drodze do Tronu Chrystusa Króla. Słyszałaś na pewno o Intronizacji Chrystusa Króla na Ziemi Wileńskiej. Jestem tego pewny, albowiem masz wielką łaskę obcowania z Panem. Podobnie do Ciebie w pewnym momencie swego życia powiedziałem Panu "Tak". I zaczęło się....aż mi dech czasami zapiera od rozmachu naszego Króla. Pan pokierował moim życiem tak, że zanim nastapił kryzys dał mi zrozumieć co się zbliża. Zamknąłem cały swój interes i poszedłem za Panem. Doprowadził mnie do Porządzia, do Sanktuarium Św.Tereski od Dzieciątka Jezus. Duch Święty zadziałał w taki sposób, że właśnie tam trafiłem na temat Intronizacji... Zacząłem działać, z początku nieśmiało, lecz coś mnie popychało właśnie w tę stronę... Nie minęło roku, a już spotkałem na swojej drodze kapłanów , którzy bez ,,ale,, przyjęli prawdę o Intronizacji i już w tej chwili mamy PANA JEZUSA CHRYSTUSA na tronie naszej biednej ziemi, ziemi Wileńskiej...Oczywiście to nie cała Litwa, i nie cała Polska, ale dla nas to wielki sukces...Jak powiedział kapłan co bardzo przyczynił się do Intronizacji ,,my zrobiliśmy mały kroczek w stronę Jezusa Chrystusa, a teraz zaczekamy na Jego odpowiedź,,...Wierzę, że Jezus nasz Pan nie zapomni nas w naszych prośbach.Wierzę też ,że właśnie z ziemi Wileńskiej rozpłonie się ogień Intronizacji. Dziękuje ci droga siostro Mieczyslawo , że powiedziałaś TAK Jezusowi. Przy spotkaniu z Panem proszę cię - upomnieć się o nas, tu na Wileńszczyźnie i poprosić o wskazówki dla naszych kochanych kapłanów, a w szczególności dla księdza Tadeusza i księdza Józefa.
Bóg zapłać.Z miłością Z. B.22 listopad 2009 r. - NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA

CHRYSTUS   UMARŁ,   CHRYSTUS   ZMARTWYCHWSTAŁ
CHRYSTUS   POWRÓCI


Pierwsze czytanie Dn 7,13-14 Ps 93, 1.2.5
Patrzyłem w nocnych widzeniach: oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.

Drugie czytanie Ap. 1, 5-8
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów na ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

E W A N G E L I A J.18. 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa:” Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie”.
Piłat odparł:”Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie.
Coś uczynił?.
Odpowiedział Jezus:” Królestwo Moje nie jest z tego świata. Gdyby Królestwo Moje
było z tego świata, słudzy Moi biliby się, abym nie został
wydany Żydom. Teraz zaś Królestwo Moje nie jest stą d”.
Piłat zatem powiedział do Niego: „ A więc jesteś królem?”
Odpowiedział Jezus:”Tak, jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu”

EWANGELIE NAPISANO, ABYŚCIE UWIERZYLI, ŻE JEZUS JEST KRÓLEM, SYNEM BOŻYM I ABYŚCIE GO UZNAJĄC, MIELI ŻYCIE W JEGO IMIĘ.


„Intronizacja Jezusa Króla jako Osoby znajduje uzasadnienie w całym Objawieniu i stanowi Jego istotę.”
„Jezus jest prawodawcą danym ludziom przez Boga. Kto mówi inaczej, niech będzie wyklęty” - Sobór Trydencki. Błędy innowierców, kan. 21
„Byłoby absurdem, by bluźniący Chrystusowi sprawował władzę nad chrześcijaninem” - Sobór Laterański IV

Intronizacja, bardziej niż woda święcona sama z siebie ujawni zdrajców. Można się tylko domyślać jak dużo ich jest, szczególnie tych od których zależy ten chwalebny czyn, skoro nie chcą doprowadzić do Intronizacji Chrystusa Króla. Na ziemi wszystko jest możliwe i zdrajcą być też, lecz życie człowieka nie trwa na ziemi wiecznie. Wreszcie kiedyś musi przyjść ten moment, że wszyscy zdrajcy spojrzą Temu Królowi w oczy a wtedy przyjdzie po ich dusze ich przyjaciel z piekła i z rozkoszą zaniesie je na widłach przed tron ich króla – szatana.

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, Jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś – JEZUSA CHRYSTUSA
Prawdą naszej wiary jest:
--- Jezus Bóg, Syn Boga Ojca - jest Królem całej ziemi .
--- Jezus - jako Syn Maryi jest Królem, potomkiem Króla Dawida, a za cenę
Krzyża nabył sobie na własność ludy i narody całej ziemi –
jest ich Królem królów i Panem panujących.


MY NATOMIAST JESTEŚMY LUDEM KRÓLA, JEGO ŚWIĘTYM NARODEM I DLATEGO DOMAGAMY SIĘ ABY JEZUS CHRYSTUS ZOSTAŁ KRÓLEM POLSKI !!!


Nie można dwom panom słuzyć. Albo jesteśmy z Chrystusem albo przeciwko Niemu.
Dlatego też nie możemy iść na kompromis i szukiwać innych rozwązań.
Czego sobie Chrystus Pan – Jezus Król - życzy, to powinniśmy wykonać bez wahania. Króluj nam, Chryste zawsze i wszędzie
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwośc i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.
Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi,
A Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą naszą ziemię !

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny--

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, proszę Cię, rozpal moje serce apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz dzieła Jego Intronizacji w narodzie polskim. Wzbudź we mnie pragnienie całkowitego poświęcenia się Jezusowi dla jak największej Jego chwały i czci. Prowadź mnie drogą moich czynów miłości i darów niebieskich, podobnie jak to czyniłeś w życiu Sługi Bożej Rozalii Celakówny, abym jak najlepiej mogła wypełniać Twoją świętą wolę.
Jezu Chryste Królu, wsław grób Rozalii cudami i wynieś ją na ołtarze, abym za jej wzorem i przyczyną, umocniona światłem i mocą Ducha Świętego, kroczyła na drodze ku dojrzałości w wierze, wiernie naśladując Chrystusa.
Jezu, mój Królu i Panie, błagam Cię, udziel mi za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii – łaski o którą pokornie proszę
Ojcze nasz.....       Zdrowaś Maryja......     Chwała Ojcu ...........


Rano podczas adoracji Najświętszego Sakramentu zobaczyłam oczami duszy Pana Jezusa na Krzyżu a z obu dłoni i stóp spod gwoździ spływały strużki krwi.
Miałam powiedziane, że te cierpienia są spowodowane :

Zatajonymi i nie wyznanymi grzechami podczas Sakramentu Spowiedzi Św.

Panie Jezu – bardzo Cię prosi Brat Zbigniew z Wilna o słowo Twoje, co powinien zrobić jeszcze aby Ci się podobać, szczególnie gdy zbliżaja się Rekolekcje Intronizacyjne.

Pan:
”Błogosławię jemu – Zbyszkowi oraz wszystkim, którzy towarzyszą mu w dokonywaniu Dzieła Intronizacji w Wilnie a szczególnie kapłanom uczestniczącym i wprowadzającym Mnie na tron Litwy. Moje królowanie zacznie się od małego państwa na wschodzie. Ogarnijcie gorącą modlitwą kapłanów waszych i umocnijcie ich swoją Wiarą, aby mieli pewność, że dokonują rzeczy wielkich, które Mi się podobaja; aby mieli pewność, że nie są osamotnieni. Bądźcie jedną rodziną z waszymi pasterzami na wieki. Zamknąłem w Sercu Moim wszystkich, którzy uczestniczą w tej świętej Misji. - AMEN.

Tak im i wam dopomóż Bóg – Jezus Chrystus Król Wileńszczyzny jak i całej Ziemi Litewskiej”.


Panie Jezu – pewne osoby pytają Ciebie, czy powinni teraz brać medycynę w postaci pastylek, które oferują lekarze a także w formie przymusu przeciw grypie.?

Pan:
„ Nie potrzeba im brać żadnych proszków. W każdym lekarstwie jest jakiś składnik szkodzący na inne organy. Niech nie zmuszają was do profilaktycznego pobierania, bo to wszystko jest chemia działajaca szkodliwie na coś innego. Używajcie profilaktycznie naturalnych witamin i antybiotyków, które są w owocach i warzywach: cytryny i czosnek. Są pastylki też oparte na naturalnych składnikach ale narazie niczego nie szukajcie specjalnie. Przeciwadziałanie też naturalne.
      Jezus – dobry Lekarz.


Panie Jezu – pytają Ciebie ludzie o dusze w czyśćcu.

Pan:
Musicie wiedzieć, że wynagradzanie za grzechy dusz w czyśćcu przez nich samych jest bardzo mozolne i długotrwałe. Zawsze wy wynagradzajcie za ich grzechy, bo z ziemi wasze modlitwy mają dużą moc i wszystko wam policzę, każde „Zdrowaś Maryja.....” Macie tak dużo rodzajów modlitw wynagradzających za dusze czyśćcowe, że powinniście się przejąć ich wołaniem. Modlitwy wasze teraz - będą policzone i dla was gdy wy tu przyjdziecie. AMEN.
                Jezus Sprawiedliwy.
REKOLEKCJE W WILNIE
W tej chwili trwają przygotowania do rekolekcji ks. Stefana Ceberka w Wilnie, ktore odbedą się 29,30 listopada i 1 grudnia w kościele św. Rafała Archanioła. Proszę wszystkich o zaangażowanie duchowe i modlitwę w intencji tych rekolekcji, albowiem na nich odbędzie się Intronizacja Chrystusa Króla w rodzinach Wileńszczyzny. Proszę o modlitewne wspomożenie księdza Stefana i ekipy organizacyjnej, aby jak największa liczba wiernych poznała wielkość i moc Intronizacji. Cieszę się , że tu na Wileńszczyźnie, po oficjalnej Intronizacji idziemy dalej z Chrystusem Królem, idziemy do każdej rodziny, do każdej duszyczki. Mam wielką nadzieję i przekonanie, że niebawem to odbędzie się też i w innych zakątkach świata, a przede wszystkim w Polsce.
Z modlitwą i pamięcią o wszystkich wiernych na ziemi Zbyszek z Wilna.

Ja dołączam się do tej prośby - serdecznie pozdrawiam - z Panem Bogiem - Mieczysła

PANU BOGU CHWAŁA ZA TO WIELKIE DZIEŁO !!!
25 listopad 2009 r.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powiedział:” .....będą was prześladować. Z powodu Mojego Imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.....Wydawać was będą.......Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

W dzisiejszych czasach wezwanie do wytrwałości pozostaje aktualne dla nas Polaków też, chociaż w Polsce nie ma prześladowańi mam nadzieję, że nie będzie. Współczesne prześladowania często polegają na ośmieszaniu naszych poglądów religijnych i naszej pobożności. Wiarę wyśmiewają niekiedy nawet współwyznawcy, którzy gorliwość określają mianem fanatyzmu. Być wytrwałym pośród ośmieszania – oto wezwanie kierowane dziś do nas w liturgii słowa. Z wytrwałością wiążę się obietnica ocalenia.

MODLITWA

Panie Niemożliwości
Jakże wiele w Tobie Miłości.
Do Ciebie się zwracamy
I pomocy Twojej szukamy.

Wolę naszą Tobie oddajemy
I współpracować z Tobą pragniemy.
Tyś naszym największym Przyjacielem.
Liczymy na Łask Twych wiele.

Oddajemy Tobie nasze smutki i zmartwienia.
W Tobie szukamy nadzei zbawienia.
Prosimy o ducha wiary, pokoju i wytwałości,
Prowadź nas drogą Twej światłości.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panie Jezu – pewna osoba prosi o radę dla jej siostry, która żyje z żonatym mężczyzną.

Pan:
„Gdyby chciała wiedzieć co ją czeka w życiu wiecznym, gdyby chciała wiedzieć teraz, to przestraszyłaby się, ponieważ trudy dnia dzisiejszego nic nie znaczą w porównaniu z cierpieniami za grzechy nieczystości w czyśćcu. Teraz nikt nie chce myśleć nawet o przyszłym życiu, bo rozkosz tego świata zasłania prawdę przed nimi. A Jam jest Sprawiedliwy i za wszystko trzeba wam kiedyś zapłacić. AMEN.
Żal Mi jest grzeszników, bo przyszedłem na ten świat aby go uratować od zgnilizny czynów waszych. Kto ma uszy – niech słucha....”:


Dziekuję Ci mój Królu – oby chcieli zrozumieć teraz wszyscy ci, którzy żyją z obcymi mężami i żonami a jeszcze gorzej, gdy te błogosławione przez Pana Boga małżeństwa rozbijali dla własnego, egoistycznego zysku.26 listopad 2009 r. - ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA w USA

Modlitwa:

Miłosierny Boże, Panie naszych zbiorów, w swojej miłości dałeś nam ten posiłek, by był naszą radością.
Dziękujemy Ci za Twoje dobro, którym obdarzasz ludzi naszego kraju.
Dziękujemy Ci za naszą pracę i nasz odpoczynek, za nas samych i za nasze domy.
Dziękujemy Ci za tych, z którymi rozmawiamy i za tych, których nosimy w naszych sercach.
Przyjmij Panie nasze Dziękczynienie w ten świąteczny dzień.
Błagamy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa dziękczynienia -- Jeszcze raz dziękuję Ci Panie.
Jeszcze raz się obudziłam.
Jeszcze raz słońce zobaczyłam,
Śpiew ptaków usłyszłam,
Jeszcze raz wszystko zrozumiałam.

Jeszcze raz z łoża powstałam,
I Anioł Pański odmawiałam.
Jeszcze raz na Mszę Świętą pojechałam
I Twoje Najświętsze Ciało Jezu otrzymałam.

Jeszcze raz o Boże, tyle darów mi dałeś
I łaskę życia ofiarowałeś.
A jutro, czy dasz mi Panie podobny dzień?
Czy usłyszę śpiew ptaków i zobaczę słońca cień?

Czy będę mogła wychwalać Cię o mój Boże
Za wszystkie łaski, których zliczyć nikt nie może?
Dzisiaj o Panie jest ten dzień,
W którym dziękować i czcić Cię chcę.

Dziękuję Ci Panie za dar życia mojego
I wszystkie łaski potrzebne do niego.
Bądź pochwalony mój Stwórco i Panie.
Niech moja miłość do Ciebie nigdy nie ustanie.

Alina Piestrzeniewicz29 listopad 2009 r. - Pierwsza Niedziela Adwentu

Ewangelia Łk 21,25-28, 34-36
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym.


Czy jesteśmy na to przygotowani, czy pragniemy - stanąć przed Panem Jezusem w każdej chwili naszego życia? Nic nie usprawiedliwia braku naszej gotowości.Troskę o życie doczesne powierzył nam Bóg. Jednakże dbałość o zaspokojenie potrzeb nie może stać się przyczyną ociężałości naszych serc. Aby wprowadzić w życie zalecenie Pana Jezusa, zobowiążmy się do regularnej modlitwy.

Panie Jezu – czy te linki comiesięczne od Magdaleny mogą być na Twojej „stronie” Pytam, ponieważ ludzie boją się czsów, które nadejdą.

Pan:
”Do każdego mówię inaczej. Linki zostaw, bo wiesz przecież, że ludzie lubią je czytać. Tam nie ma straszenia. Tam jest rzeczywistość, która nie powinna straszyć. Pragnąłbym, abyście powiedzieli: MARANATHA - PRZYJDŹ JEZU – już wreszcie przyjdź, bo życie ze Mną w Niebie jest piękniejsze niż na ziemi, a wy się boicie Mnie. Pragnąłbym, abyście tak żyli, że ucieszyłaby was wiadomość, że Ja przychodzę – a wy się boicie. Jezus Sprawiedliwy.
        Dziękuję Ci mój Panie Sprawiedliwy.

Panie Jezu – J......błaga Cię o pomoc dla jej córki A.....która ma wielkie kłopoty rodzinne - co z nią będzie?

Pan:
”Tak. Tak – sytuacja jest bardzo skomplikowana. W rodzinie nieprzyjaznej Mi jest bezbożność, bezduszność, obrażanie, naśmiewanie się ze Mnie i maltretowanie Mnie. Dlatego uważajcie jak się żenicie, z kim się żenicie. Życie beze Mnie doprowadza zawsze do śmierci duchowej a potem fizycznej, bo gdzie jest ciemność tam Mnie nie ma a gdzie króluje zły duch to są same nieszczęścia. Jak najszybciej usunąć się od złego ducha. Jak najszybciej upaść na kolana przede Mną, bo Ja jestem Pan i Bóg wasz. Oj, potrzeba dużo wynagradzania za grzechy bezbożnych.
      Jezus biczowany przez bezbożnych. AMEN”.


Panie Jezu co ma zrobić J....., którego zwolnili z pracy i jest zadłużony finansowo?
Pan:
”Sytuacja wasza zdaje się być bez wyjścia, ale nawet w takiej trudnej sytuacji nie można się poddawać, bo Ja chcę wam pomagać. Nawet po to, abyście patrzyli innymi oczami i nie załamywali rąk. Bo zdaję im się, że jak sobie odbiorą życie, to już zakończy się kłopot. A to mówię wam – wasz kłopot dopiero się zaczyna i taką haniebną decyzją rozpoczynają się wasze tortury wieczne. Módlcie się o dary Ducha Świętego, aby iść prostą drogą przez życie ze Mną – waszym Przyjacielem. Zawsze o Mnie pamietajcie : w chwilach smutku i radości. Wypłaczcie się do Mnie i błagajcie o natchnienia, bo tylko Ja jestem ratunkiem na te ostatnie czasy.”


Panie Jezu – bardzo proszę powiedz dlaczego B.........nie może mieć dzieci?

Pan:
„To jest problem pokoleniowy. O wszystko można się wymodlić tylko z wiarą i ufnością zanosić prośby. Jam jest Bóg litościwy i Moje serce jest dla was otwarte. Kocham was ale czy wy Mnie kochacie? Jezus kochający was”


Panie Jezu osoby pytają Ciebie co to znaczy, że dusze mogą wybierać po śmierci (powiedziałeś 3 listopada) .Nas uczono, że człowiek może wybierać tylko wtedy gdy żyje jeszcze. Co to znaczy „wg rytuału odprawiana jest Msza Świeta......”

Pan:
” Pierwszego dnia po śmierci może dużo zmienić się w ich życiu wiecznym. One są jakby w poczekalni. Jeżeli wy dużo modlicie się za nie, Msze św. są odprawiane wg waszego wstawiennictwa Ja pozwalam na ten moment oczekiwania. Jeżeli były bardzo grzeszne i nadają się jedynie na potępienie a wciąż spływają na nich Łaski poprzez lud modlący się, w ich rozeznaniu pojawi się iskierka chęci przebywania ze Mną, to ja te modlitwy im przydzielam. Pierwszy dzień po śmierci jest bardzo ważny bo może nawet zmienić krąg w czyśćcu. A „rytuał” – w Niebie jest inaczej. Mszę Świętą celebruję Ja sam i odbywa się w zupełnie inny sposób niż na ziemi, lecz w taki, jaki ustanowiłem i nie może być innego.”


Panie Jezu – powiedz jeszcze na ten temat, bo nie bardzo rozumiem.

Pan:
„ Dusze po śmierci nie wybierają tak jak na ziemi, ale nie są odrazu potępione, ponieważ muszą być przedstawione im ich grzechy. Nie odrazu jest potępienie. Tam panuje SPRAWIEDLIWOŚĆ. Policzony jest każdy grzech, zamysł grzechu nawet ten rodzący się w myślach ale i dobry uczynek i też chęć uczynienia dobrego uczynku a nie wykonanego- nie z duszy winy. Jeżeli w tym czasie spływają na te dusze modlitwy, to Ja ich zaliczam. Waga Sprawiedliwości działa przez 40 dni ziemskich. Biorę pod uwagę wynagradzania i złorzeczenia oraz zamysły tego. Więcej nie pytaj o to, bo już wszystko wam powiedziałem. AMEN.         Jezus Sprawiedliwy”.


Dziękuję Ci nasz Panie Jezu za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi. Twoje „Echo”.

30 listopad 2009 r. - Pierwsza Niedziela Adwentu

Pan Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii:
”Pójdźcie za Mną a uczynię Was rybakami ludzi......”

W brewiarzowym hymnie na dzisiejsze święto czytamy”O bracie Piotra, rodzony i równy w śmierci sposobie, jesteście bardziej złączeni przez Krzyż niż łono matczyne........” Wiara i posłannictwo religijne to więż, łącząca silniej niż więzy pokrewieństwa, Pierwsi chrześcijanie żyli duchem wiary tak, że słowa „brat” i „siostra”- używane w ich gronie na określenie współwyznawców były stosowane bardzo często. Wiele wspóczesnych wspólnot charyzmatycznych pielęgnuje te tradycje, które zobowiązują do wzajemnej pomocy w potrzebach.

A w naszym obecnym świecie ludzi świeckich, wiele osób wątpi, że Pan Jezus mówi do nas „pójdź za Mną....” i tych, którzy za Nim poszli wyśmiewają chociaż sami są katolikami, ale chyba tylko tymi „ciepłymi,” a Pan Jezus powiedział „bądź gorący” albo „zimny” bo tych ciepłych wypluję....” Dzwonią do mnie osoby i mówią: ja ci radzę – zastanów się co ty robisz, bo ludzie nie wierzą, że ty masz jakieś objawienia, itp, itd. Ja ci radzę ...............otrzymuję różne porady od znajomych. Ja mam jedną odpowiedż – ja nikogo nie zmuszam do wierzenia w to co pisze Pan Jezus na swojej stronie i ja. Panu Jezusowi też nie wierzyli, chociaż cuda czynił. Prawie ze wszystkich „Świętych” kiedyś się śmieli ludzie żyjący w owych czasach a teraz do nich się modlą. Pan Jezus powiedział – świętymi bądźcie, jak Mój Ojciec jest Święty w Niebie. Każdy może obrać swoją drogę do świętości, aby usłyszał, aby zrozumiał i aby chciał. Tak Wam Kochani moi Bracia i Siostry - dopomóż Bóg.

Teraz o wszystko pytam mojego Przyjaciela i Pana więc zapytałam i o to:

Pan:
”Nigdy więcej nie tłumacz się. Czy Ja do ciebie mówiłem coś, gdy ukazywałem Ci się? Zawsze milczałem i ty tak rób. Pozwól im się wygadać. Ludzie nie zawsze używają mowy w odpowiednim celu”.


Panie Jezu - J. pyta Ciebie, czy w dalszym ciągu aktualne są słowa, które powiedziałeś do Rozalii Celakówny, że zostaną się tylko te państwa, które uznają Ciebie za Króla?

Pan:
Tak, to prawda. Jest Mi smutno, że ludzie nie chcą Mi wierzyć. Jest Mi smutno, że ludzie wam nie chcą wierzyć do których to mówię. Ludzie wybrali innych bogów i myślą, że będzie im lepiej żyć beze Mnie. Szkoda, że nie może więcej dusz przyjść z piekła. Gdyby byli roztropni to uwierzyliby tym co byli. Ale oni nawet nie chcą tego wiedzieć. Oni wolą żyć w bezmyślności. Każdy chce być królem innego człowieka. Ostoją się tylko te państwa, w których będę królował, bo Ja jestem Pan i Bóg wasz i wszystko musi się wypełnić, bo żadnej poprawy nie ma a jest coraz gorzej.Tak, tak Moi drodzy wierni bojący się Boga, żal Mi was wszystkich ale to człowiek – człowiekowi zgotuje taki haniebny los. AMEN. Jezus Sprawiedliwy.


Gdy oglądałam film – Rok 2012, który jest zapowiadany jako katastroficzny, to już można sobie wyobrazić kataklizmy, które nadejdą. Po to ktoś zrealizował taki film, aby ludzkość mogła wybierać : życie grzeszne a w konsekwencji kataklizmy czy życie wg Przykazań Bożych i oddalenie kary ponieważ Pan Bóg nie chce naszej zguby a zawsze chce naszego szczęścia, bo po to nas stworzył abyśmy żyli szczęśliwie z NIM.

Panie Jezu bardzo Cię proszę powiedz coś o Unii Europejskiej, ponieważ właśnie UE chce żyć bez Ciebie a tworząc sczególne przepisy pominęła Ciebie i chce być bogiem dla nas. Od 1 grudnia już – niestety – należymy do niej – czy chcemy, czy nie.

Pan:
„Unia Europejska jest to twór na glinianych nogach. Porównuję ten twór do dzisiejszej Ewangelii. Dom zbudowany na piasku niebawem rozleci się, utonie w obfitym deszczu. Taki dom bez Boga runie a upadek jego będzie wielki. Tak mówi Ewangelia, która jest PRAWDĄ. Gdy rządzi Mój wróg – nieprzyjaciel – szatan – to zawsze kończy się nieszczęściami.
        Jezus ubolewający nad upadkiem ludzi.


Ciekawa jestem, czy bóg – jakiś z UE - powie nawałnicy: ucisz się, gdy takie nadejdą?

Podsumowując miesiąc listopad – bardzo ważny dla żyjących na ziemi i w wieczności, pragnę zapytać wszystkich, ale raczej naszych biskupów, bo to od nich zależy królowanie Pana Jezusa jako KRÓLA - na tej ziemi, szczególnie polskiej ziemi - dlaczego nie chcą Go ukorować koroną widoczną tak jak jest Maryja ukoronowana? Przecież – naprawdę mieliby – kapłani i my świeccy o wiele łatwiejsze życie, bo ten Król zadbałby o nas lepiej jako król. Przecież KRÓL – BÓG nie odebrałby nikomu posady, a tylko pomógłby rządzić sprawiedliwie. Nie byłoby morderstw, oszustw, kradzieży i aborcji. Ten KRÓL - sam regulowałby poczęciami i zgonami, i dbałby o nasz „stół” abyśmy nigdy nie byli głodni. Gdyby Unia Europejska chciała obrać na KRÓLA Pana Jezusa, to nie byłoby problemu z upadkiem Stoczni ani żadnych przedsiębiortsw i nie byłoby zwolnień z pracy. Nie byłoby wędrówek do innych krajów „za chlebem”. Dorabialiśmy nasz kraj a nie bylibyśmy niewolnikami na obczyźnie. Już widać jak rządzi król UE – są zwolnienia masowe, płacz ludzi głodnych, płacz dzieci z rozbitych małżeństw , samobójstwa z powodu upadku moralnego i finansowego. Ja, prosta kobieta z wykształceniem średnim ogólnym, rozumiem to tak: -- dlatego nie chcą Króla - Pana Boga, bo chcą być nieuczciwi, chcą aby korupcja królowała, nie chcą dzielić się z bliźnim dobrami swoimi a wolą wziąć wszystko do siebie. Myślę, że hasło rzucone przez Rosjan przed pewnym panowaniem komunizmu w Polsce, a po II wojnie – „co wasze to nasze a co do naszego to zastanowimy się – jest teraz też aktualne i w U.E. Unia Europejska, w której - prym wiodą państwa na zachód od nas, państwa „starej Unii” nie pozwoli upaść swojemu przemysłowi i pomaga co widać i słychać i nie przejmuje się uwagami tych mniejszych. A kto by tam śmiał uwagę ”starej Unii” zwrócić?

Ja myślę, że ci biskupi, którzy nie chcą Pana Boga na Króla - służą dwóm panom. Pan Jezus powiedział:” albo należysz do Mnie albo do szatana”. Co bardziej wykształcony biskup i na wyższym stanowisku kościelnym z prymasem na czele – nie chce Pana Boga na KRÓLA bo sam chce być królem i sam chce wydawać zarządzenia, np.: Komunia na rękę i na stojąco, stanie na Baranku Boży, stanie na Błogosławieństwo, znieśli post w Wigilię, a potem pretensja do Pana Boga, że kard. Hlond jest w piekle. Wszystkich to samo czeka, którzy dwóm panom służą. Ludzie mówią, że ja krytukuję kapłanów. Przepraszam bardzo – to oni sami się krytykują wydając zarządzenia przeciwne Bożym. My obserwujemy tylko i wyciągamy wnioski, choć nasze wnioski są niczym w porównaniu z Bożymi.

Pan Jezus powiedział: „ Gdy TO nadejdzie, każde kolano się zegnie.
Jedno z miłości i szacunku do Mnie a inne ze strachu”.
Ja to wszystko piszę z miłości do bliźniego, bo jeszcze jest czas na opamiętanie się i na naprawienie błędów kard. Hlonda.
Według mnie, prostej kobiety – to: Prymas z Biskupami powinni błagać Pana Boga aby chciał być naszym Królem
a tu akurat jest odwrotnie. My – lud Boży i wierny Jemu chcący żyć w pokoju - błagamy biskupów aby zechcieli nałożyć Koronę Panu Jezusowi jako Królowi. Cóż za pomylenie pojęć !
Cóż za lekceważenie Pana Boga przez Jego Apostołów !!!
Obecnie, już od wielu, wielu lat - ci pobożni kapłani a niezauważani i pomijani przez swoich przełożonych błagają Pana Boga i Matkę Jego aby natchnął tych „nieugiętych” i upartych, żeby zechcieli pomyśleć nad koronacją Pana Jezusa na Króla Polski . Jerycho – powinno być - jako dziękczynna modlitwa, że Bóg zechciał być Królem naszym oraz błagalna aby pomagał nam w naszym życiu.

MISJA, KTÓRĄ MIAŁ WYKONAĆ KARD. HLOND NIGDY NIE STRACIŁA NA WAŻNOŚCI I DALEJ JEST AKTUALNA - CZEKA NA WYKONAWCĘ – NIESTETY- TYLKO DO PEWNEGO CZASU.
Drogi Prymasie i Kochani Biskupi – ja to wszystko piszę z miłości do Was i z życzeniami - abyśmy się wszyscy spotkali „ na pokojach u naszego Pana i Króla JEZUSA CHRYSTUSA”


- bo wasze pokoje jak na razie są dla nas – ludu Bożego – niedostępne. Napisałam list do Prezydenta dot.Koronacji to odesłał mnie do Biskupów a Biskupi do --Rządu i „kółko”się zamyka a kataklizmy i wojna „za progiem”. Już nie ma czasu na używanie „przyjemnych i miło brzmiących słów. Teraz trzeba krzyczeć, aby wreszcie usłyszeli ci którzy mogą coś w tym kierunku dobrego zrobić. Ja walczę słowem i „piórem” o życie kilku milionów ludzi (w II wojnie zginęło kilka milionów Polaków a wszystkich o wiele milonów więcej) Lepiej teraz walczyć w ten sposób, chociaż na pewno zaboli duma „uczonych w piśmie” niż potem „orężem”. Ci „uczeni w pismie” niestety skazali Pana Jezusa, ich Boga na śmierć. Ci uczeni w piśmie – niestety - skazali miliony na smierć w drugiej wojnie światowej przez nieposłuszeństwo Bogu . A teraz przez dalsze nieposłuszeństwo – niestey - skazują dalsze miliony na śmierć, gdyż nadejdą kataklizmy,wojny i ogólnie mówiąc wreszcie Pan Bóg zareaguje w swój wiadomy sposób na nieposłuszeństwo Jemu i grzech szerzący się dookoła --------- i będzie płacz, rozpacz i zgrzytanie zębów –-------------
Czy mam prawo walczyć o życie swoje i bliźniego ?
Tak ! Każdy sposób jest dozwolony, aby uczciwy !
Ja jestem posłuszna Panu Bogu, który powiedział mi : walcz o Mnie słowem i piórem !
Gdzie dwóch się kłóci tam trzeci korzysta    i    s k o r z y s t a    niestety !
Pani Mieczysława Kordas
Szanowna Pani
Potwierdzamy wpływ Pani listu z dnia 31 lipca 2009 roku nadesłanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Dziękujemy za podzielenie się swoimi opiniami. Zapewniamy, że napływające do Kancelarii listy stanowią jedno z ważnych źródeł informacji o występujących problemach i oczekiwaniach społecznych oraz są pomocne w decyzjach i działaniach podejmowanych przez Prezydenta RP w ramach przysługujących Mu uprawnień.
Jednocześnie odnosząc się do treści nadesłanej korespondencji uprzejmie informujemy, że kwestia intronizacji Chrystusa Króla była szeroko komentowana przez różne środowiska m.in. przez Konferencję Episkopatu Polski, w związku z projektem uchwały w tej sprawie, przygotowanym przez grupę posłów na Sejm V kadencji (2005-2007). Należy podkreślić, że tego typu decyzje należą do kompetencji Kościoła. Dlatego postulaty w sprawie intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski można kierować bezpośrednio do Konferencji Episkopatu Polski, jako instytucji właściwej do rozpatrzenia i zajęcia stanowiska w przedmiotowej kwestii.


Z poważaniem
Małgorzata Rozpondek
specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich
Kancelarii Prezydenta RP
PAMIETAJMY ! Tylko raz w roku
W DNIU 8 GRUDNIA tylko jedna GODZINA od 12 do 13
JEST GODZINĄ Ś W I Ę T Ą
Matka Boża jest bardzo hojna w obdarowywaniu we wszelkie ŁASKI swego ludu modlącego się - szczególnie - w tym czasie.ŚWIADECTWA OSÓB


Kochana siostro Mieczysławo .
Jest prawie godzina pierwsza w nocy a ja nie mogę oderwać oczu i czytam rozmowy Jezusa i pouczenia dla nas , choć nie są skierowane do mnie odbieram je całym sercem . Mój mąż J......, zasnął wsłuchany w mój głos czytający tak wspaniałe wieści z Nieba . Słyszę jego lekki oddech a mój sen zniknął , czytać nadal będę gdy wyśle list do ciebie . Jeśli taka będzie wola Nieba to cokolwiek Jezus przekaże dla nas to proszę napisz . Czekać będę z radosnym sercem , na każde słowo Pana . On wie co jest w moim sercu i moja troska i proszę o odpowiedź . Serdecznie cię pozdrawiam i jak sama wiesz dobro jest jak złoto które się musi zahartować . Jesteś w mojej modlitwie Różańcowej . Twoja siostra J.........

Niech Bedzie Pochwalony Jezus Chrystus!
Droga siostro Mieciu, pragnę podzielić się z tobą kilkoma przemyśleniami..Jak Duch Święty pięknie działa we mnie..! W tym roku latem był w Polsce ojciec James Manjackal-charyzmatyk z Indii. Głosił rekolekcje w trzech większych miastach, niestety nie mogłam być na żadnych, chociaż odległość nie stanowiła żadnego problemu( dla czasu poświęconego Panu, gotowa jestem pokonywać tysiące kilometrów)! nie mogłam zostawić pracy, ludzie mi zaufali, zobowiązałam się być, więc byłam! Brat S., który uczestniczył w tych rekolekcjach, usilnie mnie namawiał,ale jak wspomniałam po prostu nie mogłam! Jednak ciągle szukałam informacji na stronie ojca Jamesa i w ogóle w internecie o terminie kolejnych rekolekcji( na oficjalnej stronie ciągle ich nie ma) jakiś czas temu, zupełnie przypadkiem do dziś nie wiem jak i dlaczego otworzyłam stronę Chojnickiej Odnowy w Duchu Świętym - nie mam pojęcia gdzie są te Chojnice! i co widzę? na pierwszym planie wytłuszczone na żółto- Rekolekcje Ojca Jamesa 11marca! termin wymarzony, po prostu dla mnie! Już wysyłam zgłoszenie, zabiorę kilka osób ze sobą, jestem bardzo szczęśliwa! Z pomocą Ducha Świętego wszystko jest możliwe, tyle razy było mi to dane odczuć. Pragnę i innych otworzyć na to działanie, wiem że uda mi się, przecież mam Go w sercu, nie może się nie udać! Pan Nasz jest dla mnie taki dobry i miłosierny, jest tatusiem najwspanialszym. Nauczył mnie kochać wszystkich ludzi, dał mi tak wiele łask,uczy mnie pokory, uczy mnie wzgardy dla dóbr doczesnych, pomaga w dżwiganiu krzyża... zabierając na Górę Tabor w najcięższych chwilach życia... Ty wiesz Panie, że Cię kocham!

Szczęść Boże dla Kochanej Siostry Mirosławy,
Bóg zapłać Siostrze za jej pomoc i pośrednictwo z Niebem.
Ukochany mój Mistrzu, uwielbiam Cię!
Aniołku Bartłomieju, dziękuję Ci za tę pociechę, rzeczywiście zaraz potem wyzdrowiałam:)
ps. wczoraj lub przedwczoraj czytając stronę Siostry, postanowiłam zapytać mojego Anioła Stróża jak ma na imię.
Zapytałam. I nic. Cisza. Aż tu nagle dostałam odpowiedź :) I jak tu nie kochać Boga?
Dziękuję Siostrze i niech Pan Bóg Siostrze błogosławi!
A,,,,,,,,,,

Zbyszek B. z Litwy
Droga siostro Mieczyslawo, niestety nie mogę ci podać strony internetowej na Litwie , która by coś rozjaśniala o Intronizacji Chrystusa Króla z takiej to przyczyny , że taka strona wogóle nie istnieje....Tu na Wileńszczyźnie jest nas tak nieduża gromada wiernych, okolo 300 tys Polaków, że nie potrzebujemy internetu...znamy się w większości osobiście, spotykamy się w kościołach, na różańcach, na adoracji, na rekolekcjach... więc internet dla nas może i nie istnieć...A najbardziej się cieszymy z gazetki naszej katolickiej ,,Spotkania,, która i jest właśnie tym centrum łączącym wiernych... Tyle by bylo o stronie internetowej, chociaż dodam może jedno spostrzeżenie, wierni na Wileńszczyźnie bardziej otwarcie przyjmują objawienia Pana Naszego. Serca nie są tak zastraszone informacjami światowymi, więc stwierdzam fakt, że internet jak i telewizja odciągają człowieka od Boga....
Chcę natomiast dzisiaj podzielić się z tobą, droga siostro świadectwem swego życia. Jak będzie to korzystne, można je umieśić na stronie internetowej.
11 lat temu pobrałem się ze swoją żoną Wieslawą. Ślub uroczyście mieliśmy w kościele Świętego Ducha w Wilnie. Wiedzialem już wtedy , że najważnieszym momentem w tym dniu będzie właśnie ta godzina w kościele. Przeżyłem ja bardzo uroczyście, całkowicie świadomie co robię. Później zaczęło się życie małżeńskie jak u milionów ludzi na ziemi. Może z niewielką różnicą, poświęciłem wszystkie kłopoty i zwątpienia, radości i smutki Panu Bogu. Tak prosto i powiedzialem modląc się: Boże, sam nie dam rady pozostać na tej wąskiej dróżce, więc prowadz mnie, a ja przyjmę wszystko co mi dasz. Dzisiaj mam od Pana Boga trzech synów i trzy córki, mam żonę, którą kocham mocniej niż kiedyś, mam codziennie modlitwę w swej rodzinie-kościele.
W drodze mojego małżeństwa przyjaźniłem się i przyjaźnię się z wielkim gronem przyjacół, którzy z początku nieufnie spoglądali na mnie, na moich dzieci gromadę. Mówiłem im o miłości do Boga. Przyjmijcie wolę Bożą, i nie troszcie się o nic.I dzisiaj stwierdzam przed świadkami że uwierzyli mnie. W tym roku Pan Bog dał wszystkim kolejne potomstwo. Już nie widzę w nich rozpaczy o dzień jutrzejszy.
Kiedyś powiedzialem bliskim mnie osobom ,,dal Pan Bóg dzieci , da i na dzieci,, i dzisiaj potwierdzam to...Pan Bog wszystko mi dal. Dzisiaj już jestem na innym szczeblu obcowania z Panem Bogiem. Dzisiaj już staram sie nie prosić dla siebie, tylko dla innych ludzi i staram sie dawać dla Pana Boga. Chociaż co Mu mogę dać oprócz swej nędzy i grzechu. Dzisiaj szukam miłości do Pana Boga, tej o ktorej pisala Święta Tereska, Święta Faustyna. Bo kiedy już zacząłem po ludzku rozumieć jaka Wielka jest Milość Boga do nas, stwierdzam że nasza miłość jest niczym wobec Niej. Wiec warto resztę życia poświęcić na szukanie Jej, Prawdziwej Miłości.
Bóg zapłać ci, siostro Mieczysławo że jesteś.Bogu dzięki że pozwolił mi urodzić się Polakiem.


Droga Pani Mieczysławo mam pytanie,otóż należę do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i pełnie tam funkcję jako prezes moim zadaniem jest ukierunkowywać młodzież do tego,że Bóg jest i powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu i my mamy być tego świadectwem w społeczeństwie,swoją postawą itd..Lecz nie zawsze mi się to udaje nie wiem jak rozmawiać z młodzieżą,panuje ciągle jakiś chaos np.coś ksiądz chce nam powiedzieć ważnego to mało słuchają albo nie chce im się słuchać nie wiem co robić ta cisza jet bardzo potrzebna,w naszej grupie nie ma skupienia jak powinnam postępować aby tak nie było pytam Boga...Im bardziej czuję miłość Jezusa w moim sercu Jego obecność w moim życiu tym bardziej tęsknię za Nim tak bardzo tęsknię,że,aż mi smutno-nie to nie jest smutek przygnębiający lecz smutek z tego powodu,że czuję pragnienie zanurzenia się w Miłości Jezusowej całkowicie....Ale staram się być otwarta dla moich rówieśników oni tak bardzo potrzebują pomocy,mają dobre serca ale nie potrafią a może nawet nie chcą żyć inaczej tak z Bogiem Chcę aby Chrystus był Wywyższony!