Dzienniczek - kwiecień 2010 r.

01 kwiecień 2010     WIELKI CZWARTEK - USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Jezus Chrystus ustanawia Eucharystię, przez którą mamy udział i dostęp do Jego zbawczego Dzieła.

02 kwiecień 201     WIELKI PIĄTEK - piąta rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

Rozpoczyna się NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pan Jezus ukazując się siostrze Faustynie nakazał napisać i odprawiać tę Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego rozpoczynając od Wielkiego Piątku.

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła dusze do zdroju Mojego Miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu Miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię niczego żadnej duszy, którą wprowadzisz do źródła Miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz”.

                  MODLITWA przed modlitwami
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę przez wstawiennictwo Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych o łaskę zjednoczenia na modlitwie tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim Umysłem, moje serce było złączone z Twoim Sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły od Ciebie. Oddal ode mnie, proszę Cię Panie, wszelkie rozproszenie, nieuwagę, wszystko to co się Tobie nie podoba, tek aby moja modlitwa była miła Tobie, Królu i Panie całego Wszechświata. Abym mógł/a doświadczyć głębi Twojej Miłości, zlania na mój umysł nieprzeniknionej Twojej Mądrości i mógł/a przyjąć wszystkie łaski, którymi pragniesz mnie obdarować podczas tej modlitwy. AMEN.


1.W pierwszym dniu sprowadź Mi ludzkość całą, wszystkich grzeszników.
      O Wszechmocy Miłosierdzia Bożego,
      Ratunku dla człowieka grzesznego,
      Tyś Miłosierdziem i litości morze,
      Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.


2. W drugim dniu sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne.
      Zdrój Bożej Miłości
      W sercach czystych gości.
      Skąpane w Miłosierdzia morzu,
      Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.


3. W trzecim dniu sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne.
      Są niezbadane Miłosierdzia dziwy,
      Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy.
      Na wszystkich patrzysz okiem litości
      I wszystkich pociągasz do swej miłości.


4. W czwartym sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają.
      Niech światło Twej miłości
      Oświeci dusz ciemności.
      Spraw, aby Cię te dusze poznały
      I razem z nami Miłosierdzie Twe wysławiały.


5. W piąty sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców.
      I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
      Płynie z Serca Twego zdrój litości.
      Wszechmoc Miłosierdzia Twego, o Boże,
      I te dusze z błędu wyprowadzić może.


6. W szóstym sprowadź Mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci.
      Prawdziwie dusza pokorna i cicha
      Już tu na ziemi rajem oddycha,
      A wonią pokornego jej serca
      Zachwyca się sam Stwórca.


7. W siódmym dniu sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają
      Miłosierdzie Moje.
      Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
      Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
      Jest zawsze bliską zdroju żywego
      I czerpie łaski z Miłosierdzia Bożego.


8. W ósmym dniu sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym.
      Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego
      Wznosi się jęk do Miłosierdzia Twego.
      I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody
      W strumieniu wylanym krwi i wody.


9. W dziewiątym dniu sprowadź Mi dusze oziębłe. One najboleśniej ranią Moje Serce.
      Ogień i lód razem nie może być złączony,
      Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony,
      Lecz Miłosierdzie Twe, o Boże,
      Jeszcze większe nędze wspomóc może.


MATKA BOŻA poleca n/wym. MODLITWĘ jako przepraszającą za grzechy, szczególnie należy odmawiać ją wieczorem.
          „Oto ja, nędzny grzesznik klęczę przed Tobą Boże w Trójcy Świętej Jedyny i błagam Cię o Miłosierdzie. Przebacz mój grzech i wszystkie inne grzechy. Nie karz mnie Panie, ale okaż mi Swoje Miłosierdzie. Oto ja błagam Ciebie: nie patrz na mnie oczami Swojej Sprawiedliwości, ale spójrz okiem Miłosierdzia. Albowiem jestem tak nędzny i słaby, że Twego Miłosierdzia nieustannie potrzebuję. Zmiłuj się Panie nade mną, przebacz mi mój grzech, daruj moją winę i przyjmij mnie na powrót jako swoje dziecko, albowiem Jesteś moim Ojcem, kochanym Niebieskim Tatusiem, którego tak bardzo zraniłem. Dlatego przebacz mój grzech, obdarz mnie łaską i pokojem. Tak bardzo tego pragnę. O Boże w Trójcy Świętej Jedyny ufam i wierzę, że Ty jesteś ze mną, że wysłuchałeś mojej prośby i na powrót przygarniasz mnie do Swojego Miłosiernego Serca. Dzięki Ci Panie, wielbię Cię, chwalę i wywyższam razem z Aniołami i Świętymi przez Niepokalane Serce Maryi. AMEN.

        KONTENPLACJA OBRAZU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: - KLIKNIJ TUTAJ

Pan Jezus objawiając się Bronisławie Kuczewskiej 28 lutego 1945 r. Warszawie wziął do ręki Różaniec i powiedział: „Jak się będziecie zbierać na modlitwę, to odmawiajcie wszyscy ”Nowennę i Koronkę do Miłosierdzia Bożego” i pokazał jeden dziesiątek Różańca na którym kazał mówić po zakończeniu Koronki nie trzy a dziesięć razy ku większej czci Boga Ojca, chcąc Ojca Przedwiecznego bardziej przepraszać i ubłagać:

‘ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY, ŚWIĘTY NIEŚMIERTELNY zmiłuj się nad nami i nad całym światem, nad naszymi braćmi błądzącymi i nad duszami w czyśćcu cierpiącymi”.

Pan Jezus powiedział jeszcze do niej:
„Jeżeli bracia błądzą, to dusze będą cierpieć”. „Błagać trzeba Boga Ojca o Miłosierdzie Boże nad światem – jest to ostatnia deska ratunku”.03 kwiecień 201     WIELKA SOBOTA     Rozpoczyna się okres Wielkanocny.

W pierwszą sobotę miesiąca -
MATKA BOŻA FATIMSKA PROSI O MODLITWY: O POKÓJ NA ŚWIECIE.


Tradycja katolicka mówi, aby w Wielką Sobotę święcić pokarmy a przede wszystkim chleb – przypominający „Chleb Żywy, który zstąpił z nieba”, a także jajka – symbol życia budzący radość w sercach oraz wędliny i baranek wielkanocny, który symbolizuje biblijnego baranka paschalnego. W koszyczku powinny znajdować się sól, chrzan i pieprz , które są odpowiednikami biblijnych gorzkich ziół.

Moje koleżanki pojechały do Katedry Chicagowskiej poświęcić pokarmy i dowiedziały się, że w tej Katedrze nie umarł Pan Jezus ani nie zmartwychwstał. Szukały grobu i nie znalazły. To jest nie pojęte aby w kościele katolickim, w katedrze, w której modlą się biskupi z Archidiecezji oraz sam Kardynał - nikt nie pomyślał o przygotowaniu Panu Jezusowi grobu, natomiast była tylko dekoracja z kwiatów. Kościół katolicki jest przecież taki sam na całym świecie i takie same zasady obowiązują w każdym kościele. Koleżanka zapytała kapłana: gdzie jest grób? Na co kapłan odpowiedział, że nigdy nie było w Katedrze grobu Pana Jezusa, bo ważne jest jak silna jest tradycja chrześcijańska.
Co ja słyszę? To w Chicago nie ma silnej tradycji chrześcijańskiej? To kto temu winien? Czyż potrzebni są misjonarze? Kapłan chciał zrobić polskim kobietom przyjemność i pochwalił się, że mają relikwie św. Faustyny - niesamowite porównanie. Ale cóż, dowiedziałam się, że w niektórych kościołach w Wielki Czwartek kapłani umywają nogi także kobietom i siada ich na ławce dowolna ilość. NIEPOJĘTE ! To teraz nie dziwię się, dlaczego kobiety w Stanach Zjednoczonych mogą udzielać wiernym Komunię Świętą a nawet były przypadki pisania podań do Archidiecezji aby pozwolono im homilie głosić! Widać, że w grzeszeniu nie ma granic.
To teraz wiem, dlaczego biskupi amerykańscy kościoła katolickiego jakiś czas temu chcieli odłączyć się od Watykanu i powstałaby następna religia protestancka czyli protest przeciw papieżowi.
Wszystkiemu winna jest PYCHA człowieka i chęć rządzenia „po swojemu”.

Wieczorem w Kościele św. Konstancji nabożeństwo prowadzone przepięknie przez pięciu kapłanów i odnawialiśmy przyrzeczenia chrzcielne..04 kwiecień 201     ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ


„Odkupił swe owce Baranek bez skazy. Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”.
„Zwycięzca śmierci wychodzi naprzeciw naszej małej wiary, by ją umocnić”


Pan Jezus dyskretnie zmartwychwstał, bez świadków, bo ci, co spali, nie byli wiarygodni.
„Błogosławieni ci, którzy nie widzieli a uwierzyli”.

            WESOŁY NAM DZIŚ DZIEŃ NASTAŁ”

Zmartwychwstanie w jerozolimskim grobie dokonało się dawno. Teraz, co roku ma się dokonywać triumf Chrystusa w naszych sercach.
W nas ma zmartwychwstać to, co dobre, piękne, prawdziwe, co jest z Boga.
Tu akurat możemy być świadkami i pomocnikami zmartwychwstania.

Msza Święta Rezurekcyjna w kościele św. Konstancji rano o godz, piątej.

Polacy zawsze zapełniają kościoły nawet jak jest to godzina 5 rano.
Procesja z Najświętszym Sakramentem, który niósł Proboszcz odbyła się wewnątrz kościoła z udziałem także osób w strojach regionalnych.

A ja ....... ujrzałam oczami duszy sylwetkę Pana Jezusa stojącego jakby na baldachimie niesionego przez czterech mężczyzn. Pan Jezus był ubrany w białą, długą, od pasa obszerną tunikę przepasaną szeroką szarfą. Patrzył prosto przed siebie a włosy jakby podwiewane były lekkim wiaterkiem. Głowa i twarz Pana Jezusa przypominała głowę i twarz młodego mężczyzny odtwarzającego rolę Pana Jezusa w Męce Pańskiej wystawianej w kościele św. Konstancji w Niedzielę Palmową. Wyraz twarzy poważny, majestatyczny, zwycięski i zamyślony jakby o przyszłości. Ręce były uniesione jak na płaskorzeźbie w głównym ołtarzu kościoła lecz na wysokości bioder i lekko odchylone od boków. Na dłoniach widoczne czerwone rany po gwoździach. Dłonie stroną wewnętrzną skierowane były na ludzi, jakby Pan Jezus chciał pokazać ludziom te rany. Pan Jezus był widoczny na odcinku kilku metrów w głównym przejściu od połowy kościoła do momentu zakrętu w boczną alejkę.

Ja nigdy nie reaguję natychmiast, lecz po chwili i rozważałam ten przepiękny i doniosły widok.05 kwiecień 201     PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Pierwsze świadectwo oparte na Prawdzie i Ewangelii:
- świadectwo kobiet, uczniów, a następnie - kolejnych pokoleń aż do naszych czasów.

Drugie świadectwo oparte na kłamstwie i pieniądzu:
- świadectwo śpiących, przekupionych żołnierzy: rozpowiadajcie tak: gdyśmy spali, widzieliśmy.....a jednak, niestety znaleźli się wyznawcy tej teorii.

ŻYJMY TAK, ABY CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAWAŁ W NASZYCH SERCACH KAŻDEGO DNIA NA NOWO I ABY ŻYŁ W NAS.

Msza Święta w kościele św. Tekli sprawowana przez ks.Johna Bashobora, którą rozpoczął tygodniowe rekolekcje.

Na początku Mszy Świętej otrzymałam wielką Łaskę ujrzenia swego Aniołka Stróża – Angelo. Wyglądał „po ludzku oceniając” na około 20 lat. Stał na tle ołtarza na przeciw mnie w odległości około 3 metrów i patrzył na mnie dużymi błękitnymi oczami, cały w bieli, tylko twarz i szyja odkryta. Z za pleców wystawały duże skrzydła. Włosy długie jasny blond, drobno skręcone – loczki. Fryzura tworzyła piękne przykrycie głowy. Tunika śnieżno-biała pokryta przeróżnymi fałdkami otulała całą jego figurę (nie widziałam rąk). Wyraz twarzy uważny, lecz bardzo łagodny a wzrok jakby „pilnujący” mnie. Wizja trwała około 2 minut. Przepłakałam pół Mszy Świętej ze szczęścia. Zawsze marzyłam, aby ujrzeć swego Aniołka Stróża i podziękowałam Panu Bogu, że pomógł mi moje marzenie spełnić. Teraz, gdy rozmawiam z Nim to wiem jak wygląda.

Panie Jezu, czy to jest według Twojej woli, że ludzie nadal czynią swoim dzieciom obrzezanie?
Pan: „Dlaczego zadajecie ból Mojemu dziecięciu? Dlaczego od małego, od maleńkiego musi cierpieć? Wy nie powinniście w ogóle cierpieć. Wy powinniście kochać Boga i bliźniego ale nieświadomość wasza zamierzona i niezamierzona powoduje, ze zadajecie sobie ból już od narodzin waszych. Zadajecie ból nienarodzonym; zadajecie ból nowo-narodzonym i zadajecie ból przez całe wasze życie sobie nawzajem oraz jeden drugiemu. Cierpienie przyszło przez Krzyż, ale miało być inaczej. Miała być sama radość z Bogiem w centrum. Cierpicie przez grzech. Jezus cierpiący razem z wami”.

Dziękuję Ci nasz Królu za wyjaśnienie.

Panie Jezu patrzę w Twoje piękne oczy i stwierdzam, że mam trudne zadanie, bo otrzymuję czasami przeciwne zdania Twojego Słowa a mojego pisania.
Pan: „Mnie nie wierzyli i tobie nie wierzą. Ale.......uwierzą, gdy przyjdą do Mnie w dniu ich śmierci, lecz nie będą mogli już niczego naprawić. I nawet nie będą mogli pjść do tych, co dalej nie wierzą, że są w błędzie. Takie jest wasze życie – zawsze niewiadome.
                                      Jezus Bóg Prawdziwy”.

08 kwiecień 201     zmarła Kamila Kasprzak w Polsce - Mama mojej przyjaciółki z Kalifornii

Panie Jezu – Mariola jest w rozpaczy, ale nie wie, czy jechać do Polski, bo czas jest krótki.
Pan Jezus: „Nie martw się, Ja już wcześniej ją pobłogosławiłem. Ona jest już Moja. Nie płacz. Cieszcie się, że jej męczarnie ziemskie skończyły się. To była dobra kobieta, dobrze wychowywała dzieci. Nie zagniewany jestem na nią. To dobra duszka. Już przekroczyła próg nadziei i już patrzy Mi prosto w oczy. A teraz będzie z wami przez trzy doby a przez następne czterdzieści dni będzie zdawała rachunek ze swego życia. Będziemy czytali wspólnie jej książkę życia. Mariola, nie musisz jechać. Ona (mama) przyjdzie do ciebie, odczujesz jej obecność. Jezus – dawca życia wiecznego”.

Panie nasz Kochany – Mariola serdecznie Ci dziękuję modląc się nieustannie za spokój duszy swojej mamy, dużo Mszy Świętych się odprawia w jej intencji. Ona nie będzie umiała się odwdzięczyć Tobie za tak hojne łaski dla całej jej rodziny. Mariola dziękuje Ci – Królu, że tak łaskawie popatrzyłeś na jej Mamę i dziękuje Ci za Twój Dar Łaskawy ukojenia w bólu po stracie ukochanej mamy.

Panie Jezu pewna osoba pyta, czy sobowtór Papieża Pawła VI był antychrystem?
Pan Jezus: „Nie, nie był antychrystem, ale był złym człowiekiem, którego poczynania bardzo Mnie raniły. Samo to, że raczył „grać” rolę papieża było dla Mnie bardzo obraźliwe. Bardzo cierpiałem i doprowadziłem do tego, że został rozpoznany i ujawniony. Zamieszanie wśród biskupów było tak wielkie, że stwierdzili, że lepiej będzie nie ujawniać prawdy. A szkoda. Ja jestem samą PRAWDĄ i lepiej byłoby w zarodku zniszczyć kłamstwo a wtedy wszyscy wiedzieliby, że wszystko zawsze się wyda. Ja do tej pory cierpię przez grzechy Moich wybranych, którzy nie pytają Mnie a ustalają swoje prawa niezgodne z Moimi. To musi się kiedyś skończyć i dlatego w Watykanie mury drżą a szczególnie fundamenty, bo prawda powinna być najważniejsza i wszyscy by wiedzieli, że niczego nie mogą nikomu zarzucić. Jeszcze przed Leonem XIII było wprowadzane zamieszanie, lecz Papież Leon XIII miał wizje i nie mógł dłużej milczeć. Dobrze się stało, że chociaż on ujawnił zło w Moim Najświętszym Domu. Dlatego uważajcie na Mojego wroga, bo nie wiecie kto was otacza. Człowiek jest słaby i ulega podszeptom szatana a to Mnie bardzo boli, bo przecież Moi kapłani najlepiej wiedzą, że Ja stanę przed nimi w momencie, który musi nadejść. A wtedy żal i wstyd mieszają się okrutnie lecz niestety, na wszystko jest za późno, bo skutki ich grzechów są przeraźliwie złe, gdyż rozlane na innych nieświadomych a przez tych nieświadomych jeszcze na innych, gdyż ludzie wierzą człowiekowi a nie Mnie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.                                                 Jezus i tak nader cierpliwy, bo jestem Miłością samą”

Tak Panie Jezu – szkoda, ze ludzie i kapłani nie pytają Ciebie bezpośrednio. Gdy obecnie zwracam uwagę ludziom aby nie brali Twego Najświętszego Ciała na swoje niegodne ręce, to oni mówią, że słuchają proboszcza a proboszcz mówi, że słucha biskupa ale biskup nie słucha papieża i wiele razy błądzi. Najlepszym przykładem jest ks. kardynał Stanisław Dziwisz, który maltretuje psychicznie dobrych kapłanów, odbiera im prawo do leczenia ambulatoryjnego, pozbawia pracy duszpasterskiej a pozwolił na pobudowanie anty-Jezusowej Drogi Krzyżowej tzw. Beskidzkiej. Te zakazy stosowane przez niego bardzo źle świadczą o kardynale, niby o Bożym kapłanie, biorącym nauki od najświętszego papieża. Ale cóż i przy Panu Jezusie – pobierali nauki apostołowie a jeden z nich niczego dobrego nie chciał się nauczyć. Tym bardziej, że kardynał zna historię O.Pio, który też był niesłusznie przez przełożonych maltretowany psychicznie i dokuczano mu. O.Pio jest święty, czego nie można powiedzieć o jego prześladowcach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panie Jezu pytają Ciebie, czy Kościół zejdzie do podziemia przed Ostrzeżeniem, bo z obserwacji dzisiejszego dnia można stwierdzić, że są ogromne ataki sił zła na Kościół i nawet na Papieża.

Pan Jezus: „Jeszcze nie, ale jak nie będziecie reagować natychmiast i jak nie będziecie walczyć o Mnie, to będą prześladowania. Jak w takim tempie będzie rozwijał się islam w Polsce - jakie są ich plany, to Kościół zejdzie do podziemia. Módlcie się i wymuszajcie na obecnych władzach polskich zakaz budowania meczetów i minaretów. Gdybym był Królem waszym, to pewna jest Moja nauka w waszym kraju i nikt nie musiałby się bać Mnie wyznawać. Ostrzeżenie cały czas jest. Ostrzeżenie przed szatanem, który bardzo szybko wciska się do świątyń Moich i swoimi bezczelnymi sposobami zmienia świat poprzez znaki swoje nakładane w świętych miejscach. Dlatego Moi święci kapłani są prześladowani, że ujawniają błędy odłączonych kapłanów a pracujących dla Mojego wroga. Ostrzeżenie cały czas trwa, bo Moi kapłani w wielkiej liczbie nie są Moimi kapłanami. Służą Bogu i szatanowi. A to, tak nie może być. Kapłan najlepiej wie, co go czeka po śmierci. Najbardziej Mnie smuci, że wasi przywódcy państwowi i religijni nie są już Moimi. Szatanowi nie przeszkadza, że oni służą dwóm bogom a w Moim PRAWIE tak nie może być. Ci, co wyrzekli się Mnie - już piją śmierć swoją, śmierć swojej duszy. Ich nawrócenie i powrót do wiary w Jedynego Boga jest możliwy i oczekuję na nich do ostatniego ich dnia. Nieustannie módlcie się o powrót kapłanów do PRAWDY. Módlcie się o Dary Ducha Świętego dla Moich kapłanów, bo bardzo Mnie ranią, gdy nie chcą Mnie bronić – mową, słowem pisanym i uczynkiem.
                                      Jezus zmartwiony i bolejący za kapłanów.
                                      Jezus Miłosierny i Wybaczający”10 kwiecień 2010     SOBOTA przed NIEDZIELĄ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”

Ewangelia: Mk 16,9-15
Po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazał się Apostołom i rzekł do nich:

„ IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚCIE EWANGELIĘ WSZELKIEMU
STWORZENIU”.


Dnia 10 kwietnia 2010 r. o godzinie 9 rano czasu polskiego wydarzyła się tragedia narodowa. Samolot wiązący Prezydenta a z nim wielu członków Rządu i innych osób towarzyszących uległ wypadkowi, spadł na ziemię i wszyscy zginęli - 96 osób.

Samolot leciał na uroczystości do Katynia w Rosji – upamiętnienia 70 rocznicy mordu na polskich jeńcach wojennych.


                              OBY TO BYLY OSTATNIE OFIARY KATYNIA
                              A JEDNOCZESNIE WIELKIEGO BRATA!


OJCZYZNA - PREZYDENT - PAMIEĆ

This text will be replaced
Panie Jezu błagamy Cię powiedz, dlaczego ta katastrofa się wydarzyła i czy musiało do nie dojść?
Pan Jezus:” Ja dozwoliłem na śmierć taką. Historia powtórzyła się - jak był zamach na gen. Sikorskiego nad Gibraltarem. Do tej pory nie ma udowodnionego winowajcy a winni są przedstawiciele trzech państw. Tak samo jest i w tym wypadku. Winni są przedstawiciele trzech państw i też nigdy nie odnajdą się winni. To jest cała siatka szpiegów, którzy chcą być waszymi bogami. Oni wiedzą, że jesteście bramą do Europy. Oni wiedzą, że wasz kraj wyjdzie zwycięsko i ocaleje najwięcej ziemi przed kataklizmami. Ale oni nie chcą wiedzieć, że ocaleje pod jednym warunkiem:

JEŻELI BĘDĘ KRÓLEM WASZYM OFICJALNIE UZNANYM PRZEZ
WŁADZE PAŃSTWOWE I RELIGIJNE.


Gdy ten AKT nie będzie dokonany, wkrótce wszystko będzie pomału ginąć i nikt z tego nie skorzysta. Nie będzie zwycięzców na waszej ziemi, za to duża radość będzie w piekle z zagarniętych dusz z powodu nieposłuszeństwa Bogu. Dlatego też będzie płacz i zgrzytanie zębów już tu na ziemi, bo piekło na ziemi zgotują wam wasi przywódcy państwowi i religijni przez swoją zachłanność.

PRZEDSTAWIŁEM WAM DZISIAJ PRZYSZŁOŚĆ WASZĄ JEŻELI JA NIE BĘDĘ WASZYM KRÓLEM.
Wybierajcie: kładę przed wami BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PRZKLEŃSTWO.
                            WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

                                  Jezus Droga, Prawda i Życie oraz Pokój na świecie”.

Nie wiem, jakich słów mamy użyć – my wierni, kochający Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Ojczyznę, aby przekonać Biskupów, Arcybiskupów, Prymasów, czyli wszystkie władze kościelne i państwowe, że my nie chcemy wojny światowej czy domowej, w której tym razem nie będzie zwycięzców. Pan Jezus i Matka Boża mówią do ludu swego, upominają, wpraszają się, a ten lud – proch, stawia warunki Panu Bogu. Episkopat Polski po kryjomu, bez nagłaśniania, wyrzekł się Króla Jezusa Chrystusa na 343 Konferencji w dniu 16 marca 2008 r. a tym samym wydał wyrok na zagładę Narodu Polskiego i otworzył szeroko bramy dla naszych wrogów a piekielne dla siebie. Biskupi stwierdzili, ze Jezus nadaje się tylko na sługę naszego. A my powtarzamy za Episkopatem: skoro Jezus jest waszym sługą to i wy jesteście naszymi sługami jako, że jesteście Jego następcami i wzywamy was do służenia ludowi swojemu, bo z ludu pochodzicie a nie przyszliście do nas z nieba. Wzywamy was, abyście uczynili Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI !
Biskup Stanisław Budzik nauczył nas nawet szacunku do siebie. Skoro Jezus jest sługą, to nie potrzeba mówić Mu Panie tylko – ty. Więc my też posłusznie wykonujemy biskupa polecenie i mówimy na biskupów po imieniu, skoro są naszymi sługami. Tym bardziej, gdy zdejmą swoje biskupie szaty, tak jak zdjęli królewskie z Jezusa, to kto wie, że biskup Budzik jest biskupem?

Dlatego też nie musimy używać żadnych tytułów.

Drodzy biskupi – w Piśmie Świętym wyczytałam:
„Dlatego też Bóg Go (Jezusa) nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano
istot niebieskich, ziemskich i podziemnych
i aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM –
ku chwale Boga Ojca. Flp 2,9-11


Drodzy Biskupi - ta tragedia, w której zginęli najlepsi synowie Polski i patrioci powinna was obudzić, abyście wreszcie zaczęli myśleć po polsku i po Bożemu, bo jak przyjdzie islam, to szybko zdejmiecie swoje piękne stroje biskupie i opuścicie piękne pałace. Ta tragedia, to jest klęska dla Polski i Polaków.
Dla nas patriotów polskich walka nie zakończyła się w 1945 roku. Dla nas walka nadal trwa o wolną i niepodległą Polskę, bo nawet drodzy biskupi nie chcieliście zauważyć, że orzeł nie jest „nasz” polski tylko z symbolami naszego wroga i nawet po tym stwierdzamy, że walka trwa.
Teraz, po tej tragedii będzie się mówić miliony słów ......na wiatr, miliony współczuć, miliony „gdybań” a..... ludzi nie ma.
Tragedią są przepisy państwowe, które doprowadziły do tego, że marszałek rządu Bronisław Komorowski, który na domiar złego kandyduje na prezydenta, obecnie sprawuje ten urząd w zastępstwie prezydenta. To jest tak, jakby to naprawdę wszystko zostało zaplanowane i to perfekcyjnie, że nikt nie uratował się i nawet nie można ciał pozbierać – nie ma śladów. I tak jak powinno być – właśnie kandydat na prezydenta już się uczy być prezydentem. Przypadkiem - nie ma przypadków.

Ciekawa jestem ile osób z tych, którzy zginęli chciało Intronizacji Chrystusa na Króla Polski, gdy ten temat wpłynął do Sejmu?
Kardynał Hlond przekonał się, że nie warto walczyć z Chrystusem Królem, a szkoda że musiał sam się o tym przekonać a przy okazji swojej nie wiary wpakował Polskę w wojnę. Ile jeszcze będzie ofiar, aby Polski Rząd i hierarchowie kościoła katolickiego zrozumieli kto jest najważniejszy w naszym życiu w Polsce i w życiu każdego człowieka. Nic nie dzieje się bez udziału Pana Boga. Każdy nasz włos jest przez Niego policzony. W dalszym ciągu mówi się tylko o sprawach ludzkich a nie o Bożych a przecież nikt nie zdoła zapobiec żadnej katastrofie tylko Pan Bóg. Nikt nie zdoła nas wyciągnąć z tej ruiny moralnej, z zapaści finansowej i z objęć naszych odwiecznych wrogów tylko jedna Osoba – Jezus Chrystus Król Polski. Nie chciałabym wiedzieć, jacy przywódcy państwowi i religijni wpakują nas w koszmar następnej wojny przez swoje nieposłuszeństwo Panu Bogu. Trzeba być ślepym i głuchym, bardzo pysznym i zapatrzonym w siebie aby nie zrozumieć sensu istnienia na tej ziemi.

Módlmy się o mądrych polityków i przywódców religijnych aby byli mądrzy mądrością Bożą i aby uchronili nasz kraj przed następnymi kataklizmami, wypadkami i wojnami i nie kłaniali się naszym odwiecznym wrogom czy obecnym bogom - ludziom z Unii Europejskiej lecz Panu Bogu – Chrystusowi Królowi Polski!

DOKONAJ INTRONIZACJI JEZUSA KRÓLA POLSKI

WEDŁUG NABOŻEŃSTWA INTRONIZACYJNEGO

Podejmij misję Intronizacji zleconą Polsce !
„A Pan będzie Królem nad całą ziemią” (Za 14,9)


Dołącz do nas; do grona sług i służebnic Jezusa Króla, którzy świadomie oczekują powrotu swego Pana. Już teraz doświadczysz Jego uzdrawiającej mocy i miłości a rozradujesz się w pełni, gdy On nadejdzie.

PODEJMIJ MISJĘ INTRONIZACJI ZLECONĄ POLSCE !
„ A PAN BĘDZIE KRÓLEM NAD CAŁĄ ZIEMIĄ” (Za 14,9)


W 1939 roku Papież Pius XII ostrzegał:
„Głównym złem, z powodu którego świat popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy, a także nie przyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa prawdy” – encyklika Summi pontificatus.

Dziś żyjemy w czasach wielkiego odstępstwa – podeptania Bożej władzy, praw i przykazań. Dlatego na ziemię nadciąga nieunikniona i straszliwa w skutkach kara.

„Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga”– słowa Pana Jezusa do Rozalii Celakówny.

Pan Jezus wybrał Polskę, by jako pierwsza spośród narodów zwiedzionych przez masonerię i spętanych ideologiami Jemu przeciwnymi (socjalizm, liberalizm, globalizm) wróciła pod berło Jego panowania, uznając Go swym Królem.
Została nam dana szansa, by uratować siebie i inne narody świata.

W Dzienniczku św. Faustyny czytamy:
„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie Mojej woli, wywyższę ją w świętości i potędze, Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje” (Dz.1732).
Podsumowując: apeluję do wszystkich, masonów, komunistów, satanistów i ateistów powróćcie do Jedynego Boga w Trójcy Świetej bo inaczej wszyscy zginiemy i wy też w kataklizmach czy wojnach. W tej zawierusze nikt nie ocaleje a tylko tyle co pod gruszą, więc napewno nie wy - niewierni Panu Bogu, lecz pewne jest, że zapełnicie czeluście piekielne i będziecie sługami diabła.

MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA KRÓLA POLSKI

Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że objawiłeś naszemu Narodowi Jezusa jako Króla Polski i że zobowiązałeś nas, abyśmy Go słuchali i Mu służyli. Duchu Święty, Boże, dziękujemy Ci, że oświeciłeś nasze serca i umysły światłem miłości i poznania prawdy o Jezusie Królu, Synu Bożym. Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski tron, aby przygotować nasz Naród do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Jezusa Króla Polski. Jezu, ufamy Tobie i kochamy Ciebie, bo jesteś Zbawicielem świata, zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem Królem, który mocą Ducha Świętego zaprowadza na ziemi jako w niebie Królestwo Boże. Korząc się przed Twym majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci. Ty bowiem jesteś Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, Królem królów i Panem panujących – jedynym Władcą całego stworzenia. Razem z naszym Narodem klękamy przed Tobą, Nieskończony Boże, przyzywając Twego nad nami panowania.
                                  Jezu, Królu Polski, przyjdź Królestwo Twoje!


(materiały pobrałam z www.intronizacja.pl oraz www.rozalia.krakow.pl )

Módlmy się i zamawiajmy Msze Święte w intencji:
"O UZNANIE I OGŁOSZENIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI ZA PRZYCZYNĄ KRÓLOWEJ POLSKI, ANIOŁÓW I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG."----------------------------------------------------------------------------------------

Panie Jezu - czy istnieje dalszy ciąg skutków grzechu?
- czy Kościół zejdzie do podziemia przed Ostrzeżeniem?
- czy Papież będzie się ukrywał i kiedy to będzie?

Pan:" Istnieje, przecież modlicie się modlitwą wstawienniczą i wynagradzającą za czyjeś grzechy. Przecież był ciąg grzechów waszego kardynała Hlonda i wiele lat po wojnie ludzie cierpieli i byliście zniewoleni przez obcy reżim i nadal jesteście zniewoleni przez pozostałych wyznawców tego systemu. Przecież są skutki nie poświęcenia Rosji - Matce Mojej w odpowiednim czasie i rozlał się komunizm na świat. To są bardzo jawne skutki grzechu nieposłuszeństwa Bogu.
Obecnie przez nieposłuszeństwo Mnie Królowi rozlewa się grzech ateizmu, bezbożności i innej wiary przeciwnej Mnie - islam. To będą skutki straszne, ponieważ występuje nieposłuszeństwo Bogu. Ja - Król nie mam nałożonej oficjalnie Korony Królewskiej a sługi Jezusa nikt się nie boi, nawet Moi kapłani lekceważą Mnie bo wymyślają swoje prawa działające przeciw Moim prawom. Najgorszym grzechem człowieka jest pycha i nieposłuszeństwo Bogu a u was to teraz występuje. Papież już jest atakowany i to też dlatego, że nie nałożył oficjalnie korony na Moją Najświętszą Głowę.
Proszę was - Polaków, jako najbardziej katolickiego kraju a za wami poszliby inni, bo widzieliby skutki, ale jeżeli ludzie boją się ludzi to będą ich skutki grzechu - niestety straszne; kataklizmy, wojny, napaści, morderstwa i inne.
Badajcie, uważajcie i myślcie. Nie mówię - Amen - tylko PROSZĘ. Jezus jeszcze Miłosierny"


Dziękujemy Ci nasz Królu za ostrzeżenie..

Panie Jezu - J. pyta, ale to jest pytanie od wielu ludzi: dlaczego kapłani nie mówią na kazaniach o okultyzmie i o masonerii?
Pan: "  No właśnie, Moi kapłani boją się Mojego wroga gorzej niż Mnie. Skontaktuj się z kapłanem egzorcystą, np Ojcem Bogusławem, to on ci wszystko wytłumaczy. A najlepiej, gdy zaproponujesz proboszczowi aby zaprosił go do swego kościoła. O Moim wrogu, to mało kto odważy się mówić oficjalnie. Dlatego Ja bardzo cierpię, że Moi kapłani nie chcą Mi pomagać w nawracaniu grzeszników. Gdyby kapłani śmiało mówili ludziom o Moim wrogu, to Kościół by nie upadał i miałby większą siłę w odpieraniu ataków, które będą się nasilały. Jezus potrzebujący odważnych kapłanów".

Wszyscy powinniśmy odmawiać w Różańcu po Chwała Ojcu....modlitwę odmawiana przez św. Ojca Maksymiliana Kolbe
'O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Milosierdzia.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami grzesznikami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami i nieprzyjaciółmi naszymi poleconymi Tobie".JEZUS POWRÓCI

15 czerwca 2007 r., w szpitalu miejskim w Itaguai (Rio de Janeiro, Brazylia), przyszła na świat dziewczynka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jej zrośnięte rączki, złożone jakby do modlitwy. Lekarze oświadczyli rodzicom, że operacja jest konieczna. Niezwłocznie też przystąpiono do jej wykonania. Zabieg operacyjny nie był skomplikowany, ponieważ rączki dziewczynki były przedzielone jedynie jakąś błoną i do niej przyrośnięte. Jakże ogromne było zdziwienie lekarzy, kiedy po rozdzieleniu rączek dziewczynki, ujrzeli na jednej z nich napis: JEZUS POWRÓCI.
Widząc to, lekarze zaczęli płakać, a wraz z nimi wszyscy, obecni wtedy w szpitalu. Po tym wydarzeniu miasteczko Itaguai przeżyło wielką przemianę. Ludzie, którzy przestali chodzić do kościoła, do niego powrócili, inni zaś przyjęli Jezusa Chrystusa za swojego jedynego Pana i Zbawiciela.
W kilka godzin po operacji dziewczynka zmarła.
Jej misja została wypełniona. JEZUS POWRÓCI.
To Bóg posłał tę dziewczynkę, aby za jej pośrednictwem przekazać nam swoje Orędzie.

Przesłaną wiadomość zaleca się rozpowszechnić.11 kwiecień 2010 r. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ewangelia J 20, 19- 31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam". (...) A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam. Jak Ojciec Mnie posłał tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:"Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".(....) "Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Imię Jego.
To Niedziela Miłosierdzia Bożego - Święto, wprowadzenia którego życzył sobie Jezus Chrystus, powierzając zadanie przekazania tego życzenia św. Faustynie. To święto niezwykłe, gdyż Jezus przywiązał do niego szczególną łaskę: "Która dusza w tym dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699)


Jak wyjaśnia ks. prof. Ignacy Różycki - łaska odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską Chrztu św. W swych obietnicach Chrystus związał ją z Komunią św. przyjętą w Święto Miłosierdzia czyli - pod tym względem podniósł ją do rzędu "drugiego Chrztu". Dusza człowieka jest więc po uzyskaniu tej łaski tak czysta jak dusza po chrzcie świętym!

KONSEKWENCJE DLA POLSKI PO TRAGICZNYM WYPADKU !
Co pisze Jane Burgermeister, w skrócie:
Śmierć Sławomira Skrzypka, prezesa NBP w katastrofie samolotowej może zmienić polityke monetarną Polski. Był on kluczową postacia, która umozliwiała Polsce przeprawę przez rozpad ekonomiczny, który dotkął USA i Europe. Razem z ministrem finansów nalegał na to by nie Polska nie rozszerzała kredytu z Miedzynarodowego Funduszu Walutowego poza 20.5 miliarda dolarów. Dodatkowo sercem opozycji wobec wejścia Polski do strey Euro, a jak wiadomo jest to waluta kontrolowana przez globalnych bankierów.
W piątek, na dzień przed tajemniczą katastrofą samolotu w Rosji, bank centralny zainterweniował na rynku walutowym by osłabic złotego, co w efekcie ma pomóc Polsce poprzez poprawę konkurencyjnosci w eksporcie. Skrzypek popierał także wzrost stopy odstetek by zatrzymać napływ kapitalu, który jest m.in. przyczyną bańki rynku nieruchomości.
Strategia moneterna, którą przyjął Skrzypek mogła wywołać sprzeciw globalne “elity”, które generalnie promują rozwiązania zmierzające do osłabienia ekonomii krajów, przemysłu i bazy eksportowej, a przez to powodują ich zadłużenie, co w efekcie umożliwia zarządzanie przez Międzynarodowy Fundusz walutowy bądź Unię Europejską. Jak podaje Infowars.com (strona Alexa Jonesa, przyp. M.P.) nadchodzące czerwcowe spotkanie grupy Bilderberg skupi się na utworzeniu rządu światowego bazującego na strukturze ONZ i MFW, która zostanie utworzona na ruinach kryzysu ekonomicznego, który zostął wykreowany przez syndykat korporacyjny Bilderberga. W zeszłym roku spotkanie grupy Bilderberg poświęcone było przekształceniu Światowej Organizacji Zdrowia w globalne ministerstwo zdrowia.
Wiele osób, które stało za tzw. “pandemią” świńskieg grypy wliczając w to prezesa Novartisu Daniela Vesella i austriackieo Kanclerza Wernera Faymanna, było cżonkami spotkania Bilderbergu w Atenach w ubiegłym roku. W spotkaniahc bierze udział starannie wyselekcjonowana grupa masonów skupiona wokół Dawida Rockefellera. Mają oni dopracować plany “elit” dominacji nad światem. Polska Minister Zdrowia była jedyną w europie, która nie zamówiła szczepionek na świńską grype.
Inerwencja prezesa NBP w celu dewaluacji złotego, co było popierane przez prezydenta Lecha kaczyńskiego, który również zginął w katastrofie, mogła wywołać zaniepokojenie Bilderberga, gdyż mogłoby to być precedensem dla innych krajów. Jak podał Wall Street Journal, Skrzypek niedawno nazwał złotego “bardzo dobrym absorberem szoku”, co oznacza, że dewaluacja może odizolować ekonomię od finansowego kryzysu sztucznie wytworzonego przez globalistów. Wall Street Journal podał, że obecnie kilka krajów kwestionuje wejscie do strefy Euro, są to Czechy, Bułgaria, Węgry i Rumunia.
Kraje, które przyłączyły się do strefy Euro nie są już w stanie zdewaluować walut, co oznacza, że ich przemysł staje się mało konkurencyjny – co skutkuje obniżeniem eksportu, zwiększeniem bezrobocia, długu i deficytu handlowego (…) Niektórzy eksperci sugerują by Grecja powróciła do Drahmy, którą powinno się szybko zdewaluować by uniknać ekonomicznego upadku wewnątrz strefy Euro, głównie na skutek implozji kredytowej. Gazeta globalistów The Financial Times podaje, że polska interwencja w rynek walut, która miała miejsce w piątek, może spowodować podobne posuniecia w innych krajach, a to z kolei oznaczałoby potężny cios dla planów globalistycznych w celu kontroli ekonomii krajów europejskich.
ciąg dalszy po angielsku


††††††††††††††††††††††

Wpisał Monitor Polski 11.4.2010
W ostatniej rozmowie z Jane Burgermeister dziennikarka poinformowała mnie, że NWO wypowiedział Polsce wojnę. Nie znaczy to, że jest jeszcze za późno by się uratować, a nawet wygrać. Ale mamy mało czasu – należy informować Polaków o tym co się dzieje, o przyczynach kryzysów, tworzeniu rządu światowego, o depopulacji, szczepionkach itd. Z naszej strony ma być to prawdziwa wojna informacyjna, jako że nie mamy innych możliwości. Musimy się zdać na okrojoną i pozbawioną głowy armię, mając nadzieję że polskie dowództwo szybko się zregeneruje.
Optymizmem napawa reakcja ludzi na to co się stało, że na ulice wyszły miliony – nie po to by pożegnać wspaniałego prezydenta, ale po to by dać wyraz solidarności z naszą Ojczyzną, naszą wiarą i naszym słowiańskim pochodzeniem. Wszyscy czują, jeśli nie w sposób oczywisty, to podświadomie, że katastrofa była zamachem na Polskę. Symbolicznie w sposób zgodny z okultystycznym działaniem NWO dokonano zamachu na elity w miejscu, w którym 70 lat wcześniej przeodkowie tychże samych potworów dokonali mordu na elicie wojsowej, naukowej i duchowej Polski. Niech ten ruch będzie dla nich zgubą.

Jak najszybciej trzeba intronizować Jezusa Chrystusa na Króla Polski – wtedy żaden ich prezydent czy premier nie będzie miał mocy. Trzeba działać szybko i zdecydowanie.


----------------------------------------------------------------
ŚWIADECTWO

Jestem w 8-mym dniu odmawiania Novenny do Chrystusa Króla ( z litanią do Chrystusa Króla ). Poprosiłam na początku o wstawiennictwo Sl.B.JPII, Kard. S.Wyszyńskiego i Sługi Bożej Rozalii Celakówy. Jak się czyta tę Książkę o Niej i inne teksty m.in. List Ojca Piusa Przeździeckiego do Kardynała A.Hlonda z dn.20.04.1939 roku o rychłą Intronizację Chrystusa Króla to wszystko istotnie nabiera sensu( like a missing pieces in puzzle ). Na co ci kościelni dygnitarze jeszcze czekają? Mają tak dobitne dowody z przeszłości dodając do tego tragizm obecnej sytuacji. Czy jeszcze za mało łez i nieszczęść? Mam lekko stłuczoną figurkę Chrystusa, którą dawno temu znalazł mój brat na śmietniku w Polsce. Przyniósł Ją do domu i moja nieżyjąca już Mama - religijna niewiasta, ubrała dolny, potłuczony spód kwiatuszkami - wstawila do wazonika i często modliła się do Tej figurki. Gdy mój brat tragicznie zginął, we śnie wyznał mojej Mamie, że to właśnie Pan Jezus z tej figurki uratował go w czasie sądu od szatanów bijących się o jego duszę. Ja tę figurkę przywiozłam do Canady po śmierci mojej Mamy, modlę się do niej często a teraz wykonałam ze złotej folii małą koronę i On jest Chrystusem Królem mojego serca, mojej rodziny, mojego domu, moich Ojczyzn Polski, Canady, Ameryki i całego świata. Stoi (króluje) obok obrazu swej Matki Królowej i tam odprawiam moją Novennę do Króla i Królowej Wszechświata! Zofia.

To Oredzie otrzymala A. A. z Warszawy - w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia o godz. 15.30 A.A. otrzymała wielką ŁASKĘ rozmowy z Panem Jezusem i jest autorką czterech książek

"  Pan Jezus: Nie ma przypadków w całym świecie. Pisz Anno!

"Sam Bóg dopuszcza zło, aby dotknąć ludzkość poprzez cierpienie. Wtedy najczęściej człowiek nabiera pokory i schodzi ze złej drogi... lub czyniąc zło, sam człowiek zabija brata tak, jak Kain zabił Abla. Potrzeba bylo takiej ofiary - tak, jak trzeba bylo Mojej Ofiary."


Ania pyta: Jeżeli ofiara, to musi być i Kain?

Pan Jezus: "  TAK" .

Ania pyta dalej: A w tej tragedii dla Narodu Polskiego?

Pan Jezus: " Jest i Kat. Dlatego potrzeba, aby narody w całym świecie padly na kolana przed Bogiem, bo w każdym Państwie jest Kain i Abel; jest Zło i Dobro. Polskę kocham nade wszystko. Jest Mi Izraelem, dlatego Bóg dopuścił śmiercionośną rękę Kaina, aby ofiara została przyjęta. Mówiłem już do ciebie, że to jest początek katastrof. Mówiłem też, że przyjdą jeszcze inne - na cały świat, aby świat się zatrzymał, bo pędzi na oślep w samą przepaść piekła. Mój Ojciec z miłości Ojcowskiej dopuści następne. Dopóty wasz świat się nie zatrzyma. Dopiero wtedy zostanie uratowana ta część ludzkości, która by poszła na potępienie.
                      CIERPLIWOŚĆ MOJEGO OJCA WYCZERPAŁA SIĘ!
Dzieci, które nie słuchają Ojca, muszą ponieść karę. Za bardzo i za dużo liczycie na Moje Miłosierdzie, lekceważycie Moje Słowo, żyjąc po swojemu, dlatego będziecie cierpieć. A to jest początek kar, które nazywacie KATAKLIZMAMI. Ja wam mówię: nic nie dzieje się bez Woli Mojego Ojca. Ginąc bedą te ofiary, które Bóg sobie upatrzyl. Mówię do was - a i tak niewielu tym się przejmuje, niewielu zawróci z drogi potępienia. Człowiek w swojej słabości, kruchości - jest lękliwy. Bóg o tym wie... ale i szatan o tym wie.
Dokonuje się walka zła z dobrem. Tej bitwy nie wygra Naród, który rządzi się swoim prawem.
Przeczytajcie Psalm 22. "
                                      Chrystus, Król Wszchświata


Dzis otrzymalam informację od A.A., aby przeczytać także ks. Jeremiasza rozdz. 11, oraz rozdz. 12, wers. 1-5TRAGEDIA DLA NARODU POLSKIEGO Z POWODU UTRATY TAK WIELU PATRIOTÓW.
POLACY - OBUDŹCIE SIĘ. TYLKO JEST JEDEN RATUNEK DLA NAS
                            "JEZUS CHRYSTUS - KRÓL"


Anna Pietraszek: "Ta lista pasażerów krążyła po prostu ot tak, już od kilku dni O tym, że lista pasażerów była znana wszystkim od dawna; że polskie służby miały obowiązek nie dopuścić do lotu prezydenta, polityków i generałów jednym samolotem; o tym, że prezydent miał kilka dni temu postanowienie wyjazdu do Katynia pociągiem z wdowami i sierotami katyńskimi... - o tym wszystkim w rozmowie z Robertem Witem Wyrostkiewiczem mówi red. Anna Pietraszek, doradca zarządu Telewizji Polskiej w wywiadzie dla Portalu NaszaPolska.PL.

Jak to możliwie, że miała Pani listę pasażerów kilka dni przed tragicznym odlotem prezydenckiego Tupolewa?

Dostałam tę listę od młodych dziennikarzy, którzy prosili mnie o radę z kim przeprowadzić ewentualnie wywiady. Ta lista pasażerów krążyła po prostu ot tak, już od kilku dni, z maili na maile. Potem siedziałam w domu, to było w poniedziałek, i zastanawiałam się jak to możliwe, że ja mam pełną listę generałów, kapelanów, polityków, którzy lecą z prezydentem i że ta lista jest w obiegu. Wierzyć mi się nie chciało, że oni wszyscy są na tej jednej liście. Pomyślałam, że może będą rozdzieleni, że może to tylko lista obecności w Katyniu. Nie mogłam tego pojąć i niestety wziąć na serio. Generał Skrzypczak mówił niedawno w telewizji, że po wypadku Casy podkreślano wymóg bezpieczeństwa, że kiedy leci kilku dowódców to trzeba ich rozdzielać, a przecież z polskimi generałami leciał prezydent, nie tylko głowa państwa, ale zwierzchnik sił zbrojnych, osoba odpowiedzialna za całe bezpieczeństwo kraju! Trzeba teraz zwrócić uwagę na to jakim cudem znaleźli się w jednym samolocie generałowie, politycy i sam prezydent? Jakim cudem ta lista krążyła od tak po Internecie? Jakim cudem!? Czy nasz prezydent był tak kompletnie pozbawiony ochrony? Kto pracował nad tym, żeby on był tak nagi? Czy nikt nie myślał o ich ochronie?... Niemożliwe. To się samo nie stało.

Mówiła Pani niedawno o podróży prezydenta Kaczyńskiego do Katynia pociągiem. Razem z rodzinami katyńskimi. Taki wariant podróży potwierdził Pani również tragicznie zmarły w tej katastrofie minister Stasiak. Niestety w ostatniej chwili prezydent podjął decyzję lub ktoś go przekonał do lotu drogą powietrzną. Co Pani o tym sądzi?

Rozmawiałam niedawno z ministrem Stasiakiem. Rozmowa dotyczyła kwestii transmisji, które były planowane od dawna w Telewizji Polskiej. I to co powiem za chwilę mówię z pełną odpowiedzialnością jako doradca zarządu Telewizji Polskiej. Przez godzinę rozmawiałam z ministrem Stasiakiem. Przekazałam nie tylko swoje rady medialne, ale przede wszystkim doświadczenie. Robiłam bowiem pierwszą transmisję satelitarną z Katynia. Wymyśliłam ją i doprowadziłam do realizacji jako świeżo upieczona absolwentka Akademii Obrony Narodowej. Zresztą, gdybym nie skończyła akademii nigdy nie zrobiłabym tej transmisji i naraziła telewizję na wielkie niebezpieczeństwo. Teraz właśnie minister Stasiak pytał mnie o sprawy chronienia przekazu medialnego tam w Katyniu. Powiedziałam mu wszystko co mówiło mi moje doświadczenie; na co należy zwracać uwagę. Czego się strzec. I wtedy też odważnie zasugerowałam, żeby prezydent pojechał z wdowami katyńskimi pociągiem. Byłby to najbezpieczniejszy środek transportu. Po drugie, media mogłyby zobaczyć prezydenta, najważniejszego człowieka w państwie, który zauważył wdowy, sieroty katyńskie. Prezydenta, który byłby z nimi. Do tego pani Maria Kaczyńska, cudowny człowiek, który miał wspaniały kontakt z ludźmi starymi... Prezydent się zgodził. Dostałam informację, że prezydent podchwycił ten pomysł, że pojedzie z wdowami i sierotami katyńskimi pociągiem. Zaczęliśmy myśleć, żeby wysłać na bieżąco informacje z satelity z tej podróży prezydenta pociągiem do Katynia. Potem przyszła wiadomość, że tak go obsiedli, że jest decyzja, że poleci, a te wdowy pojadą same. Pomyślałam sobie, kolejny prezydent, który nie docenił wdów i dzieci katyńskich. Ktoś mu to odradził. Ktoś mu to odebrał... Ciekawe dlaczego?...
Jest Pani doktorantką Akademii Obrony Narodowej – Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego. Ukończyła Pani elitarne szkolenia NATO. Jak Pani ocenia fakt, że służby specjalne dopuściły do lotu jednym samolotem prezydenta, polityków, generalicji Wojska Polskiego i wielu najważniejszych osób w państwie?

Odpowiadam: to niemożliwe, żeby do takiej sytuacji dopuścić. Na rozum zwykłej absolwentki Akademii Obrony Narodowej, wiem, że to na logikę nie jest możliwe. Jeśli ktoś myślał nad przygotowaniem tego lotu, a zapewne myśleli różni ludzie, to ktoś myślał, żeby stało się tak jak się stało. Nie widzę innego wyjaśnienia. Komuś zależało, żeby tak się stało. Szef sztabu... dowódcy... niemożliwe. Ktoś nad tym myślał. Nie jesteśmy państwem głupków. Nie jesteśmy też wojskiem ciemniaków. Mamy służby specjalne i mamy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy generałów z prawdziwego zdarzenia z nominacji natowskich. Nie jest możliwe, żeby taka głupota zawładnęła wszystkimi i żeby doszło do wysłania najważniejszych w państwie osób jednym samolotem.

Znała Pani wiele osób z listy pasażerów tragicznie zmarłych w wypadku samolotu Tupolew. Czy serce pomieścić może tyle strat na raz, w jednym momencie?

W sercu wszystko się może zmieścić. Tam jest cała miłość do Polski. Ale w głowie to mi się wszystko nie mieści (płacz). Żeby mieć takich wspaniałych ludzi i ich nie chronić... to kim my jesteśmy? To jaką my mamy policje, BOR, służby?

W chwili napływania informacji o tragedii była Pani w studio telewizyjnym, aby komentować zaplanowane wcześniej uroczystości w Katyniu. To było chyba najtrudniejsze studio telewizyjne w Pani życiu...

To była najprawdopodobniej moja najcięższa próba dziennikarska, żeby się opanować; żeby sprostać. Kiedy wchodziłam do studia układałam sobie w głowie ile trzeba mówić o księdzu Peszkowskim, kapelanie Rodzin Katyńskich. Chciałam, żeby o nim usłyszeli Polacy. Chciałam, żeby dotarło do ludzi, że apel pojednania i przebaczenia miał miejsce 15 lat temu, a nie podczas środowego spotkania Tuska i Putina. A o tej środzie premiera Tuska mogę powiedzieć, że to była czarna środa. Nie było ani jednego świadka Katynia. Nie wspomniano o księdzu Peszkowskim nawet słowem. A kiedy w czasie antenowym były wolne chwile i moje ekipy dobijały się, aby puścić materiał przygotowany o orędziu księdza Peszkowskiego do narodu polskiego wygłoszonym w kwietniu 1995 roku, do wszystkich polityków, do wszystkich dowódców, do całego narodu, to z telewizji przychodziła odpowiedź, że nie. A ciekawe dlaczego? Czyżby ksiądz Peszkowski miał odebrać splendory środowego wydarzenia? Dzisiaj chciałam o tym mówić w studio telewizyjnym.

Politycy, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwosci, generalicja WP, duchowni, prezes IPN, prezes PKO, naukowcy, dyplomaci... kwiat polskiego Narodu zginął w Katyniu - można powiedzieć - po raz drugi. Co dalej z Polską?

Popatrzmy chociaż tylko na Janusza Kurtykę, na pana prezesa IPN. Przecież to był młody człowiek, który połowę swojego życia dorastał do swej roli politycznej, wybitnej, wyjątkowej, trudnej. Te 20 lat młodości, to połowa jego życia. Odtworzyć takiego drugiego człowieka tego formatu, to kolejne 40 lat. I może znowu o to chodziło... Przecież teraz finalizują się śledztwa IPN. Finalizuje się sprawa zachowania istoty IPN, czy w ogóle istnienia Instytutu. Największe śledztwo IPN to śledztwo dotyczące zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i zabójstw dziesiątek innych księży. Było przecież komando, które mordowało księży. Mieliśmy nadzieję, że to śledztwo zostanie skończone przed beatyfikacja księdza Jerzego. Ale nie ma prezesa Kurtki… Czy to przypadek? 2 września 1999 roku wyszłam ze szpitala w Aninie, gdzie leżał ciężko chory ksiądz Peszkowski. Nie wiadomo było czy przeżyje. Znalazłam się w takim miejscu, gdzie fetowano sukcesy pana Komorowskiego. Miał swoje święto. I tam spotkałam oficera Urzędu Ochrony Państwa. Nie powiem czy mężczyznę czy kobietę. Ten oficer UOP wziął mnie na słowo i zapytał: "To jak ten Twój ksiądz? Żyje jeszcze?" Powiedziałam mu, że martwimy się bardzo czy przeżyje do rana. Usłyszałam wtedy coś strasznego. Oficer UOP powiedział: "Niech zdycha. Niech zdycha ten czarny, co nam tylko przeszkadza". Nigdy tych słów nie zapomnę. Oficer UOP... 99 rok... Więc jaką my mamy wolną Polskę? Jaką my mamy wolną Polskę, kiedy teraz ich wszystkich już nie ma?
        v  Dziękuję Pani za rozmowę Rozmawiał Robert Wit WyrostkiewiczZapraszam do czytania i oglądania wiadomości. dot. katastrofy samolotu prezydenckiego

www.iskry.pl

Prezydencki Tupolew był wyposażony w urządzenie zabezpieczające, które ostrzega pilotów przed nadmiernym zbliżeniem się do ziemi. Ten fakt pogłębia tylko tajemnicę upadku i eksplozji samolotu z Lechem Kaczyńskim - pisze "USA Today". Na zagadkowość katastrofy zwrócił uwagę dwa dni temu John Hamby, rzecznik Universal Avionics Systems of Tucson - producenta urządzenia, zwanego Terrain Awareness and Warning System (TAWS). TAWS zawiera skomputeryzowane mapy świata i ostrzega pilotów za każdym razem, gdy za bardzo zbliżą się do szczytu, wieży radiowej lub innej przeszkody - a także w przypadku zbyt małej odległości do ziemi. To bowiem właśnie kłopoty przy lądowaniu są najczęstszą przyczyną wypadków samolotowych. Od 2005 r. urządzenia TAWS są obowiązkowo montowane we wszystkich nowo wyprodukowanych samolotach linii komercyjnych. Jeśli samolot jest na zbyt małej wysokości, TAWS reaguje głośnym sygnałem dźwiękowym. Dzięki temu doprowadzono do całkowitego wyeliminowania katastrof lotniczych przy lądowaniu. Wystarczy powiedzieć, że od końca lat 90., gdy zaczęto montować TAWS w starych i nowych maszynach, ŻADEN samolot z tym systemem nie uległ katastrofie. Żaden - do 10 kwietnia 2010 r. Fakt, że prezydencki TU-154 miał zainstalowany TAWS, "stawia więcej pytań niż odpowiedzi" - stwierdził John Cox, konsultant ds. bezpieczeństwa i ekspert od wypadków. "Naprawdę chciałbym wiedzieć, co działo się na pokładzie, ponieważ niezależnie od tego, pod jaką presją byli piloci i z jakimi warunkami pogodowymi mieli do czynienia, nigdy żaden pilot nie zignorował ostrzeżenia TAWS. Czym różnił się ten samolot, że stało się inaczej?" - pyta Cox.
Jedną z ewentualnych przyczyn - według Billa Vossa, prezesa Fundacji Bezpieczeństwa Lotów (Flight Safety Foundation) - może być niedokładność mapy Rosji w systemie TAWS. Ani rosyjscy, ani polscy śledczy badający sprawę katastrofy pod Smoleńskiem ani razu nie wspomnieli o systemie TAWS. Nie wiadomo też, czy z zapisu czarnych skrzynek udało się uzyskać informację o aktywności urządzenia. www.iskry.pl "Woń gazu łupkowego unosi się nad Katyniem" - to tytuł artykułu Julii Łatyniny w internetowym wydaniu "Moscow Times". Autorka w swoim artykule stawia kilka tez, które w jej opinii czynią katastrofę prezydenckiego samolotu wyjątkowo dziwną, a jej przyczyny coraz bardziej niejasnymi. Łatynina pisze m.in., że w czasie spotkania premierów Tuska i Putina na smoleńskim lotnisku ustawiono nowoczesny sprzęt nawigacyjny. Trzy dni później już go tam nie było. W opinii Łatyniny, dramatyczny zwrot wydarzeń nastąpił po artykule "Wall Street Journal" z 8 kwietnia br., w którym opisano mechanizmy inwestowania amerykańskich gigantów gazowych w złoża gazu łupkowego w Polsce. Według gazety pierwsze wiercenia w naszym kraju mają się rozpocząć już w najbliższych tygodniach. "Oto i wasza odpowiedź. Rosja, której neoimperializm został zbudowany na fakcie, że posiada ona złoża 'pokojowego gazu' (podobnie do 'pokojowego atomu' w Związku Sowieckim), i na tym, że może ona przytkać swoje rurociągi z gazem biegnące przez Polskę, tak jak to Kreml zrobił z Ukrainą. Ale co jeśli Polska stałaby się eksporterem gazu?" - pyta Łatynina. Jak pisze dalej dziennikarka, wówczas Moskwa zdała sobie sprawę, że fakt, jak wiele gazu łupkowego Polska zamierza pozyskiwać, zależy w głównym stopniu od wyników następnych wyborów parlamentarnych w naszym kraju. "Jedna z opcji: partia byłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Był on żarliwym narodowcem, ludowcem i antykomunistą, człowiekiem, który doświadczył osobistej tragedii związanej z masakrą w Katyniu. Pojawiał się tam na uroczystościach co roku. Z drugiej strony mamy partię premiera Donalda Tuska, pragmatyka, który jest gotowy przyjaźnić się z każdym, tylko nie z Kaczyńskim" - czytamy w dalszej części artykułu.
Jak podkreśla autorka, to właśnie na trzy dni przed oficjalnymi obchodami premierzy Putin i Tusk spotkali się w Katyniu. "Specjalnie przyjechali wcześniej, aby nie musieć zapraszać Kaczyńskiego i aby go podejść" - zauważa Łatynina. Według niej, późniejszy przylot polskiego prezydenta, który zabrał ze sobą dużą część krajowej elity, był obliczony na "przelicytowanie" wartości spotkania dwóch premierów. Dziennikarka stwierdza, że wobec tego informacje o gęstej mgle mogły być odebrane przez Lecha Kaczyńskiego, jako próba politycznego fortelu z inspiracji Kremla mająca na celu uniemożliwienie mu wzięcia udziału w ceremonii. Jak zaznacza Łatynina, sprawa nie jest jednoznaczna. Zauważa, że kilka dni wcześniej ten sam samolot lądował na tym lotnisku, lecz - jak dodaje - prawdą jest, iż wówczas panowały na nim inne warunki. I nie chodzi tylko o warunki pogodowe. "Na ich wizytę [Putina i Tuska - przyp. red.] specjalny sprzęt nawigacyjny został sprowadzony na lotnisko w Smoleńsku, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Możliwe jest, że ten sprzęt został usunięty przed lądowaniem samolotu Kaczyńskiego. Ta informacja dodaje jeszcze więcej mgły do tej i tak tajemniczej katastrofy" - czytamy w zakończeniu artykułu. "A wiosną 2010 r. na Kremlu nagle zrozumiano, że gaz łupkowy powoduje zerwanie ze światowym gazociągiem i że jeżeli nie podejmie się środków, to być może Polska będzie eksportować gaz do Europy. I że polskie władze należy natychmiast przeciągnąć na naszą stronę, gdyż sprawa wydobycia gazu łupkowego w Polsce jest, jak powszechnie wiadomo, polityczna i w dużym stopniu zależy od tego, która partia wygra następne wybory" - pisze Łatynina. Publicystka przypomina też incydent z wojny rosyjsko-gruzińskiej, kiedy prezydent Lech Kaczyński wraz z prezydentami Ukrainy, Estonii i Litwy lądował w Baku, bo powiedziano mu, że Rosjanie mogą strącić samolot. Wówczas na spotkaniu w Tbilisi Kaczyński oświadczył: "Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a może i mój kraj". "Rankiem 10 kwietnia, wiedząc, że w Rosji nie jest mile widziany, prezydent Polski nie mógł nie nakazać lądowania samolotu. To nie była samowola, nie była wielkopańskość: to w Rosji dyplomaci rozbijają się po pijaku, strzelając ze śmigłowca do górskich owiec. Było to wynikiem wszystkiego, co antykomunista, nowy Kościuszko, nowy Sikorski, człowiek, w którego krwi tętniły rozbiory Polski (...), Katyń, Powstanie Warszawskie, 'Solidarność' - wynikiem wszystkiego, co prezydent Polski Lech Kaczyński myślał o Rosji. Kaczyński nie wierzył w żadną mgłę. 'Mgła' oznaczała dla niego jedynie polityczne powitanie przez Putina, który w przeddzień polskich wyborów zawiązuje sojusz z Tuskiem, podobnie jak Katarzyna skorzystała z usług Branickiego i Potockiego".
                                          Łukasz Sianożęcki

________________________________________

Kochani Polacy!
Pozdrawiam w Imię Jezusa. Wiem, że to dla was trudny czas utraty ważnych przywódców. Modlę się za wierzących, niewierzących i za cały kraj. Niech Bóg pocieszy przez Syna Jezusa każdego z was, kto stracił w tym roku kochaną osobę i wleje radość w serce. Niech Jezus pocieszając uczyni was dobrymi pocieszycielami.
Modlę się, abyście nie obwiniali Boga lecz prosili Go o przyjęcie w Jego otwarte ramiona tych, którzy odeszli. Jezus króluje poprzez wszystkie nasze kłopoty, bóle, trudności, utraty i On wskaże drogę i sposób tam, gdzie go nie widać. Niech Jezus przyjdzie do wszystkich rodzin pogrążonych w żałobie aby zamiast mieć żal, dziękowały Jezusowi za życie każdego ze zmarłych.
Sprzeciwiam się w Imię Jezusa wszystkim siłom podziałów w tym czasie. Sprzeciwiam się wszelkim atakom ciemności na Polaków na całym świecie. Przyzywam Ducha Świętego aby kierował sytuacją i podniósł was w tym okresie. Modlę się aby wszyscy Polacy uświadomili sobie że jest to czas powrotu do Boga i prośby o przebaczenie. Żyjemy w ostatecznych czasach i modlę się, żebyście wszyscy dobrze się przygotowali na przyjście Pana.
Proszę przekażcie moje wyrazy współczucia wszystkim Polakom, gdyż nie mogę do wszystkich dotrzeć.
Kocham was wszystkich i będę nadal modlić się za was, aby Jezus działał w tych tragicznych dniach ku waszemu dobru.
Moi kochani wierni. JEZUS JEST KRÓLEM I KRÓLUJE NA WIEKI.
Przykro mi z powodu tak wielkiej i nagłej straty.
Kocham was wszystkich i niech Bóg was błogosławi, całe polskie społeczeństwo i wszystkie pokolenia.

Ojciec John Baptist BashoboraPanie Jezu, Królu Polski. rozpal w nas i naszej Ojczyźnie ogień swojej miłości
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
O NAWRÓCENIE OJCZYZNY

Wierzę w Boga..... Ojcze nasz..... Zdrowaś Maryjo – 3 razy,.... Chwała Ojcu....


Na dużych paciorkach:
Przez Niepokalane Serce Matki Twojej dla cierpiącego Serca Twego miej Miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny.
Na małych paciorkach:
Przez cierpiące Serce Twoje, miej Miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny.
Na koniec Koronki:
Przez Niepokalane Serce Matki Twojej, dla cierpiącego Serca Twego, miej
Miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny – 3 razy
Panie zmiłuj się nad nami i nad naszą Ojczyzną- 3 razyMODLITWA O JEDNOŚĆ
Panie Jezus, który umiłowałeś Kościół i oddałeś za niego swe życie, uświęć go i oczyść przez swoje SŁOWO. Oddal odeń wszelkie rozłamy, uwolnij go od ducha rywalizacji i zazdrości. Zachowaj nas od sądzenia bez miłości i zjednocz nas w Twoim świętym dziele. Błogosław wszystkich, którzy miłują Ciebie, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jakiekolwiek imię oni przybierają. Prowadź ich do ściślejszego zjednoczenia z Tobą. Zachowaj Kościół Twój w jedności i pokoju. Strzeż go, aby nie pokładał ufności w bogactwie i mocy tego świata. Udziel mu wzrostu nadziei w potęgę modlitwy i świętości. Amen”

PSALM 22 – „Pan mną rządzi i na niczym mi schodzić nie będzie.(...)Prowadził mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.(....) I miłosierdzie Twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego.(...)16 kwiecień 2010 r.
Ewangelia J 6,1-15 – Cud rozmnożenia chleba dla ponad 5 tyś. osób.


Przez cały tydzień trwa żałoba w Polsce, ale także we wszystkich państwach – przestrzegana przez naród polski. Smutek, płacz, żałoba, odwołane wszystkie imprezy rozrywkowe i sportowe. W Krakowie są jednak protesty aby ciało prezydenta i jego żony nie były umieszczone na Wawelu, gdzie pochowani są wszyscy polscy królowie a także patrioci.
Na prośbę wielu osób zapytałam jak zwykle naszego Stwórcę i Sędziego Sprawiedliwego:

Pozegnanie Katyn 2010 - Kliknij Tutaj

Panie Jezu, czy nasz prezydent – najlepszy w powojennej historii – patriota – jest godzien zajmować godne miejsce na Wawelu?

Pan Jezus: „NIE ! absolutnie NIE ! (zatrzymałam się i zastanawiałam)
Pan Jezus: „NIE, NIE”– pisz dziecko. Jego serce nie należało zupełnie do Mnie.
On starał się, ale był za słaby emocjonalnie. To prawda, że były ataki na niego i co najgorsze, że od jego kolegów. Lecz, gdyby trzymał się mocno Mojego Krzyża to Polska teraz wyglądałaby jako kraj mlekiem i miodem płynący. Dużo szans zaprzepaścił, dlatego już go nie ma. Ja nie ukarałem jego, ja ukarałem was, że za mało modlicie się i że za mało walczycie o Mnie. Jeżeli zostanie wybrany następny prezydent i będzie postępował niezgodnie z Moją wolą to - to samo się stanie, lecz w inny sposób.
Bardzo zraniła Mnie decyzja Mojego sługi kapłana Stanisława Dziwisza - wywyższył człowieka, a Ja czekam ciągle na wywyższenie.
Macie następną szansę – wykorzystajcie ją, abym był waszym KRÓLEM”.
                          Jezus zawiedziony waszą ignorancją.


Panie Jezu, ale dużo mówi się, że jesteś Królem Polski.

Pan Jezus: „Dobrze, że mówią, ale mówić to nie to samo, co widzieć. Żydzi chcieli Mnie obwołać królem dlatego, że widzieli cud rozmnożenia chleba (dzisiejsza Ewangelia) Mnie widzą ludzie wciąż w koronie cierniowej a królewskiej nie mogę się doczekać. Tylko nieliczni Moi kapłani widzą mnie jako Króla Wszechświata ale Ja jestem Królem Wszystkich Narodów i od każdego narodu oczekuję Korony Chwały na Mojej Najświętszej Głowie abym mógł z Matką Moją królować w waszych państwach, narodach, w rodzinach i w sercach”.

Panie Jezu – ludzie już ocenili prezydenta jako bardzo dobrego człowieka i dużo dobrego zrobił dla Polski.

Pan Jezus:” Moje sądy są inne niż ludzkie. Nie mam względu na osobę, tylko na uczynki jego a uczynki jego ........ (chwila milczenia)   nie zawsze były zgodne z Moimi zamiarami. Ja tak bardzo, tak bardzo liczyłem na niego.
Dla wrogów waszego państwa wystarczyłoby, że zobaczyliby Mnie stojącego w Koronie Chwały na biurku prezydenta. Dlatego też powiedziałem - życzę sobie aby założono Mi koronę, którą Mi zdjęto w Krakowie. AMEN” Jezus pragnący pokoju na świecie”.

Gdy tak zastanawiałam się jakiś czas w ciszy i rozmyślałam jak to będę pisała ponieważ naprawdę bardzo lubiłam prezydenta i PIS, gdyż było i nadal jest tam bardzo dużo ludzi wartościowych i najwięcej patriotów i usłyszałam:

MIECZYSŁAWO – ROZSYŁAJ WSZĘDZIE MOJE WOŁANIE !

ROZSYŁAJ , ABY INNI WOŁALI O CHRYSTUSA KRÓLA.

UPOMINMAJCIE MOICH KAPŁANÓW, NAWET BŁAGAJCIE ICH.

TERAZ JEST WIELKA SZANSA DLA WAS I JEŻELI JEJ TERAZ NIE

WYKORZYSTACIE, TO JUŻ NIESTETY NIE BĘDZIE INNEJ.

JEŻELI TERAZ WYCOFACIE SIĘ, TO ROZLEJE SIĘ BURZA ZŁA, WOJNY

HURAGANY, NAPADY, ZNIEWOLENIA, A JA BĘDĘ TYLKO OBSERWOWAŁ,

BO JESTEŚCIE GŁUSI NA MOJE WOŁANIE.

SAMI WYBIERZECIE TAKI LOS A KARDYNAŁ DZIWISZ I INNI BISKUPI

PODZIELĄ LOS HLONDA.       JEZUS I TAK CIERPLIWY.


Panie Jezu - bardzo dziękujemy Ci za wszelką pomoc.i napomnienia ale jak mówiłeś pycha tego świata jest tak wielka, że gotowi są nasi przywódcy państwowi i religijni poświęcić dla niej znowu kilka albo kilkadzieści milionów ludzi.

To tym bardziej błagamy was – drodzy przywódcy i biskupi – ratujcie nas nakładając naszemu Stwórcy KORONĘ KRÓLEWSKĄ.
A czy mamy szansę oczekiwać litości od premiera w którego żyłach płynie niemiecka krew?
A czy mamy szansę na litość od rządu, który jest komunistyczny i podległy w dalszym ciągu naszym wrogom?
A czy mamy szansę na litość biskupów, gdyż niektórzy są anty-Jezusowi, jak On sam powiedział?
Panie Jezu – wiesz, że obawiam się o tym pisać.
Pan Jezus:” Dziecko, nie bój się – przecież muszę to komuś powiedzieć. Wybrałem cię jako jedną z najodważniejszych, gotowych pójść za Mną. Nic złego nikt ci nie zrobi. Ja jestem”.

Dziękuję Ci mój Królu. Ile ludzi tyle opinii i zdań.

Ojczyzna w żalobie - Kliknij“Spełnisz wszystko, czego zażąda”
Jeśli naprawdę pragniesz, aby twoje serce reagowało niezawodnie, radzę ci, abyś pogrążył się w jednej z Ran Pańskich: w ten sposób będziesz z Nim w bliskiej zażyłości, przylgniesz do Niego, będziesz czuł bicie Jego Serca... i spełnisz wszystko, czego zażąda. (Kuźnia, 755)

Dlatego też nie można się dziwić, że ci, którzy głoszą wątpliwą teologię i rozluźnioną moralność; którzy wedle własnego kaprysu sprawują wątpliwą liturgię, którzy wyznają zasady hipisów i rządzą nieodpowiedzialnie, szerzą przeciwko tym, którzy mówią tylko o Jezusie Chrystusie, nienawiść, podejrzenia, fałszywe oskarżenia, zniewagi, pomówienia i wszelkie inne szykany. (...)

Kiedy rzeczywiście zaczniemy podziwiać i kochać Najświętsze Człowieczeństwo Jezusa, będziemy odkrywać po kolei wszystkie Jego Rany. I w tych momentach biernego oczyszczania, chwilach błogosławionych i gorzkich łez, które będziemy się starali ukryć, będzie nam potrzebne schronienie w każdej z tych Najświętszych Ran — by się oczyścić, by z głęboką radością umocnić się odkupieńczą Krwią Zbawiciela. Podążymy ku nim jak gołębie, które, mówiąc słowami Pisma świętego, znajdują schronienie przed burzą w szczelinach skał. Kryjemy się tam, by odczuć bliskość Chrystusa — i przekonujemy się, że Jego głos jest łagodny, a Jego oblicze piękne, gdyż ci, co wiedzą, że Jego głos jest przyjemny i wdzięczny, należą do tych, co otrzymali łaskę Ewangelii, która każe im mówić: Ty masz słowa życia wiecznego.

Widoczne dłonie na niebie nad miejscem
katastrofy lotniczej 10.04.2010


Nie myślmy jednak, że skoro już jesteśmy na ścieżce kontemplacji, to nasze namiętności uspokoiły się raz na zawsze. Bylibyśmy w błędzie, gdybyśmy uważali, że nasze gorące pragnienie szukania Jezusa, znalezienie Go, obcowanie z Nim i słodycz Jego miłości przemienią nas w osoby bezgrzeszne. Chociaż nie brakuje wam doświadczenia, pozwólcie, że was uprzedzę. Szatan, nieprzyjaciel Boga i ludzi, nie poddaje się i nie odpoczywa. Napastuje nas nawet wtedy, gdy dusza nasza goreje miłością do Boga. Wie, że wówczas upadek jest trudniejszy — ale też wie, że kiedy uda mu się spowodować nawet drobną obrazę Boga przez człowieka, może w ludzkim sumieniu zasiać silną pokusę rozpaczy. (Przyjaciele Boga, 301-303) [Wyżej]17 kwiecień 2010 r.

Panie Jezu - dzisiaj zacznę pytać Ciebie o wczorajsze Twoje Słowo. Co jeszcze dodasz aby ludzie uwierzyli, że to Ty mówisz?

Pan Jezus- "  Powiem wam słowami dzisiejszej Ewangelii: " TO JA JESTEM - NIE BÓJCIE SIĘ, CHOCIAŻ DOOKOŁA JEST CIEMNOŚĆ".
Dziecko Moje - zamknij ten rozdział historii, jak Ja już zamknąłem. I tylko Ja wiem, jak było naprawdę i tylko Ja wiem, co zostało ukryte przed światem w kancelarii prezydenckiej. To prawda, że nie wszyscy mogą wszystko wiedzieć ale Ja byłem pomijany w waszych wydarzeniach. To prawda, że wasz prezydent był patriotą ale powinien jeszcze być gorącym katolikiem, bo bardzo dużo Mnie zawdzięczał. Było Mi bardzo przykro, że ludzie mieli do Mnie pretensje za tę katastrofę a nie widzieli swojej winy. Gdybym był na pierwszym miejscu na waszych ustach i w waszych sercach, to Polskę ominęłyby wszystkie nieszczęścia, ale gdy Ja - Bóg muszę prosić stworzenie o poszanowanie Boga i gdy Ja - Bóg muszę dopominać się o poszanowanie praw, które ustanowiłem, to daję wam tylko odczuć abyście sobie przypomnieli komu zawdzięczacie wasze życie. Powołałem was do życia ziemskiego i wiecznego nie po to, abyście Mnie obrażali tylko po to, abyście mogli żyć tak, aby w centrum wszystkiego co tworzycie był Bóg. Ja jestem początkiem i końcem i chciałbym być w ciągu waszego życia - krótszego czy dłuższego też. Bez Boga ni do proga - jak wy to mówicie."


Wulkan w Icelandii

Panie Jezu - czy wybuch wulkanu w Islandii to przypadek?

Pan Jezus: "  Nie ma przypadków. Nic nie dzieje się bez przyzwolenia Mojego. Wszystkiemu winien jest wasz grzech. A jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Nasz wróg powoduje nieszczęścia, bo to jest jego cel, aby ludzie byli tylko nieszczęśliwi z różnych przyczyn a Ja na to zezwalam, tylko że Mój cel jest inny. Poprzez nieszczęścia ludzie powracają do Mnie. Natomiast szatan nie myśli na przyszłość. On chce już i teraz obdarzać ludzi nieszczęściami i nie myśli, że dla wielu jest to jedyna droga do powrotu do Mnie.
Wulkan w Islandii - jest to następny szok dla ludzkości na który dozwoliłem, bo przyjdą czasy, że człowiek będzie żałował, że nie umarł wcześniej
.Tak, tak nawracajcie się i nie czekajcie, aż przyjdą kataklizmy. AMEN. Tak wam dopomóż Bóg. Jezus wciąż czekający na chwałę swoją od stworzenia".


Dziękujemy C nasz Królu za dokładne wyjaśnienia. Ty wiesz Panie Jezu, że bardzo dużo ludzi chciałoby abyś został naszym upragnionym KRÓLEM ale przeciez od nas nie chcesz przyjąć tego aktu, tylko od władz państwowych i kościelnych.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Świadectwo
Droga Pani Mieczysławo od niedawna śledzę stronę ECHO CHRYSTUSA KRÓLA którą Pani prowadzi razem z naszym PANEM WODZEM I KRÓLEM JEZUSEM CHRYSTUSEM !!! Jestem oszołomiony i jednocześnie zafascynowany że nasz PAN w taki sposób próbuje mowić do zagubionych ludzi,którzy nie jednokrotnie odrzucili BOGA zastępując Go dobrami doczesnymi.WIDAĆ W TYM WIELKĄ MIŁOŚĆ BOŻĄ i ogromną łaskę jaką PAN JEZUS wylał na Ciebie Mieczysławo że przez Ciebie przemawia do ludzi,i do mnie.JEZUS CHRYSTUS JEST KRÓLEM w moim życiu już od kilkunastu lat,ale bardzo bym chciał aby królował w POLSCE I BYŁ OFICJALNIE OGŁOSZONY.Dlaczego władze Kościelne są tak głuche i ślepe !!! nie znajduję słów, bardzo się denerwuję. Wiem że nie zawsze żyłem zgodnie z prawem BOŻYM,JESTEM GRZESZNY i czesto upadam ale pracuję aby zbliżyć się jak najmocniej do mojego ZBAWICIELA KTÓRY ODDAŁ ŻYCIE SWOJE za mnie. Najwiękrzym pragnieniem moim jest być z JEZUSEM I ŻYĆ DLA NIEGO, tak aby trafić po smierci tam gdzie każdy wierzący pragnie się znaleść-w NIEBIE- gdzie mógłbym wychwalać BOGA ze wszystkimi ŚWIĘTYMI I NAJŚWIĘTRZĄ MARYJĄ DZIEWICĄ . Jeszcze raz dziękuję Pani Mieczysławo za to co Pani robi,i proszę o wskazówkę o słowo jak mam żyć aby nie zasmucać i nie przybijać do KRZYŻA NASZEGO ZBAWICIELA I KRÓLA JEZUSA CHRYSTUSA. Jacek.


Naród pokazał jak z szacunkiem czci zmarłego
człowieka, przed trumną przyklękając, a przed
Najświętszym Sakramentem na stojąco i do ręki
lub kieszeni.

ZMARTWYCHSTANIE

O POLSKA ZIEMIO BIAŁO-CZERWONA
ROZKŁADASZ BEZRADNIE SWOJE RAMIONA.
CZY ZNOWU MUSISZ PONIEŚĆ CIERPIENIE
ABY DLA ŚWIATA PRZYNIEŚĆ ZBAWIENIE ?

JEZU, TYŚ PIERWSZY BYŁ UKRZYŻOWANY
CHOCIAŻ NIEWINNY, OPRAWCOM ODDANY.
O POLSKA ZIEMIO KRWIĄ NASĄCZONA -
JEZUS WYCIĄGA DO CIEBIE RAMIONA.

PAMIĘTASZ JEZU OSTATNIE TWE SŁOWA,
PO KTÓRYCH OPADŁA NAJŚWIĘTSZA TWA GŁOWA.
WYKONAŁO SIĘ, WYSZEPTAŁEŚ W BÓLU CIERPIENIA
I BYŁA TO ZAPOWIEDŹ NASZEGO ZBAWIENIA.

O JEZU CHRYSTE, TY ZMARTWYCHWSTAŁEŚ
I NADZIEJE ŻYCIA WIECZNEGO NAM DAŁEŚ.
POLSKO, POMIMO BÓLU I UKRZYŻOWANIA
WIDZĘ KRZYŻ ZWYCIĘSKI TWEGO ZMARTWYCHWSTANIA.


            Alicja Piestrzeniewicz


22 kwiecień 2010 r.CHRYSTUS -JEDYNY KRÓL
--------------------------------
CHRYSTUS WODZEM,CHRYSTUS KRÓLEM
CHRYSTUS, CHRYSTUS ZBAWCA NAS.

TAK KIEDYŚ PIĘKNIE W POLSCE ŚPIEWANO,
GDYŻ JEZUSA ZA KRÓLA UWAŻANO,
A DZISIAJ W POLSCE KRÓLUJĄ KRÓLE Z CAŁEGO ŚWIATA,
W KTÓRYCH UNIA EUROPEJSKA JEST BARDZO BOGATA.

MY NIE CHCEMY KRÓLA GLOBALNEGO,
GDYŻ W NASZEJ OJCZYŹNIE JEST MIEJSCE DLA KRÓLA JEDNEGO.
TYŚ PANIE JEST KRÓLEM POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA
TWOJE JEST WSZYSTKO, NAWET NAJUBOŻUCHNA CHATA

TOBIE JEZU KRÓLOWANIE W OJCZYŹNIE NASZEJ POWIERZAMY,
GDYŻ TYLKO DO CIEBIE ZAUFANIE MAMY.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE
W TWOIM KRÓLESTWIE DOBRZE NAM BĘDZIE

                            Alina PiestrzeniewiczDrodzy Rodacy zjednoczmy sie
w walce o wolna Polske.

INTENCJA Mszy Świętej w Modlitwie Narodowej :
„Potrzebna jest nieustannie powtarzana i odprawiana przez Kapłanów NARODOWA NOWENNA 9- cio dniowych Mszy Świętych z ofiarowaniem następujące i Intencji Świętej : » według Intencji Najświętszej Niepokalanej Matki Bożej, Z prośbą do TRÓJCY ŚWIĘTEJ o maksymalne przyspieszenie wyniesienia na Ołtarze Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny « . Każdy Katolik i Patriota powinien być świadomy, ii opóźnianie terminu Beatyfikacji Sł. Bożej Rózi Celakówny jest powodowane przez wrogów -- Świętej Intronizacji Jezusa Chrystusa Bożego Króla Polski, wrogów Narodu i Polski'." Słowa Św. Arch. Gabriela, Sob. 24.10.2009r. (Ż.P.)

Słowa PANA JEZUSA,
.................................. Nie doceniacie Siły i Potęgi Mocy w jakiej stale działa Moja Święta Mamusia MARYJA. Najświętsza Maleńka bierze wszystko bezpośrednio od Mocy Bożej. Jest BOGIEM Silna'..." Warszawa. Niedz. 25. X. 2009 r. (Ż.P.)

„ Potrzeba działać i budować: jedność, miłość i uczciwość. PROSZĘ was , JA Wasz BÓG. więcej Modlitwy i wynagradzania !!! Niech wszystkie dzieci zawsze idą droga Prawdy i Sprawiedliwości, a zwłaszcza droga bezwzględnej Bożej Miłości. Stale kierujcie się dobrem i życzliwością. ... potrzeba wzmożonej i intensywnej Modlitwy Narodowej ekspiacyjno – wstawienniczej

w grupach Modlitewnych oraz podczas nieustannie powtarzanej Nowenny 9-ciu Mszy Świętych... ...Kochani Polacy, niech kto może i ile może, mobilizuje siebie, bliźnich i Kapłanów dobrej woli do realizacji Mszy Świętych, a zwłaszcza Parlamentarzyści zechciejcie zamawiać Msze Święte w tych INTENCJACH ŚWIĘTYCH, aby mogły się odprawiać codziennie w wielu Świątyniach Polski, przez kilka Kapłanów jednocześnie. JA SAM Zadziałam SWOJĄ ŁASKĄ i Przemienia serca, wtedy wszystko stanie się prostsze. Umacniam was dziś przytulając do MOJEGO Miłosiernego SERCA i Błogosławię wam trzykrotnie na te ciężkie i trudne dni: w Imię OJCA i SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, Amen +++"

PS. Prosimy starać się o zrealizowanie załączonej Świętej Intencji Narodowej , ponieważ od szerokiego wsparcia modlitewnego zależeć będzie czy Naród. Państwo i gospodarka Polski zostaną uratowane, czy - dopełni się zło - a Naród ulegnie zagładzie i wyniszczeniu !!! Bezinteresowne odprawienie Mszy Świętych ma większe znaczenie dla PANA BOGA ! SZCZĘŚĆ BOŻE
              Zatroskani Katolicy.


Świadectwo AUDIO, ŚP Henryka Leszczyńskiego, syna Stanisławy Leszczyńskiej położnej z Oświęcimia.
Kto jest hamulcowym w Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski.

www.apokalipsa.info.pl


-------------------------------------------------------------------------------------------------

23 kwiecień 2010 r. Św.Wojciecha – głównego patrona Polski.

Ewangelia J 12, 24 – 26
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i Mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go Mój Ojciec”.

                                                                              JEGO EMINENCJA
                                                                              KS. KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ
                                                                              ARCHIDIECEZJA - KRAKÓW
              DROGI EKSCELENCJO

        Pragnę przypomnieć Ks. Kardynałowi, że gdy obejmował Urząd Kardynalski, to wypowiedział piękne słowa, że będzie służył Panu Bogu swemu i Narodowi Polskiemu oraz, że będzie dążył do pomnażania łask, które otrzymał od Pana Boga.
        Bardzo prosimy, zgodnie z obietnicą, służyć Panu Bogu z całego swego serca, bo jednak prośba, którą przekazał Pan Jezus przez Rozalię Celakównę, nie jest do tej pory zrealizowana. Jednocześnie pragnę zapytać, dlaczego jej dokumenty beatyfikacyjne już od trzech lat leżą w Rzymie i do dnia dzisiejszego nie powołano postulatora w tej sprawie.
        Na Kardynale Stanisławie Dziwiszu spoczywa ten słodki ciężar ogłoszenia Pana Jezusa – KRÓLEM POLSKI.
        Pan Jezus ukazał mi, gdzie obecnie jest dusza kardynała Hlonda za nieposłuszeństwo Panu Bogu w tej właśnie sprawie. *)
        Dlatego też, kierowana miłością do Boga i człowieka pragnę uchronić Ks. Kardynała od tej wielkiej kary Bożej. Trzeba opamiętać się i wreszcie zacząć służyć Jedynemu Bogu Wszechmogącemu i Narodowi Polskiemu a nie innym bożkom ludzkim i piekielnym.
        Bardzo proszę Kardynała aby zaczął myśleć po Bożemu i uratował naszą Ojczyznę od wojny i kataklizmów, które już nadchodzą wskutek niewykonania polecenia Pana Jezusa. To nie są żarty. W rękach Kardynała i Prymasów Polskich jest los Polski i całego świata. Taka odpowiedzialność zobowiązuje.
Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy i ten moment spotkania z Nim musi kiedyś nadejść. Dlatego ośmielam się w imię miłości, dla ratowania dusz wzywać i nawet błagać Kardynała i Biskupów, od których zależy los świata, aby przemyśleli i posłuchali głosu Pana Boga, który uwarunkował pokój na ziemi od Jego Królowania w Polsce a w następstwie na całym świecie.
        Ksiądz Kardynał Dziwisz ma wielkie doświadczenie w pracy pasterskiej i wie, co czeka każdego za nieposłuszeństwo Panu Bogu.
        Także wie, że „komu więcej dano, to od tego będzie się więcej wymagać”.
To wy, kapłani, uczycie nas, że pycha jest najcięższym grzechem przeciw Panu Bogu. Skoro my to wiemy od Was, to także wymagamy, abyście i Wy przestrzegali zasad ustanowionych przez Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
        W zawiązku z powyższym Naród modli się o nawrócenie Księdza Kardynała, Biskupów i Prymasów, a tym samym, aby nie doszło do następnej wojny, która nieuchronnie nadejdzie, jeżeli nie dokonacie intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski i nie nałożycie KORONY na Najświętszą Głowę Pana Jezusa.
        Pan Jezus upomina się, aby nałożono Mu z powrotem ZŁOTĄ KORONĘ, która została Panu Jezusowi ofiarowana w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie w dniu 24 listopada 1996 r. przez księdza Tadeusza Kiersztyna. Koronę tą zdjęli z Najświętszej Głowy Pana Jezusa jezuici na polecenie ks. kard. Macharskiego.
        W ten sposób w swoim kościele jezuici zdetronizowali KRÓLA – BOGA.
        To jest hańba dla kapłanów w Polsce i całego Episkopatu a nade wszystko dla Narodu Polskiego, że ktoś odważył się podnieść rękę na Pana Boga.
        Gdy Pan Jezus jest tylko sługą – jak Go nazwał biskup Stanisław Budzik za przyzwoleniem całego Episkopatu - to sługa nie ma władzy. Czy w miejsce Pana Jezusa, Wy Biskupi i Kardynałowie oraz Prymasi, chcecie rządzić krajem?
Mamy już pierwsze wyniki tych rządów – katastrofę lotniczą w Smoleńsku.
        W trosce o dobro Polski i o Wasze zbawienie upominam Was w imieniu Narodu Polskiego, abyście powrócili na drogę praworządności i sprawiedliwości Bożej, bo ją znacie.

RATUJCIE POLSKĘ , RATUJCIE ŚWIAT I SŁUŻCIE PANU BOGU
W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU A TYM SAMYM WYPEŁNICIE
WOLĘ BOŻĄ.

Jednocześnie błagam Was w imieniu polskiego ludu Bożego – wycofajcie wszystkie zakazy szkalujące BOŻYCH KAPŁANÓW a przede wszystkim ks. Tadeusza Kiersztyna oraz ks. Piotra Natanka oraz wobec wszystkich księży którzy są zaangażowani w dzielo Intronizacji Chrystusa Krola.

                        Tak Wam dopomóż Bóg.

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA GDY MA KRÓLOWĘ MATKĘ BOŻĄ ORAZ WSPANIAŁYCH PATRIOTÓW.

*) Dzienniczek - 8,31 lipiec i 21 sierpień 2009 r. www.echoChrystusaKrola.net

                          Mieczysława Kordas
                          23 kwietnia 2010 r. CHICAGOStwierdzam, ze list do Kardynala napisalam pod dyktando Pana Jezusa.

Po pracy pojechałam do kaplicy i po uprzednim odmówieniu "Koronki o nawrócenie Ojczyzny" Pan Jezus powiedział:

Pan Jezus: "  Pisz dziecko. Teraz, teraz to jest ostatni dzwonek do waszego patriotycznego, pospolitego ruszenia. Ja znam wasze serca i wiem, że dużo młodych i w każdym wielku was, chce żyć w pokoju, miłości i zgodzie. Pycha Moich biskupów i prymasów jest tak wielka, że w większości nazywam ich urzędnikami waszych diecezji. Niepotrzebne im są aż takie tytuły: arcybiskup, archidiecezja....po co? Niech lepiej otworzą swoje serca i drzwi urzędów a zamnkną nazwy i tytuły. Niech patrzą na Mnie. Ja mam tylko Imię, bo nawet nazwa KRÓL jest im obca i niemile widziana. Gdyby byli Moimi - to Ja jestem samą miłością, także i oni tacy powinni być. A oni z lekceważeniem bliźniego pełnią swoje funkcje . Nie chcą słuchać głosu Mego, chociaż do nich mówię. Są głusi na Moje wołanie do ich sumień. Nie słuchają też Moich wybranych, wyśmiewając się z nich. Zawsze ludzie o gorących sercach są Mi bardzo bliscy. Oni potrafią Mnie słuchać i wypełniają wolę Moją. Mieczysławo, zanieś Moje wołanie aż na wszystkie granice Polski, na krańce świata i ratujcie waszą Ojczyznę. Tak wam dopomóż Bóg.
Rozwińcie sztandary Maryjne, bo Ona już wiele razy was obroniła. AMEN.
                                    JEZUS KROL BOGKróluj nam Chryste!
Dzisiaj Twoje Urodziny! Z tej okazji składam Ci najserdeczniejsze życzenia jeszcze długich lat pracy w winnicy Pana, w dobrym zdrowiu, w radości i codziennym uśmiechu. I żebyś na oczekiwanej emeryturze miała więcej czasu dla Króla Polski i dla nas, spragnionych Jego nauczania. Niech Pan Bóg codziennie Ci błogosławi, chroni przed złem i prowadzi Swoją Drogą. W załączeniu ofiaruję swój wiersz na Twoje Urodziny.
Serdecznie pozdrawiam, zapewniając o modlitwie - Andrzej L.

Ten wiersz na Twoje Urodziny
Wywoła śmiech całej Rodziny
Gdy będziesz siedzieć w bliskich gronie
A tort świec ogniem już zapłonie

Wywoła uśmiech i zdziwienie
Może przywoła też wspomnienie
Tych chwil przed Twoim narodzeniem
Zasnutych zwykle zapomnieniem

Niech wiatr historii więc zawieje
A ja maleńką mam nadzieję
Że nikt, kto polską mową władał
Nikt takich życzeń Ci nie składał

Dziewięć miesięcy w mrokach łona
Dzieli od świata Cię zasłona
I wreszcie jest Miecia na świecie!
Jakie jej myśli były, wiecie?

- „Lepiej mi było w domku Mamy
Cały czas ciepły był, ogrzany
A tu to światło, takie jasne
I zimno też, więc lepiej zasnę”

Szybko przyszły senne marzenia:
Plusk wód podczas Mamy chodzenia
Bicie Jej serca, tuż przy głowie
Stłumione głosy przy rozmowie

Mijały jednak dni, tygodnie
„I na tym świecie jest wygodnie” –
Myśl taka przyszła do dziewczynki
Małej i ślicznej okruszynki

A potem szły miesiące, lata
Z córeczki dumni Mama, Tata
Co dzień kąpiele i karmienia
Nauka mowy i chodzenia …

A dziś są Twoje Urodziny
To ważne święto dla Rodziny
Więc również ja składam życzenia
Z sercem przejętym ze wzruszenia

Życzę byś była zdrowa ciałem
Dla wszystkich jesteś Boga Darem!
Życzę byś była zdrowa duszą
Od wiary Twej niech mury kruszą

Żyj pełna dobra i radości
Niech uśmiech na Twej twarzy gości
Niech rozpromienia serca smutki
Serc ludzkich, chociaż jest tak krótki

Szczęścia i zdrowia Twoich bliskich
Miłością swoją darz ich wszystkich
Miej dobrych ludzi wkoło siebie
I byśmy się spotkali w Niebie

          Andrzej Leszczyński
          23.04.2010 r.

Na Urodziny dla Mieczysławy

Z bukietem róż ja przyjść nie mogę,
By złożyć Tobie me życzenia,
Bo do Chicago daleką mam drogę,
Lecz niech się spełnią Twe pragnienia,

Dużo zdrowia i radości,
I łask Bożych w obfitości,
Dużo szczęścia i słodyczy,
W dniu urodzin Marceli życzy.

Marceli Galski z Warszawy

 
Wszystkim serdecznie dziekuje za zyczenia urodzinowe, modlitwy i Msze Swiete.

Dziękuję Ci mój Królu, Panie i Stwórco, bo stworzyłeś mnie na nowo i ukształtowałeś moje serce, które umie kochać.
Dziękuję Ci serdecznie za cierpliwość do mnie, że czekałeś tyle lat i cierpiałeś, bo widziałeś moje grzechy, a ja byłam głucha na Twoje upominanie. Teraz chcę Ci wynagrodzić jak umiem najlepiej i podziękować, że dałeś mi szansę, że wreszcie usłyszałam i zobaczyłam i zakochałam się w Tobie na zawsze, do końca moich dni na tej ziemi a i po „życiu” też. Teraz śpiewam Ci od samego rana wraz z ks. Stefanem Ceberkiem piękne pieśni :
„ Jak dobrze jest dziękować Ci – Panie i śpiewać Psalm Twojemu Imieniu i opowiadać rano Twoje Miłosierdzie...... „
„Uwielbiam Cię, gdy wpatruję się w Twą Świętą Twarz. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię rozmyślając o miłości Twej, bo mego życia cel, to wielbić Cię....”


Pan Jezus: „ Pisz Moje dziecko – stworzyłem cię, widziałem cię i .......odnalazłem cię pośród zagubionych. Bądź przykładem dla innych, że Ja nikogo nie potępiam za życia a Sąd Mój jest sprawiedliwy dopiero po śmierci waszej. Ja docieram do serc waszych różnymi sposobami i ratuję wasze dusze, bo przecież znam wasze cierpienia, wstyd i ból przy spotkaniu podczas odłączenia duszy od ciała. Wielu, bardzo wielu nie może patrzeć Mi w oczy. Wielu, bardzo wielu żałuje, lecz na wszystko jest już za późno. Potem, to już jest tylko pokuta.
Kocham cię Moje dziecko, ale nie robię wyjątków w obdarowywaniu człowieka miłością. Do wszystkich tak samo mówię i jestem rad, że oni Mnie słyszą. Pukam do serc waszych nieustannie różnymi sposobami i nawet przyzwalając na choroby, kataklizmy i nieszczęścia. Wolałbym, aby człowiek przyszedł do Mnie z miłości a nie dlatego, że dotknąłem go chorobą jego, lub w rodzinie. Z litością patrzę na błądzących, głuchych i ślepych - na ŁASKI Moje. Szanuję waszą wolną wolę jak nikt. Dopóki człowiek żyje, to nawet w ostatnim jego dniu ma szansę na powrót do Mnie. Jesteśmy oboje szczęśliwi, Mieczysławo:
Ja, że Mnie zrozumiałaś i teraz dzięki temu, że posłuchałaś Mnie, wielu ludzi, czytając nasze rozmowy, powraca do Mnie. Jestem szczęśliwy, że wielu nie musi czekać na „ostrzejsze” upomnienia. Ty jesteś szczęśliwa, że rozmawiasz ze Mną i jesteś zakochana, bo miłość „przenosi góry, zrównuje pagórki i otwiera serca”.
Niech każdy przychodzi do Mnie i „pije” już tu, na ziemi - rozkosze szczęścia niebiańskiego. Pisz Mieczysławo, że bardzo dużo Moich kapłanów źle pojmuje Moje KRÓLOWANIE na ziemi. Chcą Intronizować Moje Serce. Muszą wiedzieć, że sercem obejmuję każdego z was, ale gdy będę miał władzę jako KRÓL z widocznymi insygniami królewskimi - to właśnie wtedy będę miał władzę absolutną przemieniać wasze serca.
Teraz też przemieniam, ale czynię to poprzez delikatne natchnienia, poprzez Moich Aniołów no i poprzez ostateczne nieszczęścia.
Ale, gdy będę oficjalnym KRÓLEM w państwie, to będę przemieniał wasze serca za przyzwoleniem waszym i zapanuje dobro i miłość. Wielu waszych wrogów zmieni swoje życie i będzie jedna owczarnia i jeden Pasterz.
Dlatego też obecnie rządzący szatan denerwuje się i wzmaga swoje siły w sercach Moich kapłanów, którzy boją się jego i milczą, gdy Moi przyjaciele nawołują, proszą i walczą o Mnie i o Moje KRÓLOWANIE na świecie. Wielu Moich kapłanów nie wie co to jest szczęście, bo go nigdy nie zaznali, gdyż nie chcą być Moimi. Dlatego wołam poprzez Moich apostołów:

„LUDZIE, OBUDŹCIE SIĘ I WYBIERAJCIE ŚWIATŁO I MIESZKANIE
Z MOIM OJCEM W NIEBIE”


Tak wam dopomóż Bóg. JEZUS CHRYSTUS – KRÓL WSZECHŚWIATA.”


Dziękuję Ci mój, nasz Królu za szczegółowe wyjaśnienie.
Kapłani uparcie mówią, że dopiero wtedy będzie mógł być Chrystus Królem, jeżeli najpierw pojmiemy Go sercem. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby w ciągu prawie 6.000 - letniej historii ludzkości, chociaż jeden raz był okres, w którym wszyscy by kochali sercem Pana Boga i bliźniego. Zawsze byli odszczepieńcy, innowiercy, niewierzący i nienawidzący. Dlatego też nie wszyscy umieją kochać. Jednak, gdy Pan Jezus będzie Królem oficjalnie ukoronowanym, to wtedy nasze serca może przemieniać, bo będzie Królem Wszechświata i naszych serc.

Bardzo proszę nie nazywać mnie wizjonerką czy mistyczką.
Pan Jezus nazywa mnie apostołką i bardzo proszę przy tym pozostać. Ja piszę DYKTANDO, które dyktuje mi Pan Jezus.
Apostołowie też przekazywali ludziom słowa Pana Jezusa.
Nie zasługuję na żadne inne wzniosłe imiona.
Moimi patronkami są: św. Faustyna i Rozalia Celakówna, ponieważ pełnię podobną misję.
Pan Jezus: „Tak, tak Mieczysławo - wytłumacz ludziom do czego jesteś powołana. Jestem twoim natchnieniem. To Ja otwieram ludziom oczy na sprawy Boże i pokazuję naszą stronę. Ja otwieram ludziom uszy aby słuchali Mnie tak jak Ja chcę. Ja otwieram ludziom serca aby umieli pojąć powagę sprawy Intronizacji Mojej Osoby i umieli rozpoznawać znaki czasów.

              MODLITWA O JEDNOŚĆ

Panie, który umiłowałeś Kościół i oddałeś za niego swe życie, uświęć go i oczyść przez Twoje słowo. Oddal wszelkie rozłamy, uwolnij go od ducha rywalizacji i zazdrości. Zachowaj nas od sądzenia bez miłości i zjednocz nas w Twoim świętym dziele. Błogosław wszystkich, którzy miłują Ciebie, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jakiekolwiek imię oni przybierają. Prowadź ich do ściślejszego zjednoczenia z Tobą.
Zachowaj Kościół Twój w jedności i pokoju. Strzeż go, aby nie pokładał ufności w bogactwie i mocy tego świata. Udziel mu wzrostu nadziei w potęgę modlitwy i świętości. Amen.

24 kwiecień 2010 r. Ewangelia J 6,55.60-69
(....) Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. (...) Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

Dlaczego ciągle i z takim uporem zwracamy się do ciała, do materii, skoro to duch daje życie. Gdybyśmy jakiś procent tych starań, uwagi i troski – jakie poświęcamy ciału, nasłuchiwaniu jego reakcji, zabiegom, leczeniu, pielęgnacji – oddali duchowi pewnie bylibyśmy zdrowsi i szczęśliwsi. Niepokoi i zasmuca ten brak wrażliwości na ducha i jego potrzeby. Inwestujemy, staramy się nieustannie o coś, co z prochu powstało i w proch się obróci. Natomiast to, co ożywia, co przetrwa wszystko, zaniedbujemy latami.
Czyż nie na tym polega nawrócenie?
NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - KRÓLOWEJ POLSKI                 GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

H Y M N

Pani, Królowo naszego narodu,
Jesteś od wieków ostoją i mocą
Tych, którzy w Tobie złożyli nadzieję,
Bogurodzico.


Idziesz przed nami jak obłok świetlany,
Swoją jasnością wskazując nam drogę
Wiary, jedności, pokoju i zgody,
Bogurodzico.

W święta triumfu i w trudzie codziennym,
Z Twoją pomocą pragniemy być wierni,
Dobrej Nowinie królestwa Bożego,
Bogurodzico.

Ochroń nas Matko, przed naszą słabością,
Bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie.
Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa,
Bogurodzico.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Bogu Jednemu niech będzie na wieki
Cześć i podzięki za naszą Królową,
Bogurodzicę.
Zdrowaś Maryjo.......

Módlmy się:

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nasza nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Panie Jezu – Krzysztof w Polsce chce zlikwidować firmę przewozową, bo trudno jest mu ją prowadzić z różnych względów. Pan Jezus: „NIE! Niech pracuje dokąd może. Nic nie likwidujcie, bo może być gorzej.
Cieszcie się owocami dnia dzisiejszego i pomnażajcie skarbiec uczynków wobec bliźniego. Tutaj na ziemi trud poniesiony dla bliźniego, wyda owoce po waszej śmierci.
                            Jezus dobry Doradca”.


Dziękujemy Ci Królu nasz za pomoc, bo w tej chwili jest ogromna walka o Polskę. Politycy tak jak kiedyś premier Mazowiecki - każą nam odgrodzić przeszłość grubą kreską a sami robią co chcą z nami.

ODRODZENIE

Jeszcze się odrodzisz Polsko ukochana,
jak Feniks z popiołów,
zmartwychwstaniesz w Chrystusie.

Ze szponów Unijnych grabieżców się wyrwiesz,
gdy się wreszcie odrodzisz
w każdej Polskiej duszy.

Może właśnie na chwilę musimy Cię stracić,
byśmy mogli to poznać,
jaka jesteś bezcenna.

By po zdradzie podobnej do zdrady Judasza,
Ciebie Panie i Polskę,
po wsze czasy uwielbiać.

By za Bogiem i Polską nieustannie obstawiać,
by już nikt nie powiedział,
by zrobili to inni.

Za tę miłość i służbę czeka na nas nagroda,
deklaracje wszak niczym,
gdy jesteśmy bezczynni.
Antoni Bosak

List do Ludzi i Kaplanow II 2010 - KLIKNIJ TUTAJ

Kapłani, każdy z Was jest Tymoteuszem!
środa, 21 kwietnia 2010, 12:16

Drukuj kategoria: Kościół
do którego św. Paweł tak pisał:

Najmilszy: Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę, czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom.Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. Bądź rozsądny. Bo ja już się gotuję do przelania krwi mojej w ofierze i czas rozwiązania mego nadchodzi. Toczyłem dobry bój, zawodu dokonałem, wiary dochowałem. Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, sędzia sprawiedliwy, w on dzień; a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście Jego."
2 Tm 4, 1-8

(lekcja ze Mszy o Doktorze Kościoła "In medio", akuratnie dziś św. Anzelma)
Bądźcie więc odważni, mówcie musisz, nie możesz, "w porę czy nie w porę". Nie bójcie się obrazić ludzkiego ego, by nie obrazić nauki Chrystusa, bo każdy tak człowiek tak obrażony, prędzej czy później Wam podziękuje. Nie bójcie się być odpowiedzlani, być ojcami i pasterzami.
No. tak mnie jakoś dziś naszło.25 kwiecień 2010 r.
Panie Jezu, Twój lud wierny w Ameryce pyta jak powinien się modlić aby dostąpić ŁASKI oddalenia kar za grzechy przeciwko Bogu w Trójcy Jedynemu. Panie Jezu bardzo Cię prosimy, błagamy podpowiedz nam a jaki sposób możemy Cię uprosić?
Pan Jezus: "  Módlcie się jak umiecie i tak już na wszystko za późno. Nie chcę was zasmucać ale Mojego Ojca cierpliwość już się wyczerpała. Znacie Moje warunki: wszyscy nałóżcie wory pokutne a jest coraz gorzej.
Jezus, Sędzia Sprawiedliwy".


Pewne osoby zgłosiły się chętnie i jeżdżą do kościołów, w których odprawiają się Msze Święte w języku polskim i proszą proboszczów i wszystkich kapłanów aby byli wpatrzeni w Papieża i dawali szacunek Panu Jezusowi wciąż obrażanemu i klękali dość często podczas Mszy Świętej, bo to przecież jest bezkrwawa Męka Pańska. Nade wszystko powinniśmy uczcić Pana Boga podczas przyjmowania Go do serc naszych z padnięciem na oba kolana. Pod natchnieniem Ducha Świętego przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy napisałam tekst, jakim powinni się posługiwać ci, którzy chcą przemawiać do kapłanów w imię miłości do Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Teraz jest wielka walka dobra ze złem i my walczymy o zwycięstwo Chrystusa w kościele katolickim i o poszanowanie Jego Praw. Przyszliśmy do świętych kapłanów, jak św. Paweł i św. Barnaba do "świętych Żydów" znanych ze swojej pychy i zarozumiałości według dzisiejszej Lekcji. Żydzi nie przyjęli Apostołów więc Apostołowie poszli do pogan, którzy bardzo chętnie ich słuchali i nawracali się. Kapłani żydowscy z zazdrości wygonili Apostołów poza granice. My - Drodzy kapłani, bardzo Was prosimy abyście przyjęli nas, bo w kościele katolickim jest źle i my ludzie świeccy, wierni Chrystusowi chcemy szacunku dla Pana Boga i bardzo prosimy aby kapłani ten szacunek głosili nam i wprowadzali go do kościołów.
                        Na koniec pisania Pan Jezus powiedział: "  Odwagi - Ja jestem"
Wszyscy, którym nie jest obce dobro na tej ziemi i pokój - wszystko czyńcie na chwałę Panu Bogu i błagajcie kapłanów aby ostąpili od - nie całkiem według Pana Jezusa woli - celebrowania Ofiary Mszy Św. Na Baranku Boży też się klęka - bo Pan Bóg umiera. Na Święty, Święty - też się klęka, bo Aniołowie w Niebie padają na twarz przed Majestatem Pana Boga. Na błogosławieństwo na zakończenie Mszy Świętej też się klęka, bo cała Trójca Święta nas błogosławi - a nie mówcie nam Drodzy kapłani: "proszę wstać".

INTRONIZACJA – szansa dla Polski ks. Tadeusz Kiersztyn; czytaj:
http://www.fronda.pl/pawello2482/blog/Intronizacja_Jezusa_Chrystusa_na_Krola_Polski26 kwiecień 2010 r. Ewangelia J 10,1-10
(.......)” Jezus powiedział: Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony...(...) Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.


Panie Jezu ludzie pytają Ciebie, czy mogą prosić byłego prezydenta L.W. do akcji: Chrystus Król?
Pan Jezus: „Czy L.W., czy inny człowiek, czy inni ludzie – popierajcie akcję Chrystusa Króla, bo to dla was wybawienie od ogólnego, panującego zła. Jezus czekający......”.


Panie Jezu: Czy powinnam popierać na Twojej stronie akcję wyborczą nowego prezydenta a w szczególności PIS, bo to jest nadal najbardziej patriotyczna partia?

Pan Jezus:” Dziecko moje, teraz u was i na całym świecie nie ma oddzielnego rządzenia. Jedno od drugiego jest uzależnione. Chciałbym dać jeszcze jedną szansę wam a mogę dotrzeć do Moich wiernych tylko w tej organizacji.
W innych organizacjach też są Moi ludzie, ale obecnie jest walka o życie wasze i waszego kraju a szansę ma tylko „DUŻY” (PIS) .
Zjednoczcie się pod sztandarem Maryi. Ona wiele razy wam pomagała i teraz też Ją proście. Ten człowiek z tej patriotycznej organizacji ma wielkie szanse uporządkować wszystko, lecz wspierajcie go modlitwą, dobrą radą i ochroną. Wszyscy inni nie zdobędą takich osiągnięć jak on.
Nie będę jeszcze mówił słowa do niego a dopiero jeśli zwycięży w tej walce dobra ze złem. Złem są wasi wrogowie, z którymi on sobie poradzi z waszą pomocą duchową i modlitewną.


Panie Jezu Józefina pyta, czy Polacy mogą wyjeżdżać w lipcu też, bo są wakacje?
Pan Jezus: Będą mogli, jeżeli będzie wybrany prezydentem prawy człowiek i dobry polityk, mądry, roztropny ale szczególnie wierny Mi”.

Józefina bardzo dziękuje Ci nasz Królu i Panie za słowa, które do niej mówiłeś i nadal mówisz.
Pan Jezus: „ Zawsze mówię: to się stanie – jeżeli. Jeżeli będzie wielki i donośny głos sięgający NIEBIOS od was wypływający.
Powiedziałem:
- POKOJOWE, POSPOLITE RUSZENIE POD SZTANDAREM MARYI
Z RÓŻAŃCEM W RĘKU I Z UWIELBIENIEM BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO.
AMEN. JEZUS - KRÓL WASZYCH SERC I KRÓL WSZECHWŚWIATA.

Serdecznie dziękuję Tobie nasz Królu, Doradco i Nauczycielu

APELUJĘ DO WSZYSTKICH POLAKÓW, DLA KTÓRYCH JEST
NAJWAŻNIEJSZY POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE - GŁOSUJCIE NA
PRZEDSTAWICIELA „PIS” JAKO NAJLEPSZEJ ORGANIZACJI
PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ TEŻ.


Wrogowie Narodu Polskiego są przeciwni Jarosławowi Kaczyńskiemu, ponieważ
on jeden ma szanse pozbyć się wrogów naszych a tym bardziej, że Pan Jezus – KRÓL pomoże i jemu i nam. Dlatego błagam was módlcie się i wspierajcie go, aby miał siłę pokonać zło, którym będą oplątywać jego zacną osobę.
Jarosław Kaczyński nie ma już nic do stracenia a do zyskania wszystko: pokój w Polsce i na świecie a nawet przyjaźń naszych odwiecznych wrogów, bo jak się przekonaliśmy –przyjaźń zjednuje się wielkością i możnością państwa a z KRÓLEM – BOGIEM wszystko jest możliwe.
Wznówmy Jerycho Różańcowe i módlmy się aby ludzie przejrzeli wreszcie i nigdy nie liczyli na obiecanki PO gdyż tylko Pan Bóg może nam pomóc a oni nie chcieli Go.
Uważajmy na nawoływania biskupów, którzy w większości nie są Jezusowi (jak powiedział Pan Jezus) i poprzednim razem głosowali na PO a teraz są wierni tej anty – polskiej partii i też nie chcą Chrystusa Króla, bo ujawni wszystkich nieuczciwych polityków i hierarchów kościelnych też.

Kierujmy się sumieniem, sercem i patriotyzmem.
Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej służą obcym państwom, ponieważ nie przejmują się absolutnie losami Polaków, prywatyzują i sprzedają co się jeszcze da a z nas chcą zrobić niewolników.

BŁAGAM WAS TAKŻE ABYŚCIE NIE UŻYWALI ŻADNYCH SPOSOBÓW
SIŁOWYCH A TYLKO MODLITWĘ I RÓŻANIEC TAK JAK WIELE RAZY ON ZWYCIĘŻYŁ.

SŁUCHAJCIE JEDYNEGO POLSKIEGO I PATRIOTYCZNEGO RADIA -
„ RADIO MARYJA” I OGLĄDAJCIE JEDYNĄ PATRIOTYCZNĄ TELEWIZJĘ
„TRWAM” oraz wspomagajcie ich finansowo.


NIE DAJCIE SIĘ SPROWOKOWAĆ DO WOJNY DOMOWEJ, ANI DO ŻADNYCH ROZRUCHÓW, PONIEWAŻ NASZYM WROGOM – SZPIEGOM, KTÓRYCH JEST MNÓSTWO W POLSCE ZALEŻY ABYŚMY SIĘ SAMI WYMORDOWALI I ABY NAS WYGINĘŁO JAK NAJWIĘCEJ.

Pan Jezus powiedział o Donaldzie Tusku:
13 stycznia 2010 r.

Pan:
„ Rozpacz Mnie ogarnia o ludzi poszukujących pracy a będzie jeszcze gorzej. Tak rządzi obecny rząd w Polsce – nie dba o ludzi ani jak im pomóc. Dbają tylko o siebie, swoje majątki i kłócą się między sobą. Premiera nie obchodzą ludzie. Gdybym został waszym Królem, to niechybnie wszyscy malwersanci i nieuczciwie pracujący zostaliby wykryci. Zapanowałby pokój w was. Zapanowałaby zgoda między wami, bo ja kocham ludzi. Chociaż w tragicznych sytuacjach to i ludzie Mnie kochają. W waszym rządzie jest bardzo dużo Moich wrogów, więc nie zależy im abym królował ani w sercach, ani w szkołach, ani na ulicy. Moi wrogowie chcą zguby waszej – chcą aby was było mniej. Mnie jako Królowi zależy abym miał wielkie wojsko dusz wynagradzających, kochających i wdzięcznych Mi. Módlcie się, módlcie się, módlcie się abym jak najszybciej zostal waszym Królem.
                              Jezus oczekujący na koronację Najświętszej Mojej Glowy.”


Tajna instrukcja ataku PO w internecie - KLIKNIJ
Zatrważające wpisy młodzieżówek PO do ksiąg kondolencyjnych - KLIKNIJ

9 Pazdziernik 2009


Pan:
„ .............Polacy za bardzo ufają ludziom a inni tylko czekają na drugiego człowieka naiwność. Kto jest zamordowany będzie miał życie wieczne. Polacy są naiwni – wierzą drugiemu człowiekowi zamiast Mnie. Tak, tak - gdyby pytali Mnie to by nie błądzili. Tak samo jak uwierzyli obecnemu premierowi. Wystarczy popatrzeć głęboko w jego oczy, które prawie nigdy nie mówią prawdy i mają błysk..........żądzy władzy – TYLKO. Co znaczy naród walczący o przetrwanie. Drogi wasze sa ciężkie i trudne. Gdybym był Królem waszym, to nie pozwoliłbym na wychodzenie z kraju waszego. Wasz kraj byłby wzorem dla innych krajów a tułaczka za chlebem jest straszna. Nie ma pewności nikt a szczególnie na obczyźnie..
Jezus zmartwiony waszym bólem”.

CYTAT WYPOWIEDZIANY PRZEZ PANA DONALDA TUSKA:
"Jak wyzwolić się od tych stereotypów, które towarzyszą nam niemal od narodzenia, wzmacniane literaturą, historią, powszechnymi resentymentami? Co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło-ponuro-śmieszny teatr niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych urojeń? Polskość to nienormalność - takie skojarzenie nasuwa mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie odruch buntu: historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na moje barki brzmię, którego nie mam specjalnie ochoty dźwigać... Piękniejsza od Polski jest ucieczka z Polski - tej ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak często nas ogłupia, zaślepia, prowadzi w krainę mitu. Sama jest mitem." Donald Tusk miesięcznik ZNAK nr.11-12, 1987r


( Panie Premierze, proszę zgodnie z Pana marzeniem - uciekać z tej brudnej Polski i proszę nie zapomnieć zabrać ze sobą swoich TOWARZYSZY łącznie z pańskimi biskupami, którzy nie chcą uznać Chrystusa Króla
ORĘDZIE KRÓLOWEJ POKOJU W MEDJUGORJE
25 KWIETNIA 2010 r.


+ Kochane dzieci, w tym czasie kiedy w sposób szczególny modlicie się
i poszukujecie Mojego wstawiennictwa, wzywam was, moje kochane dzieci:
- módlcie się, abym poprzez wasze modlitwy mogła wam pomóc,
aby jak najwięcej serc otwarło się na Moje orędzia.
- módlcie się w Moich intencjach!
Ja jestem z wami i oręduję u Mojego Syna za każdym z was.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. +

Tym bardziej jesteśmy przeciwni obecnemu rządowi w ogóle, ponieważ p.Tusk pojechał podziękować kard. Dziwiszowi do Krakowa, który nie chce Chrystusa Króla zamiast do Matki Bożej – Królowej Polski – do Częstochowy.

Przysłał mi list pewien student i relację ze spotkania kard. Dziwisza ze studentami w Częstochowie w dniach 24 i 25 kwietnia. Oczywiście na prośbę aby dokonał koronacji Pana naszego na Króla Polski – kardynałowi zniknął uśmiech do tej pory przylepiony do twarzy i rzucając: DZIAŁAMY, DZIAŁAMY – odjechał.
Oczywiście gdzie się tylko pojawił podawał rękę do całowania i ludzie całowali, student też pocałował.

PROSZĘ WAS WSZYSTKICH – NIE CAŁUJCIE MĘŻCZYZN PO RĘKACH.

Panie Jezu – są pytania do Ciebie, czy rzeczywiście i w dalszym ciągu w Medjugorie przychodzi Matka Boża z Nieba?

Pan Jezus: „Objawienia Maryjne w Medjugorie nie podlegają żadnym komentarzom.
Kościół Mój jest zawsze ostrożny ale główny powód, to jest ten ,że te osoby jeszcze żyją.
I to jest bardzo zła zasada przyjęta przez przedstawicieli Mojego Kościoła. Ludzie mówią, że przebywają tam jakby w NIEBIE i to jest prawda. Bardzo dużo ŁASK Moich ludzie otrzymują tam, ale jeszcze więcej by otrzymywali , gdyby Zwierzchnicy Mojego Kościoła uznali to miejsce jako „Święte Miejsce Objawień” Mojej Najświętszej Matki. Nie dość, że cierpię za wasze grzechy, to jeszcze dodatkowy Krzyż kładą na Moje ramiona kapłani z hierarchami włącznie za niechęć do Objawień. Życie na ziemi zmienia się nieustannie i ludzie potrzebują wskazówek na bieżąco.
Dobrze, że czytają Pismo Święte i kierują się nim, ale w waszym życiu jest tak dużo nowych tematów, nowych źródeł zła, że człowiek powinien mieć Słowo Boże na bieżąco.
Słuchajcie, badajcie i rozważajcie Nauki Moje każdego dnia.
                    Jezus Zbawiciel świata i Pan Objawień”.


Dziękujemy Ci nasz Królu za dokładne wyjaśnienie.
Szczęść Boże dla Pani Mieczysławy!

Z serca dziękuję Pani za wszystko. Wszystkie wiadomości, a zwłaszcza te osobiste (od Pana Jezusa i od Pani) przyjęłam z ogromną radością. Ostatnio pisałam, że postaram się wysłać link do "strony" do zaprzyjaźnionych księży. Przyznam, że nie bez drżenia serca to zrobiłam. Wysłałam link do tekstu z kwietnia i zaznaczyłam, by w kontekście ostatnich wydarzeń księża przeczytali go do końca. Nie spodziewam się entuzjastycznego przyjęcia wysłanego listu, bo obie wiemy, że takie wiadomości najtrudniej trafiają to tych, do których trafić powinny w pierwszej kolejności. No, ale cóż, zobaczymy. Najwyżej stracę kilku dobrych znajomych, a czekać nie można. Stało się dla mnie jasne, że i Pani otrzymała zapowiedź stopniowego odbierania przez Pana Jezusa Pani "własności", czyli pamięci, umiejętności poprawnego pisania. Odniosłam wrażenie, że chyba w jakimś stopniu podziela Pani los Marii Valtorty, która pod zakończeniu misji spisania życia Boga-Człowieka, oddała Mu wszystko, co posiadała. Ona też stopniowo traciła zdolności logicznego formułowania zdań, poprawnego pisania itp. Domyślam się, że wcale nie jest łatwo zrobić ten pierwszy krok i zacząć oddawać to, co "swoje", bo przecież żyjemy pośród ludzi i wydaje nam się, że nasze talenty są do służenia im. Niestety, zapominamy (ja też!), że w pierwszej kolejności mamy służyć BOGU, a później ludziom i jeśli STWÓRCA od nas oczekuje oddania tego, co nam w swej hojności dał na "przechowanie i rozmnażanie", to powinniśmy się cieszyć, że chce odzyskać swoją własność, bo "za chwilę" otrzymamy daleko większe i wspanialsze dary (w rozumieniu wiecznym). Tymczasem my się buntujemy, a przecież oprócz wolnej woli i grzechu nic nie jest naszą własnością. Przede mną też to "zadanie" oddania tego, co moje - a jest tego trochę (talent do nauczania i pracy naukowej, dobra materialne, rodzina, praca). Jednak w świetle ostatnich wydarzeń i przerażających perspektyw działania szatana, taka ofiara nie jest ofiarą wielką, choć pewnie na początku będzie dla mnie dotkliwą, bo nieznaną i wymagającą sporej pracy nad ujarzmieniem krzyku ciała i zła, które jeszcze we mnie siedzi. Co do łaski, którą Pani otrzymała, to powiem tak: cieszę się, że możemy razem dzielić się radością z ogromnego daru, który otrzymałyśmy. Pani dostała pozwolenie na pisanie i przekazywanie słów Pana Jezusa innym, ja na razie mam możliwość duchowych rozmów i też się z nimi nie ujawniam. Co więcej, również mam wrażenie, że wszyscy na około mają możliwość prowadzenia takich rozmów z Panem Jezusem, z Bogiem Ojcem, z Matką Bożą. Zanim zakończę, chcę Pani jeszcze jedno powiedzieć - jeśli będzie wolą Bożą, to będziemy miały ze sobą dobry kontakt listowny i duchowy, a jeśli z jakichś powodów nie będziemy mogły do siebie pisać, to nasza znajomość na pewno odświeży się po drugiej stronie życia. Jeszcze raz BARDZO Pani dziękuję za wiadomości od Pana Jezusa. Tylko w NIM można pokładać nadzieję, tylko Z NIM wszystko się uda. Niech nam Pan Bóg w Trójcy Świętej błogosławi, a Matka Boża trzyma nas w opiece! Musimy mieć wiarę, która góry przenosi - za siebie i za innych. Życzę Pani wytrwałości, pogody ducha, nadziei i dobrych, wspierających Panią ludzi wokół. Błogosławię Panią i serdecznie pozdrawiam.
SZCZĘŚĆ BOŻE, Pani Mieczysławo! Justyna
Kochana Sekretarko Naszego Pana i Króla
Modlę się i proszę za Panią przed Tronem Boga Najwyższego aby ze Swojego Skarbca Łask, obdarował Panią tymi Łaskami, których Pani potrzebuje najbardziej do kontynuowania z jeszcze większym entuzjazmem rozpoczętej misji Intronizowania Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Polsce i w konsekwencji na całym świecie. Życzę aby ten dzień jak i wszystkie Pani dni, były wypełnione Bożym Pokojem, Bożą Radością i Zaufaniem do Miłosiernego i bez granic kochającego Pana Jezusa. Kasia B. również w imieniu mojej przyjaciółki Basi K. i jej rodziny. Południowa Afryka Ps. Kochana Pani Mieczysławo, jestem przekonana, że to sam Pan kilka dni temu wskazał mi tę stronę ponieważ od razu natrafiłam na tekst o przyjmowaniu Ciała Pana Jezusa do ust i na kolanach a nie jak również i tu w Afryce jest przyjęte do rąk i na stojąco. Zastanawiałam się a jak przyjmować Krew Pana Jezusa, którą w mojej parafii podają świeccy i wybrani ministranci nawet w codziennych Mszach Św. chociaż jest to mała parafia i wczoraj byłam taka uradowana, że i na to pytanie Pan wskazał mi odpowiedź w dzienniczku. Razem z moimi przyjaciółmi będziemy próbowali zmienić to chociaż już widzimy, że to nie będzie łatwe bo i nasz Duszpasterz Anglik, uważa, że obydwa sposoby są właściwe. Panie Jezu Najdroższy zechciej proszę przez twoją służebnicę Mieczysławę powiedzieć Polakom mieszkającym w dalekiej Afryce co z nami będzie, i jak układać tu swoją codzienność i przyszłość?

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!Szczęść Boże dla Siostrzyczki Mieczysławy,
W dniach 24-25 kwiecietnia w Częstochowie odbył się ogólnopolski zjazd studentów. Mszę św.. celebrował kard.Dziwisz . po Mszy jak już schodził do zachrystii, to wybiegłem do niego, ludzie podchodzili i całowali w rękę. Gdy już mijał mnie kardynał Dziwisz to krzyknąłem "Kardynale - "INTRONIZUJ CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI, JEZUS JEST KRÓLEM POLSKI!!!". ale w tym czasie odwrócił się do mnie błogosławiąc, i sądziłem że nie usłyszał mnie. Odszedłem smutny myśląc:" nie usłyszał mnie". Po chwili pomyślałem: nie poddam się i poszedłem na sam dół (bo byłem na wałach). Zacząłem myśleć, w jaki sposób mogę jeszcze spotkać kardynała który będzie zaraz odjeżdżał. Podszedłem do jakiegoś księdza i zapytałem którędy będzie kardynał przejeżdżał, niestety nie dowiedziałem się i tak siadłem z moją dziewczyną na ławce czekając i myśląc "może akurat będzie tędy przechodził" chodziłem w tą i spowrotem myśląc ze słyszę warkot silnika samochodu kardynała. aż tu nagle widzę jak kardynał idzie z 2 księżmi którzy go odprowadzali. Poczekałem aż kardynał podejdzie do mnie bliżej. Poszedłem stając na drodze kardynałowi, podał mi rękę, zauważyłem jak pokazuje swoją aby ją ucałować, no i ucałowałem. Następnie zacząłem mówić:"PROSZĘ KSIĘDZA KARDYNAŁA , W IMIENIU MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ, JA PROSZĘ, BŁAGAM,NIECH KSIĄDZ POMOŻE W INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI" i wtedy widziałem jak uśmiech na twarzy kardynała zmniejszył się. i ja znowu mówiłem "PROSIMY BARDZO" i usłyszałem odpowiedz kardynała:"DZIAŁAMY DZIAŁAMY". Kardynał puścił moją rękę i poszedł do samochodu. Ja stałem dalej z myślami aby przebił się mur oziębłości. Kardynał wsiadł a ruszając pomachał do mnie i innych młodych i pojechał. Oby przełamały sie wszelkie mury.
Zamówiłem w Częstochowie Mszę Św. w intencji INTRONIZACJI CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI w dzień marszu Chrystusowi Królowi Polski w Krakowie. Z pozdrowieniami,
student
PS: proszę o modlitwę wstawienniczą, o ukazanie oblicza Jezusa i przemówienie do mnie (bo tak bardzo pragnę zobaczyć i usłyszeć i zapłonąć do Jezuska och tak bardzo mocno)Kochana Mieczysławo
tak, we are at the end !!!
Byliśmy dzisiaj w Uniwersity California Los Angeles na Mszy Sw. w Katolickim Ośrodku Akademickim.
Ksiądz konsekrował 4 żytnie kajzerki, tak dokładnie kajzerki/bułki, potem przez 6 studentów zostało Ciało Jezusa rozerwane na kawałki , malutkie okruszki i w czasie Komunii , każdy sobie brał kruszynę z talerza!!!!!! My nie wzięliśmy. Przepłakałam całą resztę Mszy Św.szlochając strasznie.... Potem po Mszy pytamy, księdza który był wyświęcony 8 lat temu: dlaczego używa kajzerkę-bułkę zamiast Hostię a on mówi,że w bibli powiedziane jest że Jezus wziął chleb i połamał.... Mieczysławo-UCLA- najlepszy Uniwersytet 24,000 studentów i taka tragedia... Piszemy list to Biskupa, Carolina nie będzie chodziła do tego ośrodka katolickiego aż się zmieni na własciwą Mszę Świętą ! Proszę, módl się o zmianę i powrócenie do Katolickiej Mszy w UCLA
love z Panem Jezusem.
Mariola Massimo Carolina e Veronica strasznie zasmuceni...Laudetur Jesus Christus!
Wspaniałą stronę Pani prowadzi.Ja ostatnio czytam wiele o intronizacji,szkoda,że nasz rząd i Episkopat są tak obojętne na te sprawy. Dużo sie dowiedziałem ze słów Jezusa,które Pani przekazuje.Interesuję się objawieniami,. Ostatnio przeglądam "Prawdziwe Życie w Bogu"Vassuli Ryden,mam też "Poemat Boga-Człowieka"Marii Valtorty i ks.Ottavio Michellini. Jezus i Maryja wskazują nam drogę pośród ciemności tego świata,pośród modernizmu,który zalewa świat,a w szczególności Kościół Katolicki.Słucham też wiele kazań ks.Piotra Natanka,dopiero niedawno sie o nim dowiedziałem,to wspaniały ksiądz patriotaWitaj droga Mieczysławo.
Jestem pełen podziwu dla osoby, która z takim sercem i zaangażowaniem oddaje się Jezusowi Chrystusowi, niestety mi do twojej postawy wiele brakuje lecz bardzo się staram i wiele w tym kierunku wciąż robię. To o czym piszesz, a mówi Tobie osobiście nasz Król Polski Jezus Chrystus wiem już od dawna z innych źródeł. To że nie udało im się ze szczepionkami w ubiegłym roku nie oznacza że zrezygnowali ze swojego planu. W USA od dłuższego czasu są przygotowane, wagony do przewożenia więźniów, plastikowe trumny oraz groby. Niestety żyjemy w czasach apokalipsy i wnioskując z przyśpieszonego tempa wprowadzania planu nowego porządku świata, niewiele nam czasu zostało. Wkrótce zostanie odbudowana III świątynia Salomona w Jerozolimie a to będzie preludium do rządów antychrysta, który od momentu zniesienia ofiary z ciała i krwi Chrystusa będzie miał 3,5 roku ostatecznej władzy. Ja mam do Ciebie pytanie, a właściwie pytanie to chciałbym abyś zadała naszemu Królowi Jezusowi Chrystusowi. Dotarłem do materiałów o Medjugorie, które stawiają pod dużym znakiem zapytania prawdziwość tych objawień i w związku z tym stawiam pytanie czy rzeczywiście objawia się tam Matka Maryja ?
Pozdrawiam Jerzy Z.ODEZWA – APEL
DO WSZYSTKICH MIŁUJACYCH BOGA
I POLSKĘ – OJCZYZNĘ NASZĄ

W obliczu minionych tragicznych wydarzeń
w naszej Ojczyźnie, trudno nie odnieść się
i nic nie działać w kwestii ratowania Polski
- po Panu Bogu najważniejszego dobra,
jaki Boża Opatrzność nam dała.

Dlatego z przyzwolenia Bożego,
będąc wyrazicielem wielu podobnych
głosów naszych rodaków, kierowane
jest zaproszenie na Jasną Górę
pod hasłem „ABYŚMY BYLI JEDNO”.

ODEZWA - APEL KLIKNIJ


GLOSOWANIE

Zbieraj podpisy poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego
http://www.pis.org.pl/main.php - KLIKNIJ

Akcja zbierania podpisów poparcia dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego. Włącz się!
http://www.pis.org.pl/article.php?id=17296 - KLIKNIJKARTA DO GLOSOWANIA - KLIKNIJ


Polsko larum grają:
http://www.piotrnatanek.pl/-podpisz-sie-pod-listem - KLIKNIJ
Petycja ks.dr. hab Piotra Natanka."PRZEBUDŹCIE SIĘ I PODEJMIJCIE DZIEJOWE WYZWANIE" !!! Bo zginiemy...podpisujcie i rozsyłajcie proszę.

INTRONIZACJA szansa dla Polski ks. Tadeusz Kiersztyn; czytaj:
http://www.fronda.pl/pawello2482/blog/intronizacja_jezusa_chrystusa_na_krola_polski - KLINKIJ

Intronizacja powinna przybrać charakter oddolny, wpierw rodziny, później miasta i na końcu państwo. Co z tego, że z góry narzucimy wszystkim Jego królowanie, gdy serca będą nie przygotowane?Odkryjmy miłość Boga, zmieńmy się!

To MUSISZ WIEDZIEĆ!
http://www.youtube.com/watch?v=hkqqO3DjDz0&feature=related - KLINKIJ
http://www.youtube.com/watch?v=1JoCI-PwMuA - KLINKIJ
http://www.itv24.com.pl/film/891/oredzie_w_tvp_info_przed_katastrofa_tu - KLINKIJ27 kwiecień 2010 r. Ewangelia J 10,22-30
(....) Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł im Jezus: „Powiedziałem wam a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w Imię Mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z Moich owiec (....)”


Rozmówcy są zniecierpliwieni. Nie wyczuwa się w tych ponagleniach sympatii, ale jakąś nerwowość czy wręcz wrogość. Nachodzi pytanie: w ilu sprawach ważnych mówił nam Pan Jezus, a my z uporem obstawaliśmy przy swoim.
Jeszcze inaczej można tłumaczyć tę nerwowość: jeżeli Pan Jezus potwierdziłby oficjalnie, że jest Mesjaszem zaraz chcieliby stawiać Mu warunki, czy prośby o pomnożenie majątków, o stanowiska i wiele, wiele innych.

Na Mszy Świętej wieczornej homilię powiedział młody, bardzo przez nas lubiany kapłan, pięknie reprezentujący Pana Boga. W miarę, jak coraz dłużej mówił, moje serce zalewało się palącym ogniem dziwnych uczuć, przede wszystkim wstydu, bo przecież to mówi kapłan, który wie lepiej ode mnie, a ludzie, którzy wiedzą o moich łaskach na mnie patrzą; uczucie zniechęcenia, bo może nie warto tak się narażać ludziom. Już sama nie wiem co mną jeszcze „łomotało”. Pokornie wysłuchałam jego słów, a były one mniej - więcej takie: „czytajcie Pismo Święte a nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że mają objawienia, czy mówią, że słyszą i widzą Pana Boga”. Dużo więcej mówił, ale nie umiem, niestety dokładnie powtórzyć. „Przychodźcie do kościoła a nie módlcie się przed obrazami w domach”. Po homilii, gdy kapłan przystąpił do dalszego celebrowania Najświętszej Ofiary, usłyszałam głos Pana Jezusa, taki bardzo ciepły, dźwięczny, łagodny oraz zobaczyłam oczami duszy Jego twarz, tę w kapturze i pięknymi oczami patrzył na mnie:

„Mieczysławo i ty chcesz odejść? Niech się nie trwoży serce twoje – Ja jestem. Mnie opluwali i was będą opluwać. Dopuściłem, abyś usłyszała w kościele, to co usłyszałaś, abyś miała odwagę o tym pisać”.

Cytat z Pisma Św. Z Ewangelii wg św. Jana:
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe." (J 15,12-13)

A parę tygodni wcześniej ten sam kapłan mówił ze współczuciem o takich samych osobach, które żyły dużo wcześniej przed nami. Że były wyśmiewane, wyszydzane i kpiono z nich (swego nie znacie, lub nie chcecie znać a cudze chwalicie).
O Panu Jezusie w Jego czasach tak mówili: O!, to ten Jezus? Syn cieśli? Co też On opowiada, takie mądre rzeczy? I takie cudza czyni! Przecież Go znamy a nie słyszeliśmy o Nim wcześniej i do szkoły nawet nie chodził!
O! To ta Mieczysława? Przecież ją znam. To nie możliwe, nie uwierzę, że ona takie rzeczy mówi, po prostu wymyśla sobie.
Ja nie porównuję siebie absolutnie do Pana Boga, ale w każdym wieku ludzie mówili podobnie o innych obdarzonych Łaskami, więc poczekajmy co przyniesie: „jutro”.28 kwiecień 2010 r. - środa- post w intencji prześladowanych i prześladujących.
Ewangelia J 12,44-50
Jezus tak wołał: „Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. (...) Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów Moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym(...).


Panie Jezu - bardzo proszę odpowiedz ludziom o kard. Hlondzie, bo przysyłają do mnie listy i twierdzą, że w dwumiesięczniku „Miłujcie się” kapłani opisali jego wielkie zasługi.

Pan Jezus: „Córko moja, nie pytaj Mnie więcej o Hlonda. On już swoją zapłatę odbiera. Dlaczego Mi nie wierzysz? Tyle czasu do ciebie i do was mówię i jeszcze nie wierzycie? Czy kiedyś powiedziałem nieprawdę, co było niezgodne z Pismem Świętym? Ja przyszedłem na ten świat wypełnić Pismo Święte a nie zmieniać. I dlatego też niczego nie zmienię, co do tej pory powiedziałem. Wasze sądy wychwalające zasługi człowieka są inne. Wszyscy, co pomarli w wypadku w Rosji byli wychwalani przez was, ale nie wszyscy na to zasługiwali. Dlatego nie mówcie niczego przeciwko Mnie, bo jesteście ludźmi podlegającymi sądowi. Mojemu sądowi. Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie, teraz macie wolną wolę. Czy musicie sami się przekonać w wasz dzień? Mieczysławo, Mnie nie wierzyli i tobie nie wierzą, ale ty nie dyskutuj i nie tłumacz się. Zapisane, napisane, wytłumaczone – „dlaczego” i nie powracaj do tego tematu. AMEN.
                                Jezus, Sędzia Sprawiedliwy”


Dziękuję nasz Królu i Sędzio Sprawiedliwy29 kwiecień 2010 r.
Panie Jezu, wiernie Tobie oddani nasi rodacy mieszkający w Południowej Afryce, Francji, Szkocji i wielu innych miejscach świata pytają Ciebie, czy jak przyjdzie Twoja kara, czy zdążą uchronić swoje życie?

Pan Jezus:” Od wszystkich wymagam modlitwy wstawienniczej za grzechy świata. Bądźcie czujni i przygotowani na spotkanie ze Mną, co powinno być dla was radością jak dla ciebie Mieczysławo. Ona nie może doczekać się spotkania ze Mną, bo już raz doświadczyła dotknięcia dłoni Mojej. Szczęście niepojęte. Przecież i tak jeden wcześniej, drugi później będzie to musiał uczynić. Moją radością będzie, gdy ten moment spotkania ze Mną będzie dla was też radością, bo Ja jestem przecież samą miłością. A teraz wynagradzajcie jak umiecie za grzechy waszych współbraci i sióstr, tych nieznanych też. Jeden drugiego brzemiona noście. Mieczysława zostanie jeszcze jakiś czas na ziemi, aby świadczyć o Mnie, bo ona jest Mi całkowicie oddana. Niech się nie trwoży serce twoje. Jeszcze masz do wykonania wiele zadań. Poślę ciebie tam, gdzie jeszcze nie byłaś i posłużę się tobą do wielkich zadań, bo tylko na prostych, skromnych i maluczkich mogę liczyć. Ci wielcy za bardzo zastanawiają się nad wszystkim i kierując się swoją pychą nie chcą się przyznać, że słyszą Mnie. Tak, tak Mieczysławo, ponieważ oddałaś Mi wszystko co twoje, to zabieram ci pomału wszystko i będziesz mówiła to, co ja ci włożę w usta. Jesteś Moim echem a będziesz Moją mową i nie będzie: „może, jak gdyby”. Będzie:” tak – tak”, „nie – nie”. Czuwam nad tobą, ochraniam cię, przytulam cię, a te drobne „wyskoki” ludzi, które ranią cię, ofiaruj za nich od razu, co będzie ich chroniło na spotkaniu ze Mną. AMEN.
                      Kocham was wszystkich. Twój Pan, Król i Przyjaciel – Jezus Chrystus”.


Panie Jezu- Polonia francuska pyta, czy powinna wyjeżdżać do Polski?

Pan Jezus: „Gdy zwycięży ten człowiek, który powinien zwyciężyć, to przedłużę wasze życie na ziemi i oddalę kary, ale powinniście (bo nie mówię: musicie) dużo modlić się modlitwą wstawienniczą za tego polityka i prosić Aniołów dla niego, bo atak złego na niego będzie wielki. Mieczysławo, pomału zakańczaj odpowiedzi ludzi, bo już niedługo przestanę mówić. Prosiłem, abyś uzupełniła książkę do druku i dlatego jeszcze mówię, bo nie uzupełniłaś jej. Pomogę ci, że będziesz miała więcej czasu na dokończenie wszystkiego. Gdy pojedziesz do kraju, zacznie się nowy rozdział w twoim życiu. Będziesz Mi pomagała więcej, aby ludzie wiedzieli, że jestem Miłosierny ale i Sprawiedliwy, że byłem Sługą i Przyjacielem waszym, gdy żyłem z wami na ziemi. Jestem waszym Przyjacielem i Królem waszych serc, które mogę przemieniać na chwałę Ojca Mego, gdy będę Królem waszym oficjalnie wybranym i dacie Mi insygnia i koronę Królewską na widok których zegnie się każde kolano. - Jezus Krol

Dziękuję Ci serdecznie mój Królu, bo rozmowa z Tobą była dla mnie rozkoszą. Szczęście niepojęte. Dusza moja znajduje się już przy Tobie a serce bije, jak u zakochanej, młodej dziewczyny. Płakałam ze szczęścia.Dekret w sprawie modlitwy za Ojczyznę
                                                                                               Zamość, 22 kwietnia 2010r.
                                                                                              L.dz. 134/Gł/2010
Dekret
w sprawie modlitwy za Ojczyznę


            W poczuciu odpowiedzialności za obecny i przyszły kształt naszego Narodu i Ojczyzny, oraz kierując się wiarą i współczuciem dla rodzin, które straciły swoich bliskich w katastrofie lotu do Katynia, po konsultacji z członkami Rady Kapłańskiej, zarządzam aby we wszystkich kościołach Diecezji odmawiano przed błogosławieństwem końcowym – podczas każdej niedzielnej Eucharystii – modlitwę ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do I Niedzieli Adwentu.

            Duchowieństwu oraz wiernym świeckim zatroskanym o dobro naszej Ojczyzny z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Ks. Adam Firosz                                                     + Wacław Depo
Kanclerz                                                                       Biskup


                                                                      Tekst modlitwy
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Jacek Morawa psm
redaktor


Jako inżynier mechanik i konstruktor (dziś już emeryt) ze zdumieniem słucham i czytam różne warianty wciskania ludziom kitu na temat “katastrofy” samolotu prezydenckiego. Dziwne, ze nie zabierają głosu specjaliści od wytrzymałości i sprężystości materiałów oraz konstrukcji takich obiektów jak samoloty. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych elementów:
- samolot jest tak skonstruowany, że musi wytrzymać bardzo wielkie siły rozrywające kiedy leci w gornych warstwach atmosfery – wokół niego prawie próznia a w środku ciśnienie takie jak nad ziemią,
- jesli samolot uderzy o ziemię to może ulec zgnieceniu, zlamaniu, zmiażdżeniu ale nie rozerwaniu na strzępy jak kawalek papieru,
- nawet przy “pikowaniu” z dużej wysokości elementy ogona pozostają w najlepszym stanie dlatego “czarna skrzynka” zawsze tam jest zlokalizowana,
- paliwo jest zmagazynowane w skrzydłach więc w przypadku wybuchu i pożaru zbiorniki powinny być rozdarte i nadpalone a tymczasem skrzydła są zaledwie połamane.
Patrząc na zdjęcia małej kupki zgromadzonego złomu po samolocie uzasadniony jest tylko jeden wniosek:
NA POKŁADZIE SAMOLOTU NASTĄPIŁA SILNA EKSPLOZJA, KTÓRA ROZERWAŁA I SAMOLOT I PASAŻERÓW NA STRZĘPY!
Patrząc natomiast na brak elementów ogona oraz na zniszczone silniki uzasadniony chyba jest wniosek, ze samolot został trafiony samonaprowadzającym się pociskiem typu ziemia-powietrze szeroko stosowanym np. w Afganistanie.
Szczęść Boże dla Siostrzyczki,
Droga Kochana Siostrzyczko, dziś wyszedłem na ulicę i w jednym miejscu w supermarkecie, uzbierałem ok 150 podpisów na Kandydata Jarosława Kaczyńskiego. W ciągu paru godzin, zbiera się naprawdę bardzo szybko, cały czas ktoś się wpisuje.
MUSIMY WYJŚĆ Z DOMÓW DO SPOŁECZEŃSTWA I ZBIERAĆ PODPISY BY BYŁA POLSKA WOLNA!!!!
Jestem studentem, nie mam żadnych dobrych zalet, nawet nie jestem odważny. Przed całą akcją pomodliłem się o łaski i Opatrzność Jezuska i poszedłem tam gdzie mnie kierował sam Pan Jezusek.
Społeczeństwo i w ogóle dużo ludzi wierzy w przyjaźń Rosji oraz że tragedia SMOLEŃSK to wypadek.
Wczoraj natrafiłem na forum i na temat "SMOLEŃSK" ludzie pisali jak dzień przed katastrofą Komorowski zamieścił przemówienie kondolencyjne na stronie internetowej Telewizji Polskiej. dopiero po tygodniu doszła ta informacja do administratora strony (Telewizji Polskiej) i zmienił datę na dzień po tragedii.
Dokładnie widać kto tu jest KOMUNISTĄ, a Tusk jak obściskiwał się z szefem KGB tj. Władimir Władimirowicz Putin .
3 państwa zamieszane, Polacy domyślają się jakie 2 państwa lecz trzecie nikt nie wie.
Niestety są ludzie którzy wierzą bez granicy mediom, a robią bardzo mocny natłok a dzięki temu "PRANIE MUZGU" oraz zniechęcenie do wyborów dzięki temu idzie prostą drogą do KOMOROWSKIEGO KOMUNISTY!!!
Już rok temu ta katastrofa została opisana w książce "Pola- laska", ta książka pisana była 4 lata a opublikowana rok temu (proszę przeczytać, podaję przykład " po kaczce został kaczy puch" itd., jest nawet opis sytuacji w samolocie tuż przed rozbiciem samolotu) po opublikowaniu były problemy aby była dostępna, ktoś blokował druk, lecz po jakiś czasie dopiero znowu ruszyła jej sprzedaż.
Polacy sami zobaczcie dlaczego nie dawno, bo zaledwie tydzień temu znalezione zostało ciało zaginionego rok temu ważnego szyfranta POLSKICH ORGANIZACJI PAŃSTWA. już nie potrzebny, misja "kaczy puch" zakończona powodzeniem. POLSKA NIE JEST BEZPIECZNA, MUSIMY INTRONIZOWAĆ CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI!!! TO JEDYNY RATUNEK!!!
Polacy musimy się bronić sami, nie możemy liczyć na inne państwa. W jedności siła, nie możemy NIE GŁOSOWAĆ, my MUSIMY GŁOSOWAĆ na J.Kaczyńskiego!!!!
Teraz każdy staje przed wyborem KOMUNIZM czy WOLNA POLSKA, potem PRZEKLEŃSTWO czy BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHRYSTUSA.
To ciężki czas dla nas, musimy przez to przejść. nad POLSKĄ wisi ZNIEWOLENIE i czekają tylko KAJDANY!!!

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, PÓKI MY ŻYJEMY!!!
student - patriota
PS: my młodzież polska chcemy żyć w wolnej Polsce, bez KOMUNIZMU, i wy rodzice młodzieży jesteście zobowiązani nam to zagwarantować, bo zapłata u BOGA jest sroga.

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE, MIEJ NAS W SWOIM SERCU!!!
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE, BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI!!!..Niech Dobry Bog ma Panią w swojej szczegolnej opiece...
My tu się bardzo modlimy o nasza Ojczyznę a szczegôlnie o Pana Jarosława Kaczyńskiego..
.Adoracje i rożaniec Do Matki Najświętszej...Ja jestem pewna że jak Pana JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO OPASZEMY ROŻAŃCEM, TO ŻADNA ZŁA SIŁA MU NIE PRZESZKODZI... czuję, że on jest powołany na ten urząd...
Niech dobry Pan błogosławi parti politycznej PIS i da łaskę nawrocenia innym partiom.....o to modlę się codziennie..
3 MAJ.....ŚWIĘTO KROLOWEJ POLSKI..BĘDZIEMY SPECJALNIE PROSIĆ MATKĘ BOŻĄ O OPIEKĘ....
Z modlitwą i szczegolnym podziękowaniem - Anna S. - Francja
..Niech Dobry Bog ma Panią w swojej szczegolnej opiece...
My tu się bardzo modlimy o nasza Ojczyznę a szczegolnie o Pana Jarosława Kaczyńskiego..
.Adoracje i rożaniec Do Matki Najświętszej...Ja jestem pewna że jak Pana JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO OPASZEMY ROŻAŃCEM, TO ŻADNA ZŁA SIŁA MU NIE PRZESZKODZI... czuję, że on jest powołany na ten urząd...
Niech dobry Pan błogosławi parti politycznej PIS i da łaskę nawrocenia innym partiom.....o to modlę się codziennie..
3 MAJ.....ŚWIĘTO KROLOWEJ POLSKI..BĘDZIEMY SPECJALNIE PROSIĆ MATKĘ BOŻĄ O OPIEKĘ....
Z modlitwą i szczegolnym podziękowaniem - Anna S. - FrancjaDzisiaj spędziłam w kościele godzinę i w czasie modlitwy w pewnym momencie, po raz kolejny ogarnęło mnie przeczucie, że za 2-3 lata rozkręci sie krwawe prześladowanie chrześcijan w Europie. Nie byłam pewna czy tego sobie po prostu nie wymyślam więc poprosiłam Pana Jezusa o odpowiedź przez Pismo Święte czy to pochodziło od Niego. Otworzylo mi się na rozdziale, w ktorym Pan Jezus wychwala ubóstwo i jest tam też napisane:
"Nie ma nikogo, kto by opuscil dom, albo braci, albo siostry(...)żeby nie miał wziąć stokroć tyle, teraz w tym czasie : domów i braci i sióstr i matek i dzieci i rol, wśród prześladowań, a w przyszłym wieku żywota wiecznego."
Św. Marek 10.30

Wtedy poprosilam jeszcze raz o potwierdzenie i tym razem otworzyło mi się na fragmencie, że św. Łukasza 9,18 "Wyznanie Piotra i zapowiedź Męki". Zobaczymy. Pozdrawiam. AgataSzczęść Boże. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem część Pani artykułów zamieszczonych na Pani stronie internetowej.Uważam, że najważniejszą w obecnych czasach jest dokonanie Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.Tylko jak tego dokonać jeśli przeciwni są nasi hierarchowie, którzy powinni iść na czele wiernych i prowadzić ich do Królestwa Bożego. Jestem pod wrażeniem "Dzienniczka Siostry Faustyny", który pod koniec sierpnia przeczytałem. Tylko co my, zwykli świeccy możemy uczynić aby ten cel zrealizować? Pozdrawiam Marek N.