Dzienniczek - czerwiec 2010 r.

Czerwiec jest miesiącem ofiarowanym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

AKT POŚWIĘCENIA CAŁEGO RODZAJU LUDZKIEGO - SERCU JEZUSA
O Jezu Najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.
TWOJĄ JESTEŚMY WŁASNOŚCIĄ I DO CIEBIE NALEŻEĆ CHCEMY.
Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy Przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
SPRAW, ABY DO DOMU RODZICIELSKIEGO WRÓCILI CO PRĘDZEJ I NIE ZGINĘLI Z NĘDZY I GŁODU.
Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu.
Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:
CHWAŁA BĄDŹ BOŻEMU SERCU, PRZEZ KTÓRE STAŁO SIĘ NAM ZBAWIENIE.
JEMU CZEŚĆ I CHWAŁA N A WIEKI.


NOWENNA ZAWIERZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O, Panie Jezu Chryste - powierzam tę intencję Twemu Najświętszemu Sercu (wyrazić własna intencję).
Spójrz tylko na mnie i czyń, co dyktuje Ci Twoje Serce. Niech Twoje Przenajświętsze Serce
decyduje......,liczę na Ciebie.....,ufam Tobie...,.rzucam się w Twoje Miłosierdzie.
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie.
Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje.
O, Najświętsze Serce Jezusa, proszę Cie o wiele łask, ale żarliwie błagam Cię o tę......
O, Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie. Amen.

1 czerwiec 2010 r. - DZIEŃ DZIECKA 2010

Ewangelia Mk. 12,13-17 „Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego (....)Nauczycielu, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?(....) Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: ”czemu Mnie wystawiacie na próbę?. Przynieście Mi denara, chcę zobaczyć. (....) wówczas Jezus rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” I byli pełni podziwu dla niego.”

Cała Polska chroni dzieci ! - KLIKNIJ TUTAJ

Drogie MAMY bardzo was proszę, abyście chciały być matkami miłości , matkami – przyjaciółkami, prawdziwymi przyjaciółkami. Spójrzcie na wasze dzieci oczami waszych dzieci – spróbujcie zajrzeć do ich serduszek, co one czują, gdy na was patrzą zaniepokojone. Spróbujcie pomyśleć ich umysłami, że one bezgranicznie wam ufają i uważają, że wszystko co wy robicie to jest dobre a nawet najlepsze. Popatrzcie w ich oczy, co te piękne oczęta widzą w waszych twarzach.

Ja bardzo żałuję wielu moich chwil, które ”ofiarowałam” swoim dzieciom a przecież mogłam obdarzać je wielką miłością. Ponieważ „przejrzałam” i wiele zrozumiałam, to teraz proszę wszystkie matki i ojców - bądźcie bardzo dobrzy dla swoich dzieci, przytulajcie je, mówcie, że ich kochacie. Dzieci wasze powinny być pewne, że ich rodzice są ich przyjaciółmi a nie osobami, przed którymi czują strach. Pilnujcie się, aby wasze dzieci nie widziały was nigdy pod wpływem alkoholu, bo to pamiętają całe życie. Gdy teraz mam większy kontakt z młodzieżą, to wiem, co oni mówią: nie były kochane jako dzieci, nie mogły nikomu się zwierzyć – a przecież dzieci też mają swoje tajemnice. Nie będę więcej tłumaczyła , bo sama jeszcze potrzebuję wiele nauczyć się, ale tyle co czuję i co wiem ze zwierzeń nastolatków. Najważniejsza jest miłość w domu, szacunek każdej osoby, zrozumienie i rozmowa jak z przyjaciółmi.

--------------------------------------------------------------------------

W audycji „Po pierwszej” wysłuchałam informacji, że do Polski przyjechały „czarne skrzynki „ z rozbitego samolotu z odczytanym tekstem rozmów osób w kabinie pilotów. Znowu Rosjanie dali zajęcie Polakom do dyskusji na ten temat a ja patrzę Panu Jezusowi w oczy i pytam, czy to prawda?

Pan Jezus:” To nie prawda, oni kłamią”.

Nie będę więcej pytała, bo nie jestem w żadnej komisji , a i tak nikt nie weźmie pod uwagę Pana Jezusa czy mojego zdania.

PROŚBA I APEL DO SUMIEŃ POLEK I POLAKÓW
List otwarty FUNDACJI MAMY I TATY
„Cała Polska chroni dzieci” www.mamaitata.org.pl.

W lipcu 2010 roku w Warszawie odbędzie się wielka, międzynarodowa manifestacja aktywistów mniejszości seksualnych – Europejska Parada Gejów i Lesbijek EUROPRIDE – mająca m.in. na celu propagowanie legalizacji związków osób tej samej płci. Doświadczenia krajów Europy zachodniej pokazują, że jest to pierwszy etap na drodze do adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
W życiu większości z nas – bez względu na światopogląd – najważniejsza jest rodzina i dobro dzieci. To im staramy się przekazać to, co najcenniejsze. Dlatego niepokój i sprzeciw budzi wszystko, co może mieć negatywny wpływ na ich psychikę i wychowanie.
Akceptujemy prawo dorosłego człowieka do wyboru swojej życiowej drogi. Uważamy jednak, że nie składa się na nie niczym nie ograniczone prawo do posiadania i wychowywania dzieci. Granicą jest w tym wypadku dobro dziecka i prawo do wychowania w rodzinie naturalnej czy adopcyjnej, ale zawsze tworzonej przez mamę i tatę.
Osobisty przykład życia matki i ojca jest fundamentem kształtującym w dzieciach świat wartości, wrażliwość społeczną oraz obraz kobiety i mężczyzny. Przyznanie parom homoseksualnym przywileju wychowywania dzieci uzasadnionego wyłącznie chęcią jego posiadania odbywa się zawsze kosztem prawa dzieci do wychowania w rodzinie i uprzedmiotawia je. Nie chcemy takich zmian.
W Polsce podpisanie niniejszego listu nie jest jeszcze zabronione. Są jednak kraje, gdzie głoszenie podobnych poglądów mogłoby być już zakazane. Istniejące tam prawo ogranicza wolność słowa czyniąc praktycznie niedopuszczalną krytykę zachowań homoseksualnych.
Dzisiaj aktywiści środowisk homoseksualnych zmierzają do wprowadzenia zmian prawnych, które będą miały opłakane skutki dla wolności słowa, przekonań i sumienia. Nie prowadźmy tego niebezpiecznego społecznie eksperymentu w Polsce, w której – jak pokazują badania – zdecydowana większość obywateli takich zmian sobie nie życzy.
Apelujemy do polskich władz: Prezydenta, Premiera, każdego z posłów i senatorów, o dołożenie wszelkich starań, aby podobny eksperyment społeczny nie miał w Polsce miejsca. Jest to apel do wszystkich osób dobrej woli sprawujących władze w naszym kraju, bez względu na ich przynależność partyjną. Wasze milczenie i bezczynność w tej sprawie oznacza przyzwolenie na legalizację „małżeństw” homoseksualnych oraz adopcje dzieci przez pary homoseksualne.
Apelujemy też do wszystkich firm i organizacji o niewspieranie finansowo organizacji i osób, których działania zmierzają do promowania takich nieakceptowanych społecznie postulatów.
Zwracamy się z prośbą do Was, wszystkich polskich obywateli, niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych, o podpisanie naszego listu na: www.mamaitata.org.pl.
                            Cała Polska chroni dzieci !
2 czerwiec 2010 r.
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie Moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo Moje jest słodkie, a Moje brzemię lekkie”. (Mt.11,28-30)
Orędzie Królowej Pokoju w Medjugorje, przekazane Mirjanie w dniu 02. 06. 2010 r.

„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was, abyście postem i modlitwą utorowali drogę, którą Mój Syn wejdzie do waszych serc. Przyjmijcie mnie jako Matkę i zwiastunkę Bożej miłości, i Jego pragnienia waszego zbawienia. Wyzwólcie się z tego wszystkiego z przeszłości, co was obciąża i daje poczucie winy, z tego wszystkiego, co was wprowadziło w błąd - ciemność. Przyjmijcie światłość. Naródźcie się na nowo - w sprawiedliwości Mojego Syna. Dziękuję wam.”

Oredzie przekazane Mirjanie w Medjugorje


Z OKAZJI DOCZEKANIA PIĘKNEGO JUBILEUSZU 25 – LECIA PRACY DUSZPASTERSKIEJ -CZCIGODNEMU KAPŁANOWI KS. STEFANOWI CEBERKOWI - POLONIA Z CHICAGO PRZESYŁA SERDECZNE ŻYCZENIA WSZELKICH ŁASK BOŻYCH ORAZ OBFITYCH DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO.             

25!

Czcigodny Księże Stefanie!
W ten dzień szczególny, w ten dzień jedyny,
Gdy Księdza Stefana jubileusz obchodzimy.
Chcemy Księdzu złożyć z serca płynące życzenia:
Zdrowia, obfitych Łask Bożych, w życiu powodzenia.
Tyle dla ludzi, dla Polonii dobrego zrobiłeś,
Cząstkę swojego serca tutaj zostawiłeś.
Z Chrystusowym pozdrowieniem szedłeś do człowieka,
Bo wiedziałeś, że tak bardzo na Twoje słowo czeka.
I to śpiewanie, i to mówienie.
Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa serdecznie gratulujemy!
Najlepsze Życzenia z ziemi Waszyngtona ślemy.
Niech dobroć, którą ludziom dajesz, jak fala do Ciebie powraca.
A Matka Boża niech szczególną opieką Cię otacza.
Na amerykańskiej ziemi Lud Boży pieśnią rozmodliłeś.
Niech więc w Ojczyźnie szczęście Ci sprzyja.
Niech święta Teresa od Dzieciątka Jezus za Tobą w niebie oręduje.
Niech Ci błogosławi Jezus i Maryja.
Naszej serdeczności nie można wyrazić słowami.
Powiemy tylko, że jesteś w sercach naszych, choć nie jesteś z nami.
Ksieże Stefanie, Pasterzu Chrystusa, w pracy niestrudzony.
Niech Twoja pieśń miłości i prawdy płynie we wszystkie strony świata.

Polonia z Chicago
2 czerwca 2010 r.

List do Ks. Stefana Ceberka - KLIKNIJ TUTAJ
John Paul II - Barka - KLIKNIJ TUTAJ3 czerwca 2010 NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - BOŻE CIAŁO

O Władco Wszechświata w Tabernakulum skryty,
Ty szukasz serc ludzkich na Swoje mieszkanie
Boską tajemnicą w małym opłatku ukryty
dla pragnących pokarmem na zawsze się staniesz.

W Eucharystii Świętej dajesz nam Siebie
jednoczysz się z duszą darujesz łask zdroje
czyste ludzkie serce mieszkaniem dla Ciebie
ogień Twej miłości zmienił życie moje.

Bo opłatek biały jest Twym Ciałem Panie
który karmi dusze i daje zbawienie
chlebem żywym dla wiernych zostanie
da radość , nadzieję ,ufność w Twe istnienie.

Jak żebrak przychodzę przed oblicze Twoje
przed Wielkością Boga uginam kolana
mocą silnej wiary obdarz dziecko Swoje
które marnym pyłkiem wobec Swego Pana.

Przed Twym Majestatem dzisiaj cześć składamy
Bo Tyś jest w Najświętszym Sakramencie utajony
z szacunkiem przed Trójcą głowę pochylamy
w której Ojciec, Syn i Duch Święty w jedno połączony.4 czerwca 2010 r.
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze twoje”. (Łk 6, 27-30)


-------------------------------

Panie Jezu – Iwona pyta, dlaczego Watykan nie uwierzył Marii Valtorcie?
Pan Jezus: „Nie mów Watykan, tylko kilka osób wpływowych. Tych kilka osób hamuje wszystkie Boże Dzieła , nawet uznane za „świętych” wiele osób a między innymi waszego papieża. Wszystko jest dawno przygotowane do beatyfikacji, ale te osoby mają silny wpływ na wszystkie decyzje. Wrogowie Moi i Kościoła katolickiego nie próżnują i bardzo się śpieszą aby blokować Boże Dzieła. Tak, tak - to co oni robią - woła o pomstę do Nieba i przyjdzie ta pomsta, lecz nie tylko na nich , bo dosięgnie wszystkich. Jezus Sprawiedliwy”.

Panie Jezu- Agata z Wiednia prosi Ciebie o słowo dla niej i rodziny.
Pan Jezus: „Agato, ty jesteś Moja dobra duszka a twój syn jest Mi szczególnie miły. Jest to twoja zasługa. Jestem z wami, przytulam was do Serca Mego i nie pozwolę wam zginąć. Módl się o swojego męża a cuda zdarzają się w waszym życiu. Życie twoje Agato jest cudem samym w sobie. Ty masz swój świat, Boży świat i z twoim synem tworzycie przedmurze Nieba a twój mąż jest murem odgradzającym to Niebo, ale nie ustawajcie w modlitwie. Jezus Opoka”.

Panie Jezu - Aneta prosi Cię o słowo dla siebie i jej chłopca. Jak powinni postępować, aby Tobie się przypodobać?
Pan Jezus: „Anetko, drogie Moje dziecko, wzoruj się na Świętych w Niebie, bo przecież tam kiedyś się znajdziecie i będziecie mogli z nimi rozmawiać – nawet o tym, jak bardzo im zawdzięczacie wasze porządne życie. Największą chwałą dla dusz jest móc rozmawiać ze sobą w Niebie pod okiem Najświętszego ze Świętych – Jezusa Chrystusa i Matki Jego. Gdybym wam ukazał choć cząstkę tego o was w Niebie, to wasze serca już ogarnięte byłyby magnesem Mojej miłości. Lecz teraz Ja szanuję waszą wolną wolę i nie mogę was zniewalać, choćby to była najpiękniejsza i najszczęśliwsza Moja miłość, bo wy teraz na ziemi toczycie walkę o tę miłość z siłami ciemności a w Niebie to będzie bardzo docenione. Teraz, proszę was, uczcie się tej Bożej miłości – przestrzegając i wypełniając Boże Przykazania i Kościelne Przykazania też. Tak wam dopomóż Bóg.
                              Jezus kochający człowieka"


Dziękuję Ci nasz Królu za przepiękną rozmowę.

Gdy zapisywałam te słowa Pana Jezusa, to moja dusza już była jakby w pół śnie szczęśliwości.

Panie Jezu - Barbara pyta Ciebie, czy powinna coś zmienić w swoim życiu?

Pan Jezus: „ Dla Barbary powiedz tak:- niech nigdy nie ustaje w modlitwie. Myśli, mowa i uczynki niech będą jedno ze Mną. Rodzina – dzieci - są najważniejsze. Gdy Mi je odda, będzie bardziej spokojna i ufna. Gdy Mi je ofiaruje, Ja pomogę je wychować. A mąż? Błądzi - i tylko nieszczęście spowoduje, że się opamięta już na całe życie. Jezus broniący rodziny”.

Pani Jezu – Asia zakochała się w mężczyźnie rozwiedzionym.
Pan Jezus: „ Droga Moja, zastanów się sama, czy według ciebie dobrze postępujesz? Czy twoje sumienie nic ci nie podpowiada? Otóż podszepty złego ducha dają ci jasno odczuć, że jesteś w niebezpieczeństwie. Zostaw rozwiedzionych i szukaj prostej drogi w swoim życiu. Tak ci dopomóż Bóg. Jezus Sprawiedliwy”.

Modlitwa: Drogocenne Ofiarowanie
O Jezu mój, najmiłościwszy i najsłodszy Zbawicielu, pozwól mi ofiarować Tobie, a przez Ciebie Ojcu Przedwiecznemu – najdroższą Krew i Wodę, które wypłynęły z rany, zadanej Boskiemu Sercu Twemu na drzewie krzyżowym. Racz uczynić uczestnikami tej Najdroższej Krwi i Wody wszystkich ludzi, a zwłaszcza biednych grzeszników oraz duszę moją. Oczyść, odnów, zbaw wszystkich ludzi mocą zasług Twoich. W końcu pozwól nam, o Jezu, schronić się w Boskim Sercu Twoim tak nas miłującym i w nim przebywać na wieki. Amen”.

Panie Jezu – Ania pyta kto przychodzi do niej w nocy i budzi ją i kto nią kieruje?
Pan Jezus: Ponieważ Ania już umie Mnie rozpoznawać, to pozwalam duszom czyśćcowym będących głodnymi przychodzić po pokarm Boży, a są takie, które są zawsze głodne, lecz najpierw z jej rodziny. Modlitwa nocna jest bardo ważna dla nich – szczególnie „Koronka do Miłosierdzia Bożego” i do „Ran Moich”. Jezus – Bóg Sprawiedliwy”.

Panie Jezu - pytają Ciebie, czy Ewa Rycielska otrzymała prawdziwe Orędzie od Ciebie z tragiczną przepowiednią?
Pan Jezus: „Dla was coraz więcej sytuacji światowych będzie nieprawdopodobnych. W tych czasach ostatecznych objawiam się ze swoim SŁOWEM większej liczbie osób, aby głośno wołali o nadchodzących karach za grzechy wasze. Zawsze też mówię - to wszystko będzie: jeżeli nie będę waszym KRÓLEM, bo będą brały z was przykłady inne państwa i będą powracały do Ołtarza Mojego. Mówię przez wiele osób. Nie czekajcie na spełnienie przepowiedni, tylko likwidujcie je modlitwą i wynagradzaniem - wcześniej. Jezus Bóg – Król wasz”.

Panie Jezu, czy podoba Ci się JERYCHO RÓŻAŃCOWE – modlitwy zorganizowane w obronie naszej Ojczyzny?
Pan Jezus: „Całe Niebo raduje się waszą odwagą i zaradnością o ciągłe trwanie na modlitwie, aby przyprowadzić duże ilości Moich wiernych na spotkanie ze Mną.

MODLITWA:
„Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu; naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować. Boże łaskawy i najlitościwszy! O Jezu, dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć! Do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować! O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczka nasza”.

Panie Jezu – Kamil bardzo Cię prosi o pokierowanie nim, bo chciałby dużo pożytecznych rzeczy uczynić na chwałę Twoją i na pożytek ludziom.
Pan Jezus: „ Kamilku, jestem z tobą, lecz wymagam od ciebie skupienia w życiu ziemskim. Po kolei: gdy wstaniesz – modlitwa poranna; modlitwa o Dary Ducha Świętego dla ciebie i twojej rodziny; nauka. W czasie dnia: roztropność, mądrość, umiejętność rozpoznawania co przyniesie każdy dzień, cierpliwość. Mniej mów. Przed każdą czynnością, żeby nie zbłądzić proś Ducha Świętego o pomoc w twoim działaniu. Pamiętaj – ogień miłości ale i rozsądek w roztropności. Tak ci dopomóż Bóg. Amen. Jezus - twój Nauczyciel”.

----------------------------------------------

Panie Jezu – Edmund – Twój wierny syn , też prosi Cię o Twoje słowo.
Pan Jezus: „Edmund, synu Mój - dobrze, że głośno mówisz o Prawach Moich i Serce Moje raduje się, że coraz więcej ludzi jest Mnie oddanych. Jeżeli tylko usłyszę , że ktoś budzi się i patrzy w Moją stronę, to Ja go wzmacniam Duchem Świętym, aby miał odwagę mówić o Mnie głośno. Jednak zawsze czekam na wasz pierwszy krok w Moją stronę. Jezus Cierpliwy”.5 czerwca 2010 r.
Czuwanie nocne i modlitwy w kościele Ojców Cystersów - p.w. MATKI BOŻEJ KOŚCIOŁA Sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej w Willow Springs na południowej stronie Chicago.
Byłam już tam w Pierwszą Sobotę maja i bardzo mi się podobało. Kapłani służący Panu Bogu według Jego upodobania. Komunia Św. jest udzielana tylko przez kapłanów i tylko na klęcząco. To dziwne jeden kapłan a nadąży: Mszę Świętą odprawić, Komunii św. udzielić i nikomu się nie śpieszy; Drogę Krzyżowa poprowadzić, Sakramentu Pokuty – udzielić i wiele jeszcze innych dodatkowych czynności, ku zadowoleniu wszystkich wiernych.

Panie Jezu - Agnieszka pyta Ciebie, czy jej modlitwy są wysłuchane, bo zdaje się jej, że nie.
Pan Jezus: „Człowiek zawsze jest grzeszny. Uważaj, strzeż się grzechów myślnych też. Nie jest tak źle z twoją duszą. Modlitwy są wysłuchane, zaliczam je, lecz bardziej skup się na wynagradzaniu i dziękczynieniu Bogu i rozważaj Moje życie w sposób tobie znany. Więcej ufności w Moje Miłosierdzie, lecz nie nadużywaj Go. Jezus Miłosierny”.

Panie Jezu – P........ błaga Cię, abyś jej pomógł w życiu, bo odszedł od niej mąż i zostawił dzieci.
Pan Jezus: „ Dzieci - tak długo do was mówię i nie rozumiecie jeszcze? Nie żyjecie dla siebie, tylko dla Boga i tak czyńcie aby Bogu się podobało, a nie wam. Zawsze mówcie: „niech się Twoja wola stanie Panie, nie moja”. Jak odszedł, nie proś go, on sam sobie ściele posłanie do wieczności. Módl się tylko, ale nie proś go. On taki cały czas będzie, bo jest zmienny. Poświęć Mnie więcej czasu i Ja to na pewno docenię. Małżeństwo jest nierozerwalne, ale powinny chcieć je kontynuować oboje małżonkowie. Nie czyń z niego bohatera i nie zmuszaj go do niczego i Ja go nie zmuszam, tylko w skrytości serca módl się i zanoś swoje prośby i dziękczynienia przez Serce Maryi. Jezus ogarniający rodziny”.

Modlitwa:
„O Serce Jezusa, któreś tak bardzo umiłowało ludzi, a które tak mało od nich doznajesz miłości, spraw, aby Cię wszystkie serca poznały, uwielbiały i dzięki Ci składały. Chwała i uwielbienie , miłość i dziękczynienie, bądź w każdym momencie. Tobie, o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołtarzach całej ziemi aż do końca świata”.


Oredzie do Narodu Lichen - KLIKNIJ TUTAJ6 czerwiec 2010 r. NIEDZIELA
W Ameryce wszystkie święta kościelne, które wypadają w tygodniu jak np. BOŻE CIAŁO przenoszone są na niedzielę. Zwyczaj celebrowania procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami miast w Ameryce jest również zachowany szczególnie przez Polaków.


W Chicago gości ks. biskup Wiktor Skworc z Diecezji Tarnowskiej. Deszcz przerwał procesję, ale zaproszono biskupa do restauracji na obiad i kto chciał mógł uczestniczyć w tym przyjęciu. Polonia ugościła biskupa jak mogła najlepiej. Ledwie zakończono biesiadowanie, podszedł Kazimierz z pytaniem: co Jego Eminencja Biskup zrobił aby Jezus Chrystus królował w Polsce a także kiedy raczy wystąpić do kard. Dziwisza o to? Biskup - nie zastanawiając się, odpowiadał jednym i tym samym wyuczonym zdaniem: „ja wiem, ja wiem, ja o wszystkim wiem”. Nas nie interesuje, czy ks .biskup wie, czy nie wie - nas interesuje, kiedy uczyni jakiś krok w tym kierunku? Niestety, znowu ta sama odpowiedź. Ludzie go obstąpili, całując go po rękach zamiast wykorzystać obecność takiego ważnego hierarchy od którego zależy nawet los Polski a na pewno pogoda w POLSCE, to zabiegali o zrobienie z nim zdjęcia. Gdyby już stał pomnik z figurą Chrystusa Króla, to na pewno ominęłyby nas wszelkie kataklizmy a król Skworc niestety nie ma władzy zatrzymać kataklizmów i deszczu. Dziwne jest bardzo to, że tak dużo jest ludzi kochających Pana Jezusa i Polskę katolicką a tylko jeden człowiek wykorzystał obecność biskupa, który kilka lat temu blokował i bardzo się sprzeciwiał planom postawienia pomnika i pięknej figury Chrystusa Króla. Ludzie – opamiętajcie się – nie całujcie mężczyzn po rękach, nawet jeśli to jest biskup, bo nie wiecie, czy on jest Jezusowy czy anty- Jezusowy. Ludzie szanujcie swoją godność! Pan Jezus powiedział, że większość biskupów nie jest Jego, czyli Jego wroga. Pan Jezus zawsze mówi: ”albo jesteś ze Mną, albo przeciwko Mnie”. Ci kapłani : biskupi, arcybiskupi, kardynałowie i prymasi - aż trzech obecnie, którzy nie chcą uznać Pana Jezusa za Króla Polski i nie chcą widzieć Króla królów w koronie na Jego Najświętszej Głowie - --- służą dwóm panom i bardzo im współczuję w dniu ich przejścia do wieczności. Biskup Skworc był przeciwny pobudowaniu wielkiego pomnika Chrystusa Króla na ziemi tarnowskiej i walcząc z tym Królem – Bogiem, wszystko zrobił, aby ten pomysł nie został zrealizowany, a przecież wiele zyskałaby ziemia tarnowska i sam Tarnów z uwagi na przyjeżdżające tam pielgrzymki. Wolał pominąć rozsławienie Tarnowa i wzbogacanie się go, niż mieć u siebie Króla królów. Kazimierz zapytał biskupa także, dlaczego są usuwane krzyże z ulic Polski i nikt nie reaguje. Teraz biskup – jedyny władca na ziemi tarnowskiej – król - wymyśla dziwne swoje przepisy, jak np. zakazał odprawiania Mszy Świętej rezurekcyjnej w Wielką Niedzielę w swojej diecezji tylko przeniósł ją na wieczór w Wielką Sobotę. To tak, jakby Pan Jezus nie zmartwychwstał w Wielką Niedzielę rano, tylko pośpieszył się i uczynił ten cud już w Wielką Sobotę. Ludzie – nie całujcie mężczyzn po rękach i nie wbijajcie ich w ambicję, bo i tak są pyszni!

W Warszawie dzisiaj odbyła się wielka uroczystość beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszko z udziałem przedstawiciela z Watykanu.

W tamtym czasie, w którym żył i pracował ks. Jerzy Popiełuszko też byli kapłani przeciwko niemu występujący – jak teraz oni się czują? Byli tacy, którzy nie chcieli odprawić Mszy Świętej po śmierci kolegi kapłana. Teraz też są biskupi i inni kapłani występujący przeciwko innym Bożym kapłanom, np. przeciwko Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, ks. Tadeuszowi Kiersztynowi, ks. Piotrowi Natankowi a jeszcze przedtem przeciwko ks. Tedeuszowi Isakiewiczowi-Zalewskiemu i jak potem oni będą się czuli, gdy ci prześladowani będą wynoszeni na ołtarze? Historia się powtarza. Gdy Pan Jezus objawiał się siostrze Faustynie – też byli przeciwni biskupi. Jednak przyszli inni biskupi, przyszedł inny Papież i Miłosierdzie Boże zaczęło ”działać”. Dlatego - wszystkim radzę i biskupom też: więcej módlcie się o Dary Ducha Świętego, o umiejętność rozpoznawania Bożych znaków i rozumienia Bożych słów. Rozalii też kapłani nie wierzyli, a teraz do niej się modlą, bo przecież nawet ziemia z jej grobu leczy ludzi. Dziwi nas bardzo, że biskup Skworc i jemu podobni hierarchowie a także wielce dostojny kardynał St. Dziwisz pozwolił zbudować anty-Jezusową, bardzo obrażającą Boga i nas Drogę Krzyżową masońską, a nie pozwolił na wybudowanie figury Pana Boga. Oj, będzie gorąco w piekle, oj – będzie! Zapytajcie się waszego kolegi Augusta Hlonda. „Komu więcej dano – musi więcej oddać”.
Tak kochani kapłani - wzorujcie się na Świętych w Niebie a szczególnie na waszym koledze ks. Jerzym Popiełuszko i zawsze patrzcie prawdzie w oczy i nas tego uczcie.
A ja dowiedziałam się dzisiaj, że moja koleżanka prosiła pewnego proboszcza dużego miasta w woj. mazowieckim w Polsce, aby wyznaczył jakiś dzień i kościół lub kaplicę na adorację Najświętszego Sakramentu a proboszcz ją wyśmiał mówiąc: a kto będzie wystawiał i kto będzie chował? Bój się Boga proboszczu – po co żyjesz na tym świecie, dlaczego jesteś kapłanem, komu służysz?
Pewien biskup jeździ po okolicy i zakłada sekty neokatechumeniczne, a nie chce słyszeć nawet o adoracji Pana Boga żywego – wstyd biskupie dużego miasta!

KOMU   KS. PRYMAS JÓZEF   GLEMP   SŁUŻY ?
NA PEWNO NIE KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU, PONIEWAŻ W KOŚCIELE KATOLICKIM NAJWAŻNIEJSZE SĄ DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI, KTÓRYCH PRYMAS POLSKI NIE ZNA - PRZEŚLADUJĄC RADIO MARYJA A SZCZEGÓLNIE OJCA TADEUSZA RYDZYKA.


CZYTAJ WIECEJ - KLIKNIJ TUTAJ
PRYMAS GLEMP NIE CHCIAL BEATYFIKACJI KS. POPIELUSZKO - KLIKNIJ TUTAJ

POLITICAL FICTION czy - ISKRA!
Dzień zapowiadał się pogodny. Ptaszki wcześnie zaczęły swoje trele. Rześki poranny wietrzyk owiewał twarze ludzi zmierzających na miejsce spotkania. Nie żal było nocnego zmęczenia podróżą, kiedy serce rozpierała radość. Radość, bo oto na ołtarze zostanie wyniesiony nasz męczennik walki o prawdę, nasz niezapomniany ksiądz Jerzy. Od wczesnych godzin rannych widać coraz bardziej gęstniejący tłum na Placu Piłsudskiego w Warszawie. To magiczne miejsce, tu się zaczęło, tu padły słowa -"niech zstąpi Duch Twój". Zstąpił i odnowił.
Gromadzący się 6 czerwca 2010 roku ludzie nawet nie podejrzewali, czego będą świadkiem. Kiedyś pewna aktorka twierdziła, że "oto upadł komunizm" a on tylko się przepoczwarzył.
Umęczony Naród już tylko w Bogu szukał nadziei. Tak niedawno Biskupi wołali -"zstąp i odnów - jak dawniej". Wiara i modlitwa, nadzieja i ufność, że zostaniemy wysłuchani.
Rozpoczyna się msza koncelebrowana przez najwyższych dostojników Kościoła. Widać władze państwowe. Odsłania się obraz ks. Jerzego. Jęk ale zachwytu i radości, że oto jest ten, komu Ojczyzna była najważniejsza zaraz po Bogu i za to został zamęczony. Właśnie teraz, tam w oknie Domu Ojca stoi i patrzy na nas beatyfikowany ks. Jerzy oraz Papież Jan Paweł II i Prymas Wyszyński. Jęk porusza coraz bardziej bijące serca Polaków. Spontanicznie wędrują w górę ręce z wymownym "V", poruszające się w rytm "hymnu" ks. Jerzego - "Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana". Ludzie zaczynają widzieć się przez łzy. Ta masa zatomizowanych dotąd osób, zaczyna jednoczyć się w milionowy konglomerat braci i sióstr. Powiało, niektórzy słyszeli szum a niektórzy widzieli płomyki ognia. Następuje rosnący wstrząs, wstrząs sumień. Jak grad słychać "spadające łuski z oczu ludzi" na placu ale i milionów przed telewizorami. Coś się dzieje. Ludzie coraz bardziej jasno widzą otaczającą rzeczywistość. Przejrzenie, oto cud, oto szansa, oto możliwość zmiany Polski ale i świata.
Niełatwo rozstać się z braćmi, ale pora wracać, pora zacząć sprzątać tę "stajnię Augiasza". Powstają komitety Rodziny Radia Maryja, które typują swoich sprawdzonych ludzi do wyższych celów. Najpierw uzgadniają kandydata na Prezydenta. Oczywiście - wygrywa w cuglach w pierwszej turze. Zarządza wybory do Sejmu i Senatu. Rodzina Radia Maryja znów działa jak Duch każe. Listy są układane sprawnie, bo przecież "łuski zakłamania opadły" a ludzie wiedzą dużo o sąsiadach. Dalsze wybory, to już tylko formalność. Listy RRM wygrywają (wg sennej wizji mego kolegi). I stało się!
Kardynał Wyszyński mówił -"przyjdzie nowych ludzi plemię, przyjdą ludzie sumienia". Bóg ich wybrał. W Sejmie i Senacie ogromną większość stanowią absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wraz z wieloma ich profesorami, a jakoś wyjątkowo mało z obecnych posłów "dzisiejszej niby prawicy". Niemal jak za prztyknięciem palca tworzy się Polski Rząd Narodu Polskiego. Ustanawia się nową Konstytucję. Nowy ustrój systemu politycznego bardzo przypomina szwajcarski. Zgromadzenie Narodowe podejmuje uchwałę przez aklamację - "My, Naród Polski nie jesteśmy winni zadłużenia w które wpędziły nas narzucone siłą "elity komunistyczne". W związku z powyższym ogłaszamy, iż wszelkie zadłużenie Polski wobec innych państw jest zlikwidowane".
Ogromny szok i wstrząs na świecie. Najbardziej krzyczą Syjoniści - sprawcy tej ogólnoświatowej lichwy! Jednak coraz bardziej, po ustąpieniu wstrząsu, zaczyna wracać rozum. Najbardziej zaczynają się cieszyć Stany Zjednoczone - jako największy światowy dłużnik. Szybko w Polsce zostaje przeprowadzony ogólnonarodowy Akt Intronizacji Chrystusa Króla. Jak grzyby po deszczu rosną elektrownie geotermalne. Coraz więcej państw zaczyna iść w ślady Polski. Wybierają nowe władze i - likwidują zewnętrzne zadłużenie. Ten proces trwa do 2017 roku (do setnej rocznicy objawień w Fatimie). Działa zaczynają być przetapiane na lemiesze. Zaczyna się złoty wiek chrześcijaństwa.
A w Niebie siostra Faustyna szczęśliwa szepcze - NARESZCIE!
                                Aleksander Krzysztof Szymczak

ps. Dopiero dziś "wpadł" mi w ręce pani adres. Tekst ten napisałem jeszcze przed 10 kwietnia, ale wahałem się czy go upublicznić, choć może ze względu na inne treści... Dziękuję pani, za to co pani robi.Proszę o potwierdzenie, że e-mail doszedł.

7 czerwca 2010 r.Panie Jezu – patrioci polscy pytają Ciebie czy STOWARZYSZENIE pod nazwą
PRZYMIERZE NARODU POLSKIEGO z przewodniczącym Ryszardem Kozłowskim jest prawdziwie polskie?

Pan Jezus: „ To jest dobra patriotyczna organizacja i ludzie w niej występujący też. Dlatego Ja potrzebuję tych małych ogniwek wiele, bo one utworzą wielkie Dzieło pomocne dla waszego kraju. Nie możecie milczeć jak dookoła jest źle. Musicie się jednoczyć i powinno być wiele głosów nawołujących naród do modlitwy, do ochraniania waszego kraju przed wrogami z innych państw, przed wysłannikami Mojego wroga, którzy należą do szatańskich organizacji sprzedających wasz kraj. Wy nie możecie milczeć, gdy waszą Ojczyznę dzielą już – jej ziemię i bogactwa ziemi; jej mieszkańców i nawet powietrze nad nią. Na wysokich szczeblach stanowisk ludzie, którzy chcą was zniszczyć - już dokonują podziału waszej świętej ziemi. Dlatego za każdym razem powtarzam:
NIE ŚPIJCIE - ukołysani złymi wiadomościami obcych mediów.
Nie wierzcie im, bo oni co innego mówią a co innego robią.

OBUDŻCIE SIĘ - NAWOŁYWANIEM PRZEZ GŁOSY PATRIOTÓW WASZYCH!

PÓJDŻCIE ZA MNĄ A JA WAS OCHRONIĘ. TYLKO JA – KRÓL WASZ URATUJĘ WAS -
- NIKT INNY NIE MA TAKIEJ WŁADZY !

                                    Jezus Chrystus – Król Polski i świata.”


Dziękujemy Ci nasz Królu i Panie, ale sam widzisz, że nikt nas nie chce słuchać. Hierarchom kościoła katolickiego bardzo wygodnie jest w ich pałacach i nawet nie nawołują do modlitwy. Sami ustanowili się królami – trzech prymasów – pierwszy raz w historii kościoła katolickiego. Kardynał też nic nie robi, chociaż do niego woda powodziowa zawitała w pierwszej kolejności.
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bozego - KLIKNIJ TUTAJ


9 czerwca 2010 r, Dwa miesiące po katastrofie samolotu prezydenckiego w Rosji.

Ks. bp Albin Malysiak - Religia Polityka

10 czerwca 2010

Pilny Przekaz od PANA JEZUSA dla wszystkich ludzi dobrej woli 09.czerwca 2010 r godz 6 /15

Na zakończenie Roku Kapłańskiego PAN JEZUS prosi przez Siostrę Michalinę z Podkarpacia ;

JA JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO proszę wszystkie moje dzieci ,które pragną Mi pomóc abyście te ostatnie dni Roku Kapłańskiego ofiarowali za Moich Synów wybranych .Proszę o post, wszystkie modlitwy a szczególnie Różaniec Święty lub chociaż Tajemnice Bolesne (można leżeć krzyżem na tej tajemnicy , będzie to miłe Memu Sercu)Wszystkie choroby i zmartwienia te ostatnie 3 dni dajcie to Moim Synom i ofiarujcie to jako;
~ wynagrodzenie za grzechy kapłańskie i o ich świętość,
~ każda modlitwa i ofiara będzie przeze Mnie odebrana jako ODWIECZNEGO KAPŁANA i będzie dana Kapłanom,
~ Wam zaś drogie dzieci obiecuję, że nikt z tych, co to uczynią, nie umrze bez błogosławieństwa kapłańskiego na ostatnią drogę pojednania ze Mną,
Będą w chwili śmierci otoczeni Kapłanem i MOIM błogosławieństwem.
                                  WASZ ZBAWICIEL ODWIECZNY KAPŁAN


                      Módlmy się za Kapłanów.

W tym świętym ROKU KAPŁAŃSKIM życzę KAPŁANOM aby Wasze serca były podobne do Najświętszego Serca Pana Jezusa - pełne miłości, dobroci, pomocy i przebaczenia. Życzę, aby KAPŁANI rozwijali się duchowo i aby walczyli o Prawdę i Sprawiodliwość. Aby gromadzili coraz więcej ludzi wokół Ołtarza Pańskiego - Świętego oraz głosili Ewangelię, sami szli wg Niej i wołali :

" Nawracajcie się, bo czas jest coraz krótszy. Zostawcie waśnie i spory i zacznijcie żyć wg praw Bożych i dla Boga, który był, jest i będzie aż do skończenia świata".

Życzę aby KAPŁANI przykładem swojego świętego życia przygotowali nas do zamieszkania w Domu Wiecznej Szczęśliwości z naszym Ojcem w Niebie.

TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG.

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAC CALOSC


Apel!
Każdego zatroskanego o losy Polski, naszej matki Ojczyzny zachęcam do włączenia się w dzieło współtworzenia róż różańcowych w intencji Polski.
Pomysł zrodzil sie po tym, jak doświadczyliśmy i wielkiej mocy modlitwy przemieniającej i osłaniającej nasze dzieci w różach różańcowych modlitwy rodziców za dzieci, www.różaniecrodziców.pl a dojrzal do realizacji w dniu beatyfikacji bl. ks.Jerzego Popiełuszki, dlatego On jest tez patronem tego dziela.

Modlić się chcemy:
Za wybory na prezydenta,
Za osoby rządzące państwem,
O ducha prawdy, jedności, pokoju i patriotyzmu w parlamencie,
O mądre i dobre dla Polski decyzje i ustawy,
O wiarę i zachowanie wierności Chrystusowi,
Aby w końcu dobro zaczęło zwyciężac nad złem,
A przede wszystkim o intronizacje Jezusa w naszym narodzie i parlamencie.

Co trzeba zrobić chcąc się włączyć do tego dzieła.
Niewiele, tylko zdecydować się do odmawiania 1 dziesiątki różańca dziennie w tych intencjach i zgłosić się pod podanym numerem lub mailem by została przydzielona odpowiednia tajemnica różańca i to wszystko.
1 Róże tworzy 20 osób i w ten sposób odmówione zostają 4 części różańca dziennie.
Chcemy wieloma różami stworzyć mocny łańcuch modlitwy różańcowej wokół najważniejszego w naszym państwie organu rządzącego.
Sami jesteśmy słabi, wspólnie mocni, a wraz z Maryja i różańcem jesteśmy nie do pokonania. Stańmy więc pod Jej sztandarem ofiarując ta krótka modlitwę w intencji Matki Ziemi, która nas zrodzila i wykarmila. Razem możemy zacząć przemieniać szarą rzeczywistość naszej Polski, którą Pan Jezus, jak wiemy z dzienniczka s. Faustyny szczególnie umiłował.

Informacje i zgłoszenia:
Jacek Gielda mail: pronakojg@wp.pl tel. 071 3464383
Jolanta Komander joad36@t-online.de tel. 0049 5241 48399


APEL DO POLAKÓW O SZTURM DO NIEBA !
Umiłowani w Chrystusie Rodacy
Już 20 czerwca wszyscy pójdziemy do urn, aby wybrać nowego prezydenta RP. W związku z tym jest gorący apel do wszystkich, którym zależy na tym, aby prezydentem został Jarosław Kaczyński-PRAWDZIWY POLAK.PATRIOTA.
Jarosław Kaczyński został nam darowany przez Pana Boga ,aby Polska nie dostała się w ręce tych, którzy chcą ją zniszczyć. Dlatego musimy pomóc Panu Bogu, aby to właśnie TEN, który uniknął śmierci w zamachu Smoleńskim zwyciężył.
Módlmy się za Jarosława Kaczyńskiego. Módlmy się, aby Pan Bóg nie dopuścił do sfałszowania wyborów.
Kochani Rodacy, zróbmy szturm na Niebo. Niech każdy jednego Świętego w Niebie i odmówi w intencji wyborów nowennę. Może to być np. św. Józef, św. Rita, św. Antoni…albo jakiś inny ulubiony Święty. Od dziś mamy również wspaniałego orędownika ks. Jerzego Popiełuszkę, tego, który oddał życie za PRAWDĘ!! Im więcej różnych Świętych tym lepiej. Poruszmy Niebo i ziemię, aby prezydentem został człowiek prawy. Ziemia sama już dopomina się o sprawiedliwość i prawdę przez kataklizmy. Dlatego do dzieła. NOWENNĘ ZACZYNAMY 10 CZERWCA!!! (Czy to na pewno przypadek z tą datą). Tylko dzięki modlitwie zwyciężymy. Któż przeciw nam. jeżeli całe Niebo będzie z nami?
Dosyć bezczynnego patrzenia na Popisy tych, którzy chcieliby zniszczyć i sprzedać naszą Ojczyznę. Poruszmy Niebo dla dobra naszej Ojczyzny, bo przecież Polska jest najważniejsza!!!
                                  KRÓLUJ NAM CHRYSTEModlitwy w intencji Ojczyzny
W dniach od 11 czerwca w kaplicy w Domu Pielgrzyma w Gietrzwałdzie rozpocznie się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem (dzień i noc) Nowenna Nieustannej Modlitwy Różańcowej z Litanią do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Intencją tej modlitwy, która będzie trwała do 20 czerwca, jest: wyproszenie darów Ducha Świętego dla Narodu Polskiego, ponowienie Aktu Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, wyproszenie łaski zatriumfowania Niepokalanego Serca Maryi.11 czerwca 2010 - Najświętszego Serca Pana Jezusa
Panie Jezu pytają Ciebie czy Msza Święta Trydencka jest ważna, chociaż jest w języku łacińskim odprawiana, czy ważniejsza jest po polsku?
Pan Jezus: „Do niedawna była odprawiana Msza Święta tylko po łacinie i była ważna. Przecież czytania i słowa wypowiadane przez kapłana są tylko pomocne a wy przeżywacie Moją Ofiarę dla was czynioną. To jest Moja Męka, ostatnie godziny Mego życia na ziemi. Powinniście Mszę Świętą każdą przeżywać właśnie tak. Cierpienie jest w każdym języku takie samo. Współcierpieć, współuczestniczyć w Męce Mojej – oto wasza Msza Święta. Amen. JEZUS – OFIARA – ZBAWICIEL – BÓG – CZŁOWIEK”

Panie Jezu – czy objawienia w OHIO są prawdziwe?
Pan Jezus: „Każde Objawienia są prawdziwe a szczególnie te w OHIO, lecz jest różny stopień przekazywania słów Moich i Mojej Matki. Ludzie działają spontanicznie i jadą tam, gdzie coś się dzieje nadzwyczajnego. Są też wyśmiewani. Tak dzieje się w każdym miejscu Objawień. A gdzie jest wasza wiara? Jezus lekceważony”.

Panie Jezu – pytają Ciebie ludzie w 60 dni po tragicznej katastrofie samolotu prezydenckiego w Rosji, czy byli jeszcze żywi ludzie, gdy samolot spadł na ziemię?
Pan Jezus: „ Oj, nie – dzieci Moje, oj - nie! To był taki straszny wypadek, że niektórzy już umarli nawet nie dotykając ziemi. Widzicie, co zostało z samolotu a co znaczy człowiek, kruchy w swoim ciele. Nawet jeżeli jeszcze tliło się w nim życie, to z upływu krwi, z braku krążenia pomarli. Nikt nikogo nie dobijał. To była masakra ludzi, dokładnie zaplanowana, ale jej zleceniodawcy nigdy nie będą zbawieni, bo oni już umarli, duchowo umarli i są żywymi trupami, bo mają na sumieniu wiele, wiele win. Ta tragedia wstrząsnęła Niebem też, chociaż Niebo dozwoliło na nią. Dużo, bardzo dużo nienawiści w was – ogólnie mówię. Módlcie się wiele o królowanie Moje, bo jeżeli Ja odejdę od was, to jeszcze większe żniwo ofiar będzie w waszym kraju. Ja chciałbym, aby wasz kraj oczyszczał się naturalnie, przez zrozumienie swoich grzechów, dobrowolnie a nie Moją ręką ukarany. Ja jestem Bogiem Miłości i chcę aby każdy zwrócił się do Mnie sam a wtedy jest inaczej liczony grzech wasz. Rozwagi i w tych wyborach wymagam. Modlitwa o nawrócenie waszych wrogów a korzyść z tego będzie wielka dla wszystkich AMEN. Jezus – Bóg Sprawiedliwy”.

Panie Jezu – bardzo prosimy – powiedz nam wskazówki swoje o wyborach prezydenta w Polsce.
Pan Jezus : „ Jest to walka o władzę, o Polskę i o Mnie, bo gdy będzie Mój wróg na najwyższym urzędzie, to i Ja będę pomału eliminowany, bo coraz bardziej będzie kierował się ku wschodowi – reżim komunistyczny i ku zachodowi – niewola. Gdy będzie Mój wróg na najwyższym urzędzie w Polsce, wszystko będzie chyliło się ku upadkowi i cwaniactwu. Będą chcieli was rozgrabić podstępem, będą chcieli was pozbawić waszej własności.
Powtarzam – tylko JA KRÓL wasz - jestem jedynym ratunkiem dla was.


Panie Jezu, my wiemy – że tylko TY - KROL – BÓG masz władzę wygonić zdrajców i wrogów z naszego kraju. Lecz niestety ci wrogowie zajmują najwyższe stanowiska w kraju zdobyte nieuczciwymi obiecankami. Zdobyte także tym, że nasi obywatele okazali się leniwi i niepoważni, dlatego, że nie poszli na ostatnie wybory – mówiąc: a co to zmieni i obrażali się na całą władzę. Musicie wiedzieć drodzy Rodacy, że nie idąc na głosowanie oddajecie władzę walkowerem - wrogowi, bo wrogie partie chętnie idą głosować. Nie rozumiem Polaków – przez 40 lat niewoli i reżimu komunistycznego podczas którego wymordowano w Polsce po wojnie wielkich patriotów rękami sługusów polskich - tysiące rodaków; Nie rozumiem POLAKÓW – w Rosji wymordowano wspaniałych naszych obywateli, kapłanów, wojskowych, policjantów, nauczycieli , naukowców a posądzili i chcieli winę zwalić na Niemców. Same kłamstwa przez 40 lat Nie rozumiem, że są jeszcze ludzie, dużo ich jest kochających ten reżim i nawet szkolą się w ich szkołach w Moskwie. Nie rozumiem dlaczego kochają jeszcze ten reżim, który chciał zamordować naszego papieża. Sługusy reżimu komunistycznego zakatowali ks. Jerzego Popiełuszko i wielu, wielu już zapomnianych kapłanów – patriotów. Przez tak dużo wyrządzonych naszemu narodowi krzywd - nie powinni spojrzeć w tamtą stronę. A oni jeżdżą dalej tam po nauki – wiadomo przeciwne naszemu Krajowi, a oni dalej są sługami i nawet chlubią się tym. Mamy owoce tych nauk po katastrofie samolotu prezydenckiego. Tak są uzależnieni od władzy na Kremlu, że bali się nawet upomnieć o naszych obywateli po ich śmierci. Oni boją się nawet upomnieć o sprawiedliwość- ogólnie mówiąc. I jeszcze mają czelność ubiegać się o prezydenturę. RĘCE WROGIE NASZEMU NARODOWI PRECZ OD POLSKI !
Dziwię się mediom, które faworyzują wrogów narodu polskiego, widocznie też są naszymi wrogami. Ręka - rękę myje. Swój swego broni i kryje.
Serce boli, że są wśród nich kapłani i biskupi nawet.12 czerwca 2010 r. NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
PŁOMIEN MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Pewnej matce sześciorga dzieci na Węgrzech, objawiała się od 1961r. do 1974r. Najświętsza Panna Maryja i przekazała jej życzenie swego matczynego serca, które dotyczy nie tylko Węgier. Matka Boża chce je widzieć wypełnione na całym świecie i to przy pomocy Ojca Świętego. Biskup miejscowy przekazał prośbę Matki Bożej do Watykanu, do Kongregacji Wiary Świętej, w celu jej zbadania i rozpatrzenia.
Tutaj podajemy tylko najważniejsze wyjątki z objawień Maryi

NOWY DAR ŁASKI MARYI DLA RATOWANIA ŚWIATA
PŁOMIEŃ MIŁOŚCI JEJ NIEPOKALANEGO SERCA


Wszyscy widzimy, jak poważna i zagrożona stała się nasza sytuacja. Strach, niepewność i bezradność wzrastają z dnia na dzień. Z tej strasznej nędzy i beznadziejności chce nas uratować MATKA BOŻA - proponuje nam nowy niepowtarzalny i jakże cenny Dar Łaski:
Płomień miłości Jej Niepokalanego Serca. „Płomieniem Mojego Serca oślepię szatana! Zjednoczony z wami, ten Płomień Mojego Serca, zniweczy grzech”.
„Działanie łaski Mojego Płomienia . Miłości rozszerzę na wszystkie ludy i narody. Nie tylko na te, które już należą do Kościoła Katolickiego, lecz na wszystkie, które naznaczone są znakiem Krzyża Mojego Boskiego Syna. Dlatego chcę aby płomień miłości Mojego Niepokalanego Serca znany był wszędzie, jak wszędzie na całym świecie znane jest Moje Imię”.
„Działanie łaski Mojego Płomienia Miłości rozciąga się także na umierających i na biedne dusze w czyśćcu cierpiące” .
W łagodnym blasku Mojego Płomienia Miłości nawrócą się najzatwardzialsi grzesznicy, gdyż Ja tego pragnę, aby żadna dusza nie zginęła.
NA CZYM POLEGA TAJEMNICA JEJ PŁOMIENIA MIŁOŚCI?
„Ten pełen łaski Płomień, który Ja wam z mojego Niepokalanego Serca udzielę, ma być przekazywany z sersa do serca. To będzie tym wielkim cudem, którego światło oślepi szatana. Ten Płomień jest ogniem miłości i zgody. Tak więc ogień będziemy gasić ogniem: ogień nienawiści ogniem miłości! – Tę łaskę uzyskałam poprzez pięć Najświętszych Ran mojego Boskiego Syna od Przedwiecznego Ojca Niebieskiego”.
Przenajświętsza Dziewica przyrzekła, że pozostanie z nami, aby tylko ten nikły płomień po całym świecie jak błyskawica mógł się rozejść.
„Te rodziny, które we czwartek lub piątek odprawiać będą w domu godzinę pokutnego czuwania, otrzymają szczególną łaskę, mianowicie tę, że Ja z ich grona zmarłego członka po jednym, jedynym dniu postu (któregokolwiek członka rodziny) o chlebie i wodzie, uwolnię w ciągu 8 dni z ognia czyśćcowego.”
„Kto w poniedziałek o chlebie i wodzie ścisły post zachowuje, uwalnia jedną duszę księdza z miejsca oczyszczenia”.
(nie można głodować, należy koniecznie spożywać chleb i wodę).
Najświętsza Dziewica błagała, abyśmy uczynili wszystko, aby jej Płomień Miłości rozszerzany był na całym świecie!
Podobnej obfitości łask jeszcze nigdy nie było od chwili kiedy Słowo stało się Ciałem.....
„Odpowiedzialność jest duża. Jeżeli cały świat będzie ze mną, wówczas łagodne światło mojego Płomienia Miłości zapłonie i rozbłyśnie na całym kręgu ziemskim. Wy tego czasu przygotowania, czasu pokutnej modlitwy, nie możecie odwlekać!
Proście świętego Józefa . On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich. Udział w Ofierze Mszy świętej podnosi do najwyższego stopnia oślepienie szatana.

Matka Boża mówi, aby ofiarować codzienną pracę na cześć Bożą.
„Ofiara , modlitwa i pokora – oto nasze środki działania”.
„Odwiedzajcie często Najświętszy Sakrament”.
Godzina pokutnego czuwania w rodzinie – jako najpilniejsza prośba Matki Bożej.
Podczas tej jednej godziny – Matka Boża prosi, aby odmawiać Różaniec, śpiewać pieśni z myślą o pięciu ranach Pana Jezusa i przy zapalonej świecy.
Matka Boża prosi, aby rozpowszechnić na cały świat tę oto modlitwę:
Matko Boża -
Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen


-----------------------------------------------------------------------

AKT ZAWIERZENIA POLSKI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Niepokalana Dziewico Maryjo, nasza najukochańsza Matko, Królowo Polski. Zebrani w dniu dzisiejszym przed Twoim wizerunkiem w Gietrzwałdzie na nowo zawierzamy Twemu Niepokalanemu Sercu naszą umiłowaną Ojczyznę – Polskę i wszystkich Polaków mieszkających na tej ziemi i rozsianych po świecie.

Przychodzimy do Ciebie z naszymi trudnymi sprawami i z naszymi wielkimi nadziejami. Najpierw oddajemy Ci należną cześć, bo Tyś Matką Chrystusa, naszego Pana i naszą Matką.

Dziękujemy Ci za nieustanną troskę i opiekę nad polskim Narodem.
Powierzamy Ci i oddajemy Twojemu Niepokalanemu Sercu na własność nasze serca, myśli, plany, nasze rodziny, domy, świątynie i zakłady pracy, tych, którzy nami rządzą i nas samych.
O Matko nasza – Przewodniczko grzeszników,
- spójrz na dzieci – niech żyją otoczeni miłością rodziców i nauczycieli;
- spójrz na naszą młodzież – niech wzrasta w czystości i poszanowaniu Bożych Przykazań;
- bądź pomocą dla rodziców i wychowawców;
- zachowaj w zdrowiu moralnym wszystkie rodziny;
- wspieraj tych, którzy dobiegają kresu życia.

Niech zatryumfuje Twoje Niepokalane Serce. Ty, która zwyciężyłaś wszystkie herezje, spraw, byśmy trwali w prawdziwej wierze. Niech odstąpi od nas szatan i wszyscy jego słudzy, a przystąpią Aniołowie Pańscy. Niech za nami orędują z całą mocą nasi święci Patronowie, dusze w czyśćcu i Święci w niebie. Daj nam ofiarnego ducha, byśmy nie zeszli z dróg Twoich.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza przyrzekamy:
- codzienną modlitwą w rodzinach wypraszać przez Ciebie i z Tobą u Twojego Syna Jezusa Chrystusa potrzebne łaski dla nas i naszych bliźnich;
odpowiadają wszyscy: Matko Najświętsza przyrzekamy!
- przez dobrą naukę i uczciwą pracę kształtować charaktery i przyczyniać się do dobra wspólnego, by także w ten sposób wielbić Boga;
Matko Najświętsza przyrzekamy!
- szanować i troszczyć się o każde życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci;
Matko Najświętsza przyrzekamy!
- zachowywać niedzielę jako Dzień Święty i wolny od pracy;
Matko Najświętsza przyrzekamy!
- piętnować rozwiązłość i pornografię; wzmóc troskę o życie godne i trzeźwe naszego Narodu;
Matko Najświętsza przyrzekamy!
- służyć Tobie, nasza Matko, a z Tobą Bogu, przestrzegając Bożego Prawa;
Matko Najświętsza przyrzekamy!
Ty, która swym Niepokalanym Sercem złączona jesteś z Sercem Zbawiciela, dozwól nam pojąć tę prawdę, że tam, gdzie jest Król jest też Jego serce. Wybłagaj u Boga, by Polska była prawdziwie Królestwem Twoim i Twojego Syna. Amen.

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny bądź naszym ratunkiem i naszą ucieczką.

Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi - KLIKNIJ TUTAJ

Fatima 1 - KLIKNIJ TUTAJ
Fatima 2 - KLIKNIJ TUTAJ

Nowe Święte Przymierze - KLIKNIJ TUTAJ

Panie Jezu - Julia pyta na jakie studia powinna pójść, w jakim kierunku się kształcić?
Pan Jezus: "  Idź dziecko na studia, które będą bardzo pożyteczne dla człowieka.
Idź tam, abyś mogła pracować w prawdzie a także tam, gdzie jest głoszone kłamstwo a ty swoją pracą będziesz je niszczyła.
Idź tam, gdzie będziesz głosiła, że Bóg jest jeszcze Miłosierny i czeka na grzeszników, aby "przejrzeli" i byli gotowi do odbierania prawdy.
Idź tam, gdzie będziesz mogła prostować pokręcone ścieżki ludzkie.
Dobrze, że pytasz, czyli potrafisz wierzyć i tę wiarę wpajaj dookoła ludziom, bo są chwiejni.Tak ci dopomóż Bóg. Amen. Jezus Prawda".


16 czerwiec 2010
Panie Jezu - pracownicy Stoczni Szczecińskiej proszą Cię, abyś uratował ich stanowiska pracy i przeszkodził w sprzedaży kupcom z zewnątrz.
Pragną, abyś został ich KRÓLEM i pmógł odrodzić się przemysłowi stoczniowemu w Polsce. Proszą Cie, abyś objął RZĄDY KRÓLEWSKIE w Stoczni.

Pan Jezus: " Dzieci Moje, Ja tak bardzo pragnę być oficjalnie KRÓLEM waszym wszędzie, poczynając od waszych serc. Chcę królować w waszych rodzinach, aby zwracali się do Mnie o wszystko matki i ojcowie. Chcę królować w waszych zakładach pracy, w waszych miastach. Pragnę królować w całym waszym kraju i zasiadać oficjalnie na tronie przygotowanym dla Mnie w Częstochowie obok Mojej Matki. Nie ma dla Mnie większej chwały nad tę jedyną
                    "  KRÓL POLSKI I ŚWIATA".
Mówię " świata", bo od waszego kraju zacznie się królowanie Moje na ziemi. ŁASKA Moja ogarnie cały świat i pragnący pokoju uzyskają go, i zapanuje dobro, pokój i miłość na całej ziemi. Wybierajcie: pokój, dobro, miłość i szczęście ze Mną w Trójcy Świętej Jedynym albo wojny i niewola, zabijanie i mordowanie, gwałty i kataklizmy, które zakończą życie na ziemi wszystkich ludzi i świata zwięrzęcego, i całej przyrody.
Teraz jest czas Mojej ŁASKI i możecie wybierać, bo gdy już opuszczę ramię, które dźwiga Moja Matka, podniesie je tylko Sąd Ostateczny.
Tak Moje dzieci, jeszcze teraz macie wybór. Całe Niebo raduje się z waszego pobożnego pomysłu obrania Mnie KRÓLEM waszym. Wszędzie chcę królować, w każdym zakładzie pracy, a nie będzie strajków głodowych. W Stoczniach chcę królować. Tak wam dopomóż Bóg AMEN. Jezus uradowany z waszych pomysłów - KRÓL wasz".


17 czerwiec 2010
Pan Jezus: "  Dzieci, przygotujcie się na akt oddania Mnie waszych stanowisk i owoców waszej pracy. Ja marzę o tym abym w coraz większej przestrzeni królował wam. Skryjcie się w Moim sercu, bo gdy będę królował u was, nie pozwolę aby co zginęło. JEZUS- BÓG - KRÓL wasz".

Święty Bracie Albercie , wielki synu polskiej ziemi, który broniąc Ojczyzny stałeś się kaleką, a przez trud posługiwania najbiedniejszym dźwigałeś Naród z nędzy duchowej i materialnej, wzbudzaj w nas głęboką miłość do Ojczyzny, byśmy budowali jej przyszłość odpowiedzialnie, na zasadach wiary, życia moralnego i braterskiej miłości. Proś za tymi, którzy rządzą naszym krajem aby kierowali się zawsze sprawiedliwością i dobrem całego Narodu.

Panie Jezu – Alberta pyta, czy powinna jechać do Polski przed 15 sierpnia, bo powiedziałeś przez Ewę Rycielską, że w tym dniu coś złego się wydarzy.
Pan Jezus: „  Dzieci Moje, nie lękajcie się. Jeżeli jesteście ze Mną, to kto przeciwko wam? Wszystkie daty są możliwe, a nie tylko ta. Alberto, niech się nie trwoży serce twoje. Ty się nie bój, a szczególnie Mnie się nie bój. Twój Pan i Bóg”.

Panie Jezu – Elżbieta, chora, jeszcze młoda kobieta leży w szpitalu – czy ma szansę na wyleczenie lub na Twoje uzdrowienie?
Pan Jezus: „  Dzieci, nie lękajcie się iść na spotkanie ze Mną. Potrzebuję ofiar pokornych i odważnych. Cierpieć dla Mnie z pokorą, znaczy kochać Mnie i zgadzać się z wolą Moją. Jezus

Panie Jezu - Maria pyta, czy wybaczyłeś jej powtórny związek małżeński - cywilny? Co myślisz o niej i jej rodzinie?
Pan Jezus: "  Mario, ty wiesz, że wszystko, co nie pobłogosławione przeze Mnie, nie może mieć powodzenia. Ja nie chcę zguby człowieka, dlatego cierpienie twoje będzie wynagrodzeniem za twoje grzechy. Nigdy nie błogosławię związków cywilnych i mówię, że spokój w twojej rodzinie jest pozorny. Gdy chcesz utrzymać swoją obecną rodzinę, to jedynym rozwiązaniem jest unikać współżycia fizycznego a żyć jak brat z siostrą, tzw."białe małżeństwo". Jak będę wam bardziej miły, niż szatan, to tylko takie jest najlepsze rozwiązanie: życie w czystości. Jezus Doskonały".

Panie Jezu - pytają Ciebie, jak zachować się podczas" trzech dni ciemności". Pan Jezus: " Jeżeli człowiek pilnie śledzi Moje Przykazania, to będzie miał rozeznanie w sytuacji na ziemi. Zanim nastąpią te dni ciemności, będą inne znaki na niebie i w przyrodzie i będziecie drżeć, że to już się zaczyna.Nie lękajcie się, umocnię was wierzących we Mnie. Amen. Jezus - Bóg wasz".

Panie Jezu - Stanisław prosi Cię o radę, jaką drogę w życiu powinien wybrać?
Pan Jezus: "  Drogę sprawiedliwości wybierz synu. Prawdą i Sprawiedliwością zwyciężycie świat pełen kłamstw i obłudy, pełen złośliwości i nieuczciwości. Już mówiłem, że mała grupka ludzi powoduje, że nie opuszczam całkiem Mojej ręki karzącej i oczyszczającej ze zgnilizny ten świat. Stanisławie - nie wstydź się mówić o Mnie głośno, żem KRÓL nad króle, Pan nad pany. Jezus Król wasz".

Panie Jezu - pytają Ciebie w dalszym ciągu o katastrofę smoleńską, bo czegoś nie rozumieją.
Pan Jezus: "  Nie wdawaj się w dyskusję - Mieczysławo. Ja nie muszę niczego tłumaczyć. Powinni być wdzięczni za te słowa a oni Mnie za słowa chwytają.
                                            Jezus Przyjaciel".


Panie Jezu - proszą Cię o podpowiedź jak powinniśmy się zachować w czasie "OCZYSZCZENIA"?
Pan Jezus: "  Trwajcie na modlitwie jak umiecie i gdzie się znajdujecie. Bądźcie jedno ze Mną myślnie i w czynach a nie zginiecie. Wyślę Moich Aniołów do was, aby was ochraniały i nigdy się nie bójcie, bo Ja jestem. Nawet jeśli na ziemi będzie wam źle, to w Niebie jest już przygotowane miejsce dla was. Nie martwcie się o jutro, trwajcie na modlitwie dziś. Amen. Jezus - wasz Przyjaciel".

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE PANU JEZUSOWI ZA ROZMOWY ZE MNĄ.
DZIĘKUJĘ BARDZO WSZYSTKIM KORESPONDENTOM ZA PYTANIA I JESTEM SZCZĘŚLIWA, ŻE UZYSKALI ODPOWIEDZI ZA MOIM POŚREDNICTWEM.
PRZEPRASZAM TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY NIE OTRZYMALI ODPOWIEDZI , TYLKO Z BRAKU CZASU.

Wszystkie pytania mam zapisane i po zmianie miejsca zamieszkania oraz gdy znajdę kaplicę z Najświętszym Sakramentem na pewno pomału odpowiem, ponieważ będąc na emeryturze będę miała więcej czasu na kontakt z czytelnikami „STRONY”.
Pan Jezus powiedział, że już niedługo nie będzie mówił, ale jeżeli uzupełnię książkę, której jeszcze nie uzupełniłam też z braku czasu.

WSZYSTKICH SERDECZNIE POZDRAWIAM I PROSZĘ O MODLITWĘ ZA KTÓRĄ SERDECZNIE DZIĘKUJĘ, PONIEWAŻ ODCZUWAM JEJ ŁASKI.

NIGDY NIE MÓWIĘ „ŻEGNAM” TYLKO DO ZOBACZENIA, CZY DO USŁYSZENIA A W TYM PRZYPADKU DO CZASU KONTAKTU INTERNETOWEGO.

„ NIECH SIĘ DZIEJE WOLA NIEBA, Z NIĄ SIĘ ZAWSZE ZGODZIĆ TRZEBA”

WSZYSTKIM KAPLANOM Z PARAFI SW. KONSTANCJI SERDECZNIE DZIEKUJE ZA TO, ZE SA, ZA TO ZE MAJA SERCA OTWARTE I ZAWSZE SA CHETNI POMAGAC BLIZNIEMU.
SERDECZNIE BOG ZAPLAC ZA MODLITWY W INTENCJI MOJEJ PODROZY DO POLSKI.

Mieczysława Kordas
--------------------------------------------------------------------------------------------

Szczęść Boże Mieczysławo,
Jesteś dla nas piórem Świętej Trójcy. Bardzo się cieszę, że trafiłem na Twoją stronę (w zasadzie to pewien jestem, że Duch Święty mnie tu poprowadził). Moje życie ulega dużej przemianie. Mam wielką chęć coś zrobić aby inni również mogli doświadczyć takiej przemiany jak moja. Właśnie znalazłem sposób jak dotrzeć do milionów ludzi w krótkim czasie, ale gdy zacząłem rozsyłać zachęty do odwiedzenia Twojej strony Mieczysławo oraz szukania prawdy i odrzucenia oszustw medialnych nawiedziła mnie myśl: "Czy Pan Jezus na pewno tego chce, może On sam kieruje tych, którzy mają tutaj trafić?" Bardzo proszę droga Mieczysławo zapytaj w moim imieniu naszego Króla Umiłowanego czy tak czynić powinienem? Króluj nam Jezu zawsze i wszędzie
Tomek

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kochana Pani Mieczysławo
Od chwili, kiedy "przypadkiem" weszłam na Pani stronę, zaglądam tam codziennie. Bardzo Pani dziękuję za to, co Pani robi dla wszystkich, dla naszej Ojczyzny. Dziękuję Pani za rady i odpowiedzi od Pana, które mi Pani przedstawiła. Od marca bardzo nurtuje mnie sprawa Intronizacji, a zaślepienie duchowieństwa wprawia mnie w niedowierzanie, że do tego stopnia oni nie chcą widzieć, słyszeć, zrozumieć tego co się dzieje. Gdyby teraz żył nasz Papierz byłoby inaczej....
Pytanie moje dotyczy Różańca - przeczytałam ostatnio, że modlitwa ta przynosi pokój ( bezsprzecznie!!!) a objawem tego jest senność. Ja modląc się na Różańcu ziewam jak mops!!
Pani Mieciu, mam nadzieję, że Niebo usłyszy wołanie wszystkich ludzi i natchnie kogo trzeba, żeby przeprowadził te tak ważne dla nas sprawy do końca. Z drugiej strony nie mam już żadnych wątpliwości, że jest to dzieło Boże, ponieważ takie sprawy zawsze okupione są cierpieniem i ciężką pracą. Tak samo nagonka na księdza Natanka - trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa, która mnie nurtuje. Czasami we śnie ktoś do mnie mówi. Ok 2 lat temu, kiedy z łaski Bożej zaczęło się moje nawócenie usłyszałam tak: " Każde powołanie kapłańskie lub świeckie, które jest realizowane, służy dla większej chwały Bożej i dla uczczenia Boga". A ostatnio, Ktoś powiedział, żeby odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Chcialabym dowiedzieć się czy to tylko moja wyobraźnia ( często myślę o Bogu, dużo czytam o Nim, praktycznie od 3 miesięcy czytam same religijne książki - inne mnie odpychają), czy też rzeczywiście Ktoś mną kieruje. Bardzo proszę o odpowiedź Życzę Pani dużo siły i wytrwałości. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy się wszyscy cieszyć z oficjalnej Inronizacji - a Pan Jezus razem z nami. :)

Pozdrawiam serdecznie,
Anna

---------------------------------------------------------------------------------------------

BOŻE MÓJ, OJCZE -
Oddaję CI moją OJCZYZNĘ POLSKĘ, oddaję siebie samego(ą) na wieczność, jako TWOJE dziecko.
BOŻE OJCZE NIE POZWÓL, BY WRÓG KOŚCIOŁA I OJCZYZNY NASZEJ A KRÓLESTWA TWEGO POLSKI, DEPTAŁ NASZ KRAJ I NISZCZYŁ WSZYSTKO.
POZWÓL ZACHOWAĆ W NASZEJ OJCZYŹNIE PRAWYCH LUDZI I TO CO W NIEJ JEST NAJLEPSZE.
CHCEMY ŻYĆ DLA TWOJEJ CHWAŁY I BYĆ PRZYKŁADEM DLA WIELU NARODÓW.
POZWÓL POWSTAĆ POLSCE NA SPIŻOWYCH NOGACH - BŁAGAMY CIEBIE.

WOŁAMY DO CIEBIE : MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS. OKAŻ NAM SWOJĄ MIŁOŚĆ.
PROSIMY STAŃ Z NAMI PRZY TRUDNYCH WYBORACH I POZWÓL ZWYCIĘŻYĆ PRAWDZIE.
KOCHAMY CIĘ BOŻE OJCZE NASZ W TRÓJCY JEDYNY! TYŚ NASZĄ UCIECZKĄ! AMEN !
MIEJ LITOŚĆ NAD INNYMI LUDŹMI : ŻYDAMI, MUZUŁMANAMI, BUDDYSTAMI.
POZWÓL IM POZNAĆ PRAWDĘ TWOJĄ - MIŁOŚĆ ODWIECZNĄ . ODKUPIŁEŚ ICH KRWIĄ TWOJEGO SYNA JEZUSA
CHRYSTUSA PANA WSZECHŚWIATA I WSZYSTKICH ISTNIEŃ.
                                    TWOI PATRIOCI


--------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za poparcie protestu przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dzięki temu, że na stronie rzecznikrodzicow.pl zebrało się nas aż 45 tysięcy, naszych racji wysłuchali szefowie klubów parlamentarnych, Senat i Minister Pracy. Mogliśmy zaprosić do Polski eksperta ze Szwecji, Panią Ruby Harrold-Claesson, która mówiła politykom jak ogromne szkody przyniosła rodzinom podobna ustawa prowadzona 30 lat temu w Szwecji.
Po naszych wspólnych działaniach w projekcie pojawiły się ważne, choć wciąż zbyt drobne, poprawki. Ustawa została przyjęta przez sejm 10 czerwca. Niestety nadal jest bardzo szkodliwa.
Marszałek sejmu p.o. Prezydenta ma czas do 5 lipca by ją podpisać lub zawetować.
Mamy teraz ostatnią szansę powiedzieć głośno, że nie zgadzamy się na przepisy, które traktują zwykłych rodziców jak przestępców.

Co można zrobić?
1. Napisz do marszałka Komorowskiego prośbę o weto. Możesz przesłać też zdjęcie swojej niepatologicznej rodziny. Tu znajdziecie opis akcji, wzór listu i adresy e-mail
2. Dołącz do prośby o weto na Facebooku, najlepiej również ze zdjęciem.
3. Prześlij tego maila wszystkim krewnym i znajomym!

Wspólnie działajmy dla dobra naszych rodzin. Nikt za nas tego nie zrobi.

Pozdrawiamy serdecznie
Tomasz i Karolina Elbanowscy w imieniu Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Joanna Krupska w imieniu Związku Dużych Rodzin 3+ (www.3plus.pl)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wytoczmy „rakiety nuklearne” przeciw złu w Polsce i na świecie !

W tym roku będąc na procesji Bożego Ciała zauważyłem, że jest coraz mniej dziewczynek sypiących kwiaty. A przechodząc w procesji obok parku jordanowskiego zauważyłem, jak dzieci doskonale bawią się, a na procesje z Panem Jezusem patrzą jak na dziwne zjawisko !
Zrobiło mi się smutno.
Przypomniałem sobie słowa Ojca Pio namawiał często; „ Dzieci zbawią świat”. Potem dodawał
„Wystarczyłoby pięć milionów modlących się dzieci, żeby zbawić świat”, to znaczy przeszkodzić złu w czynieniu spustoszenia, którego obecnie dokonuje.

Mała Teresa mówiła, że demon drży w obliczu małego czteroletniego dziecka !

I miałem sen .”....Widziałem jak ulicą szli czwórkami, szóstkami, a w rękach mieli różańce. A niektóre różańce jakby jakaś moc promieniowała. Zdaje się jakby poświęcone przez Jana Pawła II. A z boków tej niezwykłej procesji matki i ojcowie. Dużo dzieci jeszcze w wózkach, i takie które dopiero raczkują, niektóre ubrane w stroje komunijne. I przyszli niezliczoną liczbą przed budynek z modlitwą. A zamki w drzwiach i oknach tego budynku jakby nagle puściły i zaczęły się otwierać..”

Z Bogiem Tadeusz

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziś podali na portalu onet.pl KLIKNIJ TUTAJ że brakuje 16 sekund rozmów na taśmie, dziś odebrał je minister od rządu rosyjskiego. Coś tu się nie podoba zupełnie, ponieważ to jest wszystko zmontowane przez Rosjan. Najgorsze jest to, że Polska nic nie robi i godzi się na to co powie Rosja.

Maciej
Christus Vincit, Christus Regnat!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Bóg znajduje innych,
którzy będą kontynuować dzieła ks.ks. Natanka, Kiersztyna,
Skwarczyńskiego, Ceberka, Małkowskiego i in. prześladowanych kapłanów. Z Panem Bogiem nikt dotąd nie wygrał.
Pozdrawiam serdecznie. Zostań z Panem! - Andrzej L.

Link do J.Bizonia: www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2703

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Misterium
Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli. Zapraszam na: www.misterium.eu
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przesyłam link, pod którym można się podpisać pod protestem przeciw lipcowej paradzie homoseksualistów w Warszawie. Wydaje mi się, że wymaga tego od nas wierność Chrystusowej nauce...
Subject: petycja przeciw paradzie

http://www.mamaitata.org.pl/
W miarę możliwości, proszę o przekazanie tej wiadomości dalej :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Witam i pozdrawiam.
Jestem Chrześcijaninem a zarazem młodym człowiekiem.
Dużo czytałem o intronizacji i bardzo chciałbym aby Królem Polski,był Maryi Syn, Jezus Chrystus.
Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami.
Jezu miej Miłość do Polskiego narodu, chcę być Twoim odbiciem Najświętszego Serca Twego.
Ty wiesz kim jestem i jaki jestem.

Tak mnie złam,
tak mnie skrusz,
tak mnie wypal Panie,
byś został tylko Ty,
byś został tylko Ty,
na zawsze Ty!

Kim jestem mój Panie, bo chcę abyś mnie skruszył i złamał, abym zmienił życie.
Człowieka , który czuje zmiany w sowim życiu.
Dziękuję za wszystko i przepraszam za wszystko, co było w moim życiu.

MODLITWA

Panie Niemożliwości
Panie Największej Miłości.
Panie który leczysz serca nasze
Jakże wiele w Tobie Miłości.

Do Ciebie się zwracamy
I pomocy Twojej szukamy.
Jeszcze raz o Boże, tyle darów mi dałeś
I łaskę życia ofiarowałeś.

Tylko Twe Najświętsze Serce Panie,
Wyzwoli z nas to co ciemne i złe.
Dziękuję Ci mój Królu i Panie,
W Twoim Najświętszym Sercu ,
jest nasze ukojenie i wyzwolenie.

Wolę naszą Tobie oddajemy
I współpracować z Tobą pragniemy.
Najświętsze Serce Twoje jest prawe i
nikt nie jest w stanie, zerwać miłości naszej.

Tyś naszym największym Przyjacielem.
Ty masz Serce które leczy nasze bóle i rany.
Dziękuję Ci Panie za dar życia mojego
I wszystkie łaski potrzebne do niego.

Liczymy na Łask Twych wiele.
Ludzie nie zawsze używają mowy w odpowiednim celu.
Tylko Twoje Serce Jezu, pozwala kroczyć w stronę
Sakramentów Świętych, które leczą nasze dusze.

Oddajemy Tobie nasze smutki i zmartwienia.
W Tobie szukamy nadziei zbawienia.
Prosimy o ducha wiary, pokoju i wytrwałości,
Prowadź nas drogą Twej światłości.

Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami .
Króluj nam Jezu Chryste, w Polskim narodzie.
Króluj nam Matko Najświętsza, w każdym dniu naszego życia.
Matko nasza Najświętsza, pomóż nam aby Twój Syn Jezus Chrystus,
Królował w Polskim narodzie i na całym świecie.
Pomóż nam Matko Boga , abyśmy na nowo odnowili Intronizację.
Aby, Jezus Chrystus, był po wszystkie czasy Królem Polskiego narodu i całego świata.
Amen.

Tomasz.


--------------------------------------------------------------------------------------

Jak donoszą moi znajomi z Sandomierza, kilka dni temu miało tam miejsce wydarzenie, o którym milczą wszystkie media. Zastanawialiście się może, co się premieru Tusku stało w ust korale? Zaciął się przy goleniu? Zagryzł wargę mocując się z powodzią i mu tak zostało? Dostał od żony?

Nie, moi państwo. Otóż pan premier ze swoją świtą postanowił się polansować na terenach powodziowych i pofotografować, żeby ładnie wypaść w gazetach. Nie prewidział jednego - że wytrzymałość nerwowa powodzian ma swoje granice. Na widok pozowania do sesji fotograficznej ludzie rzucili się na ochroniarzy i zaczęli ich po prostu lać. Jeden facet przedarł się do samego Tuska go trzasnął w zęby. O dziwo, ochrona nie strzelała ani nic, a i Tusk dyskretnie milczy o takim casus pascudeus. Wraz ze świtą zmykał chyłkiem, ścigany gniewnymi okrzykami ludzi, których powódź doprowadziła do rozpaczy, a arogancja władz - do wściekłości. "Już my was wybierzemy!", "My wam damy wybory!"

Nie można się dziwić postawie mieszkańców zalanych terenów. Ci, co tam byli - nie na brzegu, ale na środku tego olbrzymiego, nowego akwenu, który rozciąga się na przestrzeni 15 kilometrów, od Sandomierza do Tarnobrzega.Wojna nie zdołałaby spowodować większych strat, chyba atomowa. Tysiące domów, które już nigdy nie będą zdatne do użytku, nawet gdyby ich właściciele mieli pieniądze na remont. Tysiące budynków gospodarczych, sklepów, zakładów, szkół, placówek służby zdrowia, urzędów, kościołów - wszystko zniszczone doszczętnie. Do wymiany będzie w nich wszystko, prócz murów, stropów i dachów. Każdy, kto budował dom, wie, że największe koszty ponosi się na etapie kładzenia instalacji i wykończeń. A co z miejscami pracy? Ci ludzie zostali bez środków do życia, bez domów, bez perspektyw, bez szans na poprawę losu. Nawet jeśli państwo im pomoże, to na pewno nie w takim zakresie, by pokryć choćby trzecią część strat. Nie będzie pracy, nie będzie szkół, przychodni, nawet cmentarzy nie będzie. Wyobraźcie sobie, gdzie pochować zmarłych członków rodziny, skoro wszystko na kilkanaście kilometrów wokół jest pod wodą? Jak odwiedzić rodzinę w szpitalu? Jak zapewnić byt dzieciom? Ci, którzy prowadzą akcję ratunkową dziwią się, że nie wybuchła jeszcze epidemia - ale do przedwczoraj było chłodno. Teraz mamy tropikalne upały.Setki tysięcy zwierząt rozkładając się, zatruwają wodę i ziemię, budynki i te sprzęty i instalacje, które ocalały. Gniją rośliny, żywność. Po wodzie pływają sprzęty wyniesione przez wodę z budynków. Do tej wody nie można zanurzyć ręki, by bie narazić się na ciężkie zakażenie, zachłyśnięcie sięnią to, dosłownie, stan zagrożenia życia. Media kłamią, nie pokazując grozy sytuacji. Kłamią ręka w rękę z władzą, której wydaje się, że ma szanse ponownie oszukać naród. Telewizja nie pokazuje tych dantejskich scen, jak nie pokazała premiera przyjmującego na zęby poparcie wdzięcznego narodu.

Źródło:
http://nazimno.salon24.pl/192688,premier-tusk-w-sandomierzu-jak-klamia-media-jak-klamie-wladza

---------------------------------------------------------------------------------------

AVE MARYJA GRATIA PLENNA DOMINUS TECUM......
Więc przyjeżdżaj.Jak możesz i tak chce PAN JEZUS.

PEŁNIJ MISJĘ ,WARTO ŻYCIE DAĆ, ZA WIARĘ I SPRAWY PANA JEZUSA.
ZNAM TO UCZUCIE I TEN ŻAR W SERCU I TA PEWNOŚĆ ,ŻE TO ON STWÓRCA NASZ,
JEŚLI TAK CZUJESZ A TAK NA PEWNO JEST -CZYŃ PRACĘ DLA NIEBA.
JESTEM TU W POLSCE I WIDZĘ CO JEDEN TO "LEPSZY",BANDA PCHA SIE DO STOŁKA PREZYDENTA .JESZCZE JAROSŁAW KACZYŃSKI JEST OK.ABY TAK TRZYMAŁ JAK MÓWI.
A MY TU MAMY WIĘCEJ SPOKOJU NIŻ TAM- ZNAJDZIEMY KSIĘDZA JAK
KS.SOPOĆKO s.FAUSTYNY,I ZROBI KORONACJĘ JEZUSA - CHOCIAŻ W SWOJEJ KAPLICY
NA TEN CZAS,
W GRONIE KILKU OSÓB SPRAWIEDLIWYCH.
TU WAŻNA POSTAĆ BŁOGOSŁAWIONA FRANCISZKA SIEDLISKA I JEJ "BĄDZ WOLA TWOJA".

                                      ARTUR

----------------------------------------------------------------------------------------Odezwa do Narodu Polskiego - KLIKNIJ

Te wyniki wydają się być autentyczne i wiarygodne. SZOK
Macie odpowiedź, dlaczego Komorowski i nie tylko on - tak się spieszy.

Pozdrawiam, Krzysztof

---------------------------------------------------------------------------------------

Dlaczego świat z tym nic nie robi? Nasi bogowie właśnie coś z "tym" robią - dalej pogrążają świat w biedzie bo bez Boga.

http://video.google.com/videoplay?docid=1875007335054132657 - KLIKNIJ TUTAJ
wersja polska: http://zalukaj.pl/zalukaj-film/7239/dzieci_zlego_panstwa_children_of_the_secret_state_2000_.html - KLIKNIJ TUTAJ

DODATKOWO: Informacja o obozach
http://www.pretext.us.edu.pl/npw15_1.html

to przerażąjące!! nieludzkie!! Jestem doroslym facetem a beczę jak dziecko.Dlaczego na tym świecie jest tyle niesprawiedliwości.... :DLATEGO, ŻE JUŻ RZĄDZI SZATAN - BEZBOŻNI WŁADCY Sebastian

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowna Pani Mieczysławo!

Chciałbym Pani podziękować za posługę, jaką wykonuje Pani w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Cieszy mnie to, że Pan przemawia w dzisiejszych czasach do nas, mówiąc nam jasno o naszych błędach i grzechach. Czytając Pani stronę internetową, utwierdziłem się w przekonaniu, że Jezus tak bardzo nas kocha pomimo naszej marności i grzeszności. Naprawdę dziękuję i życzę Pani owocnej drogi w posyłaniu słów Pana Jezusa na cały świat.
Z wyrazami szacunku Przemek

---------------------------------------------------------------------------------------

Wybory
Poglądy dwóch głównych kandydatów do prezydenckiego fotela, Jarosława Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego, są bardzo zbliżone. Jedynym kandydatem, który w pełni deklaruje realizację w życiu społecznym nauczania Kościoła, jest Marek Jurek.
http://goscniedzielny.wiara.pl/?grupa=6&art=1276085143&dzi=1104764436&idnumeru=1276080356 - KLIKNIJ PO WIECEJ

Beatyfikacja
Beatyfikacja ks. Popiełuszki potwierdziła jeszcze raz starą prawdę, że na wierność zasadom, a nawet więcej – na świętość, dobry jest każdy czas. Ludzie miewają pretensje, że urodzili się w niesprzyjającym okresie.
http://goscniedzielny.wiara.pl/?grupa=6&art=1276083914&dzi=1104714267&idnumeru=1276080356 - KLIKJIJ PO WIECEJ


---------------------------------------------------------------------------------------

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!!
Droga Mieczysławo!!
Przez przypadek trafiłam na Twoją stronę w internecie, a może to wcale nie był przypadek...
Modlę sie o Intronizację Chrystusa Króla w Polsce. Mam nadzieje,że dla Boga nie ma nic niemożliwego
.Nie wiem czy wiesz ,ale Diecezja Łomżyńska (jako jedna z 3 diecezji w Polsce )
intronizowała JEZUSA CHRYSTUSA 16 pażdziernika 2003 roku.
Dziękuję Ci za Twój Duchowy Dzienniczek . Dzięki za troskę o Polskę.
Jaka szkoda ,że wielu Polaków musi tułać się po świecie za pracą , czasami zostawiając w Polsce dzieci tzw. eurosieroty.
DLACZEGO NIE MOGĄ ZYĆ I PRACOWAĆ TU W POLSCE ?To mnie bardzo smuci.
Tylko JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI może to zmienić. W Nim nasza nadzieja.
Wciąż mówię PANU JEZUSOWI,że Go BARDZO KOCHAM, JEMU UFAM I NA NIEGO LICZĘ.
Życzę Ci, Droga Mieczysławo dużo Błogosłaiwństwa Bożego w każdej dziedzinie życia.
SZCZĘŚĆ BOŻE !!!!! Małgorzata


---------------------------------------------------------------------------------------

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Droga Pani Mieczysławo,
Serdecznie pozdrawiam. Proszę trwać w tym co Pani robi, w bliskości z Panem Jezusem. Kierownikiem duchowym niech będzie dla Pani sam Pan Jezus, On dalej pewnie znajdzie dla Pani kapłana odpowiedniego. Św. Faustyna, tak mi bliska, czekała długo. Proszę zainteresować się postacią św. Ludwika Marii de Montfort, to także ukryty mistyk, podobnie jak Pani. wiele można się od tego św. nauczyć. Proszę trwać nadal w szkole Maryi i innym dalej pomagać, wykorzystując charyzmaty, którymi Jezus Panią obdarzył. Proszę poprosić Niebo, aby dalej i dłużej pozostało w kontakcie z Panią. Proszę pomagać Maryi w dążeniu do rychlejszego tryumfu Niepokalanego Serca!
Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy się na Jasnej Górze, gdyż klasztor mamy dość blisko:
Z Panem Bogiem! br. Kamil


---------------------------------------------------------------------------------------

Przesyłam do was do Ameryki Litanię Narodu Polskiego, odmawiał ją także wiele razy Jan Paweł II jest to litania do prywatnego odmawiania, pewnie już ją znacie...troszeczkę nie są uaktualnione dane dotyczące osób beatyfikowanych ale samemu można zamienić z bł na św. :) Niech szturm do Nieba pomoże w tej modlitwie za Naród Polski.

Litania Narodu Polskiego - KLIKNIJ---------------------------------------------------------------------------------------

Odsyłam do stronki j.n. gdzie przy otwarciu biją dzwony.
(zmieniono z uwagi na żałobę).
Podpowiadam pomysł.CDN.
http://www.SWIETYKRZYZ.pl/
Szczęść Boże. Tadeusz Śmiech.


---------------------------------------------------------------------------------------

Witam serdecznie Pani Mieczysławo!!!
Natchnęło mnie dziś żeby do Pani napisać. Trafiłam na prowadzoną przez Panią stronę w niezbyt miłych okolicznościach, bowiem po katastrofie smoleńskiej. Jak pewnie wielu ludzi wówczas, szukałam informacji na stronach, forach i na jednej znich ktoś odniosł sie do Pani słów. Od tamtej pory chłonę wszystkie informacje jakie Pani przekazuje, z niecierpliwością oczekuję każdego nowego wpisu.
Muszę przyznać szczerze, że nie jestem może tak bardzo zaangażowaną osobą, wielu modlitw i obrzędów nie znam, gdyż tak naprawdę na nowo odkryłam Boga i wiarę ponad 2 lata temu. Wcześniej jako nastolatka buntowałam się, nie lubiłam chodzić do kościoła itp. Teraz naprawdę staram się, zawierzyłam silnie Bogu i na nowo wszystkiego się uczę.
Pani strona pozwala mi doznawać tego wszystkiego coraz silniej, głęboko we wszystko wierzę i bardzo się cieszę że Pani jest na tym świecie i dzieli się z nami swoją cudowną historią.
Pozdrawiam Panią gorąco i bardzo bardzo dziękuję!!!
Karolina

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczęść Boże Mieczysławo,

Pisze do Ciebie, bo za twoim pośrednictwem pragnę zwrócić się do Polonii,
aby wsparła pomocą swoich rodaków w Polsce, poszkodowanych przez powódź.
Gmina Wilkowo, woj. lubelskie zalana w 90% przez dwie fale powodziowe, przez wodę, która jeszcze nie odeszła -
ludzie stracili nie tylko domy,
ale pola, chmielniki, sady, uprawy warzywne. Nie mają gdzie mieszkać, nie maja
z czego żyć. Są u kresu wytrzymałości psychicznej , załamani, nie maja siły na nic.
Zostały im tylko łzy.

Tak samo jest między Sandomierzem, a Tarnowem, w Jaśle i innych miejscowościach.
W woj. podkarpackim osuwają się domy, pękają na pół, potem sie zawalają.
Teraz potrzebni są ludzie, którzy tam przyjadą na miejsce,
którzy tych ludzi wesprą nie tylko materialnie ale i duchowo.
Którzy stworzą miejsca pracy.
Powodzianie stracili wszelka nadzieje, a wiadomo że na rząd nie mogą liczyć.
Muszą stanąć na nogi do jesieni, a to raptem tylko 3-4 miesiące.
Bez wielkiej pomocy Polonii będzie to nie mozliwe.

Trująca woda stoi nie odpompowana.
Nie ma specjalistycznych pomp o o dużej wydajności, które maja państwa ościenne np.Czechy.
Straż Pożarna mówiła, ze powinno ich być co najmniej 50.

Czytam twoją stronę regularnie, modlę się. Z Panem Bogiem Agnieszka

---------------------------------------------------------------------------------------

OTO, CO UTRACILIŚMY
ROZWAŻANIA
NA MARGINESIE
MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM
PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Tytuł tego artykułu został zapożyczony od filmu dokumentalnego będącego tworem instytucji o nazwie In the Spirit of Chartres, gdzie zaangażowani są ludzie związani z organizacją The Remnant. Film ten stara się ukazać zmiany, jakie dokonały się w Kościele po II Soborze Watykańskim, szczególnie omawia zaś reformę liturgiczną.
Jednak w tym miejscu nie chcę się skupiać na analizie postulatów tzw. ruchu liturgicznego, postanowień zawartych w Konstytucji o Liturgii i zmianach dokonanych po jej promulgowaniu. Na ten temat pojawiło się już wiele wyczerpujących opracowań. Piszący te słowa, za zadanie postawił sobie tutaj ukazanie ponadczasowego piękna diamentu, jakim dla Kościoła jest tzw. ryt gregoriański.

Pragnienie piękna

Piękno i sacrum istnieją od początku świata i zakorzenione są w Stwórcy. Towarzyszy ono człowiekowi od powołania go do życia przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo. Dziś człowiek sam siebie odziera z tego piękna i wydaje mu się, że jest szczęśliwy, ale tak naprawdę karłowacieje i sam siebie rani; zamyka się sam w sobie. Jeśli nie będzie próbował powrócić do sfery świętości, jaką może znaleźć szczególnie w liturgii Kościoła, to umrze - duchowo się udusi.

Człowiek osamotniony wśród brzydoty, którą oferuje mu dzisiejszy świat, oddala się od swego człowieczeństwa. Dzień za dniem umiera w nim potrzeba piękna i tęsknota za nim. Wydaje mu się ciągle, że ma to, czego chciał, że osiągnął wszystko, że nic więcej mu nie jest potrzebne, by być szczęśliwym. Prawda jest taka, że osoba taka staje się wtedy karykaturą człowieka, istotą okaleczoną z własnej godności, zamykając się w wykreowanym przez siebie świecie, w którym nie ma miejsca na piękno i świętość.

Mimo tego człowiek, jako istota cielesno - duchowa, jako byt obdarzony uczuciami i rozumem, jako stworzenie, które posiada w sobie pierwiastek Boży, potrzebuje piękna. Potrzeba ta od wielu, wielu lat niejako targa ludźmi i ciągle jest żywa. Pogoń człowieka za pięknem trwa niemal od zawsze. Oto, niezliczone rzesze filozofów próbowało uchwycić tajemnicę piękna, a jednak do dziś nie posiadamy jego jednolitej definicji. Piękno jest jednym z atrybutów Boga. Jest ono nieuchwytnym uczuciem wewnątrz duszy, rodzącym się pod wpływem otaczającej i przenikającej nas rzeczywistości, zarówno tej materialnej, jak i tej niematerialnej. Piękno pociąga nas do zachwytu, urzeka, uwodzi. Tęsknota za pięknem w człowieku nigdy nie umiera. Szukając piękna wokół nas często nie zadowalamy się jego mizernymi falsyfikatami, które dziś często próbuje nam się sprzedać.

Utracone piękno

Dziś nasuwa się wiele pytań w związku z tzw. posoborową reformą liturgiczną. Bo gdzież się podziały świątynie sięgające niemal nieba? Gdzież te kościoły wypełnione dziełami sztuki pociągającymi duszę do zachwytu? Gdzież nasze święte ołtarze, na których dokonywała się Przenajświętsza Ofiara? Gdzież łacina będąca rękojmią jedności Matki naszej, Kościoła Świętego? Gdzież można usłyszeć anielski śpiew - chorał gregoriański wznoszący serce człowiecze pod bramy Królestwa Niebieskiego? Gdzież te piękne paramenta liturgiczne, wykonane z największą dbałością dla chwały Bożej? Gdzież się podziała cisza będąca krzykiem miłości Boga do człowieka?

Miast tego buduje się "nowoczesne" budynki z białymi ścianami; pośrodku stawia się stół, za którym kapłan próbuje nieporadnie udźwignąć rolę przewodniczącego; komentuje się w nieudolny sposób liturgię, która przecież w założeniu miała być całkowicie zrozumiała; śpiewa się pieśni, a czasami nawet piosenki przy akompaniamencie gitary; kapłan przywdziewa plastikowe szaty (a czasami nie przywdziewa, bo jest za gorąco), Mszę świętą sprawuje się w glinianych naczyniach; nie ma ciszy, a często brak jest milczenia przepisanego w rubrykach, które nawet jeśli się pojawia, zdaje się być sztucznym i "niepotrzebnie" przerywa "akcję liturgiczną".

Gdzież się podziało piękno i świętość rytu rzymskiego? Dlaczego Kościół oddał swój wspaniały klejnot za bezcen? Dlaczego ten przez wieki szlifowany diament stał się owocem zakazanym? Dlaczego tresuje się nas, kiedy klęczeć, siedzieć i stać mamy? Dlaczego zachęca się nas przyjmować Ciało Chrystusowe na rękę? Dlaczego zachęca się nas nie okazywać szacunku samemu Bogu? Dlaczego traktuje się nas, jak durni niewiedzących, po co przychodzą do domu Bożego?

Rodzi się tak wiele pytań, tak wiele wątpliwości. Ryt rzymski, ten, który był źródłem świętości niezliczonych świętych naszego Kościoła, pozwala powrócić do spokoju, świętego spokoju, jaki niegdyś panował.

Nieśmiertelne piękno

Piękna nie da się zniszczyć. Ono przetrwa, choćby ludzie z całych sił starali się je wyprzeć w imię swojej wolności. Dziś woła ono o siebie coraz głośniej kusząc swym powabem szczególnie młodych ludzi, widzących to, jak świat chce ich pozbawić jego doświadczenia. I oto także Kościół zatęsknił za swoim pięknem! Zatęsknił, gdyż stopniowo je tracił. Dziś ta tęsknota wzrasta w sercach wielu ludzi - młodych i w podeszłym wieku. Tęsknota za pięknem rytu rzymskiego, jaki znany był na całym świecie od czasów Grzegorza Wielkiego, którego Kościół nigdy się nie wyrzekł, a które owładnęło duszami niezliczonych rzesz wiernych.

Piękno klasycznej liturgii rzymskiej jest ponadczasowym dziełem współpracy człowieka z Duchem Świętym, które wyrosło jako dojrzały owoc wiary setek pokoleń. Ryt ten inspirował niezliczone rzesze mistyków, poetów, filozofów, muzyków, architektów, malarzy, rzeźbiarzy na całym świecie we wszystkich epokach. Pozostawił on po sobie ogromną duchową spuściznę na całym świecie, która przetrwała do dziś - dusze i zmysły rzesz chrześcijan się dziś także karmią się tym pięknem. Cóż to za bogactwo artystyczne i duchowe!

Klasyczna liturgia łacińska dobitnie i zarazem taktownie podkreśla swój sakralny charakter poprzez liczne i różnorakie elementy obrzędu: począwszy od ustalonego kształtu i urządzenia świątyni, poprzez świetność szat i paramentów liturgicznych, do poszczególnych i specyficznych gestów. Wszystko to wskazuje na wielkość i wspaniałość sprawowanych Tajemnic.

Liturgia ta jest domem Bożym, domem modlitwy dla każdego nas, domem, do którego zawsze możemy powrócić z naszymi problemami, marzeniami, podziękowaniami, prośbami i zostaniemy przyjęci przez Gospodarza z otwartymi ramionami. Raz wchodząc do tego domu, nie chce się go opuszczać. Jakże pociąga majestatyczne piękno ołtarza; jak wielkiej otuchy dodaje światło woskowych świec; jakże do zmysłów przemawia symbolika ukryta w gestach kapłana, lewitów i ministrów; jakaż jedność z Kościołem powszechnym pozwala zachować język łaciński; cóż za ukojną dla ucha jest melodia chorału gregoriańskiego!

Ryt gregoriański tchnie świeżością czasów apostolskich! Słodyczą jest modlić się tymi samymi modlitwami, co m. in. św. Grzegorz Wielki, św. Augustyn, św. Ambroży, czy nawet święty Piotr - Opoka Kościoła, którego wskazuje się niekiedy jako twórcę Kanonu Mszalnego. W świętej ciszy spowijającej niczym płaszcz tą Wielką Modlitwę odnajduje się niebiański spokój, w którym usłyszeć można głos Boga. Wszak mistycy wskazują, że to w ciszy najgłośniej przemawia Bóg. Niech hałaśliwi mają swoje dialogi! Człowiek, który nie potrafi wsłuchać się w ciszę, tak naprawdę nie żyje - duchowo umiera.

Piękno świętych obrzędów podkreśla także prawdziwa hierarchiczność liturgii. Oto, dawniej, w parafialnej rzeczywistości, przed Bogiem święte czynności sprawowali kapłan i ministrant - mistrz i uczeń; ten, który prowadzi do Boga i ten, który mu usługuje. Jakiegoż to wymiaru hierarchia ta nabiera na Mszy biskupiej, czy papieskiej!

Święte piękno

Matematyczność, uporządkowanie, jednoznaczność. Te przymioty rzymskiej liturgii pozwalają jeszcze głębiej, jeszcze mocniej zapragnąć i wtopić się w jej nieopisane piękno. Oto pociągało ono wielkich królów, którzy do Mszy świętej usługiwali oddając cześć Bogu. Cóż to za szkoła pokory! Cóż to za szczęście móc uczestniczyć w tej liturgii, której słodyczy tym goręcej pragnie się smakować im częściej się w niej uczestniczy!

Kardynał Bona napisał: "Chociaż ceremonie nie zawierają z siebie doskonałości i świętości, to są zewnętrznymi aktami religijnymi, przez które jak przez znaki duch jest pobudzany do uczczenia wszystkiego, co święte, umysł jest podnoszony do rzeczy niebiańskich, pobożność jest pogłębiana; przez nie pouczeni zostają mniej wykształceni, liturgia jest upiększana, religijność podtrzymywana". Takie to święte są ceremonie liturgii rzymskiej w jej starszej formie.

O pięknie liturgii wiele już napisało, spod wielu piór słowa próbujące opisać piękno liturgii rzymskiej wychodziły. Wszystkie te rozważania były i pozostają zachętą do tego, by upaść na kolana przed tą niezgłębioną Tajemnicą. Niech i te nieudolne refleksje będą pomocą i zachętą do uczestnictwa w Mszy świętej sprawowanej w starszej formie rytu rzymskiego.

Benedykt Krzyżanowski


---------------------------------------------------------------------------------------

Droga Pani Mieczysławo,

Przede wszystkim chciałam podziękować Panu Jezusowi oraz Pani za stronę którą piszecie.Bardzo się cieszę, że Pan nakierował moją rodzinę na nią, wiele zmian dokonało się w moim życiu dzięki tej stronie.
Ale głównym celem mojego mejla jest prośba do Pani. Czy mogłaby Pani zapytać Pana Jezusa na jaki kierunek studiów i na jaką uczelnię powinnam się wybrać? Próbowałam pytać się o to w duchu, ale nie wiem czy potrafię dobrze zinterpretować to, co przychodzi mi do głowy.
Bardzo dziękuję za możliwość kontaktu z Panią i będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Bóg zapłać! Julia

---------------------------------------------------------------------------------------

Modlimy się za ojczyznę, o pokój na świecie, o intronizację Chrystusa Króla od dnia Trójcy Św. w każdej godz. różańcem /choć czasem te godz. są przestawiane/ do dnia 4 lipca /drugi termin wyborów/ weszło w to ponad 130 osób. Przez 9 dni mamy odprawianą Mszę św. za ojczyznę /przychodzi coraz więcej osób/. Podjęliśmy Różaniec za ojczyznę po 1 Tajemnicy, chyba utworzymy jeszcze jeden. Zbieramy podpisy o uznanie Pana Jezusa Królem Polski. Do Komunii Św. też klęka więcej osób, choć to jeszcze garstka. Tylko ksiądz wciąż stawia mnie za chłopca do bicia, chyba za często mu się naprzykrzam. . Pozdrawiam serdecznie. Cecylia

---------------------------------------------------------------------------------------

A Ojczyzna codziennie przecież była święta,
A Ona właśnie była tym cudem na co dzień.
Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta
Biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona,
By drogo kosztowała, drogo zapłacona,
Żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta.
By już na zawsze była w każdej naszej trosce…

Fragment wiersza Mariana Hemara „Modlitwa”


Drodzy w Panu Kapłani, Koordynatorzy, Liderzy, Animatorzy, Członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

Przed nami wybory prezydenckie. Odpowiedzialność za Ojczyznę obejmuje obowiązek modlitwy – osobistej i wspólnotowej – w jej intencji – szczególnie w chwili ważnych wydarzeń. Wiele już ofiarowaliśmy modlitw i umartwienia za Polskę. Ale możemy teraz jeszcze wzmóc nasze wysiłki i podjąć ostatnią przed wyborami, z wielką żarliwością serca zanoszoną Nowennę za nasz Naród rozpoczynającą się od Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa – 11.06.2010.

Mamy niezwykłych Orędowników, z których wstawiennictwa możemy nieustannie korzystać:

Maryja jest Królową Polski, nosi nasz Naród w swym sercu. Maryja, którą od XVI obraliśmy za Królową Polski, jest Esterą, która się nieustannie wstawia za nasz Naród. Bóg Ojciec, który obrał Ją za Matkę Jezusa i naszą, nie odmówi Jej niczego.

Polska ma swoich Patronów, którym warto polecać nasze wspólne sprawy: św. Wojciecha i św. Stanisława.

Św. Andrzej Bobola w jednym z objawień obiecał, że gdy będziemy prosić go o sprawy Polski, to według swego szczególnego daru Bożego uprosi wszystko, co jest jej potrzebne.

Święta Siostra Faustyna, w swoim Dzienniczku podpowiada modlitwę za ojczyznę połączoną z ofiarowaniem przez dziewięć dni Komunii Świętej: Dziś rano przyszła do mnie dziewica – św. Barbara i poleciła mi, abym przez dziewięć dni ofiarowała Komunię Świętą za kraj swój. – A tym uśmierzysz zagniewanie Boże”(Dz 1251).

Wierzymy, że post i modlitwa wyzwalają Boże działanie!
W historii świata widzieliśmy to już tyle razy. Teraz jest nasz czas, nasza historia i nasz Naród. Zjednoczmy się więc raz jeszcze w żarliwej modlitwie o dobro Polski, w intencji tak bliskich już wyborów prezydenckich.
- Ks. Wojciech Nowacki i Małgorzata Stuła - Topolska
---------------------------------------------------------------------------------------

Droga Pani Mieczysławo.
Nazywam się Katarzyna Bałasz i mieszkam w Południowej Afryce.
W kwietniu po raz pierwszy zapoznałam się ze stroną Echo Chrystusa Króla, z której to dowiedziałam się szczegółów odnośnie Intronizacji Pana Jezusa.
Podzieliłam się tym z moją mamą, która mieszka w Świebodzinie i należy do parafii, w której budowany jest najwyższy w świecie Pomnik Chrystusa Króla i zaproponowałam aby proboszcz a jednocześnie główny inicjator budowy wysłał do pani list i zdjęcia budowy Pomnika, które to umieszczone zostały na stronie pod datą 04 maja 2010r.
Droga Sekretarko Naszego Pana,
list ten piszę w imieniu mojej mamy, którą Sam Pan również tak nazywa.
Mama od wielu lat ma łaskę słyszenia i rozmawiania z Naszym Bogiem, Jego Przenajświętszą Mamą i niektórymi duszami naszych drogich zmarłych.
Tak, zgłasza się do pani osoba,
która ma do przekazania światu i Polsce Słowa od Pana Jezusa.

Rozpoznaję, ( gdyż Pan nie wyspecyfikował komu to Orędzie należy przekazać, powiedział tylko... w internecie....) że powinnam udostępnić je przez stronę Echo Chrystusa Króla oraz później komukolwiek pani zadecyduje przesłać.

Zamieszczam teraz Słowa Naszego Pana Jezusa:
Pan mi powiedział:
"  Napisz to, co ci powiem, to będą Moje Słowa."

Pan Jezus mówi do mnie:
"  Córko moja, napisz w internecie, niech wie cały świat,
że Jezusa Pomnik,
który będzie ukoronowany złotą koroną w Świebodzinie,
będzie obroną przed wszelkimi kataklizmami,
które obiecałem zesłać na Polskę.
Prezydent, którego naród wybierze ma dokonać Koronacji Chrystusa Króla
i ma to być wielką uroczystością dla kraju i dla świata całego.
Bo Pomnik Mój będzie błogosławieństwem dla całej ludzkości.
Prezydenta, który włoży Złotą Koronę na Moją Głowę
uczynię wielkim i możnym w działaniu.
Będzie takim prezydentem, który jako jedyny w historii
pójdzie z narodem drogą, którą wyznaczę Ja, Jezus Chrystus Król.

Świebodzin, 31 maja 2010r

Słowa te przekazuję przez moją sekretarkę Weronikę"


Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.

-----------------------------------------------------------------------

Szczęść Boże,
Kochana Pani Mieczysławo!

Przekazuję poniżej Słowa, które Pan podyktował mamie jako odpowiedź na nasze zapytania.

5 czerwca 2010roku
Modlitwa, cierpienie i praca.
Przekazałam co miałam przekazać przez internet.
Powiedz Dobry Boże, co mam teraz robić?
Bądź uwielbiony!

"  Przekaż Moje Słowa, które mają uwiarygodnić twoje postępowanie.
Słowa, które przekazuję przez moją sekretarkę Weronikę, mają być odczytane
przez Proboszcza Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.
Włożenie Korony będzie uwieńczeniem prac wykonanych ręką człowieka.
Uświęcenie i błogosławieństwa dokonają osoby duchowne,
bo oni są moimi zastępcami na ziemi.
Co uczynią na ziemi będzie uczynione w Niebie.
Ja, jako jedyna Władza w Niebie i na ziemi
i jako Bóg Wielki,Wszechmocny i Miłosierny
będę zsyłał nieustanne łaski.
Będę strzegł i bronił Swojej Świątyni i Swego Pomnika.
Jezus Chrystus Król"


Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapewniam o wsparciu modlitewnym,
bo poświęcenie Pani dla Naszego Chrystusa Króla jest ogromne, proszę aby Pan błogosławił całej Pani rodzinie.
Kasia

Króluj nam Chryste.

----------------------------------------------------------

Mama - Weronika - ma 80 lat, swoją wolę i całe życie oddała Panu już wiele lat temu, słyszy i rozmawia z Panem a On nieustannie kieruje jej codziennością i jak to mama mówi..." wszystko w jej życiu jest w wielkim porządku" mama pomimo swojego wieku jest również bardzo sprawna umysłowo.

Wszystkie cierpienia duchowe jak i fizyczne przyjmuje z pokorą, bo rozumie ile dobrego przez to ofiarowuje światu.
W parafii jest znana ze swojej ciężkiej fizycznej pracy (przy sadzeniu i pielęgnowaniu kwiatków na klombach dookoła Świątyni), pokory, cichości i ogromnej chęci i potrzebie służenia wszystkim i wszędzie i w każdej możliwej chwili i sytuacji- bez względu na koszty.

Wiem, że Księża z parafii znają mamę od "tej" strony, tzn jako osobę, która słyszy Pana Jezusa ( o tych Kapłanach mama najczęściej wspomina) Wiele razy Pan polecił mamie zrobić ksero z wybranych przez Pana stron w jej dzienniczku, ( nazywa go Księgą) i przekazać Ks Proboszczowi do przeczytania, albo np. z okazji imienin czy innej, wiem, że Pan dyktuje prosi aby mama przekazała Księżom Słowa od Pana.

Po wypadku w Smoleńsku Pan przekazał mamie Słowa o tym... jak świat nie zrozumiał - Miłosierdzia. Jest to przejmujące Orędzie i chciałabym aby świat je poznał ale ( jak to mówi mama), będzie jak Pan chce. Mama zawsze czyta dla mnie (oraz komu Pan jeszcze pozwoli) wszystko co zapisuje od Pana w swoich Księgach i widzę, że ma to bardzo pozytywny wpływ na wzrost mojej i innych wiary, ..... bo dobre drzewo rodzi dobre owoce... Pan przekazał mamie wiele niesamowicie pięknych i na różne tematy Orędzi. Modlę się aby Pan pozwolił je udostępnić. Mama ma duże nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i jest szczęśliwa, że należy do Parafii pod tym wezwaniem. Mojej mamy ojca brata syn, Józef Zmitrowicz jest wspominany w biografii Ks. Michała Sopoćki- (Duchowego Kierownika świętej siostry Faustyny Kowalskiej ) jako mentor i przyjaciel młodego wtedy seminarzysty z Wilna. Kilka miesięcy temu, do mamy parafii sprowadzono relikwie Bł. Michała Sopoćki, był to wielki dzień dla całej naszej rodziny i Parafii.

Napisałam to wszystko aby Pani przedstawić jaką osobą jest Weronika.

Kasia B. Króluj nam Chryste!---------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E
W najbliższym czasie odbędzie się wyjazd na XXI modlitewne spotkanie młodych w Medugorje bardzo proszę o pomoc w rozesłaniu informacji o tym wyjeździe. Przesyłam w załączniku plan.

Wspólnota Cenacolo, której domy znajdują się również w Polsce organizuje musical CREDO ten sam, który będzie w Medugorje na Festiwalu Młodych, w POLSCE W CZĘSTOCHOWIE w dniach 14/15.08.2010r., będzie to pierwszy taki musical w POLSCE dlatego bardzo proszę o pomoc w poinformowaniu jak największej liczby osób. W załączeniu plakat.

Serdecznie dziękuję za pomoc.
Z Panem Bogiem
Dominika Mądracka---------------------------------------------------------------------------------------

Czy zbliża się zagłada Ameryki-gigantyczna katastrofa ekologiczna

---------------------------------------------------------------------------------------

Niech Duch Święty wspiera Ciebie Mieczysławo swoimi darami.
Nie wierzę w przypadek, a Chrystus przemieniony w anioła śmierci robi wrażenie (załączam linki do fotografii). Pierwsza sprawa to mistyczny aspekt wydarzenia drugi celowa manipulacja. Technologia HAARP jest zdolna do wywołania pioruna 10 krotnie silniejszego niż zwykłe naturalne wyładowanie. Albo mamy do czynienia z atakiem symbolicznym albo mistycznym przekazem. Nie jestem skłonny mówić o przypadku ich jest tak niewiele. A teraz o co chodzi : podaję za WP.
„Spłonął od uderzenia pioruna - zdjęcia
W amerykańskim stanie Ohio podczas gwałtownej burzy spłonęła statua "Jezusa Króla Królów" stojąca przed budynkiem kościoła Solid Rock, w mieście Monroe. Według relacji policji, piorun uderzył w statuę Jezusa Króla Królów 14 czerwca, około godziny 23:15 czasu lokalnego.
Niżej w linkach szokujące zdjęcia :
http://wiadomosci.wp.pl/gid,12377663,title,Statua-Jezusa-splonela,galeria.html - KLIKNIJ TUTAJ
http://wiadomosci.wp.pl/gid,12377663,title,Statua-Jezusa-splonela,gpage,2,img,12377970,galeria.html - KLIKNIJ TUTAJ
za "tvn24:
"Słynna 19-metrowa figura Jezusa z Ohio doszczętnie spłonęła po uderzeniu pioruna. Była to największa taka figura w USA.
Jezus z miejscowości Monroe w stanie Ohio, figura z charakterystycznymi wznoszącymi się nad autostradą ramionami, została zniszczona w czasie burzy .
Ogromna figura, nazywana "Lądujacym Jezusem" (ze względu na specyficzną pozę rzeźby), od czasu jej ustawienia w 2004 roku, na stałe wpisała się w krajobraz stanu. Przejeżdżający turyści bardzo często zatrzymywali się przy autostradzie, aby na nią popatrzeć czy sfotografować się na jej tle. Figura wykonana była z włókna szklanego i plastiku. Po uderzeniu pioruna wybuchł ogień, który rozprzestrzenił się na pobliski amfiteatr. Udało się go jednak w dużej części uratować.

Pastor kościoła Solid Rock, przy którym stała figura, podkreśla, że miała ona pomagać ludziom, a nie ich zachwycać. Rzeźba kosztowała 250 tys. dolarów.

W załączniku informacje i modlitwy zaplanowane przez organizatorów podczas Nowenny Nieustannej modlitwy Różańcowej za Ojczyznę w Gietrzwałdzie od 11-20 czerwca 2010 informacje za
http://www.regnumchristi.com.pl/index.php?pa=1&nID=1896 - KLIKNIJ TUTAJPrzesłodkie jest Serce Jezusa
Przesłodkie jest Serce Jezusa,
W Nim mieści się łask wszystkich zdrój.
Gdyś smutkiem znękany i bólem stargany,
To Jemu ofiaruj dziś smutek swój.
Do Niego zwróć twarz swą strapioną,
W Nim znajdziesz pociechę i moc.
Łzy twoje osuszy i rozpacz zagłuszy,
I w dzień jasny zmieni ci ciemną noc.
Jak hojne jest Serce Jezusa,
Ten z nas tylko dobrze to wie,
Kto zaznał trosk wiele, na duszy i ciele,
I kto swe cierpienia do Boga śle.
I ty chodź do Serca Jezusa,
Błagalny do Niego zwróć głos.
I proś Je w pokorze, bo Bóg wszystko może,
A On w lepsze zmieni złowrogi los.DRODZY RODACY BŁAGAM WAS - GŁOSUJCIE !!!

NIE IDĄC NA GŁOSOWANIE, NIE ROBICIE NIKOMU NA ZŁOŚĆ, TYLKO SOBIE.

NIE IDĄC NA GŁOSOWANIE, ODDAJECIE OJCZYZNĘ W RĘCE WROGA.

PRZYJACIEL KOMUNISTÓW A NASZYCH WROGÓW LENIN MÓWIŁ:

" NIE WAŻNE JAK GŁOSUJECIE - WAŻNE KTO LICZY GŁOSY"

DLATEGO PROSZĘ WAS - PATRZCIE NA RĘCE KOMISJI WYBORCZYCH I ZAKREŚLAJCIE DOKŁADNIE ABY WSZYSTKIE GŁOSY BYŁY WAŻNE!

NIECH GŁOSUJĄ WSZYSTKIE "BERETY". POMÓŻCIE IM DOSTAĆ SIĘ DO LOKALI WYBORCZYCH !


-----------------------------------------------------------------------
„Wielki Potop” prześladuje polski rząd

Bruksela – Komisja Europejska wystawia dla polskiego rządu Donalda Tuska świadectwo totalnej niekompetencji, mimo tego, że polski rząd na czele z panem Premierem przedstawiany jest w pro-rządowych mediach jako wielki mąż stanu i zbawiciel. Również przez te same media tak chętnie lansowana jako historyczna wielka powódź, jest obecnie przedmiotem ostrych działań prawnych przeciwko Polsce i polskiemu rządowi, ponieważ według komisji ds. pomocy humanitarnej, Kristaliny Georgievy, rząd polski dopuścił się rażących zaniedbań i wykazał się wobec komisji EU totalną ignorancją oraz arogancją i nie stawił się w wyznaczonych terminach w celu wprowadzenia w życie odpowiednich środków zapobiegawczych przewidzianych przez komisję EU dla ochrony przeciwpowodziowej terenów zagrożonych, co sprzyja w znacznym stopniu negatywnym skutkom powodzi. Donald Tusk, który rzeczywiście udał się z ogromną delegacją do Brukseli w celu odebrania całej fury pieniędzy dla powodzian w Polsce, nie otrzymał swych wymarzonych miliardów w Brukseli, a jedyne co otrzymał to był potężny cios w twarz. Jeżeli Polska przegra proces, co jest bardzo prawdopodobne, EU nie da Polsce ani grosza na usuwanie skutków powodzi. W sobotę, po tym gdy skandal rządowy stał się powszechnie znany w Polsce, Tusk robił głupie miny i uśmieszki do kamer twierdząc, że właściwie to nic takiego strasznego się nie stało!
Według portalu „Polskaweb” polski rząd i politycy zdefraudowali w perfidny sposób ogromne sumy pieniędzy z dotacji UE. Byli agenci polscy z WSI (dziś także oligarchowie) i agenci z byłej NRD, a także zleceniodawcy z Niemiec zachodnich oraz politycy z Polski pomagają bardzo energicznie w procesach wyprzedaży majątku narodowego za śmiesznie małe pieniądze, otrzymując za swe usługi tłuste łapówki.

Cały artykuł po niemiecku: tinyurl.com/3ac8bdr - KLIKNIJ TUTAJ

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Glosujmy nasze Mocherki na całosć w drugiej turze.
Miejmy dla niewidomych głos.
Miejmy dla emerytów głos prawicy.
Miejmy dla niepełnosprawnych głos.Miejmy głos dla górali,stocznniowców i rolników na PiS
Jeszcze Polska Nie Zgineła!! Chociaż zginęła Elita po raz drugi.
Media są silne przeciwne radiu Maryja,czekam na głos O.Rydzyka jasny i klarowny w tej sprawie
Walczmy za Smolenską prawdę i ukaranie winnych zamachu.
Są zamieszane w to osoby mówia inni.

M+

POLSCY PATRIOCI NIE BIERZCIE PRZYKLADU Z KARDYNALA!

http://www.bibula.com/?p=23100 - KLIKNIJ TUTAJ
http://www.bibula.com/?p=22085 - KLIKNIJ TUTAJStrategia Walki cz 8 "Ostatnia krucjata"
Polacy znowu znaleźli się w szponach mediów znowu są uwiedzeni oszukani i prawdopodobnie zdradzeni. Biją się o lepszego władcę dla siebie nie bacząc na fakt, że każdy z obecnych kandydatów jest tak czy inaczej wykonawcą roli kacyka.

Jak przepowiednia wypełni los Polski

W 1930 roku Rozalia Celakówna wielka mistyczka i wizjonerka podała Polsce wyraźne przesłanie. Uczyńcie Chrystusa Królem Polski nie tylko w sercach nie tylko w rodzinach nie lokalnie ale W CAŁYM KRAJU. Bez relatywizmu bez usprawiedliwień, zróbcie to jasno i wyraźnie. Tak by i władze kościelne i państwowe w jednoznacznej ceremonii ofiarowania dokonały tego szlachetnego i błogosławionego aktu. Mistyczka umarła w uznaniu jej świętości, a obecnie toczy się proces jej beatyfikacji ale temat Intronizacji tak jak przed drugą wojną światową tak do dziś nie jest załatwiony. Błogosławieństwa i szczególna ochrona jaką miał Chrystus otoczyć nasz kraj jakoś rozmyła się w mrokach wojny, komunizmu i europejskiej dyktatury.

POWSTAŃCIE POLACY macie Z CHRYSTUSEM nie załatwioną sprawę.

Społeczeństwo dzięki usilnej robocie mediów, polityków , ogłupiających reklam i ciągłej konsumpcji postępuje w upadku. Stajemy się polskojęzyczną masą użytecznego bydła. Naszym celem jest pożeranie , konsumowanie i śmiecenie. Czy Bydło może mieć głos ? Nigdy! Czemu? Bo jest bezmyślne, puste, zaprogramowane i wytresowane ale nade wszystko jest BEZDUSZNE. Nikt Was nie poważa, nikt się z Wami nie liczy , władcy robią co chcą jakby byli nieśmiertelni. Jakby to do czego tak się spieszą było wieczne. Nie udają już , że im na nas zależy. Nawet w wyborach nie potrafią się jasno określić.
Co my możemy ? Możemy zaskoczyć cały świat ale najpierw rząd i władze kościoła.

OSTATNIA KRUCJATA . Kto przeciwko nam jeśli Chrystus jest z nami !!!

Wzywam Dumny Polski Naród do krucjaty.
Oni nie mogą się określić ale Wy to uczyńcie to wasze święte prawo i zaszczyt. Dzisiaj określcie się kim jesteście? To zróbcie już teraz i odpowiedzcie czy Polskimi Orłami jesteście czy obcymi tej ziemi strusiami.

RZUCAM WYZWANIE CHRZEŚCIJANOM

Chrześcijanie określcie się wreszcie ! Wszyscy w Polsce obchodzą chrześcijańskie święta a 80 % deklaruje, że jest chrześcijanami. Czy to są puste deklaracje ? Określcie się czy Chrystus jest Waszym Królem? Jeżeli jeszcze nie widzisz , że Chrystus w Polsce upada, że teraz my musimy podtrzymać jego krzyż to jesteś biednym naprawdę człowiekiem. Nie mam do Ciebie żalu, bo doskonale wiem jak zostałeś oszukany. Nie widzę Twojej winy w tym cierpieniu ale nie dam Ci dłużej spać i żądam określ się czy jesteś chrześcijaninem od święta, czy jesteś nim tylko w długi świąteczny weekend? Odpowiedz czy Chrystus zasługuje na Intronizację w Polsce? Powiedz prawdę nie kręć nie zasłaniaj się światem , unią europejską , milczeniem władz kościelnych. TY się określ. Przyjdę do Ciebie i zadam Tobie to pytanie. Rzucę Tobie wyzwanie pamiętaj prędzej czy później spotkasz mnie na swojej drodze. Mi odpowiesz w taki czy inny sposób ale co odpowiedziałbyś Chrystusowi? Twój sąsiad to ja i przyjaciel , Polak , członek rodziny, przypadkowy podróżny, z którym się zagadałeś w pociągu. Nazywam się Nowak , Kowalski, Małecki jestem tym , który zada Tobie pytanie, rzuci wyzwanie. Nie rozgniewam się gdy w pierwszym odruchu człowieka rozdrażnionego przebudzeniem będziesz kluczył. Spotkasz mnie innego w innym miejscu. Podzieliłem się misją ale ciągle ja rzucam Tobie rzucam wyzwanie. OKREŚL SIĘ ! CZY JESTEŚ ZA UZNANIEM CHRYSTUSA ZA KRÓLA POLSKI ?Możesz ledwie poprzeć i nic więcej nie robić a ja w modlitwie codziennie będę dziękował za Ciebie.

Jeden za wszystkich wszyscy za jednego.

Określiłeś się ale zrób troszkę więcej ! Znajdź godnych następców porozmawiaj z Mamą Tatą porozmawiaj z bratem możesz rozmawiać z każdym ale najpierw porozmawiaj z bliskimi Tobie osobami z przyjaciółmi . One zniosły już tyle Twoich wybryków , że zniosą i ten. Znajdź w ich gronie pięć osób ,które zdecydują się jak Ty w tej chwili wprowadzić w czyn szlachetne dzieło. Z całego grona przyjaciół ledwie piątka najlepszych , gotowych wprowadzić w czyn Twoje słowa. Niech każda z tych pięciu osób podejmie ideę i poszuka kolejnych pięciu. Ten niewielki cel czyli pięć gorliwych osób, które znajdą kolejną piątkę. Gdy je znajdziesz i wesprzesz uznaj że wykonałeś plan jednak możesz nie poprzestać na pięciu. Zbierz podpisy od innych i sam wyślij petycję za tych , którzy są za Intronizacją lecz wiesz, że nie wystarczy im sił by napisać pismo, pójść na pocztę , wysłać list czy wypełnić formularz w Internecie. Odnajdźcie wszystkie istniejące w Internecie bazy , listy poparcia i wpiszcie tam (za ich zgodą oczywiście ) wsparcie projektu Intronizacji. To tylko odrobinka pracy. Nie zastanawiajcie się nad sympatią do autorów tych odezw. Nie mamy się dzielić tylko dać wsparcie wszystkim już działającym. Dobrze byłoby stworzyć niezależny portal Braterstwa Polaków , który opisałem w części 6 i tam zarządzać całym planem. Przekonanych proś o modlitwę, rozpowszechniaj Nowennę o Intronizację Chrystusa Króla.
Pewien eksperyment udowodnił słuszność tezy, że przez pięć osób możemy przekazać dowolną informację lub przedmiot do dowolnej osoby w kraju. Ten fenomen opisywałem już wcześniej. Tak więc w krótkim naprawdę czasie możemy uzyskać rzeczywistą falę prawdy. Efekt określenia trafi do każdego POLAKA idea Intronizacji rozprzestrzeni się po Polsce w sposób niekontrolowany i niepohamowany. Tego procesu nie da się zatrzymać.

Z westchnień milionów rodzi się grzmot.

To dopiero początek. W pierwszym rzędzie określą się patrioci oraz zbuntowani ludzie świadomi i oni się zaangażują z zapałem. Innym zajmie to więcej czasu. Ostatecznie może się okazać, że jest nas przeogromna braterska moc w ilości. Może się jednak okazać , że papierek lakmusowy jakim jest właśnie Intronizacja wykaże ogromne złoża obojętności ale tak czy inaczej rozpoznamy naszą prawdziwą siłę.
Gdy sprawa Intronizacji ogarnie cały kraj, a wszyscy sprawiedliwi lub zaślepieni się ostatecznie określą. Dojrzycie w koło siebie tysiące i setki tysięcy najlepszych z najlepszych. Wszyscy, którzy podjęli wysiłek i przesłanie rozesłali przez pięciu kolejnych są najbardziej wartościowymi ludźmi naszego narodu. Działają dla dobra Ojczyzny , z wiarą i poświęceniem , bez oczekiwania na zapłatę i pochwałę. To jest właśnie sól tej polskiej ziemi. To na nich będzie można budować zgromadzenie „wykluczonych” to oni ostatecznie sięgną po władze i to oni zrealizują kolejny cel. To są powołani , którzy postawią drugi krok.

Brat Chrześcijanin

Cały ruch chrześcijański jest w niezwykle sprytny sposób podzielony. Zajmuje się przeróżnymi sprawami ojczyzny ale jedność stanowi tylko w teorii. Ciężko zobaczyć w drugim Polaku brata. Stwierdzenie Polak Polakowi wilkiem to nieprawda to medialna fikcja i stereotyp ,który ma nam wmówić że porozumienie między Polakami jest niemożliwe. To wygodna fikcja , której się poddajemy.
Chrześcijaństwo jest na przekór i na bakier z obecnymi humanistycznymi (hedonistycznymi) trendami europejskimi, i konsumpcyjno globalistycznymi.
Chrześcijanie dzisiaj nie wierzą sami sobie. Nie wierzą swoim symbolom nie wierzą w fundamentalne narzędzia. Czemu tak się dzieje ? Bo nie wypada o tym mówić . Bo wypada pozostać nieokreślonym w każdej dziedzinie przykład małżeństwo to przeżytek lekki układzik bez zobowiązań. Można wiele lat żyć w takim nieokreślonym układzie i fajnie jest nie trzeba tak do końca ponosić odpowiedzialności.

Dzisiejszy oczekiwany społecznie obraz chrześcijanina to wizerunek istoty bezwzględnie akceptującej wszystko co się na świecie dzieje. Chrześcijanin nie może powiedzieć NIE ! Nie zgadzam się ! Robisz źle ! Tak nie wolno ! Gdy mówi o Polsce jak zrozpaczony Patriota to według mediów ZIEJE NIENAWIŚCIĄ !!! Warto sobie przypomnieć że chrześcijaństwo to nie NEW AGE .

Jan Chrzciciel nie umarł za chwalenie ówczesnych elit Chrystus też nie za przemowy o miłości. Czyje słowa usłyszeli arcykapłani , faryzeusze i uczeni w piśmie do kogo było skierowane "Wy plemię żmijowe". Możemy się modlić za naszych wrogów możemy ich pouczać NIE możemy milczeć i NIE CHCEMY ICH KRZYWDZIĆ !!!! ALE NIE ZGODZIMY SIĘ NA Globalistyczny , Eurodyktatorski czy jakikolwiek inny lucyferiański nowy porządek świata.

Plewy odpadną od ziarna

Mamy prawdziwe sito czyli misja Intronizacji Chrystusa Króla . Czemu ? Bo pomoże nam skwalifikować ludzi świeckich ale i kapłanów prawych od fałszywych. Tych którzy bez wahania określą swoją misję od tych , którzy są pozorantami, dywersantami i działają na naszą szkodę, na szkodę ojczyzny. Mając na uwadze ich dotychczasowe postępowanie okazuje się , że niemal cała naczelna hierarchia kościelna potępia szlachetny i niewinny pomysł Intronizacji. Mało tego zakazują odprawiania mszy w tej intencji, a księży orędowników tej idei skazali na banicję i obłożyli nakazem milczenia. Nie musimy ich (przeciwników) opluwać ale jak papierkiem lakmusowym odczytamy ich intencję ukrytą za „ALE” . Czyli jestem za ale.

Chrześcijanie mogą zagrać całemu cywilizowanemu światu na nosie mówiąc wprost myślę o jednolitym ruchu chrześcijańskim. Niech przeciwnicy wytoczą wówczas swoje działa - argument kontra wiara jest bez szans i nie ma sensu! Tu trzeba wiary. Mało tego sądzę że argument sztandarowy czyli Intronizacja powinien być na przekór nawet intencji „ojców kościoła” niech i oni się wreszcie określą, po której stoją stronie.
Obawiam się że trzeba wrócić do elementarza. Kto jest najważniejszy i kogo otaczamy czcią ?
Tą postacią jest Chrystus. To trzeba przypomnieć nawet niektórym księżom w kościołach bo oni zachowują się jak gdyby pozapominali. Czasem mam wrażenie, że część z nich najbardziej wierzy właśnie w materializm. Klęknijmy przyjmując komunię okażmy pokorę której im brakuje, przypomnijmy że Królem jest Chrystus i pomódlmy się za kapłanów o łaskę, miłosierdzie i natchnienie dla nich.

Chrystus Wodzem

Wszyscy czekają na wodza, który poprowadzi naród. Powiem wam kto jest wodzem. Wy jesteście wodzami armii Chrystusa ! Możecie powołać kolejnych wodzów. Macie jeden spójny program naprawdę DOBRY program oparty na dobroci, szlachetności, i bezwzględnemu potępianiu zła. Czy możecie dać odpór złu? Pamiętajcie macie spójny program lecz z niego nie korzystacie nawet nie widzicie, że jest na wyciągniecie ręki , jest w Was wystarczy wysilić pamięć.

Wartości chrześcijańskie są bezpieczne dla zasad pożycia w poszanowaniu każdej jednostki, można na ich zasadach tworzyć ład państwowy i materialny. Mało tego ze strony chrześcijan nie grozi nikomu prześladowanie jak to starają się Polakom wmówić komercyjne media.

Dalsze zjednoczenie narodowe nie może zostać wprowadzone z przymusu ale w formie prawdziwej wspólnoty i suwerennej decyzji narodu. Jedyną bramą prowadzącą do zgody właśnie jest Intronizacja Chrystusa na Króla Polski. Tylko ta intencja nas zjednoczy , odsieje plewy od ziarna i ochroni od perfidnej manipulacji jakie został poddany cały biedny świat.
My mamy wiarę , misję , cel i środki więc do dzieła !!!----------------------------------------------------------------------

WIELKA KATASTROFA EKOLOGICZNA - kliknij tutajOSTATECZNA WALKA
Jest zauważalne, że w Kościele nie dzieję się dobrze, że wiele osób odrzuciło Boga i przeszło na różną drogę.
Kościół niezależnie od ludzi jest Święty bo przebywa tam Jezus nawet jeśli była by w tym Kościele jedna osoba i jeden prawdziwy kapłan Kościół będzie trwał bo jest w nim Jezus. Lecz Kościół jest silnie atakowany, już po soborze drugim kiedy zaczęto dwuznacznie odczytywać słowa soboru nastał w Kościele kryzys o czym powiedział Paweł VI, że "szatan wdarł się do Kościoła" i chce go zniszczyć i użyje wszelkich sposobów bo czasy jego panowania na Ziemi dobiegają końca. Pamiętajmy, że dawniej nie było takiego społeczeństwa jak teraz i w Polsce było wiele wierzących osób, bo prawie każda rodzina pozostawała w pełnej jedności z Bogiem co w dzisiejszych czasach staje się rzadkością, a tak bardzo potrzeba światu świętych rodzin na wzór rodziny Chrystusowej. Szczególnie po soborze drugim kiedy szatan użył silnego uderzenia wewnątrz Kościoła i z zewnątrz by rozpocząć ostateczną walkę z Kościołem Chrystusowym my musimy się wykazać szczególną wiernością i siłą by przezwyciężyć ciemności.

Musimy przyjąć Chrystusa nie takiego jak chcemy my czy ktoś z naszego otoczenia, lecz takiego jakim On naprawdę jest.Wytrwają w tych czasach jedynie Ci którzy zachowają do Końca wierność Chrystusowi i jego Kościołowi z papieżem na czele.
Musisz stawać się teraz z każdego dnia coraz silniejsza i stale wzrastać w wierze póki Bóg nam jeszcze daje czas pokoju na świecie i przygotowania. Bo bliskie jest Królestwo Chrystusa i Jego Matki Maryi. Lecz przed tym ogólnoświatowym Królestwem Bożym przyjdzie syn zatracenia dziecko diabła, który już żyje i zbiera swoich wysłanników na świecie i zdobywa siły zanim ukarze się całemu światu jako "wybawca z chaosu", będzie nim Antychryst, który rozpocznie czas prześladowań i rozpęta wojnę zbrojną i duchową z ludzkością. Pamiętaj, że w tym czasie my musimy być wyjątkowo wzmocnieni dlatego w tych czasach tak nadzwyczajne staje się działanie Nieba, działanie Boga i Jego Matki Maryi. Ma to być dla nas przygotowanie na to co nadchodzi i nadejdzie, możliwe że jeszcze za naszego życia dlatego bądźmy każdego dnia przygotowani na odpowiedź na wzywający głos Boga by stanąć od ostatecznego boju, w zbliżającej się ostatecznej walce sił ciemności z siłami światłości.
Musisz wiedzieć, że kiedy przyjdzie oficjalnie Antychryst pod zasłoną człowieka to jedynym i największym oporem będzie dla niego Kościół Katolicki ten który od wieków stał na straży prawdy i sprzeciwiał się złu i grzechowi. Zanim Antychryst się ukarze wie, że swojego odwiecznego rywala musi osłabić i rozpoczyna z nim walkę, w tej walce zbiera tych którzy służyli szatanowi tzn. masonerię z całego świata, która ma za zadanie wewnętrznie i zewnętrznie osłabić Kościół, zająć w nim najważniejsze stanowiska, wchodząc na najwyższe szczeble hierarchicznej jedności Kościoła. W ten sposób osłabiony Kościół będzie musiał stawić w tych czasach czoło wielkiemu atakowi Bestii z całym zastępem piekielnym. Dlatego Bóg wyda Kościół wrogowi ukazując niewiernym, że bez Boga nic nie może zdziałać, że żaden hierarcha, ani świecki nic bez oddania wszystkiego Bogu nie uczyni. Będzie to potrzebne by wszyscy uwierzyli, że tylko interwencja Boga, która w tych czasach nastąpi i Niepokalanego Serca Maryi, wielki tryumf Nieba jest w stanie uratować Kościół i wyrwać go w jednej chwili z rąk oprawcy, co będzie ostatecznym świadectwem dla każdego człowieka, że bez Boga nic nie może zdziałać, a szatan pojmie, że nawet kiedy w sferze ludzkiej wszystko co mógł zdobył i myślał, że odniósł zwycięstwo nad ludzkością i Kościołem Bożym, nie potrafi przezwyciężyć Boga, który w jednej chwili ponownie zniweczył cały plan piekielny.
Po ustanowieniu Królestwa Chrystusa nad całym światem i ludzkością Kościół rozbłyśnie ponownym światłem, a szatan zostanie ostatecznie przegrany i zwyciężony, a Maryja z pomocą ludzi oddanych jej Niepokalanemu Sercu(zastępu, który w tych czasach formuje na całym świecie na ostateczną walkę) zwiąże szatana Różańcem Świętym, który dała nam jako broń na czasy ostateczne, i każda odmówiona przez człowieka część różańca będzie stanowiła wieczny łańcuch, który na zawsze unieruchomi szatana, by już nie mógł wpływać na życie dzieci Bożych.
Do tego czasu należy modlić się i nie poddawać mimo wielu trudności jakie na naszej drodze będziemy spotykać, gdyż szatan w tych czasach czuwa i nie śpi, a my mamy z Chrystusem podjąć ostateczną walkę o życie bądź potępienie wielu dzieci Bożych.

Dlatego jeśli przed nadejściem ostatecznego Królestwa Bożego nad światem przyjmiemy sami, oficjalnie Królowanie Jezusa nad Polską i każdym narodem przyśpieszymy Boże zwycięstwo nad szatanem i ocalimy kraj przed straszną karą wylaną na ludzkość przez zatwardziałość i nie przyjęcie Królestwa Chrystusowego. Szatan w narodzie tym nie znajdzie dla siebie miejsca bo Chrystus Król, będzie miał wpływ na losy całego narodu i to On ze swą Matką Maryją będzie ochraniał narody poddanego Bożemu Królowaniu, w wojnie która już się rozpoczęła o życie dusz ludzkich.

Króluj nam Chryste - AdrianRatunek dla nas

TO JEDYNE OBJAWIENIA NMP O SOBIE.
KIEDY POZNA SIĘ TESTAMENT I WOLĘ ZBAWICIELA WOBEC SWOJEJ ZIEMSKIEJ MAMY WSZYSTKO STAJE SIĘ JASNE O JEJ WIELKIEJ ROLI, POTĘDZE, MIŁOŚCI I MOCY.
CHWYĆMY ZA RÓŻANIEC BO ZAMIAST II TURY WYBORÓW MOŻE ROZPĘTAĆ SIĘ III WOJNA .
MARYJA PROSI I OSTRZEGA.
PAPIEŻ BENEDYKT XVI NIE NA PRÓŻNO 10 CZERWCA POŚWIĘCIŁ SERCU MARYI WSZYSTKIE OSOBY KONSEKROWANE BOGU, OBEJMUJĄC CAŁY GLOB ZIEMSKI.
RÓWNIEŻ KS. NATANEK MAJĄC NIEJAWNE INFORMACJE OSTRZEGA, ŻE JEDYNY RATUNEK MOŻE BYĆ TYLKO Z NIEBIOS.
ZA GŁUPSTWO UWAŻA NADZIEJĘ W POLITYKA I NADZIEJĘ W WYBORY.
TO BÓG JEST PANEM HISTORII DZIEJÓW I BEZ JEGO WOLI NIC SIĘ NIE STANIE.
JEST W STANIE ODWOŁAĆ KAŻDEGO UZURPATORA jak w Smoleńsku.
GNIEW BOGA OJCA JEST CIĄGLE UŚMIERZANY PRZEZ MARYJĘ.
BÓG JUŻ NIE MOŻE DŁUŻEJ ZNIEŚĆ POHAŃBIENIA I UPOKORZENIA.
Tadeusz.

TESTAMENT JEZUSA - KLIKNIJ TUTAJ


------------------------------------------------------------------

PARADA ULICAMI WARSZAWY
JESZCZE PRZED ZŁOŻENIEM PRZEZ NAS OFICJALNEJ PETYCJI WYŚLIJ DO PREZYDENT WARSZAWY HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ SWÓJ OSOBISTY PROTEST PRZECIWKO HOMOSEKSUALNEJ PARADZIE EUROPRIDE.

EMAIL: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

PONIŻEJ PROPONOWANA TREŚĆ MAILA. JEŚLI CHCESZ WYKORZYSTAĆ TEN SZABLON, TO PAMIĘTAJ, ŻEBY NA KOŃCU SIĘ PODPISAĆ.
NIECH WŁADZE ZOBACZĄ, ŻE JEST NAS DUŻO I NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASZEGO GŁOSU.
PISZĄC DO PREZYDENT WARSZAWY, DAJ DO WIADOMOŚCI, odpisz na NK - BĘDZIEMY WTEDY WIEDZIEĆ, ILE MAILI ZOSTAŁO WYSŁANYCH.

------------------------------------------------

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, pok. 129
00-950 Warszawa
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

Szanowna Pani Prezydent,
w dniach 9-18 lipca br. Warszawa stanie się stolicą światowego homoseksualizmu.
W tych dniach środowiska homoseksualne całego świata planują zorganizowanie
w Warszawie cyklu imprez pod nazwą: „Europride 2010”. Częścią tego wydarzenia ma być zaplanowana na 17 lipca br. parada ulicami Warszawy. Przewidywana liczba uczestników parady to nawet kilkadziesiąt tysięcy osób (głównie z zagranicy).

Dlatego:
• Chcę wyrazić swój sprzeciw wobec promowania wartości homoseksualnych i homoseksualnego stylu życia na ulicach Warszawy.
• Uważam, że miejsca publiczne, takie jak ulice naszej stolicy, nie są odpowiednim forum do masowego manifestowania czyjejkolwiek seksualności.
• Organizacja parady jest sprzeczna z dominującą w naszym kraju moralnością chrześcijańską. Na tej podstawie sądzę, że na tej imprezie dojdzie do wywołania zgorszenia w miejscu publicznym, co zresztą narusza art. 51. § 1. Kodeksu wykroczeń („Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”).
• Wyrażam także swoje obawy z powodu groźby wywołania niepokojów społecznych i zakłócenia porządku publicznego, tak jak to ma miejsce wszędzie przy okazji organizowania imprez o podobnym charakterze.
• Parada ma być częścią kampanii na rzecz wprowadzenia możliwości zawierania w Polsce związków jednopłciowych. Uważam, że takie postępowanie narusza art. 18 Konstytucji RP („Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”).
• Bazując na art. 72.1 Konstytucji RP („Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”), oczekuję, że władze miasta będą respektowały elementarne prawo dzieci do ochrony przed demoralizacją.
Apeluję do władz Warszawy o niewyrażanie zgody bądź cofnięcie zgody na zorganizowanie ww. imprezy na ulicach stolicy naszego kraju.

Z poważaniem

-----------------------------------------------------------------------

WYBRANE ORĘDZIA MARYI DANE KS. GOBBIEMU - KLIKNIJ TUTAJ
(z imprimatur)
Dongo (Como), 13.06.1989, Rocznica drugiego objawienia fatimskiego
24 czerwiec 2010

Chicago: Syreny ostrzegły przed tornadem
(24.06/14:05) - Kolejna niszczycielska burza w ciągu ostatniego tygodnia nawiedziła wczoraj Chicago. W mieście zawyły syreny alarmowe, ponieważ meteorolodzy spodziewali się tornada. Według wciąż niepotwierdzonych oficjalnie doniesień, słabe tornado pojawiło się nad miejscowością Downers Grove, na zachodnim przedmieściu Chicago. Tymczasem zalążek kolejnego tornada, tym razem w postaci komina chmurowego zaobserwowano w pobliżu międzynarodowego lotniska Midway. Z powodu niewielkiej widzialności na głównych lotniskach w ciągu kilku godzin odwołano pół tysiąca lotów. Najbardziej pustoszący okazał się wiatr osiągający w porywach 117 kilometrów na godzinę. Na ulicach metropolii leżą połamane gałęzie, które tarasują ruch. Na przedmieściach gałęzie upadały na linie energetyczne, powodując ich zrywanie. Bez prądu pozostaje około 220 tysięcy gospodarstw domowych. Na skutek potężnej ulewy wiele dróg, nawet najważniejszych autostrad, znajduje się pod wodą. Nawałnica zakończyła się bardzo miłym akcentem, ponieważ, gdy ciemne deszczowe chmury zaczęły ustępować, niebo przecięła kolorowa, podwójna tęcza. W tej chwili pogoda uspokoiła się, ale w rejonie Chicago nadal obowiązuje ostrzeżenie przed możliwością intensywnego deszczu, mogącego powodować podtopienia. W Chicago w tym tygodniu utrzymywała się bardzo nieprzyjemna, szklarniowa aura. Temperatura sięgała 30 stopni i prawie codziennie przechodziły burze. W ostatni piątek (18.06) wiatr osiągający 112 kilometrów na godzinę powybijał okna w drapaczu chmur Willis Tower (dawniej Sears Tower), najwyższym budynku w całych USA. W kolejnych dniach upał wróci, ale tym razem towarzyszyć mu będzie wyłącznie pogodne niebo. www.twojapogoda.pl


25 czerwiec 2010
Orędzie z 25 czerwca 2010r. z Medjugorje

„Drogie dzieci! Z radością was wszystkich wzywam byście z radością żyli moimi orędziami, jedynie w ten sposób, kochane dzieci, będziecie mogli być bliżsi mojemu Synowi. Pragnę was wszystkich prowadzić tylko do Niego, bo w Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość swego serca. Wszystkich was błogosławię i kocham bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.Dzisiaj odkryłem rzecz , którą muszę się pilnie podzielić. INTRONIZACJA, która nas jednoczy jest przesłaniem ponad pokoleniowym mistycznym
Jezus Chrystus Król Polski - to zakodowana odwieczna misja naszego narodu opisana mottem Bóg - Honor - Ojczyzna.
To nie jest przypadek , że Intronizacja jest wypełnieniem narodowej powinności i drogi ukrytej jako przekaz dla nas od naszych natchnionych mądrością przodków.
BÓG HONOR OJCZYZNA - to głos przodków powtarzany przez wieki by pouczać następne pokolenia tak długo aż się wypełni.
Jezus Chrystus to BÓG KRÓL - to zaszczyt = HONOR Polski = OJCZYZNA
Zaszczytem, czyli honorem jest KRÓLESTWO. I naszym honorem jest poddanie Jemu.

To spójne odkrycie powaliło mnie dzisiaj na kolana. Przypadków jest tak niewiele, mniej niż nam się wydaje.
Czy to przypadkowy splot słów prowadzący nas od pokoleń do Intronizacji? To niesamowity fenomen!
Pozostań z Duchem Świętym Twój mały przyjaciel - JaxKOMOROWSKI POPIERA WOJNĘ Z IRANEM, KTÓREJ MY NIE CHCEMY. NIECH SAM IDZIE NA WOJNĘ !

Komorowski wkrótce będzie cieszył się poparciem pani Sekretarz Stanu Clinton. To poważne i niebezpieczne poparcie polityczne dla wybrańca PO. Niestety wizyta odbędzie się z wojną w tle. Właśnie szykuje się wielki najazd na IRAN.
Poproś proszę wszystkich Twoich przyjaciół o modlitwę bo rozumem nie zdziałamy tu wiele.
Poparcie Komorowskiego przez Clinton będzie okupione Polską Krwią gdyż Polacy mają w zamian czynnie poprzeć wojnę w IRANIE.
NIE POPIERAJCIE WOJNY - ŻADNEJ !!!
NIE DLA KOMOROWSKIEGO !!!
Nie pozwalajmy na oszukańczą misję w Afganistanie !!!
Nie zapominajcie o hańbiącej misji i bezsensownym udziale Polaków w wojnie w Iraku !!!
Oszukują nas !!! Polska zyskała na tych wojnach jedynie wstyd i śmierć !!!
Za te najazdowe wojny płacimy krwią naszych synów !!!

Wojna w IRANIE
http://newworldorder.com.pl/artykul,2245,WOJNA-NAJAZD-NA-IRAN-POpierajcie-USA
Dzisiaj możemy się modlić i rozpowszechniać tę informację zanim będzie za późno.
Niech Pan da łaskę Pokoju Tobie i nam - Mieczysławo. Serdecznie pozdrawiam - jaxCudotwórca
Pewien facet,bez krępacji
Cud ogłosił całej nacji
Trafnie uznał,lud to kupi
Lud naiwny, ciemny, głupi

No i młodzież uwierzyła
Do urn śmiało podążyła
I ci z Wronek i Pułtuska
Też oddali głos na Tuska

No, nareszcie jest nadzieja
Naród wybrał czarodzieja
Niezależni dziennikarze
Truli coś o Polsce marzeń.

To co im naobiecywał
Po wyborach odwoływał
Toż to kawał hipokryty
Rude włosy ,wzrok kosmity

Sery ,jajka podrożały
A indeksy pospadały
Chociaż rządzą nic nie mogą
Nic nie wiedzą ,nic nie zrobią

Walka z PiSem PUNKT PROGRAMU !

Gratuluję SUPER PLANU !
Obiecanki sie skończyły
Puste hasła poznał lud
No i w końcu stał się CUD!
Czary mary wyszedł SMRÓD-----------------------------------------------------------------

Proszę wejść na tę stronę -petycja o obserwatorów OBWE
http://pis-sympatycy.pl - KLIKNIJ TUTAJBĄDŹ RYCERZEM CHRYSTUSA KRÓLA       wejdź na stronę -->> kliknij tu50 PYTAŃ DO KOMOROWSKIEGO - KLIKNIJ TUTAJPANI MIECZYSŁAWO !!! SZCZĘŚĆ BOŻE !!!! POZDROWIENIA Z HOUSTON - TEXAS

ŻYCZĘ PANI I WSZYSTKIM POLAKOM W POLSCE I ZA GRANICĄ WYBORU PANA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO NA PREZYDENTA NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ !!!
BO POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA !!!
TAK NAM I WAM DOPOMÓŻ BÓG !!!!
Halina Dahl - USANOWENNA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W OBRONIE OJCZYZNY
*Wkrótce następne - ostateczne wybory. W domach, kościołach i klasztorach trwamy na modlitwie w intencji Ojczyzny. Dwa miecze, którymi posługują się rycerze, to modlitwa i post. "Nasz Dziennik" z Rycerstwem św. Michała Archaniołarozpoczyna Nowennę do św. Michała Archanioła, Księcia Aniołów i Pogromcy szatana. Codziennie, do przedwyborczej soboty, będziemy zamieszczać modlitwę o szczególne błogosławieństwo dla Polski.* *link do dzisiejszego artykułu:*

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100625&typ=wi&id=wi01.txt - KLIKNIJ TUTAJ

od dzisiaj rozpocznijmy nowennę do św. Michała Archanioła - modlitwa na dzisiaj ( na kolejne dni znajdziecie Państwo modlitwę na stronie

www.naszdziennik.pl link do nowenny po prawej stronie pod tytułem w dziale.)

*Dzień pierwszy

*Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym za twoim przykładem zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.

Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...; Litania do św. Michała Archanioła; Modlitwa Papieża Leona XIII

Prześlij tę informację wszystkim, którzy mogą się włączyć w wielką modlitwę narodu.

POZDRAWIAM! Z Panem Bogiem Ewa Jurasz
Pisz do mnie na adres: ewajurasz@ghnet.pl----------------------------------------------------------------------------------

S.O.S. dla pokrzywdzonych
Zwracam się do Was ze szczególnym S.O.S w tym dniu 29 rocznicy objawień Matki Bożej w Medziugorju, o zrobienie z tej okazji w miarę swoich możliwości prezentu dla Nieba.
Zwróciła się do mnie osoba przedstawiając dramat swojej koleżanki, z którą nie widzą już wyjścia z patowej sytuacji, w jakiej się znalazła. Osoba ta nie widząc mozliwości juz wyjścia z wygrzebania się od odsetek bankowych, które rosną od rat kredytu jaki była zmuszona wziąć dla ratowania sytuacji rodzinnej, jest gotowa popełnić samobójstwo. Dlatego nazwałam tego maila S>o>S gdyż sprawa jest naprawdę b. poważna, zapoznałam się z całą sytuacją i dlatego zwracam się do Was również o pomoc, nie będę przedstawiać całej sytuacji bo to horror, niech Wam wystarczy moje zaangażowanie się w to.
Oto pomysł jakim, tak uważam, natchnął mnie Duch Święty dla rozwiązania tego problemu. Posłużył się również i pomysłem Sióstr z Wrocławia, które to obliczyły w jaki sposób wpłacając małe kwoty, można im pomóc w zebraniu pieniędzy na remont dachu.
I ja idąc tym tropem proszę każdego z was, jeżeli moze wpłacić na nr konta,(które utworzyliśmy już zbierając fundusze na Ogródek Matki Bożej w Nazarecie, a teraz jest niewykorzystane) sumę ok 20-30 zł lub ile może, aby pomóc spłacić te zadłużenia od razu i aby odsetki nie gromadziły się więcej. Osoba ta pracuje i w jakiś sposób moze płacić, tylko przerażający jest system bankowy, który to wszystko niszczy. Tak, że pomyślałam, aby te pieniądze, które wy jej teraz darujecie - tak to nazwijmy- w miarę jak będzie je zwracać już nie do banku tylko na to samo konto, ja będę przekazywać potrzebującym Siostrom, na Misje lub na Caritas, lub może być inna potrzeba jak teraz na powodzian czy na szkody po trzęsieniach. Tak, że te pieniążki, które w tej chwili byście zainwestowali w ratowanie tej osoby, będą przez nią sukcesywnie zwracane i przekazywane na Boże cele i dzieła, a tym samym możemy uratować życie ludzkie i dać nadzieję człowiekowi, tym bardziej Was o to proszę w tym szczególnym dniu.
Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzą na tę prośbę. podaję nr konta (Małgorzata to moje urzędowe imię) dziękuję w imieniu tej osoby, oraz jej koleżanki, która w swojej niemocy to powiedział, a sama i dla niej już kredyt wzięła. Ewa Jurasz Dane do przelewów: Małgorzata Jurasz, 34-331 Świnna, ul. Wspólna 77, nr 70 1600 1013 0002 0014 8062 6150, wpisując S.O.S tytułem wpłaty. Dziekuję.

---------------------------------------------------------------------------------

Panie Jezu -Marta pyta, czy daty 15 do 20 sierpnia b.r. będą tragiczne?

Pan Jezus: "  Każda data może być tragiczna, jeżeli wybierzecie źle prezydenta - człowieka, który nie chce Mnie znać a posłuszny jest Mojemu wrogowi. Mówiłem wam - każda data może być tragiczna, jeżeli nie będe waszym KRÓLEM, bo sługa nie ma władzy a narazie Moja Matka płacze nad wami.
Jeżeli prezydentem będzie niewłaściwy człowiek, to wasze położenie geologiczne powoduje, że jesteście zagrożeni od waszych sąsiadów.
                                          Jezus Zasmucowny".

Niebezpieczne poparcie Komorowskiego przez Clintonową w zamian za poparcie wojnyw Iranie
http://newworldorder.com.pl/artykul,2245,WOJNA-NAJAZD-NA-IRAN-POpierajcie-USA
http://newworldorder.com.pl/artykul,2239,Clinton-i-Owsiak-asami-Komorowskiego
coś z rodzimego podwórka
http://niezalezna.pl/article/show/id/35948
http://niezalezna.pl/article/show/id/35771
Druga sprawa to Kryzys jaki szykuje Polsce obywatel brytyjski a jednocześnie nasz - minister finansów Rostowski
Tak na marginesie to dwa obywatelstwa nie wykluczają współpracy na dwa fronty, a to jest niedopuszczalne. Drugi taki rodzynek to Sikorski ciekawe komu służą ? Podobno nie można mieć dwóch panów.
Tu masz link do tego jakich mechanizmów użyto do by spowodować fikcyjny wzrost i przygotować nam grecką biedę.
http://newworldorder.com.pl/artykul.php?id=2224&tytul=Polskie+Finanse+w+r%C4%99kach+Greckiego+RZE%C5%B9NIKA
gdyby był problem to rezerwowy link do tych pozycji
http://newworldorder.com.pl/profil.php?user=jax&start=1Dzisiejsza debata Kaczynski a Komorowski pokazała jak to pan Komorowski potrafi machać
rekami jak odwołuje się do solidarnosci i jednosci ,a argumentów prawdziwych nie ma!
Łga, łga jak nikt dotąd! Ludzie nie widza tego?, to samo robi Tusk i wielu z PO i nie tylko z PO ,i z innych partii też.
Mamy problem przyjaciele PRAWDY!!!-bo i media kłamia, manipulują na niekorzyść Doktora Prawa Jarosława Kaczyńskiego.

Myslę ze wielu z Was to rozumie i podejmie też kroki ,by PO odeszło od władzy i pozostawiło wybór narodowi jej dobrym obywatelom.

Mysle ze dokonaja starań by wygrał Kaczyński i jego merytoryczne i trafne podejscie do polityki i służby Narodowi.

Z Panem Bogiem. AnatolWarto przeczytać.Wielu papieży było zaangażowanych.
Gdyby usłuchali NMP nie doszłoby do takiego zdziczenia i profanacji Przenajświętszego Sakramentu u osób poświęconych Bogu.
Jest to wydanie gdzie fragmenty są całe i pełne.
O dziwo mając dodatkowe dane znalazłem je u ojców np.Jezuitów ale okrojone i zatajone o niewierności i potępieniu osób konsekrowanych (znajdujących się w piekle). Kliknij tutaj oraz tutaj

Szczęść Boże Droga Mieczysławo,

Bardzo ucieszyło mnie to, że zamieściłaś mój list do Polonii wołajacy o pomoc dla powodzian,
na twojej czerwcowej stronie.
Myślę , ze chociaż w taki sposób mogłam się przyczynić do niesienia pomocy powodzianom.
Modlitwa i obecność drugiego człowieka mądrego, zrównoważonego, patrzącego z perspektywą,
pomagającego materialnie jest dziś dla tych ludzi jedynym ratunkiem.

Jestem bardzo szczęśliwa , że zapytałaś Pana Jezusa o mnie, bo dostałam taką piekną odpowiedź.

Nadchodzi druga tura wyborów prezydenckich w naszym kraju.
Niech każdy komu leży na secu przyszłość naszej Ojczyzny,
przyjmie Komunie Świętą w niedzielę z intencją wygranej jedynego patrioty,
który może uratować Polskę i świat i koronować Chrystusa na Króla Polski,
tj. z intencją wygranej Jarosława Kaczyńskiego.

Z Panem Bogiem Mieczysławo - Agnieszka
Księża Marianie przysłali daty zamówionych wcześniej intencji.

Oto terminy Mszy Świętych, które będą odprawione w Bazylice Mniejszej w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - Bolesnej Królowej Polski
w takiej intencji: O POKÓJ W NASZEJ OJCZYŹNIE I NA CAŁYM ŚWIECIE oto terminy Mszy Świętych:

22 sierpnia 2010 godz 7.30
15 września 2010 godz. 7.30
6 października 2010 godz. 7.30
2 listopada 2010 godz. 7.30
29 grudnia 2010 godz 7.30

z prośbą aby każdy w tym dniu wziął udział we Mszy Świętej w najbliższym Kościele, przystąpił do Komunii Świętej, odmówił modlitwy z wielką gorliwością takie jak: Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W łączności z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, wraz z całą Polską i całym światem.

Christus Vincit, Christus Regnat!Boże - chwałą Twoją nas okryj i Krwią Twoją JEZU NASZ KRÓLU - obmyj w czasie wyborów i w razie wojny i nędzy.

A Maryja Nas niech schroni na każdy dzień pod swoim płaszczem. Polaków musi przebudzić O.RYDZYK nie Dziwisz co Tuskowi i Komorowskiemu rękę podaje.
Trzymajmy się PRAWDY,którą objawił nam Jezus Chrystus w Biblii i objawia każdego dnia. Anatol


Autorką
„Mistycznego Miasta Bożego"

jest czcigodna służebnica Boża - Maria od Jezusa, przeorysza klasztoru Franciszkanek w Agredzie (Hiszpania). Świątobliwa Maria z Agredy zmarła w roku 1665, pozostawiwszy dzieło, będące plonem mistycznych objawień i zawierające obszerny opis żywota Najświętszej Maryi Panny.
Co prawda są tam w kompilacji pdf masońskie gwiazdki ale należy zauważyć, ze takie same widniały na cudownym medaliku i stąd autor kompilacji (bezinteresownie sporządzający pdf w celu ewangelizacji ludzi dobrej woli) wzorując się na ornamentach które były niekwestionowane i puszczane w ruch przez franciszkanów Milicji Niepokalanej której gwarantem był święty Ojciec Maksymilian Kolbe nie mógł przypuszczać, że robi coś niestosownego.
Widać tu bezczelność szatana, który śmieje się , że przez te masońskie gwiazdy ludzie nie będą czytać Objawień Niepokalanej której nienawidzi z całych swych sił i jego historii upadku i poniżenia do dna piekła.
Dopiął swego mimo imprimatur kościoła.
Książkę jest do nabycia w pustelni Niepokalanów w Grzechynii u ks.Piotra Natanka.
Tadeusz
Kliknij tutaj

Kochani Rodacy a szczególnie Kapłani z Radia Maryja - bardzo proszę - włączcie się w politykę. posłuchajcie biskupa Małysiaka (www.echoChrystusaKrola.net) w maju jak mówi, że nie można oddzielić religii od polityki. Jeżeli zwycięży p. Komorowski to i Was zniszczy a jeżeli zwycięży p.Kaczyński to Was wywyższy.
Przemówcie do wszystkich - póki jeszcze czas.
Doskonały jest tylko Pan Bóg a człowiek, jeżeli chce może dążyć do doskonałości.
Nie mogę słuchać jak bluźnią przeciw J.Kaczyńskiemu a premier i cały rząd milczy gdy te obelgi posyła ich kolega.
Jaki rząd takie państwo.MK
Korespondencja z Uzbekistanu- rozmowy przy kielichu "mszalnym" .

Polska wybiera Prezydenta.
W Europie na przemian ulewy i upały. W Afryce Mistrzostwa Świata w Futbolu...
W Ameryce plama ropy na oceanie Atlantyckim. W Chinach 400-lecie Mateusza Ricci wielkiego astronoma i misjonarza.
Do Kirgizji powracają niektórzy uciekinierzy przebywający w obozach dla uchodźców w Uzbekistanie. Obozy są rozmieszczone w szkołach i hotelach andidżańskiego obwodu. Nasze siostry Matki Teresy planowaly dotrzec z
pomocą humanitarna, ale okazało się to niemożliwe, bo w obozach panuje reżim wojskowy i osoby postronne nie są dopuszczane z obawy o eskalacje konfliktu na teren kraju. Dowiedzialem sie również, że w obozach są
głównie kobiety i dzieci. Mężczyźni pozostają w Kirgizji by pilnować swych domów, ponadto nie są przepuszczani przez granice rownież z obawy przed potencjalnymi prowokatorami. Ci,którym udało się przedrzeć są od razu kierowani do aresztu.
W samym Uzbekistanie tymczasem od tygodnia przebywa w gościnie człowiek -legenda. Współtworca małego cudu odrodzenia kościoła na "Jedwabnym Szlaku"po kilku stuleciach niebytu. Ciekawa rzecz, że jakoś bez echa minęła 19-go
czerwca 660-ta rocznica męczeństwa Franciszkanów z Armałyku.
Sześciu braci z Włoch, Hiszpanii, Francji i z Indii w brawurowym tempie odrodziło upadłego ducha Nestorian przywracając do życia chrześcijańską wiarę w Chorezmie w Samarkandzie i w krainie Ujgorow. Niemal 800 lat Nestorianie trwali w tych okolicach. Potrzebny byl im jednak nowy impuls,bo morze islamu zblizalo sie do tych okolic. Wspomniana grupa szaleńców
pomimo wątłego zaplecza dokonywała cudów. Byli młodzi i utalentowani. Za swe sukcesy zapłacili cenę najwyższą, przyjęli śmierć męczeńską. Ich mogiła zachowała się. Odszukał ją pewien pasjonat 84-letni misjonarz z USA.
Znajduje się 3 km od kazachskiej granicy na terenie Chin w prowincji Sin Dzian (Wschodni Turkiestan - Ujguria).
Zapewne do dziś te okolice byłyby nestoriańskie lub katolickie, gdyby nie fanatyzm Tamerlana, który z takim samym uporem jak dzisiejsi talibowie zmuszał swych poddanych do przyjmowania islamu.
Warunki do powrotu chrześcijan powstały po podboju Turkiestanu przez Rosyjskie imperium w 1865-1875-tych latach. Trafili tutaj rosyjscy koloniści wyznający prawosławie i polscy zesłańcy - katolicy. Zaroiło się więc od cerkwi i kościołów. Poprzez głupotę i złośliwość komunistów meczety i wieże chrześcijańskich świątyń zniknęły. Kościół jednak trwał poprzez żywioł polskich, niemieckich, nadbałtyckich, ormiańskich a nawet węgierskich i ukraińskich zesłanców. W Azji Środkowej w czasach sowieckich chrześcijański zaczyn trwał jakby wbrew logice.
Pomimo wielu przeszkód i ogromnej migracji ludów zaczyn ten trwa. Historia zna pewne nazwiska osób, które jak średniowieczni Franciszkanie postawili na kartę wszystko ryzykując nawet życie.
Podobnie brawurowym człowiekiem jak nasi męczennicy z Armałyka był w latach 1975-1992 był wzmiankowany wyżej gość Uzbekistanu x. Prałat Józef Świdnicki, który podążając śladami innego wybitnego zesłańca ks.Bukowińskiego podniosł ducha tutejszych zesłańców i przekonał ich, że ich cierpienia miały sens teologiczny.
Na te i inne tematy chcę zwrócić uwagę polskich powodzian, kibiców i polityków. Warto przecież dla przewietrzenia mózgu zmienić temat i zagłębić się w los odległych ludów. Mam nadzieję, że ta lektura poszerzy horyzonty czytelnika.
Polacy już dawno przestali być ludźmi zaściankowymi. To podarunek wolności. Oby nam go nikt nie odebrał, jak to bywa na codzień na Azjatyckim Kontynencie. Zapraszam do obejrzenia kilku egzotycznych zdjęć dwu medrese z epoki Tamerlana, naszego kościoła i cerkwi w Taszkiencie oraz kaplicy w mieście Fergana. Zachęcam też do zapoznania się z dwoma tekstami poświęconymi osobie Prałata Józefa i jego współczesnych.
Abstynentów chcę uspokoić, że wspomniany w tytule kielich był pusty.
Rozmowy natomiast były pełne treści.
Nazbierało się tego 15-cie stroniczek A-4...
Życzę miłej lektury.

ks. Jarosław Wiśniewski - Taszkient - Uzbekistan
web-page: www.orient.to.pl
Czytaj Rozmowy przy kielichu oraz W sowieckim raju
JEDNOSTRONNA NAGONKA MEDIALNA NA SUKCES - PO - GROZI MONOPOLEM WŁADZY.

Kliknij tutaj i tutaj

IN VITRO - TO PRZYNAJMNIEJ PIĘĆ ZGONÓW LUDZKICH ABY URODZIŁ SIĘ JEDEN CZŁOWIEK

ON VITRO - TO CYWILIZACJA ŚMIERCI

Tu można wziąć udział w sondzie przed- wyborczej.
http://www.apokalipsa.info.pl/sonda.htmOBÓZ WYPOCZYNKOWY
Chrześcijański obóz "GORCE" 24 lipca - 2 sierpnia br.(10 dni) dla rodzin i samotnych
Zajęcia pod opieką przewodnika, animatorów i nauczyciela. Codzienna Msza św. spotkania i rozmowy na tematy rodzinne i inne.
Wycieczki busem i piesze - szlakami papieskimi (spacery w Gorcach, Beskidzie Wyspowym i ew.Tatrach)
Konkursy i wspólne zajęcia obozowe, ogniska, przewidywane niespodzianki. Planowana wycieczka na Słowację.
Zabieramy: N.Testament, różaniec, notatnik, plecak, Dow.osobisty wygodne buty i płaszcz p-deszczowy i dobry nastrój.
Koszt: 600zł przy 3 osobach - 550zł./os ( noclegi, posiłki, przewodnik) Dopłata za wycieczki autokarowe .
Zbiórka przed kościołem M.B.Ostrobramskiej - 24.07br. godz.6.45
Zapisy: Warszawa, Ostrobramska 72 salka k/kancelarii wtorki 16-18.oo
tel. 507183347 ew.022/8122176 godz. 9-16.oo 226717634

POZDRAWIAM!
Z Panem Bogiem
Ewa Jurasz

Pisz do mnie na adres: ewajurasz@ghnet.pl

Zapraszam na przesłuchanie P.Komorowskiego dot. katastrofy w Smoleńsku
http://niezalezna.pl/article/show/id/36079


Witaj Mieczysławo -

Dziś rano czytałam słowa Matki Bożej przekazane 3-go maja 2008 Człowiekowi i zamieszczone na jego stronie. Jest tam mowa m.in. o tym, że Europa odcina się od swoich korzeni. Przypomniało mi się wtedy, jak to kilka dni temu Rafałek opowiadał mi, że jego turecki kolega wyznał mu, że Turcja po to chce wejść do Unii aby tą Unię zaatakować. Obserwując ich sposób bycia tu w Wiedniu nie zdziwi mnie jeśli tak się rzeczywiście stanie. Rafałek przez parę lat przyjaźnił się z Turkiem ale z dnia na dzień przyjaźń musiała zostać zerwana ponieważ Rafałek jest katolikiem. Ile to dziecko wtedy łez wylało. Innym razem został zaatakowany przez grupę rówieśników, ponieważ nosi szkaplerz. Mówił mi, że myślał, że już po nim, tylko niespodziewanie nadeszła nauczycielka i napastnicy uciekli w popłochu. Dużo razy miał przykrości z powodu krzyżyka czy medalika, które nosi. Dużo by opisywać. Pewne jest, że siedzimy na bombie, i to potwornej. Oby Polacy byli mądrzejsi w tym względzie od Austriaków i nie wpuścili do siebie tak odrębnych kulturowo i religijnie Euro- Azjatów w ramach "integracji", na którą oni wcale nie mają ochoty.
Widzę, że zachęcasz ludzi do wstąpienia w szeregi Rycerzy Chrystusa Króla. Ja mam zaszczyt nim być już prawie 2 miesiące
Zauważyłam, że masz też materiał na temat Matki Bożej Rosa Mistica. Tu w Wiedniu jest taka możliwość, że można do siebie przyjąć Jej Figurę na 2 tygodnie i właśnie teraz Ona u nas gości.
Kochana, tak wyraźnie czuję Jej obecność. Trzy lata temu byłam w Montichiari-Fontanelle. W miejscu gdzie stała Matka Boża i wkładała rękę do strumyczka, nadając jej uzdrowicielską moc. Stoi tam teraz kapliczka z Jej wielką Figurą. Szkoda tylko, że Bazylika, w której było objawienie, była zamknięta. Postaram się wysłać potem do Ciebie co ładniejsze fotki z tego miejsca.

Wczoraj spędziłam godzinę na modlitwie w kościele. Modliłam się dużo do Ducha Świętego oraz m.in. modlitwami z książeczki "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najśw. Maryi Panny" Św. Ludwika Grignion de Montfort. Pamiętam czasy 11 lat temu jak pierwszy raz wpadła w moje ręce ta książeczka, byłam oczarowana jej treścią. Bardzo Ci ją polecam.

Przyznam Ci się, że ostatnio, gdy chciałam zachęcić innych - osoby bardzo uduchowione - do zapoznania się z Twoją stroną dostałam od nich negatywną ocenę, zwłaszcza od jednego, autora pewnej religijnej strony związanej z Vassulą. Dużo tłumaczył dlaczego to do Ciebie nie mówi prawdziwy Jezus i że diabeł nam kradnie czas A ja się pytam: dlaczego nie mielibyśmy się skupić na Intronizacji? Przecież w tym będzie Chwała Boża i pożytek całych narodów. Narobił mi ten "ekspert" dużego zamieszania. Gdy po wymianie ostrych z nim e-mailów poprosiłam Pana Boga o podpowiedź co jest prawdą, otworzyło mi się na stronie w Piśmie Świętym, gdzie było zdanie w 26-tym rozdziale u św. Mateusza, werset 10 " A widząc to Jezus to rzekł im: czemu sprawiacie przykrość tej niewieście, wszak dobry uczynek względem Mnie spełniła?" Przepisałam ten fragment mojemu oponentowi ale on mi tłumaczył, że to od diabła, że to szatan miesza, dając mi taką odpowiedź. Wiesz, czasami można mieć dość, objawienia - mówią diabeł, ale nawet w Piśmie Świętym się go doszukiwać? Ostatnio przed Matką Bożą znowu prosiłam o odpowiedz - co jest prawdą. I znowu mi się otworzyło na tym rozdziale. Przypadek czy znowu diabeł? Na pewno nie. I wczoraj , gdy taka wymodlona wróciłam do domu, coś mnie przycisnęło, aby do Ciebie napisać. Nawet jak rozważałam z Rafałkiem tą sprawę, to sam się zastanawiał - dlaczego mu się pojawił pewien Święty w czasie czytania tego lutowego orędzia, o czym Ci już wcześniej pisałam.

Przepraszam, że Ci to wszystko opisuję, mam nadzieję, że mnie zrozumiesz i się nie obrazisz, każdy ma prawo mieć wątpliwości i dociekać prawdy, która jest przecież podstawą. Dzieła Boże zawsze spotykają się z trudnościami i oporem, tak to już jest.

Życzę Ci dużo sił i światła Ducha Świętego - Serdecznie pozdrawiam - z Panem Bogiem - Agata.Znajdujemy się w czasie walki na wyżynach duchowych i co do tego nie ma wątpliwości. Dla mnie jasne się to stało po artykule o masonerii autorstwa Długopisa. Odsyłam Was do niego bo rzuca najlepsze światło na to, co się dzieje.
Jeśli ktoś przyjmuje bezkrytycznie wszystko co media podają a nie potrafi wyciągnąć wniosków chociażby z tego, że dopiero po śmierci potrafili powiedzieć dobre słowo na temat P. Prezydenta.
Jeśli ktoś głosuje na kandydata który w jakiś sposób identyfikuje się z P.Palikotem, na kandydata który nagradza orderami rosyjskich urzędników, którzy z wiadomymi skutkami wypełnili swoje obowiązki - to ............

Znów stara zgraja szczęśliwym trafem,
bez głów, bez planów,
za to z rozmachem do żłobu -
toczy swe tłuste cielska
- idzie Platforma Obywatelska !

Do sądu złodziej śmiało ucieka,
bo wszak korupcja prawem człowieka !
Czar PRL-u wraca do formy -
wdzięczni jesteśmy ludziom z Platformy ?!

Zwrot w dyplomacji to rozdział drugi.
Od dziś będziemy świadczyć usługi
dla Władimira i dla Angeli.
Czas na kolanach iść do Brukseli !

Szef MSZ-u już ma kaganiec:
Śląsk i Pomorze weźmie Giermaniec.
Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa
Vivat Platforma ! Vivat Europa !

Angela z Ritą ręce zaciera,
By na Wschód ruszyć tropem Hitlera,
A za nią ziomków procesja tłumna
Vivat Platforma, piąta kolumna.

Za tawariszcza Tuska zdarowie
piją Gazpromu oligarchowie .
Władimir Putin z radości śpiewa:
"Nu tiepier budiet kak za Breżniewa".

Odwrót z Iraku, z Afganistanu
Osama śmieje się spod turbanu,
Taki sojusznik jak Tusk się przyda;
Vivat Platforma i Al-Kaida !

Koniec z lustracją ! Koniec rozliczeń !
Dla konfidentów to koncert życzeń.
Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci
Vivat Platforma i konfidenci !

Niech żyje wolność!
Ćpun na wagarach
łbem durnym kręci
w dymu oparach.

Całkiem legalnie ćmiąc porcję zielska
Vivat Platforma Obywatelska !
Niech żyje miłość !
Rusza parada sprośnych pedałów cała gromada.

Gzi się bezwstydnie wśród publiczności.
To dar Platformy ! tryumf wolności !
Elektoracie ! Wyborco durny !
Gdy będziesz wrzucać głos swój do urny,

A chcesz być sługą Niemca i Ruska,
dalej popieraj Donalda Tuska !Tak myślę, że jakbyśmy dali zgodę B.Komorowskiemu ("ZGODA BUDUJE- ICH KONTA W BANKACH")i całej tej mafijce to nas rozdrapią i będzie tutaj bieda i anarchia .Lepiej dmuchać na zimne.
Pokazują co już zrobili ze stoczniami, ze szpitalami, ze szkolnictwem.
Jeśli naród nie zmądrzeje i nie wróci do PRAWDY JEZUSA I DO PRAWA ,UCZCIWEGO PRAWA to nie będzie dobrze.
Koronujmy JEZUSA NA KRÓLA I WYBIERZMY KANDYDATA Z PiS. wierni tego chcą,na pewno. Anatol


Czy Polsce grozi cyberatak i utrata gotówki w bankach?
Czy Polacy są tak zadżumieni, jakby zahipnotyzowani ?
Trzeba robić wielki egzorcyzm nad Narodem.
Nie wiem ale hasło "Zgoda buduje" to pytam na co zgoda ? i do czego zgoda ?
na wyprzedanie majątku Polski i złych ustaw!??
Pytam? Dziś byłem zadowolony z debaty. Pan doktor Jaroslaw Kaczyński dobrze mówił trochę śmielej
i niech Duch Św.będzie z nim. Był uśmiech i słowo Prawda. Tak mocne - gdzie ta prawda w Platformie?? A Pan.B.Komorowski to jest tylko dobry w machaniu rekami. Jak ten Naród Polski jest zakłamany ,oszukany,i sterowany.
Przecież to jasno widać.Pan B.K. gubi się w tych wypowiedziach.Nie chcę takich Polityków jak B.K. i minister Grad i Premier Tusk..,Belka ,Klich,....i jeszcze by wymieniać.
Pozdrawiam - z Panem Bogiem - łączmy swoje wysiłki w dąrzeniu do PRAWDY>PRAWDY. Ale Czekamy na śledztwo Smoleńska
Droga Mieczysławo!
Chcę się podzielić wrażeniami z pobytu na Jasnej Górze a wydałoby się towarzyszył nam KWIAT katolików pod patronatem biskupów głównych diecezjalnych zszerzonych w diecezjalnych Akcjach Katolickich. Okazuje się, że swiadomość i wiedza o współczesnych czasach w Akcji Katolickiej jest tak niewielka, że aż przeraża.
Pod patronatem biskupów patrzą i nic nie widzą, mają zdrowe uszy i nic nie słyszą. Ulegli są jak barank,i bo wspierają akcje episkopatu za herbatkę, ciasteczka, miłe słowa i "zaszczyt" w towarzystwie biskupów i uległych kapłanów.
Zamiat przykładu - demoralizacja.
Żadnych znaków na niebie nie widzą.
Przeraża to i zasmuca.
 Biskupi zbierają już to, co zasiali i umieją ładnie mówić bez żadnego pokrycia w czynach.
 
 Podczas celebrowania Mszy Św. w momencie Przeistoczenia - Biskup - główny celebrans ukląkł przed Najświętszym Sakramentem - SAM JEDEN, a cała reszta kapłanów i purpuratów stała kiwając głowami jakby pozdrawiała swojego kolegę mówiąc mu  "cześć".
 
 Gdyby  Ci kapłani  wierzyli, że tam jest rzeczywiście żywy BÓG, to padliby na twarz przed SWYM PANEM I BOGIEM.   Co za przykład demoralizacji dla obecnych i niesmak. Hierarchowie dają nam przykład jak należy uczcić SWEGO STWÓRCĘ !!!.
 
Zgodnie z objawieniami RÓZY MISTYCZNEJ ściągną na głowę narodu polskiego przekleństwo.
 
I to takie obrazki na Jasnej Górze. Nasz kochany papież JPII przewraca się w grobie patrząc  na taką profanację.Sercy by mu pękło z rozpaczy do jakiego to zdziczenia doszło po jego śmierci.
Uczestniczyli u boku świętego papieża i nic nie pojęli.
Strasznie sa tępi jego uczniowie.
Na pocieszenie dane mi było uczestniczyć na Jasnej Górze we Mszy Świętej Trydenckiej odprawianej przez ojca paulina w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie dopiero odżyłem i zdawało mi się, że jestem w raju. Ileż to razy  paulin klękał przed Majestatem Bożym i czynił znak Krzyża Świętego.
To dzięki takim Bozym kapłanom -  jeszcze istnieje ten przewrotny świat.
W kazaniu biskupa nie usłyszałem żadnego podziękowania za opiekiej NMP Królowej Polski  ani podziękowania za otrzymane łaski Jezusowi Chrystusowi.
Tylko w ostatnim słowie Biskup powiedział:
     "Dziękujmy Bogu,że zostaliśmy wybrani aby mu służyć.
      Wybrani jesteśmy, żeby KOCHAĆ BOGA w TRÓJCY PRZENAJŚWIETSZEJ , bo jesteśmy jego kochanymi DZIEĆMI.
      Jezus Chrystus wyrażnie NAM to nam uzmysłowił."
 
Chociaż na tyle było go stać. Trzeba ogromnej wiedzy o wielu lat studiów teologicznych żeby to wiedzieć ?????
 
Wystarczy przypomnieć sobie DZIESIĘĆ  PRZYKAZAŃ BOŻYCH. Pan Bóg najgorzej brzydzi się pychą swojego stworzenia
 
                                                                                                                                        Tadeusz

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY OJCOM PAULINOM Z KLASZTORU NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE ZA PIĘKNE PROWADZENIE NABOŻEŃSTW

I ZA PIĘKNE SŁOWO BOŻE WYGŁOSZONE PRZEZ TE WSZYSTKIE DNI. JEDNAK BOLEJEMY, ŻE ZABRAKŁO MODLITWY DO CHRYSTUSA KRÓLA..

DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ TELEWIZJI "TRWAM", ŻE UMOŻLIWIŁA NAM UCZESTNICZENIE W TYCH NABOŻEŃSTWACH RAZEM Z WIERNYMI OBECNYMI W CZĘSTOCHOWIE.