Dzienniczek - lipiec 2010 r.

1 lipiec 2010 r. - Czwartek EWANGELIA Mt 9,1-8

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy". Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: "On bluźni". A Jezus znając ich myśli, rzekł:
"Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć:"Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy też powiedzieć:"Wstań i chodź".
Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: "Wstań, weź swoje łoże i idź do domu". On wstał
i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.Lipiec - miesiąc adoracji Najdroższej Krwi Pańskiej.

Dziś 1 lipca, przypadało jedno z największy świąt chrześcijańskich: Święto Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, które zostało wykreślone z kalendarza liturgicznego przez modernistów wewnątrz kościoła. (czarna pantera)
Miesiąc lipiec, wg. tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Czcimy tę tajemnicę, jednocząc się z Chrystusem w Komunii świętej, rozważając momenty przelania Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym czy w świadectwie męczenników.
W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc, jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod Krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego Ran.
Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu, każdej ciemności, skutku każdego grzechu jako szczególnej obecności Krwi Jezusa. Nędza otaczającego świata wypływająca z ludzkiej pychy każe zanosić błagalne: Wybaw nas! do Chrystusa, słowami Litanii do Jego Krwi. W litanijnych wezwaniach wyznajemy wiarę w moc Przenajświętszej Krwi, a doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do Chrystusa Zmartwychwstałego i stawać się: "mocą wyznawców", "zdrojem miłosierdzia", "nadzieją pokutujących", "pociechą płaczących", "ostoją zagrożonych", "otuchą umierających".
Gorliwym propagatorem w XIX w. kultu Prznajdroższej Krwi Chrystusa był Kasper del Bufalo - założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Poświęcił on nowe dzieło tajemnicy Krwi Chrystusa, ponieważ był przekonany, że: Niegdyś atakowano jedynie poszczególne prawdy wiary. W naszych czasach ten bój toczony jest przeciw religii, a zwłaszcza przeciw naszemu Ukrzyżowanemu Panu. Trzeba więc znów odnowić chwałę krzyża naszego Zbawiciela. Uzyskał w 1822 r. zezwolenie na obchodzenie liturgiczne święta Krwi Chrystusa 1 lipca we wszystkich domach swego stowarzyszenia, a później w miejscach istnienia Bractwa Najdroższej Krwi.
Papież Pius IX dekretem Redempti sumus (1849) rozszerzył obchód święta na cały Kościół, a papież Pius X zatwierdził jego datę na 1 lipca. Do tego kultu zachęcał papież Jan XXIII w Liście apostolskim Inde a primis o rozszerzeniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa (1960 r.), na który powołuje się Jan Paweł II podczas swoich katechez.
W filmie Mela Gibsona "Pasja" jest wymowna scena, gdy Maryja, Matka Jezusa po Jego biczowaniu, ściera z posadzki białymi chustami Krew Chrystusową. Miejsce biczowania jest pełne krwi. W głębokim milczeniu, na kolanach Maryja starannie obmywa ziemię, aby żadna kropla Krwi Chrystusa nie spłynęła nadaremnie. Jej twarz i ręce są także zakrwawione. Oddaje hołd swemu i naszemu Zbawicielowi i jako pierwsza czci Przenajświętszą Krew. Ta symboliczna scena rodzi w sercu pytanie: Czym dla mnie jest Krew Odkupiciela?
http://www.jezuici.pl/am/kult/kult_009.htm
Pamiętajmy niech nie będzie w lipcu dnia, w którym byśmy zapomnieli odmówić Litanię do Najdroższej Krwi Pana. Bo to Ta Krew obmyła całą ludzkość z grzechów. Wynagradzajmy i prośmy o odmianę, bo tak jak nie raz już pisałam, modlitwa jest to najpotężniejsza broń.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

2 lipiec 2010 r. Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej i Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej.


ORĘDZIE MATKI BOŻEJ Z MEDJUGORIE DLA MIRIANY - 2 LIPCA 2010r.
"Drogie dzieci, moje matczyne wezwanie, które dziś kieruję do was, jest wezwaniem prawdy i życia. Mój Syn, który jest życiem, miłuje was i zna was w prawdzie. Abyście poznali i kochali siebie, musicie poznać mojego Syna, a żebyście poznali i kochali innych, musicie w nich widzieć mojego Syna. Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, byście zrozumieli i w duchu wolności zawierzyli się, przemienili się całkowicie i abyście mogli w ten sposób mieć Królestwo Niebieskie w swym sercu tu na ziemi. Dziękuję wam.".

Pieśń o Medjugorje
http://www.youtube.com/watch?v=o6Uqb-ht6GI&feature=player_embedded#!
ta piekna "Piesn" dedykuje wszystkim, z ktorymi 14 lat temu bylam w tym cudownym miejscu i wspolnie spiewalismy "Piesn o Medjugorje" w niepowtarzalnej atmosferze, jednoczac caly swiat, oraz wszystkim, ktorzy nie znaja tego miejsca, aby Duch Medjugorje i oredzia Maryi Krolowej Pokoju docieraly na caly swiat, niosac radosc, pokoj, przemiane i braterskie zjednoczenie

Z Maryja Grazyna
Przypomniał mi się w czasie czytania o Sievernich sen Rafałka sprzed kilku dni: "ja i Rafłek jedliśmy wspólnie kolację razem z Janem Pawłem II-gim, siedząc z nim przy stole. Rafał mi mówił, że przed zaśnięciem był smutny i poprosił Pana Jezusa aby mu się przyśnił ktoś, komu na Nim zależy.

Wczoraj Rafał mi opowiadał, że jego koledzy muzułmanie podpalili przy nim kartkę papieru, rzucili na ziemię i wtedy jeden z nich powiedział, że to jest Jezus Chrystus i na tą kartkę napluł. Rafał szybko tą kartkę zgasił i im uciekł. To niebezpieczne towarzystwo, noszą przy sobie broń. Wyobrażasz sobie, co by było gdyby tak zrobił jakiś chrześcijanin z ich Allahem? Wątpię, żeby uszedł z życiem.

Czytałam też o tym możliwym wybuchu trzeciej wojny światowej. Pamiętam, w zeszłym roku, było to wczesna wiosną, podczas czytania "Prawdziwego Życia w Bogu" ogarnęło mnie dziwne przeczucie : że 4-go lipca będzie zamach na Obamę. Poprzedni lipiec minął spokojnie pod tym względem, oby tak samo było i w tym roku, daj Boże.

Jak teraz myślę o tej , mającej nadejść, ogólnoświatowej jednej religii, przypomniałam sobie jak bardzo mogą się różnić kapłani. Mój kolega zamówił tutaj w Wiedniu Mszę Św. w intencji Intronizacji Jezusa na Króla Polski i ksiądz chętnie tą intencję przyjął, dodając tylko:" o pilną Intronizację". Natomiast w Polsce mojemu koledze odmówił, twierdząc, że nie widzi takiej potrzeby. Musimy się modlić o światło Ducha Świętego dla Kapłanów. Oni są dla nas bardzo ważni, bez nich nic nie nadziałamy.

Serdecznie Cie pozdrawiam. Z Panem Bogiem - Agata

Czyżby kapłani uważali, że po ich śmierci przywita ich inny Jezus - dla nich bardziej łaskawy za wypieranie się Jego jako KRÓLA? Kapłani najlepiej wiedzą, że tylko Pan Bóg jest SPRAWIEDLIWY i ci co więcej otrzymali czyli ONI - muszą więcej oddać.


MEDZIUGORJE
Parafia Medziugorje
Parafia Medziugorje znajduje się w Hercegowinie, 25km na południowy-zachód od Mostaru. Medziugorje (nazwa
pochodzenia słowiańskiego oznaczająca teren pomiędzy dwoma wzgórzami) wraz z wioskami Bijakovici, Vionica, Miletina i Surmanci, tworzy parafię rzymsko-katolicką, w której obecnie (2002r.), mieszka około 4000 mieszkańców. Troskę duszpasterską sprawują tam księża z franciszkańskiej prowincji Hercegowina pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Cały teren zamieszkiwany jest przez Chorwatów, którzy przyjęli chrześcijaństwo przed trzynastoma wiekami. Wioska po raz pierwszy wspominana jest w źródłach historycznych w 1599 roku. Obecna parafia została założona w 1892 roku i poświęcona świętemu Jakubowi, apostołowi, patronowi pielgrzymów.Do 24 czerwca 1981 roku Medziugorje żyło podobnie jak i pozostałe wioski na tym terenie: ludzie pracowali na roli, sadzili tytoń i winogrona, produkowali wino i uprawiali warzywa, aby zapewnić skromny byt własnym rodzinom. Z powodu złych warunków socjalnych wielu ludzi w
poszukiwaniu pracy wyjeżdżało z kraju: za ocean i do krajów Europy Zachodniej.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
Parafia Medziugorje została założona w 1892r. i poświęcona opiece św. Jakuba - patrona pielgrzymów. Pięć lat później
ukończono budowę starego kościoła parafialnego św. Jakuba w Medziugorju , jak na owe czasy był wystarczająco duży i piękny, ale ponieważ zbudowano go na trzęsawisku, w niedługim czasie zaczął pękać i tonąć. Z tego powodu po I wojnie światowej zrodziła się idea budowy nowego kościoła, którą zrealizowano. Nowy kościół (3) poświęcono 19. stycznia 1969r.Mimo, że nie przyciągał szczególnej uwagi nawet mieszkańców najbliższej okolicy, medziugorski kościół stał się centralnym punktem skupiającym miliony pielgrzymów z całego świata. Ludzie zaczęli przyjeżdżać, aby osobiście sprawdzić wydarzenia medziugorskie.

K R I Ż E W A C
Prawie kilometr w linii prostej od kościoła wznosi się góra Kriżewac (2), która łączy się z Crnicą. Na szczycie ( 520 npm. ) wznosi się krzyż ze zbrojonego betonu zbudowany przez ówczesnego proboszcza i mieszkańców Medziugorja. Na krzyżu o wysokości 8,56 m wyryte zostały słowa: Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi ludzkości na znak swojej wiary, miłości i nadziei na pamiątkę 1900 rocznicy Męki Jezusowej." W krzyż wmurowano relikwie przywiezione z Rzymu - fragment Krzyża czczonego przez Chrześcijan jako ten, na którym umęczono Jezusa Chrystusa (największa część tego Krzyża jest przechowywana w Kościele Santa Croce di Gerusalemme w Rzymie). Budowę Krzyża ukończono 15 marca 1934 roku.
Później stało się zwyczajem, że u jego podnóża odprawia się Mszę świętą w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny na pamiątkę Podwyższenia Krzyża Świętego.
Wielu ludzi twierdzi, że tuż po rozpoczęciu medziugorskich objawień widoczne były tu różne świetliste zjawiska i inne
znaki", które wszyscy powiązali z objawieniami Matki Bożej.
Do pobożnych praktyk religijnych pielgrzymi dołączyli szacunek dla Krzyża. Wspinając się trudnym, wyczerpującym
szlakiem na sam szczyt pielgrzymi pobożnie rozważają tajemnice drogi krzyżowej. Przy ścieżce wiodącej na Kriżewac ustawiono 15 brązowych płaskorzeźb wykonanych przez włoskiego artystę; na wszystkich jest postać Matki Bożej. Maryja prowadzi Jezusa, ale i nas na Drodze Krzyżowej naszego życia.

GÓRA OBJAWIEŃ

Góra Objawień (1) -
miejsce pierwszych objawień Matki Bożej na wzgórzu Crnica, kilkaset metrów od przysiółka Bijakovici, zwanego Podbrdo (dosł. pod wzgórzem). Od zabudowań do miejsca objawień prowadzi stroma ścieżka, którą poszerzyły i wytarły miliony pielgrzymów przychodzących na to miejsce, tak że teraz jest widoczna nawet z daleka. Wielu pielgrzymów którzy tutaj przybywają urodziło się i wychowało na "równym asfalcie". Tutaj wspinają się po ostrych kamieniach na miejsce pierwszych objawień, często boso, albo na kolanach.
Przy II stacji Tajemnicy Radosnej stoi wielki drewniany Krzyż - bez Ukrzyżowanego Jezusa. Tam w trzecim dniu
objawień 26 czerwca 1981 r. Matka Boża objawiła się wizjonerce Marij Pavlović. Tamtego wieczoru Marija po
wspólnym objawieniu wraz z Vicką, Ivanką, Mirjaną,
Jakovem i Ivanem, wcześniej przed pozostałymi zbiegła w dół. W połowie wzgórza Marija ponownie zobaczyła smutne
oblicze Matki Bożej, a w tle wielki krzyż. Matka Boża przekazała wtedy główne orędzie:

"POKÓJ, POKÓJ, POKÓJ i tylko pokój! Pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem i człowiekiem, ale i pomiędzy
ludźmi". Samo miejsce objawień to wielkie kamienisko o długości ponad stu metrów, wydeptane przez nogi pielgrzymów. W punkcie, który wizjonerzy wskazali jako miejsce objawień
Matki Bożej wznosi się marmurowa, biała figura Matki Bożej (wys. ok. 1.60m). Bez względu na porę dnia i nocy zawsze obecni są tu pielgrzymi lub grupy modlitewne zatopione w modlitwie, śpiewające i trwające w ciszy.
cisza przedwyborcza

4 lipiec 2010 r, " Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej Łaski"

EWANGELIA Łk 10,1-12. 17-20

Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało(...) Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. (....) Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie".

Następnie Pan wyznaczył jeszcze innych....ciebie, mnie, jego i jeszcze tamtych. Powiedział: "proście Pana żniwa" - więc trzeba prosić, to nasz wkład i odpowiedź na wezwanie Chrystusa. Nie można naszej apostolskiej aktywności ograniczyć jedynie do prośby. Trzeba też samemu poczuć się powołanym i iść "jak owce między wilki"..
To wyrażenie, to nie przesada. Tak po prostu bywa, gdy się chce być wiernym Bogu i jego wezwaniu. Gdy się o tym odważnie mówi, to nawet wśród bliskich można spotkać wilczy uśmiech czy kąśliwą uwagę. To wiedzieć winniśmy, że do nas są posłani następcy apostołów z dobrą nowiną ale i z napomnieniem. I my bywamy posyłani do innych z tym samym posłannictwem:"Bliskie jest królestwo Boże". "Celem jest Królestwo Boże". Czy mam odwagę być posłańcem Pana Boga? Posyła Pan Bóg człowieka do człowieka, aby ten był wsparciem dla niego, pocieszał, pomógł i był blisko. Aby ten człowiek - człowiekowi był bratem, bliźnim,, siostrą - kimś bliskim. Skuteczne apostolstwo, to nie tylko rekolekcje, misje, publikacje pobożne, ale też osobista więź i świadectwo. Źródłem radości nie jest nasz sukces, choćby i apostolski, Cieszyć się powinniśmy z tego, "że nasze imiona zapisane są w niebie". Tylko z tego.

Ukazał się nowy numer BIULETYNU kwartalnika o zagrożeniach duchowych W tym numerze zwróciliśmy uwagę na Sakrament Pokuty i wielkie miłosierdzie Boga
Przy nazwie naszego pisma pojawiła się ikona Św. Michała Archanioła – patrona Biuletynu, którego opiece uroczyście się powierzyliśmy.
Zachęcamy do współpracy i pomocy w rozprowadzaniu Biuletynu, aby jak najwięcej osób ustrzec przed fałszywymi duchowościami. Zachęcamy do prenumeraty. Są dwie możliwości zaprenumerowania BIULETYNU:
1) W formacie PDF, bezpłatnie, wysyłamy na adres biul@wp.pl swoje nazwisko i imię oraz maila,
2) W formie drukowanej, dostępnej za dobrowolną ofiarę,opłata przelewem na konto: 12 1940 1076 4721 4806 0000 0000 z dopiskiem BIULETYN i podaniem ilości zamawianych egzemplarzy oraz adresem zwrotnym.
Zamówienia prosimy kierować na adres redakcji: BIULETYN - kwartalnik o zagrożeniach duchowych, ul. Cystersów 11, 80-330 Gdańsk.
BIULETYN będzie dostępny w: Księgarni BETLEJEM, przy ulicy Ogarnej 124 w Gdańsku, a także w sklepikach parafialnych przy następujących kościołach:
GDAŃSK Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Żabianka
Parafia pw. NMP Królowej Różańca Św., Plac Najświętszej Maryi Panny 1, Przymorze
Parafia pw. Św. Stanisława Bp., Al. Legionów 13, Wrzeszcz
Parafia pw. Św. Brata Alberta, ul. Olsztyńska 2, Przymorze
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Ks. Zator Przytockiego 3, Wrzeszcz
Parafia pw. Świętego Krzyża, ul. Mickiewicza 11, Wrzeszcz
GDYNIA Parafia pw. Św. Mikołaja, ul. Św. Mikołaja 1,
RUMIAParafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych, ul. Dąbrowskiego 26.
Strona internetowa - www.wspólnotowa.plSzczęść Boże
Miałam sen. W poprzednim tygodniu śnił mi się św. Dominik, nie bardzo wiedziałam rano co może to znaczyć ale sen był na tyle wyraźny że czułam, że Bogu o coś chodzi. Nie miałam czasu żeby to przemodlić i poszukać. Dzisiaj po wyborach, noc spędziłam z koleżanką na modlitwie. Było b. trudno się modlić czułyśmy wielki opór modlitwy. Byłysmy pod pałacem Prezydenckim w Warszawie oprócz grupy modlących się osób znalazł się prawdopodobnie szatanista, który dostał szału po rozpoczęciu Zdrowaś Maryjo, i potem pojawił się muzułmanin i odprawiał swoje modły.To nie było zwyczajne. Dzisiaj znalazłam to w internecie o św. Dominiku i mocy Różańca. Odczytałam to jako zaproszenie do odmawiania Różańca św. w intencji ojczyzny. dzielę się tym z wami. Nasza Ojczyzna potrzebuje tej modlitwy. Proszę przyłączcie się do niej żeby przebłagać Niebo za grzechy Polski Ola i Ewa Jurasz : ewajurasz@ghnet.pl
Pobierz Cud Różańca ŚwiętegoUmieć cierpieć jak dziecko
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100702&typ=dz&id=dz15.txt
Proszę o opinię. Chciałabym się dowiedzieć, jak ludzie to odbierają - żeby wiedzieć, czy brać się za jakieś regularne pisanie, c
Z modlitwą POZDRAWIAM! Z Panem Bogiem Ewa Jurasz Pisz do mnie na adres: ewajurasz@ghnet.pl

Panie Jezu, nasz królu - pytają CiebiePolacy czy powinni zostać w Holandii, czy wracać do Polski.Czy w Holandii poprawi się ich byt?
Pan Jezus: " W Holandii wasz pobyt jest tylko tymczasowy. Na razie tam pozostańcie a gdy będzie odpowiednia chwila do powrotu, to zdążycie przed kataklizmami. Jesteście turystami na tej ziemi a szczególnie wy ludzie wyjeżdżający za pracą do obcych krajów. Bądźcie ze mną a nie opuszczę was. Amen - Jezus Przyjaciel".

Panie Jezu - 16-letni młodzieniec pyta Ciebie, czy jeżeli się nawróci to osiągnie swój cel i czy pozna dziewczynę - katoliczkę oraz czy jego rodzice powrócą do siebie (ojciec jest innej wiary). Teraz są po rozwodzie.
Pan Jezus: "Jesteś mądrym Moim synem. Jeżeli się nawrócisz, to osiągniesz swój cel, który powinien być i Moim celem. A twój cel powinien znaczyć - być zbawionym. Ziemskie życie wasze nic nie znaczy beze Mnie. Ci, co Mnie nie znają i nie chcą znać, są jak plewy nieużyteczne. Żyją, bo żyją i chełpią się szczęściem tymczasowym bez żadnego znaczenia. Ci, którzy żyją w nienawiści do Mnie, po swojej śmierci dalej będą żyć w nienawiści. Ludzie nie powinni łączyć się w związki małżeńskie różnego wyznania religijnego, bo pogrążają w rozpaczy i niepewności swoje dzieci, które nie wiedzą, gdzie jest ich miejsce.
Tak, jak ty - musisz sam dochodzić do ŹRÓDŁA, bo żyjesz w katolickim kraju. A Ja jestem zawsze ten sam, w jednej tylko wierze katolickiej i w pełni objawiam się na ołtarzu Mojej Męki. I w pełni udzielam się Moim wiernym. Jak chcesz Mnie poznać bliżej, to przeczytaj małą książeczkę Cataliny Rivas - "Msza Święta". Pismo Święte jest najprawdziwsze w wierze katolickiej. Wszystkie inne są dostosowane do ich innego wyznania.
Czy otrzymasz w darze na całe życie dziewczynę katolicką, to od ciebie zależy.Gdy będziesz odmawiał Różaniec;gdy będziesz więcej myślał o Mnie i o Mamie Mojej, to zdołasz wymodlić się. Pamiętaj - najwięcej Moja Mama przyprowadza zagubionych do mnie.
Jeżeli związek małżeński nie jest pobłogosławiony przeze Mnie, to nie ma sensu istnienia.Ty dziecko nie zrobiłeś niczego złego a raczej możesz zrobić coś dobrego. Jeżeli twoja mama nie zawarła małżeństwa w kościele katolickim, to ona jest wolną kobietą i po przystąpieniu do Sakramentu Spowiedzi z całego życia może zmienić swoje życie. Jezus - Bóg - Król - Sędzia Sprawiedliwy".


Panie Jezu - to jest pytanie od wielu ludzi: dlaczego kapłani nie mówią na kazaniach o okultyzmie i o masonerii?
Pan: "No właśnie, Moi kapłani boją się Mojego wroga gorzej niż Mnie. Skontaktuj się z kapłanem egzorcystą, np Ojcem Bogusławem, to on ci wszystko wytłumaczy. A najlepiej, gdy zaproponujesz proboszczowi aby zaprosił go do swego kościoła. O Moim wrogu, to mało kto odważy się mówić oficjalnie. Dlatego Ja bardzo cierpię, że Moi kapłani nie chcą Mi pomagać w nawracaniu grzeszników. Gdyby kapłani śmiało mówili ludziom o Moim wrogu, to Kościół by nie upadał i miałby większą siłę w odpieraniu ataków, które będą się nasilały. Jezus potrzebujący odważnych kapłanów".

Panie Jezu - Karolina pyta, czy wybaczysz jej grzech chciwości.
Pan Jezus: "Drogie dziecko - tę wadę chciwości każdy ma w mniejszym lub większym stopniu. Człowiek chciałby gromadzić, aby mu niczego nie brakowało w życiu. To nie jest wada ani grzech. To jest chęć posiadania aby nie zabrakło, bo jak ty masz, to podzielisz sie z bliźnim. Człowiek ma to w genach: gromadzenie dóbr materialnych potrzebnych do życia. Przyszłość niepewna powoduje, że człowiek nie zna granicy gromadzenia. Dla Mnie jest najważniejsze, aby to gromadzenie było uczciwe a nie przez wyzysk drugiego człowieka; legalne i nie lichwiarskie. Czy wracać do kraju? Poznasz po znakach. Jezus Sprawiedliwy".
Czy Dziś będzie w Chrzescijańskiej Polsce wybrany Prezydent, jak David spośród Synów Jessego!?
Podczas tych Wyborów 20 czerwca 2010r w brewiarzu modlitw kapłańskich czytanie pierwsze było o wybraniu Dawida na Króla.
Dawid, choć zgrzeszył, był najlepszym Królem, bo doprowadzł Izrael do największej potęgi! Za grzech pokutował przez całe życie- 150 psalmów, a szczególnie 50 i 51 pokutny!
Pierwsze wyniki wyborów pokazały, jak już Polacy są podzieleni. Nowocześni i zacofani, libarałowie i ciaśni, nowobogaccy i niemajętni, karjerowicze i zbankrutowani, praktykujący wyznanie Wiary tylko... i realizujący Ją w wszelako różnym stopniu.
Dziś natomiast jeszcze roztrzygnie się bój o życie i Jego zabójstwo w łonie Matki, i to w majestacie prawa, które już jest zapowiadane!
Dzis także się rozstrzygnie o forme wyznawania patryjotyzmu!
Przyklad z 5 minut po Wyborach w Tel Avive. Siedząc na ławeczce przed Ambasadą Polski, zacna Pani I. , już po oddaniu głosu, nie mówi na Kogo, mówi głośno: Boże daj, bz zwycieżyła "Prawda"! Młody Polak, ostrzyżony niekonwecjonalnie, widać, że uczony, pyta, a co to jest prawda?
Po drodze do autobusu 80 letnia P.I, opowiada historie z ostatniego dnia! W Polsce Jej córka odwiedziła w górach przyjciolkę. Matka jest za PiS, a Syn 30 letni kawaler za PO. Podzial na …całego!
Ufam, że nie cała taka zepsuta jest Polska, ale liberalizm wyrósł na mieliźnie , glebie przygotowanej przez wieki naszej historii, a szczególnie ostatnie lata i te 20 lat, przez łamanie sumień i autorytetu rodziców, odbieraniu rodzicom i szkole decyzji w istotnych sprawach, odnoszacych się do wychowania, a przede wszstkim wmawianiu, że Życie to jest Moje! A nie Bożym Darem!
Skutkiem takiej moralności, mało dzieci, zagrożenie emerytów, zachwianie lecznictwa, zniszczenie więzów w rodzinie wynikajacych z 4 przkazania, brak patryjotyzmu i przekonanie, że księża to… najgorsi!

Mniejsze zlo kogo Wybierzemy!!, choc takie co w moralnosci chrzescijanskiej nie istnieje, bo … ale na kiedys!

Fakt jest, ze Polacy i Obywatele Polski zostali i jeszcze bardziej będą podzieleni. Sobie można wyobrazic Dzys Polske po 20ej i Tych Dwoch i wsystkich Wyborcow i Tych, co nie poszli!

Mój osobisty poglad na Prezydenta, jest w Tytule!!!

Natomiast, sadze, ze jak wygra P. Kom. To Jego Wyborcy przezyja wielki szok, a ponewaz, wśród Nich jest wiekszosc nie wierzacych, choc wielu praktykujacych Wiare w Boga, jako Wlodarza Zycia, skutek będzie w postaci zla!! Ntomiast sadze, ze wśród obroncow Zycia, sa wierzacy i praktykujacy, którzy zaglosowali za P. Kacz., powini, choc z bolem, ale nie powodowac w przyszlosci tyle zla. Z Dzisiejszej Niedzieli Orędzie do Nawrocenia. Dzis odprawilem Msze za Narod i Obywateli Polski, za Prezydenta i Przegranego, ale nigdy pokonanego, za Wyborcow i Tych Którzy nie wybierali!!!

Ufam, ze przyjdzie czas w przyszlosci na Dawida, choc po cichu mam nadzieje, w Milosierdziu Bozym, ze wybor P. Ka. przyspieszy czas na wybor wielkiego Dawida .Nadejscie tego czasu, może zapowiadac bliskosc czasow przepowiedzianych w Apokalipsie!!! Jezu ufam Tobie! Ks radek


Szcześć Boże Mieciu!
Dziś ważą się losy naszej Ojczyzny ponadto. Moja rodzina bliższa i dalsza głosowała na dokt. prof. J.Kaczyńskiego.
Lipiec jest miesiącem ADORACJI NAJDROŻSZEJ KRWI PAŃSKIEJ, ALE NIE PRAKTYKOWANY OFICJALNIE W KOŚCIELE KATOLICKIM. ( a to wielka szkoda). Odmawiam Litanię i Różaniec (z czerwonych serduszek) często a od dziś cały lipiec codzienne poświęcę tej modlitwie. Pisałam Ci niedawno o mojej wycieczce do Częstochowy, na której zostałam pobłogosławiona Relikwią Krwi Chrystusa. Było to w SANKTUARIUM KRWI CHRYSTUSA.
Kult relikwii Tej jest oparty na źródłach historycznych, kronikarskich i apokryficznych. Longin-żołnierz rzymski, który przebił bok Jezusowi, powodując wypłyniecie wody i krwi, a po nawróceniu zawiózł do Mantui ziemię nasączoną Krwią Jezusa oraz gąbkę, którą pojono Chrystusa zakwaszonym winem. Z obawy przed profanacją Święty Ukrył relikwie Męki Pańskiej w ołowianej kasetce w miejscu dzisiejszej bazyliki Św. Andrzeja (..)etc W 1998 r . Misjonarze Krwi Chrystusa w Częstochowie otrzymali w darze od sióstr Przenajdroższej Krwi Chrystusa z Schellenbergu tę własnie RELIKWIĘ Z MANTUI. 21,10,1999r. ks. Abp St.Nowak erygował Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.
Odmawia się tam Różaniec Krwi Chrystusa ,co czwartek nabożeństwo Krwi Chrystusa, co m-c procesyjna Droga Krwi Chrystusa, a co roku odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi oraz jest możliwość modlitwy przed relikwiarzem i otrzymanie błogosławieństwa indywidualnego.
Sanktuarium znajduje się przy ul.św. Kaspra del Bualo 2/18 w Częstochowie . Polecam !:) EwaW Kongresie USA złożono projekt rezolucji o powołanie międzynarodowej niezależnej komisji do zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej
Aktualizacja: 2010-07-3 3:56 pm
Peter King, republikański kongresmen, reprezentant stanu Nowy Jork, zgłosił 30 czerwca br. projekt rezolucji (Numer H.Res. 1489), wzywającej do ustanowienia "międzynarodowej niezależnej komisji celem zbadania przyczyn katastrofy samolotu, który rozbił sie w dniu 10 kwietnia br. w Rosji, zabijając prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i 95 osób".
Rezolucja wymienia ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego oraz przypomina, że prezydent Lech Kaczyński udawał się na uroczystość oddającą cześć 22-tysiącom oficerów polskich pomordowanych w laskach katyńskich przez sowiecką policję polityczną.
Przypomina następnie dotychczasowe fakty, m.in. to, że:
"Polscy śledczy wydali wstępny raport stwierdzający winę kontrolerów wieży [lotniska w Smoleńsku], którzy z opóźnieniem wydawali komendy pilotom samolotu. Polskim ekspertom do spraw bezpieczeństwa i przedstawicielom resortu lotnictwa odmówiono dostępu do miejsca katastrofy. Polskim śledczym przekazano jedynie kopię zapisu rejestratorów. Polskim śledczym nie przekazano samych czarnych skrzynek. Ponad 50 tysięcy Polaków podpisało się pod apelem o powołanie międzynarodowej komisji śledczej."
Wniosek kongresmena Petera T. Kinga przekazany został do rozpatrzenia przez Komitet Spraw Zagranicznych. Jakkolwiek szanse na wcielenie w życie projektu są raczej niewysokie, to w obecnym klimacie przywoływania elementów zimnowojennych i korzystania z antyrosyjskich akcentów (vide właśnie ogłoszona, choć znana już od dosyć dawna afera tzw. szpiegów rosyjskich, wobec których istnieją poszlaki o działanie na rzecz innych niż rosyjski wywiadów), może on przybrać nieoczekiwane kształty.
Sama inicjatywa Petera Kinga jest warta poparcia i wzywamy Polonię do wysłania kongresmenowi słów podziękowania. Można skorzystać z gotowego formularza emailowego dostępnego na stronie: http://peteking.house.gov/email.shtml


POZDRAWIAM! Z Panem Bogiem Ewa Jurasz Pisz do mnie na adres: ewajurasz@ghnet.plWitaj Mieczysławo

Właśnie czytałam trochę Porady Duchowe Pana Jezusa. Jakie to wszystko przekonywujące. Widać, że Pan Jezus bardzo kocha każde swoje stworzonko, każdy jest dla Niego niepowtarzalny, unikatowy. Kiedyś trzymając któryś z tomów "Prawdziwego Życia w Bogu" coś mnie natchnęło i zadałam Panu Jezusowi takie pytanie:"Panie Jezu, jak to było gdy mnie stwarzałeś?" Nie miałam pojęcia jak mi Pan Bóg odpowie i czy w ogóle odpowie. Otworzyłam tę książkę i niemal zalałam się łzami z radości i wzruszenia bo zobaczyłam następujące słowa:" Stwarzanie Ciebie było dla Mnie radością."
Nigdy tego nie zapomnę, więc jaką my musimy być dla Boga radością, jakie to jest piękne!

Wczoraj zapoznałam się z artykułem na Twoich linkach o Ks. Kazimierzu Wronce. "Szczęka opada", mimo, że i tak już wiele czytałam i widziałam, zwłaszcza tutaj w tym spoganiałym społeczeństwie Zachodniej Europy. Czy da się tych masonów jeszcze wyrwać szatanowi? Trzeba próbować. Ja wiem co to znaczy wpaść w jego sidła. Kiedyś przez lata tkwiłam w okultyzmie i tylko Pan Bóg wie co musiałam przejść aby się wyzwolić spod wpływu demonicznego. Ale było warto to przecierpieć. Serdecznie mi żal tych zagrożonych piekłem, bo nie doświadczyli jeszcze na sobie wściekłości szatana, a może to u nich już trwać na wieki. Kiedyś pojawił mi się we śnie szatan. Widziałam go jakby małpującego Pana Jezusa z obrazka "Jezu, ufam Tobie", tylko z tą różnicą, że okrywał go purpurowy płaszcz. Stałam parę metrów od niego i byłam na wskroś porażona i niemal sparaliżowana nienawiścią i pychą, jakie od niego biły. To było potworne przeżycie. Innym razem, tuż po moim głębokim nawróceniu, pojawił mi się we śnie szatan jako ponętna kobieta i wyciągając do mnie ręce mówił: "Wybierz mnie, dam ci co chcesz". Ja mu od razu odpowiedziałam: "Wybieram Boga" i wtedy usłyszałam przeokropny huk, jakby się zatrzaskiwała jakaś brama, i się obudziłam.

Gdy wczoraj czytałam o tych wprowadzanych zmianach w liturgii, zwłaszcza dotyczących sposobu przyjmowania Komunii Świętej, przypomniało mi się coś, co Ci teraz opiszę. Otóż przystąpiłam do Komunii św.w postawie klęczącej, mimo iż udzielana była na stojąco. Na szczęście ksiądz bez problemu mi podał Pana Jezusa. Ale przyznam Ci się, że się obawiałam jego reakcji. Gdy wróciłam do domu, weszłam na "stronę" gdzie są zamieszczone przekazy przez Anne Argasińską i zapytałam Pana Jezusa :"Panie Jezu, co Ty na to?", zamknęłam oczy, kliknęłam na jakąś datę i wyskoczył mi następujący tekst: "Ucieszyło się Moje Serce gdy UKLĘKŁAŚ przed swoim Nauczycielem." Potraktowałam to jako odpowiedź i zachętę aby dalej przystępować do Komunii Świętej na klęcząco. Żałuję, że nie zapisałam sobie pod jaką datą jest ten tekst ale z pewnością właśnie tak brzmiał. O ile dobrze pamiętam, Anna Argasińska usłyszała te słowa po Adoracji.

Wczoraj widziałam we śnie Komorowskiego, cały był -tak bym to określiła - zaciemniony.

Boję się o wyniki głosowania. Już wkrótce się przekonamy. Serdecznie Cie pozdrawiam. Szczęść Boże! Agata

CHRZEST DZIECI NIENARODZONYCH

-Tajemnice Różańcowe do Krwi Chrystusa. Postanawiam modlić się nim i Litanią codziennie.
Pozdrawiam Pani Mieciu,
Z Panem Bogiem
Asia,
MODLITWA KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
O Krwi Najdroższa, o Krwi Odkupienia -
napoju życia z Nieba nam dany.
O Zdroju Łaski, o Ceno Zbawienia.
Ty grzechowe leczysz rany.

Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta
abyś nas wszystkich życiem napawała.
abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta
- Miłosierdzie wybłagała.

O Krwi Najdroższa, przez Serce Przeczyste
- gdzie twoje źródło miałaś na tej ziemi
cześć Tobie niesiem - dzięki wiekuiste
z Aniołami, ze Świętymi.
Amen. Różaniec i Modlitwa Ku Czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Panie Jezu - pociesz młodą kobietę, która chce powrócić do Ciebie.
Pan Jezus: " (....) - pamiętaj, najpierw zwracaj się do Mojej i twojej Matki i módl się aby przyprowadziła ciebie bliżej do Mnie. Do Ducha Świętego módl się każdego dnia o Dary Jego dla ciebie. Natchnieniami Ducha Świętego przezwyciężysz zło, które teraz atakuje ciebie bardziej, ponieważ chcesz być ze Mną. Dosyć często wołaj Ducha Świętego o uświęcenie twoich myśli i dusze czyśćcowe proś o modlitwę, bo one dużo modlą się za ciebie. Czuwam na tobą ale i ty czuwaj nad swymi myślami. Amen. Jezus cierpliwy".

Ja proponuję modlić się "Koronką do Miłosierdzia Bożego" za dusze czyśćcowe.Czytając Wyznania z przeżyć wewnętrznych Rozalii Celakówny napotkałem następującą wizję:

"Noc z piątego grudnia: zdało mi się, że jestem w domu rodzinnym. Wyszłam w pole, lecz, o zgrozo, zobaczyłam piekło otwarte, którego grozy nie potrafię opisać. Olbrzymia ilość szatanów masami wtrącała dusze do tej otchłani z iście szatańską radością. Jeden drugiemu robił jakby konkurencję, wprowadzając coraz więcej dusz. Męczarnie zadawali im podług grzechów. Najwięcej było potępionych za grzechy przeciw szóstemu i dziewiątemu przykazaniu, następnie za zbrodnie i nienawiść. Te trzy rodzaje grzechów w szczególny sposób były widoczne.
Mąk w tej kaźni nikt nie potrafi opisać. Sam widok może człowieka o śmierć przyprawić, gdyby nie był wspomagany łaską Bożą.
Przeraźliwy krzyk potępieńców i szatanów nie przestanie brzmieć w moich uszach do końca życia. Tego nigdy nie zapomnę."
Proszę jeśli to jest wolą Jezusa umieścić te słowa na pani stronie. Dzisiaj tak mało mówi się o piekle i o potępionych. Tak strasznie jest mi ich żal.

Mam ogromne pragnienie rozszerzać wiedzę na temat Intronizacji Chrystusa Króla.

Życzę dużo łask Bożych. Grzegorz


Modlitwa w intencji Ojczyzny
Jezu, Królu Miłosierdzia,
który powiedziałeś do św. s. Faustyny, że "Polskę szczególnie umiłowałeś", stajemy dziś przed Tobą i odwołując się do tej szczególnej miłości wołamy o Twoje Miłosierdzie dla Ojczyzny naszej.
Przebacz nam nasze grzechy i niewierności, pochyl się nad słabością naszą.
Jezu, ufamy Tobie!
Ufamy Twoim obietnicom!
Ufamy wszechmocy Twojego Miłosierdzia!
"Jesteśmy Twoim ludem, Panie".
Dlatego zjednoczeni w Twoje Imię, w tak trudnym momencie dziejów,
wzywając orędownictwa Maryi naszej Królowej i naszych Świętych wołamy wraz z Janem Pawłem II
"Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi!"
Amen.

Intronizacja Chrystusa Króla wiążę się ściśle z kultem Eucharystycznym. Usłyszałem na Marszu, że dopóki Polacy nie zaczną przyjmować Pana Jezusa Eucharystycznego na klęcząco Intronizacja nie będzie możliwa. Apeluje do was wszystkich by przyklękać, pomimo tego że w niektórych kościołach Komunia jest rozdawana tylko w pozycji stojącej. Wiem jak mi jest ciężko wyłamywać się z pośród tłumów i często mam opory przed klękaniem. Lecz jeszcze nie spotkałem się z sytuacją by którykolwiek Kapłan odmówił mi podania Eucharystii. Nie bójmy się - pamiętajmy, że kiedyś z naszego życia zdamy rachunek nie przed ludźmi nie przed Kapłanem, lecz przed samym Jezusem.
Zatroskany o naszą Ojczyznę czciciel Jezusa i Maryi. G.
Ps. w załączniku zamieszczam wersje modlitwy do kserowania i rozdawania komu się da i gdzie się da! Nie każdy czyta Internet i zna Twoją stronę, ale modlić możemy się wszyscy!!!
Pobierz modlitwę

Twarzą w twarz z demonem
MirjanaZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA
http://www.cpps.pl/portal/index.php?com=com_frontpage

DROGA MIECZYSŁAWO!
SUMMORUM PONTIFICUM - INDULT GENERALNY DLA RYTU TRYDENCKIEGO
W 2007 r
Watykan ogłosił dwa dokumenty Benedykta XVI: motu proprio "Summorum pontificum " o używaniu mszału sprzed 1970 roku oraz List Apostolski adresowany do biskupów i prezentujący wprowadzane zmiany. Papież wyraża w nim najpierw swoją troskę o niepokoje, które pojawiały się w oczekiwaniu na dokument. Podkreśla, że mszał Pawła VI, poprawiany później za pontyfikatu Jana Pawla II pozostaje księgą zwyczajną i główną dla liturgii rzymskiej, a mszał Jana XXIII z 1962 (nigdy nie zabroniony do użytku) formą nadzwyczajną. Dokument weszedł w życie 14 września 2007r. Zwracam uwagę, że mimo wyraźnego sformułowania ojca Benedykta XVI, że na odprawianie MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ nie potrzeba żadnego pozwolenia, bo nikt nigdy jej nie odwołał, nadal wymaga się zgody biskupa diecezjalnego. Żaden ksiądz bez zgody biskupa nie odprawi Mszy Świętej Trydenckiej. Piszę dlatego, że dostałem prośbę od wiernych abym napisał o tej sprawie i żeby wierni wiedzieli, że mają prawo do Mszy Świętej Trydenckiej. Sprawa różnie wygląda w poszczególnych diecezjach. Wiem, że taka zgoda jest np. w diecezji radomskiej, ale brak mimo monitów wiernych w diecezji kieleckiej. Papież Benedykt XVI wydaje Indult , którego wykonanie następuje wg.widzi mi się poszczególnego biskupa. Zatrważające jest, że wierni w tych TAK ważnych sprawach nie otrzymują żadnych odpowiedzi i traktowani są jak intruzi. Ma się wrażenie, że Kościół jest własnością prywatną biskupów i wara wiernym do decydowania o jakimkolwiek wyborze.
Załączam Indult i wyjaśnienia - Tadeusz
Kliknij MSZA TRYDENCKAManuela Strack - OBJAWIENIA NIEPOKALANEJ W SIEVENRICH
Dzień Dobry Pani
Przesyłam Pani dwa linki do ciekawych stron
1. To strona wspólnoty ewangelizacyjnej, Galilea w której miałem zaszczyt uczestniczyć ale w chwili obecnej takiej możliwości nie mam. Dla czego Galilea? Ponieważ jak Pani mówi pisze do Pani wiele młodych osób, a oni często potrzebują wsparcia którego nie znajdą przy parafii. Galilea to również szkoła nowej ewangelizacji i są w niej również ludzie oddani Bogu. Piszę również bo jak to w spólnotach bywa nie ma ideałów, ale ta wydaje mi się być najbardziej "Bożą". Z resztą dla pewności może Pani zapytać Pana Jezusa co sądzi o tej wspólnocie i czy ma ona odpowiedni znak Bożej jakości;))
http://www.galilea.pl/www/

2. To z kolei postać sługi Bożej- Kunegundy Siwiec. Choć śmiesznie się nazywa to dzięki niej zrozumiałem czym jest pokój duszy, cierpienie, i jaka jest Boża miłość -znaczy nie do pojęcia;)) Na tej stronie jest dzieło jej życia "Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku" czyli nadprzyrodzone rozmowy z Bogiem Kunygundy Siwiec. Ja osobiście czytałem tą książeczkę prawie rok;)) i baaardzo jej treść mi pomogła. Szczególnie polecam tą pozycję osobom z wszelkimi trudnościami, które są bezradne wobec tego co ich spotyka.
http://www.karmel.pl/hagiografia/siwiec/index.php

A wspólną cechą tych dwóch pozycji jest to że i Galilea i Kundusia pochodzą ze Stryszawy.

Pozdrawiam i życzę Bożego Błogosławieństwa Robert A.

Chciałbym podziękować Opatrzności Bożej w imieniu wszystkich pielgrzymów a w szczególności w imieniu pielgrzymów kieleckich , że 19 czerwca 2010r w Grzechyni dane nam było uczestniczyć we Mszy Świętej z nabożeństwem uzdrawiania i uwalniania, aktem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryji i Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Również gorącym sercem dziękujemy Maryji, że zechciała nas przyjąć do swojego SERCA
takimi jakimi jesteśmy i Drogiej Mieczysławie, że umieściła nasze podziękowanie w swoim dzienniczku oraz kochanemu księdzu Natankowi, za jego wielką dobroć i miłość, i że pamięta o wszystkich ludziach w Polsce i w każdym zakątku świata.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYJI

P Maryjo, w Twoim Niepokalanym Sercu
każde stworzenie ma swoje miejsce
a Niebo i Ziemia podziwiają Twoje cnoty i sycą się ich wonią.

I ja z podziwem i z czcią wchodzę dzisiaj
i to już na zawsze do Rajskiego Ogrodu
Twojego Niepokalanego Serca,
gdyż sama mnie do tego zachęcasz
w tych najbardziej niebezpiecznych dla świata chwilach.

Jestem cały Twój - i dzisiaj i do końca moich dni,
poprzez całą wieczność.
kliknij więcej

PODZIĘKOWANIE

W dniu 19 czewca w Grzechyni wszyscy pielgrzymi zostali poświęceni Sercu NMP według aktu mi nieznanego i niedawno poznanego przez księdza Natanka.
Poświęcenie się Sercu Maryi czyni niewidzialnymi dla szatana i dlatego ciężar Krzyża staje się lekki.

Sam mogę zaświadczyć,że tak jest w istocie. Przed poświęceniem czułem obecność szatana i doświadczałem
jego obecności na każdym kroku.
Teraz jestem szczęśliwy bo krzyżyki pozostały ale nie czuję jego oddechu i obecności.
W imieniu pielgrzymów prosiłbym o zamieszczenie naszego podziękowania Sercu NMP.
TadeuszZAPRASZAMY DO GRUNWALDU na modlitwę w dniach 14 - 16 LIPCA
Narodowa Intronizacja Owiec, Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Zbliżające się w lipcu 2010 roku jubileuszowe uroczystości: 600-lecie bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1410)[1]; 400-lecie bitwy pod Kłuszynem (5 lipca 1610)[2] i 100-lecie prapremiery pieśni Marii Konopnickiej Nie rzucim ziemi przy pomniku grunwaldzkim w Krakowie 15 lipca 1910 roku[3], napawają nas radością, poczuciem dumy narodowej, siłą wiary Polaka katolika, mimo nienajlepszej kondycji stanu państwa i Kościoła polskiego. Pomni na słowa nadziei papieża Leona XIII z encykliki Annum Sacrum pragniemy zwrócić się nade wszystko o pomoc do Nieba [4] i wezwać tych wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski i Kościoła, do udziału w Narodowej Intronizacji Owiec na polach grunwaldzkich.
Od przeszło siedemdziesięciu lat Niebiosa wołają o dokonanie Intronizacji, ogłoszenia Jezusa Królem, jako podstawowego warunku dla ocalenia świata[5]. Bóg w Trójcy Jedyny wyraża Swoją Wolę przez polską służebnicę Bożą Rozalię Celakównę[6], amerykańskie objawienia: Jezus Chrystus Król Wszystkich Narodów[7] i niemieckie: Tak, jestem Królem[8].
Mimo wielkich obietnic wywyższenia narodu polskiego i innych narodów, jeśli dokonają Intronizacji, nikt z rządzących, zarówno państwowych jak i kościelnych nie chce podjąć się tego dzieła. Tych zaś, co są za Intronizacją niemiłosiernie się prześladuje. Dlatego też wobec zbliżających się zagrożeń, trwałości państwa i wolności Kościoła, owce[9] mają prawo same, podjąć się decyzji ucieczki do Tronu miłosiernego Boga i błagać o pomoc. To zagrożenie jest ogromne. Bieg wypadków współczesnego świata precyzyjnie przedstawił dziennik masoński The Daily Yomiuri z 8 stycznia 2010 roku[10]. Autor wywiadu Jacques Attali[11] informuje swoich odbiorców o nadchodzących wydarzeniach. Ich zaplanowana karuzela dziejów ma się składać z pięciu stopni:
1. Kryzys ekonomiczny i zmniejszenie się władzy i siły Ameryki.
2. Za dzieje świata będzie odpowiadało 10-12 krajów.
3. Znika dominacja państw, a pojawia się dominacja rynku i wzrost kryminologii i frustracji.
4. Globalna wojna.
5. Nowy porządek świata (wojny może nie być, jeśli się go przyjmie), którego podstawą nie będzie indywidualizm, ale altruizm. Świat samotnych, samolubnych ludzi nie będzie istniał. Altruizm, przynajmniej racjonalny będzie podstawą nowego świata z nowym globalnym rządem i rozwojem nierynkowej gospodarki.
Cztery lata temu zwierzęta leśne na pograniczu Kurpi i Mazur, czując nadchodzący kataklizm i zagrożenie, samoczynnie opuściły lasy udając się na pobliskie pastwiska. W kilka godzin później po lasach tych przeszła trąba powietrzna niszcząc 12 tys. hektarów tych lasów. Ponad dwa lata temu Daleki Wschód nawiedziły wielkie wody morskie. Zginęło ponad pół miliona ludzi. Zwierzęta domowe wbrew decyzji ludzi zrywały się z postronków i opuszczały tereny zamieszkałe. Tym samym uratowały się.
Marii Valtorcie (1897-1961) Pan Bóg przekazuje już w czasie II wojny światowej dramatyczny obraz rzeczywistości świata i nadchodzących wydarzeń. Bóg wypowiada głośne biada tym wszystkim pasterzom, którzy pasą siebie. Mówi tu o pasterzach dusz (kapłani) i o pasterzach ludzi (politycy). To biada wypowiedziane kapłanom Chrystusa i głowom państw jest przypomnieniem rządzącym strasznej odpowiedzialności za bycie rządcą życia i Życia. Brak wykonywania święcie i sprawiedliwie powierzonych im działań w świecie i nie trwanie w Bożej Świętości i Sprawiedliwości sprawiają, że są oni poza Bogiem i Jego prawem. To powoduje, że w ich działaniu nie ma stałej uczciwości i prowadzi to wszystko do ich upadku oraz zniszczenia bliźnich i świata[12].
Jedni i drudzy pasterze wypaczyli swoją misję, bo paśli i pasą samych siebie zamiast innych. Kapłani nie wyczerpują się w swym świętym obowiązku wzmacniania i leczenia dusz, a politycy nie spełniają słusznego i błogosławionego zadania opiekowania się swoimi podwładnymi. Prześladowania, zaniedbania, skazywania i zabijania to środki, którymi realizują swoje cele, ale nie cele Boga. Czeka ich straszliwy sąd. Rozpacz poddanych spadnie na nich wszystkich w godzinie ich śmierci. Chóralnie będą ich oskarżać: Rozpacz poddanych spada na tych, którzy je wzbudzają; każde błądzenie, każde przekleństwo - na tego, kto je prowokuje; każde konanie duszy - na tych duchownych, którzy bez miłosierdzia, potrafią kierować się tylko bezwzględnością.
Biada, biada, biada wam, możni! Siedem razy więcej jednak biada wam, duchowni! Jeśli bowiem pierwsi zadają śmierć bardziej ciału niż duszy, to wy jesteście odpowiedzialni za śmierć dusz - poczynając od potężnych, których nie umiecie poskromić, albo nie próbujecie powściągnąć przez stałe: nie wolno. Przeciwnie, pozwalacie im pełnić zło przez wasz udawany szacunek. To stanowi zdradę Chrystusa, Ja wam powiadam: "dobry pasterz oddaje życie za swoje owce", wy natomiast zajmujecie się zachowaniem życia waszego. Owce tymczasem, wielkie i małe, rozproszyły się i stały się łupem dzikich zwierząt i umarły, bo pasły się na zatrutych pastwiskach [13].
Dlatego przez dzieło Intronizacji Pan Bóg zapowiada, że sam przyjdzie, aby zgromadzić Swoje owce i zaprowadzić Swój porządek. Przez Rozalię Celakównę Pan Jezus mówi: Patrz dziecko, Królestwo Chrystusowe przychodzi do Polski przez Intronizację[14]. Jeszcze w kwietniu 1939 roku Pan Jezus powiedział jej: Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli Mnie uzna za swojego Króla i Pana w zupełności poprzez Intronizację [15](...) Nie posłuchano. Przyszła straszna w doświadczenia II wojna światowa. Możni jak jeden mąż uciekli z Polski zostawiając owce na pożarcie.
Kardynał Hlond na inaugurację Międzynarodowego Kongresu ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu (25 VI 1937) mówił: Polska w tą godzinę dziejów spełni dla katolicyzmu jakieś opatrznościowe, zwrotne posłannictwo. Snadź narody zrozumieją, ze nadeszła godzina ostatecznego zdecydowania się na Boga lub przeciw Bogu [16]. Wspomniany kardynał był tak blisko prawdy. Znał orędzia Rozalii Celakównej i słowa Pana Jezusa jakie do niej powiedział: Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona, Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu [17]. Mimo tego, nie zareagował. Znał również treść listu apostolskiego Quas ante annos, jaki wysłał papież Pius XI na wspomniany Kongres Eucharystyczny, w którym papież pisał: Wrogowie Chrystusa i Jego panowania niczego nie zaniedbują, by swą nienawiścią zarazić świat cały, czyż nie jest rzeczą konieczną, by w jedno ognisko zestrzeliły swe myśli i wysiłki liczne zastępy tych, którzy gorąco pragną Chrystusowego panowania.(...) Na tej ziemi, która w ciągu wieków, aż po nasze czasy tylekroć rozgromiła nieprzyjaciół Chrystusa, ufających zuchwale we własne siły, a mimo najazdów, herezji i schizmy zachowała nieskalaną wiarę katolicką i to wiarę gorącą (...) na tej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla [18]. Praktycznie kardynał Hlond miał wszystko i Intronizacji nie przeprowadził. Znał gwarancje Pana Jezusa, że jeśli Polska przeprowadzi Intronizację, to: Jezus będzie jej błogosławił i bronił od nieprzyjaciół [19].
Po tylu już latach na polu Intronizacji nic nie uległo zmianie. Możni tego świata w zakłamaniu dalej dwom panom służą[20]. Dlatego też wzywam Polaków do udziału w Narodowej Intronizacji Owiec 15 lipca 2010 roku na polach Grunwaldu. Owce mają również prawo stanowić o swojej przyszłości [21].
Nie usuwamy władców, możnych tego świata, ani pasterzy Kościoła, ale wzywamy ich do nawrócenia i ratowania Polski, i Kościoła. Intronizacja to rewolucja polityczna, społeczna i gospodarcza o wymiarze globalnym. To rewolucja odnowienia wszystkiego w Jezusie Chrystusie i podporządkowania się Jemu, jako Królowi i Jego prawu wedle zamysłów Boga.
W tym wydarzeniu naszej wiary, pobożności i patriotyzmu prostego ludu polskiego nie zamierzamy ani na krok wyprzedzać Boga, ustalać kolejności i porządku wydarzeń, czy też określać ich czasu. Bóg jest Panem czasu i przestrzeni. To On kieruje losami świata[22]. Intronizacja ma się rozpocząć od Polski i ogarnąć pozostałe narody świata, bo Jezus Chrystus jest Królem Wszystkich Narodów. O tę pomoc dla świata błagał Polaków na Błoniach krakowskich papież Benedykt XVI w dniu 28 maja 2006 roku: Polsko, Europa potrzebuje twojej wiary [23].
W tej trudnej sytuacji jedynym ratunkiem dla Polski i Kościoła jest sam Bóg. Pan Jezus chce tej naszej oddolnej Intronizacji: Tak, tak, tak! Moje dziecko, to jest rzecz [Intronizacja], która zaważy na losach tego narodu.(...) Dzieci Moje, nie lękajcie się. Zaplanujcie to wszystko dobrze i pytajcie Mnie o wszystko. Ja was poprowadzę. Przygotujcie Mi drogę do tego narodu (...) czy czujesz jak raduje się Moje Serce na myśl, że okrzykniecie Mnie Królem? Dziecko Moje, Ja czekam już tego dnia. Przyjdę do was dzieci i będę wam błogosławił [24].
Do udziału w tej intronizacji zapraszam nie tylko wszystkie chętne owce, ale i możnych tego świata. Proszę samo Niebo, by przybyło nam z pomocą pod wodzą św. Michała Archanioła[25].

Grzechynia, 4 lipca 2010 r. ks. dr hab. Piotr Natanek

WIĘCEJ KLIKNIJPan Młody już nadchodzi

Jedli, pili i usnęli, a Pan Młody już nadchodzi.
Lampy pod stołem i oliwy brak.
A tu burza się zerwała i wszystko posprzątała.
Nagle przed Panem wszyscy stanęli, czy to sen czy zjawa.

I do czyśćca powpadali, choć nie wszyscy tam zostali.
Przez sito czyśćca przelecieli i w ogniu, siarce utonęli.
Dusze pobrudzone, przypalone do nieba nie trafiły.
Dusze w czyśćcu cierpią bardzo, bo Miłość do Jezusa je rozpala.

W czyśćcu jak w tyglu, w czyśćcu jak to w pralni.
W wodzie wszystko rozpuszczone, jedno bagno nastąpiło.
Czym grzeszyli w tym tonęli i nic zrobić już nie mogli.
Program w pralni nastawiony, przecież sami tego chcieli.

Tu została garstka mała, kto się modlić będzie za Was.
Kto zamówi Msze świętą za Was,
Kto stanie na ołtarzu Ofiarę oddać Panu.
Czyściec długi się zapowiada, już dziś nawróć się do Pana.

W Miłosierdziu Bożym ukryj się, wołaj, Jezu ufam Ci.
Za mnie teraz pomódl się, abym szybko zbawił się.

Pozdrawiam, Szczęść Boże
Krzysztof z Łodzi, www.apokalipsa.info.pl
Łódź, 5 lipca 2010
15 LIPCA wypada 600 rocznica Bitwy pod Grunwaldem, (1410 – 2010)

Dlatego mam dla Was do zaproponowania przeprowadzenie Nowenny ku czci Chrystusa Króla
w intencji przeprowadzenia Uroczystego Aktu Intronizacyjnego Jezus Chrystusa Króla Polski.

Nowennę rozpoczniemy 6 lipca i będziemy się modlić przez dziewięć kolejnych dni
aby zakończyć 14 lipca, dzień przed pamiętną datą 15 lipca 1410 r.

Modlitwa będzie polegać na odmówieniu indywidualnie albo zbiorowo
we własnym zakresie w dowolnej godzinie modlitwy przewidzianej na dany dzień.

Modlitwy będą opublikowane na stronie www.apokalipsa.info.pl, według nowenny
Ku czci Chrystusa Króla, która to Nowenna posiada imprimatur
Kurii Diecezjalnej Bielsko Żywieckiej w Bielsku Białej L.dz. . 989/07 z 18 IX 2007 roku.

Dobrze byłoby, aby każdego dnia być na Mszy świętej w tej właśnie intencji.

Proszę się przygotować, wypolerować swoje tarcze, to znaczy przystąpić do Sakramentu Spowiedzi
i z czystym sercem będziemy razić nieprzyjaciela przez odprawianie tej właśnie Nowenny.

Nie wiem czy chcecie się deklarować czy nie, proszę wyrazić swoje zdanie.
Jeśli tak, to proszę podać imię, miasto i parafię, nic więcej.

list@apokalipsa.info.pl

Pozdrawiam, szczęść Boże
Krzysztof z Łodzi


Maria Valtorta "Koniec Czasów"

2 SKRUCHA I MIŁOŚĆ MOGĄ ZMIENIĆ BIEG WYDARZEŃ

Napisane 1 czerwca 1943. Mówi Jezus:
Aby się ocalić, biedni ludzie, drżący ze strachu, wystarczyłoby, abyście jak prawdziwe dzieci - a nie jak bękarty, dla których Ja jestem Ojcem tylko z imienia, gdy tymczasem ktoś inny jest ojcem - umieli wyrwać z mojego Serca jedną iskierkę mojego Miłosierdzia. Pragnę tylko tego, abyście ją wyrwali.
Stoję z piersią otwartą, abyście mogli łatwiej dotrzeć do mego Serca. Rozszerzyłem ranę mego Serca, zadaną włócznią, abyście mogli do niego wejść. To jednak daremne. Posłużyłem się waszymi niezliczonymi zniewagami, jak nożem ofiarnika, aby je mocniej otworzyć, gdyż Miłość jest do tego zdolna. Ona potrafi zamienić w dobro nawet zło. Ja samego Siebie wam oddałem - Mnie, który jestem Dobrem najwyższym. Wy zaś posługujecie się całym dobrem, jakie wam dałem, w sposób tak plugawy, że staje się ono dla was narzędziem zła.
Stoję z moim Sercem otwartym, z którego płynie krew, kropla po kropli. Z moich oczu płyną łzy. Krew i łzy na próżno padają na ziemię. Ziemia jest bardziej życzliwa dla swego Stwórcy niż wy. Otwiera bruzdy, aby przyjąć Krew swego Boga. A wy, przeciwnie, zamykacie wasze serca - jedyny kielich, do jakiego On chciałby zstępować, aby znaleźć miłość, a wnieść radość i pokój.
Patrzę na moje stado... Czy jest moje? Już nie. Byliście moimi małymi owieczkami, lecz porzuciliście pastwiska... Kiedy odeszliście, znaleźliście Demona, który was zwiódł, i już nie pamiętaliście, że za cenę mojej Krwi zgromadziłem was i ocaliłem przed chcącymi was zabić wilkami i najemnikami. Umarłem dla was, aby dać wam Życie, pełne życie - takie jak to, które Ja mam w Ojcu. Wy jednak woleliście śmierć. Stanęliście pod znakiem Demona i on zamienił was w dzikie kozły. Nie mam już stada. Pasterz płacze. Pozostaje Mi kilka wiernych owieczek, gotowych poddać swój kark pod nóż ofiarnika, aby pomieszać swą krew - nie niewinną, lecz kochającą - z moją najbardziej niewinną Krwią i wypełnić kielich. Zostanie on podniesiony w ostatnim dniu, na ostatniej Mszy, kiedy wezwą was przed straszliwy Sąd. Dzięki mojej Krwi i waszej krwi, w ostatniej godzinie, dokonam moich ostatnich żniw pośród ostatnich ocalonych.
Wszyscy inni... będą służyć za ściółkę dla wypoczywających złych duchów i za chrust na wieczny ogień. Ale moje owieczki będą ze Mną w miejscu, które wybrałem na ich błogosławiony odpoczynek, po tak wielu walkach. To nie jest to samo miejsce, co dla innych dusz zbawionych. Dla wspaniałomyślnych jest miejsce specjalne: nie pośród męczenników, nie pośród zwykłych zbawionych. Są mniejsi niż pierwsi, ale o wiele więksi niż drudzy i mają miejsce pomiędzy dwoma szeregami.
Wy, którzy Mnie kochacie, wytrwajcie. Na to miejsce bardzo zasługujecie za wszystkie wasze obecne wysiłki, gdyż to jest strefa współodkupicieli, na których czele znajduje się Maryja, moja Matka.
Jezus mówi jeszcze:
Sądzi się, że skrucha to sprawa niepotrzebna, miniona, nieszkodliwa mania. Tymczasem tylko skrucha i miłość posiadają wagę w oczach Boga - dla powstrzymania wydarzeń i dla zmiany ich przebiegu.
Bardziej potrzebujecie miłości niż chleba. Gdy jednak chodzi o chleb, wysilacie się, aby go zdobyć, wykradacie sobie wzajemnie kromkę chleba jak zagłodzone psy, od których w gruncie rzeczy mało się różnicie. Gotowi jesteście rozszarpać się dla garści ziemi i dla oparu pychy. Tymczasem dla zdobycia i posiadania miłości nic nie czynicie. Nie troszczycie się o to. Nędzne stworzenia, czy wiecie, co robicie lekceważąc miłość? Tracicie Boga, Jego pomoc na ziemi, oglądanie Go w Niebie. Cóż powinienem uczynić, abyście pojęli, skoro nie wystarczają moje chłosty, skoro moje przejawy dobroci są daremne? W jaki sposób powinienem zesłać Parakleta, pod jaką postacią, aby was ogarnął i ocalił? Ogniste języki kiedyś wystarczyły biednym rybakom, surowym i niewykształconym, lecz kochającym. Dziś nawet gdyby kula ognia, niesiona szybkim wiatrem, zstąpiła na każdego z was całości, w nowej Pięćdziesiątnicy, nie dzieląc się na języki, to jeszcze nie byłoby dość, aby was rozpalić Bogiem. Musicie najpierw pozbyć się z waszej duszy fałszywych bogów. Wy jednak nie chcecie tego uczynić, bo przedkładacie ich ponad Mnie, Boga prawdziwego. Będziecie straceni, jeśli nie dokona się cud. Zawróćcie z drogi i módlcie się o Miłość.

3 ZNAK MOJEJ MOCY
Napisane 3 czerwca 1943. Mówi Jezus:
Wielu prosiło Mnie o znak. O jaki znak? Znak godziny czy znak mojej mocy?
Znak godziny już widzicie. Powtarzam: „Nie przyszedłem zmienić Prawa". To wy je zmieniliście. Ja nie zmieniam też mojego Słowa. Co powiedziałem, to powiedziałem. Wszystko, co miało się zdarzyć - od chwili, w której mówiłem jako człowiek pośród ludzi, aż do chwili, w której przyszedłem jako Bóg, Syn Boży, aby osądzić ludzi - jest zapisane w mojej Ewangelii.
Wy, istoty głupie, których głowy są wypełnione tysiącami niepotrzebnych, hałaśliwych i przewrotnych myśli, nie rozumiecie już tego, co powiedziałem. Może też sami jesteście posoleni tym ogniem, który będzie doświadczał moich wrogów przez wieczność? Ten ogień, który was obecnie pali i który na was zstępuje teraz i niszczy was, prowadząc do bluźnierstwa i do herezji, jest tylko zapowiedzią tego ognia, o którym Ja mówię, przeznaczonego dla gorszycieli, którzy się nie nawracają. I wy do nich należycie. Troszczycie się jedynie o ciało i o niesprawiedliwie [zdobyte] bogactwa. Depczecie sumienia i ołtarze, profanujecie wszystko, czego dotykacie, i w sobie po raz drugi zabijacie Mnie samego.
Oto dary, jakie potrafi wam ofiarować Lucyfer, pod którego znakiem stanęliście. Ogień zionie z paszczy Potwora, który was pogrążył w złu zepsucia. Oto jego dary. On nie może wam dać niczego innego. Ja zaś, wraz ze Sobą, dałem wam wszystkie skarby łaski.
Chcecie znaku mojej mocy? Ależ od dwudziestu wieków daję wam ten znak! I czemu to służy? Otwarłem nad wami potoki moich łask i sprawiłem, że z Niebios zstępują one na ziemię w postaci tysięcy, dziesiątek tysięcy cudów. Uzdrowiłem waszych chorych, stłumiłem wasze wojny, rozwinąłem pomyślnie wasze sprawy, odpowiedziałem na wasze wątpliwości - także w dziedzinie wiary, gdyż znam waszą słabość, która nie wierzy, jeśli nie zobaczy. Przyszedłem powtórzyć moją naukę, wysłałem moją Matkę, aby swą łagodnością skłoniła was do pokutowania i do miłości. I na co się to przydało?
Potraktowaliście Mnie jak głupca, wykorzystaliście moją moc i moją cierpliwość, przekonani, że po dokonaniu cudu, już nie będę o tym pamiętał. Nie, dzieci mojej boleści. Wszystko jest zapisane w wielkiej księdze mojej Mądrości, a nie używa się atramentu do pisania w niej, lecz płonącego węgla Miłości. I wszystko zostanie zapamiętane.
Wykorzystaliście przyjście mojej Matki dla ludzkich celów, uczyniliście z niego pośmiewisko i okazję do handlu. Czy nie wiecie, że Maryja jest moją Świątynią, a moja Świątynia jest domem modlitwy, a nie - jaskinią złodziei? Jak bezużyteczne pieśni dla was - którzyście zabili Jej Syna i nie umiecie sprawić, że zaowocuje tak wielka ofiara - brzmiały Jej słowa, tak pełne miłości, tak błagalne, tak przepełnione łzami. Nadal szliście drogą zatracenia.
Moi posłańcy - dusze, żyjące tak, jak wy wszyscy powinniście żyć - stały się moimi wołającymi głosami, aby jeszcze raz powtórzyć słowo mego Serca. Zostali przez was potraktowani jak „obłąkani" i „opętani" i ileż razy zabijaliście ich. Zawsze ich dręczyliście. Kiedy żyłem na ziemi, również Ja zostałem nazwany - przez pokolenie cudzołożne i zbrodnicze - „szaleńcem" i „opętanym".
Znak! Znak mieliście, lecz nie pomógł wam odzyskać ponownie mojego Ojcostwa. Inny niż ten znak nie będzie wam dany. Szukajcie go w moim słowie i w waszym sumieniu, jeśli będziecie jeszcze umieli je odnaleźć żywe pod stosem żądz, niewierności, cudzołóstw, kradzieży, zabójstw, zazdrości, bluźnierstw i pychy: [pod tym wszystkim], czym je ukamienowaliście.
Oto Wniebowstąpienie. Przed wzniesieniem się do Nieba pobłogosławiłem moją Matkę i moich uczniów. Nikogo więcej nie miałem do pobłogosławienia, gdyż inni Mnie odrzucili i przeklęli. Teraz też błogosławię moich uczniów, gdyż inni nie chcą Mnie i bluźnią mojemu błogosławieństwu.


4 PRZYJDĘ JESZCZE RAZ NA SĄD
Napisane 5 czerwca 1943. Mówi Jezus:
Chcielibyście, żebym przyszedł i ukazał się, aby przerazić i zamienić w popiół występnych. O nieszczęśni! Nie wiecie, o co prosicie!
Niestety, przyjdę. Mówię: „niestety", gdyż moje przyjście będzie Sądem i to sądem - straszliwym. Gdybym miał przyjść, aby was ocalić, nie mówiłbym w ten sposób i nie usiłowałbym oddalić czasu mojego przyjścia, lecz, przeciwnie, spieszyłbym się, aby was na nowo ocalić. Jednak moje powtórne przyjście będzie przyjściem na Sąd surowy, nieubłagany, powszechny.
Dla większości z was będzie to sąd potępiający. Nie wiecie, o co prosicie.
Nawet gdybym się ukazał, to gdzież jest w sercach - zwłaszcza w tych, które są w głównej mierze winne dzisiejszych nieszczęść - ta resztka wiary i bojaźni, która spowodowałaby pochylenie się z twarzą do ziemi, aby prosić o litość i przebaczenie? Nie, dzieci! Prosicie Ojca o pomstę, On zaś jest Ojcem przebaczenia. Nawet gdyby moje Oblicze rozbłysło na Niebiosach, a mój Głos, który stworzył światy, zabrzmiał od wschodu do zachodu, nic by się nie zmieniło. Jedynie nowy bluźnierczy chór, jedynie nowy potok zniewag potoczyłby się ku mojej Osobie.
Powtarzam: mógłbym uczynić cud i uczyniłbym go, gdybym wiedział, że po nim okażecie skruchę i staniecie się lepszymi: wy, wielcy winowajcy - którzy prowadzicie małych do rozpaczy i do wołania o pomstę - i wy, mali winowajcy, którzy prosicie o pomstę. Ale ani wy, wielcy winni, ani wy, mali winni, nie okazalibyście skruchy ani nie stalibyście się lepszymi po cudzie.
Przeciwnie, w radosnym grzesznym szale zdeptalibyście ciała ukaranych, tracąc natychmiast w moich oczach. I wstąpilibyście na górę, z tego tronu zbudowanego na karze, aby uciskać innych. Tego chcecie: żebym uderzył, abyście wy z kolei mogli uderzyć.
Ja jestem Bogiem i czytam w sercach ludzkich, dlatego w tym was nie słucham. Nie chcę, abyście się wszyscy potępili. Wielcy występni już zostali osądzeni. Ale was usiłuję ocalić. Ta godzina jest dla was sitem ocalenia. Ci, którzy już noszą w sobie kąkol demona, wpadną w moc księcia demonów. Ci zaś, którzy mają w sercu ziarno zboża, z którego kiełkuje Chleb wieczny, będą rosnąć we Mnie - na życie wieczne.Za ofiary na dokończenie budowy pomnika składam serdeczne Bóg zapłać.
Ofiary można przekazywać na konto:

Parafia Rzym-Kat.
p.w. Miłosierdzia Bożego.
Os. Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

W B K Świebodzin
U S D
89 1090 1593 0000 0001 0851 9595
E U R
74 1090 1593 0000 0001 0851 9574
P L N
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265Nocą ulicami Świebodzina w woj. lubuskim przejechała platforma wioząca rzeźbę głowy i korony złotej powstającego w mieście pomnika Chrystusa Zbawiciela. Statua stworzona została na wzór tej w Rio de Janeiro. Informację i zdjęcia otrzymaliśmy na platformę Kontakt TVN24.
Zobacz infografikę Rzeźba głowy waży 15 ton (Rafał Wojtkiewicz)
Zobacz infografikę Cierniowa korona w całości jest pozłacana (Rafał Wojtkiewicz)

Głowa mierzy 4,5 m wysokości i waży 15 ton, a korona ma 3,5 m średnicy oraz 2 m wysokości i została w całości pozłocona. Budowla powstaje przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie.

Ma osiągnąć wysokość 52 m, z czego 16 m to sztucznie usypany kopiec. Ważyć będzie ponad 440 ton. Brazylijski odpowiednik ma 38 m wysokości.

Głównym inicjatorem i pomysłodawcą budowy pomnika był proboszcz miejscowej parafii. Projekt stworzył rzeźbiarz - Mirosław Kazimierz Patecki z Przybyszowa. W październiku ubiegłego roku położone zostały fundamenty.
Kliknij cały tekst

OFIARA ZA KAPŁANÓW
Mówi Jezus:
Módl się, składaj wiele ofiar i cierpień za Moich kapłanów. Wielka ilość soli utraciła smak i dusze cierpią z tego powodu, tracąc smak Mnie i Mojej Nauki
Jeśli osobie świeckiej wystarczy starać się dziesięciokrotnie, żeby nie wywoływać zgorszenia, to Moi kapłani powinni starać się sto i tysiąc razy bardziej. Powinni być podobni do Nauczyciela w czystości, w miłości, w oderwaniu od spraw tego świata, w pokorze, we wspaniałomyślności. Tymczasem to samo rozluźnienie życia chrześcijańskiego, co u świeckich, dotknęło Moich kapłanów i w ogóle każdej osoby poświęconej szczególnymi ślubami. Ale o tym powiem potem.
Teraz mówię o kapłanach, którzy mają wzniosły zaszczyt uwieczniać na ołtarzu moją Ofiarę, dotykać Mnie i powtarzać Moją Ewangelię. Powinni być płomieniem. Tymczasem są dymem. Ociężale czynią to, co mają czynić. Nie kochają się wzajemnie i nie kochają was jako pasterze, którzy powinni być gotowi oddać dla swoich owiec samych siebie, aż po ofiarę z własnego życia. Podchodzą do mojego ołtarza z sercem napełnionym ziemskimi troskami. Konsekrują Mnie w roztargnieniu i nawet moja Komunia nie rozpala ich ducha miłością, która powinna być żywa we wszystkich, lecz u Moich kapłanów powinna być najżywsza.
WIĘCEJ - KLIKNIJ

Orędzie Pana Jezusa do kapłanów ROZWAŻAJ RZECZY OSTATECZNE, A NIE ZGINIESZ
23.11.1975 r.

Jezus: Z ust Mądrości wyszło to napomnienie: "Rozważaj rzeczy ostateczne, a nie zginiesz".

Duch Święty podaje waszym duszom cztery wielkie prawdy: Śmierć - Sąd - Piekło - Niebo.

A więc umiera się. Jest to rzeczywistością konkretną, że śmierć - z którą spotykacie się niemal co dzień - pewnego dnia będzie dotyczyć was osobiście.

Otóż synu, jest to nie do uwierzenia, ale w rzeczywistości nikt się o to nie troszczy: żyje się możliwie wesoło, jak gdyby nie miało się umierać.

Któż to doprowadza ludzi, chrześcijan, kapłanów, do zapomnienia o tym upomnieniu Ducha Świętego, by rozważać o śmierci, której nikt nie może uniknąć? To szatan! To zawsze on otacza duszę swymi chytrościami i uwodzeniami, oraz kłamstwami: "Jak lew ryczący szuka, kogo by pożreć". Jesteście więc ostrzeżeni.

Powiedziano wam, że on ryczy, ale nie może was ugryźć, jak tylko wtedy, gdy narażacie się na to z własnej winy. Pod tym względem macie wiele pouczeń ze strony Pisma Świętego, życia świętych i męczenników. Jest tam cała historia strasznych walk między człowiekiem a duchem ciemności. Przypomnijcie tu sobie o Aniele Tobiasza, który uwolnił Sarę i wiele innych wydarzeń.
WIĘCEJ - KLIKNIJ

Jezus Chrystus skierował do Ottavio Michelini te słowa:

Kto chce słyszeć, niech słyszy, ale kto zaślepiony uparcie przez pychę, chce zginąć z szatanem, niech zginie.
Słowa te padły w orędziach skierowanych do wiernych i kapłanów.

Uczynki i prawdę poznaje się po owocach.
A owoce ich jak widzimy śmierdzą zgnilizną.Jezus Chrystus uświadamia też nam,że jesteśmy współwinni ich grzechom bo nie protestujemy, kiedy oni ONI profanują na naszych oczach NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT.
Mówimy STOP PROFANACJI I DEMORALIZACJI !!!, gdyż także za ich grzechy zostaniemy potępieni.
Jezus Chrystus w Ewangelii Świętej wyraźnie powiedział:
KTO NIE JEST PRZECIW, JEST ZA (PROFANACJĄ).

Tyle już padło słów, próśb, pism do kurii diecezjalnych, błagań i nie daje to żadnego odzewu.
Kościól to nie prywatna SPRAWA biskupów ale NAS wszystkich.JEZUS Chrystus bardzo surowo nas osądzi i niejednego będzie to kosztować życie potępione wieczne.
Tadeusz


w załączeniu :
Fragmenty orędzi i próśb
Pana Jezusa Chrystusa do Marii Valtorta i Ottavio Michelini WIĘCEJ - KLIKNIJ
Telewizja Polska - chciało by się powiedzieć jeszcze Polska, bo po zapowiedziach platformowego prezydenta, przypominam słowa z pierwszej debaty . Na pewno po wkroczeniu nowych władz jedynej słusznej linii partyjnej stanie się stacją równie "łagodną" w przekazie jak TVN .Łagodną dla rządzących ma się rozumieć. Ale do rzeczy.
A więc ta Telewizja Polska nakręciła reportaż z " raju na ziemi" czyli kraju gdzie niepodzielnie rządzi jedna opcja polityczna - mówię o KUBIE.
Cały reportaż jest wstrząsający dzieje się na jednej ulicy.Ukazuje jak ludzie usiłują w tej straszliwej biedzie funkcjonować i zachować resztki ludzkiej godności.
Co mnie zaszokowało, to dwie scenki, które jakby opisywały to co czuję po klęsce wyborczej.
Pierwsza to człowiek niczym aktor ze spalonego teatru recytuje następujący tekst ;

Przyszłość nadejdzie, nadchodzi przybędzie !
Co się zmieni ? Co nas czeka ?
Jedyne co pewne w ludzkim życiu to śmierć.....
Przyszłość jest tym czego nie mamy.
Zawsze czegoś nam brakuje
Zawsze czekamy na to coś,
Co wypełni nam pustkę którą mamy w środku...
Niespełnienie jest naszym tragicznym przeznaczeniem....
PRZYSZŁOŚĆ ! nazwał pewien wariat tą ulicę 300-lat temu
PRZYSZŁOŚĆ ! bowiem wiedział co nas czeka.
To było nasze tragiczne przeznaczenie...
A teraz co ? Ile jeszcze tragicznej przyszłości nas czeka ????????

Druga scena to starzec z gitarą zarabiający śpiewaniem :

MARZENIA ! MARZENIA ! MARZENIA !
To mój najważniejszy temat.
Bo choć ja sam nigdy z nimi nie miałem problemu.
Moje stare serce wie czemu.
Całe życie w marzeniach kocham się skrycie,
Bo gdy kończą się marzenia
Kończy się i życie.

Pozdrawiam PUSTALNIK

MODLITWA W GIETRZWAŁDZIE

Szczęść Boże Kochana Pani Mieczysławo
Chciałabym zaapelować do wszystkich, że w Gietrzwałdzie nadal trwają modlitwy w intencji Ojczyzny. W Domu Pielgrzyma w Kaplicy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem nieustannie dzień i noc trwa Nowenna Nieustającej Modlitwy Różańcowej z Litanią do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i będzie trwać dopóki wierni będą przychodzić i się modlić. Zawsze są się ludzie, którzy czuwają i modlą się przed Najświętszym Sakramentem. Właśnie wczoraj usłyszałam też, że dzięki tej nieustającej modlitwie w Gietrzwałdzie może wyprosimy u Trójcy Przenajświętszej łaski i zmniejszone będą kataklizmy oraz nie będzie wojny.
Dlatego gorąco zapraszam wszystkich chętnych do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w Gietrzwałdzie..
Pozdrawiam serdecznie Joanna

PRZEMIANA
Czy nie czujesz się znękany, porzucony? Może to być stan ducha właściwy osobie, która pomimo wszystko przekonana jest do tego, że lepiej pozostać niemą. Może to oznaczać, że jestem pod wpływem złego ducha i jestem owcą, która nie zdecydowała się na Pasterza, czekającego tylko na mały mój znak – chcę być uzdrowiona!
http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=00&id=00-03

Szczęść Boże
zapraszam do włączenia się wielką nowennę poprzedzającą Intronizację od dzisiaj tj. od 6.07.2010 roku ( nowenna w załączeniu oraz list od ks.Natanka w tej sprawie)
Dlatego mam dla Was do zaproponowania przeprowadzenie Nowenny ku czci Chrystusa Króla w intencji przeprowadzenia Uroczystego Aktu Intronizacyjnego Jezus Chrystusa Króla Polski.
Nowennę rozpoczniemy 6 lipca i będziemy się modlić przez dziewięć kolejnych dni aby zakończyć 14 lipca, dzień przed pamiętną datą 15 lipca 1410 r.
Modlitwa będzie polegać na odmówieniu indywidualnie albo zbiorowo we własnym zakresie w dowolnej godzinie modlitwy przewidzianej na dany dzień.
Modlitwy będą opublikowane na stronie www.apokalipsa.info.pl , według nowenny "Ku czci Chrystusa Króla", która to Nowenna posiada imprimatur Kurii Diecezjalnej Bielsko Żywieckiej w Bielsku Białej L.dz. . 989/07 z 18 IX 2007 roku.
Dobrze byłoby, aby każdego dnia być na Mszy świętej w tej właśnie intencji. Proszę się przygotować, wypolerować swoje tarcze, to znaczy przystąpić do Sakramentu Spowiedzi i z czystym sercem będziemy razić nieprzyjaciela przez odprawianie tej właśnie Nowenny.
Nie wiem czy chcecie się deklarować czy nie, proszę wyrazić swoje zdanie. Jeśli tak, to proszę podać imię, miasto i parafię, nic więcej. list@apokalipsa.info.pl

Pozdrawiam, szczęść Boże Krzysztof z Łodzi *czuję że to jest bardzo ważne dla Polski * *Z Bogiem* *Olga *
List otwarty do narodu polskiego. http://www.regnumchristi.com.pl/ 2010-07-03 Grzechynia, 4 lipca 2010 r.
ks. dr hab. Piotr Natanek

KLIKNIJ Narodowa Intronizacja Owiec oraz Nowenna
SZCZĘŚĆ BOŻE !
Przesyłam scan nowenny ku czci Jezusa Króla oraz artykuł dot. wyborów.

Z Panem Bogiem.
Elżbieta


Temat: LIKWIDACJA PAŃSTWA POLSKIEGO (1/6)
http://www.youtube.com/watch?v=ZGvvMKRFBsY&feature=youtube_gdata


PROTEST WYBORCZY
Jeszcze jest szansa na unieważnienie wyborów,
składajcie podpisy ,jest tylko 3 dni
http://blogmedia24.pl/node/32901?destination=node/32901
AKCJA PROTEST WYBORCZY Z POWODU BRAKU STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
ANNA


Ciekawe spostrzeżenie
W sytuacji, kiedy nie potrafimy kochać drugiej osoby, tak jak powinniśmy, dobrze jest zwracać się do jej Anioła Stróża z prośbą, aby nauczył nas miłości takiej jaką on ma do swojej "podopiecznej duszy".
Tak ostatnio praktykuję w stosunku do mojej mamy; proszę jej Anioła Stróża, aby pomógł mi kochać moją mamę, tak jak On ją kocha...Przesyłam homilie ks Piotra Pawlukiewicza ,doskonała i na temat ; dziękuje i pozdrawiam Maria
KLIKNIJ TUTAJ
Mieczysławo,
bardzo ubolewam nad decyzją narodu polskiego dotyczącą nowego prezydenta. Ponieważ wiele czasu spędzam w internecie, natknęłam się przypadkiem na dwie uderzające mapy. Pierwsza z nich to mapa pogody 5 lipca o godzinie 12 w nocy (kiedy rozstrzygał się wynik wyborów), a druga to mapa poparcia dla poszczególnych kandydatów. Widać na nich Polskę podzieloną na pół - czy to może być przypadek? W Lublinie w dzień wyborów o godzinie 19.50 zerwał się deszcz i w tym momencie pomyślałam, że Kaczyński przegra wybory. Niestety intuicja mnie nie zawiodła. Z pozdrowieniami, EP
DEMOKRACJA ZWYCIĘŻYŁA
http://www.youtube.com/watch?v=c67OcaT0dy8Witamy serdecznie Pani Mieczysławo,
Od jakiegoś czasu śledzimy z mężem stronę Echo Chrystusa Króla. Muszę przyznać, że wiele w nas zmieniła, tak jakby przebudziła.Bardzo pragniemy Intronizacji Pana Jezusa i w codziennej modlitwie prosimy o nią Pana Boga. Staramy się częściej spowiadać i z odpowiednią czcią brać udział w Mszy Świętej.Staramy się mówić ludziom o Intronizacji ale jeszcze za mało w nas odwagi. Ludzie różnie reagują, nawet moi teściowie ludzie praktykujący, co niedziela będący w Kościele,z dziwnym wzrokiem zareagowali na to jak opowiadałam im o tym iż jedyną szansą dla Polski jest Intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski.O tę odwagę będziemy prosić Pana Jezusa.W wyborach nie zwyciężył J.Kaczyński, co teraz będzie
z naszą Ojczyzną???

Gorąco Pozdrawiamy i będziemy obejmować Panią naszą modlitwą. Milena


Szczęść Boże Pani Mieciu!!
Przesyłam Koronkę do Ducha Świętego, którą się modlę już od jakiegoś czasu:) Bardzo spodobała mi się modlitwa, ma wielką moc i wiele można przez nią uprosić. Duch Święty działa i prowadzi!
Trzeba tylko wołać o Niego i prosić o Jego Dary, łaskę i światło. Otwierajmy się na Jego moc i pozwólmy działać w naszym życiu.
Można modlić się swoimi intencjami, a ja zawsze na koniec odmawiam litanię do Ducha Świętego.
Dopiero teraz odkrywam i doświadczam tego jak piękna jest modlitwa. Polecam, nie tylko młodzieży ale wszystkim, by modlili się do Ducha Świętego, szczególnie na początku dnia.

Pozdrawiam serdecznie Pani Mieciu, Z Panem Bogiem - Asia,
KLIKNIJ TUTAJ
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

Nikt Boga nie będzie wodził za nos.
NIKT BOGA NIE OSZUKA - BÓG OJCIEC JEST, A JEGO SYN JEZUS NAM MA PRZEWODZIĆ !
DLATEGO POLSKA LIBERALNA PARTIA KTÓRA OBIĘŁA WŁADZĘ UPADNIE.
COKOLWIEK ZROBILISCIE JEDNEMU Z MOICH NAJMNIEJSZYCH MNIEŚCIE UCZYNILI.
MATKA MARYJA CHCE SWEGO SYNA NA KRÓLA I NIE MA OD TEGO ODWOŁANIA.
NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW OBCYCH PRZEDE MNĄ !!!!!!

'JA - JEZUS - KRÓL WSZECHŚWIATA I POLSKI MÓWIĘ - NAWRÓĆCIE SIĘ !!!

CO TO IN VITRO AZ TAK WAŻNY TEMAT? A CO Z DZIECMI ? PYTAM 20 MILIONÓW ABORCJI W
POLSCE.A DZIECI W DOMACH DZIECKA?

NASTĘPUJE JAKIŚ DZIWNY PROCES OGŁUPIANIA LUDZI - GUBIĄ WARTOŚCI PODSTAWOWE, I NIE MAJA ZDROWEGO MYŚLENIA.CZY TERAZ NASTĘPUJE ERA GŁUPOTY I CIEMNOŚCI W BLASKU FLESZY?

CO Z NASZA KORONACJA SYNA BOGA OJCA, JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ???
NA RAZIE "KORONUJEMY" PREZYDENTA WBREW WOLI NARODU.

CZY NADAL TAK MA BYĆ - POLSKI NARÓD WYCOFUJE SIĘ Z TEGO, CO WYPRACOWAŁ JAN PAWEŁ II I GINIE !!! O GŁUSI OPAMIĘTAJCIE SIĘ !!! AnatolR E F L E K S J A
Wczoraj na Mszy św.:
Zawsze przed samą Komunią św. robię w duchu akt żalu za moje grzechy i proszę Maryję, Swiętych i Aniołów, aby pomogli mi przyjąć godnie Pana Jezusa do serca.
Łzy mi sie cisnęły do oczu nad moją grzesznością i słabością, tak ogólnie w całym mym życiu, jak Go wciąż zawodzę, jak musi mnie ciągle znosić... mnie i nas wszystkich, a teraz kolejny cios od Polaków... a On łaskawie zawsze przebacza... jaki jest dobry i miłosierny... myślałam o wyborach i tym, który je wygrał... powstało we mnie pytanie:
Przebaczysz mu? Komorowskiemu? a Tuskowi?
odp.: Tak Panie.
pyt.: czy życzysz im Nieba? czy chciałabyś się z nimi spotkać kiedyś w Niebie? co byś im wtedy powiedziała?
odp. Tak, życzę im Nieba i chciałabym ich tam spotkać... a powiedziałabym: niech będzie nasz Pan i Bóg uwielbiony za Jego nieskończone miłosierdzie, które nie ma względu na osobę, ani na to co robiła, ale bezgranicznie kocha i przebacza i zawsze przyjmuje w Swoje ramiona tych, którzy chcą do Niego powrócić i żałują za swoje grzechy!!!
A skoro oni są w Niebie, to znaczy że żałowali za swoje błędy.... o Panie, przebacz im, tak jak mi przebaczasz... odpuść, bo nie wiedzą co czynią.... spraw aby się nawrócili, aby byli z Tobą w Niebie!
Odczuwałam bardzo własną nędze i nieudolność.. jak bardzo niczym sie nie różnię od tych których nie lubię, którzy mi się nie podobają, nie odpowiadają, na których się denerwuję, złoszczę... jak bardzo oni są tacy, jak ja... nie chodziło o identyczność grzechów, czy przewinień, ale o zwykłą ludzką słabość i błądzenie.... jak bardzo jesteśmy do siebie podobni... nie powinnam ich oskarżać, bo wcale nie jestem lepsza, ani oni gorsi... po prostu tacy jesteśmy... "jedni drugich brzemiona noście ", jakie to piękne slowa... jak wielkie niosą w sobie braterstwo duchowe....

Po Komunii św., bardzo płakałam ze wzruszenia nad dobrocią Boga...

pyt.: dlaczego miałbym im wybaczyć? dlaczego miałbym Polsce wybaczyć?

Panie mój, jeśli mi wybaczasz, to jakże mógłbyś nie wybaczyć im i wszystkim, którzy żałują? Jeśli wybaczasz jednemu to i wszystkim! Nie może być inaczej, tego wymaga sprawiedliwość... dla Ciebie nie ma grzechu mniejszego, czy większego, każdy Cię rani w równym stoniu, bo Jesteś święty i doskonały... Proszę dotknij ich serc Swoją Łaską i spraw aby otworzyły się im oczy, aby przejrzeli!

pyt.: dobrze powiedziałaś: jeśli żałują, ale oni nie żałują!

odp.: tak Panie, ale ja żałuję! żałuję za swoje grzechy i za ich grzechy! za nich żałuję!, żałuję bardzo za to co czynią, za to co zrobili i jeszcze zrobią...już teraz żałuję.. zanurzam ich w Najświętszym przebitym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi, naszej Bolesnej Matki, Królowej Polski... Przez Jej krwawe łzy przepraszam Cię Panie i blagam, wybacz im, wybacz nam!!! Błagam Cię ratuj nas! Okaż nam Twoje miłosierdzie jescze raz!!! Jesteśmy dziećmi Twymi! złymi, grzesznymi, ale zawsze Twoimi!... Usynowiłeś nas... przez mękę i śmierć Twojego Jednorodzonego Syna uczyniłeś nas dziećmi Swymi... Czy matka odwraca się od swoich dzieci? Panie, powiedziałeś, że choćby matka was opuściła, Ja was nigdy nie opuszczę! Ojcze kochamy Cię!!! Mimo wszystko!!! Błagamy Cię nie opuszczaj nas! Widzisz, jak nie potrafimy się sami rządzić, jak bez przerwy popełniamy błędy... potrzebujemy Króla! Tak Tato, błagamy Cię daj nam KRÓLA! Ale najlepszego, który nas porowadzi Twoimi świętymi drogami... daj nam Króla mądrego, sprawiedliwego, uczciwego, dobrego!... Ojcze, Ty wiesz, że nie ma lepszego niż Twój Święty Syn Jezus Chrystus! Błagamy Cię więc, niech przyjdzie Twoje Królestwo i zasiądzie na naszym, polskim tronie Twój Syn - Jezus Chrystus!!! Nasz Pan i Bóg, nasz Król!!!
Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!
Króluj nam Chryste!!!!
Bardzo, bardzo płakałm patrząc na scenę drogi Krzyżowej - konanie Syna Bożego na krzyżu... Jak Bóg nas bardzo kocha.. zupełnie na to nie zasługujemy... ale tak jest.... czy możemy powiedzieć nie? Nie kochaj nas? możemy... ale co z nami się stanie?... niech Jego święta Krew zmyje nasze winy i uleczy rany, oczyści serca i napełni pokojem.... Amen. Małgorzata

ks.prałat Ottavio Michelini
2.11.1975 r.
KLIKNIJ TUTAJ5 LIPCA 2010 r. EWANGELIA Mt 9, 18 - 26
Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i oddając pokłon prosił : "Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie". (....) Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył flecistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł:"Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi". A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. (...)


Panie Jezu - wczoraj były wybory na prezydenta naszego państwa i wygrał je Bronisław Komorowski, czyli nasz i wielu polskich patriotów przeciwnik. Co dalej?
Pan Jezus: "Powiedziałem ci, wybory zostały sfałszowane przez grupę trzymającą władzę. Ale wy dalej się módlcie, bo wszystko jest możliwe. Nikt nikomu nie gwarantuje na ziemi bezpiecznego życia. Ten, kto będzie głową państwa a nie ukoronuje Mnie na Króla Polski z biskupami - nie ma pewności na tej ziemi, ale wieczność na pewno będzie miał taką, na jaką sobie zasłuży. Każdy powinien wiedzieć, że Ja - Bóg - Król czy Sługa mam władzę BOSKĄ- taką jaką do tej pory mam. Chrystus Król potrzebny jest, aby w waszym kraju został wprowadzony POKÓJ na stałe, co spowoduje, że nie będą mogły wejść wojska waszych nieprzyjaciół a mają taki zamiar. W dobie materializmu wasz kraj dobrze rozwijający się, to jest dobry kąsek dla waszych wrogów. A wróg - napada bez powodu a tylko po to aby okraść was. Wasi sąsiedzi będą "podgryzały" korzenie waszego państwa podczas wprowadzania sprzecznych z prawdą książek do szkół o waszym narodzie. Zaczną od niszczenia waszej pamięci, historii, kultury, przemysłu i bogactw naturalnych. Jeżeli ten rząd i przedstawiciel państwa nałoży na Moją Najświętszą Głowę - koronę królewską, to też ulituję się nad wami i zaprowadzę pokój.
NAJWAŻNIEJSZA JEST POLSKA - wasz umiłowany kraj z waszymi Świętymi w Niebie.
Wasz kraj ma złych doradców zapatrzonych na was materialnie i zaborowo.
Jeżeli nie będę waszym KRÓLEM, to będziecie musieli przeżyć na własnej skórze kolejny raz Tajemnice Bolesne Różańca aż do momentu "ukrzyżowania". czyli OCZYSZCZENIA. Wtedy przekonacie się sami, żeście źle wybrali cały rząd z prezydentem włącznie.
Ale wy Polacy zawsze musicie przekonać się na własnych błędach i nigdy nie nauczycie się być roztropnymi i słuchającymi Boga.
Wy zawsze wierzycie w obiecanki bez pokrycia.
Wy lubicie się kłaniać obcym panom zamiast Mnie. Młodzież woli jechać do innych krajów i ich wzbogacać, niż swój kraj.
Przyjdą ze wschodu i z zachodu i zajmą wasze miejsca.
Wy Polacy, jeśli nie nałożycie korony królewskiej na Moją Najświętszą Głowę, to tak jakbyście sami pakowali się w ręce wroga, który nie jest nigdy nasycony.
Uważajcie, badajcie ale módlcie się, to przynajmniej uratujecie dusze wasze przed potępieniem.
Jezus - Król - Bóg - ciągle ostrzegający was".


Wczoraj wieczorem, czyli 4.07 o godz. 8 wieczorem patrzyłam, w ekran telewizyjny i obserwowałam jak zachowywał się nowy prezydent.A był on taki szczęśliwy, jakby od dawna był pewny, że będzie prezydentem.
Uklękłam i odmawiałam "Koronkę do Miłosierdzia Bożego" z taką intencją: "Panie Jezu - jeśli chcesz aby w Polsce był pokój to spraw, aby wygrał Jarosław Kaczyński" i usłyszałam : :
"Niestety - wygrał Komorowski. Wybory są sfałszowane".

Nie wiem dlaczego ale odebrałam tę wiadomość bardzo spokojnie, chociaż było mi smutno, że rodacy dają się cały czas otumaniać, tym bardziej, że komunizm już u nas był i wojny już były, i powstania już były, i dalej wierzą w puste słowa. Ale jeżeli Bóg coś obiecuje to i realizuje. Nagrody i kary obiecuje i realizuje.
Porównywałam Dzisiejszą Ewangelię do życia narodu polskiego. Polska umarła, ale przyszedł Król zaproszony przez gospodarzy i uzdrowił wszystko, że powstała. Polska powstanie, ale tylko jeżeli dotknie ją KRÓL.


WYBORY 2010

Polska chyba ,,sfiksowała" 
Bo wybrała – Liberała.
Nienormalny, poraniony,
Naród polski, jest szalony.
      Katolicką ma tradycję,
      Ale wybrał kato-lewicję
      Bezbożnictwo ona szerzy,
      Takim ludziom, się zawierzyć? 
Bo jak trzeba się zeszmacić?
Panu Bogu złem odpłacić,
Za Polaka cud Papieża,
W którą stronę Polsko zmierzasz?
      Dokąd idziesz? W którą stronę?
      Twoje czyny są szalone.
      Wolny wybór, Twoja wola,
      Sama sobie strzelasz gola.
Drogo będzie Cię kosztować,
Po czasie – będziesz żałować.
Na błotnistą wkraczasz drogę,
Ten kierunek – NIE jest z Bogiem.
      Liberałów program znany,
      To wolności, wszelkiej fany.
      Sami sobie prawa tworzą,
      Które nie są, z wolą Bożą.
Zasad głównych nie uznają,
Europie uwieść dają.
Która chore ma zasady,
Demoralizacja i parady.
      Boga na bok odstawiła,
      Z Bronkiem będzie współrządziła.
      Bo z Kaczyńskim były spory,
      Do układów nie był skory.
Więc rozbili Go z samolotem,
Bo był układ z sierpem młotem?
I innymi masonami,
Więc ,,wylądował"– do góry kołami.
       Bronek to ,,właściwy" człowiek,
       O katastrofie świat nie dowie.
       Co się stało? Jaka przyczyna?
       A Polska będzie – słuchać Putina
Polsko dziwny Ty Narodzie,
Będziesz mądra – lecz po szkodzie.
Oj, na złego konia stawiasz,
Panu Bogu, zawód sprawiasz.  
      Który na Cię ciągle czeka. 
      Wróć do Boga i nie zwlekaj.
      On! – W kłopotach Ci pomoże,
      OPAMIĘTANIE POLAKOM – ZEŚLIJ BOŻE!   

Jerzy


Witam Pani Mieczysławo!
Zachęcam do lektury
http://niezalezna.pl/article/show/id/36250
Pozdrawiam serdecznie Dorota


6 LIPIEC 2010 r. Marii Teresy Ledóchowskiej
Dzisiejsza Liturgia mówi o tym, że Chrystus powołuje nas do ważnych zadań.

Pierwsze czytanie: Oz 8,4 – 7. 11 – 13 Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo.
To mówi Pan:
„Synowie Izraela czynili sobie królów, lecz wbrew mojej woli. Książąt mianowali, też bez mojej wiedzy.(...) Oni wiatr sieją, zbierać będą burze. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki. Jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy. (....) Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają.(...) Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy (...)

NARÓD WYBRANY UFA SWEMU PANU
Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko co zechce.
Ich bożki są ze srebra i złota, dzieło rąk ludzkich.
Mają usta ale nie mówią, maja oczy ale nie widzą.
Mają uszy ale nie słyszą, mają nozdrza ale nie czują zapachu. (...)

EWANGELIA Mt 9, 32-37
(....) Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy litował się nad nimi , bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów:
ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE, ALE ROBOTNIKÓW MAŁO. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo".


Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud.

Panie Jezu - jeszcze raz pytam Ciebie, czy powinnam wszystkie Twoje słowa, które powiedziałeś wczoraj umieścić na Twojej "stronie" i napisać prawdę o wyborach?
Pan Jezus: " Mieczysławo - Ja wiem, co Ja mówię i co Ja robię. Zawsze pisałaś prawdę i wszystko co ci powiedziałem, tak i teraz zrób. Ofiary zawsze były i będą. Powołałem cię do tego zadania i wykonuj je. Owoce będą z tej pracy wielkie, bo już są wielkie. Całe Niebo raduje się z twojej pracy a z Mego dzieła. Przysyłam ci ludzi jako aniołów, aby strzegli tej strony, abyś nie wprowadzała tekstów niezgodnych z Moimi planami. Prawdę powiedział o tobie kapłan A.: " ty już nie jesteś z tego świata" i cieszy Mnie, że ludzie to widzą, bo powinni brać z ciebie przykład. Nie bój się człowieka, który może ci tylko uszkodzić ciało, które i tak do Sądu Ostatecznego będzie nieużyteczne a dowody miłości do Mnie po twojej śmierci, będą oświetlały blaskiem twoją duszę. Nie bój się człowieka, bo ja mam władzę nad człowiekiem i przyrodą i Ja zezwalam na każdy ich czyn. Bądź wpatrzona we Mnie, Trójcę Świętą i Matkę Moją, która cię przyprowadziła abyś została Moim narzędziem. Wierz i ufaj w Miłosierdzie Moje. O wyborach pisz, bo Ja zawsze mówię prawdę, którą świat powinien znać. A chociaż będzie znał, to i tak nie zareaguje, bo grupa trzymająca władzę w Polsce jest bardzo silna i popierana przez jeszcze silniejszych od nich z kilku państw, ale nie silniejszych ode Mnie. W pewnym momencie przekonają się oni i wszyscy - cały świat. Przyjdą kataklizmy i wojny, podczas których wielu będzie musiało Mi spojrzeć w oczy, bo przecież jeden jest tylko Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i każdy - czy chce, czy nie chce - będzie musiał stanąć przede Mną. Każdy, nawet ten, który idzie na potępienie wieczne . A Mnie jest szkoda każdego, szczególnie idącego na potępienie, bo znam ich wieczne męki bez możliwości powrotu do wiecznego szczęścia. Żal Mi dusz, które na własne życzenie przygotowują się do piekła. Najwięcej płacze Moja Matka nad nimi, bo wielu, bardzo wielu mogłoby sie nawrócić i nie służyć Mojemu wrogowi. Amen. Jezus bolejący nad wami. Jezus Miłosierny ale i Sprawiedliwy".


Panie Jezu i ja zapytam Ciebie – czego oczekujesz ode mnie teraz?
Czy powinnam jechać do Grunwaldu?
Pan Jezus"
„Mieczysławo – ty nie musisz się afiszować, ale zostań w cieniu!
Inni Moi apostołowie będą torowali Mi drogę a ty powinnaś więcej się modlić, być ze Mną zjednoczona: myślą, mową i uczynkami. A uczynek twój, to jest posługiwanie Mnie i bliźniemu Twoje zadanie i uczynki względem bliźniego to prowadzenie strony internetowej, bo przez nią dużo ludzi powraca do Mnie.

Dziękuję Ci mój Panie i Królu.

Przekaz dla Asi, która pyta - jak należy wynagrodzić za grzechy? Asia pyta, jaką modlitwą, mam wynagrodzic za moje grzechy Panu Jezusowi?
Pan Jezus:
Powiedz Asi, że może wynagrodzić nie tylko za jej grzechy lecz również za grzechy ludzkości. Przebłaganiem za grzechy przed Ojcem Niebieskim jestem tylko Ja. Tylko Ja mogę odkupić świat i to uczyniłem Wasze starania bez Mojej ofiary są nieskuteczne. Dlatego wszystko co czynicie róbcie w łączności z ofiarą Krzyża.
A gdzie jest ofiara Krzyża?
Przede wszystkim to Msza Święta. Jak najczęściej niech uczestniczy we Mszy Świętej i tam niech łączy siebie cała z Moją ofiarą Krzyżową. Bóg Ojciec spojrzy na nią z ogromną miłością. Niech wynagrodzi tylko Komunią Świętą. Dlatego jak najczęściej niech przychodzi i niech i mówi wtedy, że Mnie kocha. To takie proste. Niech myślami nie powraca do grzechów dawno przebaczonych. Za okazane Miłosierdzie, niech przyjmuje Komunię Świętą wynagradzającą A Ja też tak bardzo kocham i niczego więcej nie pragnę jak właśnie obcowania z nią w czasie KOMUNII. Miłosierdzia chcę a nie ofiary !!! Niech przychodzi do Mnie z ufnym sercem a Ja przytulę do siebie, kocham ją i błogosławię. Jezus zazdrosny o duszę ludzką. Amen.

Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem, - br. Tomasz

Szczęść Boże Kochana Mieczysławo
W parafii w Świebodzinie stwierdzono, że stał się CUD......bo z całej Polski zaczęły napływać pieniądze na budowę pomnika, Mama dopiero wyjaśniła, że to pani Mieczysława naniosła na stronę Echo... zdjęcia z przewozu Głowy Pana Jezusa do pomnika i podała jeszcze raz numery kont bankowych. Więc zaskoczenie i radość jest wielka.

A teraz podaję Słowa Pana Jezusa, które mama wczoraj zapisała. Króluj nam Chryste - Kasia

7 lipiec 2010 - Pan Jezus powiedział:

Pisz o czym ci będę mówił, to będą Moje Słowa:

Podziękuj dla Mieczysławy i powiedz, żeby dalej pracowała na Moją Chwałę.
Wszystko co czyni jest dobre w oczach Pana,
niech przekaże Moje Słowa, które przekazuję przez Moją sekretarkę Weronikę.

Łaska moja jest wielka i dar miłości i miłosierdzia niewyczerpany dla tych,
którzy słuchają Słów Moich i wypełniają moje polecenia.
Kocham was Moje dzieci miłością wieczną, u Mnie jest wasza Ojczyzna wieczna.
Nie ważne do jakiej partii należycie i jaką lubicie.
Partie się zmieniają, nastroje też.
Trzeba przyjąć to co Bóg daje bo tylko ja Bóg jestem Sprawiedliwy.
Człowiek musi być sprawiedliwy i miłosierny ponieważ stworzyłem go na obraz i podobieństwo Swoje.
To błąd człowieka od początku istnienia życia na ziemi spowodował, że ludzie są grzeszni.
To dziełem człowieka jest kolor skóry i stopień rozwoju.
Małpa nie jest pierwowzorem człowieka.
To człowiek na przestrzeni wieków
udoskonalał to
co chciał dorównać Dziełu Samego Boga.

Wszystko co czyni Bóg jest w najwyższym stopniu Doskonałe.
Pierwszy człowiek był doskonały i nie podlegał śmierci.
Śmierć zabiera to co jest niedoskonałe.
Ostateczny człowiek będzie doskonały i nieśmiertelny.

To mówi wam Wasz Pan i Bóg, Jezus Chrystus Król.


KAPŁANI Z PARAFII " BOŻEGO MIŁOSIERDZIA" W ŚWIEBODZINIE SERDECZNIE DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM OFIARODAWCOM ZA WSPANIAŁY GEST SERCA - JEDNOCZEŚNIE PROSZĄ O PAMIĘĆ O NICH - JAKO, ŻE OWOCE TEGO "DZIEŁA" WIDAĆ.


Szanowna, Kochana Pani Mieczysławo!
Najserdeczniej dziękujemy za umieszczenie na stronie Echo Chrystusa Króla informacji o budowie pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Dzięki tej informacji wielu czcicieli Chrystusa Króla z całej Polski i świata udziela finansowej pomocy na dokończenie budowy.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim ofiarodawcom, a nade wszystko Pani. Bóg zapłać!

Strony internetowe jak również artykuły w gazetach podają wiele nieścisłości, pragnę je tu sprostować.
Nasza statua N I E "została stworzona na wzór tej z Rio de Janeiro".
Zachwyca nas pomnik CHRYSTUSA ZBAWICIELA w Rio de Janeiro.

W Świebodzinie powstaje pomnik CHRYSTUSA KRÓLA, który ma być trwałym śladem Intronizacji Chrystusa Króla przeprowadzonej na Ziemi Świebodzińskiej 26 listopada 2000 r.

Wtedy wszystkie stany i zawody w obecności Biskupa Ordynariusza Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adama Dyczkowskiego, władz państwowych, Księży proboszczów trzech świebodzińskich parafii oddały się Chrystusowi Królowi.
Podjąłem wtedy decyzję o pozostawieniu trwałego śladu, który dla przyszłych pokoleń będzie świadectwem, że Ziemia świebodzińska oddała się w tym dniu Chrystusowi Królowi.

OD PONAD 70 LAT JEZUS - BÓG CZEKA NA UZNANIE GO ZA KRÓLA POLSKI I INNYCH NARODÓW.

Umieszczone w internecie fotografie nie przedstawiają "cierniowej korony", lecz konstrukcję do umocnienia pełnej złotej korony.
Mamy nadzieję, że Chrystus Król ze świebodzińskiego wzgórza przyczyni się do Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce i na całym świecie.
Liczymy na dalszą życzliwość

Podane konta są prawidłowe.
BZWBK PLN 95 1090 1593 0000 0000 5903 7265
USD 89 1090 1593 0000 0001 0851 9595
EUR 74 1090 1593 0000 0001 0851 9574


ADRES:
Parafia Rzymsko-Katolicka Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Panią i wszystkich ofiarodawców najserdeczniej pozdrawiam i błogosławię

Ks. Sylwester Zawadzki - Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Fałszerstwo wyborcze na masową skalę? Lenin powiedział: "Nie ważne kto głosuje - ważne kto liczy głosy"
http://www.blogpress.pl/node/4921
http://www.niezalezna.pl/blog/show/id/2851
http://www.niezalezna.pl/blog/show/id/2871
Pan Jezus: Powiedziałem ci, wybory zostały sfałszowane przez grupę trzymającą władzę. Ale wy dalej się módlcie, bo wszystko jest możliwe".
http://wirtualnapolonia.com/2010/06/08/gruppenfuhrer-kat/
Jeśli o tym nie wiesz, nic nie wiesz... http://www.piotrnatanek.pl/objawienia/156-objawienia-zofia-nosko-ordzia-zbawienia-i


opracowała Beata


7 LIPIEC 2010 r. - Ew. Mt 10,1-7 (...) idźcie i głoście "Bliskie już jest Królestwo Niebieskie" Odpowiedź na petycję w sprawie zgromadzenia pn. EuroPride 2010
KLIKNIJ TUTAJ


ZAPROSZENIE NA FESTIWAL MŁODYCH DO ŁOMŻY
W DNIACH 28.VII - 7.VIII. 2010


Moi Drodzy!
Od dwudziestu jeden lat począwszy od roku 1989 młodzi z całego świata gromadzą się w Medjugorie na Międzynarodowym Festiwalu Młodych. Tradycja tych spotkań jest bardzo bogata a inicjatywa ta zasługuje na szczególną uwagę tych, którym nie jest obojętne dobro Kościoła i ludzi młodych od których przecież zależą przyszłe losy świata. Młody człowiek pierwsze wychowanie otrzymuje w rodzinnym domu. To rodzina jest miejscem, gdzie kształtuje się światopogląd młodego człowieka a rodzice stają się pierwszymi nauczycielami wiary. W domu uczyliśmy się szacunku do chleba, pracy a także odpowiedzialności za Ojczyznę i Kościół. Właśnie tu zdobywaliśmy wychowanie, pod czujnym okiem rodziców dorastaliśmy do tego by móc z odwagą wkroczyć w dorosłe życie. To rodzice przynieśli nas do świątyni byśmy z rąk kapłana otrzymali chrzest święty, przez który zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. To nasi parafialni duszpasterze wspierani przez naszych rodziców przygotowywali nas do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i kolejnych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

ZOBACZ PLAKAT I PEŁNĄ TREŚĆ LISTU

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ DO CZĘSTOCHOWY
http://www.nowyruchliturgiczny.pl/

6 sierpnia wyrusza po raz XVI Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej Warszawa - Jasna Góra. W tym roku odbywać się ona będzie pod hasłem: „Adveniat Regnum tuum". Pątnicy wyruszą na szlak o godz. 7:00 rano spod kaplicy „Res Sacra Miser" na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, aby 14 sierpnia wieczorem wejść na Jasną Górę.
Pielgrzymka to czas szczególnych rekolekcji w drodze. Codziennie odprawiane będą tradycyjne nabożeństwa, liturgia w rycie trydenckim i konferencje formacyjne.

"Nie ma żadnej sprzeczności między jednym a drugim wydaniem Mszału Rzymskiego.
W dziejach Liturgii występują rozwój i postęp, ale nie ma żadnego zerwania. To, co dla poprzednich pokoleń było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie i nie może być nagle całkowicie zakazane lub, tym bardziej, uznane za szkodliwe. Wszystkim wyjdzie na dobre zachowanie bogactw, które wzrastały wwierze i modlitwie Kościoła i przyznanie im należytego miejsca."
Benedykt XVI
Nikomu nie przeszkadza uczcić godnie Najświętszy Sakrament
WIĘCEJ - ZAŁĄCZNIKObjawienia - Zofia Nosko - Orędzia Zbawienia I - 18.VII.1991.

http://www.piotrnatanek.pl/objawienia/156-objawienia-zofia-nosko-ordzia-zbawienia - JEZUS CHRYSTUS

Zbierają się wszystkie narody, radzą i obliczają worki swego złota. Tak, jak muchy jesienią, które nie wiedzą, kiedy zginą, tak wszystkie narody nie znają godziny, ani dnia swego upadku. Jednych wspierają fikcyjnie, innych odrzucają i grożą, a nie wiedzą, że u Boga są wszyscy jednakowi.

Zamiast tych obliczeń worków złota i pieniędzy powinni spojrzeć na wnętrze swoich serc. Serca ich są wyschłe, podobne trocinom, brak w nich miłosierdzia i miłości, wszystko jest zbudowane na iluzji.

Nikt, kto zasiada do stołów i tak wielkich rozmów, nie klęka przed Chrystusem, ukrytym w Tabernakulum, nie szuka miłości Trójcy Przenajświętszej i Miłosierdzia Chrystusa.
Radzą, ale ich rada jest próżna, albowiem Bóg powiedział:
"Wasze drogi są nie Moimi drogami, wasze myśli są nie Moimi myślami" .
Budują dom, którego fundament jest iluzyjny, oparty na złudnych obietnicach. Tam, gdzie nie ma Bożego Krzyża Przenajświętszego Chrystusa, tam, gdzie nie ma miłości i miłosierdzia, a chciwość — żaden dom się nie ostoi. Ostatni raz wzywam was, narody
Gdzie jest Ewangelia, gdzie jest Słowo Boże?
Wszystko jest oparte na fałszu i kłamstwie!
Czyż może ostać się to, co budujecie bez Boga?
Po raz ostatni mówię, że wśród was winien być Krzyż Chrystusa Pana, który byłby wskaźnikiem drogi waszej. Wśród Nas powinna być Ewangelia święta Boża, która jest żywym Słowem życia Chrystusa, a przyniesiona na ziemię od Boga Ojca przez Syna.


przygotował Tadeusz M.

WIĘCEJ - KLIKNIJ

CZY PAPIEŻ BENEDYKT XVI JEST NAPRAWDĘ TAKI NIEDOINFORMOWANY ?

http://niezalezna.pl/article/show/id/35948

GLOBALNE PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ MIĘDZYNARODOWE KORPORACJE BANKOWE

Bardzo ważne!!!
http://www.youtube.com/watch?v=iTJh_-s_cyM&feature=player_embeddedPanie Jezu - Danuta straciła ciążę i pyta, czy pobłogosławisz ją jeszcze dzieciątkiem?
Pan Jezus: " Tak, Danuto - nie ustawaj w modlitwie. Odmawiaj modlitwy za dzieci nienarodzone i chrzcij je oraz przystąp do nieustannej modlitwy za dzieci nienarodzone - uroczyście w kościele. Wymodlić się możesz o dzieciątko a najlepiej zwróć się do Pośredniczki Mojej w Częstochowie. Ona ci pobłogosławi. Nie bój się zawierzyć Jej siebie. Całą rodzinę twoją oddaj Jej a Ona będzie wiedziała jak zareagować. Tak ci dopomóż Bóg. Jezus Miłosierny - Bóg - Król".

Panie Jezu - Anatol pyta gdzie jest jego miejsce w życiu. Chciałby Tobie służyć i bliźniemu.
Pan Jezus: "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie. Anatolu idź tam, gdzie twoje serce czuje. Już mówiłem ci w sprawie kobiety. Po śmierci nie będziecie się żenić, tak samo i tu. Kto zostawił męża swego lub żonę swoją i złamał przysięgę nigdy nie będzie szczęśliwy. Zdradzony współmałżonek a nie idący drogą potępienia ma wielkie Łaski u Mnie. Cierpienia psychiczne z różnych powodów są zawsze lżejsze niż fizyczne. Gdy człowiek cierpi fizycznie, to i psychicznie też, bo te cierpienia zajmują jego myśli bardziej a wtedy nie ma żadnej radości. Ci, co cierpią psychicznie niech ofiarują za tych, którzy podejmują złe decyzje w życiu osobistym i publicznym. Anatol, ty jesteś kochanym Moim synem i nie ulegaj emocjom. Wiesz, że dla Mnie bardzo ważna jest czystość sumienia, które będzie twoim oskarżycielem. Rozważaj. Już teraz, połóż na wagę sprawiedliwości twoje dobre uczynki i twoje przewinienia a zobaczysz, że trud, który ponosisz nie zawsze jest doceniony a wiele razy bezużyteczny. Rozważaj - ty umiesz - nie ulegaj emocjom. Tak ci dopomóż Bóg. Jezus Sprawiedliwy i Najczystszy".
Anatol dziękuje Ci nasz Królu.Droga Pani Mieczysławo
Żyjemy w bardzo trudnych, ale jednocześnie pięknych czasach, bo czujemy, że Niebo przybliżyło się do nas i to jest wspaniałe!
Dziękujmy Panu Jezusowi za tę drogę "oczyszczenia", na jaką wkroczyła nasza Ojczyzna i każdy z nas.
Jest ona jak gorzkie lekarstwo, albo bolesny zastrzyk, po którym wraca się do zdrowia.
Wiem, że w mojej rodzinie jest wiele do naprawienia, ale ufam, że z Bożą pomocą uda się wszystko wyprostować.
O to też proszę w swoich modlitwach Pana Jezusa.
Od pewnego czasu mam też w sercu taką intencję:
Panie Jezu, Ty wszystko możesz. Jesteś Bogiem Wszechmocnym i Wszechpotężnym. I tak, jak powaliłeś Swoją Łaską zaciętego Twego wroga Szawła, który stał się potem Twoim gorliwym i świętym Apostołem - Św. Pawłem - aż do przelania męczeńskiej krwi. Tak poraź Swoją Łaską tych, którzy znów walczą - bardziej jawnie lub skrycie - z Tobą,
z Twoim Kościołem Świętym w naszej Ojczyźnie. Niech doznają Łaski Nawrócenia i staną się Twoimi gorliwymi
Apostołami dzisiejszego wieku i niech przy ich współudziale dokona się Dzieło Twojej Intronizacji na Króla tak, jak
Ty sobie życzysz. A także proszę - porusz każde polskie serce, abyś był szczerze i z miłością przyjęty na Króla -
w każdej polskiej rodzinie i w każdej polskiej duszy. AMEN.
BarbaraPani Mieczysławo, Witam Panią serdecznie, Szczęść Boże!
Dopiero przed kilkoma dniami poznałam Pani "stronę" i czytam ją każdego dnia ze wzruszeniem i z wdzięcznością. Rozsyłam ją do znajomych i dzielę się tym, co jest dziś takie ważne.Gdy tylko mogę, modlę się za naszą Ojczyznę, za kapłanów, za rychłą Intronizację Chrystusa Króla Polski - to jest teraz najważniejsze. Niech dobry Bóg ulituje się nad nami, niech nas prowadzi i wspiera w walce ze złem, razem z Najświętszą Matką. Dziękuję Pani z serca za to co Pani robi, a Panu Bogu, że wybrał sobie Panią i tak bardzo ukochał. Z Panem Bogiem, IrenaRozważanie
Stałam na światłach na przejściu dla pieszych. Naprzeciw, po drugiej stronie stał człowiek, który swoim dziwnym wyglądem przykuł moją uwagę: fryzura typu samuraj, w części głowy ognisty kolor włosów... dziwnie to komponowało z jego niemłodym wiekiem...
Nie zdążyłam jednak do końca pomyśleć, co o nim sądzę, bo we mnie pojawiło się stwierdzenie:
"Kochaj go, bo Ja go kocham!"
Tak Panie, proszę pomóż mi kochać tych których nie lubię, których nie rozumiem, tych którzy mi się nie podobają - tych wszystkich oryginałów, dziwaków... po prostu innych... Zanurzam ich w Twoim Najświętszym Sercu przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi... Kochaj ich Panie, tak jak tylko Ty kochasz i uświęć ich w prawdzie.Amen Milena


Szczęść Boże droga Mieczysławo,
Bardzo dziękuję ci szczerze z całego serca za to, że jesteś, że prowadzisz tą "stronę" w internecie, a najważniejsze jest to, że mogę posłuchać tam słów Pana Jezusa, który mówi do ludzi - DZIŚ.
Czerpię z tej strony wielkie pocieszenie, bo tyle nieszczęścia które spada w ostatnich miesiącach na nasz kraj, trudne jest do udźwignięcia bez wsparcia Chrystusa.
Katastrofa w Smoleńsku, powódź teraz, sfałszowane wybory prezydenckie. Co nas jeszcze czeka?
Koronacji Chrystusa na Króla Polski ani widu, ani słychu. Gdzie ci biskupi, który to prezydent teraz dokona koronacji?

Wczoraj spotkała mnie wielka przykrość po wyjściu z Mszy Świętej, bo niesprawiedliwie napadła na mnie kuzynka, kobieta ok. 70 letnia,
- która codziennie jest w kościele i przyjmuje Komunię Świętą na stojąco i na rękę, mając syna zakonnika , który to idzie z "duchem czasu" - obwiniając mnie o prawie wszystkie przykrości, których doznała kilkadziesiąt lat temu .Czatowała na mnie już jakiś czas. Płakałam wczoraj , płakałam dziś. Jak można kogoś zaczepiać przed kościołem i tak agresywnie, arogancko i złośliwie zachowywać się? Najgorsze jest to, że z taką nienawiścią w sercu przyjmuje Komunię Świętą, rani tym Jezusa bardziej niż mnie zraniła.
Powiedzieć sobie nic nie da, bo ona wszystko wie lepiej mając syna w zakonie. Pomodliłam się za nią, ale smutek w sercu pozostał. Trudno się pogodzić, że tyle jest wokół bezinteresownej zawiści i nienawiści.

Dziękuję ci droga Mieczysławo za to, że jesteś. Szczęść Boże. AnnaPiękne świadectwo !
.KRÓLUJ NAM CHRYSTE
....ZAWSZE I WSZĘDZIE...... MOJA ODPOWIEDŹ NA POZDROWIENIA. SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA WSPANIAŁĄ STRONĘ KTÓRĄ ZNALAZŁAM PRZEZ "PRZYPADEK" . PRZECZYTAŁAM PANI LISTY DO ARCYBISKUPA CHICAGO. PODPISUJĘ SIĘ POD KAŻDYM ZDANIEM . MYŚLĘ ŻE SĄ ONE OWOCEM MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO. PODOBNIE JAK PANI UWAŻAM, ŻE INTRONIZACJA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI JEST POTRZEBA KTÓRA NIE MOŻE BYĆ ODKŁADANA NA 'PÓŹNIEJ". TYLKO JEGO OSOBA MOŻE POWETOWAĆ STRATĘ TYLU WSPANIAŁYCH LUDZI KTÓRZY ZGINĘLI W TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ. WIEM, ŻE KAŻDEGO PAN PROWADZI SWOJĄ DROGĄ. W MOIM PRZYPADKU WYRWANIE MNIE Z OJCZYZNY BYŁO PROCESEM ZBAWIENNYM ABYM MOGŁA ZOBACZYĆ WSZYSTKO W INNYM ŚWIETLE. ZAWSZE KOCHAŁAM BOGA I OJCZYZNĘ. WARTOŚCI TE BYŁY WARTOŚCIAMI NADRZĘDNYMI W MOJEJ RODZINIE. WIEM ŻE PAN BÓG MUSI BYĆ ZAWSZE NA PIERWSZYM MIEJSCU, WTEDY WSZYSTKO JEST NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU. NA PEWNO BĘDĘ CZĘSTYM GOŚCIEM NA PANI "STRONIE", A TAKŻE POWIEM O NIEJ INNYM. TU NA WSCHODNIM WYBRZEŻU MAMY PRĘŻNĄ GRUPĘ MODLITEWNĄ " WSPÓLNOTĘ NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI". JEJ INICJATOREM BYŁ PONAD 13-LAT TEMU OJCIEC ZE ZGROMADZENIA REDEMPTORYSTÓW OJCIEC JAN KWIECIEŃ. . SPOTYKAMY SIĘ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ WIECZOREM NA MODLITWIE. W 1-SZĄ I 3-CIĄ NIEDZIELĘ SPOTYKAMY SIĘ W WIĘKSZYCH GRUPACH I MODLIMY SIĘ POLECAJĄC BOGU SPRAWY NASZE, NASZYCH RODZIN JAK RÓWNIEŻ INTENCJE OJCA ŚWIĘTEGO I NASZEJ OJCZYZNY. MAMY PONAD 10 RÓŻY ŻYWEGO RÓŻAŃCA -- PAN JEZUS POWIEDZIAŁ ŻE - TAM GDZIE DWÓCH LUB TRZECH SIĘ SPOTYKA JA JESTEM WŚRÓD NICH. NA PEWNO SĄ WIĘKSZE OWOCE MODLITWY WSPÓLNOTOWEJ NIŻ INDYWIDUALNEJ , PROSZĘ NAPISAĆ CZY RÓWNIEŻ U WAS W CHICAGO DZIAŁAJĄ PODOBNE GRUPY?
. Pozdrawiam Serdecznie '' SZCZĘŚĆ BOŻE' Lucyna


SPOSÓB ODWIEDZANIA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - KLIKNIJ

LUDZIE GINĄ, KTÓRZY BIORĄ UDZIAŁ W POSZUKIWANIU WINNYCH KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ - KLIKNIJ
Przesyłam Szanownej Pani książki.Pozdrawiam serdecznie; Jerzy M.
KONIEC CZASÓW oraz RĘKOPIS Z CZYŚĆCA
SZATAN - NAJWIĘKSZY WRÓG CZŁOWIEKA
ks. prałat Don Ottavio Michelini

Szatan - nienawiścią

9.IX.1975 r.


Jezus:
Mj synu, kiedy Ja wchodzę do duszy to wiara jest tam czynna, miłość gorejąca a nadzieja żywa, lecz kiedy w duszy panuje to Boże życie jest ktoś, co z zazdrości i nienawiści się gryzie i szuka zdradzieckich sposobów, by ten ogień miłości zalać wodą.
Jeśli miłość porownać można do palącego się ogniska, to wiesz jaki skutek wywołuje nań wylana woda - gasi ogień - zmniejsza żar i wzbija słup gęstej pary pozostawiając czarne węgle.
Tak dzieje się z duszą pałającą miłością, kiedy zabiera się do niej diabeł a ona nie potrafi ustrzec się przed jego przewrotnym działaniem. Wtedy z tego palącego się w sercu ognia miłości, z żaru i światła już nic nie pozostaje, duszę otacza słup dymu i tylko czarne węgle zostają, bo dusza staje się czarna wskutek działania grzechów.
Moj synu, dzisiaj mało dusz zna niebezpieczne zasadzki i sztuczki szatana, bo nikt już w niego nie wierzy, dlatego też nie stara się przed nim bronić, za wyjątkiem niewielu.
Tak więc diabeł zbiera bardzo liczne ofiary, nawet wśród kapłanów.
Nieświadomość tych, którzy nie wierzą, braki wiary, brak gorliwości w walce, brak doświadczenia, całkowite zaniedbanie obrony pozwalają wrogowi na bardzo liczne zwycięstwa.
Biedne, niedoświadczone dusze, a wśród nich wielu Moich kapłanów.

Za tak tragiczny stan rzeczy nie możecie odpowiedzialnością obarczać Boga, bo tylko wy sami za to odpowiadacie. Za te straszne rzeczywistości, za to, że dziś królestwo ciemności zaciemnia Królestwo Światłości odpowiedzialni są wszyscy.
Królestwo kłamstwa zdaje się brać górę nad Królestwem Prawdy i Sprawiedliwości, ale to długo nie będzie trwało
Boża Sprawiedliwość pomyśli o tym, by oczyścić ziemię i ludzkość zaciemnioną i zarażoną przez czarta.
Moja Święta Matka zgniecie znowu łeb szatana, ale nie sądźcie by szatan wraz ze swymi zastępami i licznymi sprzymierzeńcami na świecie wyrzekł się swego panowania bez reakcji i strasznych konwulsji !!
To wszystko wam mówię, byście się nawrócili, przygotowali i starali się przysposobić swoje dusze modlitwą i pokutą.
Rzeczy ziemskie przemijają ale Słowa Moje trwają.

Jedno jest ważne - zbawić duszę.

Błogosławię cię Mój synu a wraz z tobą te osoby, za które się modlisz.


POBIERZ

SŁUGA BOŻA - SIOSTRA MARIA JÓZEFA MENENDEZ
WIZJA PIEKŁA (przygotował Tadeusz M.)


Świat nie zna Miłosierdzia Mego Serca — mówi do Siostry Józefy; Pan Jezus:
Chcę się posłużyĆ tobą, by je dać poznać.

Ukazana jest tu niezmierna miłość Serca Jezusowego do wszystkich ludzi, szczególnie grzeszników. Jezus żąda przede wszystkim ufności w Swoją dobroć i nieskończone Miłosierdzie „Nie grzech rani najbardziej Moje Serce — mówi Pan Jezus — ale rozdziera je to, że dusze po upadku nie uciekają się do Mnie.
Pan Jezus przypomina także duszom Sobie poświęconym o wielkim niebezpieczeństwie początków opuszczania się w pracy nad sobą, i że jest to zgubna pochyłość, która może pociągnąć za sobą większe niewierności i doprowadzić do piekła, gdzie będą cierpieć bez porównania więcej niż dusze mniej uprzywilejowane .

OBIETNICĘ ZBAWICIELA : „Słowa Moje staną się światłem i życiem dla niezliczonych szeregów dusz. Dam tym słowom łaskę szczególną, aby oświecały i przeobrażały dusze". (Pan Jezus do Siostry Józefy, dnia 13 XI 1923 r.).


Już w roku 1926, jeden z konsultorów Świętej Kongregacji Obrządków, po przestudiowaniu zapisków Siostry JÓZEFY MENENDEZ, tak kończył swoje sprawozdanie: „wypowiadam swoje gorące pragnienie, by te zapiski opublikowano na chwalę Bożą, dla podniesienia strwożonych, chwiejnych dusz, jako też dla uwielbienia tej świętej zakonnicy ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego w Poitiers we Francji".

Także J.E. Ks. Kardynał Pacelli, ówczesny Protektor Zgromadzenia, w pierwszy piątek kwietnia 1938 r., błogosławi pierwsze wydanie „Apelu Miłości". Później, jako Papież Pius XlI własnoręcznie wypisuje przyzwolenie umieszczenia Jego autografu w tym wydaniu.

WIĘCEJ ZAŁĄCZNIKSŁOWO ŻYCIA opracowała Grażyna
KLIKNIJ

WANDA MALCZEWSKA - ADORACJA PANA JEZUSA

Wtedy Pan Jezus pobłogosławił zebranych i Wanda usłyszała głos wychodzący z ust Pana Jezusa:
"Błogosławiony Naród, którego Panem jest Bóg."

A dnia 5 października 1873 r. wyrzekł Pan Jezus do Wandy następujące słowa:
"Zatknąłem pośród was krzyż, jako godło wiary, triumfu i chwały. Dałem wam Matkę moją za Opiekunkę i czegóż się boicie? - Dlaczego tak słaba wasza ufność? Pamiętajcie, że Maria, Matka moja, wszystko wam wyjednać może."

Powiedz księdzu proboszczowi, aby jak najczęściej mówił do ludzi o Najświętszym Sakramencie, że tam jestem obecny Duszą, Bóstwem i Ciałem , że pragnę, aby wszyscy jak najczęściej przystępowali do Komunii Świętej, ale bez grzechu, z sercem miłością gorejącym; z duszą pragnącą Mnie przyjąć. Przed Komunią Świętą niech się dużo modlą i starają o skupienie wewnętrzne... o żal serdeczny za popełnione grzechy... niech odczuwają w sobie głód duchowy i niczym nieugaszone pragnienie spożywania tego Anielskiego Pokarmu, bo jak pokarm codzienny spożyty bez apetytu nie wyjdzie na zdrowie ciału, ale może nawet zaszkodzić, tak pokarm duchowy, który Ja daję w Komunii Świętej, spożyty bez pragnienia, a tylko ze zwyczaju, zbawiennych skutków duszy nie przyniesie.
POBIERZ
O ZDROWIU
http://www.rynekzdrowia.pl/Informatyka/Konwersja-glosu-na-tekst-przyspieszy-prace-lekarzy,11308,7.html

Pan Jezus:
"To są czasy ostateczne i od was zależy ile te czasy będą trwały.
Powołuję ludzi, aby oświecali wasze umysły do zrozumienia powagi tego czasu. Powołuję ludzi, którzy chętnie Mi służą.
Ostrzeż Mojego kapłana księdza Piotra, aby był czujny. Ja go wesprę swoją tarczą bezpieczeństwa i będę go wspomagał Duchem Świętym, aby swoje owce zgromadził i nie pozwolił im rozproszyć się. Niech będzie silny Moją siłą i mocny moją mocą. Roztropność jest jego cechą a mądrość Moim darem. Widzicie dzieci jaką mam trudną pracę od 2000 lat. Ciągle pod wiatr i ciągłe zmagania się z przeciwnościami zła mego wroga, który ryczy jak lew aby pożreć Moje owce. A one? Proszę was nie rozpraszajcie się, lecz trwajcie na straży Mojego Honoru, Mojego Królestwa, Mojej Boskości i Mojej Godności. Tak wam dopomóż Bóg.
Jezus Chrystus - Król Wszechświata".

POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA -
INTRONIZACJA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI JEST NAJWAŻNIEJSZA !


NIE MA POLSKI BEZ CHRYSTUSA KRÓLA !

Intronizacja jest prawdą i wyzwaniem !
Intronizacja - naszą tarczą i orężem !
MY NIE CHCEMY RZĄDU, KTÓRY NIE CHCE CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI !
Skoro siły polityczne nie są w stanie wywiązać się z deklaracji to czas usunąć je od sprawowania władzy. Czas na partię Narodowo Chrześcijańską. Ważne by głównym celem byłą Intronizacja. Czemu jest ona tak ważna ? Intronizacja będzie celem zaciekłych ataków WSZYSTKICH sił znajdujących się pod wpływem zła. Będzie też tarczą, o którą rozbiją się wściekłe ataki. W praktyce zaś odsłoni absurd i kłamstwo jakim posługiwać się będą przeciwnicy. Demokracja Narodowo Chrześcijańska pod sztandarem Intronizacji ma argumenty , których nie da się obalić. Prawda nas wyzwoli dla tego budować trzeba na prawdzie, a nie pięknie brzmiących półprawdach. Czas zjednoczyć się w ruch polityczny.
Szykuje się pozorowana zmiana
To da się poukładać i to w szybkim tempie co najciekawsze wszystko nam sprzyja bo wkrótce szykują się rozruchy i perfidnie uknuty pozorny upadek PO czyli dymisja rządu. Podkreślam ,że to będzie upadek fikcyjny, na dzisiaj szykuje się potrzebne służbom wzmocnienie SLD oraz PSL. Powrót lewicy będzie gwarantem zachowania władzy przez spec-służby.
Chrześcijanie i Braterstwo Polaków
Potrzeba też odpowiednio wczesnego zjednoczenia podzielonych ugrupowań chrześcijańskich. Czy Intronizacja jest takim hasłem ? Bez wątpienia powinna być hasłem zjednoczenia jednak prawda intencji (podtekst) tych partii wyjdzie na jaw gdy zadamy im pytanie o Intronizację. Nikt kto w sobie ma lucyferiański Nowy Porządek Świata nie będzie w stanie jawnie poprzeć Intronizacji Chrystusa na Króla Polski. Nikt pod sztandarem zła tego nie wesprze gdyż intencja jest ABSOLUTNIE czysta. Tu nie ma znaczenia kto opowie się przeciwko czy politycy, czy naukowcy czy znani hierarchowie kościoła. Czy masoneria (jakakolwiek) poprze Intronizację czy wesprze pokorne dzieło wyniesienia Chrystusa ? NIGDY !!! Zniszczenie chrześcijaństwa jest ich celem a nasz pomysł tak pospolity, grubiański , niemodny , że żaden mason nie zhańbi się poparciem tej idei. Będą sądzili , że już w pierwszym starciu nas pokonają i ośmieszą. Tak się nie stanie bo ochroni nas prawda i pogarda dla kompromisów. Budowa ładu państwowego w oparciu o naukę Chrystusa jest możliwa lecz zgubna dla wszelkiej manipulacji, oszustwa i pazerności. Wkrótce będziemy mogli się o tym przekonać bo racjonalne do tej pory argumenty przestaną działać.
W KLĘSCE ZAPISANO NAM ZWYCIĘSTWO !
Nie traćcie nadziei, każdy wariant lucyferiańskiej sitwy jesteśmy w stanie obrócić na swoją korzyść. Polskość istnieje w zasadzie jeszcze tylko formalnie. Sytuacja jest tak zła , że w powinniśmy już dzisiaj postępować jak gdyby Polska znalazła się pod rozbiorami. Jeżeli już dzisiaj macie świadomość zniewolenia i osaczenia, to czy może być gorzej ? Co macie do stracenia? Nasza sprawa to odrodzenie Polski, nie płacz nad jej klęską. Upadek Ojczyzny nie zdarzył się pierwszy raz. Czy wreszcie wiemy co robić ? PRAWDA NAS WYZWOLI ! Nie lękajcie się wołał Papież , zapomnieliście?
Armia Chrystusa
Liczne zastępy ruszają na Grunwald to armia Chrystusa Króla Polski. Ta armia Bożych rycerzy to jednocześnie nieobliczalna armia światowych szaleńców, która może wszystko. Bóg z nami - któż przeciwko nam !? Jestem pod wrażeniem siły modlitwy. Zobaczcie jaka ogromna rzesza ludzi zwiera szeregi. Czy modlitwa i świadectwo to za mało ? To aż nadto dla lucyferiańskich planów. Podejmiemy wysiłek i przyjmiemy władzę ale po starych światowych oszustwach zwanych dzisiaj prawem - nie zostanie nawet jeden znak.
Kto jak Chrystus !!!8 LIPIEC 2010 - KATEDRA NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS W CHICAGO.

Panie Jezu siostra Mieczysława prosi o potwierdzenie Twego przekazu, bo rozumie, że jest państwowej wagi.
Pan Jezus:
"Synu, Mieczysława zrobi to, do czego ja powołałem. Niech się nie lęka lecz ufa. Kto jest najważniejszy w życiu? Tylko Ja. Dlatego niech się nie lęka i dokona tego co jej poleciłem. Umocniona Duchem Świętym- bez obaw niech idzie naprzód. Ja jej nigdy nie zostawię na pastwę losu. Choćby przeciwnik atakował."
br. Tomasz
13 lipca 2010 r, EWANGELIA Mt 11, 20-24

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. "Biada tobie (....) Toteż powiadam wam: ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie".

Choć jesteśmy mieszkańcami miejsc odległych od Betsaidy czy innych miast wymienionych w Piśmie Świętym, powinniśmy się również poczuć adresatami tego "biada". Aby zapobiec owemu "biada", trzeba więcej uwagi, więcej wierności, więcej dobra, choćby i w codziennych drobiazgach.


MARYJA - RÓŻA MISTYCZNA

Pragnę, aby 13 lipca każdego roku obchodzono święto Róży Mistycznej przez Mszę św., Komunię św., Różaniec św. i godzinę adoracji...
"Życzę sobie, aby mnie czczono jako MARYJĘ RÓŻE MISTYCZNĄ, MATKĘ KOŚCIOŁA".
"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe miała miejsce Godzina Łaski dla całego świata".
"Dzięki modlitwie zanoszonej w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia".
"Pan Mój, Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci".
"Ci, którzy nie mogą przyjść do Kościoła, niech modlą się w domu".
"Jest moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski była praktykowana na całym świecie".

Pragnę, aby 13 dzień każdego miesiąca był obchodzony jako dzień maryjny.
Niechaj – jako przygotowanie do tego dnia – przez pierwsze dwanaście dni miesiąca odbywają się specjalne modlitwy i akty wynagrodzenia. Te dni powinny być poświęcone na zadośćuczynienie za obrażanie Boga przez dusze poświęcone.
Te winy przeszywają trzema mieczami Moje Serce i Serce Mojego Boskiego Syna

W objawieniu 7grudnia 1947 roku Matka Boża wyraziła więź łączącą Fatimę, Ghiaie di Bonate i Montichiari:
W Fatimie sprawiłam, że rozszerzyło się nabożeństwo ku czci Mego Serca. W Bonate pragnęłam znaleźć drogę, aby wejść do rodzin chrześcijańskich. W Montichiari wyrażam pragnienie, aby nabożeństwo do Róży Mistycznej związane z nabożeństwem do Mego Serca zostałopogłębione w instytutach religijnych i przyczyniło się do otrzymania jak najobfitszych łask za pośrednictwem mego Macierzyńskiego Serca.

Nihil obstat et Imprimatur:
Curia Metropolitana Gedanensis
Gedani-Olivae, die 25 Martius 1994
Ks. dr Wiesław Lauer, Vicarius Generalis

zał cz.1 i cz.2 historii objawien.
Znana na całym globie zwłaszcza z płaczących figur i obrazów.
Zamiast nłez płynęły łzy.
Ich ilość jest tak duża ,że w prost w głowie się nie mieści.
KLIKNIJ TUTAJ


10 LIPCA 2010
Młody człowiek - bardzo pobożny o imieniu Tomasz, mieszkający w Chicago otrzymał ŁASKĘ kilka miesięcy temu i słyszy Pana Jezusa a także zapisuje te przekazy dla wszystkich i dla wielu, którzy o nie proszą.
Poprosiłam go aby przysyłał na "stronę" Chrystusa, ponieważ pytań jest bardzo dużo a odpowiedzi są również dla wszystkich

Kościół Świętego Piotra w Chicago, 10 Lipiec 2010, Przesłanie na dzisiaj.
Pan Jezus:
Jesteście Moimi braćmi i siostrami lecz Ja jestem również waszym Panem i Bogiem, i Królem. Dlatego cześć Mi oddajcie przez życie czyste i proste, i skierowane na drogę pokoju i braterskiej miłości. Przez to staniecie się podobni do brata Waszego, Króla Miłosiernego. Powiedzcie Mi dzisiaj:
- Królu Chwały, Boże Wiekuisty, ulituj się nad nami i sprowadź na drogę pokoju i miłości -. Amen".

Te modlitwę zacząłem odmawiać dzisiaj i przeistoczyła się ona w "Koronkę".
I po tej pięknej modlitwie duże szczęście i pokój spoczęły w moim sercu.
Pozdrawiam - z Panem Bogiem- TomaszOTO PRZEKAZ DLA NAS WSZYSTKICH, KTÓRYM PRAGNĘ SIĘ PODZIELIĆ oraz dla Krysi.
Adoration Chapel St. Daniel the Prophet. July 9, 2010

Pan Jezus:
Mój synku - nic Mnie tak bardzo nie boli jak brak ufności w Moje Miłosierdzie. Na cóż wasze trudy i starania w tym życiu jeśli odpychacie Mnie i nie pytacie o zdanie i w ogóle lekceważycie. Mówicie Mi i przed ludźmi, że jesteście
chrześcijanami, ale mało kto publicznie powie, "Kocham mego Pana Jezusa Chrystusa - prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka." A przecież takie świadectwo dane ustami mogłoby tak wiele zmienić. Ale mało jest ludzi odważnych. Każdy w bierzmowaniu otrzymał Dary Ducha Świętego, uzdalniające go do prawdłowego życia według Mego upodobania. Jednym z nich jest Dar męstwa, który Duch Święty daje aby z odwagą głosić prawdę. A tym czasem ci sami ludzie, przypieczętowani
Darem Ducha Świętego, drzą na widok zbliżającej możliwości dawania świadectwa.
Odrzucają moc Ducha Świętego, który w was mieszka na stałe. Tego znamienia nie można wymazać.
Dlatego niech się otworzą usta wasze i niech język wasz wypowie:
"Kocham mego Pana Jezusa Chrystusa!"
Takimi słowami zniweczycie działanie szatana. Nie mówcie, że jesteście tylko katolikami, lecz mówcie sens
katolicyzmu - KOCHAM MEGO PANA JEZUSA. Miłość do Mnie jest sensem chrześcijaństwa. To z miłości do Mnie, szalonej miłości do Mnie chrześcijanin, Mój uczeń i sługa, może odpowiedzieć na wezwanie "pójdź za Mną." Tylko z miłości do Mnie może wziąć swój Krzyż na każdy dzień. Tylko z miłości do mnie może głosić Dobrą Nowinę innym. Dlatego to proste zdanie: KOCHAM MEGO PANA JEZUSA prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka," powinno rozbrzmiewać w rozmowach chrześcijańskich. Po co się spotykacie i prowadzicie rozmowy?
.Po co imprezy, spotkania, obiady, wesela? Ja te wszystkie ludzkie sprawy podniosłem
do świętych czynności gyż Ja też spotykałem się z ludźmi, jadałem i świętowałem.
Ale właśnie to Ja tam byłem. A w waszych ludzkich spotkaniach Mnie nie ma.
Dlatego po co marnujecie czas na zbędne pogaduszki i zabawy. Bawcie się jedzcie i pijcie, lecz tylko jeśli Ja będę honorowym gościem waszych wesel i przyjęć i jeśli w waszych rozmowach mówić będziecie do siebie że Mnie kochacie, to takie spotkania mają sens. Takie życie ma sens. Poza tym - marność nad marnościami i brak sensu istnienia, depresja, rozłam, porażka duchowa i psychiczna. Dlatego proszę was i błagam - pokochajcie Mnie na nowo. Ja wam wszystko wybaczę i kary odwrócę - tylko zawróćcie do Mnie i ukochajcie. Czy a muszę żebrać waszej miłości. Stoję i żebrzę. Ale są jeszcze dusze proste, które Mnie przyjmują i kochają..
Wszystko co przed chwilą powiedziałem dotyczy też Krysi.

Niech dobrze zastanowi się nad tymi słowami. Niech nie przestaje mówić o tym co jest w jest sercu. A w jej sercu jest miłość do mnie. Odnośnie jej córki - ona stacza się na dno, lecz ja ją ratuję. Otwieram swoja ramiona aby ją złapać, przytulić. Choćby przyszły najgroźniejsze chwile, pamiętajcie, że nie obojętne są Mi losy jej córki. Już raz powiedziałem, że wyrwę ją z mocy zła i tego dokonam. Lecz nie wbrew jej woli. Jej wola jest obecnie przymglona, dlatego choć ciężkie są zniewagi jakich
dokonuje, Ja jej tego nie będę pamiętał, gdyż działała wbrew swojej woli. Wola człowieka jest zawsze nastawiona na dobro, którego ostatecznym celem jestem Ja. A jeśli tak nie jest, to wypływa to albo ze świadomego wyboru albo z nieświadomego. W przypadku córki, jest to nieświadomy wybór, wiec jej nie potępiam.
Krysiu, nic tak nie jest w stanie pokonać szatana jak łagodność i cierpliwość oraz trwanie w prawdzie. Łagodność zwalcza szatana gdyż on jest wściekły i zbuntowany. Cierpliwością zwalczę go gdyż on próbuje zniecierpliwieniem
doprowadzić do utraty nadziei - a nadzieja zawieść nie może. Prawda zwalcza szatana gdyż jest on księciem kłamstwa. Dlatego łagodnie mów córce prawdę. Powiedz jej :"córko moja - ty mnie ranisz" . Nic wiecej. Ona cię wyszydzi. A ty dalej powtarzaj, "I tak cie kocham." A ona znów cię odrzuci i wtedy dalej "Kocham mego Pana Jezusa prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka i ze względu na Niego nie przestanę dbać o ciebie, chociaż mnie ranisz. Gdyby nie Jezus i milość do Niego - już dawno wyrzuciłabym cię. A dla Jezusa to toleruję." Są to bardzo
nieprzyjemne słowa. Z nich wypłynąć może klótnia. Dlatego należy zamilknąć. I już nic więcej nie dodawać. Powtarzać aż do skutku. Ona jest w mym sercu i w momencie gdy z własnej woli zapragnie Mnie. Ja wtedy wyleję swe łaski i przemienię jej serce. Jezus Miłosierny".

Dziękuję Ci - Panie Jezu Miłosierny.
" KOMUNIA ŚWIĘTA DO RĘKI - NAJWIĘKSZE ZŁO WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA"- KLIKNIJ
"KRÓTKIE ŚWIADECTWA O GODNYM PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ" - KLIKNIJ
opracował Jerzy MaźniakPolska już dawno powinna Ukoronować Pana Jezusa jako Kròla Polski , nie byłoby tyle zła. Obecnie az ciarki przechodzą przez ciało co się dzieje , tak często zapominamy o Naszym Zbawicielu , liczy się tylko bogactwo i pogoń za pieniądzem , zapominając ze z sobą często rozmawiać. Nadchodzą ciężkie czasy. tak często się zapomina że Spotkanie z Panem się zbliża. Zlituj się Panie Jezu oby nie było za pòźno .Duchu Święty, Duchu mej Duszy i całego świata pomóż nam ,aby jak najszybciej Pan Jezus został Kròlem Polski i napełnij nasze serca miłością. Alleluja. Anna. .Szczęść Boże kochani Rodacy.


AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA - KLIKNIJ
AsiaWŁĄCZMY SIĘ DO MODLITWY WYNAGRADZAJĄCEJ ZA GRZECHY ŚWIATA
WIARA OJCÓW
Ekspiacja za zgodę władz Warszawy na homoparadę
W przeddzień zaplanowanej na najbliższą sobotę europejskiej parady homoseksualistów w Warszawie, w kaplicy Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha zostanie odprawiona Msza św. ekspiacyjna za zgodę władz miasta stolicy na tę publiczną demoralizację. Organizatorzy zachęcają do łączności modlitewnej w tym czasie nie tylko mieszkańców stolicy, ale wspólnoty parafialne na terenie całej Polski.

Decyzja władz stolicy zezwalająca na zorganizowanie 17 bm. w Warszawie europejskiej parady równości homoseksualistów i lesbijek zbulwersowała ludzi wierzących w całym kraju. Protesty płyną od osób prywatnych, a także stowarzyszeń i organizacji katolickich. Towarzyszy temu modlitwa wynagradzająca za działania organizatorów parady i tych, którzy wydali na nią zgodę. Jutro, w przeddzień tej imprezy, o godzinie 21.00 w kaplicy Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie będzie sprawowana specjalna Msza św. ekspiacyjna. Jak podkreślają jej organizatorzy skupieni wokół szpitalnej Misji Bożego Miłosierdzia, parada ta budzi zgorszenie, przyczynia się do niszczenia rodziny, a szczególnie dzieci. To także lekceważenie godności Polaków.
Szpitalna kaplica jest dosyć mała i na pewno nie pomieściłaby wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w tej Eucharystii. Dlatego też jej inicjatorzy liczą na łączność duchową oraz na podjęcie tego typu inicjatyw w tym dniu nie tylko w Warszawie, ale i w wielu innych wspólnotach parafialnych na terenie całego kraju.
Marek Zygmunt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ks. Marcin Bernyś, kapelan Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie:
Podejmując tę inicjatywę, będziemy błagali Pana Boga o przebaczenie za zgodę władz stolicy na paradę, na tę publiczną legalizację grzechu. Będziemy też prosić, aby wśród nas królowało to, co jest zrodzone z prawdy, a nie z kłamstwa. Przez Boże Miłosierdzie popłynie także błaganie o łaskę nawrócenia dla uczestników tej parady. Nie chcemy protestować w świetle reflektorów, tylko w modlitwie przed Panem Bogiem.
Bulwersuje nas to, że hasłem promującym tę paradę są słowa, które tak często wypowiadał Jan Paweł II: "Nie lękajcie się...". Przecież tym wezwaniem nasz umiłowany Ojciec Święty nawoływał do zupełnie innej postawy - wierności Bogu i Ewangelii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w czasie tej manifestacji na Polskę będzie patrzył cały świat. Mieszkańcy innych krajów będą mieli znakomitą pożywkę do kpin z tego, że pozwalamy na taką demonstrację, i to jeszcze na dodatek w stolicy, w Warszawie, w mieście, w którym w 1979 roku te słowa zostały wypowiedziane!


Witaj Mieczysławo,
czy mogłabyś zapytać Pana Jezusa, czy Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie jest dziełem masonów, jak twierdzi Henryk Pająk w swojej książce "On i oni". Ja sama widziałam symbol oka na Krzyżu. Przed tym centrum i przed kościołem św. Anny są udostępniane ulotki zachęcające do datków. Jeżeli to jest dzieło szatana, co możemy zrobić by udaremniać jego wysiłki?
ANNA

Pan Jezus:
"Tak dziecko - ten Mój wróg jest w wielu Moich świątyniach, czego wy nie widzicie i o czym nie wiecie. Skoro budowniczym nie był Mój syn, to i owoce jego dzieła nie są całkiem Moje. Moi synowie pytają Mnie o wszystko a on nigdy nie pytał Mnie o nic. Jestem smutny, gdy na stałe wciskają Mi Mojego wroga i ludzi wprowadzają w błąd swym haniebnym postępowaniem. Jeżeli widzicie, to reagujcie, bo wielu kapłanów posługujących w Moich świątyniach nie wie nawet o tym. Powiedziałem - Mój wróg jest silny a szczególnie teraz w tych czasach ostatecznych, bo chce zwieść dusze, i nawet to, że ludzie zamiast modlić się, to rozmyślają i tracą cenny czas na zbędne tematy w świątyniach Moich.
Pisz dziecko na Mojej "stronie" aby ludzie, Moi ludzie - zostali stróżami Moich świątyń i rozgłaszali na dachach ile zła i grzechów jest popełnianych w Moich świętych miejscach rozpoczynając od Golgoty Beskidzkiej. Dałem wam dobre oczy i dałem wam dobre serca, to czuwajcie nad sobą i bliźnim. Jezus poniewierany, obrażany i dyskryminowany".


Dziękuję Ci Panie nasz. A potem pretensja do Ciebie Królu, że jacyś hierachowie są w piekle. Każdy kapłan najlepiej wie jakie grzechy pchają go do piekła.
Szczęść Boże - Pani Mieczysławo Kochana.

W Polsce mówi się obecnie o Krzyżu, który stoi przed Pałacem Prezydenckim.
Opinie co należy z nim zrobić są różne. Już kilka dni temu Pan powiedział mamie,
że podyktuje jej coś na ten temat. Dzisiaj usłyszała od Pana takie Słowa.

15. 07.2010
Pan Jezus powiedział:
" Usiądź, przeżegnaj się i pisz co ci będę mówił.
Miejscem gdzie mają być stawiane krzyże po zmarłych są cmentarze.
Tam rodzina zapala świeczkę i oddaje cześć pamięci.
Świątynia jest Domem Bożym.
W Kościele jest sprawowana Msza Święta i udzielane Sakramenty Święte.
Świątynia Pana nie jest miejscem stawiania pamiątkowych krzyży.
Belweder jest miejscem pracy prezydentów, którzy byli, są obecnie i będą w przyszłości.
Tak mówi Wasz Pan i Bóg, Jezus Chrystus Król."


Króluj nam Chryste!
Weronika

Panie Jezu - ludzie nauczyli się, że jeżeli zapytają Ciebie, to Twoja odpowiedź jest wiarygodna i święta a nie znają jeszcze pani Weroniki. Pomimo, że to Ty powiedziałeś przez Weronikę to jeszcze pytają przeze mnie.
Pytają, czy rzeczywiście Ty Panie jesteś przeciwny Krzyżowi, który jest postawiony przy pałacu prezydenckim a chcą go usunąć?

Pan Jezus: " Dziecko, nawet nie pytaj o to. Co powiedziałem, to powiedziałem. Ona nie kłamie. Jezus Pan wasz"

Dziękuję Królu nasz.
ANIOŁ STRÓŻ POLSKI - KLIKNIJ
Szczęść Boże Pani Mieczyslawo,

Króluj nam Chryste!!! Serdecznie dziękuję Panie Jezu Miłosierny za Twoje Slowo!
Serdecznie dziękuję Pani Mieczysławo za odpowiedź i Pani wspaniałą stronę internetową, za mnóstwo informacji i modlitw.
Dzisiaj mogłam nawet oglądać transmisję z Grunwaldu i modlić sie razem.
I jeszcze chcialabym powiedziec, ze 2004 roku gościliśmy w Polskiej Misji Katolickiej w Koloni Figurę Chrystusa Krola, a 01.11.2004 w naszej rodzinie i złożyliśmy AKT INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA I POŚWIĘCENIA SIĘ JEGO SERCU RODZINY
Pozdrawiam serdecznie- z Panem Bogiem Maria Niemcy

PROSIMY O MODLITWĘ W INTENCJI WARSZAWY W ZWIĄZKU Z NAJAZDEM
HOMOSEKSUALISTÓW I ICH MARSZEM, KTÓRY MA SIĘ ODBYĆ 17 LIPCA 2010


Nas naprawdę nie interesuje kto z kim, gdzie i jak śpi. To są tajemnice, które zostawia się w sypialni a nie demonstuje na ulicy.Tak postępują normalni ludzie.

MÓDLMY SIĘ O POWRÓT DO WIARY KATOLICKIEJ ---
--- WŁADZY POLITYCZNEJ I KOŚCIELNEJ WARSZAWY.

DRODZY RODACY ZOSTAŃCIE W DOMACH I NIE PRZESZKADZAJCIE
IM W PARADACH
NIECH SIĘ NIE CIESZĄ, ŻE SĄ PĘPKIEM ŚWIATA
" ZŁO - DOBREM ZWYCIĘŻAJ !"

MATKA EUGENIA RAVASIO - BOG OJCIEC MOWI DO SWOICH DZIECI - KLIKNIJ
WYZNANIA DUSZY POTĘPIONEJ - KLIKNIJ
ŚW. SIOSTRA MARIA FAUSTYNA - DZIENNICZEK DUCHOWY - KLIKNIJ

Panie Jezu - Adam pyta, czy stwierdzenie nieważności małżeństwa jest zgodne z wolą Pana Boga.?
Pan Jezus: "Nie. U Mnie nie ma rozwodów. To, że otrzymał rozwód w kościele, to tak musi być, ale w Niebie raz postanowione. Raz rodzi się, raz umiera i raz żeni się z jednym wyjątkiem - umiera współmałżonek. Niebo musi akceptować wolę Moich pasterzy, ale Moją wolą jest - tylko raz.

Droga Mieczysławo, czy możesz zapytać Pana co mam zrobić ze swoim życiem jak znaleźć swoją drogę w życiu, mam żyć samotnie czy dalej szukać człowieka który ma zostać moim mężem czy robię to dobrze czy Pan ma dla mnie inne zadanie np wstąpienie do zakonu. Całe moje dotychczasowe życie zostało zniszczone a ja nie wiem co mam dalej robić. Bóg zapłać Agata
Pan Jezus: "Nie mów, że życie zostało zniszczone, skoro żyjesz. Na razie nie umiesz jeszcze żyć dla Mnie, ale gdy będziesz poznawała Mnie w książkach a przede wszystkim w Piśmie Świętym Nowego Testamentu i jeżeli będziesz więcej przebywała w Moim towarzystwie przed Najświętszym Sakramentem, to otrzymasz święte natchnienia i poznasz co masz czynić. O wszystko módl się i o twoją drogę życiową też. Masz wolną wolę i decydujesz sama a Ja mogę tylko podpowiadać przez natchnienia, które rozpoznasz łatwo. Podczas modlitwy myśl o tym, co mówisz, aby twoje myśli były złączone z ustami i sercem. Jezus Doradca, Zbawiciel i Król wasz"

Panie Jezu - Ania pyta Ciebie, czy ze Szkocji muszą wyjeżdżać, ponieważ czasy idą niespokojne?
Pan Jezus: "Dzieci drogie - wszędzie będzie źle. Badajcie, nasłuchujcie i módlcie się, abym został waszym Królem, to wszędzie będzie szczęśliwość. Jeżeli nie, to wszędzie będzie źle i w Polsce też. Wasza Ojczyzna będzie potrzebowała robotników, bo żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Jezus oczekujący na chwałę."

Panie Jezu - Ania pyta Ciebie, czy ze Szkocji muszą wyjeżdżać, ponieważ czasy idą niespokojne?
Pan Jezus: "Dzieci drogie - wszędzie będzie źle. Badajcie, nasłuchujcie i módlcie się, abym został waszym Królem, to wszędzie będzie szczęśliwość. Jeżeli nie, to wszędzie będzie źle i w Polsce też. Wasza Ojczyzna będzie potrzebowała robotników, bo żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Jezus oczekujący na chwałę."


Jeżeli chodzi o wypełnienie słów Bożych na nas, to zawsze mówię, że Pan Bóg jest MIŁOŚCIĄ, mówię też, że Pan Bóg dopuszcza albo nie dopuszcza "złego" do działania. W jakim stopniu dopuści albo nie dopuści to zależy od nas. Takie pojmowanie jest proste i zrozumiałe, bo sam Pan Bóg jest prosty, tylko my ludzie sami sobie komplikujemy życie na wszelkie sposoby.
Nie mogę zgodzić się z rektorem WSKiM mówiącym do młodzieży, że Msza święta to uczta. Mówił o tym długo ale nie wspomniał, że Msza święta to przede wszystkim Ofiara.
Mam świadomość, że Radio Maryja jest niszczone z zewnątrz i od wewnątrz przez czarną panterę,dziwne by było gdyby tak nie było, ale nie widzę walki o uwolnienie od niej i dążenia do prawdy.
Jak bym miał fundusze to uruchomiłbym Radio Chrystusa Króla.
NIE MOŻNA IŚĆ NA KOMPROMIS ZE ZŁEM, bo zło pomnaża zło. Dla nas jest bardzo bolesne, że Episkopat i Archidiecezje boją się sprzeciwić kłamstwu (parada odmienności) Boją się bronić prawdy Bożej. To żadna odwaga wygłosić zwykłą homilię w kościele. Panu Bogu poświęceni ludzie boją się człowieka a nie Pana Boga.
Pozdrawiam, Szczęść Boże - Kazimierz

POMNIK DLA PREZYDENTA
Zapraszam do podpisywania listu otwartego:
http://pomnikdlaprezydenta.pl/
http://niezalezna.pl/article/show/id/36250

LIKWIDACJA PAŃSTWA POLSKIEGO (1/6)
http://www.youtube.com/watch?v=ZGvvMKRFBsY&feature=youtube_gdata

Ciekawy wywiad z prof. Pawłem Wieczorkiewiczem
http://smolensk-2010.pl/2010-07-04-prof-wieczorkiewicz-rosja-ma-potezna-partie-w-polsce.html


BÓG - NASZĄ NADZIEJĄ - POLSKIEGO NARODU !
Godzina Miłosierdzia jest formą kultu, w której czcimy moment konania Jezusa na krzyżu (15.00), kiedy to stała się łaska dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572). Nie chodzi tutaj o godzinę zegarową - 60 minut modlitwy - ale o modlitwę w momencie, gdy zegar bije trzecią godzinę (Dz. 1572), czyli w chwili konania Jezusa na Kalwarii.
Tę formę kultu Miłosierdzia Bożego można praktykować nie tylko w Wielki Piątek, czy w każdy piątek, ale codziennie. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.
Pan Jezus pragnie, aby w tej godzinie chociaż przez krótki moment rozważać Jego bolesną mękę, w której w sposób najpełniejszy objawia się tajemnica Jego miłosierdzia. Poznanie jej prowadzi do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia, a także błagania o potrzebne łaski dla całego świata, a szczególnie dla grzeszników, bo w tej chwili [miłosierdzie] zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy.
Z modlitwą w godzinie Miłosierdzia związał Pan Jezus obietnice wszelkich łask. W tej godzinie - powiedział - nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. 1320). W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych (Dz. 1572). Chrystus postawił więc trzy warunki konieczne dla spełnienia obietnic: modlitwa ma mieć miejsce o godzinie 3.00 po południu, ma być skierowana do Pana Jezusa i winno się w niej odwoływać do wartości i zasług Jego męki. Ponadto trzeba jeszcze zaznaczyć, że przedmiot modlitwy musi być zgodny z wolą Bożą, a sama modlitwa powinna być ufna, wytrwała i połączona z uczynkami miłosierdzia, co jest warunkiem prawdziwego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.
Wznieśmy ręce do góry i prośmy Boga o przebaczenie naszych grzechów.

O Mój Jezu, adoruję Twoje Najświętsze oczy. Dziękuję Ci za wszystkie łzy i całą Krew, jakie z nich popłynęły, za okrutne przekłucia cierniami, za obelgi, drwiny i pogardę, jakie musiałeś znieść w czasie całej Twojej Męki. Proszę Cię o przebaczenie dla wszystkich tych, którzy używają swojego wzroku, aby Ci ubliżać i Cię znieważać. I modlę się do Ciebie w imieniu wszystkich boleści, jakie przecierpiałeś w Swoich Najświętszych oczach, o udzielenie nam łaski abyśmy Cię już nigdy nie obrazili złym spojrzeniem. Również, chcę Ci ofiarować wszystko to, co Ty sam wycierpiałeś w Swoich Najświętszych oczach, aby Ci oddać całą chwałę, jaką stworzenia złożyłyby Tobie, gdyby ich spojrzenia były kierowane tylko ku Niebu, na Boskość i na Ciebie, O Mój Jezu.

Dziękczynienie
Jezu, Ty zawsze dziękowałeś Ojcu i Twoja Matka wyśpiewywała Jego wspaniałości i Jego miłość odnawiającą się z pokolenia na pokolenie. Przyjmij dziś z dobrocią, wszystko, co czynimy w Twoje imię, ofiarując przez Ciebie nasze dziękczynienie, do którego Duch Święty, w naszych sercach, woła OJCZE. Jemu chwała od całej ludzkości, która odkrywa w nas Twoje Serce. Amen.Chrystus Królem Polskiego Narodu.
Chciałbym coś przekazywać, lecz jestem jak zamknięte powietrze, którego nikt słuchać nie chce.
Dziś przypadkowo trafiłem na słowa, które dają wiele do myślenia.
,, Im ktoś na ziemi ważniejszą pełni misję w sferze ducha, pozostając przy tym cichym i nieznanym, tym więcej może uczynić dla świata, będąc w chwale nieba."
A więc każdemu życzę, aby był słyszany, lecz nie rozpoznawany dla ludzi, lecz dla Boga.
Tylko chciałbym wiedzieć co dalej będzie ze mną, lecz nie moja wola ale Boża niech się dzieje.
POLSKO Ojczyzno ma, głosuj według słów Boga.
Bo bez Boga runiemy. KubaBÓG I OJCZYZNA
Powiedz, kto ty jesteś?
Kogo miłujesz?
Co to jest Polska i Bóg?
W czym tkwi jej wielkość?
Jakie ma godło?
Kto ją wyzwolił?
Co nam przyświeca?
Co naszym skarbem?
Co jest w tej ziemi?
A co na morzu?
Kim są Polacy?
Kto jest ich dumą?
Czego on strzeże?
Co mu najmilsze?
Co twoją cnotą?
A co świętością?
Co dasz Ojczyźnie?
Pragniesz jej mocy?
Czym ją podźwigniesz?
Czym ją otoczysz?
Czym masz zwyciężać?
Co Ojczyźnie powiesz?
Kto cię w niej wesprze?
Syn polskiej ziemi.
Miłuję Boga i Polskę .
Ojczyzna miła i Bóg miłujący nas.
We własnych siłach , których Bóg wspomaga.
Orła białego, Boga żywego.
Matka z Jasnej Góry.
Wolności zorza i miłość Matczyna.
Ziemia i morze nasze. A przy tym Matka nasza co tron w Częstochowie ma.
Pot i krew nasza a przy tym obraz Pana.
Potęga nasza.
Narodem wiecznym jak Krzyż św. waleczny.
Bóg z Łagiewnik i żołnierz waleczny.
Niepodległości i Miłości.
Za wrogiem pościg, aby wiara trwała wiecznie.
Do ofiar zdolność, do wiary miłość.
Bóg, Honor i wolność.
Wierne swe serce.
Tak, pragnę jej wielce, aby trwała w niej: wiara, nadzieja i miłość.
Modlitwą i pracą wytrwałą.
Największą chwałą i miłością Bożą.
Walką w uporze, o dzieło Boże.
Bóg, Honor, Ojczyzna.
Bóg mi pomoże.
TOMASZ


Jezus Chrystus Królem Polskiego Narodu
.Módlcie się o nawrócenie Polski i świata całego.
O pokój na świecie.
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj

Swoją miłość odnów w nas!
Abyśmy nie obrażali Cię, lecz kochali Ciebie, jako Króla Polskiego Narodu.
Jeden jest tylko Pan.
Jeden jest Bóg.
Zło dobrem zwyciężajmy a żyć będziemy.
Bo Chrystus Królem naszym jest.

„Upomnę się też u człowieka o życie człowieka
i u każdego brata o życie brata (…)
Bo człowiek został stworzony na obraz Boga".
(Rdz 9, 6)
KLIKNIJ

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dzielmy-sie-wiara/pielgrzymki/491-pielgrzymka-rodowisk-intronizacyjnych
IDZIEMY NA BÓJ - WALCZYĆ MODLITWĄ O CHRYSTUSA KRÓLA


Narodowa Intronizacja Jezusa Chrystusa przez owce - "pasowanie" na Rycerza Chrystusa Króla


15 lipca 2010r. EWANGELIA Mt 11, 28 – 30
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie".


Jarzmo, to coś, co krępuje, ogranicza ruchy, jest formą ofiary, jaką składam z siebie. Powinniśmy się uczyć od Jezusa stylu życia, postawy wobec innych, cichości i pokory. Pokusą zaś jest wrzask, próba dominowania, manipulacji, narzucania własnej woli. Cichość i pokora - znak jarzma. Ukojenia pragniemy, pokrzepienie jest nam niezbędne, ale chcielibyśmy to wszystko dostać, osiągnąć poza jarzmem, bez tej cichości i pokory, która kojarzy się nam ze słabością. Uciekamy od jarzma jak najdalej. Kto chce dobrowolnie chodzić w jarzmie, choćby było lekkie i słodkie?

"DAJĘ WAM PRZYKAZANIE NOWE, ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI, JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM"

Modlitwa
„Boże, Twórco i Władco narodów, któryś każdemu ludowi określił miejsce na ziemi, wyposażył go w odpowiednie dary, powierzył wszystkie ludy opiece swoich Aniołów; któryś naród polski przed tysiącem lat wprowadził do swojej owczarni i w królestwie swoim tu na ziemi wyznaczył mu zaszczytną rolę „przedmurza" i obrońcy – oto my, nasi ojcowie, chylimy dziś w pokorze swe czoła przed tronem Twego Majestatu i Miłosierdzia. Panie Zastępów, któryś prowadził Izraela w ognistym słupie do ojczystej ziemi, sposobiłeś jego szeregi do zwycięskich bojów o cześć i chwałę Twego Imienia – zwróć łaskawie swój wzrok na te pobojowiska, gdzie kładły się pokotem hufce polskich rycerzy i polska lała się krew w obronie Krzyża i wiary na te pola walk. Niech będzie Imię Twoje, Panie, błogosławione w naszej chwale i w naszym poniżeniu, w niewoli i wyzwoleniu naszego narodu! Niech tak, jak kiedyś, i dziś naród polski będzie przygotowany i chętny do walki o cześć Twego Imienia; niech i dziś naród nasz będzie zdolny do wyśpiewania hymnu na Twoją chwałę, hymnu pisanego dziejami całych pokoleń; niech dziś i zawsze będzie gotowy do ofiarnej obrony świętych znaków wiekuistej prawdy i Twoich praw!
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci; spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddało życie wielu polskich męczenników. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".


Modlitwa do Chrystusa Króla:
O Jezus Chryste, uznaję Cię Królem świata całego. Wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Ciebie. Racz spełnić na mnie wszystkie prawa Twoje. Odnawiam obietnice chrztu mego, wyrzekając się szatana, pychy i uczynków jego, przyrzekam prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie. Szczególnie zobowiązuję się starać, według mojej możności, o triumf praw Boga i Jego świętego Kościoła.17 lipca 2010 r. EWANGELIA Mt 12, 14-21

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił wszystkich. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mego na Nim, a On zapowie prawo narodom (...) W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą".
Mateusz zamieszcza fragment proroctwa Izajasza. Czy to ten? Jakie to kryteria? Łagodność, współczucie, miłosierdzie, delikatność. To Ktoś, którego moc i potęga jest, po ludzku sądząc, w słabości.. Nie wchodzi w spory, bijącemu nadstawia drugi policzek, pozwala się ograbić, nie podnosi głosu, nie krzyczy – bo skuteczność jest w sile argumentu. Taka jest prawda wobec mocnych, a wobec słabych? Okazuje jeszcze więcej czułości i zrozumienia i jeszcze bardziej na nich liczy, daje szansę, pomaga. Miłość dokonuje cudu.

Przed Najświętszym Sakramentem byłam dość długo gościem Pana Jezusa, gdyż miałam dużo pytań od ludzi.
Panie Jezu, bardzo lubię Radio Maryja i tylko tego radia słucham. Bardzo lubię telewizję TRWAM i tylko ją oglądam. Kapłani prowadzący te dzieła są bardzo dobrzy pod każdym względem za wyjątkiem O. Jana Mikruta, który był w Chicago i głosił w kościele homilię o Intronizacji Serca Pana Jezusa trzymając w ręku książkę o Rozalii Celakównej. Jednak Ojciec opuszczał ważne teksty, mówiące o królowaniu Pana Jezusa w Polsce, a czytał tylko jemu wygodne. Po nabożeństwie ludzie zwracali mu uwagę. Ja jeszcze nie widziałam, aby czyjeś serce królowało. Sercem można kochać. Matka Boża też ma koronę na głowie i to dziwne, że kapłani nie chcą pozwolić dorównać Panu Jezusowi – Bogu - do Maryi - Matki Boga w królowaniu. To dziwne, że nie wymaga się od Matki Bożej, aby tylko Jej Serce królowało. To dziwne, że obrano sobie jednego kapłana O. Mikruta i wierzą tylko w jego słowo, zamiast Słowu Pana Jezusa. Tym bardziej, że wypełniło się słowo Pana Jezusa skierowane do kard. Hlonda – była wojna i jeszcze mało mu dowodów?
Treści w książkach można zmieniać. Najlepszym przykładem jest książka Marii Simmy – zakonnicy, która napisała wiele książek na postawie kontaktu z duszami czyśćcowymi. W oryginalnej książce „Zabierz nas stąd Panie" jest tekst mówiący o tym, jak zmarła zakonnica – koleżanka Marii, przyśniła się i opowiadała, że ma ręce popalone do łokci i tak będzie do końca pobytu w czyśćcu za to, że udzielała Komunii Świętej ludziom podczas nieobecności kapłana. Niestety, już w późniejszych książkach tekst ten został usunięty.

Panie Jezu, ludzie piszą do mnie listy i proszą abym zapytała o Ojca Rydzyka – jakim jest kapłanem, skoro nie chce głosić Ciebie jako Króla Polski?
Czy i w Radiu Maryja też są kapłani, którzy nie chcą, abyś ujawnił ich winy?
Pan Jezus:
„Wszędzie, w każdej grupie są kapłani, którzy boją się ujawnienia ich win. Człowiek nigdy nie jest „czysty", ale chciałbym, aby jak najszybciej zrzucili z siebie pancerz złych tajemnic i patrzyli ku górze ze śpiewem – Alleluja i do przodu" – ku wyżynom niebieskim. Oby to stało się jak najszybciej.
Mieczysławo, nie będę ci mówił i nie będę wam mówił o Ojcu Rydzyku. Skoro on jest niedobry, to kto jest dobry? Każdy z was i każdy kapłan jest inny. Każdy z was i kapłan też, jako że z ludu pochodzi – ma wady oprócz wielu zalet. Każdy człowiek i każdy kapłan ma możliwości być lepszym na pożytek wasz, a pokusa nie omija kapłanów. Módlcie się za nich i wynagradzajcie za ich grzechy i brzemiona jedni drugich noście, bo gdy zabraknie kapłanów, to skończy się religia katolicka.
Wszędzie znajdują się wilki w owczej skórze, nawet w Watykanie. Dlatego papież jest zagrożony, mówiłem wam. On jest nawet osaczony przez te wilki – módlcie się dużo o nawrócenie kapłanów, a szczególnie biskupów, bo to od nich wychodzą zarządzenia niezgodne z Moją wolą. Powiedziałem do waszego brata Tomasza – bardzo mało mówi się w kościołach o - MIŁOŚCI - do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do bliźniego.
Słowo "miłość" i „kocham" jest reglamentowane w kościołach i w mediach, a Ja jestem samą MIŁOŚCIĄ, którą obdzielam każdego z was i nawet wrogów Moich.
Jestem spragniony waszej miłości, która gasiłaby Moje pragnienie.
Tak, moja córko, napisałaś wiele. Oby te Moje słowa trafiły do każdego serca ludzkiego ze zwielokrotnioną siłą.
Nie bój się pisać prawdy, która też jest reglamentowana, a powinna być drogowskazem w życiu każdego człowieka. Módlcie się, módlcie się za kapłanów, aby ich nigdy nie zabrakło. Tak wam dopomóż Bóg. Jezus, Największy Kapłan".


Panie Jezu, tak dużo pytam dzisiaj, ale jeszcze zapytam, czy mogę napisać o papieżach, począwszy od papieża Piusa XII, który nie posłuchał Ciebie i Matki Bożej z Fatimy?
Papież Pius XII przeczytawszy polecenie Matki Bożej podane przez Łucję schował do szuflady i nazwał „Tajemnicą Fatimską" zamiast omadlać to polecenie i jak najszybciej je wypełnić. On i następni papieże woleli wybrać wojny niż zawierzyć Maryi Rosję, a przez ich nieposłuszeństwo Panu Bogu komunizm rozlał się na cały świat jak RAK .
Dopiero nasz Papież przejął się poleceniem Matki Bożej i zawierzył Jej Rosję, ale niestety za późno, bo komunizm już rozlał się na cały świat.

Pan Jezus:
„Tak dziecko „prawda was wyzwoli", której bali się Moi apostołowie – papieże.
Posłuszeństwo wobec Boga najpierw, a potem wobec apostołów i kapłanów Jego, czyli biskupów. Ja mówię do każdego człowieka, a do papieży, biskupów i kapłanów przede wszystkim. Ja mówię poprzez natchnienia, poprzez podpowiedzi i sny. Nie każdy Mnie rozumie, ale i nie każdy chce Mnie zrozumieć. Postępują tak, jak im jest wygodnie, pomijając wolę i pragnienia Moje w was. Ci "wielcy" nie wierzą bardzo często, że Ja mówię przez „małych i pokornych", bo pycha ich zniewala.
A pycha, to najgorszy grzech człowieka.
No widzisz, jak dobrze się nam rozmawia. Ty i Ja. Jestem twoim Przyjacielem, ale i każdego człowieka i oczekuję na wzajemność, a przecież tak wiele nie wymagam. Jeżeli będzie szacunek do Mnie, to i miłość przyjdzie, i odwrotnie. Tak bardzo was kocham i oczekuję wzajemności w słowach też.
Przypominam wam: w momencie oddzielenia duszy od ciała – zniknie wiara i nadzieja, a miłość towarzyszyć wam będzie w wieczności, która naprawdę trwa wiecznie i nie ma końca.


Panie Jezu, pytają ludzie, czy 15 sierpnia, jak jest w przepowiedni – spełni się?
A jeżeli tak, to czy ona będzie dotyczyła Polski, czy całego świata?
Pan Jezus:
„ Drogie dzieci, Moje wszelkie kary, które was nawiedzają, to nie są ode Mnie. Ja tylko dozwalam na nie. To Mój wróg chce zniszczyć was, wasze dobra materialne i chce zniewolić wasze serca, a on ma przeróżne pomysły. Mój wróg jest bardzo zdolny i wie jak to zrobić, bo to był Mój najpiękniejszy i najmądrzejszy anioł. Dlatego mówię wam - nie gromadźcie tak wiele kosztem wielu wyrzeczeń, bo powiadam: „wczoraj" – to historia; „dzisiaj" jest wasze, a „jutro" należy do Boga. Ja z miłości do was jestem Miłosierny i komplikuję zamiary Mojego wroga i wiele już razy udaremniłem nieszczęścia na wielką skalę. Oni – wasi wrogowie, chcieliby za jednym razem zniszczyć wszystko – całą ziemię, nie myśląc o konsekwencjach. Ja udaremniam ich wiele zamiarów i dlatego to niszczenie ziemi postępuje bardzo powoli. Ja cały czas oczekuję od was powrotu do Mnie i dlatego daję wam czas do wynagradzania za wasze grzechy. Daję wam czas do błagania całego Nieba o ŁASKI. Daję wam czas do wyboru i rozważania między DOBREM a ZŁEM. Dlatego zawsze mówię: w każdej minucie waszego życia bądźcie przygotowani na spotkanie ze Mną. Ale ja nigdy nie mówię kiedykolwiek o jakiejkolwiek dacie. Dla Mnie każda data jest możliwa. Wy nawet nie wiecie, ile już razy udaremniłem plany Moich wrogów, którzy chcieli zesłać na was nieszczęścia, począwszy od szczepień przeciw grypie i te ich dzikie i zbrodnicze pomysły opóźniam. Dlatego też nie wymuszajcie u Mnie spełnienia obietnic Moich – zsyłania kar. Słowa Moje potrzebne są do podejmowania waszych właściwych decyzji.
Jeżeli Ja mówię: wracajcie - to wracajcie do Polski, bo Ja potrzebuję wielkiej liczby Moich apostołów. Jeżeli Ja mówię, że wasz kraj jest święty, to tak jest. A biskupi?
Niedługo „przejrzą" i sami będą błagać, abym to Ja chciał zostać waszym i ich Królem. Moje serce kocha Mój naród. Do Serca Mego przytulam was i zamknąłem was w nim. Ale KORONA, widoczna na Mojej Najświętszej Głowie, to już jest wielka chwała i cześć dla Mnie. Na sam jej widok wróg usuwa się.
Na widok złotej korony Matki Mojej mnóstwo żołnierzy rosyjskich rozpierzchło się w 1920 roku.
To było Jej zwycięstwo, a nie żadnego polityka Piłsudskiego, czy wasze. TO BYŁO JEJ ZWYCIĘSTWO!
Tak będzie i teraz. Ja Król wasz oddalę wszelkie zamiary waszych wrogów.
Powiedziałem tak wiele do was przez Moją sekretarkę Faustynę.
Powiedziałem tak wiele do was przez Moją służebnicę Rozalię.
W obecnych czasach mówię przez wiele osób, a wy dalej nie rozumiecie.
Jakich powinienem użyć argumentów abyście zrozumieli?
Wy - Moja droga owczarnio, rozumiecie i kochacie Mnie. Dlatego jest Mi was żal, bo jesteście niewinni i wiem, że chcielibyście cieszyć się tym pięknym światem, w którego centrum jestem Ja, w Trójcy Świętej Jedyny z Moimi Świętymi w Niebie.
Kocham was i liczę na was. Jezus kochający".


Panie Jezu, niektórzy mówią, że jestem fałszywym prorokiem.
Pan Jezus:
„To nie ty dziecko jesteś prorokiem, tylko Ja. Ty tylko przekazujesz, co ci powiem. Już raz przekonali się, że wypełnione zostały słowa Moje. Niech nie pragną, abym chciał udowodnić ludziom, że klęski wiszą nad światem. Pośród złych tego świata, są dobrzy i bardzo dobrzy ludzie i dla nich, tych sprawiedliwych nie opuszczam ręki Mojej.
Matka Moja, ale i wy, modlicie się, a głos chwały dla Mnie w Trójcy Świętej Jedynego dosięga do samego NIEBA. Ja jestem Miłosierny jeszcze i pomimo wielkiego zła na świecie mam wzgląd na was, bo dużo nawraca się cały czas i dużo przybędzie do Moich Zastępów - oczyszczonych dusz. Przybywa miejsc objawień i przybywa Moich apostołów, a wielu jest ukrytych. Moja wola wypełnia się na nich. Zło, krzykliwe zło, cały czas jest na antenach radiowych i w mediach wszelkiego rodzaju. Powoli zabieram tych, którzy chcieliby odejść ode mnie: młodych i starszych. To Ja reguluję ruchem we wszechświecie. Wasze błagalne prośby i wasze szczere dziękczynienia powodują, że mam litość nad wami. Ci, co nie są Moimi, nie mogą przeszkodzić wam w wołaniu o ŁASKI. Każdy ma taką samą szansę do powrotu do Mnie. Chcę wszystkich przygarnąć i przytulić do Serca Mego, ale pierwszy krok powinien być wasz. Ja zawsze pytam: czy chcesz?. Nawet nie wiecie, jak całe NIEBO raduje się, gdy wzdychacie do nas. Moi wierni kapłani są jeszcze, wielu ich jest, którzy nie pozwalają zbeszczeszczać Mego Najświętszego Ciała i wierzą w Moje Przeistoczenie. Ci, co pozwalają lekceważyć Mnie mają jeszcze szansę na naprawienie swoich błędów, aby mieli wolę to uczynić.
Jezus kochający was".


Moja 86 – letnia mama, podyktowała słowa piosenki jeszcze z okresu wojny.

Sybilla mówi święta – żyć będziemy jak zwierzęta
O Bogu też zapomnimy, swoje dusze potępimy.
Szatan dusze opanuje i Królestwo nam zrujnuje.
Będziemy płakać, lamentować - Bóg nie raczy nam darować.

Weźmy sobie do pamięci, że nie wszystko nam się święci.
Różne mody i wybryki, maszyny i różne techniki.
Panny stroju brzydkiej mody, kosmetyki dla urody.
Że grzech - to się nie przejmuje, grzeszne ciało pokazuje.

Gdy przychodzi do kościoła ogląda się dookoła.
Nie słucha słowa Bożego, pyszna ze stroju swojego.
Ile matek opłakuje, że ich dziecko nie szanuje.
Kawałka chleba upragnie, będzie dziecko w piekle na dnie.

Syn, gdy ojca dziś zobaczy, to przywitać go nie raczy.
Ojciec starzec obnażony, a syn jego wystrojony.

STAŁ CHRYSTUS W SZCZERYM POLU

Stał w szczerym polu Chrystus Pan, a przy nim orszak bosy.
Dziateczki, co nas rzędy łan - szły z miasta zbierać kłosy.
Cisną się usta do nóg Mu drobniuchnej tej czeladzi
A Chrystus spuścił jasną dłoń i główki dziatwy gładzi.

Rośnijcie – rzecze, ojcom swym i matkom na pociechę,
jako słońca chaty swej wyzłoćcie nisko strzechę.
Lecz pośród dzieci była tam sierotka jedna mała
i słysząc to, co Chrystus rzekł, w te słowa się odezwała.

„A ja nie będę Panie róść, bo na co to i komu?
Ojca i matki nie mam, już nawet swego domu.
Lecz Ojcem wasz jest niebios Pan, a matką ziemia miła,
co Go zbożami złotych pól jak mlekiem wykarmiła.

DRODZY KORESPONDENCI I CZYTELNICY – JEŻELI CHCECIE
OGŁOSIĆ JAKIEŚ ZAPROSZENIE NA „STRONIE" TO PROSZĘ PRZYSŁAĆ
TYDZIEŃ WCZEŚNIEJ, BO PROWADZĄCY TĘ „STRONĘ" NIE JEST ZAWSZE DOSTĘPNY.


Sprawa

Ja do Instancji Najwyższej
Do serca Twego i mocy:
Sprzedali naszą ziemską Ojczyznę
Rodzimi zbójcy- tej nocy
Już samo imię Jej - święte-
Jak kamyk zdrajców uwierał:
Sejm, senat, rząd z prezydentem-
Aż szatan ręce zacierał…
Przychodzę -bom nie jest głuchy-
Zbyt wiele czuję i widzę –
Więc błagam: Ten wyrok uchyl
I hańbę, bo się jej wstydzę-
Zapomnij nasze upadki
I zaświeć Sobą –bo ciemno!
Już byłem u naszej Matki-
Ona tu klęczy ze mną-

autor - Marian Stanisław Hermaszewski
Nasz tysiącletni kapitał…
Podstępnie jak zamach stanu…
Narodu nikt nie zapytał-
I Ciebie sponiewierano
Godności już nam nie wskrzeszą-
Liberię wolną nad żupan-
Judasze się nie powieszą-
A wiary nie ma okupant…
I spal piorunem traktaty
Wbrew Twemu Prawu i nam!
Nie puszczę się Twojej Szaty!
Nie proszę Cię o to sam!
To sprawa sine qua non
Nadzieja, co żyje z bólu-
O wróć nam na polski tron!
I króluj, króluj nam, króluj!!!

ZAPRASZAM DO
http://voxdomini.com.pl/gob_opr/gprz01.html

CZŁOWIEK - KLIKNIJ

OŚWIADCZAM WSZYSTKIM, ŻE NIE JESTEM W STANIE ROZPOZNAĆ WSZYSTKICH NADSYŁANYCH TEKSTÓW, KTÓRE POTEM ZAMIESZCZAM NA "STRONIE". DLATEGO - BARDZO PROSZĘ REAGOWAĆ I PODPOWIADAĆ W CELU WYELIMINOWANIA PODEJRZANYCH TREŚCI I NIEZGODNYCH Z WIARĄ KATOLICKĄ
Mieczysława KordasPanie Jezu - Radek pyta, jaką drogę życiową wyznaczasz jemu?
Pan Jezus:" Radku, kieruj się sercem i włóż trochę pracy aby rozeznać swoje powołanie a resztę ci pomogę, tylko proś. Także proś swoich patronów, Aniołka ale także dusze czyśćcowe z twojej rodziny. Oni wszyscy proszą o ciebie, ale i ty pamiętaj o nich i używaj miłych słów, przyjemnych dla ucha i ducha. Radku, jestem z tobą.
Jezus czekający na rozmowę ze stworzeniem".


Panie Jezu - matka z Holandii pyta o swojego syna Boyd-a, który poznał i zakochał się w dziewczynie z dzieckiem ale innej wiary. Czy on może z nią się ożenić?
Pan Jezus: "Dzieci Moje - jej dziecko nie przeszkadza w założeniu rodziny ale wielką przeszkodą jest jej niewierność Mnie - odmienność jej serca. Zwykle, to od kobiety zależy prowadzenie domu i od kobiety zależy religia jaka zapanuje w rodzinie. Ja nie godzę się na takie związki małżeńskie i dlatego bardzo często zabieram katolika, aby więcej nie grzeszył. Ludzie mówią często: a dlaczego Pan Bóg zabrał tak dobrego człowieka a zostawił gorszego? A no dlatego, że widzę jak go tracę i dla jego dobra zabieram go z tego świata. Nie ulegajcie emocjom lecz patrzcie na życie wieczne. Amen. Jezus Zbawiciel".

Panie Jezu - Babette - jest wierzącą katoliczką, ale coś odciąga ją od kościoła.
Pan Jezus: "Tak, tak dzieci - to są częste przypadki - teraz szczególnie. Szatan śpieszy się i jest bardzo pracowity i najwięcej wpaja ludziom grzechów zniechęcenia, bo on wie, że ten grzech jest podstawą dla innych wszystkich grzechów.
Niech modli się o Dary Ducha Świętego dla całej rodziny. Niech prosi swego Aniołka Stróża, aby poszedł do jej Anioła Stróża i przypomniał o Bogu. Tak wam dopomóż Bóg. Amen. Jezus Chrystus Król wasz".


Gdy pisałam słowo "szatan" to wyskoczyła mi informacja o tym słowie, że jest wulgarne.
Ale niespodzianka - już nawet w internecie nie pozwalają tego słowa używać, bo się diabeł obrazi. Najlepiej mówić, że go wcale nia ma.Miałem taka wizję przed Świętem Chrystusa Króla Wszechświata
W 2008 roku a sen rano taki widziałem : ksiądz przebrał się i był inny a potem widziałem jak niebo się rozstępuje, jakieś pręty spadają. Później Niebo ciemne i pojawia się Krzyż jaśniejący blaskiem światła, potem z tego światła po prawej stronie jakby promień ruchomy i kołyszący się. Następnie Pan Jezus pojawia się jako pomnik bez korony i podaje rękę pewnej starszej kobiecie a potem mnie i mówi: "mało się modlisz, ale będziesz więcej". Wtedy zacząłem rozpowszechniać dzieło Intronizacji Chrystusa Króla. Cóż to - sąd kapturowy, że mam zabronione Głoszenie NIEBA? Rafał
PROPONUJĘ http://www.bogojciec.pl/ - KLIKNIJ


W dniu19.lipca ks.Rakoczy wygłosił kazanie o cudownym Medaliku - treść poprawnie unijna a gdzie obrona prawdy - taki syn Matki Boskiej? Cudowny obraz Matki Bożej z Guadelupy mówi za siebie, bo ręka ludzka go nie malowała a projektantem tego dzieła jest sam BÓG . A gwiazdy są 8 ramienne - Ojcze Rakoczy nie okradaj z prawdy wizerunków Matki Boskiej. Panie zmiłuj się nad nami i nad nimi kapłanami - Stanisława


PODPISUJCIE PROSZĘ !

Polecam stronę www.repatriacja.org.pl

Jak również stronę ks. Piotra Natanka www.piotrnatanek.pl gdzie należy poprzeć

APEL O INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI

Jest już kilka tysięcy podpisów oraz list otwarty dotyczący tego samego problemu który trzeba poprzeć. Podpisz i powiedz innym Jeśli czujesz sie POLAKIEM nie powinno Ci być to obojętne.
na stronie www.piotrnatanek.pl jest po lewej stronie u dołu wykaz treści i pozycja
Podpisz listę na "INTRONIZACJA PL" KLIKNIJ na " INTRONIZACJA POPIERAM NET"


Pozdrawiam Lucyna K." ORĘDZIE z 21 lipca 2010 r. z LICHENIA - Żywy Płomień" - KLIKNIJ
Piotr M. - Żywy Płomień

21 lipiec (środa) EWANGELIA Mt 13,1-9

"Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się kolo Niego tłumy tak wielkie (...) I mówił w przypowieściach /Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padały na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsce skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły (...) Lecz, gdy słońce wzeszło, przypalily się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, inne (...). Kto ma uszy niechaj słucha"/.


Jaki jest los Słowa w naszym życiu? Jaką jesteśmy glebą? Siewca sieje rozrzutnie: kto ma uszy niechaj słucha? Ale my najchętniej słuchamy pochwał. Zasiew trwa nieustannie trzeba jednak naszej uwagi, chęci, starania abyśmy nie byli cmentarzyskiem ziarna, zmarnowanych i obumarłych słów. Nastawiamy ucho ale nie w tę stronę.
Nasza nadzieja w tej rozrzutności Siewcy.

Panie Jezu, dziękuję Ci, że w każdy wieczór dzięki TV TRWAM mogę być w Częstochowie - na Jasnej Górze i razem ze wszystkimi modlić się do naszej Matki i Królowej. Z wielką radością słucham jak biskupi, kapłani i wszyscy uwielbiają Matkę Bożą i piękne do Niej kierują słowa wdzięczności a także prośby. Smutna jestem jednak, gdy nie wspomina się o Tobie jako o Królu. Słyszymy tylko: Jezus, Zbawiciel, Syn. Dużo masz Panie Jezu imion ale pomijane jest to najważniejsze
- KRÓL POLSKI czy nawet KRÓL. Maryja napewno też jest smutna, bo zawsze była pokorna, gdy żyła na świecie i zawsze zostawała w cienniu Twoim. Na Jasnej Górze zanoszą do Mateńki naszej akty uwielbienia niczym do Boga a przecież Bogiem nie jest - sama musi wstawiać się za nami do Pana Boga i prosić za nami.
Czcimy naszą Mateńkę i uwielbiamy, szanujemy, kochamy i cieszymysie, że jest.
Pan Jezus: " Widzisz dziecko - Moja Matka płacze i Ja płaczę, i wszyscy Święci w Niebie płaczą, że na ziemi tylko garstka was uważa Mnie za KRÓLA POLSKI.
Część oficjalnie ukoronowała Mnie na waszego Króla, część tylko w swoich sercach, część chciałaby tylko się boi. Ja zawsze mówię: strach - to Mój wróg. Ja jestem światłością świata. Odwagi - Ja jestem. Na końcu waszej drogi Ja stanę sam lub ze Świętymi Moimi w zależności jaka dusza przychodi do Mnie.
Lecz o tym teraz ludzie nie myślą a w momencie śmierci na wszystko jest za późno. Gdyby wszyscy chcieli żyć w przyjaźni ze Mną; gdyby wszyscy szanowali Mnie jako Boga i gdyby wszyscy oddawali Mnie cześć jako Królowi waszemu - o wiele łatwiej i piękniej życie na ziemi by wyglądało. A tak - nie ma KRÓLA - BOGA na ziemi i Królowa wasza - sama musi prosić Mnie o was. Ona jest Pośredniczką między wami a Mną - to jak zrozumieliście - nie ma takiej władzy jak Bóg. Ona bardzo dużo wam pomaga ale o wiele dłużej to wszystko trwa.
Ja KRÓL CHWAŁY - BÓG WSZECHMOGĄCY oczekuję uwielbienia od narodów. Oczekuję korony złotej na głowie, a nie od prawie 2000 lat ukoronowano Mnie cierniem i dalej w te ciernie wbijacie zabójcze kolce nienawiści, morderstwa, przekleństwa, zazdrości, nieposłuszeństwa. Lekceważycie Moje Przykazania - co dla Mnie jest najbardziej bolesne".


Gdy klęczałam przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej - miałam poczucie winy, że mówiłam o Niej, a to wyglądało tak, jakbym Ją pomijała.
Wpatrzona w Jej dobrą twarz poczułam, jak mnie przytula prawą ręka do swego Serca i usłyszałam Jej głos:
"NIE MARTW SIĘ DZIECKO. KTOŚ TO MUSIAŁ POWIEDZIEĆ A TY NICZEGO NIE ROBISZ OD SIEBIE, TYLKO MASZ NASZE NATCHNIENIA"
Serdeczna Mateńko - dziękuję.

Panie Jezu - czy przyjąłeś Intronizację w Grunwaldzie?
Pan Jezus: "Dużo mam rycerzy i rycerek, lecz oczekuję większej armii i dlatego mówię: powracajcie do Króla Jezusa Chrystusa, który nie obiecuje, ale daje wszelkie Łaski potrzebne wam, a co najważniejsze dla was - będziecie Moimi przyjaciółmi w Niebie".


W Chrystusie i Maryi Droga s.Mieczysławo. Lepiej zrozumiesz jak dalece liberalizm w Polsce wszedł do Kościoła. A co się dzieje w pozostałych krajach Europy? Tylko usiąść i płakać, gdybyśmy nie wierzyli w moc Jezusa i Jego Zmartwychwstanie. Pozostaje tylko modlitwa i pokuta we dnie i w nocy. Dzisiaj na kawę zaprosiłem mego przyjaciela, który mieszka w Rzymie. Też nie wierzy w dzisiejsze znaki nieba, że to już...już. O Rozalii Celakównie... nie ma szans. My jednak nie załamujemy rąk i organizujemy przynajmniej 4 razy w roku Różańcowe Jerycho. Najbliższe odbędzie się w Jarosławiu za Rzeszowem, czyli na Podkarpaciu, gdzie bije naprawdę polskie serce, polskiego ludu.
ZAPROSZENIE NA RÓŻAŃCOWE JERYCHO W DNIACH 1 - 8 WRZEŚNIA b.r. DO JAROSŁAWIA - KLIKNIJ

Droga Pani Mieczysławo z serca jeszcze raz dziękuję. Cieszę się ogromnie, że ta jedność w bliskości i łączności z Jezusem może się odbywać w taki niesłychany sposób…przecież tak naprawdę nigdy nie mogłybyśmy się poznać, gdyby nie Świat Ducha Świętego, w którym nie ma barier…Dziękuję Panu za takie niesamowite plany dla naszego życia. Pani osoba jest dla mnie takim wielkim wsparciem. Ja rzeczywiście zapisuję wszystkie słyszane słowa, wracam do nich i pamiętając o tym jak św. Ignacy Loyola mówił w regułach o rozeznawaniu duchów. Pokój, to prawdziwie znak od Pana, ale na myśl o tym, że zło może działać pod pozorami dobra, wołam tylko do Pana Uwielbiając Go Sercem całym i prosząc, by On dawał dobre rozeznawanie.
Ostatnio brałam udział w rekolekcjach i ze szczerością serca wyznaję, że był to czas pustyni, tak jak zaczyna opisywać Mt 4, 1…Uwielbiam Pana za ten czas…słów brak na to co czynił w mojej duszy, nawet w obliczu a szczególnie może wśród działania złego…Ale miałam takie doświadczenie, że słyszę wiele słów złych wobec mnie, które wypowiadają osoby, nie życzące mi dobra… Nie pamiętam czy wtedy panował pokój we mnie? Raczej tak, chodziłam tylko z takim, przekonaniem, że oni to mówią. A po powrocie do domu dowiedziałam się, że te osoby rzeczywiście nawet w tym właśnie czasie wypowiadały takie słowa. Ta sytuacja pobudziła tylko moje serce do modlitwy za te osoby. I zastanawiam się, jeśli to były słowa od złego, bo mogły być, to czy on mówiłby prawdę? Przecież jest ojcem kłamstwa, a jeśli tak, to po co? On nie miał z tego żadnego pożytku?
Och pani Mieczysławo - tak najpiękniej jest zanurzyć się w Zdroju Miłosierdzia i wiedzieć, że Jezus obmywa w Swojej Krwi Przenajświętszej nasze serca. Kocham Go całym sercem a wciąż za mało na to, co daje.
Z serca pozdrawiam i wspierając modlitwą również bardzo proszę o takie wsparcie. Ufam, że Pan odpowie na moje pragnienie, służenia modlitwą wstawienniczą…jeśli to Jego pragnienie, choć nie pojmuję jakby się to miało stać.

Pamiętajmy o sobie w modlitwie.. KatarzynaNiech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus
Witam, nazywam się Ania i jestem młodą osobą. Często czytam różne artykuły w internecie oraz często czytam opinie internautów i smuci mnie to - jak oni wypowiadają się o Panu Bogu, o Panu Jezusie.Wiele razy im pisałam że jeżeli w Nich nie wierzą to jest ich wybór ale dlaczego obrażają Pana Boga oraz Pana Jezusa oraz krytykują katolików? Lecz gdy zauważyłam że po moim komentarzu oni jeszcze bardziej są podli zaprzestałam o tym pisać żeby nie pogarszać... ale może przejdę do sedna chciałabym zapytać czy mogła by Pani zapytać Pana Jezusa czy powinnam dalej pisać komentarze i nie przejmować się tym co oni dalej wypisują tylko bronić Pana Boga, Pana Jezusa oraz ludzi których oni obrażają? Oraz chciałabym wiedzieć jak mogę sprawić żeby ludzie których znam i kocham byli szczęśliwi. Bardzo bym chciała (jeżeli to możliwe) żeby Pani zapytała Pana Jezusa i mi odpowiedziała, może to wygląda na błahą sprawę ale dla mnie to jest smutne gdy czytam coś a ktoś obraża najważniejsze dla mnie Osoby....
Serdeczne pozdrowienia i mam nadzieję że będziemy w kontakcie - Ania


Panie Jezu - Alberta pyta Ciebie czy powinna przyjechać do Polski i kiedy? W Chicago bardzo lubi być z uwagi na możliwość przebywania przed Najświętszym Sakramentem do woli, po parę godzin dziennie a w jej mieście ta piękna i święta tradycja nie jest praktykowana.
Pan Jezus: "Dziecko Moje - nie bój się o siebie. Miła Mi jest modlitwa twoja w każdym miejscu. Otaczam cię opieką, przytulam cię do serca Mego i ty zdecyduj jak czujesz swoim duchem. Nie odrazu będzie koniec świata. Jeszcze ludzie trochę się pomęczą, aby odpokutować za grzechy swoje tu na ziemi. Tym sposobem więcej będzie oczyszczonych. Ludzie nie umieją się cieszyć Mną na wolności. Ludzie przypominają sobie o Mnie, gdy wisi nad nimi niebezpieczeństwo, gdy zagraża im nieszczęście. Pamiętajcie o Mnie zawsze. Jezus Chrystus - Pan wasz".Bóg dał mi bardzo wiele , a po przeczytaniu tego listu się rozpłakałem widząc że Bóg jest moim Przyjacielem. Dał mi pomocną dłoń że dał mi odpowiedź której szukałem, aby mi ktoś pomógł lecz się bałem ale wiedząc że dla Boga nie ma rzeczy aby nie było do rozwiązania.
Pozdrawiam i każdego przepraszam wiele było za wiele przepraszam każdego.
Krew Najświętsza Jezusa niech nasz oczyszcza z grzechów naszych.
Panie Jezu przepraszam Cię za wszystko i za grzechy moje.
Chcę każdego dnia wołać ratuj mnie Panie Jezu bo tonę tylko ratunek jest u Ciebie mój Jezu.
Przyjdź Duchu Święty oświeć moje życie które było zabrudzone, abym widział całego siebie.
dziękuję. Tomek


KRÓLUJ NAM CHRYSTE
ZAWSZE I WSZĘDZIE


Od roku 1925 KOŚCIÓŁ czci w liturgii
Jezusa Chrystusa jako KRÓLA WSZECHŚWIATA.
KLIKNIJKochana Siostrzyczko Mieczysławo!:) Szczęść Boże!
Dużo sobie myślę ostatnio...Jak można pokochać Pana Jezusa - tak całym sercem, tak bardzo mocno, tak z całych sił? Tak jak Siostrzyczka :) Tak aby wypełnić się taką miłością czystą i nią żyć? Jak dostać taki zastrzyk miłości od Pana Jezusa? :)
Tak bardzo bym chciała rozkochać się w Nim, całe serduszko oddać dla Niego!! Z Panem Bogiem, Asia

Droga Asiu - oddaj Panu Jezusowi wszystko co Twoje, tak bez "wahania".Taki akt milości nie oznacza, że nie możesz wyjść za mąż. Ten akt pomaga żyć, bo masz ochronę Wielkiej Milości. Jak wiesz - pomogła mi sens tego aktu zrozumieć książka ks. Adama Skwarczyńskiego "W szkole Krzyża". Przecież i tak należymy do Boga i nawet włos nie spadnie nam z głowy bez Jego wiedzy. Lecz jeżeli On ma nasze pozwolenie, to jako nasz Ojciec nie chce nas skrzywdzić tylko nagradzać, że my Jemu zaufaliśmy i nawet jak nas czasami "skarci" to nie boli tak bardzo. Ponadto do modlitwy o Dary Ducha Świętego dodaję prośbę o Dar Miłości - to bardzo pomaga kochać nieustannie..APEL
POTRZEBA ARMII DUSZ - OFIAR ZA POLSKĘ!
POTRZEBA ARMII DUSZ - OFIAR ZA KAPŁANÓW!
KTO CHCE BYĆ OFIARĄ?
czekamy na propozycję - jak to zrobić
PAMIĘTAJMY W MODLITWACH O NASZYCH PASTERZACH - potrzebna jest ARMIA ofiar za Polskę do i za kapłanów !

Wszyscy, którzy "czujecie" Polskę i pragniecie dobra naszej Ojczyzny, którzy rozumiecie sprawę Intronizacji Pana Jezusa i wiecie, jakie są przyczyny braku jej realizacji ( blokowanie przez duchowieństwo - episkopat, biskupów ) pytam Was, tak jak pytam siebie:
co zrobiłeś, co zrobiłaś dla tych kapłanów? co zrobiłeś/łaś, aby oni byli inni, aby się zmienili, aby się obudzili? czy modliłaś/łeś się za nich intensywnie, gorąco, całym sercem? czy podjęłaś/podjąłeś jakąś poważniejszą ofiarę, wyrzeczenie? Wiadomo, że modlitwa bez ofiary jest martwa, jest pustym słowem... trzeba dopiero je napełnić żarliwą modlitwą - rozmową z Bogiem ( przypomnijmy sobie, jak modlił się Jan Paweł II ), ofiarą, pokutą...
Kiedy widzę niewlaściwe postawy, działania kapłanów, albo słyszę na ich temat negatywne wypowiedzi, od razu wraca do mnie stwierdzenie: "takich będziecie mieć kapłanów, jakich sobie wymodlicie",
a jak tylko spróbuję, o którymś nie tak pomyśleć ( nawet wtedy kiedy mam rację ), od razu przeszywa mnie refleks: "co zrobiłaś dla tego kapłana, aby był inny? on nie rozumie, nie czuje, nie "widzi", bo jest osaczony przez złego ducha... zły go szarpie bardziej niż ciebie i wszystkich innych, albo go usypia, otępia.... bo to kapłan, osoba szczególnie wybrana...".
To tylko jeden kapłan, a jeśli wielu z nich jest tak osaczonych albo prawie wszyscy?...
Jak wielkiej, jak ogromnej OFIARY potrzeba za kaplanów!!!
Kto się tego dzieła podejmie? kto złoży swoje życie w ofierze przebłagalnej za kapłanów?!!! gdzie są dusze ofiarne? ..
Są, są, bo gdyby ich nie bylo, świat by już nie istniał.... ale jest ich mało, stanowczo za mało.... a już w ogóle zbyt mało w Polsce... potrzeba wojska, rycerstwa, ale nie zbrojnego - potrzeba WOJSKA OFIARNICZEGO...
Więc skoro wiemy, od czego, od kogo tak naprawdę zależy Intronizacja, to podejmijmy bardzo poważne modlitwy, ofiary, posty - pokutę za kapłanów - za episkopat, za biskupów....
Oczywiście, ta intencja mieści się w ogólnej intencji - o intronizację Pana Jezusa na króla Polski, ale czasami ważne jest konkretne wyartykułowanie ( nazwanie po imieniu ), o co prosimy, na czym nam najbardziej zależy... Pan Jezus zawsze pytał: co chcesz, abym ci uczynił? konkretnie? i padała odpowiedź: np. Panie, abym przejrzał....

Dziś Polska najbardziej potrzebuje Dusz - Ofiar ( o czym mówi ks. A. Skwarczyński ), jako wręcz nowego zgromadzenia - zakonu... osób, które potrafią spalać się codziennie, aby ratować życie wieczne innych... rzeszy... wojska ofiarniczego, chętnych i gotowych na wezwanie Pana i Króla do oddania swojego życia dla ocalenia bliźniego... wołał o to niedawno ks. P. Natanek: złóżmy ofiarę ze swojego życia za kapłanów....
Czy my taką postawę prezentujemy? czy chcemy poświęcać się za i dla innych? czy jesteśmy w stanie cierpieć, czy też złożyć swoje życie w ofierze za kapłanów, choćby jednego z własnej parafii?

Myśli te powracają do mnie, jak bumerang.. i niestety, wołam wtedy głośno: Boże mój, Boże mój, zmiłuj się nade mną grzesznym!!!
Bo jak mogę oczekiwać zmiany innych, skoro sama nie mam nawet odrobiny woli, aby chcieć... aby chcieć być takim jak nasz Pan i Mistrz Jezus Chrystus - aby być OFIARĄ CAŁOPALNĄ, PRZEBŁAGALNĄ, by być WSPÓŁODKUPICIELEM... bo się boję.... bo jestem tchórzem... bo myśl o cierpieniu i ofierze paraliżuje mnie, przeraża ...

Potrzebna jest ARMIA OFIAR za Polskę, potrzebna jest ARMIA OFIAR za kapłanów..... ale kto chce dziś być ofiarą????Kiedyś byłam w kościele na Mszy św. i było mi ogromnie przykro patrząc, jak kapłani ( biskupi ) traktują Pana Jezusa w Tabernaculum, umieszczonym w bocznej nawie ( jakby Go w ogóle nie było... a gdzie cześć, szacunek, przyklęknięcie... ) i "usłyszałam" słowa:
Kochaj ich, bo Ja ich kocham!
Łzy cisneły mi się do oczu i odparłam z bolesnym wyrzutem:
tak Panie, kocham ich, ale kocham też Ciebie... a jak patrzę na nich, to wydaje mi się, że oni wcale Ciebie nie kochają... bo jakby Ciebie kochali, to inaczej by się zachowywali, postępowali....
I nadal miałam ból w sercu...
Po jakimś czasie:
Wybaczysz im?
Jak ty im wybaczysz, to i Ja im wybaczę....
odp.: Tak Panie, wybaczam im, tak jak Ty mi wybaczasz... zawsze i nieustannie... Proszę wybacz im, bo nie wiedzą co czynią... Pomóż mi nie osądzać, ale modlić się za nich i wypraszać światło Twego Ducha, aby stanęli w Prawdzie...

Nie mogłam wtedy pojąć, ani się nadziwić, jak bardzo Pan Bóg uzależnia przebaczenie innym ich win, od mojego przebaczenia....


BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI E.Ravasio - KLIKNIJ
OSIEM DNI OKTAWY DO BOGA OJCA - KLIKNIJWczorajszej nocy o godzinie 0.15 niemiecka państwowa telewizja ARD wyemitowała wstrząsający i bulwersujący niemiecką opinię publiczną dokument na temat multi-kulti w szkołach w Nadrenii i Północnej Westfalii. Materiał nekręcony przez dziennikarki telewizji ARD pokazuje tragiczną sytuację niemieckich dzieci w szkole w Essen (Hauptschule Karnap), gdzie większość stanowią muzułmanie, dzieci imigrantów, w większości z Libanu i Turcji.
Regularne bicie niemieckich dzieci, mobbing, prześladowanie, zastraszanie ich i szykanowanie, to dzień powszedni w tej placówce. W szkole utworzyły się dwie grupy, jedna licząca 70 % dzieci, złożona z imigrantów z Bliskiego Wschodu (Liban, Turcja) i druga 30 %, złozżona z niemieckich dzieci. Nie trudno się domyślić, kto prześladuje kogo.

Uczeń szkoły Sebastian (16 lat):
"- Jestem bardzo często bity przez tureckich uczniów. Rozmowa z nimi nic nie daje". Jego matka Anita dodaje: "- Ostatnio pobili mi syna krzesłem".

Dyrektorka szkoły: "- Winni przemocy w szkole są libańscy uczniowie, ale także Turcy są agresywni wobec Niemców".

Dziennikarki, które nakręciły dla ARD materiał, mówią otwarcie: "- Niemieccy uczniowie oraz imigranci żyją w szkole w totalnej izolacji. To są dwie odmienne grupy. Ten problem jest tu bardzo rozpowszechniony, my same pytałyśmy się w 50 szkołach o pozwolenie nakręcenia reportażu na ten temat. Pozwolenie otrzymaliśmy tylko w tej w Essen. Pozostałe szkoły się po prostu boją, chcą zostać anonimowe".

Nauczycielka Brigitta, która już od 27 lat pracuje w tej szkole, wielokrotnie próbowała negocjować, aby rozwiązać problemy, ale jak twierdzi "Z muzułmanami nie da się rozmawiać. Oni mają zupełnie inną mentalność. A politycy którzy mówią o kłamliwej propagandzie wokół integracji muzułmanów powinni na 2 tygodnie przyjechać do szkoły i zobaczyć co tu się dzieje". Bardzo mocne słowa, jak na niemieckiego urzędnika (w Niemczech nauczyciel ma status urzędnika).

Mali Niemcy, którzy są tu w mniejszości starają się nie prowokować muzułmańskich uczniów, starają się im schodzić z drogi, przemykają bokiem, boją się wypowiadać głośno w klasach, czy na korytarzu. Także przed kamerą. A muzułmanie są butni i bezczelni "- nie mamy zamiaru rozmawiać z niemieckimi szmatami (chodzi o niemieckie nauczycielki), a czas Ramadanu jest dla nas czasem walki."

Muzułmanie posunęli się do tego, że w szkolnej stołówce pluli do posiłków, tym którzy nie uszanowali ich postu. Jedna z nauczycielek w anonimowej wypowiedzi stwierdziła, że "imigranci często zarzucają nam Niemcom, że ich dyskryminujemy. W tej szkole jest zupełnie inaczej." Inny nauczyciel, arabskiego pochodzenia twierdzi otwarcie, że "nasze (arabskie) dzieci zupełnie nie akceptują niemieckiego stylu życia. Odrzucają go całkowicie. One są dumne ze swojej tożsamości".

Niestety miejscowe kuratorium zdaje się nie dostrzegać problemów w miejscowych szkołach, a takie sytuacje jak opisana, to nie tylko problem Nadrenii-Westfalii, ale także innych landów w Niemczech. Wypada tylko współczuć niemieckim rodzicom, którzy są zmuszeni wysyłać swoje dzieci do tego piekła.

I pomyśleć do czego doprowadziła Niemców parszywa poprawność polityczna i uległość wobec obcych, często wrogich nam kultur. A z tej sytuacji plynie jeden, za to bardzo oczywisty wniosek. Uczmy się na błędach innych i wyciągajmy wnioski z tego co dzieje się dziś po drugiej stronie Odry, aby znowu ktoś, gdzieś i kiedyś w niedalekiej przyszłości nie powiedział o nas, trawestując znane przysłowie, że "Polak głupi i przed szkodą i po szkodzie". Za Bild / Prosto w oczy. Źródło: KonserVat.
korespondent


_________________________________________________________________

Posyłam ciekawe zdjęcia. Można przybliżać a jak naciśniej lewy przycisk to dookoła można oglądać wspaniałości tej świątyni pod 22 gdzie mówi się o Watykanie - KLIKNIJ

Panie Jezu - Robert pyta, czy może pojechać jego córka z babcią na wakacje do Włoch?
Robert chciałby coś dobrego zrobić dla Ciebie, co by Ci się podobało.
Pan Jezus: " Tylko on albo matka. Jest to wielkie ryzyko i odpowiedzialność z kimś innym wysłać dziecko. To jest bardzo, ale to bardzo daleko. Robert, kochaj Mnie a kochać Mnie - to przeżywać Mękę Moją w czasie Mszy Świętej i w czasie Różańca. Bądź przykładem dla innych, dobrym przykładem.
Jezus Przyjaciel".


Panie Jezu - Robert - Twój syn pyta Cię, jak powinien postępować aby jego dusza wzniosła się ku GÓRZE?
Pan Jezus: "Już ci mówiłem, a ty dalej tego nie czynisz. Módl się z dziećmi rano i wieczorem. Bądź dla nich przyjacielem, ojcem, opiekunem i autorytetem.
Taką kolejność zachowaj. Tak ci dopoóż Bóg. Jezus Przyjaciel".


Z tego, jak my rodzice nauczymy nasze dzieci szacunku i miłości do Boga będziemy sądzeni w dniu ostatecznym.
Ja oczywiście od dziś twardo stosuje się do wszystkich zaleceń żeby nie podpadać więcej. Robert
22 lipiec 2010 r. Marii Magdaleny EWANGELIA J 20,1.11-18

"Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym, rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Mgadalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty.
(...) Jezus rzekł do niej: "Mario!" A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: "Rabbuni", to znaczy: "Nauczycielu"


Ja też tak często mówię: Rabbuni - z miłością, patrząc w te piękne oczy, które widziałam żywe.

___________________________________________________________________________

Kazimierz pyta Ciebie, Krolu nasz, czy powinien nieść Twoje piękne wizerunki KRÓLA POLSKI w pięknych ramach podczas pielgrzymki do Marywille na 15 sierpnia?
Pan Jezus: "Nie pytaj, tylko czyń na chwałę Moją".

Kazimierz: Panie mój, czy mógłbyś mi pomóc, abym wygrał w Lotto. Tak dużo potrzebuję pieniędzy, przede wszystkim na kserowanie tekstów o Komunii św. na kłęcząco i wbrew modernistycznym kapłanom rozdawać po kościołach. Aby ludzie nie profanowali Twego Naświętszego Ciała i godnie Je przyjmowali. Aby brali przykład z Papieża, który nie może rozpowszechniać sam zarządzeń o szacunku i godności do Komunii świętej, bo jest zagrożony przez wrogów kościoła katolickiego, których jest pełno w Watykanie, ale pokazuje czynem - że jesteś Bogiem, przed którym powinno zgiąć się każde kolano.
Pan Jezus: "Kazimierzu, Ja ci tego nie zagwarantuję. Ciesz się, że Mnie wygrałeś swoją pokorą i oddaniem, a to jest Największy Skarb".

Kazimierz: powiedz nam, Królu nasz, czy ludzie nawracają się, gdy my rozkładamy te informacje o Twoich wymaganiach dotyczących Eucharystii?
Pan Jezus:" Nie tak dużo jak bym chciał, ale ludzie zaczynają myśleć i rozważać. O wiele więcej byłoby, gdyby Moi kapłani zezwolili na oficjalne rozdawanie tych informacji. Dlatego mówię, że wszyscy Moi synowie będą surowo traktowani za to, że nie wypełniają posłuszeństwa wobec Mnie, jak pokazuje Papież. Mają rozumy, a nie myślą, mają serca, a nie kochają, bo gdyby Mnie kochali, to uszanowaliby Mnie na Ołtarzu Moim.
Papież Paweł VI bardzo cierpiał, ale prawda zawsze ujrzy światło dzienne i usłyszą ja Moi wierni. Wszystkie zarządzenia, które zostały uchwalone po Drugim Soborze Watykańskim, a podpisane przez sobowtóra Papieża Pawła VI, są NIEWAŻNE, bo to nie był Papież Paweł VI. Ten papież nigdy nie zgodziłby się na przeniesienie Mojego Domu do bocznych ołtarzy, czy gdzieś dalej od ołtarza. Papież Paweł VI nigdy nie zgodziłby się na poniżanie Mnie w kościołach, na pohańbienie wiary katolickiej w formie rozdawania Komunii Świętej na stojąco i na rękę. Jan Paweł I też cierpiał za grzechy Watykanu. Gdy je dostrzegł, to został pozbawiony życia, a ci co go otruli, już otrzymuja swoją zapłatę - są sługami szatana, bo gdzież by mogli być? Dla zdrajców Boga, którzy nie prosili o przebaczenie, jedno jest wyznaczone miejsce - piekło. Jezus Sprawiedliwy".


Kazimierz: Panie Jezu, chciałbym mówić głośno do ludzi podczas pielgrzymki do Marywille do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej o uszanowaniu Ciebie podczas Mszy Świętej.
Pan Jezus: " Kazimierzu, należy mówić głośno prawdę, którą Ja głoszę. Rozgłaszaj na dachach. Jak nie będą chcieli słuchać ludzie, to ptactwo wszelkie będzie cię słuchało. Zbeszczeszczane jest Moje Najświętsze Ciało na ołtarzach waszych. Plemię niewierne, ile jeszcze będe mówil? Ile jeszcze będę za was cierpiał? Kobieto, zostań lepiej w domu jak masz iść do kościoła i dotykać Mnie swoją grzeszną i niegodną dłonią. Rodzice, będziecie bardzo cierpieć za to, że nie upominacie swoich dzieci, że ja jestem Najczystszym Sakramentem i nie można brać Mnie do ręki. Ja nie jestem rzecz, którą bierze się do ręki. Mówicie innym, że język jest gorzej grzeszny niż dłoń. To dlaczego jest grzeszny? Tak żyj człowiecze, aby twój język tylko błogosławił, a nie złorzeczył. Językiem nie weźmiesz nic brudnego, to dlatego on jest najczystszą częścią twego ciała.
Wasz Papież Benedykt XVI jest osaczony przez wrogów Moich i nie może wydać żadnych Moich zarządzeń, jak chce być jeszcze papieżem, ale on pokazuje swoimi czynami jak należy Mnie czcić. Jan Paweł II też był szykanowany przez mafię kościelną, która ma swoją specjalną nazwę. Dlatego tak trudno teraz wynieść na ołtarze kogokolwiek. Módlcie się o nawrócenie wrogów Moich, którzy są jak RAK, groźny i złośliwy, bo niszczy od środka MOJE CIAŁO - MOJE DZIEŁO. Rak - to jest choroba, która działa powoli, ale skutecznie. Każdy z was boi się na tę chorobę zachorować, to wyobraźcie sobie teraz ciało waszej wiary katolickiej. Ci, co niszczą kościół nie wierzą we Mnie i nie wierzą, że staną kiedyś przede Mną. Ja powiedziałem: posłuszeństwo obowiązuje duchownych, ale dałem wam wolną wolę i nie pozwólcie się zniewalać obrażającymi Mnie zarządzeniami niewiernych. Brońcie Eucharystii Świętej. Brońcie Mojej czci i godności Bożej, a Ojciec wasz wynagrodzi wam.
Tak, Kazimierzu, czyń wszystko na chwałę Moją i na pożytek wielu, a ci, co nie pozwalają tobie głosić prawdę - kapłani Moi - już otrzymali swoją zapłatę, chociaż mają jeszcze łaskę ode Mnie do powrotu na świętą drogę życia - oby jak najszybciej. Maria Valtorta nie jest uważana przez kapłanów, bo tam dużo podałem informacji o kapłanach, dla których te informacje nie są wygodne. Katarzyna ze Sieny zwracała uwagę papieżowi, a nie wiedziała, że będzie święta. Mówiła to, co czuła. Tak samo i wy macie wolną wolę, macie serce do miłowania, macie sumienie - to rozważajcie Moje słowa i swoje postepowanie. AMEN. Tak wam dopomóż Bóg. Nawracajcie się, powracajcie do Mnie i nie wymagajcie ode Mnie kar, które wiszą nad wami. Jezus Miłosierny i Sprawiedliwy, Obrażany i Cierpliwy".


Panie Jezu, ludzie zarzucają mi, gdy napisałam o kimś, że jest w piekle, bo Ty nigdy nie mówiłeś imiennie, że ktoś jest w piekle.
Pan Jezus: "Dziecko, czasy są ostateczne i Ja jestem doprowadzany przez was do ostatecznego wypowiadania się na prawdę i kłamstwo. Jestem zmuszony do otwartego wypowiadania się o Niebie i piekle, bo widzę, gdy ludzie mają przedstwioną prawdę jako prawdę, a kłamstwo jako kłamstwo, to bardziej rozumieją i przekonują się, a co najważniejsze, chcą myśleć nad swoim życiem. Dlatego nawołuję :"codziennie módlcie się o Dary Ducha Świętego za was i wasze rodziny", bo czas jest krótki. Macie pretensję, że nie jestem słowny, a Ja dla tej niewielkiej liczby wiernych i modlących się jestem jeszcze Milosierny i cieszcie się, że wysłuchuję waszych próśb. Dla was ludzi, to jest zawsze źle. Są nieszczęścia - o, jaki Bóg jest niedobry, bo spadają na was niezczęścia. Gdy jakiś czas jest spokój i dobro - też jest źle, bo Bóg jest niesłowny. Wy, Moi wierni, macie się modlić do Boga, a nie oceniać Boga. Ja reguluję życiem i śmiercią, ale mam wzgląd na wielką liczbę sprawiedliwych, bo kocham życie i spokój w nich. Mówię zawsze: módlcie się, módlcie się, módlcie się i błagajcie o pokój w waszych sercach, rodzinach i na całym świecie. Tak wam dopomóż Bóg. Jezus - Pan - Król Wszechświata całego".

Panie Jezu, Krzysztof pyta, dlaczego jesteś taki okrutny i zabierasz ludzi?
Pan Jezus: "A dlaczego ty jesteś taki okrutny i złorzeczysz przeciwko Bogu? Każdy grzech jest złorzeczeniem przeciwko Bogu. Chcielibyście grzeszyć, bawić się i uważać się sami za bogów. Nie wystarczy iść do kościoła raz w tygodniu albo rzadziej i pół Mszy Świętej myśleć o rozrywkach, a potem przystępować do Ołtarza Mego i jakby nic się nie stało - przyjmować Mnie. Każdy, gdy wybiera się do Spowiedzi Świętej, powinien dokładnie odprawić modlitwy przed podejściem do konfesjonału i powinien uczynić Rachunek Sumienia, na kartce spisać szczegółowo grzechy i żałować za grzechy. Powinien przeprosić wszystkich, których obraził, nawet w niewielkim stopniu. A wy "z ulicy" podchodzicie do kapłana, bez przygotowania, a nawet wiele razy bez wyznania grzechów przyjmujecie Mnie. Ja jestem Najświętszą Świętością i znam wasze wszystkie grzechy i przede Mną niczego nie ukryjecie. Zawsze myślcie o Mnie, gdy zechcecie zgrzeszyć, że Ja o wszystkim wiem i te wasze zakryte winy i nie wyznane grzechy będą świadczyły przeciwko wam w waszym dniu. Amen.
Jezus, czekający na grzeszników w konfesjonale"SŁOWA PANA JEZUSA SKIEROWANE DO NAS PRZEZ CIEBIE SĄ DOWODEM I POTWIERDZENIEM NIEPRAWDOPODOBNEGO WYDARZENIA ,KTÓRE MIAŁO MIEJSCE NA WATYKANIE.
Kilka tygodni temu przeczytałam książkę pt.:"OSTRZEŻENIA Z ZAŚWIATÓW".której autorem jest BONAWENTURA MEYER (wydaną przez wydawnictwo "WERS"w Poznaniu 2009 r.)
Tytuł oryginału niemieckiego:"Mahnung aus dem Jenseits"
Przytoczę zatem słowa z wprowadzenia tej książki:"Dzisiaj jesteśmy świadkami spełnienia się przepowiedni Matki Bożej w La Salette,że"duch Antychrysta przeniknie do najwyższych stanowisk w kościele".Podobne przestrogi padły z Jej ust w Fatimie,Akita,Naju oraz w innych miejscach współczesnych objawień Najświętszej Maryi Panny."
Książka ta traktuje o kościele naszych czasów posoborowych i zawiera dokumentacje wypowiedzi demonów przy egzorcyzmach opętanej kobiety - Pani R.P.,zbadanej w Szwajcarii w szpitalu psychiatrycznym w Limoux 26.iv.1978 r.
Dla dobra rodziny imię i nazwisko opętanej przez 5 demonów nie zostało do dziś ujawnione.
Wypowiedzi demonów przez opętaną kobietę przy egzorcyzmie Z DNIA 14 SIERPNIA 1975 r. zostały nagrane na taśmę magnetofonową i na prośbę-polecenie z Nieba zostały zapisane w powyższej książce.
Demony te to:AKABOR, ALLIDA, JUDASZ ISKARIOT,VEROBA I BELZEBUB.
Są to demony potępionych aniołów oraz dusz ludzkich.
Judasz to były apostoł -zdrajca Jezusa,Belzebub pochodzi z chóru Aniołów,Allida z choru Archaniołow, Akabor z chóru Tronów ,Veroba demon z chóru POTĘG oraz potępiony kapłan Verdi Garandieu,który wypowiada się przez opętaną,jako demon ludzki (5 kwietnia 1978 r.)odnośnie kapłanów naszych czasów.
Demony mówią ,że Matka Boża (nazywając ją:"TA WYSOKA Z GÓRY") i Jezus Chrystus ("TEN Z GÓRY") każą im wypowiedzieć się przez opętaną na wszystkie kwestie zła panującego obecnie w świecie, a szczególnie w Kościele współczesnym w Rzymie i na Zachodzie, by ukazać szczególnie to zło ,z którego cieszy się Piekło.
A więc pod naciskiem Maryi, choć nie chcą tego mówić demony, ale czynią to ukazując całe to POTWORNE ZŁO WSPÓŁCZESNOŚCI.


Przedstawiają zdecydowanie kwestie modernizmu, który wtargnął do Kościoła:
brak POSTAWY KLĘCZĄCEJ WIERNYCH
na : "Baranku Boży", podczas przyjmowania KomuniiSw.,
na "końcowym Błogosławieństwie "

i inne szczegóły we Mszy Świętej:np.:brak kazań z ambon, brak kazań o szatanie i o piekle..etc

Demony stwierdzają ,iż nastąpiło modernistyczne wycofanie MSZY TRYDENCKIEJ (a przez to pomniejszenie łask Bożych) I UZNANIE JEJ ZA PRZESTARZAŁĄ FORMĘ NA WNIOSEK ICH,W SPOSÓB PRZEZ NICH JEDYNIE ZAPLANOWANY I WYMYŚLONY ,A MIANOWICIE ZASTĄPIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI SOBOWTÓREM !!!
KWESTIE WTARGNIĘCIA "SWĄDU SZATANA "DO RZYMU DOKŁADNIE NAKREŚLAJĄ I TWIERDZĄ, IŻ FAKTYCZNIE MIAŁO MIEJSCE ZASTĘPSTWO PAPIEŻA PAWŁA VI SOBOWTÓREM i uwięzienie właściwego papieża,jako chorego -wstrzykując mu trucizny, co doprowadziło Go do paraliżu stóp i mózgu (niesamowitego PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO cierpienia papieża, który był świadomy ponadto swojego położenia)
MATKA BOŻA WIE, ŻE uczynili to kard.VILLOT,BENELLI i arcyb.CASAROLI.
Dodatkowo inna KSIĄŻKA p.t."Oszustwo stulecia"Teodora Kolberga ujawnia niezbite dowody i fakty na istnienie Sobowtóra papieża Pawła VI.
Ponadto Matka Boża z wielkim naciskiem żądała przez demony, podczas egzorcyzmu ,aby wypowiedzi o sobowtórze Pawła VI zostały opublikowane w książce pomimo, że kardynał SEPER zdecydowanie odrzucił tę wersję. Nie mogą wypowiedzi o sobowtórze zostać w ukryciu i nie ujawnione, ponieważ książka powyższa jest dokumentacją naprawdę poczynionych wypowiedzi.(25-04-1977r.)


"Antychryst jest wśród nas- zawołał Jan Paweł II-(...)Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kultura miłości i życia na świecie rozpowszechniła się inna cywilizacja ,cywilizacja śmierci, będąca BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM SZATANA I STANOWIĄCA JEDEN Z PRZEJAWÓW ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ APOKALIPSY".

Pozdrawiam! Z Panem Bogiem ! EWA L.


Orędzie Matki Boskiej na ten temat, orędzie zostało napisane przez wizjonerkę Weronikę Lueken.
Opracował Marek M.
KLIKNIJ


Panie Jezu - czy możesz wypowiedzieć się, że ja nie mogę być w centrum zainteresowania na spotkaniach religijnych, że ja tylko zapisuję co mi powiesz..
Pan Jezus: "Ludzie, niech nie interesują się Mieczysławą, bo ona jest narzędziem Moim. Niech czytają, co Ja mówię, gdy ona zapisuje. Mieczysława prowadzi Dzienniczek dla Mnie na Moją chwałę i jest Mi posłuszna a do was należy czytać, to co ja jej dyktuję - rozważać i powracać do Mnie w modlitwach i czynach. Przestrzegajcie nade wszystko Dziesięć Przykazań Bożych oraz Dwa Przykazania Miłości. Jeżeli to będziecie czynić, to będziecie zbawieni, a to powinien być wasz cel. Jesteście turystami na ziemi. Macie przewodników: Jezusa Chrystusa i Matkę Moją , to ich słuchajcie. Amen. Jezus Chrystus".
Dziękuję Królu mój.Świadectwo
Dzień dobry Pani Mieczysławo :)
Chciałem Pani podziękować za tę stronę, dzięki której otworzyłem szeroko oczy i zacząłem zwracać większą uwagę na to co się dzieje na świecie oraz za rady, które Pani mi udzieliła, wierząc że się spełnią. Mam wielką nadzieję, że kiedyś się spotkamy :) . Podziwiam Panią za odwagę i pozdrawiam bardzo serdecznie Z Panem Bogiem . Jakub :)


ŚWIADECTWO
Pokój i dobro od Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyniósł każdemu człowiekowi Zbawienie.
Chciałbym podziękować Pani Mieczysławie za wszystko, serce się rozradowało. Serdeczne Bóg zapłać..

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Ps 138,1-2a.

Chcę wypełniać każdego dnia co Bóg mi wskaże, abym strzegł i szedł drogą Praw Jego.
Każdego dnia i każdej godzinie.
KLIKNIJ
ŚWIADECTWO
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga Pani Mieczysławo pragnę przesłać moje Świadectwo. Zawarłam w nim cząstkę moich rozterek duchowych. Był to zły czas kiedy zmagałam się ze swoim nałogiem. Mój mąż chciał mnie oddać do szpitala ale na szczęście Pan Bóg zaprowadził mnie do Kodnia i tam uleczył!
Niech to moje Świadectwo będzie ostrzeżeniem dla innych, że ze złem igrać nie można. .
Z serdecznym pozdrowieniem Wiesława. Dziękuję za tę "stronę" Panu Jezusowi i Pani !
KLIKNIJ CZ.1.
KLIKNIJ CZ. 2


DWA SERCA KOLUMBII - naród i biskupi w obronie wiary katolickiej - KLIKNIJ
POLSKA MILCZY I NIE BRONI ŚWIĘTEGO KRZYŻA - czyżby wyjechali wszyscy prymasi i biskupi na wakacje? - KLIKNIJ
opracował Jerzy Poleszczuk
"Bogu niech będą dzieki.!!!!!!!!!
Teraz wiem dlaczego miałem cały dzień urlop.
15 lipca ogladałem całą trnsmisję z pod Grunwaldu intronizacji Chrystusa Króla !!!.
nawet wczoraj przypadkowo idac spac zerknalem do internetu i trafilem na Mszę sw. juz z pustelni w Grzechyni po powrocie ks. Natanka z Grunwaldu....... . . . widziałem flage z napisem :

Biała Podlaska ...jestem radosny tak jak ks. Natanek I WSZYSCY
"SZALEŃCY CHRYSTUSA KRÓLA" kocham Jezusa Chrystusa mojego Boga - prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. dzieła Boże sa naprawdę wielkie i wspaniałe !!!!!!!!!!!!!........
Szcześć Boże !!!!!!!! Józef Klokowski z Niemiec
26 lipiec 2010 r. św. Anny i św. Joachima - rodziców Maryi - Matki Bożej EWANGELIA Mt 13,16 - 17

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli".


Razem z kultem Najświętszej Maryi Panny rozwijał się kult jej rodziców - Joachima i Anny. Sądzono i słusznie, że wielkość córki, obok łaski Bożej, jest w jakiejś części zasługą jej rodziców i atmosfery domu, w którym dorastała. Z rodzinnego domu bowiem wynosi wiarę i znajomość Pisma.
Szczęśliwe oczy, które widziały i .....a my nie bardzo cenimy sobie ten DAR, bo nieświadomi jesteśmy tej szczęśliwości. Zdecydowanie kierujemy się ku śmiesznostkom, ciekawostkom i bzdurom. Szukamy tam, gdzie nie można znaleźć.
Prośmy Joachima i Annę, aby nas wychowywali, podpowiadali dobre wybory, kształtowali swoim wstawiennictwem.

Panie Jezu - czy KSIĘGI URANTI - to jest wroga dla nas manipulacja określeń tego co Boże, czy pochodzi od Ciebie?.
Pan Jezus:" Księgi Uranti - są dziełem człowieka, który postawił się w miejscu Boga i sam ustalił prawo Boże oraz określił to - TAJEMNICĄ. Bóg jest Światłem i nie ma w Nim tajemnic - ani na ziemi ani w niebie. Tajemnicą dla was jest wszechświat, którą człowiek też chciałby pojąć i już stawia pierwsze kroki. Dozwoliłem na to, aby przekonał się, że tylko ziemia jest miejscem życia człowieka, ale jak będzie w niebie, to ma łaskę poznania wszechświata, jako że dusza ma możliwość pokonywania różnych dróg we wszechświecie. Ponieważ do Nieba daleko wam, to wiedza o wszechświecie jest dla was tymczasem nieosiągalna. Tak żyjcie na ziemi, abyście dostąpili bycia we wszechświecie".

Panie Jezu jest pytanie do Ciebie - czy statki kosmiczne z innych planet są rzeczywistością?
Pan Jezus: " NIE. Te wszystkie pojazdy, które wam są przedstawiane - to nauka osiągnięta przez człowieka z wielką wyobraźnią i jest doświadczana na was. Gdyby to wszystko było prawdą co wam pokazują, to na pewno Moi święci w Niebie powiedzieliby wam o tym. Te wszystkie scenariusze są wam przedstawiane po to, aby was przekonać, że nie ma Boga w Trójcy Świętej Jedynego a przecież mówiłem wam, że jeden jest Jezus Chrystus, który raz się narodził i raz umarł i jest zrodzony z człowieka na ziemi. Nie ma innych ufoludków, bo w każdym z nich musiałby mieszkać Jezus Chrystus. Lepiej czytajcie życiorysy Świętych w Niebie - a nie wnikajcie w tajemnicą Boga, którą jest wszechświat. Wszystko inne jest wam przedstawione. Powiedziałem wam: " W domu Mego Ojca jest mieszkań wiele a DOM jest Wszechświatem. Gdy przyjdziecie do Nieba, to zobaczycie. Jezus Władca Wszechświata".
Dziękujemy Ci - nasz Władco Wszechświata.

Panie Jezu - wierni "szaleńcy" Chrystusa Króla pytają ciągle, czy przyjąłeś Intronizację w Grunwaldzie?
Pan Jezus:" Tak, dzieci Moje - wszystko było pod Moją kontrolą. Oczywiście, że przeszkadzali wam, ale zawsze będą wam przeszkadzać. Moje Anioły otaczały was i nie pozwoliły za dużo mieszać się wrogom. Te niewygody, które znosiliście były niewspółmierne z trudnościami walczących wojsk. Jest to kolejny AKT, który przyjąłem od was. Wiem dzieci Moje, że chcielibyście Mi oddać wiele i na chwałę Moją i wiem, że chcielibyście otoczyć Mnie Chwałą Królewską a Ojciec wasz to widzi i doceni wasz trud. Tymi AKTAMI uwielbienia Mnie i miłością jaką Mnie darzycie związujecie Mi ręce i zatrzymuję nieszczęścia jakie dla was są przygotowane przez wrogów waszych. Cały czas im przeszkadzam i ujawniam ich plany znajdując mądrych i oddanych Mi ludzi i posługuję się nimi. ODWAGI - JA JESTEM - Z WAMI JESTEM - JEZUS CHRYSTUS - KRÓL - BÓG WASZ. AMEN"NAJWAŻNIEJSZĄ SPRAWĄ DLA SOBORU BYŁA REFORMA LITURGII

A właśnie przewodniczącym odnośnej Komisji był mason Abp Bugnini . Włoskie czasopismo "30 Giorni", ściśle związane z Watykanem, podawało wiele konkretnych danych co do tego, że Abp Bugnini przynależał do masonerii i że, co najważniejsze, reformował liturgię mszalną według konkretnych wskazówek masonerii.

Odnośną korespondencję między Abpem Bugninim i jego lożą, co do reformy liturgii Mszy Świętej, podało czasopismo włoskie " 30 Giorni" w numerze 6 (w języku angielskim) z roku 1992. Oto odnośne teksty:
List z dnia 14 lipca 1964 roku:
" Drogi Buan (Bugnini): informuję cię o Twoim zadaniu, które Rada Braci zleciła Tobie, w porozumieniu z Wielkim Mistrzem Masonerii i Książętami Tronu Masońskiego.
Nakazujemy Ci szerzenie dechrystianizacji przez wprowadzenie nieuzgodnionych obrządków i języka liturgicznego, oraz skłócenia księży, biskupów i kardynałów jednego przeciwko drugiemu.
Językowe i obrządkowe zamieszanie jest zwycięstwem dla nas, ponieważ językowa i obrządkowa jedność była siłą Kościoła Katolickiego...
Wszystko to należy dokonać w przeciągu 10-ciu lat".

Odpowiedź Arcybiskupa Bugniniego dana Zarządowi Loży Masońskiej:

"Sądzę, że założyłem podwaliny odnośnie największej swawoli w Kościele Katolickim , dzięki memu dokumentowi, wydanego zgodnie z Waszymi instrukcjami. Miałem uciążliwą walkę i musiałem używać wszelkich podstępów w obliczu moich wrogów z Kongregacji Obrządków, aby otrzymać zatwierdzenie owego dokumentu od Papieża.
Na szczęście dla naszej sprawy, otrzymaliśmy poparcie ze strony naszych przyjaciół i naszych braci masonów z Universa Laus, którzy są nam wierni. Dziękuję Wam za przekazanie pieniędzy i mam nadzieję, że wkrótce się z Wami spotkamy. Ściskam Was Wasz Brat Buan (Bugnini ) - 2 lipca 1967 r. "

Z TYCH LISTÓW WIDAĆ WYRAŹNIE, ŻE REFORMA LITURGII MSZY ŚWIĘTEJ ZOSTAŁA ZROBIONA WEDŁUG ŻYCZEŃ MASONERII.

JAN PAWEŁ II A MASONERIA- KLIKNIJ
Dym szatana przedostał sie do świątyni Boga - KLIKNIJ
MASONERIA W KOŚCIELE KATOLICKIM - KLIKNIJ
PROBLEMY DRUGIEGO SOBORU WATYKAŃSKIEGO - KLIKNIJREFLEKSJA
Bóg zapłać Pani.
Jestem mały. Chcę powiedzieć Pani - dziękuję za ogrom serca.
"Ludzie planują dzień, tydzień, semestr, wakacje, itd.
Wiedzą, gdzie będą odpoczywać, w jaki dzień pójdą do kina lub na przyjęcie, kiedy odwiedzą babcię lub wnuczki, dzieci, przyjaciół i kiedy skorzystają z rozrywki.
A ile rodzin mówi przynajmniej raz w miesiącu: ‘Dzisiaj jest dzień, by odwiedzić Jezusa w Tabernakulum,’ i cała rodzina
przychodzi, by porozmawiać ze Mną? Ilu siada przede Mną i rozmawia ze Mną, opowiadając Mi, co się wydarzyło od
ostatniego razu, opowiadając Mi swoje problemy, trudności, prosząc Mnie o to, czego potrzebują... czyniąc Mnie
częścią tego wszystkiego? Ile razy?
"Ja wiem wszystko. Czytam nawet najgłębsze sekrety waszych serc i umysłów. Ale cieszę się, gdy mówicie Mi o swoim życiu, gdy pozwalacie Mi w nim uczestniczyć jako członkowi rodziny, jako bliskiemu przyjacielowi. Jak wiele łask człowiek traci, jeśli nie daje Mi miejsca w swoim życiu!"


Gdy pozostawałam z Nim tego dnia i w ciągu wielu innych, pouczał nas dalej. Dzisiaj chcę podzielić się
z wami misją, którą mi powierzył. Jezus powiedział:

"Chciałem zbawić Moje stworzenie. Moment otwarcia drzwi do nieba był przesiąknięty zbyt wielkim bólem..."
" Pamiętaj, że nawet matka nie karmi swojego dziecka własnym ciałem. Doszedłem do granic miłości, by udzielić wam wszystkim swoich zasług.

"Msza Święta to jestem Ja przedłużający Moje życie i Moją Mękę na krzyżu pośród was. Co byście mieli bez zasług Mojego
życia i Mojej Krwi, by stanąć przed Ojcem? Nic, nędzę i grzech...
Musicie przewyższać w cnocie Aniołów i Archaniołów, bo oni nie mają radości przyjmowania Mnie jako pokarmu tak jak wy. Oni piją kroplę ze źródła, a wy, którzy macie łaskę przyjmowania Mnie, macie cały ocean do picia."

Czytajcie a zrozumiecie co Bóg chce wam powiedzieć.
Ewangelia ma odpowiedzi tylko dobrze czytajcie a życie w śwetle się ukaże i doprowadzi was do Boga.
opracował - Jakub


Kochana Pani Mieczysławo,
Od momentu poznania Pani strony internetowej razem z mężem czytamy ją regularnie. Dzięki niej doznaliśmy wielkiego pocieszenia (PAN JEST NAPRAWDĘ BLISKO), ale zarazem przebudzenia z "letargu duchowego". Wierzymy, że to naprawdę Pan Jezus do Pani przemawia i bardzo, bardzo dziękujemy za cały Pani trud prowadzenia tej strony.
Lucyna i Przemek


------------------------------------------------------
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, pok. 129
00-950 Warszawa
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

Szanowna Pani Prezydent,
w dniach 9-18 lipca br. Warszawa stanie się stolicą światowego homoseksualizmu.
W tych dniach środowiska homoseksualne całego świata planują zorganizowanie
w Warszawie cyklu imprez pod nazwą: „Europride 2010”. Częścią tego wydarzenia ma być zaplanowana na 17 lipca br. parada ulicami Warszawy. Przewidywana liczba uczestników parady to nawet kilkadziesiąt tysięcy osób (głównie z zagranicy).

Dlatego:
• Chcę wyrazić swój sprzeciw wobec promowania wartości homoseksualnych i homoseksualnego stylu życia na ulicach Warszawy.
• Uważam, że miejsca publiczne, takie jak ulice naszej stolicy, nie są odpowiednim forum do masowego manifestowania czyjejkolwiek seksualności.
• Organizacja parady jest sprzeczna z dominującą w naszym kraju moralnością chrześcijańską. Na tej podstawie sądzę, że na tej imprezie dojdzie do wywołania zgorszenia w miejscu publicznym, co zresztą narusza art. 51. § 1. Kodeksu wykroczeń („Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”).
• Wyrażam także swoje obawy z powodu groźby wywołania niepokojów społecznych i zakłócenia porządku publicznego, tak jak to ma miejsce wszędzie przy okazji organizowania imprez o podobnym charakterze.
• Parada ma być częścią kampanii na rzecz wprowadzenia możliwości zawierania w Polsce związków jednopłciowych. Uważam, że takie postępowanie narusza art. 18 Konstytucji RP („Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”).
• Bazując na art. 72.1 Konstytucji RP („Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”), oczekuję, że władze miasta będą respektowały elementarne prawo dzieci do ochrony przed demoralizacją.
Apeluję do władz Warszawy o niewyrażanie zgody bądź cofnięcie zgody na zorganizowanie ww. imprezy na ulicach stolicy naszego kraju.

Z poważaniem Grażyna Kozłowska


PRZYDROŻNY KRZYŻ
Samotny krzyż na skraju wioski
Drewnianym płotkiem ogrodzony
Na krzyżu Chrystus nasz, Syn Boski
Przez wiejskich ludzi bardzo czczony
	Lat kilkadziesiąt krzyż już stoi
	Zbawiciel małej wioski broni
	Troski mieszkańców, bóle koi
	Przed nieszczęściami i złem chroni
Ziemia przy krzyżu jest zadbana
Trawa wokoło wykoszona
Przed płotkiem ławka jest wkopana
Na niej staruszka pochylona
	Skończyła prace porządkowe
	Ziemię z kwiatami okopała
	W miejsce uschniętych dała nowe
	Obficie wodą je podlała
W słoikach stoją polne kwiatki
To wiejskie dzieci z łąk przynoszą
Chabry i maki, jaskry, bratki
Tu modlą się, o Łaski proszą
	Kobieta do Pana modliła
	Z sercem przejętym smutkiem, bólem
	O Litość dla Polski prosiła,
	By został wreszcie Polski Królem
Bezwietrznie, czas powoli mija…
Wtem nagły trzask przerywa ciszę
Z trzepotem skrzydeł ptak się wzbija
Zdarzenie to zaraz opiszę…
	To krzyż z łoskotem padł na ziemię
	Na wznak, tak jak zabity pada
	Tak jak się kończy ludzkie brzemię…
	Gdy wróg śmiertelną ranę zada
Zerwała z ławki przestraszona
Patrzy na krzyż leżący w trawie
Łzami jej twarz cała zroszona
Chwieje, gotowa upaść prawie
	Krzyż leży rozkawałkowany
	Spróchniały w środku był, spękany
	Krucyfiks pękł, jak w fakcie znanym
	Z książki „Mój Chrystus połamany”
„Pokornie Jezu Ci ślubuję
Od dawna nie mam już rodziny
Krzyż nowy, Panie, ufunduję
Z pieniędzy na „czarne godziny”
	I znów przez długie, długie lata
	Czuwaj nad naszą biedną wioską
	Niech Miłość Twa z Niebem nas brata
	I byśmy szli doń z Matką Boską”
Andrzej Leszczyński, 25.7.2010 r.

MSZA ŚWIĘTA WG CATALINY RIVAS - KLIKNIJ
Refleksja
Pewne informacje , które do mnie docierają pojawiają się jednocześnie w różnych miejscach. Niedawno zapoznałem się z informacjami , które są na "stronie". Zaciekawiony pewnymi sprawami i wydarzeniami zdobyłem film wywiad watykańskiego egzorcysty ojca Gabriela Amortha. A.Michnik kiedyś z lubością cytował niektóre z jego wypowiedzi w swoim artykule (pt o ile dobrze pamiętam) „Szatan przechadza się po Watykanie”.

Pewne kierunki już znam i uznałem fakt ich istnienia. Takim przykładem jest infekcja w kościele, przejawiająca się niepokojącymi skutkami i praktykami. Ludzie uwiedzeni medialnym wizerunkiem nie są w stanie logicznie rozumować i wyszukują wciąż nowe dowody na upadek KRK. Tu spirala pewnej nienawiści się rozkręca gdyż informacje osób zaniepokojonych sytuacją stają się swego rodzaju paliwem dla wszystkich karmiących się nienawiścią wobec kościoła. Widzę w tym mądrość Chrystusa i kolejny przejaw Jego geniuszu. Tak piszę o geniuszu Chrystusa, bo On działa tak wielowymiarowo, a ja jako będący pod wpływem umysłu mam ciągle pogląd bardziej racjonalny a mniej mistyczny. Mistycyzm Chrześcijański mnie fascynuje ale jeszcze nie umiem cieszyć się w pełni jego owocami. Tak czy inaczej zachwyca mnie myśl , która początkowo odbierana jako prosty i toporny narzucany namolnie przez kościół przekaz okazuje się być owocem geniuszu. Tu mówię o miłości do nieprzyjaciół. Początkowo nieracjonalna głupota ale okazuje się, że umysł ludzki inaczej odbiera przekazy negatywne, agresywne od pozytywnych i bezpiecznych. Inaczej je segmentuje inaczej je koduje i inne przynosi owoce. U Valtory widać jak wielokrotnie Chrystus jednym słowem i zawsze jednoznacznie natychmiastowo gasi u apostołów wszelkie próby roztrząsania czyjejś niegodziwości. Nie pozwala im w ogóle podejmować takiego marudzenia i nakazuje modlitwę za każdego takiego niegodziwca. Nienawiść karmi się wszelkimi przejawami złości i gniewu nawet tymi , które zwykliśmy nazywać słusznym oburzeniem. Uwrażliwiam na pewne sygnały i skutki pozornie niewinnych zmian. Przy okazji rozmyślam jak działać by te zmiany powstrzymać. Moim celem pośrednim jest UMACNIANIE kościoła i kapłanów.. Oni bezwzględnie potrzebują wsparcia nie destrukcyjnej krytyki.

To jak z TV wszyscy wiedzą że TV kłamie i ogłupia i wszyscy mimo to oglądają ogłupiacza. Do szczęścia brakuje im tylko tego żeby wszyscy im wypominali, że robią źle i przez to dają się ogłupiać. Negując ( KRYTYKUJĄC , marudząc, piętnując ) nie wzbudzimy w nich intencji zmiany ale opór i ostatecznie reakcje odwrotną do zamierzonej. Co gorsza już w podświadomości my sami wytworzymy w sobie negatywne ich wizerunki i źle się do nich nastawimy. Czy domyślasz się geniuszu Chrystusa w tym co mamy przyjąć bezwarunkowo? Kochajcie swoich nieprzyjaciół ! W moim rozumieniu atak na księży jest ich osłabianiem, a szczytna intencja staje się faktyczną pożywką dla zła. Ona ostatecznie karmi to czego nie powinna czyli - demona nienawiści. Jak działać ? Następna czynność to rozpowszechnianie wywiadu z ojcem Amorthem - film

Teraz uczę się z Valtorty, a jednak nie dziwię się temu, że kościół nie może zająć stanowiska w sprawie tego przekazu. Wyobraź sobie jedność kościoła który opiera się na autentycznych oryginalnych ( potwierdzonych historycznie ) ewangeliach wobec nowych przekazów. TU MAMY NOWY TESTAMENT do Nowego Testamentu. Chrześcijaństwo jest zagrożone i tylko w jedności może przetrwać jest bardzo niebezpieczna. Nasi wrogowie nauczyli się z łatwością wykorzystywać nasze atuty przeciwko nam.

Nic nie jest jednoznaczne, nic nie jest pewne , nic nie jest bezpieczne. To wszystko zostawił Chrystus i On nam już dawno o wszystkim powiedział na każdy czas i ten dzisiejszy też. Tylko na Jego wskazówkach możemy budować bezpieczny fundament.

Jakie to wskazówki ? Nowy Testament i tylko tyle nic więcej. Stąd też uczę się z Valtorty ale wiem, że dla jedności Chrześcijaństwa musi być JEDNO SŁOWO. KAŻDE absolutnie każde pozostałe słowo wrogowie mogą wykorzystać przeciwko nam i na naszą zgubę.

Ta świadomość kieruje mnie dalej - dlatego mam wielki szacunek do ks. Piotra , który wielkie wysiłki kieruje właśnie na umacnianie księży. Trwa nieustająca modlitwa za księży i on ją propaguje. Mało kto widzi, że księża nawet gdy polegną i upadają to robią to dla nas, byśmy i my nie upadli. Kto słucha świadectw upadłych księży ? Ci którzy i tak już dla Chrystusa są martwi i to oni dokarmiają swoją nienawiść tymi opowieściami. Taki upadły kapłan polaryzuje siły przyciąga złych i obrzydliwych dla nas. Ci z zachwytem cytujący mroczne sekrety odkrywają swe prawdziwe intencje, ujawniają swoje przewodnictwo, wskazują kim są i co ich raduje. Z zaskoczeniem czasem dowiaduję się w ten sposób co inspiruje tego czy innego znajomego gdy widzę z jakim namaszczeniem pielęgnuje on w sobie te pokłady mroku , jak dba o te informacje , magazynuje, uzupełnia i niemal artystycznie je prezentuje. Typowy zwyczajny niedzielny dobry chrześcijanin i katolik okazuje się wewnętrznie przesycony mrocznym przekazem. To jest sztandar, jego sztandar ze znamieniem śmierci. Przekazy natchnione moim zdaniem nie trafiają do takich ludzi w ogóle. Mam wrażenie jak gdyby oni byli wykluczeni z dostępu do takich informacji. Stąd, proroctwa, przepowiednie, ostrzeżenia i drogi wyjścia chyba nigdy do ludzi tego typu nie dotrą. To kolejna dziwna sprawa i owoce ich nienawiści, którego pokłosiem będzie zguba. Na pewną sprawę zwróciła mi uwagę znajoma, która ( mam wrażenie) szuka sposobów ocalenia i zwyczajnie boi się życia na terenach nadmorskich. Jej obawa spowodowała u mnie pewne przemyślenia. Przykład Fatimy i zapowiedzianego znaku na niebie. Ludzie wierzący mają wg tego proroctwa 30 dni na opuszczenie terenów , które zostaną zalane. Osoby, drwiące z tego nigdy nie zrobią.
Serdecznie Pozdrawiam J-a-x


25 lipca 2010.
Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 lipca 2010

"Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: naśladujcie mnie z radością. Wszystkich was pragnę prowadzić do mego Syna, a waszego Zbawiciela. Nie jesteście świadomi, że bez Niego nie macie radości i pokoju, ani przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego kochane dzieci, wykorzystajcie ten czas radosnej modlitwy i zawierzenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie"

Zatoka Meksykańska: katastrofa, przedstawienie czy iluzja?
Piotr Bein 24.7.2010
Niedawno pisałem o rzekomym zatkaniu wycieku ropy. Wg Matta Simmonsa, insajdera z przemysłu ropy i gazu, b. doradcy ds. energii prezydenta Busha juniora, „zaczopowanie” wycieku było „największą zmyłką wszechczasów.” Simmons uważa, że problemem nie jest rura odwiertu (niemożliwa do zatkania, bo jej koniec zostałby zniszczony w wybuchu), tylko pęknięcie w dnie morskim kilkanaście km dalej od filmowanego miejsca. Wg Simmonsa, wycieka 120 tys, baryłek ropy na dobę, a samoreklama BP o odwiertach odciążających celem zatrzymania wycieku jest także zmyłką. Simmons zauważył, że BP i Obama w dalszym ciągu negują istnienie szpary w dnie, pomimo danych satelitarnych NOAA, które dowodzą, że ilość filmowanego wycieku nie pokrywa się z ilością rozlanej ropy. Być może celem rozmycia tez Simmonsa, CNN doniosło (19.7.2010), że rzecznicy rządu i BP przyznali wycieki w innych miejscach dna zatoki.
Weteran przemysłu ropy i gazu, geolog Chris Landau od początku krytykuje doniesienia z Zatoki. Wg niego, największą bujdą są obrazy wylotu rury bąblującej coś. Media cytowały przedstawicieli BP i rządu o skrajnym ciśnieniu z odwiertu rzędu 70-100 tys. psi (funtów na cal kw.), które było rzekomą przyczyną eksplozji platformy i trudności z zatkaniem wycieku. Obecnie mówią o ciśnieniu 6.5-7 tys. psi. Landau pracował z wyciekami do 4,5 tys. psi i wg niego fontanna ropy w TV nijak się ma do ww. ciśnień. Ponadto zdjęcia ciśnieniomierzy na rzekomej głębokości 1500 m (na której widać niebieskość powierzchni morza zamiast podwodnych ciemności!) to zmyłka sama w sobie. Namocniejsze łodzie podwodne nie schodzą poniżej 360 m.
Liczni przedstawiciele mówią ostatnio o wycieku metanu niedaleko rury pokazywanej w TV. Czy to też odwracanie uwagi od twierdzeń Simmonsa i Landaua? Ochrona Wybrzeża USA (Coast Guard) nie komentuje raportów o tym wycieku metanu. Associated Press doniosło o przecieku w nowozałożonym czopie, lecz emerytowany admirał Thad Allen z Coast Guard, pośrednik między BP a rządem USA w nawijaniu z Zatoki, twierdził (19.7.2010), że przeciek nie jest istotny, a o wycieku metanu czy oświadczeniach Simmonsa nie wspomniał.


PODEJMIJMY MODLITWY W INTENCJI KAPŁANÓW - PILNE !!!
Modlitwa o uświęcenie kapłanów
O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.
św. Tereska

S O S - KATOLICY !!!
MÓDLMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE A TAKŻE UMACNIAJMY ICH MODLITWĄ NIEUSTANNĄ ABY WYTRWALI, BO SĄ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ I NASZYM NIEBEM !!!

Modlitwa za kapłanów, także za powołanych
Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanówi kandydatów do życia konsekrowanego spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo i powołanie ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.
Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników.
Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.


ZAPROSZENIE NA COROCZNY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD MAŁYCH RYCERZY MSJ
DO KALISZA I NA CZUWANIE NOCNE - MODLITWY KU CZCI BOGA OJCA - KLIKNIJ i KLIKNIJ25 lipiec 2010 r. EWANGELIA Łk.11, 1-13 "Będę Cię sławił, Panie, z całego serca z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Ps. 138,1".
(....) Rzekł jeden z uczniów do Niego:" Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów". A On rzekł do nich: < Kiedy się modlicie, mówcie:
"Ojcze, niech się święci Twoje Imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie" (....)


Pan Jezus nauczył nas pięknej i prostej modlitwy. Ciekawa jestem kto zmienił jej słowa i nauczył cały lud Boży ."... i nie wódź nas na pokuszenie" i nie było odważnego człowieka aby wytłumaczył, że znaczenie tych słów jest zupełnie inny niż w Ewangelii. W czyim interesie jest ciągłe obrażanie Pana Boga. Dziwne, że tylko to zdanie uległo zmianie a wszystkie inne pozostały. Te słowa są ośmieszaniem Pana Boga jakoby On został postawiony w roli złego ducha i kusił. Pytałam kapłanów i każdy inaczej tłumaczy. A po co w ogóle tłumaczyć zawile, kiedy to są tak proste słowa. Jeszcze jako dziecko nie rozumiałam dlaczego Pan Bóg wodzi nas na pokuszenie i jako dziecko powtarzałam jak papuga wyuczonych słów. Lecz, odkąd zaczęłam rozumieć Ewangelię i czytać Pismo Święte modlę się do naszego Ojca w niebie, tak jak nauczył nas Pan Jezus: - i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie i to ma sens.27 lipiec 2010 r. EWANGELIA Mt 13, 36 - 43
(...) przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: "Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście". On im odpowiedział: "Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastami zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem , który posiał chwast, jest diabeł;
żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha".


To są słowa tak samo prawdziwe, jak nauczanie o miłości i miłosierdziu i są powiedziane ku naszej rozwadze.Choć zwykle mamy dobre zdanie na swój temat, to nie są nam obce zgorszenia i nieprawości. Bywamy ofiarami ale i sprawcami. Więc jest się czego lękać: "Piec rozpalony, płacz i zgrzytanie zębów" Prawdziwą wartość wszystkich ludzi i spraw widać będzie właśnie wtedy.Obyśmy byli pośród sprawiedliwych, ktorzy "jasnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego".

---------------------------------------------------------------------------------------

Brat Tomasz otrzymał wielki Dar rozmowy z Panem Jezusem.
Drodzy moi, nie zastanawiajcie się - dlaczego - tylko podejmujcie modlitwy dla naszego ocalenia..
W czasach ostatecznych otrzymują ludzie Dary Ducha Świętego aby ocalić jak najwięcej dusz i to się tylko liczy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moi drodzy przekazuję wam wszystkim te informacje, chociaż są tam informacje może nie dla was, ale Pan Jezus mówi o NOWENNIE wynagradzającej za biskupów i kałanów. Był oburzony i chociaż zadałem pytania odnośnie innej osoby, to Pan Jezus powiedzial o biskupach. Przeczytajcie.


Kaplica Wieczystej Adoracji - Parafia Św. Daniela.

Moj drogi synu, czas szybko mija i popatrz, czy go nie marnujesz .
[co chcesz powiedzieć Panie?]
Chcę powiedzieć, że masz być Mi posłuszny
[ja jestem, Panie]
a ociągasz się z wypełnieniem woli Mojej
[jaka jest Twoja wola Panie, abym mógł wiedzieć co mam wypełniać?]
"Wola Moja jest abyś był skupiony tylko na Mnie a nie na świecie. Dałem Ci różne Dary a wszystkie one są ci dane, by oderwać cię od tego świata i zwrócić twą duszę ku niebu gdzie miejsce jest twoje. Rozmawiaj ze Mną i o Mnie ile się da w ciągu dnia a nawet nocy...Chcę mieć ciebie czystego i prostego. Nie porównuj się do innych bo ciebie stworzyłem takim jakim chciałem cię stworzyć. Dlatego pracuj nad sobą ile możesz, bo każdy twój krok i postęp jest "postępem" więc zmierzasz ku lepszemu. Nie przerażaj się porażkami - JA JESTEM. Kochaj Mnie szczególnie w Najświętszym Sakramencie. Obdarzam cię łaską Ducha Świętego ale ostatnio bardzo rzadko i niedbale spełniałeś Moje prośby, by błagać Ducha Świętego o pomoc.
Dlatego zrób, co teraz Ci powiem:
Przez 9 dni do Mojego Najświętszego Serca przyprowadzać będziesz dusze żywych i zmarłych biskupów, kapłanów i diakonów, gdyż ci którzy żyją staczają się niżej i niżej na dno i dusze ich są w opłakanym stanie. Dusze biskupów, które są w czyśćcu cierpią więcej niż inne dusze, gdyż zaniedbali i zlekceważyli Moje PRZYKAZANIA i nie pytając Mnie o zdanie wprowadzali decyzje, które zaszkodziły Mojej Oblubienicy.
Ospali i gnuśni pasterze doznali zaszczytów i honorów za życia zamiast zabiegać o sprawy Królestwa Niebieskiego, do którego wiedli owce po omacku a nawet jak wilki zranili me stado. Rozgniewany jestem na biskupów, którzy są jeszcze na tym świecie.
- Dlaczego boją się powiedzieć ludziom PRAWDĘ ? Oni prawdę znają a jej nie głoszą.
- Dlaczego zależało im tak bardzo na wyniesieniu sacrum z Kościoła?
- Dlaczego wprwadzili a raczej cicho, nic nie mówiąc zgodzili się na zmiany liturgiczne i uchybienia w celbracji Sakramentów, które zaczęli wprowadzać samowystarczalni i karierowicze - kapłani głupi i gnuśni, którzy nie potrafili sprawdzić się w innych zawodach i teatrach - weszli na scenę, żądni władzy i uznania i Liturgię Moją Najświętszą zbeszcześcili odgrywajac przedstawienia, wprowadzając twórcze zachowania, wtrącając swoje słowa, których nie ma w tekstach mszalnych. I wszyscy im przez chwilę przyklaskiwali. Lecz luziom oczy się otworzyły i widzą, że takie widowiska i brak szacunku do Euchaystii to zgubne prowadzenie ludu Bożego. Ludzie chcą się modlić i potrzebują kapłanów i biskupów rozmodlonych. A jeśli oni tyko mówią mi "Panie, Panie" a w sercu są z dala ode Mnie, to tacy nie będą mogli poprowadzić ludu do modlitwy, gdyż nie ma w nich zapału pociągającego lud do modlitwy. Dlatego natchnę ludzi świeckich, którzy swą modlitwą przemienią serca kapłańskie.
Kaplani, to Moi synowie umiłowani i nie wolno wam okazywać pogardy do nich. Nawet jeśli źłe postępują - można ich upomnieć - lecz okazać szacunek. Bo jeśli kapłan się zagubil - to musi się odnaleźć. Ale to Ja sam ich upokorzę i nawrócę. Wy mówcie im i módlcie się za nich.
Stąd i Nowenna, drogi synu.
Przez 9 dni wynagradzać mi będziecie i zamykać bedziecie w Moim Sercu biskupów - codziennie z innego kontynentu. Zaczniecie od Papieża i Kurii Rzymskiej a skończywszy na na biskupie diecezjalnym. Nowenna ma być wynagradzająca - składać się ma z Różańca, Litanii do Najświętszego Serca z Aktem poświęcenia, oraz Modlitwy do Ducha Świętego. Nie dodawać wtedy innych intencji.
Ja w zamin za to obdarzę was Darami Ducha Świętego potrzebnymi do walki z wieloma duchami nieczystymi. Tymi Darami poslugiwać bedziecie w okolicznościach jakich się znajdziecie. Przy tym bądźcie radośni i pełni zaufania. Gdyż będąc przygnębieni sytacją Kościoła dajecie tylko radość diabłu. Ja pokonam swych wrogów. Ja walczę o biskupów przez was. Niech wszyscy do Nowenny dołączą - nawet w różnym czasie.
Łaski Ducha Świętego zleję na wszystkich. Duch Święty będzie was prowadził. Amen.

Możecie więc dołączyć do Nowenny wynagradzającej z prośbą o błogosławieństwo dla biskupów, etc. oraz szczęście wieczne dla zmarłych a w zamian otrzymacie Ducha Świętego. W ostanim dniu - wymieniony jest Kardynal George. Jednak można też modlić się za biskupa swojej diecezji. W pierwszym dniu za Papieża (ale również za zmarłych papieży - za nich malo kto się modli). Oczywiscie nie wszyscy biskupi to wilki i nie wszyscy kapłani to karierowicze, ale Pan ich powołał i chce ich zbawienia. Dlatego niech się nikt nie obraża. Pan Bóg wie o kogo chodzi - brat Tomasz.


ZAPRASZAM DO MODLITWY - http://www.duchprawdy.com/modlitwa_plomienna_sw_ludwik.pdf


PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY - KLIKNIJ


Panie Jezu - pewna osoba pyta, czy dobrze zrobiła, że pozwoliła na wszczepienie psu czipa ?
Pan Jezus: " Dzieci Moje, czipy to jest ostatnia rzecz, która was czeka, aby was zniwewolić. Zaczynają od psów, kotów a ponieważ i was uważają Moi wrogowie za zwykłych zjadaczy chleba i zbytecznych mieszkańców ziemi, to będą chcieli i wam wszczepiać czipy. Dlatego pomału niszczą was środkami chemicznymi, wywołują kataklizmy, wzburzają dna morskie i oceaniczne, wywołują grzmoty. Wszelkie zło pochodzi od człowieka a na końcu zaszczepią was aby w pewnym momencie, dla nich wygodnym odciąć dopływ energii opartej na mechanizmach komputerowych. Oni - Moi wrogowie, nawet nie chą wiedzieć, że człowiek ma duszę i będzie dalej żył wiecznie. Ten zamordowany - w Niebie w miejscu wiecznej szczęśliwości a mordujący - w piekle - w miejscu wiecznej nienawiści. Proszę was o jedno - NIE POZWÓLCIE NA WSZCZEPIENIE CZIPA !!! Ten, który świadomie pozwoli na ten haniebny czyn, to tak samo jakby popełnił samobójstwo, bo pozwolił mordercy na odebranie sobie życia. Ten, który pozwoli na wszczepienie czipa nieświadomie - ma szansę na wynagradzanie cierpieniami w czyśćcu. Ten, który nie ulegnie namowie - ma zagwarantowane NIEBO, bo umrze śmiercią głodową lub inną zadaną przez nieprzyjaciela. To jest przed wami. Dlatego potrzebny jest wam KRÓL aby was bronił. Gdy będę królował oficjalnie - wyprowadzę wszystkich wrogów waszych i z Brukseli też. Dlatego zawsze mówię, że to się stanie, jeżeli nie będę Królem waszym. Moja Matka, gdy przychodzi, to też mówi: czyńcie to i to - bo będzie pokój a jeżeli nie posłuchacie, to będzie źle na świecie. Módlcie się za wrogów waszych, o światło Ducha Świętego dla nich. Módlcie sie o Dary Ducha Świętego dla wrogów waszych też. Tak wam dopomóż Bóg. AMEN. Jezus Chrystus - Doradca wasz i Przyjaciel".


CATALINA RIVAS - SAKRAMENT POJEDNANIA CZYLI TAJEMNICA SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ - KLIKNIJ
WIZJA PIEKŁA W OBJAWIENIACH Bł. KATARZYNY EMMERICH - KLIKNIJ
Szatan i jego działanie - KLIKNIJ
opracowała ASIA


ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE CHARYZMATYCZNE!
Drodzy Przyjaciele,
Z radością przesyłamy Wam zaproszenie na kolejne rekolekcje organizowane przez Wspólnotę Katolików CHARYZMATYCY!
Po wspaniałym czasie rekolekcji z udziałem o. Johna Bashobory, pragniemy zaprosić Was na konferencje prowadzone przez kolejnego wielkiego charyzmatyka - o. dr Josepha Vadakkel’a!

MIEJSCE: LUBLIN

Konferencja "EUCHARYSTYCZNY PŁOMIEŃ" odbędzie się w Lublinie - Parafia Niepokalanego Serca Maryi i Świętego Franciszka w Lublinie

DATA: 6-8 września 2010
KLIKNIJ


BOGURODZICA DZIEWICA
Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja!
Ziści nam, spuści nam, Kyrie eleyson.
Twego dzieła Chrzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze,
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
To dać raczy, Jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Pożywocie- rajskim przebyt, Kyrie eleyson.

Anonim - Bogurodzica - KLIKNIJ
Bogurodzica - Rycerze - KLIKNIJ
Poland Polen Pologne Polska !!!! Boże coś Polskę.
http://www.youtube.com/watch?v=ix45guhPylINIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD
1 Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy by nas zniemczył wróg.
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

2. Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w puł
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił,

Orężny sercem hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

4. Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziemy żywo w trumnę,
Na Polski imię, na jej cześć,
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemie dziadów wnuk...
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Moje refleksje po udziale w nietypowej dla mnie Mszy Św w Afryce.
Niech Pan nasz wspiera i błogosławi panią - Barbara
KLIKNIJ


Panie Jezu - Barbara pyta, czy podoba Ci się sposób celebrowania Mszy Świętej w Południowej Afryce, w której uczestniczyła z mężem.
Pan Jezus: "Dziecko, co ty czujesz, to i Ja też. Człowiek nie zna granic zabawy i nie zna granic w mordowaniu. Takie celebracje Mszy Świętych są utworzone aby zachęcić ludzi do uczestnictwa w nich. Ludzie idą przez życie tak, jak nimi pokierują pasterze - w religii i naczelnicy narodów - w państwach. Dlatego mówię, gdyby Moi pasterze pokazali całą powagę i sens Mojej Męki, to zachowali by spokój i powagę a nawet płakaliby na Mszy Świętej. Ale tego nawet ludziom nikt nie powiedział. Nawet gdyby Moi pasterze tylko trochę objaśnili na czym polega Msza św. i dlaczego ona jest celebrowana, gdyby im przekazali PRAWDĘ....., bo ludzie są bardzo dobrzy, tylko nikt ich tego nie nauczył. Teraz jest czas na to ale trzeba chcieć a Moim pasterzom dużo się "nie chce". Nie chce im się jeździć po okolicy i odwiedzać lud swój i Mój. Im najlepiej "w domku" - przytulnie i myślą, że jak wisi Mój wizerunek to już wystarczy. Oj - ciężko im będzie, oj - ciężko, gdy zaproszę ich na spotkanie. Jezus Umęczony i dalej Męczony".

Ja nie tylko w Afryce jestem zbezczeszczany. Na Mojej Męce robią sobie zabawy i żarty. Wy jeszcze nie wiecie na co człowieka jest stać. Takiego człowieka, który jest pozbawiony sumienia, kultury, odpowiedzialności i bojaźni Bożej. Pomimo tych nędznych i wulgarnych interpretacji Mszy Świętej jeszcze was kocham i chcę was zbawić, bo wielu czyni tak z nieświadomości. wielu czyni tak - bo tak ich nauczono a wielu naigrywa się ze Mnie. Boleść nad boleściami. Jezus okrutnie znieważany".

Panie Jezu - pewien młody człowiek spotkał satanistę i od tego czasu nie ma normalnego życia. Co mu polecasz aby powrócił do Ciebie?
Pan Jezus: " Satanizm - to jest najgorsza grupa ludzi, bo bezwzględna. W nich jest pozorny pokój. Egzorcyzmy odmawiaj, egzorcyzmowaną wodę pij, ale i święconą też. Żegnaj się często i noś przy sobie Różaniec ale też módl się na nim. Modlitwa Różańcowa jak tryby powoduje, że maszyna pracuje tak i ta modliwa przynosi owoce dla duszy - tylko musisz myśleć nad tym co wymawiasz. Nawet przyzwyczaisz się do jej odmawiania. Tak samo jak będziesz powtarzał wciąż słowo: mama, mama, mama i wpadniesz w rytm melancholijny. Najbardziej Różańca nienawidzi diabeł i będzie cię odciągał, tak samo jak nienawidzi Maryi. Proś swego Aniołka Stróża o pomoc. Naucz się odmawiać modlitwę o Dary Ducha Świętego. Błagaj tego Ducha o uświęcenie twoich myśli. Ratuj się dziecko, bo zginiesz w mętnym pojęciu piekła. Ratuj się - tak ci dopomóż Bóg. Jezus w Trójcy Świętej."Drodzy czytelnicy, gdy zadajecie Panu Jezusowi pytania, to muszą być zachowane pewne zasady:

1. pytania nie mogą zaspokajać zwykłej ludzkiej ciekawości,
2. nie mogą dotyczyć rzeczy oczywistych wypływających z zasad wiary, czy normalnych możliwości
człowieka np. nie trzeba pytać: czy Pan Jezus jest z nami, czy będzie nam błogosławił lub czy będzie się nami opiekował, bo o tym mówi całe Pismo Święte, że Bóg się o nas troszczy i nad nam czuwa

Natomiast, jak sobie poradzić z różnymi sytuacjami życiowymi, np. z najbliższymi osobami, które nie chodzą do kościoła, czy innymi trudami życia, to najlepszymi sposobami na odwrócenie nieszczęść są: modlitwa, post i czyny miłosierdzia, a ludzie nic nie robią, tylko chcą cudów. Niech się sami modlą i pokutują, a zobaczą szybko poprawę sytuacji. Pan Jezus daje każdemu, kto z wiarą prosi.

3. Pytania nie mogą zwalniać nikogo z myślenia i odpowiedzialności za swoje życie, czy życie osób nam powierzonych. A ludzie chcą, żeby Pan Jezus wszystko za nich zrobił, i mówił im ciągle: zrób to albo nie rób tego - a i tak nie ma w nich bezwarunkowej gotowości do tego, aby postępować według Jego wskazówek, bo gdy mówi, to zaczynają z Nim dyskutować.

Większość ludzi chce, aby Pan Jezus mówił to, co jest po ich myśli.

Pan Jezus dał nam Ducha Świętego jak lekarstwo na nasze ciemności i całą naszą niewiedzę, i powiedział w Ewangelii, że Bóg zawsze da światło Ducha Świętego tym, którzy o nie proszą. Czego jeszcze trzeba więcej?

Ludzie, niestety, nie chcą prosić, bo nie wierzą, że otrzymają, i tu jest główna przyczyna ich pogmatwanych dróg. Niech się ludzie wezmą porządnie za swoje nawrócenie, a nie ciągłe ''szarpią'' Pana Jezusa w różnych błahych sprawach.

Jedynie ci ludzie, którzy modlą się długo, poszczą, pokutują w jakichś intencjach i wykorzystali już wszystkie dostępne sposoby - - a sprawa jest bardzo poważna i trudna - mogą prosić Pana Jezusa, zadając pytania o pomoc i światło, by dalej iść wytrwale i wzmacniać... swoją modlitwę i pokutę.
MieczysławaBardzo proszę czytać do końca, ponieważ jest tam film - jako dowód, że Pan Jezus jest jeszcze Miłosierny i oddala kataklizmy, które chcą nas zniszczyć. Elżbieta Anna.
KLIKNIJ
http://www.youtube.com/watch?v=TKVgMfg4nE8

TEN FILM DEDYKUJĘ TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY ZGODZILI SIĘ NA BUDOWĘ MECZETÓW W WARSZAWIE
KLIKNIJNIGDY NIE TRAĆCIE NADZIEI !!!! BRAMY NIEBA NIGDY SIĘ NIE ZAMYKAJĄ !!!
Coś mi umknęło coś uciekło ale i nie tylko mi

Nadal chodzi mi po głowie sprawa modlitwy za kapłanów. Sprawa pokuty jest ważna natomiast zapominamy o łaskach jakie niesie modlitwa. O darach jakimi Pan może obdarować modlących. Zachęcam przy tej okazji do zadbania o własne dusze.

Zobaczcie jakie łaski niesie modlitwa za kapłanów.

Źródło : http://www.diecezja.pl/pl/dekrety/1025-dekret-o-odpustach-na-rok-kapastwa
Skupiamy się na ludziach , których życie jest piękne uporządkowane , i mogą oni godnie mogą korzystać z sakramentów, ale zapominamy o tych biedakach żebrzących każdego dnia bardziej lub mniej o ślad nadziei. Jakiej oni często już nie mają !!! Ci również (a może szczególnie oni )uciekają się do Ciebie z pytaniami trudnymi i dostają od Pana często ciężkie odpowiedzi czasem po ludzku widzą , że nie ma dla nich już szans , że nie są w stanie podołać nakazom. Czy są straceni ? O co to to nie !!! TO JEST CHRYSTUS KRÓL MIŁOSIERDZIA . Potargujmy o te dusze dajmy im nadzieję, że co prawda z czyśćcem , że tzw rzutem na taśmę mogą umknąć wiecznej otchłani. Widzę ucieczkę i ratunek w odpustach cząstkowych.

Coś mi chodziło po głowie w sprawie pokuty za kapłanów ale też Coś nie dawało mi spokoju w kazaniu ks. Piotra tak że przeszukałem nagranie i niemal natychmiast odnalazłem odpowiedź.
Jakie wspaniałe patrząc w tej kategorii obietnice odpustu cząstkowego daje w roku kapłańskim prosta modlitwa w intencji o zachowanie w czystości i uświęcanie kapłanów. Jak prosta ? 5 razy Ojcze Nasz , 5 razy Zdrowaś Maryjo i 5 razy Chwała Ojcu. Każdego dnia BEZ WZGLĘDU NA STAN DUCHA . Bez wskazania czy są w łasce uświęcającej czy nie i nawet we własnym domu po cichutku. Zobacz jaka nadzieja jaki kawalątek zbawienia mogą dla siebie wyżebrać.

Inna refleksja. Co z tego rok kapłański minął i błogosławieństwo razem z nim.

Dla tego niżej zamieszczam to co znalazłem o odpustach cząstkowych czego nie propagujemy, o czym nie mówimy czego czasem nie wiemy . A oni czekają by z dzisiejszych niepoukładanych, połamanych pobrudzonych stali się naszymi świętymi wiernymi i pewnymi. Niech nie zazdroszczą tym łączącym się w Eucharystii ale niech i dla siebie znajdą nadzieję

WYKAZ ODPUSTÓW CZĄSTKOWYCH
Chcąc uzyskać odpust cząstkowy należy pamiętać o trzech warunkach ogólnych:
1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. "Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami".
2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.
3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień.

Przykłady bardziej znanych modlitw, do których odmawiania przywiązane są odpusty cząstkowe: Anioł Pański, Duszo Chrystusowa, Wierzę w Boga, Psalm 129, Litanie zatwierdzone dla całego Kościoła (obecnie 6), Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, Wieczny odpoczynek, Witaj Królowo, Pod Twoją obronę, Ciebie Boga wysławiamy, O Stworzycielu Duchu przyjdź, Magnificat, odmawianie Różańca Św., odprawienie Drogi Krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, odwiedzenie kościoła lub cmentarza z modlitwą za Ojca Św. i zmarłych oraz za samo uczynienie znaku Krzyża Św.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu doby, jednak w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociaż tego dnia uzyskał już wcześniej inny odpust zupełny. Natomiast odpustów cząstkowych można wiele uzyskać w ciągu każdego dnia.

Kto uzyskuje odpust zupełny, jest w takim stanie, jak zaraz po Chrzcie Św. Gdyby umarł, poszedłby wprost do nieba.
Źródło http://www.kuria.gliwice.pl/czytelnia/dokumenty/index.php?numer=3&art=366
j-a-xświadectwo
Zajrzałam na Pani "stronę" przez przypadek parę dni temu i wręcz nie mogę się od niej oderwać. W moim życiu przeszłam wiele burz, m.in wpadłam do sekty i od momentu uwolnienia się od niej próbuję każdego dnia na nowo odnajdywać Boga wokół siebie. Pani wiara jest ogromna i miło się żyje ze świadomością, że są jeszcze na tym świecie ludzie głęboko wierzący.
Bóg zapłać za Pani świadectwo i tę stronę. Serdecznie pozdrawiam ............


RATUJMY NASZYCH DROGICH KAPŁANÓW, RATUJMY NASZĄ WIARĘ - KLIKNIJ

MODLITWA ZA KAPŁANÓW, TAKŻE ZA POWOŁANYCH
Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów i kandydatów do życia konsekrowanego spośród nas i wysłałeś
ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze
uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo i
powołanie ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja
moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.
Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w
prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej
śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać
Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników.
Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę
ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia,
którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój
ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga
Ojca. Amen.Ciekawa ulica Włodkowica we Wroclawiu - ratujmy naszą wiarę - kto będzie nas bronił ? Tylko Chrystus Król !!!
KLIKNIJ


Panie Jezu - pytają Ciebie, czy podoba Ci się KRZYŻOWANIE I BICZOWANIE ludzi, którzy poddają się temu "na ochotnika"na Filipinach ?
Pan Jezus:" Absolutnie NIE ! Chociaż oni to rozumieją różnie: że chcą Mnie naśladować. A Ja rozumiem, że oni Mnie parodiują, bo tylko przez moment Mi współczują a potem przeradza się to w widowisko nawet ośmieszające Mnie. Potem targują się, kto lepiej wypadł. Dyskutują nad ich zachowaniem i prześcigają się w opowiadaniu o sobie a Mnie zupełnie wykluczają. Rozczulają się nad sobą a nie nade Mną, chociaż są i wyjątki. Po zakończonej "ceremonii" cieszą się i bawią, tak jak wtedy. Nie ma smutku ni żałoby. Lepiej niech się nie krzyżują i niech nie świętują w taki sposób. Filipińczycy są narodem bardzo oddanym Mnie, gorliwie się modlą, ale nie wszystko prawidłowo rozumieją.

Panie Jezu - pytają Ciebie jak pielęgnować miłość w rodzinie?
Pan Jezus: "O zgodę i miłość w rodzinie należy walczyć i pielęgnować tę miłość. Nic nie jest wam dane na zawsze.
Przez całe życie trzeba dziękować i prosić, wynagradzać i nieustannie modlić się, bo modlitwa czyni cuda. Modlitwa sercem - to znaczy, że "pracują" wszystkie organy: serce, umysł i usta. Jest tak dużo pięknych modlitw zatwierdzonych przez Kościół, że jest w czym wybierać. Jezus wasz Pan"


Panie Jezu - bardzo prosimy - powiedz, czy dobrze modlimy się podczas odmawiania modlitwy :Ojcze nasz.....mówiąc:"..i nie wódź nas na pokuszenie"?
Pan Jezus: " NIE - Moje dzieci. Słowa Pisma Świętego nie mogą być zmieniane. Powiedziałem, gdy chodziłem po ziemi: "nie przyszedłem niczego zmieniać a jedynie uzupełniać " i wypełniam Słowo wam dane."

A kto to zmienił ?
"Przecież nie Ja. Ode Mnie wymagają abym na wszystko się zgodził. Ta modlitwa jest piękna i waszym drogowskazem, waszą prośbą, waszym dziękczynieniem oraz wyrażacie zgodę na wypełnianie woli Bożej w was. Obiecujecie a nawet przyrzekacie, że wypełnicie wolę Bożą i przebaczycie waszym braciom winnym wam zniewagi. A do zniewag zaliczane są wszystkie grzechy. W Piśmie Świętym jest trochę więcej zmian ludzką ręką naniesionych, wynikłych ze złego tłumaczenia na różne języki a także z zaniedbania ludzkiego. Uczciwości wymagam we wszystkim. Życie ludzkie przynosi różne niespodzianki a Niebo "musi" je akceptować. "Prawda was wyzwoli" a w tym zdaniu nie ma prawdy, bo BÓG JEST MIŁOŚCIĄ a nie kuszeniem. Widzicie - jeżeli rozważacie całą modlitwę, to jest w niej sama miłość i dobro - dziękczynienie za dobro i prośba o dobro. Amen. Jezus Dobro i Miłość".

Panie Jezu - czy żądałeś kiedyś i czy wymagasz nadal od kapłanów celibatu?
Pan Jezus: "O, tak! Kapłan nie może być żonaty, bo Ja jestem czysty i czyści powinni być Moi apostołowie. To nic, że Piotr był żonaty, ale po śmierci żony zachował czystość. Obowiązki męża są inne niż kapłana. Ręce kapłana dotykają Mego Najświętszego Ciała podczas Eucharystii i w wielu nagłych wypadkach kapłan powinien być gotowy nieść Mnie o każdej porze dnia i nocy do bliźniego. A jak może wstać z łóżka nieczystego do posługi kapłańskiej, gdzie jest TEN, który jest Najczystszy? Kapłan to też świętość myśli. A jak może mieć czyste myśli gdy w małżeństwie są dzieci, które wymagają opieki nieustannej. Dla tych i innych kwestii Ja potrzebuję oddanych ludzi - tylko Mnie, bo i kobiety do zakonów też. Ci co są nieczyści........nie będę straszył. Ich książka życia będzie świadczyła przeciwko nim a Anioł Stróż jest naocznym świadkiem. Uważajcie, uważajcie i módlcie się o zachowanie czystości i wierności Mnie. Amen. Jezus Najwyższy Kapłan".

Panie Jezu - ludzie pytają, czy według Twojej woli jest kremacja zwłok?
Pan Jezus: "NIE ! Czy mało wam było obozów koncentracyjnych? Mówiłem:"przyjdą czasy, że wszystko przemienią - zło w dobro i odwrotnie". Ciała wasze powinny ulec kremacji samoistnie, ponieważ jest napisane: "z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" bez pomocy drugich osób czy narzędzi. Wszyscy przed wami tak pomarli. Gdzie będziesz szukał Różańca, który też się spali? Nie masz Różańca - a w czyśćcu dusze modlą się na Różańcu. Nie idźcie za modą na cmentarzu ani na łatwiznę. Pamiętasz - był przypadek: umarł chłopiec i zapomnieli do trumny włożyć mu Różańca. Przyśnił się koledze i ten na drugi dzień włożył go do trumny. A do urny gdzie włożysz Różaniec? Jezus nie uznający kremacji zwłok".

Panie Jezus - jak zachować się, gdy słyszymy, że ludzie przeklinają?
Pan Jezus: " Przepraszajcie za ich grzechy - gdy usłyszycie, ale i za innych też, bo wielu jest takich przeklinających. Możecie delikatnie zwrócić im uwagę, że wypowiadając te bluźniercze słowa przeklinają siebie, bo zło wraca i dobro wraca. Nawet w myślach rób znak Krzyża świętego na wszystkich przeklinających. Powiedz im, że nauczysz ich ładnych słów Panu Bogu miłych "Chwała Ojcu..." i "Pod Twoją Obronę..." Upominajcie zawsze tonem łagodnym i z uśmiechem, bo wy mówiąc to reprezentujecie Mnie. Tak wam dopomóż Bóg. Amen. Jezus obrażany".


WSZYSCY, KTÓRZY TRACĄ WIARĘ POWINNI CIĄGLE OGŁĄDAĆ FILM "PASJA"
http://www.youtube.com/watch?v=X8rllQBdjcc


Szczęść Boże!!!
Jestem rycerzem Chrystusa Króla, ślubowałem posłuszeństwo iż bym nawet do krwi miał walczyć o swojego Pana, będę mężnie nadstawiał swą pierś.
- bom ślubował, ślubowałem co dzień modlić się za rychłe przyjście Królestwa Boga mego;.

- bom ślubował, swą miłość do Boga;
- bom ślubował, być sługą na chwałę Pana;
A ślubowałem pod Grunwaldem na bitwie przeciw szatanowi.

Tamtą bitwę wygrał CHRYSTUS KRÓL!!!
Szykujemy się do kolejnych bitew i mocą Bożą zwyciężymy, z pieśnią "Bogurodzica..." na ustach,
- a w sercach miłość i uwielbienie Boga,
- a tarczą i zbroją nadzieja i wiara w Boga,
- a hełmem zbawienie!!!
KTÓŻ JAK BÓG!!!

Nasz naród został zwołany na Rzeczypospolitej Poruszenie przez Piotra naszych czasów, tj. ks. dr hab Piotra Natanka, byśmy się szykowali i zbierali owce Pana na kolejną bitwę tym razem w Grzechyni- Pustelnia Niepokalanów (koło Makowa Podhalańskiego) dnia 1 sierpnia 2010.

Tego dnia odbędą się uroczystość Intronizacji Boga Ojca przez jego wierny lud o godz 10.00.

Po powrocie do domu poprosiłem młodego człowieka brata Tomasza, który ma kontakt z Niebem i otrzymuje Orędzia, aby zapytał się naszego Króla Jezusa Chrystusa, czy mam organizować wyjazd na 1 sierpień, na uroczystość Intronizacji Boga Ojca w Grzechyni (w zamku duchowej twierdzy Pustelnia Niepokalanów ks. dr hab Piotra Natanka).

A o to ja ką otrzymałem odpowiedź samego Boga:

Oto co zanotowałem wczoraj przed Najświętszym Sakramentem w Kościele Sw. Piotra.
"Rycerzowi powiedz tak. Wzrost w wierze polega na spełnianiu obowiązków. Niech nie wyobraża sobie rzeczy wzniosłych tam kiedyś, lecz tu i teraz. Praca to też droga do świętości. Jakąkolwiek decyzje postanowi uświęcę i pobłogosławię. Lecz, aby pamiętał o miłości Boga i bliźniego. Całe moje ziemskie życie polegało na przybliżaniu królestwa Mego Ojca - dlatego niech uznają Ojca za Króla i walczą o Jego Królestwo i budują je już na ziemi. "Przyjdź Królestwo Twoje" - tak was uczyłem a mówiłem o Królestwie Mego Ojca, które jest również Moim Królestwem. Niech powiadomi proboszcza o intronizacji i jeśli proboszcz się zgodzi, niech organizuje wyjazd. Jeśli nie, to niech zaprosi ludzi ze swojego najbliższego grona. Wszelki wysiłek i starania nie będą mu zapomniane. Rodzina niech trwa na modlitwie a obdarzę ją łaskami wielkimi. A o zapas żywności nie muszą się martwić. Ja ich nie zostawię na pastwę losu. Lecz niech będą roztropni. Z serca błogosławię. Amen."
( Jezus Chrystus Król )

To orędzie, nie dotyczy tylko mnie ale każdego człowieka, który walczy o swojego Boga.
Bóg mówi, że nic nie będzie zapomniane, żaden wysiłek.
WSZYSTKO BĘDZIE WYNAGRODZONE, JAK NIE NA ZIEMI, TO W NIEBIE!!!
Chrystus Król mówił w innych orędziach, że ten kto uzna Boga swego za Króla i Zbawcę, i będzie działał na Jego chwałę to będzie przyjacielem ( a tzn. będzie przyjacielem Jezusa Chrystusa w niebie, czyli masz PROSTĄ DROGĘ DO NIEBA!!! )

NA CHWAŁĘ PANA CZYŃ WSZYSTKO, I WALCZ O JEGO KRÓLESTWO!!!
ZORGANIZUJ TERAZ WYJAZD DO GRZECHYNI, NA INTRONIZACJĘ BOGA OJCA!!!
Nie będzie to Tobie zapomniane, pamiętaj o tym!!!

Rycerz Paweł

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE!!!


ZAPRASZAM DO MODLITWY W INTENCJI KAPŁANÓW
Nieustający Post za Kapłanów Kościoła Katolickiego
Nieustający post za Kapłanów Kościoła Katolickiego polega na jednodniowym poście, czyli raz w miesiącu o chlebie i wodzie. Jedna lub wiele osób pości przez jeden wybrany dzień w miesiącu. Aby utworzyć nieustający post potrzeba minimum 31 osób, aby utworzyć armię, potrzeba nas jak najwięcej, to znaczy, że każdego dnia miesiąca musi być wiele osób – współbraci poszczących. Osoby poszczące, mogą angażować w swoich parafiach inne osoby, aby pościły razem w tym samym dniu, 31 parafii poszczących to już jest coś. My wierni musimy naszykować naczynia, kapłani wlać wody, a Pan Jezus przemieni wodę w wino jak w Kanie Galilejskiej i nastaną Gody Królewskie na Polskiej ziemi.

http://www.apokalipsa.info.pl/modlmy_sie/nieustajacy_post.htm


Przed chwila oglądnęłam ten filmik z muzułmańskiej ceremonii w Wiedniu i przypomniało mi się co wyznał miesiąc temu turecki kolega Rafałkowi. Otóż powiedział mu, że Turcja po to chce wejść do Unii, aby tą Unię zaatakować. Ktoś mi tłumaczył, jakiś czas temu w Wiedniu, że muzułmanie mają obowiązek odzyskać dla Allaha te ziemie, na których już kiedyś stanęła ich stopa. Czyli żadna integracja nie wchodzi w grę ale ziemia dla Allaha. Kiedy Europa się obudzi? Obawiam się, że już jest za późno.

Jestem pod wrażeniem tego co zostało powiedziane przez Matę Bożą w Anguera, 18-go lipca 2010: "Gniazdo orla będzie zaatakowane i będzie wielkie zniszczenie. Terror będzie się rozprzestrzeniał i moje biedne dzieci będą płakać i zawodzić." Albo z 2-go lipca: "Śmierć przejdzie przez Europę i pozostawi dużą drogę zniszczenia."
Można by jeszcze mieć nadzieje, że te słowa nie pochodzą z Nieba ale skoro miejscowy Biskup pozwolił je publikować to znaczy, ze są wiarygodne. Obawiam się, że gniazdo orła to Polska. Klika dni przed przeczytaniem tego posłania przyśnił mi się Putin a następnie zobaczyłam ludzi zapalających znicze pod wysokim krzyżem. Czuję, że się zanosi na ofiarę.

Wczoraj przyśniła mi się św. Faustyna i pod wpływem tego snu zmieniłam plany na ten dzień i pojechałam do Łagiewnik. W tamtejszej księgarni kupiłam jedyny znajdujący się w niej egzemplarz dziennika duchowego ze słowami Pana Jezusa do Sł.B. Leonii Nastal " Uwierzyłam miłości." Serce mi się ścisnęło ze współczucia i żalu, gdy przeczytałam skargę Pana Jezusa, zamieszczoną z tyłu książki: " Leonio, czego mnie ludzie nie kochają?"

W niedzielę zamierzam pojechać do Grzechyni do Ks.Natanka na Intronizację Boga Ojca. Będzie to dla mnie wielka laska.
Serdecznie Cie pozdrawiam. Szczęść Ci Boże. Agata