Dzienniczek - grudzień 2010 r.

2 grudzień 2010 r. Ewangelia Mt 7 ,21,24-27
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie każdy, który mówi "Panie, Panie",wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki".


Nie każdy, kto tylko mówi, choćby i rzeczy wzniosłe, a nawet wychwala ustnie tylko Imię Najwyższego - wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Dotyczy to również słuchającego. Kto tylko słucha i nic ponadto - zwodzi sam siebie, bo czymże jest budowla oparta na piasku? Życie niesie tak dużo niuansów, pokus i niespodzianek, że często się w tym wszystkim gubimy.
ADWENT - to czas na odnajdywanie właściwego kierunku.
ADWENT - namawia, abyśmy wyszli naprzeciw przychodzącemu Jezusowi.


KLIKNIJ- ZADUMA ADWENTOWA


KORESPONDENCJA
Dziś, aby dobrze rozpoznać czas w jakim żyjemy i swoją rolę w życiu - zadanie, jakie stawia przed nami Pan, trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważnie słuchać głosu Boga... a mówi On do nas przede wszystkim w czasie modlitwy, w czasie wyciszenia... trzeba zostawić medialną papkę, która nic nie daje oprócz chaosu i niepokoju serca, trzeba wyłączyć się i wejść w ciszę, w której mieszka Bóg... Pan cały czas do nas mówi, do wszystkich ( poprzez znaki ) i do każdego z osobna, tylko my tego języka nie rozumiemy... Ciekawe, że dziś w sposób nadzwyczajny uczymy się języków obcych, a nie chcemy, nie pragniemy poznać języka modlitwy, języka Ewangelii, języka ciszy i skupienia... a właśnie w tym języku do każdego indywidualnie przemawia Bóg... jest to język miłości, pokoju i radości... język życia.... Najlepszą szkołą modlitwy, która służy kształtowaniu języka miłości i pogłębianiu więzi z Panem jest adoracja Najswiętszego Sakramentu - uwielbianie naszego Pana i Boga obecnego w Eucharystii, który za nas oddał Swoje życie, który chciał żyć pośród nas i w nas, abyśmy my mogli żyć w Nim i z Nim.... To jest: prawdziwe życie w Bogu....Małgosia


Do czego to doszło? Już tylko świeccy piszą o piekle i czyśćcu.
Duchowni się boją czy już nie wierzą? Zatracą swoje dusze i wiernych.


MONTICHIARI FONTANELLE
Objawienia Matki Bożej-Róży Duchownej(ROSA MYSTICA).
«PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA, ABY URATOWAĆ ŚWIAT!»

Objawienie 8.04.1975 r.
-szukam- Pierina modli się o godz. 6.35 rano w swojej kaplicy, gdy Matka Boża zjawia się w niewypowie­dzianej piękności i pełni światła. Z serdecznym uśmiechem mówi:
Bardzo mnie to cieszy, że przynajmniej mała część moich życzeń została spełniona... a mianowicie że moja statua została procesjonalnie przeniesiona do Fon-tanelle (Objawienie 9.06.1966).
Za przyczyną ks. proboszcza Rossi, została sporządzona w St. Ulrich (Grudnertel) statua o wy­sokości 2 metrów, a w Fontanelle przygotowano małą kapliczkę, gdzie miała ona zostać umieszczona dokładnie w tym samym miejscu i na tej wysokości, gdzie objawiła się Matka Boża 9.06.1966 r. Gdy sprowadzono statuę, podniosły się wobec planów proboszcza takie sprzeciwy — szczególnie ze strony Kościoła że poświęcenia jej Niepokalanemu Sercu Maryi (o co Najświętsza Matka prosiła), dokonano w niedzielę 6.04.1975 w katedrze w Montichiari, a pro-cesjonalnego przeniesienia statuy do Fontanelle trzeba było zanie­chać. Umieszczono ją w ciszy wieczornej podczas pierwszej procesji pokutnej (200 osób) w małej kapliczce, przy drodze wio­dącej do Carponedoli. Na szczycie tejże kapliczki stoi malutka statua Maryi. 150 m za nią prowadzi w prawo, przez mostek, kiepska wyboista ścieżka do Fontanelle (około l km). Wczesnym rankiem następnego dnia, przed godziną piątą, statua została właśnie tą ścieżką przeniesiona niepostrze­żenie przez kilku mężczyzn (za wskazówką proboszcza) do Fon-tanelle i ustawiona w przygotowa­nej tam kapliczce. W okresie tym szalały śnieżyce i burze w całej okolicy, lawiny zawaliły przejścia górskie.
Matka Boża mówi dalej: To właśnie miejsce Fontanelle, w którym tak obficie tryska źródło, jest przez Boga szczególnie błogosławione i zostało też uświęcone moją obecnością. Tu moje liczne dzieci zostaną bogato obdarowane łaskami. Niezliczonymi łaskami obdarzę tutaj te moje dzieci, które mnie kochają, czczą i ponoszą ofiary.
Poprzedniego dnia doniesiono Pierinie o oszczerstwie przeciw niej. W momencie, gdy sobie to przypo­mniała, Matka Boża nawiązując do tego mówi: Mój Boski Syn został przybity do krzyża, bo Jemu też nie uwierzono. Ale w swojej wielkiej miłości umierając na krzyżu, jednak przebaczył. I ty przebacz z miłością. Ofiaruj to wielkodusznie i módl się za potwarców. Przy najbliższej Komunii św. odnów jeszcze raz tę ofiarę twojego serdecznego przebaczenia

„MARIA - ROSA MYSTICA" autorstwa ks. A. M. Weigla, emerytowanego proboszcza w Rottenburgu i o. Tadeusza Laux 'a z kolegium Zbawiciela w miejscowości Bad Wurzach.
Kiedy cenzor, prałat Erhardsberger, napisał 9 lutego 1974 r. do biskupa, który go prosił o ocenę tej publikacji: „Przeczytałem starannie rękopis książki „ Rosa Mystica " i nie znalazłem niczego, co byłoby niezgodne z wiarą lub mo­ralnością", wówczas biskup R. Graber udzielił kościelnego pozwolenia na druk oraz swego błogosławieństwa.
Książka o objawieniu się Róży Mi­stycznej ukazuje w najgłębszym sensie macierzyństwo Maryi, skłania do odnowy życia, uświęcenia kapłanów i wszystkich osób poświęcających się Bogu. Ojciec Święty Paweł VI w obliczu roku świętego 1975,powiedział: „Odnowa ży­cia religijnego, odnowa społeczeństwa będą zależały od pomocy Matki Bożej, Matki Kościoła, pokornej i chwalebnej Królowej. Ona gwarantuje nam nadzieję na skuteczność tych wysiłków ". Te słowa podyktował Duch Święty. Niechaj ta książka przyczyni się do tej odnowy. Zba­wienie zależy od rzeczywistej odnowy: najpierw muszą odnowić ducha pasterze, potem - owczarnia.

Na prośbę Pieriny, aby Matka Boża dawała wcześniej znak o swoim przyjściu, odpowiada: Jest Wolą Bożą, aby moje przybycie nie było wcześniej zapowiadane.
Pierina poleca Matce Bożej różne prośby wszystkich współ­pracowników i chorych, a Matka Boża odpowiada z cudowną dobro­cią i miłością: Powiedz im wszystkim, że ich kocham i przynoszę im łaski niebiańskie. Módlcie się i miłujcie się wszyscy, moje dzieci. (Tu pokazała Matka Boża Pierinie wizję wielu znajomych i nieznajomych ludzi). Jednoczcie się w miłości i pokoju, a kiedyś będziecie ze mną już na zawsze w niebie... Tam obdaruję wszystkich niebiańskimi radościami mojego Serca.
Na prośbę Pieriny o błogosła­wieństwo nad przedmiotami kultu Matka Boża mówi: Niech bez­miar łask spłynie na nie A potem z niewypowiedzianym bólem i wśród łez mówi z łkaniem: O, gdybyś wiedziała, jak wiele moich dzieci kroczy drogą zatracenia.
Po chwili znów w powodzi światła, z radosnym przekona­niem: Ale modlitwa, ofiara i wyna­grodzenie wielu dusz przeszkodzi przyjść na ludzkość prawdziwej karze Bożej. Moja miłość stale oręduje u Mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa! Módlcie się, ofiarujcie w ciszy!


KLIKNIJ- MONTICHIARI FONTANELLE- "Objawienia"


MOŻE KTOŚ WIE WIĘCEJ?
ukradli korony Matki Bożej Leśniowskiej w Leśniowie.proszę o modlitwę.

Może nie każdy wie o Leśniowie
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask/z-klasztoru-skradziono-korony-matki-bozej,1,4015176,region-wiadomosc.html
http://www.lesniow.pl/


KORESPONDENCJA
Szcześć ci Boże Droga Mieczyslawo, Czyń dalej to, co czynisz, nie zważaj na krytykę (np. takich ludzi jak Renata), bo najważniejsze jest zbawienie dusz ludzkich, a nie akceptacja świata. Ludzie najbardziej nie mogą znieść tego, że ktoś taki "zwykły" jak ty, może mieć kontakt z Chrystusem. Kierują się pychą i myślą - w czym ona jest lepsza ode mnie? Tak samo myślą niektórzy księża i biskupi - taka zwykła Miecia ma mi mówić o Jezusie? A kim ona jest? - Prochem marnym.Tak samo było z siostrą Faustyną Kowalską, z Ojcem Pio. Czyń dalej to co czynisz, bo im więcej uczynisz dobrego, tym większe przeszkody będziesz miała na swej drodze. Wiem po sobie samej, że twoja strona przyczyniła się, na skalę wręcz niebywałą, do mojego szybkiego powrotu do Chrystusa i Matki Najswiętszej. Tyle modlitw, tyle objawień, takie wsparcie, możliwe jest tylko przy współudziale Ducha Świętego. Ta strona jest dla mnie wielkim wsparciem.
Szcześć ci Boże Droga Mieczysławo - Agnieszka


Dziękuję serdecznie za słowa pociechy. Wyjaśniam, że to jest nasza STRONA, bo każdy ma głos. Dzięki Panu Bogu - czytana jest w 72 krajach przez: od 3.000 do 4.000 dziennie. MK


SALVE REGINA
http://www.youtube.com/watch?v=OB_7xyx6mhs&feature=related


Z ŻYCIA UŚWIĘCONEGO - WZIĘTE
Poniżej załączam link do filmu o błogosławionej Małej Arabce:
http://angelus.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=1261:filmy-bs-maria-od-jezusa-ukrzyiowanego&Itemid=685&layout=default
Z Panem Bogiem M.T.


PRAWDA, PRAWDA I TYLKO PRAWDA !!! http://www.youtube.com/watch?v=MbvVjRcXiGY


-szukam-Od dnia dzisiejszego bardzo łatwy odbiór wysokiej jakośći TV Christus Vincit jak niżej:
PROGRAM READON TV 7.2 FREE BEZPŁATNY.
Po uruchomieniu mamy stacje po prawej stronie TV i radiowe z całego świata.(PONAD 2000). Wybieramy stację i klikamy prawym klawiszem myszy na menu play zarówno TVP i stację radiową.

Mamy odbiór stacji m. innymi:
Odbiera online :radio Maryja, Łomża
TV: TRWAM, Christus Vincit-TV (transmisje mszy odprawianej przez ks. Piotra Natanka), TV Łomża.

Odbiera na terenie całego świata gdzie jest Internet.
Można również nagrywać TV i audio!


Program można pobrać:
http://www.dobreprogramy.pl/Readon-TV-Movie-Radio-Player,Program,Windows,20491.html
Składnik przed instalacją:
.NET Framework w wersji 3.5 (dla Windows Xp, Windows 7 już ma).
http://www.dobreprogramy.pl/.NET-Framework,Program,Windows,12105.html


KLIKNIJ (czytaj więcej)


O PRAWDZIE I MIŁOŚCI
PRAWDA I MIŁOŚĆ SIĘ SPOTKAŁY
I WIELE RADOŚCI Z POWODU TEGO MIAŁY
PRAWDA MIŁOŚCIA SIĘ ZACHWYCAŁA
MIŁOŚĆ ZROZUMIAŁA, ŻE Z PRAWDY POWSTAŁA
                    KTO KOCHA PRAWDĘ W MIŁOŚCI BĘDZIE ŻYŁ
                    KTO CHCE ŻYĆ MIŁOŚCIĄ O PRAWDZIE BĘDZIE ŚNIŁ
                    PRAWDA I MIŁOŚĆ TO WIELKIE CNOTY DWIE
                    O KTÓRYCH PAN BÓG MOWIĆ NAM CHCE.
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ NIECH KAŻDY O TYM WIE
A DROGA KTÓRA DO NIEGO PROWADZI PRAWDĄ SIĘ ZWIE
PANIE, TY JESTEŚ PRAWDĄ, DROGĄ I ŻYCIEM
NIECH WSZYSCY POZNAJĄ TĘ WIELKĄ TAJEMNICĘ
                    PRAWDA I MIŁOŚĆ, TAK SIĘ W SOBIE ROZKOCHAŁY
                    IŻ ZACZĄŁ O NICH MÓWIĆ ŚWIAT CAŁY
                    I MY PANIE W MIŁOŚCI I PRAWDZIE CHCEMY ŻYĆ
                    ABY W TWOIM KRÓLESTWIE NA ZAWSZE BYĆ.

Alina Piestrzeniewicz


ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚW. DZIĘKCZYNNĄ KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !
RYCERZE CHRYSTUSA KRÓLA SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DN.31.12.2010r. O GODZ. 18.00,W KOŚCIELE PW.ŚW.BARBARY W GDAŃSKU. SZCZĘŚĆ BOŻE ! ! !


KORESPONDENCJA
-szukam-Szczęść Boże! Droga Mieczysławo, minął listopad 2010, bardzo dziękuję Ci za jak zawsze niezwykłą i obszerną kolejną stronę dzienniczka, którą chętnie i z pożytkiem dla mnie prawie całą czytałam. W Polsce teraz śnieżna zima. W załączniku - maleńki przezent dla Ciebie,moje ulubione zdjęcie, znalezione kiedyś w internecie. Nich Ci Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty błogosławi a przez Ciebie Polakom i nie tylko. Pozdrawiam najserdeczniej. Hanna K.


KORESPONDENCJA
PROPOZYCJA WYRZECZENIA RÓŻNYCH PRZYJEMNOŚCI NA ADWENT.
Otóż niedawno czytałam w Dzienniczku św. Faustyny, że będzie ona przeżywać ten Adwent, tak jak Matka Przenajświętsza przykazała - w cichości i pokorze. NMP w Medjugorje także mówiła o odpowiedniej postawie podczas oczekiwania Jezusa. Ja np. wybrałam takie umartwienia: - nie będę jeść słodyczy- oprócz niedzieli i 6 grudnia, pozwoliłam sobie także na kupowanie w szkole drożdżówki z czekoladą, a w piątki z kolei dodatkowo będę starała się wcale nie oglądać telewizji i nie będę podczas Adwentu korzystała z pewnej gry komputerowej. Wiadomo też, że nie mogę śpiewać ( a to lubię, nawet więcej niż lubię) i słuchać muzyki. Mimo tych cierpień trzeba pamiętać, że jest to RADOSNY czas oczekiwana na Chrystusa. Pan Jezus będzie nas napełniał Bożym pokojem,bo jak to zwykł czynić - daje w nadmiarze. Wraz z tymi słowami, przesyłam błogosławieństwo Panny nad pannami, Ukochanej Maryi.
14 - letnia uczennica.


KORESPONDENCJA- uważajmy na fałszywych przyjaciół
Przed wizytą w Polsce prezydenta Dmitrija Miedwiediewa "Gazeta Wyborcza" pisze, że w tym roku Polska może mieć rekordowy deficyt w handlu z Rosją. Po trzech kwartałach był on aż o 2,1 mld euro większy niż przed rokiem, a nawet o 232 mln euro większy niż dwa lata temu, czyli przed kryzysem. I jeśli ta tendencja się utrzyma, to w tym roku deficyt w handlu z Rosją może pobić rekord z 2008 r., kiedy wyniósł on 7,8 mld euro. Kiepsko wygląda też saldo inwestycji. Polskie inwestycje w Rosji miały wartość zaledwie 563 mln dol. na koniec 2009 r. A Rosjanie w Polsce zainwestowali zaledwie 274 mln dol.


POLITYCY WSZYSCY - NIECH ZACZNĄ OD SIEBIE ZMNIEJSZAĆ WIELKIE PENSJE I DIETY.-KLIKNIJ


KORESPONDENCJAzacznijcie od siebie zmniejszać pensje - drodzy politycy !!!
pomysły to niższe emerytury, OFE, emerytury, obligacje emerytalne, ZUS -KLIKNIJ


Groźna granica 55% zadłużenia
http://finanse.wp.pl/kat,102634,title,Grozna-granica-55-proc-zadluzenia,wid,12914924,wiadomosc.html


RATUJMY NASZE RODZINY, DOMY, NASZĄ OJCZYZNĘ i CAŁY ŚWIAT -
RÓŻAŃCEM - Jako najkuteczniejszą bronią

Jerycho Różańcowe od 9 - 15 grudnia, 2010 roku.
Aby trwać w wspólnej modlitwie w czasie adwentu, między Uroczystością Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia a Nowenną do Dzieciątka Jezus rozpoczynającej się 16 grudnia przed Bożym Narodzeniem Dzieciny Jezus, proponuję siedmiodniowe Jerycho Różańcowe, idealnie wyliczył to Pan Bóg. Dlatego zachęcam, wszystkich do kontynuacji naszego czuwania – oczekiwania Adwentowego. Będziemy odmawiać Różaniec przez siedem dni NON-STOP każdego dnia przez 24 godziny. Potrzeba minimum 48 osób, każda osoba po pół godziny odmawiałaby część Różańca, czyli 5 dziesiątek z danej tajemnicy.
INTENCJA: Oczywiście w Intencjach Matki Bożej, Matka wie co dzieciom najbardziej jest potrzebne.


Polski poeta Jan Lechoń [właściwie Leszek Serafinowicz (1899-1956)] pozostaje nieco w cieniu w stosunku do bardziej nagłośnionych poetów. Mimo to warto go czytać w nadchodzące długie zimowe wieczory. Z racji tego, że prawie 26 lat spędził poza granicami kraju- początkowo w Paryżu potem w Nowym Jorku powinien być bliski sercu środowiskom emigracyjnym. Przesyłam - wiersz " Matka Boska Częstochowska" Pozdrawiam. Wiesław

MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA
Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymuję Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.
O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie,
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz do królów, złoto do rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się and nami!

Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu,
Chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu,
Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu
I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu.
Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty
I do wszystkich zagubionych niechaj przyjdą listy.
I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.
Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną,
Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę piękną,
I do Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia
Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia.
Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną,
Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną.

Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała.
I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną
A wciąż świecisz ponad nami. Przenajświętsza Panno.
I wstajemy wciąż s popiołów, z pożarów, co płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny łono.

Jeszcze zagra, zagra hejnał na Mariackiej wieży,
Będą słyszeć Lwów i Wilno krok naszych żołnierzy.
Zbudujemy Zamek większy piękniejszy w Warszawie.
I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali
Tego dzwonka sygnaturki co Cię wiecznie chwali.
Jan Lechoń


MIESZKAŃCÓW CHICAGO I OKOLIC ZAPRASZAMY DO SŁUCHANIA :
"RADIA - NIEPOKALANÓW" na stacji WPNA 1490

Pracujemy nad radiem, aby było słyszane na terenie całych Stanów Zjednoczonych przez 24 godziny na dobę.

Więcej informacji pod adresem wally@pmsales.com lub wlodekj@gmail.com lub tel. (prefix:001)- 773-456-2210 Gorąco pozdrawiam z Panem Bogiem oraz wszystkich zapraszam do słuchania NIEPOKALANOWA - Włodek Jankowski.

www.radioniepokalanow.pl


Orędzie Królowej Pokoju z Medugoje 2 grudnia 2010
"Drogie dzieci, dziś modlę się tutaj z wami, byście znaleźli siłę i otworzyli swoje serca, a w ten sposób poznacie ogromną miłość Boga, który cierpi. To dla Jego miłości, dobroci i łagodności jestem z wami. Zachęcam was, aby ten szczególny czas przygotowania był czasem modlitwy, pokuty i nawrócenia. Dzieci moje, potrzebujecie Boga. Nie możecie iść naprzód bez mojego Syna. Kiedy zrozumiecie i zaakceptujecie ten fakt, urzeczywistni się to, co zostało wam obiecane. Za sprawą Ducha Świętego, w waszych sercach narodzi się Królestwo Niebieskie. Do tego was prowadzę. Dziękuję wam"
-szukam-


-szukam-
cudowne zjęcie


Oto strona Siostr Matki Bożej milosierdzia.
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=66
Pozdrawiam serdecznie! Joanna


KORESPONDENCJA
Dziękuję pani Mieczysławo, za wszystko..., Chciałam tylko powiedzieć że jest pani już w moim sercu, odkąd czytam stronę prawie codziennie i nawet się z panią utożsamiam dążąc do poprawy. Mam w pani wzór i przyjaciołkę. Króluj nam Chryste. Sylwia F.


odp Mieczysławy:
Dziękuję serdecznie i mówię: "widzisz nasz Kochany Królu - ile masz wielbicielek i jak dużo wielbicieli"


KORESPONDENCJA
Kochana Pani Mieczysławo ! Byłam w Świebodzinie 21 listopada i czułam jak w tym miejscu u stóp naszego Króla bije serce Polski. Oby było nas coraz więcej, rycerzy Jezusowych i byśmy nigdy nie zeszli z Jego Dróg! Pani Mieciu, dołączam modlitwę do Ducha Świętego - Pocieszyciela. .. Ściskam Panią bardzo serdecznie. Bóg zapłać! Z Panem Bogiem ! W Chrystusie. Ula W.

Modlitwa do Ducha Najświętszego - Pocieszyciela
Duchu Święty, Boże Przedwieczny, Jedyny! Pragniemy Cię przyjąć na ziemi naszej, pełnej bólu i nieszczęścia, jako Pocieszyciela obiecanego. Racz, o Duchu Przenajświętszy, nawiedzić nas i przeniknąć całą ludzkość, biedną, przygnębioną i przytłumioną jarzmem grzechu. Sami już nie poradzimy sobie! Przyjdź więc, Pocieszycielu, oświeć nas i wzmocnij światłem łaski Bożej, wlej w nas rozum, który nas opuścił, rozgrzej serca nasze dla miłości wielkiej, spraw , by bojaźń Boża i pobożność trwały w duszach naszych, by wszystek grzech, niewdzięczność i omyłki precz były odrzucone, by Trójca Przenajświętsza - Ojciec, Syn i Duch Święty - najmiłościwiej nam królowała! Duchu Święty - Pocieszycielu, przeniknij nas i odnów całą ziemię.


Modlitwę tę otrzymała z Nieba Fulla Horak, polska mistyczka żyjąca w latach 1909-1993. Tekst pochodzi z książki Fulli Horak „Święta Pani”


KORESPONDENCJA
Kochani Kto nie wierzy w moc Miłosierdzia Bożego!? Niech przyjmie ode mnie skromne zdziwienie! Gdy wczesnym rankiem, już o 6ej byłem w pobliskim centrum tzw Betidudes, spotkałem 80 dzieci od wieku 3 do 12 latek. Zdumiałem się Ich zachowaniem i znajomością modlitwy. Była to jak zwykle z ruchami i śpiewem, ale i roważaniem i wręcz przez parę minut skupienie. Czuwało nad Nimi około 8 przygotowanych animatorów. Rodzice tylko przyprowadzali nieśmile. Widziałem jak jeden Ojciec urabiał 3 letniego malucha, na koniec ucałował Go i wpuścił w gromadę. A Ci przyjęli Go bardzo serdecznie!! Uczta duchowa i nadzieja dla Francji i Świata. Dziś rozpoczęliśmy Tryduum do Matki Bożej Niepokalanej. Nie "przegap"! 12 godziny 8 Grudnia. Wielka Łaska dla Świata Całego przez wstawiennictwo Matki Niepokalanej, która zmażdżyła głowę "węża"!! Pomoże i Tobie zmażdżyć największy Twój ból i doprowadzić do zwycięstwa Twój ciągły bój!! Pod Jej Matczyne skrzydła opieki, zawsze się chowaj a będziesz Boga na wieki!!! Na Mikołaja Świętego przysyłam upominek w postaci pamięci szczególnie o 15ej jutro i przez czas Tryduum !! Łączmy się w modlitwie z Wszystkimi, którzy włączyli się do udziału w Banku Miłosierdzia. Jak zagospodarować Godzinę uczestnictwa w Banku Miłosierdzia Bożego, otrzymałem wiele propozycji. Napisz jak Ty przeżywasz Ten czas ? Głos wołającego na Pustyni, Dziś włączył nas w ostre już ćwiczenie religijne. Uważaj, żebyś porządkami przedświątecznymi, nie zmarnował Darów Duchowych, jakie daje zbliżające się Święto Bożego Narodzenia. Nadal podtrzymuje mój sposób przeżywania tego Dnia Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Innych Jeszcze, szczególnie Niedzieli Miłosierdzia Bożego, swych narodzin, o chlebie o wodzie!! Nie ma się czemu dziwować, bo to najłatwiejsze! Owszem dla innych zawsze przygotowywałem Święta wg swego rodzaju"pogańskiego" zwyczaju! To żaden argument "... że nie pora na posty ..gdy Pan przychodzi Ale sprawa istotna, czy Pan rzeczywiście przychodzi!?, czy tylko "celebrujemy" przez obrzędy!!! Z serdecznością i przyjaźnią i wzajemną modlitwą ks Radek


ODEZWA DO POLAKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE
Odezwa do Polonii Amerykańskiej, Kanadyjskiej, Europejskiej i Całego Wolnego Świata

Wzywamy członków “Solidarności”, kombatantów wojen światowych, zrywów narodowych i wszystkich ludzi dobrej woli, dla których ważne są losy umiłowanej Ojczyzny Polski do poparcia rezolucji w sprawie negatywnych działań najwyższych władz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej: Rządu Polskiego pod przewodnictwem Pana Premiera Donalda Tuska oraz Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wzywamy do kopiowania, powielania, umieszczania rezolucji w prasie i telewizji
- wysyłania e-mail do Rządu Polskiego http://www.kprm.gov.pl/premier/napisz_do_premiera/
- wysyłania e-mail do Kancelarii i Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/kontakt/
- wysyłania e-mail do Kongresu Poloni Amerykańskiej, aby zajął zdecydowane stanowisko i ustosunkował się do działań władz w Warszawie
President: Frank J. Spula - frank.spula@pna-znp.org
Vice President for Polish Affairs: Bozena Kaminski - bkaminskiny@aol.com


REZOLUCJA
Do Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego
Do Premiera Rządu Donalda Tuska


Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec negatywnych działań Urzędów kierowanych przez Panów, które to działania są sprzeczne z Polską Racją Stanu. Polityka uległości wobec Rosji i Niemiec nie przynosi oczekiwanych przez Naród Polski zmian, budowania Państwa o mocnej, suwerennej polityce wśród narodów Europy. Fakty które budzą sprzeciw to: -Bardzo słabe zaangażowanie w wyjaśnieniu sprawy katastrofy Smoleńskiej -Budowa pomnika w Ossowie najeźdźcom bolszewickim z 1920 roku, podczas gdy napisy na nagrobku Księdza Skorupki na Powązkach są nieczytelne i sam nagrobek wymaga remontu.
-Konflikt wokół krzyża przed Pałacem Prezydenckim
-Odznaczenia “Orła Białego” dla A. Michnika, K. Bieleckiego, A. Halla i biskupa A. Orszulika
-Zaproszenie Generała W. Jaruzelskiego do udziału w posiedzeniu RBN
-Likwidacja Stoczni Gdańskiej
-Zgoda na rurociąg gazowy Rosyjsko-Niemiecki pod dnem Bałtyku
-Stanowisko Rządu do reformy służby zdrowia, lasów państwowych, reforma emerytur
-Wyprzedaż strategicznych podmiotów w gospodarce narodowej.
- Brak merytorycznej debaty między rządzącą koalicją i opozycją. Zamiast debaty stosuje się krótkowzroczną politykę ośmieszania przeciwników politycznych, które doprowadziły do morderstwa politycznego w Łodzi.
- Obniżenie rangi obchodów 30-lecia NSZZ Solidarność i przez to zaniedbanie promocji Polski na świecie przez podkreślenia znaczenia Solidarności w obaleniu nie tylko muru berlińskiego, ale i całego bloku sowieckiego.

Powyższe zagadnienia to tylko część bardzo negatywnych w skutkach działań Pana Prezydenta i Premiera RP. Wzywamy Rząd Polski do zrewidowania swojej polityki wewnętrznej jak i zagranicznej. Nasze pokolenie nie żyje tylko teraźniejszością, TU i TERAZ, ale też mamy obowiązki wobec przyszłych pokoleń naszych rodaków. W imię pokoleń Polaków, które pracowały, walczyły, które oddały swój najwyższy skarb – życie, wzywamy do podjęcia szerokich działań i konsultacji z całym społeczeństwem dla stworzenia programu Narodowego Zjednoczenia dla odbudowy Najjaśniejszej Rzeczpospolitej

Los Angeles 12/4/2010
Internowani Stanu Wojennego
Michael Mietek Dutkowski
Vice President Polish Agenda
Polish American Congress of Southern California
Chairman PAC Orange County & Inland Empire Chapter
Wiceprezes do spraw polskich
Kongres Polonii Amerykanskiej Poludniowej KaliforniiPrezes Oddzialu Orange County & Inland Empire


KORESPONDENCJA
Droga Pani Mieczyslawo! Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że możemy korzystać ze strony internetowej "Echo Chrystusa Krola", gdzie czytamy o Pani wizjach i przeżyciach duchowych. Mieszkamy obecnie w Szwecji, w której życie religijne jest ubogie, dlatego ktoś taki jak Pani jest nam bardzo potrzebny. Ośmielamy sie prosić o modlitwę w intencji naszej Rodziny ale takze o błogosławieństwo dla całej naszej Rodziny i naszej ukochanej Ojczyzny, Polski. W załączeniu serdeczne pozdrowienia. Bóg zapłać!
- Katarzyna z Rodziną.


-szukam-KORESPONDENCJA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochana Mieciu, bardzo dziękuję Dobremu Bogu i Tobie, za to wszystko, co nam dajecie.
Bardzo Ciebie proszę o umieszczenie na stronach Echa Chrystusa Króla naszego WEZWANIA. Pragniemy wysyłać na adres Episkopatu (pocztą , mailami) oraz do J.E. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce wezwanie, aby nie zwlekając przeprowadzili Intronizację Chrystusa Króla Polski. Trzebaby tak to zrobić, aby można było zapisać je, wydrukować i wysyłać po podpisaniu.
Zacznijmy przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.


Jeśli naszą akcję poprzedzimy wielkę modlitwą - szczególnie 8 grudnia w Godzinie Łaski dla Świata, to jest wielka nadzieja, że pasterze obudzą się a równocześnie inicjatywa ta dotrze do wiadomości Ojca Świętego Benedykta XVI poprzez nuncjusza.

Po tym, co dokonało się w Świebodzinie, gdzie byli zarówno biskupi jak i różne władze, gdzie głośno wypowiedzieliśmy Akt Intronizacji, może znajdą się kolejni biskupi, kolejne władze?
Wymodlimy to.
Chrystus Król w znaku Swojej Figury w Świebodzinie pobłogosławi Polsce, przyjmie nasze wezwania i modlitwy - tak mówiła Pani Weronika, tak ufamy wszyscy.
Serdecznie pozdrawiam wraz z modlitwą Krystyna

PS: Ja proponuję "WEZWANIE" posyłać listami tradycyjnymi a najlepiej poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem. Ktoś musi podpisać a poczta odesłać. Za 2 listy koszt ca 10.0 zł Poczta e-mailowa nie będzie przyjmować - o tym doskonale wiemy zwłaszcza, że muszą mieć specjalne skrzynki do użytku poufnego i własnego.


KLIKNIJ i wydrukuj, podpis, wyślij


KORESPONDENCJA - AMERYKA - AMERYKA
Jesse Ventura na ratunek Ameryce i światu- KLIKNIJ


-szukam-Prezentacja nowej książki Benedykta XVI pt. „Światło świata. Papież, Kościół, znaki czasu” odbyła się dzisiaj w Watykanie. Jest to już trzeci wywiad-rzeka przeprowadzony z papieżem przez niemieckiego dziennikarza i pisarza Petera Seewalda. „Mam nadzieję, że książka ta będzie dobrze służyła wierze wielu osób” - powiedział Benedykt XVI pod koniec audiencji, podczas której wręczono mu różne wydania książki.
KLIKNIJ


KORESPONDENCJA - dotyczy SZCZEPIONEK
Czy są jakieś szanse coś z tym zrobić? Witam, Jestem Polakiem i mieszkam z żoną i dzieckiem we Francji, gdzie pomyłkowo zaszczepiłem się na AH1N1, pomyłkowo bo myślałem, że to szczepienia na zwykłą grypę za którymi też nie byłem zwolenniiem. Naszło mnie coś żeby się zgodzić a później się okazało, że to była szczepionka AH1N1. Później po krótkim czasie dostałem szoku anafilaktycznego, przez co o mało nie zmarłem. Piłem wówczas wódke polską, którą zgoniłem skutki na chemiczne jej związki, później po kilku miesiącach doznałem drugi raz szoku i znów karetka zabrała mnie do szpitala. Po wyjściu z niego skojarzyłem że jadłem pistacje i mnie zaczęło swędzić podniebienie a po bardzo szybkim czasie uderzenie ciśnienia i mocne bicie serca a później zacząłem tracić przytomność, brak możliwości poruszania się, oddychania , jak to jest przy alergii, na orzechy alergii, która jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia. Wtedy zrozumiałem przyczynę moich problemów ze zdrowiem i że to dzięki temu szczepieniu mam teraz tą alergie. Proszę mi napisać, czy mogę tą firmę jakoś zaskarżyć, coś zrobić z tym, żeby nie uszło im to na sucho. Bo wiem że nie tylko mi zniszczyli po częsci życie ale również zabrali je calkowicie wielu ludziom. Czy są jakieś szanse coś z tym zrobić? Co pan o tym myśli? Dziękuję z góry i pozdrawiam — Artur

Piotr Bein: Pandemicznym złoczyńcom uszły wielkie zbrodnie w zw. ze świniokiem i wielu innymi eugenicznymi działaniami przeciw ludzkości. W Polsce nie było sprawiedliwości dla bezdomnych zamordowanych testami scypionek, a dzieci chorują od niepotrzebnych, trujących szczepionek i są okaleczane na całe życie… Zaskarżyć można, tylko trzeba mieć szczwanych mecenasów i duuuuużo kasy. Zaskarżenia przez Jane Burgermeister i in. wymanipulowano do kosza. Ale są przypadki pomyślnych akcji przeciw podobnym draniom, np. producentom tytoniu w USA, które doprowadziły do zdemaskowania zbrodniczych praktyk produkcyjnych i marketingowych oraz trucizn i uzależniających dodatków, zawartych w wielkoprzemysłowym tytoniu i papierosach z pelńą świadomością producentów (szukaj Mirosław Kulowski na necie).

Zdrowia jednak procesy sądowe nie przywrócą. Można poszukać na sajtach specjalistycznych, czy jest wyjście na poprawę obecnego stanu zdrowia. Było nieco na Grypa666 w czasie „pandemii”, jakaś Amerykanka wykaraskała się z paraliżu po scypionce. Czytelników znających temat proszę o listy.


KORESPONDENCJA
Droga Mieczysławo odnoszę wrażenie, że jakiś człowiek, jacyś ludzi sprawili Ci przykrość. Ja piszę od siebie, co dla mnie znaczą Twoje rozmowy z Panem Jezusem. Są dla mnie - powiewem ożywczej prawdy, nadzieją, pocieszeniem , moje serce łaknie sprawiedliwości i prawdy, a gdzie mam jej szukać, jeśli nie na Twojej stronie? . Serce moje krwawi, że żyjemy w tak zakłamanym świecie. Niech dobry Bóg nie zostawia nas samych sobie. Kochana cierp i pracuj, Cierp i nie zrażaj się, Cierp i przynoś nam pocieszenie, bo jak zacytuję: "Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Kochana jednym słowem jesteśmy z Tobą, na dobre i złe. Jeśli potrzeba Ci bylo tego mojego skromnego słowa pocieszenia, to Ci nim służę. Bożena .

odp Mieczysłąwy:
Bóg zapłać za te piękne słowa. MK


KORESPONDENCJA
POLACY - NIE WSTYDŹCIE SIĘ BYĆ POLAKAMI !
Kto zna osoby z tego okresu i szczegóły to trzeba się sprężyć i pomóc. Dziś ON a wcześniej, lub teraz lub później ja, my , IIIRP. "KATYŃ" to cd. twierdzenia osi:" Berlin - Moskwa", że Polska to pomyłka Traktatu Wersalskiego.... Krzysztof.

KLIKNIJ i czytaj


Zwracam się z prośbą, do sympatyków Strony "ECHO..... czy pojęli by się przekonwertowania wygłaszanych homilii ks. Piotra Natanka z Christus Vincit-TV na opracowania tekstowe. Wiele osób o to prosi.
Proponuję od wygłoszonej homilii z 21 listopada br.
Dla wielu osób homilie są niedostępne z uwagi na dysponowanie starym sprzętem.
Dla wielu osób w formie tekstowej i czytelnej byłyby bardziej dostępne i podawane osobom nie mającym komputerów.
Z gorącą prośbą i podziękowaniami
Mieczysława

-szukam-


Ta bardzo ważna informacja może uratować czyjeś życie Przeczytanie tego tekstu zabierze tobie tylko parę sekund. prześlijcie ten e-mail dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie (dostępne w internecie)
1. JAK PRZEŻYĆ ATAK SERCA KIEDY JESTEŚ SAM
2. JAK ROZPOZNAĆ WYLEW?
3. NR ICE W TWOJEJ KOMÓRCE


Ad.1. JAK PRZEŻYĆ ATAK SERCA KIEDY JESTEŚ SAM Powiedzmy, ze jest 18.15 i wracasz do domu samochodem (oczywiście sam) po niezwykle ciężkim dniu pracy. Jesteś naprawdę zmęczony i sfrustrowany. Nagle odczuwasz SILNY BÓL w klatce piersiowej, który zaczyna promieniować w kierunku ramienia i w górę w kierunku szczęki. Jesteś w odległości zaledwie kilku kilometrów od swojego szpitala. Niestety, nie wiesz czy będziesz w stanie tam dotrzeć. Byłeś szkolony w udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku zawału serca, ale człowiek który prowadził szkolenie nie powiedział Wam jak postępować z samym sobą JAK PRZEŻYĆ ATAK SERCA KIEDY JESTEŚ SAM?
KLIKNIJ czytaj więcej


MERKURY: Znów stara zgraja szczęśliwym trafem,
                    Znów stara zgraja szczęśliwym trafem,
                    bez głów, bez planów, za to z rozmachem
                    do żłobu toczy swe tłuste cielska
                    Idzie Platforma Obywatelska !
Do sądu złodziej śmiało ucieka
Bo wszak korupcja prawem człowieka !
Czar PRL-u wraca do formy
Wdzięczni jesteśmy ludziom z Platformy ?!
                    Zwrot w dyplomacji to rozdział drugi
                    Od dziś będziemy świadczyć usługi
                    Dla Władimira i dla Angeli.
                    Czas na kolanach iść do Brukseli !
Szef MSZ-u już ma kaganiec
Śląsk i Pomorze weźmie Germaniec
Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa
Vivat Platforma, Vivat Europa !
                    Angela z Ritą ręce zaciera,
                    By na wschód ruszyć tropem Hitlera,
                    A za nią ziomków procesja tłumna
                    Vivat Platforma, piąta kolumna.
Za tawariszcza Tuska zdarowie
Piją Gazpromu oligarchowie
Władimir Putin z radości śpiewa:
Nu tiepier budiet kak za Breżniewa
                    Odwrót z Iraku, z Afganistanu
                    Osama śmieje się spod turbanu,
                    Taki sojusznik jak Tusk się przyda
                    Vivat platforma i Al-Kaida !
Koniec z lustracją ! Koniec rozliczeń !
Dla konfidentów to koncert życzeń
Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci
Vivat platforma i konfidenci !
                    Niech żyje wolność! Ćpun na wagarach
                    Łbem durnym kreci w dymu oparach
                    Całkiem legalnie ćmiąc porcję zielska
                    Vivat platforma Obywatelska !
Niech żyje miłość ! rusza parada
Sprośnych pedałów cała gromada
Gzdzi się bezwstydnie wśród publiczności
To dar Platformy ! tryumf wolności !
                    Elektoracie ! Wyborco durny !
                    Gdy będziesz wrzucać głos swój do urny,
                    A chcesz być sługą Niemca i Ruska,
                    Dalej popieraj Donalda Tuska
KLIKNIJ


ZAPRASZAM PAŃSTWA DO ZAKUPIENIA KSIĄŻEK
MOJA MISJA W ZIEMI ŚWIĘTEJ
BYLIŚMY W MEDZIUGORJU
autorka HELENA SOSNOWSKA

można zakupić: Helena Sosnowska
ul. Formińskiego 5/2 08 - 110 SIEDLCE
tel. 025 - 632-4939, kom. 0604819756


5 grudzień 2010 r.

NIECH JEGO IMIĘ TRWA NA WIEKI, JAK DŁUGO ŚWIECI SŁOŃCE, NIECH TRWA JEGO IMIĘ.


EWANGELIA Mt. 3, 1 -12
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie". (....) "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego."(....) "Wydajcie godny owoc nawrócenia." (....) "Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszym jest ode mnie; (....) On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze, a plewy spali w ogniu nieugaszonym "


Adwent nie ma dzisiaj wielu przyjaciół. Znika z przestrzeni publicznej,a nawet chyba z obyczajowości wielu ludzi.. Pozwalamy się okradać, zwłaszcza mediom z bardzo ważnego wymiaru życia duchowego. Brońmy Adwentu z całym jego bogactwem, refleksją,roratami, lampionami, z wysiłkiem człowieka włożonym w duchowe przygotowanie na porzyjście Pana. Rekolekcje parafialne, dni skupienia, nieśpieszna lektura Pisma Świętego, dobry gest wykonany bezinteresownie, pojednanie z bliskimi i dalszymi, to wszystko buduje człowieka i przygotowuje na wyjątkowe spotkanie.

Panie Jezu - Jacek bardzo Cię prosi, abyś mu pomógł "podnieść się". Chce zaprzyjaźnić się z Tobą ale nie jest pewien czy mu wybaczyłeś grzechy?
Pan Jezus:
                     Jacek - synu Mój - patrz na Mnie, czy Ja kogokolwiek potępiłem, gdy jeszcze żyje? I ciebie nie potępiam. Spróbuj spojrzeć Mi prosto w oczy i powiedz: "Panie Mój - przebacz mi moje grzechy, upadki, zniewolenia i zapomnij. Ja zrozumiałem swoje błędy i chcę być dobrym człowiekiem i pożytecznym bliźnim - tylko dopomóż mi. Wyciągnij do mnie Swoje Święte dłonie i uchwyć mnie tonącego w rozpaczy i zaniedbaniu. Uchwyć mnie - proszę Cię za kark, tak za kark i potrząśnij abym nigdy już nie mógł upaść. Szczęście pochodzi tylko od Ciebie.Ty widzisz Panie mój i Królu, że ja podnoszę się, że ja chcę żyć w zgodzie z całym Niebem. Tak mi dopomóż Bóg - Jezus Miłosierny.

Panie Jezu - Mariusz, bardzo dobry i pokorny chłopiec pyta, czy podoba Ci się jego sposób na życie. Ciągle zdaje mu się, że coś jest źle z jego strony.
Pan Jezus:
                     Synu Mój, sam zapytaj Mnie. Ty jesteś bardzo blisko Mnie i daję ci natchnienia. Ty już wiele rozumiesz, ale musisz wiedzieć, że Ja nikomu niczego nie nakazuję, bo szanuję wolną wolę waszą, ale ty przecież słyszysz Mnie w swoim sercu. Czyń tak, jak ci podpowiadam. Ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś dzieckiem Moim, kochanym dzieckiem Moim. Nigdy nie czyń nic emocjonalnie. Przestrzegaj Przykazań Moich a będziesz zbawiony. Tak ci dopomóż Bóg - Jezus Chrystus - twój Przyjaciel.

Panie Jezu - Maria przyjęła cierpienia za kapłanów i ludzie modlą się o umocnienie jej.
Pan Jezus:
                     Tak dziecko - Ja potrzebuję chętnych do współpracy ze Mną, do współcierpienia ze Mną. Organizujcie modlitwy wstawiennicze. Wspomagajcie siebie nawzajem. Teraz nadeszły czasy ostateczne, które będą tyle trwały, na ile wy jesteście gotowi. Jezus Pan wszechczasów.

Panie Jezu - proszą Cię o pomoc w ratowaniu pewnego małżeństwa.
Pan Jezus:
                     Dziecko Moje, jak ktoś nie chce chodzić Moimi drogami, to jestem smutny, bo wiem, jak będą cierpieć. Nieustawajcie w modlitwach i postach. Najskuteczniejsze są Nowenny. Jezus pomagający wam.

Panie Jezu - Ilona prosi Cię o błogosławieństwo dla siebie i rodziny.
Pan Jezus:
                     Jeżeli Duch Święty prowadzi cię do Mnie, to i Duch Święty przemienia twoje serce. Proś Go o to, abyś jak najszybciej Go usłyszała, bo każdego dnia szkoda, gdy przeżywasz go ze szkodą na duszy. Dobrze dziecko, że usłyszałaś natchnienie- korzystaj z niego. Zawsze pytaj Mnie, bo jestem tuż obok ciebie i patrzę na ciebie. Spowiedź Święta szczera jest podstawą do dobrego i uczciwego życia. Jezus twój Przyjaciel.

Dla Ireny:
Pan Jezus:
                    Modlić się można za wszystkich i trzeba nawet. Bez modlitwy nie ma życia. Jeżeli się modlicie, to proście Ducha Świętego o natchnienia, o pomoc, o prowadzenie. Zawsze rozważajcie sercem słowa, ktore wypowiadacie. Baczcie, abyście nie byli zwodzeni i nie zapatrywali się w siebie. Jezus - Pan wasz.

Dla Wioli:
Pan Jezus:
                    Dziecko Moje - zachowuj Moje Przykazania i wymagaj od twoich najbliższych tego samego. Jezus Chrystus.

W kościele był wystawiony Najświętszy Sakrament i przychodzi Mejsykanie adorować.Pana Jezusa. Piękne dawali świadectwo wiary ci ludzie. Podchodzili z wielkim szacunkiem dla Pana Boga a odchodząc szli tyłem aby oddać chwałę Królowi. Niektórzy kilka metrów podchodzili na kolanach.
Pan Jezus:
                     Widzisz Mieczysławo, jak oni spontanicznie reagują. Całym sercem dziękują Mi i proszą. Cześć Mi oddają. Wprawdzie różnie jest podczas Eucharystii, ale nie oni tu są winni - tak ich nauczono. Jezus Bóg.

Panie Jezu - pytają Ciebie, czy ruch Folkolare jest Twój, Boży?
Pan Jezus:
                     Każdy RUCH ma coś ze Mnie, ale także rozważajcie i badajcie. W takiej wielkiej ilości ludzi, zawsze znajdzie się ktoś, lub coś niezgodne z Moimi Prawami. Ale po co wam te Organizacje i Ruchy? Najlepszy dla was jest RUCH MARYJNY I RUCH RÓŻAŃCOWY. Wszystkie inne mają dwa zadania: dobre i złe. Jesteście ufni a nie zawsze to jest dobre. Dałem wam poznać ilu jest do posługi kapłańskiej wyznaczonych nie - Moich kapłanów. Ja nie wymagam dużo od was: Eucharystia, Różaniec, Droga Krzyżowa a wszystko przeżywane sercem i tak jak było w rzeczywistości. Ten czas lepiej przeznaczcie na rozważanie Pisma Świętego z udziałem kapłanów. Szukajcie prostych dróg do Mnie. Jezus - Droga

Pan Jezus:
                     Mieczysławo - przyjdź na całą noc, bo potrzebuję z tobą dużo rozmawiać. Potrzebuję bliskości twojego serduszka kochającego. Odpraw Drogę Krzyżową i współcierp ze Mną, bo mało jest chętnych nieść ból nawet duchowo.

Panie Jezu - bardzo dziękuję Tobie za piękną niespodziankę, ponieważ obdarzyłeś mnie ogromnym szczęściem a tak się czułem jakbym niedotykała ziemi, jakbym płynęła a nie jechała samochodem.Bardzo proszę o częste takie niespodzianki.

Kim Ty dla mnie jesteś
Nazarejski Jezu.
Nie sposób wyrazić tego
jednym słowem.

                    Jesteś pieśnią mej duszy
                    i radością serca.
                    Najważniejszym Ty znakiem
                    na życiowej drodze.
Jesteś ukojeniem
na wszelkie zranienia.
Jesteś siewcą pokoju.
nieznanego światu.

                    Jesteś Drogą i Prawdą
                    Milosierdziem samym.
                    Jesteś mym Zbawicielem
                    i Łaskawym Bratem.

Antoni Bosak


6 grudnia 2010 r.

ŚW. MIKOŁAJA

"Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, (...) A była w Nim Moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. (....) On widząc ich wiarę, rzekł: "Człowieku odpuszczają ci się twoje grzechy". (...) Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. (...) Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: " Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj".

Jezus staje dziś przed nami, jako ten, który odpuszcza grzechy i leczy całego człowieka. W Dniu Św. Mikołaja, obdarujmy bliskich tym, co cieszy ale i modlitwą wstawienniczą.

Panie Jezu - jeżeli kapłan chodzi po kościele z Monstrancją i błogosławi ludzi Najświętszym Sakramentem to czy my powinniśmy czynić znak Krzyża Św.
Pan Jezus:
                     Po zakończeniu Eucharystii kapłan blogosławi ręką, a gdy trzyma Monstrancję, to Ja jestem żywy i wtedy oczywiście, że trzeba uczynić znak Krzyża Świętego. Jezus błogosławiący was często.

Panie Jezu - Paweł pyta, czy to Ty Panie mówisz do niego w natchnieniach?
Pan Jezus:
                     A któż by inny? Paweł - módl się o Dary Ducha Świętego, bo inaczej nie rozeznasz. Mówiłem ci dziecko, że jesteś Moim umiłowanym synem i niech się nie trwoży serce twoje, bo ty jesteś Mój, na zawsze Mój. Zbieram was dzieci Moje abyście były światłem dla innych i pomagały innym przyjść do Mnie".Jezus Pan Twój.

Panie Jezu - proszę powiedz, czy książka, którą mi przysłał Brat Piotr p.t. "Maria - Matka Jezusa" jest Twoim dziełem?
Pan Jezus:
                     Dziecko Moje - ile już książek powstało szkalujących Mnie. Nigdy, w żadnej głowie nie powinna powstać nawet myśl o nieczystości nawet myśli Mojej Matki i Mojego Opiekuna. Oni także bardzo bali się grzechu. Przecież wiecie, że żadne z nich nie chciało być razem a jedynie wtedy, gdy mieli zapewnione, że będą dla siebie jak brat i siostra. W żadnej głowie tych dwojga - nigdy nie powstała myśl nieczysta a w waszym świecie już tak wiele książek nas obraża. Moja Matka i Mój Opiekun - Józef od początku, odkąd rozumieli życie, nieustannie przepraszali Boga Ojca za wasze grzechy wszystkie a nie tylko te o nieczystości. Jest Mi bardzo przykro, że w umysłach dzieci Moich takie książki powstają. A wszystko zapowiadało się tak, jak Pan Bóg przykazał. Proszę was - nie podnoście waszej ręki na Mnie i na Moją świętość i czystość, ani na Moją Matkę Maryję. Módlcie się o Dary Ducha Świętego, abyście zawsze umieli rozeznawać. Tak wam dopomóż Bóg. Amen. Jezus Chrystus - Król i Bóg wasz". "Napisz do tego człowieka, że to nie pochodzi ode Mnie a wielu będzie podszywało się, że to Ja - oto tu, oto tam. Jezus Święty nad Świętymi, i Czystość nad czystością.


Dziękuję Ci Królu nasz.


7 grudnia 2010 r.

Ambrożego

EWANGELIA Mt 18, 12-14 Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak wam się zdaje ! Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, ktora się zabłąkała? (...) Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych".

W naszych sercach drzemią pokłady tęsknoty za pełnią życia w Bogu. Nie szuka się przecież byle czego. Każdy dla Pana Boga jest ważny.

Panie Jezu - czy akceptujesz pracę Andrzeja, bardzo ważne DZIEŁO o naszej Mamusi ?
Pan Jezus:
                     Tak synku Mój, pracowałeś pod natchnieniem Ducha Świętego. Tylko Bóg jest doskonały a ty bardzo się napracowałeś i to na chwałę Moją. Ty nawet nie wiesz, jak cię kocham i przytulam. Ty Andrzeju - wszystko, co ci nie służy oddawaj Mnie a Ja zajmę się tym wszystkim. Nie zatrzymuj swojej pracy. Zrób swojej Mamie przyjemność i niech ujrzy świat te wszystkie CUDA. Amen. Jezus - Król - Bóg.

Panie Jezu - Piotr pyta, czy dobrze zachował się w rozmowie z dziewczyną i czy to jego zachowanie podobało się Tobie?
Pan Jezus:
                     Oj, te dziewczyny, te dziewczyny - nie umieją cenić swojego skarbu. Szastają na wszystkie strony swoimi wdziękami, które mają w darze od Boga. Ty Piotr ceń się i szanuj a będziesz szanowany przez ludzi a nade wszystko przeze Mnie, a na tym najbardziej ci zależy. Piotr, kocham cię, opiekuję się tobą i pamiętaj "idź pod prąd", bo z prądem rzeki płyną ścieki. Piotr - rozmawiaj ze Mną a Ja podpowiem wiele. Uważaj, pamiętaj, rozważaj. Jezus Chrystus - Przyjaciel.


-szukam-Ambroży, właśc. Ambrosius Aurelius, scs. Swiatitiel Amwrosij, jepiskop Mediołanskij (ur. ok. 339 r. w Trewirze , zm. 4 kwietnia 397 r. w Mediolanie) – arcybiskup Mediolanu, święty Kościoła katolickiego, ojciec i doktor Kościoła, święty prawosławny.

Żywot świętego
Ambroży zarządzał rzymskimi prowincjami Ligurią i Emilią, był prawnikiem i doradcą cesarzy Gracjana i Teodozjusza I Wielkiego. Został wybrany biskupem. W momencie konsekracji oddał Kościołowi i ubogim cały swój majątek. Prowadził spór z arianami, zwalczał herezję ariańską. Przez dwa miesiące wytrzymywał oblężenie arian w bazylice Porziana w Mediolanie.

Działalność biskupia
Zostawszy biskupem, postanowił pogłębić swą formację teologiczną pod kierunkiem kapłana Symplicjana, z resztą jego następcy na stolicy biskupiej w Mediolanie. Studiował przeważnie pisarzy greckich, ponieważ dobrze znał język grecki. Zainteresował się Orygenesem. Znał pisma Klemensa Aleksandryjskiego, św. Atanazego, św. Bazylego Wielkiego, św. Cyryla Jerozolimskiego, św. Grzegorza z Nazjanzu i innych. Znał też dzieła pisarzy niechrześcijańskich, np. Filona z Aleksandrii i Plotyna. Doszedł do niezwykłej erudycji w teologii, tak że swobodnie nauczał lud i objaśniał Pismo Święte. Był bardzo gorliwym duszpasterzem i wybitnym mówcą. Wiele wysiłku wkładał w przygotowanie katechumenów, głównie poprzez głoszenie katechez mistagogicznych. Energicznie i skutecznie występował przeciw arianom. Dzięki jego działalności potępiono przeciwników postanowień I Soboru Nicejskiego i zdjęto ich ze stanowisk biskupich. Przyczynił się walnie do zakończenia kontrowersji ariańskiej na Zachodzie. Jednocześnie słynął z dobroczynności. Podczas najazdu Gotów w 378 r. polecił przetopić kościelne naczynia liturgiczne w celu uzyskania środków na pomoc dla biednych. Cieszył się wielkim autorytetem nie tylko u wiernych swojej diecezji, ale nawet u cesarzy, chociaż stawiał im często wysokie wymagania. Zmarł w Wielką Sobotę, 4 kwietnia 397.


-szukam-

KORESPONDENCJA
Życzę Wszyatkim, aby Maleńki Jezus narodził się w sercu każdego człowieka, prosząc - zatroszczcie się o ten najcenniejszy Skarb Pozdrawiam adwentowo + - z Panem Bogiem - Barbara


NAJLEPSZY PREZENT POD CHOINKĘ DLA KAŻDEGO
Zamiast dokonywać zakupu zbędnych rzeczy, które po nie długim czasie sie wyrzuca, polecam książkę w 4 tomach "ORĘDZIE NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁASNIE NADESZŁY" są to orędzia Jezusa Chrystusa spisane przez apostołkę Agnieszkę. Te książki są pobłogosławione szczególną łaską, kto kolwiek przeczyta choćby nie wiele nawróci się (jest to prawda, są na to dowody).

W orędziach Pan Jezus nasz Bóg i Król ukazuje jakim jest Kochanym przyjacielem bliskim (dla wszystkich którzy chcą go kochać i być blisko niego), Pan Jezus odsłania przeróżne tajemnice które były zakryte do ej pory przed każdym człowiekiem, mówi o czasach w których żyjemy i o tym co się ma wydarzyć w niedługim czasie (za naszego życia), Bóg przekazuje również wskazówki dla człowieka w jaki sposób ma ukształtować, uformować, na rodzic się na nowo by nie zostać potępionym i żyć w przyszłym bliskim KRÓLESTWIE BOŻYM. Te wszystkie orędzia są spisywanie od kilku lat, aż po dzisiejszy dzień, więc na pewno są one odniesieniem do naszego życia teraźniejszego i przyszłego.

Dział wysyłkowy:
Pani Janina Zawadzińska - (0048) 664 466 067, (0048) 506 562 737


GODZINA ŁASKI 12 - 13 GODZ. 8 GRUDNIA
Jutro o 12ej godzinie w południe łączymy się we Mszy Świętej otwarci na Łaskę za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej. Kto jak może, modlitwa Anioł Pański, wykonywana Praca , posługa Bliźniemu, nie wyłączaj się! W intencji Pokoju w Świecie i w każdej ludzkiej Duszy, za ciepiących i osiągających początek stanu DUCHA!! ZA SIEBIE O Łaskę na ostatnią Godzinę, gdy będziesz przeżywał Śmierć swego Ciała!!! A także za Tych, którym pomożesz przygotować się na Tą Chwilę. Za Teraz konajacych, za cierpiących w Czyśćcu!! O nawrócenie siebie i Bliźnich! O Tej godzinie wyjątkowo odprawie Msze Świętą w naszym Sanktuarium Miłosiernego Jezusa Króla Wszechświata , włączając Twoje intencje z radością i ufnością Miłosiernemu Jezusowi Królowi Wszechświata ks Radek


PAMIĘTAJMY! - 8 GRUDNIA GODZ. 12 - 13
GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA. Matka Boża, objawiając się pielęgniarce Pierinie Gilli, we Włoszech, w Montichiari, w święto Niepokalanego Poczęcia , 8.XII.1947 powiedziała:
-" Życzę sobie, aby Mnie wzywano i czczono, jako Maryję Różę Mistyczną, Matkę Kościoła".
- Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe od 12- 13 godz. GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA " Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia.
-" Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą Łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga". " Pan , mój Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci".
-"Powiadomcie jak najprędzej Papieża Piusa XII, iż jest Moim życzeniem , aby ta Godzina Łaski była (rozszerzana) i praktykowana na całym świecie".
-"Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu, a otrzyma ode Mnie łaski"
-"Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski."

Wg ks.A.M.Weigla Rosa Mystica, Montichiari-Fontanelle.1976. Książka z kościelnym zezwoleniem druku z 12.2.1974. i 9.9.1975. Imprimatur: ks. biskup dr Rudolf Graber (RFN).


8 grudzień 2010 r.

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

EWANGELIA Łk1,26-38 Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:

Ewangelia na Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny to scena Zwiastowania. Sprawę wyjaśnia kolekta: "Boże,Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie". Tę prawdę i tajemnicę wychwalamy i podziwiamy w dzisiejszej uroczystości. Przydałoby się coś wziąć z Maryi, z jej wiary, determinacji i wierności.


ŻYWOT MATKI BOSKIEJ
„Powinnam wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, która miała miejsce w tym samym czasie. Wraz z rozkazem okazywania posłuszeństwa Wcielonemu Słowu aniołowie otrzymali polecenie uznania za swoją Monarchinię tej „niewiasty", w której łonie Jednorodzony przyjąć miał ciało ludzkie. Niewiasta ta, bowiem będzie ich Królową i Panią wszystkich stworzeń; pod względem łask i chwały przewyższać będzie Ona wszystkich aniołów i ludzi. Równocześnie Wszechmocny ukazał aniołom Najświętszą Maryję Pannę w znaku, czyli w obrazie.
Dobrzy aniołowie w największej pokorze przyjęli ten rozkaz Pański i sławili potęgę Najwyższego i Jego tajemnice.
Przy objawieniu tej tajemnicy i tego przykazania Lucyfer z gromadą swoich zwolenników uniósł się jeszcze większą dumą i pychą, bluźniąc straszliwie. W niepohamowanej złości, wzywając swych zwolenników, zwrócił się przeciwko Stwórcy tych wielkich cudów wołając: „Niesprawiedliwe są te rozkazy. Przynoszą ujmę mej wielkości. Dlatego tę Istotę, na którą Ty, Panie, spoglądasz z taką miłością, którą chcesz obdarować takimi wspaniałościami, ja będę prześladował i zniszczę Ją. Użyję w tym celu całej mojej siły i chytrości. Niewiastę tę, Matkę Słowa, strącę z wysokości, na którą zamierzasz Ją wynieść, a zamiar Twój w rękach moich w proch się obróci".
Straszliwa ta pycha pobudziła gniew Pański i Bóg rzekł do Lucyfera: „Niewiasta ta, której uczcić nie chciałeś, zetrze twoją głowę. Ona cię zwycięży i zniszczy twą władzę. I chociaż przez pychę twoją świat pozna śmierć, to jednak przez pokorę tej Niewiasty śmiertelnicy otrzymają życie i Zbawienie. Oni odbiorą zapłatę i otrzymają koronę, którą ty utraciłeś".
Zaledwie smok usłyszał te wyroki Boga, odpowiedział pełen złości i pychy, wygłaszając groźby przeciwko całemu rodzajowi ludzkiemu. Jednak dobrzy aniołowie uznali sprawiedliwy gniew Najwyższego okazany Lucyferowi i innym upadłym aniołom, i walczyli z nimi bronią rozumu, rozsądku i prawdy. Wymawiając owe słowa, którym nic nie zdoła się oprzeć:, „Kto jest, jako Bóg!" święty książę Michał strącił z nieba zamienionego w smoka Lucyfera i jego stronników.
Niewdzięczni aniołowie stali się przez swoje grzechy niegodni wiecznego oglądania Boga; pamięć ich została wymazana z Jego ducha, w którym na mocy udzielonych im darów była zapisana. Stracili oni prawo do miejsc, które gdyby się okazali posłuszni były przeznaczone dla nich; prawo to przeszło na ludzi, którym przekazane zostały teraz te miejsca. Wszelki ślad po upadłych aniołach został zupełnie zatarty i nic już po nich w niebie nie pozostało”.

>>KLIKNIJ<< Mistyczne miasto Boże
>>KLIKNIJ<< Traktat
>>KLIKNIJ<< Matka Boża z Guadelupe


KLIKNIJ- Adwent - Zapal swiece


Szczesc Boze bardzo prosze o umieszczenie na stronie intenetowej informacji o mszy swietej w intencji ojczyzny I offer Smolensk tekst ogloszenia ponizej I w zalaczniki

Zwracamy sie z uprzejma prosba o umieszczenie informacji i zaproszenia na Msze sw w intencji Ojczyzny ktora sie odbedzie 10 grudnia w Kosciele Matki Bozej Czestochowskiej na Brooklynie,
Parafia Matki Bozej Czestochowskiej, słuchacze i członkowie Rodziny Radia Maryja NYC, członkowie Rodzin Katyńskich, Związku Sybiraków na obczyźnie, Polonijne Stowarzyszenie "Passerelle", polscy członkowie Miedzynarodowej Wspólnoty "Sw. Jana Chrzciciela" oraz Wszyscy dla których Polska Racja Stanu jest ważna

Zapraszają na:
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny poświęconej intencji ofiar katastrofy Smolenskiej 10 kwietnia 2010, elity pomordowanej w Katyniu w 1940 oraz wszystkich innych którzy oddali życie za Ojczyznę 10-tego dnia każdego miesiąca


Radio Maryja rozmodliło Naród
HOMILIA JE KS. BP. KAZIMIERZA RYCZANA,
ordynariusza kieleckiego, wygłoszona w czasie Mszy św. z okazji XIX rocznicy powstania RADIA MARYJA W Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej pomocy w Toruniu, 4 grudnia 2010 r. Więcej na str. http://www.naszdziennik.pl
Doczekaliśmy 19. rocznicy działalności Radia Maryja. Niektórzy leciwi zwolennicy tego wspaniałego Radia już nie żyją. Wspominamy ich dziś podczas rocznicowego dziękczynienia. Wspominamy kapłanów, siostry zakonne, profesorów, konferencjonistów, artystów i słuchaczy, którzy modlitwą, wiarą i jałmużną budowali tę kuźnię świadomego katolicyzmu. Prosimy zatem was, stojących przed tronem Baranka, zechciejcie dołączyć się do naszego narodowego dziękczynienia. Was także - zjednoczonych przy ołtarzu w Polsce i za granicą - proszę: śpiewajmy Bogu uroczyście "Te Deum laudamus" za dar Radia Maryja.
1. Radio Maryja toczy bój o miejsce Boga w naszej Ojczyźnie i w świecie. Nikt nie wierzył, że dzieło o. Tadeusza, redemptorysty, przeżyje i stanie się rozłożystym dębem, w którego cieniu poszukiwacze Boga będą oddychać powietrzem wiary. To początkujące dzieło polecił opiece Matki Bożej. Z Maryją wszyscy wyruszyli do boju o miejsce Boga w Narodzie.
- Czy walka o miejsce Boga jest uzasadniona? Jest uzasadniona!
- Skończyła się okupacja sowiecka. Okupacja komunizmu jest już przeszłością. My natomiast jesteśmy skażeni przeszłością, najbardziej tą bezpośrednią, gdzie panowało prawo partyjnego priorytetu. Wyzdrowienie z ideologii nie następuje automatycznie ze zmianą nazwy partii. Nawyki pozostają. Nawet modne się stało, by zaatakować Kościół i duchownych. Uzdrowienia nie spowodowała automatycznie gruba kreska. Wyzdrowienie z tej choroby domaga się nawrócenia.
- O miejsce Boga trzeba walczyć. O Boga walczyli prorocy. O miejsce Boga walczyli apostołowie, misjonarze, święci, wyznawcy. Nie zapomnieli Bożych słów: "Słuchaj Izraelu - Jahwe jest naszym Bogiem - Jahwe Jedyny. Będziesz miłował twojego Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom" (Pwt 6, 4-7). Niech nie zapomną, że: Bóg jest pierwszy i nie ma spraw ważniejszych przed Nim.
Bóg jest pierwszy, potem dom.
Bóg jest pierwszy, potem miłość.
Bóg jest pierwszy, potem praca.
Bóg jest pierwszy, potem nauka.
Bóg jest pierwszy, potem Ojczyzna.
- O miejsce Boga w Narodzie trzeba walczyć. Walczył o Boga Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński. Walczył całe życie Jan Paweł II. A obecnie? NIE MAMY WSPOMNIENIA BOGA W NASZEJ KONSTYTUCJI. NIE DOPUSZCZONO BOGA DO TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO. Wypunktowuje się tezę o świeckości państwa. Świeckość państwa przeciwstawiana jest wierze religijnej, Kościołom i instytucjom religijnym. O taką Polskę, świecką, w swoich słowach walczy wprost pan premier. Świeckość państwa stała się laickim dogmatem przyjmowanym bez zastrzeżeń. Kto sprostuje te fałszywe tezy? Nie zrobią tego polskojęzyczne dzienniki. Może to zrobić tylko niezależna od politycznych wpływów rozgłośnia lub niezależna ambona.
2. Radio Maryja toczy bój o godność człowieka. Od godzin porannych prowadzi synów ludzkich przed tron Boga i przy pomocy modlitwy ukazuje, kto jest Panem tego świata, a kto jest stworzeniem. Pan całego świata nosi imię Boga Ojca. On mnie stworzył. On postawił człowieka na czele wszystkich stworzeń. On obdarzył mnie duszą nieśmiertelną. On mnie odkupił przez mękę i śmierć swojego Syna. Bóg nie prowadził dialogu ze zwierzętami, tylko z człowiekiem. Bóg nie objawił swojego imienia nierozumnym stworzeniom, tylko człowiekowi. Bóg przekazał swoją wolę, swoje przykazania całej ludzkości i dla wszystkich przygotował dom wiecznego przebywania. A niewierzący? Uczestniczą w tej samej godności. Nie ma u Boga równych i równiejszych. Nie ma lepszych partii i gorszych. Jeśli oceniamy je, to tylko według poszanowania praw człowieka
- Radio Maryja walczy o godność człowieka, o prawo do życia dzieci nienarodzonych. Trzeba być kompletnie ślepym na opinie naukowców i lekarzy, by twierdzić, że dziecko nienarodzone nie jest człowiekiem. Wołajcie głosem wielkim, niech słyszy cały świat i nasi lekarze, że zabicie dziecka nienarodzonego jest zbrodnią.
2) Wołajcie głosem wielkim, że eutanazja jest najzwyklejszym samobójstwem lub - zadawana przez innych - jest zwykłym morderstwem. Kto nie szanuje ludzkiego życia, wprowadza cywilizację pogaństwa i cywilizację śmierci.

- Mimo krytyki, mimo finansowego lobby, nie przestawajcie wołać, że zapłodnienie in vitro nie jest leczeniem, jest techniką, która ubocznie prowadzi do uśmiercania ludzkich istot.
- Wołajcie głosem wielkim, że nie ma niczego ważniejszego dla władzy, jak troska o zdrową rodzinę, której nikt nie zastąpi. Bez rodziny wyrastają sieroty. Bez rodziny nikt nie zazna ciepła prawdziwego domu. Walczcie o rodzinę i jej prawa. Demaskujcie szkodliwe zamiary władz samorządowych czy centralnych. Zaniepokoiło się społeczeństwo polskie publikacją, że od stycznia nastąpi wzrost VAT na obuwie i ubranka dla dzieci z 7 do 23 procent. Panie i panowie ministrowie! Nawet na rozkaz Unii Europejskiej nie zabijajcie polskiej dzietności i polskiej rodziny. Historia was oceni.
3. Radio Maryja toczy bój o prawdę codziennego życia. W demokratycznym społeczeństwie obywatel ma prawo do rzetelnej informacji i do prawdy. Przeżywaliśmy tzw. prawdę socjalistyczną, czyli prasowe kłamstwo. Doświadczaliśmy fałszu podręczników licealnych do historii napisanych przez rosyjskich autorów. Upokorzono nasz Naród stanem wojennym i kłamliwym uzasadnieniem jego wprowadzenia. Dziś poważne rozgłośnie przedstawiają komentarze do wydarzeń, a nie wydarzenia. Wiarygodne są wiadomości o pogodzie, kataklizmach i wypadkach drogowych. Spotkałem osoby, które po wysłuchaniu dzienników naszych stacji telewizyjnych mówią: "A teraz, o 8.00, sięgnę po dziennik Telewizji Trwam".
- Wkrótce minie osiem miesięcy, jak Naród przeżył jedną z największych tragedii - pod Smoleńskiem. Tragedia pochłonęła dojrzały owoc polskiej polityki, nauki, kultury. Minął okres urzędowej żałoby. Po niej zapanowała cisza informacyjna w środkach masowego przekazu. Rzekomo wymaga tego dobro śledztwa. Odnosi się wrażenie, że dzisiejszy świat władzy zmierza do wymazania z pamięci politycznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego i innych patriotów, którzy zginęli. Nie bójcie się, panowie, zmarłych. Nie bójcie się pomnika tragedii w Warszawie. Ulice i place Warszawy są godnym miejscem dla uczczenia tragedii Smoleńska. Kombatanci i płaczący po zmarłych powtarzają: "Sprzedali naszych zmarłych Rosjanom, a oni nas lekceważą". Niech Radio Maryja i "Nasz Dziennik" nie opuszczą sieroty i wdowy, którzy szukają prawdy. Poszukujcie prawdy, bo Naród ma do niej prawo. 4. Radio Maryja toczy bój o godność Narodu. O Narodzie i patriotyzmie mówili mi moi profesorowie w liceum. Niektórzy powrócili z frontu II wojny światowej. Większość z nich pamiętała okres międzywojenny i zryw odzyskanej Ojczyzny do życia w wolności. O Narodzie i patriotyzmie mówił mi mój tata. Trzeciego maja śpiewał pieśni patriotyczne. Dziś z dnia na dzień umniejszają się szeregi kombatantów, którzy odnowili sztandary, odbudowali lub zbudowali od nowa pomniki bohaterom, którzy dla Ojczyny poświęcili życie. Słuchajcie, odpowiedzialni za profil Radia Maryja i Telewizji Trwam! Mówcie o Narodzie i miłości Ojczyzny. Nasz Naród ma swoją historię. Na naród składają się osiągnięcia, zwycięstwa, porażki. Wyrazem prężności narodu jest jego kultura, jego wartości, jego osiągnięcia. Wykładnikiem kultury narodu jest jego język, jego literatura, jego poezja. Ojczyzna to ziemia wspólnego zamieszkania, której broni każdy członek narodu. W oparciu o wartości, znaczenie przywódców, przekonania religijne, historię, zagrożenia tworzy się etos narodu. Zdrady narodu nie może przebaczyć nikt, tylko Bóg. Miłość narodu nie jest nacjonalizmem. Rozmywa się nam pojęcie narodu i ojczyzny. EUROPA NIE JEST NASZĄ OJCZYZNĄ. PRAWODAWCĄ W NASZEJ OJCZYŹNIE JEST BÓG, nie Trybunał w Strasburgu, nie Parlament Europejski, gdzie uchwalono, że ślimaki są rybami. Nie zapomnijmy, że Radio Maryja do Ojczyzny należy. I wszystkie wydarzenia, które przeżywamy, też do Ojczyzny należą. W dniu święta odzyskania niepodległości ks. płk Sławomir Żarski wygłosił podczas Mszy św. w obecności pana prezydenta okolicznościowe kazanie na temat Ojczyzny i patriotyzmu. Otrzymał publiczną reprymendę od prezydenta za treść kazania. W dniu wczorajszym został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Takich praktyk nie było nawet za rządów SLD. Co by było, gdyby przemawiał dziś ksiądz Piotr Skarga? Słuchał go król, senatorowie i szlachta, którzy przyszli, aby się modlić. 5. Radio Maryja jednoczy Naród wokół wartości i modlitwy. 19 lat na antenie tegoż Radia płynie modlitwa brewiarzowa i modlitwa różańcowa. Wszyscy twierdzą zgodnie, że Radio Maryja rozmodliło Naród. Taka jest prawda. Każdy może włączyć się w nurt modlących się w tym samym czasie na terenie różnych kontynentów. Różaniec przestaje być wstydliwą modlitwą przypisywaną starszym kobietom. A oto krótki dialog. Do mieszkania zapukała koleżanka i zastała właścicielkę mieszkania modlącą się na różańcu z Radiem Maryja. - Co ty, modlisz się z tymi dewotkami? Ty, po wyższych studiach? - Modlę się z całą Polską i nie tylko, i czuję się zjednoczona z prośbami i troskami milionów ludzi. Dziękujemy Ci, Panie, za dar zjednoczenia naszych rodaków w modlitwie. Kto potrafi trzymać w ręku różaniec, ten nie chwyci do ręki kamienia ani noża. Kto potrafi trzymać w ręku róźaniec, ten nie targnie się nawet w trudnych chwilach na swoje życie. Kto potrafi modlić się wspólnie, ten nie będzie profanował krzyża. Ten stanie w jego obronie. Matko Niepokalana! Otocz swoją modlitwą dzieło Radia Maryja, by chwaliło Boga i pozostawało na służbie Kościoła, Narodu i każdego człowieka. Ta modlitwa niech będzie także życzeniem na dalsze lata posługi Ojczyźnie i Kościołowi. Amen. W dziale: Świętowaliśmy XIX rocznicę powstania Radia Maryja, Całą Polskę uczy oddychać powietrzem wiary Radio Maryja - 19 lat ofiarnej służby Bogu i Polsce, Przypomina o naszych korzeniach Niestrudzenie broni życia i INNE! Szeroko pojęte dzieło Radia Maryja jest jednym z największych w ostatnim XX-leciu, począwszy od 1989 roku. Nasz Naród, Kościół i państwo powinny być wdzięczne za niezwykły wkład tego katolickiego środowiska w odnowę Rzeczypospolitej
Czytaj ,,Nasz Dziennik”, oglądaj ,,TV Trwam”, słuchaj ,, Radia Maryja” Jedyne w pełni polskie i niezależne media!!!

Oprac. tekstu Jerzy P.

KLIKNIJ


KUSZENIE DUCHOWNEGO STANU
- CZYLI WYKŁAD LUCYFERA
Autor- Brat Bogumił Adamczyk
Znowu w tajemnej Sali tłum czartowski wzbiera,
By wysłuchać następnej, lekcji Lucyfera.
„Ważne sprawy - rozpoczął - mam dzisiaj wyłożyć,
Stąd grobowe milczenie niech nastanie w loży”.
                     Gdy się uspokoili dusz uwodziciele,
                     Lucyfer wystrojony, jakby na wesele,
                     W inny sposób przedstawia temat zagadnienia;
                     „Czy wiecie, kto grzeszników na świętych przemienia?
Nie Michał z Aniołami, ani święci z Góry;
Największym cudotwórcą - to ten klecha, który
Zasiada w słuchalnicy, lezie do ołtarza ........
On w najpodlejszej duszy mocą Chrysta stwarza,
                     Życie nadprzyrodzone, niszcząc grzech uprzednio.
                     Nawet gwiazdy w przestworzach przed klechami bledną,
                     Bo w kapłańskiej posłudze równi Wszechmocnemu !
                     Ten wykład najważniejszy jest ze wszystkich przemów,
Jakie wam wygłosiłem, teraz wam wykażę,
„Jak kaptować kapłana, by wzgardził ołtarzem,
A tym samym i Zbawcą, u którego służy ....”
Tu drapnął się w czuprynę swym pazurem kurzym,
Jakby nie wiedział, z której ma rozpocząć beczki.
                     „Na pastwisku - zagadnął - pasą się owieczki,
                     Białe, tłuste, wesołe .... Pośrodku zaś stada
                     Chodzi pasterz skupiony i całością włada.
Gdy spostrzeże, jak owca schodzi na manowce,
Wszystko daje z siebie, by zawrócić owcę:
Żal mu nawet jednego zagubić kopyta.
A gdy wilki zachodzą, wówczas lagę chwyta
                     I z narażeniem życia broni swych owieczek.
                     Nawet nad parszywymi, roztacza swą pieczę!
                     Kto chce zagrabić owce, musi bić w pasterza !
                     Właśnie do tej potyczki, ta opowieść zmierza.”
„Kapłan jest duszpasterzem: wy bądźcie wilkami !
Musicie podbić księży, by władać duszami.
Na próżno podchodzicie poszczególne dusze,
Gdy klecha z tej batalii na cało wam uszedł.
                     On z powrotem je woła, o ile je kocha,
                     I zaleczy im rany, nawet dziewka płocha
                     Zatęskni za kościołem, pójdzie do Spowiedzi,
                     Gdy zobaczy, że pasterz w słuchalnicy siedzi.
I cóż wam przyjdzie z tego, że ją w szponach macie,
Jeśli się znów pojedna z Chrystusem przy kracie?!
Trzeba dążyć, by pasterz chwycił się na sidło,
A wkrótce ich owieczki będą żyć jak bydło:
                     Bez Spowiedzi, bez Łaski, w pijaństwie, w rozpuście.
                     Księży stokroć od stada więcej razy kuście,
                     Bo trud się wam opłaci - Lucyfer wam gada !
                     Wykolejony pasterz pociągnie pół stada,
A w kościele wywoła ogromne zgorszenie,
Które będzie przechodzić w setne pokolenie,
Jak w przypadku Focjusza, Kalwina czy Lutra,
Nie skończył bym wymieniać przykładów do jutra,
                     Ale chcę inne sprawy, poruszyć tu jeszcze,
                     A czasu mam zbyt mało, teraz podam kleszcze,
                     W jakie należy łapać załogę ołtarzy;
                     Zakładam, że już znacie jako łowcy starzy
Wiele chwytów wabienia stanu duchownego.
Posłuchajcie w tej sprawie jeszcze mistrza swego.
Pokusy na kapłanów są całkiem odmienne :
Muszą być w filozofię kłamliwą brzemienne,
                     Bo macie do czynienia z sztabem wykształconych.
                     Należy skrzętnie ukryć rogi i ogony,
                     By przed czasem nie zdradzić swego pochodzenia.”
                     Zacznijcie od wspólnego wszelkich wad korzenia,
Wiecie, co mam na myśli: „Super vult videri” -
W ich języku superbia i to wyższej serii :
Pycha innymi słowy klechów zawieruszy !
Po grzechu pierworodnym nie ma jednej duszy,
                     Mniej czy więcej sobkostwem i pychą dotkniętej,
                     Za wyjątkiem Dziewicy bez grzechu poczętej.
                     Księża przecież nie z Nieba na ziemię spadają,
                     Choć niektórzy za twory, bezgrzeszne ich mają ;
Winniście podtrzymywać przesąd ten u ludzi,
Wtedy mały grzech księży ogromny srom budzi.
Jak to ? - zaraz pytają - to ksiądz grzeszyć może ?
Jeśli on - my tym bardziej łammy Prawa Boże !
                     Lud z potknięcia kapłana wyciąga złe wnioski.
                     Na próżno będzie uczył o Zakonie Boskim :
                     Lekarzu, ulecz siebie ! - usłyszy niebawem.”
                     Ja na księdza młodego, tak robię obławę,
Gdy skończył już kazanie, mądre w każdym zdaniu,
Że lud zrozumiał tyle, co w Turka kazaniu,
Sam ksiądz go nie rozumiał, gdy schodzi z ambony,
Szepce w ucho pochlebstwa: Lud jest zachwycony !
                     Masz wspaniałe talenty, genialną wymowę,
                     Mógłbyś świat oczarować kaznodziejskim słowem.
                     Biskup cię nie docenia, wepchnął cię do dziury,
                     A tym samym pozbawia mitry i purpury.
„Zawsze im trzeba poddać krzesła, co najlepsze,
A poślednie posypać popiołem i pieprzem,
By nie mieli okazji do upokorzenia,
Zawsze w blasku zaszczytów, a nigdy do cienia.
                     A „nasi”, gdy dostrzegą u nich brak pokory,
                     Będą mieli preteksty szlifować jęzory:
                     - Patrzcie ! - powiedzą zaraz - jak Chrysta słuchają ?
                     On uczył, by ostatnie miejsce uczeń zajął,
Bo kto zajmie ostatnie, ten najpierwszy będzie,
A kler mimo to - pierwsze zawsze ma na względzie.
Pragniecie mieć złych księży? - Śledźcie urodziny
I gdy zauważycie w dziecku powołanie,
                     Niech was przy nim od razu najmniej sześciu stanie,
                     By obsiewać kąkolem jego czysta duszę.
                     Ja nawet jeszcze wcześniej powołania głuszę.
                     Gdy widzę, że brzemienna ma zrodzić wybrańca,
Natychmiast po poczęciu czaję się na szańcach
I sam lub przez lekarza skłaniam do „zabiegu”.
Już wielu ich zgładziłem, nim się urodzili.
Nie wiem, czy bym panował, gdyby oni żyli :
                     Mieli kopę talentów - więcej niźli Paweł !
                     Dzięki morderczym matkom - ja dzierżę buławę !
                     Gdy matka żyje w Łasce, wtedy nie posłucha.
                     Gdyż ma światłem niebieskim wzmocnionego ducha.
Szeptać jej nie zawadzi, lecz szkoda mitręgi,
Szybko podstęp odkryje, choć żem spryciaż tęgi !
Nie myślcie, że kapłanów lękam się jedynie.
                     Najwięcej strat poniosłem od tych, co pustynie
                     I klasztory - zajmują - tak męże jak i damy !
                     To jest bodaj najtrwardszy do zgryzienia kamyk !
                     Zagrzebie się gdzieś w kącie od ludzi z daleka :
                     W pokucie i modlitwie rośnie w nadczłowieka,
A potem trzęsie piekłem jak Tarnowski biczem !
Na szczęście już zamiera życie pustelnicze.....
Bardziej się lękam miotły brata pokornego,
Niż najwspanialszych kazań kleru uczonego.
                     Gdyby mi zakonnice, jeszcze nie szkodziły,
                     Niewiele bym się lękał „zawodowej siły”
                     Na świecie też są dusze prawdziwie zakonne:
                     Przypominają fiołki maleńkie a wonne.
Nie lękają się oszczerstw, za nic mają kpiny.....
A już pogromem piekła są święte rodziny,
Gdzie ojciec, matka, dzieci wspólnie do pacierza
I Komunii klękają. Przykład się rozszerza:

                     Dużo jest rodzin czystych, miłosiernych,
                     Płonących Bożym Ogniem.... Czy można stać biernym,
                     Gdy źródło się oczyszcza a korzeń się odradza ?!
                     Jak nie jedni, to drudzy - zawsze ktoś przeszkadza.
„Chcecie mieć liczny połów w klasztornych rodzinach?
Usiłujcie wśród członków wbić niezgody klina :
Niech nie ustąpią zdania nawet przełożonym:
Za bunt przeciwko Władzy - jam został strącony,
                     I oni też zostaną wtrąceni w czeluście.
                     Zwłaszcza do niewierności w małych rzeczach kuście:
                     Tu jest powód odstępstwa od ślubów i cnoty,
                     Wnet będą się sprzeczali, jak zadziorne koty !
Na drugi turnus resztę mych kruczków wyłożę.
Wara stąd! do nauki !”
Opuścili lożę.

Oprac. Jerzy P.


PLAGA FAŁSZOWANIA SŁOWA

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Nasz Dziennik, www.naszdziennik.pl
Święty Paweł Apostoł pisze, żeby nie fałszować Słowa Bożego (2 Kor 4, 2), czyli nie operować nim podstępnie, nie wypaczać go, nie podrabiać, nie stosować krętych i kłamliwych interpretacji prawdy chrześcijańskiej. Odnosi się to nie tylko do Słowa Bożego, ale i do każdego słowa ludzkiego w życiu, bo słowo jest ikoną człowieka. Niestety, dziś fałszowanie słów stało się normą i praktyką we wszystkich dziedzinach.

PODSTĘPNE SENSY Oto w kontekście Święta Niepodległości 11 listopada pojawiła się dziwna formuła: "Nie ma Polaków dobrych i złych". Przyjrzyjmy się jej bliżej: co ona może znaczyć. Po pierwsze, że nie ma Polaków dobrych i złych w aspekcie ich zdolności, doskonałości, przydatności, funkcjonalności i szczęśliwości, czyli wszyscy są właściwie jednakowo dobrzy. Może to także oznaczać, że wszyscy Polacy są tacy sami pod względem moralnym, czyli nie ma przestępców, zdrajców, degeneratów, złodziei mienia narodowego, społecznych niszczycieli Polski. Można także przez to rozumieć, że nie ma Polaków ani dobrych, ani złych, bo po prostu odrzuca się - za liberalizmem - kategorię dobra i zła w ogóle. Czyli nie byli ani dobrzy, ani źli: Tadeusz Kościuszko, Adam Poniński, więzień obozu i volksdeutsch, rotmistrz Witold Pilecki i jego kaci, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i jego zabójcy, dobroczyńcy społeczni i złodzieje mienia Polski. Weźmy jeszcze drugi zwrot z kontekstu wyborów: "Nie ma wojny polsko-polskiej". Co on z kolei może oznaczać? Albo że cele, programy i postępowanie wszystkich Polaków, przede wszystkim partii, są jednakowo dobre, pozytywne, nie ma niebezpiecznych, niszczących, prowadzących do ruiny, a więc nie ma o co walczyć. Albo że konflikty polityczne odnoszą się jedynie do spraw osobistych, kto komu zawinił, a nie chodzi o sprawy ogólnospołeczne. Lub wreszcie, że nie ma o co walczyć, bo nie ma wartości obiektywnych i przeciwstawnych, np. wolność i niewola to sprawy czysto subiektywne, indywidualne i relatywne. Trzeba pewnej bystrości, żeby się zorientować, jakie jest drugie dno tych sformułowań. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby zaniechać stosowania pojęć: Polska, naród, ojczyzna, państwo, jedność społeczna, a także "starego", nieliberalistycznego kodeksu etyczno-moralnego. Stosującym te słowne podstępy zależy na tym, by wyrzucić kategorie: Polacy i nie-Polacy, czyli obywatele pochodzenia polskiego i obywatele pochodzenia innego, zwłaszcza żydowskiego. Polacy są przeważnie dla liberałów nazistami, ksenofobami, antysemitami i nie zniosą władzy innych nad sobą. Pod takim ostrzałem Polacy mają się wyzbyć dumnej, wyniosłej i sarmackiej polskości. Niestety, nasze władze po 1989 r. przeważnie sprzyjają takim i podobnym zarzutom, które skądinąd są nie tylko nieprawdziwe, ale i bardzo bolesne. Weźmy choćby jeden wymowny przykład z dziejów Polski przytoczony przez angielskiego historyka prof. Normana Daviesa. Oto pewien kanonik krakowski z XVII wieku przedstawił się w sposób następujący: natione polonus (narodowości polskiej), gente Lithuanus (rodem Litwin), origine judaeus (z pochodzenia Żyd), religione catholicus (wyznania katolickiego). Ukazuje to wspaniały polski pluralizm. Jednak i Norman Davies, autor wielu głębokich dzieł o historii Polski, ucierpiał wiele i od Brytyjczyków, i od niektórych obywateli polskich za to, że Polaków tak wysoko stawiał w dziejach. Z kolei Niemiec Decius Jodocus z XVI w. pisał, że rzadko który polski szlachcic nie zna trzech języków obcych oprócz swojego. Dziś jest jakaś diabelska nienawiść w stosunku do Polaków i katolików. Również nasz rząd obecny i Platforma Obywatelska nie cenią polskości.

SŁOWA WALKI Wielka liczba inteligencji, w tym i polityków, wycofuje się dziś z tradycyjnej polskości i rozwija "nową polskość", rozumiejąc ją liberalistycznie i postmodernistycznie, i głosi, że są katolikami, choć łamią etykę katolicką w podstawowych sprawach. Usuwają Kościół z życia publicznego, wprowadzają ateizm państwowy, popierają zabijanie dzieci poczętych w procedurach aborcji i in vitro oraz opowiadają się za nieskrępowaną niczym swobodą seksualną. I tak fakty przeczą słowom. W tym duchu, kiedy po katastrofie smoleńskiej 10.04.2010 r. katolicki lud polski, razem z grupą inteligencji, postawił krzyż przed Pałacem Prezydenckim, gdzie mieszkał śp. prezydent Lech Kaczyński, to nowy prezydent z partii liberalnej, rząd, PO, ugrupowania lewackie, ateistyczne oraz chuligańskie (te ostatnie napuszczone przez władze - por. S. Krajski, M. Kominek i in., "W obronie Krzyża", Warszawa 2010), uznali to za akt polityczny, wymierzony przeciwko nim. Argumentowali, że krzyża obecnie nie powinno się czcić w ogóle bądź że nie może on stać na terenie instytucji państwowej. I tak uznali przewrotnie krzyż za zamach na państwo ateistyczne, a więc za "polityczny", a ludzi, którzy modlili się i modlą do dziś - z motywów czysto religijnych i żałobnych - potraktowali jako przeciwników partii sekularystycznej, a zwolenników partii, która krzyża w życiu państwa nie odrzuca. I tak krzyż stał się dla PO i lewaków czymś "politycznym". Zgodnie ze swą metodą fałszowania słów religijnym czcicielom krzyża przypisali wzniecanie "awantury politycznej". Liberalizm skrajny i lewactwo niosą ze sobą bezczelną perfidię. Zasadę nieobecności krzyża w życiu publicznym przyjęli także niektórzy duchowni, nierozumiejący istoty ideologii liberalnej, i też uznali krzyż na forum publicznym za symbol polityczny, nacjonalistyczny i nielicujący z nowoczesnym państwem. I tak w mieście, w którym tylko 10 proc. wiernych uczęszcza na Mszę Świętą w niedzielę, zakazano duchownym modlić się pod tym krzyżem. Przeżywamy teraz w Polsce jakieś wielkie zamieszanie ideowe...
Wciąż trudno mi zrozumieć, jak jakaś grupa, nawet obłędna, może w dłuższym czasie wywrzeć taki ogromny wpływ na miliony ludzi, tak jak głosiciele rasizmu, eugeniki, faszyzmu, komunizmu, liberalizmu, ateizmu i innych.
Dzieje się tak i na mniejszych obszarach. W czerwcu 1956 r. udało się politrukom wmówić milicji i wojsku, że w Poznaniu podnieśli bunt nie nasi, lecz komandosi amerykańscy. Jak można robić takie pranie mózgu policji i żołnierzom także dziś i rzucać ich przeciwko ludziom modlitwy, prawdy i dobra, przeciwko swoim braciom i siostrom. Trudno też zrozumieć tę alergię na religię. W Hiszpanii tylko 1/3 obywateli przyznaje się publicznie do Kościoła, a jeszcze 10 lat temu czyniło to 3/4, przy tym podobno niemal połowa młodzieży deklaruje obojętność wobec religii. Myślę, że wielką przyczyną osłabienia religijności jest wycofanie Kościoła z życia publicznego, do czego u nas dążą
2) Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej i niektóre inne ośrodki, m.in. loże masońskie, których mamy w Polsce dziewięć. Mądry był Mahatma Gandhi (zamordowany w 1948 r.), hinduista, który głosił, że ci, co twierdzą, iż religia nie ma nic wspólnego z polityką, nie rozumieją, czym jest religia (J. Kieniewicz, "Historia Indii", Warszawa 1980, s. 714). Są u nas coraz większe trudności w łączeniu religii z państwem, Narodem i wolnością. Podobno pewnemu wybitnemu kaznodziei, który 11 listopada domagał się żarliwie większej komunikacji między Kościołem i państwem polskim, zagrożono, że za to nie zostanie biskupem. Ksiądz biskup Stefan Regmunt, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, podaje, że od 2000 r. on i proboszcz Świebodzina napotykali duże utrudnienia ze strony władz w związku z budową monumentalnej figury Chrystusa Króla. Jednakże figura została ukończona i poświęcona 21 listopada 2010 roku. Ale problemy są mnożone do dziś z różnych stron. Katolicy w Polsce znaleźli się w stanie walki o Kościół i wolną Polskę. Niektóre zarzuty są zgoła kuriozalne, jak ten np., że monumentalna i niezwykła figura będzie rozpraszała kierowców. Jest to wyraz tępej złośliwości. Wynikałoby z tego, że i piękne kobiety nie mogą chodzić chodnikami obok jezdni, bo rozpraszają kierowców. Istny koncert fałszowania słów miał miejsce 11 listopada, kiedy to pochodowi patriotycznemu w Warszawie została przeciwstawiona demonstracja "Porozumienia 11 Listopada", składająca się z anarchistów, feministek, lesbijek, gejów walczących z "polactwem". Mieliśmy tu do czynienia z perfidną tezą, że patriotyzm polski jest "plemienny" i jest tożsamy z faszyzmem, antysemityzmem, ksenofobią i gotowością do zabijania innych (ludzie w pasiakach). I tak powtórzył się model demonstracji przeciwników krzyża przed Pałacem Prezydenckim. Wielu ludzi nie dostrzega związku między tymi faktami. Tymczasem są to akcje zorganizowane i zwrócone przeciwko polskości i Kościołowi, PRZY CICHYM POPARCIU NASZYCH OBECNYCH WŁADZ. Szerzy się brutalny sprzeciw wobec polskich dążeń do utrzymania i rozwinięcia wolności. Mówią: przecież Polska jest w pełni wolna i samowładna. Tymczasem po podpisaniu traktatu lizbońskiego zgodziliśmy się na zależność od Brukseli i praktycznie mamy coraz mniej wolności we wszystkich dziedzinach życia. Ostatnio Bruksela zażądała, byśmy podporządkowali jej nasz budżet. I oto PO, SLD i różne inne ośrodki ochoczo przyjmują ograniczenia naszej wolności. Jednocześnie gwałtownie jest zwalczana opinia, że Polska staje się kondominium niemiecko-rosyjskim. A przecież Niemcy już dominują nad Unią Europejską (z wyjątkiem może Francji i Anglii), a Rosjanie zapanowali ponad naszymi głowami swoją polityką energetyczną. W sytuacji cichego likwidowania polityki wschodniej jest to odtworzenie nad nami osi Berlin - Moskwa. Niemcy też już prawie dominują nad Polską Zachodnią i gospodarczo, i politycznie, rozbudzając dążenia autonomiczne Śląska i szerząc w Polsce zniewalającą nas ideologię liberalną. W tym tkwi m.in. przyczyna, że na zachodzie Polski wygrywa liberalistyczna PO. Niedawno podniósł się krzyk, że Jarosław Kaczyński użył sformułowania "prawdziwi Polacy". Jest to kłamstwo medialne, które wpisuje się w całą akcję antypatriotyczną i odsłania stary problem. Otóż termin ten pojawił się podczas II tury Zjazdu "Solidarności" we wrześniu 1981 roku. Doradcy "Solidarności", byli korowcy i lobby żydowskie, mający program kosmopolityczny i liberalny, chcieli opanować cały ruch i zaczęli szantażować większość patriotyczną szyderstwami, że oni tylko siebie uważają za "Polaków prawdziwych". Oczywiście, obóz liberałów stał na stanowisku, że implikuje to nacjonalizm, ksenofobię i antysemityzm. Chodziło o zdławienie idei Polak-katolik. I tak u patriotów sformułowanie "prawdziwy Polak" ma znaczenie pozytywne, w przeciwstawieniu do "Polak fałszywy", a u liberałów i kosmopolitów ma znaczenie negatywne. I to drugie opanowało dziś świat liberalny.

O LOGIKĘ SŁÓW Wydaje się, że w naszym życiu społeczno-politycznym zawodzi często logika słów, prawda i rzetelność. W partii rządzącej króluje niebotyczne samochwalstwo, choć w rzeczywistości wszystko się wali. Przy tym i media polskojęzyczne nie informują, jak się rzeczy mają, tylko wychwalają rządzących. Przypominają nieraz sprawozdawcę meczu futbolowego, który wołał: "Ach! Huknął potężnie z 10. metra i niestety gdzieś o 10 m ponad bramką, ale pomysł miał znakomity. Jest to doskonały napastnik". Znów jak w PRL głoszona jest jedynie słuszna ideologia liberalna, wychwalany jest we wszystkim "wielki brat", tym razem zachodni, choć już coraz częściej i wschodni, chwalone są partie i ośrodki pomniejszające Polskę i Kościół, nie ma wykładu idei, programów i zasad naszej polityki i naszego życia państwowego. Ostatnio są pomijani, prawie całkowicie, ludzie z opozycji patriotycznej - tylko czasem w mediach wystąpi jeden na kilku przeciwników, przy czym w dyskusji przedstawiciel PO ma możność mówienia przez połowę czasu całej audycji i prowadzący nie śmie mu przerwać. Bardzo irytujące jest przyjęcie od razu stanowiska rosyjskiego bez dowodu, że winę za katastrofę smoleńską ponoszą nasi piloci. Bulwersuje popieranie napastników atakujących Krzyż Pamięci oraz antypatriotyczna manifestacja w Warszawie 11 listopada. Informatorzy obiektywni są wyciszani i usuwani. Poglądy SLD są przedstawiane jako koalicyjne. Tak nie może być! Nie można wyeliminować do końca propagandy, banialuk i nielogiczności. Może społeczeństwo jest uważane za głupie. Ot, taki kwiatek - pewien nasz rzecznik rządowy, zwolennik tezy, że w katastrofie smoleńskiej nie było żadnej winy rosyjskiej, zaatakował Antoniego Macierewicza i Annę Fotygę, przedstawicieli zespołu parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M; powiedział, że Amerykanie nie wydadzą żadnych tajnych danych satelitarnych, bo to naruszy stosunki między Ameryką a Rosją. Czyli owe dane wykazałyby, że winna jest, przynajmniej w jakimś stopniu, strona rosyjska. Nie rozumie, co powiedział! A zaatakował przecież Rosję. Przypomina mi to poziom pewnego chłopa komunisty, który przemawiał do nas na wiecu w Cukrowni Klemensów w 1945 r. i wypalił: "Przed wojną to prosty robotnik i chłop nie miał wstępu do katedry lwowskiej, a teraz będzie już mógł wchodzić, kiedy zechce i ile zechce". Śmialiśmy się do rozpuku. Tylko oficerowie sowieccy dopytywali się, co on takiego powiedział. Dosyć częste są u nas te umysłowe zaćmienia naszych oficjeli. Pewien zagorzały obrońca pomnika Sowietów w Ossowie nadal podtrzymuje, że należało im wystawić pomnik, bo "po śmierci nie są już napastnikami". Słusznie. Toteż Wasilijowi Błochinowi, jednemu z wykonawców zbrodni katyńskiej, mordercy jeńców Ostaszkowa, rzeczywiście wystawiono pomnik na cmentarzu Dońskim w Moskwie, chyba też dlatego, że "po śmierci nie jest już mordercą". Pewien urzędnik Ministerstwa Zdrowia popierał bardzo komercjalizację szpitali i zgodził się, że zakontraktowany limit świadczeń nie może być przekroczony, ponieważ "Narodowy Fundusz Zdrowia nie da więcej pieniędzy". Ale gdy ktoś ze słuchaczy zapytał go, co będzie, gdy limit się wyczerpie, a ciężko chory zgłosi się do szpitala, odpalił bez namysłu: "Będzie przyjęty i NFZ zapłaci".
3) KRĘTACTWA ROZŁAMOWCÓW
Ostatnio nie można pojąć, jaka jest logika rozłamowców w Prawie i Sprawiedliwości: "Będzie koniec wojny polsko-polskiej [PiS z PO], ale zapowiadamy twardą walkę z PO". Jak mogą głosić koniec walki, skoro ją podejmują? Może chodzi o walkę na argumenty, ale ludzie ci nie podają swego programu, a chyba go też nie mają. W tym samym duchu panie posłanki powiadają: "Jesteśmy ostatnimi, które by chciały zrobić przykrość prezesowi PiS", ale chcą mu rozbić jego partię. U nas poziom życia politycznego jest często niski. Jeszcze nie ma kultury politycznej. Partie opozycyjne często się rozpadają po prostu dlatego, że nie przestają oferować stanowisk, awansów, korzyści. U polityków niedojrzałych wielkie znaczenie mają takie sprawy, jak zadraśnięta wygórowana ambicja, mętne poglądy, egoizm, brak samodyscypliny, brak idei Polski, szukanie czegoś bardziej intratnego w innej partii. Dużą rolę w życiu partyjnym i w wyborach odgrywają historia i tradycja. Otóż wydaje się, że wschód i południe Polski są bardziej patriotyczne, bardziej emocjonalnie reagują na tradycyjne polskie i chrześcijańskie wartości, mniej ulegają wpływom zachodnim. Przy tym ludzie z tych stron są chyba troszkę mniej nastawieni materialistycznie, a PO traktuje ich jak obywateli Polski B. Na ścianie wschodniej większe znaczenie ma szlachetna kultura rolna. Polska Zachodnia łatwiej przyjmuje ideologię liberalną, co wspiera bardzo liberalistyczna Platforma Obywatelska. Niepokojące są spostrzeżenia Polaków z zagranicy, którzy po kilku czy kilkunastu latach odwiedzają Ojczyznę. Ostatnio nie słyszałem od nich zachwytu, raczej troskę. Uskarżają się na jakiś pogarszający się klimat ludzki i na niezbyt wysoki poziom umysłowy i duchowy wielu polityków, członków władz i urzędników. Społeczeństwo jest dosyć rozbite. Kultura i oświata ateizują się. Ludzie są często egoistyczni, zapędzeni za zyskiem, płytcy, zagubieni duchowo, mało kulturalni i uprzejmi. Krytykują nie rząd i politykę, ale coraz częściej Kościół i duchowieństwo (skutek ateizującej nagonki mediów). Wulgarny język, brak uprzejmości, złodziejstwo, masy pijaków i żebraków. Ludzie w czasach ateizmu państwowego stają się jacyś smutni, a rozwesela ich tylko seks, alkohol, widowiska, rozróby, szaleństwa, turystyka. Nie mówię tu już o Polakach przybywających ze Wschodu, którzy nieraz przeżywają szok z powodu zderzenia się ich ikony Polski z faktami, zwłaszcza z urzędami. Prywatnie rodacy przyjmują ich wspaniale, ale w niczym nie mogą im pomóc, jeśli chodzi o sprawy urzędowe. W ogóle żaden rząd nie traktował ich dobrze, jakby znowu był nie polski, lecz okupacyjny. W rezultacie staje przed nami ogromne zadanie odradzania życia polskiego we wszystkich dziedzinach. Trzeba to czynić wszelkimi środkami: poprzez wielką pracę, wychowanie, religię, moralność, prawdę w życiu społecznym, naukę, twórczość, wyższe wartości, kształtowanie mocnych osobowości, i przez podniesienie dyscypliny indywidualnej i społecznej, bo obłędny, skrajny liberalizm ją zniszczył. W tym wszystkim wielką rolę odgrywa prawdziwe, czyste i niezafałszowane słowo. W dziedzinie duchowej największe zadanie spoczywa na Kościele. I faktycznie wielką i twórczą rolę odgrywają parafie, ruchy odrodzeniowe religijne, ośrodki, uczelnie katolickie, duszpasterstwa młodzieżowe i akademickie. Trzeba także nasycić wartościami chrześcijańskim i umoralnić całą kulturę współczesną. Jednak na całej scenie państwowej - jeśli władze będą nadal ją ateizowały zgodnie ze swoją ideologią liberalną - wykonanie tego zadania przez Kościół będzie niemożliwe, co widać w kilku krajach UE. KTO GODZI W KOŚCIÓŁ KATOLICKI, GODZI TYM SAMYM I W POLSKĘ, BO KOŚCIÓŁ JEST JEJ DUCHOWYM FUNDAMENTEM, choć zawsze w sprawiedliwej współpracy z innymi wyznaniami. Ateizm bowiem nie ma wartości duchowych, jest negacją, pustką i nieszczęściem, choć ateistów należy bardzo miłować jako ludzi i modlić się za nich serdecznie, bo każdy człowiek może mieć pokusę ateizmu.


W INTERESIE ROSJI

Józef Szaniawski więcej na: www.naszdziennik.pl Na kilkanaście dni przed oficjalną wizytą prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w Polsce prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poleciła zlikwidować muzeum - Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Ta decyzja wpisuje się w ciąg różnych decyzji i wydarzeń, które - chociaż pozornie różne i odległe - mają wspólny mianownik. Ten mianownik brzmi: w interesie Rosji. Role zostały podzielone. Wymieńmy tylko niektóre z nich. Zaczęło się 10 kwietnia wieczorem w Smoleńsku, kiedy premier polskiego rządu Donald Tusk ściskał się z premierem rządu rosyjskiego Władimirem Putinem, a tuż obok nich leżało na ziemi w błocie zawinięte w folię ciało prezydenta Rzeczypospolitej. Co poza uściskami Tusk i Putin wtedy ustalili, nadal nie wiadomo, bo rozmowy były ściśle tajne i dotąd nie zostały ujawnione. Wiadomo tylko tyle, że to właśnie wówczas obaj premierzy zadeklarowali osławione pojednanie, które żadnym pojednaniem nie jest, a ogranicza się do jednostronnych aktów pokory Warszawy wobec Moskwy. Takim aktem pokory były liczne wystąpienia ministra Grasia - rzecznika rządu premiera Tuska. Minister Graś posunął się tak daleko, że nie po polsku, ale w języku rosyjskim składał oświadczenie o... szacunku dla rosyjskich specsłużb. Rzecznik polskiego rządu wielokrotnie wychwalał reżim Putina, natomiast Amerykę określił jako "obce mocarstwo". Jeżeli dla ministra Grasia USA są "obce", to jak zdefiniuje on Rosję i jej tradycyjnie wrogi stosunek do Polski i Polaków? Z kolei prezydent Bronisław Komorowski zaprasza na spotkanie generała Wojciecha Jaruzelskiego, aby konsultować z nim kwestie stosunków polsko-rosyjskich przed wizytą Miedwiediewa. To po prostu niesłychane - komunistyczny dyktator stanu wojennego, który w interesie Kremla wypowiedział wojnę własnemu Narodowi, doradza prezydentowi wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej, co ma zrobić, żeby Rosjanie byli z Polaków zadowoleni! Generał Jaruzelski przez pół wieku służył Rosji, Rosjanie uważali go oficjalnie po 1990 roku za przywódcę grupy moskiewskich wpływów w III RP, a prezydent III RP uwiarygodnia go ponownie w interesie Rosji. Niewątpliwie w interesie Rosji wicepremier Waldemar Pawlak zawarł wieloletni kontrakt na dostawy gazu do Polski. Formalnie wszystko jest w porządku, zachowane zostały nawet pozory. Ale faktycznie osławiony rosyjski Gazprom ubezwłasnowolnił Polskę energetycznie na wiele lat! Eksperci od spraw polityki energetycznej twierdzą wręcz, że nawet w epoce Breżniewa i Jaruzelskiego PRL nie była tak uzależniona od dostaw rosyjskich jak obecnie. W interesie Rosji, a nawet - jak dzisiaj wiadomo - pod jej presją, został wybudowany pomnik sołdatów Armii Czerwonej w Ossowie koło Wołomina. Bolszewickie bagnety stanowiące element pomnika, sterczące z ziemi jak upiory, były wyzwaniem rzuconym Polakom prosto w twarz. Pomnik został postawiony w odległości niespełna 500 metrów od krzyża, w miejscu, gdzie bohaterską śmiercią w obronie Ojczyzny 14 sierpnia 1920 roku zginął ksiądz Ignacy Skorupka na czele polskich żołnierzy, którzy padli pod rosyjskimi kulami i bagnetami. I w dodatku usiłowano wmówić Polakom, że ten pomnik ma być symbolem pojednania z Rosją! To była ewidentna prowokacja i testowanie polskiej odporności. Inicjatywa budowy pomnika wyszła z bardzo wysoka, zaś zlecenie wykonania brudnej roboty otrzymali ministrowie Andrzej Kunert oraz Tomasz Nałęcz. Natomiast minister obrony Bogdan Klich poleciał zamknąć i zlikwidować muzeum - izbę pamięci w osławionej katowni przy ul. Oczki w Warszawie w podziemiach gmachu Informacji Wojskowej. Było to miejsce więzienia, tortur i egzekucji tysięcy polskich patriotów. Kilka lat temu w gmachu przy Oczki zostało utworzone muzeum ukazujące, jak całkowicie sowiecką instytucją były Wojskowe Służby Informacyjne w okresie PRL, jak w imię imperialnych interesów Rosji aresztowano tysiące Polaków, aby pozostałe miliony zastraszyć i zniewolić. I oto w interesie Moskwy właśnie to muzeum zostało po kilku latach istnienia zamknięte. Oczywiście w ramach "pojednania". Tak samo po czterech latach istnienia właśnie jest likwidowane muzeum pułkownika Kuklińskiego. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz postanowiła dołączyć do tych, którzy działają w interesie rosyjskim w Polsce. Warto przypomnieć, że muzeum powstało z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego. To on - planując je jeszcze jako prezydent Warszawy - polecił, aby miasto dało skromny, mały lokal na muzeum pułkownika. Zwiedzane przez liczne wycieczki muzeum ukazuje sugestywnie zależność polityczną Polski od Rosji sowieckiej w okresie PRL i tzw. zimnej wojny. Lech Kaczyński tak mówił o bezprecedensowej misji wywiadowczej Ryszarda Kuklińskiego, który uratował Polskę i Europę przed III wojną światową: "Gdy rozpoczynał swoją misję dla ratowania Polski, sowieckie imperium było w ofensywie. Gdy wydawało się, że to imperium zawładnie Europą i światem, pułkownik rozpoczął swoją samotną walkę i odniósł zwycięstwo. Gdyby sowieckie imperium ruszyło na Europę - Polska przestałaby istnieć. I to jest miarą zasług pułkownika Kuklińskiego - jesteśmy. Wciąż mamy niezałatwione rachunki krzywd, ale jesteśmy...". Ta myśl prezydenta Kaczyńskiego nie dotyczy tylko samego pułkownika Kuklińskiego, ale nas wszystkich. Co więcej - to jest ponadczasowe przesłanie Lecha Kaczyńskiego odnośnie do stosunków z Rosją! Razem z nim pod Smoleńskiem zginęło ponad dwadzieścia osobistości z polskiej elity politycznej, w tym generalicji Wojska Polskiego, którzy 4 lata temu otwierali muzeum Kuklińskiego. To nie jest przypadek. Trzeba spojrzeć prawdzie prosto w oczy, trzeba spojrzeć w zuchwałe oczy prawdy: W III RP DZIAŁAJĄ LUDZIE, KTÓRZY WYPEŁNIAJĄ WSZELKIE KRYTERIA AGENTURY, A NAWET JEŻELI FORMALNIE TĄ AGENTURĄ NIE SĄ, TO PRZECIEŻ EWIDENTNIE DZIAŁAJĄ W IMIĘ ROSYJSKICH, A NIE POLSKICH INTERESÓW. TO wszystko już było nie tylko za komuny w PRL. W XVIII wieku pod koniec istnienia I Rzeczypospolitej taką działalność określono jako targowica.
Oprac. Jerzy P.


Wspaniałe wystąpienie ! Co dalej z UE - nagi król !
http://www.youtube.com/watch?v=Ufk92V-sc30&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=OwOJaGf2epg&NR=1


KORESPONDENCJA
Mainipulacja progiem 55%
http://www.youtube.com/watch?v=ACuEYfFirCU
Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim
http://www.youtube.com/watch?v=cqLCPH9i3bA


KORESPONDENCJA - CZY TEN POLSKO-JĘZYCZNY RZĄD JEST PRO-POLSKI CZY ANTY-POLSKI?
DLA KOGO OBECNY RZĄD NIBY POLSKI PRACUJE - TO WIDAĆ GOŁYM OKIEM, ŻE DLA NASZYCH WROGÓW. POLACY, TAK GŁOSOWALIŚCIE, ŻE ZNOWU BĘDĄ ICH KAMIENICE A NASZE ULICE !

OBECNY RZĄD PRACUJE PRZECIW POLSCE -- KLIKNIJ


KORESPONDENCJA
Tusk sprzedal Polakom bajkę
http://www.fakt.pl/Tusk-sprzedal-nam-bajke-Poczytaj-WikiLeaks,artykuly,89816,1.html
Jest nadzieja na powstanie miedzynarodowej komisji ws. Smoleńska
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Macierewicz-raport-nieprawdziwy-te-zdjecia-sa-dowodem,wid,12929275,wiadomosc.html
Problemy ws. OFE
http://emerytury.wp.pl/kat,69594,title,Oto-najwiekszy-problem-rzadu-Donalda-Tuska,wid,12928996,wiadomosc.html
Protesty ws. wyborów samorzadowych
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Uniewaznic-wybory-sady-sprawdzaja-protesty,wid,12929294,wiadomosc.html
Prywatne sledztwo ws. Smoleńska
http://www.niezalezna.pl/artykul/prywatne_sledztwo_ws_katastrofy/42228/1


Jak długo jeszcze uda im się oszukiwać naród. Są tak bardzo silni i pewni, że już śmiało patrząc prosto w oczy nam ludowi polskiemu i bez wstydu oszukują. Czyżby znowu jak Jaruzelski liczą na pomoc ze wschodu i z zachodu? Życie w Polsce jest coraz droższe a pozycja złotówki jest coraz słabsza. Coraz bardziej odczuwamy rządy PO. Cena paliwa dobija do 5 zł. A oni wciaz powtarzają że jest dobrze. Mamy dość słuchania tych kłamstw. Gospodarka jest w fatalnym stanie i nie da sie tego ukryć a oni ze spokojem mówią, że kraj jest zadłużony. Przecież dla nich jest zawsze dobrze - ich pensje wystarczą na spełnianie nawet wszystkich zachcianek. Czy któryś polityk PO powiedział, że odstępouje część swojej pensji (może pół - bo jest duża) na jedzenie do szkół dla głodnych dzieci?


KLIKNIJ- DEPRESJA.pdf


Ojciec św. Pius XII w testamencie pozostawił wolę, aby każdy naród, diecezja, parafia i każda rodzina poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi Propozycja aktu poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w/g św. L. M de Monfort - do ewentualnego wykorzystania: "Przed obliczem Twoim o Niepokalana Matko, odnawiam i potwierdzam dzisiaj przyrzeczenia chrztu św. Wyrzekam się szatana, pychy jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi - Mądrości Wcielonej [...] Jako Twój niewolnik oddaję Ci i poświęcam ciało moje i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a nawet wartość wszystkich moich dobrych uczynków [...] pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy według Twojego upodobania i ku większej chwale Boga"

KLIKNIJ- Informacja o testamencie Piusa XII
KLIKNIJ- WARTOSC PODSTAWOWA


KORESPONDENCJA
Króluj nam Chryste! Droga Mieciu! Przesyłam Wezwanie do Władz Kościelnych Polski o dokonanie Intronizacji Chrystusa Króla z prośbą o zamieszczenie na Twojej Stronie. Prosi mnie o to moja przyjaciółka Krysia,(która to Wezwanie opracowała), chociaż wiem, że Ewa Jurasz (bliska przyjaciółka Krysi) też do Ciebie wyślę (lub już wysłała) Wezwanie z tą samą prośbą. Chodzi nam wszystkim o to, aby ukazało się ono jak najszybciej, przed dniem 8.12. lub w tym dniu, aby jak najwięcej ludzi w Godzinie Miłosierdzia modliło się o Intronizację. A czytelników Twojej Strony i Zwolenników Intronizacji są tysiące i przez to może zaistnieć wielkie dobro. Ja i moi znajomi zabieramy się od jutra za kserowanie Wezwania i rozdawanie ludziom z prośbą o wysyłanie go na te dwa adresy. Serdecznie pozdrawiam - Andrzej.


KORESPONDENCJA
Moi Drodzy! Otrzymałem ostatnio z Lublina informację o kuracji antyrakowej i przepis na jej sporządzenie. Zgodnie z intencją Osoby przesyłającej, przekazuję ją (oby nigdy nie była potrzebna), może macie kogoś, kto potrzebuje pomocy i chciałby z takiej skorzystać. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Adam

-szukam-


KORESPONDENCJAoto kogo Polacy wybrali - tych, którzy okazali się wrogami. KLIKNIJ


KORESPONDENCJA dot. raka piersi Subject: Ważne - rak piersi a pigułka / z Frondy "Tabletki antykoncepcyjne to koktajl mołotowa dla raka piersi"- KLIKNIJ


KORESPONDENCJA- Profanacja w katedrze? Katolicy przeciwko jazzmanowi
To będzie profanacja! - wieszczą katoliccy tradycjonaliści i protestują przeciw jazzowemu koncertowi "wyznawcy scjentologii" w archikatedrze. Chick Corea wystąpi po świętach. - Muzyka nie naruszy sacrum miejsca - zapewnia Kuria
KLIKNIJ


KORESPONDENCJA
Szczesc Boze! Obejrzyjcie i rozpowszechnijcie jak najszerzej! http://www.pomagamysobie.pl/showthread.php?391-List-z-Polski-(film
Z Panem Bogiem! Wiktor


KORESPONDENCJA Dlaczego EPISKOPAT NIE BRONI NASZEJ OJCZYZNY? A potem pretensja do Pana Boga, że bedą w piekle. Zdrada Ojczyzny tak samo jest traktowana jak zdrada Pana Boga.
Rosjanie maja apetyt na Lotosa
http://www.wpolityce.pl/view/4698/_Rosnieft_i_Gazprom_Nieft_moga_wspolnie_zlozyc_oferte_kupna_Grupy_Lotos___Ciekawe__czy_Donald_Tusk_naprawde_to_podpisze____.html
Komorowski sprowadzi na nas kłopoty
http://www.wpolityce.pl/view/4686/Zaremba__Komorowski_nie_musi_byc_rosyjskim_agentem_zeby_sprowadzic_na_nas_klopoty__Rysuje_Zawistowski.html
Wasalstwo wobec Niemiec
http://www.wpolityce.pl/view/4700/Czy__dobre_stosunki_z_Niemcami_przynosza_efekty___Rzad_znow_rozwiazuje_problem_Swinoujscia__ktory____juz_raz_rozwiazal.html


BÓG - HONOR - OJCZYZNA

„Jeden z nich - H.G. Wells - w swej programowej-szukam- książce Nowy Porządek Świata (1939), ostrzegł: Nieprzeliczone masy ludzkie (...) będą nienawidzić Nowy Światowy Porządek (...) i będą umierać protestując przeciwko niemu. Musimy pomyśleć o oporze tej generacji niezadowolonych. Mówiąc o „myśleniu" o tym oporze, miał na myśli sposoby jego dławienia. Tej jego skończenie cynicznej wykładni spisku przeciwko Ludzkości, Bestie podporządkowały wszystkie ludobójcze rewolucje wszczynane pod pretekstem „wolności" i „równości", a także dwie wojny światowe, setki lokalnych oraz przesłanki trzeciej wojny globalnej. Co robić, aby jednak nie udało im się zamienić nas w stado baranów, na komendę beczących w światowym kierdlu?
Czy odbezpieczać pistolet na dźwięk słów: „demokracja", „tolerancja", „wolność", „ksenofobia", „antysemityzm", wybijanych na werblach Nowego Ładu, skandowanych na butnych partajtagach tego neofaszyzmu, bombardujących naszą świadomość dzień w dzień, od rana do wieczora? Oni dawno już przestali lękać się słów, bo są ich właścicielami. Róbmy coś. Ratujmy siebie, nasze rodziny, nasze domy, nasze małe i duże ojczyzny! Oni już w 1939 roku wiedzieli, że pokolenie powojenne będzie umierać protestując przeciwko ich spiskom, choć druga wojna jeszcze nie wybuchła, przez nich przygotowywana. To dla nich Hitler napisał Mein Kampf. Testament i program tej Bestii realizują konsekwentnie jej następcy i duchowi spadkobiercy.
"Stosunek żydów do narodu polskiego opierał się zawsze na wielkim oszustwie" (s. 9) "Żydzi po większej części dochodzili do bogactw drogą nielegalną" (s. 10) "oszukiwanie Polaków nie płynęło wyłącznie z chęci wzbogacenia się, ale odgrywały tu rolę także względy ideowe" (s. 11) "[żydzi] mają posiąść Polskę, a ponieważ żydzi są i pozostaną narodem obcym, przeto zaczną nas usuwać z naszej ojczyzny." (s. 15) "Za lat kilkadziesiąt będą stanowili połowę ludności, a jeszcze po jednym pokoleniu większość będzie po ich stronie i podówczas z nami koniec." "[żydzi] Stworzyli Ligę Narodów i rzeczywiście uciekli się pod jej opiekę" (s. 16) "Walka, rozgrywająca się dzisiaj o stworzenie Judeopolski nie posiada analogii w żadnym innym państwie na świecie, [...] Musi więc przeciwstawić się żydostwu zbiorowa wola narodu polskiego." (s. 22)
"Nadszedł czas, głoszą syjoniści, do walki z Polską. Musimy usunąć "gojow" z ich ziemi, jak niegdyś Josue usunął Chananejczykow z ich rodzinnego Chanaan. Ziemia Lechów należy się nam. Tutaj założymy nowy Syjon, tutaj okażemy nową potęgę i zmusimy gojow i akumow, że złotej gwieździe Dawida kłaniać się będą. [...[ Rozpoczęła się walka tu, gdzie jesteśmy najsilniejsi i gdzie mamy najlepsze widoki wygrania. Ziemia polska to nasz nowy Syjon !" (s. 32)
Dlaczego występuję przeciwko żydom? - Milla Wydawnictwo, Warszawa 2001, s. 35 [reprint wydania z 1923 r.]
Ks. prof. Jozef Kruszyński - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
"Są(żydzi) bardzo zainteresowani w dokładnych studiach nad rzeczywistością społeczno-polityczną i starają się nią manipulować. Siedzą prawie we wszystkich partiach politycznych (...) zawsze będą związani z taką grupą polityczną, która dochodzi do władzy..."
ks. prof. Michał Poradowski, były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile, założyciel i główny kapelan Narodowych Sił Zbrojnych i Drugiego Korpusu, działacz narodowy i polonijny, antykomunista.
>>KLIKNIJ<< Bestie końca czasów
>>KLIKNIJ<< Jedwabne geszefty
>>KLIKNIJ<< Kto jest kim w Polsce
>>KLIKNIJ<< Masoneria w ojczyźnie


WEZWANIE Zapisz, wydrukuj i rozdawaj!!
Nie lękaj się!
Wyślij podpisane WEZWANIE pocztą lub przez internet, oddzielnie:
do Episkopatu Polski i do J.E. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce !


Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski
Skwer ks.kard.S.Wyszyńskiego 6
01-015 WARSZAWA
e-mail: skep@episkopat.pl


J.E.abp Celestino Migliore
Nuncjatura Apostolska w Polsce
Aleja J.Ch.Szucha 12
00-582 WARSZAWA
e-mail: nuncjatura@episkopat.pl


W przygotowanych drukach wpisz swoje dane osobowe
w miejsca wykropkowane gdzie są słowa: imie i nazwisko, adres. KLIKNIJ


======Pozdrawiam w Panu======
Życzę aby Bóg obficie błogosławił. Z Panem Bogiem i Maryją .
======Szczęść Boże======
Jutro nie zmarnujmy łaski jaką możemy wyprosić dla świata? -szukam-
Niepokalanie Poczęta ? Kielichu Lilii Królewskiego kwiatu jaśniejący w złotych promieniach rozmodlonych świtów i zórz wieczornych Maryjo! Cudzie Boskiej miłości W poczęciu Niepokalanym. Ubłogosławiona przeczystym Macierzyństwem jesteś najdoskonalszą pieśnią uwielbiającą Boga i spełnieniem ludzkich tęsknot za Bogiem. W Twoim Niepokalanym Poczęciu tkwi moc obmycia brudu doczesności i dźwignięcia serc ludzkich ku Bogu żywemu.
***********************
DZIS- 8 grudnia od 12.00 - 13.00 - Godzina Łaski - dar Matki Bożej. Zapraszam do łączności duchowej w tej godzinie. Można wyprosić wiele łask dla siebie i innych. Z dniem 8 grudnia, w którym czcimy Niepokalane Poczęcie Maryi, wiąże się objawienie, które miało miejsce przed 50 laty we Włoszech. W latach 1947-76 pielęgniarka Pierina Gilli doświadczała objawień w Montichiari-Fontanelle, w okolicach Brescji. Główne Jej wezwanie streszczało się w błaganiu: „modlitwy, zadośćuczynienia, pokuty”! - Pozdrawiam serdecznie [:)] i życzę otwarcia na Laske dla Siebie ] i Ludzkosci
__ † Szczęść Boże † __


KLIKNIJ- Grudzien A 2010


KORESPONDENCJA
Zwracam się do was z prośbą o poświęceniu kilku minut na przeczytanie poniższej petycji. Jeżeli się z nią zgadzacie, proszę, podpiszcie. To bardzo ważne. I would like to ask you for 5 minutes of you time to read petition below. If you agree with the cause, please sign it. It is very important. For english please follow the link.

Link do strony z petycją: >> www.thekf.org/events/news/petition/ Jeżeli sześć milionów obywateli Polski mogło oddać swoje życie podczas drugiej wojny światowej, to myślę, że milion Polaków może teraz złożyć swoje podpisy, aby ich w ten sposób uhonorować - podkreśla w rozmowie Alex Storożyński, prezes Fundacji Kościuszkowskiej i znany amerykański dziennikarz polskiego pochodzenia, który jest pomysłodawcą petycji. Celem inicjatywy jest doprowadzenie do tego, by największe amerykańskie redakcje - takie jak "New York Times", "Wall Street Journal", "Washington Post" czy Associated Press - wprowadziły do tzw. Stylebooków (dziennikarskich podręczników, które określają, jak należy i jak nie należy pisać) zapis o tym, że nie wolno używać terminu "polski obóz koncentracyjny". Zamiast tego powinno się używać oficjalnie zaakceptowanej przez UNESCO nazwy obozu Auschwitz-Birkenau, a więc "niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady". Czy Polakom uda się zebrać milion podpisów przeciw "polskim obozom"?
Poślij Dalej!!!!PODAJEMY INFORMACJE W JAKICH KOŚCIOŁACH JEST WIECZYSTA LUB CZĘŚCIOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
Bardzo prosimy o przysyłanie takich informacji -
KRÓLUJ NAM CHRYSTE! PRZESYŁAM LINK; http://www.swjozef.pl/ W KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA OBLUBIEŃCA W WARSZAWIE, JEST WIECZYSTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. BYŁAM W TYM KOŚCIELE I WIELE ŁASK OTRZYMAŁAM I MOJA CÓRECZKA MAŁGOSIA, KTÓRA MIESZKAŁA W TEJ PARAFII. KSIĄDZ PROBOSZCZ POWIEDZIAŁ MI, ŻE WIELE ŁASK OTRZYMUJĄ WIERNI, KTÓRZY MODLĄ SIĘ W TYM KOŚCIELE W WARSZAWIE. POZDRAWIAM BARDZO SERDECZNIE. SZCZĘŚĆ BOŻE. Elżbieta


Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i żydach

Kto to są masoni?
Ocenę ich podali już papieże, a najpierw w r. 1738 dnia 27 kwietnia Ojciec św. Klemens XII bullą „In eminenti”, zarzuca im, że „pod zmyślonym jakimś poczciwości naturalnej pozorem i pod ścisłym, jak tajemnym przymierzem” działają.
Potępia też masonerię i zabrania styczności z masonami pod karą ekskomuniki ipso facto, zarezerwowanej papieżowi.
A w 13 lat potem Benedykt XIV bullą z dnia 18 marca (1751) „Providas Romanorum Pontificum” ponawia potępienia Klemensa XII i jako powody podaje między innymi, że do masonerii „przypuszczani bywają ludzie wszystkich religii i sekt i że, wedle opinii ludzi rozumnych i uczciwych, sekta ta jest zła i zepsuta”.
Papież Pius VII [wydał] dwie bulle, w roku 1813 (dnia 13 sierpnia) 1821 (dnia 13 września), w których mówi: „Nikomu nie tajno, co za mnóstwo złośliwych ludzi spiknęło się w tych trudnych czasach naprzeciw Bogu i Jego Namiestnikowi, którzy do tego szczególniej zmierzają celu, ażeby pod płaszczem filozofii, przez czcze omamianie uwiódłszy wiernych i od nauki Kościoła ich oderwawszy, sam Kościół, choć nadaremnym usiłowaniem, osłabili i obalili. Co ażeby tym łacniej osiągnęli, natworzyli zgromadzeń tajnych i sekt ukrytych, za których pomocą spodziewali się łatwiej pociągnąć wielu do swych towarzystw spiskowych i zbrodniczych”.
I dążą do tego, „aby każdemu nadać rozległą wolność według własnego wymysłu i fantazji sądzenia o religii, którą wyznaje, obojętność zaś zaprowadziwszy względem religii, nad co nie ma nic zgubniejszego, ażeby Jezusa Chrystusa mękę niegodziwymi jakimiś obrzędami zbezcześcili i znieważyli, żeby kościelnymi sakramentami i samymi religii katolickiej tajemnicami gardzili i obalili tę św. Stolicę Apostolską, przeciw której, jako dzierżącej zawsze apostolskiej katedry prymat, osobliwszą jakąś pałają nienawiścią i zdradliwym sposobem zgubę jej knują. Zbrodnicze są ich moralności zasady. Sprzyja ona rozkoszom lubieżności, pozwala zabić każdego, kto nie dochował sekretu, naucza, że wolno jest podniósłszy rozkosz, wyzuć z władzy królów i wszystkich władców, których z wielką ich zniewagą zowią pospolicie tyranami”.
To jednak nie przeszkadzało im bynajmniej zjednywać dla siebie władców. Dlatego też papież Leon XII w bulli „Ouo graviora” z dnia 13 marca 1825 r., ponawiając dawniejsze potępienia papieży, dodaje słowa przestrogi dla władców: „To jest ich najchytrzejsza zdrada, że gdy zdają się być zajęci rozszerzeniem waszej władzy, wtenczas najbardziej do obalenia jej dążą. Bardzo się starają wmówić panującym, aby i innych biskupów władzę ścieśniali i osłabiali i powoli przywłaszczali sobie prawa papieskie, ale ażeby i ludy podległe berłu panujących książąt po obaleniu kościelnej władzy, do odmiany i obalenia politycznej formy rządu przywiesić mogli”.
Podobnie potępili masonerię papieże Pius VIII bullą „Traditi” (24 maja 1829r.,) Grzegorz XVI bullą „Mirari” (15 sierpnia 1832) i kilkakrotnie Pius IX – 9 listopada 1846 r., 20 kwietnia 1849, 9 grudnia 1854 r., 8 grudnia 1864, 25 września 1865 i 21 listopada 1873 roku. Wreszcie papież Leon XIII obszernie omawia sprawę masonerii i potępia ją bullą „Humanum genus” 20 kwietnia 1884 roku. W niej też papież konstatuje, że „od półtora wieku masoneria stała się niezmiernie liczną, a posługując się zuchwalstwem i chytrością, opanowała wszystkie stopnie hierarchii społecznej i zajęła w łonie państw nowoczesnych władzę prawie równą monarszej”.
I nie przesadzali papieże!
Masoneria, zorganizowana przez wolnomyślicieli angielskich w Londynie w r. 1717, już w 6 lat potem w Konstytucjach Generalnych wytknęła sobie jasno cel, którego nikomu zmieniać nie wolno. „Każda z wielkich lóż – mówi ona – ma prawo ulepszać starsze przepisy i ustanawiać nowe, lecz nigdy nie zmieniać punktów zasadniczych, które mają pozostać na zawsze i gorliwie być wypełniane”. Jakież są te punkty zasadnicze? Oto zupełne przekreślenie świata nadnaturalnego. Oczywiście, że wtedy nie ma mowy o religii ani o moralności.
Dążenie do tego celu widzimy na każdym kroku. Sztuka, literatura i prasa periodyczna, teatry, kina, wychowanie młodzieży i ustawodawstwo szybkim krokiem zdążają do usunięcia świata nadnaturalnego i dogodzenie ciału.
Nic dziwnego, bo też i masoneria rozgałęziła się bardzo.

W Polsce już w roku 1810 znanych było 12 lóż:
1.Wielka loża matka, Gwiazda wschodnia na wschodzie Warszawy.
2. Loża świątyni Irys na wschodzie Warszawy,
3. Loża Bogini Eleuzis na wschodzie Warszawy,
4. Loża Tarcza północna na wschodzie Warszawy,
5. Loża Świątynia stałości na wschodzie Warszawy,
6. Loża Braci Polaków zjednoczonych na wschodzie Warszawy,
7. Loża Przesąd zwyciężony na wschodzie Krakowa,
8. Loża Braci Francuzów i Polaków połączonych na wschodzie Poznania,
9. Loża Hesperus na wschodzie Płocka,
10. Loża Wolność odzyskam na wschodzie Lublina,
11. Loża Krzyż rycerski na wschodzie Bydgoszczy,
12. Loża Jutrzenka wschodząca na wschodzie Radomia.


Na liście członków widnieją ministrowie, generałowie i inni dygnitarze tak wojskowi jak i cywilni w państwie.
Wszyscy ci należą wprawdzie do masonerii i dużo szkodzą, ale nie są częścią jej prawdziwej głowy. Są to tzw., masoni niebiescy, podczas gdy tzw., czerwona masoneria zacieśnia się do niewielkiej ilości osób, przeważnie żydów, którzy w pełni świadomi swych celów kierują całą liczną rzeszą mniej więcej „oświeconych” w sprawach organizacji masonów. Głowa ta jest nieznana i działa zawsze w ukryciu, by uniemożliwić przeciwdziałanie. Oni to układają plany roboty. Z ich warsztatu wyszła rewolucja francuska, szereg rewolucji z 1789 do 1825 roku, a także…wojna światowa. Wedle ich wskazania pracował Voltaire, d’Alembert, Rousseau, Diderot, Choiseul, Pombal, Aranda, Tanucci, Hangwitz, Byron, Mazzini, Palmerston, Garibaldi i inni. – Nazwisk obecnych członków nie znamy, ale na pewno do masonerii należy u nas Piłsudski.
Oto dowód: Na dziesięć dni przed obaleniem gabinetu Ponikowskiego rozeszła się po Rzymie pogłoska, że ten gabinet upadnie, bo tak masoneria rozkazała Piłsudskiemu. Słyszałem o tym z ust wiarygodnych, bo sekretarza ks., biskupa Teodorowicza tj., ks., Bogdanowicza, który właśnie wtedy (o ile pamiętam) nawet był w Rzymie.

>>KLIKNIJ<< O masonerii
>>KLIKNIJ<< Protokoły Mędrców Syjonu


KORESPONDENCJA
O obecnym stanie relacji Kościoła i państwa z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim rozmawia Robert Jankowski.

Jak według Księdza kształtują się obecnie relacje państwo-Kościół w kontekście ostatnich decyzji związanych z pominięciem na stanowisko biskupa polowego Wojska Polskiego ks. Sławomira Żarskiego, a mianowaniem na nie bp. Józefa Guzdka? Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski*: Cała ta sytuacja jest bardzo niebezpiecznym sygnałem, pokazującym, że władza państwowa, która jest w tej chwili reprezentowana przez jedną partię polityczną, będzie ingerowała w wewnętrzne sprawy Kościoła. Zbesztanie przez prezydenta Komorowskiego ks. Żarskiego unaoczniło, że jest to daleko idący krok, bo to nie władza państwowa ocenia kazania. Od śmierci bp. Płoskiego minęło już prawie osiem miesięcy, pojawiły się problemy nie ze strony kościelnej, ale ze strony państwowej i doszło do zablokowania prawie że pewnej już kandydatury ks. płk. Żarskiego, który jest do tej funkcji najbardziej kompetentny. To jest specyficzna funkcja, gdzie ksiądz duchowny, a tym bardziej biskup - niezależnie od swoich kwalifikacji moralnych czy duszpasterskich - powinien posiadać znajomość wojska. Arcybiskup Głódź znał wojsko, bo jako kleryk służył w nim dwa lata, bp Płoski tym bardziej, bo służył w ordynariacie. Natomiast teraz na stanowisko biskupa polowego desygnowano ks. bp. Guzdka, który nigdy nie miał kontaktu z wojskiem. Dodam, że osobiście znam bp. Guzdka, bo razem zaczynaliśmy studia teologiczne w seminarium duchownym w roku 1975 i wówczas bardzo wielu kleryków zostało powołanych do służby wojskowej, w tym również i ja. Natomiast bp Guzdek do wojska nie trafił i teraz jawi się to jako paradoks, że człowiek, który nawet jako kleryk tej służby wojskowej nie odbył, jest powoływany na stanowisko biskupa polowego. Przy tym wszystkim chciałem dodać, że oceniam bp. Guzdka dobrze – jest dobrym biskupem, organizatorem, człowiekiem bardzo oddanym Kościołowi, natomiast jego mankamentem jest zerowa znajomość wojska i tej problematyki. Tu widzę ogromny problem.

Co może Ksiądz powiedzieć o postawie prezydenta Komorowskiego w tej całej sprawie? Należy przypomnieć, że w czasach PRL władza komunistyczna ingerowała w nominacje, wiele z nich blokowała, wielu kandydatów zgłaszanych przez Stolicę Apostolską nie zostało biskupami, bo byli przez tę władzę kontrowani. A tu chyba po raz pierwszy od chwili zawarcia w 1993 roku konkordatu między Stolicą Apostolską a niepodległą Polską mamy tak ewidentną ingerencję władzy państwowej. Bardzo źle to świadczy o prezydencie, który z jednej strony bardzo mocno podkreśla, że jest katolikiem, ale z drugiej strony w tym przypadku okazał się działaczem partyjnym. Decyzje te zostały przeprowadzone po linii partyjnej. I tutaj jest właśnie to niebezpieczeństwo, że jedna partia skupia w swoim ręku wszystkie funkcje, tak polityczne, jak i administracyjne. Społeczeństwu to źle rokuje, ale rokuje również źle Kościołowi, bo mogą pojawiać się kolejne ingerencje. Czyli można powiedzieć, że wybór ks. bp. Guzdka na biskupa polowego jest wyborem „proplatformerskim”?

Oczywiście. Nie ma co ukrywać, że całe środowisko ks. kard. Stanisława Dziwisza jest absolutnie powiązane z jedną partią i trwa to już wiele lat. Zresztą kard. Dziwisz nigdy nie krył swojego poparcia dla tej jednej partii. Środowisko, którym otacza się ks. kardynał, to są praktycznie sami zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Tutaj mamy bardzo kuriozalną rolę, jaką odgrywają w otoczeniu kardynała obaj bracia Rasiowie – Dariusz, który jest sekretarzem kardynała, i Ireneusz, który jest posłem i szefem Platformy w Małopolsce. Doszło już do takiego skandalicznego działania, że poseł Raś, wykorzystując funkcję swojego brata, wysyłał nawet listy do wszystkich małopolskich proboszczów, starał się ingerować w wiele wewnętrznych spraw, więc nie ma wątpliwości, że również wybór bp. Guzdka to ukłon w stronę tego konkretnie środowiska kościelnego, które popiera Platformę. Nie znam poglądów, jakie osobiście ma bp Guzdek, nigdy z nim o tym nie rozmawiałem, natomiast całe środowisko Kurii krakowskiej jest sojusznikiem PO. Chcę również powiedzieć o jeszcze jednej niepokojącej rzeczy – dochodzi do dziwacznego „desantu” krakowskiego w Warszawie. To dziwne, że nagle dwie najważniejsze funkcje biskupie w Warszawie – na ul. Miodowej i przy ul. Długiej w Katedrze Polowej – pełnią bardzo dobrzy koledzy z czasów seminaryjnych, wywodzący się z tego samego środowiska. Co więcej, bp Guzdek zastąpił na stanowisku bp. Nycza, gdy ten w 2004 roku został przeniesiony do Koszalina. Chcę podkreślić, że uważam obu biskupów za pozytywne osoby, nie neguję ich wartości ani uczciwości, ani przyjaźni, jaka między nimi jest. Dochodzi natomiast do kuriozum, że tylko z Krakowa może ktoś pełnić funkcję w Warszawie. Może to wywołać wiele niesnasek w obrębie duchowieństwa, tak jakby nie było gdzie indziej dobrych duchownych, tylko w Krakowie. I mówię to jako rodowity krakowianin. Bo jako krakowianin powinienem się z tego cieszyć, ale wiem, jakie mogą być niesnaski między duchownymi z Krakowa i z Warszawy. Osobiście uważam, że bp. Guzdkowi będzie bardzo trudno, to ogromnie ciężkie zadanie. Pierwsza sprawa to taka, że - jak podkreślałem wcześniej – jest to osoba nie znająca wojska i nigdy nie mająca z nim nic wspólnego, a druga sprawa to kwestia przyjścia z Krakowa. I myślę, że Kościół zrobił tu jakąś bardzo dziwną rzecz. Naturalną rzeczą było mianowanie osoby, oczywiście według uznania stolicy Apostolskiej, która byłaby związana z wojskiem. Należy przypomnieć, że przez bataliony kleryckie w latach 60., 70. i 80., przewinęło się ponad 4 tys. księży, w tym kilkunastu biskupów. Tak więc nawet, tak jak abp. Głódź, można było wybierać ich spośród kapłanów, którzy byli w wojsku; to jest cała paleta różnych, bardzo zacnych postaci w Episkopacie. Główny powód mianowania bp Guzdka to chęć zablokowania możliwości awansu ks. płk. Żarskiego na biskupa i nominowania go na biskupa polowego. Swego czasu na opisanie Kościoła w Polsce ukuto pojęcie podziału na „Kościół toruński” i „Kościół łagiewnicki”. „Kościół toruński” w tym opisie miał się nam kojarzyć z konserwatyzmem, Radiem Maryja, PiS-em i wręcz pewną ksenofobią, natomiast „Kościół łagiewnicki” z otwartością, nowoczesnością, kard. Dziwiszem. Czy istnieje w tej chwili w Polsce Kościół „pisowski” i „platformerski”?

Nie sądzę. Podział Kościoła w Polsce na „toruński” i „łagiewnicki” był pomysłem mojego przyjaciela, wówczas jeszcze posła PO, Jana Rokity, którego bardzo cenię, ale który użył - moim zdaniem - takiego bardzo populistycznego spojrzenia na Kościół. Trzeba pamiętać o kontekście, w jakim te słowa wówczas padły. A padły po przegranej PO w wyborach parlamentarnych w 2005 roku, kiedy kard. Dziwisz zorganizował rzecz unikalną, czyli rekolekcje dla jednego ugrupowania. Wówczas zaprezentowano mniej więcej taki obraz: mamy postępowego kard. Dziwisza, czyli „Kościół łagiewnicki” (gdyż rekolekcje zostały zorganizowane w Łagiewnikach), no i „Kościół toruński”, czyli o. Rydzyka popieranego przez PiS. To wszystko się rozpadło z chwilą, kiedy pojawił się problem lustracji. Okazało się, że te podziały są dużo głębsze i całkiem inne, akurat nie umownie na kard. Dziwisza i o. Rydzyka, ale idą po prostu w innym kierunku. I kolejne lata pokazywały, że rzeczywiście tak jest. Jak to wygląda obecnie? Rzeczywiście, ten konflikt PO – PiS jest obecny w Kościele, faktycznie część duchownych ewidentnie popiera Platformę. Kard. Dziwisz jest takim liderem swoistego sojuszu ołtarza z tronem - to taka jego koncepcja, aby wiązać struktury kościelne z państwowymi, ale są i biskupi, którzy popierają PiS. Jednak są też inni, którzy mają inne sympatie i nie kryją tego – są biskupi, którzy głosowali na PSL, a np. abp Józef Michalik popierał z kolei Marka Jurka. Uważam za złe, że to życie polityczne próbuje wciągnąć Kościół do swoich działań. Paradoks jest też taki, że to nie PiS, ale szczególnie Platforma podpiera się różnymi hierarchami, takimi np. jak abp Józef Życiński, czy emerytowany bp Tadeusz Pieronek. Jest to bardzo niebezpieczne. I tu mamy znowu casus ks. Żarskiego…

Tak, jest casus ks. Żarskiego, tzn. sposób, w jaki się go pozbyto, od razu przenosząc go do rezerwy. I jeżeli to nie spotka się ze zdecydowaną reakcją władz kościelnych, to może dojść do sytuacji podobnej jak w czasach komuny, czyli do takiego testowania Kościoła, aby sprawdzić, jak dalece Kościół pozwoli sobie ingerować w swoje wewnętrzne sprawy. Później się okaże, że przykładowo będzie mianowany jakiś biskup w innej diecezji, już nie wojskowej, i będą na przykład wojewodowie składali jakieś swoje zastrzeżenia. Zaczyna to iść w kierunku praktyk komunistów i tu jest niebezpieczeństwo. Dlaczego np. w Krakowie wybory prezydenckie wygrał Jacek Majchrowski? Dlatego, że uważano, iż jeśli wybierze się Stanisława Kracika, to w Krakowie powstanie już sojusz do kwadratu: metropolita razem z władzami miasta, które reprezentują Platformę Obywatelską. Ludzie często głosowali nie tyle na Majchrowskiego, co właśnie przeciwko temu sojuszowi. Wśród duchowieństwa było duże zainteresowanie ostatnimi wyborami samorządowymi, moim zdaniem znacznie większe, niż wyborami parlamentarnymi, gdyż księża na co dzień mają do czynienia częściej z burmistrzami, starostami, radnymi niż z posłami. I księża mówili, że gdyby głosowali na Kracika, to już wtedy w Krakowie będzie pewne zespolenie Kościoła z partią. Wobec tego paradoks jest taki, iż głosowano na Majchrowskiego, który ma rodowód komunistyczny i wywodzi się z PZPR, ale jest większym gwarantem autonomii niż właśnie Kracik. Dochodzi do tego typu paradoksów. Uważam, że brakuje radykalnych postaw w Episkopacie, które by przecinały tego typu sprawy, powiedzenie, że nieważne czy PiS czy Platforma. Nie można doprowadzać do takich sojuszów. Ale wobec podziałów w Episkopacie i jego „zdemokratyzowaniu” może być to bardzo trudne

Episkopat jest bardzo podzielony i myślę, że dawno nie był tak podzielony, jak jest w ostatnich latach. Zwłaszcza że przewodniczący Episkopatu jest nominalny, wprawdzie wybierany, ale nie ma zbytniej władzy, aby coś w tym kierunku robić. Nie chodzi tu o to, że ma się narodzić drugi kard. Wyszyński, ale o to, aby była grupa hierarchów, która jednoznacznie kieruje pewnymi sprawami. A tak wszystko się rozmyło. Rozmawiał Robert Jankowski *Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – historyk Kościoła, działacz społeczny, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej, prezes Fundacji im. św. Brata Alberta zajmującej się pomocą osobom upośledzonym, autor książki „Księża wobec bezpieki”, za którą w 2007 r. otrzymał Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Zapisz, wydrukuj, rozdawaj, prześlij e-meilem DALEJ!!!
(treść wezwania i adresy do ewentalnego wydruku na kopertach- w załącznikach)
WEZWANIE
Nie lękaj się!
Wyślij podpisane WEZWANIE (tej samej treści) pocztą lub przez internet, oddzielnie (w oddzielnej kopercie) DO:
Episkopatu Polski i do J.E. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce - Na poniższe adresy:

1) SEKRETARIAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Skwer ks.kard.S.Wyszyńskiego 6
01-015 WARSZAWA
e-mail:skep@episkopat.pl

2) J.E.abp Celestino Migliore
NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
Aleja J.Ch.Szucha 12
00-582 WARSZAWA
e-mail: nuncjatura@episkopat.pl


W przygotowanych drukach wpisz w miejsca wykropkowane imie i nazwisko, adres.

KLIKNIJ- WEZWANIE do Episkopatu
KLIKNIJ- WEZWANIE do Nuncjusza
KLIKNIJ- EPISKOPAT-WARSZAWA
KLIKNIJ- NUNCJUSZ


KORESPONDENCJA
Osądzono wikarego i nie tylko za sentyment do Ojczyzny.
Czy ktoś stanął w jego obronie z Episkopatu? Może biskup NYCZ ?
Tak samo jak w obronie ks.Popiełuszko nikt nie stanął a powinien ówczesny prymas
J.Glemp, bo komunizm był naszym wspólnym wrogiem.
płk ks. Sławomir Żarski - Wikariusz Generalnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego to za dużo dla księdza patrioty? http://www.radiomaryja.pl/download.php?file=2010.11.11.h&d=2010-11-11 Cywil minister obecnego rządu IIIRP zdegradować chce Ojczyznę, wzorowy obowiązek, ks. mjr. Skorupkę, Święto Niepodległości do hasła Aliantów, uzupełnionych osią Berlin Moskwa .... "Polska to pomyłka Traktatu Wersalskiego". Powinni to odwołać po śledztwie i dokończeniu procesu Norymberskiego o kłamstwie Katyńskim / Tomskim, Starobielskim, Ostaszkowskim, Jedwabnieńskim, Kieleckim, Marca 68, Polskich obozach, zabójcach Popiełuszki, innych morderstw nieznanych sprawców, Smoleńskim/. Proponuję prosić Go o honorowe członkostwo /bez składkowe dla księdza który żyje z jałmużny wiernych/ w "Ojczyźnie". Jego kazanie to jak ks. Skargi, przypomina statut naszego Stowarzyszenia! Krzysztof
PS: na razie głosowania są pod kontrolą sędziów /wyłącznie w komisjach wojewódzkich i centralnej/ nie zlustrowanych z okresu PRL http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=109037
Nasze emerytury też!


KORESPONDENCJA - ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU jest tylko w dni powszednie.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE! CHWAŁA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ ZA OBECNOŚĆ PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. PAN JEZUS, OBECNY W TABERNAKULACH ŚWIATA, MIŁUJĄCY BÓG ZBAWICIEL, Z MIŁOŚCIĄ OCZEKUJE NAS I Z HOJNOŚCIĄ OBDARZA ŁASKAMI TYCH, KTÓRZY ADORUJĄ SWOJEGO MISTRZA, MIŁOŚĆ ODWIECZNĄ, MIŁOŚĆ MIŁOSIERNĄ. SĄ TAKIE KOŚCIOŁY W POLSCE, GDZIE JEST WIECZYSTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU; KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINE, KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO JÓZEFA OBLUBIEŃCA W WARSZAWIE.

PROSZĘ POINFORMOWAĆ, GDZIE JESZCZE SĄ KOŚCIOŁY Z WIECZYSTĄ ADORACJĄ. JESTEŚMY W RÓŻNYCH MIASTACH, WARTO WIEDZIEĆ, GDZIE CHOCIAŻ NA CHWILĘ, MOŻNA ODWIEDZIĆ NASZEGO ZBAWICIELA, OBECNEGO W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W KIELCACH JEST W KOŚCIOŁACH; ŚWIĘTEJ TRÓJCY NA

ULICY JANA PAWŁA II I W BAZYLICE PW. WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. NA PLACU PANNY MARII. POZDRAWIAM BARDZO

SERDECZNIE. SZCZĘŚĆ BOŻE. Elżbieta


KORESPONDENCJA
Drodzy Przyjaciele,
Przepraszam, że w ostatnich tygodniach nie odpisywałem na listy. Technika jest rzeczą bardzo zawodną, a wiadomo, że „komuś” zależy, aby ograniczyć kontakt. Nie mogłem w żaden sposób otworzyć plików, a tym samym zaznajomić się z ich treścią.
Tak szybko, jak to możliwe odezwę się.
Z Chrystusowym pozdrowieniem Miłości i Pokoju


Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa
Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa S. Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

Odmawia się ją na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków.

Na rozpoczęcie:
O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach;
Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen. Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Zamiast Ojcze nasz:
K. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,
W. Na uleczenie ran dusz naszych. Zamiast Zdrowaś Maryjo


K. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia!
W. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany...

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Ran dane S. Marii Marcie Chambon:
Przyjdźcie do Ran Moich z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać; Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga.
Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich. W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać Sprawiedliwość Moją. Moje święte Rany podtrzymują świat. Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonywa się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie. Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą, dojdą do prawdziwego poznania Mnie. Ci, którzy codziennie odmawiają Koronkę do Ran, ale pobożnie i z dużą ufnością, a przy tym rozważają Moje cierpienia na Krzyżu, otrzymają łaskę, że wszystkie swoje obowiązki wypełnią sumiennie i swoim przykładem spowodują to, że inni będą też to czynili. Ci, którzy zachęcają swoich bliźnich do uczczenia Świętego Krzyża, Najdroższej Krwi, Moich Świętych Ran, a jeszcze nadto rozszerzają koronkę do Moich Ran, będą przeze Mnie wysłuchani w ich potrzebach i prośbach. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo Ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczani kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych". Gdy doznacie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.


KORESPONDENCJA - CIEKAWOŚĆ JEST BARDZO KOSZTOWNA Prywatny statek kosmiczny na orbicie
Po raz pierwszy prywatna firma wyniosła na orbitę okołoziemską statek kosmiczny i następnie sprowadziła go na ziemię. Kapsuła Dragon osiadła w środę wieczorem na Oceanie Spokojnym, po tym gdy dwukrotnie okrążyła tego dnia ziemię. Poinformowała o tym amerykańska agencja kosmiczna NASA. Kapsuła, wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9 z Przylądka Canaveral na Florydzie w środę po południu czasu polskiego, została sprowadzona na ziemię i wodowała na Pacyfiku około godziny 20 czasu polskiego Rakieta firmy Space Exploration Technologies (SpaceX) ma przewozić na orbitę okołoziemską ładunki, a w przyszłości również ludzi. Misja wspierana przez NASA ma na celu przetestowanie nowego systemu dostarczania towarów i docelowo także załóg ISS. Zaplanowano jeszcze dwa loty próbne. Problem transportu ludzi i towarów na stację ISS wymaga szybkiego rozwiązania, gdyż już w przyszłym roku wycofane zostaną z eksploatacji wszystkie amerykańskie wahadłowce. Przesądzają o tym względy bezpieczeństwa i koszty, które okazały się bardzo wysokie. W okresie przejściowym jedynym środkiem transportu na stację pozostaną rosyjskie pojazdy Sojuz. Jednak korzystanie z nich jest również bardzo drogie. Rosjanie żądają za przetransportowanie jednego astronauty na stację ok. 51 mln dolarów. Firma SpaceX, której właścicielem jest internetowy biznesmen Elon Musk, zawarła już kontrakty z NASA warte prawie 1,9 mld dolarów. Przewidują one skonstruowanie i przetestowanie rakiety Falcon 9 oraz kapsuły Dragon z przeznaczeniem dla potrzeb stacji ISS. SpaceX jest jedną z dwóch firm, które zawarły z NASA kontrakty - na łączną sumę 3,5 mld dolarów - na dostarczanie towarów na ISS po wycofaniu amerykańskich wahadłowców. Według Elona Muska, Falcon 9 powinien być gotowy do transportu ludzi i towarów za trzy lata, po przeprowadzeniu co najmniej trzech lotów próbnych.


Krwawiące Przenajświętsze Oblicze Jezusa z Kotonu
http://www.duchprawdy.com/krwawiace_przenajswietsze_oblicze_jezusa_z_kotonu.htm
Jan Antoni

-szukam-


POLSKIE SZKOŁY NA LITWIE ZAGROŻONE - KLIKNIJ


KORESPONDENCJA
Drodzy Internauci.

Ze smutkiem czytam wasze pełne sarkazmu i ignorancji wypowiedzi na temat pani Mieczysławy. Wasze serca są zamknięte na łaskę Bożą, a wasze oczy patrzą i nie widzą. Bóg objawia się komu chce i jak chce, bo to jest łaska. To, że sam kościół podchodzi sceptycznie do prywatnych objawień to nie znaczy, że nie istnieją. Bóg wybiera na swoich mistyków również osoby świeckie i one często lepiej mu służą niż osoby konsekrowane. Jeśli demon dociera do milionów ludzi ze swoją zgnilizną w Internecie, to czemu Pan Jezus nie miał by się posłużyć tym samym, aby dotrzeć do tych których uszy i oczy są zamknięte. Pomyślcie, że być może się mylicie w swoich ocenach co do Pani Mieczysławy i w ten sposób drwicie ze słowa, które przekazuje dla Was Pan Jezus. Choćby i On sam stanął między wami, to powiedzielibyście pewnie, że to zjawa. Żydzi również nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia. Pamiętajcie jednak, że to co mówicie i robicie zawsze wraca. Bóg nie pozwoli sobie urągać ani z siebie kpić. Kiedyś wszyscy przed nim staniemy czy się to nam to podoba czy też nie i zdamy relację z naszego życia /również ze swoich osądów/ - co do jednej minuty!!! Myślicie, że ta kobieta jest niegodna??? a kto z nas jest godny??? Pokażcie mi takiego. Jeśli Pan Jezus jest autorem zamieszczanych na tej stronie wypowiedzi, to Pani Mieczysława jest jedynie pokornym wykonawcą Czy ktoś próbował w ten sposób pomyśleć??? Zresztą, to ludzie kierują właśnie takie pytania i uzyskują na nie odpowiedzi. Jeśli chodzi o osobę kard. Hlonda, to odsyłam was do czytania wydanej za zgodą Papieża Jana Pawła II -książki pt. "Królestwo szatana"- która zawiera relacje z prawdziwych egzorcyzmów, które miały miejsce w latach 70 tych. Demony pod przymusem Matki Bożej same relacjonują historię wymienionego kardynała i wspominają o losie jaki podzielił. Wtedy Pani Mieczysława nie miała jeszcze żadnych wizji!!! Zamiast oceniać innych - lepiej módlmy się wzajemnie za siebie. Pozdrawiam - Paweł z Warszawy.


PAPIEŻ BENEDYKT XVI WYPOWIADA SIĘ O PRYWATNYCH OBJAWIENIACH
-szukam- Przypominamy, że sprawę odróżniania objawień prywatnych od jedynego Objawienia publicznego poruszył Benedykt XVI w swej niedawno ogłoszonej posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Czytamy tam:

„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (...) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.
Benedykt XVI, papież


UWAGA !!! - PEŁNA KONTROLA LUDZI

ALERT 1: Kontrola internetu
USUWAJCIE SWOJE WSZELKIE DANE Z INTERNETU A FACEBOOK TO PUŁAPKA !!!

Vismaya: dostałam taki wpis na księgę gości, wiem, że wczoraj mocno szwankowały strony, wiele nie można było otworzyć … nawet nasza księga gości (obcy serwer) przez parę godzin nie chciała się otwierać, podobnie było dzień wcześniej z naszym serwerem (nasz serwer) ….

Filtrowali wczoraj mocno internet. Ciesze się, że was nie zamknęli tak jak wiele innych już stron. Jeszcze troszkę i zmienią adresowanie z ipv4 na ipv6 , co to dla nas znaczy? A znaczy tyle, ze każde urządzenie komputerowe, telewizyjne, telefon, wieża itd będzie miało swój unikatowy adres itp. Gdziekolwiek się pojawisz na świecie zawsze będzie już towarzyszył ten sam adres. Jednym słowem pełna kontrola! A co za tym idzie. Np. możliwość kontrolowania twojego sprzętu według ich uznania. np. wyłączenie możliwości zamknięcia komputera, gry w pasjansa i wszystkie te okienka które możecie klikać na monitorze w windows będą mogły być zablokowane! I broń bazę, żeby go odłączyć z sieci bo zacznie ścigać prawo! Paranoja się zbliża. Druga sprawa uważać na wszelkie usługi zachowywania plików w sieci. Mam na myśli microsoft, aple i ich technologie, które umożliwiają dostęp do danych 24h. Jest to również pod pozorem bezpieczeństwa, które równa się inwigilacja. Są potem algorytmy, które według ustalonych słów, będą blokować lub niszczyć prace, które będą je zawierały. Taki filtr jak w obozach Auschwitz, kiedy więzień wysyłał list do rodziny: mógł napisać tylko, że niczego mu nie brakuje, reszta była skreślana. Uwaga powoli też będą chcieli wydać windows 8, nie instalować tego świństwa, jest to jeszcze bardziej zmanipulowany system jaki wyjdzie. Połowa plików systemowych będzie się pobierać z internetu-a co za tym idzie możliwość kontrolowania poczynań użytkownika. Należy bardzo uważać! Zwróciłbym uwagę na facebooka. Olbrzymia baza danych, w której ludzie podają swoje dane! i wszystkie dane. Teraz już powoli wprowadzają do sklepów wszelkie promocje, z których można korzystać tylko będąc zalogowanym na facebooku! paranoja, kolejne wielki system, który nie umożliwi nam możliwości innego wyboru jak tylko przez ten portal, zacznie się kolejne ograniczanie ludzi! Nic nie kupisz, nic nie zrobisz w internecie jeżeli nie będziesz miał konta na facebooku! To jest przestroga, nie powód do dumy, że to konto nie posiada! Najlepiej likwidować konta z wszelkich portali. Zapewniam was, nie ma takiego pojęcia jak bezpieczeństwo w sieci. jesteście ciągle obserwowanie, są możliwości sprawdzania co, o której, z jakiego miejsca co robiliście!

Piotr Bein: To że facebook szpieguje i napędza do czegoś, ostrzegałem na forum już dawno.


KORESPONDENCJA
Kaczyński dostaje pogrozki
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kaczynski-dostaje-pogrozki-a-BOR-zdejmuje-ochrone,wid,12933586,wiadomosc.html
Benzyna powyzej 5 zł
http://finanse.wp.pl/kat,104122,title,Benzyna-juz-powyzej-5-zl,wid,12930393,wiadomosc.html
Obama popiera uklad bardzo grozny dla Polski
http://fakty.interia.pl/polska/news/obama-popiera-uklad-bardzo-grozny-dla-polski,156930
Kaczyński: "Groza mi ze mnie wysadza w powietrze"
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/312805,groza-mi-ze-wysadza-mnie-w-powietrze.html
Wczesniejsze wybory coraz bardziej mozliwe
http://www.wpolityce.pl/view/4778/Przyspieszone_wybory__Natretna_gonitwa_mysli_Donalda_Tuska.html
Komorowski zacytowal Dzierżyńskiego
http://www.niezalezna.pl/artykul/wpadka_komorowskiego_zacytowal_dzierzynskiego/42288/1
W CBA zatrudniono osoby podejrzane o korupcje
http://www.niezalezna.pl/artykul/w_cba_zatrudniono_podejrzewanych_o_korupcje/42284/1
Protesty w Warszawie
http://www.niezalezna.pl/artykul/jak_protestowalismy_w_warszawie/42262/1
PO nie walczy z korupcja
http://www.niezalezna.pl/artykul/prezes_pis_rzad_nie_walczy_z_korupcja/42281/1
Tusk znow oszukuje Polaków
http://www.niezalezna.pl/artykul/tusk_bedziemy_tygrysem_gospodarki/42277/1
Rosjanie bali sie polskiej broni
http://www.niezalezna.pl/artykul/wikileaks_rosjanie_bali_sie_polskiej_broni/42286/1
P.Tusk wygrał w sprawie OFE. Koszty re formy emerytalnej nie beda wliczane do długu publicznego... Cięcia i tak uderzą w gospodarkę.
http://emerytury.wp.pl/kat,2752,title,Jednak-Tuskowi-sie-udalo,wid,12938128,wiadomosc.html
http://biznes.interia.pl/news/niesamowicie-wazne-zwyciestwo-polski,1569977
Kaczyński utworzył nowe stowarzyszenie "Lech Kaczyński- pamięć i zobowiązanie"
czesc I - http://www.youtube.com/watch?v=cQMHMR4DPA8
czesc II - http://www.youtube.com/watch?v=YqUqNKJ82nU
Podwyżka o kilkaset procent !
http://finanse.wp.pl/kat,104126,title,Podwyzka-oplat-drogowych-o-kilkaset-procent,wid,12934350,wiadomosc.html
Na prywatyzacji KGHM ktoś już zarobił milard
http://gielda.onet.pl/na-prywatyzacji-kghm-ktos-juz-zarobil-miliard,18727,4044527,1,prasa-detal


KORESPONDENCJA- ZATRUTA EKONOMIA - KLIKNIJ


PRZYŁĄCZMY SIĘ DO APELU VASSULI RYDEN
VASSULA PROSI O POST I MODLITWĘ 13-21 GRUDNIA 2010

Vassula zwróciła się z prośbą o modlitwę - nowennę, w okresie od 13 grudnia do 21 grudnia 2010. Prosi czytelników "Prawdziwego Życia w Bogu" o modlitwę w intencjach związanych z tym dziełem i jej misją, w intencjach, które są szczególnie pilne w tym czasie. Nowenna ta powinna się składać z odmówienia dodatkowej część Różańca św. każdego dnia oraz z modlitwy do św Michała Archanioła. Ponadto Vassula prosi, aby w ciągu tej nowenny podjąć trzy dni postu.

Egzorcysta, ks. John Abberton, opiekun Stowarzyszenia TLIG (True Life in God - Prawdziwe Życie w Bogu) w Anglii oraz duchowy doradcy Vassuli, dodaje: "Każda osoba będzie wiedzieć, co ma zrobić, aby pościć. Wiemy, że najlepszym postem jest chleb i woda. Jeśli ktoś mieszka w wyjątkowo chłodnym klimacie może ją zastąpić gorącą herbatą, ale dobrze jest też powstrzymać się od oglądania telewizji i tego, co rozprasza naszą uwagę. Przede wszystkim musimy być pewni, że pościmy od tego, co nas prowadzi do grzechu (np. obmowy, plotki). Oprócz podejmowanych postów w środy i piątki, można więc dodać w tym okresie czwartek tak, że byłby to post w kolejne trzy dni, ofiarowany w intencjach związanych z Prawdziwym Życiem w Bogu. Chorzy i osoby starsze, które nie mogą pościć przez powstrzymanie się od jedzenia, powinny znaleźć dla siebie inne formy wyrzeczeń."
nadesłała - Jola


KORESPONDENCJA - OBYŚ BYŁ ZIMNY ALBO GORĄCY - KLIKNIJ
Antysemityzm i antypolonizm to jedno źródło z globalistów. Można się załamać. Czy to prawda, że to ta sama http://www.sejm-wielki.pl/u/sw.12974
Anna Komorowska, żona obecnego prezydenta?! Torańska http://www.toranska.pl/
ksiazka_sa.php wydaje się dobiera ludzi do wywiadów wg klucza nasi. Link http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezmiar_sprawiedliwo%C5%9Bci
założyciel Jimmy Walesa to chyba z rodziny Lecha Wałęsy tak nazywał się dziadek który przywędrował z Francji do Polski, nie przypadkowo port lotniczy tak się nazywa w Gdańsku. Dziwne, że Torańska rozmawia z Bronisławem Komorowskim a nie z jego żoną Anną Komorowską - dlaczego kolejne nazwisko rodzice przybrani wybrali Dembowscy? Wygląda na to, że większość nazwisk SALONU jest zmieniana po kilka razy... dlaczego Kowalski zmieniłeś na Kowalski... bo jakby pytali to byłem Kowalski! Obecnie w Polsce jak ktoś myśli po polsku jest uważany za Polaka, nazwiska prześladowano za komuny niemieckiej i sowieckiej, za okupacji, znam takich wielu, porządni Polacy i nazwisk nie mają potrzeby zmieniać, nie zmieniają, są szanowani. Dla katolika nie ma złych narodów! Polacy to jednolicie katolicy!

Anna Komorowska "wspomniała /w zał... Pierwsza dama - podaj link/ o swojej rodzinie w kontekście działalności opozycyjnej męża: Prawdopodobnie SB chciało wykorzystać to, że moi rodzice całą młodość byli po tamtej stronie barykady. I wydawało im się, że tą metodą coś wskórają. Ale to im by się nie udało. Rodzice bardzo lubili Bronka (...)". Wygląda, że był przygotowywany do roli obecnej. Rodzice kościół spostrzegali jako sektę wiec wyjazd do Austrii w 1977r to bez SB chyba było to nie możliwe a ślub w Jerozolimie tym bardziej. Wyjazd za komuny siostry przybranej do Anglii to tylko w sprawach SB. "Rodzice nie protestowali, uważali, że każda z nas dokonuje wyborów sama. Obserwowali, ale pozostawiali nam duży margines wolności. Pamiętam, jak tata przyjechał na mój pierwszy obóz harcerski. Trafił niefortunnie - kuchnia, w której miałam dyżur, nie odniosła tego dnia szczególnych sukcesów kulinarnych. Tata zauważył, że to sztuka przypalić kompot...(...). Tata pożyczył motorower jednemu z kolegów, który zabrał na niego Bronka, i trochę poszarżowali po lesie. Motorower trzeba było reperować. W ten sposób tata poznał mojego przyszłego męża". Ten fragment świadczy o "wolności". Obserwowali... Bronek jak jeździł na motorowerze to możliwe ze stróżem SB, przez którego tata poznał Bronka! Anna "wybrała" Bronka aby był pod kontrolą! SB chciało go wykorzystać i im się to udało... taka puenta. Jan Wolf i Estera Rojer - dziadkowie Anny Komorowskiej ze strony matki - przed wojną mieszkali w Warszawie. 24 stycznia 1929 r. urodziła im się córka - Hana Rojer, matka Anny Komorowskiej, wcześniej Ob. Józefa Deptuła ur. w Warszawie pochodzenie społeczne robotnicze, członek PZPR (PPR), ZMO, ZWM, zmieniła nie tylko nazwisko ale i imię. Mama miała 10 lat gdy wybuchła II Wojna Światowa, więc wstąpiła do PPR jeszcze w czasie okupacji gdy żyli jej rodzice i znajomi przyszłych rodziców. Znajomi z PPR. W tym czasie, między 14 a 16 r. życia pracowała w fabryce amunicji gdzie należała do organizacji jako członek PPR która miała na celu sabotaże - może to źródło kombatanctwa, przeciw wagi AK w propagandzie PRL-u z nadania NKWD.. Nazwiska Dziadzia to nazwisko nie żydowskie też zmienione, również Deptuła i Dembowski. Taki rodowód ułatwia genealogię hrabiowską jak wyżej.
Obecnie antysemityzm spostrzegam w polskim Kościele, jednak polega na tym, że Żyd który jest katolikiem obawia się o swoją i rodziny przyszłość. Wśród katolików kobiety i mężczyźni wyróżniają się, szczególną pobożnością, rozmodleniem, znajomością Biblii, skromnością , przyjaźnie traktują poważnie, nie dają się przekupić, wiedzą, że dobra materialne sa nie najważniejsze, najważniejsza jest duchowość, okazywanie miłości i przestrzeganie dekalogu. Jednocześnie sa zastraszani spotkaniami, które wskazują, że są śledzeni, straszeni, że jak się "nie uspokoją", chodzi o wiarę to ich "uspokoją". Żyją w ciągłym stresie, jak prześladowani. To współczesny antysemityzm! Co najważniejsze prawdziwy i w Polsce. Najlepiej czują się w kościele we wspólnotach przy kościelnych. Na szczęście mają jednocześnie świadomość, że prześladowanie ich za Chrystusa ma być wynagrodzone przez Chrystusa. Jednocześnie martwią sie patriotycznie sprawami biedniejącej, okradanej Polski, prześladowanej przez wiele mniejszości komunistów lub liberałów uprawiających totalitaryzm w Polsce, Izraelu, innych krajach gdzie demokracja jest tylko sloganem dla aborygenów. Króluj nam Chryste w sercu, rodzinie, Ojczyźnie, Obczyźnie!

Krzysztof


MÓDLMY SIĘ W INTENCJI NASZEGO PAPIEŻA I OCHRANIAJMY GO MODLITWĄ- KLIKNIJ


KORESPONDENCJA
Szanowna Pani Mieczysławo. Nazywam się Ewelina, jestem 15-latką. Piszę do Pani z prośbą o opublikowanie tego listu, który dodałam jako załącznik. Temat listu dotyczy ofiar II i I wojny światowej, lecz głównym motywem jest Ojczyzna i jej wyobrażenie i patriotyzm w dzisiejszych czasach. Nie bez powodu proszę Panią o to, ponieważ ten list, a w zasadzie mowę napisałam poprzez natchnienie Boże, jeśli Pani przeczyta ten list, to Pani zrozumie, że zwykła nastolatka jak ja, nie mogłaby napisać czegoś takiego, kierując się jedynie własnymi pobudkami. Powód napisania tego listu był jasno wyznaczony poprzez Pana Jezusa, inaczej w życiu bym nawet o czymś takim nie pomyślała. Myślę, że to jest ważny odzew dla nas, Polaków, w bardzo ważnej sprawie i ludzie powinni ujrzeć to w świetle prawdy.
Z poważaniem, Ewelina z Warszawy


PAN JEZUS O WOJNIE
NIEBO SPLAMIONE MGŁĄ I JĘKIEM ŚMIERCI

Niebo splamione mgłą, szarym, niewytłumaczalnym jękiem śmierci. Kostki brukowe pokryte czerwono-bordową, niemalże już zaschniętą krwią. Warszawskie ulice. Ciche odgłosy, czyjeś kroki, oddech zrównany z oddechem powietrza. Chłopiec, 11-letni w przydużym nieco mundurze zdobytym jako łup SS-mański. Twarz dziecka równała się z twarzą więźnia, katowanego i biczowanego. Ubiór stanowiły już tylko liczne plamy błota i krwi. Przemykał w szczelinach ruin, raz po raz potykając się swoimi osłabionymi nóżkami. W ręce trzymał kawałek pogniecionego i brudnego pergaminu. List. Matki do syna. Prośba o życie wieczne. Płacz, słone łzy. Słowa ostatnie, syn matki może ich już nie ujrzeć. Chłopiec boleśnie próbuje biec szybciej. Jego umysł był już wyłączony. Umysł tego dziecka był zaćmiony, marzeniem. Marzeniem, które tu już prawdopodobnie się nie spełni. Kolejny upadek w kamienną szczelinę, ścięgna dostatecznie naderwane. Chce stąpać na matczynej ziemi, ojczystej, która go zrodziła. Kroki niemieckiego oddziału, śmiech plugawym językiem. Serce nie nadąża pompować odpowiedniej ilości krwi, adrenalina powoli zanika. Chce ujrzeć wolną matkę swoją.. Tylko parę niemieckich żołnierzy, jeszcze tylko trochę.. Strach.. Jego już nie ma.. Chce tylko ojczyznę swoją, Polskę ukochaną.. Po raz kolejny upada, kamień bezlitośnie rozrywa jego kość, naderwana skóra.. Nie, nie może krzyknąć, choćby umierał.. Umiera.. Żołnierze zbliżają się, zachęceni niczym sępy odgłosem pękających, spróchniałych ruin. Chce Polskę, mamę swoją.. Boże, pozwól mi umrzeć, ja już chcę.. tam, zabierz mnie do swego ogrodu.. Złamana kość wydostała się spod tkanki skórnej, sekunda.. Głuchy krzyk.. Boże, przebacz mi żem swej Ojczyźnie nie pomógł.. Żem ją pozostawił, że pozwoliłem jej umrzeć.. Że matkę swoją zostawiłem w cierpieniu, że wolnej nie zobaczę już nigdy.. Wściekły świst kuli uśmiecha się do niego cicho.. Ujrzeli wątłe, umarłe ciało w splugawionej ruinie. Niosą w rękach, niczym bohatera, zmarłego powstańca. Krew toczyła mu ostatnie krople, które kapały na jego wieczną już ojczyznę. Rana, serce otwarte.. W sinej ręce nadal trzymał ten list.. List, który już nigdy nie miał ujrzeć światła dziennego, którego syn ani matka nie ujrzą.. Mały chłopiec ułożył się do snu, snu, z którego zbudzić się nie będzie mu dane. Uśnie w mogile, w ziemi ukochanej będzie mu dobrze. Życie odebrano mu za marzenie.. Za piękno, jakie mu odebrano, za ludzkość, która w nim ucichła.. Matka.. Matka, agonią płonąca, chowająca własne dziecko.. Pochylająca się nad symbolicznym grobem jednego z wielu synów, którzy tego dnia polegli. Czegoż pragnie ta matka, której płacz nie może zagłuszyć bestii, które odebrała jej szczęście, która zabrała jej ziemię w niewolę i pęta nienawiści? O jak śmierć wydaje się teraz błoga, jak życie wydaje się nic nie warte..

Stąpamy po ziemi wolnej, wolnej od niewoli od wojny. Ziemi, o którą walczyli ludzie, Polacy. Kilkadziesiąt lat po tym, zapominamy o nich, zapominamy o naszym pochodzeniu, w końcu to takie wszystko teraz jest „socjalistyczne” i „międzynarodowe”. Pojęcie patriotyzmu przeszło do archaicznej historii, cudem, że wszyscy pamiętają jeszcze słowa hymnu narodowego. Ludzie którzy polegli za Polskę.. Nie chcieliby teraz żyć i patrzeć na nią, jak się „ wspaniale” rozwija i jaka jest „ wolna”. Nie za taką Polskę walczyli. Całą wolność i niepodległość zawdzięczamy tym ludziom, zwykłym ludziom. Powstańcom, cywilom, żołnierzom armii krajowej, a nawet małym dzieciom. Dzieciom, które w dużej mierze zginęły jak ten mały chłopiec. Przypadek, który opisałam, a właściwie Pan Jezus przeze mnie go przekazał, jest jednym z wielu tysięcy, a nawet milionów. Nie dotyczył on tylko dzieci, ale wszystkich. WSZYSTKICH! Co my zwykli ludzie, powtarzam ZWYKLI I PYSZNI NA UMYŚLE I DUSZY ludzie mamy pojęcie o Polsce? Co ona przeszła? A przede wszystkim: co ludzie czuli, gdy oddawali za nią własne życie? Nic, absolutnie NIC! Nie moglibyśmy znieść obrazu wojny, nawet uczucia wojny w powietrzu, a co dopiero poczuć te emocje. Krew, strach.. Paraliżujący strach, który o dziwo nakłaniał do ratowania swego życia. Nawet małe dzieci porywały za broń, by tylko przeżyć, z uczuciem, że śmierć dotyka ich pleców. Nikt nie żył jutrem, nikt, absolutnie NIKT nie miał żadnej nadziei na przeżycie kolejnego dnia, godziny. Ludzie wtedy mieli wiarę, WTEDY MIELI WIARĘ! Prawdziwą wiarę, nie taką, która dba o własne potrzeby, ale taką, która obejmuje wszystkich! Mieli honor, HONOR!

Gdybyśmy my, tacy wielcy patrioci znaleźli się w nie daj Boże podobnej sytuacji, śmierć nas by pochłonęła strachem albo ucieczka napawała myśli. Co my wiemy o Polsce? Co my o niej wiemy?! Ciągle narzekamy na nią, ale to nasza własna wina, nas ludzi. Polska jest piękna, jest naszą matką, kto by teraz oddał dla niej życie? Ba, kto by o niej pamiętał? Małe dzieci miały wpojoną miłość do kraju swego, czego teraz nie ma. NIE MA. Nawet rocznice wybuchu 2 wojny światowej czy odzyskania święta niepodległości są dla nas obojętne, ot kolejne święto i nieco odpoczynku. Naprawdę, ludzie, którzy polegli w wojnie, nie chcieliby teraz żyć.. Załamaliby się, nie o taką Polskę walczyli. Walczyli o Polskę dumną, wolną, o Boga, honor. Można praktycznie powiedzieć, że żaden z tych punktów nie przeistoczył się w realia, raczej w sztuczne niby realia. I my mamy czelność narzekać, że jak to źle jest, że nie ma luksusów, że ciągle czegoś mało, czegoś brak.. A jeśli zabrano by nam dom? Jeśli rodzina by była rozbita, a miasto zamienione w ruinę? Gdyby każda sekunda liczyła się na przetrwanie? Ludzie konający, jeden postrzelony w serce, drugi kona na ciężką ranę w żołądek. Nawet bezbronne sanitariuszki musiały ginąć. Dzieci przemykające się w kanałach, pełnych szczurów, szamba po kolana, tak wąskich, że trzeba było mocno plecy zaginać, szło się tak 5-6 h. Po wyjściu z kanału albo rozstrzelanie albo załamana psychika do końca życia. Płacz matek, jęk, skowyt. Świst kul, hałas pocisków. Brud, ruiny, mgła i szare, ponure niebo. Dzieci, ze złamaniami, które ugrzęzły w rozpadlinach lub które leżały już martwe. Tajemne chowanie, mogiły. Bóg jednak zlitował się nad Polską i nie dopuścił, by przez kilkadziesiąt następnych lat niemieckie bestie i naziści wynarodowili naszą ojczyznę. Spójrzmy, na ludzi którzy w tamtych czasach żyli. Co oni mieli? Owszem, nie mieli komputerów, telewizorów, wygodnych domów. Ale czy tylko to dla nas się liczy? Mieli Boga, siebie, ojczyznę ZAWSZE W SERCU. Nawet mentalność mieli inną. To oni byli Polakami. My jesteśmy tylko robakami, którym zależy na świecie. Polska, jaka jest Polska? Przytoczę tutaj sławną pieśń:

-szukam- Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.

Żeby Polska, żeby Polska!
Żeby Polska była Polską!

Wtedy, kiedy los nieznany
Rozsypywał nas po kątach,
Kiedy obce wiatry grały,
Obce orły na proporcach-
Przy ogniskach wybuchała
Niezmożona nuta swojska.


Żeby Polska była Polską.. Jan Pietrzak chyba nie bez powodu stworzył te prorocze słowa. Spójrzmy, jaka jest nasza ojczyzna. Mogę z głębi serca powiedzieć, że piękna, nasza piękna Polska z orłem białym. To ludzie ją pogrążyli i nadal pogrążają. Chyba żaden naród na świecie nie przeżył tyle co my, żaden nie ma takiej historii. Powtarzam: jest piękna! Powinniśmy dziękować Bogu, że pozwolił nam w takiej żyć! Nie zapominajmy o ludziach, którzy oddali za nią życie, praktycznie zawdzięczamy im nasze życie. Bądźmy Polakami, takimi jakimi powinniśmy być: mieć Boga, Ojczyznę i Honor w sercu, zawsze i wszędzie. Nigdy nie zapominajmy, o ziemi która nas zrodziła i która nas przytuli po śmierci. Ojczyzna to również nasza matka. I przytoczę jeszcze jedną pieśń, która jest chyba najpiękniejszą pieśnią patriotyczną polską, która najlepiej oddaje ducha Polski, mogę szczerze powiedzieć, że szkoda że przegrała rywalizację z Mazurkiem Dąbrowskiego o hymn narodowy.

-szukam- Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg...
- Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę.
Na Polski imię, na Jej cześć
Podnosim czoła dumne,
Odzyska ziemię dziadów wnuk...
- Tak nam dopomóż Bóg!


I tak oto, kończę swój poemat. Wszystko co napisałam, było pod natchnieniem Pana Jezusa, ja to tylko przelałam na komputer, to Pan Jezus kazał mi to napisać, to Jemu należy podziękować.

Ewelina z WarszawyPanie Jezu - są ludzie, którzy drwią ze mnie, że ja umieściłam kard. Hlonda w piekle. Pomóż - proszę.
Pan Jezus:
                    Dzieci Moje - to Ja jestem Królem Wszechświata, czyli: Nieba, czyśćca i piekła ale nade wszystko na ziemi. Jestem Miłosierny ale i Sprawiedliwy. Jeżeli powiedziałem, że on jest w piekle, to dlatego, że grzechy jego przeważyły jego dobre uczynki. Każdy z was pokazuje Mi waszą książkę życia, w której wasz Anioł zapisuje każdą waszą myśl i każdy wasz czyn. Ja znam myśli każdego człowieka, które też są grzechami. Wy oceniacie tylko po czynach a u Mnie wszystko się liczy. Gdyby wasz kardynał Hlond Mnie kochał i gdyby was kochał, to nic nie uczyniłby wbrew Mojej woli.
Najgorszym grzechem kapłanów jest pycha, a ten grzech jest szczególny i charakterystyczny dla biskupów i wszystkich u władzy kościelnej. Prawie żaden biskup nie chce posłuchać świeckich ludzi, którzy o wiele lepiej Mnie rozumieją, bo Moi zwykli wierni pojmują Mnie sercem i odbierają emocjonalnie i entuzjastycznie, bezpośrednio i wiele razy są bardziej ufni niż kapłani. Ja rozliczam z każdej myśli i tylko Ja znam myśli, których wy nie znacie. U niego zamysł ucieczki z waszego kraju już dawno kiełkował w sercu. Uciekając przed wami - uciekał przede Mną a tym samym wpadł w sidła Lucyfera.

Pokój, posłuszeństwo i pokora - to JA
Zdrada, nieposłuszeństwo i pycha - to Mój wróg - Lucyfer

                                                            Jezus wasz Pan życia i śmierci.


Dziękuję Ci Królu nasz. Choćbyś nie wiem jak długo tłumaczył, to i tak mają swoje zdanie na każdy temat. To tak jak w Piśmie Świetym powiedziałeś do bogacza - będącego w piekle i odbierającego zasłużoną karę a który błagał Cię abyś pozwolił mu iść do jego braci i uprzedzić o sprawiedliwym życiu wiecznym - każdy chce przekonać się sam.

A POTEM PRETENSJA DO PANA BOGA, ŻE KTOŚ Z OBECNIE RZĄDZĄCYCH HIERARCHÓW KOŚCIELNYCH TRAFI DO PIEKŁA ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU. W momencie przejścia ciała w stan ducha nie stanie przed nami SŁUGA tylko KRÓL i będzie sądził sprawiedliwie.
MK


Pani Jazłowiecka
Pani Jazłowiecka
Tyś Pani Jazłowiecka- Niepokalana,
Tyś patronką córek- Polskiego narodu,
Bielsza od bieli, czysta-niezachwiana
W Miłości Bożej którą- wszystkich dzielisz.
Tyś Królową Nieba- i Ziemi,
Nie odmawiasz łask-proszącym Ciebie,
Do serca tulisz matki- zagubionych pociech,
JEZUSOWI zawierzasz- całe ludzkie plemię.
Tyś Królową- Polskiego narodu,
Znakiem miłości naszej- i nadziei
Na ratunek ludzkości- co ma zginąć w gniewie
Na sprawiedliwość BOŻĄ- która nas wybieli.
Lublin, dnia 8 grudnia 2008r.
Elżbieta Zimecka
-szukam-


ROZWAŻANIA NA ADWENT
Drodzy w Panu:
                    Zwiastun – to słowo staje się dzisiaj coraz bardziej popularne. Zwiastunem jest ktoś lub coś, co zapowiada zaistnienie pewnego wydarzenia, czegoś całkiem nowego, dotąd niespotykanego. Zwiastunami przyjścia osoby upragnionej i długo oczekiwanej w historii Izraela są Izajasz oraz Jan Chrzciciel. Izajasz czyni to z oddali czasu, wieków: „Oto panna pocznie i porodzi Syna „ (Iz 7, 14); „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,1). I Jan Chrzciciel, zwiastujący w słowach mocnych i bezkompromisowych tak jak całe jego życie, pojawienie się Mesjasza: ‘”Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki”(Tm 3,3). Oto zwiastuni i prekursorzy pierwszego przyjścia Chrystusa. A Jego ostatecznego powrotu? To księżyc, gwiazdy i znaki na niebie. Jednak pomiędzy tym pierwszym a ostatecznym, jest Jego przyjście jakie realizuje się w życiu Kościoła na wiele sposobów. I ono trwa do dzisiaj. Dokonuje się ono w znakach sakramentalnych – choćby w sprawowanej Eucharystii. To przyjście ma także miejsce w bardzo osobisty sposób w życiu wierzących. Jest nim doświadczenie Jego miłości, przyjęcie Jego słowa i łaski.Jakże jest wiele wydarzeń w świecie, w życiu ludzi, które wskazują na Jezusowe nawiedziny.
                     Chrystus potrzebuje także i dzisiaj zwiastunów jego obecności, Jego przychodzenia do współczesnych ludzi i świata. To zadanie zostało nam powierzone w tajemnicy chrzcielnej. Jeżeli w osobie Jana odkrywamy tego, który był pełen zapału i pasji w przygotowaniu ludzkich serc na przyjście Zbawiciela, to zapewne dlatego, iż wcześniej jego życie napełnione zostało Duchem Bożym. A dokonało się to w momencie kiedy był jeszcze w łonie matki Elżbiety, w czasie pamiętnych nawiedzin Maryi z obecnym pod Jej sercem Jezusem. Każdy z ochrzczonych otrzymał ten dar spotkania z Chrystusem i Bożym Duchem w sakramencie Chrztu Świętego i Bierzmowania. Każdy z nas jest zatem wezwany aby stać się Jego zwiastunem w najbliższemu otoczeniu. Jego Królestwo jest bardzo blisko nas, pośród nas, a nawet w nas, jeżeli z wiarą przyjmujemy słowa Pana.
                    Czy zatem zwiastunem na sposób Jana Chrzciciela ma stać się każdy z nas? Czy słowami pełnymi srogości wzywać do nawrócenia najbliższych i znajomych? Raczej nie. Chodzi o to, aby oni dostrzegli z jaką pasją wiary my sami przeżywamy Jezusową obecność pośród nas. Z jak głębokim zrozumieniem są przyjęte i przeżywane słowa które On do nas kieruje choćby na niedzielnej Eucharystii. Jaki one mają wpływ na nasze nawrócenie, przemianę życia. Z jaką potrzebą serca i pragnieniem stajemy przed Panem do codziennej modlitwy rano czy wieczorem. Z jak przekonywującą mocą wiary idziemy na niedzielną Eucharystię, wierząc iż tam Go spotkamy i zostaniemy wzmocnieni w doświadczeniu drogi chrześcijańskiego życia i podążania za Nim. Adwent tchnie nadzieją, także i w tym, iż dana jest nam szansa na wyprostowanie ścieżek naszego życia i głębsze zrozumienie chrzcielnego zanurzenia w życiu Trójcy Świętej. Nie zaniedbajmy tej szansy. Wydajmy godny owoc nawrócenia. Żyjmy pasją wiary iż On stanął pośród nas i jest obecny w naszym życiu. Dajmy świadectwo iż żyjemy i jesteśmy także dla Niego, Chrystusa – Zbawiciela.
                    Zbawicielu, Miłosierny Panie, opoko naszej wspólnoty – naszej Misji, otwórz nasze serca na Twoje przyjście, spraw, abyśmy potrafili głosić, zwiastować Cię w naszym otoczeniu. Dziękujemy, że nas przyjąłeś do tej Wspólnoty, czyniąc nas Twoją rodziną - braćmi i siostrami. Stajemy z wdzięcznością przed Tobą za dar przyjaźni jaką nasz obdarzasz i za możliwość bycia świadkami i zwiastunami Twojego przyjścia i zamieszkania pośród nas.

ks. Tadeusz WinnickiWEZWANIE
Zapisz, wydrukuj i rozdawaj!!
Nie lękaj się!
Wyślij podpisane WEZWANIE pocztą lub przez internet, oddzielnie:
do Episkopatu Polski i do J.E. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce !

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

Skwer ks.kard.S.Wyszyńskiego 6
01-015 WARSZAWA
e-mail:
skep@episkopat.pl


J.E.abp Celestino Migliore
Nuncjatura Apostolska w Polsce
Aleja J.Ch.Szucha 12
00-582 WARSZAWA
e-mail:
nuncjatura@episkopat.pl


W przygotowanych drukach wpisz swoje dane osobowe w miejsca wykropkowane gdzie są słowa: imie i nazwisko, adres.


WEZWANIE do Władz Kościelnych :
POBIERZ (kliknij)- Sekretariat .Konferencji Episkopatu Polski
POBIERZ (kliknij) - do J.E. abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce


-szukam-

-szukam-


KORESPONDENCJA - PRAWDA, KTÓRĄ POWINNIŚMY ZNAĆ
http://www.youtube.coKm/watch?v=6iADIQOs6Sc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_64nc_NLE_I&feature=player_embedded#!
http://www.apokalipsa.info.pl/modlmy_sie/jerycho_3.htm

http://www.youtube.com/watch?v=7rXqej8zg0Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=hvZ4CrSFfOQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gVMQQnBAhmw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VaPr33-h_Pk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Cde4kdfiPkY

http://www.youtube.com/watch?v=lgZE5158hKQ&playnext=1&list=PLC683E17CFCAFD4A6&index=24

http://www.youtube.com/watch?v=HuOI5l0aueM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=anNKtrePya4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1BZT41xvaBY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1BZT41xvaBY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qOrcxP1Y030&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KAIaJ_sReoM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZGvvMKRFBsY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KAIaJ_sReoM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZGvvMKRFBsY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=82awvMA__qI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4_ueAu-7IbQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4_ueAu-7IbQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZRmPI_RQeaw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZRmPI_RQeaw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=38NNtNJCYLA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1tHH0kfJi3c&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=JfDEAjoo1f4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?feature=iv&v=kyDpJ8yV8xI&annotation_id=annotation_813562


DRODZY KATOLICY WALCZMY RÓŻAŃCEM i POSTAMI O NASZĄ WOLNOŚĆ DUCHOWĄ I FIZYCZNĄ.
Pan Jezus jest MIŁOŚCIĄ, ale też użył odpowiednich słów do przeciwników.
JUDAIZACJA NOWEGO RYTU MSZY ŚWIĘTEJ

ks. prof. Michał Poradowski

Judaizacja Chrześcijaństwa polega przede wszystkim na wyeliminowaniu dogmatu Trójcy Przenajświętszej, a przynajmniej na jego interpretacji kabalistycznej, a jest to widoczne już w samych początkach Kościoła, i łatwo nam to zrozumieć, gdyż należeli do niego w pierwszych wiekach głównie nawróceni na Chrześcijaństwo żydzi (w nowej mszy mamy usunięte wszystkie odniesienia do Trójcy świętej za wyjątkiem ostatniego błogosławieństwa, które abp. H. Bugnini (MASON) również pragnął zupełnie wyeliminować. Widzimy że już za czasów apostolskich niektórzy żydzi ochrzczeni, być może, że w dobrej wierze, usiłowali judaizować wiarę chrześcijańską- o czym wspominają teksty z Dziejów Apostolskich i z Listów Apostołów, a z biegiem czasów szerzyli najrozmaitsze herezje, z których najbardziej judaistycznymi były arianizm i protestantyzm.

Otóż ostatnio, to jest po Drugim Soborze Watykańskim, być może na skutek zbliżenia i współżycia przez ekumenizm z protestantami, niektóre dogmaty naszej wiary zostały ponownie zaatakowane przez judaizm, a wśród nich przede wszystkim samo centrum całego naszego życia religijnego, jakim jest Msza święta. Nie jest to herezja nowa, gdyż już wielokrotnie w ciągu całej historii Kościoła do niej powracano, ale obecnie stała się bardzo niebezpieczna, gdyż przenika nawet do hierarchii kościelnej, będąc jakby wskrzeszeniem błędów Lutra i Cranmera. Luter bowiem i arcybiskup anglikański Cranmer szczególniej oddawali się szerzeniu owej herezji, którą bez przesady, można i należy nazywać "herezją śmiertelną", gdyż zabija ona najważniejszy dogmat katolickiej wiary: rzeczywistą obecność Chrystusa Pana w Eucharystii.
***********************************************
Wkrótce po swej elekcji 13 marca 1825 roku, papież Leon XII ogłosił encyklikę Quo graviora potępiającą stowarzyszenie nazywane masonerią kończy tę wspaniałą encyklikę wyklinając masonów i pisząc:
"Ci ludzie są podobni tym, którzy według św. Jana Apostoła nie powinni być przyjmowani do domu ani pozdrawiani. (Drugi list św. Jana, 10). To ci sami ludzie, których nasi Ojcowie bez wahania nazwali pierworodnymi synami diabła".
***********************************************
>>KLIKNIJ<< - JUDAIZACJA MSZY


11 grudnia 2010 r. EWANGELIA Mt. 17, 10-13
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: "Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?". On odparł:" Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał". Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.


Syracydes mówi o Eliaszu, że był jak ogień, a słowa jego świadectwa o Bogu płonęły jak pochodnie. Tego Eliaszowego zaangażowania, gorliwości, pewnego kroku za Bogiem, bez oglądania się na boki, kupczenia, targowania - bardzo nam potrzeba. Uczeni w Piśmie i sam Pan Jezus znali tekst Proroka Malachiasza, gdzie wyraźnie jest napisane: .(Mt 3,23) Jezus potwierdza - Eliasz już przyszedł. A więc rozpoczął się czas zbawienia. Przecież w Janie Chrzcicielu była ta sama moc, ten sam rodzaj bezkompromisowego świadectwa o drogach Bożych. To ślady pozostawione również dla nas.

-szukam-


Panie Jezu - dzisiaj są urodziny ks. Piotra Natanka- 50 lat życia. Bardzo proszę abyś powiedział dla niego swoje życzenia, ponieważ On Ciebie bardzo kocha - proszę zrób mu prezent.
Pan Jezus:
                     Drogi Piotrze - teraz porównuję Ciebie do Mojego Eliasza - Jana Chrzciciela. Ale ty masz coś z każdego Apostoła po trochu oprócz Judasza i Tomaza.
Ty jesteś odważny i nigdy nie powiedziałeś: " nie wierzę w Boga".
Ty Mnie dotykasz każdego dnia a i Ja obejmuję cię swoimi zranionymi ramionami i wyznaczam drogę, którą podążasz posłusznie.
Ty jesteś Janem Chrzicielem na te czasy.
Ty mówisz odważnie o końcu czasów.
Ty nie boisz się swoich wrogów, bo Moi Aniolowie cię strzegą.
Jest wiele dusz do nawrócenia a ty nie wstydzisz się i nie boisz mówić o Moich wrogach, których już liczę na..... nawet nie liczę - a Moi Aniołowie przyjdą i pozbierają jako chwast nieużyteczny i wrzucą do ognia a będzie tam wielu twoich kolegów, którzy kiedyś nimi byli. Lecz ty nie ustawaj w modlitwie i wynagradzaniu za grzechy ludzkości.Organizuj Nowenny i Jerycha Różańcowe - nawet adorację Mojego ŚWIĘTEGO CZŁOWIECZEŃSTWA; adorację KRÓLA WSZECHŚWIATA; adorację Mojego Krwawiącego Ciała - teraz oblepionego krwią. Pośród wielu grzeszników powstają dusze uświęcające się Duchem Świętym. Każda Msza Święta celebrowana - jako wynagrodzenie za grzechy ludzkości jest balsamem na Moje Rany, nigdy nie gojące się. Oto jak wyglądam w Monstrancji(załącz Mieczysławo zdjęcie), lecz z tą różnicą, że wy kładziecie Mnie na krzyżu czyściutkiego a Ja natomiast jestem cały we Krwi. I nie ma już miejsca na Moim ciele bez ran. Przez dwadzieścia wieków katujecie Mnie, plujecie na Mnie - czy ktoś z was wytrzymałby choć trochę? " Oto jest człowiek" - powiecie.
Drogi Mój Apostole - Piotrze - swoją powinność kapłańską tak dalej czyń, bo wielu przyjdzie z różnych stron świata, abyś ich błogosławił. Wspieraj koniecznie modlitwą waszego Papieża. który też nie boi się Mojego wroga, bo ma Moje wsparcie. Współczuję tym na spotkaniu w ich dniu, którzy boją się Mojego wroga.
Mieczysławo - mógłbym dużo mówić i chcę dużo mówić o Moich wspaniałych, dobrych i poświęconych służbie Bożej - kapłanów, bo bardzo dużo jeszcze ich mam. Gdy będziecie modlić się więcej, to i powołań będzie więcej. Błogosławię wszystkich ludzi zgromadzonych każdego dnia w twojej kaplicy, w naszym świętym miejscu. Nauczaj ludzi o Mnie i nie ustawaj. Tak ci dopomóż Bóg. AMEN.
                    JEZUS - KAPŁAN. JEZUS - PRZYJACIEL. JEZUS - KRÓL. JEZUS - BÓG.-szukam-
-szukam-

Dziękuję Ci nasz Panie i Królu za te piękne słowa, które poślę naszemu Drogiemu Solenizantowi i Bohaterowi dzisiejszego dnia.

JA I CZYTELNICY TEJ STRONY ŻYCZYMY KSIĘDZU PIOTROWI WYTRWAŁOŚCI W PROWADZENIU DZIEŁA BOŻEGO I OBFITYCH ŁASK BOŻYCH.


"BÓG DOCHOWUJE WIERNOŚCI NA WIEKI, UCIŚNIONYM WYMIERZA SPRAWIEDLIWOŚĆ"
Meksyk: masakra przed odpustem Madonny z Guadalupe Tyle z Meksyku 2 godziny temu.Tam trwają walki.Dzisiaj faktycznie wielkie Święto Odpustowe. Z bieżących informacji-plik pdf
KLIKNIJ


12 grudnia 2010 r.

MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE

EWANGELIA Mt 11, 2-11
(....) A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. (....) On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w kólestwie niebieskim większy jest niż on".


Świat ludzi dotknięty tak jak i reszta stworzenia nieszczęściem, o omdlałych kolanach i osłabłych z wysiłku rękach. Do nas kierowane jest słowo o odwadze, bo przecież Pan Bóg jest Panem wszechświata. "Przybądź Panie aby nas wybawić.". Skończył się czas Starego Testamentu. Nadszedł nowy czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa w chwale.


Pozdrawiam wszystkich czytających, modlących się w Jerychu Różańcowym (KLIKNIJ)

i ostatnio oglądających telewizję internetową TV-PUSTELNIA ks. Piotra Natanka.
Krzysztof z Łodzi,
www.apokalipsa.info.pl


-szukam-


KLIKNIJ- MATKA BOSKA Z GUADALUPY - MEKSYK.pdf


Panie Jezu - Twoi wierni i kochający Cię Polacy pytają czy przyjąłeś AKT INTRONIZACJI w dniu 21 listopada przy udziale władz państwowych i kościelnych?
Pan Jezus:
                     Dzieci Moje, to co działo się wielkiego w Świebodzinie , to tylko Ja wiem. Wiele serc kocha Mnie i dlatego przybyli tłumnie Moi wierni, aby dać przykład, że JA JESTEM KRÓŁ, że Ja jestem z wami, że Ja żyję. Wiele duszyczek towarzyszyło Mi duchowo i wysłali swych Aniołów Stróżów do uczestniczenia w tej wielkiej uroczystości.
Wielu kapłanów są Moimi i chciałoby mieć Mnie w swoich parafiach ale dla Mnie ważne jest, że chcą.
Napisz Mieczysławo, że kocham Mój NARÓD POLSKI za to, że dopomogli dokończyć tę piękną pracę na chwałę Moją.
Wielu Moich biskupów cieszy się Moim błogosławieństwem i obdarzam ich pięknymi ŁASKAMI Bożymi.
Ich piękne słowa trafiają do serc waszych. BĘDZIE IM TO POLICZONE.

ODWAGI MOI BISKUPI I WSZYSCY KAPŁANI - JA JESTEM Z WAMI ZAWSZE ŻYWY.

Więcej rozmawiajcie ze Mną, bo któż inny jak wy macie wiele okazji na dialog ze Mną. Pytajcie Mnie o wszystko. Ten, kto pyta - nie błądzi. Natomiast bardzo zasmuca Mnie stan duszy tych biskupów, którzy obrali sobie za pana Mojego wroga - a przecież oni najbardziej wiedzą, że ze Mną w Niebie będą Moimi przyjaciółmi a w piekle tylko sługami szatana.
Gdyby ci nie - Moi biskupi i wszyscy kapłani mogli zobaczyć swój SĄD teraz, gdyby mogli ... . Tak bardzo ich kocham, że daję ŁASKĘ mocnego zrozumienia ich błędów i grzechów a nie chcą z niej skorzystać.
Znam ból i rozpacz wszystkich, którzy służą do końca szatanowi.

Napisz Mieczysławo:
                                        - JESTEM DUMNY Z NARODU POLSKIEGO.
                                        - JESTEM DUMNY Z WAS, którzy pomagacie Mi czym możecie: modlitwą, wspomagacie w opłacaniu rachunków.


Panie Jezu - oglądaliśmy, byliśmy i będziemy - wspierać finansowo to Dzieło, aby można było zapłacić wszystkie rachunki.
Pan Jezus:
                    ''Tak, tak - Moje dzieci, to nie koniec pracy. Mój kapłan jest bardzo uczciwy i bardzo by chciał przyjść do Mnie bez zobowiązań, jakie na nim ciążą. Wspomagajcie go, aby kończąc swoje życie - zakończył swoje Dzieło życia z czystym sumieniem. A wy wszyscy pomóżcie mu w tym. I niech podczas zmierzchu swego powie:

'POBUDOWAŁEM, WIERNI POMOGLI NAKRYĆ BUDOWĘ A BÓG ZWYCIĘŻYŁ I KRÓLUJE'. Amen.
JEZUS - KRÓL POLSKI I WSZECHŚWIATA.
''

Panie Jezu - pytają Ciebie Twoi wierni, czy rzeczywiście jesteś już naszym Królem - KRÓLEM POLSKI?
Pan Jezus:
                     JESTEM KRÓLEM POLSKI - czy tego ktoś chce, czy nie.
ZAWIERZYLIŚCIE MI WASZ KRAJ - WASZĄ OJCZYZNĘ, WASZE SMUTKI I RADOŚCI I SAMYCH SIEBIE WRAZ Z RODZINAMI WASZYMI.
Teraz oczekuję aby wszystkie rachunki zostały zapłacone, bo Ja nie jestem na kredyt.

SKORO MAM ZŁOTĄ KORONĘ, TO JESTEM JUŻ KRÓLEM POLSKI I BĘDĘ CZUWAŁ NAD WAMI.
Ja wiem, że mnie kochacie, bo wasz gromki śpiew był bardzo donośny - PIEŚŃ CHWAŁY MOJEJ .
A JAKI JA BYŁEM DUMNY Z WAS I SZCZĘŚLIWY !
JA JESTEM DUMNY Z WAS I UPOJONY MIŁOŚCIĄ WASZĄ.

A CI CO SĄ PRZECIWKO MNIE - TAK JAKBY JUŻ NIE ŻYLI. JEZUS - PAN - KRÓL.Pragnę wyjaśnić - PAN JEZUS JUŻ JEST KRÓLEM POLSKI i CAŁEGO WSZECHŚWIATA - LECZ POTRZEBNA JEST UROCZYSTA INTRONIZACJA PANA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI, TAK SAMO JAK ODBYŁA SIĘ INTRONIZACJA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ NIEBA I ZIEMI NA KRÓLOWĄ POLSKI. PAPIEŻ NIE TYLKO NIE ZABRONIŁ INTRONIACJI MATKI BOŻEJ ALE WRĘCZ PROSIŁ NARÓD POLSKI O DOKONANIE TEGO AKTU. PRAWO BOŻE NA KTÓRE POWOŁUJE SIĘ PAPIEŻ JEST WIECZNE I NIEZMIENNE DO KOŃCA ŚWIATA. JEST OBRAZĄ DLA KRÓLA WSZECHŚWIATA , ŻE ODMAWIA MU SIĘ KRÓLESTWA BĘDĄCEGO JEGO WŁASNOŚCIĄ NA WIEKI WIEKÓW.
JEZUS CHRYSTUS KRÓLUJE W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE ALE JEGO ŻYCZENIEM JEST DOKONANIE SZCZEGÓLNEJ UROCZYSTEJ INTRONIZACJI PRZEZ CAŁY NARÓD I DUCHOWIEŃSTWA NA KRÓLA POLSKI.


apel o ŚWIEBODZINIE
BARDZO PROSIMY KOCHAJĄCYCH CHRYSTUSA KRÓLA ABY PAMIĘTALI JESZCZE O NIM I WSPOMOGLI FINANSOWO.

Czy pochwalił się komu kard. Dziwisz, że otrzymał nagrodę, którą nazwano honorarium w wysokości 100.000 dol. od organizacji Columbus?
Czy zwierzył się za co to honorarium?
Czy powiedział na co taką wielką sumę wyda?
Czy chciałby pomóc uregulować rachunki za to piękne Dzieło w Świebodzinie?
Może dofinansuje polskie dzieci w szkołach, czy pomoże powodzianom?
A może jednak nie i zechce dokończyć budowę anty-Jezusowej "Golgoty Beskidów"?


Parafia Rzym-Kat.
p.w. Miłosierdzia Bożego.
Os. Łużyckie 52
66-200 Świebodzin
W B K Świebodzin
USD: PL 89 1090 1593 0000 0001 0851 9595 WBKPPLPP

EUR: PL 74 1090 1593 0000 0001 0851 9574 WBKPPLPP

PLN: PL 95 1090 1593 0000 0000 5903 7265 WBKPPLPP


Rycerze Kolumba obdarzają Księdza Kardynała Dziwisza honorową Nagrodą
„Gaudium et Spes”
10/9/2010
(Kraków, POLSKA)-W sobotę, 9 października, Rycerze Kolumba przyznali najwyższą nagrodę, „Gaudium et Spes Award” kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, metropolicie krakowskiemu. Nagroda została wręczona podczas specjalnej kolacji w Krakowie, w dowód uznania za niezwykły wkład , oraz długą i wierną służbę Kościołowi Katolickiemu. Kardynał Dziwisz został wybrany na arcybiskupa Krakowa w 2005 roku. Był ogłoszony kardynałem przez papieża Benedykta XVI w roku następnym. Wyświęcony na kapłana w 1963 r. przez ówczesnego biskupa Karola Wojtyłę, stał się osobistym sekretarzem biskupa. Gdy Wojtyła został Papieżem Janem Pawłem II, Dziwisz nadal pozostał na tym stanowisku aż do śmierci Jana Pawła II w 2005 roku. Nagroda została ustanowiona przez Rycerzy Kolumba w 1992 roku, dla uznania osób, które wniosły wyjątkowy wkład w rozwój Kościoła Katolickiego i społeczeństwa. Pierwszym laureatem tej nagrody była Matka Teresa z Kalkuty. Kardynał Dziwisz jest dziewiątą osoba która otrzymała te nagrodę. Lista laureatów obejmuje kardynała John O'Connor z Nowego Jorku, kardynała Jaime Ortega y Alamino, arcybiskupa Hawany na Kubie, i Jean Vanier, założyciela L'Arche. Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson wręczył nagrodę Kardynałowi Dziwiszowi podczas kolacji, wydanej na jego cześć w Krakowie. Kierownicy i dyrektorzy Rycerzy Kolumba mieli kwartalne spotkanie w tym tygodniu w Polsce, i wielu polskich rycerzy dołączyło do kolacji. Organizacja rozrosła się obecnie do 25-ciu rad na terenie całego kraju od czasu założenia pierwszej polskiej rady Rycerzy Kolumba z siedzibą w Polsce pięć lat temu, a członkostwo posiada obecnie ponad 1400 osób. Nagroda „Gaudium et Spes Award” czerpie inspirację, jak również jej nazwę, od pierwszych słów Konstytucji duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II-go o Kościele w świecie współczesnym. Nagroda składa się ze specjalnie odlanego złotego medalu i honorarium w wysokości 100 tysięcy dolarów.

KLIKNIJ


Panie Jezu - pytają Ciebie jak wygląda Bóg Ojciec. Ja widziałam Go takiego, jakiego jeszcze ngdy nie widziałam człowieka, abym mogła porównać jego twarz do twarzy Boga Ojca.
Pan Jezus:
                    ''Nasz Bóg Ojciec wygląda tak samo jak sobie wyobrażacie, bo Jego nie można zobaczyć. Jestem jako On; jest jako Duch Święty i jest jako człowiek, bo przecież stworzył was na podobieństwo swoje. Ty Mieczysławo widziałaś naszego Ojca - najbardziej prawdopodobnego. Jest Ojcem wiekowym, ma siwe włosy. jest Miłością; jest Dobrocią i jest zamyślony nad wami, rozważając - dokąd zaprowadzi was grzech, który już tak bardzo opanował ziemski ród. Grzech, grzech, grzech a potrzeba wam zastępy świętych kapłanów do odbudowania waszej wiary.
                    Nasz Ojciec jest smutny, że kaplani też Go zdradzają i wybierają drogę - prosto do wiecznej ciemności i do wiecznego cierpienia. Bogu Ojcu jest bardzo przykro, że odrzucają szczęście niepojęte, raj kwiatami oblepiony, jakich jeszcze wasze oczy nie widziały. Raj pełen ptactwa śpiewającego i Raj pełen dzieci szczebioczących językiem MIŁOŚCI.
                    Bóg Ojciec jest smutny, że wielu Go odrzuca, bo wie, że brzydota Lucyfera napełniona nienawiścią do człowieka już sama w sobie jest ogniem nigdy nie gasnącym.
                    Bóg Ojciec czyni cuda teraz na ziemi aby ludzi pozbierać zabłąkanych w grzechu. On już was nie straszy, bo wy znacie jak wygląda życie wiecznie szczęśliwe i nieszczęśliwe, które wam objawiał poprzez swoich Śwtętych - do tej pory.
                    Wszyscy macie jeszsze możliwości do zmiany drogi w Jego kierunku. Bóg Ojciec poprzez choroby zwielokrotnione na was czeka na powrót do bram Nieba, bo zna wasz ból, gdy spojrzycie Mi w oczy i ujrzycie Sprawiedliwość.
                    Przez czterdzieści dni rozliczania waszego życia będziecie mieli pokazane - co straciliście a co mogliście uzyskać. Przez czterdiesci dni rozliczania będzie wam ukazany wasz grzeszny krok zrobiony a jak wyglądałby ten krok, gdybyście posłuchali SUMIENIA, które zawsze podpowiada a w wielu wypadkach KRZYCZY, abyście się zatrzymali nad przepaścią.
Kusiciel jest obłudny, kłamliwy i tylko obiecuje, z którego wzór biorą obecni politycy waszego kraju i innych też.
Kusiciel zna sposoby jak obiecać, aby was przekonać, abyście sami szli grzesznymi drogami w życiu.
                    ZAWSZE MÓWIĘ :

''KŁADĘ PRZED WAMI BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PRZEKLEŃSTWO -
                                        WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO''


To powiedziałem wam, abyście byli świadomi co wybierać; abyście nie tłumaczyli się przede Mna, że nie wiedzieliście.
AMEN. JEZUS WASZ BRAT - PAN I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY.
''


Panie Jezu - ponieważ czasy są niespokojne i wielu Twoich "wybranych" mówi o czasach ostatecznych - czy możesz podpowiedzieć nam jak się do tych czasów niepewnych przygotować?
Pan Jezus:
                     Tak drogie dzieci - w każdym domu powinien być zrobiony zasób żywności, wody, świece i zapałki. Także środki higieny, ciepła odzież oraz materiał do palenia - potrzebny do gotowania strawy - żebyście nie umierali z głodu, chociaż i to nadejdzie. Modlitwa potrzebna jest wam, żebyście nie wpadali w rozpacz, bo Ja jestem, który nad wami czuwam ale lepiej jest ''mieć'' i pomóc innemu - niż prosić tego samego od głodnego.

WYJAŚNIENIE DO PRZYGOTOWYWANIA NA TRUDNE DNI.
DRODZY MOI WSZYSCY - nie bójcie się. Takie zasady utrzymywania dobrego stanu śpiżarki obowiązują też podczas pokoju - ponieważ różnie bywa i z naszą pogodą. Sami wiecie - ludzie byli głodni podczas powodzi. Podczas zamieci śnieżnej. podczas wichury może nie być prądu kilka dni. Może obrazić się na nas nasz sąsiad i przykręci kurek z gazem jak na Ukrainie. Musimy mieć zapasy zawsze na tydzień przynajmniej. Pamiętacie - jak były u nas kartki - gdybyśmy mieli zapas to napewno lepiej byloby i dla nas i dla wielu. Kto wytrzyma ucisk nadany przez UE i zaciskania pasa? Pan Bóg mówi: módlcie się abym był waszym Królem a hierarhowie kościelni nie chcą, Jeżeli oni zrobili się naszymi królami, to niech sami cuda czynią i niech wyjdą do ludzi pomagać im. Najważniejsze jest wspierać się nawzajem silną wiarą w Pana Boga. .
Serdecznie pozdrawiam - z Panem Bogiem - Mieczysława Kordas.

Panie Jezu - Kamil pyta, czy obdarzysz go ŁASKĄ słyszenia i widzenia Ciebie, bo bardzo Cię kocha i to jest jest wielkie marzenie.
Pan Jezus:
                     Kamilku, synku Mój - Ja ciebie bardzo kocham, ale lepiej dla ciebie, gdy będziesz miał nadzieję na otrzymanie tej ŁASKI. Ja nie jestem aż tak bardzo ukryty. Ja narodziłem się dla was i temu, kto Mnie kocha objawiam się w różny sposób. Powiedz Mi drogi synu - co byś zrobił z tą cudowną ŁASKĄ - czy wiesz?
Czasami ludzie nie wiedzą o co proszą, a wielu żałuje, że pytali. Pamiętaj Kamilku - widzieć Mnie, to nie wszystko. Osoba, która Mnie choć raz zobaczy, jest tak bardzo szczęśliwa, że ma tylko jedno marzenie - przebywać w Mojej obecności wiecznie. Jednak niektórzy opłacają to życiem, niektórzy tylko cierpieniem, a niektórzy prawdziwym męczeństwem. Co wybierasz? Iść za Mną, to trzeba pokonywać wszelkie trudności i czy jesteś gotowy na to?
Powtarzam - nie wiesz o co prosisz. Lepiej niech to będzie dla ciebie niespodzianką, tak jak dla Mieczysławy a Ja lubię obdarzać przyjemnymi niespodziankami. Pamiętaj synu: pokora, posłuszeństwo i miłość - oto cechy, które prowadzą na Górę Oliwną i do Ojca Mego. Tak ci dopomóż Bóg. AMEN. Jezus - twój Brat.


Kamil dziękuję Ci bardzo nasz Panie i Królu - on już jest bardzo szczęśliwy.

Panie Jezu - Twój syn Paweł prosi o błogosławieństwo dla swojej rodziny - stara się głosić Chwałę Twoją.
Pan Jezus:
                     Paweł - ty jesteś błogosławiony na wieki. Czyń pokutę za współbraci twoich, wynagradzaj za ich grzechy, bo nie każdy wie, że należy przepraszać Boga za życie doczesne. Błogosławię twoją żonę Annę i dzieci, kochane dzieci. Bądź dobry dla nich ale i dla całej twojej rodziny. Nie mam do ciebie żadnych uwag, bo ty idziesz Bożymi drogami. Swoją postawą dajesz dobry przykład i jesteś wzorem do naśladowania dla swoich wszystkich znajomych osób. Ty czujesz swoim sercem każde drgnienie Moje i zapamiętaj: Eucharystia - to Męka Moja, więc sę wczuwaj w Nią i towarzysz Mi jak Szymon Cyrenejczyk a tym sposobem pokonasz przeszkody w swoim życiu. Tak ci dopomóż Bóg. Jezus Chrystus - Pan twój ale i towarzysz podróży.

Panie Jezu - Twoja kochająca Cię ponad życie córka Victoria (14 lat) pyta, czy przebaczyłeś jej grzechy w tym ciężkie?
Pan Jezus:
                     Dziecko - co ty mówisz? Nie lękaj się. Pan Bóg nie jest drobiazgowy i kocha ciebie, taką jaka jesteś teraz. Wsłuchuj się w Moje natchnienia, bo przecież mówię do ciebie. Więcej uśmiechaj się. Ja dla takich jak ty - nie jestem rózgą obosieczną. Ja pielęgnuję Moje kruche roślinki - karmiąc Swoimi witaminami pełnymi MIŁOŚCI i ciepła. Ja podlewam Moje roślinki wodą organiczną, czystą i świętą. I niech się nie trwoży serce twoje. Jestem przy tobie drogie dziecko. Ty już dużo wiesz o Mnie a nie zasmucaj serca Mego drobiazgami. Tak ci dopomóż Bóg. AMEN.
                    Jezus - Ogrodnik dbający o swoje kwiaty.


Panie Jezu - Kazimierz pyta, czy może zbierać fundusze na pomoc dla ks. Sylwestra podczas gdy odwiedza obraz Chrystusa Króla w rodzinach w Chicago?
Pan Jezus:
                     Oj, Kaziu, Kaziu - synu Mój, bardzo Mi pomagasz nieść Krzyż ale i pomagasz kapłanowi. On potrzebuje wsparcia, mocnego wsparcia duchowego i finansowego. Przecież on nie robi tego dla Mnie, ani dla siebie ale dla was, dla całego świata. Nikt nie chce mu pomóc z tych osób, co by mogły pomóc.
Pieniądz jest tymczasowym środkiem zapłaty ale czyn i wielkość serca - to najbardziej będzie spełniało swoją rolę w przeglądarce waszego życia.
Wszystko przeminie, wszystko przepadnie ale czyny wasze, myśli wasze, echo waszej mowy - zostaną zapisane w książce waszego życia na wieczność.
A najważniejsze będzie dla Mnie to, że dawaliście z własnej chęci a nie z przymusu. Tak - kochane dzieci - u Mnie liczy się DAR SERCA. Amen.
                                        Jezus - Darczyńca ale i Biorca.


Panie Jezu - czy przekaz otrzymany od pewnej osoby pochodzi od naszego Papieża?
Pan Jezus:
                     Papież modli się za was, ale papież nikogo nie oskarża. Papież może towarzyszyć wam modlitwą, nawoływać do modlitwy ale papież wasz J.P.II nigdy nie powiedział i nie powie źle o innym człowieku, bo on umiał tylko kochać i cierpieć.
                                         Jezus Sprawiedliwy.


Pan Jezus do Marzeny: Marzeno-
córko Moja, więcej ufności we Mnie. Nie telewizja, nie rozrywki a tylko praca nad sobą. Jezus Nauczyciel.


Pan Jezus do Marcina : Marcin -
                                        synu Mój - żałowałeś - przebaczyłem,
                                        obiecałeś poprawę - przebaczyłem,
                                        zapomnij o takim grzeszeniu - a Ja powiem: zapomniałem.
                                                             Jezus - Sędzia Sprawiedliwy.


Pan Jezus do Małgosi i Darka:
                     Nie ulegajcie ''złu''. Przestrzegajcie Przykazania Boże i Dwa Przykazania Miłości. Dzieci - opamiętajcie sie - nie budujcie domu na piasku. Budujcie dom wasz na miłości opartej na trwałym fundamencie - miłości Bożej a u was, skoro nie ma już miłości, to trzeba prosić o nią, trzeba modlić się o nią przed Najświętszym Sakramentem i trzeba pragnąć tej miłości duchowej a nie fizycznej.Jezus zasmucony rodzinami rozpadającymi.

Pan Jezus do Anety:
                    Anetko - nigdy nie dopatruj się w drugim człowieku wad. Zawsze patrz na niego oczami przyjaciela i wyobraź sobie - siebie w jego sytuacji.
Zacznij myśleć: a jak tak ciebie by traktowano? Zawsze rozmawiaj z przyjacielem z pozycji niższego rzędu. Nigdy nie mów - ''JA'' a raczej ''MY''. Do Aniołka swego wołaj, aby poszedł do Aniołka przyjaciela i aby razem pracowały - aby wasza miłość pogłębiała się i wołaj: "Jezu - miłości ma - pomóż.
                                         Tak ci dopomóż Bóg . Amen. Jezus - Miłość - Przyjaciel.


                                        Jezus wspomagający was w zapobiegliwości.


Wszyscy serdecznie dziękujemy za te piękne SŁOWA Twoje.


ZIMA W ROSJI - KLIKNIJ1- KLIKNIJ2 - KLIKNIJ3


KORESPONDENCJAWSZYSTKO BARDZO WAŻNE
KLIKNIJ- KAZANIE ks.S.Żarskiego
KLIKNIJ- PROMOCJA-SEKTY
KLIKNIJ- CO MÓWI DEMON PODCZAS EGZORCYZMU
KLIKNIJ- PODSŁUCH

-szukam-
-szukam-
-szukam-


13 grudnia

imieniny ŁUCJI

PANIE JEZU - NAUCZ NAS CHODZIĆ TWOIMI ŚCIEŻKAMI


SIOSTRA ŁUCJA I JEJ TAJEMNICE - KLIKNIJ

1. Misja Siostry Łucji
2. Upomnienia, ostrzeżenia, apele Siostry Łucji
3. Głos wizjonerki niewygodny dla świata
4. Siostra Łucja i Polska
5. Godzinę śmierci wyznaczył Pan


RATUJMY NASZĄ OJCZYZNĘ nawet przed anty-polskimi POLITYKAMI - KLIKNIJ
Zamawiajmy Msze św. za Ojczyznę – ile kto może!
Módlmy się, wołajmy o Miłosierdzie Boże, a Bóg ocali Ojczyznę.


KORESPONDENCJA
Szczęść Boże
Przesyłam link. Jest to pierwsze i najstarsze zachowane video Ojca Świętego Leona XIII z 1896 roku, na którym wszystkich nas błogosławi i nałożone na ten film, nagranie Jego głosu z 1903 roku (kilka miesięcy przed śmiercią), 93 - letni Ojciec Św. śpiewa Pozdrowienie Anielskie po łacinie ( Ave Maria).
http://catholicismpure.wordpress.com/2010/12/11/leo-xiii-sings-ave-maria/


-szukam-Modlitwy PAPIEŻA Leona XIII
Akt POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA (uroczyście dokonany przez Papieża Leona XIII w 1899 roku)
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkieg

o, wejrzyj na nas, korzących się przed obliczem Twoim. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twojemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zmiłuj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

MODLITWA-EGZORCYZM DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE
Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin. Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście. Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo. Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen.


MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


ROZWAŻAJCIE I BADAJCIE. OBSERWUJCIE I DECYDUJCIE.
"albowiem kto ich pozdrawia, staje się współuczestnikiem ich złych czynów.
To na ten list powoływało się grono najwybitniejszych i świętych papieży. Mamy miłować ale i uciekać oraz stronić od synów pierworodnych diabła aby nie pobrudzić się smołą. Kto się na te słowa buntuje nie jest katolikiem.
**********************************************

PISMO ŚWIĘTE
NOWY TESTAMENT

BIBLIA TYSIĄCLECIA
WYDANIE IV

OSTRZEŻENIE PRZED NAUCZYCIELAMI FAŁSZU !!!
Wstępne pozdrowienia
1 [Ja] prezbiter* - do Wybranej Pani* i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie*, i nie tylko ja sam, ale także wszyscy, którzy znają prawdę,
2 [a miłuję] ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki.
3 Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] będą z nami w prawdzie i miłości!
4 Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca.

Zalecenie miłości bratniej
5 A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to - nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku.
6 Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować.

OSTRZEŻENIE PRZED NAUCZYCIELAMI FAŁSZU
7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli*, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
8 Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód*, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.
10 Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go,
11 albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

Zakończenie listu i pozdrowienia
12 Wiele mógłbym wam napisać, ale nie chciałem użyć karty i atramentu. Lecz mam nadzieję, że do was przybędę i osobiście z wami porozmawiam, aby radość nasza była pełna.
13 Dzieci twej Wybranej Siostry* ślą ci pozdrowienia.
0,1 "Prezbiter" - tytuł zwierzchnika gmin chrześcijańskich. Tu oznacza św. Jana zajmującego wybitne stanowisko kościelne w Efezie; "Wybrana Pani" - przenośnia oznaczająca nie znaną nam bliżej gminę chrześcijańską w Azji Mniejszej; "w prawdzie", tj. w Chrystusie, który sam jest prawdą.
0,7 Por. 1 J 2,18n; 1 J 4,1nn.
0,9 Tzn. szerzy nowe nauki niezgodne z nauką Chrystusa por. 1 Tm 4,1; 2 Tm 2,16nn.
0,13 Zapewne gmina chrześcijańska, gdzie mieszkał św. Jan.


KLIKNIJ


KORESPONDENCJA - OGLĄDAJCIE FILM - BELLA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Od dziś, tylko przez dwa tygodnie w sieci kin Cinema City można zobaczyć film "BELLA". Powieść na podstawie scenariusza - od dziś w księgarniach. Dystrybutor jest gotów wprowadzić kolejne chrześcijańskie filmy, o ile pierwszy z nich, czyli BELLA spotka się z zainteresowaniem. Premiera jest też eksperymentem, na ile w komercyjnych kinach może zaistnieć film o tych wartościach. Uprzedzam, że film jest adresowany do widowni latynoamerykańskiej,ale dostarcza powodów do refleksji i radości. http://www.kultura.wiara.pl/doc/683300.Bella-czyli-dobry-film
BELLA Życie młodej kelnerki zmienia się całkowicie w chwili, gdy dowiaduje się, że jest w ciąży. Zwolniona z pracy, pozostawiona samej sobie próbuje stawić czoła nowej sytuacji. Z pomocą przychodzi jej kolega z pracy, którego obecność staje się początkiem czegoś nowego...


POMÓŻMY I OFIARUJMY FIGURKĘ MARYI Z MEDJUGORIE ECHO MEDJUGORIA
================================================
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochani, przed chwilą dostałam telefon z Jerozolimy od o. Kazimierza, że wiejący tam wiatr powalił i rozbił figurkę Gospy, którą przywieźliśmy do Jerozolimy w 2004r, jest na str 1 załaczonego Echa. Jest prośba o przywiezienie nowej, tylko, że teraz nikt nie jedzie do Medziugorja, dlatego prośba czy ktoś nie ma ochoty podarować figurki do bazyliki Bożego Grobu, abyśmy wyjeżdżając teraz na Nowy Rok mogli ją zabrać. Dziękuję bardzo.
POZDRAWIAM!
Z Panem Bogiem Ewa J.

KLIKNIJ


FRAGMENTY Z ORĘDZI PRZEKAZANYCH ANNIE D. "Pozwólcie ogarnąć się Milości"
Pan Jezus:
                     Ja mogę wszystko dla ciebie uczynić. Jeżeli zezwolisz Mi na to. Każdemu z was mówię te słowa.
Dziecko Moje! Odpowiedziałaś Mi „chcę". Wiedz, że odpowiedź twoja zobowiązuje Mnie do specjalnych starań o ciebie aż do końca twojego życia na ziemi. Twoje „chcę" zapewnia ci wieczność szczęścia w Miłości Mojej, której nieskończoności pojąć nie możesz, ale już możesz korzystać z Niej dla siebie i wszystkich, których ogarniesz miłością. Powoli nauczysz się posługiwać Moim bogactwem. Stanie się to tym szybciej, im prędzej zrozumiesz, jak niewiele sama posiadasz. Ja sam pomogę ci w tym.

Bo oto teraz rozpoczyna się nauczanie. Trwać będzie do końca twojego życia, bowiem pragnę dla ciebie wypełnienia wszystkich możliwości szczęścia, jakie dla ciebie Sam wybrałem.

Dla twojej radości, duszo człowiecza, która teraz czytasz Moje Słowa, obmyśliłem to. Pragnę cieszyć się twoim szczęściem, kiedy wracając do Mnie rozpłomieniona miłością, wzruszona, przejęta wdzięcznością i czcią, złożysz w Moje wyciągnięte ramiona swój dar - dobro dane ziemi: złoto wysiłków i obfitość klejnotów wiary, ufności, męstwa, wytrwałości, cierpliwości, brylanty cierpienia i perły łez, obfity plon trudu całego życia, pracowicie dla Mnie zbierany.

Chcę tego, by w dniu Naszego Spotkania szaty twoje były lśniące i białe, by żadna skaza nie przesłaniała twego podobieństwa do Ojca. Byś mogła z dumą powiedzieć Mi: „Umiłowany, oto przynoszę Ci z powrotem wszystko to, coś na mojej drodze rozsypał, podniesione z pyłu ziemi przez mój wysiłek, oczyszczone i obmyte, by wyrazić Ci miłość moją i wdzięczność moją za dar istnienia, za dar wolności, za dar miłości, za Ciebie samego, któryś mi się oddawał tak, jak ja teraz oddaję się Tobie".
*******************************************************************
Syn Boży stał się człowiekiem i zapłacił cenę własnej krwi, abyście wy stali się Dziećmi Bożymi. Przywrócił wam utracone synostwo i otworzył wam Drzwi Królestwa Bożego, które nigdy już przed wami nie będą zamknięte. On bowiem stoi w nich, ukrzyżowany, a ramiona krzyża nie pozwalają Mi zamknąć przed wami wejścia, chociażby Sprawiedliwość Moja nakazywała to. Dopóki ostatni człowiek bramy nie przekroczy, stać będzie w niej Krzyż Chrystusowy - znak przebłagania i odpuszczenia waszych win.

Pod tym Krzyżem przejść musi każdy, kto wejść pragnie do Królestwa Bożego. Innej drogi nie ma.

Nisko pochylić się wam trzeba, uwielbiając ofiarę Boga-Człowieka, gdyż ramiona Krzyża odtrącą każdą hardo uniesioną głowę. Nikt z was bowiem nie wchodzi przez własną zasługę, a wszyscy - tylko dzięki Miłości Boga-Człowieka, Który tak was ukochał, że stał się bratem waszym i ofiarował się na śmierć straszliwą, aby przywrócić wam utracone przez was prawo do życia w przyjaźni z Bogiem, Ojcem Waszym.
*****************************************************
Czekam na ciebie, człowieku, z utęsknieniem. Moja nieodwzajemniona miłość wciąż wierzy, że rozpoznasz Tego, kto cię miłuje, i zbliżysz się do Mnie.

A jeśli kiedyś, odarty ze złudzeń, znieprawiony i zrezygnowany, wreszcie zdecydujesz się podejść i zapytasz: „Czy jeszcze chcesz mnie, Panie?" - w odpowiedzi moje przebite ręce obejmą cię i przytulą do serca. Ogarnę Cię moją radością, opatrzę twoje rany, które zadało ci okrucieństwo świata, uleczę choroby, ukoję niepokój i łzy. Bo miłość prawdziwa obdarza, nasyca i samą siebie oddaje temu, którego kocha.

Miłość szuka wzajemności, dlatego jest nieśmiała i cicha. Nie narzuca się, nie zaczepia, nie zachęca, gdyż pragnie dla swej prawości uczuć równie szczerej odpowiedzi.

Miłość oczekuje z nadzieją, że zauważona zostanie. I chociaż czyni wszystko dla dobra ukochanej osoby - działa w tajemnicy, by wzajemności nie wymusić.

Miłość pragnie miłości, daje więc pełną wolność wyboru osobie umiłowanej.KORESPONDENCJA
PLAGA I PUŁAPKA KONKURSÓW SMS-sowych. UWAŻAJCIE CO ROBICIE !!!
Przeczytajcie proszę ten niezwykle cenny materiał i rozpowszechnijcie jak najszerzej - dla dobra nas wszystkich. Proście także innych o jego jak najszersze rozpowszechnienie.
http://www.pomagamysobie.pl/showthread.php?407-Plaga-i-pułapka-konkursów-sms-owych&p=470#post470
Wiktor

KLIKNIJ


ZAPRASZAMY DO CZYTANIA RELIGIJNEJ STRONY INTERNETOWEJ www.intronizacjachrystusakrola.blog.onet.pl
Opracowanej i prowadzonej przez młodego człowieka - Grzegorza


PAMIĘTAJMY O PREZENCIE POD CHOINKĘ
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:"Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".

Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
Mt. 25, 34-40

Zamiast dokonywać zakupu zbędnych rzeczy, które po niedługim czasie się wyrzuca polecam wpisywanie waszych bliskich do związku mszalnego.
br />MISYJNY ZWIĄZEK MSZALNY-szukam- Jest dziełem pomocy misjom, zatwierdzonym przez Ojca Świętego Piusa X w l908 r.

Eucharystia będąc sakramentem Przymierza, wyraża i realizuje łączność Kościoła z Bogiem żywym. Przemienia wszystkich ochrzczo­nych w chwalebną ikonę Chrystusa zmartwychwstałego. Jest wydarzeniem zbawczym, w którym Bóg Ojciec w swojej miłości czyni nas swoimi dziećmi w Jezusie Chrystusie.

Do Związku Mszalnego możesz zapisać siebie, swoich bliskich - żyjących i zmarłych. Ofiary składane od jednej osoby wpisanej:
20 zł - są przeznaczone na potrzeby misjonarzy.
Za wszystkich członków Związku odprawia się każdego roku 500 Mszy świętych.
Prosimy pisać na adres Krosna.
-szukam-


CO TO JEST GARABANDAL? -szukam- Czy NMP naprawdę pojawiła się w Hiszpanii? Jakie są podobno pilne wiadomości dane do świata? Czy istnieje naukowe wyjaśnienie dla niesamowitych zdarzeń, które miały tam miejsce?
San Sebastian de Garabandal jest małą wioską mającą około 80 mieszkańców znajduje się w skromnych Górach Kantabryjskich w północno-zachodniej Hiszpanii. W dniu 18 czerwca 1961 r., cztery dziewczyny, Mari Loli Mazon (12), Hiacynty Gonzales (12), Mari Cruz Gonzales (11), Conchita Gonzales (12) bawiły się na skraju miejscowości, gdy usłyszały dźwięk jak grzmot. Nagle stanął przed nim olśniewający anioł. Nic nie mówił i szybko zniknął. Wystraszone i wyraźnie wstrząśnięte, dziewczyny pobiegły do kościoła, do swojej miejscowości i objawienia szybko stały się znane. W ciągu najbliższych dwunastu dni Anioł ukazał się im jeszcze kilka razy, a następnie w dniu 1 lipca, ogłosił po raz pierwszy, że w następnym dniu nastąpi objawienie Matki Bożej z Góry Karmel.

Garabandal jest wyjątkowy w historii objawień maryjnych z kilku powodów:
1) Liczby objawień, gdzieś w okolicach 2000 jest niesamowita.
2) Rzeczy, zapowiedziane i dopiero co mają nadejść - znaki i Kary - są najbardziej niezwykłe.
3) Wybór miejsc, w których odbyły się wizje:
- w kościele, przy wejściu do kościoła, w domu na różnych ulicach w miejscowości, w sosnach, na cmentarzu jest zadziwiająca.
4) czas, w którym miały one miejsce, dosłownie o każdej porze dnia i nocy, jest dość rzadkie.

KLIKNIJ- Oczyszczenie


KORESPONDENCJA
Droga Mieczysławo dziękuję z serca a Panu Bogu niech będzie najwyższa cześć i chwała, za wszelkie DOBRO jakim mnie obdarza. Amen Niech Ci się zawsze dobrze dzieje Aniela


POBIERZ-kliknij-deus meus - ogrody.mp3
POBIERZ-kliknij- ave maria.mp3
POBIERZ-kliknij-kocham ciebie jezu.mp3


SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W OSUCHOWEJ Pozdrawiam i odsyłam do załączników. Można też zajrzeć na stronę internetową www.osuchowa.pl
Są tam niektóre materiały do pobrania. O.Piotr Kurcius CSsR - proboszcz i kustosz


KLIKNIJ- Nowenna i Orędzie z Osuchowej

-szukam-
-szukam-

-szukam-


KORESPONDENCJA
Droga Pani Mieczysławo, Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie, jest Pani niesamowita... Może tego nie widać, ale to co dzieje się w moim życiu przemiana jaką dokonuje Nasz Kochany Pan Jezus każdego dnia jest ogromna. Dużo zawdzięczam Pani i za to chciałabym serdecznie podziękować, za Pani trud i za miłość do drugiego człowieka.. Przy okazji już z góry dziękuję Pani za zainteresowanie sprawami innych ludzi, za to że poświęca Pani swój cenny czas dla ludzi. Oraz chciałabym złożyć Pani i rodzinie najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Z Panem Bogiem Aneta :)


KORESPONDENCJA
http://www.youtube.com/watch?v=d3IH9opS1tc&feature=related
Czy są prawdziwi mężczyźni w Rządzie polskim, czy tylko chłoptasie?


PANCERZ SW.PATRYKA

Modlitwa - Pancerz sw. Patryka, uwalnia od zniewoleń, wszelkiego rodzaju gnębienia duchowego, czy też stanów podenerwowania i innych wpływów działania nieczystych duchów. Chroni rónież przed atakami wszelkiego zła, zalecane odmawiać rano i wieczorem.
I
Związuję się dzisiaj
z wielką mocą, jaką daje wzywanie
Trójcy Przenajświętszej,
z wiarą w Trójcę w Jedność,
ze Stworzycielem wszechświata.

II
Związuję się dzisiaj
z mocą Wcielenia Chrystusa
oraz Jego Pogrzebu,
z mocą Jego Zmartwychwstania
oraz Jego Wniebowstąpienia,
z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu.

III
Związuje się dzisiaj
z siłą miłości serafickiej,
z posłuszeństwem anielskim,
z posługą archanielską,
z nadzieją w Zmartwychwstanie po nagrodę,
z modlitwą Patriarchów,
z proroctwami Proroków,
z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów,
z wiarą Wyznawców,
z czystością Świętych Dziewic,
z czynami prawych ludzi.

IV
Związuje się dzisiaj z mocą Nieba,
z jasnością słońca,
z bielą śniegu,
ze wspaniałością ognia,
z prędkością błyskawicy,
z szybkością wiatru,
z głębokością morza,
ze stabilnością ziemi,
z twardością skał.

V
Związuję się dzisiaj
z Bożą siłą, by mną przewodziła,
z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała,
z Bożą Mądrością, by mnie pouczała,
z Bożym Okiem, by nade mną czuwało,
z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało,
z Bożym Słowem, by mi dało mowę,
z Bożą Dłonią, by mnie prowadziła,
z Bożą Droga, by się stała przede mną,
z Bożą Tarczą, by mnie chroniła,
z Bożą Armią, by mnie zabezpieczała:

przed sidłami demonów,
przed popadnięciem w wady,
przed pożądaniem ciała,
przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić,
czy jest on blisko, czy daleko,
czy jest jeden, czy też jest ich wielu.
VI
Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty,
przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile,
która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę,
przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami,
przeciw czarnemu prawu pogaństwa,
przeciw fałszywym prawom herezji,
przeciw podstępom idolatrii,
przeciw czarom kobiet, kowali i druidów,
przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką.

VII
Chryste, chroń mnie dzisiaj
przed trucizną, przed spaleniem,
przed utopieniem, przed zranieniem,
bym mógł otrzymać obfitą nagrodę.

VIII
Chrystus ze mną, Chrystus przede mną,
Chrystus za mną, Chrystus we mnie,
Chrystusa pode mną, Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.

IX
Chrystus w sercu każdego człowieka,
który myśli o mnie ,
Chrystus w ustach każdego człowieka,
który mówi do mnie,
Chrystus w każdym oku,
które mnie widzi,
Chrystus w każdym uchu,
które mnie słyszy.

X
Związuję się dzisiaj
z wielką mocą, jaką daje wzywanie
Trójcy Przenajświętszej,
z wiarą w Trójcę w Jedności,
ze Stworzycielem wszechświata.

XI
Zbawienie przychodzi od Pana,
zbawienie przychodzi do Chrystusa:
Niech Twoje Zbawienie, o Panie,
pozostanie z nami na zawsze.


Św. Patryk
-szukam-


KORESPONDENCJA
Pani Mieczysławo, dziękuję za piękną i bardzo ciekawą stronę. Proszę się nie przejmować i robić to co Pani robi - są nas miliony !!! Myślę że nie ma co prosić władz o Intronizację trzeba wyjść na ulicę i ŻĄDAĆ INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI proponuje umówić jakąś datę godzinę i każdy każdemu sms i wyjść na ulice i krzyczeć śpiewać Żądamy INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI przez władzę a jak nie PRECZ Z WŁADZĄ, w każdym mieście, na wsi, niech media o tym mówią i zadają pytania. Jak się Pani podoba mój pomysł?-- Pozdrawiam Monika

odp. Mieczysławy:
DROGA MONICZKO - ja nie mogę nawoływać do demonstracji, bo to musi być pokojowo rozwiązane. Media nigdy tego nie poprą, bo to nie są nasze polskie media, tylko polskojęzyczne, których właścielami są obywatele innych państw, którym nie zależy na tym, aby w Polsce królował Chystus. Im zależy na biznesie. Wszędzie zwyciężął naród modlitwą i teraz też tak będzie.


POBIERZ (kliknij)- Tomek Kamiński "Ty tylko mnie poprowadz"
POBIERZ (kliknij)- Eleni - Religijne - "Nim świt obudzi noc, Panie przyjdz".mp3
POBIERZ (kliknij)- Religijne - Jezus Najwyższe Imię.mp3


KORESPONDENCJA
Szanowna Pani Mieczysławo!
                    Przesłaliśmy z mężem wezwanie do Nuncjusza w Polsce i do władz kościelnych w Polsce o intronizację Pana Jezusa na Króla Polski, jest ono jednak w formie takiej, że po wydrukowaniu zajmuje 2 kartki papieru, trzeba umieć sobie je wydrukować samodzielnie i formatować. Mąż pomyślał, że je troszkę poprawi, by nie wymagało poprawek i mieściło się na jednej stronie A4. Jeśli zechce Pani skorzystać przesyłam w załączniku plik, może się przyda, może ułatwi wysłanie osobie, która niezbyt dobrze radzi sobie z formatowaniem na komputerze tekstu. Na jednej ze stron osobno są adresy, można wydrukować jak wezwanie i po prostu nakleić na kopertę wycięty gotowy adres.                      Może nieco spóźnione, ale może się to na coś przyda.

Pozdrawiam serdecznie, proszę o błogosławieństwo dla mnie i mojej całej rodziny od Pana Jezusa, Króla naszej Rodziny. Ewelina Syzdek


POBIERZ - KLIKNIJ

-szukam-
-szukam-
-szukam-


Demonstracja pod willą gen Jaruzelskiego

Drodzy przyjaciele
W nocy z niedziali na poniedziałek zgodnien z wieloletnią tradycja przed willą gen Jaruzelskiego na ul. Ikara odbyla sie demonstracja przeciwników stanu wojennego żądających osądzenia twórcow wojny z Narodem Polskim. Demonstracja oceniana przez obiektywnych obserwatorów na ponad 1000 przeciwnikow choć media ocenily na 200 osob co jest bzdurnym falszowaniem rzeczywistości . Internetowa Telewizja Narodowa pod kier dr Eugeniusza Sendeckiego zainstalowala w pobliżu willi swoje stanowisko z 2 namiotami , wlasnym oswietleniem, herbata narodowa i grilem z gąracymi kielbaskami i koksownikiem.
Demonstracja trwala od godz 22 do 1 -30 w nocy. Przyjechali przedstawiciele organizacji patriotycznych i antykomunistycznych z calej Polski. Nagrano wiele filmow komentarzy i oswiadczeń. Mimo zimna a poźniej mrozu atmosfera byla bojowa i podniosla. Środowisko Telewizji Narodowej zwiazane z Spolecznym Komitetem wspierania Jana Kobylańskiego w walce z Antypolonizmem zaistniało w powazny sposób gdyż bylismy tam dobrze zorganizowani i na swoj koszt nakarmiliśmy i dalismy możliwośc ogrzania sie i wypicia goracej herbaty okolo 150 działaczom redaktorom i naszym sympatykom co bylo kropla w ilosci chętnych.. Jedna z końcowej opinii o zgromadzeniu zawarta jest w filmie http://www.youtube.com/watch?v=Mkwv9-ks1kU
Zaprosilismy wielu uczestnikow na pikiete przed sądem na ul. Ogrodowej 51a w dniu 17 grudnia godz 9 -00 na rozprawe w której Jan Kobylński polonijny patriota z Urugwaju pozwal za zniesławienie 19 oszczercow z liberalnych mediow : w tym Adama Michnika i Jaroslawa Gugalę i innych .
Jan G Grudniewsk i / piszemy bez polskich znakow aby odczytano takze za granica)


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Jak obyczaj stary każe ,według ojców naszych wiary ślę świąteczno-serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Życzę spokoju,refleksji,radości i miłości WSZYSTKIM czytelnikom tej STRONY - Grażynka


KLIKNIJ- ROZWAŻANIA ADWENTOWE - KS. ADAMA SKWARCZYŃSKIEGO

Drodzy Przyjaciele, pozostający ze mną w duchowej łączności, zwłaszcza członkowie „Margaretek”! Mam nadzieję, Że połączy nas wspólna modlitwa 18 grudnia o 19-tej. Możecie poprosić swojego Anioła Stróża o udział we Mszy świętej, którą mam celebrować o tej godzinie w Waszych intencjach. Wierzę, Że przyniesie ona Wam (i Waszym Bliskim) liczne łaski z niewyczerpanego Źródła Bożego Miłosierdzia. Udzielane nam łaski są ograniczone tylko pojemnością „naczynia”, którym jest nasza dusza, lepiej lub gorzej przygotowana przez ufność. Jeśli Bóg Ojciec daje nam swojego Syna, czego jeszcze mógłby nam odmówić? Chyba tylko tego, co byłoby dla nas niekorzystne… Niektórzy z Was stawiają mi różnej natury pytania. Najczęściej dotyczą one sposobów wyjścia z kryzysu osobistego, rodzinnego, zawodowego. Tym, którzy jeszcze nie znają mojej książki W Szkole Krzyża (wydało ją Michalineum, jest w księgarniach, w niektórych na zamówienie), wskazuję ją jako swego rodzaju „podręcznik” wychodzenia z tych kryzysów, wciąż uzupełniając i poszerzając rozdziały tej książki o nowe doświadczenia. Ponieważ przeżywamy sam szczyt „zdiablenia” świata, nic dziwnego, Że nasze cierpienia, fizyczne i duchowe, przybierają na sile. Tylko od nas zależy, czy uczynimy je krzyżem i wykorzystamy dla dobra własnego i innych, czy wprost przeciwnie: zmarnujemy, widząc w nich samo zło i przeszkodę do ziemskiego samozadowolenia. Tym, którzy załamują ręce: „Korzystam z Księdza rad, robię co mogę, ale dobrych owoców nawrócenia bliskich mi osób jakoś nie widać” - odpowiadam w ten sposób: wszystko, co dla nich czynicie, jest podobne do ładowania akumulatora. Posłuży on do „rozruchu duszy” w momencie decydującym o całej jej wieczności, gdyż za taki moment powinniśmy uważać zbliżające się tak zwane Ostrzeżenie”. Wszyscy ludzie świata zobaczą wtedy swoje przeszłe Życie, stan swojej duszy oraz cierpienia, które zadali Odkupicielowi. Będzie to „wielki płacz” [Zach 12,11 nn], w którym pogrążą się na jakiś czas nawet ci, którzy wybrali służbę szatanowi. Ich pan powróci jednak wkrótce, może z siedmioma gorszymi od siebie (jak uczy Pan Jezus), by odzyskać swoje mieszkanie. I właśnie wtedy Bóg wykorzysta wszelkie duchowe ofiary, które latami wpływały „na konto” tych zniewolonych, by uchronić ich przed ponownym upadkiem, tym razem już ostatnim. Jeśli szatan zdoła po tym Ostrzeżeniu” zdobyć twierdzę ich duszy, będą straceni na wieki! „Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego” [Łk 9,62]. Wielu pyta: „Kiedy to się stanie?” Bywa, Że napotykają na fałszywych wizjonerów, którzy nie potrafią odróżnić, co pochodzi od Boga, a co od Przeciwnika, i zaczynają mówić o szybkich przygotowaniach, lecz nieraz Żenująco śmiesznych. Gdyby Bóg uzależnił ocalenie części ludzkości świata od zapasów Żywności, od posiadania krzyża z Pasyjką (koniecznie całą pokrytą ranami i krwią) albo jakiegoś „cudownego” medalika, czy ludzie mieliby równe szanse? Ocalałyby tylko jednostki! Gdyby w „dniach ciemności” dały się zapalić tylko poświęcone zapałki i poświęcone świece, czy dużo by było „uprzywilejowanych” i „oświeconych”, którzy w takie rzeczy uwierzyli? (ja nie wierzę). Tylko światło łaski uświęcającej w duszach będzie świecić, a poza nim zalegną egipskie ciemności! Czy nie o tym czasie mówił Pan Jezus, Że gdy dwóch ludzi będzie obok siebie pracować, jeden z nich zostanie wzięty, drugi zaś zostawiony? Czy nie stan ich duszy zadecyduje o ich pozostawieniu lub nie? Skoro tak twierdzisz - mówią - to wskaż nam jakąś lekturę, na której w tym przygotowaniu moglibyśmy się oprzeć… Byłoby sporo tytułów, wymagających recenzji, jednak wybaczcie, Że nie będę ich oceniał, gdyż niełatwo jest ziarno oddzielić od plew (a poza tym nie chcę wdawać się w dyskusję). Za niezłą książkę, która porusza to zagadnienie zarówno od strony teoretycznej (chodzi o spojrzenie na spodziewane wydarzenia i ich kolejność), jak też praktycznej (jak przygotować się duchowo i materialnie), uważam 2 drugą (po Z Aniołem do Nowego Świata) książkę Ivana Novotnego Wejdź do radości. Przy czym wydaje mi się, Że tę tytułową „Radość” należy napisać dużą literą, gdyż wyraźnie chodzi o Niebo. Autor przyznaje się, Że jest Polakiem, choć ukrytym pod tym dziwnym pseudonimem. Jeśli mu wierzyć, Że rzeczywiście (już jako dziecko) poznał swoje Życie na tle losów świata, trzeba też uznać, Że ma prawo wypowiadać się zarówno na temat samych wydarzeń, jak i przygotowania do niektórych z nich. Książka wydaje się tym bardziej wiarygodna, Że autor w opisie wydarzeń odwołuje się do autorytetów uznanych przez Kościół. Gdyby ktoś chciał ją nabyć, podaję nr tel.: 25-632*49*39. Gdy mnie samego ktoś pyta, czy powoli zaczynam już Żyć duchem „Nowego Świata”, twierdzę Że tak. Najlepiej czuję się boso, gdy mogę się uziemić przez stopy (podobno już chociażby z braku tegoż uziemienia trapi nas wiele chorób), najbardziej smakują mi najprostsze potrawy (np. ziemniaki gotowane na parze w łupinach, do nich olej lub masło i liście kapusty, kiedy indziej orzechy, owoce, surowe lub półsurowe warzywa). W centrum Życia postawiłem Jezusa Eucharystycznego, „Słońce” Nowego Świata, a ze względu na Niego i na modlitwę rezygnuję z zapełniania wyobraźni i pamięci filmami (nawet dobrymi). Próbuję dzielić się z innymi tym co posiadam, choć przyznam, Że nie jest to łatwe - człowieka starającego się Żyć w prawdzie inni ludzie łatwo naciągają, gdyż nie podejrzewa ich o złe intencje… „Kataklizmy i katastrofy - owszem, ale nic poza tym nie wskazuje na to, Że Oczyszczenie i Przyjście Pana jest już bliskie; czy nadal więc masz nadzieję, Że wkrótce go doczekasz?” - pytają mnie. „Nie tylko nadzieję, ale absolutną pewność” - odpowiadam. Nigdy zresztą nie uległa ona wahaniom ani osłabieniu. Cieszyłbym się, gdybym tą pewnością mógł zarazić innych, całe miliony, miliardy! Jaki ból wyzwala we mnie świadomość, Że i tym razem „będzie jak za dni Noego, gdy spadł potop i wygubił wszystkich”, albo jak z przyjściem złodzieja wtedy, gdy najmniej się go spodziewano… Ileś lat temu myślałem, Że bolesne pytanie retoryczne: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”, nie odnosi się przynajmniej do Polski, a tymczasem… środki masowego ogłupiania tak strasznie spustoszyły umysły, zwłaszcza młodych, i wyziębiły ich serca, Że przestałem mieć wątpliwości! I dlatego ci, którzy jeszcze wierzą, powinni wierzyć i wynagradzać za niewierzących, powinni wołać PRZYJDŹ! (po grecku MARANATHA!). Czy obecność dziesięciu sprawiedliwych nie mogła być ratunkiem dla bezbożnych miast Sodomy i Gomory, a jednak nawet tylu się nie znalazło? O „sprawiedliwi” naszego czasu! Wy wszyscy, którzy stajecie w obronie Najwyższych Wartości, którzy walczycie o Królestwo Boże! Czy to w rodzinie, czy w pracy, czy na arenie publicznej - gdziekolwiek musicie znosić prześladowania ze strony niewiernych. Do Was się zwracam u progu Nowego Roku, w tym okresie, gdy z troską myślicie o Świętach, otoczeni jakże często atmosferą pogańską: WYTRWAJCIE! Swoje cierpienia ofiarujcie Bogu za tych, którzy ich najbardziej potrzebują, swoje skrywane przed innymi łzy, swoje ciche a ciężkie westchnienia. Nienawidzi Was szatan i powiększa Waszą udrękę, ale Waszego krzyża potrzebuje Przychodzący Pan. On już teraz cierpieć fizycznie nie może, ale Jego duchowa męka, podobnie jak Jego Matki, ileż ludzkich, a nawet krwawych łez wyciska z tylu Ich figur i obrazów w świecie! Odważnie bierzmy udział w Ich cierpieniu i swojego się nie bójmy, gdyż niedługo odpoczniemy. Nasze rany zostaną uzdrowione: nadchodzi szczęśliwe 25- lecie, zapowiedziane zwłaszcza w La Salette! A gdy, ponadto, spotkamy w Niebie tych, którzy się tam dostali za cenę naszych trudów i cierpień, nasza radość będzie niepomierna. Tak więc nigdy nie ma „złego” czasu dla własnego uświęcenia i duchowego wzrostu, a zło zostaje zabarykadowane tylko wtedy, gdy Bóg na ten szaniec rzuca swoje kamienie - właśnie nas! - i zło zostaje dobrem pokonane. Zanim 18 grudnia wzniosę nad ołtarzem kapłańską dłoń, by udzielić Wam błogosławieństwa, już teraz proszę Boga przez orędownictwo Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski, której Bóg niczego nie odmawia: BŁOGOSŁAW, BOŻE, MOIM PRZYJACIOŁOM. NAPEŁNIJ W NOWYM ROKU SWOJĄ ŁASKĄ I SWOJĄ MOCĄ SERCA TYCH, KTÓRZY TOBIE OFIARNIE SŁUŻĄ, A SERCA NIEWIERNYCH ZDOBĄDŹ DLA SWEGO KRÓLESTWA. AMEN.

ks. Adam Skwarczyński


Apel do prezydenta Pakistanu o ułaskawienie Asii Bibi można wysyłać mailem na adres:

Asia Bibi Sentenced to Death for Blasphemy

Send it to:
                    salviamoasiabibi@asianews.it and publicmail@president.gov.pk

Pod listem należy się podpisać.
                                        To Mr Asif Ali Zardari,
                                        The President of Pakistan
                                        publicmail@president.gov.pk
Mr. President,
Asia Bibi's death sentence is not just a sentence, it is a State crime. Therefore I hope you will not permit that, not only because of your sense of justice but also because it is badly affecting the reputation of your country.
Please intervene as soon as possible to reduce pain Asia Bibi and her family are suffering. Moreover the constant deliberate persecution of Pakistani Christians through the law on blasphemy is offending the Almighty God more than any human being. Sincerely

                                                             (podpis: imię i nazwisko)
salviamoasiabibi@asianews.it, publicmail@president.gov.pk, parepwarsaw@wp.pl, listy@prezydent.pl
White House i UE - w linku formularz

Do wiadomości:
1. Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu
ul. Staroscin~ska 1 m.1-2,
02-516 Warszawa
tel. (0-22) 849 48 08, 849 49 38
fax (0-22) 849 11 60
e-mail: parepwarsaw@wp.pl
2. White House USA
http://www.whitehouse.gov/contact
3. Serwis informacyjny UE
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_pl.htm
4. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
listy@prezydent.plNiech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
http://www.radiovaticana.org/pol_RG/2010/novembre/10_11_24.html
http://www.pkwp.org/2010/watykan_papiez_apeluje_o_pelna_wolnosc_dla_asii_bibi/
http://www.gpch.pl/index.php/bi/403-pakistan-kolejne-rozprawy-sadowe-asii-bibi
http://www.info.wiara.pl/doc/680938.Asia-Bibi-Sad-nie-zgodzil-sie-na-ulaskawienie
http://poznajmy-prawde.blog.onet.pl/Ratujmy-pakistanska-chrzescija,2,ID417831982,n


Ratujmy pakistańską chrześcijankę
Beata Zajączkowska
Świat z onieśmieleniem reaguje na przypadki łamania wolności religijnej.

Przed tygodniem pisałam o Asii Bibi - pierwszej kobiecie skazanej w Pakistanie na śmierć za tzw. bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi. W istocie mówiła ona swym koleżankom z pracy o Jezusie. Muzułmanki odebrały jednak jej słowa, jako atak na proroka Mahometa. A Asia Bibi zapytała jej po prostu: "Jezus umarł za nas na Krzyżu, a co zrobił dla was Mahomet?" Kobieta przebywa w więzieniu od 18 czerwca 2009 r., 7 listopada została skazana na karę śmierci.
To suche fakty. Faktem jest też bardzo nieśmiała reakcja wspólnoty międzynarodowej na ten kolejny przypadek łamania wolności religijnej. Dlaczego wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wiarą i religią nasze reakcje są jakby opóźnione, czy też nacechowane pewnym wstydem? Kiedy kilka miesięcy temu zapowiedź stracenia Iranki Sakineh Mohamadi Asztiani, skazanej na ukamienowanie za cudzołóstwo, wywołała falę protestów na całym świecie. Dlaczego tak nie dzieje się i tym razem? Wówczas pod protestem podpisały się na świecie setki tysięcy ludzi, w tym laureaci Nagrody Nobla. Pisali w swym apelu: "Powstrzymajmy horror. Ukamienowanie to średniowieczna kara, która nie istnieje w Koranie". Egzekucję wstrzymano i dobrze. Szkoda jednak, że nie mamy tej samej wrażliwości teraz, gdy matka czworga dzieci, w tym jednego ciężko upośledzonego, czeka na wyrok w pakistańskim więzieniu za to, że mówiła swym koleżankom o miłości Jezusa do człowieka. Za Asią Bibi i innymi chrześcijanami padającymi w Pakistanie ofiarą dyskryminacji ujął się Benedykt XVI. Zaapelował, by jak najszybciej została jej przywrócona pełna wolność. Modlił się również za wszystkich, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, aby ich ludzka godność i podstawowe prawa były w pełni respektowane. Trzeba apeli wielkich tego świata. Ale trzeba też naszej oddolnej inicjatywy, by władze Pakistanu zrozumiały, że nie mogą bezkarnie łamać praw mniejszości, że świat patrzy im na ręce. Wielu działaczy praw człowieka w Pakistanie podkreśla, że tylko presja wspólnoty międzynarodowej może doprowadzić do ułaskawienia Asii Bibi i zmiany dyskryminującej ustawy o bluźnierstwie. Ta presja to także twój i mój głos.

P.S:                     Pierwsze doniesienia o Asii Bibi mówiły, że ma 45-lat i jest matką pięciorga dzieci. Potem zostały zweryfikowane i obecnie wiemy, że ma 37-lat i czworo dzieci. Mieszka w mieście Ittanwali zamieszkanym przez 1200 rodzin muzułmańskich. W dzielnicy "Chak 3" gdzie mieszka jej rodzina jest jedną z trzech rodzin chrześcijańskich.


KORESPONDENCJA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Droga Pani Mieczysławo!

Cieszę się bardzo, że trafiłam na Pani stronę. Słowa, które czytam bardzo mi pomagają stawać się lepszym człowiekiem i zbliżają mnie do Boga. Nie chciałabym zmarnować swojego życia a każdego dnia pełnić wolę Bożą, jednak nie potrafię rozeznać do czego Bóg mnie powołał i co mam czynić, aby bardziej Go kochać i jak najpiękniej Mu służyć. Wierzą, że Dobry Bóg obdarzył Panią Łaską rozmowy z Nim.
Dziękuję Bogu, że pozwolił mi trafić na Pani stronę. Niech będzie Bóg uwielbiony! Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie i pamiętam o Pani w modlitwie. Szczęść Boże! Cecylia


PAMIETAJCIE - OD DZISIAJ (16 grudnia)ROZPOCZYNA SIĘ NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS
"Pragnę, by w was rozkwitała wielka miłość, wielki pokój. Dlatego módlcie się! Świętujcie te nadchodzące dni! Cieszcie się wraz z Moim Synem!"


Dawne orędzie Matki Bożej z Medjugorje
PAMIĘTAJCIE! DZISIAJ ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ DO DZIECIĄTKA JEZUS! PROŚMY MATKĘ BOŻĄ, ABY PRZYGOTOWAŁA NASZE SERCA NA TE ŚWIĘTA! WYOBRAŹMY SOBIE, ŻE 25 GRUDNIA, DOKŁADNIE W TYM MOMENCIE, GDY PRZYJMIEMY KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, JEZUS CHRYSTUS W NAS SIĘ NARODZI - BÓG !!! ALE BEZ ŚWIĘTEJ MATKI I DUCHA ŚWIĘTEGO, JAKŻE SIĘ TO STANIE? DLATEGO MÓDLMY SIĘ DO NICH!

PYTANIE:
CZY KRÓL NASZ BĘDZIE MIAŁ LEPSZE WARUNKI W NASZEJ DUSZY, ANIŻELI, GDY URODZIŁ SIĘ 2 000 LAT W BETLEJEM? BĘDZIE TAM SIANO, ZIMNA NOC, GŁÓD CZY ... PRZECIWNIE?


CZEŚĆ DLA DZIECIĄTKA JEZUS
-szukam- Słowa wielkiej polskiej mistyczki Zofii Nosko:
W czasie odmawiania Koronki do Dzieciątka Jezus oczami ducha ujrzałam pięknego Pana Jezusa, lat około czterech, w długiej niebieskiej szacie, z długimi sięgającymi ramion lokami. Dziecię Jezus uklękło w powietrzu, złożyło rączki do modlitwy i razem ze mną odmawiało Koronkę. Na słowa: "Naucz kochać Boga", wskazywało paluszkiem do góry i wówczas widziałam, jak otwierało się Niebo, a liczni Święci modlili się klęcząc. Na słowa te wszyscy kłaniali się do samej ziemi w stronę ognistego Tronu, gdzie blask był wielki i piękny. Gdy skonczyłam Koronkę, Dziecię Jezus tak powiedziało:

"O cokolwiek będziesz prosiła, dam ci, otrzymasz. Ta koroneczka jest Moją Miłością. niebo całe ją odmawia. To sobie zapamietaj, nie odkładaj jej na potem, nie odmawiaj z niechęcią. Odmawiaj w rannych godzinach z sercem pełnym miłości. Ja tak chcę. Amen" Obietnica Matki Boskiej:
"Ktokolwiek bedzie tę Kronkę odmawiał w jakiej bądź sprawie, bedzie szybko wysłuchany pomyślnie. Dzieciątko Jezus działa bezzwłocznie, bardzo szybko. Ojciec Niebieski niczego nie odmawia Dzieciątku Bożemu".

Koronka do Dzieciątka Jezus
Na krzyżyku:
Wierzę w Boga... 1 x Ojcze nasz... 1 x Zdrowaś Maryjo... 1 x Chwała Ojcu...

Na małych paciorkach 10 razy:
Boskie Serce Jezuska, narodzone z Najświętszej Dziewicy, Maryi Panny, w stajence betlejemskiej, pobłogosław całą ludzkość, odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz nas kochać Boga.
Na dużych paciorkach i na zakończenie:
1 x Ojcze nasz... 1 x Zdrowaś Maryjo... 1 x Chwała Ojcu...

W dniach 16 - 24 grudnia odmawiajmy również Litanię oraz Nowennę do Dzieciątka Jezus. Prośmy by Dzięciątko Jezus zapaliło w nas miłość do Siebie i Maryji.

Litania do Dzieciątka Jezus:
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Dziecię, Synu Boga żywego,
Dziecię, zrodzone przed wschodem gwiazdy zarannej,
Dziecię, Słowo, które stało się Ciałem,
Dziecię, mądrości swego Ojca,
Dziecię, Synu Jednorodzony swego Ojca,
Dziecię, Synu Pierworodny swej Matki,
Dziecię, Obrazie swego Ojca,
Dziecię, Początku swej Matki,
Dziecię, Chwało swej Matki,
Dziecię, równe swemu Ojcu,
Dziecię, we wszystkim posłuszne swej Matce,
Dziecię, Boże nasz,
Dziecię, Bracie nasz,
Dziecię, płaczące w kolebce,
Dziecię, Upragnienie mędrców,
Dziecię, pełne gorliwości o chwałę swego Ojca,
Dziecię, wszechmocne w niemocy,
Dziecię, potężne w słabości,
Dziecię, Skarbnico łask wszelkich,
Dziecię, Źródło czystej miłości,
Dziecię, przywracające łaskę ziemi,
Dziecię, Wodzu Aniołów,
Dziecię, Szczepie Patriarchów,
Dziecię, Słowo Proroków,
Dziecię, Upragnienie pogan,
Dziecię, Radości pasterzy,
Dziecię, Światłości mędrców,
Dziecię, Zbawienie dzieci,
Dziecię, Oczekiwanie sprawiedliwych,
Dziecię, Mistrzu Doktorów Kościoła,
Dziecię, Radości Wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu


Módlmy się:
Miłosierny Boże, narodzony Zbawiciel świata przywrócił nam dziecięctwo Boże; spraw, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Króluj nam Chryste ! Pozdrawiam Grzegorz


PROŚBA DO DZIECIĄTKA JEZUS
O maleńki Jezu, proszę Cię gorąco, zamknij wszystkich w morzu niepojętego miłosierdzia swego. O słodki, maleńki Jezu, masz moje serce, niech ono Ci będzie mieszkaniem miłym i wygodnym (Dz. 845).

Króluj nam Chryste !
Pozdrawiam, Grzegorz


PRAGNĘ CIĘ JEZU
Tęsknie do Ciebie Jezu Malusieńki,
-szukam- Przybędziesz wkrótce do serca mego stajenki.
Pragnę wspaniale przygotować się na to spotkanie,
Wiem, że Ty też czekasz na nie.
                    Pragnę o mój Jezu Ukochany
                    Abyś i przez innych byl oczekiwany.
                    Pomoż mi być światłem dla bliźniego,
                    Mowić oTwej miłości, jaką żywisz dla każdego.
Chcę sprawić Ci radość, mój Boski Zbawicielu
I przyprowadzić do Twego żłóbka wielu.
Wyciagnij do nas swoje rączki Boże Dziecię,
Tak wiele zbłąkanych dusz jest na tym świecie.
                    Pobłogosław nam Jezu Nowonarodzony,
                    W ubogim żłóeczku położony.
                    Pan Bog dał nam Ciebie Maleńkiego,
                    Abyś znalazł mieszkanie w sercu każdego.
Maryja nad Tobą pochylona
Bierze Cię w matczyne ramiona,
I choć tak bardzo Cię miłuje
Z radością światu przekazuje
                    Pragnijmy przyjąć Jezusa Maleńkiego
                    On jest Synem Boga Naszego.
                    Maryja, Święta Mateczka nasza,
                    Do otwarcia serc dla Dzieciątka zaprasza.
                    Alina Piestrzeniewicz


15 grudnia 2010 r.
Czytania z dnia 15 grudnia jasno obrazują nam Boże zamiary względem nas. Intronizacja Jezusa Chrystusa w sercach wszystkich ludzi, Intronizacja w rządzie i Państwie, Intronizacja do której wzywa nas Pan, będzie wielkim świadectwem wyznawanej wiary, trzeba pokazać wszystkich ludziom i narodom, że Jedynym naszym Panem i Władcą jest Jezus Chrystus i to on jedynie może nam zapewnić prawdziwy pokój i szczęście zarówno w życiu osobistym jak i społecznym. Polacy oddawajcie się Chrystusowi!Polsko uznaj Chrystusa za swojego Pana i Króla! Dziękujemy tobie Jezu nasz Królu i Panie, za to że czuwasz nad nami, że czuwasz nad POLSKĄ i otaczasz nas swoją opieką!.

KSIĘGA IZAJASZA
„Ja jestem Pan, i nie ma innego.
Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę.
Ja, Pan, czynię to wszystko.
Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją!
Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość.
Ja, Pan, jestem tego Stwórcą”.
Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, sam Bóg, który ukształtował i wykończył ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie:
„Ja jestem Pan i nie ma innego.
Czyż nie Ja jestem Panem, a nie ma innego boga prócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną.
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem i nikt inny!
Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne.
Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: «Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc»!
Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się przeciw Niemu zżymali.
W Panu uzyska swe prawo i dostąpi chwały całe plemię Izraela”.

Sprawiedliwego spuśćcie nam niebiosa!
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Przed Nim kroczyć będzie sprawiedliwość, a śladami Jego kroków zbawienie.

EWANGELIA Łk 7, 18b - 23                     Na Chrystusie spełniają się proroctwa Słowa Ewangelii wg św.Łukasza
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: „Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”
W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc:
„Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.


Dlatego wołajmy: SPRAWIEDLIWEGO SPUŚĆCIE NAM NIEBIOSA! W Adwencie staramy się wychodzić naprzeciw Bogu, który nadchodzi. Na tym polega nasze czuwanie i przygotowanie, Pan Jezus pyta nas, czy to do ciebie mam przyjść, licząc na przyjęcie, czy mam szukać innego miejsca? Starajmy się wychodzić naprzeciw przychodzącemu Panu.KONFERENCJA ADWENTOWA
Trwać w pokoju
ks. Tadeusz


W okresie Adwentu oczekujemy na przyjście Mesjasza, Tego, który jest Księciem Pokoju. Tego, który jest Królem Pokoju, Dawcą Pokoju. Ten kto jest z Nim, kto jest przy Nim ma w sobie pokój i w tym pokoju trwa. Trwanie w Jezusie, prawdziwe trwanie w Nim, to trwanie w pokoju, to posiadanie tego pokoju w swoim sercu i w swoim umyśle, to światłość jaką daje ten pokój. Światłość ta jest w sercu, to światło jest w umyśle. Człowiek, który trwa w Jezusie, który napełniony jest pokojem potrafi rozpoznać wszelkie zakusy szatańskie, są mu jasne. Dlatego Jezus przynosi nam pokój, abyśmy w dobie tak wielkiego niepokoju, panoszącego się tak straszliwego niepokoju, który targa sercami ludzkimi, ten pokój, Jezusowy pokój posiadali. Bóg dając nam Jezusa chce, abyśmy zanurzali się w pokoju, który sprawia, że serce ludzkie bije spokojniej, że serce ludzkie idzie za swoim Panem bez żadnych obaw, bez lęków, bez patrzenia na otaczający świat, bez rozpraszania się na to co jest w wokół. Dlatego nieustannie zanurzajmy się w pokoju, abyśmy za wszelką cenę tego pokoju pilnowali, abyśmy nie pozwolili, by ten pokój został nam zabrany.
Trwając w pokoju mamy odpowiedni pogląd na wszelkie sprawy. Kiedy niepokój ogarnia serce patrzy się wtedy zupełnie z innego punktu widzenia, nie potrafi się dobrze rozpatrzyć sprawy, nie ma się jasności umysłu, bo umysł opanowany jest przez lęk, przez strach. Toteż starajmy się trwać w pokoju. Mówimy o tym nieustannie od pewnego czasu, mówimy o trwaniu w Jezusie, o byciu nieustannie w zjednoczeniu ze swoim Bogiem. Jednocześnie mówimy o tym, aby swoich myśli, swojego serca nie rozpraszać na świat zewnętrzny. To jednak często dajemy się rozproszyć. Idziemy za tym co daje świat, co proponuje świat, z czym świat wciska się w nasze serca, w nasze życie. Bóg pragnie nas przestrzec, ponieważ widzi jak we Wspólnocie dusze mimo tak wielu pouczeń pozwalają, by zewnętrzny świat wchodził, wciskał się w nasze serca. Ulegamy słowom, namowom, obrazom. Gubimy się i tracimy pokój, zajmujemy swoje umysły i serca tak wieloma wiadomościami, informacjami, które bombardują je. A Bóg prosi, aby zamykać oczy i uszy. A jednak otwieramy oczy, otwieramy uszy na świat. Zdaje nam się, że to nic nie zaszkodzi, jeśli zaczerpniemy trochę wiadomości ze świata, tylko wiadomości... Jednak, wraz z tymi wiadomościami do serca wchodzi niepokój, lęk, obawa, niepotrzebne myśli i zajmujemy się nie tym, co trzeba, rozpraszamy się, a serce nie trwa przy Jezusie, umysł, myśli nie trwają przy Nim. Są w świecie i pokój, który nam Bóg daje gdzieś powoli znika, bo zastępuje go co innego.
W tych dniach, tak pięknych dniach oczekiwania powinniśmy być razem z Maryją, pełni pokoju. W łonie matki dziecko potrzebuje pokoju, bo żyje tym, czym żyje matka. Więc, my również żyjmy pokojem. Żyjmy pokojem, aby Matka Najświętsza, która jest w nas, którą zaprosiliśmy do serc mogła żyć pokojem naszego serca, aby Dziecię Jezus, które Ona zrodzi mogło żyć pokojem naszego serca. Przecież oczekujemy na narodziny Jezusa. Te narodziny odbędą się w nas, w was. Żyjemy w zjednoczeniu z Matką Najświętszą. W nas jest życie Boga, życie Trójcy Świętej. W nas poczęło się życie i narodzi się Chrystus. Wszystko dokonywać się będzie w Duchu, ale będzie rzeczywiście się dokonywać. Jakże zauważymy narodziny tak ważne, kiedy serca rozproszone będą tym, co jest na świecie, kiedy oczy zajmować się będą czymś innym. A już niedługo zajmiemy się bezpośrednio przygotowaniami do Świąt i zupełnie się pogubimy. Dlatego, abyśmy mogli przezywać głęboko w swoim sercu, w swojej duszy prawdziwe narodziny Boga, abyśmy mogli tego doświadczyć w sposób mistyczny, nasze serca, dusze muszą być w Bogu, zanurzone w Jego pokoju, otoczone Jego miłością. Tego Bóg pragnie dla nas, dla całej Wspólnoty dusz najmniejszych. Pragnie narodzin Boga w sercu każdej duszy, pragnę nowego życia.
Narodzenie Boga może być cudownym przeżyciem, doświadczeniem, które zmieni każdego z nas. Trzeba jednak tego pragnąć ze wszystkich sił, starać się trwać w Bogu. Jesteśmy duszami, które głębiej mają doświadczać obecności Boga, głębiej mają przezywać kolejne święta kościelne. Jesteśmy duszami, którym Bóg daje więcej. Ale dużo zależy od nas, od naszego otwarcia się, od przyjęcia, od posłuszeństwa. Bóg obdarował nas obecnością swojej Matki. Jesteśmy wyróżnieni Jej obecnością pośród nas. Każdy z nas, kto tego pragnie, kto się otwiera, w swoim sercu przyjął Matkę. W naszych sercach Matka Najświętsza w błogosławionym stanie oczekuje Dziecka, Dzieciątka. W każdym z nas Matka Najświętsza oczekuje nowego życia. I to nowe życie pragnie złożyć w nas, w naszych sercach. Mówimy często, że nasze serca są stajenkami, grotami, w których narodzić się ma Jezus. I chociaż jest to przenośnia, Matka Najświętsza prawdziwie złoży nowe życie w nas, nowe życie. I nasze serca mogą rozjaśnić się cudownym blaskiem nowego życia, życia Bożego. Tak jak wtedy, gdy Jezus narodził się w stajence w Betlejem wielkie światło ogarnęło to malutkie pomieszczenie, wielkie światło ogarnęło całą grotę, wielki słup światła, wielkie światło jakie szło z Nieba na ziemię, Boże życie zstępowało na ziemię, święte życie, sama świętość, sama czystość, tak teraz, w tę cudowną noc nasze serca mogą być objęte tym światłem prosto z Nieba. Pośredniczką, która to światło, to święte życie nam przekaże jest Matka. W naszych sercach zajaśnieje to nowe życie. Zostaniemy nim objęci. Nasze dusze rozjaśnią się blaskiem niepojętym. Bądźmy gotowi na tę chwilę. Oczyśćmy swoje serca i oczekujmy. Nie myślmy zbyt dużo o innych przygotowaniach, są naprawdę mniej istotne, tylko serce, serce, w którym spotkamy się z Bogiem, tylko ono jest najważniejsze w tych przygotowaniach. Nie zapomnijmy podczas tych dni, dni tak pełnych zabiegania, krzątaniny, pracy, nie zapomnijmy ku czemu się przygotowujemy. Tak często dusze zapominają w co swój wysiłek i trud wkładają. W to co jest tylko materią. Dusza pozostaje na boku, o niej zapomina się zupełnie. Potem trochę wzruszą się kolędami, wizytą rodziny a potem ciemna pustka, bo to co było istotą Świąt zostało pominięte, o tym się zapomniało.
Trwajmy w pokoju, który Jezus nam przynosi W tym pokoju zanurzajmy się podczas każdej modlitwy. Po prostu trwajmy w tym pokoju, tak jak Matka Jezusa trwała w pokoju zanurzona w Bożej Miłości przeżywała tę miłość radując się, czekając. Ta modlitwa oczekiwania nie potrzebuje słów, to jest modlitwa, gdy po prostu serce otwiera się i z wielką radością czeka, wygląda, na miłość. Uczmy się takiej modlitwy, gdy świadomie będziemy się zanurzać w pokoju. Kiedy świadomie będziemy trwać w oczekiwaniu. Kiedy będziemy mieć tę świadomość, że już, że jeszcze chwila, jeszcze moment a narodzi się w nas Bóg dając nowe życie, zmieniając nas, dokonując przemiany totalnej, bowiem od tego momentu nic nie będzie takie jak dawniej. Tak jak ziemia od momentu Bożych narodzin zmieniła się zupełnie, była już inną. Wszystko co na ziemi, wszystko co w kosmosie zostało przemienione. Narodzenie Boga to wydarzenie najważniejsze w dziejach ludzkości, to wydarzenie w całym kosmosie, nie tylko w życiu poszczególnych ludzi. Oczami duszy zobaczmy tą przemianę. Starajmy się sercem poczuć jak wielkim jest to wydarzenie, a Miłość, która zstępować będzie do serc, je wypełniać, miłość rozraduje nas, sprawi, że mając nowe oczy inaczej zaczniemy patrzeć na swoje życie.
Święto Bożego Narodzenia jest wielkim Świętem w świecie Ducha rok rocznie, jest wielkim wydarzeniem, wydarzeniem duchowym i Jezus pragnie, abyśmy w nim uczestniczyli. On wie, że trudno jest dla człowieka, który tak bardzo tkwi przy ziemi otwierać oczy serca, patrzeć i starać się rozumieć, ale jeśli człowiek nie podejmie tego wysiłku to wtedy nic nie zobaczy. A jeśli spróbuje, podejmie tę próbę - Bóg udzieli łaski. Z ufnością podejmujmy próbę, wysiłek, a Bóg da nam nowe oczy, da nam otwarte serce. Da nam, byśmy mogli zobaczyć, doświadczyć, uwierzyć. Na ten czas oczekiwania tak już niewielu dni niech Bóg nam udzieli nam swojego błogosławieństwa, pokoju, miłości, siły, wytrwałości w tych próbach, ciągłych próbach. Niech nam błogosławi.


ORĘDZIE Z NIEMIEC
Przesyłam przetłumaczone wrześniowe Orędzie Matki Bożej, skierowane wprawdzie w pierwszej kolejności do Jej niemieckich dzieci ale myślę, że i polskie mogą wiele skorzystać na zapoznaniu się z nimi. Zawarte są w nim cenne uwagi i spostrzeżenia, zapowiedzi a nade wszystko zwraca uwagę na moc modlitwy i poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryji. Co ciekawe, Matka Boża wola o uznanie Jej za Królowa Niemiec. Nie myślmy, że my Polacy jesteśmy w Jej Oczach "pępkiem świata"! Jak czytałam z jaką troska Ona odnosi się do Niemców to nawet ich trochę polubiłam... Na końcu Orędzia Matka Boża prosi o rozpowszechnianie go więc może zamieszczenie go na stronce byłoby pomocne pod tym względem. Nad samym Orędziem, które zostało mi przysłane z Niemiec, znajduje się informacja, że zezwala się na kopiowanie a jeśli ktoś jest zainteresowany bliższymi informacjami to należy napisać do nich na następujący adres:

Sekretariat des Werkes der Liebe der Immaculata vom Heiligen Geist: Postfach 1142, 84163 Marklkofen Niemcy

Z Panem Bogiem! Agata

KLIKNIJ- OREDZIE Z NIEMIEC


KORESPONDENCJA
Link do ściągnięcia: http://www.sendspace.com/file/fbq7n4
Przesyłam Ci to wszystko. Może niektórzy Polacy mają znajomych pobożnych Niemców i mogliby im to dać do przeczytania w ich języku i Matka Boża by była zadowolona, że spełnią się Jej Prośbę. Niech we wszystkim będzie Bóg uwielbiony! Jeszcze raz Cie pozdrawiam! Agata


KORESPONDENCJA
2010-12-17 10:45 Wiatr ze słońca unieruchomi GPS-y?
-szukam- Wiatr ze słońca unieruchomi GPS-y?


Naukowcy ostrzegają, iż w niedalekiej przyszłości może nam grozić paraliż komunikacyjny. Jego przyczyną będzie wiatr słoneczny, który zakłóci pracę nie tylko sieci telefonii komórkowej, ale również działanie urządzeń GPS.
NASA odkryła ostatnio, iż na powierzchni słońca doszło do potężnej burzy, której efekty mogą być odczuwalne na Ziemi. W pierwszej kolejności, fala magnetyczna wytworzona przez Słońce, może zagrozić satelitom, orbitującym wokół naszej planety.
Według naukowców, od jakiegoś czasu obserwujemy zwiększenie aktywności gwiazdy naszego układu słonecznego. W związku z tym można spodziewać się większej liczby burz, powstających na powierzchni Słońca.
Jednak wcześniejsze wykrycie fali magnetycznej, może spowodować zmniejszenie szkód. Naukowcy podkreślają, że dzięki odpowiedniej reakcji będzie można wprowadzić satelity w tak zwany bezpieczny tryb działania. Pozwoli to zminimalizować szkody i uniknąć paraliżu komunikacyjnego na Ziemi. Komentarze do wiadomości "Wiatr ze słońca unieruchomi GPS-y?" PS: Wiatr ze słońca unieruchomi GPS-y? [0] Zagrożenie dla GPS to pryszcz. Prawdziwe zagrożenie to jest dla sieci energetycznych. Próbki tego już były parę lat temu w Stanach i Kanadzie. Taka "słoneczna burza" może doprowadzić do totalnej awarii energetycznej, a to rozłoży całą gospodarkę. Ale oszołomy widzą zagrożenie w CO2.


KORESPONDENCJA
Widać, że Naród chce Intronizacji Chrystusa Króla, ale nie chcą tego zrobić władze państwowe i kościelne. Dlatego musi dojść do zmian personalnych. W Polsce dzieje się katastrofa przez załamanie gospodarcze. Najlepszym rozwiązaniem jest przyjście nowego Premiera w styczniu-lutym-marcu-kwietniu. W Orędziach różnych było napisane że w Polsce sporo się zmieni po Nowym Roku. Na pewno dojdzie do zmiany Premiera a czy też Prezydenta to czas pokaże. Maria


Odp. Mieczysławy:
Dzieje Polski ostatniego półwiecza są pełne zamętu i niepokoju. Od dnia, kiedy rozpętała się II wojna światowa, Polska przez całe dziesiątki lat, z większym lub mniejszym natężeniem, była poddawana wyniszczającym działaniom naszych wrogów, atakujących zarówno z zachodu, jak i ze wschodu.
Zastanawiający jest ten systematyczny wysiłek nieprzyjaciół zmierzający nie tylko do biologicznego wyniszczenia Narodu Polskiego, ale także do pozbawienia go wszelkiej moralnej siły, która pozwoliłaby Narodowi na wewnętrzną organizację i rozwijanie swego życia w oparciu o tysiącletnią tradycję kulturową i chrześcijańską tożsamość.
Nie odbędzie się Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski dopóki nie znajdą się w rządzie polskim i w episkopacie polskim prawdziwi POLACY narodowości polskiej. Wiele osób zadbało o zamianę swoich narodowych nazwisk na polskie nazwiska.Wiele o tym mówili księża profesorowie jak: jak ks.prof.Bajda, ks.prof.Michał Poradowski, św.Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i żydach. Gdyby byli Polakami, to zadbali by o interesy swojej Ojczyzny, dbaliby o swoje korzenie, byliby dumni że są Polakami. A tak to wyjeżdżają za granicę i opluwają kraj, który użyczył im gościny, domu, pracy i dzięki któremu żyją i egzystują jak arystokracja.Traktują naród i ojczyznę tylko jako narzędzia do zapełnienia najmniejszym wysiłkiem swojego brzucha i swojej egzystencji. Jak popyt i podaż produktu, bez żadnego zaangażowania narodowego i patriotycznego. Jest im wszystko jedno, bo nie nie mają tu korzeni swoich przodków ani też nie chcą sami tych korzeni zapuścić. Patrzą jakby tu tylko zrobić interes dla siebie i szybko zwiać, gdzie popadnie, gdzie będzie łatwiejszy klimat dla ich własnych oszustw.Niektórzy to już zapomnieli języka polskiego i robią karierę przy jupiterach kalecząc języki obce. Gdyby byli Polakami, to nie pozwoliliby na budowanie meczetów anty-chrześcijańskiej religii. Od najdawniejszych czasów Polacy byli kojarzeni z katolicyzmem, bronili Krzyża Świętego, walczyli o naszą i waszą wolność. W przedwojennej Polsce, dewizą narodowości Polaka był Bóg, Honor, Ojczyzna. Gdy nie daj Bóg doszło do splamienia honoru, Polak wolał popełnić samobójstwo niż żyć z plamą na honorze. Nic dziwnego, że prawdziwi Polacy byli w cenie ale też zawzięcie tępieni. Tysiące ginęło na zsyłkach syberyjskich, powstaniach o wolność w kraju i zagranicą, w powstaniu warszawskim, w Katyniu i ziemiach określanych jako przeklęte. Nic dziwnego, że po takich daninach krwi narodowość polska zaczynała się radykalnie zmniejszać czego doświadczamy obecnie. Najinteligentniejszy kwiat narodu polskiego zginął na naszych oczach w Smoleńsku. Strata nie do powetowania i o wartości nie do oszacowania.
"Nie możemy się łudzić: jesteśmy świadkami spisku przeciw chrześcijańskiej (katolickiej) Polsce, opartego na zwietrzałej filozofii oświeceniowej, która prowadzi prostą drogą do ubóstwienia państwa i równocześnie do zniszczenia autentycznie ludzkiej cywilizacji. Musimy sobie powiedzieć, że nie możemy się poddawać tego rodzaju presji ze strony tak zwanej konieczności historycznej. Chrystus jest ponad historią i w Nim jesteśmy wolni, i w oparciu o prawdę od Niego czerpaną możemy zadecydować, że wybieramy świadomie drogę wyzwolenia od wszystkich mitów i kłamstw, którymi karmi nas "Europa", i chcemy być sobą w Chrystusie i przez Chrystusa. Tym, którzy naszą Polskę poniżają i hańbią, spychając ją na poziom żebraczy w sensie ekonomicznym i kulturowym, odpowiadamy: dość kłamstw, dość bluźnierstw, dość poniewierania godnością człowieka, rodziny i Narodu.
Jesteśmy poddanymi Jezusa Chrystusa i chcemy w pełni przyjąć Jego Prawo, w którym jest wolność, godność i świętość dana nam na chrzcie świętym.
Nie widzimy żadnego rozumnego powodu, żeby nasze sprawy państwowe i narodowe oddawać w ręce cwaniaków i błaznów politycznych, ludzi pozbawionych wszelkiego poczucia moralnej odpowiedzialności. Chcemy, by rządził nami Jezus Chrystus, by Jego Prawda była podstawą i celem naszych praw i instytucji, by Jego Miłość była normą i inspiracją wychowania każdego Polaka, każdego człowieka. Tylko w Chrystusie i Jego mocą jesteśmy zdolni odeprzeć ataki wszelkich wrogów Polski, wrogów naszej suwerenności, naszej kultury, naszej tożsamości, budowanej na Ewangelii, przy pomocy takich proroków, jak św. Stanisław Szczepanowski i wielu innych, aż do Jana Pawła II."

"Musimy sobie także zdawać sprawę z tego - co jasno jest wyrażone w objawieniach danych Rozalii - że ogrom grzechów ludzkich domaga się wymierzenia sprawiedliwości nie tylko prywatnym grzesznikom, ale także całym narodom. Stąd są potrzebne nie tylko gesty indywidualnego nawrócenia, ale także świadome poddanie się prawu Bożemu w życiu państw i narodów. Jezus powiedział Rozalii: "Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie, z Rządem na czele.
To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga" Potrzeba w tym celu dużo modlitwy i ofiar. A skoro sprawa napotyka trudności, to jest dowód, że jest niezwykle doniosła. Oby Bóg dał światło naszym przywódcom politycznym i wszelkim elitom duchowym, od których zależy los Polski."(za ks.prof.Bajdą).
Czasu zostało już bardzo mało bo zdziczenie i obraza Boga przekroczyła już dawno ludzkie granice. Jeżeli nie dokonamy nadludzkiego manewru i nie skierujemy cały nasz wysiłek ku Bogu zginiemy w Ogniu Bozego Oczyszczenia.Będzie to takie straszne konanie w ogniu, że nikt nie ośmieli się o tym pisać.
Zginie wszelkie plugastwo służące diabłu ,zaś po tym akcie oczyszczenia w ogniu bożego gniewu pozostaną nieliczni jego wybrańcy, oblubieńcy i oblubienice.

JEZUSIE CHRYSTUSIE - KRÓLU NASZ - ZWYCIĘŻYŁEŚ - ZWYCIĘŻAJ - RAZEM Z KRÓLOWĄ NASZĄ - MARYJĄ, KTÓRA ZDEPCZE SZATAŃSKIEGO WĘŻA - szatana.


KORESPONDENCJA
http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=109230
Szanowna Pani Mieczysławo ! Po przeczytaniu tego tekstu w wyżej podanym linku można stwierdzić co następuje: Polska została sprzedana i w sposób systematyczny zostanie rozczłonkowana. Te wszystkie zabiegi na forach internetowych o ratowanie naszego kraju możemy schować do lamusa głęboko do szafy .Co możemy zrobić -już nic NIC NIC !!!!
Nas już nie ma Może za 123 albo za 140 lat miłosierny Bóg powie - dam im jeszcze szansę . Ale to za 140lat Dla naszego pokolenia ,, ostał się nam ino sznur,, a mieliśmy czapkę z pawich piór Żal wielki, żal nic już nie zrobimy. Wybory 2011 wygra też Platforma i w koalicji z PSL do 2014 roku posprzątają po Polsce Przegraliśmy już wszystko !!!!! Nie ma żadnej siły politycznej ,społecznej ,kościelnej która by zmieniła ten trend. Pani Mieczysławo niech Pani spyta się naszego Króla Wszechświata -Jezusa czy to co wieszczę o naszej Polsce jest prawdą ? Robert S.


Odp. Mieczysławy:
Trzeba byż zupełnie nienormalnym, żeby świadomie zgodzić się na ruinę i zniszczenie Polski, na wyprzedawanie jej. Drodzy BISKUPI i wszyscy KAPŁANI - możecie sobie tak "gadać" do samej śmierci na różne tematy, do samej WOJNY, bo bez CHRYSTUSA KRÓLA i tak "SAMI" już się nie podźwigniemy, a wielu z was pójdzie za k. Hlondem, który też nie chciał CHRYSTUSA KRÓLA, bo WASZE ofiary następnej wojny będą o wiele, o wiele większe niż ofiary kard. Hlonda (II wojna światowa- okupacja Polski).


Panie Jezu - czy uważasz, że nie powinnam umieszczać imienia księdza na naszej Stronie? On jest bardzo pokorny, skromny i mówi, że nie jest godny, aby jego imię wymieniać publicznie.
Pan Jezus:
                     Mój drogi kapłanie - niech się nie trwoży serce twoje. Ja jestem Panem życia i śmierci. Jeżeli tak myślisz i mówisz to jestem rad. Ale, to Ja rozliczę ciebie z twego życia, z twoich boleści, z twego pragnienia i z twego niepokoju. Ja powiedziałem: BĄDŹCIE MOCNI W WIERZE". Mnie opluwali i was będą opluwać. Mnie nadal opluwają i jest Mi niezmiernie przykro, że to czynią Moi - "nie- Moi" kapłani. A powinni Mnie wywyższać, powinni Mnie czczić jak KRÓLA królów, a oni jeszcze się buntują, że Ja mówię prawdę o nich. Ja mówię prawdę już oficjalnie o "nie-Moich" kapłanach, o "anty-kapłanach" ponieważ oni też oficjalnie przy wszystkich szydzą ze Mnie a patrzy na to haniebne zachowanie cały świat. W waszym języku wy ich nazywacie całkiem dobrze - faryzeuszami. Za Moich czasów też byli tacy i też mówiłem im w oczy i też nie wierzyli Mi, jak w obecnej chwili nie wierzą wam - Moim apostołom, którymi się posługuję. Mieczysławo - wybrałem ciebie spośród wielu oddanych Mnie apostołów. Nie bój się - to Ja jestem twoim Panem. To Ja jestem Panem życia i śmierci i to Ja zdecyduję o każdym człowieku, kiedy ma przyjść do Mnie na SĄD. Dla jednych to będzie SĄD i wyrok a dla innych to będzie miłe spotkanie. A wtedy powiem im: przytulam was drogie duszyczki Moich apostołów - w Domu Mojego Ojca jest mieszkań wiele, które czekają na was przygotowane od początku świata. AMEN.
                                                             JEZUS - KRÓL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY.


Dziękuję Panie mój za to szczegółowe wyjaśnienie, które przekażę ks.S.Z. Jak widać każde DZIEŁO Boże napotyka na przeciwności złego ducha, który się wścieka, że nie może zniszczyć wielu dusz. KTÓŻ JAK BÓG - ja zawsze mówię, że skoro jestem Twoja na wieki - jak powiedziałeś już mi nie raz, to Ty wiesz kiedy zabrać mnie z tego obłudnego świata. Ja i tak żyję już w innym świecie, bo jakby z Nieba przynoszę ludziom radość swoją wiarą, swoją postawą i Twoją miłością dzielę się z bliźnimi. TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG.

Dalej Pan Jezus powiedział do mnie:
                     ...Teraz zakończ książkę. Dlatego nie możesz nic usuwać z grudnia, bo nie będzie w książce. Mieczysławo - nie lękaj się: co Bóg złączył, to człowiek nie powinien rozłączać. Jeżeli Ja złączyłem cię w Moim sercu z Moim sercem, to nie martw się co będzie. Jestem twoim Przyjacielem i nie pozwolę cię skrzywdzić. Jestem Przyjacielem Moich kapłanów i nie pozwolę was skrzywdzić. Każdy kapłan powinien być gotowy na spotkanie ze Mną jak i każdy z was, bo to nadejdzie i nie ma innej drogi.
                                                             Jezus wasz KRÓL i PAN.


Panie Jezu - czy Twoi rycerze z woj.Lubelskiego mogą ubrać się w płaszcze Chrystusa Króla i jechać 27 grudnia na srebrny jubileusz biskupa Ryszarda Karpińskiego w Lublinie?
Pan Jezus:
                     Tak dzieci, reprezentujcie Mnie Króla odważnie. Moi rycerze liczę na was i nie bójcie się. Sprawicie Mi największą przyjemność, jeżeli będziecie godnie Mnie reprezentować. Niech wszyscy widzą, że mam zastęp rycerzy i rycerek i jestem dumny z was. Kocham was i przytulam. Niech ten strój będzie dla was znakiem rozpoznawczym. Tak wam dopomóż Bóg. Amen.
                                                            Jezus Chrystus - KRÓL WSZECHŚWIATA.


Dziękujemy - dziękujemy nasz Królu.


-szukam--szukam-
DRODZY RYCERZE KRÓLA
- JEZUSA CHRYSTUSA - ZAPRASZAMY WAS
DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH
SREBRNEGO JUBILEUSZU

KS.BISKUPA RYSZARDA KARPIŃSKIEGO.

W poniedziałek 27 grudnia, podczas uroczystości odpustowych w Archikatedrze Lubelskiej, odbędzie się srebrny jubileusz biskupiego posługiwania ks. bpa Ryszarda Karpińskiego, dziękując równocześnie Bogu za 75 lat życia księdza Biskupa. Uroczystość zaczyna się Mszą Św. o godz 11:30 w Archikatedrze św. Jana ul. Królewska 10.

Kochana Armio Chrystusa Króla, tego dnia wszyscy musi być bez wyjątku w wielkim dniu, w podziękowaniu za posługę ks. bpa. Karpińskiego, za tak dobrego pasterza.Musimy podziękować Panu że wysłał robotników na swoje żniwo. Naszym wyrazem miłości do Boga i sprzeciwu przeciw ideologi i szyderczego śmiechu przez dzieci złego, stańmy wszyscy w płaszczach rycerskich. Niechaj żadne serce się nie trwoży, Pan jest z nami, bo go kochamy. W Orędziu powyżej Bóg mówi do każdego z nas, do każdego, kto jest już rycerzem i do każdego kto chce nim być.

Pan powiedział, że odwaga godnego reprezentowania samego Chrystusa i to że ''ON'' nie jest sam, lecz ''ty'' jesteś i będziesz przy Nim i powiesz ''KOCHAM JEZUSA'' - stajesz się na nowo radością samego Boga. Nie ważne jaki byłeś, ważne jaki jesteś!! Czy kiedykolwiek myślałeś, że ty ''malutki'' tego świata, możesz być radością dla Wszechpotężnego Stwórcy całego świata?


Więc stańmy się wszyscy jedną wielką Armią samego Boga, a jeżeli "Bóg z nami, to Któż przeciwko nam?"

''SZCZĘŚLIWY NARÓD W KTÓRYM PANEM JEST BÓG - NIC MU NIE BRAKNIE'' - Rycerze Chrystusa Króla

Archikatedra św. Jana ul. Królewska 10
godz. 11:30


UWAGA, UWAGA, UWAGA ! ! ! Obowiązkowo peleryny rycerskie Chrystusa Króla.

IDŹ MY NA CHWAŁĘ PANA, WYCHWALAĆ I WIELBIĆ BOGA,
ZA TAK DOBREGO BISKUPA PASTERZA.


Żydzi chrzczeni
Stanisław Kowalski
http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_111.html
-szukam- Fragmenty książki:
„Piśmiennictwu polskiemu brak jest dzieła traktującego o Żydach chrzczonych i ich roli. (...) Praca nasza ma za zadanie przestrzec Polaków i w ogóle nie-żydów przed możliwością zdrady ze strony pozornie nawróconych żydów, przenikających pod maską chrztu do naszego społeczeństwa.(...) Nie jest naszą intencją żydów-neofitów obrażać; ważną dla Kościoła Katolickiego i dla Polaków sprawę żydów chrzczonych chcemy bezstronnie rozważyć na podstawie faktów i dokumentów.
Jakkolwiek pragniemy, aby i Żydzi, porzuciwszy błędy talmudyzmu, przyjęli wiarę Chrystusową, tym niemniej nie możemy dopuścić, aby Żydzi na Chrzest zapatrywali się, jako na czynnik swej kariery doczesnej, a przyjmując go pozornie, mieli ułatwioną penetrację do społeczeństwa rdzennie polskiego i mogli mu szkodzić bezkarnie, lub wywierać na nie swój wpływ”.
„Ideologia i dążenia "Przyjaciół Izraela" pozwalają już nie przypuszczać, ale mieć pewność, że chodziło im nie o nawrócenie Żydów, ale o judaizację Kościoła i społeczeństw nieżydowskich; zapewne duchowni byli tylko narzędziami użytymi przez Żydów, którzy musieli skwapliwie pochwycić takie myśli przewodnie, dające na podstawie teologicznej panowanie Żydów nad narodami. Kogo o zdrowych zmysłach nie uderzy obuchem bezczelność tych postulatów, czy to wysuniętych na zewnątrz, czy to ograniczonych do wewnętrznego życia "Przyjaciół Izraela" celem propagandowego ich urobienia? Wilk żydowskiego nacjonalizmu, a raczej wojującego pansemityzmu przyodział się tym razem w owczą skórę aspiracji rzekomo katolickich. Z naciągnięciem jej wszakże na siebie miał kłopot nie lada. Przeszkadzał mu nowotwór bogobójczy, który mu wyrósł na grzbiecie. Należało by go wyciąć, ale właśnie chodzi o jego oszczędzenie i tylko osłonięcie. Konsekwencją już tylko owych tez zasadniczych, maskujących bogobójstwo są tezy pozostałe: doskonały charakter kapłański rasy żydowskiej i stąd jej przeznaczenie do hegemonii religijnej nad światem, asymilacja nieżydów z Żydami przez Eucharystię, przywrócenie gminy żydowsko - chrześcijańskiej w Jerozolimie. Gdy tamte jednak są tylko środkiem do celu, to te są samym celem, zresztą niedostatecznym. Po usunięciu szkopułu bogobójstwa Żydzi mieliby utorowaną drogę do podboju świata; podboju najpierw religijnego, następnie i politycznego. Wybielone z przeczarnej plamy tej zbrodni najwyższej, żydostwo odzyskałoby swój charakter wybraństwa i to w światowych ramach Kościoła. Zdobyłoby zatem podstawę do uznania go rasę par excellance kapłańską, przeznaczoną z natury rzeczy do przodownictwa w Kościele, oraz do moralnego zasymilowania z sobą, czyli duchownego zżydzenia świata. Asymilację moralną dopełniłaby Eucharystia asymilacją fizyczną, a wskrzeszona gmina jerozolimska stałaby się pierwowzorem pozostałych chrześcijańskich gmin świata. Wszystkim tym niedorzecznym marzeniom chrześcijan-aryjczyków duchownych i świeckich, świadomych czy nieświadomych szczególnego rodzaju "apostołów". Kongregacja Św. Officjum położyła kres.
Zważywszy jednak ciągłość zakusów żydostwa na chtystjanizm, a zwłaszcza na jedyną doskonałą formę chrystjanizmu - katolicyzm, można być zupełnie pewnym, że po jakimś czasie wypłynie znów impreza analogiczna na powierzchnię życia, ale - o ile znów sięgnie zbyt daleko - znów zostanie zdemaskowana przez Św. Officjum i potępiona”.
http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_111.html


"Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowieństwo katolickie zostało bardzo zażydzone, gdyż żydzi niemal masowo wstępowali do seminariów, głównie do warszawskiego. Stąd też mamy obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego ...i to oni właśnie tak często używają zwrotu "nasi starsi bracia w wierze", "Obecność żydów w Kościele katolickim, zwłaszcza tych niecałkowicie nawróconych, przyczyniła się do pojawienia się wielu herezji. To nie tylko arianizm był herezją żydowską, ale także niezliczone herezje późniejsze, a przede wszystkim protestantyzm i kalwinizm." Ks. prof. Michał Poradowski - były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile, założyciel i główny kapelan Narodowych Sił Zbrojnych i Drugiego Korpusu, działacz narodowy i polonijny, antykomunista.
(Za Polskim Związkiem Patriotycznym Polonica.net)
Za cichym pozwoleniem Episkopatu pofałszowano katechizm katolicki i naukę katolicką wprowadzając herezje potępione w Świętym Kościele Katolickim. Nie możemy biernie patrzeć i dać się zniewolić żydowskimi herezjami.
Polacy zmuszeni są do obrony czystej wiary katolickiej, wiary naszych ojców, dzięki której przetrwali czasy niewoli i zniewolenia.
Wrogowie w sutannach i garniturach chcą Nam za wszelką cenę wyrwać wiarę katolicką i duszę polskości i sprowadzić NAS do poziomu niewolnictwa i żebractwa. Nie dziwmy się, że nie mamy obrońców Narodu, Jezusa Chrystusa Króla i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w osobach Episkopatu, gdzie Polacy stanowią tam mało znaczącą mniejszość.
Warto się wreszcie przyjrzeć kto nas tam reprezentuje i jakiej jest narodowości. Większość zadbała aby zmienić nazwiska i imiona narodowego pochodzenia na polskie.


WYKŁAD
NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,
UŁOŻONY Z ROZKAZU
KLEMENSA VIII PAPIEŻA,
PRZEZ
KARDYNAŁA ROBERTA BELLARMINA


>>KLIKNIJ<< - Katechizm Bellarmina
Rycerze Jezusa Króla Polski i całego Wszechświata.


Świąt radosnych,
-szukam- przeżyć wzniosłych,
w zdrowiu, szczęściu i miłości.


Niech Święta radością
wypełnią Wasz dom
A Nowy Rok blasku doda
Waszym dniom.


KLIKNIJ


KLIKNIJ- Ewangelia św.pdf


Aborcję medyczną coraz częściej zastępują środki farmakologiczne, które mają na celu zabicie poczętego dziecka jeszcze przed zagnieżdżeniem się w macicy, czyli w pierwszym tygodniu jego życia. W tym czasie dziecko poczęte pozostaje bez jakiejkolwiek ochrony
NIE, NIGDY! NIE WOLNO ZABIJAĆ DZIECI!
Ewa H. Kowalewska
Według oficjalnych danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, od wielu lat corocznie w skali świata dokonuje się ok. 50 milionów aborcji. Na podstawie tych danych szacuje się, że zabito co najmniej 2 miliardy dzieci w łonach matek! Liczba ta może się wydawać szokująca, ale takie są fakty. Niestety, nie jest ona pełna. Nie obejmuje bowiem tzw. miniaborcji - wykonywanych bardzo wcześnie, oraz skutków stosowania bardzo popularnych w latach 80. wkładek domacicznych, a także milionów dzieci, które zginęły podczas stosowania procedury in vitro. Zabijanie dzieci poczętych w łonach matek stało się jednym z największych dramatów XX i XXI wieku. Mało kto zauważył, że w ubiegłym tygodniu minęła 90. rocznica pierwszej legalizacji aborcji na świecie. Takie antyprawo wprowadził Włodzimierz Lenin w 1920 roku. W Polsce w czasie II wojny światowej Niemcy również zalecali aborcję dla Polek, Żydówek, Cyganek, Rosjanek; w przypadku Niemek było to absolutnie zabronione. Później przerywanie ciąży zalegalizowano w całym tzw. bloku wschodnim. W Polsce dramat zabijania do kilkuset tysięcy dzieci rocznie trwał od 1956 do 1993 roku. Na Zachodzie aborcja stała się legalna nieco później, np. w Wielkiej Brytanii w 1968 roku, a w USA w 1973 roku. Statystki wskazują, że obecnie na świecie żyje ok. 5 milionów ludzi poczętych w wyniku in vitro. Przeżywalność ludzkich embrionów w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego wynosi (według ostatnich badań amerykańskich) zaledwie 7 proc., należy więc przyjąć, że w jej następstwie zginęło ponad 66 milionów istot ludzkich. Tylko Bóg zna liczbę ludzi, których unicestwiono, stosując antykoncepcyjne środki hormonalne. W XXI wieku zabijanie dzieci poczętych weszło w jeszcze bardziej przerażającą fazę. Antykoncepcyjna tabletka hormonalna w 3-10 proc. przypadków działa wczesnoporonnie, chociaż większość kobiet nie zdaje sobie z tego sprawy. Aborcja chirurgiczna staje się mniej popularna, gdyż jest starą, niewygodną procedurą medyczną. W jej miejsce wchodzą środki farmakologiczne, które mają na celu zabicie poczętego dziecka jeszcze przed zagnieżdżeniem się w macicy, czyli w pierwszym tygodniu jego życia. Propaganda i reklama firm farmaceutycznych ukrywa ten fakt, twierdząc, że ciąża zaczyna się dopiero od implantacji. W tej sytuacji poczęte dziecko w pierwszym tygodniu życia pozostaje bez żadnej ochrony. Coraz popularniejsze są środki zażywane "następnego ranka", a nawet pięć dni po współżyciu. W wielu krajach stosuje się pigułkę RU-486 (mifepristone), która zabija dziecko do 6.-8. tygodnia życia prenatalnego. Podsumowując: współczesne dziecko musi mieć dużo szczęścia, aby trafić na kochających i zdrowych rodziców, którzy pozwolą mu przeżyć. ŻYCIOWA WALKA Obecnie ruchy obrony życia w wielu krajach są coraz silniejsze. Obywatele coraz liczniej sprzeciwiają się zabijaniu dzieci. Musimy bronić się przed tezą lansowaną przez wielkie organizacje międzynarodowe jak ONZ, że aborcja jest prawem człowieka. Jeżeli taki zapis znalazłby się w kanonach prawa międzynarodowego, obrońcy życia, działając przeciwko temu antyludzkiemu definiowaniu "praw człowieka", naruszaliby prawo podstawowe i można by ich było karać jak poważnych przestępców. Usiłowanie zmiany prawa w takim kierunku odbyło się już w Wielkiej Brytanii i USA. Przeciwnicy życia stosują różne metody, aby przekonać społeczeństwo do swoich tez. Przede wszystkim nie mówią prawdy i posługują się swoistą grą słów. Dzisiaj na forum międzynarodowym nie mówi się o aborcji czy o przerywaniu ciąży, ale używa się terminu "zdrowie reprodukcyjne". Wielokrotnie podawano fałszywe dane - np. upowszechniana jest informacja, że w Polsce dokonuje się 200 tys. nielegalnych aborcji rocznie. Nie ma na to żadnych dowodów, ale media w różnych krajach na tej właśnie podstawie nagłaśniają tezę, że zakaz zabijania dzieci podobno nie ma sensu. To fałszywa logika, na podstawie której należałoby stwierdzić, że jeśli np. występuje dużo gwałtów, to należy je zalegalizować, a nie będzie problemu. Wprowadzenie takiej argumentacji zniszczyłoby całą logikę prawa karnego. Podobnych przykładów można przywoływać bardzo wiele. Inną metodą zwolenników aborcji jest "produkowanie" i nagłaśnianie tzw. szczególnych przypadków. W Polsce były to: sprawa Alicji Tysiąc oraz tzw. przypadek Agaty, 14-letniej dziewczyny, którą zmuszono do aborcji. Wykonano ją w mocy prawa tylko dlatego, że Agata była nieletnia. Podobnymi przypadkami posługiwano się w Irlandii, a ostatnio w Brazylii. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Polskie społeczeństwo jest dość dobrze poinformowane na temat rozwoju dziecka poczętego. To wielki sukces polskiego Kościoła i ruchów obrony życia, że coraz więcej Polaków jest przeciwko aborcji. Stoją jednak przed nami wielkie zadania. Wciąż za mało wiemy o działaniu środków farmakologicznych oraz konieczności ochrony ludzkich zarodków w pierwszych dniach ich istnienia. Przecież współczesna nauka jednoznacznie dowiodła, że życie każdego człowieka zaczyna się od poczęcia, czyli zapłodnienia matczynej komórki jajowej przez rodzicielski plemnik. Każdy może zaangażować się w obronę życia. W zasadzie jest to elementarny obowiązek każdego chrześcijanina. Ktoś pomoże spotkanej kobiecie w stanie błogosławionym, inny wspomoże rodzinę wielodzietną czy też ruch pro-life. Wszystko jest ważne. Razem możemy zrobić więcej. Czasami zastanawiam się, jak to się stało, że ja sama zaangażowałam się w obronę życia. Wiele lat temu przypadkowo stałam się uczestniczką kongresu w Zagrzebiu, który poruszał temat obrony życia. Wyjazdy nie były wtedy łatwe, ale Polaków przyjechało do Zagrzebia wielu w ramach pielgrzymki do Medjugorie. Mojego męża poproszono o tłumaczenie kongresowych wystąpień. Robił to 2) pierwszy raz w życiu, więc zostałam na sali, towarzysząc mu. Wcześniej, gdy poruszano temat aborcji, zawsze uciekałam. Było to dla mnie zbyt drastyczne i ohydne. Naprawdę nie chciałam się tym zajmować. Tym razem jednak nie mogłam się wycofać i wysłuchałam całego wykładu dr. Jacka Willke'a, amerykańskiego ginekologa, najlepszego na świecie specjalisty w obszarze edukacji pro-life. Później musiałam stanąć przed sobą i przed Bogiem w prawdzie i odpowiedzieć na pytanie: czy wolno mi pozostać obojętną na takie cierpienie bezbronnych i najmniejszych. Odpowiedź jest oczywista: nie wolno! Napór cywilizacji śmierci staje się coraz większy. Coraz częściej czujemy się dosłownie zalewani falą zła i przemocy. Wiemy, że sami tej batalii nie wygramy. Dawcą życia jest Bóg i do Niego musimy się zwracać z prośbą o pomoc i ochronę. Rozumie to także Ojciec Święty Benedykt XVI, gdy po raz pierwszy w historii wzywa cały Kościół, aby w tym samym czasie, u progu tegorocznego Adwentu - 27 listopada wieczorem, wszyscy chrześcijanie razem modlili się w intencji ochrony życia każdego poczętego człowieka. Każdy z nas powinien przyłączyć się do tej modlitwy. Możemy też podpisać się pod osobistym podziękowaniem Ojcu Świętemu za pośrednictwem strony internetowej: www.tak-dla-benedykta.pl. Autorka jest dyrektorem Human Life International Europa, prezesem Forum Kobiet Polskich.
NIENARODZENI
W łonach matek zabici,
Złe duchy demony, krwią niewinnych syci.
Bezdenna jaskinio ludzkiego sumienia,
Co człowieka w straszną, bestię zamieniasz.
                    Pozbawioną ludzkich odruchów litości,
                    Która istotę bezbronną morduje, rwąc jej ciało i kości.
                    Małe główki kleszczami przez pseudo lekarzy miażdżone,
                    O Wy! - Dzieci poczęte i nienarodzone.
Nieludzko rozrywane i w częściach wydobyte,
Ręce krwią niewiniątek zbrukane, dla pozoru umyte.
Zwłoki dzieci maleńkich haniebnie bezczeszczone,
Z odpadami razem - w kotłowniach palone.
                    Ręce ssawek okrutnych abort czyniących,
                    Czy można was nazwać matkami, za ten czyn hańbiący?
                    Raczej morderczyniami - swojego łona,
                    To, co żyć miało - w strasznym bólu kona.
I wy ojcowie, którymi się tak mienicie,
Jesteście współ odpowiedzialni, za mord i poczęte życie.
Na nic się zdadzą wykrętne, waszych wymówek techniki,
Jesteś człowiekiem cywilizowanym, a nie jakimś dzikim.
                    Nawet zwierzę dzikie, instynkt macierzyński posiada,
                    A człowiek rozumny, jest gorszy od gada.
                    Bo morduje swoje potomstwo, nienarodzone,
                    Z Duszą nieśmiertelną - przez Pana Boga stworzone.
Poczęte i zabite z Twojego przyzwolenia,
Bestio okrutna, bez litości i sumienia.
Co czyn swój potworny, wolnością tłumaczysz,
Prawem do brzucha swojego, nazywać raczysz.
                    Feminizm i Liberalizm,, wyzwolona" lansujesz,
                    A dziecię swoje nienarodzone, okrutnie mordujesz.
                    Brakiem warunków często, decyzję tłumaczysz,
                    Albo przeszkodą w karierze, nazywać raczysz.
Ty! - Która do rodzenia zostałaś stworzona,
Wbrew Panu Bogu - grób czynisz ze swojego łon
a.
Za wszystko trzeba płacić i CIEBIE rachunek nie minie,
Nie zaznasz spokoju ducha, zwłaszcza w ostatniej godzinie.
                    Bo pseudo wolność i prawa ludzkie - stawiasz ponad prawa Boga,
                    Strasznie i tragicznie zakończy się tej cywilizacji droga.
                    Która wbrew Panu Bogu, takie prawa ustala,
                    Co starych i nienarodzonych zabijać pozwala.
Swój egoizm i pychę, nad przykazania Boże wynosi,
PRZEZ TO, O SPRAWIEDLIWOŚĆ I KARĘ BOŻĄ - SAMA SIĘ PROSI

Gdynia Jerzy P.


KLIKNIJ - Pigułka aborcyjna
KLIKNIJ1- Aborcja propagowana przez rząd i największych bogaczy świata (z radia Maryja).amr


-szukam- -szukam-

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski..
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom.
W wiewie wiatru płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku;
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Seweryn Krajewski
-szukam-
-szukam--szukam-
Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie
Nie było miejsca choć zszedłeś, jako Zbawiciel na ziemię
By wyrwać z czarta niewoli, nieszczęsne Adama plemię.

Nie było miejsca choć chciałeś, ludzkość przytulić do łona
I podać z krzyża grzesznikom, Zbawcze, skrwawione ramiona
Nie było miejsca choć zszedłeś, ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą, świat od zagłady ocalić.

Gdy liszki mają swe jamy, i ptaszki swoje gniazdeczka
Dla Ciebie brakło gospody, Tyś musiał szukać żłóbeczka
A dzisiaj czemu wśród ludzi, tyle łez, jęku, katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie, w niejednej człowieczej duszy.

-szukam-


KORESPONDENCJA- Jeśli się nie nawrócicie - wszyscy tak samo zginiecie ! KLIKNIJ
Przesyłam w załączniku znaleziony gdzieś w internecie dokument dotyczących objawień i orędzi Matki Bożej i Pana Jezusa, których Kościół nie wykluczył jako nieprawdziwe. Aby i Ci sceptyczni zastanowili się, że czasy są naprawdę poważne. Nic nie da odwracanie oczu i udawanie, że nie ma problemu. Na całym świecie i w każdym narodzie jest ktoś, kto głośno krzyczy o nawrócenie i modlitwę dla ocalenia jak największej ilości osób od piekła. Skoro niektórzy mówią, że bzdura, bo Kościół podważył prawdziwość takich czy innych objawień to na ich miejsce znajdzie się tysiąc następnych. Myślę, że nie trzeba się bać ale nawracać się, bo Bóg nie mówi o strasznych rzeczach po to, by siać panikę, ale by ocalać. Kto weźmie sobie do serca te słowa i przygotuje własne serce, może wyprosić sobie i rodzinie i jeszcze wielu innym ocalenie. Ja bardzo bym chciała pomóc mężowi i moim dzieciątkom wejść do Arki Ocalenia. I o to proszę dobrego Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi. Ewelina

Podaję też link:
http://www.p-w-n.de/Jesli%20sie%20nie%20nawrocicie.htm#Potulice


KLIKNIJ - Św.Teresa od Dzieciątka Jezus - RADY I WSPOMNIENIA.pdf


SZCZĘŚLIWYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA DLA WSZYSTKICH NASZYCH PRZYJACIÓŁ - życzy Kasia z Południowej Afryki i Mieczysława z Chicago

Bóg przez Wcielenie Swojego Syna związał ziemię z niebem, rozproszył ciemności świata niech napełni ciebie Swoją Radością i umocni w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Życzymy Wam Kochani i Waszym Rodzinom aby w ten wyjątkowy wigilijny wieczór przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, aby w domu panowała radość, szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie i spełnienie marzeń aby ciepło wigilijnej świecy i jej blask ogrzało każde serce i rozproszyło wszelki smutek aby samotność odeszła w niepamięć a twarze bliskich osób zawsze były rozpromienione uśmiechem, bez trosk, problemów, smutków, i aby w życiu były obecne same dobre myśli oraz wiara i nadzieja...

Niech Boża Dziecina Błogosławi obficie

Pozdrawiamy cieplutko wszystkich czytelników

Kasia i Mieczysława


KORESPONDENCJA - wielka prośba o Dar Serca
Od: Barbara Koźmińska bteresa69@wp.pl

SZCZĘŚĆ BOŻE WSZYSTKIM
Z WIELKIM BÓLEM SERCA PISZĘ PROŚBĘ DO LUDZI WIELKIEGO SERCA
============================================================
MAM TAK ZWANY "NÓŻ, NA GARDLE" NIE MAM WYJŚCIA, MUSZĘ PROSIĆ O POMOC.
MÓJ MĄŻ MIAŁ PRZESTÓJ W PRACY, WIĘC NIE ZARABIAŁ, DLATEGO NIE PŁACIŁ ZALEGŁEGO ZUS-U Z CZASÓW, GDY ZOSTALIŚMY OKRADZENI PRZEZ BANDYTÓW, PEWNIE PAMIĘTASZ?...
ZUS ZAJĄŁ MU KONTO, JESTEŚMY PRAKTYCZNIE BEZ PIENIĘDZY, SYN BYŁ BARDZO CHORY CAŁE CZTERY MIESIĄCE DO NADAL, BO OKAZAŁO SIĘ, ŻE JEST TO CHOROBA PRZEWLEKŁA.
NA LEKI WIĘC SZŁY WSZYSTKIE PIENIĄDZE, MAMY ZALEGŁY CZYNSZ...I INNE OPŁATY, JA MUSIAŁAM ZREZYGNOWAĆ Z LEDWO PODJĘTEJ PRACY Z POWODU CHOROBY SYNKA.
MÓJ BOŻE - PĘTLA SIĘ ZACISKA A SĄ JESZCZE CÓRKI...
SZUKAŁAM KIEDYŚ CHAŁUPNICTWA, BEZSKUTECZNIE...SZUKAŁAM PRAWNIKA, ALE ONI ZA DARMO NIE POMAGAJĄ.
NIE MAMY Z NIKĄD POMOCY, CO NAM ZOSTAŁO?...AŻ BOJĘ SIĘ KOŃCZYĆ.
CZY MOŻESZ TO UMIEŚCIĆ NA TWOJE STRONIE?
CZY ZNAJDZIE SIĘ KTOŚ KTO MA SERCE I ŻYWĄ WIARĘ? KTOŚ KTO PODA NAM DŁOŃ?
JESZCZE UFAM...Z PANEM BOGIEM Barbara
===================================================================

Odp. Mieczysławy:
Bardzo proszę zwrócić się do Kurii Krakowskiej. Kardynał St.Dziwisz otrzymał piękny prezent - 100.000 dol. - to może podzieli się z potrzebującymi polskimi bliźnimi, ogarniętymi coraz większą biedą. Proponuję aby WSZYSTKIE KURIE KATOLICKIE wyszły naprzeciw człowiekowi.


Szczęść Boże dla Wszystkich Życzymy Pani i tym wszystkim, których Pani nosi w swoim sercu - Zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Łask Bożych i wiele Darów Ducha Świętego w Nowym Roku 2011.
Stanislawa i Alois Adler

-szukam-


ŻYCZENIA- ŻYCZENIA- ŻYCZENIA- KLIKNIJ


Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie
Składa Ania, Marek, Kornelia, Kacper i Kajetan Jędrasiak


-szukam-

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
obfitych Łask Bożych od Dzieciątka Jezus,
Bozego Blogoslawienstwa dla Mieci i rodziny oraz wszystkim czytelnikom naszej Strony
życzy: Krystyna Piasecka


KORESPONDENCJA - kolejna duszyczka szczęśliwa.
Szczęść Boże! Chciałbym pogratulować wytrwałości i konsekwencji w prowadzeniu Strony,którą znalazłem niecałe pół roku temu "przypadkiem" i jestem stałym czytelnikiem. Na Pani ręce chciałbym podziękować Bogu za spełnienie słów:
"Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą"
Tyle lat szukałem PRAWDY aż dane mi było wejść na ścieżkę właściwą, drogę która odpowiada na moje pytania. Bóg jest niewidzialnym reżyserem życia i tylko raz na czas udaje nam się Go podglądnąć w pracy, gdy zdarzają nam się niebywałe przypadki. Jestem wdzięczny Panu Bogu,że przewidział dla mnie kolejny splot zdarzeń który nawrócił mnie na nowo. Jeżeli można chciałbym podać adres mojego skromnego bloga - ku chwale Pana http://tobasco.blog.pl.
Pozdrawiam i życzę siły ducha ! Tobiasz


Droga Pani Mieczysławo!
Dużymi krokami zbliżają się te jedne z najpiękniejszych chwil w roku - Święta Bożego Narodzenia. Z tej radosnej okazji pragnę złożyć Wszystkim Czytelnikom naszej Strony płynące prosto z serca ŻYCZENIA. Życzę Wam, by Nowonarodzona Boża Dziecina zamieszkała w Waszych sercach i rozpromieniała je Swoją światłością. Niech trudom codziennej pracy na każdej niwie towarzyszy zawsze radość szukania, odnajdywania i darowania Nowonarodzonego Jezuska wszystkim, których spotkacie na swej drodze życia . Niech Jezus, KRÓL NASZYCH SERC, wniesie w Wasze życie radość, zgodę i miłość. Niech będzie nadzieją w smutku, światłem w mroku, siłą w słabości i niech Błogosławi Wam na każdy dzień nadchodzącego Nowego 2011 Roku.
Wesołych Świąt!!! Ewa W.


ZAPRASZAMY NA CHWILĘ WYTCHNIENIA
http://chwilkawytchnienia.com/Boze_Narodzenie/Oplatek.htm


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Dzieląc się opłatkiem przy wigilijnym stole życzymy sobie nawzajem by Dzień Narodzin Dzieciątka Jezus był dla nas wszystkich początkiem życia w Królestwie Niebieskim. Oby dobry Bóg nie zważając na nasze zaniedbania i lenistwo błogosławił nam w budowaniu Jego Królestwa w naszej Ojczyźnie. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie ! Krzysztof z Rumi


KLIKNIJ - Grudzien B 2010


ŻYCZENIA
Szczęść Boże Droga Mieczysławo,
Składam Tobie najserdeczniejsze zyczenia blogoslawienstwa Bozej Dzieciny narodzonej w Betlejem. Niech Dzieciątko Jezus opromieni całe twoje życie, twoja rodzine i twoja działalność ewangelizacyjną, którą prowadzisz na stronie Chrystusa Króla.
Módlmy się aby w Nowym Roku 2011 Chrystus Król został intronizowany na Króla Polski dla zbawienia naszej Ojczyzny i całej ludzkości. Szcześć ci Boże Mieczysławo Agnieszka z rodziną


Kochana Pani Mieczysławo!
Niech Pani przyjmie od naszej rodziny - mojego męża Krzysztofa i córeczek Julii i Basi najserdeczniejsze życzenia. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi radością i pokojem, Matka Boża niech wniesie swoją miłość i błogosławieństwo a obecność Patriarchy Józefa niech zawsze towarzyszy Pani w jej pracy dla Pana Jezusa i jak bronił swojego Syna na ziemi tak niech otacza Panią swoją opieką i wstawiennictwem.
Ogromne Szczęść Boże dla Pani i wszystkich bliskich Pani Sercu. Ewelina S.


ŻYCZENIA

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.Słowami starej polskiej kolędy najserdeczniejsze życzenia dla Was i Waszych rodzin składająPodopieczni, Pracownicy i Wolontariusze z Fundacji im. Brata Albertawraz z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim
Dziękujemy za wszelką pomoc okazaną naszemu wspólnemu Dziełu, a szczególnie za odpisy 1%. W załączeniu szopka wykonana w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Radwanowicach. Fundacja im. Brata Alberta
www.albert.krakow.pl


ŻYCZENIA
Gdy na niebie pierwsza gwiazda wskaże miejsce Narodzenia,
Gdy wokoło stołu ludzie zaczną składać życzenia,
Niech Twe myśli poszybują na anielskich skrzydeł bieli,
niech wspomnienie lat minionych duszę Twoją rozweseli,
Aby Święta Narodzenia, czas zadumy, czas radości,
przyniosły Ci odpoczynek, spokój wśród życzliwych gości,
oby wokół Ciebie ludzie promienieli życzliwością
By Bóg - Jezus maluteńki obdarował Nas Miłością.
Pod żywą choinką zaś dużo prezentów,
A w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów.
I nadziei na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten,
co właśnie mija.
Wszystkim czytelnikom Naszej Strony i Tobie i oraz całej Twojej rodzinie życzy: Paweł Kasprzak


KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
Życzę pogodnych, błogosławionych Świąt Narodzenia Pana oraz szczęśliwego Nowego 2011 roku. Niech Dobry Bóg, Pan Jezus, ma Was i Ciebie Mieciu codziennie w Swojej Opiece i błogosławi w Waszej pracy na rzecz Jego Królowania w Polsce i na świecie oraz naszego zbawienia, a Niepokalana Maryja Panna, nasza Królowa, wspiera Was Swoją obecnością i pomocą - Andrzej


ŻYCZENIA
-szukam- Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało węzły,
konflikty, powikłania.

...Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.


ks. J. Twardowski

Dla Wszystkich, dla Ciebie i Całej Twojej rodziny Sławek Z.


Niech w te Święta w Waszych sercach zagości pokój, radość i szczęście.
Niechaj maleńki Jezus Wam Błogosławi w każdym dniu Nowego Roku.
Z całego serca życzę Wam spełnienia marzeń i wszystkiego, co najlepsze!


Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, obfitości Łask Bożych,
wiary, nadziei i miłości
oraz pomyślności w Nowym Roku

życzy

Asia


-szukam-


Życzenia
Pani Mieczysławo,
W dniu tak radosnym jakim jest dzisiejszy dzień chciałabym Pani oraz całej Pani rodzinie, przyjaciołom złożyć życzenia słowami pięknej polskiej kolędy "Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, dobrym bycie wspieraj jej silę swą siłą" ...
Niech Bóg ma Panią pod swoją opieką oraz WSZYSTKICH KORESPONDENTÓW Z wyrazami szacunku i z podziękowaniami za Pani pracę Agata Król wraz z rodzinom


Droga Pani Mieczysławo. Niech Boże Dziecię błogosławi w każdym dniu,
ale w Święta Bożego Narodzenia szczególnie.
Życzę Pani oraz Wszystkim Korespondentom radosnego przeżywania
przyjścia naszego Pana panów i Króla królów,
który przybrał postać małego człowieczka,
by ratować takie nędze, jak my.
Niech nasza Najlepsza Mamusia
wyprasza Pani i Wszystkim niezbędne łaski, by wypełniła Pani
przyjętą na siebie misję w pełni i do końca,
ku Bożej Chwale i ku pożytkowi ludziom.niegodny sługa, Jerzy Klewicz
Ryjewo, Grudzień 2010


-szukam-BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Kochana Mieczyslawo
Modle sie o Ciebie codziennie !!!!
Dziękuję Panu Bogu za nasze spotkanie !!!!!
Niech cię Pan Bóg ma w Swojej opiece !!!!!
My polecamy sie twoim modlitwom i prośbą o Łaski; wiarę, nazieję, miłość i pokój i zdrowie w rodzinie !!!!!
Serdeczne BÓG Zapłać
Mariola, Massimo Carolina e Veronica Paini
PS Moj Najnowszy rysunek : matka Boza z Dzieciatkiem Jezus !!!
Prosze możesz umiescić na Jezusowej i Twojej Stronie !!!!!
www.saintsgallery.com


Zdrowych, spokojnych i Błogosławionych Świąt Bożego
Narodzenia danych poprzez nowonarodzone
Boże Dziecię oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy
Zenek z rodziną.


Szczęść Boże.
Składam życzenia błogosławionych Świąt i na Nowy Rok w pokoju Bożym, szczęściu, radości i na większą chwałę Pana. Łączę się duchowo w tym wigilijnym i świątecznym czasie. Bożena z Jarosławia.


KORESPONDENCJA
Droga Pani Mieczysławo- Na początek składam najserdeczniejsze życzenia ,aby Nowonarodzony Jezus z całych sił Pani błogosławił, życzę również zdrowia i dobrych ludzi na drodze życiowej.
To niesamowite,że Sam Pan Jezus z Pania rozmawia. To musi byc wspaniałe przeżycie i na pewno to wielka Łaska. Jak bardzo ja bym chciał, żeby Jezus mi osobiście czasami pomógł podjąc decyzję. Zawsze modlę się i radzę przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, czasami niektóre rzeczy mi się śnią- ale nigdy nie wiem ,czy moje postępowanie jest zgodne z planem, jaki dla mnie przygotował Bóg.Jedynie mogę się domyślac tego po pokoju w sercu ,albo też nie -gdy już jest po fakcie.
Bardzo proszę, by Pani wspomniała Jezusowi o mnie.Kocham Go całym sercem, ale myśl, że On o mnie zapomina zadaje mi ból nie do zniesienia, że przychodzą mi najgorsze myśli.Od kilkudziesięciu lat żyję tylko nadzieją,
                                        Krzysiek ze Świebodzina


ŻYCZENIA
-szukam- Gloria in excelsis Deo
Jezu, Boskie Dziecię, Ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła - Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty" i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

Józek P.


KLIKNIJ- Niech Nowonarodzona Boza Dziecina zamieszka w naszych sercach...
M A R A N A T H A!
MERRY CHRISTMAS
Maria


ŻYCZENIA
Szczęść Boże Mieczysławie
W te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia , życzymy Tobie wszyscy zjednoczenia z Miłością tak, by inni czerpali od Ciebie jej żar; opieki Matki Chrystusa i Jej czułej łaski ukojenia oraz pokoju duszy tak niezgłębionego jakiego tylko Pan może udzielić. W całym nadchodzącym 2011 roku życzymy Tobie wielu błogosławieństw , opieki i darów Ducha Świętego , odporności na ataki przeciwników a przede wszystkim cudu jakim jest dopełnienie Intronizacji Chrystusa na Króla Polski.
Niech Ciebie Duch Święty olśni doskonałym blaskiem poznania. - Jacek z rodziną


Niech świat się raduje,
doznaje pociechy,
w sercu łaskę czuje
i wolność od grzechu
w dniu, w którym nasz Zbawiciel
rodzi się z Dziewicy.

Niech w Maryi
-szukam- w dniu zrodzenia
lud się cieszy
w dziękczynieniach
i niech każdy się wysili,
byśmy Boga dziś chwalili.

Ciesz się, człecze,
i chwal Pana
pieśnią, tańcem...
Niezbadana
Boga wola
i wyroki,
bo z pomocą Jego łaski
z grzechuś przeszedł w czyste blaski.

Świętej Bożej Rodzicielce
dajmy chwałę
wdzięczni wielce,
że Pan świata
na Jej łonie
jak w komnatach
leży z Ducha narodzony
bez udziału z męża strony.WESOŁYCH ŚWIĄT
--
Króluj nam Chryste !
Pozdrawiam świątecznie
Grzegorz


PROSIMY CIĘ PANIE
Zapal ogień miłości w sercach
Polskiej młodzieży i przyjmij te serca płonące
Na nieskończoną chwałę TWOJĄ
I nieustanną miłość ku TOBIE

PROŚIMY CIĘ PANIE
Zamieszkaj w sercach
Polskich rodzin a staną się
Jako sanktuaria zbudowane przez CIEBIE
Gdzie zakróluje czystość poddana TOBIE

PROSIMY CIĘ PANIE
Uświęć serca Polskiego narodu
I ogarnij nas TWOIM MIŁOSIERDZIEM
O które prosimy z ufnością dziecka
A niewyczerpanymi bogactwami którymi
Nas obdarzysz spłacimy CI wszystkie długi.
PROSIMY CIĘ PANIE

Elżbieta Zimecka


KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM NASZEJ STRONY ORAZ KOCHANEJ MIECI - OBFITYCH ŁASK OD DZIECIĄTKA JEZUS, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO, OPIEKI ŚWIĘTEJ RODZINY, ZDROWIA, RADOŚCI, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, ŻYCZY; Elżbieta z rodziną


-szukam-
Kochana Mieciu!
Dziekuje za nadzieje, ktora wlewasz w serca spragione Boga.
W tym Swiatecznym okresie zycze Ci pokoju, spokoju, zdrowia i blogoslawienstwa Bozej Dzieciny.
Z calego serca,
Jola


MODLITWA

Obrzęd przekazany nam przez Najświętsze Dzieciątko Jezus.

Na początku Wigilii należy uczynić znak Krzyża Świętego i odmówić następującą modlitwę:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Zapraszamy Ciebie abyś przyszedł do nas, do naszych serc, abyśmy się mogli radować z Twojej obecności.
Dziękujemy Ci za Twoją obecność i za te wszystkie łaski, którymi nas obdarowujesz. Uwielbiamy Cię Najświętsze Dzieciątko Jezus i błogosławimy Ciebie razem z Aniołami i Świętymi z całym Niebem i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Bądź pochwalone Najświętsze Dzieciątko Jezus, uwielbione i wywyższone przez Niepokalane Serce Maryi Twojej i Naszej Matki. Amen.


-szukam-
przygotował Robert


22 grudzień 2010r. Ewangelia Łk 1,46-56
W owym czasie Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy Moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".(....)


ORĘDZIE CHRYSTUSA KRÓLA NA BOŻE NARODZENIE - 25.XII.2010 r.

PANIE JEZU, KRÓLU POLSKI W IMIENIU CAŁEGO NARODU POLSKIEGO WSZYSTKICH POLEK I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ ORAZ WSZYSTKICH KOCHAJĄCYCH I ZWIĄZANYCH Z NASZĄ OJCZYZNĄ PROSIMY CIĘ: SKIERUJ DO NAS WSZYSTKICH, DLA CAŁEGO TWOJEGO NARODU ORĘDZIE NA BOŻE NARODZENIE 2010,
DODAJ NAM NADZIEI, WIARY I MIŁOŚCI I POWIEDZ CZEGO OD NAS PRAGNIESZ I OCZEKUJESZ?


Pan Jezus:
Do wszystkich powiem:
                    KOCHAJCIE MNIE, bo gdy będziecie Mnie kochać, to będziecie kochać i bliźniego też.

                    Umieć KOCHAĆ - to umieć PRZEBACZAĆ - to umieć PRZEPRASZAĆ.

Umieć kochać Boga - to żyć w pokoju i w zjednoczeniu ze Mną, a to będzie największe szczęście dla was, bo od tego DARU otrzymacie inne DARY ode Mnie.

Umieć kochać Boga - to umieć darować przewinienia, jak i Ja wam daruję.

                    Umieć kochać - to żyć PRAWDĄ

                    Umieć kochać - to NIEBO w sercach waszych.

Tego życzę: ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI JAK I JA WAS UMIŁOWAŁEM.

Gdy będziecie umieć KOCHAĆ, to nie będzie wojen ani kataklizmów, a wszelkie ofiary wasze - będą WYNAGRODZENIEM za grzechy ludzkości, jakie do tej pory zostały uczynione.
Umieć KOCHAĆ - to jest największe szczęście dla człowieka, bo wtedy stworzenie podobne jest do STWÓRCY.
                                                            Tak wam dopomóż Bóg : JEZUS - MIŁOŚĆ


KOMUNIKAT - katolicka matka skazana na karę śmierci za wiarę
===========================================================
Prosimy gorąco o modlitwę za ASIĘ BIBI, matkę pięciorga dzieci z Pakistanu skazaną na karę śmierci ZA WIARĘ!!!
Obecnie oczekuje ona w więzieniu w Pakistanie na wykonanie wyroku...
Różaniec w jej intencji w Dniu Bożego Narodzenia byłby wieką prośbą do Boga poprzez Niepokalane Serce Maryi o łaskę ocalenia tej odważnej kobiety.
Panie Jezu - jesteśmy świadkami jak ludzie piszą do gazet i poruszają temat daty Twoich Urodzin, bo nie sa pewni czy ta data 25 grudzień jest faktyczna i prawdziwa?
Pan Jezus:
                     O, tak - Moje dzieci - data jest prawdziwa. Nie doszukujcie się prawdziwości daty a raczej towarzyszcie Mi wszędzie i raczej bierzcie pod uwagę: ''po co
Ja na wasz świat przyszedłem'', a wy zawsze chcecie podważać PRAWDĘ, która jest niezmienialna.
                    MOJA PRAWDA JEST ZAWSZE BOŻĄ PRAWDĄ I NIE ZMIENIAJCIE MOICH SŁÓW. Raczej wy zmieniajcie się, bo po to przyszedłem na świat aby ukazać wasz grzech. Przyszedłem na wasz świat, aby zaprowadzić PRAWA BOŻE, jakie powinni obowiązywać u was i ukazać wasze błędy, abyście ich nie popełniali, bo za wszystko trzeba będzie wam zapłacić.
                    W DNIU MOICH URODZIN ŻYCZĘ WAM ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI - JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM. Przyszedłem ukazać wam jakimi drogami powinniście chodzić - co jest bardzo łatwe dla was. Trzeba tylko trochę dobrej woli i trzeba wierzyć, że Ja naprawdę jestem cały czas w waszym życiu a nie tylko przy waszej smierci.
                                                            Jezus prawdziwie - JEST.


Panie Jezu - Weronika pyta, czy powołujesz ją do zycia zakonnego, bo ona tak zrozumiała.
Pan Jezus:
                     Weroniko - dziecko Moje, jeżeli chcesz iść do zakonu, to chętnie cię przyjmę i będę rad z twojego oddania Bogu. Nie narzucam ci profesji zakonu. Wybierz taki, w jakim będziesz się czuła najlepiej. Nic nie podpowiadam. Dlatego ważne jest abyś ukończyła zaczęte studia a tam proś p lepsze rozeznanie. Proś Ducha Świętego i swego Aniołka a także swoich patronów o pomoc. Jak już mówiłem - powinnaś uczyć się na katolickiej uczelni i tam w trakcie nauki proś o rozeznanie. Ucieszyłaś Mnie chęcią zapytania i ucieszyłaś Mnie chęcią służenia Mnie i całemu Niebu. Nie ma nic przyjemniejszego jak służenie Bogu już na ziemi a Niebo będzie dla ciebie otwarte. Tak ci dopomóż Bóg. Jezus - Brat i Przyjaciel.


Pan Jezus:
                    Kamilku, dziecko Moje - przecież widzę, że bardzo starasz się przypodobać Mi. Przecież widzę, że jesteś Moim rycerzem i walczysz o Mnie jak umiesz.
Mój synu, niczego nie rób ponad siły. Te NOWENNY, które odmawiasz z wiarą zaliczam ci, ale nie możesz czynić Mi przyjemności kosztem wyrzeczenia się czasu
poświęconego na naukę i sen. Jesteś Moim dzieckiem, jesteś Moim przyjacielem a Ja jako twój Przyjaciel nie wymagam niczego ponad wasze możliwości czasowe
kosztem czegoś potrzebnego dla was. Modlitwy zostaw sobie na cały dzień, bo zmęczenie twoje czyni cię zmęczonym modlitwą. Zaliczę twoje Boże myśli i chęci.
                                                                                                                        Jezus - Przyjaciel.Orędzie Królowej Pokoju z Medugoje 25 grudzień 2010
"Drogie dzieci! Dziś, ja i mój Syn Jezus pragniemy dać wam obfitość radości i pokoju, aż każdy z was będzie radosnym nosicielem i świadkiem pokoju i radości w miejscach, gdzie mieszkacie. Kochane dzieci, bądźcie błogosławieństwem i bądźcie pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Objawienie dla Jakova Czolo z 25 grudnia 2010r. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:25 i trwało 7 min. Jakov powiedział: „Matka Boża mówiła mi o tajemnicach i na końcu powiedziała: módlcie się, módlcie się, módlcie się.
-szukam-


MODLITWA
"Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest Twoim tronem, stajenka - pałacem, pieluszki - płaszczem królewskim, a dworzanami - pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa".
(z nowenny do Dzieciątka Jezus)
nadesłał: Artur


KLIKNIJ- PLAN BOGA JEST DOSKONAŁY- Świebodzin to nie przypadek - 22-12-2010_kazanie_natanek.mp3


www.regnumchristi.com.pl

Ile już odprawiono nowenn

Potwierdzenie odprawienia nowenny -KLIKNIJ

Instrukcja członkostwa Wielkiej Nowenny Uwolnienia Świata 2008  2017 r.
Cele
Jezus Chrystus Król jedyny ratunek dla świata.
Ultramontanizm  wsparcie papieża.
 
Założenia
Budowniczowie antykościoła (masoni, liberałowie) są bliscy ukończenia dzieła. W 2017 r. będą obchodzili 300-lecie oficjalnego wyjścia z ukrycia. Totalna ignorancja Boga we współczesnym świecie jest zapowiedzią ostatecznej rozprawy z Kościołem katolickim. Powstały już na świecie świątynie ku czci szatana. Sekret La Salette (1846 r.) wypełnia się.
 
       2017 r. przyniesie katolikom 4 ważne jubileuszowe, historyczne wydarzenia:
300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej w Częstochowie (Polska  1717 r.)
100-lecie objawień w Fatimie (Portugalia - 1917 r.)
140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (Polska  1877 r.)
100-lecie Rycerstwa Niepokalanej św. Maksymiliana (Włochy, Polska  1917 r.)
 
Środki
Odmawianie nowenny do Chrystusa Króla, jeden raz do roku przez 9 dni (Imprimatur: Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka w Bielsku-Białej L.dz. 989/07, 18.IX.2007 r. bp Janusz Zimniak, Wikariusz Generalny, ks. Stanisław Dadak, Kanclerz Kurii).
 
Członkowie
Członkiem ruchu może być każdy wierny Kościoła katolickiego.
 
Wypełnienie członkostwa
Członek tego ruchu winien raz do roku odmówić nowennę do Chrystusa Króla.
Odmawiamy ją od momentu wpisania się do ruchu do 2017 r.
Zapisanie się do ruchu jest możliwe w każdym czasie trwania Wielkiej Nowenny Uwalniania Świata (WNUŚ).
 
Obietnice Pana Jezusa
Każdy kto odmówi nieprzerwanie przez 9 dni nowennę ku czci Chrystusa Króla wyprosi łaskę uwolnienia 10 dusz z czyśćca i łaskę nawrócenia dla 10 ludzi na świecie.
Kto będzie podczas tej nowenny do Chrystusa Króla przystępował do Komunii św., będąc w łasce uświęcającej, otrzyma każdego dnia dodatkowo jednego anioła z chórów niebieskich, którzy będą towarzyszyli tej osobie do końca życia.
W zależności ile razy się przystąpiło do Komunii św. podczas tej nowenny tyle otrzymuje modlący się aniołów.
Te zdobyte przez modlącego się anioły można przekazać innej osobie, za którą ofiarowana jest ta modlitwa nowenny do Chrystusa Króla.
Nowennę do Chrystusa Króla można w ciągu roku odmawiać wiele razy.
Kapłani, którzy wesprą to nabożeństwo do Chrystusa Króla otrzymają łaskę nawracania wielkiej liczby dusz. (Nihil Obstat: czcigodny Edward Santana, J.C.D. Kanonik, S. EXZ. Enrique Hemandez Rivera, D.D., Biskup z Caguas, Puerto Rico 15 sierpnia 1993 r.)
 
Patroni ruchu
Matka Boża Gietrzwałdzka (Polska)
Św. Stanisław Kostka (zm. 1568 r.)
Św. Andrzej Bobola (zm. 1657 r.)
Św. Maksymilian Kolbe (zm. 1941 r.)
 
Święta patronalne
Niedziela Chrystusa Króla
Wspomnienie Imienia Maryi (12 września)
Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej (15 sierpnia)
tekst nowenny do pobrania:


TV-Time

*** Plan spotkań 2011 ***

wakace

TV-Time

Bieżący program transmisji bezpośrednich ( na żywo)
18.00  Msza św. w dni powszednie
19.00  Różaniec
19.30  Litania do Najświętszej Marii Panny Gietrzwałdzkiej
19.40  Koronka jedności
20.00  Nowenna do Chrystusa Króla
20.30  Koronka Jedności
Każdego 27 dnia miesiąca całodobowy Różaniec Gietrzwałdzki.
Od każdej II niedzieli miesiąca, siedmiodniowe Jerycho Różańcowe.
10.00 Niedzielna Msza. św. w miarę możliwości ks. Piotra
Intencje
 

Nowenna
zapisy na Wielką Nowennę

 

Rycerstwo
zapisy do RYCERSTWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

 

Zamówienia

 

Margaretka

 


Nowenna na Cześć Jezusa Prawdziwego Króla

Artykuł przetłumaczony z języka angielskiego dzięki uprzejmości czytelnika strony www.piotrnatanek.pl

 

Ta prosta nowenna jest najhojniejszym prezentem od Naszego Pana. Jezus daje nadzwyczajne obietnice:
Obiecuję ci że za każdym razem gdy odmawiasz modlitwy Nowenny nawracam dziesięciu grzeszników, przyprowadzam dziesięć dusz do Jedynej Prawdziwej Wiary, uwalniam dziesięć dusz z Czyśćca z których wiele jest duszami księży i jestem mniej srogi w Moim Sadzie nad twoim narodem."
W czasie nowenny modlimy sie przez okres dziewięciu dni jedno OJCZE NASZ, jedno ZDROWAS MARYJO i jedno CHWALA OJCU wraz z poniższą nowenną:
O Panie nasz, Ty sam jesteś Najświętszym Królem i Władcą Wszystkich Narodów. Zanosimy modlitwy do Ciebie w nadziei otrzymania o Boski Królu, miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i wszystkich innych dobrych darów.
Chroń o Panie nasz Królu, nasze rodziny i nasza Ojczyznę, prosimy Cie Najwierniejszy z Wiernych! Obron nas przed naszymi wrogami i Twoim Sprawiedliwym Sądem.
Przebacz nam, Wszechmocny Królu, nasze grzechy przeciwko Tobie. Jezu Królu Miłosierdzia. Zasłużyliśmy na Twój Sprawiedliwy Sad. Miej Miłosierdzie Panie i przebacz nam. Ufamy w Twoje Wielkie Miłosierdzie.
W należytym Ci szacunku klękamy przed Toba i modlimy sie, niech Twoja Władza i Królestwo będzie ustanowione na ziemi.

Jezus powiedział: Pragnę by ta Nowenna była odmawiana przez dziewięć dni poprzedzających Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Nowenna Eucharystii

Na tą Nowennę składa sie ofiarowanie Komunii Świętej podczas dziewięciu kolejnych dni na cześć Jezusa Króla Wszystkich Narodów. Jezus powiedział: Pragnę by wierne dusze, które czczą to Nabożeństwo do Mnie, praktykowały Nowennę Komunii Świętej. Niech ofiarują mi dziewięć kolejnych Komunii na Moja cześć jako Jezusa Króla Wszystkich Narodów i jeśli to możliwe niech pójdą do Spowiedzi podczas tej Nowenny.

Jezus wyjasnil, ze przez kolejne dni mial na mysli przyjmowanie dziewieciu Komunii z nieprzerwana jedna intencja. Nie musi to byc dziewiec dni kalendarzowych pod rzad.
Potezne i niespotykane skutki tej Nowenny byly ukazane „sludze” Jezusa w wizji. Zobaczyla (jedna z dwóch amerykanskich wizjonerek) Jezusa spogladajacego w Niebo. Dziewiec razy wydal komende i aniol zszedl na ziemie. Jezus wyjasnil: Moja córko, dla tych dusz, które ofiaruja mi [to] Nabozenstwo przydziele po jednym aniele z Dziewieciu Chórów, kazdy z Komunia Swieta by bronic ta dusze na reszte zycia na ziemi.
Jezus chce bysmy sie modlili ta Nowenna za innych i wyjasnia jej koniecznosc w tych czasach: Ta Nowenna moze byc ofiarowana ze swoimi obietnicami za inna dusze i ta dusza równiez otrzyma dodatkowa anielska ochrone. Naklaniam Moich wiernych do ofiarowania tej Nowenny wciaz od nowa bym mógl bez przerwy zsylac Moich swietych aniolów dla obrony i pomocy innym duszom które nie moga zrobic tego dla siebie. W tych czasach ostatecznych moc nieprzyjaciela znacznie wzrosla i wiem iz Moje dzieci sa w wielkiej potrzebie Mojej ochrony.
W Swojej wielkiej hojnosci, Jezus przyznal, ze dodatkowo oprócz anielskiej ochrony osoba moze miec inna intencje niezwiazana z ta Nowenna. Pan obiecal: To o co prosza w tej Nowennie bedzie zgodne z Moja Najswietsza Wola z pewnoscia otrzymaja od Mnie bez zastrzezen.
Konsekracja wobec Maryji Oredowniczki Wszystkich Lask

Jezus prosi tych którzy czcza to nabozenstwo do konsekracji siebie wobec Jego matki tytulujac ja jako Maryja, Oredowniczka Wszelkich Lask. Jego sluzebnica zapisala slowa Jezusa.

Moja ukochana córeczko, twój Pan i Bóg przychodzi do ciebie z przeslaniem wielkiej wagi. Chce, by dusze które czcza Moje nabozenstwo ‘Jezusa Króla Wszystkich Narodów’ zrobily specjalna konsekracje wobec Mojej Najswietszej Matki “Maryji Oredowniczki Wszystkich Lask” która sprawi Mi wielka radosc z powodu Mojej Wielkiej Milosci jaka darze Moja Najswietsza Matke. Ludzie MUSZA uznac jej nieodzowna role jako Oredowniczki, Naczynia wszystkich Moich Lask dla ludzkosci. Kiedy ten dogmat bedzie oficjalnie ogloszony przez Mój Kosciól wtedy ustanowie Swoja wladze na ziemi."

Potem Najswietsza Panna ukazala sie kolo Naszego Pana i powiedziala: Córko, wiedz ze otrzymalam ta modlitwe za moje dzieci z Serca mojego Boskiego Syna.

Jezus wtedy ujawnil Modlitwe Konsekracji wobec Maryji, Oredowniczki Wszelkich Lask.

O Maryjo, Najswietsza i Niepokalana Matko Boga Jezusa, naszego Najwyzszego Kaplana i Najwiekszej Ofiary, Prawdziwego Proroka i Suwerennego Króla, przychodze do ciebie jako Oredowniczki Wszelkich Lask, poniewaz nia rzeczywiscie jestes. O Fontanno wszystkich lask! O Najjasniejsza z Róz! Najczystszy Strumieniu! Nieskazitelny Kanale wszystkich lask Boga! Przyjmij mnie, Najswietsza Matko! Przedstaw mnie i moje potrzeby Przenajswietszej Trójcy! Niech oczyszczone i uswiecone w Twoich Oczach powróca do mnie przez ciebie jako laski i blogoslawienstwa. Oddaje siebie i poswiecam dla ciebie, Maryjo,Oredowniczko Wszelkich Lask by Jezus Nasz Jedyny Prawdziwy Mediator, Król wszystkich Narodów wladal w kazdym sercu. Amen.

Jezus takze przekazal nastepujace przeslanie:

Moje dzieci, pragne jedynie waszego pokoju i szczescia! Moja Najswietsza Matka apeluje do was bez przerwy! Ona was prosi...dzieci, sluchajcie waszej Niebianskiej Matki. Czy jest jakis bardziej czuly i kochajacy ambasador niz Moja wlasna Matka? Zrozumcie, Moje dzieci, jesli przyszedlbym do was w Moje Mocy i Majestacie przed Moja Matka przychodzaca w czulosci i prostocie, nie bylibyscie w stanie tego zniesc z powodu strachu. Czas nadchodzi, Moje dzieci. Wasz Pan nadejdzie w wielkiej Mocy i Majestacie. Moja Najswietsza Matka przygotowuje Mi Droge z wielka troska. Moje dzieci, macie wielki dlug u swojej Niebieskiej Matki.
W grudniu 12, 1993, Uroczystosc Matki Bozej z Gwadelupe, Nasz Pan powiedzial nastepujaco o Jego Matce:
Maryja nie Wladalaby po Królewsku, gdyby nie kochala jak najlepsza Matka i powiedzial Niech wszyscy to wiedza

Specjalne Blogoslawienstwo

Specjalne blogoslawienstwo Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostalo objawione przez Maryje kiedy ukazala sie trzymajac Dziecie Jezus w jej ramionach. Dziecie zrywalo róze jedna po drugiej ze Swojego Przenajswietszego Serca calujac je i trzymajac je przy ustach Jego Matki. Maryja calowala kazda róze biorac je z reki Jezusa przykladala je do swojego serca i podawala „duchowej matce” (najprawdopodobniej wizjonerce, która otrzymala te objawienia) która umieszczala kazda róze w Niepokalanym Sercu Maryji. Stamtad róze byly rozdawane do ludzi wszystkich narodów i wszystkich czasów, miliardy róz. Róze sa laskami Specjalnego Blogoslawienstwa i przekazaniem lask od Jezusa przez Maryje dla ich dzieci ilustrujac jej role jako Oredowniczki Wszelkich Lask.
Udzielenie blogoslawienstwa

Specjalne blogoslawienstwo moze byc przekazywane osobiscie dla innej osoby lub na odleglosc w modlitwie. Jesli jest on przekazywane osobiscie nalezy przylozyc prawy kciuk na glowie tej osoby. Jesli na odleglosc nalezy zlozyc rece razem lub w kierunku tej osoby lub grupy i modlic sie:

Niech Wladza Jezusa Króla Wszystkich Narodów bedzie uznana w twoim sercu,
Niech Wladza Jezusa Króla Wszystkich Narodów bedzie zywa w twoim sercu,
Niech Wladza Jezusa Króla Wszystkich Narodów bedzie przez twoje serce przekazywana innym sercom,
by Wladza Jezusa Króla Wszystkich Narodów byla zywa w kazdym sercu na calym swiecie.
Prosze o to Specjalne Blogoslawienstwo przez Nasza Pania, Oredowniczke Wszelkich Lask, która jako Królowa i Matka Wszystkich Narodów otrzymala ja dla ciebie jako wspaniala laske z Przenajswietszego Serca Boskiego Syna w imie Ojca i Syna i Ducha Swietego. Amen.

Zrób kciukiem znak krzyza na czole tej osoby lub znak krzyza rekami w jej kierunku.
Dary Specjalnego Blogoslawienstwa to: przyjmowanie, rozumienie i zycie Slowem Jezusa z Pisma Swietego; dary bliskosci z Jezusem, Maryja i duszami jako wspóltowarzyszami w Ciele Chrystusa oraz dar poznania sekretów Bozej Milosci. Blogoslawienstwo takze daje uzdrowienie i przynosi jednosc w Ciele Chrystusa.

Jezus chce by kazdy otrzymal laski tego królewskiego Specjalnego Blogoslawienstwa. Módl sie o to za swoja rodzine, twoich przyjaciól, twoich ksiezy, zagubionych, chorych, umierajacych – kogokolwiek kto jest w potrzebie Bozego Milosierdzia.

Litania na czesc Jezusa Króla wszystkich Narodów

Jezus powiedzial Swojej sluzebniczce,Obiecuje…ze ktokolwiek bedzie odmawial Moja Litanie umrze w Moich ramionach widzac Mój usmiech. Ja Osobiscie ukaze sie tym duszom jako Król Wszystkich Narodów przed ich smiercia.

Odpowiedzi przed kazda czescia litanii sa oznaczone skrótem „Odp.”
Panie, zmiluj sie nad nami,
Chryste, zmiluj sie nad nami,
Panie, zmiluj sie nad nami.

Odp. – Zmiluj sie nad nami.
Boze, nasz Niebieski Ojcze, Który ustanowiles niezniszczalny Tron Swojego Syna,
Synu Bozy, Jezusie,nasz Najwyzszy Kaplanie, Najwyzsza Ofiaro, Prawdziwy Proroku i Suwerenny Królu,
Duchu Swiety który rozlewasz nad nami coraz to nowe obfire laski,

Swieta Trójco Jedyny Boze w Pieknie Twojej Wiecznej Jednosci,

Odp – Panuj w naszych sercach.

O Jezu, Nasz Wieczny Królu,

O Jezu, Najmilosierniejszy Królu,

O Jezu, wyciagajacy do nas Zlote Berlo Swojego Milosierdzia,

O Jezu, w Którego Wielkiemu Milosierdziu zostalismy obdarzeni Sakramentem Pokuty,

O Jezu, Kochajacy Królu Który ofiaruje nam Swoja Uzdrawiajaca Laske,

O Jezu, nasz Eucharystyczny Królu,

O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,

O Jezu, Królu Niebios i Ziemi,

O Jezu, Królu i Wladco Wszystkich Narodów,

O Jezu, Rozkoszy Niebianskiego Sadu,

O Jezu, Królu Najbardziej Wspólczujacy Swoim poddanym,

O Jezu , Królu od Którego pochodzi wszelka wladza,

O Jezu, z Toba, z Ojcem i Duchem Swietym stanowimy Jedno,

O Jezu, Królu Którego Królestwo nie jest z tego swiata,

O Jezu, Królu Którego Przenajswietsze Serce plonie Miloscia dla calej ludzkosci,

O Jezu, Królu Który jest Poczatkiem i Koncem, Alfa i Omega,

O Jezu, Królu Który dales nam Maryje, Królowa by byla nasza Matka,

O Jezu, Królu Który zstapi z obloków Nieba w Mocy i Wielkiej Chwale,

O Jezu, Królu do Którego Tronu zblizamy sie z zaufaniem,

O Jezu, Królu prawdziwie obecny w Przenajswietszym Sakramencie,

O Jezu, Królu Który stworzyl Maryje Oredowniczke Wszelkich Lask,

O Jezu, Królu Który stworzyl Maryje Wspólodkupicielke, Twojego pomocnika w Planie Zbawienia,

O Jezu, Królu Który pragniesz uzdrowic nas ze wszystkich podzialów i braku jednosci,

O Jezu, Królu zraniony przez obojetnosc ludzkosci,

O Jezu, Królu Który dajesz balsam Twojej Milosci dla pocieszenia Twojego Zranionego Serca,

O Jezu, Królu jestes Wielkim JA JESTEM posród nas, nasza Czysta Radosci,

Odp – Sluzmy Tobie.

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Prawdziwy Suwerenie ziemskich wladz,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, poddajacy na wiecznosc pod Twoje stopy moce piekielne,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Swiatlo swiatlosci, rozjasniajace ciemnosci które nas otaczaja,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Milosierdzie jest tak Wielkie iz wstrzymuje kary na które zaslugujemy,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, uznany przez Trzech Króli jako Prawdziwy Król,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Jedyny Srodek dla chorego swiata,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który blogoslawisz Pokojem te dusze i narody które uznaja Cie jako Prawdziwego Króla,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który Milosiernie wysylasz nam Swietych Aniolów dla naszej obrony,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Zwierzchnikiem Ksiazat jest Swiety Michal Archaniol,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który uczysz nas ze rzadzic to sluzyc,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sprawiedliwy Sedzio Który rozdzielisz zlych od dobrych,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed Którym ugnie sie kazde kolano,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Posiadloscia jest wieczna Posiadlosc,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Owieczka Która nas prowadzi.

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który zburzysz wszelka zwierzchnosc, wladze i moc i przekazesz Królestwo Swojemu Ojcu,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Wladza nie bedzie miala konca,

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego zyczliwosc wobec nas jest niezmienna i wiernosc trwajaca na wieki,

Odp. – Wychwalamy i dziekujemy Tobie.

Przedwieczny Ojcze, Który dales nam Swojego Jednorodzonego Syna naszego Odkupiciela, Prawdziwego Posrednika i Suwerennego Króla, Kochajacego Jezusa, Który upokorzyl Siebie z Milosci do nas i przybral postac slugi, Duchu Swiety, Trzecia Osobo Trójcy, Milosci Ojca i Syna, Który uswiecasz nas i dajesz nam Zycie,

Maryjo, nasza Królowo i Matko, która oreduje do Jezusa za nami – Módl sie za nami.

Maryjo, nasza Królowo i Matko, przez która kazda Laska splywa na nas, - Módl sie za nami.

Maryjo, nasza Królowo i Matko, Jedyny Klejnocie Trójcy Swietej, - Kochamy Cie.

Swieci Aniolowie i Wszyscy Swieci naszego Boskiego Króla, - Módlcie sie za nami i Chroncie nas.

Amen.

Prosze rozpowszechniaj to nabozenstwo wsród ksiezy.
Jezus powiedzial,”Obiecuje tym ksiezom którzy beda popierac to nabozenstwo do Mnie jako Króla Wszystkich Narodów laske nawrócenia dusz w wielkiej liczbie.

Przychodze powierzyc ci przeslanie wielkiej wagi dla calego swiata. Nadchodza dni kiedy ludzkosc zawola do Mnie o Milosierdzie. Mówie ci, Moje dziecko, tylko jedna rzecz bedzie dana jako remedium. JA Osobiscie JESTEM tym remedium! Niech dusze oddaja Mi to nabozenstwo poprzez Moja Najswietsza Matke, która oreduje do Mnie w waszym imieniu jako ‘Jezusa Króla Wszystkich Narodów’”.
Chce Rzadzic we Wszystkich Sercach

Jezus wypowiedzial te slowa i obietnice do duchowej matki Jego sluzebinicy dotyczace Koronki Jednosci:

Odmawiaj ta Koronke Jednosci pod Moim Królewskim Przewodem do Ojca i w Moim Imieniu jako Jezusa, Króla Wszystkich Narodów. Poprzez medytacje i wstawiennictwo Mojej Matki poprosze Ojca by wlal obfite laski i umocnil namaszczajaca moc Ducha Swietego na Mój Kosciól pod przewodnictwem Ojca Swietego na narody i wszystkich ludzi i wszystkie poszczególne dusze które kocham. Ta Koronka bedzie specjalna fontanna, gdzie dusze moga przyjsc by odswierzyc i odnowic siebie i pic z wód Mojej Milosiernej, Uzdrawiajacej Milosci która wleje na nich gdy beda sie modlili”.

Módl sie Moja Koronka Jednosci za dusze w Czysccu cierpiace. Zwlaszcza one potrzebuja Moich Lask Milosierdzia poniewaz nie moga modlic sie za siebie.Wiele bedzie stopniowo oczyszczonych i mówie ci mnóstwo uwolnionych!”.

Obiecuje dac Koronce Jednosci Wielka Moc nad Mym Zranionym Przenajswietszym Sercem. Gdy bedzie odmawiana z Wiara i Zawierzeniem uleczy zlamane zycia Moich ludzi spowodowane grzechem, samolubstwem, bledami, sporami i brakiem jednosci. Módl sie ta Koronka o skruche i przebaczenie w celu otworzenia i pojednania waszych serc z Moim byscie mogli otrzymac Moje Slowo i dzialac zgodnie z Moja Wola. Spowiedz, Spowiedz i jeszcze raz Spowiedz Moje dzieci! Wyznajcie Mi wasze grzechy przez Moich Kaplanów bym mógl okryc was Moim Milosierdziem. Odmawiajcie ta Koronke by odnowa waszych serc i umyslu przez Ducha Swietego doprowadzila do codziennego nawracania sie w Wierze, Pokoju, Milosci i Radosci waszych dusz. Obiecuje wam ‘Mój Pokój, Moja Boska Obecność w waszych duszach’ co zorientowani na świat ludzie nie będą mogli pojąć! Mój Pokój nie zna granic i żadnych ograniczeń! Zanosząc błagania w ten sposób, odwrócicie sie od grzechu i jego destrukcyjnych konsekwencji w kierunku ciągłych coraz to większych obfitości łask Mojego Miłosierdzia.

Tak, w tym nabożeństwie do Mnie jako Jezusa, Króla Wszystkich Narodów, błagajcie Moje Królewskie Serce modląc sie ta Koronka Jedności, która Ja Osobiście, Wasz Suweren Pan Jezus Chrystus dal wam! Módlcie sie i proście o duchową pełnię i uzdrowienie waszych dusz, o zjednoczenie waszej woli z Wola Boga, o uzdrowienie waszych rodzin, przyjaciół, wrogów, związków, poświęconych Bogu, społeczności (każdego typu), krajów, narodów, świata i zjednoczenia w Moim Kościele pod przewodem Ojca Świętego! Będę udzielał wiele duchowych, fizycznych, emocjonalnych i psychologicznych uzdrowień dla tych którzy odmawiają ta modlitwę jeśli będzie to z korzyścią dla ich zbawienia zgodnie z Moja Przenajświętszą Wola ! Zjednoczenie i jedność w Duchu była Moja Własna modlitwa dla całej ludzkości i mojego Kościoła jako Mój ostatni testament zanim oddałem Moje Zycie jako Zbawiciel całej ludzkości! Jako ze Jestem Jedno z Moim Ojcem i Duchem Świętym, Moja Wola jest by ludzkość była jednym we Mnie, by jedna Wiara, jedna Owczarnia i jeden Pasterz byli zgromadzeni razem pod Moim Suwerennym Królestwem w Swoim Panu.

Tak, Moi kochani, przez odmawianie tej Koronki daje wam prace i uczę was. Zamienicie mój wielki smutek w Nieskończoną RADOSC! Wasze życie będzie przypominać tamto Mojej Matki, która pracowała w Mojej Lasce przez Ducha Świętego by uformować, urodzić, wychować, pomóc, pojednać i orędować do Mnie, Waszego Boga, dusze i dusze narodów w celu uzyskania rozszerzenia Mojej Władzy w sercach Moich ludzi i by zjednoczyć cala ludzkość nawet w końcu czasów pod Władzą Mojego Boskiego Królestwa. Te wybrane dusze które uhonorują Mnie w tym nabożeństwie będą działać podobnie i dla nich obiecuje Moje Królewskie Błogosławieństwo.

JA, Jezus, Syn Najwyższego, Który JESTEM Suwerennym Monarcha i PANEM, obiecuje przyznać tym duszom które modlą sie Moja Koronka Jedności pod Berłem Mojego Królestwa Miłosierdzie, Przebaczenie, i Obronę w czasie katastrof naturalnych i plag. Rozszerze tą obietnice nie tylko dla was ale na tych za których sie modlicie. Tak, Moi ukochani, grzech i zło popełnione przez ludzkość są tak wielkie, iż dłużej nie mogę odkładać Mojego sadu by skorygować świadomość ludzkości jako całości, lecz to Nabożeństwo i Koronka odmawiana ze skrucha, zaufaniem, i miłością uzdrowi, oszczędzi i zjednoczy dusze w Moim Miłosierdziu, które w przeciwnym razie byłyby zgubione. Jakakolwiek krzywda lub niebezpieczeństwo, duchowe lub fizyczne, czy to będzie dusza, umysł lub ciało będę chronił i okryje je Moim Płaszczem Królewskiego Miłosierdzia. Dodatkowo obiecuje pomoc Mojej Najświętszej Matki w orędowaniu na ich rzecz. Nawet jeśli umrzesz nie będziesz potępiony ponieważ poznałeś zbawienie i zjednoczenie w Królestwie Moim i Mojego Ojca gdzie Rządzimy z Duchem Świętym w wieczności jako Trójca Święta, Jeden Bóg.

Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawie im obfity pokój i bezpieczeństwo. Jer 33:6.

Koronka Jedności

Koronka jest odmawiana jest na zwykłym różańcu. Grupy mogą być podzielone na Prowadzącego(P) i Odpowiadających (O). Jeśli jesteś sam odmawiasz obydwie części. Odmawiaj na pierwszych koralikach przed każda dziesiątka:

P: Boże nasz Niebieski Ojcze, przez Twojego Syna, Najwyższego Kaplana i Najczystsza Ofiarę, Prawdziwego Proroka i Suwerennego Króla,

O: Wlej moc Ducha Świętego na nas i otwórz nasze serca. W Twoim Wielkim Miłosierdziu przez Matczyne Orędownictwo Najświętszej Marii Panny, naszej Królowej, wybacz nasze grzechy, uzdrów nasze poranienia i odnów nasze serca w wierze, pokoju, miłości i radości Twojego Królestwa byśmy byli jednym w Tobie.
Odmawiaj na koralikach każdej z pięciu dziesiatek.
P: W Swoim Wielkim Miłosierdziu,

O: Wybacz nasze grzechy, ulecz nasze poranienia i odnów nasze serca byśmy byli jednym w Tobie.

Na koniec razem:

Slucha Izraelu! Pan Nasz Bóg jest Jedynym Bogiem!

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niech Twoja władza Bedzie ustanowiona na Ziemi!

Maryjo, Nasza Matko i Orędowniczko Wszystkich Łask, módl sie i wstawiaj za nas twoje dzieci!

Świety Michale, wielki książe i strażniku swoich ludzi, przyjdź z hufcami aniołów i świętych i obron nas!


Źródło: http://ourladyofguadalupe.org/jkprayers.htmKLIKNIJ- POBIERZ NOWENNĘ DO JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA


Ks. prof. Czesław S. Bartnik- Poniedziałek, 27 grudnia 2010, Nr 301 (3927)

Czy można mówić o duszy polskiej? Bardzo wielu dziś powiada, że nie można. Ale są to umysły ciasne, nierozumiejące, że język ma wiele poziomów: od matematycznego, przez analogiczność, aż do wielkiej, także twórczej, metafory. Profesor Andrzej de Lazari wydał po polsku i po rosyjsku antologię wypowiedzi Polaków i Rosjan pt. "Dusza polska i rosyjska" (Warszawa 2004). Okazuje się, że są to tematy niezwykłe, frapujące i bardzo aktualne.

Oto stanęliśmy w obliczu jakiejś niesłychanej tragedii duchowej. Liczni postmarksiści, socjaliści, liberałowie, ateiści, nihiliści dzisiejsi, wielu żydów, a nawet katolików jednoczy się w próbach pomniejszenia czy też brutalnego podeptania wszystkiego, co polskie, patriotyczne i katolickie. Od roku 1989 coraz głośniej zarzucają nam, że Polacy współpracowali z Niemcami w mordowaniu Żydów w czasie wojny, że są nacjonalistyczni, ksenofobiczni, nietolerancyjni, ciemni, leniwi, nieaktywni, prymitywni kulturowo i niezdolni do posiadania swojego państwa. I co gorsza, uważają, że główną winę za to ponosi Kościół katolicki przez swój anachronizm i fundamentalizm. Obecnie ten atak na Kościół bardzo się nasila. Dla większości Polaków jest to coś strasznego i zupełnie niespodziewanego. Skąd ten obłędny i nagły atak? Przeżyłem to bardzo, kiedy miałem wystąpienie na temat wartości i znaczenia polskości na Kongresie Kultury Polskiej w 2000 r. w Warszawie. Przemawiało nas dziewięciu, ale w efekcie tylko ja i pewien Polonus z Kanady mówiliśmy o polskości pozytywnie, siedmiu zaś pozostałych atakowało wszystko, co polskie i ojczyźniane, a nawet język polski. Z inteligentnego zaś audytorium dochodziły głosy, że nasze ujęcia pozytywne są czysto emocjonalne i bez wartości intelektualnych. Byłem w szoku. Pytałem sam siebie, czy jestem w Warszawie, czy też może w Berlinie albo w Moskwie. Sądziłem, że "Solidarność" odrodziła ducha Polski... Prześledźmy główne nasze historyczne idee społeczne, polityczne, kulturowe i duchowe.

Naród i patriotyzm
Kategorie te są przez wspomnianych misjonarzy nihilizmu w czambuł potępiane, Polaków oskarżają oni o skrajny nacjonalizm. Jest to jakiś szantaż, żeby nad Polską całkowicie zapanować, nad jej ciałem i duszą. My natomiast narodu ani nie ubóstwiamy, ani nie potępiamy. Polacy od dawna rozumieją naród nie biologicznie czy mitologicznie, lecz po prostu po ludzku i personalistycznie. Naród to przecież organiczna społeczność osób ludzkich, względem nich rodzicielska, tworząca im łono życia, wiążąca je wspólną świadomością, kulturą, tradycją, historią, językiem, kodeksem moralnym i niekiedy też religią. Przy czym nie chodzi bynajmniej koniecznie o wspólne pochodzenie biologiczne, jak u Żydów. Ojciec Józef Maria Bocheński, dominikanin, wskazywał, że klasyczny właśnie nacjonalizm wszech czasów to nacjonalizm żydowski, bo tam decyduje tylko pochodzenie biologiczne. Według Polaków, do narodu może należeć każdy, kto go świadomie afirmuje i przyjmuje za swoją społeczność życia, jak to było np. z królem Władysławem Jagiełłą. Główną rolę odgrywa tu czynnik duchowy, osobowy. Naród jest stworzeniem Bożym i podlega prawom życia duchowego i moralnego. Patriotyzm zaś to po prostu poszerzenie żywej miłości do matki i ojca na całą społeczność narodową, która nas też na różny sposób rodzi, w łonie której żyjemy, którą współtworzymy i za którą ściśle odpowiadamy (por. Cz.S. Bartnik, Teologia narodu, Częstochowa 1999; M. Kowalczyk, Naród w nauce chrześcijańskiej, Lublin 2002).

Królestwo i Rzeczpospolita
Wielkim osiągnięciem człowieka było stworzenie organizacji państwowej. U nas Księstwo Piastów pojawia się ok. 860-869 w Gieczu, a ok. 940 w Gnieźnie, w roku 966 odrodziło się - jak pisał Adam Mickiewicz - z chrztu jako silne państwo Mieszka I, w roku zaś 1000 jako Królestwo Polskie. Królestwo Polskie było od początku natchnione ideą Królestwa Bożego w rozumieniu chrześcijańskim oraz ideą Rei Publicae Romanae. Przyjmowało kulturę i cywilizację rzymską i chrześcijańską. Z intencji cesarza Ottona III miało szerzyć tę kulturę w środkowej i wschodniej Europie aż po Morze Czarne. W Królestwie Polskim chrześcijaństwo otrzymało interpretację subtelną, łagodną i duchową w przeciwieństwie do surowych i niekiedy okrutnych interpretacji zachodnich, jak niemiecka, hiszpańska, franko-galijska i inne.
Od ok. 1454 r. Korona Królestwa Polskiego zaczęła się przetwarzać w Rzeczpospolitą, czyli państwo wszystkim wspólne i w demokrację szlachecką (por. przywileje nieszawskie na rzecz także drobnej szlachty). Szlachta w Polsce w XVI w. stanowiła już ok. 10 proc. ludności i sprzeciwiała się zdecydowanie wszelkim zakusom władzy dyktatorskiej i absolutnej, co Polskę bardzo wyróżniało spośród innych wielkich państw Europy. Toteż już od XIV w. ciągnęli do Polski liczni obcy: Żydzi, Niemcy, Prusowie, Litwini, Rusini, Szwedzi, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Ormianie, Tatarzy, Duńczycy, Włosi, Grecy, Irlandczycy, Anglicy, Niderlandczycy, Hiszpanie i inni. Polska jagiellońska była zatem państwem niezwykłym i wspaniałym. Co do Żydów, to przybywali oni sporadycznie jeszcze do kraju Wiślan i Polan. W XII w. za Mieszka Starego bili nawet własną monetę z napisami hebrajskimi. Wypędzani z krajów zachodnich za zdominowanie gospodarki w XIII w. przybywali już masowo do Polski i osiedlali się głównie w miastach, bo nie chciano im dawać ziemi na własność. Szybko jednak uzyskali autonomię społeczną, polityczną, kulturalną i wyznaniową. Posiedli swoje władze administracyjne, własne sejmy krajowe, ustawodawstwo, szkolnictwo, obyczaje, sądownictwo, szczególne uprawnienia finansowe i handlowe. Krakowski Żyd Lewko pożyczał królowi Kazimierzowi Wielkiemu pieniądze m.in. na budowę dróg i mostów. Niektórzy nie musieli znać języka polskiego do końca życia. Żydzi w I Rzeczypospolitej stworzyli rodzaj "państwa Izrael" skupiającego trzy czwarte wszystkich Żydów na świecie (T. Mazowiecki). Szkoda jednak, że olbrzymia większość nie kierowała się polską racją stanu, nie sprzyjała Kościołowi katolickiemu, co wytykali im Papieże w XVIII w. i - gdy ponosiliśmy potem wielkie klęski - to popierała naszych wrogów. Ksiądz profesor Władysław Poplatek ze Lwowa opowiadał, że w tym mieście Żydzi witali chlebem i solą nie tylko Sowietów w 1939 roku, ale i Niemców. Pewien nieszczęsny Żyd chciał ucałować kroczącego na czele oddziału oficera niemieckiego. A ten pokazał mu kulturę niemiecką, "wyższą" od polskiej: wyciągnął pistolet i zastrzelił go na miejscu. Jest nam bardzo przykro, że większość Żydów polskich nie wie, co to wdzięczność wobec nie-Żydów.

Duch unijny
Królestwo Polskie nie znało wojen grabieżczych i zaborczych, a tylko obronne i pomocnicze. Toteż w czasach, gdy naokoło szalały walki i wojny grabieżcze, z Królestwem Polskim łączyły się dobrowolnie różne narody, księstwa i regiony. Oto niektóre: Księstwa Pomorskie (od 1122 do 1534), Ruś Czerwona (od ok. 960, potem od 1340), Hospodarstwo Mołdawskie (1387-1712), Związek Pruski (Prussia), czyli późniejsze Prusy Królewskie (stany pruskie z miastami niemieckimi i szlachtą zwróciły się w 1454 r. o przyjęcie ich do Korony Polskiej i obronę przed zakonem krzyżackim - do 1772 r.), Prusy Książęce (od 1466 do 1701), Inflanty (od 1561). Największe znaczenie miała międzypaństwowa unia polsko-litewska - od unii personalnej w Krewie, gdzie wielki książę litewski Jagiełło zgodził się objąć tron polski, poprzez różne inne formy, aż do unii realnej na Sejmie w Lublinie w 1569 roku. Stąd nazwa Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ponieważ jednak panowie ruscy woleli przystąpić do Korony, gdzie mieli więcej wolności niż w Wielkim Księstwie Litewskim, dlatego niektórzy mówili też o Rzeczypospolitej Trojga Narodów. Chociaż Litwini dziś na ogół uważają, że unia z Polską nie dała im odpowiednich możliwości rozwoju i mają dużą niechęć do Polski, to jednak historycy stoją na stanowisku, że unia z Polską uratowała Litwę przed zagładą bądź to przez zakon krzyżacki, bądź przez Moskwę. Oprócz unii politycznych w Polsce doszło też do ważnej, trwającej do dziś unii Kościoła katolickiego z Cerkwią prawosławną na ziemiach Rzeczypospolitej. Mowa o tzw. unii brzeskiej w roku 1596. Ponadto w 1630 r. doszło także do unii z Kościołem ormiańskim na ziemiach polskich i powstało arcybiskupstwo ormiańskie we Lwowie. Dziś mamy w Polsce ponad 90 tys. Ormian i sądzę, że powinni mieć także swoje biskupstwo.

Suwerenność i wolność
Każde państwo na świecie walczy o uzyskanie suwerenności, kiedy się rodzi, potem o to, aby ją utrzymać, a gdy ją straci, żeby ją odzyskać. Tak było i z Polską. Wyróżniliśmy się od wielu innych chyba tylko potężną wolą odzyskiwania suwerenności przez wylanie morza krwi, co zresztą wielu wyrodnych synów Polski dziś uważa za fanatyzm, głupotę i makabryczny kult krwi. Straciliśmy suwerenność pod koniec XVIII w. z powodu upadku demokracji szlacheckiej. I rzecz charakterystyczna, że oto te same symptomy wystąpiły i dziś: demokracja bez wartości, zdrada ze strony wielu możnych polityków. Niewątpliwie wolność, którą pomogła nam wywalczyć "Solidarność", została oddana Unii Europejskiej w 2004 roku. Obcą zwierzchność przyjęliśmy przez ratyfikację traktatu lizbońskiego 27 listopada 2007 roku. A kiedy uwyraźniły się różnice między traktatem lizbońskim a naszą Konstytucją, to nasz Trybunał Konstytucyjny orzekł w duchu logiki sprzeczności, że poddanie Polski prawu obcemu nie narusza suwerenności, lecz raczej ją wzmacnia. Dla dopełnienia tej nielogiczności prezydent obecnie przygotowuje zmianę naszej Konstytucji, żeby ją dostosować do traktatu lizbońskiego. Człowiek normalny już dziś nie rozumie, w jakim to świecie żyje.

Osoba wolna i obywatelska
Liczni politycy zagraniczni, a także niektórzy nasi - bądź ignoranci, bądź obłudnicy - zarzucają Polsce, że nie zna wolności obywatelskiej i demokracji. Tymczasem Polska krzewiła je dużo wcześniej niż Zachód. Od XV i XVI w. szlachta polska odrzucała absolutną władzę państwa i rozwijała pewnego rodzaju parlamentaryzm (o cztery wieki wcześniej niż w Anglii!). Przywilej czerwiński z 1422 r. zabraniał konfiskować lub zajmować majątek bez wyroku sądowego i łączyć w jednym ręku stanowisko starosty i sędziego. Na mocy przywileju jedlneńsko-krakowskiego z 1430 r. i 1433 r. szlachta zyskała nietykalność osobistą (neminem captivabimus nisi iure victum - nikogo nie wolno więzić bez wyroku sądowego). W 1791 r. przywilej ten rozciągnięto na mieszczaństwo. Statut nieszawski z 1454 r. postanowił, że ustawy ogólne oraz decyzje o wojnie mogą być podjęte przez monarchę tylko za zgodą sejmików i sejmów walnych. Według konstytucji radomskiej Nihil novi z 1505 roku król nawet z Radą Koronną nie mógł podjąć żadnej uchwały ogólnokrajowej bez zgody sejmu ogólnokrajowego, poza tym konstytucja gwarantowała nietykalność jednostki, swobodę myśli i wolność zrzeszeń politycznych. Na tej podstawie szlachta przeforsowała praktykę: nihil de nobis sine nobis - nic o nas bez nas. To niestety przerodziło się w XVII w. w zasadę liberum veto, które zniweczyło prace sejmów. W roku 1556 sejm uchwalił ustawę o wolności sumienia pod względem religii, odrzucającą niemiecką barbarzyńską normę: cuius regio eius religio - czyja władza, tego religia. W 1573 r. sejm poparł po raz pierwszy w historii równouprawnienie w państwie wyznań chrześcijańskich oraz poszanowanie innych religii poza forum publicznym. W roku 1588 uchwalono nietykalność ogniska domowego, m.in. nie wolno było robić rewizji w czyimś domu bez zgody pana domu, choćby się tam ukrywał zbieg lub banita. Od XV w. rozwijała się wolność słowa, a od XVI wolność druku, cenzurę stosował tylko Kościół. Od XVII w. nadawano licznie prawa szlacheckie Żydom, Ormianom, Rusinom, Litwinom i innym. Chłopi z sąsiednich państw nierzadko uchodzili do Polski, gdzie odnajdywali więcej wolności (J. Bańka, E. Walewander).

Tolerancja religijna
Wielu nierozumnych ludzi u nas i na Zachodzie chce nas uczyć tolerancji religijnej i społecznej. Tymczasem, gdy na świecie toczyły się - i toczą do dziś - krwawe wojny religijne, to w Polsce wszystkie wyznania i religie żyły w zasadzie w pokoju. Kazimierz Wielki dał w roku 1341 gwarancję wolności obrządku i obyczajów prawosławiu w Polsce, podczas gdy Rosjanie robią trudności katolikom jeszcze dziś, np. nie umieszczają katolicyzmu wśród religii uznanych w Rosji. Władysław Jagiełło w 1430 r. zrównał duchownych katolickich i prawosławnych w prawach społecznych. Władysław Warneńczyk rozciągnął to w 1444 r. i na świeckich. W 1525 r. Polska zagwarantowała wolność luteranom w Prusach Książęcych, a w roku 1559 we wszystkich miastach pruskich. W 1561 r. zagwarantowano wolność kalwinistom w Inflantach. W 1555 r. sejm zapewnił swobodne wyznawanie wiary protestantom w całej Rzeczypospolitej. W 1573 r. sejm konwokacyjny uchwalił ustawę "De pace inter dissidentes de religione", która gwarantowała pokój i wolność religijną wszystkim protestantom - zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. Nieraz jedna i ta sama świątynia katolicka służyła różnym wyznaniom chrześcijańskim. Żadna religia nie była zakazana. W 1777 r. sejm surowo zabronił palenia heretyków na stosie oraz topienia "czarownic", które na Zachodzie ginęły setkami ("Państwo bez stosów", J. Tazbir). W XVI w. Polska była nazywana na Zachodzie "azylem heretyków", no i "rajem dla Żydów" (A. Brźckner). Innowiercy byli dopuszczani do najwyższych stanowisk państwowych, jak np. hetman wielki koronny. Królowie Sasi w XVIII w. sami przeszli z protestantyzmu na katolicyzm, chociaż byłoby lepiej, gdyby tego nie zrobili. Za ich czasów tolerancja obniżyła swoją temperaturę, być może dlatego, że wnieśli klimat niemiecki. Jeszcze w 1414 r. ks. Paweł Włodkowic dowodził na soborze w Konstancji, że istotą wiary chrześcijańskiej jest dobrowolność, nie wolno nawracać na wiarę siłą, że ziemie pogan nie są niczyje, lecz należą do pogan. I w Polsce nikt nie nawracał pod przymusem Żydów, Tatarów, Turków czy innych. Wprawdzie w roku 1658 wygnano z Polski braci polskich (arian), dając im dwa lata na opuszczenie kraju, ale robili to panowie protestanccy dla ratowania swojego wyznania przed rozbojem i posłużyli się zarzutem, że w czasie najazdu szwedzkiego, bardzo niszczącego kraj, arianie poparli Szwedów. Trzeba dodać, że katolicy, nawet niektórzy biskupi, ukrywali arian przed władzami (E. Walewander). A jak jest tolerancyjny wobec katolików nasz współczesny "światłogród"? Oto np. wicemarszałek Jerzy Wenderlich z SLD zgłosił typowy dla podobnych ugrupowań wniosek, żeby wyrzucić katolickich katechetów ze szkół, bo "są opłacani z podatków także niekatolików". Pogratulować logiki. A może by tak całe społeczeństwo katolickie nie płaciło właśnie na takich ludzi, jak pan wicemarszałek, zwłaszcza na niekatolików. Niech oni sami się opłacają.

Ojczyzna w potrzebie
Każdy naród broni swojej ojczyzny, choć dziś traktat lizboński wartość ojczyzny bardzo pomniejszył. Jednak Polacy wyróżniali się bardzo wielką ofiarnością dla Ojczyzny i wielką bezinteresowną pomocą dla innych państw walczących o swoją wolność. Drwienie wyrodnych synów, że Polacy kochają tylko swoje klęski i nieszczęścia, swoje nieudane zrywy i powstania, jest perfidią spowodowaną zanikiem uczuć wyższych. Polska walczyła o życie wielokrotnie i z wieloma sąsiadami, ale też kiedy mogła, broniła Europy przed Tatarami, przed Imperium Otomańskim (przez 250 lat), przed Krzyżakami, przed Moskwą. Toteż już w średniowieczu zaczęła zyskiwać sobie takie przydomki, jak: Polska Wspomożycielka (Polonia Auxiliatrice), Obronny Wał Polski (Vallus Polonorum), Przedmurze Chrześcijaństwa (Antemurale), Polska Zawsze Wierna (Polonia Semper Fidelis) i inne. W 1920 r. Polska obroniła zachodnią Europę przed dziczą bolszewicką. Podobnie i od 1939 do 1989 r. hamowała w jakimś sensie inwazję bolszewizmu na Zachód. Przyczynili się do tego m.in. "Solidarność" i polski Papież Jan Paweł II. Polska też stawiła czoła samotnie bestii niemieckiej w 1939 roku i w czasie okupacji, tworząc największe państwo podziemne, a wreszcie walcząc na wszystkich frontach w II wojnie światowej. I oto dziś stoi przed Polską i polskim Kościołem zadanie stawienia czoła szalejącemu i wszystko niszczącemu liberalizmowi, związanemu z ateizmem, postmodernizmem i nihilizmem. Jak ujawnił portal WikiLeaks, Papież liczy na to, że katolicy polscy wzniecą iskrę odrodzeniową w UE. Ale sprawa jest niezwykle trudna, bowiem chyba dlatego wszystkie złe moce krajowe i unijne rozwijają iście diabelski atak na Kościół katolicki w Polsce. Może to i pod pewnym względem dobrze, bo w ten sposób ożyje religijny problem u nas i w Europie, czyli że szatan działa na własną szkodę. Ale trzeba się nam modlić, żeby nasz nowy nuncjusz, Włoch, otrzymał charyzmat rozumienia tej sprawy ewangelicznie (1 Kor 12, 8).

Posłannictwo
W historiozoficznej świadomości Polski wystąpił mocno - już od ks. Piotra Skargi (1536-1612) - motyw posłannictwa, nazywany czasami biblijnie mesjanizmem. Zarzuca się nam często, że Polska miała się za "mesjasza narodów", jak naród żydowski, że jest "Chrystusem Narodów", i że jej cierpienia mają charakter zbawczy. Może ktoś z naszych wieszczów z czasów niewoli przesadził, ale trzeba odróżnić język ścisły i naukowy od języka poetyckiego, metaforycznego i artystycznego, posługującego się motywami religijnymi dla uzyskania głębi i dramatyzmu, ale o sensie tylko dalekiej analogii. Przecież podobnego języka używali: św. Maksymilian Kolbe, św. Faustyna, bł. Michał Sopoćko, Rozalia Celakówna, Prymas Stefan Wyszyński, Jan Paweł II i inni. U podstaw pojęcia posłannictwa leży słuszna prawda, że Naród Polski - i zresztą każdy człowiek - jak i każdy naród, zwłaszcza chrześcijański, ma do odegrania swoją szczególną rolę zadaną mu przez Opatrzność. Sumerowie sprzed tysięcy lat dali światu pojęcie prawa (me), Egipcjanie - miłości i ładu społecznego (maat), Grecy - wielkości myśli (logos), Rzymianie - godności osoby obywatelskiej, Hebrajczycy dokonali odbóstwienia świata. A co dawała - i daje - Polska? Wydaje się, iż - mimo że wielu Polaków zaczyna dosięgać zwyrodnienie - mocne związanie wiary w Boga i w Kościół z Narodem i życiem doczesnym, patrzenie na życie i historię przez pryzmat Paschy Chrystusa, krzyża i zmartwychwstania, wiarę w Boży dar rodziny i głoszenie absolutnej wartości każdej osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Do tego dochodzi najbardziej pilna konieczność wydobywania współczesnego człowieka z przepaści chaosu umysłowego, moralnego i duchowego.

Postawa "ludzka"
Trzeba zauważyć, że pod warstwą - może nawet grubą - naszych grzechów, wad, błędów, ograniczeń i jednostronności w człowieku polskim kryje się jednak prawie zawsze głęboki humanizm i personalizm, co nas właśnie w dużym stopniu wyróżnia. Stąd potocznie mówi się często o Polaku, że jest to "człowiek ludzki". Biorąc szerzej, jest to człowiek otwarty, serdeczny, dowcipny, z humorem, gościnny, towarzyski, lubiący zabawy, altruistyczny, hojny, idealizujący, o żywej inteligencji, pomysłowy, pobudliwy, emocjonalny, zawsze gotowy do poświęceń, honorowy, żywo religijny, a wreszcie zawsze daleki od fanatyzmów i skrajności. Kobieta polska odznaczała się zawsze urodą, subtelnością, kulturą, skromnością, patriotyzmem na co dzień, zdolnością wychowywania dzieci, no i mężczyzn, rozwijaniem działalności charytatywnej, wesołością, śpiewnością, spontanicznością, osobowością poetyczną i żywą religijnością emocjonalną. Kobiety polskie były i są zawsze autentyczne, szlachetne, pełne dobroci i idealizmu. Nie muszą przeobrażać się w mężczyzn, co robią skrajne feministki. Toteż nie bez racji Francuzi powiadali czasami w XVI-XVII w.: Dulcis est sanguis Polonorum - usposobienie Polaków jest słodkie, łagodne. Na duchowej osobowości Polaka katolika odbijało się coś z obrazu Jezusa miłosiernego, frasobliwego, żyjącego w gęstych krzyżach przydrożnych, ale i królewskiego, wypędzającego zbójców ze świątyni Pańskiej. A także dawała coś lirycznego i mistycznego Matka Boża: Kwietna, Jagodna, Żniwna, Siewna, Zielna, Gromniczna, Królewska oraz ta Katyńska, Smoleńska, Oświęcimska i Płacząca. I nie stawialiśmy nigdy na piedestał zdobywców, zbrodniarzy i głębokich psychopatów, co niestety dzieje się w niejednym narodzie. Jednakże ostatnio pod wpływami ateizmu, liberalizmu i nihilizmu, niszczących wszystkie wartości, obraz duchowy Polaka mocno ciemnieje.

Chwała i honor
Typowy Polak, idąc za wielkimi kulturami historycznymi, kieruje się ostatecznie dwoma silnymi motywami: chwałą i honorem. Chwała to światło duchowe osoby, życie dla dobra moralnego, własnego i społecznego, życie prawdą, traktowanie historii jako drogi do światłości Boga i człowieka, życie tak, żeby przyniosło prawdziwą sławę u Boga i ludzi. Ale dziś, niestety, motyw chwały i sławy ustępuje coraz bardziej chlubieniu się samoubóstwieniem, niszczeniem wartości i cynizmem. I dziś już większość inteligencji oraz polityków za nic ma dobre imię ich i narodu. Jest to odrzucenie wyższego sensu życia i historii ludzkiej. Z chwałą wiąże się honor: honor własny i honor Polski. Honor to poczucie godności i wartości, szacunek w stosunku do własnej osoby, stanowcze trzymanie się zasad etycznych, liczenie się z ludźmi prawymi i nieupadlanie się przed złymi, kierowanie się prawdą, dobrem, czystą miłością i sumieniem. W Polsce honor od stuleci był silnym lejtmotywem życia indywidualnego i zbiorowego, zarówno u arystokraty, jak i najbardziej prostego człowieka, gdyż u nas szlachcic stał się typem każdego Polaka i każdej Polki. W rezultacie jakże słusznie oddano duszę polską owym trójmotywem: Bóg - Honor - Ojczyzna. Tylko że od czasów okupacji niemieckiej i bolszewickiej wszystkie te trzy hasła zostały odrzucone w życiu społeczno-politycznym, a teraz robią to samo, niestety, coraz liczniejsze i coraz bardziej wyzywające ośrodki liberalne, ateistyczne i nihilistyczne. Chcą one po prostu duszę polską zabić. Nie sposób zrozumieć, dlaczego to robią, jeszcze się chwalą, że realizują "nowoczesność". Jaką? To jakaś tajemnica ciemności. Trzeba za św. Pawłem powiedzieć: "Tajemnica nieprawości już działa". Jest znowu bardzo potężne wyzwanie dla Kościoła Chrystusowego w Polsce.


-szukam-


ŚWIADECTWO URATOWANE ŻYCIE
Panie Jezu - Józefina serdecznie dziękuje za ocalenie życia całej rodzonie w dniu 24.12.10.
Józefina pisze:
"Podczas podróży samochodem przez nieuwagę mogliśmy spowodować wypadek a czułam, że w cudowony sposób zostaliśmy uchronieni.. Mąż jako kierowca w ostatnim momencie przed wjazdem na tory kolejowe wykazał refleks i opanowanie co nas uratowało. Moja rodzina przeważnie zawsze modli się o szczęśliwą podróż i tym razem też tak było."

Pan Jezus:
                     Józefina niech woła:
''NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY I NIECH BĘDZIE UWIELBIONE ŚWIĘTE IMIĘ JEGO NA WIEKI''
                    Tak dzieci zawsze bierzcie pod uwagę różne okoliczności, aby ustrzec się przed niebezpieczeństwami. Kocham waszą rodzinę a szczególnie tą najmłodszą córeczkę. To jej Aniołek Stróż pomógł wam i osłonił skrzydłami swoimi i zasłonił tragedię, której niechybnie uleglibyście. Zawsze rozważajcie przed podjęciem decyzji a nie ulegajcie emocjom. Kościoły są wszędzie a Ja w nich i nie wybierajcie niebezpiecznych podróży narażając życie. Rozwagi od was wymagam, bo życie macie dane wam tylko raz. Jezus Miłosierny.


Moja 6-letnia córeczka Natalka zawsze modli się do Aniołka Stróża taką modlitwą:
Aniołeczku ze skrzydłami
Bywaj zawsze między nami.
Czuwaj, czuwaj nam przy boczku,
Nie odstępuj ani kroczku.
SEMINARIUM - REKOLEKCJE - koniecznie spróbuj,bardzo pożyteczne.

osrodek.szkola@gmail.com napisał(a): 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY na SEMINARIUM EKSTERNISTYCZNE czyli dziesięcio-tygodniowe rekolekcje w życiu codziennym. Seminarium prowadzone jest w oparciu o książki o. Józefa Kozłowskiego SJ w miejscu zamieszkania. 
ROZPOCZNIJ NOWY ROK OD SPOTKANIA Z BOGIEM!
Seminarium przeznaczone jest dla osób szukających Boga, znajdujących się na "życiowym zakręcie", początkujących na drodze wiary, poszukujących sensu życia i tych, które chciałyby po prostu odnowić relację z Jezusem. 
Seminarium jest też wspaniałym przygotowaniem do rekolekcji ignacjańskich.
Można je przeżywać kilkakrotnie.

Rozpoczęcie Seminarium 3 STYCZNIA 2011 R.

W czasie trwania Seminarium przewidziane są dwie sesje sobotnie dla seminarzystów w Łodzi, podczas których można skorzystać z pomocy duchowej doświadczonego animatora oraz modlitwy o uzdrowienie i wylanie Darów Ducha Świętego.
                         Prowadzenie: o. Remigiusz Recław SJ i zespół Mocni w Duchu
Szczegóły na stronie:                                                                      http://odnowa.jezuici.pl/index.php?page=rs02
Prowadzimy zapisy telefonicznie: (42) 288 11 53
 i na stronie internetowej http://odnowa.jezuici.pl/index.php?page=k01


 Zapraszamy do prenumeraty dwumiesięcznika Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej "Szum z Nieba"
http://www.wspolnoty.jezuici.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=94

oraz do naszego sklepu internetowego:
 www.odnowa.jezuici.pl/sklep

Zapisy na nasze wydarzenia oraz telefony przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00. - 17.00.

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym
Szkoła Ewangelizacji i Rozeznania Duchowego
ul. Sienkiewicza 60; 90-058 Łódź
tel. 042 / 288-11-53
www.odnowa.jezuici.pl
NIP: 725-002-78-60

Nr konta: 42 2130 0004 2001 0459 1020 0003
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Przesyłam zaproszenie na modlitwę. Proszę przekazać dalej. Do zobaczenia w Łagiewnikach. Szczęść Boże. Urszula.
KLIKNIJ- Łagiewniki XII 2010.pdf
KLIKNIJ- Triduum Kr.-Łagiewn.2010.pdf
KLIKNIJ- ŻYCZENIA B.N. 2010.pdf
KLIKNIJ- Anna Argasińska.pdf


-szukam-


RADIO WATYKAŃSKIE

„Dość już eksperymentów liturgicznych, kościół jest miejscem ciszy i modlitwy” – pod takim tytułem świąteczne wydanie włoskiego dziennika Il Giornale zamieściło wywiad z prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

"Reforma reformy" liturgii?Henryk Przondziono/ Agencja GN Nie będzie działania w pośpiechu. Papież pragnie zainicjować w całym Kościele nowy, wyraźny i dynamiczny ruch liturgiczny.

ard. Antonio Can~izares Llovera ujawnia w nim, że Benedykt XVI polecił jego dykasterii odnowić liturgię zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, a zarazem w harmonii z liturgiczną tradycją Kościoła, czyli według propagowanej przez Papieża tzw. hermeneutyki ciągłości. Nie można zapominać, że Sobór nie polecił wprowadzać żadnych innowacji, o ile nie ma pewności, że rzeczywiście będą one służyć Kościołowi. Podkreślał też, że nowe formy muszą zawsze płynnie wynikać z już istniejących – zaznaczył kard. Can~izares.

Wspominając początki reformy liturgicznej szef watykańskiej dykasterii zauważa, że dokonała się ona w zbytnim pośpiechu. „Pomimo jak najlepszych intencji i woli urzeczywistnienia soborowych postanowień, za bardzo się pośpieszono. Zabrakło czasu na zrozumienie i dogłębne rozważenie nauczania Soboru. Z dnia na dzień zmieniono formę celebracji. Pamiętam dobrze panującą wówczas mentalność: zmieniać za wszelką cenę, tworzyć coś nowego. To natomiast co odziedziczyliśmy, tradycja, było postrzegane jako przeszkoda. Reformę pojmowano jako twórczość człowieka. Wielu sądziło wówczas, że również Kościół jest dziełem naszych rąk, a nie Boga. Odnowa liturgiczna miała być owocem eksperymentowania, wyobraźni i kreatywności, która była wówczas naczelnym hasłem” – wspomina kard. Can~izares. Przyznaje on, że liturgia została „zraniona” arbitralnymi deformacjami, mającymi swoje źródło między innymi w sekularyzacji, która dokonuje się niestety również wewnątrz Kościoła. Stąd aktualny kryzys, banalizacja. „W konsekwencji w centrum wielu nabożeństw nie ma już Boga. Najważniejszy staje się człowiek, jego kreatywność, zgromadzenie” – zauważa szef liturgicznej dykasterii w Watykanie.

Postulowana już przez kard. Ratzingera „reforma reformy” chce uniknąć błędów, które popełniono przed niemal 50 laty. Nie będzie więc działania w pośpiechu. Papież pragnie raczej zainicjować w całym Kościele nowy, wyraźny i dynamiczny ruch liturgiczny – mówi kard. Can~izares. Jego zadaniem będzie ukazanie między innymi piękna liturgii. „Musimy też ożywić ducha liturgii. I z tego względu bardzo ważne są niektóre elementy wprowadzone do papieskich nabożeństw, jak orientacja akcji liturgicznej, krzyż pośrodku ołtarza, komunia na kolanach, chorał gregoriański, czas na ciszę, piękno sztuki sakralnej” – wylicza hiszpański purpurat.

Kard. Can~izares podkreśla, że niezbędna jest również większa czujność Kościoła, której nie należy odczytywać jako działalności inkwizytorskiej czy represyjnej, lecz jako służbę. Musimy być świadomi, że istnieją nie tylko prawa wiernych, lecz również Bóg ma swoje prawo. To On jest podmiotem liturgii, a nie my. Liturgia jest działaniem Boga, a nie człowieka. Prawdziwy reformator liturgii jest jej stróżem, a nie panem – przypomina kard. Can~izares. Zapowiada on również rewizje i zmiany we wprowadzeniach do różnych ksiąg liturgicznych. Osobnym działem „reformowania reformy” będzie sztuka sakralna i muzyka liturgiczna. W watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powstanie w tym celu specjalna sekcja, która opracuje nowe kryteria i wytyczne dla całego Kościoła.

Kard. Can~izares w wywiadzie dla Il Giornale przestrzega zarazem, by nie przekreślać tego, co jest dobre w posoborowej odnowie liturgii. Przyniosła ona Kościołowi również wielkie korzyści w postaci bardziej świadomego uczestnictwa wiernych, czy obszerniejszej obecności Pisma Świętego. Nie można się jednak zatrzymywać na aktualnym stanie reformy. Nie odpowiadałoby to bowiem organicznemu rozwojowi liturgii – podkreśla hiszpański purpurat. Odpowiada on również na obiekcje tych, którzy obawiają się, że zapowiadana sakralizacja liturgii będzie jedynie nostalgicznym powrotem do przeszłości. Kard. Can~izares podkreśla, że zatracenie wrażliwości sakralnej, otwarcia na tajemnicę, na Boga jest dla ludzkości niepowetowaną stratą. Ponowne postawienie liturgii w centrum życia Kościoła nie ma nic z nostalgii, wręcz przeciwnie, otwiera mu drogę w przyszłość – stwierdził prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
http://info.wiara.pl/doc/700382.Reforma-reformy-liturgii


REKOLEKCJE ADWENTOWE.
Pozdrawiam Was w kolejnym dniu wspólnego oczekiwania na Narodzenie Pana Jezusa. Już wkrótce wypełni się Tajemnica Wcielenie. Zachęcam do przeżywania tego czasu w ciągłej refleksji, w ciągłym otwieraniu naszych serc. Niech pomocą będzie kolejna Adoracja NS, którą otrzymała nasza Wspólnota. Z darem modlitwy i błogosławieństwa ks. Tadeusz

Zapraszamy Was na nasze strony internetowe:
> http://konsolata.pl/radio/- do posłuchania fragmenty z Wieczerników,
> http://www.konsolata.pl/
> http://wieczernikmodlitwy.pl/

KLIKNIJ- Rekolekcje Adwentowe Adoracja Najświętszego Sakramentu 2


KORESPONDENCJA
wieczernik@salezjanie.pl
Kochani, zbliża się koniec roku kalendarzowego, w naszej Wspólnocie przeżywaliśmy go jako Rok Miłości. Czas na podsumowanie i wprowadzenie nas w nowy rok, który przezywać będziemy zgodnie z programem duszpasterskim:
"W Komunii z Bogiem". W załączniku znajdziecie pouczenia dotyczące tego czasu. Warto skorzystać z tego co ten załącznik zawiera. Jednocześnie zapraszam Was na kolejny Wieczernik Sylwestrowy.
Już w piątek, 31 grudnia od godz. 21:00 w Czerwińsku przeżywać będziemy największe Święto we Wspólnocie Dusz Najmniejszych, będzie to czas uwielbienia i dziękczynienia, uwielbimy Bożą Miłość, o zjednoczenie z tą Miłością będziemy prosić, będziemy świadkami wielkiego ogromu i wylewu tej Miłości. Zapraszam!
Z darem mojej kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa ks. Tadeusz

KLIKNIJ- Konferencja na zakończenie Roku 2010.pdf


KORESPONDENCJA
Wśród tysięcy czytelników strony http://www.echochrystusakrola.net/ znalazł się JEDEN CZŁOWIEK PAN ANTONI który mi pomógł, jak Bóg może mieć dla nich zmiłowanie jak oni nic nie chcą widzieć ani słyszeć

Byłem głodny
- wy zaś dyskutowaliście o moim głodzie
w swych organizacjach humanitarnych.


Byłem więźniem
- wy zaś wyznaczyliście sobie spotkania w kaplicach,
by modlić się o moje uwolnienie.


Byłem nagi
- wy zaś rozważaliście z całą powagą
moralny aspekt mojej nagości.

Byłem chory
- wy zaś poklękaliście,
by dziękować Bogu za własne zdrowie.

Byłem bezdomny
- wy zaś głosiliście mi kazania o bezpiecznym
schronieniu w Przybytku Bożej Miłości.

Wygląda na to, że jesteście pobożni,
bardzo szlachetni i całkiem blisko Boga.

Lecz ja wciąż jeszcze jestem głodny,
samotny, nagi, chory, uwięziony i bezdomny.
I jest mi zimno..

Przekroczą umierającego, dobrze będzie jak go jeszcze nie kopną...Pozdrawiam - Basia


wieczernik@salezjanie.pl
Przesyłam Wam rozważanie do kolejnego fragmentu z Ewangelii św. Jana. Życzę wielu duchowych owoców, o których jest tu mowa. Jeszcze raz pozdrawiam i błogosławię.
Ks. Tadeusz

KLIKNIJ- 8. Jezus a Jan Chrzciciel.pdf


26 grudzień 2010 r, ŚWIĘTEJ RODZINY: Jezusa, Maryi, Józefa.
-szukam-PIERWSZE CZYTANIE- Syr.3,2-6, 12-14, Ps 128,1-=2. 3, 4-5
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadzil. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.


DRUGIE CZYTANIE Kol. 3,12-21
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliowść, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jakPan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem Łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie swoje żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.


EWANGELIA Mt 2,13-15, 19-23
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. < On wstał, wziął w nocy Dziecię i jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedzial przez proroka: < Z Egiptu wezwałem Syna mego>. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: . On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. (....) Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galiliei. Przybył do miasta zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić slowo Proroków: < Nazwany będzie Nazaryjczykiem>.
Od Boga pochodzi przykazanie obwarowane Jego błogosławieństwem: . To bardzo piękne. Bóg stoi na straży świętości rodziny, jej majestatu, jej wielkości i niezbędności. Możemy powiedzieć, że rodzina jest jego pomysłem. Dzisiaj w uroczystość ŚWIĘTEJ RODZINY, powinna nas obchodzić rodzina bardziej niż co innego. Jezus, Maryja, Józef - ikona rodziny. Bóg przychodzi na świat tak jak każdy człowiek, każde z jego stworzeń, rodzi się. Rodzina, to również zadanie, mozół, trud, ale i sztuka. Święty Paweł ma wiele podziwu dla wspólnoty rodzinnej. Widzi też skalę trudności w realizacji udanego małżeństwa i rodziny. Mamy być świadomi własnych słabności, doświadczanego nieustannie przebaczenia Bożego, bo to rodzi wyrozumiałość dla słabości innych. Dopiero z takim przygotowaniem możemy mówić o zdolności do miłości. Wiele dramatów rodzi się z niezachowania takiej kolejności, zalecanej przez św.Pawła. Niezwykłej mądrości wymaga współżycie, napominanie, wychowywanie. Święty Paweł radzi, by robić to z delikatnością, uważnie, z szacunkiem wobec osoby i najlepiej w atmosrerze modlitwy.To jest gwarancja powodzenia, dorastania codziennego do zadań i wyzwań. Bo życie rodzinne jest powołaniem, drogą do zbawienia, udziałem w życiu i miłości Boga.

MODLITWA


''JESTEM MATKĄ TEGO, DZIĘKI KTÓREMU ISTNIEJE ŻYCIE''- Matka Boża z Guadalupe

"Maryjo, Dziewico z Guadalupe, Matko całej Ameryki, pomóż nam być wiernymi szafarzami wielkich tajemnic Bożych. Pomóż nam nauczać prawdy, którą głosił Twój Syn, i szerzyć miłość, która jest pierwszym przykazaniem i pierwszym owocem Ducha Świętego. Pomóż nam umacniać w wierze naszych braci. Pomóż nam szerzyć nadzieję życia wiecznego. Pomóż nam chronić wielkie duchowe skarby członków Ludu Bożego, który został nam powierzony".
Jan Paweł II


31 grudzień 2010r. Ewangelia J.1,1-18
Na początku było Słowo, a Słowo byoł u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.(...)
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi., tym, którzy wierzą w Imię Jego,(....) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo (...) Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas, gdy Prawo zostalo nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.


Jesteśmy świadkami, że wszystko jest darem Boga. Słowo, które było u Boga, jest pośród nas. Bóg kocha człowieka na wieki. Umiejmy powiedzieć: dziękuję.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA.

                     Jezu Chryste, uznaję Cię za KRÓLA całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje. Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenie złożone na Chrzcie, wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam żyć jak przystało na dobrego chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich pracować dla zwyciętwa Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca ludzkie uznały Twoje królestwo święte. Niech w ten sposób królestwo Twego pokoju utwierdzi sie na całym świecie. Amen".
AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
                     Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico! Z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem(am) się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo: posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał(a) się coraz bardziej Twoją pomoca dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen.

Panie Jezu - czy możesz podpowiedzieć pewnej rodzinie co mają robić, czy mogą wyjechać do jakiegoś innego kraju na stałe i pytają do jakiego?
Pan Jezus:
                     Synu - dlaczego chcesz jechać w nieznane? Zostań i pracuj. Zostań i oczyszczaj swoje ciało ze złogów grzechowych. Zostań i oczyszczaj swoje grzeszne serce podczas Eucharystii. Nigdzie nie będzie dobrze, więc zostań wśród swoich. Nie zdążysz już wybudować nowego świata. Teraz nie jest na to czas. Teraz nadszedł czas na wynagradzanie za grzechy twoje i całego świata. Jeżeli nie chcesz tu zostać, to tylko - POLSKA jest jedynym krajem dla którego jestem ŁASKAW i pomimo, że dozwalam na jakieś nieszczęścia, to tylko dlatego, że wiem, że to pomoże w oczyszczeniu Polski z jej wrogów. Polskę szczególnie umiłowałem i Moi wrogowie wiedzą o tym. Ale wy Polacy macie KRÓLA i KRÓLOWĄ i Moi Aniołowie już są nad wami. Cokolwiek się stanie - zaufajcie Mi, że to nie jest RĘKA KARZĄCA Moja ręka jest wyzwalająca was z niedoli. Tak samo jak Ja wam błogosławię, tak samo i wy błogosławcie waszym dzieciom. Błogosławcie siebie nawzajem, błogosławcie w myślach, słowach i czynach, bo błogosławieństwo to JA, a przekleństwo to Mój wróg. Błogosławieństwo - to ZBAWICIEL. Błogosławieństwo - to DUCH ŚWIĘTY, który wzbogaca was swoimi DARAMI. Zaufajcie i wołajcie: DUCHU ŚWIĘTY - PRZYJDŹ ! JEZUS - DUCH ŚWIĘTY.

Oanie Jezu - Paweł pyta, czy może pobudować dom?
Pan Jezus:
                     Raczej nie, bo nie wiadomo, kto z niego skorzysta. Zajmij się Mój synu wynagradzaniem i przepraszaniem Boga za czyny twoje, rodziny twojej i z kilku pokoleń z twojej rodziny i całego świata. Jak zaczniesz budować, to nie będziesz miał czasu na modlitwy i naukę swoich dzieci - praw Bożych. Jak zaczniesz budować, to nie będzie pożytku ani z domu ani z modlitw. Buduj jak NOE - wieczną Arkę w twoim sercu i rodziny ale również rozgłaszaj, że Moje Miłosierdzie obejmuje jeszcze świat, ale niech ten świat powoli przygotuje się na Moje przyjście i niech to czyni skrupulatnie, aby nikt nie był zaskoczony jak w czasie wybuchu II wojny światowej, na którą dozwoliłem, aby ukrócić wasz grzech. Wszystkie cierpienia ofiaruj ''o nawrócenie'' grzeszników , aby jak największa ich liczba poznała Mnie i że teraz mają jeszcze szansę. Miecz sprawiedliwości już jest przyłożony do waszej pychy. Jezus nawołujący do pokuty.

Panie Jezu - Rafał prosi o błogosławieństwo dla całej grupy, ponieważ wyjeżdżają do Medjugorie.
Pan Jezus:
                     Rafałku - dziecko Moje, ty wiesz, że zawsze błogosławię ciebie i twoją pracę. Jedź i oznajmiaj ludziom o waszym KRÓLU I KRÓLOWEJ, aby jak najwięcej ludzi Mnie poznało, że jestem jeszcze Miłosierny i czekam na każdego zagubionego, wątpiącego. Mów wszystkim, że kocham ludzi i proszę aby nie zwlekali z oczyszczaniem swoich serc w Spowiedzi Generalnej z całego życia. Bardzo lubię, gdy grzesznicy przychodzą do konfesjonałów i niech nie patrzą na kapłana, tylko niech przychodzą a Ja będę ich rozgrzeszał. Niech przychodzą z wiarą i ufnością. Tak wam dopomóż Bóg. Jezus - Kapłan - Przyjaciel i Zbawiciel.


Pan Jezus do A.:
                     dlaczego prosisz o dobry los w życiu? Skoro Ja jestem tylko DOBRY, to ty możesz mieć dobry los tylko ze Mną, w Moich ramionach, a będziesz Mi przyjacielem.

Panie Jezu - Jakub pyta Ciebie jak walczyć ze swymi nałogami?
Pan Jezus:
                     Jakubie - zawsze myśl o Mnie, że Mnie ranisz i o bliźnim. Kiedyś święci biczowali się aby wyzwolić się z grzechu. Czy ty tak potrafiłbyś? Grzesząc zawsze patrz, że ktoś cierpi przez ciebie. Nałogi usuwa się mocną wiarą - pomyśl - czy ją masz? Modlitwa, post i ćwiczenia - przecież znasz sposoby, tylko wprowadź je w życie. O wszystko trzeba się modlić i o żonę też. Jesteś dobrym chłopcem, tylko uwierz, że umiesz pozbyć się twoich nałogów. Tak ci dopomóż Bóg. Jezus twój Przyjaciel.


Panie Jezu - Mirosław pyta, czy natchnienia pochodzą od Ciebie?
Pan Jezus:
                     Natchnienia Boże - to spokój nadzwyczajny w sercu.
                    niepokój - to Mój wróg.
Przecież wiesz, że jestem MIŁOŚCIĄ a natchnienia Moje - to jest radość. Twoja najbliższa rodzina o którą pytasz nie jest jeszcze w Niebie, więc módlcie się dużo. Nawet, gdy będą już w Niebie, to też módlcie się, bo nigdy modlitwy odmówione pobożnie nie są zmarnowane, tylko przeznaczam innym duszom z waszej rodziny. Dzieci Moje - Intronizacja przyjęta jest przez NIEBO, bo ja zaliczam wasze chęci też. Jezus szczęśliwy z was.


Panie Jezu - błagam Cię o podróż szczęśliwą dla moich dzieci, ponieważ córka z całą rodziną wyjeżdżają już na stałe do Polski.
Pan Jezus:
                     Mieczysławo - twoje dzieci są też Moimi dziećmi więc jak mógłbym im nie pomóc. Otaczam ich opieką cały czas. Oddałem twoją całą rodzinę Mojej Mamie a ona zastępuje im ciebie - sama to odczuwasz i jest lepszą MATKĄ od ciebie. Nie martw się - jestem ich OPIEKUNEM I ANIOŁEM STRÓŻEM.

Dziekuję Ci mój KRÓLU - właśnie bardzo dobrze i nadzwyczajnie odczuwam opiekę Twoją i Mateńki Bożej. Czuję fizycznie, że odebrałeś mi władzę rodzicielską i serdecznie dziękuję Ci za to. Tak pięknie i cudownie opiekujesz się nimi, że już dawno mówię moim przyjaciołom, że TY - KRÓL opiekujesz się moja całą rodziną a dzieci to też mi wychowałeś, bo ja nie umiałabym tak i nie miałam czasu dla nich. Całuję Twoje Rany każdego dnia, które powstały od naszych grzechów oraz obdarzam miłością jak umiem. Jak wiesz mój KRÓLU i moja MIŁOŚCI - podczas Eucharystii idę za Tobą bardzo blisko i próbuję pomóc Ci, bo wiesz, że pomoc bliźniemu jest moją najlepszą cechą.Staram sie wczuć w ból Twojej i naszej Mamy. Zawsze sobie wyobrażam siebie - jak ja bym zachowała się w podobnej sytuacji. Staram się stawać w miejscu przeciwnika - jak on to odbiera.


Orędzie Królowej Pokoju z Medugoje 25 (miesiąc) 2010"„Drogie dzieci! Ja i mój Syn Jezus pragniemy dziś dać wam obfitość radości i pokoju, aby każdy z was z radością niósł i dawał świadectwo pokoju i radości w miejscach, gdzie mieszkacie. Dziatki, bądźcie błogosławieństwem i bądźcie pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ” " Coroczne objawienie Jakova
W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:25 i trwało 7 min.
Jakov powiedział: „Matka Boża mówiła mi o tajemnicach i na końcu powiedziała: módlcie się, módlcie się, módlcie się.”
-szukam-
TV-Time

Bieżący program transmisji bezpośrednich ( na żywo)
18.00  Msza św. w dni powszednie
19.00  Różaniec
19.30  Litania do Najświętszej Marii Panny Gietrzwałdzkiej
19.40  Koronka jedności
20.00  Nowenna do Chrystusa Króla
20.30  Koronka Jedności
Każdego 27 dnia miesiąca całodobowy Różaniec Gietrzwałdzki.
Od każdej II niedzieli miesiąca, siedmiodniowe Jerycho Różańcowe.
10.00 Niedzielna Msza. św. w miarę możliwości ks. Piotra

<font color="teal">www.</font><b><font color="blue">echo</font><font size="5">Chrystusa</font><font color="fuchsia">Krola</font><font color="teal"></b>.net</font>


 

KAPLICA – PUSTELNIA NIEPOKALANÓW w Grzechyni.

Transmisje bezpośrednie nabożeństw

 

Dni powszednie :

godz. 18.00 Msza św.  godz. 20.00 Nowenna do Chrystusa Króla

Święta :

godz. 10.00 Msza św.  godz. 20.00 Nowenna do Chrystusa Króla

 

Źródło sygnału ze strony: http://www.regnumchristi.com.pl/

 

Tu jest JEDNODNIOWE ARCHIWUM  wygłaszanych Homilii przez ks. Piotra Natanka z Grzechyni