Dzienniczek - czerwiec 2011 r.
JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI!!!

"Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych":


Nuncjusz Apostolski w Polsce
Abp Celestino Migliore
Al. J. Ch. Szucha 12
Skr.poczt.163
00-582 Warszawa


Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie.

Z ogromną przykrością informujemy Ekscelencję o ciągłych atakach przez Hierarchów Kościoła, w tym Arcybiskupa Krakowskiego na Ks. Piotra Natanka.

Po zniszczeniu świętego kapłana, jakim jest Arcybiskup Stanisław Wielgus, przyszła kolej na następnego, Ks. Piotra Natanka
Natomiast, My wierni Kościoła Katolickiego nie lękamy się Ks. Piotra Natanka, jak nam sugerują, ale Hierarchów Kościoła Katolickiego wprowadzających „nowości” w Kościele i odciągających nas od Świętej Tradycji Kościoła.

Serca nasze pragną powrotu do Tradycji. Przyjmowania Komunii Świętej na kolanach, klęczenia w czasie liturgii na „Święty, Święty… na Baranku Boży… na błogosławieństwie końcowym. Pragniemy powrotu Pana Jezusa do centrum Ołtarza. Pragniemy intronizować Pana Jezusa na Króla Polski zgodnie z przekazami danymi przez Pana Jezusa Służebnicy Bożej , która oczekuje wyniesienia na ołtarze Rozalii Celakównej. Hierarchowie wyciszają tę ważną sprawę. A jest to jak powiedział Pan Jezus do Rozalii- ratunek nie tylko dla Polski, ale dla całego świata.

W intencji Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski oraz w intencji naszej ukochanej Ojczyzny – Polski, Kościoła Świętego i kapłanów Naród Polski, modli się od wielu lat na Jerychach, w kościołach w grupach modlitewnych, w domach.

Niektórzy kapłani, w tym ks. Piotr Natanek rozumieją nasze pragnienia oparte na Ewangelii i wierze w Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski Rzymski Kościół.

Dlatego nie popieramy stawiania przez Hierarchów religii Katolickiej na równi z innymi „religiami”, ponieważ wiemy, że są fałszywe i przeciwne naszej Świętej Wierze w Jezusa Chrystusa

Ekscelencjo, czy wiesz?, że w Seminariach zasłania się Krzyże wiszące na ścianach, kiedy przychodzi delegacja żydowska? Czyż nie jest to publiczne zaparcie się wiary i drwina z Katolicyzmu Polskiego? Czy Hierarchowie uważają nas za głupców?

Pytamy się, kim jest Episkopat Polski? i jakim prawem niszczy Święty Kościół i Świętych Polskich Księży?
Dlatego stajemy w obronie Ks. Piotra Natanka, który wierny jest Kościołowi katolickiemu i przekazuje nam nieskażoną herezjami czystą wiarę znaną z dzieciństwa i którą chcemy przekazać naszym dzieciom. Jest to wiara związana z najczystszym nieskażonym heretyckim nauczaniem Jezusa i Kościoła Świętego."Unowocześnienia" które w prowadzają a dotyczą braku szacunku i czci wobec Jezusa jako Króla i Jezusa Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie są szkodliwe i potępione przez Magisterium Kościoła i wielu papieży a wprowadzane są na siłę wbrew woli wiernych przez Episkopat Polski.

A co Hierarchowie zrobili w Polsce z Kapłańskim Ruchem Maryjnym? To nie my wierni katolicy polscy znajdujemy się na błędnej drodze. To Episkopat Polski prowadzi nas na manowce publicznie nie oddając czci Jezusowi Chrystusowi.

Dlatego zagrożeniem dla Polskiego Kościoła nie są katolicy polscy ani armia wiernych Jezusowi kapłanów których reprezentantem jest ks. Piotr Natanek czy jemu podobnych Kapłanów ale Hierarchia Kościelna Episkopatu Polski!!!.

Media kpią sobie z nas katolików, Kościoła Katolickiego, kapłanów ponieważ nie są to polskie media. My Polacy nie mamy już nic. Ograbiono nas z przemysłu, ziemi a teraz chcą nam odebrać wiarę Katolicką wprowadzając sekty jako związki wyznaniowe, oficjalnie zarejestrowane od 1989 r. a do Świętego Kościoła Katolickiego na siłę wprowadza Episkopat Polski protestantyzm i judaizm.

Prosimy Waszą Ekscelencję by zechciał spotkać się z ks. Piotrem Natankiem i inymi pobożnymi wiernymi Jezusowi kapłanami i zainteresował się prześladowaniem księży przez Episkopat Polski!!!.

Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie, cieszymy się, że Dobry Bóg za pośrednictwem Ojca Świętego Benedykta XVI przysłał Ciebie na polską ziemię, obiecujemy modlitwę i prosimy zechciej nas wesprzeć przed heretykami w obronie świętej wiary katolickiej.


Imię i Nazwisko adres podpis
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………Do wiadomości:
Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI, Sectione Polacca Palazzo
Apostolico Vaticano, 00120 Citta del Vaticano, Italia


>>KLIKNIJ<<
WZÓR PISMA
BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA KOŚCIÓL ŚWIETY KATOLICKI POLSKI I WYŚLIJ!!!


Z OSTANIEJ CHWILI:
Otrzymaliśmy informację od ks.. który z obawy przed wilkami pragnął zachować anonimowość, że sześciu bogobojnych księży uczestniczących w koncelebrze w uroczystej MSZY ŚWIĘTEJ INTRONIZACYJNEJ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI w dniu 15 lipca 2010 r stanęło przed plutonem egzekucyjnym Episkopatu Polski. Zostali wytropieni i zdradzeni przez swoich kolegów w sutannach. Stosuje się wobec nich groźby i terror psychiczny jak przez gestapo na Pawiaku. Antychryści obleczeni w purpury i szkarłaty robią „pokazówkę” co spotka księży którzy będą wierni swojemu powołaniu i BOGU. Episkopat ogłosił się samozwańczo bogiem tego świata a Prawdziwego Boga zdetronizował podnosząc bunt i zdradzając Jezusa Chrystusa dokonując powtórnego „uśmiercenia „ swego Boga i Odkupiciela jak żydowski sanhedryn. Ale nic im to nie da bo nie ma takiej MOCY NA ZIEMI aby unieważnić prawomocnym AKTEM INTRONIZACYJNYM ogłoszenie JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI !!!!!.

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE KRÓLU POLSKI!!!!!. TWÓJ WRÓG EPISKPAT ŻYDOWSKI ! A Z NAZWY POLSKI NIE JEST W STANIE ZA PONTYFIKATU OJCA ŚWIĘTEGO BEDEKYKTA XVI DOKONAĆ BLUŻNIERCZEJ DETRONIZACJI.

LITWO SIOSTRZYCZKO MOJA - JESTEŚ WYRZUTEM
„episkopatu” bo NIE pozwoliłaś sobie wyrwać korzeni Polskich i dokonałaś z błogosławieństwem ojca świętego Benedykta XVI uroczystej intronizacji JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA przez rząd i duchowieństwo .

Jezus powiedział Rozalii: "Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie, z Rządem na czele.
To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga"


>>KLIKNIJ
<< Kto jest KIM

>>KLIKNIJ
<< Porzucone sutanny

>>KLIKNIJ
<< ANTYKOSCIOŁ W NATARCIU


>>KLIKNIJ
<< ZGUBA PRZEZ NAIWNOŚĆ

>>KLIKNIJ
<< Masoneria w ojczyźnie


JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE,
TO KIEDY PRZYJDZIE JEZUS CHRYSTUS KRÓL,
PODRĘTWIEJECIE.Mając pełną świadomość za dusze ludzkie i znając niebezpieczeństwo wiecznego potępienia grożące ludziom, ośmieliłem się opublikować te teksty , dając Drogiemu Czytelnikowi do przemyślenia. Wszyscy wolni jesteście.

Pomyślcie jak straszne musi być piekło i odpowiedzcie sobie w duchu, czy jesteście gotowi, świadomie i dobrowolnie wybrać męki piekielne na całą wieczność.

Ks. dr. hab. Piotr Natanek24.04.2011 r.

BÓG POTRZEBUJE ŻERTW OFIARNYCH

Pan Jezus:

(...) jestem smutny z powodu ogromnej niewdzięczności ludzkiej. Bólem przeszywa Mnie myśl o zatraceniu ludzkości Dziecko. Ja dziś powinienem świętować razem z wami. To jest dzień Mojej chwały i dzień zbawienia. Podałem wam sam Siebie na tacy, wasze zbawienie zostało wam podarowane. Ja sam przeszedłem osamotnienie i odrzucenie, i wszystkie najgorsze upokorzenia i męki, abyście mogli być zbawieni. Niestety dla wielu dusz na nic jest Moja ofiara. Co więcej mogłem uczynić?
Proszę was i ponaglam, że macie mało czasu, żebyście się nawracali, ale wy macie zamknięte uszy dla Boga. Chciałbym móc zrobić więcej, aby was ocalić, ale nie mogę. Nie mogę już zrobić nic więcej ponadto co zrobiłem.

Dałem wam Moje własne umęczone ciało, abyście pożywając Moją ofiarę, mieli udział w Moim Odkupieniu i uświęcali swoje dusze, aby Ojciec Mój widząc Moją ofiarę w waszych sercach, nie potępił was. Wy jednak nie rozumiecie tego, nie chcecie tego widzieć, nie chcecie Mnie spożywać. Na co umarłem? Jak bardzo jestem osamotniony.
Gdzie są te tłumy witające Mnie w dzień Mojego Zmartwychwstania? Odzie oni wszyscy są?

Ja jestem Królem, który zwyciężył śmierć, który zwyciężył dla was grzech i piekła. Dla was upokorzyłem się i zdjąłem Moją koronę, aby was uświęcić, aby wam pokazać, jak bardzo was kocham i jak wielkiej ofiary wart jest Bóg. Upokorzyłem się stając się człowiekiem dla waszego zbawienia, uświęciłem ludzką naturę, a teraz; wy pojmujecie Mnie jako sługę, szaleńca, wygnańca, bohatera... za kogo Mnie uważacie? Ja jestem Mesjaszem, jestem Synem Boga, który przyjął naturę ludzką. Nie jestem taki jak wy! Jestem waszym Panem! Jestem Wszechmogący! Czy wiecie jak bardzo musiałem was kochać, żeby zstąpić z Mojego tronu?
Umiłowani, Moja ofiara się dokonała. Wy jednak nie przyjęliście jej. Wy nie chcecie uwierzyć w jej realne skutki dla każdej duszy Dlaczego jesteście tak ślepi? Jak mam do was mówić? Czy mam powtórnie wydać się wam na mękę? Nic, absolutnie nic, nie przekonałoby was. Uważalibyście Mnie za sprawiedliwego, biednego i skrzywdzonego, ale nie za Boga, bo wasza duchowość jest już tak upośledzona, że nie jesteście w stanie pojmować równoległego świata ducha, który jest światem prawdziwym, światem jedynym, bo jest światem wiecznym. Wieczność jest tym, do czego was powołałem. Jak bardzo nie pojmujecie tej prawdy.
Zatraciliście wiarę, dzięki której zmierzaliście ku zbawieniu. Zatraciliście bojaźń Bożą, nie macie jej. Nie boicie się spotkania ze Mną, bo o Mnie nie myślicie. Jeśli człowiek zagłuszy w sobie pustkę, choćby miał najsłabszą duszę, zawsze odczuwa tęsknotę złączenia się ze Mną.
Jest to łaska dawana na chrzcie świętym, wieczna tęsknota za połączeniem z miłością. Jeśli jednak ta tęsknota jest zagłuszana przez rozrywki i zbytki światowe, jest przekłamywana przez dzisiejszych lekarzy dusz, którzy we Mnie nie wierzą tracicie sens życia, zabijacie tę błogosławioną pustkę, która mówiła wam: moja dusza nie jest szczęśliwa i nie może być zaspokojona niczym co znam, musi być ktoś, kto potrafi ją uszczęśliwić i nie jest z tego świata. Jeśli dacie się omamić, to utracicie w końcu tę łaskę, łaskę odczuwania swojego przeznaczenia do czegoś lepszego niż to, co poznaliście.


(...) Złączmy nasze łzy aby odkupić grzeszne dusze. Kiedy ty przychodzisz i chcesz cierpieć ze Mną, Ja na nowo pragnę się ofiarować. Z twoją duszą pragnę wszystko cierpieć. (...)Ja złożyłem Ojcu ofiarę, teraz ofiarowuję się wraz z cierpiącą duszą, aby powiększyć Moją ofiarę, cierpieniem kochających Boga....

[Ofiara człowieka] może jednak zmiękczyć Moje Serce duszo, Moje Miłosierdzie wypraszają dusze ludzkie.

-szukam-


24.04.2011 r.


BÓG NIE ODBIERA JUŻ CHWAŁY NA ZIEMI,
EGZYSTENCJA ŚWIATA STAŁA SIĘ BEZCELOWA


Matka Boża:

Pan Jezus jest dziś bardzo zasmucony. Jego gniew i żal wzrasta. Nie jestem jut w stanie pocieszyć Jego Serca. Moje słowa są niestety prawdziwe. Cóż mam mu ofiarować za wasze dusze? Córko Moja, gdybyś widziała okrucieństwo świata, jak się nad Nim znęcają, jak znieważają Go na całym świecie, gdybyś ujrzała jak Ja jestem znieważana... córko Moja, Moja miłość i miłość dusz zawsze są Bogu pociechą, ale niewdzięczność świata jest już tak wielka, że mimo wszelkich Moich wysiłków, świat nie zmienia się na lepsze. Przeciwnie. Cały czas dąży ku zagładzie człowieka. Nawołuję do was ze wszystkich krańców ziemi, abyście się nawrócili, ale nie mogą sprawić, aby wasze serca stały się kochające i wierne. Proszę was, wasze serca należą do was i tylko wy możecie otworzyć je Bogu.
Co z Moich próśb i łask, jeśli są one zaraz marnotrawione? Przychodzicie do Mnie po zdrowie i powodzenie, po pomoc w przeciwnościach losu, a nikt nie przychodzi prosić o cierpienie. Bóg nie chce już rozdawać wam łask uzdrowienia i powodzenia. One nic wam nie przynoszą. Nie uczycie się na błędach. Przeciwnie. Kiedy zostaniecie wyleczeni od razu przestajecie potrzebować Boga. Proszę was. zwróćcie się ku Bogu w tej ostatniej godzinie.
Nie plączcie nad waszymi sprawami, ale nad losem całego pokolenia. Proście Boga o miłosierdzie ofiarując Mu się całkowicie, aby mógł użyć waszych ofiar dla uświęcenia świata. Ja sama nic już nie mogę wam pomóc, jeśli Mi nie pomożecie. Bóg wzywa was do pomocy, do odpowiedzialności za ludzkość i cały Kościół Chrystusowy. Nie zamykajcie serc na sprawy Boże szukając tylko własnego uświęcenia i własnej chwały, ale troszczcie się więcej o sprawy Boże, szukając jak by Jemu dopomóc. Ofiarujcie Mi wszystkie wasze cierpienia prosząc, aby mogły posłużyć one do uświęcenia ludzkości i oddalenia strasznych kar, które na was idą. Bardzo was proszę, przebudźcie się!
Ja, Matka ciągle do was wołam i proszę, ofiarujcie Mi swoje serca. abym mogła was przemieniać i chronić, jako Moje dzieci. Módlcie się za kapłanów i biskupów, żeby w porę podjęli postawione przed nimi zadanie. Nie macie na nawrócenie się całego życia. Opamiętajcie się.. Każdy z was myśli, że będzie żył do starości. Opamiętajcie się. W wyłącznej łasce Boga jest to, że jeszcze żyjecie. Proszę was, nie zmarnujcie tego czasu, tego czasu laski, jaki został wam darowany i wracajcie na łono Kościoła świętego. W nim jest zbawienie i ratunek dla świata.
Nie dajcie się omamić ludzkim językom, prawidłom, które przyjmuje się w świecie, jakby były prawdą. Jest jeden Bóg. Jest On nieskończoną Miłością i nieskończoną Sprawiedliwością. Nie jest jakimś bogiem, który jest dobry i nie zajmuje się swoim stworzeniem, ale żyje gdzieś w innym wymiarze, zaś jego stworzenia po śmierci mają czas na naprawienie wszystkich swoich błędów, a jeśli nie mordowały i nie kradły zasługują na nagrodę wieczną. Nie, tak nie jest!
Zrozumcie, że to wszystko jest wymysłem szatana, który was strasznie oszukał.

Wracajcie do Kościoła świętego, póki jeszcze czas. Bóg nie jest Bogiem obojętnym. Jest Bogiem dokładnie określonym w pismach Starego i Nowego Testamentu. Uczyni wam to, co zapowiedział i poznacie wówczas, że wszystko o czym słyszeliście z nauki Kościoła świętego jest prawdą. Posłuchajcie Mnie i zapomnijcie o wszystkich niejasnych i zakłamanych naukach określających Boga.

Jedyny Bóg jaki Istnieje, to Bóg w Trójcy Jedyny. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Innego Boga nie ma. Nauka Kościoła jest taka sama od lat.


Aby dostąpić łaski zbawienia, należy przystąpić do stołu pańskiego, aby mieć udział w dziele Odkupienia świata i obmyć swoją duszę w Krwi Baranka, Krwi Jezusa Chrystusa, który przelał własną Krew dla zbawienia ludzkości. Aby tego dokonać musicie uprzednio wyznać Mu wszystkie swoje winy i szczerze żałować za wszystkie popełniane grzechy. Żałujcie bólu, jaki zadaliście swoim grzesznym postępowaniem Mojemu Synowi. Złóżcie Bogu obietnicę poprawy i proście Ducha Świętego o pomoc i świa­tło w tych zmaganiach z siłami ciemności.Zbliża się do was ciemna godzina, a wy wciąż czekacie, ze to spotka kogoś innego. Powtarzacie sobie, że inni są od was gorsi, ale to właśnie do was Bóg woła poprzez Swoje znaki. Jeśli łaska życia ziemskiego jest w was podtrzymywana, to tylko po to, abyście się jeszcze nawrócili, bo wiem Bóg nie odbiera już chwały na ziemi, nie odbiera należytej chwały i egzystencja świata stała się bezcelowa. Tylko Jego nieskończone miłosierdzie podtrzymuje was przy życiu, abyście zdążyli w porę opowiedzieć się po Jego stronie i poznać, że byliście w błędzie nie kochając i nie uwielbiając Boga.


Ja, Matka wasza troszczę się o was i dlatego przekazuję wam dzisiaj te pełne bólu słowa ostrzeżenia. Proszę was, nawróćcie się do Boga, bo każdego z was czeka wieczność i tylko od was zależy gdzie się znajdziecie. Przestrzegam was. że czyściec jest miejscem wielkiego cierpienia, a jest to przedsionek nieba. Pomyślcie więc, jak straszne musi być piekło i odpowiedzcie sobie w duchu, czy jesteście gotowi, świadomie i dobrowolnie wybrać męki piekielne na całą wieczność. Jeśli nie, to podejmijcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Boga, bo widzę wasze dusze, jak daleko im jeszcze do drogi prowadzącej ku zbawieniu. Dzieci, opamiętajcie się, bo wielu z was jest na ścieżce potępienia. Jeśli się teraz nie nawrócicie, sami podejmujecie tę tragiczną decyzję o swoim zatraceniu.


Obyście szczerze rozważyli Moje słowa. Niech każdy weźmie je sobie głęboko do serca i odniesie do siebie. Nie patrzcie na to, że są obok was inni i to do nich kieruję te słowa. Nie, niech każdy popatrzy na siebie i szczerze postanowi o swojej wiecznej przyszłości. Proszę was i nale­gam. abyście nie zwlekali z nawróceniem i pokutą bo czas jaki jest dany ziemi, nieustannie się kończy,
Mój Syn jest tak bardzo znieważany. Mój Syn nie ma juz dla kogo cierpieć, tak wielu z was odrzuca Jego cierpienie i nie chce się obmyć w drogocennych kroplach Krwi, jakie przelał dla waszego zbawienia. (...), gdybyś spojrzała na świat....jaki mały jest odsetek tych, którzy codziennie czerpią z tego nieprzebranego zdroju łaski i Jak wielki odsetek tych, którzy idą na potępienie i wykorzenili już ze swoich umysłów pojęcie śmierci wiecznej, sądu ostatecznego i wiecznej chwały. Ludzie żyją jak zwierzęta oddając hołd swoim namiętnościom,

(...), wierz Mi, że zrozumiałabyś jak bardzo śmierć i męka Boga jest dla nich daremna. Jest to źródłem nieustannego cierpienia Boga, który nie może już zrobić nic więcej, aby ratować dusze. Oddał się cały dla tych dusz, a one nie chcą uznać Boga- Bogiem, nie chcą Go, nie chcą Odkupienia i nie pragną być zbawione. Wiara została zniszczona w duszach i Krew Boga wylewa się bez pożytku dla dusz, bo te dusze nie chcą przyjąć Jego Krwi, nie chcą się ratować. Chcą same decydować o sobie i wierzą, że naprawdę mogą decydować podczas życia na ziemi i po tym życiu, jeśli w ogóle wierzą w życie po śmierci.


(...), wiem jak bolesne są te słowa. Musicie jednak wysłuchać tych słów ostrzeżenia, ponieważ żadne delikatne upomnienia nie odnoszą rezultatu. Bójcie się rozgniewanego Boga, Moje dzieci, bójcie się. Czekam na was, abyście schroniły się w Moim Niepokalanym Sercu. Chcę was ocalić, chcę ratować wasze dusze. Każda dusza ma nieporównywalną z niczym wartość dla Boga. Jak wielka jest Jego miłość do dusz, tak wielkie jest Jego cierpienie. Nawołuję do was i czekam. Szukajcie u Mnie schronienia. Błogosławię was dzieci umiłowanie. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

25 luty 2011, MATKA BOŻA MÓWI PRZEZ MAŁGORZATĘ:

-szukam-   Aby miłość, która wam się daje w małej kruszynie Niebiańskiego Chleba była uwielbiona, abyście w postawie klęczącej przyjmowali Ciało Mistyczne Bożego Syna do ust. Nie ma dzieci moje innej postawy, aniołowie w niebie nie podnoszą nawet główek, gdy Miłość Przenajświętszej Trójcy jawi się nad ich główkami, a wy dzieciny ziemi, tak bardzo wszystko wzięliście sobie ot tak. Dlaczegóż nie kochacie Bożego Syna, cóż wam uczynił Boży Syn, dzieci moje, czy ja Boża Matka mam płakać wciąż nad wami boleści łzami.   Otto Cohausz T. J., Jezus Chrystus Krol Świata, Gorna Grupa 1926
   -szukam-   http://www.ak.rumia.pomorskie.pl/index.php?s=17

   Skorośmy się przekonali, Że Chrystusowi Panu należy się królewskie nad światem władanie, skorośmy rozważyli, jakie błogosławieństwa spłynęłyby na świat, gdyby świat uznał królewską nad sobą władzę Chrystusa i poddał się jej, skorośmy także uznali, Że świat koniecznie potrzebuje tego królestwa Chrystusowego, a wreszcie ujrzeliśmy także, jakimi sposobami należy dążyć do rozszerzenia tegoż królowania Chrystusowego, winniśmy powiedzieć sobie, Że czas uderzyć w czynów stal! Święto królowania Pana naszego Jezusa Chrystusa winniśmy obchodzić inaczej, aniżeliśmy obchodzić zwykli inne uroczystości: czyli nie powinny nam wystarczyć same tylko nabożeństwa, kazania i przystąpienie do Sakramentów św.,
   lecz święto to trzeba abyśmy uczynili dosłownie faktem całego Życia naszego.
   Potrzeba, żeby encyklika wszędzie wznieciła święty zapał. Niegdyś na wezwanie Ojca św. do wyprawy krzyżowej przeciw Turkom, szykującym się do zdobycia Grobu Chrystusowego, pod wpływem płomiennych słów św. Bernarda, wszystkich ogarnął formalny zapał i nieopisany entuzjazm. Ale ludzie wtedy nie tylko się ntuzjazmowali, lecz zabrali się do dzieła. Po całej Europie chrześcijańskiej przeleciał święty dreszcz czynu: zerwali się królowie, książęta, rycerze i żołnierza biorąc na siebie znak wojowników o honor Chrystus Pana. Ojcowie, matki, żony, narzeczone i dzieci błogosławiły im na drogę, modliły się, umartwiały i pokutowały dla ubłagania dobrego wyniku wyprawy krzyżowej. Jedna wszystkich Ożywiała myśl;
   wznieść na nowo królewski tron Chrystusa Pana w krajach zrabowanych Mu.
   Dzisiaj znowu potęga wroga stoi u bram Europa Po części nawet już wtargnęła przez te bramy. Potęgą tą jest nowy antychrześcijański duch. Dzisiaj znowu Ojciec św. wzywa do wyprawy krzyżowej. Dzisiaj znowu jest przełomowa chwila w dziejach świata. Dlatego trzeba nam zerwać się i zaciągnąć pod znak Krzyża. Bo wódz ma Stolicy Piotrowej zwraca się do wszystkich. Kapłani niechaj tedy podnoszą swój głos werbując do nowego wojska Chrystusowego. Mężowie stanu i posłowie niechaj godnie i mężnie staną w obronie nieprzedawnionych Chrystusa Pana praw; akademicy, kupcy, robotnicy, matki, urzędnicy, nauczyciele i nauczycielki, stowarzyszenia mężczyzn, niewiast młodzieży i dzieci, niechaj przyłożą ręki do
   wprowadzenia Chrystusa Pana na tron królewski najpierw we własnych duszach, a następnie wszędzie tam, gdzie wpływ ich sięga.
   Bóg tak chce. Bóg to przecie przez usta swego Namiestnika do nas przemówił.
   Bóg tak chce, bo powaga chwili jest groźna i wielka. św. Janowi Ewangeliście Chrystus uchylił rąbka przyszłości i ukazał mu starego smoka, czyli szatana. w towarzystwie dwóch potworów, jednego z morza, a drugiego z czeluści ziemskiej, i
   widział ten prorok Pański, jak te wrogie Bogu potęgi, bluźniąc i nienawiścią dysząc przeciw wszystkiemu, co chrześcijańskie, odrywały od Chrystusa narody, państwa i kraje całe i ustawiały je w szyku bojowym przeciw Chrystusowi. Czy się wam nie
   zdawa, Że dzisiaj jakoby nadchodzą te właśnie czasy? I czy się wam zdawa, Iż wam wolno stać z założonymi rękoma?
   Potężne to są i groźne wrogi. Nie bójmy się jednak. Bo ten sam Jan św. oglądał także jasną i świetlaną stronę tej walki:
   „I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a który siedział na nim, zwano go Wiecznym i Prawdziwym, a sądzi ze sprawiedliwością i walczy. A oczy jego jako płomień ogniowy, a na głowie jego wiele koron, mając imię napisane, którego nikt
   nie wie, jeno on sam. A obleczony był w szatę krwią pokropioną, a zową imię jego Słowo Boże. I wojska, które są na niebie, jechały za nim na komach białych, obleczone w bisior biały i czysty. A z ust jego wychodzi miecz z obu strony ostry, aby nim bił narody. A on je rządzić będzie laską żelazną, on też depce prasę wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego. A ma na szacie i na biodrze swojej napisane: Król nad królami i Pan nad pany... I widziałem bestią i króle ziemskie i wojska i zebrane, aby stoczyły bitwę z tym, który siedział na koniu, i z wojskiem jego. I pojmana jest bestją, a z nią fałszywy prorok, który czynił cuda przez nią, ktoremi zwiódł te, którzy przyjęli cechę bestji i którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci dwa wrzuceni są Żywi w jezioro ognia gorejącego siarką. A drudzy pobici są mieczem siedzącego na koniu, który pochodzi z ust jego" (Objaw.Św. Jana 19, 11-16. 19-21).

   Nie bójmy się ani się lękajmy. Chrystus przecież zwycięży! „Jam jest początek i koniec", mówi Pan Bóg" (Obj. św. Jana 1,8). Jak był pierwszym i przed wszelkim stworzeniem, tak też będzie ostatnim, i ostatni opuści pole walki.
   On umknął wrogom swoim, wstał z martwych, siedzi po prawicy Bożej, i stamtąd utwierdza swoje tu walczące szeregi, pomaga im, dowodzi niemi i wiedzie do pewnego zwycięstwa i do uczestnictwa w tej chwale i w tem szczęściu,
   ktorem On sam ukoronowany; jest. „A ktoby zwyciężył i zachował Aż do końca uczynki swoje, dam mu zwierzchność nad pogany! I będzie je rządził laską Żelazną, a jako statek garncarski będą skruszeni. Jakom też ja wziął od Ojca mojego" (Obj. św.
   Jana 2, 26-28). „Kto zwycięży, tak będzie obleczon w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z ksiąg Żywota, i wyznam imię jego przed ojcem moim i przed anioły jego" (tamże 3,5). „Zwycięscy dam jeść z drzewa Żywota, które jest w raju Boga
   mojego" (tamŻe 2, 7). „Zwycięzcy dam mannę skrytą, i dam mu kamyk biały, a na kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, jeno który bierze" (tamże 2,17). „Kto zwycięży, nie będzie narażon od wtórnej śmierci" (tamże 2,11). „Kto zwycięży,
   uczynię go słupem w kościele Boga mojego, a więcej z niego nie wynijdzie, i napiszę na nim imię Boga mego, i imię miasta Boga mego nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego, i imię moje nowe" (tamże 3,12). „Kto zwycięży dam mu
   siedzieć ze sobą na stolicy mojej, jakom ja też zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy jego" (tamże 3,21), „podczas gdy pozostać będą musieli na dworze psi i czarownicy, i niewstydliwi, i mężobójcę, i bałwochwalcę, i każdy, który miłuje i który
   czyni kłamstwo" (tamże 22, 15).

   KLIKNIJ
   Jezus Chrystus Krol Świata

   BISKUPI PRZECIWKO INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA!!!

   NAWRÓĆCIE SIĘ I POKŁOŃCIE SIĘ PRAWDZIWEMU BOGU;
   JEZUSOWI CHRYSTUSOWI SYNOWI BOGA PRAWDZIWEGO ODDAJCIE NALEŻNĄ CZEŚĆ I CHWAŁĘ.
   -szukam-
   ...motu proprio Summorum Pontificum dotyczące liturgii trydenckiej jest owocem głębokich refleksji naszego Papieża Benedykta XVI na temat misji Kościoła. NIKT NAM - OBLECZONYM W KOŚCIELNE PURPURY I SZKARŁATY - NIE DAŁ PRAWA BYCIA NIEPOSŁUSZNYMI ORAZ POZBAWIANIA MOTU PROPRIO ZNACZENIA POPRZEZ NASZE WŁASNE DROBNE "PRZEPISIKI". Nawet, jeśli są one dziełem konferencji episkopatów. Nawet biskupi nie mają takiego prawa. Kościół ma być posłuszny temu, co mówi Ojciec święty. Jeśli nie stosujemy się do tej zasady, pozwalamy szatanowi stać się jego narzędziami. Narzędziami diabła i nikogo innego. To prowadzi do rozłamu w Kościele i powstrzymuje jego misję. Nie wolno nam tracić i marnować czasu.
   abp Albert Malcolm Ranjith,
   Sekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

   POMIMO, ŻE MSZA ŚWIĘTA TRYDENCKA JEST OBOWIĄZUJĄCA DO KOŃCA ŚWIATA TAK JAK PRAWA I PRZYKAZANIA BOŻE TO PODNIEŚLIŚCIE BUNT PRZECIWKO JEZUSOWI KRÓLOWI I BOGU ODMAWIAJĄC MU NALEŻNEJ CZCI .SAMI NIE KLĘKACIE HIERARCHOWIE ŻYDOWSCY PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM OBŁUDNICY JAK FARYZEUSZE I ZABRANIACIE WIERNYM.
   -szukam-
   KARDYNAŁOWIE I BISKUPI ŻYDOWSCY NAWRÓĆCIE SIĘ PÓKI NIE JEST JESZCZE ZA PÓŻNO I PADNIJCIE NA TWARZ PRZED JEZUSEM CHRYSTUSEM WASZYM KRÓLEM I BOGIEM.
   KOŚCIÓŁ MA BYĆ POSŁUSZNY TEMU, CO MÓWI OJCIEC ŚWIĘTY!.
   NIKT WAM - OBLECZONYM W KOŚCIELNE PURPURY I SZKARŁATY - NIE DAŁ PRAWA UCZYNIENIA Z BOGA I KRÓLA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI - SWOJEGO SŁUGI PRZEZ WASZE HERETYCKIE "PRZEPISIKI".   Przypomnijcie też sobie Credo Kościoła Katolickiego WYPOWIADANE PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ:
   Chociaż władza sądzenia ludzkości jest wspólna wszystkim Osobom Trójcy Przenajświętszej, jednak dla szczególnego powodu oddana jest Jezusowi Chrystusowi, jako Bogu i Człowiekowi, gdyż jest ON „KRÓLEM KRÓLÓW I PANEM PANÓW”, a do władz królewskich należy władza sędziowska, która obejmuje także to, żeby każdy wedle zasług otrzyma albo nagrodę albo karę.

   „Biskupi i kardynałowie uczestniczący w 354 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski przybyli dnia 16 marca 2011 do sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem i orzekli, że JEZUS CHRYSTUS NIE JEST DLA NICH BOGIEM.
   Sami okrzyknęli siebie bogami tego świata i nie pozwolą aby Prawdziwy Bóg Jezus Chrystus nad nimi przewodził i królował”
   .

   Bóg przemówił do Episkopatu Polskiego ustami Matki Boskiej Fatimskiej ,Matki Bożej La Salette. Bez rezultatu. Zamilkł. Ale zegary nie zamilkły, nie stanęły. Cykają coraz bardziej złowieszczo. Godzina zapowiedzianego przez Jezusa Chrystusa oczyszczenia świata z plugastwa lucyperskiego jest już bardzo bliska.
   Zaiste trzeba nie mieć rozumu aby nie odczytać znaków czasu objawionego przez NMP z w Akita i spełnionego na naszych oczach w Japonii. Tam też biskupi byli przemądrzali i nie uwierzyli NMP.
   Trzeba być bez serca aby nie uwierzyć, że tragedia w Smoleńsku to dopuszczona kara za przeniewierstwo Bogu przez Rząd i Episkopat. Wysłany przez Boga do Episkopatu PROROK ks. NATANEK został przez WAS wydrwiony i ośmieszony. Gdybyście posłuchali proroka nie doszło by do tragedii. Ale następne tragedie są przepowiedziane kiedy nie uwierzycie!

   BÓG WAS OSTRZEGA!.
   NAWRÓĆCIE SIĘ I POKŁOŃCIE SIĘ PRAWDZIWEMU BOGU!;
   JEZUSOWI CHRYSTUSOWI SYNOWI BOGA PRAWDZIWEGO ODDAJCIE NALEŻNĄ CZEŚĆ I CHWAŁĘ.

   JEST PÓŹNIEJ, NIŻ SĄDZICIE!
   -szukam-
   „Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz z swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny”.

   17. Błądziłby zresztą bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi Człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, kiedy On od Ojca otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniem tak, iż wszystko poddane jest Jego woli. Jednakowoż dopóki żył na ziemi, wstrzymywał się zupełnie od wykonywania tejże władzy i jak niegdyś wzgardził troszczeniem się i posiadaniem rzeczy ludzkich, tak wówczas pozwolił i pozwala dziś na nie tym, którzy je posiadają. Przepięknie to wyrażają słowa: Nie odbiera rzeczy ziemskich Ten, co daje Królestwo niebieskie (Hymn na Uroczystość Trzech Króli).

   18. Przeto królestwo naszego Odkupiciela obejmuje wszystkich ludzi; jak o tym mówi poprzednik Nasz, nieśmiertelnej pamięci Leon XIII, którego słowa chętnie przytaczamy: "Panowanie Jego mianowicie rozciąga się nie tylko na ludy katolickie, lub jedynie na tych, którzy obmyci w sakramencie chrztu, w rzeczywistości prawnie należą do Kościoła, chociaż albo błędne mniemania uwiodły ich na bezdroża albo niezgoda rozdziela od miłości: lecz obejmuje ono także wszystkich niechrześcijan, tak że cały ród ludzki prawdziwie należy do królestwa Jezusa Chrystusa" (Encyklika Annum Sacrum).

   Encyklika Ojca Świętego Piusa XI
   o ustanowieniu Święta Jezusa Chrystusa Króla
   Quas primas z 11 grudnia w roku świętym 1925.

   Hierarchowie żydowscy dlaczego głosicie herezje niezgodne z Pismem Świętym i nie uznajecie Magisterium Kościoła Świętego którego gwarantem jest papież!.

   JEZUSOWI CHRYSTUSOWI SYNOWI BOGA PRAWDZIWEGO ODDAJCIE JAK NAJPRĘDZEJ NALEŻNĄ CZEŚĆ I CHWAŁĘ.

   "Osądźcie sami, czy słuszne jest przed Bogiem, słuchać więcej was, niż Boga; nie możemy przecież w żaden sposób zamilczeć, cośmy widzieli i słyszeli"
   (Dz 4,19-20).

   Kochani internauci zostaliśmy opuszczeni przez Episkopat. Hierarchowie-biskupi żydowscy odizolowali się od owiec i zamknęli się w skansenie niedostępnym dla nas. Oni sami już ogłosili się bożkami i zatykają sobie uszy na głos z Niebios.

   Matka Boża objawiła Całemu Światu ,że dojdzie do buntu przeciw Bogu przez kardynałów i biskupów.
   Zapowiedziała też, straszną karę zbuntowanej ludzkości przeciwko Bogu. Ale jednocześnie Bóg zapowiedział ustami NMP z Fatimy, że w czasie tego strasznego gniewu Bożego ostoją się tylko ludzie jemu wierni i NMP. Musimy jak ostrzega nas NMP przygotować się na tą chwilę znaną jedynie BOGU.
   A zwłaszcza jak źrenicy oka musimy bronić czystości i nienaruszalności prawd wiary zakwestionowanych przez Mędrców Episkopatu, zwanych dogmatami, gdyż na Prawdzie opiera się cała reszta.

   Do udziału w tej walce o wiarę i przeciwstawieniu się przeniewiercom w sutannach i habitach Bóg wzywa nas wszystkich. Wszyscy
   Bogu jesteśmy potrzebni, gdyż On nas kocha i daje nam szansę odznaczenia się w Jego oczach, chce z nas być dumny.

   Za późno będzie myśleć o skutecznym oporze, tym bardziej o wygranej, dopiero wtedy, gdy siły demonicznego przewrotu opanują do reszty wszystkie pozycje Kościoła w POLSCE i gdy „w świątyni Boga zasiądzie człowiek grzechu, syn zatracenia, dowodząc, że to on jest Bogiem" (por. 2 Tes 2, 3-4).

   Pierwszy papież, św. Piotr tak nas przestrzega:

   „Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje, wypierający się Władcy, który ich nabył, a sprowadzający na siebie szybko mającą nastąpić zgubę” (2P 2,1).

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   „Dziateczki, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, oto teraz pojawiło się wielu antychrystów (…) Wyszli oni z naszego grona, lecz nie byli naszego ducha (…) A któż jest kłamcą jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem (…) (1J 2, 18-19; 2,22).

   „Uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają w rozpustę, a nawet wypierają się Jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Jud 1,3-4).

   Zapytacie może, jak jest to możliwe. Czy nie było opieki strażników wiary? Byli.
   Na naszych oczach nabiera aktualności przypowieść o kąkolu i pszenicy, kiedy to nocą przyszedł nieprzyjazny człowiek i nasiał kąkolu; nocą, kiedy wszyscy spali. Ale - oni słudzy ciemności intensywnie w tedy nocą pracowali na naszą zgubę.

   Dlatego miejmy się na baczności.

   KLIKNIJ
   Hierarchowie żydowscy

   OREDZIE MATKI BOZEJ W MEDJUGORJE,

   PRZEKAZANE IVANOWI 27 MAJA 2011 r.

   Objawienie mialo miejsce pod Niebieskim Krzyzem (Podbrdo), okolo godziny 22: 00.

   Po objawieniu Ivan powiedzial:
   Tego wieczoru Pani przyszla do nas bardzo radosna. Na poczatku, jak zawsze, pozdrowila nas wszystkich swoim matczynym blogoslawienstwem:

     "Niech bedzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci."

   Wtedy Matka Boza modlila sie za wszystkich nas, szczegolnie za wszystkich obecnych chorych. Poblogoslawila nas i wszystkie przedmioty, jakie przynieslismy do blogoslawienstwa. Potem Pani powiedziala:

     "Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was wszystkich - zyjcie moimi oredziami, ktore wam daje, abym mogla dac nowe oredzia. Dziekuje wam, drogie dzieci, ze odpowiedzieliscie na moje wezwanie".

   Potem Pani modlila sie krotki czas, szczegolnie o nawrocenie grzesznikow. Wtedy polecilem szczegolnie wszystkie wasze intencje, wszystkie wasze prosby, wasze rodziny i szczegolnie chorych. Wtedy Pani kontynuowala modlitwe nad nami i odeszla mowiac:

     "Idzcie w pokoju, moje drogie dzieci."

   Na koncu Ivan powiedzial, ze wazne jest zyc oredziami, ktore Matka Boza przekazuje, aby mogla nam przekazywac nowe oredzia i nadal nas prowadzic.

   MEDZIUGORJE
   http://medziugorje.blogspot.com/p/tajemnice.html
   http://medziugorje.blogspot.com/p/jan-pawe-ii.html


   Oredzie dla Mirjany z 2 czerwca 2011r.

   Drogie dzieci!

   Podczas gdy wzywam was do modlitwy za tych, ktorzy jeszcze nie poznali milosci Bozej, gdybyscie wy wejrzeli w swoje serca, zrozumielibyscie, ze mowie o wielu z was. Otwartym sercem, szczerze zapytajcie siebie, czy pragniecie zywego Boga, czy chcecie Go odsunac i zyc po swojemu. Rozejrzyjcie sie wokol siebie dzieci, moje dzieci, i popatrzcie dokad zmierza swiat, ktory mysli bez Ojca, blakajac sie w mroku pokus. Ja podaje wam swiatlo Prawdy i Ducha Swietego. Zgodnie z planem Bozym jestem z wami, by wam pomoc, aby w waszym sercu zwyciezyl moj Syn, Jego Krzyz i Zmartwychwstanie. Jako Matka pragne i modle sie o wasza jednosc z moim Synem i Jego dzialaniem. Ja jestem tutaj. Zdecydujcie sie. Dziekuje wam.

   Matka Boza, mowi Mirjana, byla bardzo smutna, kiedy wypowiadala slowa: "Ja podaje wam swiatlo Prawdy i Ducha Swietego". Mirjana widziala wtedy niezwykle swiatlo za postacia Matki Bozej. Matka Boza poblogoslawila wszystkich obecnych, dewocjonalia, a w szczegolny sposob poblogoslawila kaplanow.   SERCE JEZUSA - ZNAK MIŁOŚCI BOGA DO LUDZI.
   -szukam-   Czerwiec to dla Kościoła miesiąc Serca Jezusowego. W tym miesiącu ku Jego czci odprawiamy codzienne nabożeństwo. Również w czerwcu - w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała - przypada Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Inne pobożne praktyki, które zbliżają nas do Boskiego Serca to uczestnictwo w Eucharystii w pierwsze piątki miesiąca, Godzina Święta czy adoracja Najświętszego Sakramentu. Czy pamiętamy o tych sposobach oddawania czci Sercu Bożemu?


   W miesiącu czerwcu spoglądamy w głąb siebie, aby odkryć w sobie największą wartość, jaką posiada człowiek - serce. Ono sprawia, że człowiek żyje i czyni to życie pełnowartościowym. Ale tylko ten jest naprawdę człowiekiem, kto potrafi napełniać swoje serce miłością płynącą z Serca Jezusowego. W tym to miesiącu każdego dnia zbieramy się w świątyni, przy krzyżach i kapliczkach, aby tam, śpiewając litanię do Serca Jezusowego, czynić swoje serca podobnymi do Serca Jezusowego.

   Nie da się być człowiekiem, gdy ma się serce jak głaz. Nie da się pozyskać innych dla Boga, jeżeli nie okażemy miłości dla drugiego człowieka. Nie wystarczy patrzeć jak inni zmieniają świat, nadstawiają głowę, a my przyglądając się temu, jesteśmy zdolni tylko do krytyki. Boimy się narazić, aby przypadkiem czegoś nie stracić.
   Takie życie „zakamuflowane” - to życie ludzi bez serc i bez ducha. Serce każe kochać i dbać o dobro drugiego człowieka, a nie o swoje. Dlatego „nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz”, uczyń swoje serce na wzór Serca Pana Jezusa. Przyłóż do Niego ucho i spraw, by zaczęło tak pulsować, jak śpiewamy w litanii o Sercu Jezusowym.
   Za Ks. Jackiem Szostakiewiczem
   "Odpowiadajcie Mu zatem miłością
   na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym,
   którego miłość do was pchnęła aż do śmierci"

   św. Małgorzata Maria
   WIELKIE OBJAWIENIA SERCA JEZUSOWEGO
   Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca. Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy.
   OBJAWIENIE PIERWSZE - ODSŁONIĘCIE TAJEMNIC
   Pierwsze z wielkich objawień miało miejsce 27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus niespodziewanie ukazał się siostrze Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
   Odsłonił przed skromną zakonnicą tajemnice swego Boskiego Serca. Jezus tak objawił wielką miłość do człowieka: "Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia". Po tych słowach Jezus ukazał zakonnicy swoje bijące Serce, a następnie zażądał jej serca. Oddała Mu je z radością, a On zanurzył je w swoim Sercu, po czym zwrócił Małgorzacie Marii "jako płomień gorejący w kształcie serca". Powiedział, że jest to drogocenny zadatek Jego miłości, która trawić będzie ją do ostatniej chwili. Od tej pory zakonnica miała odczuwać w swoim sercu nieustający ból, który narastał w każdy pierwszy piątek miesiąca.
   "Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci".
   św. Małgorzata Maria Alacoque
   OBJAWIENIE DRUGIE - PAN CZEKA NA MIŁOŚĆ LUDZI
   Niedługo później siostra Małgorzata Maria doznała drugiego objawienia. Pewnego dnia udała się do kaplicy klasztornej, gdzie Zbawiciel już na nią czekał. Zobaczyła wtedy po raz kolejny Serce Jezusa. Zdawało się Ono spoczywać na tronie z ognia i promieni. Św. Małgorzata mogła nawet dostrzec ranę zadaną włócznią. Serce otaczała korona cierniowa, a u góry wieńczył Je krzyż. Jezus zażądał, by Małgorzata Maria przyprowadziła siostry i braci do Jego Serca. Polecił też powiedzieć ludziom, że ich kocha oraz że czeka na ich miłość. Jezus otworzył Serce przed nią, aby ludzie czerpali z Niego bogactwo miłości i miłosierdzia oraz łaski uświęcenia, potrzebne w drodze do Odkupiciela. "To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach" - oznajmił Jezus siostrze Małgorzacie Marii.
   W czasie drugiego objawienia św . Małgorzata Maria
   ujrzała Boskie Serce "jakby na tronie całkowicie z ognia i płomieni jaśniejących bardziej niż słońce, z raną i otoczone
   koroną cierniową, z krzyżem na szczycie"
   OBJAWIENIE TRZECIE - UDRĘKA Z POWODU BEZ WDZIĘCZNOŚCI

   2 lipca 1674 r. siostra Małgorzata Maria zatopiona w modlitwie przed tabernakulum, nawet nie przeczuwała, co się zaraz wydarzy. Nagle pojawił się przed nią Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. Światło rany Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za Jego miłość. Sprawia mu to większą udrękę niż wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie swego ziemskiego życia. "Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność" - powiedział Jezus Małgorzacie Marii. Zażądał, by przyjmowała Komunię św. tak często, jak tylko może, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca. Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00. Siostra Małgorzata Maria uczestniczyła w ten sposób w śmiertelnym smutku Chrystusa, który stał się Jego udziałem w Ogrodzie Oliwnym.

   12 OBIETNIC PANA JEZUSA
   W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.
   1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

   2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

   3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

   4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

   5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

   6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

   7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

   8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

   9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

   10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

   11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

   12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.
   STANOWISKO KOŚCIOŁA
   Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tegoż papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, z kolei uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.
   Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nadal go nie przestał miłować. Dowodem zaś tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości - Eucharystia.
   Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do tegoż Serca we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić.
   Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temuż Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.
   Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej.


   1 czerwiec 2011 r. EWANGELIA J 16, 12-15

     Jezus powiedzial do swoich uczniow: " Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze zniesc nie mozecie. Gdy zas przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do calej prawdy. Bo nie bedzie mowil od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek slyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszle. On Mnie otoczy chwala, poniewaz z Mojego wezmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest Moje. Dlatego powiedzialem, ze z Mojego bierze i wam objawi".

   Duch Swiety chce dawac swiete rozumienie rzeczywistosci swiata i czlowieka. Chce prowadzic w glab Bozych tajemnic. W zeswiedczonym srodowisku, czesto ateizujacym, ogluszajacym raklama, sensacjami, natlokiem wiadomosci, budzi sumienie i ostrzega, zeby sie nie stac sciekiem brudow, koszem na smieci - lecz szukac tego, co w gorze. To ON poucza przez slowo Boze Magisterium Kosciola, dobre ksiazki, prase religijna, katolickie radio, telewizje. Szczegolnym Darem Ducha Swietego sa dobrzy ludzie, uformowani w duchu wiary i pielegnujacy chrzescijanskie zwyczaje Trzeba modlic sie o i za przyjaciol. W prawdziwej przyjazni jest Chrystus i Jego Duch.

   ****************************************************************.
   KIM JEST KS. DR HAB. PIOTR NATANEK ?

   http://www.youtube.com/watch?v=Q-8_spbgVug&feature=channel_video_title

   Zamieszczony film wideo pozwala odpowiedziec na wiele pytan osob ktore nie znaja jeszcze tego Kaplana.

   *********************************************************
   Panie Jezu - Przychodza do mnie listy informujace jak wrogie siły atakuja ks. Piotra Natanka, Twojego Bożego kaplana, ktory ewangelizuje cały swiat. Jego przełozony znowu wysłał do niego szkalujace pismo, ktorego nawet nie podpisał. Nie wiem, czy sie bal, czy sie wstydzil, ale wiem, ze na takiego hierarche wyksztalconego i wysoko postawionego to nawet nie wypada aby kanclerzem sie wyreczał, ktory pisze: za zgodność. Jak juz zyje ponad szescdziesiatke to pierwszy raz w zyciu widze takie metody. Jest to lekceważenie czlowieka i nas też. A do tego rozsławil swoj paszkwil na caly swiat. My tez rozgłaszamy na caly swiat, jak kardynal nie dba o czlowieka, lekcewazy katolików polskich i zamyka przed wiernymi koscioly. Co powinnismy napisac do ks.kard.S.Dziwisza?

   Pan Jezus:
   " Do niego i jemu podobnym powiem: UJAWNIJCIE WRESZCIE PRAWDE. WYZNAJCIE SWOJE GRZECHY PUBLICZNIE, BO I PUBLICZNIE GRZESZYCIE.
   UKORZCIE SIE PRZED MAJESTATEM MOIM, BO MIECZ SPRAWIEDLIWOSCI DOSIEGNIE WAS ZA TO :
   - że Mnie obrażacie w każdej sekundzie waszego życia,
   - że wprowadzacie w bład Mój lud wierny,
   - że żyjac w grzechu powielacie grzechy i powodujecie, ze inni przez was grzeszą.
   JA JESTEM PRAWDA I WYMAGAM PRAWDY I TYLKO PRAWDY OD WAS, MOICH APOSTOŁOW.
   Jakie swiadectwo dajecie o Mnie ale i o sobie i o Moim KOSCIELE?
   JEZELI WYZNACIE GRZECHY WASZE PUBLICZNIE I POWROCICIE DO PRAWDY - WSZYSTKO WAM ZALICZE I ODPUSZCZE WAM WASZE GRZECHY I WINY.
   JEZELI NIE - TO PODZIELICIE LOS WIELU WAM PODOBNYCH POBRATYNCOW I WRZUCE W OGIEN WIECZNY NIGDY NIE USTAJACY.
   Dlaczego poszedlem do osob świeckich?
   - bo wy nie chcecie słuchac i ustalacie w dalszym ciagu hańbiace Boga nakazy.

   Dlaczego poszedlem do osob swieckich?

   - a no dlatego, że oni nie musza byc posłuszni nie - Moim kapłanom, ktorych od razu można rozpoznac. Gdybym mowił do kapłanow, to tak samo zamkneliby im usta jak Mojemu wiernemu Ojcu Pio. A i tak przez was duzo cierpial.
   Jezus - Twoj i wszystkich KROL."


   Panie Jezu - ktoś powiedzial, ze przekleństwo, ktore wypowiedział ks. Piotr do napastników TVN po którym przejrzeli na oczy - może do niego wrocić?.

   Pan Jezus:
   "Dzieci Moje i Ja też mówilem podobnie. On nie ma innej broni. Taki kaplan, który jest Moim kapłanem i trwa w PRAWDZIE zawsze powinien uzywać broni, ktorą mu dałem. On nie nadużywa tej broni lecz tylko w swojej i ludzi obronie. On jest praktycznie sam, bez opieki biskupa a ten, ktory powinien go bronic sam potrzebuje pomocy Ducha Swietego.
   Oj - dzieci, dzieci - trwonicie czas a tym samym chcecie przypodobac sie Mojemu wrogowi. Nie walczcie ze sobą lecz w Imię Moje brońcie ludzi zagubionych. Błogosławcie a nie rozpraszajcie. Tak wam dopomóż Bóg. Amen.
   Jezus Chrystus; Król - królów; Pan - panów. Bóg - Sędzia Sprawiedliwy".   NOWENNA DO DUCHA SWIETEGO

   >
   http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=262&doc=198   RATUJMY NASZA OJCZYZNE

   DUCHOWA ARMIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

   Zapraszam i zachecam do modlitwy w intencji "O rychle przeprowadzenie Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski przez wladze panstwowe i koscielne w naszej Ojczyznie", czyli o uznanie Królewskiej Wladzy Jezusa Chrystusa dla ocalenia Polski i calego swiata. czytaj!

   Lub wejdz na strone www.mocmodlitwy1.republika.pl Ratujmy nasza Ojczyzne! Mozemy to wymodlic! Zapraszam do wspólnej modlitwy. Modlimy sie jedna dziesiatke Rózanca sw. codziennie i raz w miesiacu przyjmujemy Komunie sw. w powyzszej intencji.

   Króluj nam Chryste zawsze i wszedzie!!!

   Pozdrawiam Wojciech - www.mocmodlitwy1.republika.pl

   MÓDLMY SIE W INTENCJI NASZYCH KAPLANÓW I MISJONARZY
   - az sie serce raduje, ze chca jechac w swiat i przyprowadzac ludzi do Pana Boga.

   *************************************************************************

   Madagaskar, tu bede na misji przez 3 lata... :-)

   Jezyk polski                    Madagaskar!
   Jezyk narodowy malgaski                 Madagasikara,
   Jezyk urzedowy 1. francuski             Madagascar,
   Jezyk urzedowy 2. angielski              Madagascar;
   Republika Madagaskaru - Repoblikan'I Madagasikara,
   République de Madagascar, Republic of Madagascar
   Filmy, które warto obejrzec:

   http://www.youtube.com/watch?v=ZdlbpJ3YhRk w jezyku francuskim - miasteczko do którego na misje trafie
   http://www.youtube.com/watch?v=aUCKMF7V1gM&feature=related w jezyku polskim o Madagaskarze, co prawda prezentacja i swiadectwo Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepolanej, ale tez piekne :-) Bóg da i kiedys powstanie prezentacja gabrielianska :-)

   POLECAM MODLITWIE SIEBIE I TYCH DO KTÓRCYH BÓG MNIE POSYLA! Z Maryja...br. Kamil


   POZNAJ PRAWDĘ NARODZIE POLSKI-PRZEKONAJ SIĘ JAK OSZUKUJE CIĘ EPISKOPAT "POLSKI"?.
   Rocznica Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim
   http://kurierwilenski.lt/2010/06/22/rocznica-aktu-intronizacji-chrystusa-krola-w-rejonie-wilenskim/

   Minął rok od pamiętnego wydarzenia, gdy po uprzednim uzgodnieniu z Kurią Arcybiskupią, na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w dniu 12 czerwca 2009 roku jednogłośnie została podjęta decyzja o dokonaniu Aktu Intronizacji Chrystusa Króla.
   -szukam-
   Następnego dnia, 13 czerwca 2009 r., w obecności wikariusza generalnego bpa Juozasa Tunaitisa i Luigi Bonazzi, nuncjusza apostolskiego na kraje bałtyckie, Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole publicznie odczytała Akt Intronizacji. Wydarzenie to zostało wpisane w obchody milenijne pierwszej pisemnej wzmianki o Litwie.
   W sobotę, 19 czerwca br., w mejszagolskiej świątyni odbyła się Msza św. w celu uczczenia rocznicy tego historycznego wydarzenia. Rocznicowe uroczystości odbyły się dokładnie w dniu, gdy przed 90 laty przed Bitwą Warszawską, Polska, jako Naród i państwo, została oddana Chrystusowi, zawierzona Sercu Jezusowemu. Uczyniło to duchowieństwo wraz z Marszałkiem Józefem Piłsudskim i władzami państwowymi.
   Pełny wymiar intronizacji zapewnia udział władz kościelnych i świeckich. Jako ludzie nie możemy nadać godności królewskiej komuś, kto ją już posiada niezależnie od naszej woli. Natomiast od każdego człowieka i od każdego narodu zależy, czy uzna on dobrowolnie królewską godność Chrystusa, czy podporządkuje się Jego władzy. Dokonując Intronizacji Jezusa, nie nadajemy mu godności królewskiej, lecz w wymiarze indywidualnym i zbiorowym (parafia, wioska, miasto, diecezja, naród, państwo) wprowadzamy Go uroczyście jako naszego Pana i Króla na królewski tron i chcemy być Jego poddanymi.
   Sobotnia uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców Wileńszczyzny.
   Na modlitwę przybyli uczniowie wraz z pedagogami i dyrekcją Szkoły Średniej im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole oraz młodzież szkolna z innych miejscowości. Wspólnie z wiernymi modlili się inicjatorzy Aktu Intronizacji: radni z mer Marią Rekść na czele, poseł Parlamentu Europejskiego, przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm RL Michał Mackiewicz oraz Leonard Talmont, a także Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego (solczanie poszli za przykładem sąsiadów i po 7 miesiącach przyjęli Akt Intronizacji Chrystusa Króla w swoim rejonie).
   Do udziału w rocznicowych uroczystościach władze Samorządu Rejonu Wileńskiego zaprosiły również przedstawicieli zaprzyjaźnionych powiatów i gmin z Polski. W Mejszagole modliły się wspólnie delegacje z Powiatów Bialskiego, Żywieckiego, z miasta Siedlce, z gmin Suwałki i Szczecinka. Goście z Macierzy gratulowali władzom rejonu wileńskiego odważnej i zdecydowanej postawy publicznego opowiedzenia się za Chrystusem.
   Koncelebrze sobotniej Mszy św. przewodził proboszcz mejszagolskiej parafii ks. Józef Aszkiełowicz. Wspólnie nabożeństwo odprawiali proboszczowie parafii turgielskiej oraz ławaryskiej. Z homilią do wiernych zwrócił się ks. Tadeusz Jasiński, wikariusz wileńskiej parafii pw. św. Rafała. Kapłan odwołał się do słów papieża Piusa XI, który podkreślał, że nie będzie pokoju między narodami dopóki „jednostki, jak i państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy”.
   Kaznodzieja podczas sobotniej Mszy św. wyjaśnił wiernym teologiczno-biblijne oraz historyczne uzasadnienie Aktu Intronizacji, czyli uznania zwierzchnictwa Chrystusa Króla zarówno w sferze duchowej, jak i sprawach społeczno-politycznych. Przypomniał uznane przez Kościół objawienia, podczas których Chrystus, bądź też Maryja zwracali się ze szczególną prośbą o poświęcenie kraju, czy też świata Sercu Jezusa lub Niepokalanemu Sercu Maryi.
   Koncelebrze sobotniej Mszy św. przewodził proboszcz mejszagolskiej parafii ks. Józef Aszkiełowicz Fot. archiwum ASRW
   Powtarzając za św. Ludwikiem, ks. Tadeusz zwrócił uwagę wiernych na pobożność maryjną, tak głęboko zakorzenioną zarówno wśród Polaków, jak i Litwinów. „Przez Maryję idzie się do Chrystusa drogą najprostszą i najkrótszą” - stwierdził kapłan, przypominając o ślubach Jana II Kazimierza i obraniu przezeń Maryję na Królową Polski. Kapłan wyraził radość z faktu, że w ślady rejonu wileńskiego poszedł solecznicki. „Cieszę się, że Wileńszczyzna zachowała się, jak ci „błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5,3), bo swoją nadzieję pokładają w Bogu - mówił kapłan. - Miejmy nadzieję, że dobry przykład znajdzie więcej naśladowców. W czasie, gdy obchodzimy 600. rocznicę Wiktorii Grunwaldzkiej, Bóg daje naszym krajom okazję do jeszcze większego zwycięstwa”.
   Podczas uroczystej Mszy św. śpiewał chór zespołu „Wileńszczyzna” pod kierownictwem Gabriela Jana Mincewicza. Młodzież z miejscowej szkoły, której patronuje ks. prałat Józef Obrembski, przeczytała Słowo Boże i modlitwę wiernych.
   Po Mszy św. kapłani odprawili nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Wspólnie z wiernymi modlili się słowami Litanii do Chrystusa Króla. Po uroczystym błogosławieństwie Maria Rekść ponownie odczytała Akt Intronizacji Chrystusa Króla. „Powodowani troską o los nasz i naszych rodzin oraz ośmieleni wszechogarniającą Miłością, która wypływa z Najświętszego Serca Twego, po uprzednio podjętej na sesji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego decyzji, dokonujemy Twej intronizacji jako naszego Króla. Pragniemy być całkowicie poddani Tobie w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym” - odczytała mer, odnawiając ubiegłoroczny Akt Intronizacji Chrystusa Króla.
   Słowa szczególnej wdzięczności skierowała też do ks. bpa Juozasa Tunaitisa, dziękując za pasterskie błogosławieństwo i podtrzymanie Aktu Intronizacji. Maria Rekść za współpracę podziękowała też kapłanom, którzy odpowiedzieli na wezwanie władz rejonowych i zaangażowali się w przeprowadzenie nabożeństw ku czci Chrystusa Króla w swoich parafiach. Dziękując za poparcie tej inicjatywy solczanom, wyraziła nadzieję, że za przykładem Wileńszczyzny pójdą inne samorządy zarówno na Litwie, jak i w Polsce. „Niech Chrystus króluje w sercach naszych przez łaskę, w naszych rodzinach - przez cnoty rodzinne, w szkołach - przez prawdziwe katolickie wychowanie, zaś w społeczeństwie - przez sprawiedliwość i zgodę” - powiedziała na zakończenie mer.
   Z okazji rocznicy ogłoszenia Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim w mejszagolskiej świątyni umieszczono nad ołtarzem obraz przedstawiający królującego Jezusa. Podobny wizerunek Chrystusa ks. Józef Aszkiełowicz przekazał dla pani mer.
   Nie mogło w tym dniu zabraknąć słów ks. prałata Józefa Obrembskiego. Powitał wszystkich zgromadzonych w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękując za piękną inicjatywę Aktu Intronizacji, apelował, by w sercach wiernych zawsze trwała modlitwa do Maryi i Jezusa. Zwrócił szczególną uwagę, by rodzice troszczyli się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży.
   Inicjatywa Samorządu Rejonu Wileńskiego wywołała burzliwe dyskusje na Litwie. Wypadałoby więc sprostować błędne przekonania i stwierdzenia, że Akt Intronizacji Chrystusa Króla łamie zasady rozdziału państwa i Kościoła. Zasada rozdziału państwa i Kościoła nie powinna wywierać w człowieku wierzącym rozdwojenia. Tym bardziej, że zasada podziału państwa i Kościoła dotyczy wyłącznie podziału w obszarze działalności władz kościelnych i świeckich, nie zaś zasad moralnych. Np. ksiądz nie może być członkiem żadnej partii politycznej, czy też biskup nie może zostać ministrem w rządzie kraju. Podobnie też władza świecka nie może ingerować w nominacje biskupów i proboszczów poszczególnych diecezji. Przez Akt Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim, czy też solecznickim, żaden ksiądz ani biskup nie został radnym samorządów, ani też władze samorządów nie zyskały wpływu na nominacje proboszczów.
   Nauka Kościoła Katolickiego podkreśla, że wiary nie wolno traktować prywatnie. Jeśli się jest człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, to Dekalog obowiązuje zarówno prezydenta, jak i zwykłych obywateli. Rozdzielenie państwa i Kościoła nie można traktować jako zasadę oddzielenia Boga od człowieka (państwa). Akt Intronizacji podkreśla łączność człowieka ze Stwórcą.
   Dokonanie intronizacji Chrystusa w rejonie wileńskim z inicjatywy władz świeckich, ale przy poparciu władz kościelnych, było jak najbardziej na miejscu i nie może być traktowane jako próba łamania podziału państwa i Kościoła; tym bardziej, że Litwa w roku 2000 zawarła ze Stolicą Apostolską trzy układy o randze konkordatu: o współpracy w obszarze edukacji i kultury, o prawnych aspektach wzajemnych relacji, o duszpasterstwie wojskowym.


   ODDAĆ POLSKĘ JEZUSOWI KRÓLOWI POLSKI!
   -szukam-

   Nie możemy się łudzić: jesteśmy świadkami spisku przeciw chrześcijańskiej (katolickiej) Polsce
   Tym, którzy naszą Polskę poniżają i hańbią, spychając ją na poziom żebraczy w sensie ekonomicznym i kulturowym, odpowiadamy: dość kłamstw, dość bluźnierstw, dość poniewierania godnością człowieka, rodziny i Narodu.
   Jesteśmy poddanymi Jezusa Chrystusa i chcemy w pełni przyjąć Jego Prawo, w którym jest wolność, godność i świętość dana nam na chrzcie świętym.
   Nie widzimy żadnego rozumnego powodu, żeby nasze sprawy państwowe i narodowe oddawać w ręce cwaniaków i błaznów politycznych, ludzi pozbawionych wszelkiego poczucia moralnej odpowiedzialności.
   Jezus powiedział Rozalii: "Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie, z Rządem na czele.
   To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga"

   >>KLIKNIJ
   << Bestie końca czasów

   >>KLIKNIJ
   << Trzecia wojna

   >>KLIKNIJ
   << Jedwabne geszefty


   >>KLIKNIJ
   << Strach być Polakiem

   >>KLIKNIJ
   << Masoneria w ojczyźnie


   5 czerwiec 2011 r. EWANGELIA Mt 28, 16-20

   "WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE"

   Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu poklon. Niektórzy jednak wątpili.
   Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idżcie więc i nauczajcie
   wszystkie narody, udzielając dni aż do skończenia świata im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
   wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

   Ujrzeli Go nagle i całkiem wyraźnie, tak jak ja. Niektórzy mieli wątpliwości, czy to On - ja nie miałam.
   A gdy Go zobaczyli, to spontanicznie oddali Mu pokłon i ja też oddaję. Z taką czcią kłaniali się tylko przed Bogiem a teraz przejęci słuchali Jego słów, jakimi dotąd nigdy nie przemawiał.: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi". Drodzy biskupi czytacie Ewangelię każdego dnia i sami sobie przeczycie. PRZECIEŻ SŁUGA NIE MA WŁADZY W NIEBIE I NA ZIEMI a Wy uczyniliście Go sługą!!! A TEN SŁUGA POSYŁA SWOICH APOSTOŁÓW I WAS TEŻ, NIE TYLKO DO JEDNEGO NARODU ALE NA CAŁY ŚWIAT, DO WSZYSTKICH NARODÓW. CIEKAWE - PRZEZ 2000 LAT KTO BY SŁUCHAŁ SŁUGI? APOSTOLOWIE MAJĄ UCZYĆ TEGO, CZEGO ON NAUCZAŁ A NIE TEGO CO NAUCZALI RABINI I ARCYKAPŁANI W JEROZOLIMIE.. On - pokonany, zabity - zwyciężył. Ojciec Niebieski Go wywyższył, a wy, którzy przed tym Ojcem stanienie uczyniliście Boga sługą!!! JAK WAM NIE WSTYD - PYSZNI ŚMIERTELNICY !!!
   Pan Jezus przekreślił swoją mocą ludzkie wyroki. a odchodząc obiecuje, że nie opuści Apostołów, że będzie z nimi, aby z nimi i w nich zwyciężać świat.

   Czego powinna nauczyć nas TAJEMNICA WNIEBOWSTĄPIENIA?
   Przede wszystkim Panu naszemu i Zbawicielowi należy się cześć i kult adoracji. Dlatego, gdzie trzeba - musimy mieć odwagę bronić tej czci należnej Bogu. Zawsze trzeba Boga słuchać bardziej niż ludzi. Bóg ma prawo wymagać więcej niż nam się wydaje.

   6 czerwiec 2011 r. EWANGELIA J16, 29-33

        (...) Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat>.


   ******************************************

        Myśli Ojca Pio na czerwiec:
                 Czyń dobro gdziekolwiek jesteś, aby każdy mógł powiedzieć: " TO JEST SYN CHRYSTUSA"

   ***************************************


   Panie Jezu - jak powinniśmy odczytywać Tajemnicę Fatimską?

   Pan Jezus:
                   "Dzieci Moje - do odczytywania znaków z Objawień powołałem Moich oddanych kapłanów, lecz nie wszyscy je rozumieją i nie wszyscy chcą rozumieć razem z Moimi pasterzami najwyżej postawionymi w kościele katolickim, czyli papieży. Pycha i zarozumiałość spowodowała, że nie chcą słuchać Objawień Moich i Matki Mojej, a każde z nich mówi o czasach obecnych, nadchodzących i aktualnych na dany rok. Moi kapłani, łącznie z najwyżej postawionymi wymagają od wszystkich posłuszeństwa a sami nie są posłuszni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, bo Moja Matka wykonuje wolę Mego Ojca przychodząc do was na ziemię.
   Moja Matka mówi do was od wieków - a kto Ją słucha?
   Tylko Mój wierny lud - ten z nizin - Moje oddane owieczki a hierarchowie Kościoła katolickiego, którzy powinni być Moi - unoszą się pychą, poddają się najgorszemu grzechowi a potem zdziwieni, że idą na wieczne potępienie. Komu więcje dano - od tego więcej się wymaga.
   - OPAMIĘTAJCIE SIĘ I NA KOLANACH WYPRASZAJCIE ŁASKI PRZEBACZENIA GRZECHÓW WASZYCH I WYNAGRADZAJCIE NA KOLANACH Z WIELKĄ UFNOŚCIĄ I WIARĄ.


   Jezus Chrystus Król".


   Panie Jezu - czy dobrze zrobiłam, że upomniałam pewnego młodego kapłana, który po odczytaniu Ewangelii zamiast wyjaśniać nam Pismo Święte w krótkiej homili, to siedział kilka minut w ciszy. Natomiast po udzieleniu nam Komunii Świętej znowu siedział - czyżby posługa Tobie tak bardzo go męczyła?

   Pan Jezus:
   "On i tak nie będzie słuchał Ciebie, bo za duże jest rozluźnienie w Kościele katolickim.
   Są wielkie, mówię - WIELKIE zmiany w Liturgii. Jestem spychany na"boki" - widzisz postawili swoje fotele, których nie - powinno tam być absolutnie. Fotele są dobre w domu a w Mojej świątyni nie mogą wytrzymać stojąc pół godziny?
   Moi święci kapłani parę godzin stali i klęczeli a w obecnej chwili dwadzieścia minut męczy kapłanów i muszą odpoczywać. Jezus - Kapłan".

   ************************************************************

   7 czerwiec 2011 r. EWANGELIA J 17, 1-11a

   W czasie Ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu rzekł:< Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. (...) A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. (...) Wszystko bowiem Moje jest Twoje, a Twoje jest Moje i w nich zostałem otoczony chwałą.(...) Pan Jezus mówiąc: "nadeszła godzina" czuje jej ciężar i wielkość. Całe Jego życie zmierzało ku tej godzinie, w której dokona się najwięcej. Obejmuje ona niesłychaną mękę, poniżenie, ukrzyżowanie, a równocześnie wywyższenie i uwielbienie. I teraz rodzi się uwielbienie, chwała i życie wieczne dla tych, którzy Go przyjęli.   KS. ARCYBISKUP DZIWISZ W 2006 R. NAKAZAŁ WPROWADZIĆ POSŁUGĘ POMOCNIKA "NADZWYCZAJNEGO" W UDZIELANIU KOMUNII ŚW. - KLIKNIJ
   Do coraz głębszego piekła się pchają.
   Jeden chętny do piekła ustalił Komunię św. na rękę, drugi zniósł post w Wigilię a trzeci wkłada w ręce świeckich Pana Boga.
   Oby świeccy chcieli być mądrzejsi i odmówili.


   >>KLIKNIJ<<
   POSŁUGA POMOCNIKA
   PANIE JEZU, CZY BĘDZIESZ MIAŁ DLA NICH NADZWYCZAJNE WYNAGRODZENIE?


   *****************************************************

   Panie Jezu - bardzo prosimy, abyś pomógł nam w Dziele Twojej Intronizacji. Widzisz sam, że bez Ciebie giniemy i nawet nie umiemy rozmawiać z pasterzami Twojego Kościoła. Duchu Święty - obdarz biskupów i proboszczów swoimi Darami.

   Pan Jezus:
   "Mój Kościół jest tak bardzo przesiąknięty liberalizmem i modernizmem, że cokolwiek dobrego i świętego jest atakowane przez ten Kosciół. Dlatego powiadam wam - przygotujcie się na ataki, na wielkie ataki na Mój Święty Kościół, którego bramy nigdy nie będą zdobyte przez Mojego wroga. Jam zwyciężył świat, grzech i śmierć.
   KTO ZE MNĄ ZBIERA - ŻYĆ BĘDZIE WIECZNIE. Tak wam dopomóż Bóg. Amen.
   "Jezus Król Wszechświata".

   *******************************************************

   Panie Jezu - zmartwione matki bardzo Cię proszą, pomóż ich dzieciom aby porzucili grzech nieczystości, ponieważ żyją bez Sakramentów Świętych.


   Pan Jezus:
   " Do wszystkich to samo mówię: NAWRACAJCIE SIĘ, PORZUĆCIE GRZECH, BO JAK PRZYJDZIE CZAS OCZYSZCZENIA I GDY KAŻDY Z WAS ZOBACZY OCZAMI BOGA SWOJE GRZECHY, TO DLA WIELU BĘDZIE ZA PÓŹNO. DLATEGO JUŻ OSTRZEGAM WAS - A CZYNIĘ TO Z MIŁOŚCI DO WAS - ŻE WIELU NIE WYTRZYMA TEGO WIDOKU I UMRZE Z ROZPACZY, Z ŻALU, I ZE ZROZUMIENIA TRAGEDII JAKA ICH CZEKA.
   Tak, tak Moje dzieci - nic nie dzieje się znienacka. O wszystkim was informuję przez oddane Mi osoby, które gotowe są życie za Mnie oddać w każdej chwili.
                       Jezus Sędzia Sprawiedliwy".


   *****************************************************

   Panie Jezu - nie możemy patrzeć jak bardzo atakują ostatnio ks.Piotra Natanka w polskiej telewizji, przedrzeźniają go, przeinaczają i zmieniają treści jego kazań. Ze "zdania" usuwają wyrazy, ośmieszają go. Ekipa polskiej telewizji weszła na posesję, przecież jego prywatną i filmowali nie pytając go o zgodę.


   Pan Jezus:
   "Nie mów: polskiej, bo gdyby była polska, to nie atakowałaby Polaka dla jego wyszydzenia. Tam pracują najemnicy i robią tak, jak ich pan każe im czynić. Atakowanie, perswazja i napaści nie pochodzą ode Mnie, tylko od Mojego wroga,
   Pamiętaj, Ja jestem Bogiem i też wyrzuciłem natrętów z Mojej świątyni. TEN KAPŁAN JEST MOIM UMIŁOWANYM KAPŁANEM GŁOSZĄCYM TYLKO PRAWDĘ W WASZYM ZAKŁAMANYM ŚWIECIE, W KTÓRYM GRZECH JEST TAK OBFITY, ŻE - ABY OCALIĆ TEN ŚWIAT, POTRZEBA TAKICH KAPŁANÓW PONAD STU.
   Gdziekolwiek spojrzę na ziemię, to widzę GRZECH, GRZECH, GRZECH.
   Grzech pychy, zarozumiałości. Grzech obżarstwa; grzech przekleństwa, samouwielbienia, zazdrości.
   KAŻDE PRZYKAZANIE BOŻE JEST ŁAMANE I NIEPRZESTRZEGANE.
   Ja potrzebuję armię takich kapłanów i to egzorcystów, bo potrzeby są wielkie. Wszyscy biskupi powinni taką rolę pełnić w Moim Kościele. Jeżeli nie pełnią roli egzorcystów - lekarzy dusz i ciał - nie są Moimi kapłanami i nie są godni tak nazywać się.
   Ja służyłem ludowi całą dobę i chodziłem do nich a biskupi czekają aby do nich przyjść, chociaż mają dobre środki poruszania się po okolicy.
   Od wszystkich kapłanów a szczególnie od tych wyżej postawionych wymagam, aby służyli ludności całą dobę, gdy taka jest potrzeba a jest, bo i szpitale są zapełnione ludźmi potrzebującymi pocieszenia.
   KAŻDY CZŁOWIEK, A TYM BARDZIEJ KAPŁAN BĘDZIE ODPOWIADAŁ NADE WSZYSTKO ZA TO, CO MÓGŁBY ZROBIĆ DOBREGO DLA BLIŹNIEGO A NIE ZROBIŁ TEGO. UKAŻĘ W DNIU ROZLICZANIA Z ŻYCIA - JAKIE ŁASKI BY OTRZYMAŁ GDYBY POSTĄPIŁ WEDŁUG SŁOWA MEGO, A PRZEZ TO, ŻE TAKI NIE BYŁ - UKAŻĘ MU CO STRACIŁ. TO JA JESTEM BÓG - SĘDZIA SPRAWIEDLIWY I DLATEGO POZWALAM WAM OBEJRZEĆ ICH DOŚWIADCZENIE PODCZAS SPOTKANIA ZE MNĄ W RÓŻNYCH PRZYPADKACH.
   Macie oczy a nie widzicie. Macie uszy a nie słyszycie.
   DRODZY MOI WSZYSCY KAPŁANI -- BĄDŹCIE ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA POCZĄWSZY OD CENTRUM CZYLI WATYKANU, W KTÓRYM JEST GNIAZDO ŻMIJ POCZĄWSZY OD PAPIEŻA JANA XXIII. NIESTETY, TO NAJBARDZIEJ PRZYKRE JEST DLA MNIE I DLA CAŁEGO NIEBA.
   Ponieważ żyjecie w czasach ostatecznych to mówię jasno i zrozumiale używając nazwisk i szczegółów.
   Jezus - Sędzia Sprawiedliwy".   Kilka dni temu byłam na Mszy Świętej w kościele Świętej Trójcy. W pewnym momencie ktoś ciągle wciskał w moje myśli pytanie, którego nie chciałam zadać, bo i po co?

   Panie Jezu - gdzie jest dusza Papieża Jana XXIII?

   Pan Jezus:
   "A gdzie ma być - w piekle".

   Pan Jezus powiedział to zdanie bardzo spokojnie i jakby głosem zrezygnowanym, obojętnym. Ja bardzo się przejęłam tym stwierdzeniem, ponieważ jest to nieprawdopodobne do uwierzenia. Nigdy nie interesowałam się papieżami ani innymi osobami, gdzie moga być po śmierci, bo to nie moja sprawa. Lecz po usłyszeniu tak tragicznej wiadomości zainteresowałam się tym papieżem i odszukałam informacji o nim. W internecie różnie o nim piszą, ale niepochlebnie też. Jest także wiadomość, że jest papieżem"błogosławionym" przez Jana Pawła II. Zapytałam jeszcze raz za kilka dni.

         Panie Jezu - czy powinnam podawać tę tragiczną wiadomość na stronie i jakie jest tego werdyktu uzasadnienie?

   Pan Jezus:
   " Dziecko - mało który papież jest w Niebie.
   POWIEDZIAŁEM - TRZEJ OSTATNI PAPIEŻE SĄ W NIEBIE, BO BYLI ZAMORDOWANI.
   Dla Mnie nie jest ważny sposób wykonywania czynności. Dla Mnie jest ważna nawet powstająca myśl o morderstwie. Tak, to prawda -
   PAPIEŻ JAN XXIII BYŁ NAJBARDZIEJ WINNY W HISTORII MEGO KOŚCIOŁA, PONIEWAŻ
   OTWORZYŁ DRZWI MOJEMU WROGOWI DO TAJEMNIC MEGO KOŚCIOŁA.
   MÓJ KOŚCIÓŁ POWINIEN BYĆ PRAWDĄ I TYLKO PRAWDĄ A TEN PAPIEŻ UCZYNIŁ WIELE SPRAW I TEMATÓW TAJEMNICAMI, KTÓRYCH NIE POWINNO BYĆ. Papieże powinni pytać a jeżeli nie pytają z różnych powodów, to powinni wsłuchiwać się w Mój głos, który powinien być ich głosem. OD CZYNNOŚCI, KTÓRE UCZYNIŁ PAPIEŻ JAN XXIII ROZPOCZĘŁY SIĘ PRZEŚLADOWANIA MOICH WIERNYCH KAPŁANÓW I LUDU BOŻEGO MI ODDANEGO. Prześladowaniem nazywam zmuszanie Mojego wiernego ludu do hańbienia Mnie i lekceważenie Moich poleceń i zasad. Zrobili ze Mnie miernotę na Krzyżu, nie mogącego zejść z niego. UCZYNILI MNIE SŁUGĄ NIE MAJĄCĄ WŁADZY BOSKIEJ ANI KRÓLEWSKIEJ.
   Wszyscy posłuszni - nieposłusznym papieżom przyczyniają się do ogólnej sytuacji na świecie jaką jest chaos, uwielbianie człowieka i ignorowanie spraw Bożych a nade wszystko przeciwstawianie się Dziesięciu Przykazaniom Bożym i Dwu Przykazaniom Miłości.
   TO WSZYSTKO BĘDZIE I JUŻ JEST POLICZONE TYM, KTÓRZY SĄ PRZECIWNI MOIM OBJAWIENIOM I MATKI MOJEJ.
   Objawienia z Nieba służą wam ludziom a My mówimy w dalszym ciągu o grzechach.
   To nic nowego dla świata, lecz ludzie spragnieni są głosu Boga, który jest coraz częściej zamykany od czasów papieża Jana XXIII.
   To ile osób nikczemnie grzeszyło po wdarciu się do Watykanu Mojego wroga za jego panowania?
   TAK - NAZWAŁEM JEGO PONTYFIKAT - PANOWANIEM - BO UCZYNIŁ NAJGORSZY GRZECH - USTĄPIŁ MOJEMU WROGOWI I ZMUSIŁ DO TEGO INNYCH. SOBÓR NIE BYŁ KONIECZNY !!!
   Praca kapłanów od tego papieża rozdzierała i nadal rozdziera Moje rany. A polecenia Mojej Matki z Fatimy niepotrzebnie schował - zamiast wdrażać je w życie. GRZECH RODZI GRZECH, a pycha tego świata, do którego należą wszyscy rządzący świeccy i religijni - powoduje wojny i kataklizmy. Opamietajcie się, powracajcie do Moich świętych ołtarzy, bo wieczność jest wieczna.
   CZEKAM NA ZAŚLEPIONYCH AŻ PRZEJRZĄ I NIECH MODLĄ SIĘ O ŚWIATŁO, PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO. Jezus - Pan - panów i Król - królów i Król Chwały".
   Napisz jeszcze Mieczysławo, że: POLSKI SANHEDRYN NIECH NIE OBRAŻA MNIE WIĘCEJ, BO KAŻDY MUSI UMRZEĆ I KAŻDY STANIE PRZEDE MNĄ - KRÓLEM, ALE NIE KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ PATRZEĆ MI W OCZY, BO ŻAŁOŚĆ NA PEWNO PRZYJDZIE, LECZ ZA PÓŹNO I POWIEM IM:
   NIE ZNAM WAS - JAK DO WIELU PYSZNYCH KAPŁANÓW. OD KAŻDEGO WYMAGAM POKORY, TAKIEJ SAMEJ OD KAŻDEGO. NA OSĄDZANIU WASZYCH GRZECHÓW NIE BIORĘ POD UWAGĘ STANOWISKA PRACY, WYKSZTAŁCENIA ANI STANU MAJĄTKOWEGO. KAŻDY STANIE PRZEDE MNĄ NAGI TYLKO Z KSIĘGĄ ŻYCIA. A POLICZONA JEST NAWET MYŚL DOBRA I MYŚL ZŁA. POLICZONE JEST NAWET TO, CO MOGLIBYŚCIE ZROBIĆ DOBREGO A NIE ZROBILIŚCIE Z RÓŻNYCH POWODÓW.
   Uważajcie, rozważajcie i badajcie a nade wszystko proście Ducha Świętego o pomoc w waszym życiu, bo to ON nadaje sens wszystkiemu. Tak wam dopomóż Bóg.
   Jezus Chrystus - Król Świata i Wszechświata".


   W książce "OSTRZEŻENIE Z ZAŚWIATÓW" jest fragment o papieżu Janie XXIII

   JAN XXIII I SOBÓR


   18 czerwca 1977 r.

   E.: Egzorcyści B.: Belzebub

   E.: W Imię Najświętszej Maryi Panny... powiedz nam prawdę!

   B.: Jan XXIII zaczął swój pontyfikat w 1958 r.; ten Jan, on nie był bardzo inteligentny, nie był także wysoko wykształcony. O tym nie chcielibyśmy mówić.

   E.: Ale teraz jest przecież wysoko w niebie?

   B.: Ach! Ona (wskazuje w górę) chciałaby, abyśmy powiedzieli coś o nim i o tym przekl... Soborze, ale tego właśnie nie chcemy! Wy sobie mówcie o wszystkim, tylko nie o Soborze, bo to jest trudny temat, idźcie sobie po prostu starą, zwyczajną drogą.

   E. W Imię... mów tylko to, czego chce Najświętsza Maryja Panna!

   B.: Ach Ta, chce właśnie za wiele, właśnie za wiele (jęczy).

   E. Powiedz, czego Ona chce...

   B.: W 1958 zaczął Jan swój pontyfikat, można by powiedzieć, że było to tylko chwilowe rozwiązanie, w każdym razie on został papieżem. Był on pobożny i chciał dobrze, myślał dobrze, chociaż nie zawsze mu to wychodziło, to co sobie zaplanował. W każdym razie zwołał sobór, lepiej by było gdyby tego nie uczynił.

   E.: Z jakiego punktu widzenia, “lepiej żeby tego nie uczynił?" W Imię... mów!

   B.: Z punktu widzenia Tych tam z Góry (wskazuje w górę)

   E.: Powiedz prawdę, w Imię...! B.: Nie chcemy tego mówić, nie chcemy mówić kazań.

   E.: Czy było to z punktu widzenia tych tam z dołu?

   B.: Dobrze, było to mianowicie tak: Tam u Góry (w Niebie) nie było zaplanowane, aby później dziecko zostało wylane razem z kąpielą. Tego Ci tam u Góry, nie zaplanowali (wskazuje w górę). Ale tak, jak się teraz sprawa przedstawia, byłoby naprawdę lepiej, aby Sobór nie został zwołany (nie odbył się). Można by powiedzieć, że naprawdę były sprawy, które wymagały reformy, ale tak się teraz sprawa przedstawia — dziecko zostało wylane razem z kąpielą, tak, że te brudy (posoborowa) diabeł wie jak daleko, jak długo mogą płynąć... A przede wszystkim w wannie nie pozostało nic, jak tylko brud i gnój — po tym dziecku, które tam było. — Byłoby więc lepiej...

   E.: Czy myślisz tu o Kościele Świętym?

   B.: Tak o Kościele Świętym i przede wszystkim o Soborze. Z tym Soborem popełniono bardzo wielki błąd. Myślę, że Papież Jan nie darmo mówił na łożu śmierci (przerywa) On by się jeszcze dziś przewrócił w grobie, gdyby wiedział, jak się ta sprawa dziś przedstawia!!!

   E.: Czy on tego nie wie?
   106

   B.: Naturalnie wie on o tym, dojrzał to już na łożu śmierci, że nie było bardzo sensowne, zręczne, praktyczne. Wtedy było już jednak o wiele za późno. On nie wiedział, że ten Sobór będzie miał tak niszczące, rwące, burzące, straszne skutki, jakich jeszcze nigdy nie było. On myślał, że robi dobrze. Miał on dobrą wolę i myślał, że czyni wszystko dla dobra Kościoła. Chciał coś zreformować, co naprawdę powinno było być zreformowane. Czy on mógł wiedzieć, że później ci kardynałowie, ci imitowani (nieposłuszni), a nie ci dobrzy wyrwą mu berło z ręki i przewrócą, przekręcą wszystko w tak straszny sposób. Czy on mógł o tym wiedzieć? Czynił on to z dobrą wolą i dostał się także do nieba, w każdym razie został uratowany.

   E.: W Imię... mów prawdę i tylko prawdę!

   B.: On był pokorny i prawy, nie był on jednak za nadto zdolny (nie miał zanadto wielkiego talentu) W tym czasie powinien był być wybrany właściwie taki, który byłby wysoko uzdolniony i potrafiłby rządzić Kościołem, a berłem wywijać w ten sposób, aby berło to nie było tylko malowane (fikcję, imitację). To spostrzegł on jednak za późno!!! Ale patrząc na całość (całościowo) było to jednak w planie (dopust Boży) Tych tam u Góry (wskazuje w górę), ponieważ Pismo (święte) i wszystko musiało zostać wypełnione... Było to wszystko w Ich planie (dopust Boży), ale dla tych tam u Góry jest to przykry widok, jak ta sprawa (“odnowy" posoborowej) się dziś przedstawia.

   E.: W Imię Ojca... Mów nadal prawdę!

   B.: Na łożu śmierci gorzko go to bolało, kazał więc przywołać niektórych ze swych poufnych, albo takich, o których sądził, że są mu oddani, i powiedział im, że chciałby zawołać do świata: . “Obym był jednak nie zwoływał tego Soboru! Widział on, jak straszne skutki przyniesie ten Sobór, ale nie mógł już jednak nic uczynić! Kiedy znalazł się na łożu śmierci, nie mógł już nic więcej uczynić, aby to wszystko cofnąć, odwrócić. Temu tam u Góry (wskazuje w górę) mógłby jeszcze w tej sytuacji tylko powiedzieć: Boże odpuść mi, bądź mi miłosierny, daruj, że to zrobiłem. Inni, ci pozornie poufni (przyjaciele) powinni przecież być tak dobrzy — o dla Boga! — i udostępnić tę wiadomość światu i następnemu papieżowi, (co Jan XXIII mówił na łożu śmierci o Soborze, że trzeba go zawiesić). E.: Mów prawdę, i tylko to, czego chce Najświętsza Maryja Panna! B.: Ale jego udani poufni (przyjaciele) myśleli: — Ach ten jest już na łożu śmierci. Nie jest w pełni władz umysłowych (bredzi, ma gorączkę). Nie można odwołać raz zwołanego Soboru, nie można być chorągiewką, która ukierunkowuje się wedle tego jak zawieje wiatr itd. Sobór ten nie miał już żadnej kierownicy i hamulca, którą można by nim umiejętnie pokierować, względnie zatrzymać. W tym czasie (w międzyczasie) sprawy zaszły już tak daleko, że nie można było już nic uczynić. Ster został urwany. Kierownica została właśnie urwana ze śmiercią Jana XXIII. Naturalnie, my demoni mieliśmy także w tym swój udział. Staraliśmy się wyciągnąć korzyści z nadarzającej się okazji, owoce z tego wszystkiego. Czyniliśmy naturalnie wszystko, aby to nie mogło już zostać zatrzymane. (Aby Sobór nie był przerwany). Dlatego macie także te rwące i niszczące jak wezbrane górskie potoki skutki: niezgody, sprzeczności i diabeł wie, co jeszcze do tego. Ci jego poufni
   107
   (przyjaciele) myśleli, że ma on (Jan XXIII) zwapnienie, sklerozę, lub coś podobnego. Przecież w późnej starości o to nietrudno. Kto wie czy on nie jest między innymi chory także na sklerozę i nie wie, co mówi, chcąc odwołać Sobór. Ci poufni (przyjaciele) powiedzieli między sobą, że w żadnym wypadku, nie może się to, co on mówił o tym wstrzymaniu Soboru — przedostać na świat. Teraz już doszło tak daleko, te różne współzależności, wszystko tak omotane i poplątane, usidlane, jak ptaszek w sidle.


   E.: W Imię...! mów nadal prawdę!

   B.: Następnie przyszedł papież Paweł VI, inteligentny i uzdolniony, ale w jaki sposób miał powstrzymać albo odwołać to co poprzedni namotał. Poza tym Paweł VI z początku narobił także faktycznie błędów. Nie wiedział on o tym, co Jan XXIII powiedział na łożu śmierci. Spostrzegł się później, ale było już za późno. W każdym razie nie zrealizował tego ku swej wielkiej szkodzie. Podjął on nawet kroki, które jeszcze doprowadziły do upadku. Jego urzędowanie trwa już około 14 lat, a te 14 lat były dla niego straszne. Dojrzał on wkrótce, że to co Sobór postanowił jest pustoszące, ale za późno. Dojrzał on już dawno swoje błędy, już przed latami, ale pomimo tego było już za późno. Kroczy on także teraz straszną drogą, drogą męczennika, jak to już musiały powiedzieć przede mną inne demony, że nie może on już więcej uczynić, w tej strasznej sytuacji, jak to teraz jest i jakie prądy wieją i porywają... O tych to porywających prądach (posoborowych) mówi się dziś, właśnie, jako że to wszystko jest z inspiracji Ducha Świętego; choćby na przykład to, że ten fałszywy (sobowtór) przyjmuje dyplomatów i polityków, jak mu właśnie przyjdzie do głowy, albo jego kardynałów, wtedy świat mówi: W każdym razie świat, który winien być wiernym papieżowi: “Duch Święty powiał, to pochodzi z Ducha Świętego, (co mówił “papież"). Większość ludzi nie wie jednak, że to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym... Teraz już nie chcemy nic więcej mówić.

   E.: Czy nie chcecie już więcej mówić? Belzebubie, ty jednak nie powiedziałeś jeszcze wszystkiego, co miałeś powiedzieć: Czy Sobór kierowany był przez Ducha Świętego, albo nie? W Imię... powiedz prawdę!

   B.: Z początku był, chwilowo obecny, ale już wtedy nie całkiem zawsze.
   Panie Jezu - w dalszym ciągu ludzie przysyłają do mnie listy, że to niemożliwe, żeby papeż Jan XXIII był umieszczony w piekle, ponieważ jakieś są

   przekazy z Nieba, że on jest w Niebie. Ja naprawdę nie umiem sobie poradzić. Wierzę tylko w Twoje SŁOWO Panie nasz.

   Pan Jezus:

   " Jan XXIII jest w piekle - ile razy mam wam mówić?

   Jego żal na łożu śmierci był niewspółmiernie małym porównaniem z jego winą i konsekwencjami jego wcześniejszyh decyzji. Na łożu śmierci to prawie

   każdy żałuje, ale on zachowywał się jak niegrzeczne dziecko i niestety już niczego nie zdołał naprawić a konsekwencje jego grzechów cały czas rozwijają

   coraz bardziej i ogarniają cały świat.

   GRZECHY JEGO SĄ WIELCE ZŁOŻONE.

   Mało który papież chciał wsłuchiwać się w Mój cichy głos, nawet wasz papież zapominał się a był otoczony wielką ilością Moich wrogów. Natomiast obecny papież to już nie mogę zliczyć ilu ma wrogów.

   DLATEGO MÓDLCIE SIĘ NIEUSTANNIE W INTENCJI OBECNEGO PAPIEŻA BENEDYKTA, BO OTOCZENIE JEGO JEST

   WIELCE NIEBEZPIECZNE DLA CAŁEGO KOŚCIOŁA MOJEGO.

   NIEDŁUGO ZDRŻĄ MURY WATYKANU OD KONSEKWENCJI GRZECHÓW JANA XXIII.

   Moja boleść jest wielka i jak napisałaś Mieczysławo, to od każdego papieża powinna wyjść inicjatywa ukoronowania Mnie na KRÓLA ŚWIATA

   Wszyscy ludzie mego Kościoła za bardzo mocno żyją sprawami tego świata ziemskiego.

   GDYBYM ZOSTAŁ KRÓLEM TO BYM PRZECIEŻ POMAGAŁ WSZYSTKIM, BO PRZYSZEDŁEM NA TEN ŚWIAT

   WŁAŚNIE ABY POMAGAĆ, NAWRACAĆ I ZBAWIAĆ.

   Oj, Moje biedne i zagubione owieczki - nie macie Bożego pasterza ani w Polsce ani w innych krajach.

   JEZUS CHRYSTUS - KRÓL WASZ.   KTO ROZBIJA KOŚCIÓŁ?
   JUŻ KATARZYNA EMMERICH PISAŁA, ŻE NA 10 OSÓB - 7 BĘDZIE JUDASZAMI !!!

   TO JEST TEN CZAS, W KTÓRYM ŻYJEMY !!!

   PO ZNAKACH POZNACIE --------- KTO ROZBIJA KOŚCIÓŁ


   - a znaki są aż nader widoczne - Hańbiąca Boga - Beskidzka Droga Krzyżowa poświęcona przez biskupa i pobłogosławiona przez kardynała !!!
   - nagroda 100.000 dol. dla osoby imiennie wymienionej, czego nigdy nie było w kościele katolickim; kapłana powinno cechować ubóstwo !!!
   - proboszczowie, ani biskupi nie chcą wizerunku CHRYSTUSA KRÓLA w kościołach, bo przecież masoni nie uznają Chrystusa Króla. Oni sobie z Niego zrobili sługę.

   ===============================================
   SAMI POZNACIE KTO MA RACJĘ?
   ZAPROPONUJCIE PROBOSZCZOWI I BISKUPOWI ABY UMIEŚCIŁ OBRAZ CHRYSTUSA KRÓLA ......jeżeli odmówi, to będziecie wiedzieli, że nie jest Jezusowy !!!

   KOCHANI POLACY,

   W mediach ostatnio nasiliły się głosy kpiny i krytyki wobec ks. dr hab. Piotra Natanka. Powodem tych wyszydzeń na wielu forach internetowych i w telewizji (program Szymon Majewski show) było zamieszczenie na nich wyjętego z kontekstu fragmentu kazania ks. Piotra, w którym ks. Piotr wypowiadał się głównie na temat dzisiejszych subkultur młodzieżowych oraz że prowadzą głównie do złego. Nie jest to nowość, to oczywiste że, od muzyki satanistycznej (jak np. black metal) nie daleko do satanizmu, od subkultury "punk" nie daleko do upijania się winem a od np strojenia się i dyskotek już tylko kilka kroków do niechcianej ciąży. Kazanie to zostało wyśmiane i mocno skrytykowane.

   Jeśli Polska się nie opamięta, przepadnie jak pył. Grzech podnosi się do rangi zabawy, zaciera się granice między dobrem, a złem. Dzieją się już takie sytuacje, które mają bardzo mocno destrukcyjny wpływ na nas samych i na Polskę.

   Ks. Natanek, ten który próbuje ratować nasza Ojczyznę od wszelkiej zguby, zostaje wyśmiewany. Człowiek, który wytyka wiele błędów kościoła, zostaje wzgardzony na oczach całej Polski, za to, że zło nazywa złem, kłamstwo nazywa kłamstwem. Czy ks. dr hab Natanek nie mylił się co do sytuacji Kościoła w dzisiejszych czasach? Czy dość jasno nie wypowiedział się na temat MASONERII w Kościele i jej działalności niszczącej? Zobaczcie co napisała osoba z Brazylii w korespondencji do Księdza Natanka, gdzie fragment został zamieszczony na stronie internetowej www.piotrnatanek.pl

   "Witam! Piszę z Brazylii. Pewnie nie ma szansy, aby przekazać ks. Natankowi wiadomości ode mnie, dlatego króciutko tylko chciałabym napisać, że jeśli chodzi o KK na południu Brazylii, to sprawa b. smutno się rysuje. Wszystko, co mówi ks. Natanek zgadza się z nasza brazylijską rzeczywistością. Kościołem rządzi masoneria, która działa tutaj jawnie i jest b. popularna. Sympatyzują z nią księża i biskupi. Ks. Natanek w jednym z listów pisał o rozbiorce Kościoła - dokładnie tak się u nas dzieje - cegła po cegle. Temat rzeka...w każdym bądź razie, może się śmiać z tego księdza cały świat, ale ci, którzy mają jakiś zmysł obserwacji i są w miarę spostrzegawczy, zauważa, że ten człowiek nie kłamie. Pomodlę się dziś w intencji ks. Natanka. Szkoda, że swoi go odrzucili..."

   A oto potwierdzenie tych słów i tego przed czym przestrzegał Ks. Natanek i wielu papieży:

   ***KLIKNIJ***
   BISKUP DOSTAŁ MEDAL OD MASONERII

   Jak czytamy na blogu brazylijskiej masonerii, Bp Bernard "Dino" Marchió, ordynariusz Caruaru, został w 2009 r. odznaczony Medalem za Zasługi dla Masonerii. Delegacje lóż masońskich wzięły udział we Mszy świętej (!) w katedrze (!!!) w Caruaru. Dla ciekawości - podajemy nazwy tychże pogańskich sekt: Humanizm i Obowiązek, Postęp i Humanizm, Nadzieja ze Wschodu, 25 Grudzień, Robotnicy i Rycerze Siedmiu Cnót, 13 Maj, 24 Czerwiec, Trzecie Tysiąclecie, 20 Kwiecień, Światło z Ororuby, Dolina Ipojuca, Sekret, Prawda, Alfa Centauri, Praca i Pewność...

   Jak czytamy na masońskiej stronie, po zakończeniu Mszy świętej, W.:M.:Carmo Antônio Ferreira wygłosił z ambony laudację na cześć biskupa oraz wręczył mu Medal za Zasługi dla Masonerii w Pernambuko. Biskup grzecznie podziękował, a następnie wszystkim zebranym udzielił błogosławieństwa w imię... Wielkiego Budownika Wszechświata, które masoni przyjęli z radością i zrozumieniem. Tłum.:R.X.

   Cóż bowiem ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Belialem lub wierzącego z niewiernym? (II Kor 6,14-15) …

   W swej encyklice Humanum genus, papież Leon XIII napisał: "Istnieją na świecie rozmaite sekty, które choć różnią się między sobą nazwą, obrzędami, formą, pochodzeniem, podobne są do siebie i zgadzają się ze sobą co do analogicznych celów i podstawowych zasad. W istocie zaś są one identyczne z wolnomularstwem, które jest dla wszystkich innych jakby centralnym punktem, z którego się wywodzą i do którego powracają...". Dalej, w liście z 8 grudnia 1892 roku skierowanym do Włochów, papież Leon XIII pisze: "Pamiętajmy, że chrześcijaństwo i masoneria są absolutnie nie do pogodzenia, do tego stopnia, że związanie się z jednym oznacza oddzielenie od drugiego. A zatem, demaskujmy masonerię jako wroga Boga, Kościoła i naszej Ojczyzny"

   Czy jeszcze mało przykładów sprzeciwu wobec słów papieża? Ich jest tysiące. Wydaje się niewinna rzecz, a bardzo tragiczna w skutkach.

   KOCHANI POLACY, NARODZIE POLSKI, WSZYSCY ODWIEDZAJĄCY STRONĘ WWW.ECHOCHRYSTUSAKROLA.org!!!

   Módlcie się dużo za Ojczyznę, zamawiajcie Msze Święte o INTRONIZACJĘ Chrystusa na Króla Polski! Wysyłajmy pouczenia do biskupów, proboszczów, zakonów, komu możemy przekazujmy adres strony internetowej www.echoChrystusaKrola.org. Informujcie napotkane osoby i księży, że są jeszcze dzisiaj osoby, które mają stały przekaz z Nieba. Mówcie o przyszłości Polski. Bez Boga nie damy rady! Niech Bóg nas obroni przed zbliżającą się wojną! Niech NARÓD USŁYSZY PRAWDĘ I UWIERZY! Działajmy! Czas nagli! Czas Intronizacji nadchodzi! "student - M".


   ************************************************
   KOSMETYKI

   Sent: Wednesday, May 11, 2011 12:45 PM
   Subject: kosmetyki

   Toksyczne kosmetyki, prof. Dorota Majewska

   Dziś krotko o toksycznych kosmetykach dla dorosłych i dzieci. Wystarczy pójść do byle jakiego lub ekskluzywnego sklepu z kosmetykami w Polsce i poczytać skład kremów i innych smarowideł do ciala dla dorosłych i dzieci, a także past do zebow, antyperspirantow etc., żeby się przekonac o powszechnosci toksycznych kosmetykow w Polsce. Praktycznie wszystkie kremy (także te najdrozsze) zawieraja w sobie znaczne ilosci rozmaitych toksyn, zupelnie tam niepotrzebnych, takich jak: akrylamid, aluminium, dwutlenek tytanu. Trzeba pamietac, ze skora wchlania te skladniki i zatruwaja one caly organizm.
   Akrylamid jest neurotoksyczny, hepatotoksyczny i renotoksyczny oraz rakotworczy, aluminium to silna neurotoksyna, która uposledza inteligencje, sprzyja demencji i rozwojowi choroby Alzhemera oraz poteguje toksyczne dzialanie rteci, dwutlenek tytanu uszkadza DNA i dziala rakotworczo. Dlaczego te toksyczne skladniki znajduja się dzis w prawie wszystkich kosmetykach, a kiedys ich nie było? (Sa to technologie spowadzone z zachodu). Nie spelniaja one zadnej pozytecznej kosmetycznej roli, jedynie szkodza. Może spelniaja role smieciowych wypelniaczy, a może trzebaby siegnac to teorii spiskowych, żeby to wytlumaczyc. Nie mniej jest pewne, ze codzienne stosowanie kosmetykow z tymi składnikami chronicznie zatruwa i niszczy organizm. Szczegolnie zagrozone sa plody u matek, które stosuja takie kosmetyki, oraz niemowleta.
   Dlatego należy bardzo uwaznie czytac wszystkie etykiety na kosmetykach i nie kupowac tych, ktore zawieraja te trujace skladniki. Również olej mineralny (z ropy naftowej, podstawowy skladnik kremow i olejkow do skory), przyspiesza starzenie skory i dla niemowlat może być toksyczny. Czym się wiec smarowac? W Polsce sa duze trudnosci ze znalezieniem bezpiecznych kosmetykow. Sprawdzilam to. Powinny być one zrobione ze skladnikow spozywczych, a wiec na bazie olejow roslinnych.
   Na zachodzie popularne jest maslo orzecha shea bez dodatkow, plastykow, aluminium etc. – bardzo dobre jako krem kosmetyczny. Jeśli nie znajdziecie Panstwo naturalnych kosmetykow, to bezpieczniej natluscic skore oliwa, jak starozytni Grecy, czy nawet maslem. Szczegolnie dotyczy to kobiet w ciazy i niemowlat. Z mydel należy stosowac tylko najprostsze, wyprodukowane staroswiecka metoda bez dodatkow plastykow i dwutlenku tytanu. Pozdrawiam, DM (otrzymane mailem od jednego z korespondentów pani profesor)


   Nadchodząca tyrania
   kwiecień 30th, 2011 Po polsku

   -szukam-

   The coming Tyranny http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/04/coming-near-future-tyranny.html
   9.04.2007 tłumaczenie Ola Gordon

   Z raportu brytyjskiego rządu: “Broń biologiczną można wykorzystać do zwalczania przeludnienia” (co to jest ?!!). Raport Ministerstwa Obrony przedstawia koszmarną wersję NWO, czystek etnicznych, wojny klasowej, czipów mózgowych do 2035 roku.

   Jawi nam koszmarne społeczeństwo przyszłości, w którym ludzkość zmusza się do akceptacji czipów instalowanych w mózgu, imigracja i urbanizacja dewastuje społeczności, trwa wojna klasowa, a broń biologiczna i neutronowa wykorzystywana jest do walki z przeludnieniem. Centrum Rozwoju, Koncepcji i Doktryn Ministerstwa Obrony opracowało dokument krystalizujący „ramy przyszłej strategii”, za którą prawdopodobnie staną siły zbrojne Wielkiej Brytanii, jak mówi raport opublikowany w dzisiejszym londyńskim The Guardian.

   Ponieważ każde umyślne działanie rządu i przemysłu ma na celu realizację tej przyszłości, powinniśmy dokument ten uważać za plan strategiczny, a nie ostrzeżenie przed tym, co nadejdzie.

   Raport przedstawia, jaki będzie świat za niespełna 30 lat i stanowi „analizę kluczowych zagrożeń i wstrząsów” stojących przed planetą. Prognozy te obejmują:

   - Rozwój broni neutronowej, która niszczy organizmy żywe, a nie budynki i „jest idealną bronią służącą do ekstremalnych czystek etnicznych w coraz bardziej zaludnionym świecie.” Taka broń byłaby rozpraszana za pomocą bezzałogowych dronów i doprowadziła by do „zastosowania zabójczej siły, bez ingerencji człowieka, która stawiała by przed nami ważne kwestie prawne i etyczne.”

   - W ciągu 30 lat standardowe wszczepianie chipów do mózgu wszystkim obywatelom w krajach rozwiniętych.

   > - Masowy bunt klasy średniej krajów rozwiniętych, jako reakcja na szaleńczą imigrację, problemy z biedotą miejską i rozpad porządku społecznego.

   - Odrodzenie marksizmu jako religii zastępczej w czasach rosnącego moralnego relatywizmu.

   - Niekontrolowana globalizacja, która skutecznie skończy z państwem narodowym i doprowadzi do wojen między systemami wierzeń terytorialnych, a nie kraju z krajem.

   - Gwałtowny spadek populacji białych Europejczyków przy 81% wzroście populacji Afryki sub-saharyjskiej i 132% wzroście populacji na Bliskim Wschodzie .

   - Endemiczne bezrobocie, niestabilność i zagrożenie dla porządku społecznego w wyniku wzrostu liczby ludności.

   - Pojawienie się „koalicji terrorystycznej”, sojuszu systemów ideologicznych, które sprzeciwiają się państwu, od ekologów do „ultra-nacjonalistów” i pozostałości ugrupowań religijnych.

   Z tego raportu wynika jasno, że każda polityczna lub religijna grupa, która wyrazi sprzeciw wobec dyktatorskiego i ateistycznego programu państwa, będzie kolektywnie demonizowana jako terroryści i przeznaczona do likwidacji i czystek etnicznych.

   Jest to ten NWO, który establishment starał się stworzyć, żeby umożliwić szerzącą się imigrację, wykorzystując postęp technologiczny do zniewolenia nas, rozpoczynając niekończącą się wojnę i kształtując kurs historii, by zbudować planetę-więzienie.

   Elity celowo ukierunkowują wydarzenia na świecie i angażują się w wojnę psychologiczną, aby osiągnąć tę samospełniającą się apokalipsę. Nie cofną się przed produkcją scenariusza czasów ostatecznych, podobnych do opisanego w Objawieniach; bez znaczenie jest czy wierzysz w Biblię, czy nie: nasza przyszłość jest w rękach maniakalnych psychopatów, którzy postanowili zniszczyć ludzkość.

   Za każdym razem, kiedy badamy rządowe białe księgi i dokumenty strategiczne, RAND, PNAC czy innych większych „think tanków”, spotykamy się z obsesją redukcji populacji poprzez przerażające akty czystek etnicznych. W tym przypadku plan nie jest nawet ukrywany pod płaszczykiem walki z terroryzmem i jasno sugeruje, że ??państwa będą wdrażać broń masowego rażenia, aby wymazać olbrzymie skupiska ludzkości, a zwłaszcza tych, którzy wyrażają sprzeciw wobec poczynań rządu.

   „…. Zaawansowane formy walki biologicznej, które mogą eliminować ściśle określone genotypy, mogą przekształcić ją ze sfery terroru w narzędzie politycznie użyteczne.”

   Kto napisał te słowa we własnym dokumencie strategii? Naziści? Reżim Pol Pota?

   Nie, byli to Paul Wolfowitz, Dick Cheney, William Kristol, Donald Rumsfeld i reszta neo-konserwatywnych współpracowników, tworzących projekt dla Nowego Amerykańskiego Wieku – ideologicznych ram administracji Busha.

   Armed Forces Journal, tuba kompleksu militarno-przemysłowego, w ubiegłym roku [2006] opublikowała plan strategiczny zupełnie przerysowujący granice Bliskiego Wschodu, stworzony przez emerytowanego majora Ralpha Petersa.

   Dokument mówi o maksymalnej cenie ropy, ekonomicznym krachu w 2008 roku i globalnym ociepleniu, jako przyczynach chaotycznej konwergencji wymagającej trudnych działań w imieniu rządu.

   „Aha, i jeszcze jeden mały brudny sekret w 5.000 lat historii” – pisze Peters - „czystki etniczne odnoszą skutek.” „Nie będzie pokoju. W każdej chwili, przez resztę naszego życia, na całym świecie będzie wiele konfliktów w zmieniających się formach. Gwałtowne konflikty będą dominować na pierwszych stronach gazet, ale walki na polu kultury i gospodarki będą stabilniejsze i ostatecznie bardziej zdecydowane. Rolą sił zbrojnych USA będzie de facto utrzymywanie świata bezpiecznym dla naszej gospodarki i otwartym na atak naszej kultury. W tych celach będziemy dokonywać sporo zabijania.”

   Czystki etniczne są również popularne w środowisku naukowym, które opowiada się za programem eugeniki na masową skalę, „zabijania” ludzkości do liczby łatwej do kierowania. Jednym z takich przykładów jest dr Erik Pianka, który znalazł się w nagłówkach gazet w ubiegłym roku, gdy wygłosił przemówienie do Teksańskiej Akademii Nauk, w którym apelował o eksterminację 90% ludności poprzez przenoszący się drogą powietrzną wirus ebola. Zdecydowana większość słuchaczy, studentów, naukowców i profesorów, zerwali się na nogi i wiwatowali, gdy Pianka nazwał ludzkość bakterią, która musi zostać wyeliminowana.

   Podobne opinie powtarzają tacy ludzie jak książę Filip, który w przedmowie do swojej książki z 1986 roku „If I Were an Animal” [Gdybym był zwierzęciem], napisał: „Jeśli zostanę zreinkarnowany, chciałbym powrócić jako śmiertelny wirus, by wnieść coś do rozwiązania przeludnienia.”

   „Najprostsza odpowiedź jest taka, że ??populacja świata powinna wynosić około 2 mld, a mamy teraz około 6 mld,” powiedział magnat medialny Ted Turner w E Magazine, publikacji dla ekologów.

   Turner poszedł nawet dalej w rozmowie z czasopismem Audubon: „Całkowita populacja świata wynosząca 250-300 mln ludzi, 95% spadek w porównaniu z dzisiejszym, byłaby idealna.”

   W wywiadzie z UNESCO Courier, w 1991 roku, Jacques-Yves Cousteau, słynny producent filmowy, laureat nagrody Emmy, który stał się symbolem ruchu ekologicznego powiedział: „To straszne, ale muszę to powiedzieć. Populacja świata musi być ustabilizowana, a żeby to zrobić, musimy eliminować 350.000 osób dziennie.”

   Światowa elita i kompleks militarno-przemysłowy już zdecydowały o dokonywaniu ludobójstwa przez czystki etnicznie populacji świata zredukowanej do poziomu, którą będzie łatwiej kontrolować i zniewolić.

   Jest to ostateczna gra finałowa NWO – stworzenie apokalipsy i piekła na ziemi.

   Już nie można tego odrzucać jako paranoidalnej teorii spiskowej, gdy architekci tego horroru otwarcie i regularnie dyskutują o nim w swych dokumentach planistycznych.
   http://stopsyjonizmowi.wordpress.com

   MOŻE WRESZCIE LUDZIE ZROZUMIEJĄ, JEŻELI MAJĄ SUMIENIA.......

   Sent: Thursday, May 12, 2011 12:02 PM
   Subject: kosmetyki z płodów

   Jak się handluje organami zamordowanych dzieci
   maj 7th, 2011 Po polsku , Polecane

   -szukam-

   Kiedy firma Neocutis zamieściła na swojej stronie internetowej informację, że niektóre jej kremy zawierają tkanki płodowe pobrane zaraz po aborcji, złamane zostało kolejne tabu. Amerykanki mogą dziś bez większego problemu korzystać z aborcji na żądanie, naukowcy zaś – z jej „medycznych odpadów”. Obecnie, dzięki „postępom nauki” wiele bogatych kobiet na całym świecie będzie mogło się odmłodzić. Na przeszkodzie temu stoi jedynie „staroświecka i niepraktyczna moralność”.

   Przez lata rozmaite organizacje pro life w USA poszukiwały dowodu na wykorzystywanie w przemyśle kosmetycznym tkanek dzieci zabitych w wyniku aborcji. Sprawa nie była łatwa do udowodnienia, gdyż amerykańskie prawo nie wymagało podawania do wiadomości publicznej wszystkich składników kosmetyków. Dowód objawił się sam i jest do wglądu na stronie internetowej firmy Neocutis (nazwa oznacza: „nowa skóra”). Firma wyjaśnia tam swoją technologię, tłumacząc, że użyte tkanki pochodziły z banku komórek stworzonego do leczenia ran i oparzeń. Dowiadujemy się tam również, że „tylko” kremy Neocutis o nazwach: Bio-restorative Skin Cream, LUMIERE Bio-restorative Eye Cream, BIO-GEL Bio-restorative Hydrogel i JOURNÉE Bio-restorative Day Cream zawierają komórki uzyskane w wyniku aborcji, fachowo zwane proteinami skórnymi (PSP).

   Artykuł w „Washington Times” z listopada 2009 roku wyjaśnia nam, że jednouncjowa (czyli około trzydziestogramowa) buteleczka JOURNÉE Bio-restorative Day Cream kosztuje 120 dolarów. Czytamy w nim ponadto, że firma przyznała, iż komórki użyte do produkcji kremów pochodziły z ciała czternastotygodniowego chłopca. Jednocześnie broniła swojego wynalazku, tłumacząc, że linia tych komórek powstała w sposób odpowiedzialny i etyczny. Co więcej, firma porównała się do uczonych, którzy stworzyli szczepionkę przeciwko polio, korzystając z uzyskanych w podobny sposób tkanek wątrobowych. Za to cytowana w artykule Debi Vinnedge z broniącej życia organizacji Children of God for Life wspomniała „osiągnięcia” nazistów wykorzystujących skóry Żydów do robienia abażurów.

   Według firmy Neocutis, wykorzystanie tkanek płodowych może doprowadzić do zmniejszenia cierpienia, przyspieszenia leczenia, uratowania życia lub poprawienia zdrowia wielu pacjentów na świecie. Pozostaje więc postawić pytanie: dlaczego nie miałoby też poprawiać wyglądu, a tym samym samopoczucia?

   Raport Life Dynamics

   Wykorzystywanie tkanek płodowych przez firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne i medyczne znane jest od lat – dzięki między innymi dwuipółrocznemu śledztwu organizacji Life Dynamics z Teksasu. W opublikowanym w roku 2000 i zaktualizowanym w roku 2007 raporcie, Life Dynamics wyjaśnia, w jaki sposób firmy te nabywają organy i tkanki zabitych dzieci. Większość informacji zawartych w raporcie pochodzi od Deana Alberty’ego zatrudnionego przez dwie „hurtownie”, które umiejscowiły go w jednej z klinik aborcyjnych – Comprehensive Health (Comp Health) w Overland Park w stanie Kansas – stanowiącej część największej sieci aborcyjnej należącej do organizacji Planned Parenthood. Dean Alberty nawiązał współpracę z Life Dynamics pod wpływem wydarzenia, którego był naocznym świadkiem – aborcjonista na jego oczach utopił w wiadrze nowo narodzone bliźniaki, aby umożliwić pobranie z nich organów. Dzięki temuż informatorowi Life Dynamics uzyskała między innymi kopie zamówień, listę zamrożonych organów przechowywanych na terenie kliniki oraz rachunki wystawiane firmom kurierskim.

   Jak się handluje organami?

   Life Dynamics wyjaśnia w swoim raporcie, że amerykańskie prawo zabrania handlu tkankami i organami ludzkimi, jednak proceder ten może zaistnieć, jeśli nazywa się „donacją”. Klinika aborcyjna teoretycznie może się pozbywać „odpadów medycznych”, oddając je w zamian za pokrycie kosztów ich uzyskania, transportu i przechowywania. W rzeczywistości jednak nie zawsze można mówić o takich kosztach, gdyż firmy skupujące organy i tkanki hurtowo de facto same się tym zajmują, umieszczając swojego pracownika w danej klinice. To, co płacą klinice, jest więc opłatą za „towar”, a nie za jego „uzyskanie”. Graczami na tym rynku są więc: firma pośrednicząca w realizowaniu zamówień, będąca „hurtownikiem”, dalej zamawiający naukowcy z instytutów medycznych, firm farmaceutycznych, biotechnologicznych czy instytucji rządowych, i wreszcie „producent towaru”, czyli klinika aborcyjna.

   Jak wynika z analizy dokumentów poświadczających ów proceder, w praktyce wygląda to tak, że firma zajmująca się skupowaniem organów i tkanek zawiera umowę z kliniką aborcyjną, płacąc jej stałą opłatę miesięczną. Na podstawie tej umowy pracownik firmy może osobiście zajmować się pobieraniem tkanek (lub przeszkolić w tym celu pracownika kliniki aborcyjnej). Kiedy firma otrzymuje dokładne zamówienie, zostaje ono przefaksowane do pracownika czekającego w klinice aborcyjnej, gotowego do jego wykonania. Pobiera on organy i tkanki, pakuje je w specjalny woreczek foliowy i wysyła ekspresem przy pomocy prywatnej firmy kurierskiej. Z reguły przesyłka musi być dostarczona w ciągu dwudziestu czterech godzin. Transakcję rejestruje się jako „donację”, zarówno po stronie kliniki, jak i po stronie firmy kupującej. Kupujący zwraca potem „hurtownikowi” koszty uzyskania „towaru”, ten zaś zwraca koszty klinice. W sytuacji omawianej w raporcie wygląda to na czystą grę, gdyż pracownik pobierający organy jest zatrudniony przez firmy pośredniczące, a nie klinikę aborcyjną. Jak czytamy w raporcie: nikt niczego nie kupuje, nikt niczego nie sprzedaje. System jest całkowicie „legalny”. Wygląda także na to, że tak naprawdę żadna instytucja rządowa (czy to stanowa, czy federalna) nie jest nawet zainteresowana sprawdzaniem, czy cały proceder rzeczywiście przebiega całkowicie legalnie. Prawo nie reguluje ani użytych w schemacie miesięcznych opłat, których klinika wymaga w zamian za udostępnienie dostępu do „towaru”, ani refundacji kosztów jego uzyskania. Jak długo mają one jakąś rozsądną i uzasadnioną podstawę, uznane będą za niewygórowane.

   Hurtownicy- pośrednicy

   Raport Life Dynamics jako „hurtowników” wymienia głównie The Anatomic Gift Foundation (AGF) oraz Opening Lines (OL). The Anatomic Gift Foundation ma status non profit, tzn. cieszy się uprzywilejowaną sytuacją podatkową (podobną do tej, jaką mają Kościoły). Opening Lines – założona przez patologa doktora Milesa Jonesa – na ulotce reklamującej swoje usługi oferuje najświeższe tkanki płodowe, zebrane i wysłane według twego zamówienia tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz, w ilościach, jakich potrzebujesz. Firma chwali się również wydajnymi i wygodnymi usługami bez biurokracji – nie wymaga od zamawiającego żadnego opisu badań, do którego potrzebny mu jest „towar”. Oferuje nawet specjalne upusty w przypadku, gdy organy są rozczłonkowane. Firma wyjaśnia, że stosuje się do wytycznych rządowej instytucji National Institutes of Health (NIH) – można więc uznać, że ma jej nieformalny atest.

   Co więcej, Opening Lines proponuje przekonywanie kobiet przychodzących do kliniki, aby dokonać aborcji, żeby przemieniły ją w coś wspaniałego – oddając anonimowo i darmowo organy zabitego dziecka na badania, mogą pomóc w leczeniu raka, AIDS, chorób wątroby, oczu, cukrzycy, uszkodzeń kręgosłupa czy choroby Altzeimersa (pisownia oryginalna). Wystarczy podpisać zgodę.

   The Anatomic Gift Foundation pozuje na firmę o wiele bardziej „szanującą się”, ponadto jest większa i więcej zarabia (oferuje droższe usługi). Nie stosuje ohydnych reklam, działa bardziej po cichu, skupiając się być może na drugim swym obszarze działalności – pozyskiwaniu ciał dorosłych w ramach „donacji”. Jedno z biur firmy miało swoją siedzibę w jednej z klinik aborcyjnych w Kolorado. Jak wyjaśnia w raporcie Life Dynamics, obie firmy miały bezpośrednie związki z organizacją National Abortion Federation. The Anatomic Gift Foundation była w roku 1998 jej członkiem, a udziałowcy Opening Lines wsparli ją finansowo w roku 1991.

   Kto zamawia?

   Na rachunkach, nierzadko będących umowami na dłuższą współpracę, wśród zamawiających organy i tkanki figuruje na przykład pracownica Unilever Research U.S. Inc. (ogromna korporacja produkująca m.in. kosmetyki, środki spożywcze i środki czystości), która zamówiła napletek dziecka rasy kaukaskiej. Z kolei lekarze pracujący dla firmy farmaceutycznej Zeneca Pharmaceuticals (obecnie AstraZeneca Plc) złożyli zamówienie na cały 16-22 tygodniowy mózg i wątrobę. Wśród zamawiających znaleźli się też naukowcy pracujący dla innych firm farmaceutycznych: SmithKline Beecham (obecnie GlaxoSmithKline plc), Boehringer Manheim Corp. (obecnie: Boehringer Ingelheim), Allergan Inc. (producent odmładzającego botoxu). Zamawiały nie tylko ogromne korporacje farmaceutyczne, ale także inne firmy biotechnologiczne (jak: Genentech, Inc. czy Invitrogen Corporation), a także biomedyczne centrum zajmujące się szczepionkami i rakiem (The Wistar Institute) oraz prywatne fundacje i instytuty (Agouron Institute, Southern Research Inst. czy Sansum Medical Research Foundation). Nie zabrakło w tym gronie oczywiście ludzi związanych z rozmaitymi uczelniami. Pracownica Diagnostic Virology UCHSC (Uniwersytetu Colorado w Denver) zażyczyła sobie przesyłki raz w tygodniu we wtorki, zaś lekarz z Uniwersytetu Chicago złożył zapotrzebowanie na 4-10 oczu dziennie. Wśród uczelni zgłaszających zapotrzebowanie na tkanki i organy były również NIH i nomen omen szpital dziecięcy w Filadelfii.

   Organy z żywych płodów

   Jak czytamy w raporcie, analiza specjalnych wytycznych, aby pobierać tkanki w kilka minut po śmierci płodowej, sugeruje, że mózgi mogły być pobierane z żywego człowieka. Richard Doerflinger z Krajowej Konferencji Biskupów wyjaśniał podczas dyskusji w NIH na temat transplantacji ludzkich tkanek płodowych, że tkanki płodowe, jeśli nie zostaną pobrane bardzo szybko, są bezużyteczne. Wskazywał on również na trudności z precyzyjnym określeniem śmierci mózgowej u dzieci poniżej tygodnia, nie wspominając o trudnościach w ocenie takiej śmierci u dzieci nienarodzonych.

   Jak widać z dołączonych do raportu Life Dynamics zamówień NIH na tkanki, instytucja ta nie przejęła się zbytnio sposobem, w jaki traktuje się nienarodzonego człowieka, ani też faktem, że aborcje mogą być celowo przeprowadzane w momencie wygodnym dla danego naukowca.

   Tezę, iż organy mogły być pobierane z żywych płodów, potwierdzają ponadto umieszczone na zamówieniach uwagi: no dig lub no digoxin (bez digoksyny). Oznacza to, że aborcjonista nie mógł uśmiercić dziecka przez wstrzyknięcie mu do serca digoksyny, co stanowi standardową procedurę stosowaną w drugim trymestrze ciąży, która – jak tłumaczą aborcjoniści – gwarantuje, że dziecko nie będzie czuło bólu i urodzi się martwe. Dean Alberty przyznaje, że zdarzało mu się pobierać organy z płodu, który po otwarciu klatki piersiowej miał wciąż bijące serce!

   Dalsza analiza wytycznych zawartych w zamówieniach pokazuje, że naukowcom często zależy na informacji o płci ofiary i jakości „towaru” (nierzadko zdarzają się uwagi: bez anomalii lub bez wad wrodzonych). Za „jakość” trzeba jednak dodatkowo zapłacić.

   Makabryczny cennik

   Według cennika The Anatomic Gift Foundation, firma pobierała opłatę w wysokości 90-130 dolarów za próbkę z płodu w drugim trymestrze lub 220-260 dolarów za próbkę w trymestrze trzecim. Cena za próbkę świeżą była niższa, wyższa zaś za zamrożoną. Niektóre zwłoki krojono na części i wysłano do różnych „klientów”. Z zapisów firmy wynika, że 22 lutego 1996 roku sprzedała ona aż 39 części zwłok ludzkich.

   Z kolei Opening Lines kazała sobie zapłacić za mózg 150 lub 999 dolarów, za wątrobę – 150 lub 125 dolarów, za rdzeń kręgowy 325 dolarów, za gruczoły płciowe – 550 dolarów, a za nienaruszony tułów (z członkami lub bez) – 500 dolarów.

   I co dalej?

   Według Life Dynamics procedura pozyskiwania tkanek i organów z aborcji trwa nadal. Możliwe, że niektóre instytucje zamawiające mogą omijać pośredników, oferując badania patologiczne w zamian za próbki. Nie udało się zatrzymać tego procederu ani po wyświetleniu stronniczego filmu w telewizji ABC News, ani w wyniku działań w Kongresie, gdzie udowodniono, że Alberty’emu zdarzało się kłamać, co jednakże nie zmienia prawdziwości istniejących na papierze dowodów. Co więcej, fakt, że żadna z instytucji widniejących na zamówieniach lub rachunkach nie pozwała Life Dynamics do sądu, oznacza, że zawierają one prawdę.

   Niestety, nic z tego nie wynika, ponieważ – jak wyjaśnia Life Dynamics – nie ma ku temu woli politycznej. Demokraci dostają przecież pieniądze od organizacji aborcyjnych („sprzedawców”), a republikanie od firm farmaceutycznych („kupujących”). Warto także uzmysłowić sobie, że wymieniane w raporcie firmy powstały odpowiednio w roku 1994 i 1997, czyli krótko po zniesieniu przez Billa Clintona moratorium (styczeń 1993 roku) na finansowanie przez rząd federalny badań z wykorzystaniem tkanek płodowych uzyskanych w wyniku aborcji. Ta właśnie decyzja, połączona z aborcją na żądanie, dała idealne warunki rozwoju dla tego typu firm i instytucji.

   Pamiętajmy więc, że aborcja nie jest żadną sprawą kobiet. Przedstawianie jej w ten sposób stanowi jedno z największych współczesnych kłamstw i manipulacji. Polskie prawo, dopuszczające aborcję w trzech przypadkach, to nic innego jak uchylona furtka, przez którą można taki rynek rozwinąć. Każda dyskusja na temat aborcji winna uwzględniać przede wszystkim rynek producentów sprzętu aborcyjnego, firmy farmaceutyczne i właścicieli prywatnych gabinetów ginekologicznych. Każde liberalne prawo (czy to aborcyjne czy in vitro), stanowi prezent przede wszystkim dla nich.

   Natalia Dueholm

   . . Kilka zdjęć z perfidnego morderstwa zwanego aborcją [Uwaga zdjęcia drastyczne]: http://giovanniworld.wordpress.com/2009/01/24/obama-oks-killing-of-babies-world-wide/ Źródło: http://prawdaoaborcji.wordpress.com/2011/03/29/kosmetyki-smierci/
   RATUJMY NASZĄ OJCZYZNĘ

   DUCHOWA ARMIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

   Zapraszam i zachęcam do modlitwy w intencji "O rychłe przeprowadzenie Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski przez władze państwowe i kościelne w naszej Ojczyźnie", czyli o uznanie Królewskiej Władzy Jezusa Chrystusa dla ocalenia Polski i całego świata. czytaj!

   Lub wejdź na stronę www.mocmodlitwy1.republika.pl Ratujmy naszą Ojczyznę! Możemy to wymodlić! Zapraszam do wspólnej modlitwy. Modlimy się jedną dziesiątkę Różańca św. codziennie i raz w miesiącu przyjmujemy Komunię św. w powyższej intencji.

   Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!!!

   Pozdrawiam Wojciech - www.mocmodlitwy1.republika.pl

   OSTRZEGAMY WAS PRZED - DISNEYEM

   ONO juz Ciebie nie słucha nie dziw się

   Zacznę od ciężkiego szoku jaki mam nadzieję u Was wywołam
   Chodzi o małe kilku letnie dzieci.

   CZY ZNASZ TĘ BAJKĘ ?
   http://www.youtube.com/watch?v=2QrQkcuhAQA&feature=related

   Czemu ta piosenka zmienia się w ohydny tekst gdy ją odsłuchasz od tyłu ?

   http://www.youtube.com/watch?v=O0pyRRRfLxo&feature=related

   http://www.youtube.com/watch?v=a9svmmzm2u4

   SPRAWDŹ SAM CZY TO PRAWDA
   http://www.youtube.com/watch?v=y77s0BtQbvI

   SEX i satanizm W REKLAMACH I BAJKACH
   http://www.youtube.com/watch?v=fEfT09qg-Nk&feature=related
   http://www.youtube.com/watch?v=Qgu7RtVUxqA&feature=related
   http://www.youtube.com/watch?v=btG6XgXOyqs&feature=related

   Pozostawiając dzieci przed telewizorem jesteś przekonany , że są bezpieczne , że są pod Twoją opieką. Nic bardziej mylnego

   TWOJE DZIECI WŁAŚNIE UCZESTNICZĄ W starannie wyreżyserowanym SATANISTYCZNYM OBRZEDZIE
   Ciekawy film i każdy nawet ktoś kto nie rozumie angielskiego z łatwością pojmie zawarte w nim przesłanie.
   http://www.youtube.com/watch?v=K5ubZ_QNn1Y&feature=fvw

   * zwróć uwagę jak dokładnie zaplanowano sabat jak ważnym elementem filmu jest ta scena (tu od 1:38) UWAGA !!! To może troszkę muzyki ? Dzieci uwielbiają MTV.
   Taki wesoły / nie wesoły / link symboliczny

   http://www.youtube.com/watch?v=mVBvt8FcGHA


   http://195.94.205.211/trwam

   Wszystko wskazuje na to ,że epidemia EHEC jest zaplanowaną na wzór świńskiej grypy akcją firm farmaceutycznych. Okazuje się,że bakteria Escherichia coli o serotypie O157:H7, która powoduje zespół hemolityczno-mocznicowy mogła zostać wyprodukowana w laboratorium .Gen produkujący werocytotoksynę(toksyna odpowiedzialna za hemolizę) został wpisany lanboratoryjnie w genom nasion warzyw,które spożywamy na surowo(gotowanie inaktywuje toksynę). Mogą to być nasiona ogórków,pomidorów itd. Najbardziej niebezpieczne są nasiona w fazie kiełków. Mogą to być kiełki słonecznika, pszenicy czy kiełki innych roślin używanych do sałatek warzywnych.Tak zmodyfikowana genetycznie roślina przedostając się do organizmu może powodować zjawisko mutacji o charakterze transferu horyzontalnego,czyli bakterie Escherichia coli pobierają ze strawionej rośliny gen werocytotoksyny, wbudowywują go sobie w swój plazmid i w ten oto sposób mamy do czynienia z przeobrażeniem się przyjaznego dla organizmu produkującego witaminy drobnoustroju w mordercę.
   Bakterie z genem werocytotoksyny żyją w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy nie powodując u nich choroby, ale gdy wypijemy surowe mleko czy zjemy mięso pochodzące od tych zwierząt możemy zachorować i to śmiertelnie. Okazuje się ,że taki sam problem może występować u ludzi uzależnionych od heroiny.
   To by tłumaczyło dlaczego nie ma jedego okreslonego żródła zatrucia. Muszą być zbadane nie tylko warzywa ale i nasiona warzyw z ktrórych zostały one wyhodowaie

   ***************************************************************

   Panie Jezu - pytają Ciebie ludzie, jak mają rozumieć wszystko to, co dzieje się na naszych oczach, bo nawet umieją pogodę zmieniać, powodować wybuchy wulkanów a nawet trują powietrze nad nami. powodują trzęsienia ziemi. To oni właśnie dążą do wyeliminowania Boga z naszego życia.

   Pan Jezus:
   " Wszystkie te instytucje i organizacje powstały po to, aby udowodnić wam, że nie ma Boga, że oni są już tak mądrzy, bo nauczyli się naukowo rozumować wszechświat. Nazywają siebie samych aniołami z kosmosu. Nazywaja siebie samych wyzwolicielami wolności. Najpierw was zniewolą a potem będą was wyzwalać biorąc do następnej niewoli. Oni chcą abyście się przyzwyczili do różnych gatunków niewoli.
   A Ja wam mówię - największą wolność daje wam Bóg, bo do niczego nie zmusza, bo nawet wolną wolę wam dał.
   MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ.Już tak długo was proszę o modlitwę a kościoły są puste. Widzisz Mieczyusławo - człowiek bardzo chce panować nad swoim bratem i siostrą. Człowiek narzuca drugiemu człowiekowi pęta w różnych formach.

                                        Jezus Stworzyciel i Odkupiciel świata".


   Panie Jezu - ludzie narzekają, że ich oczy pieką, łzawią i są wciąż czerwone.

   Pan Jezus:
   "Powietrze zatrute, żywność zatruta, woda zatruta. To wszystko dzieje się za przyzwoleniem człowieka. Sam fakt, że żyjecie jeszcze - to jest cud. Gdybym dozwolił na całkowitą ingerencję człowieka w DZIEŁO PRZYRODY, to w szybkim tempie powymieralibyście. Lecz Ja nie chcę śmierci grzesznika i znajduję odpowiednich ludzi do zapobiegania tego makabrycznego morderstwa.. Jezus Król Chwały ; Pan - panów; Król - królów".


   ************************************************************


   KORESPONDENCJA - PRZESTROGA dla modernistów i pobłażliwych kapłanów.


   Pewien bogaty człowiek z Neapolu źle się prowadził. Poszedł do spowiedzi do księdza, który miał opinię bardzo pobłażliwego. I rzeczywiście, ten kapłan wysłuchał jego wyznania i dał mu od razu rozgrzeszenie, nie robiąc przy tym żadnych trudności, mimo że penitent nie okazywał żadnego żalu.
   Zdziwił się ten bogacz - choć nie miał prawie żadnej wiary - że tak łatwo otrzymał rozgrzeszenie, skoro przedtem wielu mądrych i światłych spowiedników inaczej z nim postąpiło. Wyjął z kieszeni kilka monet i szorstko powiedział:

  • "Weź, mój ojcze, te pieniądze i zachowaj aż do chwili, kiedy zobaczymy się razem w tym samym miejscu".
  • "Kiedy i gdzie mamy się zobaczyć?" - spytał zdziwiony kapłan.
  • "Mój ojcze! Na dnie piekła się wkrótce spotkamy - ty dlatego, że niegodnemu dałeś rozgrzeszenie, a ja, że je przyjąłem, nie mając żadnej skruchy ani chęci poprawy".
  • Święty Karol Boromeusz

   KORESPONDENCJA


   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król Wszechświata z Bogiem Ojcem Duchem Świętym w jednej Koronie w jednym Bóstwie.

   Napisane jest jeśli ślepy ślepego prowadzi obaj w dół wpadną .Dołączam się do Krzysztofa z Łodzi w jego apelu o modlitwy za kurie krakowską i piszę to z małej litery bo na większą nie zasłużyli. Krakowski Kajfasz zapomniał chyba jak Św.Jan nawoływał grzeszników do pokuty stojąc w wodzie chrzcił i głosił nawrócenie. Sanhedryn zareagował natychmiast i użył do swych planów heroda .Tak dzieje się i w obecnym czasie.Ci ślepi przewodnicy próbują nas prowadzić na manowce ,nie zdają sobie sprawy że my prości ludzie czytamy Biblie - Stary i Nowy Testament i przypuszczam że nasza znajomość Wiary mogła by ich szokować. Nawet gdyby nie było Ks.Piotra N.to stwierdzenie że polski kościół jest już na dnie nie odbiega od prawdy. .Jeśli się jest na dnie, są tylko dwie drogi w górę lub w dół.
   Do kompletnego dna to dzieje się, gdy dno pod ciężarem się obrywa .Nam Polakom nie wiele brakuje.Zamiast cieszyć się że jest współczesny Św.Jan w Grzechyni który całe życie zawierzył Chrystusowi i próbuje ten kościelny bałagan poskładać w całość to krakowski sanhedryn wszystko burzy.Ks.Isakowicz Zalewski miał racje mówiąc że sanhedryn krakowski działa nierozważnie i może doprowadzić do rozłamu w kościele.Moim zdaniem to już jest .W Polsce jest zasada że jak jest coś dobrego to trzeba to z góry napiętnować bo nie może być za dobrze.
   Jezuici zdejmują Bogu koronę, Franciszkanie wyrywają Tabernakulum ,sprzedają ołtarze, Oblaci oburzają się jak to można co dwa tygodnie chodzić do spowiedzi. itd. A polski sanhedryn oczywiście mówi że jest "ok". Ręce opadają od słuchania naszych kościelnych przewodników.
   Zakończę słowami pewnego zacnego zakonnika .Bracie i siostro dokąd idziesz a tak idąc dokąd zajdziesz?.Quo vadis? Pozdrawiam wszystkich ,wierny czciciel JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA NA WIEKI..Marek

   KORESPONDENCJA

   Pani Mieczysławo,
   Proszę jednak pamiętać że wszystko co tak Panią bulwersuje Pan Bóg dawno przewidział a Jego Wolę można odczytać na kartach Nowego Testamentu , zwłaszcza w Apokalipsie sw.Jana.
   Proszę pamiętać na słowa Pana Jezusa skierowane do Piotra „ ………..a bramy piekielne go nie przemogą „
   O czym to świadczy. Po pierwsze że istnieje coś, co można by nazwać wrotami piekieł i w rzeczywistości doczesnej są
   to z pewnością struktury Antykościoła czyli Masonerii. Po drugie- będą próbowały go tzn. Kościół Katolicki zniszczyć.
   I z pewnością udałoby się to gdyby Kościół był instytucją li tylko ludzką. Ale NIE JEST !
   Spokojnie Pani Mieczysławo. Prześladowania, uciski muszą przyjść bo jak jest powiedziane
   „złoto w ogniu jest próbowane”. Nagroda wieczna jest tak wielka ze aby ja osiągnąć należy zdać egzamin- TU na Ziemi.
   Proponuje Pani wejść na stronę wydawnictwa Vox Domini i zamówić całość wydania „ Poemat Boga Człowieka” Marii Valtorty.
   Zapewniam Panią, że na kartach tych ksiąg znajdzie Pani odpowiedzi na wszystkie Pani wątpliwości, umocnienie w wierze i wsparcie duchowe.
   Te księżki powinny być powszechnie dostępne i czytane przez katolików , zaś Pani na swej stronie internetowej ma możliwość aby ją reklamować.
   Naprawdę warto!
   Pozdrawiam serdecznie!
   Z Panem Bogiem. Wiesław.

   Panie Jezu - Marzena prosi o podpowiedź w wyborze drogi życiowej, czy ma powołanie do służenia Tobie?

   Pan Jezus:
   " Córko - wsłuchuj się w natchnienia. Rozmawiaj ze Mną. Proś swego Aniołka o podpowiedzi. Proś Ducha Świętego o dobre rozeznanie drogi życiowej. Odprawiaj Nowennę za Nowenną aż usłyszysz. Jesteś Bożym dzieckiem i twego wołania wysłuchuję. Mów do Mnie łącznie z wyznaniem miłości - Stworzycielowi.
   Odwagi i więcej śmiałości do Trójcy Świętej i pamiętaj o naszej Mamie - proś Ją o wstawiennictwo. Jezus Przyjaciel".


   ZAPRASZAMY NA ODNOWIENIE
   AKTU INTRONIZACJI CHYRYSTUSA KRÓLA

   Wspólnoty Intronizacyjne Jezusa Króla Polski zapraszają wszystkich, którzy w Intronizacji Jezusa Króla Polski upatrują ocalenia naszej Ojczyzny, do Ryjewa k/Kwidzynia, w dniu 11 czerwca 2011 roku, na uroczyste odnowienie Aktu Intronizacji Jezusa Króla. Program uroczystości: 11.00 - Msza Święta. Po Mszy Świętej - przemarsz pod pomnik Jezusa Króla (około 1km) i wspólna modlitwa.

   ŹRÓDŁO:   http://intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=281:ryjewo&catid=37:aaa ZAPRASZAMY NA ODNOWIENIE AKTU INTRONIZACJI CHYRYSTUSA KRÓLA Wspólnoty Intronizacyjne Jezusa Króla Polski zapraszają wszystkich, którzy w Intronizacji Jezusa Króla Polski upatrują ocalenia naszej Ojczyzny, do Ryjewa k/Kwidzynia, w dniu 11 czerwca 2011 roku, na uroczyste odnowienie Aktu Intronizacji Jezusa Króla. Program uroczystości: 11.00 - Msza Święta. Po Mszy Świętej - przemarsz pod pomnik Jezusa Króla (około 1km) i wspólna modlitwa. ŹRÓDŁO: http://intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=281:ryjewo&catid=37:aaa         KORESPONDENCJA - OBJAWIENIA - Afryka - jasnym punktem KOŚCIOŁA

                       Orędzia na temat Afryki, które otrzymał ojciec Melvin Doucette z Kanady

   ( http://groups.google.com/group/father-melvin-doucettes-letters ):

   Fragment orędzia z 9 VII 2009:

   "Dzisiaj Afryka jest tym kontynentem, gdzie ludzie otworzyli serca dla Mnie,

   gdzie wielu wierzy we Mnie i stali się członkami Mojego Kościoła.

   Ponad 150 milionów Afrykanów wierzy we Mnie i są pełnymi członkami Mojego Kościoła.

   Ten kontynent jest błogosławiony i ci ludzie napełniają Mnie radością."

   Fragment orędzia z 12 VII 2009:

   "Afryka stała się jasnym punktem Kościoła,

   ponieważ rośnie on tam w wielkich liczbach każdego roku."

   Fragment orędzia z 4 VIII 2009:

   "Całe narody stały się (w przeszłości) członkami Mojego Kościoła,

   a dzisiaj o wiele więcej narodów - szczególnie w Afryce - staje się chrześcijańskimi.

   Niestety tam, gdzie w przeszłości było wielu Moich naśladowców,

   dzisiaj ich liczba maleje, tak jak to jest w wielu krajach Europy."

   przygotował: Paweł

   KORESPONDENCJA - OBJAWIENIA - Afryka - jasnym punktem KOŚCIOŁA

                       Orędzia na temat Afryki, które otrzymał ojciec Melvin Doucette z Kanady

   ( http://groups.google.com/group/father-melvin-doucettes-letters ):

                       Fragment orędzia z 9 VII 2009:

   "Dzisiaj Afryka jest tym kontynentem, gdzie ludzie otworzyli serca dla Mnie,

   gdzie wielu wierzy we Mnie i stali się członkami Mojego Kościoła.

   Ponad 150 milionów Afrykanów wierzy we Mnie i są pełnymi członkami Mojego Kościoła.

   Ten kontynent jest błogosławiony i ci ludzie napełniają Mnie radością."

                       Fragment orędzia z 12 VII 2009:

   "Afryka stała się jasnym punktem Kościoła,

   ponieważ rośnie on tam w wielkich liczbach każdego roku."

                       Fragment orędzia z 4 VIII 2009:

   "Całe narody stały się (w przeszłości) członkami Mojego Kościoła,

   a dzisiaj o wiele więcej narodów - szczególnie w Afryce - staje się chrześcijańskimi.

   Niestety tam, gdzie w przeszłości było wielu Moich naśladowców,

   dzisiaj ich liczba maleje, tak jak to jest w wielu krajach Europy."

   przygotował: Paweł

   Szwajcarskie banki, Trzecia Świątynia i .......

   W załączeniu niezwykle ciekawe artykuły, które osobno są po prostu ciekawe jednak razem pokazują pewną spójną rzeczywistość, która puka na naszych drzwi.

   Źródło: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/06/05/wstrzasajace-rewelacje-szwajcarskiego-bankiera-wywiad-przeprowadzony-w-moskwie-30-05-2011 /

   Źródło: http://konservat.pl/artykuly/artyk013_1.htm

   Źródło: http://bazarmedyczny.wordpress.com/2011/02/07/od-wojny-i-glodu /

   Wspólny mianownik to nasi Bracia Starsi w Wierze, którzy z prawdziwą determinacją poświęcają się przygotowaniom na przyjście Mesjasza. Czynią to niezwykle skutecznie od 1900 lat i powiedzmy sobie szczerze, że jeszcze nigdy nie byli tak blisko celu swojej misji.

   Jako Bracia Młodsi w Wierze powinniśmy ich podziwiać za ogromne zaangażowanie, spryt i wyczucie chwili. Przez te wszystkie lata nie stracili nic ze swoich głównych cech narodowych i wyznaniowych, natomiast nas rozmontowali praktycznie w 150 lat widząc jak ciężko przychodziło niszczenie chrześcijan frontalnymi atakami uknuli spisek, który w postaci modernizmu w Kościele jest obecnie przyczyną największego kryzysu.

   Króluj nam Chryste Andrzej


   *******************************************************************
   PAN JEZUS I MATKA BOŻA PODAJĄ SPOSÓB JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIELKIEGO " OSTRZEŻENIA"

   http://www.smwa.org/polish/HST/HST_17/HST_17_The_Warning_5TQ_POLISH.htm

   *******************************************************************

   Serdecznie zapraszamy na rekolekcje charyzmatyczne z modlitwą o uzdrowienie, które odbędą się w Skarżysku Kam. w dniach 7 - 10 lipca br. Rekolekcje będzie prowadził znany na całym świecie Ojciec James Manjackal. Rejestracja uczestników oraz szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowejwww.rekolekcjeskarzysko.pl
   ***************************************************   12 czerwiec 2011 r EWANGELIA J 20,19-23

   PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA SWOICH WIERNYCH I ZAPAL W NICH OGIEŃ SWOJEJ MIŁOŚCI.

   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
   -szukam-
   Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "POKÓJ WAM". A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: " Pokój wam!. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpiścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".
   Słowa "tchnienie" i "wiatr" w języku greckim i hebrajskim były synonimami Ducha Świętego. Jak na początku dziejów ludzkich Boże tchnienie dawało życie, tak teraz tchnienie jezusa daje zycie nowej, odrodzonej ludzkości..
   "Nowe życie, nowa ludzkość - na starej ziemi, pośród ludzi z tego świata, gdzie panuje ciemność i duchowa śmierć".
   Z Darem Ducha Świętego Pan Jezus przekazuje im władzę do wyzwalania z ciemności grzechu, z niewoli szatana.


   -szukam-
   MODLITWA O ODNOWĘ KOŚCIOŁA
   DUCHU ŚWIĘTY STWORZYCIELU, PRZYBĄDŹ ŁASKAWIE CAŁEMU KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU, STRZEŻ GO W CIĘŻKICH JEGO CHWILACH, UTWIERDZAJ GO I WSPOMAGAJ SWĄ MOCĄ Z WYSOKA. UMACNIAJ JEGO GŁOWĘ OJCA ŚWIĘTEGO PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, OCHRANIAJ GO OD WSZELKICH NIEPRZYJACIELSKICH I NISZCZYCIELSKICH ATAKÓW SZATANA. ODNÓW DUCHA SŁUG SWOICH, KTÓRYCH NAMAŚCIŁEŚ SWOJĄ MIŁOŚCIĄ I ŁASKĄ, ABY W TOBIE SŁAWILI JEDYNEGO OJCA I SYNA JEDNORODZONEGO, JEZUSA CHRYSTUSA, PANA NASZEGO. KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

   (PROSIMY, ABY KAŻDY Z NAS ODMAWIAŁ Z WIELKĄ WIARĄ I UFNOŚCIĄ TĘ MODLITWĘ CODZIENNIE POCZĄWSZY OD UROCZYSTOŚCI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO DODAJĄC JĄ DO SWOICH CODZIENNYCH MODLITW, ŁĄCZĄC SIĘ Z OJCEM ŚWIĘTYM BENEDYKTEM XVI. PAMIĘTAJMY - MODLITWĄ ZA KOŚCIÓŁ ZWYCIĘŻYMY ZŁEGO DUCHA)


   16 czerwiec 2011 r. EWANGELIA Mt 6,7-15

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie (...) Wy zatem tak się módlcie:
   Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.


   "Przyjdź królestwo Twoje, królestwo Twojej miłości, pokoju i sprawiedliwości. Chcemy oddać się jeszcze bardzie na służbę tego królestwa, przyczynić się do zwycięstwa dobra, Ty tego pragniesz nasz Królu. Twoja wola panuje w Niebie - dlatego jest ono miejscem szczęścia czystych duchów i zbawionych. Niech Twoja zbawcza wola dopełnia się w nas. Przemieniaj swoją Łaską nasze serca, cały świat, aby na ziemi wszystko toczyło się według Twego zamysłu miłości, tak jak w niebie. W Twoich rękach nasze "dziś" i "jutro".   Panie Jezu - ojciec prosi Cię abyś pomógł w odnalezieniu Bożej drogi dla jego córki i jej rodziny.   "U nich jest duży problem niezgody jak obecnie w każdej rozdzinie a będzie coraz gorzej.
   Jak w tym okresie nie powrócą do Mnie wszyscy, to za parę miesięcy bęzie to niemożliwe, ponieważ zły duch będzie panem na waszej ziemi i łaski będą odjęte od was.
   TERAZ, TERAZ - DZISIAJ - JEST TEN CZAS NA NAWRÓCENIE I POWRÓT DO MOICH OŁTARZY.
   Jezus - wasz Przyjaciel"

   Panie Jezu - ludzie pytają, czy mogą wziąć kredyt z banku na budowę domów oraz na kupowanie mieszkań?


   "Dzieci - przecież musicie gdzieś mieszkać,
   Jeżeli będzie pokój i spokój, to spłacicie kredyty, a jeżeli będzie wojna, to i tak nikt do niczego nie dojdzie i będzie walka o przetrwanie, która zakończy się klęską wszystkich.

   NIE BĘDZIE ZWYCIĘZCÓW A WSZYSCY BĘDĄ PRZEGRANI.

   Strzeżcie się fałszywych proroków, którym będzie sam papież w Watykanie a imię jego będzie Piotr.

   MÓDLCIE SIĘ O PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, KTÓRY MA BARDZO DUŻO WROGÓW I ON WIE O TYM
   -- TYM TRUDNIEJSZE JEST JEGO ŻYCIE.

   JEDEN WARUNEK DAJĘ WAM - CHRYSTUS KRÓL WASZ,
   -- KTÓREGO MAŁO KTO CHCE. Jezus wasz KRÓL".

   Panie Jezu - Grzegorz pyta, czy data 15 któregoś miesiąca może być ważna w jakieś wydarzenie?   "W waszym świecie teraz każda data jest ważna, bo wszystko może się wydarzyć a i wasi wrogowie mają
   dużo złych planów w stosunku do was. Jezus wasz obrońca".

   Panie Jezu - Asia pyta o swoje sprawy rodzinne i czy może założyć Klinikę Dusz?

   Pan Jezus - " Asiu - w twojej rodzinie jest problem złożony. Zaniedbałaś wiele spraw rodzinnych a naprawić błędy
   jest trudno".


   Panie Jezu - Piotr prosi abyś pokierował nim w życiu.

   "Piotrze, Piotrze - jeżeli czytasz Pismo Święte, to poradzisz sobie, bo tam są Moje słowa do was. Czytaj i proś
   Ducha Świętego o rozeznanie, o zrozuminie. Słuchaj natchnień a zdobędziesz wiedzę potrzebną do życia.
   Jezus - Nauczyciel".

   Pan Jezus do pewnego chłopca:


   "Ja cierpię razem z tobą, bo zły jest los dzieci niechcianych.
   Ty jednak pamiętaj, że Ja cię kocham i potrzebuję ciebie, twojej pokory i dobroci. Poproś innych o modlitwę.

   Pan Jezus do Tadeusza, który pyta o dzieci nienarodzone które uległy poronieniu nie z winy człowieka.


   "Każdy człowiek urodzony, czy nieurodzony a poczęty jest dzieckiem Bożym. Dzieci nienarodzone nie z własnej winy oczywiście, że są z Nami w Niebie, bo są omadlane przez innych ludzi.
   Te dzieci, które umarły w łonie swoich matek bez udziału człowieka nadal żyją, bo przecież to człowiek.

   Panie Jezu - czytałam, że z dzieci abortowanych robią kosmetyki.

   Pan Jezus:

   "I TO JEST NASZ NAJWIĘKSZY BÓL !!!

   Wszyscy, którzy te ohydne i makabryczne czynności wykonują świadomie - mają specjalne miejsce w piekle - w miejscu wiecznego potępienia a głos tych niewiniątek nie cichnie. Te dzieci Boże płaczą przeróżnymi głosami i różnią się w Niebie strojem.
   Ich strój jest najbielszy ale umazany krwią zbrodniarzy, morderców.

   TO JEST OKRUTNA ZBRODNIA A WINNI SĄ BEZPOŚREDNI OPRAWCY ORAZ CI WSZYSCY, KTÓRZY
   PRZYCZYNILI SIĘ DO SPREPAROWANIA CIAŁEK DZICIĄTE

   WSZYSCY, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO SPRAPAROWANIA TYCH NIEMYCH
   I NIEWINNYCH MĘCZENNIKÓW SĄ SPECJALNIE POTRAKTOWANI W PIEKLE
   I CIĄGLE DUSZĄ SIĘ ICH KRWIĄ.

   GDYBYŚCIE ZOBACZYLI OCZAMI BOGA TEN PRECEDER, TO DO KOŃCA WASZEGO ŻYCIA
   PLULIBYŚCIE ICH KRWIĄ, DZIECINEK KRWIĄ.

   Jezus umęczony rękami oprawców.

   Pan Jezus do Marii, która ma problemy z małymi chorymi dziećmi.

   "Córko, to są konsekwecje waszych grzechów, które były obfite.

   Nade wszystko grzechem jest współżycie, gdy kobieta jest w stanie błogosławionym.

   TO JEST CIĘŻKI GRZECH.

   W łonie matki wówczas jest ŚWIĄTYNIA DUCHA ŚWIĘTEGO.

   Nie miejcie pretensji, że wasze dzieci są niepełnosprawne.
   To są wasze niewyznane grzechy, ciężkie grzechy.
   Przyjdzie ten czas, że oczami Boga zobaczycie wasze grzechy - będziecie umierać
   z przestraszenia i z wrażenia, gdy będzie wam ukazane jak wielkie są wasze grzechy, które w waszej świadomości grzechami nie są.

   BOLEŚĆ NASZA W NIEBIOSACH JEST WIELKA - A TO, ŻE JESZCZE ŻYJECIE
   NA TEJ ZIEMI, TO TRZYMA WAS MOJA NIESKOŃCZONA MIŁOŚĆ, KTÓRĄ TERAZ, SZCZEGÓLNIE TERAZ ROZLEWAM NA WAS W TYM ROKU NADZIEI

   Podczas Spowiedzi Świętej wyznawajcie swoje grzechy - wszystkie !!!
   Proście swego Aniołka i Ducha Świętego o pomoc i nie zważajcie co będą wam mówili kapłani - wy wyznawajcie a na końcu mówcie:

   PANIE JEZU BŁAGAM CIĘ - PRZEBACZ MI GRZECHY, KTÓRYCH NiGDY NIE WYZNAŁAM PRZEZ ZAPOMNIENIE I NIEŚWIADOMA BYŁAM, ŻE TO GRZECH.

   bo przecież w konfesjonale każdym Ja jestem i słucham.

   Mieczysławo, ty oczami duszy widzisz Mnie na Krzyżu całego we krwi, zsiekanego waszymi grzechami. To dlatego Moja Matka nieustannie płacze i zrasza swoimi łzami całą ziemię. Płacz Mieczysławo razem z Moją Matką i ze świętymi w Niebie.
   Jezus cały zbroczony we krwi".


   Tak, bardzo płakałam z żalu za grzechy swoje i innych.


   DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZPAL NAS .....
   http://www.youtube.com/watch?v=4doRTwzx6hU&feature=related   ŚPIESZCIE SIĘ KOCHAĆ PANA BOGA I BLIŹNIEGO,
   bo niewiele czasu zostało dla niego - dla świata.
   Ku przepaści zbliża się świat (...), jeżeli nie uzna Chrystusa swoim Królem
   http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dzielmy-sie-wiara/intronizacja/1172-ku-przepaci-zblia-si-wiat-jeeli-nie-uzna-z-powrotem-chrystusa-swoim-krolem

   KLIKNIJ

   PRZYJACIELE   ****************************************   DUCHOWIEŃSTWO I WIERNI BĘDĄ MASZEROWAĆ POD MASOŃSKIM SZTANDAREM PRZEKONANI JESZCZE IŻ KROCZĄ POD PAPIESKĄ FLAGĄ.!!!

   -szukam-


   "Kandelabr przypomina masonowi siedem sztuk wyzwolonych, których znajomość jest
   niezbędna w pracy prawdziwie wtajemniczonego". (L. Troisi, Dizionario massonico, Bastogi)

   Infiltracja żydomasońska
   w Kościele rzymskim
   KS. CURZIO NITOGLIA
   Aby osiągnąć swój cel masoneria wykształciła pokolenie godne tego wydarzenia poprzez intelektualne i moralne zepsucie młodzieży, począwszy od jak najmłodszego wieku, aby następnie móc jej wpoić niepostrzeżenie masońską mentalność. Szczególnie w seminariach rozwinęła swoją działalność infiltracji i psucia poglądów, świadoma iż pewnego dnia, młodzi seminarzyści zostaną księżmi, biskupami, kardynałami, będą kierować i zarządzać Kościołem, a jako kardynałowie będą wezwani do wyboru Papieża, który jak większość mu współczesnych będzie przesiąknięty zasadami filantropijnymi i naturalistycznymi, a więc będzie odpowiadał interesom sekty.
   "Ich prawem jest nieprawda; ich bogiem jest diabeł, a ich obrzędy są niegodziwością".
   Słowa o żydomasonerii kapłanów papieża św. Leona Wielkiego.
   -szukam-
   Godło kawalerów Kadosch, 30 stopnia masonerii zapowiadające zemstę na Papieżu i Jezusie Chrystusie Królu symbolizowanych przez Tiarę i Koronę
   Papież Piusa IX:
   "Wy z ojca diabła jesteście i pożądania ojca waszego czynić chcecie".
   >>
   KLIKNIJ
   << Duchowni ??? Z NAZWY

   POZNAJMY WIARĘ W CZASACH OBECNYCH STARSZYCH BRACI ŻYDÓW JAK ICH NAZYWAJĄ OSOBY DUCHOWNE
   „Profesor Dr August Rohling zbadał jak nikt inny przed nim, zasady Talmudu i wydał takowe w Munster (in Westfalen) pod tytułem „der Talmudjude”, które to dzieło dla swej ważności doczekało się już czwartego nakładu, a nadto zostało już także przełożone na język angielski, francuski, czeski i węgierski.

   Przeczytawszy takowe, rozjaśniło mi się zaraz, skąd to wyszła odpowiedź dana przez żyda w Nowym Sączu jednemu z tamtejszych obywateli chrześcijańskich, że wprzód nim tu byli Polacy, już Bóg żydom nadał tę polską ziemię; rozjaśniło mi się również, z jakiego powodu, „Wiener Israelit” w październiku 1873 roku objawił tak ochoczo swoje życzenia, iż można by zrządzić, aby żydzi nad Galicją zapanowali, a to z tej prostej przyczyny, iż między wszystkimi państwami Europy nie ma kraju gdzie nie byłoby tylu żydów, ilu jest w Polsce.

   Dla ważności więc treści tego dzieła, aby się i innym podobnie jak mnie rozjaśniło; aby nasz lud poznał różnice zasad nauki, jakie zachodzą między nauką chrześcijańską a talmudyzmem, ogłasza się także i przekład polski bez dalszych uwag, albowiem takowe z doświadczeń życia codziennego nasuwają się same.

   „Żydzi, z wyjątkiem małej liczby dysydentów uważają od dawna Talmud w ogóle za taką samą boską księgę, jaką jest Biblia starego zakonu.
   Jeżeli jednak rzecz rozważymy dokładniej, to stawiając go nawet wyżej Biblii. Ci, którzy czytają Biblię czynią coś, co jest cnotą, albo też nią nie jest. Czytający Misznę wykonują rzecz cnotliwą i będą za to wynagrodzeni. Ci, zaś którzy czytają Gemarę wykonują rzecz najbardziej cnotliwą
   . A także, że całe szczęście traci ten, „kto od ustaw i nauk Talmudu przechodzi do Biblii”. Ich zdaniem też: „przyjemniejsze są słowa pisarzy Talmudu, niż zakonu”. Dlatego też „grzechy przeciw Talmudowi cięższymi są, niż grzechy przeciw Biblii”.
   Z samochwalstwem Talmudu zgadza się świadectwo reszty rabinów, czyli nauczycieli żydowskich. Tak opiewa: „Kto ma Biblię i Misznę w rękach, a nie ma Talmudu - z tym nie należy przestawać”.
   Ponieważ Jezus z Nazaretu według nauki żydowskiej nie był Bogiem, lecz tylko stworzeniem, tylko człowiekiem więc też i chrześcijanie w oczach żydów koniecznie są poganami, czyli bałwochwalcami. I tak mówi Talmud: „do dni świątecznych bałwochwalców należy także pierwszy dzień w tygodniu, dzień Nazareńczyka (Jezusa), tj. chrześcijańska niedziela”. Że Nazareńczyk nazwany jest w Talmudzie „synem stolarza” zgadza się to z nazwiskiem, które Jezus według Mt. 13,55 jeszcze za życia swego otrzymał od żydów. Że dalej imię jego w Talmudzie przekręcone zostało na słowo o znaczeniu: „niechaj imię jego i pamięć o nim zaginie”, zgadza się z powyżej przytoczoną nauką Talmudu, iż żyd powinien, jeżeli może, tępić odszczepieńców, którzy opuścili imię żydowskie. Zaś imię Jezusa i pamięć o nim, nie mogą być wykorzenione bez wytępienia chrześcijan.
   Talmud nazywając Chrystusa bożkiem, czyli bałwanem, wynika z tego, że chrześcijanie są bałwochwalcami ponieważ poczytują sobie największy zaszczyt służyć wiernie Chrystusowi. Zaś Chrystus sam, według Talmudu, trudnił się czarodziejstwem i bałwochwalstwem, więc chrześcijanie są podwójnymi bałwochwalcami. Że Chrystusa nazywają żydzi błaznem, zgadza się to z postępowaniem Zbawiciela wobec Heroda, kiedy go współcześni jego wskazywali jako czarownika, oświadczając, „że Chrystus jest w przymierzu z czartem”. Ponieważ Talmud nazywa Chrystusa bezbożnikiem i Boga zapominającego, dowodzi, iż chrześcijanie jako czciciele bezbożnika, również są bezbożnikami. Ponieważ o najlepszym z gojów powiedziano między innymi, że i jego trzeba zabić, (jeżeli tylko można), dowiadujemy się stąd, że chrześcijanie bezwzględnie są tu rozumiani. (Raschi do Exod. 14 ed. Am. 7 a.; w wydaniu Wen. mówi: „między odszczepieńcami” wyraża się bezpośrednio: „najlepszego z chrześcijan trzeba udusić”.)
   Aby zaś Talmud mógł żydom głęboko się wpoić, że on tu chrześcijan ma na myśli, mówi o tym w innym miejscu: „goj, który ćwiczy w zakonie (czyta pismo św.), winien jest kary śmierci”. Albowiem gojowi może być dozwolony zakon (czytanie pisma św.), jeżeli przez obrzezanie stanie się żydem, każdy bowiem wie, że chrześcijanie od początku rozczytywali się w zakonie Mojżesza. Jeżeli niektórzy rabini zarzucają, że Talmud powiada także: „goj, który czytuje pismo św., równa się z arcykapłanami”. Wyraźnie stoi też dalej w Talmudzie: „Chrześcijanie są bałwochwalczy; wolno jest w ich dzień świąteczny tj. pierwszego dnia w tygodniu, handel z nimi prowadzić”.

   „Kiedy żydów, jak zarazę niszczącego postęp cywilizacji narodów, wypędzono z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec i z innych krajów Europy, a pod karą śmierci jako wyjętych spod wszelkiego prawa, nie wpuszczono do Moskwy, wtedy Polacy otworzyli wszystkie im granice, dali przytułek i większą swobodę niż rodowitym mieszczanom i rolnikom.
   Dwa pierwsze błędy przywiodły nasz naród do upadku i do podziału. W tym nieszczęściu jeszcze byśmy przez oświecenie, przez cywilizację mogli wznieść się i ratować, lecz błąd trzeci - żydzi byli zarazą wewnątrz, zarazą ciągle polityczne ciało osłabiającą i nędzniejącą
   .” (Za Stanisławem Staszicem).


   KLIKNIJ
   Zgubne zasady talmudyzmu
   POBIERAJ BO WROGOWIE PLANUJĄ ZNISZCZENIE DOMENY


   Izrael Szahak
   Żydowskie dzieje i religia
   ŻYDZI I GOJE - XXX WIEKÓW HISTORII
   Tłumaczenie: Jan M. Fijor
   Fijorr Publishing - Warszawa-Chicago
   Tytuł oryginału angielskiego:
   “JEWISH HISTORY, JEWISH RELIGION”

   Gdyby napisał ją Polak, natychmiast okrzyknięto by go antysemitą czy żydo-żercą
   .

   Profesor Szahak jest wprawdzie z urodzenia Polakiem z pochodzenia Żydem, trudno go jednak nazwać antysemitą, choć takim epitetem w rodzinnym Izraelu często jest obrzucany.
   Prócz stałych modlitw codziennych każdy pobożny żyd musi wygłaszać specjalne krótkie błogosławieństwa na wszelkie okazje, zarówno dobre, jak i złe (na przykład z okazji kupna nowego ubrania, zjedzenia po raz pierwszy w danym roku owocu, który dopiero co dojrzał, gdy zobaczył potężną błyskawicę lub usłyszał złą wieść itp.) . Niektóre z tych błogosławieństw służą wpajaniu pogardy i nienawiści do gojów.
   W rozdziale II wspominaliśmy, że każdy pobożny żyd, przechodząc obok nieżydowskiego cmentarza, musi wypowiedzieć przekleństwo pod adresem spoczywających tam gojów, a przechodząc obok cmentarza żydowskiego ma obowiązek chwalić Boga. To samo odnosi się do żywych; pobożny żyd, widząc duże zgromadzenie żydów, musi pochwalić Boga, mijając zaś zgromadzenie gojów powinien wypowiedzieć pod ich adresem przekleństwo.
   Zabudowania nie są z tego wyłączone: Talmud nakazuje(63), by żyd, przechodząc obok osiedla zamieszkanego przez gojów, prosił Boga o zniszczenie go, jeśli zaś zabudowania są w ruinie, powinien dziękować Bogu za zemstę (rzecz jasna, w przypadku osiedli zamieszkanych przez żydów reguła ta jest odwrócona).
   Łatwo było stosować się do powyższego nakazu żydowskim wieśniakom, którzy mieszkali w swoich wioskach, lub mieszkańcom niewielkich osiedli czy dzielnic w miastach zamieszkanych wyłącznie przez żydów.
   W warunkach klasycznego judaizmu reguła ta przestała mieć sens i dlatego została ograniczona do kościołów i placów modlitw innych wyznań, z wyjątkiem islamu.(64). W związku z tym nakaz ten został „wzbogacony” przez nowy zwyczaj; mianowicie przechodząc obok kościoła czy krzyża, żyd ma zwyczaj spluwać (zwykle trzy razy), co jest „udoskonaleniem? innej obowiązkowej reguły(65). Czasami dodawano też jakieś obraźliwe teksty biblijne(66).
   Istnieje również kilka reguł zabraniających wyrażania jakichkolwiek pochwał pod adresem gojów czy ich czynów, chyba, że taka pochwała wywołałaby jeszcze większą pochwałę pod adresem żydów. Reguła ta jest nadal przestrzegana przez ortodoksyjnych żydów. Na przykład, pisarz Agnon, w wywiadzie udzielonym radiu izraelskiemu po powrocie ze Sztokholmu, gdzie odebrał literacką nagrodę Nobla, chwaląc Szwecką Akademię pośpiesznie dodał: „Nie zapomniałem wcale, że wychwalanie gojów jest zabronione, w tym jednak wypadku jest ku temu specjalny powód - chwalę ich, gdyż przyznali nagrodę żydowi.”.

   KLIKNIJ
   Żydowskie dzieje

   KLIKNIJ
   Talmud o gojach

   KLIKNIJ
   Poznaj narodowości żyda
   ŻYDZI I ICH PLANY
   Tomasz Koziej

   WSTĘP
   Książka, którą oddaję do rąk Czytelników przeznaczona jest przede wszystkim dla rdzennych Polaków, którzy pomimo tak tragicznej sytuacji w naszym kraju, gdzie naród polski jest okradany i z zimną krwią wydzierana jest jego własność, gdzie gospodarka celowo jest niszczona i z dnia na dzień w coraz większym stopniu za bezcen odsprzedawana obcym (a tak naprawdę tym z ("wybranego narodu"), gdzie nasza kultura narodowa jest wyszydzana, wypaczana i na siłę wprowadzane są wątki z obcej nam nieznanej kultury żydowskiej, gdzie nasza wiara katolicka jest zohydzana i celowo judeizowana, i gdzie, już wydawałoby się, że nie istnieje żaden autorytet, który dałby nadzieję do dalszej walki o suwerenną Polskę, nie stracili jeszcze nadziei, że prawdziwa Polska wciąż istnieje.
   Chciałbym, żeby Czytelnicy przeczytali tę książkę od początku do końca bardzo dokładnie, ponieważ jest to warunek pełnego zrozumienia zawartych w niej myśli, uszeregowanych tak by w końcowym efekcie uwidocznić pełny obraz dziejowej konspiracji żydo-masońskiej PRZECIWKO BOGU, NATURZE I WSZYSTKIM NARODOM NIE ŻYDOWSKIM;
   by miał jasny i ukształtowany pogląd na te wszystkie zachodzące w szybkim tempie na naszych oczach wydarzenia, co powoduje zdezorientowanie nawet wśród najbardziej świadomych i utratę poczucia zagrożenia kryjącego się za działalnością „MOŻNYCH TEGO ŚWIATA”.
   KLIKNIJ
   Żydzi i ich Plany
   KLIKNIJ
   Talmud- ks. Rektor KUL
   KLIKNIJ
   dusza zydowska
   DRODZY KATOLICY sprawdzajcie, czy proboszczowie pozwalają szatańskim wysłannikom przebywać w naszych kościołach? REAGUJCIE !

   Brałem udział we Mszy Świętej w Dniu Zesłania Ducha Świętego w kościele, Bazylice Mniejszej Świętego Jacka. Siedzialem z prawej strony olarza i jest tam piękna figura Matki Boęej. Po chwili jednak zauważyłem że w koronie "z gwiazd dwunastu" są wstawione pentagramy diabelskie, czyli gwiazdy pięcioramienne. Duchowni dopuścili również do posługi dziewczęta które "służą" razem z chłopcami – ministrantami. Po Mszy Świętej zwróciłem się z uwagą i proźbą do Siostry Zakonnej żeby zwróciła uwagę proboszcza na koronę z gwiazdami diabelskimi. Biedna Siostra stwierdziła że "to są przecież gwiady żydowskie" i ja w ramach "edukacji" powiedziałem że gwiazda Ludu Wybranego Izraela (Stary Testament – nie mylić z dzisiejszym Izraelem, mówimy bowiem Izraelici i Izraelczycy) jest gwiazda Dawida, to jest gwiazda sześcioramienna. Taka gwiazda jest widoczna na fladze dzisiejszego państwa Izrael. Wskazuje to na bardzo niską znajomość symboliki katolickiej i szatańskiej wśród osób duchownych.

   Dla wszystkich tych którzy nie przykładają do tych symboli większej wagi (jak ja w przeszłości) chciałbym dołączyć opis pentagramu dostępny wszędzie w internecie, bo to pomoże rozróżnić miejsca poświęcone naszenu Bogu i diabłu. Mam również nadzieję że nastąpi korekta korony w kościele Św. Jacka.

   www.bazylikaswietegojacka.org kontakt@bazylikaswietegojacka.org

   ********************


   Pentagram (czasami w języku angielskim używana jest nazwa pentalpha lub pentangle) ma kształt pięcioramiennej gwiazdy. Słowo pentagram pochodzi od greckiego słowa .... (pentagrammon).

   Pentagramy były używane jako symbole w starożytnej Grecji i Babilonii, a dziś służą jako symbol przynależności przez wielu okultystów (np. wiccanie). Wielu ludzi z wyznań neo - pogańskich nosi ten symbol na biżuterii. Wiccanie, neo-poganie i często korzystają z pentagramu zamkniętego w okręgu. Pentagram to wizerunek masonerii, a także jest wykorzystywany przez wiele innych systemów przekonań. Dzisiaj jest on używany praktycznie wszędzie i nieświadoma większość ludzi używa ubiory i środki użytku codziennego które nafaszerowane są tego rodzaju symboliką pogańską i szatańską.

   Przykłady są umieszczone poniżej.

   Pierwsze znane opisy stosowania pentagramów znajdują się w pismach z Mezopotamii z około 3000 pne. Sumeryjskie pentagramy służył jako piktogramy. W Babilonie, krawędzie pentagramu pokazywały prawdopodobnie kierunki artrologiczne dla pięciu planet Jowisza, Merkurego, Marsa, Saturna i Wenus jako "królowej nieba" czyli Isztar - w mitologii mezopotamskiej bogini wojny i miłości. Może dlatego nawet dzisiaj mówimy na „atrakcyjne panie”: „ale gwiazda” lub „gwiazda filmowa”. Im mniej ubrana tym bardziej nadaje się jej pochodzenie z jakiegoś gwiazdozbioru.

   U chińczyków mamy Wu Xing, pięć faz, lub pięciu elementów, to starożytna chińska postać pentagramu znana szeroko w Azji Wschodniej i tradycyjnie wykorzystywana w aplikacjach takich jak medycyna, akupunktura, feng shui i taoizm. Są one podobne do greckich elementów, z większym naciskiem na ich cykliczne przemiany. Pięć etapów to: ogień, ziemia, metal, woda i drzewo.

   ******************************

   Wreszcie dochodzimy do tego co powinno interesować nas najbardziej - europejskiego okultyzmu.

   Henryk Korneliusz Agrippa i inni propagowali pentagram jako symbol magiczny, używając opisu elementów pięciu punktów Pitagorasa. W połowie 19 wieku powstał wśród okultystów pomysł dotyczący ułożenia pentagramu i Eliphas Levi odwrócił pentagram do góry nogami i wymyślił takie idiotyczne wytłumaczenie nowego pentagramu (opis poniżej). Okultyści uważają to za ich symbol i traktują bardzo poważnie pomimo tego ze nie jest to zbyt mądre w naszym chrześcijańskim rozumieniu.

   "odwrócony pentagram z dwoma punktami wystającej, jest symbolem zła i przyciąga złowrogie siły, ponieważ niszczy właściwego porządku rzeczy i pokazuje triumf materii nad duchem. Kozły atakują niebiosa rogami poprzez wtajemniczonych."
   "płonąca gwiazda, gdy jest ustawiona do góry nogami, jest hieroglifem - znakiem kozła czarnej magi, którego łeb może być wrysowany do gwiazdy, dwa rogi na górze, uszy na prawo i lewo, broda na dole. Jest to znak antagonizmu i śmierci. To jest stracone kozły atakujące niebiosa rogami."
   "postać pięcioramiennej gwiazdy zawsze w pozycji pionowej, z najwyższym trójkątem skierowanym w niebo, jest siedzibą mądrości, odwrócony to perwersja i wynikiem będzie zło."

   Oto jak rozumieją ten symbol pentagramu ci którzy go używają i komunikują się tym symbolem do przywoływania zła, które sami wykonują jako narzędzia szatana. Może my nie traktujemy tego poważnie, ale okultyści przykładają do tych znaków wiele wagi i dlatego nie można tego lekceważyć. W ten sposób rozpoznajemy naszego przeciwnika. My nosimy Święte medaliki a oni przeklęte pentagramy bo przecież w opisie powyżej uwadniają nam ich znaczenie i dlaczego ich używają. Ofiara padają ludzie którzy nieświadomie reklamują się jako zwolennicy szatana i mam nadzieje ze tak do końca nimi nie są, po prostu nikt im o tym nie powiedział. Pomimo to przez ich ignorancje szatan ubiera ich (może również czasami nas) tak jak chce. Marek   "Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych":

   Gdyby Kościół katolicki bardziej wierzył Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
   to uchroniłby ludzi i świat przed wieloma krwawymi wydarzeniami.

   Przykład prosty - gdyby Noe nie uwierzył Panu Bogu to tak samo zginąłby jak wszyscy inni, którzy Jemu nie uwierzyli.
   Następny przykład: gdyby kard. Hlond uwierzył Jezusowi, to nie byłoby II wojny światowej.
   Gdyby papież uwierzył Maryji i zawierzył jej Rosję to nie byłoby komunizmu i morderstw z tego tytułu.

   ****************************

   DZISIEJSZY KATOLICKI KOŚCIÓŁ ZBUNTOWAŁ SIĘ PRZECIW PANU BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ. JESTEŚMY WYZNAWCAMI INNEGO BOGA NIŻ WYZNAJĄ ZDRAJCY-MASONII-PRZEBIERAŃCY W SZKARŁATACH I PURPURACH. ONI ODDAJĄ cześć lucyferowi!!!. DLATEGO NIE OBOWIĄZUJE NAS POSŁUSZEŃSTWO WILKOM-ZDRAJCOM BOGA BO BYŁABY TO TEŻ ZDRADA PRZEZ NAS BOGA PRAWDZIWEGO I BYŁBY TO GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU NIE ODPUSZCZONY NIGDY PRZEZ BOGA PRAWDZIWEGO. BOGU PONAWIAMY COROCZNIE PRZYRZECZENIA,ŻE WYRZEKAMY SIĘ SZATANA I ŻE SŁUŻYĆ MU NIE BĘDZIEMY!!!. TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG. WYRZEKAMY SIĘ lucyfera I SŁUŻYĆ MU NIE BĘDZIEMY I POSŁUSZEŃSTWO ZBUNTOWANYM WILKOM-SŁUGOM SZATANA NAS NIE OBOWIĄZUJE!!!


   "PODLASIANKA"

   Wizje od Boga miała w pierwszej połowie XX wieku polska (nieżyjąca już) mistyczka o pseudonimie "Podlasianka". Była ona znana władzom zakonu karmelitów, gdyż starała się o przyjęcie do sióstr karmelitanek bosych, jednak żaden z klasztorów karmelitańskich nie chciał jej przyjąc, a to z tego powodu, że miała wizje nadprzyrodzone.

   Przytaczam fragment opisu jej wizji dotyczących Żydów wzięty z książki Andrzeja Sieradzkiego "Przepowiednie dla Polski. Proroctwa - wizje - objawienia", którą wydało w roku 1999 wydawnictwo "Astrum" we Wrocławiu:

   "Kiedy płonęło warszawskie getto, patrząc przez okno na klatce schodowej domu, w którym wówczas mieszkałam, pełna goryczy i litości modliłam się za ginących Żydów. Zostało mi wówczas objawione przez wewnętrzne, czysto intelektualne jasne światło, że giną z powodu nienawiści, jaką żywią do chrześcijan.

   Gdyby Żydokomuniści nie zginęli z rąk hitlerowców, staliby się przyczyną wymordowania wielu Polaków, gdy Polska została opanowana przez żydo-komunistów. Nienawiśc, jaką pałali ku Polakom żydokomuniści, którzy ich przygarnęli, wygnańców bez ojczyzny, spowodowała, że Bóg w sprawiedliwości swojej dopuścił, że sami padli ofiarą nienawiści Germanów. Gdy ujrzałam to jasno, nie mogłam prosić dla nich o ocalenie, lecz tylko o skruchę i nawrócenie ginących.

   W powrocie do Palestyny widziałam znak Miłosierdzia Bożego dla Żydów, dlatego też z wielką radością przyjęłam wiadomośc o powstaniu Izraela i że Żydzi pracujący na roli zmieniają się wybitnie na korzyśc. (...) Światło Boże dało mi poznać, że czas nawrócenia Żydów jest bliski, jednak żaden termin nie był mi podany. Od tego widzenia miłośc moja do Żydów i pragnienie ich nawrócenia wzrosły."

   Przygotował - Paweł

   ,NAUKOWCY SĄ PO TO, ABY NAS W SPOSÓB NAUKOWY WYMORDOWAĆ - ponieważ sztucznie wyprodukowali choroby

   Obecna epidemia bakteryjna jest prawdopodobnie zaplanowana, podobnie jak była epidemia

   "świńskiej" grypy. O wirusie A-H1N1 (wirusie "świńskiej" grypy) mówi

   Pan Jezus w orędziu danym Carol Ameche w dniu 3 V 2009:

   "Istnieją naukowcy, którzy 'zmontowali' te wirusy."

   ( www.carolameche.org/page2.html ). www.thewarningsecondcoming.com

   www.courlisius.org i na stronie http://dzieckonmp.wordpress.com ,   Nawrócony z in vitro

   EWTNNews.com

   Amerykański lekarz, który zrezygnował ze stosowania metody in vitro, opowiada o swoich doświadczeniach. Nie chciał brać udział w „narastającym uprzedmiatawianiu dzieci”.

   Nawrócony z in vitro

   - Bardzo smuciło mnie to, że tak wiele małżeństw prowadziłem błędną drogą - mówi Anthony Caruso. Przez kilkanaście lat doprowadził do poczęcia wielu dzieci metodą in vitro.

   Swoją praktykę rozpoczął, ponieważ chciał uszczęśliwiać niepłodne małżeństwa. Dziś już tego nie robi. W dniu, w którym uświadomił sobie, że czyni zło, zamiast dobra, porzucił pracę i poszedł do spowiedzi. O in vitro mówi, że bazuje ono na wyobrażeniu, że „można mieć co się chce, gdzie się chce i kiedy chce”.

   Zapomina się o tym, że dziecko nie jest prawem, ale darem od Boga. - Uprzedmiotowienie dzieci jest częścią mentalności in vitro - uważa lekarz. - Bylibyście zaskoczeni, jak wielu ludzi, którzy poczęli dziecko sztucznie, gdy w 23, 24 tygodniu ciąży okazuje się, że są problemy, mówi: ok, dobrze, dajmy temu spokój. Zawsze mogą przecież wrócić i zrobić to jeszcze raz - tłumaczy Caruso.

   Odważna decyzja ma niestety także swoją cenę. - Większość moich kolegów traktuje mnie jak wariata - uważa lekarz.


   KORESPONDENCJA


   Droga Pani Mieczysławo. Przedstawiam sie Paweł, mam 25 lat. Mieszkam w Polsce. Cieszę się że ma Pani tak ogromną wiarę w Boga i Maryję. Ja też staram sie wierzyć jak tylko mogę. Gdyby nie wiara nie byłoby mnie tutaj. Pan Jezus doświadczył mnie bardzo, cierpiałem ogromnie, wielkie męki.
   Na szczęście Bóg uwolnił mnie od tego ciężkiego jarzma. Moja dusza ma ukojenie ogromne. Mimo że jestem sam, że nie mam nikogo, że nikt mnie nie kocha ale wiara w miłość Jezusa mi pomaga, przynosi ulgę. Czuje się akceptowany i kochany takim jakim jestem. Całkowicie:
   Boje sie tylko jednego: opuścić Boga, zawieść Go. Wiem że piekło jest taką męką , że nie da się tego pojąć. To tak, jakby dusza umierała i skonać nie mogła. Czasami ciężko mi jest widząc jak w ludziach jest mało miłości. Bo przez brak miłości jest właśnie tyle cierpienia na świecie.
   Pozdrawiam Panią i chciałbym powiedzieć że raduje się ogromnie dusza moja widząc Pani wiarę i miłość do Boga.
   Najbardziej podoba mi się stwierdzenie, że natchnienia Boże poznaje się po pokoju serca. To prawda.Tylko słowa szatana wprowadzają niepokój i zamęt. Słowa Jezusa dają ukojenie, ulgę i spokój. Umacniają:
   Cieszę się że jest Pani tak ściśle złączona z Jezusem i Maryją. Bogu niech będą dzięki.
   Paweł

   KORESPONDENCJA c.d.


   To prawda, Bóg obdarzył mnie łaską pojmowania prawdy.Ona jest najważniejsza,daje wolność.Otrzymałem też od Boga urodę, nie chcę się chwalić ale z wyglądu jestem atrakcyjny i to bardzo. Noszę długie włosy, ale zrozumiałem że wygląd nie jest najważniejszy.Liczy się serce człowieka i miłość.To jest najwazniejsze.

   Czasami siebie osądzam i oceniam,może jestem za bardzo krytyczny w stosunku do samego siebie ale staram się walczyć z tą wadą.Miałem bardzo apodyktycznych rodziców i drobiazgowych, w ogóle moja rodzina składa się z ludzi którzy są bardzo drobiazgowi.Bóg taki nie jest ale szatan potrafi wmówić człowiekowi ze to co nie jest złe jest złem.Przewrotność Lucyfera.Nienawidzę Go z całego serca.Mam nadzieje że Bóg da mi siłę, abym odpierał jego ataki.

   Moje życie od dziecka - to krzyż niewyobrażalny.Kłótnie rodziców, w szkole mieli mnie za wariata,śmiali się że mnie,poniżali,byłem dla nim nikim.Taki kozioł ofiarny Później w latach liceum zachorowałem na schizofrenie.Diagnoza lekarzy.Gdzies około 10 razy byłem w zakładzie zamkniętym.Wiele ataków miałem,natręctw,samookaleczania,próba samobójcza (wtedy Bog dał mi poznać kim jest diabeł i jaki ból w sobie nosi),urojenia,stany katatonii,brak apetytu,bezsenność,samotność,akoholu też próbowałem,papierosy,kawa,seks, ekshibicjonizm, agresja do ludzi, stany lękowe tak silne że utrudniały nawet oddychanie. Problemy z chodzeniem, wszystkie zmysły mnie bolały, oczywiście to wszystko to stany nerwowe pochodzące z psychiki a nie z fizycznej choroby.Dwa razy miałem absolutna rozpacz,czułem się potępiony przez Boga. Krzyczałem w kościele,wydawało mi się że Bóg mnie opuścił. Niewyobrażalnie straszne. Ludzie mnie odrzucili, jestem sam.Czuję lęki,boję się ludzi bo wiem że ludzie potrafią krzywdzić.

   Wierzę w Pana Jezusa i mamę Maryję, ale mam krzyż który musze nieść.Moja dusza jest martwa,sparalizowana lękiem,i zniechęceniem, smutkiem.Mam swoje ograniczenia i wiele rzeczy nie mogę nawet jeślibym chciał.

   Tak jak Jezus na krzyżu miał przybite ręce i nogi, koronę cierniową i był nagi,cały poraniony,wyszydzony i odrzucony. Ja tak samo cierpię jak On.Takie samo cierpienie,taki sam kielich goryczy piję. Mnie to nie przeraża, ja ufam Bogu, bo Go kocham,i wiem że On mnie kocha bezgranicznie. Często czuje sie zmęczony,bardzo zmęczony i wiele razy kładę sie do łózka poniewaz nie mam siły na codzienne czynnosci.Podczas odpoczynku wiem ze jestem złączony z Bogiem,z Duchem Świętym który mieszka we mnie.Po co mam używać słów, Duch Święty modli się we mnie.

   Ja tylko milczę,kocham ciszę i spokój,ten głęboki spokój który odczuwam to odpocznienie w Bogu.Odpoczynek w Bogu, niech mu będą dzieki ze mam ukojenieTęsknotę mam w sercu za Jezusem i Maryją i od dziecka ona była we mnie ale nieuświadomiona. Zawsze wydawało mi się że czegoś mi brakuje,że czegoś pragnę ale nie wiedział czego,teraz wiem,zawsze pragnąłem Boga i pragnę Go z całego serca.

   Mama Maryja jest kochana,własna matka mnie nie kochała ale za to mam teraz taką wspaniałą,doskonała mamę.

   Niech Maryi chwała i czesć! Owszem modlę sie do anioła stróża,i do Jana Pawła 2 oraz Koronkę odmawiam do Bożego Miłosierdzia.Różaniec też pokochałem.Czasami używam wody święconej aby pokropić dom.Przyjmuje tez sakramenty św,Spowiedz i komunie ale w domu.Księża chętnie przychodzą.

   Przez ludzi zostałem uzanany za nienormalnego ale prawda jest taka ze od urodzenia pragnąłem Boga i ta tęsknota nieugaszona mnie wyniszczała ale teraz już umiem sie zaspokajać.Odpocznienie w w Bogu.Jak najwiecej bo przynosi mi taką ulge i ochłodę:) Prosze o modlitwę za mnie a ja będę się modlił za Panią,aby wola Boża wypełniła sie. Nie pragnę bogactw,ani kobiet,ani ładnego domu,ani sławy i chwały,ani wyksztacenia.To wszystko marność

   Pragnę tylko aby Bóg był wywyższony i żeby wszyscy ludzie Go kochali,aby cały swiat uwierzył w Boga,w Jego miłosierdzie.


   ŚWIADECTWO 

   -szukam-

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus  i Maryja zawsze Dziewica.  
 Byłam na pielgrzymce  w Gdańsku- Matamblewie w dn.11.06.2011  Był tam egzorcysta ks.Rufus Pereira z Bombaju.   Byliśmy świadkami uwolnienia od szatana. My ludzie na oczy i uszy widzieliśmy jak złe moce atakują opętanych, był krzyk,  ludzie padali  i nimi trzęsło - byli poobijani, kobiety krzyczały męskim głosem  jak potwory, zwierzęta. Bardzo dużo ludzi było  tam z Polski. Jezus Chrystus nasz Zbawiciel  chronił ludzi przyjmujących GO w Komunii Św.  W Matamblewie   czuli ludzie Jezu Twoją obecność. Zła siła nie atakowała po przyjęciu Komunii ludzi  a mnie nie tknęła i wielu ludzi też nie ruszała, bo nas uchroniłeś Boże.  Dzięki i Chwała Tobie  na wieki wieków. Danuta


PRZY KOŚCIELE KATOLICKIM NA USTRONIU ZAWODZIU USTAWIONO 24 METROWĄ RZEŹBĘ PRZEDSTAWIAJĄCĄ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI.

Przed kościołem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, przy ulicy Sanatoryjnej na ustrońskim Zawodziu stoi już 24 metrowa rzeźba Jezusa Chrystusa Króla Polski. Chociaż instalacja rzeźby trwała zaledwie kilka godzin, twórcy pracowali nad nią od półtora roku.
Autorem rzeźby jest krakowski artysta Robert Pigoń, natomiast fundatorem mieszkaniec Ustronia, który chce zachować anonimowość. Cała rzeźba składa się z kilkunastometrowego, kamiennego cokołu i właściwej, ponad dziesięciometrowej rzeźby, wykonanej ze stali nierdzewnej.
Rzeźba przedstawia Jezusa Chrystusa Króla Polski, który w jednej ręce trzyma berło z trzema koronami, w drugiej jabłko. Na koronie znajduje się godło Polski z czasów XIX wieku i II Rzeczpospolitej.
Prace nad całą rzeźbą trwały ponad półtorej roku, natomiast nad rzeźbą właściwą pracowaliśmy osiem miesięcy, to było dla nas naprawdę duże wyzwanie - powiedział Robert Pigoń, autor rzeźby.
Rzeźba stoi bokiem do kościoła. - To nasze świadome założenie, chcemy żeby Jezus obejmował swoimi ramionami całą Polskę, dlatego zwrócony jest na północ, w stronę całego kraju - tłumaczy fundator rzeźby.
-szukam--szukam-


-szukam-
-szukam-
>>KLIKNIJ<<
Chrystus bez zezwolenia???

DOKONANO WAŻNEJ Z PRAWEM  KANONICZNYM I CYWILNYM UROCZYSTEJ INTRONIZACJI NARODOWEJ OWIEC JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI NA POLACH GRUNWALDU W OBECNOŚCI PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZAPROSZONYCH PREZYDENTÓW OŚCIENNYCH PAŃSTW w DNIU 15 LIPCA 2010 r
NIE WIEMY JEZU CHRYSTE KRÓLU POLSKI OWIEC  JAK MAMY CI DZIĘKOWAĆ, ŻE RACZYŁEŚ PRZYJĄĆ TEN AKT INTRONIZACYJNY I ZOSTAŁEŚ UPRAGNIONYM NASZYM KRÓLEM.
JEZU CHRYSTE KRÓLU POLSKI jesteś naszą chlubą i radością. Naszą nadzieją, naszym przyjacielem i Bogiem.
Króluj nam Jezu Chryste Królu Polski NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. Zarządzaj swoją własnością i bądź z nas dumny!!!.
Wspieraj nas i broń swojej własności przed nieprzyjaciółmi Twymi.

DUCHOWNI- MASONII!!!  PREC Z  Z  POLSKICH 
ŚWIĄTYŃ!!!

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy MASONÓW złych
I próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

Ze wszystkich świątyń, chat i pól,
Popłynie hymn wspaniały:
NIECH ŻYJE JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI
W koronie wiecznej chwały.
Niech żyje Maryja, zagrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

2

 

Sztandarem naszym będzie Krzyż,
Co ojców wiódł do chwały,
I nas powiedzie także wzwyż,
Gdzie buja Orzeł Biały.
Zwyciężymy wrogów, nie strasznym dla nas wróg.
Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg!

Oto ślubujem z ręką wzwyż,
Synowie Polski, córy,
Świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż,
Królowa z Jasnej Góry,
Ojczyźnie święty spłacim dług.
Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg!

Młodzieży, nową Polskę twórz,
Szczęśliwą, Bogu miłą,
Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż?
On jest największą siłą.
Nie spoczniem wpierw, aż pierzchnie wróg.
Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg!

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
MASOŃSKA zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie MASON pluł nam w twarz
Ni dzieci nam żydowił,
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
W Ojczyzny imię, na jej cześć
Podnosim czoła dumne.

Odzyska ziemi dziadów wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Albin Siwak
BEZ STRACHU "Książka Siwaka od początku została totalnie przemilczana. Ba, trafiła na swoisty indeks książek zakazanych, a jej nakład partiami wykupywali ci, którzy z różnych względów nie byli zainteresowani tym, żeby Siwak robił ze swojej wiedzy użytek. Pojawiły się nawet niewybredne groźby pod adresem autora, o czym dowiedziałem się od wydawcy książki, bo to on właśnie przegadał z Siwakiem wiele godzin, stając się akuszerem powstania "Trwałych śladów". Wydał je pomimo licznych przeszkód i "dobrych rad"."
Albin Siwak - nie mogłem dłużej milczeć!


Uwagi Autora do wydania II
Żeby podjąć walkę z zagrożeniami jakie nas Polaków czekają, należy do­brze poznać przyczyny, sposoby i ludzi, którzy za wszelką cenę próbują ujarz­mić Polskę i Polaków. A tę walkę o Niepodległą Polskę musi podjąć cały Naród, gdyż już w tej chwili Polska nie jest niepodległa i nie jest niezależna!
Międzynarodowe żydostwo przy pomocy otumanionych Polaków już do­konało i cały czas dokonuje ubezwłasnowolnienia nas Polaków.
Walkę o Niepodległą Polskę należy podjąć w trybie pokojowym wykorzy­stując wszystkie istniejące narzędzia, istniejące w obecnym systemie politycz­nym.
Takie możliwości i szanse są, ale zależą one przede wszystkim od poziomu wiedzy, od naszej znajomości faktów historycznych oraz od naszej wiedzy -o tym, kto i dlaczego dzień po dniu uzależnia Ojczyznę Polaków - Polskę, a także polską rację stanu od międzynarodowej mafii żydowskiej, która w celu zdobycia zaufania i okłamywania Polaków przyoblekła się w maskę przyjaźni i pomocy.
Książkę jaką Państwo mają napisałem w celu przedstawienia prawdy i niezniekształconych faktów, które obecnie pomijane są w imię tak zwanej po­prawności politycznej, tej prawdy mówiącej o zabiegach żydowskich jakie robili w XX wieku, żeby zdobyć władzę nad światem ujarzmiając stopniowo poszczególne kraje oszukańczymi hasłami demokracji. Ujarzmiali bezwzględ­nie i krwawo zwłaszcza kraje chrześcijańskie, takie jak np. Rosję i Polskę.
W XXI wieku żydowskie dążenia zmierzające do opanowania świata nie uległy zmianie ani na jotę, dlatego również ta prawda, którą opisuję stanie się pomocna do rozszyfrowania ich celów, do których w sposób bezwzględny dążą obecnie, tj. w XXI wieku.
Albin Siwak
Szanowny Czytelniku!
Większość łudzi, otwierając nową książkę, pomija przedmowę. Uważają, że czytanie wstępu to strata czasu, bo i tak z książki dowiedzą się, co autor chciał czy­telnikowi przekazać. Myślę jednak, że jeśli idzie o tę właśnie książkę, przedmowa jest w niej najważniejsza i wyjaśnia dlaczego w ogóle została ona napisana. Pokazuje, jakie argumenty i zdarzenia, jakie decyzje różnych ludzi i formacji politycznych sta­ły się przyczyną napisania tej książki. A jest tych wydarzeń bardzo dużo i szkodą dla ludzi, szczególnie dla młodych pokoleń, byłoby gdyby nie poznali historii, w do­datku niezbyt odległej. Uważny czytelnik powie, że autor nie powinien zajmować się historią, że są od tego ludzie z tytułami: doktorzy nauk, profesorowie, historycy. Teoretycznie tak. Oni właśnie powinni zająć się historią i obiektywnie, bez nagina­nia faktów dla potrzeb jednego czy drugiego ustroju, pisać tę historię i przekazywać młodzieży. Ale tak nie jest. Każda formacja polityczna ma swoich historyków i oni, na potrzeby tej formacji, napiszą taką historię, która danym politykom odpowiada. W dodatku ponad tymi formacjami politycznymi są pracujący dla nich ludzie, któ­rzy pilnują, by tak kształtować historię, żeby ich ideologia, racja stanu, bohaterowie i hasła znalazły się na sztandarach.
W oparciu o moje liczne spotkania z ludźmi, organizowane przez różne kluby, związki i domy kultury, śmiało mogę powiedzieć: całe pokolenia młodych Polaków nie znają historii swego kraju. I nie dlatego, że nie chcieli się jej nauczyć lub nie po­siadają odpowiedniego wykształcenia. Chcieli się uczyć, mają wykształcenie, często tytuły naukowe, ale od zakończenia II wojny światowej do tej pory żadne szkoły, ani uczelnie wyższe nie uczyły i nie uczą prawdziwej, rzetelnej historii.
Zdarza się, że w domach dziadkowie mówią o tej historii i przekazują ją wnu­kom, ale to rzadkość. To wyjątkowi ludzie, którzy zapamiętali fakty i potrafią je przekazać. Zdarza się, że spotykam ludzi, którzy różnymi sposobami i drogami zdo­byli dobrą historyczną literaturę, posiadają prawdziwą wiedzę o ostatnim stuleciu, ale jest ich mało i są za tę wiedzę tępieni.
Szanowny Czytelniku!
Moje życie było bardzo bogate w wydarzenia i decyzje, gdy znajdowałem się na wysokich szczeblach władzy. Znałem wielu ludzi, do których zwykły człowiek nie miał dostępu. Sposób życia i prostolinijność oraz szczerość potrafiły mi ich zjednać. Pozyskiwałem ich zaufanie i mogłem prowadzić z nimi szczere rozmowy. A był to czas, gdy również najwyżsi rangą działacze bali się mówić prawdę. Dziś mógłbym nie pisać o wielu z nich, gdyż moi przeciwnicy zaraz dorobią do tego hi­storię, że była to zdrada i że przyznawanie się do tych znajomości to hańba, bo to byli nasi najeźdźcy i ciemiężyciele. Ale i oni właśnie, gdy zaufali mi i gdy szczerze rozmawialiśmy, to mówili:
„Nam, Rosjanom jest przykro, że oceniacie nas tak źle. To nie my nadaliśmy rewolucji te hasła i nie my ustanowiliśmy prawa i represje. Jesteśmy tak jak wy Sło­wianami i powinniśmy żyć w zgodzie".
Ale to nie Słowianie zrobili rewolucję i nie Słowianie milionami mordują Rosjan. W gułagach i na zsyłkach Żydzi nie siedzą. Oni nas wsadzają i wydają wyro­ki. Gdy mówiłem, że sam widziałem Rosjan w NKWD i nie sami Żydzi są odpowie­dzialni za te represje, odpowiadali mi:
„Tak, masz rację. Zawsze znajdą się ludzie, którzy dla kariery zdecydują się na współpracę. Ale czy wy, Polacy, w czasie okupacji hitlerowskiej nie mieliście zdraj­ców na służbie u Niemców? Było ich wiele tysięcy, bo po wojnie dokładnie ich liczono. A jak carska Rosja wami rządziła i okupowała wasz kraj to nie było wielu tysięcy zdrajców, którzy pracowali dla cara? Nawet wasi biskupi, po odzyskaniu niepodle­głości, byli sądzeni za zdradę, a nawet wykonywano na nich wyroki śmierci. Sami Żydzi dzielili się na tych co idą do gazu i tych, co ich dozorowali i bili. Przykładem jest getto łódzkie, gdzie policja była formacją żydowską.
W każdym narodzie byli zdrajcy i zawsze będą. U nas, Rosjan, też byli w cza­sie wojny zdrajcy, mimo że w każdej chwili groziła im śmierć z rąk partyzantów. A w czasie, gdy władzę zdobyli Żydzi, to zdrajcy nie tylko niczego się nie obawiali, ale to oni ferowali wyroki śmierci i żyli jak władcy niezagrożeni, a odwrotnie: nagradzani".
„Myślisz, że nie chciałbym żyć w kraju, gdzie sami sobą rządzimy?" - mówił mi wiele razy Maszerow. Podobne rozmowy prowadziłem z marszałkiem Kulikowem i Piotrem Kostikowem. Trzeba by robić teraz nową, rosyjską rewolucję i obalić rządy Żydów, mówili, ale zaraz dodawali: „To obecnie niemożliwe, czuwają nad tym do­brze, mają we wszystkich strukturach władzy swoich ludzi, za samą taką rozmowę stracisz głowę". „Przecież - mówił Maszerow - w czasie rewolucji państwa zachodnie, a szczególnie USA, miały dobrą wiedzę kto robi u nas rewolucję. Prezydent USA Woodrow Wilson powiedział w swoim orędziu w 1919 roku, że rewolucja w Rosji to czysto żydowska rewolucja. Opanują całą władzę i zemszczą się na cerkwi rosyjskiej oraz inteligencji". I tak właśnie się stało.
Ja, Albin Siwak, mam ważne powody, żeby nie zabrać do grobu tego, co wiem i co usłyszałem od wielu mądrych ludzi pełniących różne funkcje partyjne i woj­skowe. Wiem, że czytelnik może to potraktować, za chwalenie się znajomościami i układami, ale ja nie zabiegałem o te znajomości i układy. Wiem, że moi przeciwnicy wykorzystają to, żeby zrobić ze mnie zdrajcę i osobę zhańbioną takimi znajomoś­ciami. Przecież mógłbym o tym nie pisać, nie ściągać na swą głowę słów pogardy, ale uważam, że należy dać świadectwo prawdzie. Jeśli tacy ludzie jak ja nie napiszą, to napiszą to inni, pod dyktando Żydów. Ważne powody, które skłaniają mnie, by o tym napisać, to przede wszystkim fakt, że mało jest ludzi lub nie ma ich wcale, któ­rzy by swą wiedzę posiadali od ludzi wiarygodnych. A przecież ojciec mój nie miał powodów, by kłamać, gdy wiele razy opowiadał mi o różnych ważnych wydarze­niach. Jego dwaj rodzeni bracia też nie. Wierzę im, gdyż potwierdziły to inne źródła.
Ojciec mój służył dwadzieścia jeden lat w carskiej armii. Jego bracia też (jeden dziewiętnaście, drugi szesnaście). Służyli przed, w czasie i po rewolucji. Byli świad­kami wielu wydarzeń historycznych, które były i są przekręcane na potrzeby różnej maści polityków i formacji politycznych.
Ponadto życie i moja funkcja pozwoliły mi poznać wielu Polaków, których ro­dziców car zesłał z Polski na Sybir, a ich dzieci później były rozwożone po całym Związku Radzieckim, zgodnie z potrzebami gospodarki i wojska. Ludzie ci przeżyli wiele tragedii i byli świadkami wielu zbrodni, a także ludobójstwa. Obok nich likwi­dowano tak zwanych wrogów Związku Radzieckiego, podciągając pod ten zarzut inteligencję rosyjską i każdego, kto miał odwagę mówić prawdę.
Piszę to jako Polak i patriota. Nie mogę obojętnie patrzeć jak Żydzi przekręcają historię Polski Ludowej, ustroju, który sami stworzyli i w którym rządzili, sądzili i skazywali na śmierć. Jak z katów robią ofiary, jak z katów robią zasłużonych i pra­wych obywateli, kryształowych i uczciwych. A tak nie było, ani w czasie rewolucji październikowej, ani przez cały czas do śmierci Stalina.
To nie tysiące Rosjan zostało zesłanych na ciężkie roboty, to miliony, jak obec­nie szacują Rosjanie. W Polsce też nie chodzi o tysiące. Sama wschodnia Polska, czyli Kresy, to setki tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Rosji. Okres Polski Ludowej to również czas zbrodni na polskich patriotach. Nawet samego Gomułkę uwięzili i szykowali mu proces o zdradę. A ilu przyjaciół Gomułki siedziało, ilu miało zasądzo­ne wyroki śmierci. Cóż więc mówić o zwykłym akowcu. Dziś nagłaśnia się to, a polscy działacze partii prawicowych naśladują i pochlebiając żydowskim kolegom mówią:
„To komuna mordowała naszych ludzi".

Szanowny Czytelniku!
Nie zająkną się, że sędziowie i kaci to byli Żydzi. MSW było całkowicie w ich rękach.
Teraz odwraca się kota ogonem. Tak samo jest z mordowaniem Żydów w czasie wojny. Ileż to artykułów dotyczyło tego, że to Polacy i polskie obozy, i że to właś­nie tam ginęli Żydzi. Tomasz Gros opisał w „Sąsiadach", że to Polacy wymordowa­li Żydów w Jedwabnem. A jeszcze przecież żyją świadkowie. Cóż będzie, gdy ich zabraknie? Okaże się, że to Polska wywołała II wojnę światową, że Polacy mordo­wali Żydów.
Nie można patrzeć i milczeć, jak dobrze rozmieszczeni Żydzi znajdujący się w różnych formacjach politycznych i zajmujący odpowiedzialne stanowiska robią wszystko, żeby skłócić polskie społeczeństwo. I to im się dobrze, udaje.
Żadna formacja polityczna, żadna ekipa rządząca, jakie do tej pory znajdowały się u władzy nawet nie próbowała budować zgody narodowej. Cały ich wysiłek idzie na to, żeby skłócić polskie społeczeństwo, żeby podzielić i poustawiać Polaków po różnych stronach barykady politycznej. Wiedzą dobrze, że takim skłóconym i po­dzielonym społeczeństwem łatwo jest rządzić. I ten fakt jest bardzo groźny, bo sy­tuacja w Polsce wymaga już od bardzo dawna zgody narodowej.
Żydzi po mistrzowsku doprowadzili do tego, że w społeczeństwie brak jest instynktu samozachowawczego. Całymi latami wtłaczają do głów Polaków takie filmy i wiadomości, żeby otumanić społeczeństwo. Proszę tylko pomyśleć, jak na­głaśnia się wiele razy na wszystkich kanałach parady gejów i lesbijek. Idą w tych pochodach przywódcy partyjni i popierają manifestacje i żądania „kochających inaczej". Głośno jest na ulicy w sprawie nienarodzonych, a w Sejmie inne ustawy są mniej ważne niż ta.
Na potwierdzenie tego, co piszę: Polskie Radio Program I, w dniu 5 maja 2007 roku o godzinie 9.00 w wiadomościach nadaje apel do posłów i polityków. „Połączcie swe siły i nie patrzcie na podziały polityczne. Sprawa jest najpilniejsza i najbardziej potrzebna w Polsce."
O co chodzi? Oto do sądu wpłynęło 170 spraw o odzyskanie majątków. Są to spadkobiercy Niemców, którzy do II wojny światowej byli właścicielami tych go­spodarstw, ale nie osiedlają się na nich, tylko je sprzedają i to nie Polakom, za duże pieniądze. Przypominam, mówi dziennikarz, że już ponad tysiąc gospodarstw spad­kobiercy ci odzyskali i sprzedali na Warmii i Mazurach, ale naszym posłom, jak wielu ludzi mówi, ta sprawa jest obojętna. Mają oni własne, pilniejsze problemy. Problemy sprowadzające się do tego jak unurzać przeciwnika w błocie i skompromitować go w oczach ludzi, jak odebrać emerytury komuchom z MSW. Ale komu je odbiorą, je­śli propozycja ich przejdzie w Sejmie? Odbiorą nielicznym Polakom, którzy zostali................


***KLIKNIJ*** BEZ STRACHU-fragment


A P E L o pomoc dla rodziny po pożarze        

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i NMB, serdecznie prosze o pomoc
    finansowa i rzeczowa w związku z pożarem mieszkania w Czechowicach
    ul.Górnicza 32m4 dnia 29.05.2011 po 22 wszystko trzeba bylo wyrzucić
    błagam o pomoc Irena Hasselgren

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!  Pan BÓG wie,ze spaliło mi się doszczętnie mieszkanie! Duch Św.zadziała w duszach wielkodusznych ludzi! Podaje numer konta spalonego mieszkania  PL 72105010701000000104093687   BIC- INGBPLPW  dla Irena Hasselgren ul.Górnicza 32m4 43-502 Czechowice-Dziedzice Polska w ING BANK ŚLĄSKI,ODDZIAŁ 015,43-502 Czechowice-Dziedzice ul.Niepodległości 10a Polska Serdecznie proszę o pomoc!
Niech Was Bog prowadzi i błogosławi w tej sprawie. Irena

ŚWIĘTO OJCA
-szukam-

Catalina Rivas
TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ

Przygotowanie darów ofiarnych


Chwilę później było Ofiarowanie darów ofiarnych i Najświętsza Matka Boża powiedziała: “Módl się w sposób następujący: ( i ja powtarzałam ) Panie, ofiaruję wszystko czym jestem, wszystko co posiadam, wszystko co mogę. Kładę wszystko w Twoje Ręce. Kształtuj tę małą istotę, którą jestem. Przez zasługi Twojego Syna przekształć mnie, Wszechmogący Boże. Proszę Cię za moją rodzinę, moich dobroczyńców, za każdego członka Apostolatu, za wszystkich, którzy walczą przeciwko nam, za tych, którzy polecają się moim ubogim modlitwom. Naucz mnie kłaść moje serce jakby na ziemi przed nimi, żeby mogli iść bardziej miękko. Oto jak modlili się Święci; oto jak pragnę, byście wszyscy robili.”


Nagle zaczęły powstawać jakieś postacie, których wcześniej nie widziałam. Wyglądało to tak, jakby u boku każdej osoby obecnej w Katedrze, pojawiła się inna osoba i wkrótce cała Katedra zapełniła się młodymi pięknymi ludźmi. Byli oni ubrani w białe szaty i skierowali się do głównej nawy, a następnie podeszli do ołtarza.


Matka Boża powiedziała: “ Patrz. To są Aniołowie Stróżowie wszystkich ludzi, którzy są tutaj. To jest moment, kiedy twój Anioł Stróż zanosi twoje ofiary i prośby przed Ołtarz Boga.”


Byłam zdumiona, bo te istoty miały tak piękne twarze, tak promieniujące, że nie można sobie tego wyobrazić. Ich oblicza były bardzo piękne, niemalże z kobiecymi rysami; budowa ciała, ręce, postawa były męskie. Ich bose stopy nie dotykały podłogi, jakby się prześlizgiwały. Procesja była bardzo piękna.
Niektórzy z nich nieśli coś, jakby złotą misę z czymś, co lśniło jak złociste światło. Matka Boża powiedziała: To są Aniołowie Stróżowie ludzi, którzy ofiarują tę Mszę Świętą w wielu intencjach, tych którzy są świadomi co znaczy ta celebracja. Oni mają coś do ofiarowania Bogu....”


“ Ofiaruj siebie w tej chwili... ofiaruj swoje smutki, bóle, nadzieje, radości, prośby. Pamiętaj, ze Msza Św. ma nieskończoną wartość. Dlatego bądź hojna w ofiarowaniu i proszeniu.”
Za pierwszymi Aniołami szli następni, którzy nie mieli niczego w rękach; szli z pustymi rękami. Maryja powiedziała: “To są Aniołowie ludzi, którzy są tutaj ale nigdy niczego nie ofiarują. Nie są zainteresowani tym, by przeżywać każdy moment Mszy Św. i nie mają darów, by je zanieść przed Ołtarz Boga.”
Na końcu procesji szli inni Aniołowie, którzy byli raczej smutni, z rękami złożonymi do modlitwy, ale ze spuszczonymi oczami. “To są Aniołowie Stróżowie ludzi, którzy są tutaj ale nie chcą być, to znaczy ci, którzy zostali zmuszeni do przyjścia, którzy przyszli z obowiązku ale bez żadnego pragnienia uczestniczenia we Mszy Św. Aniołowie idą smutni, ponieważ nie mają nic do zaniesienia przed Ołtarz poza własnymi modlitwami.”
Nie zasmucajcie swojego Anioła Stróża. Proście o wiele, proście o nawrócenie grzeszników, o pokój w świecie, za waszych sąsiadów, za tych, którzy proszą was o modlitwę. Proście, proście o wiele, ale nie tylko za was samych, ale także za wszystkich.


Pamiętajcie, że ofiara która najbardziej podoba się Panu jest ta, kiedy ofiarujecie siebie samych jako ofiarę całopalną, tak żeby Jezus mógł zstąpić i przekształcić was przez swoje zasługi. Co wy macie do ofiarowania Ojcu sami z siebie? Nicość i grzech. Ale ofiarowanie siebie samego złączone z zasługami Jezusa podoba się Ojcu.”
Widok tej procesji był tak piękny, że trudno byłoby porównać go z czymkolwiek. Te wszystkie niebiańskie istoty pochylające się przed ołtarzem, niektóre zostawiające swoje ofiary na podłodze, inne pochylające się z czołem prawie dotykającym ziemi. Skoro tylko przybyły do ołtarza, zniknęły mi z oczu.
PREFACJA
Nadszedł końcowy moment Prefacji i kiedy całe zgromadzenie mówiło: “Święty, Święty, Święty”, nagle wszystko co znajdowało się za celebransami zniknęło. Za Arcybiskupem z lewej strony tysiące aniołów ukazało się po przekątnej, mali aniołowie, wielcy aniołowie, aniołowie z dużymi skrzydłami, aniołowie z małymi skrzydłami, bez skrzydeł. Tak jak poprzedni wszyscy byli ubrani w białe szaty kapłańskie lub ministranckie.
Każdy z nich ukląkł ze złożonymi rękami i pochylił głowę ze czcią. Słychać było piękną muzykę jakby wiele chórów z różnymi głosami, wszyscy śpiewali unisono razem z ludźmi: Święty, Święty, Święty...


KONSEKRACJA


Nadszedł moment Konsekracji, najcudowniejszy z Cudów. Za Arcybiskupem z prawej strony pojawiło się mnóstwo ludzi, także po przekątnej. Byli oni ubrani w identyczne tuniki ale w kolorach pastelowych: różowych, zielonych, jasnoniebieskich, liliowych, żółtych, jednym słowem w różnych i bardzo ciepłych kolorach. Ich twarze były także jaśniejące, pełne radości. Zdawali się być w tym samym wieku. Można było zauważyć (nie potrafię powiedzieć dlaczego), że byli ludźmi w różnym wieku, ale ich twarze wyglądały jednakowo, bez zmarszczek, szczęśliwe. Wszyscy oni także uklękli na śpiew “Święty, Święty, Święty Pan...”


Matka Boża powiedziała: “To są dusze wszystkich Świętych i błogosławionych w Niebie. Pomiędzy nimi są dusze twoich krewnych, którzy już się cieszą oglądaniem Boga.”


Następnie zobaczyłam Ją dokładnie po prawej stronie Arcybiskupa, krok za celebransem. Była zawieszona odrobinę nad podłogą, klęcząc na jakimś bardzo solidnym przezroczystym i jednocześnie jaśniejącym materiale jakby czystej wodzie. Najświętsza Dziewica, z rękami złożonymi patrzyła z uwagą i szacunkiem na celebransa. Stamtąd mówiła do mnie, ale bez słów prosto do serca, nie patrząc na mnie: “Dziwi cię to, że stoję za Arcybiskupem, nieprawdaż? Tak właśnie powinno być... Z całą miłością, jaką Syn mi daje, On nie udzielił mi godności, której udzielił kapłanom; uobecniania codziennego Cudu moimi rękami, tak jak to oni robią swoimi kapłańskimi rękami. Dlatego czuję głęboki szacunek dla kapłanów i dla cudu, którego Bóg dokonuje przez nich, co skłania mnie do uklęknięcia za nimi.”
O mój Boże, jak wielką godność, jak wielką łaskę wlewa Bóg w dusze kapłańskie, a ani my, a może niektórzy z nich także, nie jesteśmy tego świadomi.
Za ołtarzem ukazały się cienie ludzi w szarych kolorach z rękami wzniesionymi. Matka Boża powiedziała: “To są błogosławione dusze z czyśćca, którzy czekają na wasze modlitwy, by mogły być uwolnione. Nie przestawaj modlić się za nie. Oni modlą się za was ale nie mogą modlić się za siebie. Ty masz się za nie modlić , aby pomóc im wyjść z czyśćca, aby mogli być z Bogiem i cieszyć się Nim wiecznie.


Teraz to widzisz; jestem tutaj przez cały czas. Ludzie idą na pielgrzymki, szukają miejsc, gdzie się ukazałam. Jest to dobre z powodu łask, które tam otrzymają. Ale w żadnym objawieniu, w żadnym innym miejscu nie jestem bardziej obecna niż w czasie Mszy Świętej. Zawsze Mnie znajdziesz u stóp ołtarza, gdzie jest odprawiana Eucharystia. U stóp Tabernakulum, pozostaję z aniołami, ponieważ jestem zawsze z Jezusem.”
Widzieć piękne oblicze Matki w chwili odmawiania słów “Święty, Święty, Święty...”, a także innych z promieniejącymi twarzami, rękami złożonymi, oczekującymi na cud, który się nieustannie powtarza, było przebywaniem jakby w samym niebie. I pomyśleć, że są ludzie, którzy w tym momencie mogą być rozproszeni rozmową. Boli mnie, gdy mówię, że wielu mężczyzn, więcej niż kobiet stoi ze skrzyżowanymi rękami jakby składając hołd tak jak równemu sobie.


Maryja powiedziała: “Powiedz wszystkim , że człowiek nie jest nigdy bardziej człowiekiem niż kiedy zgina kolana przed Bogiem.”


Celebrans wypowiedział słowa Konsekracji. Był on człowiekiem normalnego wzrostu, ale nagle zaczął rosnąć, napełniając się światłem, nadzwyczajnym światłem koloru pomiędzy bielą i złotem, które go ogarnęło i stało się bardzo silne wokół głowy. Z tego powodu nie mogłam dostrzec rysów. Kiedy podniósł Hostię zobaczyłam Jego ręce. Na wierzchu dłoni miał jakieś znaki, z których emanowało dużo światła. To był Jezus! To On otaczał Sobą celebransa, otaczał z miłością jego ręce. W tym momencie Hostia zaczęła rosnąć i stała się wielka. Ukazała się cudowna twarz Jezusa patrzącego na swój lud.
Instynktownie chciałam pochylić głowę i Matka Boża powiedziała: “Nie patrz w dół. Patrz w górę i kontempluj Go. Wymień z Nim spojrzenia i powtórz modlitwę z Fatimy: Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie. Proszę, przebacz tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i nie kochają Ciebie. ...Przebaczenie i Miłosierdzie... A teraz powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz i złóż hołd Królowi Królów.”
Wypowiedziałam te słowa i wydawało się, jakbym była jedyną, na którą On patrzył z ogromnej Hostii. Ale poznałam, że w taki sposób z pełnią miłości spogląda na każdą osobę. Pochyliłam głowę czołem dotykając ziemi, jak to czynili wszyscy aniołowie i błogosławieni z nieba. Przez ułamek sekundy dziwiłam się, jak Jezus przybrał ciało celebransa i jednocześnie był w środku Hostii. Kiedy celebrans położył Hostię, wrócił do normalnych rozmiarów. Łzy płynęły z moich oczu; nie mogłam wyjść z podziwu.
Za chwilę Arcybiskup wypowiedział słowa Konsekracji nad winem, i gdy słowa były wymawiane, ukazało się światło z nieba w tle. Ściany i sufit kościoła zniknęły. Wszędzie była ciemność poza błyszczącym światłem z ołtarza.
Nagle zobaczyłam zawieszonego w powietrzu Ukrzyżowanego Jezusa. Widziałam Go od głowy do dolnej części piersi. Belka krzyża była podtrzymywana przez jakieś duże, silne ręce. Ze środka tego jasnego światła wyszło małe światełko podobne do lśniącego małego gołębia, który przefrunął szybko nad kościołem. Spoczął na lewym ramieniu Arcybiskupa, który dalej ukazywał się jako Jezus. Mogłam rozpoznać Jego długie włosy, jaśniejące rany i ogromne ciało, ale nie mogłam dostrzec twarzy.
W górze był Ukrzyżowany Jezus, z głową opartą na prawym ramieniu. Mogłam kontemplować Jego twarz, zbite ramiona i poszarpane ciało. Po prawej stronie klatki piersiowej miał ranę, z której tryskała krew w kierunku lewej strony, a na prawo coś, co wyglądało jak woda, ale było bardzo błyszczące. Wyglądało to bardziej jak strumienie światła wychodzące w kierunku wierzących i poruszające się w prawo i w lewo. Byłam zdumiona ilością Krwi, która spływała do kielicha. Myślałam, że się przeleje i zabarwi cały ołtarz, ale ani jedna kropla się nie rozlała. W tym momencie Maryja powiedziała: “To jest cud nad cudami. Powiedziałam ci przedtem, że Bóg nie jest ograniczony ani czasem ani przestrzenią. W chwili Konsekracji, całe zgromadzenie jest zabierane do stóp Kalwarii w chwili krzyżowania Jezusa.”
Czy ktokolwiek może to sobie wyobrazić? Moje oczy tego nie mogą dostrzec, ale my wszyscy jesteśmy tam w momencie, gdy krzyżują Jezusa. A On prosi Ojca o przebaczenie nie tylko dla tych, którzy Go zabili, ale także o przebaczenie wszystkich naszych grzechów: “Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.”
Od tego dnia nie dbam o to, że świat sądzi iż jestem szalona, ale proszę każdego, żeby uklęknął i próbował żyć z całego serca, z całą wrażliwością, na którą go stać, przywilejem, który daje nam Bóg.

>>KLIKNIJ<<
Tajemnica Mszy Świętej

JAK RATOWAĆ ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ KATOLICKI ?
Wynagradzać Bogu za nasze grzechy. Niebo prosi wiernych, aby już nie modlili się wyłącznie w swoich intencjach, lecz w intencjach Matki Bożej zamawiając liczne Msze Święte.
Nikt nie może się poddawać, ani załamywać. Każda parafia powinna zorganizować opiekę modlitewną dla swoich kapłanów (np. apostolat Margaretka , nieustający Różaniec), Jerycho, adoracjie Najświętszego Sakramentu w swoich kościołach. Tylko wspólna modlitwa i wspólne staranie uratują wiele dusz od wiecznego potępienia

O NIEPOJĘTEJ WARTOŚCI OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ.

Ze wszystkich uwielbień, które Kościół Św. Bogu może złożyć, nie ma żadnego któryby Mu milszym było, a dla nas korzystniejszym od Przenajświętszej ofiary Mszy Świętej
Wszystkie inne dobre uczynki jak: modlitwy, posty, pokutne ćwiczenia itd., choćby były najdoskonalej wykonane , pozostaną zawsze czynnościami człowieka, istoty słabej i grzesznej! Ofiara Mszy Świętej przeciwnie nie jest dziełem ludzkim; lecz jest to ofiara bezkrwawa Nowego Zakonu. Ustawiczna pamiątka owej ofiary, której Jezus Chrystus krwawym sposobem na krzyżu dokonał. Msza Święta jest ofiarą Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, który się na ołtarzu pod postaciami chleba i wina Ojcu niebieskiemu ofiaruje i tym sposobem ofiarę raz na krzyżu spełnioną, teraz na ołtarzu ponawia.
Ofiara Mszy Świętej jest większa niż pamiątka Ofiary Krzyża , ona jest jej ponowieniem, jakby dalszym ciągiem tejże. Na krzyżu ofiarował Chrystus Pan życie swe Ojcu niebieskiemu wśród największych boleści i krwi przelania. Ta ofiara wystarczyła aż nadto do naprawienia wszystkiego złego, które grzech sprowadził. To jednak nie wystarczyło miłości Chrystusowej. Chciał On ustawicznie być ofiarą aż do skończenia świata za swoich , których do końca umiłował.

Ile razy kapłan wymawia we Mszy Świętej nad chlebem i winem słowa Chrystusowe (nawet będąc pod wpływem grzechu śmiertelnego - kapłani też się spowiadają) zaraz ten chleb zamienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Krew Jego.
Dlatego kapłan po wymówieniu tych słów wszechmocnych upada na kolana i uwielbia tam Chrystusa, i podnosi święte postacie, aby i wierni cześć Mu oddali. Msza Święta jest więc tą samą ofiarą , co ofiarą krzyża, gdyż ten sam Chrystus ofiaruje się , który się na krzyżu ofiarował.
Nie ma więc nic świętszego, nic wznioślejszego nad ofiarę Mszy Świętej; przez Nią bowiem możemy wszystkie długi spłacić Bogu i wszelkich łask dostąpić od Niego.
Możemy Bogu oddać cześć godną Jego Majestatu: podziękować za otrzymane łaski należycie; wyprosić sobie obfite łaski potrzebne i dla tego życia i dla wiecznego a także uczynić zadość za zniewagi wyrządzone Bogu przez grzechy nasze i drugich ludzi. Niech cię słowa św. Jana Chryzostoma poruszą:

„Tyle może ofiara Mszy Świętej ile śmierć Chrystusa na Krzyżu”

Nie zapomnij we Mszy Świętej modlić się za potrzeby Kościoła i Ojca św., biskupów i kapłanów, pamiętaj także o twoich bliskich i o duszach w czyśćcu cierpiących. Jeżeli chcesz stać się uczestnikiem szczególniejszych owoców Mszy Świętej - staraj się jeżeli Cię tylko stać, aby kapłan na Twoją intencję odprawił Mszę Świętą. Możesz także i za zmarłych ofiarować.

JEZUSOWI CHRYSTUSOWI - chwała, cześć i uwielbienie

Prosimy Was zamawiajcie i uczestniczcie we Mszach Świętych w intencjach Najświętszej Maryji Panny o co Matka Boża Was prosi; oraz do BOGA OJCA o intronizację JEZUSA CHRYSTUSA na KRÓLA POLSKI


*******************************************************************

EWANGELIA   Mt 6, 24-34

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwóm panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. (...) Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.(..)

Uczeń Chrystusa jest człowiekiem NADZIEI i RDOŚCI. Tę radość Pan Jezus podbudowuje w sposób niezwykle madry, efektowny i piękny. Wrogowie mogą zabić ciało, ale nie mogą zabić duszy. Dlatego ludzi nie wolno się bać, ale trzeba żyć w świętej bojaźni, czci i miłości względem Boga.

Panie Jezu, czy to prawda?

http://haggard.w.interia.pl/piusx.html

Pan Jezus:

"Tak, to prawda. Jak wiecie prawda jest często ukrywana nawet przez Moich pasterzy - a nie powinno być tak".

- Przecież to nie świeccy otruli papieża Jana Pawła I i Pawła VI bo w trakcie egzorcyzmów piekło ujawniło,że byli to kardynałowie ujawnieni z imienia i nazwiska.
- Przecież to nie świeccy ukrywali polskie pochodzenie Piusa X tylko dostojnicy watykańscy.
- Przecież to nie świeccy schowali polecenia i orędzia Matki Bożej z Fatimy tylko papieże i nazwali je Tajemnicami Fatimskimi.
- Przecież to nie świeccy zmienili Pismo Święte, pofałszowali katechizmy i credo kościoła katolickiego ....
tylko kardynałowie i to na najwyższych urzędach.
- Przecież to nie świeccy ..............................nie będę wyliczać więcej.

 

      ALE TO WIERNI CHCĄ SWEGO BOGA JEZUSA CHRYSTUSA INTRONIZOWAĆ NA KRÓLA
       POLSKI I ŚWIATA A NIE DOSTOJNICY ZAJMUJĄCY NAJWYŻSZE 
       URZĘDY W KOŚCIELE KATOLICKIM, KTÓRZY TYLKO CZŁOWIEKA-SŁUGĘ Z JEZUSA CHRYSTUSA UCZYNILI.
            ZOSTALI SŁUGAMI SZATANA, BO NAWET DZIECKO WIE,
             ŻE DWÓM PANOM SŁUŻYĆ NIE MOŻNA TYLKO ALBO BOGU LUB SZATANOWI.

   Jak długo można z miłością patrzeć na błędy, przestępstwa i ZDRADĘ hierarchów kościelnych 
               i przyzwalać na nie - a szatan rozrasta się, pyszni i panoszy w kościele katolickim.Ś.p ks. dr Adam Gardyasz


W środę, 26 stycznia 2011 r. zmarł ks. dr Adam Gardyasz, kapłan Diecezji Sandomierskiej wielki patriota, bez reszty oddany Kościołowi i Ojczyźnie
po długiej i ciężkiej chorobie ze Stalowej Woli, przeżywszy zaledwie 52 lata. Świecenia kapłańskie otrzymał w Przemyślu w 1984 roku, a po podziale administracyjnym diecezji w Polsce w 1992 roku, został inkardynowany do diecezji sandomierskiej. W tychże latach był juz wykładowcą i wychowawcą w seminarium duchownym na Ukrainie.

Swego czasu, dokładnie w 2003 roku, ksiądz Adam zasłynął z obronionego przewodu doktorskiego na KUL / wydział filozoficzny /, podczas którego wykazał, iż były arcypasterz diecezji lubelskiej i zarazem Wielki Kanclerz KUL, abp Józef Życiński, w swoich poglądach i postawie antykatolickiej, bardziej jest ateistą i przeniewiercą Kościoła aniżeli człowiekiem wierzącym pomimo bezprecedensowej interwencji ze strony miejscowej kurii i przerwania przewodu doktorskiego, pomimo tych szykanów doktorant - Ksiądz Adam Gardyasz - ową pracę, pisaną pod kierunkiem prof. Zofii Zdybickiej obronił!, uzyskując tytuł naukowy doktora filozofii.

Następnie powrócił do pracy dydaktyczno - wychowawczej w Seminarium Duchownym w Grodku Podolskim na Ukrainie, gdzie wykładał filozofieW 2008 roku, decyzja biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza i Kapituły Katedralnej, ks. dr Adam Gardyasz został kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli.


„Dobry Jezu, a nasz Panie - Daj Mu wieczne spoczywanie”.

IV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA
APOSTOLATU „MARGARETKA''.

„Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych !” / bł. JPII/

W tym roku „Margaretki” z całej Polski spotykały się w Sanktuarium Królowej Różańca Św. w Wysokim Kole w sobotę 11 czerwca w Wigilie Uroczystości Zesłania Ducha Św.
-szukam-

Mszy Świętej przewodniczył J. E. Ks. Bp. Marcjan Trofimiak - Łuck - Ukraina.
W trakcie konferencji zostały podane fakty , które porażają:

w okresie komunizmu na Ukrainie z 1300 Świątyń Katolickich pozostało jedynie zrujnowanych w ilości 13, zaś z 1200 księży katolickich ostało się tylko 8 (ośmiu) w tym celebrans j.w.
Komuniści-żydomasoni wymordowali i zniszczyli praktycznie cały Kościół.

Byliśmy też świadkami wielkiej radości ekscelencji kiedy po otrzymaniu w darach ofiarnych figurki Jezusa Chrystusa Króla Polski ze Świebodzina biskup ucałował figurkę Jezusa Chrystusa Króla Polski a w jego oczach pojawiły się łzy i zapanowało wielkie wzruszenie.

Daj Panie Boże takich biskupów Polaków jak najwięcej.


-szukam-


Modlitwa o uświęcenie kapłanów


O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

św. Tereska


-szukam-

MODLITWA ZA KAPŁANÓW


Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.
Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników.
Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.


Wzruszający był widok jak Margaretki błogosławiły i modliły się za kapłanów z wyciągniętymi rękami błogosławieństwa otaczając ich pierścieniem a potem nastąpiło uroczyste podziękowanie kapłana w trakcie osobistego błogosławieństwa już każdej Margaretki z osobna.

DRODZY KATOLICY !!!

MÓDLMY SIĘ W INTENCJI KAPŁANÓW - O ŚWIATŁO I DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA NICH WSZYSTKICH
.
Powinno nam bowiem zależeć, aby chcieli być z nami - wierni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i aby chcieli służyć tylko Chrystusowi Królowi. KAPŁANI BĘDĄ NAM POTRZEBNI NA CZASY OSTATECZNE, które już trwają, do  poprowadzenia ostatecznej walki przeciwko siłom ciemności. TRWA ROZŁAM W NASZYM KOŚCIELE KATOLICKIM       i wielu z nich zagubiło prawdziwą drogę za naszym Zbawicielem. Wielu Biskupów naruszając autorytet Papieża wystąpiło przeciwko samemu Chrystusowi. Nie rozumieją, że wpadli w perfekcyjnie zastawione przeciwko nim sidła szatana, który pod pozorem hasła modernizmu zapoczątkował II sobór i przede wszystkim niszczy od środka sacrum Mszy Świętej. 

Wiele zmian zostało wprowadzonych dla poprawy rzekomo zachwianego wizerunku Kościoła. Afirmacja człowieka wzięła górę nad kultem Trój-Jedynego Boga. Dobry Bóg już nie odbiera należnej czci z rąk swoich kapłanów, a ludzie są prowadzeni w złym kierunku przez zaślepione pychą władze KOŚCIOŁA. Ponieważ Pan Jezus nakazuje nam posłuszeństwo wobec jego przedstawicieli, módlmy się o ich godność i uświęcenie zgodne z wolą Pana Boga i Matki Jego Maryi.  Prośmy we wspólnej modlitwie, aby każdy z nich przestrzegał Przykazań Miłości i dawał nam wzór do naśladowania. Niech się nie stają powodem do kontrowersyjnych i sprzecznych z nauką Chrystusową ocen. Niech nie prześladują jedni drugich. Jeżeli my katolicy wzajemnie się niszczymy, to nie wymagajmy od innych narodowości i innych wyznań szacunku dla nas katolików, a nade wszystko kapłanów. Przedstawicieli kościoła powinna cechować pokora, skromność, miłość do Boga i bliźniego, szacunek do drugiego człowieka nawet inaczej myślącego.

-  módlmy się o świętych kapłanów i o powołania kapłańskie;
-  módlmy się aby proboszczowie i biskupi  nie ulegali pokusie służenia jakiejkolwiek 
partii politycznej;
-  módlmy się aby kapłani chcieli służyć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i nie zmieniali 
obrzędów liturgicznych,                            które w obecnym zarysie urągają Bogu;

-  módlmy się o Dary Ducha Świętego dla nich wszystkich począwszy od prymasów.....
-  módlmy się aby jak najwięcej kapłanów chciało być egzorcystami i służyli tą posługą 
potrzebującym;

-  módlmy się aby kapłani wprowadzili więcej modlitw wynagradzających za grzechy ludzkości.
-  módlmy się, aby proboszczom chciało się wprowadzić w swoich parafiach pierwszo
-sobotnie nabożeństwa.

-  módlmy się, aby mówiono nam o naszym wrogu, który działa bezkarnie w ukryciu i o miejscu, które dla                                            nas przygotował.
- módlmy się o przywrócenie modlitwy z mocą egzorcyzmu odmawianej na początku Mszy Świętej, lub po jej                          zakończeniu do Świętego Michała Archanioła.


"DRODZY KAPŁANI -BÓJCIE SIĘ TEGO CO ZABIJA I CIAŁO I DUSZĘ"

Nie tylko w czerwcu, ale cały czas módlmy się w intencji KAPŁANÓW i bardzo ważne było modlić się za nich w tym kończącym się właśnie roku (od czerwca 2010 do czerwca 2011), który był przedłużeniem Roku Kapłaństwa (2009/2010) ogłoszonego przez papieża. Powiedziała to wszystko Maryja w orędziu danym Michaelowi DiBitetto w dniu 22 VI 2010:

"Moje drogie, drogie dzieci...proszę kontynuujcie modlitwę... módlcie się za papieża Benedykta XVI... i za misję, którą on ma (do wykonania)... Módlcie się za waszych kapłanów... szczególnie w tym czasie...roku.. Módlcie się za nich... przez następne sześć miesięcy - do roku czasu... ponieważ sprawy mogą się stać bardzo trudne... Moje drogie, drogie dzieci... Kościół... wasz Kościół... jest pod wielką presją (podlega wielkim napięciom)... Módlcie się, żeby Kościół pozostał zjednoczony... Módlcie się za waszych biskupów i waszych kardynałów...Te (obecne) czasy, Moje drogie dzieci, nie stają się (teraz) wcale lepsze...i one nie staną się lepsze także w najbliższym czasie (dosłownie: nie staną się lepsze bardzo wkrótce)..."

                                     : http://trustprayergrp.org/Messages/Messages10/JUNE_22_10.htm ).


19 czerwiec 2011 r.       NAJŚWIĘTSZEJ  TRÓJCY       "Dzień Ojca"
 
    PIERWSZE CZYTANIE  Wj 34, 4b-6,8-9
           Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. (...) Pan zstąpił z obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego(...) I natychmiast skłpnil się Mojżesz aż do ziemi i oddał poklon, mówiąc: <Jeśli jesteś łaskawy dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem>.
 
   DRUGIE CZYTANIE  2Kor 13,11-13   
           Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju
niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa,
miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.
 
     EWANGELIA  J  3,16-18                CHWAŁA OJCU I SYNOWI, I DUCHOWI ŚWIĘTEMU.
                                                               BOGU, KTÓRY JEST I KTÓRY BYŁ, I KTÓRY PRZYCHODZI.  Ap 1.8
 
           Jezus powiedział do Nikodema: < Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
           wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to,
           aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został
           potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego>.
 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Należy tę medytację zacząć aktem wiary, wyznania i uwielbienia trzech Osób Boskich, niepojętej wspólnoty i jedności:
    " W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"
    " Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...."
    " Chwała Tobie Trójco Święta...."
    " Tobie należy się wszelka chwała, cześć i hołd, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen"
"Poczęcie bowiem i narodziny Jezusa Chrystusa są największym dziełem, jakiego dokonał Duch Święty w dziejach stworzenia oraz w dziejach zbawienia" -
    -  tak napisał Jan Paweł II
 
                                                  MODLITWA
 
           Panie Jezu, wlej we mnie swego Ducha i swoje życie, zawładnij całą moją istotą, aby moje życie mogło być odblaskiem
           Twego życia. daj mi promieniować Tobą, mieszkaj we mnie, a wszyscy, których spotkam, będą  przy mnie mogli odczuć
           Twoją obecność. Patrząc na mnie, niech widzą tylko Ciebie samego, o Panie. Mieszkaj we mnie, a wtedy będę mógł
            promieniować tak jak Ty, bym z kolei mógł być światłem dla innych, światłem, które całkowicie od Ciebie  pochodzi.
            To Ty przeze mnie będziesz innych oświecał. I tak moje życie stanie sie chwałą Twojego majestatu, chwałą, w której
            masz upodobanie, gdy sprawisz, że będę promieniował Tobą na wszystkich jaśniejąc pełnią miłości mojego serca. Amen".
 
Klęcząc przed Matką Boską Częstochowską w Bazylice św. Jacka prosiłam Maryję aby mi podyktowała "hymn uwielbienia" i usłyszałam:
 
   Matka Boża podyktowała mi słowa, które wkłada w usta ojców na "Dzień Ojca":          

BĄDŹ UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA,
BĄDŹ POCHWALONA PANNO ŚWIĘTA.
MY - OJCOWIE RODZIN NASZYCH
CHCEMY BYĆ W SERCACH WASZYCH.
OTO CHWAŁA BĄDŹ NAJWYŻSZEMU
W TRÓJCY ŚWIĘTEJ WSKRZESZONEMU
NA WIEKI WIEKÓW - JEDYNEMU
JEZUSOWI - BOSKIEMU SYNOWI JEDYNEMU.

a oto Matka Boża powiedziała do ojców w Dniu Święta Ojca

WY OJCOWIE, MOI DRODZY
NAJBARDZIEJ BĄDŹCIE UBODZY W SWOJEJ POKORZE,
ALE BOGACI W ŚWIĘTE DARY BOŻE.
 
W dalszym ciągu klecząc przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej pytam:
Mateńko Boża - Łukasz pragnie wstąpić do Seminarium i zostać Twoim kapłanem.
  
     Matka Boża:
                          "Tak synu - ucz się na Mojego kapłana  Bożego i twórz Armię Chrystusa Króla. Będą przeciwności, ale od początku musisz mówić co czujesz. Będą przeszkody, bo w naszym Kościele katolickim jest bardzo dużo wrogów Moich, ale ty powinieneś się opowiedzieć za Synem Bożym, który jest Królem Nieba i ziemi. Jeśli przyznasz się do Chrystusa Króla, to i On przyzna się do ciebie. Pamiętaj, że Bóg wszystko widzi i zna twoje myśli i dziwię się tym kapłanom, którzy o tym nie wiedzą. Każda myśl jest zapisana w "książce życia" człowieka, której człowiek nigdy nie może się wyprzeć, bo Anioł Stróż przyniesie i to on będzie świadczył za wami lub przeciwko wam.
                          Dziwię się tym kapłanom, którzy o tym dokładnie wiedzą a służą m -mo to szatanowi. Nie słuchać Boga -  to słuchać szatana, który opanował ludzkie serca i umysły. Trzeba dużo pościć i dużo modlić się do Ducha Świętego o DARY JEGO, bo szatan jest straszny, jest wścibski, jest natrętny i nachalny. On nie czeka na zaproszenie, jak Bóg. Jeżeli nie daje rady, to zaprasza legion szatanów i tak usilnie pracują używając różnych argumentów, że ludzie doznają zwątpienia a to  jest najgorszy grzech, bo od niego pochodzą wszystkie inne.
                         Tak, synu Łukaszu - jeżeli chcesz być Moim kapłanem, to powinienieś dużo modlić się o Dary Ducha Świętego, rozważać Mękę Jezusa i współczuć Mu na każdej Stacji Drogi Krzyżowej, bo przecież On nie dla siebie cierpi, lecz dla was i dla ciebie też.
                                                                                                                                                      "Twoja Matka Niebieska "
                    

20 czerwca 2011 r.     EWANGELIA Mt 7, 1-5

       Jezus powiedział do swoich uczniów:

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie

"Nie sądźcie" -  nie oznacza: nie oceniajcie. Oceniać, rozeznawać i wartościować jest prawem i obowiązkiem istoty rozumnej. Nie wolno na wszystko patrzeć obojętnie i dobro równać ze złem. Z kolei - oceniać nie oznacza "potępiać". Są osoby i instytucje, które mają szczególny i niezbywalny obowiązek rozeznawać i oceniać: rodzice, wychowawcy, nauczyciele, kapłani, sędziowie. Popełniają grzech zaniedbania i wyrządzają krzywdę swoim dzieciom, wychowankom, jeśli swoich obowiązków nie wykonują lub wykonują je źle, niedbale, niekompetentnie. Trzeba się uczyć oceniać, rozeznawać sprawy, postępowanie, poglądy - dla dobra własnego i innych, którym możemy lub mamy obowiązek pomagać. Jednak nie można szafowac sądami tylko według własnego widzi mi się. Katolika obowiązuje dekalog, dogmaty wiary i nauka Magisterium Kościoła, której gwarantem jest papież. I nikomu nie wolno ich podważać, nawet kardynałom i episkopatom.-szukam-

" ORĘDZIE
JEZUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW"


wtorek, 21 czerwca 2011 http://www.piotrnatanek.pl/
Jezus Król Wszystkich Narodów dał to Orędzie swojej powierniczce 6 czerwca. Ksiądz teolog zezwolił na jego publikację. Jezus przekazał to Orędzie poprzez wewnętrzny głos, potem przekazał jej cytaty z Pisma Świętego, które je potwierdzają.

Jezus ostrzega nas przed Wielką Karą, która ma dosięgnąć ten grzeszny świat żeby "naprostować sumienie całej ludzkości". Ta kara będzie aktem Jego Absolutnej Sprawiedliwości łagodzonej przez Jego Nieskończone Miłosierdzie.

Jezus prosi nas o objęcie Jego daru kultu Jezusa Króla Wszystkich Narodów. Przez praktykowanie tego kultu otrzymamy dary nawrócenia, uzdrowienia i ochrony. Przekaż tą wiadomość Twoim przyjaciołom i rodzinie

W Chrystusie,
Dan Lynch, dyrektor Kultu Jezusa Króla Wszystkich Narodów


Ważne Orędzie od Jezusa Króla Wszystkich Narodów!


Nasz Pan: "Ponaglam Was Mój Ludu! " Tak mówi Pan Bóg: Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. " (Izajasza 49:22) Wielka jest kara przygotowana dla tego grzesznego pokolenia aby naprostować sumienia wszystkich z osobna i całej ludzkości. Moje Przenajświętsze, Królewskie i Święte Serce które płonie żarem Boskiej Miłości do ludzkości wzywa mnie do Miłosierdzia, jednak ciężar grzechów wzywa moją Absolutną Sprawiedliwość do wylania się.
" Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz - a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. " (Ezechiel 28:2)
Moja Absolutna Sprawiedliwość jest jednak zawsze miarkowana Moim Nieskończonym Miłosierdziem. Zaprawdę każde wypełnienie Mojej Sprawiedliwości zawsze jest Aktem Miłosierdzia, bo JA JESTEM Samym Miłosierdziem i nie ma żadnej rzeczy w Bogu lub poza Nim, która nie jest nasycona Miłosierdziem ponieważ jest to część Mojej Boskiej Natury. Jest to chwała koronująca wszystkie moje Boskie Atrybuty.
" I uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach, któreś dla nich uczynił. Byli twardego karku i uwzięli się, by wrócić do niewoli swej w Egipcie. Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci; i nie opuściłeś ich. Nawet gdy uczynili sobie cielca odlanego z metalu i powiedzieli: To jest twój bóg, który cię wyprowadził z Egiptu, i gdy popełnili wielkie bluźnierstwa, Ty w wielkim miłosierdziu twoim nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoku nie odstępował od nich we dnie, aby ich prowadzić drogą; słup ognia nie odstępował w nocy, aby oświetlać im drogę, którą iść mieli. " (Nehemiasza 9:17, 18, 19)
Ci którzy są wypełnieni Moim Duchem Miłości dobrze rozumieją tą Boską naukę, ale ci wypełnieni duchem tego świata, duchem samo-pobłażania i dumnej arogancji nie mogą pojąć jak bardzo miłosierna jest sama Sprawiedliwość Boga.

Napominam Moje dzieci z Miłości do nich. " Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. " (Apokalipsa 3:19) Nie znajduję przyjemności w cierpieniach Moich dzieci. Pragnę obudzić ich ociemniałe sumienia żeby rozpoznali swoją grzeszność i byli nawróceni żeby mogło nastąpić odnowienie serc i umysłów dzięki któremu cały świat będzie mógł się odnowić. " I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. " (Apokalipsa 21:5)

" pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. " (Ezechiel 36:25-26)

Dopóki nie zmieni się serce człowieka, świat nie może i nie zmieni się. Coraz większe będą katastrofy natury, która sama buntuje sie przeciwko grzeszności ludzi. Sama ziemia wije się w przerażeniu pod ciężarem zepsucia i nieczystości jakie dźwiga. Woła o pomstę na jej mieszkańcach.
" Oto Pan pustoszy ziemię, niszczy ją i przewraca jej powierzchnię, a mieszkańców jej rozprasza.... Okropnie spustoszona będzie ziemia i bezgranicznie rozdrapana, bo Pan wydał taki wyrok. Żałośnie wygląda ziemia, zmarniała; świat opadł z sił, niszczeje, niebo wraz z ziemią się wyczerpały. Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze. Dlatego ziemię pochłania przekleństwo, a jej mieszkańcy odpokutowują; dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało. " (Izajasza 24:1, 3-6)

" Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki, ziemia pękając wybuchnie, ziemia zadrgawszy zakołysze się, ziemia się mocno będzie zataczać jak pijany i jak budka na wietrze będzie się chwiała; grzech jej zaciąży nad nią, tak iż upadnie i już nie powstanie. " (Izajasza 24:19,20)

Przemoc, wojny i nienawiść będą rosły jeszcze bardziej dopóki ludzkość ściągnie na siebie wielki wyrok, potem spadnie kara prosto z Nieba. " Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. (11) Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! " (Apokalipsa 3:10,11) Słuchajcie Mojego ostrzeżenia, o ludzie Moi. Odwróćcie się od swoich grzesznych dróg chociaż zanim będzie za późno. " Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem [Jego], umniejsz zgorszenie! Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek w wielkiej nienawiści! .... Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają " (Sirach 17:25-26,29)

Obejmijcie Mój kult Jezusa, Króla Wszystkich Narodów bo jest to wielkie Miłosierdzie dane przez waszego Boga na te niebezpieczne czasy. Są w nim zawarte wszelkie klejnoty łaski dane przez wstawiennictwo Mojej Niepokalanej Matki. Łaski przebaczenia, uzdrowienia i odnowienia umysłów i serc. " Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, " (Mateusza 12:33) Dlaczego Mój lud nie korzysta z darów Mojego daru?

Niech tak się stanie. Niech Mój dar zostanie przyjęty z wiarą i wielką ufnością w Moje Królewskie Miłosierdzie i Boską Hojność. " Gdy im udzielasz, zbierają; gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami. " (Psalm 104:28)

Och gdzież jest wasza wiara Mój ludu? Związujecie Mi ręce przez wasz brak wiary.

" Idź do tego ludu i powiedz: Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie. Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył. " (Dzieje Apostolskie 28:26,27)

To jest wasz wybór. Zostawiam wam wolność wyboru zaakceptowania lub odrzucenia zarówno Mojej przestrogi i Mojego daru. " miłosierdzie Pana - nad całą ludzkością: On karci, wychowuje, poucza i zawraca jak pasterz swoją trzodę. Lituje się nad tymi, którzy przyjmują Jego pouczenie i którzy się spieszą do Jego przykazań. " (Mądrość Syracha 18:13,14)


22 czerwca 2011 r.     EWANGELIA Mt 7, 15-20
 
          Jezus powiedział do swoich uczniów: < Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
          a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi?
          Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców
          ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
          A więc:  poznacie ich po ich owocach>.
 
 Dzisiaj zapewne przestrzegając przed fałszymi prorokami Pan Jezus użyłby innych obrazów. Nie mówiłby o owczej skórze, ale może o togach
sędziowskich, adwokackich, profesorskich, o kreowanych autorytetach, fachowcach, ekspertach, profesjonalnie przygotowanych specjalistach, psychologach.
EWANGELIA Pana Jezusa wydaje dobre owoce - buduje ład w sercu, w rodzinie, w społeczeństwach a trudno temu zaprzeczyć. Nowoczesne drapieżne
wilki przybierają pozory wierzących i szerzą zamęt. jak w czasach św. Pawła. Prowadzą anty-ewangelizację pod osłoną "owczej wełny"
postępu, nowoczesności, ochrony praw dziecka, walki z przemocą w rodzinie - likwiduje się władzę rodzicielską. Za ideał stawia się donoszenie na
rodziców, manifestowanie rozwiązłości, bluźniercze wybryki. Można pięknie formułować zasady wychowania dzieci i "uwalniać od
religii", ale drzewo poznaje się po owocach - wychowanie także. Na końcu Pan Jezus powiedział, że złe drzewo będzie w ogień wrzucone.
 
Panie Jezu - pytają Ciebie, czy BRACTWO PIUSA X jest założone zgodnie z Twoją wolą?
  Pan Jezus:
                "Tak - jak najbardziej. Papież Pius X , to jest Święty Papieź, ukochany Mój syn. Wszystkie zasady wprowadzone
do Koscioła są dobre. Wiele spraw wymknęło mu się spod kontroli, ale nie były niebezpieczne dla ludu Mojego.
Ogólnie powiem: DOBRY PONTYFIKAT, Bóg był szanowany i wielbiony.             
Oto Mój syn umiłowany i w nim pokładałem nadzieję i nie zawiodłem się. Tak, tak dzieci Moje, nie zawiodłem się. Jezus - Brat wasz".
 
Panie Jezu - Ania z Rzymu - powierza Ci całą swoją rodzinę i prosi o radę jak dalej żyć.
    Pan Jezus:
                  " Dziecko - ty wiesz, co powinnaś uczynić. Ty znasz zasady dobrego współżycia.
Nie pilnuj innych tematów. Bóg, rodzina, praca i bliźni na zasadzie
brat i siostra. W tych czasach życie osobiste nie istnieje dla was. Czas jest skrócony w dobie i
w świecie i powinno go wam brakować dla spraw waszych osobistych. Kochaj Boga i
bliźniego swego jak brata i siostrę. Teraz jest czas wynagradzania za grzechy wasze,
waszych rodzin i całego świata i dlatego powinien być poświęcony Bogu, rodzinie, pracy i
pomaganiu bliźniemu w oczyszczeniu z grzechów. pomaganiu w znalezieniu drogi do Boga.
Czekam na każdego z was z wielką niecierpliwością ale i z wielką miłością i zrozumieniem .
Póki jeszcze żyjecie, przychodźcie do źródła i pijcie. Do żródła, bo Ja jestem wodą żywą.      
                                                                                                                  Tak wam dopomóż Bóg - Jezus dobry jak chleb".
 
   Panie Jezu - Piotr błaga Cię o darowanie mu win i pyta jak powinien wynagrodzić kilkuletnie odejście od Ciebie? Zrozumiał i bardzo żałuje.
      Pan Jezus: 
             "Piotrze, Piotrze  dobrze, że wreszcie Mnie usłyszałeś. Jedź na rekolekcje do księdza
Piotra Natanka - on ci wszystko wytłumaczy. Tam nauczysz się pokory i szacunku do Boga i Świętych w Niebie.
To, co ty zrobiłeś teraz, to jest pierwszy stopień na twoich schodach do Nieba, aby jeszcze na ziemi wznieść się wyżej po
schodach kilkudniowego przezwyciężenia pokus i przyzwyczajeń. Nie lękaj się, inni mają gorzej. Jeżeli tak już zupełnie
zrozumiesz zamiary Boże w stosunku do stworzenia, to innych będziesz nauczał i innym będziesz pomagał. Tak właśnie
trzeba: dzielić się z innymi szczęściem, którego doznasz. "Szczęście Boże" ogarnąć chce cały świat, bo Bóg wie co jest
dobre dla człowieka. BÓG TO MIŁOŚĆ, RADOŚĆ I CAŁKOWITE SZCZĘŚCIE. Amen. Jezus dający szczęście".

23 czerwiec 2011 r.   "BOŻE CIAŁO"   -   NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA   
 
      EWANGELIA  J 6, 51-58
     Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,   będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata>. (...) <Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (...) Kto spożywa ten chleb, bedzie żył na wieki. 
 
   Eucharystia przypomina nam chrzescijanom o ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu, a dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała nakłada święty obowiązek do oddania publicznej czci i adoracji Chrystusa Króla utajonego w Najświętszym Sakramencie, który będąc człowiekiem i Bogiem zarazem "do końca NAS umiłował" i ofiarował swoje ziemskie życie za swoich przyjaciół. Przyjmując Komunię św, otwieram swoje ziemskie życie na przyjęcie życia wiecznego. Pozwalam Bogu wkroczyć w mój ziemski czas, w moje codzienne ziemskie sprawy. Zawierzam Jezusowi utajonemu w Nająwietszym Sakramencie swoje życie i najblizszych oraz losy całego świata. Jednoczę się z całym Kościołem i Świętych Obcowaniem. Nigdy do końca nie wniknę w niepojętą głębię Eucharystii. To centralna, wielka tajemnica wiary.
    
   Panie Jezu -   kilka osób pyta, czy przyjąłeś ich Intronizację w rodzinach?
    Pan Jezus:
               " Tak, oczywiście, ponieważ dla Mnie jest ważna nawet myśl i chęć wasza święta. Cokolwiek uczynicie dla Mnie dzieci i dla Matki Mojej Niepokalanej jest dla nas miłe. Drogie dzieci - wszystkie modllitwy wam zaliczam, aby były odmawiane z wiarą, ufnością i miłością. Jezus Miłość.
 
 Panie Jezu - dowiedziałam się, że w wielu przypadkach to kobiety wnoszą o rozwód małżeństw.
   Pan Jezus:
                  "Te kobiety bardzo grzeszą przeciwko Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Jego Przykazaniom. W ich
  rodzinach brak nade wszystko przestrzegania Dwu Przykazań Miłości. Z miłości będziecie rozliczani i rozgrzeszani lub nierozgrzeszani. Jeżeli nie ma miłości, to panuje pożądanie, które objawia się w kilku zjawiskach. Pożądanie
 władzy, to brak pokory. Wyzwala się również upartość, brak porozumienia i zamknięcie się na działanie Ducha Świętego, "bo one wiedzą lepiej" i nie słyszą podpowiedzi sumienia.
                          "LUDZIE - DOKĄD  BĘDZIECIE SIĘ PANOSZYĆ NA MOJEJ ZIEMI ?  - Jezus Stwórca".
  
   Pan Jezus o alkoholikach:
                  "Współczuję tym rodzinom, które żyją w ciągłej obecności z ludźmi nadużywajacymi alkohol. Oni nawet,
   gdy przyjdzie OCZYSZCZENIE, nie będą wiedzieli co się stało, bo będą w ciągłym głodzie tego alkoholu. Oni
   nawet nie poznają czasu nadejścia "nowej ery" i tak spadną do swego pana - szatana, bo warunkoem spotkania ze
   Mną jest Sakrament Pokuty i zadośćuczynie za swoje grzechy a oni nie wiedzą, co to znaczy.
                   Alkoholicy są mieczami w Moje i Mojej Matki serce. To jest boleść Moja, że oni świadomie idą na
   wieczne potępienie. Jezus oczekujący na nawrócenia".
 
    Panie Jezu  - Damian pyta, czy może rozsyłać modlitwy za rządzących w Polsce polityków.
             Pan Jezus:
                   "Dzieci - dozwalam  na wszelkie metody nauczania i ewangelizowania, bo Mnie  nie zależy na śmierci
    grzesznika. Moją radością jest, gdy człowiek podchodz  i do Mnie skruszony i gdy przejmuje się Moim słowem.
    Nawołujcie się, zbierajcie się, módlcie się abyście wszyscy mogli być zjednoczeni ze Mną. A zjednoczeni znaczy
    byc w Łasce Uświęcającej.
                    Dzieci Moje  - w ROKU NADZIEI dozwoliłem na wszystkie formy modlitwy. Już jest czerwiec i co
   zrobiliście, aby waszą sytuację ulepszyć? Jest już czerwiec - sześć miesięcy mija i co zdecydowaliście, aby uratować 
   wasz kraj i świat? Jak widzicie - dyskusjom nie  ma końca i czczym i bez efektu dyskusjom. Dobrze powiedziałaś
   Mieczysławo: 
                                   MOŻECIE TAK SOBIE GADAĆ  DO KOŃCA ŚWIATA.
              
                  BEZ CHRYSTUSA KRÓLA NICZEGO DOBREGO I MĄDREGO NIE OSIĄGNIECIE! !! 
  
  Za słabi jesteście jako naród. Rządu prawego i patriotycznego nie macie.
 Pasterza dobrego i Bogu w Trójcy Świętej oddanego nie macie.
 Wojska  i broni nie macie.
Rządzący ogołocili was ze wszystkiego a teraz chcą wam zabrać pod pozorem dobra wasze bogactwa naturalne.
Powiadam wam teraz  i powiedziałem wam kiedyś i powiadam wam cały czas:
       TYLKO CHRYSTUS KRÓL WAS URATUJE - JAKO NARÓD
                                               I JAKO PAŃSTWO !
 Walczcie metodami pokojowymi i religijnymi o swego KRÓLA z wrogami waszymi do których zaliczam Episkopat też. Z płaczącym i krwawiącym sercem to mówię i Ja Bóg muszę na to patrzeć. I Ja Bóg patrzę jak Moje
owieczki nie mają się gdzie skryć, bo ich pasterze zdradzili. Ja nie straszę
was PASTERZE, Ja tylko oznajmiam, że każdy z was stanie przede Mną
i znam ból każdego kapłana, czy jest biskupem, czy kardynałem, czy tylko wikariuszem. Każdy z was musi Mi spojrzeć w oczy i obojętnie, czy jestem dla was Królem, czy sługą, czy symbolem tylko.
Przypominam i upominam - Ja nikogo nie karzę - każdy człowiek sam swoim życiem skazuje siebie na odpowiednie miejsce w wieczności.
Wy Moi drodzy kapłani - tak długo uczyliście się Mnie poznawać po to, aby na końcu Mnie zdradzić. Jest Mi ogromnie przykro, całe Niebo płacze, że
przybędzie Judaszów w piekle. Jezus płaczący nad utratą dusz Bogu oddanych".
 
Gdy ten tekst pisałam, to płakałam i trzęsłam się ponieważ słyszałam wrzaski i krzyki i jakbym widziała wściekłość tych ludzi, przeklinanie, łamanie kości i ogień buchający od dusz przybyłych tam na zatracenie.
 
  
    Mateńko Boża - Tadeusz zrozumiał, że obrażał Pana Boga i pragnie prosić o przebaczenie.
              Matka Boża:
                                 Dziecko, synu - skoro rozumiesz, że obrażałeś świadomie Mego Syna i całe Niebo, to zawsze zastanawiaj się nad swoimi czynami i nad swoimi myślami i nie ulegaj tak łatwo grzechowi ani żadnej pokusie. Macie broń Różańcową, której rozważanie zalecam koniecznie a otrzymacie Łaski Boże dla was i dla waszych rodzin. Zastanówcie się po co żyjecie na tej ziemi - czy po to, żeby grzeszyć i być potępionym na uciechę szatana, czy aby chwalić Boga w Niebie i żyć z Nim w przyjaźni i wielkim szczęściu? Zastanówcie się - wasza Matka".
 
   Mateńko Boża - ludzie pytają, czy modlitewnik ARMIA NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA jest dobry, chociaż 
                              nie ma Imprimatur?
        Matka Boża:
                           " Tak, to prawda, że modlitewniki powinni mieć Imprimatur, ale Kościół nie śpieszy się z uznaniem
    niektórych modlitw oraz jest bardzo powolny z zauważeniem osób poświęconych Bogu i uświęconych. Kościół
    katolicki  a właściwie rządzący w nim nie śpieszą się z uznaniem świętości tych osób. Dobrze, że jest coraz więcej
    ludzi kochających Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to znaczy, że i modlitw przybywa do Niego i wywyższających
    Jego. W tej "Książeczce do nabożeństwa" o którą pytasz są dobre modlitwy, lecz nie wszystkie obietnice w niej
    wymienione są realne i przez Boga zaliczone. Każda modlitwa wasza płynąca z serca jest Bogu miła a przecież
    i sami też rozmawiacie z Nami w waszym języku wyrażającym wasze myśli, więc My słuchamy i wysłuchujemy
    jeżeli płyną do nas z wiarą. Wasza Matka".

Panie Jezu - kapłan Grzegorz prosi Ciebie o błogosławieństwo dla siebie i dla parafii.

Pan Jezus:

" Synu Mój - ty jesteś Moim kapłanem, kapłanem Bożego Miłosierdzia. Nigdy nie przechodź obojętnie koło człowieka a zawsze staraj się błogosławić każdego. Jeżeli nie możesz uczynić swoją świętą kapłańską dłonią, to czyń to w myślach. Twoje błogosławieństwo jest Moim błogosławieństwema przez takie uczynki spłynie na ich serca pokój. Oddawaj Mi swoją parafię każdego dnia i rozdawaj Moje Łaski wiernym. Ddbaj o to, abym mógł być czczony w Najświętszym Sakramencie. Zachęcaj ludzi, aby przychodzili do Mnie i chcieli ze Mną rozmawiać jak przyjaciel z Przyjacielem. Nie jestem Bogiem karzącym a Miłosiernym i wybaczam, kto Mnie o to poprosi. Ja wielokrotnie odwzajemniam się stworzeniu, jeżeli to stworzenie przyjdzie do Moich stóp w pokorze.Zapytaj Mieczysławy, czy ona teraz mając Mnie za Przyjaciela, która ma Moją miłość w nadmiarze i żyje, aby ją rozdawać - zamieni się na życie bez Boga?Ja kocham stworzenie miłujące Mnie - miłością szaloną i wieczną.Drogi kapłanie Grzegorzu - przyprowadzaj rzesze dusz do Mnie i zanurzaj je w Miłosierdziu Moim a nie zapomnij zwracać się o pośrednictwo do Mojej Matki, jako Pocieszycielki zagubionych.Grzegorzu - zapomnij o świecie a żyj tylko dla Mnie i dla bliźniego potrzebującego Mojego błogosławieństwa.Ja - twój Bóg, Przyjaciel i Król proszę, abyś dzielił ze Mną ból od cierniowej korony. Jak widzisz nikt nie chce Mi jej zdjąć, to ty chociaż w małej cząstce dziel ze Mną ból od jej cierni. Cierpiąc w pokorze - znaczy rozmawiać tylko ze Mną o tym cierpieniu. Nigdy nikogo nie obdarzam cierpieniem ponad jego wytrzymałość. Zaakceptowaniem Mojej prośby uratujesz wiele dusz od piekła. Nie bój się i nie zrażaj się - do Nieba jest bardzo wąska i stroma dróżka, ale zaufaj Mi - pomogę ci. Będę pomagał, bo potrzebne Mi są dusze ofiarne i pokorne, takie jak i Ja jestem. Amen. Twój Jezus - Król".


Uśmiechnij się!

-szukam-

Przed bramą niebieską staje ksiądz i kierowca autobusu.

Święty Piotr mówi:

Kierowco idziesz do nieba, a ty księże do czyśćca.
A czemu tak? - pyta ksiądz.

Bo widzisz księże jak ty prawiłeś kazania to wszyscy spali, a gdy kierowca prowadził autobus wszyscy się modlili.-szukam-CZY UDAREMNIONO ZAMACH NUKLEARNY NA NIEMCY?

Szczęść Boże Mieczysławie
Trafiłem na ciekawy artykuł w monitorze. Autor wskazuje , że 26 czerwca może w Berlinie wydarzyć się jakaś tragedia na miarę WTC. Mało tego bo została nawet założona jakaś dziwna sprawa o zaniedbanie przyszłego zamachu. Z informacji jakie przeglądałem ponownie nasunęła mi się data 11/5 i sam w przeciwieństwie do autora odnoszę ją do zapowiedzi na listopad . Natomiast wywody z materiałów wskazują na zamach nuklearny w Berlinie w dacie 26 czerwca. To oczywista prowokacja i ma skłonić NATO do zdecydowanego ataku na kraje arabskie o ile już nie wprost do wojny w Iranie. Prowokacja nie jest potrzebna a mimo to największy lotniskowiec świata wpłynął dzisiaj na morze śródziemne.
Do 26 zostało mało czasu więc możemy się przekonać czy nagłośnienie tematu sprawi , że tematu nie było czy też elity lucyferiańskie są tak pewne swego, że mimo wszystko zaatakują.
Niżej link do tematu

http://monitorpolski.wordpress.com

Niech Ciebie Duch Święty otacza opieka
Serdecznie pozdrawiam
Jacek
LITWA I WĘGRY WYBRAŁY JEZUSA KRÓLA I JEGO PANOWANIE - CZY WAM NIE WSTYD?

MUSIMY WYRAŹNIE OPOWIEDZIEĆ SIĘ - CZY BRONIMY KRZYŻA,
CZY JESTEŚMY PRZECIWKO NIEMU - NIE MOŻEMY DŁUŻEJ MILCZEĆ JAK ROBI TO ZDRADZIECKO EPISKOPAT ŻYDOWSKI Z NAZWY "POLSKI". CZY ZABRAKŁO JUŻ STRAŻNIKÓW WIARY I KATOLICYZMU POLSKIEGO!!!

http://www.youtube.com/watch?v=o59X1LXYQ60&feature=player_embedded

MUSIMY WYBRAĆ ALBO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ALBO PRZEKLEŃSTWO DLA NAS I NASZYCH WNUKÓW.


UWAGA - WRÓG CZŁOWIEKA CZUWA !

http://monitorpolski.wordpress.com/2011/06/22/lesny-przeczytajcie-to-prosze


Witamy Cię droga siostro Hubert i Anna Rebzda z Łodzi.

Prosimy o zamieszczenie adresu strony z filmem "Byłem 23 minuty w piekle" w celu ostrzeżenia wielu sióstr i braci i skłonienia ich do pokuty za siebie i inne dusze potrzebujące tej pomocy.

Wierzymy, że świadectwo to poruszy serca skamieniałe wielu grzeszników.
Z góry dziękujemy i pozdrawiamy.
http://prorocykatolik.pl

Kliknij
Co to jest przekleństwo i jak się uwolnić
Kliknij
Dzięki Ci Maryjo, tyś mnie uratowała
Kliknij
Królestwo szatana
Kliknij
Sakrament pojednania
Kliknij
Szatan i jego działanie
Kliknij
ABC oddania się Maryji
Kliknij
ks. Gobi- Do Kapłanów
Kliknij
Jak zgotowano Krzyż Narodowi Polskiemu

Nie bój się , nie lękaj się.
Wzywa Cię Maryja -Pani Gietrzwałdzka,
Zaplanuj urlop , zrób wolne , załóż wygodne buty i
RUSZAJ RAZEM Z NAMI NA BÓJ , na który wzywa Cię nasza Matka.

-szukam-

ORĘDZIE KRÓLOWEJ POKOJU W MEDJUGORJE
25 CZERWCA 2011


-szukam-
Drogie dzieci! Wraz ze mną dziękujcie Wszechmogącemu za moją obecność wśród was. Moje serce jest radosne, patrząc na miłość i radość w przeżywaniu moich orędzi. Wielu z was odpowiedziało, ale czekam i szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary. Moje drogie dzieci, jeszcze bardziej przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym mogła prowadzić was do wieczności. Dziekuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


TE OCZY NIEZWYKŁA FOTOGRAFIA
-szukam-Więcej w linku:
http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/05/09/te-oczy-niezwykla-fotografia
                                                                                                              
26 czerwiec 2011 r.   EWANGELIA  Mt 10, 37-42
 
    Jezus powiedział do swoich apostołów: <Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę  bardziej niż Mnie , nie jest Mnie godzien.  Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce  znaleźć swe życie straci je, a kto straci swe życie      z Mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje,
 Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę  proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako  sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego  otrzyma. Kto poda kubek  świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody>.
    
    Ojciec, matka i miłość. Wchodzimy w zakres Przykazania Czwartego : Czcij ojca swego i matkę swoją - syn, córka - to rodzina. Rodzice przekazują dzieciom życie fizyczne a Pan Bóg jest źródłem życia. Pan Bóg daje godność rodzicielską  rodzicom; cześć, jaką dzieci powinny  okazywać rodzicom, spływa od Boga, który jest godny czci najwyższej. W hierarchii wartości Pan Bóg jest wartością największą, absolutną i miłość do Niego musi przekraczać wszelkie inne miłości.
    Iluż bowiem wyznawców Chrystusa: ojców i matek, synów i córek kochając swoich rodziców, czy dzieci oddawało życie za Chrystusa?! To jest czas łaski, aby z Panem Bogiem głębiej się zjednoczyć. Nie buntować się i nie marnować tego, co ma wielką wartość w Jego oczach. Ten krzyż to Droga Krzyżowa i moc uświęcenia każdego Chrystusowego ucznia.
***********************
Jak czytamy w Piśmie Świętym objawionym nam, że Pan Bóg  jest Początkiem i Końcem, stworzycielem Nieba i Ziemi, Najwyższym, Najświętszym, Najchwalebniejszym Wszechwładcą, a człowiek jest bytem stworzonym przez Boga z prochu ziemi który teraz ośmielił się blużnierczo zapominajac kim jest i komu zawdzięcza istnienie i życie uczynić z Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej swojego sługę.

OPAMIĘTAJCIE się BEZROZUMNI i pyszni duchownii obleczeni w purpury i szkarłaty abyście nie zostali strąceni jak lucyfer na samo dno piekieł!. Nikt wam nie dał prawa być nieposłusznym papieżowi!. Zdradziliście Jezusa Chrystusa bo służycie królowi piekieł-lucyferowi za doczesne ochłapy ziemskie. Zabraniacie kapłanom aby służyli Jezusowi Chrysusowi Królowi zgodnie ze swym powołaniem kapłańskim.Zagroziliście bezprawnie proboszczom szerzyć uznany przez papieży kult Jezusa Chrystusa Króla. Stosujecie wobec świątobliwych proboszczy groźby i terror psychiczny oraz groźby obłożenia karami przez wasze "heretyckie tylko ludzkie a nie Boskie przepisiki". Proboszczowie mówią, że: MAMY ZAKAZ MÓWIĆ O CHRYSTUSIE KRÓLU!  Zdrajcy Jezusa Chrystusa miejcie odwagę przyznać się, że królowi piekieł - lucyferowi służycie. Doskonale wiecie co robicie, komu służycie co was czeka po śmierci-miejsce wieczne macie zapewnione na samym dnie czeluści piekła. JESTEŚCIE WROGAMI JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLA WSZECHŚWIATA! Nawróćcie się wszyscy OBLECZENI W KOŚCIELNE PUPPURY I SZKARŁATY, bo w waszym dniu - będziecie przeklinać że się urodziliście na tym świecie.
    
    TYLE MACIE UPOMNIEŃ - BŁAGAŃ I PRÓŚB - NAWRACAJCIE SIĘ A WY ŚWIADOMIE WYBRALIŚCIE PIEKŁO-TO SIĘ ZGODNIE Z WASZYMI ŻYCZENIAMI SMAŻCIE W PIEKLE!!!
  JAK DŁUGO MOŻNA Z MIŁOŚCIĄ NAWOŁYWAĆ I BŁAGAĆ DOSTOJNIKÓW KOŚCIELNYCH, KTÓRZY POWINNI ŚWIĘCIĆ PRZYKŁADEM I BYĆ ŚWIĘTYMI A NIE DEMORALIZOWAĆ I PROWADZIĆ W CZELUSCIE PIEKIEŁ!.
                                     **************
 W USA wszystkie święta kościelne przekładane są na niedziele - Boże Ciało także. Na Mszy Świętej byłam w kościele św. Rozalii. Miałam inne plany ale Duch Św. przyprowadził mnie tutaj. Gdy weszłam do kościoła to usłyszałam głos Pana Jezusa:
      
     "Dziękuję ci Mieczysławo, że tu jesteś. Widzisz Mieczysławo, w tym kościele jestem szanowany. Ten kapłan jest
       natchniony Duchem Świętym. Podoba Mi się to, co on mówi do was podczas homilii".
 
Kapłan bardzo zrozumiale wyjaśniał Ewangelię a ja płakałam. Temu kapłanowi chce się przechodzić okrężną drogą aby pokłonić się Panu Jezusowi w Tabernakulum i ołtarzowi i nie wypina tylnej części ciała Panu Bogu jak inni.
Na początku przed rozpoczęciem Mszy Świętej modlitwa:
                                
                                        AKT OFIAROWANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
                  Najmiłosierniejszy Jezu, Twoja Dobroć jest nieskończona, a skarby Twych 
                        Łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twemu Miłosierdziu, które jest ponad
                        wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, by żyć
                        i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć  Twoje Miłosierdzie
                        przez spełnianie uczynków miłosierdzia tak co do duszy, jak  i  co do ciała,
                         zwłaszcza nawracać grzeszników, pocieszać i wspomagać ubogich, strapionych
                        i chorych.
                        Ty zaś strzeż mnie jako swojej własności i chwały, ponieważ obawiam się
                         wszystkiego od mojej słabości, ale równocześnie spodziewam się wszystkiego
                         od Twego Miłosierdzia. Niech cała ludzkość pozna niezgłębioną przepaść Twego
                         Miłosierdzia, zaufa mu i wychwala je na wieki. Amen.  JEZU UFAM TOBIE!  
 
Po Mszy Świętej:
              MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY.
Jezu, Odkupicielu i ostojo naszej wiary,
pociągnij wszystkich ludzi do siebie tak,
aby umieli dzielić się życiem Twojego Mistycznego Ciała
Maryjo, Matko naszego Pana i Matko Kościoła,
pomagaj nam na nowo przyjmować wszystkich,
którzy powracają do Twojego Syna.
Józefie, przewodniku i opiekunie Świętej Rodziny,
natchnij nas abyśmy byli wiernymi świadkami
naszego życia w Chrystusie.
O Święta Rodzino, naucz nas przygarniać,
służyć i pomagać tym wszystkim, którzy
przychodzą do naszej wspólnej wiary.
Amen.
                           *********************************************
   Pan Jezus - do Andrzeja, który pyta czy powinien uczyć się na kapłana czy raczej założyć rodzinę?
                 Synu - kapłanem trzeba być z powołania a ty go nie masz.
Widzisz co się dzieje w Kościele, gdy synowie obrali zawód - KAPŁAN. Ci kapłani, co traktują kapłaństwo jako zawód, to rozbijają Mój Kościół, bo nie mają Ducha Mojego i nie rozdają Łask. Nie słuchają Moich natchnień a idą za podszeptem złego ducha, który umiejętnie prowadzi ich fałszywymi drogami. Tacy wyrobnicy nawet nie chcą Mnie słyszeć, bo obecnie jest bardzo wygodnie im żyć. Zły duch bardzo im sprzyja i obdarza różnymi prezentami, na które oni kapłani czekają, ale także zły duch podpowiada posłuszeństwo człowiekowi. Co niektórzy kapłani po doświadczeniach z szatanem odchodzą od niego np. na łożu śmierci i Ja daję im szansę aby mogli być świadectwem dla innych. Lecz ci inni nie zawsze chcą wierzyć i dlatego jest tak źle w Moim Kościele, bo brak wiary, że Ja jestem naprawdę żywy w waszym życiu. Jezus Najwyższy Kapłan".
                                          
***************************
Pan Jezus:
 Dla Kingi powiem - Dziecko Moje, dokąd będę patrzył na twój a raczej na
                       wasz grzech? Grzech rodzi grzech i w tym grzechu służycie szatanowi
                       a on jest wdzięczny wam, za to, bo swoim przykładem wprost namawiacie
                       innych do takiego życia bez Boga. Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy
                       zginiecie w wieczności pełnej okrucieństw. Jezus napominający was".

Pan Jezus - do Ani pytającej, czy Marcin będzie dobrym mężem?
  "Nie ma dobrych ludzi, bo dobry jest tylko Bóg. Marcin ma szansę być lepszym, kiedy będzie jej mężem,bo będąc w tej rodzinie uświęconej on zmieni się na lepszego Mego syna. Tak wam dopomóż Bóg. Amen. Jezus wasz Przyjaciel".

Pan Jezus -dla Marcina:
                           "Jest to walka w twoim sercu: Bóg pokazuje co to jest szczęście, gdy ktoś jest z Nim w przyjaźni, ale ponieważ obecnie całe piekło jest na ziemi, tozłe duchy nie ustają w pracy.Kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo wybieraj: błogosławieństwo.Tak ci dopomóż Bóg - Jezus Chrystus".

-szukam-
       


KLIKNIJ
WALKA Z SZATANEM - KOMPENDIUM WIEDZY

                                                                                                              

"Kto kocha Boga, kto wierny Ojczyźnie, niech jej nie odstępuje, wszak widzicie, że idzie tu o zniszczenie praw jej najdroższych"
Tadeusz Rejtan

"...o Polsko! Polsko!
Gdy już nieprzytomni będziemy Wspomnij Ty o nas, o wspomnij ! Wszak myśmy z twego czynili nazwiska Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska."
Juliusz Słowacki

"Całym sercem strzeżmy dziedzictwa Narodu"

Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski


"Musicie dużo czytać.
By poznać prawdę.
By dostrzec korzenie zła"


- abp Marcel François Lefebvre

...Ludzie wiedzieli o Bogu, ale nie chcieli się z tym pogodzić, ani czcić Boga, ani składać Mu dziękczynienia za jego codzienną opiekę. Potem zaczęli snuć niemądre domysły, co do istoty Boga i Jego wymagań w stosunku do ludzi. W rezultacie ich otumanione umysły pogrążyły się w ciemności i zamęcie. Uważając się za mądrych popadli w całkowite szaleństwo. Wtedy zamiast oddawać cześć chwalebnemu, wiecznemu Bogu ...poczynili sobie bożki.... Dlatego Bóg dopuścił, aby popełniali wszelkiego rodzaju rozwiązłości i czynili, co im się podoba, hańbiąc wzajemnie swoje ciała. Oni właśnie zamiast wierzyć znanej sobie prawdzie o Bogu, świadomie uwierzyli kłamstwom." [Rzymian 1:21-25]

KLIKNIJ-Gość Niedzielny Napisał Nieprawdę o ks. Piotrze NatankuZniewolenie jest ceną, jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi w jej głoszeniu.

KLIKNIJ-"KSIĄDZ RUFUS PEREIRA W SZCZECINIE".

"Tyle Polski, ile ziemi w polskich rękach" Wincenty Witos


KLIKNIJ-SUTANNA.
27 czerwiec 2011 r.           NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
 
                  EWANGELIA  Mt 8, 18-22
      (....) <Lisy mają nory, i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn człowieczy nie ma miejscsa, gdzie by głowę mógł wesprzeć>(...)
 
  Kto idzie za Chrystusem, przestrzega Jego nauki, ten ze śmierci przechodzi do życia. kto nie uznaje Chrystusa, jest umarły. Więc owe :"Pójdź za Mną" ma głębsze znaczenie. Uczeń Chrystusa musi wiedzieć, czego od niego 
 On oczekuje.
 
Panie Jezu, Królu nasz i Mateńko Nieustającej Pomocy prosimy - podyktujcie nam pieśń jaką chcielibyśmy śpiewać przy noszeniu obrazu CHRYSTUSA KRÓLA.
 
                           Królu nasz i Panie
                                    Czekamy na Twe zmiłowanie.
                                    Ulituj się nad nami
                                    i osłoń nas swymi Bożymi skrzydłami.
      
       Ty bądź naszym Królem na wieki,
        bo potrzebujemy Twojej  bezcennej opieki.
        My lud zagubiony - wielbimy Cię, wysławiamy Cię
        i kochamy Cię -  jak umiemy najwierniej.
                                   
                                  Poprowadź nasz kraj bezpiecznie,
                                  bo my pragniemy żyć z Tobą wiecznie.
                                  A Jezus Chrystus nasz Król,
                                  ukoi w beznadziei nasz ból.
 
       Jeden, Jedyny Król świata
       ze wszystkimi narodami nas zbrata.
       Za przyczyną naszej Mateńki Maryi -
       pragniemy dotrzeć do Tronu Twego bez winy.
 
                                   Błogosław nam, króluj nam, panuj nad nami
                                   aby już nigdy nikt nie wyciągał zdradzieckich rąk za nami.
                                   Nałożymy Ci Koronę Czci i Chwały.
                                   Nałoży Ci Koronę naród polski cały.
 
    Bądź naszym Królem i Bogiem i Panem
    i broń swojej Polski przed poganem.
    Jako i my kochamy Panie Jezu Ciebie,
    i cały czas pragniemy mieć Cię w potrzebie.
 
                                   Pragniemy Ciebie jako Zbawiciela
                                   w drodze do Ojca Niebieskiego w Niebie.
                                   Pragniemy Ciebie jako Oswobodziciela 
                          od wrogów naszych, których jest krocie.
 
   Ty jesteś naszym cudownym ratunkiem.
    Króluj w Polsce z całym rynsztunkiem.
    Ubierzemy Ciebie w królewski płaszcz,
    a Ty w swej świętej dłoni trzymaj berło pełne Łask.
 
                                  Królu nasz kochany - ulituj się nad nami,
                                  bo my naród Twój przed Tobą na kolana padamy.
                                  Polski naród pragnie królowania Twego,
                                  i prowadź nas do zwycięstwa zacnego.
 
   Niech nastanie czas królowania Twego,
   bo Twój naród polski pragnie tego.
   Nie patrz na zdrajców, których jest mnóstwo,
   my pragniemy Ciebie a Ty usuń oszustwo.
 
                                 Mateńko Najświętsza - Polski Królowo,
                                 pomóż nam otrząsnąć się od wrogów drogą pokojową.
                                 Jezu - Królu Polski - przemień serca przeciwników,
                                 i uczyń Polskę kolebką swoich zwolenników.
 
  Niech cały świat grzech porzuci
  i niech cały świat do Boga powróci.
  Pragniemy w naszych sercach pokoju,
  a dzięki Tobie - Królu Polski zapomnimy o znoju.
 
                                Uratuj Polskę - uratuj ten piękny świat,
                                chcemy wejść wszyscy w nowej ery czas.
                                Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy
                                i razem z Maryją - Królową Polskę poddźwigniemy.
 
                                                            O wieczna Trójca Święta,
                                                           dla nas niepojęta
                                                           czcimy Cię i wysławiamy
                                                           myślami, usty i czynami.
                                
                                  JEZU CHRYSTE - PANUJ NAMI POLAKAMI I NAD WSZYSTKIMI NARODAMI.KOMUNIA ŚWIĘTA NA KLĘCZĄCO

Mianowano nowego proboszcza a ten zamiast szerzyć SZACUNEK I CZEŚĆ do Najświętszej Eucharystii w arogancki sposób mimo, że wcześniej ten Sakrament wierni przyjmowali w pozycji klęczącej postawił ich na nogi piętnując postawę klęczącą. JEST TO NADUŻYCIE I SAMOWOLA. I należy je publicznie napiętnować i tępić.Takich przypadków bywa coraz więcej.Wierni mają prawo wyboru sposobu przyjmowania Komunii Świętej.I nikt z duchownych nawet kardynał nie ma prawa odmowy udzielania Najświętszego Sakramentu na klęcząco.
Infiltracja masonów i protestantów jest także doskonale widoczna w kościele polskim.To biskupi diecezjalnii powinni egzekwować to prawo od kapłanów przysługujące wiernym i pouczyć swoich podległych księży że SAMOWOLA w tym względzie jest objęta surowymi karami kanonicznymi!!!.

NIE NALEŻY TAKIEJ SYTUACJI TOLEROWAĆ TYLKO DOPOMINAĆ SIĘ O USZANOWANIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.ODMOWA UDZIELENIA KOMUNII NA KLĘCZĄCO JEST NADUŻYCIEM LITURGICZNYM I PRZYSŁUGUJE SKARGA. ISTNIEJĄ JESZCZE KOŚCIOŁY GDZIE JEST UDZIELANA KOMUNIA TYLKO W POZYCJI KLĘCZĄCEJ. PAPIEŻ BENEDYKT XVI UDZIELA W WATYKANIE KOMUNII TYLKO W POZYCJI KLĘCZACEJ I USILNIE PROSI O NAŚLADOWNICTWO PODLEGŁE MU DUCHOWIEŃSTWO!Postawę klęczącą gwarantuje nam :
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
INSTRUKCJA REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią
90. "Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu", zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską. "Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem" 176.
91. Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że "święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania" 177. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco.


6. ZAŻALENIA W SPRAWIE NADUŻYĆ LITURGICZNYCH

183. Wszyscy na miarę możliwości ze szczególnym zaangażowaniem powinni czynić wszystko, aby chronić Najświętszy Sakrament Eucharystii przed jakimkolwiek znieważeniem i zniekształceniem oraz całkowicie wyeliminować wszelkie nadużycia. Jest to bowiem najważniejsze zadanie dla wszystkich i każdego z osobna i bez jakiegokolwiek względu na osobę wszyscy są zobowiązani do wypełnienia tego dzieła.

184. Każdy katolik, czy to kapłan, czy diakon, czy wierny świecki ma prawo zgłosić skargę na nadużycie liturgiczne przed biskupem diecezjalnym lub równym mu w prawach kompetentnym ordynariuszem,, lub przed Stolicą Apostolską na mocy prymatu Biskupa Rzymu 290. Wypada jednak, aby - jeśli to możliwe - takie zażalenie lub skarga była najpierw przedstawiona biskupowi diecezjalnemu. Zawsze jednak winno się to dokonywać w prawdzie i miłości.,


http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/rs/5.htm


ŚWIATOWY KONGRES ŻYDÓW REPREZENTUJE  PLATFORMĘ  OBYWATELSKĄ  W SPORZE  Z POLSKĄ, BO  RADIO MARYJA  REPREZENTUJE POLSKĘ.

Premier Polski mówi ciągle MÓJ RZĄD. Jaki mój? To czyli nie polski rząd, bo służy akurat innym narodom a nie polskiemu. Premier jest premierem parę lat - a co potem?
Nie wyobrażam sobie już gorszego rządu, żeby Polak na Polaka pisał skargi do papieża, jakby nie mogli się dogadać. Gdyby premier chciał być patriotyczny, to cieszyłby się ze zdobyczy i skarbów ziemi w kraju, w którym jest premierem. Gdyby p.Tusk chciał być patriotą kraju w którym mieszka to cieszyłby się, że ktoś go wyręcza i za swoje pieniądze bo nie państwowe a nasze Polaków patriotów wydobywa skarby tej ziemi a on bezczelnie pisze skargi do innych państw. 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/zydzi-zadowoleni-z-reakcji-polski-na-slowa-o-rydzy,1,4773257,wiadomosc.html

    Z Panem Bogiem   -    Tomasz z Poznania

                                         

CHRYSTUS PACYFIKU GÓRUJE NAD STOLICĄ PERU
Peru, 25.06.2011
-szukam-

Potężna, 37-metrowa figura Chrystusa stanęła ponad brzegami Pacyfiku na wzgórzu Morro Solar de Chorrillos, wznoszącym się nad Limą.

Wzorowana jest na postaci Chrystusa podobnych rozmiarów na drugim krańcu Ameryki Południowej, w Rio de Janeiro w Brazylii, górującej nad Atlantykiem. Poświęcił ją wczoraj arcybiskup peruwiańskiej stolicy. Kard. Juan Luis Cipriani odczytał przesłanie wystosowane z tej okazji w imieniu Papieża przez watykańskiego sekretarza stanu.

Kard. Tarcisio Bertone pisze, że Benedykt XVI „modli się, aby wszyscy patrząc na tę figurę wzrastali w miłości do Boga i do braci”. Ojciec Święty zachęca ich, by natchnieni słowem Zbawiciela niestrudzenie współpracowali w tworzeniu społeczeństwa coraz bardziej sprawiedliwego, solidarnego i braterskiego, w atmosferze wzajemnego szacunku dążąc do wspólnego dobra. Metropolita Limy wyraził nadzieję, że kolosalna figura stanie się nowym miejscem pielgrzymek. Na poświęceniu był obecny inicjator jej budowy, kończący za miesiąc kadencję prezydent Peru Alan García Pérez. Sfinansowano ją z darów osób prywatnych i spółek. Połączona z zapaleniem 26-barwnych świateł inauguracja poświęconej wczoraj figury „Chrystusa Pacyfiku” odbędzie się w środę, w uroczystość śś. Piotra i Pawła. Włącza się to w obchodzony wtedy w Peru Dzień Papieski, zbiegający się w tym roku z 60-leciem kapłaństwa Josepha Ratzingera.

( © Radio Vaticana 2011)

A wszystkim tym wraz z dostojnikami kościelnymi polskimi odzianymi w purpury i szkarłaty, którzy tkwili w niewiedzy, głupocie, oportunizmie, pysze jakby wszystkie mądrości posiadali i ignorancji kiedy poświęcano POLSKĄ FIGURĘ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA w Świebodzinie wstydząc GO się wobec całego swiata dedykujemy:

"Z KOGO SIĘ ŚMIELIŚCIE GŁUPCY ?
Z SAMYCH SIEBIE SIĘ ŚMIELIŚCIE..."
I. Gogol28 czerwiec 2011 r.     EWANGELIA  Mt 8, 23-27

      Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na
           jeziorze, tak że fale zalewały łódź;  On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go,
           mówiąc: <Panie, ratuj,  giniemy!> A On im rzekł: < Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?>.
           Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni:
           < Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?>


   Opis uciszenia burzy na jeziorze, przedstawiony przez św. Marka, jest przede wszystkim prezentacją samego Jezusa, jako
   Pana i Zbawiciela, ze względu na ferment i kryzys w gminie chrześcijańskiej. Ta łódź na jeziorze, to Mateuszowa
   wspólnota wyznawców Chrystusa, owszem cały KOŚCIÓŁ. Różne burze będą się podnosić, ale w Kościele jest
   Chrystus i jego moc.Zalęknione błaganie uczniów w łodzi stało się liturgicznym błaganiem Kościoła - po dzień dzisiejszy.

Wiersz znanego autora.
Publikujemy go ku pokrzepieniu serc wszystkich apostołów Intronizacji Jezusa Króla Polski oraz ku rozwadze innych...
Praca Duchów Patriotów:

Praca Duchów się zaczęła,
dokonuje swego dzieła.
I jak stary przekaz mówi,
już niedługo Pan przemówi.

Przemówi przez kataklizmy
i wytraci wszelkie schizmy.
Wytraci wrogów Kościoła,
taka będzie Jego wola!...

Ogień z nieba Bóg uczyni,
zamknie zło do wielkiej skrzyni,
potem w ogień ją wyrzuci,
zginą z sumienia wyzuci.

W one dni płacz, lament będzie,
ginąć będą w wód odmęcie,
ci, co Bogu czci nie dali,
ci, co z Niego się w głos śmiali!

Potem przyjdzie cisza wielka,
tylko ptaki będą ćwierkać.
Tylko ptaki będą śpiewać,
Boga chwałę tak opiewać.

Chór Anielski się dołączy
szybko, niby rumak rączy.
Całe niebo się roztańczy
w blasku Słońca – pomarańczy!

Kto Boga za Króla weźmie,
ten ocali życie we śnie,
ten obudzi się znów żywy,
Bogu wdzięczny i szczęśliwy.

Bóg ocali wszak wiernego
w życiu, w pracy oddanego.
Bóg powiedzie w lepsze życie
i uczyni to o świcie.

Ustanowi On Pasterza,
by lud w dobrą stronę zmierzał.
By prowadził lud do Boga,
by już nie szalała trwoga.

Tysiąc lat pokoju wszędzie,
choć nie łatwe życie będzie.
Ziemia nie da wam wytchnienia,
lecz od Złego ocalenia.

Bo nie zerwie już łańcucha
szatan, diabeł i kłamczucha.
Potem znowu Pan powróci,
na Sąd wezwie wszystkich ludzi.

A nam teraz przyjść pozwala,
by się działa Jego chwała.
By przez pracę światłych Duchów,
Ziemię pchnąć do dobrych ruchów.

By Boga Intronizować,
by koronę Mu szykować.
Bo tak tylko dziś możecie
zło pokonać na tym świecie!

Dzisiaj tu Słowacki gadał,
swoje rady wam wykładał.
Praca Duchów rozpoczęta,
niech was chroni Matka Święta!

Niech was chroni, niech osłania
zanim zaczną się karania.
Pod Jej płaszcz się uciekajcie,
to, co będzie, będzie straszne!


29 czerwiec 2011 r.     EWANGELIA  Mt 16, 13 - 19     Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

  
          (....) <Za  kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? >  Odpowiedział Szymon Piotr: < Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego>. (...) Pan Jezus: (...)< Otóż i ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie>.
 
Mateusz podaje najpełniejszą formę wyznania wiary w Jezusa, jaką złożył Piotr. To imię pochodzi od greckiego - Petros, które jest przykładem hebrajskiego: Kefa - skała,
Petrus - po łacinie. Związywać - rozwiązywać - pozwalać wejść lub nie, a także uznawać za niewinnego, godnego i niegodnego. Bramy piekielne - wyobrażenie miasta umarłych i panowania śmierci - nie pokonają Kościoła.
                                                     ***********************************
  Panie Jezu - ktoś przysłał mi film, w którym ks. St. Małkowski dzieli się uwagami o walce "dobra ze złem" w Polsce.Padały pytania od ludzi na różne tematy a także o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski z działalnością przez ks. T.Kiersztyna i ks. P.Natanka. Na koniec w odpowiedzi padło moje nazwisko w nieprzyjemnej formie.

 Pan Jezus:
               "Mieczysławo, pamiętaj -  ilu ludzi, to tylu ma swoje zdanie na każdy temat. Wszyscy Moi Święci, którzy są w Niebie też byli wyśmiewani i też im nie wierzono. A Ja zawsze mówię: "po świadectwach ich rozpoznacie" - a świadectw na naszych stronach jest mnóstwo a drugie "mnóstwo" nie zamieszczasz, bo nie przysyłają. Tylko Ja wiem, ile dobra rodzi się w sercach ludzkich czytających naszą stronę i inne Boże strony internetowe. Dla Mnie najważniejsza jest przemiana serc ludzkich i tylko Ja wiem ile dusz powraca do Mnie. Chwała wam Moi wierni słuchający  Mnie i chwała wam czytający Boże strony internetowe. Oczekuję na dalsze nawrócenia dusz, oczyszczenia serc i świadectwa powrotów do Mnie.
       POWRACAJCIE DO MNIE, OCZYSZCZAJCIE SWOJE SERCA I TRAKTUJCIE KAŻDY DZIEŃ NA ZIEMI JAK GDYBY  BYŁ OSTATNIM WASZEGO ŻYCIA.
 
                           Tak wam dopomóż Bóg. Amen.  Jezus ociekający krwią od waszych grzechów z gojącymi się ranami, gdy przestajecie grzeszyć.
 
Panie Jezu - dzisiaj są imieny ks. Piotra o którym powiedziałeś, że jest Janem Chrzcicielem na te czasy.
   Pan Jezus:
                "Tak, Ja mu błogosławię w każdej minucie jego życia. Ja błogosławię Moich kapłanów ciągłym i nieustannym błogosławieństwem, lecz są tacy kapłani, którzy nie przyjmują Mego błogosławieństa i nie poddają się Mojej woli, bo oni wiedzą lepiej. Ci nie - Moi kapłani teraz już ujawniają się
 i sami już widzicie kto jest ich panem.  Jezus - Król czci i chwały i wasz".
 
 Pan Jezus do Tomka:
                                  "Dla Tomka powiem - jesteś dobrym chłopcem i masz dobre intencje. Ci ludzie, którzy chcą coś robić dobrego dla człowieka - bliźniego i ich sumienie mówi, że dobrze pacują, to i Ja błogosławię. 
 Wszystkie twoje pomysły są dobre. 
Rekolekcje u protestantów? Byłeś, zobaczyłeś i wiesz, że tylko w religii Mojej katolickiej jest Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i Maryja na należytym miejscu. W każdej innej religii, jak wy nazywacie - religiami, zawsze czegoś brakuje a nade wszystko nie szanuje się Matki Mojej, która jest pośredniczką waszą do Boga Trójjedynego. Matka Moja jest pierwszym TABERNAKULUM, więc widzicie: gdzie nie czci się Matki Mojej to i Tabernakula są wyrzucane z Moich świątyń. Matka Moja była pierwsza przede Mną na ziemi i będzie trwała przy Mnie do końca świata. Kto nie czci Matki Mojej, to szacunek dla Mojej Osoby jest fałszywy.
To wam mówię i zapamiętajcie, że dzięki Maryi otrzymujecie Łaski, bo Ona je wyprasza u Tronu Ojca Mego. Taka jest kolejniść w Niebie i nie ma innej. Czy jeszcze tego nie rozumiecie? 2000 lat do was to samo mówię.
                                                                    Jezus Chrystus Pan - panów i Król - królów".
 
Matka Boża do pewnej dziewczyny:
                                               "Dziecko, córko Moja zajmij się pożytecznymi dla duszy lekturami, myślami i czynami.
Rozejrzyj się dookoła jak dużo ludzi potrzebuje twojej pomocy i fizycznej i duchowej. Jesteś bardzo wartościową osobą i nie myśl o Stwórcy źle.
w tym czasie zobaczyłam oczami duszy Pana Jezusa Miłosiernego, który prawą rękę wyciągnął, jakby chciał objąć dziewczynę i przytulić do swego prawego boku i czekał aż ona podejdzie. Patrzył na nią i lekko uśmiechał się. Ja nie wiedziałam dziewczyny tylko czułam, miałam takie wrażenie, że ona czeka w pobliżu ale bała się podejść gdyż uważała, że jest bardzo grzeszna i sumienie jej nie pozwalało).
Matka Boża mówiła dalej:
                                 "Dziecko, to po to tyle lat wychowywałam ciebie i opiekowałam się tobą abyś teraz nas zdradzała i ulegała naszemu wspólnemu wrogowi? Zawsze wołaj: MARYJO POMÓŻ, JEZU POMÓŻ - przecież jesteśmy na wasze zawołanie. Czym prędzej idź do Spowiedzi: pokuta i post i Nowenny - oto jest przebaczenie twego grzechu. Twoja Matka".
        29 CZERWCA 2011r. O GODZ. 15-TEJ W UROCZ. ŚW. PIOTRA I PAWŁA ZMARŁ PRAŁAT KS. STEFAN GOBBI.
-szukam-
Zdjęcie z Sanktuarium z Collevalenza, przed trumną idzie ks. Pietro Zorza..


Kliknij
ks. Stefano Gobbi- Do Kapłanów umiłowanych Synów Matki BożejKliknij
CUD NAJWSPANIALSZY
Kliknij
Gabriele Amorth_Wyznania-Ezorcysty
Kliknij
Nawracali się zatwardziali ateiści
Kliknij
SŁUGA BOŻA JÓZEFA MENENDEZ - WIZJA PIEKŁA
Kliknij
ŚWIADECTWO EGZORCYSTY - DEMON ALKOHOLIZMU W PRZYPADKU SWIETŁANY
Kliknij
WSTRZĄSAJĄCE ŚWIADECTWO CZŁOWIEKA NAWRÓCONEGO
Kliknij
WYSZEDŁEM Z PIEKŁA - ŚWIADECTWO WIESŁAWAZapraszamy na Mszę Świętą 8 lipca o godz 7.30
W kościele pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie ul. Warszawska 31
w intencji intronizacji JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA W NASZYM NARODZIE
SZEŚĆDZIESIĄTA ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

-szukam-29 czerwca br. przypada 60 rocznica święceń kapłańskich papieża Benedykta XVI. W związku z tym jubileuszem Kongregacja ds. Duchowieństwa zaproponowała, by diecezje, jak i poszczególni kapłani całego Kościoła ofiarowali Ojcu Świętemu 60 godzin adoracji eucharystycznej.

-szukam-

Szczególną intencją tej modlitwy ma być prośba o uświęcenie kapłanów i nowe powołania kapłańskie. Zwłaszcza, że 1 lipca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzona jako Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

Z okazji Jubileuszu Kapłaństwa, przyjmij więc, Drogi Ojcze Święty, nasze najserdeczniejsze jubileuszowe życzenia. Prosimy Pana Jezusa, Dawcę wszelkiego dobra, abyś za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, mógł w tym uroczystym dniu cieszyć się obfitymi jubileuszowymi łaskami i stale doświadczać opieki Bożej.Możesz Ojcze Święty na nas Polakach polegać.Modlimy się aby dobry Bóg zachował Ojca Swiętego w dobrym zdrowiu i długo jeszcze pasterzował Kościołem Świętym.


30 czerwiec 2011 r. EWANGELIA Mt 9, 1-8


(...) I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:
Ufaj, synu odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: "On bluźni". (...) Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają się twoje grzechy", czy też powiedzieć: "Wstań i chodź". (...)
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom"Tłumy ogarnął lęk na ten widok" - ileż to razy czytamy w Piśmie Świętym, jak ludzie przeżywali lęk i padali na twarz przed Bogiem, gdy objawiała się Jego moc i świętość. W owo uwielbienie Boga za moc udzieloną ludziom wlewa się uwielbienie Kościoła, wiernych wszystkich pokoleń. Jest to uwielbienie i dziękczynienie za dar sakramentu pojednania. A dostąpiwszy przebaczenia chcą trwać w posłuszeństwie miłości Ojcu Niebieskiemu.


Panie Jezu, czy możesz pocieszyć Stanisławę, mamę chorego syna.

Pan Jezus:

" Wszystkie choroby o podłożu psychicznym nie pochodzą ode Mnie. Ten chłopiec był i jest bardzo uczuciowy i wrażliwy na wszystko. Za mało było rozmów, za mało było miłości w domu a potem bunt młodzieńczy, który był karany. Do chłopców należy podchodzić nawet z większą miłością, bo ich rozumy przyzwyczajają się do bycia "głową rodziny" a nie każdy jest przygotowany do roli dorosłego mężczyzny. Każdy człowiek potrzebuje miłości, tak samo jak każda żyjące stworzenie.
I Ja też potrzebuję waszej miłości - nieustannie, a kto Mi ją ofiaruje?
I Ja też wołam - kochajcie Mnie !
Jezus spragniony miłości człowieka".Pan Jezus dla Iwony"Nie wszystkie myśli są ode Mnie. Te, które są ode Mnie włączaj w życie swoje i innych. A pieniądze? Prawdopodobnie nigdy ci ich nie oddadzą, bo nie mają.
Mówię: prawdopodobnie, bo modlitwa Różańcowa z rozważaniami czyni cuda. A Janigdy nie mówię co będzie "napewno". Mówię: jeżeli gdybym powiedział co będzie, to nic nie miałoby sensu bytu. Żyjcie nadzieją, módlcie się w nadziei, że zostaniecie wysłuchani; pracujcie w nadziei, że wasza praca będzie pożyteczna a modlitwa przyniesie owoce.

Jezus dający nadzieję każdemu".


Pan Jezus do Patrycji:


"Dziecko - wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Jeżeli kogoś poznajecie, to zawsze powinny wam towarzyszyć czyste myśli, bo przecież jesteście dziećmi Bożymi i wszyscy tworzycie Bożą rodzinę. Zły duch nie ustaje w kuszeniu a wasza rzecz jest odpierać ataki Różańcem i nie dopuszczać jakichkolwiek niepożądanych myśli. Nawet patrząc na drugiego człowieka, patrz jak na brata i siostrę.
Tak ci dopomóż Bóg. Jezus twój Brat".


Matka Boża do dziewczyny, która pyta, czy może wyjść za mąż za chłopca po rozwodzie cywilnym?


" Córko - pojedźcie razem na rekolekcje i tam otrzymacie Łaskę rozeznania Bożej woli. Jeżeli nie będziecie mogli skorzystać z rekolekcji, to do najbliższego Sanktuarium wybierzcie się, bo to wasze wspólne życie powinno być z Bogiem rozpoczęte a On doceni waszą wolę zawierzenia Jemu waszych spraw osobistych i rodzinnych.
"Któż jak Bóg" - zawsze mówcie. Wzajemnie wprowadzajcie naukę Bożą w wasze życie.Wasza Matka".(to samo dla Anny i Dominiki)


                                                                                                             

Panie Jezu - co powiesz o wyborach jesiennych w Polsce?

Pan Jezus:
Nawołuj, nawołuj - żeby ludzie przejrzeli, bo jak będzie ten rząd u władzy lub jemu podobny, to już zupełnie wyginiecie jako naród polski.

ZJEDNOCZCIE SIĘ I MÓDLCIE - ABY POLACY WYBRALI PATRIOTÓW,
bo dużo wrogich rąk sięga po waszą ziemię. Ludzi wyniszczą, bo taki jest ich cel.

UWAŻAJCIE, DOBRZE WYBIERAJCIE I RÓŻAŃCEM WROGA ODGANIAJCIE.
Jezus - wasz Król".


Premier Tusk ciągle powtarza, że to jego rząd. A kim jest premier - bo na pewno nie czuje się Polakiem, skoro sprzedaje Polskę jawnie i za przyzwoleniem. My patrioci polscy nie zgadzamy się aby sprzedawał bogactwa naturalne naszego kraju za bezcen. To co robi obecnie rząd panujący w Polsce to woła o pomstę do Nieba. To trzeba być najemnikiem a nie Polakiem, żeby pozbywać się bogactw naturalnych i wszystkiego co polskie za przysłowiowe grosze. Trzeba powołać komisje sejmowe aby prześwietliła ręce polityków u władzy i ustaliła ile i kto dostaje za grabież majątku polskiego.

Na całym świecie nie ma takiej sytuacji aby narodowość stanowiąca poniżzej 10% ludności rządziła narodem z którego nie pochodzi!.

Zarówno w rządzie jak i w episkopacie polskim Polacy stanowią narodowość nie liczącą się bo większość stanowią Żydzi. Jest to dyskryminacja Polaków a nie Żydów.
A na każdym kroku w kraju i na świecie Żydzi kłamią, że są dyskryminowani i są prześladowani i wykorzystywani przez Polaków.
Oni mają Ojczyznę, która nazywa się Izrael jak ktoś nie wie i nie pamieta.

Wszyscy ci, którzy głosowali na obecny rząd nie zdawali sobie sprawy na kogo głosują bo komuniści narodowości żydowskiej zadbali aby spolszczyć sobie nazwiska żydowskie. Ja wierzę Panu Bogu, który mówi o zdrajcach w Ojczyźnie już od 80 lat.
A jak ma stanąć Episkopat w naszej obronie, w obronie Polaków, jak większość stanowią Żydzi i normalnie że solidaryzują się z narodem żydowskim!


Do pewnego kościoła wszedł student i powitał go Chrystus Król. Student był nawet zdziwiony i ośmielił się powiedzieć do kapłana celebrującego Mszę Świętą, że jest ortodoksyjny i że On - Chrystus obraża jego uczucia.

LUDZIE - SZANUJĄCY SWOJE UCZUCIA - NIE WCHODŹCIE DO NASZYCH KOŚCIOŁÓW !
Przecież wiecie, że to nie teatr, tylko ŚWIĄTYNIA BOŻA i tam króluje CHRYSTUS KRÓL a zarazem Bóg. Bezczelność i brak wychowania tego młodego człowieka jest zadziwiająca. Wchodzi do bożego domu jako intruz i ośmiela się krytykować i pouczać o uczuciach i moralności.
Ludzie - chodźcie tam, gdzie wasza nadęta pycha i ogłupienie nie będzie was raziło jak sekty z satanizmem bo wasze pomieszanie pojęć i głupotę nie można utożsamiać z obrazą waszych uczuć osobistych. [ całe pokolenia i najwybitniejsi ludzie jakich ziemia wydała nie czuli obrazy lecz szacunek i cześć dla Boga] i nie obrażajcie naszych uczuć religijnych, bo do meczetów w chodzi się boso i jakakolwiek obraza karana jest surowo do kary śmierci włącznie. WARA WAM OD NASZYCH ŚWIĄTYŃ KATOLICKICH.
Jest bezczelnością i arogancją kiedy emigranci wjadą do jakiegoś kraju i dyktują rządowi tego kraju swoje warunki i narzucają swoje prawa, zamiast pokornie i z uprzejmością korzystać z gościnności gospodarzy. Są kraje, gdzie już na granicy cofana jest zgoda na jego przekroczenie osób niechcianych tzw. persona.......
Zapraszamy na Mszę Święta za Ojczyzne która będzie odprawiana przez cały serpień (1- 31) o godz 7:00
W kościele pw. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej
NOWENNA DO BOGA OJCA
O DOKONANIE AKTU INTRONIZACYJNEGO JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI PRZEZ EPISKOPAT I RZĄD POLSKI IDENTYCZNY JAKI DOKONAŁA KATOLICKA LITWA Z BŁOGOSŁAWIEŃTWEM OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI I UCZESTNICTWEM PEŁNOMOCNIKA PAPIEŻA W DNIU 12 CZERWCA 2009 r.
-szukam-


RYCERZE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI ZAPRASZAJĄ KIELCZAN DO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
SIERPIEŃ - KAPLICA BOGA OJCA UL.WESOŁA W KIELCACH

8-16 SIERPIEŃ
Godz. 6.55 dni powszednie
Godz. 7.30 niedziela.


O SPEŁNIENIE PRZEZ NARÓD POLSKI WOLI BOŻEJ:
LIPIEC - KOŚCIÓŁ ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KIELCACH
4; 5; 6; 7; 8; 9; 12 godz. 7.30
10 lipca godz. 7.00
11 lipca godz. 18.00

© Echo Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Wykonanie: Sebastian Pieczyński.