Dzienniczek - październik 2011 r.JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI!!!
-szukam-


                    

ZAPROSZENIE NA 20 LISTOPADA 2011 r. CZĘSTOCHOWA – JASNA GÓRA

Panie Jezu - prosimy Cię - ulituj sie nad swym wybranym narodem i pomóż zwyciężyć PRAWDZIE I SPRAWIEDLIWOŚCI.

Cała Polska pragnie abyś został naszym JEZUSEM CHRYSTUSEM KRÓLEM POLSKI. Przebacz innowiercom i ateistom bo Ciebie nie poznali i nie wiedzą co mówią ani nie mają pełnej świadomości co robią, bo i tak w momencie poznania pełnej prawdy przez OCZYSZCZENIE będą błagać i prosić Cię abyś przyjął ich NAWRÓCENIE. Prosimy Cię - uratuj ten piękny Twój świat, bo widzimy co się dzieje, gdy Ciebie nie ma w sercach ludzkich.

Dochodzi do deptania godności ludzkiej, Boskiej, wynaturzenia natury ludzkiej i upodabniania się do świata zwierzęcego. Dominuje przemoc, cwaniactwo, kłamstwo i droga do kariery za wszelką cenę.
 A P E L

-szukam-DRODZY MOI UMIŁOWANI WSZYSCY WIERZĄCY W BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO I NIEWIERZĄCY.

JA - KRÓL POLSKI, KTÓRY WYBRAŁEM TEN KRAJ JAKO PRZYKŁAD I WZÓR DO NAŚLADOWANIA DLA CAŁEGO ŚWIATA - JESTEM OBECNIE DUCHOWYM WŁADCĄ CAŁEGO ŚWIATA. WSZYSTKO JEST PRZYGOTOWANE PRZEZ MOICH WIERNYCH RYCERZY - NARÓD POLSKI DO OFICJALNEGO KRÓLOWANIA W POLSCE OD WIEKÓW UMIŁOWANEJ PRZEZ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ I MATKĘ MOJĄ.

PRZEZ WIEKI SĄ PRZESZKODY CZYNIONE PRZEZ MOICH WROGÓW.
OBECNIE POWOŁAŁEM ŚWIATŁYCH MOICH RYCERZY, CZCICIELI

CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

DO PRZYGOTOWANIA DOMU W KLASZTORZE W CZĘSTOCHOWIE
GDZIE KRÓLUJE OD WIEKÓW MOJA MATKA.ZAPRASZAM WAS NA UCZTĘ WESELNĄ.


NA KTÓREJ DOKONA SIĘ UROCZYSTE OFIAROWANIE MNIE - KRÓLOWI POLSKI, CAŁEGO NARODU I CAŁEGO KRAJU.

PRZYPOMINAM O SZCZEGÓLNYM PRZYGOTOWANIU SIĘ DO TEJ WIELKIEJ UROCZYSTOŚCI.

AKT ZAWIERZENIA POLSKI - BOGU STWÓRCY JEST WIELKĄ ŁASKĄ

JAKĄ OTRZYMAŁ I WIELE JESZCZE ŁASK OTRZYMA NARÓD POLSKI.
DO TEJ WIELKIEJ I PIĘKNEJ UROCZYSTOŚCI.


ZAPRASZAM PRZEDE WSZYSTKIM CAŁY RZĄD WASZEJ OJCZYZNY ORAZ CAŁY EPISKOPAT.OBIECUJĘ WIELKIE I CUDOWNE ŁASKI - Z WDZIĘCZNOŚCI DLA WAS, ŻE BĘDĘ MÓGŁ OFICJALNIE ZA WASZYM POZWOLENIEM PANOWAĆ W MOIM UMIŁOWANYM KRAJU Z KTÓREGO ROZLEJĄ SIĘ BOŻE ŁASKI I POKÓJ NA CAŁY ŚWIAT.

ZAPRASZAM I PRZYBĄDŹCIE - A NIE ZAPOMINAJCIE NAŁOŻYĆ STROJE GODNE WIZYTY U KRÓLA A TAKŻE PRZYGOTUJCIE WASZE SERCA DO PANOWANIA NA ZIEMI :

DOBRA, PRAWORZĄDNOŚCI I MIŁOŚCI.TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG - AMEN.

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I ŚWIATA.-szukam-


„PAMIĘTAJCIE - CZEKAM NA WAS.
PRZYBYWAJCIE PRZYGOTOWANI DO OBJĘCIA WŁADZY W SPOSÓB POKOJOWY RAZEM ZE MNĄ, PONIEWAŻ TAM, GDZIE JA BĘDĘ KRÓLOWAŁ NIE MA SŁUG ANI PODDANYCH A WSZYSCY SĄ PRZYJACIÓŁMI KRÓLA - I WSPÓŁRZĄDZĄCY.

TERAZ PROSZĘ WAS - TAK CZYŃCIE ABY MOJE IMIĘ MOGŁO BYĆ BŁOGOSŁAWIONE NA WIEKI.

WASZ KRÓL - JEZUS CHRYSTUS - BÓG SZCZĘŚLIWY.”-szukam-OTO FILMY Z WIZERUNKIEM JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI UKRYTEGO W CIEMNICY:


JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I ŚWIATA - JASNA GÓRA (15.08.2011) - cz.1
http://www.youtube.com/watch?v=5qm-LPxpEZo

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I ŚWIATA - JASNA GÓRA (15.08.2011) - cz.2
http://www.youtube.com/watch?v=cThtKCCSImA
"Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych":

17 październik 2011 r. EWANGELIA Łk. 12, 13 - 21

Ostrzeżenie przed chciwością

13 Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». 14 Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?» 15 Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia». 16 I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 17 I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. 18 I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. 19 I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! 20 Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" 21 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».


Po śmierci nastąpi Sąd Boży z czynionej miłości do Boga i bliźniego, dlatego trzeba nauczyć się już tu na ziemi kochać Boga i kochać bliźniego i czynić dobro innym ludziom nawet wrogom. Bóg daje życie i mądrość. Powinniśmy gromadzić skarby w Niebie i być bogatym przed Bogiem. Bóg nas będzie rozliczał tylko z miłości do Boga, do NMP i bliźniego. Dobre czyny czynione bez miłości w oczach Boga są bezwartościowe jak jałmużna dawana tylko dlatego, że inaczej trzeba by ją wyrzucić na śmietnik lub dla przypodobania się ludziom czy upokorzenia ubogiego i potrzebującego.-szukam-Maryjo - nasza Mateńko Częstochowska - KRÓLOWO POLSKI pragniemy modlić się o światło Ducha Świętego dla biskupa w Częstochowie, bo on jest naszą nadzieją,
że Jezus Chrystus nasz KRÓL w pięknym wizerunku zostawionym na Jasnej Górze będzie mógł być wystawiony dla narodu polskiego - pielgrzymów - zdążających po ŁASKI BOŻE.
Powiedz proszę Słowo Twoje nam na pocieszenie.


-szukam-


Matka Boża:


DROGI MÓJ UMIŁOWANY KAPŁANIE,

E K S C E L E N C J O

Stanisławie NOWAK


Przypominam ci, że przyrzekałeś służyć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Ojczyźnie swojej ziemskiej - POLSCE a przeze Mnie umiłowanej.


Jak w dzisiejszej Ewangelii czytasz - nie gromadź skarbów na ziemi, bo jeszcze dzisiaj mogą przyjść po twoją duszę i z jaką książką zasług staniesz przed Stwórcą? Każdy kapłan bardzo dobrze wie a biskupi szczególnie - co znaczy " życie i śmierć".

Upominam cię i tobie podobnych, abyście prosili Ducha Świętego
o natchnienia Boże, o wszystkie Dary Ducha Świętego, oby nie było za późno.
Ty, jako głowa Zakonu Paulinów powinieneś stać na straży PRAWDY I PRAWORZĄDNOŚCI. To ty powinieneś wyjść z inicjatywą przygotowania pięknego pokoju - pomieszczenia - sali, odpowiedniej dla Mego Syna - Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI.

Upominam cię - musisz zdać sprawozdanie co zrobiłeś dla swego Króla Jezusa Chrystusa, bo jak do tej pory - niewiele.

Twój Anioł Stróż nie będzie miał nic do obrony dla ciebie, bo księga zasług twoich dla Bożej sprawy jest prawie pusta. Obyś nie usłyszał w dniu twego spotkania z Sędzią Sprawiedliwym:

" TWOJE DOBRE UCZYNKI SĄ NIEWSPÓŁMIERNIE NIKŁE DO UTRATY ŁASK, KTÓRYMI OBDARZYŁBY MÓJ SYN LUDZI PRZYBYWAJĄCYCH DO KLASZTORU I DLA CAŁEJ POLSKI ".Sam fakt jest historyczny, że zamiar królowania Mego Syna - Jezusa Chrystusa jest przez ciebie uciszany i zaniedbany. To od was Paulinów powinna wyjść propozycja umieszczenia wizerunku Chrystusa KRÓLA w klasztorze a nie od ludu polskiego.

Jeżeli zarządzacie w klasztorze, to nie po to, aby hamować dobre intencje Boże, lecz je rozwijać i wprowadzać w życie. To od was wykształconych ludzi - Bogu ofiarowanych powinna wyjść inicjatywa królowania Mego Syna w Polsce.

A ty ekscelencjo wszystko uciszasz. Ale znajduję ludzi oddanych Bogu dla których nic nie jest trudne, bo ich miłość do Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest podstawą funkcjonowania na tym świecie.

Upominam cię, abyś zastanowił się nad dziełem, które tworzysz i jeszcze walczył o swoją duszę, która jest zagrożona przez moce ciemności.

Mówię tu oficjalnie, ponieważ oficjalne jest twoje działanie przeciwko Memu Synowi.

Mówię tu oficjalnie, ponieważ twoje działanie jest także przeciwko Mnie, gdyż pozwalasz na nakładanie symboli niekatolickich na Moją i Mego Syna głowę i pozwalasz na nakładanie na nas szat zawierających znaki naszego wroga.

Pamiętaj, obciążam ciebie - tylko i wyłącznie konsekwencjami jakie nastąpią z powodu przyzwolenia na zamknięcie w " ciemnicy" wizerunku CHRYSTUSA KRÓLA, bo ŁASKI dla Polski i jej narodu byłyby wielkie a ty je zatrzymujesz.

KTO WSTYDZI SIĘ CZY WYRZEKA SIĘ MNIE JAKO KRÓLA I JA WYRZEKNĘ SIĘ JEGO PRZED OJCEM MOIM - czytacie w Piśmie Świętym.

To jest niepojęte, co wy ludzie robicie z nami, z naszymi wizerunkami. To jest niepojęte, że My z Nieba musimy prosić stworzenie o uszanowanie naszej woli. Dla Polski i dla świata to są niebezpieczne dni, które może przemienić w " bezpieczne" tylko Chrystus KRÓL POLSKI, bo od Polski:

" DOBRO i POKÓJ"
rozleją się na cały świat.


Twoja - Wasza Matka-szukam-TO TERAZ WIEMY, DLACZEGO DOJAZD DO CZĘSTOCHOWY JEST UTRUDNIONY.

My naród Boży - nie mamy obrońców ani w rządzie polskojęzycznym ani w episkopacie polskojęzycznym. Pozamykali nam drogi do Częstochowy a te, które są, to są utrudnione. Pamiętajcie - nie lękajcie się i nie ustępujcie - przyjeżdżajcie do Częstochowy i bądźcie cierpliwi w dotarciu do tronu Króla i Królowej.
Nie zrażajcie się pozamykanymi ulicami i przybądźcie do Częstochowy. Nawet pociągi mają pozmieniane rozkłady jazdy, tak się boją nasi wrogowie służyć Panu BoguZAPOWIEDŹ NOWEGO POLSKIEGO PAPIEŻA RYCERZA CHRYSTUSA KRÓLA!!!


-szukam- Piszę do Pani z Republiki Południowej Afryki. Jestem polską siostrą zakonną. 13 października pochowaliśmy jedną starszą siostrę w wieku 96 lat. Rozmawiałam z moim ks. francuskim spowiednikiem i powiedział mi żeby ta informacja poszła jak echo. Na krótko przed śmiercią przekazała mi kartkę z następującą treścią którą przesyłam.


Czy to nie wskazuje jeszcze na jednego przyszłego Papieża który wyjdzie z Polski?
Wyjdzie nie z kraju oliwek lecz z ziemi zbroczonej krwią walecznego narodu, młodzieńczy wygląd, nadejdzie w mocy Ducha Świętego, On w uniżeniu ogłosi królowanie Tego, który Był, Jest i który Przychodzi. Jego imię jest “Naśladowanie Chrystusa”, jego pasterzowanie jako Baranka Bożego.
Będzie mówił wyrocznie Pana Boga Zastępów z mocą jakby gromu z nieba, który rozświetla ciemności nocy.


Wielu oddalonych się nawróci, wielu wątpiących się wzmocni. Będzie jak Lew z pokolenia Judy.
Nadejdzie w kolorze męczenników lecz swoja wiarą wybieli grzechy Kościoła. Wielu będzie się sprzeciwiało, będą szczekać i ujadać jak wściekłe psy, lecz Bóg będzie z nim.
Czterech będzie z prawej, czterech będzie z lewej, czterech po środku i czterech z tyłu, lecz Ten, który powstał z martwych z mocą potwierdzi jego służbę.


Kiedy już obejmie tron męczenników, wróci na krótko do ziemi zbroczonej krwią, aby na wzgórzu przed tłumami ogłosić dzień spoczynku w imieniu Króla Zastępów. Wiele serc zazna spokoju wśród burz i niepokojów.

Jego słowa jak ogień świecy na świeczniku, jego pokora, pokorą Baranka. Jego mądrość dana przez Pana Zastępów, przewyższa mądrość zepsutych i sprzeniewieżonych Pasterzy. Zgromadzi wokół siebie niewielką ilość sług Bożych wiernie służących Bogu Zastępów niebieskich. On poprowadzi wielu przez Tron Króla.
ON JUŻ JEST.

W dniu wczorajszym, jedna z koleżanek mojej rodziny z Francji, podała im adres strony i adres poczty.

Widząc w treści Echo, wysyłam.

Pozdrawiam.

St. Marry


KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE KRÓLU POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA


PETYCJA DO BENEDYKTA XVI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II.
http://www.piotrskarga.pl/ps,8104,2,0,1,I,informacje.html

2011-10-24

-szukam-Ks. Brunero Gherardini, kanonik Bazyliki Świętego Piotra, wystosował petycję do Ojca Świętego Benedykta XVI, w której apeluje o rozpoczęcie krytycznej debaty na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II. Pod petycją podpisali się także: dziekan wydziału filozoficznego na Papieskim Uniwersytecie Lateranum w latach 2002-2008 ks. Antonio Livi i profesor Roberto De Mattei, a także 46 innych osób duchownych i świeckich, przeważnie profesorów i liderów związanych z katolicyzmem tradycyjnym we Włoszech.


-szukam- „Dla dobra Kościoła, a szczególnie dla zbawienia dusz, które jest jego pierwszym i najwyższym prawem (por. KPK z 1983 r., kan. 1752), po dekadach liberalnej egzegetycznej, teologicznej, historiograficznej i »duszpasterskiej« inwencji twórczej w imię Drugiego Ekumenicznego Soboru Watykańskiego, wydaje mi się, że pilne jest zapewnienie pewnej przejrzystości dzięki uzyskaniu autorytatywnej odpowiedzi na pytanie o ciągłość między tym soborem i pozostałymi (tym razem nie jedynie przez deklarowanie tego faktu, lecz przez jego autentyczne wykazanie) - na pytanie o wierność Tradycji Kościoła” - czytamy w petycji.

Całość petycji, w języku angielskim, znajduje się w serwisie :
http://www.dici.org/en/documents/petition-to-pope-benedict-xvi-for-a-more-in-depth-examination-of-the-second-ecumenical-vatican-council/

Krystyna
ŚWIĘTY I NIEŚWIĘTY GNIEW.

-szukam-Już wyobrażam sobie miny internautów. Wielu będzie zdumionych odkryciem gniewu bożego tzw "świętego gniewu" jako cnoty a nie grzechu u bliźnich bo masoni, neokatechumenat i różne odłamy stowarzyszeń i sekt tzw. fałszywej „Odnowy w Duchu Świętym” nawet duchowni w purpurach i szkarłatach głoszą tylko miłość bliźniego zapominając, że pierwsze przykazanie najistotniejsze i najważniejsze mówi o miłowaniu i kochaniu swojego stwórcy BOGA w TRÓJCY PRZENAŚWIĘTSZEJ.

Dzisiaj o świętym gniewie wstydliwie się milczy ba duchowni interpretują święty gniew jako grzech?
I mamy z premedytacją z góry zaplanowane i narzucone zgniłe owoce z takiego postępowania.

Milczenie, fałszywa pokora, zasłanianie się miłością bliźniego i chowanie głowy w piasek jest przyzwoleniem także na grzeszne czyny i zachowania. Dotyczy to zwłaszcza reagowania na złe zachowania dzieci. I tu święty gniew jest zawsze na miejscu bo inaczej jesteśmy współwinni grzechów swoich dzieci. Pamiętajmy o tym!.

Gdy jesteśmy bierni jak ktoś grzeszy i go nie upomnimy lub nie pouczymy jesteśmy tak samo winni grzechu!. Są to sytuacje, kiedy mówienie cicho, z pokorą i poetycko jest niezrozumiałe dla dziecka i trzeba użyć innych argumentów. Wiedział o tym także doskonale Pan Jezus. Musiał np. najpierw upleść sobie bicz aby powyganiać kupczących z domu Ojca (świątyni jerozolimskiej). Same słowa Jezusa nie odniosły by w tym wypadku żadnego skutku.

O to właśnie chodzi wrogom katolicyzmu aby pod pretekstem miłości bliźniego zabić miłość do Boga, do dzieci. Zanim dziecko jest zdolne do rozróżniania dobra i zła upłynie kilkanaście lat. I w myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie to na starość trąci” po niewczasie jest już późno na cokolwiek. Patrzymy jak niszczą nam kościoły umieszczając w nich lucyferyczne znaki i w fałszywej miłości bliźniego nic nie robimy. Szatan zaciera ręce z radości bo i duchowni nabrali się na jego sztuczki i wpadli w pułapkę bez wyjścia. Nastała ciemność w Kościele Polskim. Nikt już nic nie widzi i nikogo nie razi świętokradztwo, fałsz, zakłamanie w strukturach kościelnych. Młodzież bardzo wrażliwa na oszukaństwo ze strony duchownych masowo odchodzi od Kościoła. Nie da sobie wmówić, że na czarne trzeba mówić białe. Zatrważające są reakcje duchownych, że nic się złego nie dzieje, że przez 2000 lat Kosciól dawał sobie radę! Nic nie rozumieją bo zaprzestano czytać Pismo Święte w które już coraz więcej duchownych nie wierzy.Larum grają a oni spokojnie śpią!!!.Róbta se co chceta.Jakoś to będzie. My musimy użyć z życia. I używają. Widzimy duchownych najwyższej rangi jak wojażują po całym świecie obojętni na los Koscioła Polskiego.

Także Jezusowy gniew i oburzenie (por. Mk 3, 5; 10, 14), jego gwałtowne słowa wypowiadane do uczniów czy też do faryzeuszów (por. Mt 16, 23; Mt 23, 13) były owocem Jego Boskiej świętości. Wszystkie uczucia Jezusa rodzą dobre owoce. Jego ostro brzmiące słowa demaskowały fałsz i zakłamanie i wzywały do prawdy. Wszystkie mocne - gwałtowne reakcje Jezusa opisane w Ewangeliach mają charakter proroczy; odsłaniają nie tylko Jego człowieczeństwo, ale wskazują także na Jego Bóstwo.

REAKCJA NA ZŁO DOŚWIADCZONE.

Nasza ludzka reakcja oburzenia z powodu doznanej krzywdy, to drugi rodzaj gniewu, jakiego często doświadczamy. Gniew ten rodzi się z bólu i cierpienia, zadawanego nam przez innych w sposób niesprawiedliwy. Kiedy ktoś w sposób nieuprawniony ogranicza naszą wolność, manipuluje naszą osobą, rani nas - gniew staje się wówczas przejawem samoobrony: bronimy własnej autonomii, wolności i godności. Nikt bowiem z ludzi nie ma prawa nas krzywdzić, poniżać czy też upokarzać.

Owo słuszne oburzenie na doznaną krzywdę może być przez nas wypowiedziane: możemy wyrazić nasz protest na wzór protestu, który wypowiedział Jezus wobec sługi, kiedy ten w czasie procesu spoliczkował Go: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? (J 18, 23).

Jezus zaprotestował przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu. Każdy z nas ma prawo protestować, kiedy jest niesłusznie karany, krzywdzony, upokarzany, wykorzystywany, kiedy ludzie manipulują jego osobą czy też jego wolnością. Ale i ten rodzaj gniewu wymaga od nas wysiłku i pracy wewnętrznej
.

Bo choć sam odruch gniewu z powodu krzywdy jest słuszny, to jednak - gdyby nie był przez nas opanowany - może rodzić złe owoce. Upust dany słusznemu oburzeniu może łatwo przerodzić się w niechęć, nieżyczliwość, agresję, zemstę itp.

Poddając się temu gniewowi możemy usiłować szukać sprawiedliwości na własną rękę.
Taką postawę reprezentowało prawo Starego Przymierza. Jeżeli bliźni poniesie jakąś szkodę - czytamy w Księdza Wyjścia - wówczas on odda Życie za Życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec (Wj 21, 23-25).
Bywamy często kuszeni, by usiłować wyrównywać krzywdy, wprowadzać własny ład, "naprawiać" naruszony przez wroga porządek. Takie szukanie sprawiedliwości nie przywraca jednak porządku, ale jeszcze bardziej go niszczy. Zło bowiem
rodzi zło, zemsta zemstę, gniew wywołuje gniew.

GNIEW PROROCKI

Prorocki rodzaj gniewu, jakiego doświadczamy, moglibyśmy porównać - zachowując wszystkie proporcje - z gniewem proroków, Jana Chrzciciela i Jezusa. Podobnym gniewem pałali nieraz także święci i mistycy. Również ojciec Pio. Potrafił na siłę wyciągnąć z kolejki do spowiedzi oszusta bez patyczkowania się!.

Dzisiejsza cywilizacja naznaczona relatywizmem filozoficznym i moralnym daje liczne powody do budzenia się w ludziach "świętego gniewu". Budzi się w nas oburzenie, kiedy np. osoby mające wielkie wpływy polityczne, społeczne, religijne w sposób nieuczciwy kwestionują podstawowe wartości ludzkie: podważają instytucję małżeństwa, rodziny, zacierają różnice pomiędzy kobiecością i męskością, propagują relatywizm etyczny i religijny.

Słusznie oburzamy się, kiedy dostrzegamy, że pewne instytucje - pod przykrywką wprowadzania młodzieży w dorosłe życie - demoralizuje ją. Także "porządek" (czy raczej nieporządek) prawny, który zdaje się przyznawać większe prawa przestępcy niż ofierze, powoduje "święty gniew".

Podobną reakcję rodzi obserwacja współczesnej sztuki, która gotowa jest "towarzyszyć człowiekowi w odwiedzaniu toalety, gdzie przecież jest w stanie poradzić sobie sam, a pozostawia go samego w innych sytuacjach, w ważnych momentach życia, kiedy rzeczywiście potrzebuje pomocy, kiedy czuje się zupełnie bezradny" (Katarzyna Jabłońska).

Budzi nasze oburzenie cała freudyzacja sfery międzyludzkich relacji, która "wszędzie tropi toksyczne związki, neurotyczne zachowania i kompleks Edypa" (Katarzyna Jabłońska).

I choć te odruchy gniewu są słuszne czy nawet "święte", to jednak nie są one święte świętością Boga. Jest to nasz ludzki gniew, uwikłany w naszą kruchość fizyczną, psychiczną, moralną i duchową. Oburzając się "świętym gniewem" pozostajemy zawsze ułomnymi ludźmi.

Nasz "święty gniew" winien jednak rodzić mądry protest. Rozeznając sytuacje i okoliczności, trzeba zabierać głos, bronić podstawowych ludzkich wartości: zdrowego rozsądku, podstawowego ładu, świętości życia, prawa do wolności religijnej,
prawa do prawdy. Musimy przeciwstawiać się szarganiu wszystkich ludzkich świętości.

Winniśmy też domagać się poszanowania praw ludzi słabych, wydziedziczonych, upokorzonych, ubogich. Psalmista zachęca nas do walki w obronie wiary i sprawiedliwości: Przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę!
Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny! Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie - trafiają w serce wrogów króla. Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe (Ps 45, 4-7).

Nasz "święty gniew" nie daje nam jednak prawa potępiania ludzi i oskarżania ich.

Gdybyśmy dali się ponieść naszym emocjom, nasz "święty gniew" mógłby stać się okazją do ataku, agresji czy manipulowania innymi. Będąc krzywdzeni czy też niesprawiedliwie traktowani, nie mamy prawa krzywdzić innych. Kierowani świętym gniewem nie możemy dzielić ludzi na dobrych i złych, wyrokować o ich zbawieniu i potępieniu, karać i nagradzać.
"Święty gniew" nie daje nam prawa do świętej wojny. Jezus nie głosił świętej wojny. Nie wzywał do niszczenia czegokolwiek czy też zabijania kogokolwiek, a wręcz odwrotnie - nakazywał przyjmować niesprawiedliwe traktowanie.

„Gniew święty” to gniew krótkotrwały jako skutek i reakcja na bezprawie. Jest cnotą a nie grzechem. Nie wolno nam milczeć i spać spokojnie jak widzimy zło. Musimy stanowczo reagować i używać także środków koniecznych jak procesy sądowe i inne instrumenty prawne. Obrona własnej godności, Boga w Trójcy Przenajświętszej nie jest grzechem!

Tak wiele osób boi się stanąć w obronie Krzyża, wiary, Kościoła opanowanego przez dywersantów. Obrona Ojczyzny w czasie wojny to walka na śmieć z wrogiem i zamordowanie wroga w obronie Ojczyzny nie jest grzechem! Obrona własnego życia i zabicie uzbrojonego napastnika nie jest grzechem!. Każdy ma prawo bronić własnego życia i życia matki Ojczyzny!.

Doszło do tego, że Polacy już niczego nie bronią. Pozwalają na panoszenie i bezprawie swoim wrogom. To grzech przeciwko matce ziemskiej Ojczyźnie!.

Natomiast gniew niewybaczający z premedytacją długotrwały prowadzi do grzechów:

W Kazaniu na Gorze Jezus mówi: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5, 22). Gniew na brata jest wyrazem surowego sądu przeprowadzonego nad nim we własnym sercu. Jeżeli nie chcemy podlegać surowemu sądowi - gniewowi Boga, winniśmy przezwyciężać nasz gniew i sąd nad bliźnimi. Apostoł Jakub przypomina:

Sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem (Jk 2, 13).

Opracowano na podstawie:

Święty i nieświęty gniew - jak go rozróżnić.
ks. Jozef Augustyn SJ

Teofil


ŚWIĄTOBLIWY PIUS X powiedział 13 grudnia 1908 r, w czasie beatyfikacji Joanny d'Arc:

„W naszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, największą siłą czyniących
zło jest tchórzostwo i słabość ludzi dobrych, a cały wigor rządów szatana wynika ze słabości katolików. O gdybym mógł zapytać Boskiego Zbawiciela, jak uczynił to prorok Zachariasz: ''Czymże są rany na Twoich dłoniach?'' Odpowiedź byłaby bez wątpienia następująca: „ Doznałem tych zranień w domu tych, którzy mnie kochali. Zranili Mnie przyjaciele , którzy nie zrobili nic, by Mnie bronić, oraz ci, którzy przy każdej okazji stają się wspólnikami moich przeciwników”.


***********
Zabrakło ludzi z „bożym gniewem” a byli jedynie bojaźliwi i cisi tzw. ludzi letni obrzydli w oczach Boga. Tacy co to nikomu nie pomogą ani nie zaszkodzą. Tacy nijacy aby tylko przeżyć nic nie pozostawiając po swoim życiu.

Teofil

BÓG! HONOR! OJCZYZNA!
-szukam--szukam--szukam--szukam-
-szukam-
-szukam-POWSTAŃ POLSKO I ZERWIJ KAJDANY:
-szukam-
-szukam-

"Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!” Niech te słowa Papieża Jana Pawła II będą wskazówką dla wybranych posłów i senatorów.
-szukam-
„Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!” Jan Paweł II.

-szukam-
Słowa, które Ojciec Święty wypowiedział w 1995 r. w Skoczowie, nie straciły nic na aktualności. Dzisiaj, po wyborach parlamentarnych, nabierają one szczególnego znaczenia.

Pan Jezus jednak odpowiedział wyczerpująco na to pytanie gdy wybierzemy ludzi gardzących Bogiem i Ojczyzną!.

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI TEJ POLSKIEJ ZIEMI!.


                                                                                                             

Panie Jezu - co powiesz o wyborach jesiennych w Polsce?

Pan Jezus:

Nawołuj, nawołuj - żeby ludzie przejrzeli, bo jak będzie ten rząd u władzy lub jemu podobny, to już zupełnie wyginiecie jako naród polski.

ZJEDNOCZCIE SIĘ I MÓDLCIE - ABY POLACY WYBRALI PATRIOTÓW,
bo dużo wrogich rąk sięga po waszą ziemię. Ludzi wyniszczą, bo taki jest ich cel.

UWAŻAJCIE, DOBRZE WYBIERAJCIE I RÓŻAŃCEM WROGA ODGANIAJCIE.
Jezus - wasz Król".

Po wyborach.


Pan Jezus powiedział:

"JESZCZE NIE WSZYSTKO STRACONE"


                                                                                                             

ZBLIŻAJĄCE SIĘ WYBORY TO PRAWDZIWA WALKA O POLSKĘ.

Panie Jezu - bardzo proszę powiedz jeszcze raz o naszym kraju, o wyborach, które mają się odbyć 9 października, bo ostatnio bardzo ostre słowa padły z Twoich Najświętszych ust.

Pan Jezus:

"Całe NIEBO uważnie przygląda się ZIEMI i stwierdzamy, że tylko 1/10 ludzi kocha Boga, zna Go i modli się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i cześć Mu oddaje oraz szanuje Matkę Jego. Chrześcijan jest wielka liczba, lecz też duża liczba oddaje hołd dwom bogom, w tym kapłani, którzy też służą dwom bogom. W tej dużej liczbie są " letni ", którzy chodzą do kościoła tylko w niedzielę lub od czasu do czasu, jak sobie przypomną.
Dlatego powiedziałem Mieczysławie, że na Moim ciele nie ma już miejsca bez ran.

JESTEM WIELKĄ RANĄ BROCZĄCĄ KRWIĄ.
Gdyby ktokolwiek z was zobaczył ziemię oczami Boga to natychmiast zesłałby ogień aby się zapaliła. Ja jestem Cierpliwy i Miłosierny i znoszę bicze waszych grzechów, bo mam wzgląd na te 10%.
Lituję się nad wami jeszcze i sam proszę Ojca Mego o oddalenie kar. Lucyfer ma przedłużone działanie zbrodnicze na ziemi, bo jednak dajemy wam nadzieję na poprawę waszych serc.
Piekło zapełnia się idącymi na potępienie ale i Niebo zapełnia się męczennikami spośród was. Mój Ojciec czeka jeszcze, ponieważ widzi, że śmierć zadana człowiekowi przez zwolenników Lucyfera powoduje, że dusze te idą często prosto do Nieba, albo po krótkim pobycie w czyśćcu. Czekam, bo daję szansę nawróceń.

DLATEGO LICZĘ NA POLAKÓW KOCHAJĄCYCH MNIE, ŻE TYM RAZEM POSŁUCHAJĄ MNIE A NIE ZBRODNICZEGO UGRUPOWANIA I ODDADZĄ GŁOS NA PATRIOTÓW.

WSPOMOGŁEŚ W WYBORACH JEZUSA?

Nawoływałem poprzednio i uświadamiałem co was czeka jeśli wróg zwycięży, ale szatan umie się umizgiwać poprzez ludzi i obiecuje wam wywyższenie Polski kłamiąc. A zostaliście poniżeni poprzez zachowywanie się służalcze wobec waszych wrogów, których macie dookoła pełno.
Uwierzyliście człowiekowi a nie Bogu. Ale teraz, jeśli w dalszym ciągu uwierzycie temu człowiekowi, to już nie pomogę wam, ODEJDĘ - tym bardziej, że jestem uwięziony w miejscu Królowania Mojej Matki.

UWIĘZILI MNIE KAPŁANI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓRZY POWINNI MNIE UWIELBIAĆ I WYWYŻSZYĆ.
Widzicie, gdy sobie obraliście swoich wrogów za panów, to:
JEŻELI NIE POSŁUCHACIE MNIE - ZNIKNIECIE Z MAPY ŚWIATA A WTEDY NIE TYLKO MNIE, ALE I MOJĄ MATKĘ ZAMKNĄ W NIEWOLI A NIEWOLNIK NIE MA WŁADZY I WTEDY MÓJ OJCIEC RZUCI WSZELKIE KATAKLIZMY NA ZIEMIĘ I ROZLEJĄ OCEANY I WYBUCHNĄ WULKANY.

A ZGROMADZONE ŚRODKI WYBUCHOWE W WOJSKU WSZYSTKICH NARODÓW WYBUCHAJĄC WYTRĄCĄ Z OSI CAŁĄ ZIEMIĘ -

I NIE BĘDZIE ZWYCIĘŻONYCH ANI ZWYCIĘZCÓW.

POWIEDZIAŁEM - JEDYNĄ NADZIEJĄ JEST " CHRYSTUS KRÓL.
**************
Ale teraz wasi wrogowie są zjednoczeni w Unii Europejskiej i pod symbolami zaprowadzenia równowagi w waszym kraju będą zagarniać Polskę.

Taki obraz opisałem wam, jeżeli zwycięży przeciwnik PIS - u.
Oni wiedzą, że dla nich to jest ostatecznie BYĆ albo NIE BYĆ w polityce i będą wiele czynić aby zwyciężyć. Wasi wrogowie są perfekcyjnie wyszkoleni w okłamywaniu przeciwnika. Dlatego powtarzam wam :
MUSICIE SPEŁNIĆ SWÓJ PATRIOTYCZNY OBOWIĄZEK -
oddać głos i patrzyć na ręce wszystkim.
DLA WAS POLAKÓW TO JEST " BYĆ" ALBO " NIE BYĆ " NA MAPIE ŚWIATA!!!.
**************
Módlcie się, módlcie się, organizujcie się w grupy modlitewne, bo Bóg musi zwyciężyć.

Walczcie także o Mnie - CHRYSTUSA KRÓLA.
*************************

Jestem bardzo smutny, gdy patrzę, że do wrogów waszych zaliczam kapłanów kościoła katolickiego a ostatnio nawet ZAKON PAULINÓW. A wy Polacy tak zaufaliście tym ludziom jako "ostoi" polskiego katolicyzmu. Mogę śmiało i otwarcie powiedzieć: -szukam-
TWIERDZA - KLASZTOR JASNA GÓRA ZOSTAŁA ZDOBYTA
PRZEZ WROGÓW - TYLKO IM ZNANYM SPOSOBEM.
A potem będą mieli do Mnie pretensję, że ujawniam ich grzechy oraz miejsce wiecznego spoczynku. Dla wrogów Boga i Ojczyzny jest tylko jedno miejsce: MIEJSCE POTĘPIENIA, bo nie wolno dwom bogom służyć.
Żal Mi tych dusz, które wybrały ogień piekielny. W momencie śmierci będą wszyscy żałować jak do tej pory się dzieje. Dlatego, aby uratować wielką rzeszą dusz musi być OCZYSZCZENIE,
aby ludzie zobaczyli swoje grzechy oczami Boga i nawrócili się, bo piekło jest straszne.
MÓWIĘ WAM TO SAMO OD LAT:
JEDEN JEST RATUNEK - CHRYSTUS KRÓL POLSKI.
********************************
Nie wyciągnęliście Polacy wniosków z historii, lecz w trzeciej wojnie zginie 80 % ludzi. Wasi wrogowie nie potrzebują was, tylko waszej ziemi, waszych domów i myślą, że to otrzymają po was.

OŚWIADCZAM, ŻE WRÓG PIERWSZY ZGINIE
I NIE BĘDZIE MIAŁ POŻYTKU Z NICZEGO.
JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I ŚWIATA.                                                                                                             
DOKĄD IDZIESZ POLSKO ???

Orędzie Pana Jezusa podyktowane Annie A. w tygodniu wyborów. (3 października 2011r)


-szukam-
Jezus:

Polska będzie krzyżowana, dręczona i prześladowana pod względem religijno-wyznaniowym, ekonomicznym i gospodarczym.

Pozwolę Moim prześladowcom kpić z Ojca i Kościoła dotąd, aż naród Polski upadnie na kolana przede Mną, Władcą Wszechświata.

To będzie czas pokory dla wszystkich twoich rodaków, Anno. Już czas, aby wasze oczy przejrzały, aby wasze uszy zaczęły słuchać głosu Prawdy, a nie kłamstwa, aby obudzili się ci, co snem śmierci (grzechu) pomarli.

Cierpienia doznają młodzi i starzy. Dopuszczę na was owoce waszych wyborów; odrzucenie Boga a opowiedzenie się za igrzyskami, kiedy chleba będzie wam braknąć.

Ucisk spadnie na Jerozolimę, bo odwróciła się od Boga i bożkom bije pokłony. Za tyle Łask, które otrzymał twój naród, Anno, przyłączyliście się do budowniczych wieży Babel.

Chcecie przechytrzyć Boga, a Ja wam mówię: nikomu to się jeszcze nie udało. Mój Ojciec ma dużo czasu i jest bardzo cierpliwy. Patrzy na was i bada wasze serca. Przyłączyliście się do chóru europejskiego, zapragnęliście wielkopańskości. To pozwolę byście pili do nasycenia z zatrutych źródeł gorzkiego napoju, aż piołun wypali wasze wnętrza. (*1)

Obudzę pasterzy Kościoła poprzez klęski, które na nich dopuszczę. Doznają jeszcze większego braku szacunku i lekceważenia. Dopóki naród wraz z pasterzami Kościoła nie stanie się jednością, dopóty będę trzymał wyciągniętą dłoń nad waszą Ojczyzną. Nie zniosę letnich serc, szukania we wszystkim wygody, waszego nieuzasadnionego optymizmu, udawania i grzechu milczenia, kiedy to trzeba nawoływać i upominać.

Wielu z was, Moi kapłani, zapomniało po co Syn Boży przyszedł na świat.

Będę błogosławił czystym sercom, tym, którzy głoszą Prawdę i żyją w Prawdzie, którzy wyniszczają się dla Mojego ukochanego Kościoła. Moimi apostołami są ci, którzy służą Mnie, a nie sobie nawzajem.

To ci, którzy biorą w obronę uciśnionych i wdowy, okłamywanych, ludzi prostych. Do tych Moich kapłanów mówię: Nie bójcie się, bo Jam zwyciężył świat.

Polskę szczególnie otoczcie modlitwą i Mszami Świętymi za Ojczyznę, aby przebłagalna Ofiara Syna obroniła was od ukrytego i jawnego wroga Kościoła.

Po latach ucisku i poniewierki podniosę Moje Jeruzalem - Polskę, wasze rodziny. Wówczas zapanuje prawo i sprawiedliwość.

Jeżeli Jerozolima wytrwa w wierności i ponownie nie odwróci się od swego Boga, będziecie ssać do nasycenia, bo Ja będę was karmił najprzedniejszym pokarmem. Będziecie Moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

Jeżeli jeszcze raz odwrócicie się ode Mnie - popadniecie w jeszcze większą niełaskę, niż ta, której doznawać będziecie teraz, począwszy od końca 2011 roku.

To mówi wam Pan Jezus Chrystus.

Nie lekceważcie słów, które wypowiadam do Moich Proroków, bo ich sobie wybrałem na Czasy Ostateczne, gdyż wielu, których namaściłem oblekli się w purpurę pychy i oddzielili się od zagubionego ludu. Pozostała garstka wiernych wraz z Pasterzami Kościoła, w których pali się ogień pragnienia służenia Bogu i Ojczyźnie. Do tej garstki mówię: Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat. Idźcie za głosem Ducha Świętego, a Ja będę błogosławił wam.

Kościół niech wyjdzie poza dotychczasowe struktury, aby już więcej nie dzieliła was głębia. Naród musi poczuć kochające ramiona Ojca w Moich apostołach, którzy swoją gorliwością, miłością i gwałtownością zdobywać będą Niebo dla tych, co odłączyli się od stada i żyją w ciemnościach.

Waszą ”dostojność”, umiłowani Moi Kapłani pragnę przemienić w naturalną, ojcowską miłość, która przygarnie rzesze do Kościoła, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Pragnę aby powrócili ci, których zagubiliście.

Mój wierny lud proszę o szacunek dla waszych Kapłanów. Pozostańcie wierni tradycji i starodawnej kulturze polskiej. To Polska ma stać się ewangeliczną solą dla Europy poprzez naturalną więź z Kościołem, a Kościół z Narodem.

Wasz Nauczyciel.


ja: co mam uczynić z tym orędziem, Panie?

Jezus: oddać tym, którzy nie zakopią talentu do ziemi. Oni będą wiedzieli co uczynić z Moim Słowem.

Przypis: *1 - Oczyszczenie wnętrza duchowego
http://circ.nowyekran.pl/post/29185,oredzie-pana-jezusa-podyktowane-annie-a-w-tygodniu-wyborow


                                                                                                             


PANIE JEZU - PROSIMY O TWOJE SŁOWO W M-CU RÓŻAŃCOWYM:

O NASZA ŚWIĘTA MATKO RÓŻAŃCOWA -
NIECH TWÓJ LUD NIEUSTANNIE W PACIORKACH RÓŻAŃCA SIĘ CHOWA.

NAJDOSKONALEJ BĘDZIE PRZEZ CIEBIE CHRONIONY,
A DZIĘKI MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ I TWOIM ŁASKOM - BĘDZIE ZBAWIONY.

ZAMKNIJ W SWYM SERCU NIEPOKALANA MATKO
NASZĄ POLSKĘ, ABY WYBORY ZAWSZE ODBYWAŁY SIĘ SPRAWIEDLIWIE I GŁADKO.

NIE POZWÓL ABY NAS ZNOWU OSZUŚCI OSZUKALI,
STRZEŻ NAS I KIERUJ UMYSŁAMI LUDZKIMI Z ODDALI.

NIECH CHWAŁA BĘDZIE BOGU OJCU WIECZNEMU,
PODEJMUJEMY POSTY W PODZIĘCE BOGU JEDYNEMU.

ŻE CHCE NAS PROWADZIĆ I ROZLEWA MIŁOSIERDZIE SWOJE,
ZAWSZE GŁOSUJCIE ROZWAŻNIE, ABY ROZLAŁY SIĘ NA NAS SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ ZDROJE.


Pan Jezus - do Bogumiły:

" Bogumiło, jeśli możesz, to napraw swoje winy.
Staraj się ZUPEŁNIE zawierzyć Mnie całą rodzinę
a szczególnie dzieci. Pamiętaj - błogosław je każdego dnia rano i wieczorem i rozmawiaj ze Mną. Przecież jestem waszym Przyjacielem.
Jezus twój Przyjaciel".


Pan Jezus - do Jakuba K:

" O! - Mój synu waleczny i odważny zarazem
- tak czyń dalej, bo jest nam dobrze pracować razem.
Gdy miotają tobą zniechęcenia przytul się do Mojego krwawiącego ramienia.
Krew Moja jest Święta, wiesz przecież
a miłość do was kochających Sprawiedliwego jest NIEPOJĘTA.
ODWAGI - JA JESTEM, w każdy czas z tobą.
WIĘCEJ POŚWIĘĆ CZASU NA UWIELBIANIE BOGA SWOJĄ PIĘKNĄ MOWĄ.

Pamiętaj:

Niech twoja mowa będzie złączona z sercem i myślami,
a inni będą prosić ciebie: " MÓDL SIĘ ZA NAMI".

Bo dostałeś ode Mnie WIELKIE ŁASKI
i swoją spostrzegawczością zdejmujesz wrogom " MASKI".

Wykorzystuj jak umiesz ŚWIĘTE ŁASKI MOJE
i swoim prawym życiem otwieraj niedostępne podwoje.

Twój Bóg. Amen".                                                                                                             


9.października 2011 r. EWANGELIA Mt 22,1-14

Przypowieść o uczcie królewskiej*

1 A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: 2 «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 3 Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 4 Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: "Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!" 5 Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, 6 a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. 7 Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 8 Wtedy rzekł swoim sługom: "Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 9 Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie". 10 Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. 11 Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. 12 Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?"* Lecz on oniemiał. 13 Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". 14 Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

-szukam-
Panie Jezu podyktuj nam proszę Twoje Święte Słowa na temat wyborów w naszym kraju, które odbyły się 9 października 2011r. Ludzie wybrali wrogie dla Polaków ugrupowanie, które służy obcym państwom a nie Polsce. Inne państwa wzbogacają a naszych obywateli zostawiają bez nadziei na lepsze jutro.

Pan Jezus:

Pisz córko:

To jest Moja boleść i to jest wasza boleść. Mój - nasz wróg wie, że dopóki jestem SŁUGĄ Polaków, to nie mogę nawet cudów czynić a przede wszystkim serc zmian i króluje ZŁO. Ale dopiero teraz odczujecie bat na swoich plecach. Ci leniwi, którzy nie chcą być obywatelami Polski, bo nie chcą brać czynnego udziału w życiu politycznym i nawet religijnym -


SĄ POSOŻYTAMI.

Tak ich nazywam. I przez tych leniwych wszyscy będziecie cierpieć, bo deszcz pada na dobrych i na złych. Jeżeli jest wojna, to giną dobrzy i źli".


Co teraz Panie nasz?

W dalszym ciągu powtarzam:

"CHRYSTUS KRÓL JEST WASZYM RATUNKIEM".

Sam wiesz Królu nasz, że dla nas patriotów Ojczyzny Niebieskiej i ziemskiej jesteś zawsze KRÓLEM.

" Tak, wiem i dla tych 10% mam wzgląd
I dlatego wkrótce ześlę ŁASKĘ OCZYSZCZENIA .
Już teraz będziecie wszyscy pić kielich goryczy, którym Mnie częstujecie już dawno.

ALKOHOL, NARKOTYKI ODURZAJĄCE, PRZEKLEŃSTWA, ROZWIĄZŁOŚĆ WSZĘDZIE - NA ULICY I NAWET W SZKOLE. ŁAMANIE DZIESIĘCIU PRZYKAZAŃ BOŻYCH, ODSTĘPSTWO OD WIARY NAWET KAPŁANÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO TEGO DOŚWIADCZAJĄCYCH. TO SĄ GRZECHY NAJOKRUTNIEJSZE, NA KTÓRE PATRZY CAŁE NIEBO !!!


POLACY - NIE POSŁUCHALIŚCIE MNIE, TO POSŁUCHACIE INNEGO KRÓLA, KTÓRY UŻYJE NA WAS RÓZGI ŻELAZNEJ.
MOICH SŁÓW NIGDY NIE LEKCEWAŻCIE.

OCZYWIŚCIE WINĄ OBCIĄŻAM EPISKOPAT POLSKI - NIE POLSKI, ALE EPISKOPAT DZIERŻĄCY WŁADZĘ W POLSCE, BO CAŁKIEM DOBRZE WSPÓŁPRACUJĄCY Z WASZYM - NIE WASZYM RZĄDEM.

ALE RZADZĄCYM W POLSCE I MAJĄCYM WŁADZĘ WIĘKSZĄ OD MOJEJ, BO MÓWIŁ I MÓWI- NIE -NA WSZYSTKIE MOJE PROŚBY I PROPOZYCJE.

TAK, POLACY - OTRZYMALIŚCIE NAJWIĘCEJ ŁASK ODE MNIE I MATKI MOJEJ I NIE POZNALIŚCIE DARÓW BOŻYCH.


NIE POZNALIŚCIE A TAKŻE NIE CHCECIE POZNAĆ WOLI BOŻEJ, POMIMO MOICH NATCHNIEŃ.

ZAPOWIADAŁEM WAM -
- PEWNEGO DNIA OBUDZICIE SIĘ W INNYM PAŃSTWIE, KTÓRE JUŻ PRAWIE NIE JEST WASZE.

WASI RZĄDZĄCY TO SFORA WILKÓW DO TEJ PORY UJADAJĄCYCH.


DOPUSZCZĘ UCISK NA WAS POD KAŻDYM WZGLĘDEM I DOPIERO
PADNIECIE NA KOLANA PRZED BOGIEM, GDY ZOSTANIE WAS 20%, BO 80% BĘDĄ STANOWILI OBYWATELE INNYCH PAŃSTW".


Panie Jezu - powiedziałeś, że oni wcześniej zginą.

" Jaka kolejność będzie zachowana, to nawet nie pytajcie.
Podjęliście złe decyzje".


Czy wybory były sfałszowane?

" I tak i nie. Część na pewno jest sfałszowa, ale i bez tej części wrogowie wygraliby, bo zostaliście w domach głusi na Moje apele.
Oglądacie wrogie media i słuchacie ich - więc nadal ich słuchajcie.

POWTARZAM - WINIĘ W WIELKIEJ MIERZE DUCHOWIEŃSTWO W POLSCE A SZCZEGÓLNIE EPISKOPAT, ŻE ZOSTAWIŁ SWOJĄ OWCZARNIĘ ORAZ, ŻE ZAMKNĄŁ SIĘ W SWOICH APANAŻACH. WSZYSCY GŁUSI I ŚLEPI A WRÓG CZUWA I WYKORZYSTUJE WASZĄ CIEMNOTĘ, GŁUCHOTĘ I GŁUPOTĘ. A WY DALEJ SIĘ BAWCIE I DALEJ WPATRUJCIE SIĘ W WASZE TELEWIZORY ZAMIAST W MÓJ KRZYŻ ".11.października 2011 r. EWANGELIA Łk 11,37-41

Napiętnowanie faryzeuszów*

37 Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. 38 Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. 39 Na to rzekł Pan do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. 40 Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? 41 Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste*. 42 Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. 43 Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. 44 Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą*».

-szukam-

Panie Jezu - bardzo prosimy, abyś miał wzgląd na te 10% i ratował naszą Ojczyznę, bo przecież wiesz, że większość słucha kapłanów i nie są winni, że nie informują ludności. To dobrze, że słuchają kapłanów i wybacz nam i im.
Czy dopuścisz abyśmy wyginęli jako NARÓD POLSKI?

TERAZ ZOSTAŁ DO WYKONANIA SĄD NAD WAMI.

Nie chcieliście wypełnić obowiązku dla Ojczyzny, to teraz będzie wasz pan ZMUSZAŁ was do wypełnienia obowiązku wobec niego.
Powtarzam:

NAJBARDZIEJ WINIĘ WASZYCH BISKUPÓW, PONIEWAŻ ZOSTAWILI WAS NA PASTWĘ WROGÓW, KTÓRYCH JESZCZE NIE ZNACIE.


BISKUPI POWINNI BYĆ Z NARODEM,


A ONI MILCZĄCO WYRAŻALI APROBATĘ DO OPANOWANIA WASZEJ
OJCZYZNY PRZEZ OSOBY NIEPRZYCHYLNE WAM POLAKOM.

WASI WRPGOWIE PRZEZ KRÓTKI CZAS BĘDĄ CHCIELI BYĆ WASZYMI
PRZYJACIÓŁMI ABYŚCIE IM UWIERZYLI.

A JA WAM MÓWIĘ:

WIERZCIE TYLKO BOGU BO NIGDY NIE ZDRADZA,

- NAWET WTEDY, GDY CZŁOWIEK GO ZDRADZA.
BÓG JEST ZAWSZE WIERNY ALE TERAZ ODEJDĘ, BO WYBRALIŚCIE NA SWOICH PANÓW - LUDZI, KTÓRZY SĄ PRZECIWKO MNIE;
- LUDZI, KTÓRYCH CELEM W ŻYCIU JEST POPEŁNIAĆ ŚWIĘTOKRADZTWO;
- KTÓRYCH CELEM JEST SŁUŻYĆ LUCYFEROWI, BO WSZYSTKO CO ROBICIE JEST ZŁE.

CI LUDZIE, KTÓRYCH WYBRALIŚCIE ŁAMIĄ WSZYSTKIE PRZYKAZANIA BOŻE A NAJGORSZE, ŻE KRZYWDZĄ MALUCZKICH, KTÓRZY POWINNI BYĆ PRZYSZŁOŚCIĄ ŚWIATA.
TO TERAZ WYOBRAŹCIE SOBIE, JAKI TEN ŚWIAT BĘDZIE, GDY BĘDZIE RZĄDZIŁ LUCYFER?

WCALE GO NIE BĘDZIE

BO OJCIEC MÓJ NIE MOŻE JUŻ PATRZEĆ NA ZŁO, KTÓRE W PRZERAŻAJĄCYM TEMPIE ROZRASTA SIĘ ".

                                                                                                             


Człowiek jest dziełem Bożym. Dziełem Stwórcy jest ciało i dusza. Ludzkie serce musi być chronione, musi być czyste.

Mateńko nasza nie opuszczaj nas w potrzebie. Jak to się stało, że Polacy znowu będą "mądrzy po szkodzie", gdyż przegrali POKÓJ. Mówi sie, że Polacy najlepiej lubią walczyć o pokój a jak już mają wolność, to nie umieją jej uszanować.

Matka Boża:


-szukam- " Dzieci Moje niezrównoważone - ile będę nad wami płakać?

- Ziemia się trzęsie, kataklizmy raz po raz wybuchają
- Lucyfer posługuje się kapłanami Mego Syna
Grzech zapanował w sercach waszych a Bóg czeka ....... i cierpi .........
A CO TERAZ Z MOJĄ UKOCHANĄ POLSKĄ?

Powtarzam za Moim Synem:

NIECH KAŻDY Z WAS A SZCZEGÓLNIE KAPŁANI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

w swoim sercu zapytają - co uczynili aby przekonać leniwych Polaków do wypełnienia obowiązku wobec Ojczyzny? Jedni drugich brzemiona noście, to znaczy że pomagajcie sobie nawzajem, ale i wspomagajcie się nawzajem, nawracajcie się nawzajem w pokorze ale i podpowiadajcie sobie.


I według Przykazań:

KOCHAJ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO, to znaczy także: upominajcie siebie nawzajem, abyście szli przez życie według wskazówek Bożych, a co poza tym, to jest grzech i porzucajcie go. A teraz przygotujcie się na " DOTKNIĘCIE" Stwórcy. Ten "DOTYK" będzie dla wielu bardzo bolesny. Nasz Ojciec nie zostawi w potrzebie kochających Go i wiernych Mu stworzeń.

„MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ "
-szukam-

Ja sama prosić będę Stwórcę o łagodne potraktowanie was miłujące dzieci, bo za Miłość odpowiada się miłością.
Kochający Ojciec zawsze karci nieposłuszne dzieci, a tym samym rozlewa dobro na was, bo dobro musi zwyciężyć. Wiecie przecież, że złoto wypala się w ogniu. Tak samo i w czyśćcu dusze wypalają swoje grzechy ogniem - same tego chcą, bo w czyśćcu wiedzą, że to jest dla nich najlepsze.

Na ziemi powinny wasze dusze wypalać się ogniem miłości a jeżeli tak nie jest, to Bóg Ojciec pomoże wam wypalić swoje wnętrza ogniem cierpienia. I cieszcie się, że o was Bóg pamięta. Amen.


Wasza Matka.


Pan Jezus podyktował mi wierszem Swoje Święte Słowa:

” Wy Moje dzieci drogie
jesteście w Świętych obcowanie ubogie.
Za dużo grzechów macie na sumieniu,
bo gdy przyjdzie zdać rachunek, to Bóg zawoła was po imieniu.

Wy w kraju i na obczyźnie
nad wami ręka Anioła Sprawieliwości zabłyśnie.
Na kolana do pokuty - od rana do nocy,
aż zapanuje Bóg - Król w swojej mocy.

Nałóżcie wory pokutne jak Niniwa,
a wtedy ogrom kar na was Bóg zatrzyma.
Żal Mi was Moje drogie dziatki,
bo nie będziecie mieli ani jednej chatki.

Odrzućcie wszelkie zabawy i rozrywki,
a wszystko to się stało przez wasze zbytki.
Jeszcze nie wszystko stracone - mówiłem,
szybko prostujcie te wasze drogi zawiłe.”Panie Jezu - wyjaśnij nam jak mamy rozumieć - "wory pokutne" ?

-szukam- Jakie wory pokutne - pytacie?

Eucharystia, Różańce a przecież wszystko już znacie.
Co dzień to samo czyńcie aż do skutku,
aby nie było w Niebie żadnego smutku.

Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
abyście nigdy nie oddawali czci nikomu innemu.
Niech się święci Trójca Święta i Maryja Niepokalanie Poczęta.
Tak - niech będzie Bóg uwielbiony i Rodzina Święta.

Niech będą dzięki Najwyższemu
Jezusowi Chrystusowi Wywyższonemu,
Przez lud kochający Ciebie
oraz wszystkich Świętych w Niebie.

Tak nam dopomóż Jezuniu zwyciężać,
wkładając nam w usta modlitwy Oręża.
Pomóż nam Królu uratować, ludzi i ziemię,
A z Tobą nigdy nie będzie ciężarem żadne brzemię.

Kochamy Cię Święta Trójco, nadzwyczaj wiernie,
miej wzgląd na obecne ludzkie plemię.
Pragniemy wynagradzać za wszystkich ludzi.
Nie pozwolimy, aby zły duch się łudził.

Pomóż, ratuj nas, bo mamy małe dzieci
i pragniemy, aby Duch Święty nas i je oświecił.
Królu - Jezu Chryste - panuj nad narodami.
Błagamy Cię - zmiłuj się nad nami.
OJCZYZNA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE.
MOBILIZUJMY SIĘ POLACY
OBUDŹ SIĘ RODAKU I UJRZYJ KTO NAS GNĘBI !!!
-szukam-


Rządy PO usiłują dobić umęczoną Polskę.

Po narodowej tragedii pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010r ., po dziesiątkach lat niszczenia Polski Narodu Polskiego przed Polakami .Zaistniała realna szansa wzięcia w swoje ręce losy Polski niszczonej gorączkowo przez rządy PO. Kiedy rząd PO pozbył się Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i innych Polaków, którzy w ramach swoich możliwości bronili narodowego majątku i pozycji Polski na arenie międzynarodowej, Tusk i Komorowski ,,prywatyzują, czyli sprzedają w obce ręce istniejące jeszcze polskie zakłady i przedsiębiorstwa Pozbyli się nawet polskiej mennicy (która produkowała pieniądze) i rezerwy Narodowego Banku Polskiego, co stanowiło fundament samodzielnego państwa. Przez likwidację PZU nie będzie pieniędzy na wypłatę emerytur innych świadczeń społecznych.
Amerykański tygodnik, *American Free Press z 5 maja 2010r . podaje, że Prezydent
Kaczyński i cała narodowa elita narodowa zginęli dlatego że, byli przeciwni niszczycielskim Założeniom globalizmu. A sławna na świecie Jane Burgermeister austriacka dziennikarka, która podała do sądu organizacje międzynarodowe za ich planowe ludobójstwo w formie toksycznej szczepionki na Świńską grypę H1N1, pisze na swojej stronie internetowej w http://www.theflucase.com/

że Tusk został odznaczony przez Angelę Merckel za likwidację Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego otoczenia, którzy sprzeciwiali się ludobójczemu globalizmowi. W sytuacji śmiertelnego zagrożenia państwa i Narodu Polskiego w Polsce dokona się historyczny zwrot na lepsze poprzez masowy udział Polaków w wyborach, najpierw na Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Polaka, a póżniej na innych prawdziwych Polaków na urzędy w terenie i do Sejmu. Partia PO doszła do władzy na drodze zorganizowanej propagandy kłamstwa i oszczerstwa.

Gdyby przywódcy PO oraz media na ich usługach w latach 2005-2007 ukazali publicznie Choćby kilka procent prawdy o programie i działalności rządu PiS pod kierownictwem Jarosława i Lecha Kaczyńskich, Naród Polski w stu procentach dałby poparcie rządowi PiS. Dziś wszyscy Polacy, także ci, których okoliczności postawiły w różnych ugrupowaniach politycznych, widzą oczywisty fakt, ze przedwyborcza propaganda PO ogranicza się do powtarzanych kłamliwych, często oszczerczych, sloganów pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Przykładem są np. poseł Niesiołowski i członek honorowy komitetu Komorowskiego, Bartoszewski, którzy grzmią że Jarosław Kaczyński ma zboczenia nekrofilii, nie jest żonaty i zajmuje się kotem. Znając od dziesiątków lat postać Jarosława Kaczyńskiego jego nieprzeciętną mądrość polityczną , wielką kulturę, zrównoważenie, moralną postawę i wielkie zaangażowanie w pracy dla dobra Polski- jasne jest, że takie zarzuty Niesiołowski, Bartoszewski i im podobni mogą fabrykować tylko na podstawie własnych odchyleń psychicznych. Normalnemu człowiekowi nigdy nie przyjdą do głowy takie zarzuty.

Nie sposób wymieniać tu zaawansowanych prac i dokonań rządu PiS-u w latach 2005- 2007 nad odbudowę zniszczonej Polski. Wymieńmy tylko kilka: zahamowano prywatyzację, czyli rabunek majątku narodowego, stabilizacja wartości złotówki, szczególnie w ostatnich latach Światowego kryzysu finansowego, oraz podjęto prace nad rozwojem polskiego rolnictwa. Prezydent Lech Kaczyński. prowadził rozmowy z władzami Egiptu w sprawie eksportu polskiej zdrowej żywności do Egiptu.
Stając w obliczu ujawnionych faktów, każdy Polak pójdzie do wyborów i będzie głosował najpierw na Jarosława Kaczyńskiego jako Prezydenta Polski, a później na innych prawdziwych Polaków na wszystkie urzędy państwowe. Od każdego z nas zależy tratowanie Polski, która będzie przykładem dla innych narodów w przeciwstawieniu się ludobójczej Cywilizacji Śmierci.

Nowy Jork, 12 maj 2010 rok Komitet Obrony Narodu Polskiego

Prezes- Bolesław PolkowskiKsięga Proroka Jeremiasza 17, 5-10

-szukam--szukam-


To mówi Pan:

«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce».

Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście: wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.
9 Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi?

10 Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków.(...)"Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców". (...)
O odmawianie Litanii Narodu Polskiego od 29 września do 7 października w formie nowenny.

Ks. Stanisław Małkowski tym samym przekazuje prośbę Wspólnoty Sióstr Służebnic Miłosierdzia Bożego.


-szukam-


Ta modlitwa ma potężną moc. Odsyła nas do wszystkich świętych patronów polskiej ziemi, ale również wprowadza w przestrzeń Bożą naszych królów, wodzów, ofiary niesprawiedliwości. I dlatego powinna być odmawiana. W domach, rodzinach i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W walce duchowej bowiem nie ma skuteczniejszej broni niż modlitwa. A właśnie taka walka toczy się obecnie na naszych oczach - napisał Tomasz Terlikowski już ponad rok temu w artykule "Módlmy się Litanią Narodu Polskiego".
http://fronda.pl/news/czytaj/tytul/modlmy_sie_litania_narodu_polskiego
Dalsze fragmenty artykułu:

Siostry, choć żyją za surową klauzurą, mają także pełną świadomość tego, co dzieje się w Polsce. A po katastrofie smoleńskiej - nie tylko zachęcają do zamawiania mszy za Ojczyznę - ale także przygotowały i rozpowszechniają głęboką teologicznie Litanię Narodu Polskiego, która może być potężną bronią - w toczącej się walce duchowej - w rękach Polaków.
Walka o przyszłość Polski, która nabrała tempa po 10 kwietnia, toczy się przede wszystkim w wymiarze duchowym. I potrzebna jest duchowa broń, by ją prowadzić.
Polska jest - na tle Europy - krajem niezwykłym. Nigdzie indziej w takiej skali nie zachował się tradycyjny katolicyzm. Nigdzie indziej przez cały kraj nie zmierzają pieszo w czasie wakacji ogromne rzesze ludzi, by pokłonić się Matce Bożej (a przecież Polacy chodzą pieszo nie tylko do Matki Bożej Jasnogórskiej, ale także Ostrobramskiej). Tylko nieliczne kraje europejskie mogą poszczycić się tak wysokimi wskaźnikami powołań kapłańskich i zakonnych (tak, spadają one, ale i tak są o wiele wyższe niż w Belgii, Holandii czy Austrii). Krzyż, i to nawet dla niewierzących, wciąż jest jeszcze symbolem, który łączy i pozostaje głęboko wpisany w myślenie i odczuwanie. A najlepszym dowodem na to jest zachowanie Polaków po 10 kwietnia, gdy - nawet często mniej religijni studenci - odwoływali się do znaku krzyża. Słowem, choć proces laicyzacji dotknął także Polskę, to w stopniu o wiele mniejszym, niż pozostałe kraje.
I właśnie na tym polu rozgrywa dziś się najistotniejsza bitwa duchowa. Jeśli Polska zostanie zlaicyzowana, jeśli katolicyzm padnie, modlitwa do Boga przestanie być zanoszona przez setki tysięcy sióstr, księży, zakonników i świeckich, to padnie ostatnia nadzieja na nawrócenie Europy. Stary Kontynent zostanie oddany. Niewiara odniesie ostateczne zwycięstwo. To dlatego możemy obserwować tak mocny atak na krzyż, na modlitwę, na ludzi wierzących. Dlatego od dawna widać tak mocną kpinę z krzyża, z wiary. Ludzie, którzy to robią (na przykład ci krzyczący "Chcemy Barabasza!") często nie wiedzą, z czym walczą, często nie mają świadomości, w jakie działania się włączają. Ale nie zmienia to faktu, że ich okrzyki, ich działania, ich słowa mają znaczenie. I potrzebują naszej odpowiedzi. Odpowiedzi modlitewnej, bowiem w walce duchowej to modlitwa jest najskuteczniejszą bronią.
Broń Wspólnoty Sióstr Służebnic Miłosierdzia Bożego
I takiej właśnie duchowej broni dostarczają Polakom na trudny czas mniszki ze Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia.
Głęboka teologia polskości
Tekst tej modlitwy to nie tylko wielkie modlitewne wezwanie, ale również głęboka teologia i historiozofia polskości. W kolejnych wezwaniach nie tylko przypominani są patroni Polski (ale także jej części składowych), ale również omadlane są najważniejsze nasze problemy.

Odmawiajmy więc nowennę przez 9 dni, od św. Michała Archanioła 29 września do święta Matki Boskiej Różańcowej 7 października. Dwa dni później decydujące chwile.

Litania Narodu Polskiego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
Święty Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Brunonie z Querfurtu, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami.
Błogosławiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami.
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennikami sandomierskimi) , módlcie się za nami.
Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.
Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.
Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego" daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. W: Amen.

ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" - udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.
Pierwsza publikacja 1915 r. Uzupełniana w 1981 i 2001 r.

Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi).
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryji Panny Królowej Polski
Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.

Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.
MÓDLMY SIĘ NOWENNĄ - CODZIENNA EUCHARYSTIA.

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/ogloszenia-rycerzy/1368-pilne-do-9x-trzeba-zamowi-jak-najwicej-mszy-wDo 9 października trzeba zamówić jak najwięcej Mszy św. w intencji

PRZEBŁAGALNEJ ZA GRZECHY I NIEWIERNOŚĆ NARODU POLSKIEGO PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTYCH NARODU POLSKIEGO.

-szukam-MSZE MOŻNA ZAMAWIAĆ:

Ks. Leszek Krzyżak

krzyzak.l@interia.pl

ks. Eugeniusz Grzesik

ks.egrzesik@wp.pl

Msze św. Trydenckie

splxiii@live.com

Proszę pamiętać dołączyć do intencji - ofiarę pieniężną.Świątynię Opatrzności Bożej, której promocja odbyła się jak pamiętamy w połączeniu z beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki, świątynię - wotum dziękczynne za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Akurat obecnie Polska niepodległość traci, więc trzeba dziękować Bogu za to, że On wciąż chce i o tym nas zapewnia, Polski niepodległej, takiej, która byłaby rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. Pytanie, czy to Polacy chcą wolnej w prawdzie i niepodległej w solidarności Ojczyzny?
-szukam-Ks. Stanisław Małkowski, Warszawska Gazeta ok 25 .IX.

W warszawsko-praskim katolickim tygodniku „Idziemy” (numer 39) na stronie okładkowej premier Donald Tusk przyjmuje świętokradzką Komunię świętą z ręki ks. kard. Kazimierza Nycza. Świętokradztwo jest grzechem jednostronnym, gdy ktoś przyjmuje Eucharystię będąc w stanie grzechu ciężkiego niepublicznego. Natomiast jest świętokradztwo grzechem dwustronnym, jeżeli przyjmujący Eucharystię trwa w grzechu publicznym: otwarcie popiera zło (np. in vitro), jak to czynią zarówno premier, jak i prezydent oraz inni czołowi politycy PO, dbający o wizerunek z jednej strony polityków „pobożnych” a z drugiej - bezbożnych, w myśl powiedzeń: „dla każdego coś miłego” i „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”.

Obraz świętokradztwa na okładce pomyślany jest przez redaktorów „Idziemy” jako ilustracja do artykułu o. Jacka Salija OP „Polityka w Kościele?” (s.30). O. Jacek Salij wspomina o katolickim Kościele III Rzeszy, który w dużej części milczał w sytuacjach, kiedy powinien bardzo głośno protestować. I dodaje, że jeśli przyjdzie na nas okres trudny (a przecież może się tak zdarzyć), to Kościół nasz okaże się za słaby, żeby zachować się wówczas inaczej, niż zachował się Kościół niemiecki w okresie hitleryzmu.

Co znaczą słowa „jeśli okres próby przyjdzie”? Okres próbny dla Kościoła i Polski już przyszedł. A w obecnym okresie III RP poprawność polityczna wielu duchownych oznacza udawanie, że odzyskaliśmy już jako naród i państwo niepodległość i suwerenność, mamy Polskę wolną i demokratyczną, Kościół uzyskał należną mu swobodę działania, wznosi się świątynię Opatrzności Bożej, której promocja odbyła się jak pamiętamy w połączeniu z beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki, świątynię - wotum dziękczynne za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Akurat obecnie Polska niepodległość traci, więc trzeba dziękować Bogu za to, że On wciąż chce i o tym nas zapewnia, Polski niepodległej, takiej, która byłaby rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. Pytanie, czy to Polacy chcą wolnej w prawdzie i niepodległej w solidarności Ojczyzny?

2 czerwca 1979 roku w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego bł. Jan Paweł II przytaczając słowa Józefa Piłsudskiego powiedział: „Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie”. Ale zarazem: nie ma Polski niepodległej bez Polski sprawiedliwej, bez Polski zatroskanej o wspólne dobro duchowe i materialne, o życie każdego człowiek od poczęcia po naturalną śmierć. Bez sprawiedliwości w życiu publicznym i politycznym państwo przemienia się w zgraję złoczyńców. Tę myśl św. Augustyna przywołał w Bundestagu Benedykt XVI.

Zatrata sprawiedliwości w Polsce i władza złoczyńców, czego jesteśmy świadkami, prowadzi do utraty niepodległości. Jednocześnie demokracja bez prawdy przekształca się w zakamuflowany lub jawny totalitaryzm, zgodnie z proroczą przestrogą bł. Jana Pawła II.
-szukam-

Pomimo odważnych wystąpień kilku biskupów, Kościół w Polsce wciąż jest ze skutkiem szantażowany zarzutem ingerowania w sferę polityki, czyli „mieszania się” do polityki i chęci zagarnięcia władzy. Tymczasem polityka może i powinna być poddana kryteriom moralnym, zasadzie prawdy i odpowiedzialności. Z zarzutem „mieszania się do polityki” spotkał się bł. Jerzy Popiełuszko, a wcześniej - ks. Piotr Skarga, który na ten zarzut 400 lat temu zwięźle odpowiedział: „Rzecze kto: Ksiądz się wdawa w politykę! Wdawa - wdwać się winien, nie w rządy jej, ale w zatrzymanie, aby jej grzechy nie gubiły i dusze ludzkie w niej nie ginęły.” Politykę w Polsce gubią grzechy i dusze ludzkie w niej giną, więc trzeba się temu sprzeciwić. Słynne są również słowa ks. Skargi - „Mniejszy to grzech człowieka zabić, niż na stanowieniu prawa pobłądzić, bo ono złe prawo długo będzie ciała i dusze ludzkie zabijało.”

Dlatego popieranie i wybieranie polityków - złoczyńców jest obiektywnie ciężkim grzechem ogłupiałych i zdemoralizowanych wyborców, ponoszących współodpowiedzialność za zło czynione przez polityków, których wybrali otumanieni pustymi obietnicami i miłym z pozoru wizerunkiem. Bezmyślność wyborczych decyzji połączona z zakłamaniem organizatorów może doprowadzić do kolejnej przegranej, nie tylko określonej partii ale Polski. Unikamy bliskich kontaktów z kimś, kto nas okłamał i okradł w małej skali. Dlaczego wielu Polaków popiera kłamców i złodziei w skali wielkiej? Potępiamy kradzież 100 złotych. Czemu przechodzimy do porządku nad rabunkiem 100 miliardów? Małe zło rani naszą wrażliwość. Wielkie zło bywa lekceważone. Już Stalin powiedział - śmierć jednego człowieka to tragedia, śmierć milionów to statystyka. Goebbels dodał - im bezczelniejsze kłamstwo, tym większa jego skuteczność.

Tak niedawno moc prawdy Słowa Bożego ukazał bł. Jerzy męczennik. Po tę moc sięgnijmy znowu.

© 2011 Strona Mirosława Dakowskiego


-szukam- -szukam-

Kochana Pani Mieczysławo,
Na początku mojej korespondencji chciałem bardzo serdecznie podziękować, że dzięki Panu Jezusowi mogłem trafić na Panią stronę i dzięki temu nawiązać z Panią przyjazne kontakty. Chciałem się podzielić z Panią oraz osobami przeglądający tą stronę swoimi odczuciami dotyczącej naszej kochanej ojczyzny. Może najpierw napiszę, że mam 21 lat i niestety widzę to co w Polsce się dzieje i bardzo fatalnie to odczuwam. Doszedłem do wniosku, że Polska, polskość jest powoli wycofywana z naszego kraju. W popularnej audycji Programu Pierwszego Polskiego Radia, szczególnie rano jeszcze nie tak dawno, można było słyszeć, skrót wiadomości w 3 różnych językach co na początku dało mi sporo do myślenia. Były to języki : angielski, rosyjski i niemiecki. Pewnego dnia wybrałem się z mamą na zakupy i widziałem na półkach bardzo dużo słowników szczególnie rosyjskich. Najbardziej w oczy kole fakt iż przy samej granicy polsko-czeskiej postawiony jest znak PL, ale nie nasze narodowe godło tylko Unii Europejskiej ?, a śmieszniejszy jest fakt, że przy wjeździe do Czech, Czesi postawili swoje godło narodowe, to wygląda na to, że wstydzimy się własnego godła polskiego albo już zostalismy sprzedani iluminatom !! …
Polacy, jeżeli naprawdę zależy Wam na naszej ojczyźnie proszę Was oddajcie głosy na prawdziwych patriotów (z PIS, PSL). My młodzi w tym kraju nie mamy perspektyw do lepszego życia…
Pozdrawiam serdecznie,
Szczęść Boże
KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE.
Jakub.
Automaty do rozdawania Komunii Świętej! NA RĘKĘ BY SIĘ NIE ZARAZIĆ!

PRZYJDŹ PANIE I RATUJ!!!
Marana Tha!

-szukam--szukam-
CZY ZAREAGOWALI BISKUPI? SKĄDŻE!. JAK NIE MA KARY TO NIE MA MIARY WYNATURZEŃ. KOSCIÓŁ NA ZACHODZIE JUŻ NIEWIELE MA WSPÓLNEGO Z BOGIEM PRAWDZIWYM ! WIERNI ZOSTALI OSZUKANI I ZDRADZENI PRZEZ PASTERZY[EPISKOPATY]- WILKÓW W OWCZYCH SKÓRACH.
TO PRZYKŁAD POSŁUSZEŃSTWA LUCYFEROWI PRZEZ KATOLIKÓW A BUNTU BOGU PRAWDZIWEMU PRZEZ DOSTOJNIKÓW KOŚCIELNYCH.

Szczyt zdiablenia i ohyda spustoszenia - Komuniomaty!!!

http://www.gloria.tv/?media=40122


Nawet kasę na tym tłuką!

http://www.puritysolutions.org/products.php


Panie Boże wybacz!

http://www.dailymotion.com/video/xc6owt_communalabra-germ-free-communion-ho_people


Leszek


***KLIKNIJ***EUCHARYSTIA - papież Leon XIII.


*****************************************************
Szczęść Boże.

Chcę pani bardzo podziękować za piękno profilu ECHO CHRYSTUSA KRÓLA.
Słyszałem słowa odnoszących się do Najświętszej Eucharystii, co robią w Niemczech, co zrobią w Polsce.
Ja, gdy patrzę na ten lud to płakać mi się chce, że robią co chcą jak poniżają Boga w Hostii Św.
Oby nie było za późno gdy przyjdzie Bóg nie jako Bóg Miłosierdzia ale jako Sędzia, będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Arcykapłani wydali, biskupi poniewierają Boga w Hostii Św., białej, znieważanie poprzez zepsucie tradycji Trydenckiej.
Piłat umył ręce, biskupi kpią z ludzkich serc, stosują pranie mózgów.
Nie chce nikogo obrażać ale nie mogę jako katolik patrzeć jaka jest zniewaga Boga w Trójcy Świętej Jedynego i świętokradztwo.
Jestem obrońcą Eucharystii.
Nie mogę znieść co się wyprawia na zachodzie i nie chce, aby to samo działo się w Polsce,
Pytam się każdego z was, czy Kościół to Boży Dom w ludzkich sercach? Czy dom zbójców i klaunów?
Czym jest Hostia Św., ?
Ukrytym Bogiem, czy kawałkiem chleba?
Masz uszy słuchaj ...
masz oczy - czytaj ...
obserwuj znaki czasu ...
Przepowiednie przepowiadają zniesienie codziennej ofiary, rozumie się Komunii Świętej, która chrześcijanie spożywają na pamiątkę Jezusa z ostatniej Jego wieczerzy.
Ze słów przepowiedni wynika, że przed końcem czasów, około 3,5 roku wcześniej ofiara zostanie zniesiona.
Również przepowiednie innych mistyków mówią jaki ciężki kryzys przejdzie kościół katolicki; do tego stopnia, że Komunia Św. zejdzie do podziemia i będzie rozdawana w ukryciu. Nastaną okrutne prześladowania i cierpienia. W tym czasie ludzie zwrócą się do krzyża, ponieważ dzięki niemu został zbawiony świat.
Prorok Daniel zapowiedział zniesienie ofiary przez 1290 dni. W tym czasie wiele ludzi będzie oczyszczonych i wypróbowanych.

"I widziałem oto biały obłok a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, Mający na głowie złotą koronę a w ręku swym ostry sierp".
(Obj. Św. Jana 14:14)

Tomasz


>

ŻENUJACE POWITANIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI.
Przez niemieckich biskupów i kardynałów w Berlinie 22.09.2011 r.


-szukam-Filmik mówi sam za siebie.
Powiało zgrozą bo od dostojników tak wysokiej rangi można by oczekiwać elementarnego wychowania , szacunku i miłości dla głowy Kościoła Katolickiego i Państwa Watykańskiego. Zdumienie ogarnia, niesmak i oburzenie. Europo dokąd zmierzasz!!!

**********************

I tak, w Wielką Środę zwierzono mi między innymi następujący opis widzenia i słów zasłyszanych, w duszy: "Pod koniec lutego br. (1939) Pan Jezus przedstawił mej duszy następujący obraz, w czasie, gdy mu gorąco polecałam naszą Ojczyznę i wszystkie narody świata. Zobaczyłam w sposób duchowy granicę polsko-niemiecką począwszy od Śląska aż do Pomorza całą w ogniu. Widok ten był naprawdę przerażający. Zdawało mi się, że ten ogień zniszczy cały świat całkowicie. Po pewnym czasie ogień ten ogarnął całe Niemcy, niszcząc je doszczętnie tak, że ani śladu nie pozostało z dzisiejszej Rzeszy Trzeciej. Wtem usłyszałam w głębi duszy głos i równocześnie odczułam pewność niezwykłą, że tak się stanie, czego nie potrafię opisać:

"Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie. Niemcy upadną i już nigdy nie powstaną za karę, bo nie uznają mnie jako Boga, Króla i Pana swego."

Sługa Boża Rozalia Celakówna

***KLIKNIJ***ŻENUJĄCE PRZYWITANIE OJCA ŚWIETEGORano usłyszałem Budzik...
http://sosenkowski.nowyekran.pl/post/28171,rano-uslyszalem-budzik


-szukam-refleksje na temat kolejnego "strażnika skansenu wyznaniowego" w diecezji Lubelskiej...

na początek pozwolę sobie zacytować najsłynniejsze" dzieła" owego następcy znanego świeckiego filozofa i AGORAnckiego publicysty - biskupa Życińskiego:
1. OSOBY MODLĄCE SIĘ PRZED KRZYŻEM STAJĄ SIĘ NARZĘDZIEM PRZETARGÓW POLITYCZNYCH - oświadczył bp Budzik. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kosciol-zajal-oficjalne-stanowisko-ws-krzyza,wid,12564977,wiadomosc.html


2. Biskupi opowiedzieli się przeciw próbom wykorzystania orędzia Sługi Bożej R. Celakówny, w celach politycznych - poinformował bp Stanisław Budzik. „Intronizacja Serca Bożego jest wpisana w tradycję Kościoła, tak samo cześć Chrystusa Króla Wszechświata, natomiast ogłaszanie Chrystusa Królem Polski jest - zdaniem biskupów - niewłaściwa, niepotrzebna, niezgodna z myślą Episkopatu” - wyjaśnił. Dodał, że jest to element wykorzystywany przez grupy wiernych w celach politycznych. Na dzisiejsze czasy - wyjaśnił sekretarz Episkopatu - najpiękniejszym jest ten obraz Chrystusa, który promował np. ks. Franciszek Blachnicki, tj. obraz Chrystusa sługi.„A jeżeli mówimy o Królestwie Chrystusa, to od razu należy dodać, że Jego królestwo nie jest z tego świata” - dodał.
(vide: Wyniki prac 343 Konferencji Episkopatu Polski http://domnaskale.net.pl/artykul/wyniki-prac-343-konferencji-episkopatu-polski/ )

- wielu zwolenników Purpurata Budzika powołuje się przy tym na Ewangelię Św. Mateusza [Mt 20,25-28], dotyczącą ziemskiej Misji Jezusa Chrystusa sfinalizowanej ukrzyżowaniem:

25 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: "Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.
27A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym,
28na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu".

- a ja się pytam: czyim sługą ma być Jezus Chrystus TERAZ I NA WIEKI WIEKÓW ??? - B. Komorowskiego, M. Barroso, G. Sorosa ?!?


w tych okolicznościach cytaty przytoczone przez Ks. Natanka http://www.piotrnatanek.pl/list-otwarty-do-kaplanow-kosciola-katolickiego
nasuwają się same:

- w ostatniej godzinie trzy czwarte mojego Kościoła zaprze się Mnie, i będę musiał odciąć tę część od pnia, jak gałęzie umarłe i zepsute przez nieczysty trąd.

M. Valtorta, Koniec czasów. Walka dobra ze złem u progu wiosny Kościoła, Katowice 2005, s. 158.
Wielka liczba duchownych w imię jakiejś reformy lub też jakiegoś Soboru, postanowiła wszystko zmienić, wszystko przebudować: Biblię, Ewangelię, Tradycję. Spychano na bok Chrystusa, prawdziwego Boga i coraz otwarciej opowiadano się za Jego człowieczeństwem, zaprzeczając istnieniu Jego Bóstwa. Chęć„zreformowania” Boga, Jego Nauki i Moralności oznacza dojść do najwyższego stopnia zarozumiałości i pychy do jakiej tylko człowiek jest zdolny dojść
O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów,wyd. II, Wrocław 2002, s.297.
Kapłan zły równa się diabłu, który ciągnie dusze ku zgubie: popełnia bogobójstwo i zabójstwo. Kapłan oziębły jest jak ciernisty krzak w ziemi suchej i bezpłodnej. Kapłan dobry czyni trochę dobra. Kapłan gorliwy jest jak płomyk, który oświeca, ogrzewa i oczyszcza. Kapłan święty zbawia i uświęca wiele dusz. Wielu kapłanów jest w ciągłym ruchu, krząta się wokół wielu spraw i buduje„budowle” materialne, gdybyż oni obrócili te wysiłki na budowanie Mego Królestwa w duszach, ile dobrego by oni uczynili
O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów,wyd. II, Wrocław 2002, s.15.
PS.
Episkopat Polski bez skrępowania wyrzekł się Jezusa Chrystusa jako Króla Polski na 343 Konferencji w dniu 6 marca 2008 r... dla odmiany teraz Episkopat Polski milczy nt. celebracji satanisty Nergala w TVP...

***************

„DYWERSJA W KOŚCIELE POLSKIM.

Wiedzą oni doskonale, że fundamentem Kościoła Chrystusa są prawdy objawione przez Boga i wiara Ludu Bożego w te prawdy, gdyż na tym fundamencie i tylko na nim opiera się to wszystko, co w sumie nazywa się chrześcijaństwem i cywilizacją chrześcijańską, konkretnie: katolicyzmem i katolickim stylem życia. Prawdy i zasady moralne (oczywiście bezwzględnie obowiązujące w sumieniu) stanowią zwarty system, opierający się ostatecznie nie na żadnych „naukowych" argumentach (choć one mogą być pomocne), lecz wyłącznie na autorytecie objawiającego je Boga i na nieomylnym Magisterium Kościoła. Zanegowanie,
przez próbę rzekomej „reinterpretacji", którejkolwiek z tych prawd i zasad jest zanegowaniem całego Objawienia Bożego. Bo jeśli w imię jakichkolwiek racji ktoś się waży kontestować choćby drobną cząstkę Objawienia Bożego, dotychczasowej wiary Kościoła katolickiego, równie logicznie może się ważyć na zakwestionowanie całego Objawienia Bożego i samego faktu Objawienia, a więc wprost duszy i tożsamości Kościoła. Masoneria to właśnie uczyniła, a jej pomocnicy w Kościele do tego najoczywiściej zmierzają. Ci dywersanci „pełniący obowiązki katolików", owszem, „teologów", są jak najbardziej świadomi, co stanowi fundament Kościoła, toteż na „reinterpretacji dogmatów"23
i na „uwspółcześnieniu" moralności katolickiej skoncentrowali wszystkie swoje wysiłki. Raczyli przy tym zapomnieć, że Kościół nie jest ani twórcą, ani właścicielem tych prawd i praw, nie posiada więc żadnych uprawnień do ich „rewidowania", „uwspółcześniania" czy „ustalania na nowo", aby były „bardziej zgodne z duchem czasu". Najświętszą bowiem powinnością Kościoła, racją jego istnienia -z woli samego Chrystusa -jest strzec w całości depozytu wiary, bronić go przed jakimkolwiek zamachem czy zafałszowaniem i wiernie, w całej rozciągłości, bez zmieniania lub przemilczania czegokolwiek, przekazywać go, wraz z łaską sakramentów, następującym po sobie ludzkim pokoleniom tak długo, „aż Pan przyjdzie".

Niezależnie od tego, co o tym myśli świat przeciwny Chrystusowi. Gdyby Kościół katolicki, uwiedziony „nowoczesnością" (ileż tych „nowoczesności" było dotychczas!), sprzeniewierzył się temu zadaniu, tym samym przestałby być prawdziwym Kościołem Chrystusa i straciłby rację bytu; opuszczony przez Boga i „przemożony przez bramy piekielne" po prostu przestałby istnieć. To się jednak nigdy nie stanie i stać się nie może. Krótkowzroczni pomocnicy Szatana i o tym raczą nie pamiętać. Szkoda. Pracują więc obecnie ze wszystkich sił, rozwijają, uzasadniają, przemycają, narzucają tę swoją „opcję teologii", którą bezwstydnie i obłudnie odważają się nadal nazywać „katolicką".
A oto do czego się posunęli:

-Zakwestionowali z rozgłosem niemal wszystkie, nawet najbardziej podstawowe prawdy wiary, niektórzy z nich nawet bóstwo Jezusa Chrystusa, oczywiście w imię „wolności badań naukowych", w imię „wolności przekonań i słowa". -Próbują wylansować pojęcia o Bogu, które niewiele albo i nic nie mają wspólnego z Bogiem Objawienia, z Bogiem Prawdziwym.

-Zakwestionowali, jakby unieważnili wiele podstawowych norm moralnych.
„Odkryli" mianowicie, że „zasady są dla człowieka, a nie człowiek dla zasad", z czego wynika, że byłoby nieludzkie, gdyby jakiekolwiek przykazania, nawet Boskie, obowiązywały zawsze, bez względu na okoliczności. Etyka po prostu zależy i musi zależeć od sytuacji, od „sumienia danego człowieka w danej chwili", swoją zaś sytuację człowiek s a m ocenia... co najoczywiściej oznacza, że każdy człowiek, niezależnie od prawa Bożego, ma prawo decydować, przynajmniej dla siebie, co jest dobre, a co złe. (Zauważmy, że taka jest właśnie doktryna masonerii i taka też była „przyjacielska rada" Szatana w raju: „...Gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak B ó g będziecie znali dobro i zło"). -Zachowanie przykazań Bożych jako warunek zbawienia? Po cóż te rygory, to jarzmo dla sumień, dla wolności człowieka, tak odstręczające współczesnych ludzi od Kościoła! Zbawienie jest przecież dane z góry i powszechne... C a ł a ludzkość zmierza ewolucyjnie do punktu Omega, przez „noosferę" do „teosfery" (Teilhard de Chardin)... Czyż Kościół nie jest Kościołem grzeszników?... I czyż Bóg nie jest Miłością, samą Miłością i tylko Miłością?...
Postawili nawet pytanie, czy może istnieć coś takiego, jak grzech naprawdę śmiertelny, i odpowiedzieli, że nie, a jeśli już, to praktycznie się nie zdarza.

OSTATECZNY CEL DYWERSJI

Zapytajmy, jakiż w końcu cel przyświeca tym strasznym ludziom, przebranym w „mundury katolickie", także w szaty duchowne, a przeto trudniejszym do rozpoznania (zresztą nadal nie widać nikogo, kto by ich chciał identyfikować, by ostrzec nieświadomych)! Zdradzili oni w swym sercu Jezusa Chrystusa, obrócili się przeciwko Niemu, na swoim poziomie wykształcenia i świadomości muszą „wiedzieć, co czynią", lecz czyżby sądzili, że można Boga pokonać i zniszczyć Jego Kościół na ziemi, któremu On sam przyobiecał przetrwanie do końca czasów? Jakiekolwiek by nie były ich motywy i wizje przyszłości, przyświeca im ten sam cel, jaki postawiła przed sobą cała masoneria, z tym, że sposoby jego realizacji mają własną specyfikę, swoisty kamuflaż pojęciowy i słowny. Zdążają oni mianowicie do tego, by zachowując (na razie) katolicką terminologię religijną i zewnętrzne struktury Kościoła, w sposób zasadniczy odmienić jego duszę, tożsamość i samoświadomość, zmienić, rozmydlić, rozmyć treść jego wiary, system wartości i normy moralne, doprowadzić do końca d r u g ą , zwycięską już Reformację w jego łonie, to znaczy całkowicie go sprotestantyzować i zliberalizować, co się j u ż w pewnym stopniu dokonało. Gdyby jeszcze udało im się, do czego dążą, osłabić rolę i władzę papiestwa, Kościół już tylko z nazwy byłby katolicki. Jego wpływ na umysły i dusze, i tak malejący, spadłby do zera, proces zanikania autentycznej wiary katolickiej w świecie doszedłby do punktu krytycznego, wtedy nastąpiłaby masowa, już nieodwracalna apostazja milionów, a jakaś pozostała reszta quasi -katolików (z nazwy) zostałaby przez swoich „pasterzy" przygotowana do „ekumenicznego" rozpłynięcia się w masońskiej synkretycznej Religii Uniwersalnej, w jakimś „New Age", gdy przyjdzie na to czas30.Takie są cele rewolucji wewnątrzkościelnej i taki scenariusz wydarzeń znajduje się w trakcie daleko posuniętej realizacji. W kontekście tego scenariusza w kręgach „odnowicieli" mówi się też od dawna o Trzecim Soborze, już niekoniecznie watykańskim, raczej
jerozolimskim...Czy do ruiny Kościoła naprawdę mogłoby dojść? Poszukajmy odpowiedzi u św. Mateusza (16,18, także 24,4-14 i 23-24), u św. Łukasza (18, 8) i w Apokalipsie.
W każdym razie ta ocena i to odczytanie działań dywersji wewnątrzkościelnej, ponad wątpliwość związanej z masonerią, nie jest wytworem wyobraźni wziętym z powietrza. Są to nieodparte wnioski, które narzuca dziejąca się na naszych oczach rzeczywistość. „

Fragment :
ANTYKOŚCIÓŁ W NATARCIU
Autor ks. Henryk Czepułkowski

***KLIKNIJ*** Więcej.

LARUM GRAJĄ! WOJNA! NIEPRZYJACIEL W GRANICACH!

A ty się nie zrywasz! Szabli nie chwytasz? Na koń nie siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu chrystusowy!!!
Kościoły, o kapłanie , zmienią na meczety i Koran śpiewać będą tam, gdzieśmy dotychczas Ewangelię śpiewali!!!.


LIST OTWARTY DO KAPŁANÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Wpisał: Ks. dr hab. Piotr Natanek
14.09.2011.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4284&Itemid=46

-szukam--szukam--szukam--szukam-LIST OTWARTY DO KAPŁANÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Dla konsolidacji naszych kapłańskich sił, pragnę ogłosić istnienie ruchu kapłańskiego Christeos (Niech żyje Chrystus Król). Celem ruchu jest ultramontanizm i jednoznacznie opowiedzenie się po stronie papieża przed schizmatyckimi zagrożeniami powstawania Kościołów partykularnych i narodowych. W drugim wymiarze, trwanie przy tradycji Kościoła i wierze ojców....

http://www.piotrnatanek.pl/christus-vincit-tv


Ks. dr hab. Piotr Natanek Pustelnia Niepokalanów, Grzechynia

W przededniu wielkiego oczyszczenia Kościoła zwracam się do was bracia kapłani w liście otwartym, wzywając do przemyślenia i przemodlenia naszego życia kapłańskiego, w celu zwarcia naszych szyków. Rozdziobią nas jak kruki. Oni weszli do świątyni. Rozebrali już wszystkie nawy w Kościele. Kończą rozbiórkę prezbiterium. Nas kapłanów podzielili i przestawili na inną służbę[1].

Celem tej odezwy jest wysunięcie na pierwszy plan sprawy Kościoła i ludzkości oraz uświadomienie o nieustępliwej walce między Bogiem i szatanem, między ludzkością śmiertelnie zranioną a ciemnymi potęgami piekła[2].

Współczesny świat ogarnął „racjonalizm”, który zadaje gwałt, bezcześci i zabija wiarę. Jest to najemny morderca, który zabija Boga w sercach[3]. Jego „uczeni” zdusili piękną i świętą prostotę, czystą zdolność wiary, pod kamieniami i cegłami swej wiedzy, zbyt przepojonej ziemią, aby móc zrozumieć to, co nie jest z tej ziemi. To co zasiał Pan Jezus dziełem tajemnicy Wcielenia i Odkupienia na naszych oczach umiera[4].

Świat zaprzedał się ciału, pieniądzowi, władzy i szatanowi[5]. Współczesna ludzkość buntownicza, niewierzącą i ateistyczna, kuszona przez piekło w niewytłumaczalny sposób powstaje przeciw Bogu; nienawidzi Go - wbrew wszelkiej logice, bez sensu. Ciemne moce zła doprowadziły ludzkość do tak niedorzecznej postawy, że zło zostało przyjęte, słucha się go i kocha - przekraczając wszelkie granice wyobraźni[6].

Świat wypowiedział wojnę Kościołowi, budując tamy i zapory, aby zapobiec wylaniu łask Bożych na ludzkość.
W tej tamie chce się Kościół zatopić i pogrzebać, a wraz z nim chce się pogrzebać Boga. Jest to prawdziwa wojna jakiej nie doświadczyła ludzkość ery chrześcijańskiej. Jest to walka przeciw Chrystusowi[7]. Nieprzyjaciele Boga, silniejsi słabością Jego Kościoła, a zachęcani przez szatana stają się coraz bardziej zuchwali i agresywni. Przechodzą oni do ofensywy coraz bardziej niszczącej na dwóch frontach „zasad” i „moralności”[8].

Święty Kościół powszechny, apostolski, katolicki i rzymski ogarnęła ciemność. Ten Kościół wydany został na igraszkę szatana[9]. Wielka liczba duchownych w imię jakiejś reformy lub też jakiegoś Soboru, postanowiła wszystko zmienić, wszystko przebudować: Biblię, Ewangelię, Tradycję. Spychano na bok Chrystusa, prawdziwego Boga i coraz otwarciej opowiadano się za Jego człowieczeństwem, zaprzeczając istnieniu Jego Bóstwa. Chęć „zreformowania” Boga, Jego Nauki i Moralności oznacza dojść do najwyższego stopnia zarozumiałości i pychy do jakiej tylko człowiek jest zdolny dojść[10].

Wierni Kościoła zostali wprowadzeni w kolosalne oszustwo. Szatan posługując się mężami Kościoła, postanowił umocnić swój diabelski plan i zapobiec wszelkim kontratakom. Konsekwencją tego jest cierpienie wielu dusz, które nie otrzymują żadnej pomocy i pociechy od tych, którzy powinni być ich opiekunami i obrońcami. W wyniku tego cały świat ludzki został oszukany i wolą Boga jest, aby ta prawda została ludziom ujawniona. Jest to paradoksalny i okropny spisek przeciwko Kościołowi i narodom[11]. Skutkiem tego jest pojawienie się wielkiej herezji, najwyższego świętokradztwa, sam szatan ogłasza tę nową wiarę[12]. Rozpoczął się kataklizm[13]. W zbliżającym się kielichu goryczy jest wiele bólu[14]. Dyplomacja pasterzy Kościoła, która poszła w zawody ze świecką dyplomacją, osiągnęła wyżyny kłamstwa i fałszu[15], a Kościół dzisiejszy uległ hipnozie[16]. Aż trudno zrozumieć, że osoby Bogu poświęcone potrafiły Kościół wyprowadzić poza swoją oś naturalną. Pycha, pycha mniej lub więcej ukryta sprowadziła tą ciemność otaczającą cały Kościół. Pasterze Kościoła w wielu przypadkach nie wierzą i sądzą wszystko po ludzku[17]. Kościół ogarnął kryzys, który sięga Jego podstaw i Jego szczytów hierarchicznych[18]. W czasach, kiedy zuchwałość piekła się zwiększa, ci co powinni bronić Kościoła, nie wysilają się podobnie[19].

Nadeszła już chwila, aby zwołać pospolite ruszenie w Kościele dla pomocy tym, którzy z niesłychanym poświęceniem i bohaterstwem pracują w pierwszych szeregach dla rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi[20]. W tych pierwszych szeregach powinni być kapłani, od których Pan Jezus żąda większego udziału w Jego Odkupieniu, by działali z Nim w Eucharystii i by lepiej poznali swoją rolę w Jego mistycznym Ciele. Ponadto wymaga od kapłanów pełnego zjednoczenia ich cierpienia z Jego Męką. To kapłanom Bóg powierzył dar Eucharystii, uczynił ich Jego opiekunami na ziemi. Powierzył posłannictwo głoszenia Słowa, udzielił władzy zwalczania ciemnych, piekielnych mocy i uzdrawiania chorych. To kapłan jest pełnomocnikiem i ambasadorem Boga na ziemi. Jest inicjatorem wszelkich większych zajść i wydarzeń nadprzyrodzonych w Kościele Chrystusowym. Jest hostią ofiarną za zbawienie wiernych, a zarazem ma być sługą[21]. Kapłan jest drugim Chrystusem i cały należy do Niego. Na nim spoczywa ogromna odpowiedzialność za zbawienie świata[22]. Kapłan zły równa się diabłu, który ciągnie dusze ku zgubie: popełnia bogobójstwo i zabójstwo. Kapłan oziębły jest jak ciernisty krzak w ziemi suchej i bezpłodnej. Kapłan dobry czyni trochę dobra. Kapłan gorliwy jest jak płomyk, który oświeca, ogrzewa i oczyszcza. Kapłan święty zbawia i uświęca wiele dusz. Wielu kapłanów jest w ciągłym ruchu, krząta się wokół wielu spraw i buduje „budowle” materialne, gdybyż oni obrócili te wysiłki na budowanie Mego Królestwa w duszach, ile dobrego by oni uczynili[23].

Wystarczy, że kapłan Bogu nie przeszkadza w Jego pracy rzeźbiarza, a Bóg ubogaca go zasługami i cnotami czyniąc go arcydziełem Trójcy Świętej.[24] Będąc nauczycielem, przewodnikiem i ojcem potrafi przewodniczyć wiernym i być pierwszym w swoim Kościele[25]. Im więcej będzie na świecie prawdziwych kapłanów, gdy czasy się będą dopełniać, tym krótszym i mniej okrutnym będzie czas trwania Antychrysta i ostatnich konwulsji rodzaju ludzkiego[26]. Bóg zaprzęgnął kapłana do konkretnego dzieła: zbawiać dusze, zbawiać dusze, zbawiać dusze[27].

W dniu, w którym na świecie nie byłoby już prawdziwych kapłanów, świat stałby się tak potworny, że trudno to opisać. Nadeszłaby chwila „ohydy spustoszenia”, ale nadeszłaby z gwałtownością tak straszliwą, jakby piekło zostało przeniesione na ziemię[28].

Na przestrzeni ostatnich 70 lat jesteśmy świadkami wypełniania się dramatycznego proroctwa Pana Jezusa, że w ostatniej godzinie trzy czwarte mojego Kościoła zaprze się Mnie, i będę musiał odciąć tę część od pnia, jak gałęzie umarłe i zepsute przez nieczysty trąd[29]. Do tego dramatu w ostatnich dekadach powojennych przyczynili się sami kapłani. Powinni być płomieniem, a tymczasem stali się dymem[30]. Powołani do szerzenia wiary tłumnie przeszli do nieprzyjaciela[31]. Zamiast prowadzić dzielnie walkę uciekli z pola bitwy[32]. Łudząc tłumy i udając baranki, wzywają Imienia Bożego i Jego Opatrzności, a tymczasem stali się wilkami[33]. To kapłanom Pan Jezus zarzuca odpowiedzialność za śmierć dusz[34]. Wielu kapłanów utraciło „swój smak”[35] i pasą sami siebie[36]. W tajemnicy składania ofiar Pan nazwał kapłanów zdziczałymi ofiarnikami[37] i katami, gdzie kapłański ołtarz nie jest ołtarzem lecz szubienicą[38]. To wszystko sprawiło, że kapłaństwo zostało sprowadzone do zawodu rzemieślnika[39] i kapłani stali się zmaterializowanymi fachowcami Bożego dzieła Odkupienia[40]. Współczesnych członków kapłańskiego sanhedrynu Pan Jezus nazywa kapłanami politykującymi[41]. Zniekształcili kult, który ma dzisiaj kształty bardziej ludzkie niż Boskie[42]. W świecie kapłańskim pojawiły się cztery bożki - zazdrość, zmysłowość, uwielbienie Wschodu i sekt oraz bożek herezji, który zastępuje w kapłanach kult jaki powinni oddawać Bogu[43]. Kapłan zdradził Boski mandat. Będąc drugim Chrystusem kapłan staje się drapieżnym wilkiem rozpraszającym trzodę; z anioła światłości czyni z siebie posłańca ciemności; jako sługa i ambasador Boga zdradza ostateczny cel: stworzenie, Odkupienie i własne powołanie[44]. Wielu z kapłanów wtargnęło na stanowiska kościelne poprzez intrygi płynące z ambicji. Spowodowało to, że motorem ich działania w Kościele jest ambicja, egoizm i pracują w nim jak najemnicy. Stąd znikła rola ojca, a pojawił się biurokrata i urzędnik[45]. Zapomniano o istocie kapłaństwa, że kapłan to pasterz, który stoi pośród swej trzody i dogląda jej[46]. Zbyt mało jest dzisiaj w Kościele prawdziwych kapłanów. Trzoda została pozbawiona pasterzy. Dlatego wiele z tego, czym ona jest, wynika z braku opieki[47].

W tę wielką bitwę w dziedzictwo poprzednich pokoleń zostaliśmy wprowadzeni my współcześni kapłani, w wielu przypadkach nieświadomi tych wszystkich zagrożeń, gdyż mechanizmy edukacyjne sprytnie wprowadzały nas na inne drogi. Naszymi kapłańskimi interesami są tylko interesy Boże: Chwała Boża, Królestwo Boże, Wola Boża. Jesteśmy na służbie Bożej, a służba ta wyklucza troskę o siebie[48]. To wszystko jest zawarte w tajemnicy Odkupienia. Do osiągnięcia tego celu w Kościele konieczne są: pokora, ubóstwo, posłuszeństwo, kalwaria[49]. Do tej walki Pan Jezus zachęca nas, abyśmy używali najlepszej zbroi - pokory ubóstwa, cierpienia i modlitw. Cierpieniem zapalimy ogień, a modlitwą zmusimy Boga do litości i miłosierdzia[50].
Szatan wie, że kapłani są tymi gwiazdami, które w apokaliptycznej wizji ma strącić z nieba[51]. Zdaje on sobie z tego sprawę, że tylko kapłan Chrystusowy, we współpracy z łaską Bożą jest w stanie uratować dzisiejszy świat. Dlatego z odpowiedzialności za zbawienie dusz nie wolno nam odrzucić tej walki z szatanem, z jego antykościołem. Kapłanami jesteśmy na mocy tej walki i bez tej walki nie mielibyśmy racji bytu[52]. Wielu z nas kapłanów wierzy w szatana, ale nie w sposób nadprzyrodzony. Wielu zatraciło tę wiarę[53]. Szatan wie, że każda deprawacja i niewiara kapłana to uderzenie w Kościół[54]. Dlatego powołał on do istnienia swój diabelski kościół, któremu na imię masoneria. Wewnątrz pozyskała [ona] wielu szeregowców na szczycie, jak i u podstaw działania Kościoła. Zewnętrznie masoneria kościelna przyjmuje maskę obłudy, ale uderza i zaraża swym trującym żądłem wszystkich, z którymi się zetknie[55].

Uzdrowienie ludzkości pogrążonej w takim złu może być dokonane tylko przez Boga[56]. Pan Jezus chce „rewolucji”, która będzie zaprzeczeniem i uroczystym potępieniem rewolucji świata. Rewolucja, której świat chciał i chce, jest naznaczona nienawiścią, zemstą, rozdarciem. Cechują ją gwałty i wszelkie inne przestępstwa. Moja „rewolucja” będzie cała przeniknięta wolnością i porządkiem. Sprawiedliwość, pokój i szacunek dla naturalnego prawa narodów - będą jej podstawą[57].

Dlatego nadszedł czas, abyśmy zwarli swe kapłańskie siły i podjęli obronę Kościoła[58]. W pierwszym rzędzie musimy pokornie spojrzeć w oczy Ukrzyżowanego Zbawiciela, wezwać Jego Miłosierne Serce i za św. Piotrem zawołać: Panie ratuj mnie, bo tonę![59] Następnie uchwycić się środków obrony, jakie Kościół zaleca od wieków: rozwagę, roztropność, modlitwę, sakramenty i sakramentalia[60]. Apeluję drodzy bracia w kapłaństwie: Ofiary, ofiary, o kapłani! Modlitwy, modlitwy, modlitwy o pasterze![61]

Zdaję sobie sprawę, że ten apel będzie przyczyną kolejnych szyderstw, a proponowana próba zorganizowania obrony Kościoła, ustawi mnie w kategorii kolejnych szaleńców i maniaków religijnych[62]. Bycie głosem wzywającym do nawrócenia i obrony Kościoła, kiedy przeciwnik ma już wszystko przygotowane „pięć przed dwunastą godziną”, jest szaleństwem. Jednak mi wybaczcie, nie mogę inaczej apelować, bo mego kapłaństwa i rozumienia Kościoła nie wziąłem od siebie. Moi posłańcy - dusze, żyjące tak jak i wy wszyscy powinniście żyć - stali się moimi wołającymi głosami, aby jeszcze raz powtórzyć Słowo Mojego Serca. Zostali przez was potraktowani jak „obłąkani” i „opętani” i ileż razy zabijaliście ich. Zawsze ich dręczyliście. Kiedy żyłem na ziemi, również Ja zostałem nazwany - przez pokolenie cudzołożne i zbrodnicze - „szaleńcem” i „opętanym”[63].

W tym co czynię w Kościele świętym, przez posługę mojego małego kapłaństwa, nie ma bezprawia ani anarchii. Jest to moja mała gorliwość kapłańska, za co jestem prześladowany wbrew wszelkiemu prawu naturalnemu i kościelnemu[64]. Zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności przed Bogiem za dar kapłaństwa. Dziś, kiedy widzę tę odpowiedzialność „dusz Bogu poświęconych” w tym dziele ruiny, mordu i kaleczenia dusz we współpracy z mocami piekła, nie mogę milczeć[65]. Dlatego Pan Jezus chce, by głos Jego zabrzmiał przez usta kapłanów na tej ziemi mocniej niż demonów. Zwyciężymy w walce z szatanem[66]. Jeśli się nie nawrócimy i nie opamiętamy, my kapłani i wszyscy wierni Kościoła Chrystusowego, staniemy się ofiarą - przygotowaną przez Pana, aby oczyścić ołtarz ziemi sprofanowany przez grzech bałwochwalstwa, rozpusty, nienawiści, pychy… Będziecie ginąć tysiącami i dziesiątkami tysięcy pod sierpem Boskich piorunów[67].

P.S. Dla konsolidacji naszych kapłańskich sił, pragnę ogłosić istnienie już nieformalnego ruchu kapłańskiego Christeos (Niech żyje Chrystus Król). Celem ruchu jest ultramontanizm i opowiedzenie się jednoznacznie po stronie papieża przed schizmatyckimi zagrożeniami powstawania Kościołów partykularnych i narodowych. W drugim wymiarze, trwanie przy tradycji Kościoła i wierze ojców. Członkostwo tego ruchu kapłańskiego, do którego należeć mogą tylko kapłani, jest dwustopniowe. Pierwszy stopień - sympatyk. Drugi stopień - wierna służba Bogu, papieżowi i Kościołowi. By osiągnąć ten stopień należy:
1) zaliczyć egzamin z 6 lektur[68] przed komisją egzaminacyjną
2) wyznanie wiary na piśmie
3) przysięga antymasońska
4) przysięga antymodernistyczna
5) ucięcie wszelkich związków z szatanem (alkohol, kobiety, etc.).
-----------------------------------------------------------------------
[1] List jest zapowiedzią szerszego opracowania na te tematy.
[2] O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów, wyd. II, Wrocław 2002, s.296.
[3] M. Valtorta, Koniec czasów. Walka dobra ze złem u progu wiosny Kościoła, Katowice 2005, s.63.
[4] Tamże, s.62.
[5] Tamże, s.39.
[6] O. Michellini, Orędzia…, s.316.
[7] M. Valtorta, Koniec czasów…, s.278.
[8] O. Michellini, Orędzia…, s.316.
[9] Tamże, s.317.
[10] Tamże, s.297.
[11] Tamże, s.323.
[12] M. Valtorta, Koniec czasów…, s.247-248.
[13] O. Michellini, Orędzia…, s.22.
[14] M. Valtorta, Koniec czasów…., s.197.
[15] O. Michellini, Orędzia…, s.215.
[16] Tamże, s.299.
[17] Tamże, s.277.
[18] Tamże, s.211.
[19] Tamże, s.314.
[20] Bł. A. J. Nowowiejski, w: Jerzy Tupikowski CMF, Kawa ze świętymi…. Rady i myśli świętych na cały rok, Warszawa 2007,s.97.
[21] O. Michellini, Orędzia…, s.56.
[22] Tamże, s.11.
[23] Tamże, s.15.
[24] Tamże, s.86.
[25] Tamże, s.167.
[26] M. Valtorta, Koniec czasów, s.22.
[27] O. Michellini, Orędzia…, s.24.
[28] M. Valtorta, Koniec czasów…, s.22.
[29] Tamże, s.158.
[30] Tamże, s.20.
[31] O. Michellini, Orędzia…, s.376.
[32] Tamże, s.216.
[33] M. Valtorta, Koniec czasów…, s.161.
[34] Tamże, s.151.
[35] Tamże, s.19.
[36] Tamże, s.150.
[37] Tamże, s.249.
[38] Tamże, s.250.
[39] O. Michellini, Orędzia…, s.21.
[40] Tamże, s.19.
[41] Tamże, s.266.
[42] M. Valtorta, Koniec czasów…., s.53.
[43] Tamże, s.265-267.
[44] O. Michellini, Orędzia…, s.12.
[45] Tamże, s.295.
[46] M. Valtorta, Koniec czasów…, s.265.
[47] Tamże, s.21.
[48] O. Michellini, Orędzia…, s.120.
[49] Tamże, s.254.
[50] Tamże, s.83-84.
[51] M. Valtorta, Koniec czasów…, s.40.
[52] O. Michellini, Orędzia…, s.85.
[53] Tamże, s.213, 276.
[54] Tamże, s.328.
[55] Tamże, s.319.
[56] Tamże, s.379.
[57] Tamże, s.184.
[58] Tamże, s.300.
[59] Tamże, s.29.
[60] Tamże, s.279.
[61] M. Valtorta, Koniec czasów…, s.264.
[62] O. Michellini, Orędzia…, s.165.
[63] M. Valtorta, Koniec…, s.12.
[64] O. Michellini, Orędzia…, s.291.
[65] Tamże, s.89.
[66] M. Valtorta, Koniec…, s.198.
[67] Tamże, s.155.
[68] O. Michellini,
Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów, wyd. II, Wrocław 2002; M. Poradowski, Trzydziestolecie drugiego Soboru Watykańskiego, Wrocław 2004; M. Poradowski, Problemy II Soboru Watykańskiego, Wrocław 2008; H. Czepułkowski, Antykościół w natarciu. Rzecz o współczesnej masonerii, Warszawa 2002; P. Natanek, Intronizacja Jezusa Chrystusa Króla. Dzieje świat i kościoła prowadzą ku nadejściu Króla, Kraków 2009; P. Natanek, Zbiór materiałów źródłowych dla zrozumienia tematyki intronizacji, Grzechynia 2011.

http://www.piotrnatanek.pl/christus-vincit-tv


ANTYKOŚCIÓŁ W NATARCIU!!!!!.
PISZMY DO OJCA SWIĘTEGO O ZAWETOWANIE ANTYCHRYSTÓW I NIEDOPUSZCZENIE DO MIANOWANIA.MY CHCEMY ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW. PSEUDOTEOLOGOWIE DOPROWADZILI JUŻ KOSCIÓL ŚWIĘTY DO RUINY .MIANOWANIE ANTYCHRYSTÓW PRZYSPIESZY SCHIZMĘ W KOSCIELE POLSKIM!!!!Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus Król!!
Szanowna Pani Mieczysławo !!! Odnalazłem szokującą informację którą zamieszczam poniżej. Jeżeli to będzie tak jak podaje PAP to nie mamy szans by zdobyć jakikolwiek przyczółek w walce o ukoronowanie Jezusa Królem Polski .

Biskup Budzik określił Jezusa jako sługę i taka wytyczna autorstwa tego duchownego obowiązuje do dziś. A gdy zasiądzie na lubelskiej stolicy to masoneria będzie świętować następne zwycięstwo!!!!!! Proszę zwrócić uwagę z kim przyszli nominaci współpracowali -to wszystko mówi samo za siebie. KUL nie przetrwa próby czasu z ludzkiego punktu widzenia. Bez interwencji Bożej nie mamy szans w tej walce . Oczywiście pozostaje nam tylko modlitwa i wielka ufność naszemu Panu. Pozdrawiam Robert S.
Bp Stanisław Budzik metropolitą lubelskim, a bp Piotr Libera katowickim - podaje PAP
opublikowano: 7 Września 2011 19:25:41


Sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik prawdopodobnie zostanie mianowany metropolitą lubelskim, a bp płocki Piotr Libera metropolitą katowickim - dowiedziała się w środę PAP w źródłach kościelnych.
Nominacja następcy zmarłego abpa Józefa Życińskiego jest ważna z uwagi na rangę archidiecezji, na terenie której mieści się m.in . Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest oczekiwana, bo metropolita lubelski to wielki kanclerz KUL, a rok akademicki rozpoczyna się za trzy tygodnie. Według informacji PAP, nominacja nastąpi jeszcze we wrześniu.
Bp Budzik jest duchownym z diecezji tarnowskiej. Przez wiele lat współpracował ze zmarłym w lutym abp Życińskim, który przed objęciem metropolii lubelskiej był ordynariuszem w Tarnowie. Bp Budzik sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski jest od czerwca 2007 roku. Biskupem pomocniczym w Tarnowie został w 2004 roku. Jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych.Z informacji uzyskanych przez PAP ze źródeł kościelnych wynika też, że dotychczasowy biskup płocki Piotr Libera ma być mianowany metropolitą katowickim i zastąpić abpa Damiana Zimonia, który dwa lata temu osiągnął wiek emerytalny (75 lat).
W 1989 r., po wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską, ks. Libera został jednym z sekretarzy nuncjusza apostolskiego, abp Józefa Kowalczyka. W Nuncjaturze Apostolskiej pracował siedem lat. W listopadzie 1996 r. Jan Paweł II nominował ks. Liberę sufraganem w Archidiecezji Krakowskiej. Sakrę biskupią otrzymał w stycznia 1997 r. z rąk Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie.*******************
Szanowna Pani Mieczysławo !!!

Stało się jak wcześniej pisałem .

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik został mianowany nowym metropolitą lubelskim 27 września godzinie 12.00 w siedzibie Episkopatu, w obecności pracowników, został odczytany komunikat Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.
Tak o nim piszą koledzy księża :

- Człowiek kultury i wiary. Wszechstronnie wykształcony erudyta, a poza tym bliski bardzo już tu, w Tarnowie, biskupowi Józefowi Życińskiemu, reprezentujący podobny, pełny szacunku dla drugiego człowieka, styl posługi.

Biskup Stanisław Budzik ten który Chrystusa obwołał i uczynił episkopatowym sługą został mianowane metropolitą!!!.

Niema szczęścia archidiecezja lubelska. Jeżeli jest taki bliski i lustrzanemu odbiciu swojemu poprzednikowi to jest to dramat dla kościoła w Polsce!!.

Panie Jezu Nasz Królu !!!

Czy my Twoi poddani mamy jeszcze na cokolwiek wpływ ? Jeżeli ten hierarcha przeniewierca twierdzi że Ty Panie jesteś sługą to wizja naszej ojczyzny wolnej pod Twoim Królewskim panowaniem ucieka z prędkością światła .

Panie Jezu Królu nasz ratuj nas bo toniemy . Błagamy Cię co robić?.

Robert

Ps:
Ja sparafrazuję słowa biskupa Wiesława Meringa w podobnej kwestii do ks. Adama Bonieckiego:
Nie widzi Ksiądz biskup związku między Jezusem ukrzyżowanym a władcą wszechświata Jezusem Chrystusem Królem?

„Proszę zatem zafundować sobie badania okulistyczne i nie szerzyć zamętu w umysłach wiernych opowiadając schizofreniczne tezy. „Ani jedna Jota” nie może być zmieniona w Ewangelii, a nasze wypowiedzi powinny być: „Tak, tak - nie, nie!
TeofilList otwarty bp. Wiesława Meringa do ks. Adama Bonieckiego - Redaktora Seniora Tygodnika Powszechnego
http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/20,aktualnosci/265,list-otwarty-bp-wieslawa-meringa-do-ks-adama-bonieckiego-redaktora-seniora-tygodnika-powszechnego


Włocławek, dnia 26 września 2011 r.
Drogi Księże Redaktorze
Ostatnie wydarzenia w naszym Kraju sprawiają, że zwracam się do Księdza Redaktora w formie Listu Otwartego.
Był czas kiedy każdą książkę Adama Bonieckiego z radością brałem do ręki; tak zresztą postępowali prawie wszyscy moi koledzy - dzisiejsi księża. Podobnie było z „Tygodnikiem Powszechnym”, na który - jako student - „polowałem” w kioskach; potem, już w latach 70-80tych korzystałem ze znajomości Pań w kioskach Ruch: odkładały mi egzemplarz.
Po roku 1989 TP stał się inny; Jego nowy Redaktor Naczelny - też; aż pismo stało się niszowe, niskonakładowe, przeznaczone dla dobrze o sobie myślących elit. Boleję nad tą ewolucją, do której się Ksiądz Redaktor bardzo przyczynił. To na łamach Księdza pisma pojawiały się nazwiska takich „autorytetów” jak Magdalena Środa (córka prof. Ciupaka, marksisty i „religioznawcy” z czasów PRL), ks. Tomasz Węcławski (ileż się „Znak” natrudził w promocji jego książek), Stanisław Obirek... .
Podobny ciąg nazwisk mógłbym dalej tworzyć.

Widocznie bliżej było Księdzu Redaktorowi do tych „światłych” niż do „moherowych” (do których siebie z satysfakcją zaliczam). Pracuję we Włocławku, gdzie silne jest dziedzictwo księdza kardynała Wyszyńskiego; ostrzegał kiedyś, że to ci Moherowi nadstawią karku za Kościół; nie „elita”. Moje 40-letnie życie kapłańskie nauczyło mnie, że Ksiądz Prymas miał rację.
Piszę to wszystko na marginesie ekwilibrystki słownej Księdza Redaktora w TVN24; to nie jest moja stacja; słowa zaś Księdza Redaktora też nie mogą być przeze mnie przyjęte. Nie widzi Ksiądz związku między Nergalem jako satanistą i jako jurorem?

Proszę zatem zafundować sobie badania okulistyczne i nie szerzyć zamętu w umysłach wiernych opowiadając schizofreniczne tezy. „Ani jedna Jota” nie może być zmieniona w Ewangelii, a nasze wypowiedzi powinny być: „Tak, tak - nie, nie!”


Może Ksiądz Redaktor popierać „znakomitego artystę”(klasyk powiedziałby: Jakie poparcie taki artysta) i próbować tłumaczyć jego zachowanie!

Jednak dziesiątki tysięcy ludzi nie rozumieją Księdza stanowiska i trudno im je przyjąć z ust dawnego Generała Zgromadzenia.

Ujawniam swoje zdanie, żeby fragmenty moich opinii nie docierały do Księdza z innych źródeł.
Życzę więcej tolerancji, uwzględniania zdań mniejszości i tego, co kiedyś nazywano „Sentire cum Ecclesia”: Nergal sobie poradzi bez Księdza parasola!

Łączę pozdrowienie w Panu!

+Wiesław Mering
Biskup Włocławski
________________________
Czcigodny
Ksiądz Adam Boniecki MIC
Zgromadzenie Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9
02-914 Warszawa

PS.
Prawdziwe oblicze byłego Generała Zgromadzenia Księży Marianów. To ”świętych obcowanie” już nie z Bogiem Prawdziwym a z wyimaginowanym przez zbuntowane Bogu głowy Baalem.
A wierni wspierali duchowieństwo wdowim groszem po to tylko aby ONI odwdzięczyli się zdradą wobec Kościoła i byli powodem jak biblijny Jonasz gniewu Bożego. Co roku Bóg ostrzega Polaków i jesteśmy swiadkami tragedi i katastrof apokaliptycznych których najstarsi ludzie nie pamiętają. Czy mamy wobec przeniewierców kościelnych tak postąpić jak biblijni marynarze z Jonaszem:

I zapytali go (JONASZA) :

«Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas?» Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im:


«Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza powstała przeciw wam».

15 I wzięli Jonasza, i wrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć.

16 Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby.


"Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie. Niemcy upadną i już nigdy nie powstaną za karę, bo nie uznają mnie jako Boga, Króla i Pana swego."- Pan Jezus do Rozalii Celakównej.

Panie nie pozwól nam zginąć jak Niemcom bo zbuntowane duchowieństwo zaczyna ich naśladować. Ale i Niemcy przez nawrócenie mogliby zmienić jeszcze swój los.

Już Matka Boża w objawieniach fatimskich przepowiedziała bunt przeciw Bogu i zgorszenie duchowieństwa jakiego jeszcze nie było w dziejach świata.

TomaszDUCHOWIEŃSTWO I WIERNI BĘDĄ MASZEROWAĆ POD MASOŃSKIM SZTANDAREM PRZEKONANI JESZCZE IŻ KROCZĄ POD PAPIESKĄ FLAGĄ. !

-szukam-

"Kandelabr przypomina masonowi siedem sztuk wyzwolonych, których znajomość jest
niezbędna w pracy prawdziwie wtajemniczonego". (L. Troisi, Dizionario massonico, Bastogi)

Infiltracja żydomasońska
w Kościele rzymskim
KS. CURZIO NITOGLIA

Aby osiągnąć swój cel masoneria wykształciła pokolenie godne tego wydarzenia poprzez intelektualne i moralne zepsucie młodzieży, począwszy od jak najmłodszego wieku, aby następnie móc jej wpoić niepostrzeżenie masońską mentalność. Szczególnie w seminariach rozwinęła swoją działalność infiltracji i psucia poglądów, świadoma iż pewnego dnia, młodzi seminarzyści zostaną księżmi, biskupami, kardynałami, będą kierować i zarządzać Kościołem, a jako kardynałowie będą wezwani do wyboru Papieża, który jak większość mu współczesnych będzie przesiąknięty zasadami filantropijnymi i naturalistycznymi, a więc będzie odpowiadał interesom sekty.
"Ich prawem jest nieprawda; ich bogiem jest diabeł, a ich obrzędy są niegodziwością".
Słowa o żydomasonerii kapłanów papieża św. Leona Wielkiego.


-szukam-Godło kawalerów Kadosch, 30 stopnia masonerii zapowiadające zemstę na Papieżu i Jezusie Chrystusie Królu symbolizowanych przez Tiarę i KoronęPapież Piusa IX:
"Wy z ojca diabła jesteście i pożądania ojca waszego czynić chcecie".


>>KLIKNIJ<<
Duchowni-masoni


POZNAJMY WIARĘ W CZASACH OBECNYCH STARSZYCH BRACI ŻYDÓW JAK ICH NAZYWAJĄ OSOBY DUCHOWNE

„Profesor Dr August Rohling zbadał jak nikt inny przed nim, zasady Talmudu i wydał takowe w Munster (in Westfalen) pod tytułem „der Talmudjude”, które to dzieło dla swej ważności doczekało się już czwartego nakładu, a nadto zostało już także przełożone na język angielski, francuski, czeski i węgierski.Przeczytawszy takowe, rozjaśniło mi się zaraz, skąd to wyszła odpowiedź dana przez żyda w Nowym Sączu jednemu z tamtejszych obywateli chrześcijańskich, że wprzód nim tu byli Polacy, już Bóg żydom nadał tę polską ziemię; rozjaśniło mi się również, z jakiego powodu, „Wiener Israelit” w październiku 1873 roku objawił tak ochoczo swoje życzenia, iż można by zrządzić, aby żydzi nad Galicją zapanowali, a to z tej prostej przyczyny, iż między wszystkimi państwami Europy nie ma kraju gdzie nie byłoby tylu żydów, ilu jest w Polsce.

Dla ważności więc treści tego dzieła, aby się i innym podobnie jak mnie rozjaśniło; aby nasz lud poznał różnice zasad nauki, jakie zachodzą między nauką chrześcijańską a talmudyzmem, ogłasza się także i przekład polski bez dalszych uwag, albowiem takowe z doświadczeń życia codziennego nasuwają się same.

„Żydzi, z wyjątkiem małej liczby dysydentów uważają od dawna Talmud w ogóle za taką samą boską księgę, jaką jest Biblia starego zakonu.
Jeżeli jednak rzecz rozważymy dokładniej, to stawiając go nawet wyżej Biblii. Ci, którzy czytają Biblię czynią coś, co jest cnotą, albo też nią nie jest. Czytający Misznę wykonują rzecz cnotliwą i będą za to wynagrodzeni. Ci, zaś którzy czytają Gemarę wykonują rzecz najbardziej cnotliwą
.

A także, że całe szczęście traci ten
, „kto od ustaw i nauk Talmudu przechodzi do Biblii”. Ich zdaniem też: „przyjemniejsze są słowa pisarzy Talmudu, niż zakonu”. Dlatego też „grzechy przeciw Talmudowi cięższymi są, niż grzechy przeciw Biblii”.

Z samochwalstwem Talmudu zgadza się świadectwo reszty rabinów, czyli nauczycieli żydowskich. Tak opiewa: „Kto ma Biblię i Misznę w rękach, a nie ma Talmudu - z tym nie należy przestawać”.
Ponieważ Jezus z Nazaretu według nauki żydowskiej nie był Bogiem, lecz tylko stworzeniem, tylko człowiekiem więc też i chrześcijanie w oczach żydów koniecznie są poganami, czyli bałwochwalcami. I tak mówi Talmud: „do dni świątecznych bałwochwalców należy także pierwszy dzień w tygodniu, dzień Nazareńczyka (Jezusa), tj. chrześcijańska niedziela”. Że Nazareńczyk nazwany jest w Talmudzie „synem stolarza” zgadza się to z nazwiskiem, które Jezus według Mt. 13,55 jeszcze za życia swego otrzymał od żydów. Że dalej imię jego w Talmudzie przekręcone zostało na słowo o znaczeniu: „niechaj imię jego i pamięć o nim zaginie”, zgadza się z powyżej przytoczoną nauką Talmudu, iż żyd powinien, jeżeli może, tępić odszczepieńców, którzy opuścili imię żydowskie. Zaś imię Jezusa i pamięć o nim, nie mogą być wykorzenione bez wytępienia chrześcijan.
Talmud nazywając Chrystusa bożkiem, czyli bałwanem, wynika z tego, że chrześcijanie są bałwochwalcami ponieważ poczytują sobie największy zaszczyt służyć wiernie Chrystusowi. Zaś Chrystus sam, według Talmudu, trudnił się czarodziejstwem i bałwochwalstwem, więc chrześcijanie są podwójnymi bałwochwalcami. Że Chrystusa nazywają żydzi błaznem, zgadza się to z postępowaniem Zbawiciela wobec Heroda, kiedy go współcześni jego wskazywali jako czarownika, oświadczając, „że Chrystus jest w przymierzu z czartem”. Ponieważ Talmud nazywa Chrystusa bezbożnikiem i Boga zapominającego, dowodzi, iż chrześcijanie jako czciciele bezbożnika, również są bezbożnikami. Ponieważ o najlepszym z gojów powiedziano między innymi, że i jego trzeba zabić, (jeżeli tylko można), dowiadujemy się stąd, że chrześcijanie bezwzględnie są tu rozumiani. (Raschi do Exod. 14 ed. Am. 7 a.; w wydaniu Wen. mówi: „między odszczepieńcami” wyraża się bezpośrednio: „najlepszego z chrześcijan trzeba udusić”.)

Aby zaś Talmud mógł żydom głęboko się wpoić, że on tu chrześcijan ma na myśli, mówi o tym w innym miejscu: „goj, który ćwiczy w zakonie (czyta pismo św.), winien jest kary śmierci”. Albowiem gojowi może być dozwolony zakon (czytanie pisma św.), jeżeli przez obrzezanie stanie się żydem, każdy bowiem wie, że chrześcijanie od początku rozczytywali się w zakonie Mojżesza. Jeżeli niektórzy rabini zarzucają, że Talmud powiada także: „goj, który czytuje pismo św., równa się z arcykapłanami”. Wyraźnie stoi też dalej w Talmudzie: „Chrześcijanie są bałwochwalczy; wolno jest w ich dzień świąteczny tj. pierwszego dnia w tygodniu, handel z nimi prowadzić”.

„Kiedy żydów, jak zarazę niszczącego postęp cywilizacji narodów, wypędzono z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec i z innych krajów Europy, a pod karą śmierci jako wyjętych spod wszelkiego prawa, nie wpuszczono do Moskwy, wtedy Polacy otworzyli wszystkie im granice, dali przytułek i większą swobodę niż rodowitym mieszczanom i rolnikom.
Dwa pierwsze błędy przywiodły nasz naród do upadku i do podziału. W tym nieszczęściu jeszcze byśmy przez oświecenie, przez cywilizację mogli wznieść się i ratować, lecz błąd trzeci - żydzi byli zarazą wewnątrz, zarazą ciągle polityczne ciało osłabiającą i nędzniejącą
.” (Za Stanisławem Staszicem).


***KLIKNIJ***
ZGUBNE ZASADY
DROGOWSKAZY DLA NAS OD BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA ŚWIĘTEGO JPII WIELKIEGO!

Z ANTYCHRYSTAMI Polska zaginie!!!.
POSŁUCHAJCIE:

Blogoslawieni czystego serca._mp3

Budujcie dom na skale_mp3

Chrystus zyjacy wskazuje nan drogę_mp3

Dobrego depozytu strzezcie!!_mp3

DZISIEJSZY SWIAT POTRZEBUJE SWIĘTOŚCI_mp3

Krzyz na Giewoncie-Jan Pawel II_mp3

Nie zatwardzajcie Waszych serc_mp3

O zagrozeniach rodziny_mp3

*Szczęliwi ktorzy strzegą przykazań*_mp3


                                                                                                             

-szukam-
ORĘDZIE KRÓLOWEJ POKOJU W MEDJUGORJE
PRZEKAZANE MIRJANIE 2 PAŹDZIERNIKA 2011

+ Drogie dzieci!
Również dzisiaj moje matczyne serce wzywa was do modlitwy, do osobistej relacji z Bogiem Ojcem,do radości z modlitwy z Nim Samym. Bóg Ojciec nie jest daleko od was i nie jest wam nieznany.
Objawił się wam przez mojego Syna i podarował wam życie, którym jest mój Syn.
Dlatego więc, moje dzieci, nie poddawajcie się pokusom, które chcą oddzielić was od Boga Ojca.
Módlcie się! Nie próbujcie mieć rodziny i społeczeństwa bez Niego.
Módlcie się! Módlcie się, aby wasze serca zostały napełnione dobrocią, która pochodzi jedynie od mojego Syna, który jest prawdziwą dobrocią.
Jedynie serca napełnione dobrocią mogą pojąć i przyjąć Boga Ojca.
Ja nadal będę was prowadzić.
Proszę was w szczególny sposób, abyście nie osądzali swoich pasterzy.
Czyż zapomnieliście, że to Bóg Ojciec ich powołał.
Dziękuję wam. +


SLOWA MIRJANY: Wcześniej nigdy nic nie mówiłam. Jednakże,
czy wy bracia i siostry jesteście tego świadomi, że była z nami Matka Boża?
Czy jesteśmy tego godni? Niech każdy z nas zada sobie to pytanie.
Mówię to, bo każdy z nas żąda cudu, ale nie chce uczynić cudu w sobie.5 października -WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY.

-szukam-
1710.
PAN JEZU POLECIŁ ŚW. FAUSTYNIE ROZWAŻENIE TAJEMNICY JEGO
OBECNOŚCI W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

- Teraz rozważysz o Mojej miłości w Najświętszym Sakramencie. Tu jestem cały dla ciebie z Duszą, Ciałem i Bóstwem, jako Oblubieniec twój. Ty wiesz czego żąda Miłość - jednej tylko rzeczy, to jest wzajemności. .
.(Dz 1710)

1771.
ŚW. FAUSTYNA MIŁOWAŁA PANA JEZUSA OD LAT DZIECIĘCYCH
Zastosowanie: O Jezu mój, Ty wiesz, że pragnę Cię kochać taką miłością, jak jeszcze Cię dotąd żadna dusza nie kochała. Pragnęłabym aby świat cały zamienił się w miłość ku Tobie, Oblubieńcze mój, Ty mnie karmisz mlekiem i miodem Serca Swego; od najwcześniejszych lat wychowywałeś mnie Sam dla Siebie, abym umiała Cię teraz kochać. Ty wiesz, że Cię miłuję, bo Ty Sam tylko znasz głębokość ofiary, którą Ci codziennie składam.(Dz 1771)

1777.
+ KONFERENCJA O MIŁOSIERDZIU
- Wiedz, córko Moja, że Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca. Córko Moja, pragnę, aby serce twoje było siedliskiem miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały przez serce twoje.

Ktokolwiek się zbliży do ciebie, niech nie odejdzie bez tej ufności w miłosierdzie Moje, której tak bardzo pragnę dla dusz. Módl się ile możesz za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili, zawisła od twojej modlitwy. Ty znasz całą przepaść Mojego miłosierdzia, więc czerp z niego dla siebie; a szczególnie dla biednych grzeszników. Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeli by duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie Moje
.(Dz 1777)

1784.
PAN JEZUS PRAGNIE ROZLEWAĆ SWOJE MIŁOSIERDZIE.
Dziś w dłuższej rozmowie z Panem powiedział mi: - Jak bardzo pragnę zbawienia
dusz. - Moja najmilsza sekretarko, napisz, że pragnę przelewać Swe Boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć Moją łaskę. Najwięksi grzesznicy
dochodzili by do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali Mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności Moje miłosierdziem i rozlane jest na wszystko com stworzył. Moją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać Ją Swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją.
Królestwo Moje na ziemi jest - życie Moje w duszy ludzkiej. Napisz, sekretarko Moja, że kierownikiem dusz jestem Ja Sam, bezpośrednio - a pośrednio prowadzę je przez kapłana i każdą prowadzę do świętości drogą Mnie tylko wiadomą.(Dz 1784)


1804.
NAJUROCZYSTSZĄ CHWILĄ W ŻYCIU ŚW. FAUSTYNY BYŁO PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚW.

Najuroczystsza chwila w życiu moim, to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej Komunii świętej tęsknię i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. Aniołowie, gdy by zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli: - pierwszej - to jest przyjmowania Komunii św., a drugiej - to jest cierpienia.(Dz 1804)

1805.
PAN, KTÓREMU ŚPIEWAJĄ NIEUSTANNE ŚWIĘTY, PRZYCHODZI DO DUSZY W KOMUNII ŚW.

1. + Dziś przygotowuję się na przyjście Twoje, jako oblubienica na przyjście
Oblubieńca swego. Wielki to Pan, ten Oblubieniec mój, Niebiosa ogarnąć Go nie mogą.
Serafini, którzy stoją najbliżej Niego, zasłaniają oblicze swoje i powtarzają nieustannie:
święty, święty, święty.

***KLIKNIJ***
Dzienniczek s.Faustyny

***KLIKNIJ***
Modlitewnik na co dzień-(polecam nigdzie takiego nie znajdziecie).

Pierwszy raz publicznie udostępniony filmik (fragment) sfilmowany w bardzo złych warunkach oświetleniowych aparatem fotograficznym w domu rodzinnym św. siostry Faustyny (Helenki) Kowalskiej w Głogowcu Nr 11 które miało miejsce w sobotę w dniu 04.08.2007 r. o godz 18.30 w święto NMP Miłosiernej (Święto sióstr zakonnych w Głogowcu).
Sfilmowano nie zdając sobie sprawy niewidoczne promieniowanie dla oczu i izbę wielofunkcyjną oświetloną jedną tylko żarówką co zdumiewa nieoczekiwaną jakością filmiku bo nawet zdjęcia oświetlone lampą błyskową wyszły niedoświetlone i bez szczegółów!!!
Posłuchajmy jakim zapałem modlitewnym odznaczała się mała Helenka.
Kto jest dociekliwy niech poczyta dzienniczek to dowie się, że ojciec św. Faustyny chociaż żartował to jednak nieświadomie wypowiedział słowa prawdziwe...zapisane potem w dzienniczku ale nie dotyczące sąsiada.Poniżej zamieszczono pojedyńcze klatki z prezentowanego poniżej filmiku. Jak zwykle po obejrzeniu filmiku tyle ocen ilu ludzi.Niektórzy wypowiadali takie opinie,że wolałem odczekać z udostępnieniem masowym.

-szukam- -szukam-
-szukam- -szukam-

***KLIKNIJ***
DOM RODZINNY św. Faustyny (Helenki) Kowalskiej w Głogowcu - flv (Poczekaj aż filmik się załaduje-może trochę potrwać).***KLIKNIJ***
POSŁUCHAJ KORONKI ODMAWIANEJ W DOMU RODZINNYM św. Faustyny (Helenki) Kowalskiej w Głogowcu - flv (Poczekaj aż filmik się załaduje-trochę trwa -większy rozmiarem).


-szukam-

1815-1816.
DUSZA ŚW. FAUSTYNY OMDLAŁA W OCZEKIWANIU NA KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ
7. + Dziś. pragnę się w Komunii świętej zjednoczyć jak najściślej z Jezusem przez miłość. Tak gorąco pragnę Boga, że zdaje mi się, że się nie doczekam chwili, w której kapłan poda mi Komunię świętą. Dusza moja wpada jakby w omdlenie za Bogiem. Kiedy przyjęłam Go do serca, rozdarła się zasłona wiary. Ujrzałam Jezusa, który mi powiedział: córko Moja, twoja miłość wynagradza Mi za oziębłość wielu dusz. Po tych słowach zostałam sama, lecz dzień cały żyłam aktem wynagrodzenia. (Dz 18151-1816)


1817.

ŚW. FAUSTYNA PRZYJMOWAŁA KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, JAKO NĘDZA NIEZGŁĘBIONA
8. + Dziś czuję w swej duszy otchłań nędzy. Pragnę, się zbliżyć do Komunii świętej, jako do Źródła Miłosierdzia i zanurzyć się cała w tym oceanie miłości.
Gdy przyjęłam Jezusa, rzuciłam się cała w Niego, jako w przepaść Niezgłębionego Miłosierdzia, a im więcej czułam, że jestem nędzą samą, tym więcej spotęgowała się ufność moja ku Niemu.
W tym zniżeniu dzień cały. (Dz 1817)


1818.

ŚW. FAUSTYNA PRZYJMOWAŁA KOMUNIE ŚWIĘTĄ Z USPOSOBIENIEM DZIECKA
9. + Dziś, dusza moja ma usposobienie dziecka. Jednoczę się z Bogiem, jak dziecko z Ojcem. Czuję się w całej pełni dzieckiem Bożym. (Dz 1818) .1826.
ŚW. FAUSTYNA PRAGNĘŁA ZOSTAĆ HOSTIĄ OFIARNĄ
Kiedy przyjęłam Jezusa w Komunii świętej serce moje całą mocą zawołało: Jezu, przeistocz mnie w drugą Hostię? Chcę być żywą Hostią dla Ciebie. Tyś wielki Pan, Wszechmocny, Ty mi możesz tę łaskę uczynić: I odpowiedział mi Pan, że: jesteś żywą Hostią, miłą Ojcu Niebieskiemu, ale rozmyślaj - czym jest Hostia - ofiara, a więc...?
O mój Jezu, rozumiem znaczenie Hostii, rozumiem znaczenie ofiary. Pragnę być przed Majestatem Twoim żywą Hostią, to jest żywą ofiarą, która codziennie płonie na Twoją cześć. (Dz 1826)
1826.
DUSZA CZERPIE MOC Z KOMUNII ŚWIĘTEJ
Kiedy me siły poczną słabnąć, oto Komunia święta podtrzyma mnie i doda mi mocy. Naprawdę, lękam się dnia, w którym bym nie przyjęła Komunii świętej. Przedziwną moc ma dusza czerpie z Komunii świętej.
O Hostio żywa, światło mej duszy! (Dz 1826)
1827.
ŚW. FAUSTYNA UCZESTNICZYŁA WE MSZY ŚW. JAK W UCZCIE WESELNEJ
15. + Dziś ma dusza przygotowuje się do Komunii świętej, jako na ucztę weselną, gdzie wszyscy uczestnicy tej uczty jaśnieją niewymowną pięknością. I ja jestem na tę ucztę zaproszona, lecz nie widzę w sobie tej piękności, ale przepaść nędzy. I choć nie czuję się godna zasiąść do stołu, to jednak wsunę się pod stół i u stóp Jezusa żebrać będę, choć o okruszyny, które spadają pod stół. Znając Miłosierdzie Twoje, dlatego zbliżam się do Ciebie Jezu, bo prędzej zabraknie nędzy mojej, aniżeli się wyczerpie litość z Twojego Serca. Dlatego w dniu dzisiejszym obudzać będę ufność w Miłosierdzie Boże. (Dz 1827)
1828.

ŚW. FAUSTYNĘ OGARNĄŁ MAJESTAT BOŻY

16. + Dziś otacza mnie Nieskończony Majestat Boży. Nie umiem sobie nijak dopomóc, aby się lepiej przygotować. Ogólnie ogarnięta jestem przez Boga. Dusza moja rozpala się Jego miłością. Wiem tylko to, że kocham i jestem kocham. To mi wystarcza. Staram się, aby wśród dnia być wierną Duchowi Świętemu i czynić zadość Jego wymaganiom. Staram się o ciszę wewnętrzną, abym mogła słyszeć Jego głos... (Dz 1828)

***KLIKNUJ***
DZIENNICZEK_wersja rozszerzona ?
Nawet publikacjom przez osoby duchowne nie można wierzyć bo posiadam wersję zbliżoną ale też inną!

38 Rzekł do Niego (Jezusa) Piłat: «Cóż to jest prawda?» .

To parafraza do dzienniczków siostry Faustyny bo i dzienniczki zostały pozmieniane przez redaktorów aby przypodobać się zwierzchnikom w swoim czasie!.


Teofil

7 października NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA RÓŻAŃCOWA
-szukam-

> Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego
Wysokie Koło 23
26-920 GNIEWOSZÓW
W kościele w Wysokim Kole od ponad 300 lat znajduje się łaskami słynący Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce i różą w ręce prawej. Obraz jest pochodzenia zachodniego wykonany techniką holenderską, typ hotegetrii nieznanego autorstwa. Przywieziony został z Moskwy przez Marię Kalinowską, żonę cześnika czerwonogrodzkiego. W roku 1684, po powrocie z wyprawy wiedeńskiej, Antoni Bębnowski z Zarudzia k. Zamościa oddał obraz pod opiekę ojców dominikanów. 18 sierpnia 1974 roku Prymas Tysiąclecia Ks. Kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu.
W roku 1984 uroczyście obchodzono jubileusz 300-lecia obecności Matki Bożej w Obrazie Wysokokolskim, która czczona jest jako Królowa Różańca Świętego.

Modlitwa do Matki Bożej Wysokolskiej.
Królowo Różańca Świętego, Matko Zbawiciela i Matko nasza, któraś od wieków na siedzibę swoją świątynię w Wysokim Kole obrała, wysłuchaj mego wołania i wzmocnij w mojej duszy wiarę świętą. Ty, Panno Można, która starłaś głowę szatana, racz pokonać i oddalić ode mnie wszelkie przeszkody i trudności, na jakie dzisiaj napotykam, bym żyjąc w niezachwianej wierze tu na ziemi, mógł wiecznie z Tobą oglądać chwałę Syna Twego w niebie. Amen


Wspomnienie NMP RÓŻANCOWEJ
zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

Aby ożywić i powiększyć zamiłowanie do modlitwy różańcowej, szereg papieży obdarzył jąlicznemi odpustami. Papież Leon XIII wyznaczył październik na miesiąc różańca św. i rozporządził, aby w miesiącu tym we wszystkich kościołach odprawiano nabożeństwo różańcowe z dodaniem litanii loretańskiej i modlitwy do św. Józefa. Kto w nabożeństwie październikowym bierze udział przynajmniej dziesięć razy, zyskuje w dniu, w którym przystępuje do spowiedzi i komunii świętej, odpust zupełny.„Odmawiajcie w rodzinach swoich co dzień różaniec, tę prostą, piękną i tak bogato odpustami wyposażoną modlitwę. To jest ostatnie moje słowo, które wam kładę na serce, ostatnia pamiątka, którą wam zostawiam” (Papież Pius IX).
-szukam-


***KLIKNIJ***
Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

***KLIKNIJ***
Jak odmawiać Różaniec?                                                                                                             

Panie Jezu - mamy film z pobytu w Częstochowie Twego pięknego WIZERUNKU - CHRYSTUSA - KRÓLA.
Chcielibyśmy pokazać całej Polsce i całemu światu, że jesteś już w Częstochowie - miejscu królowania Twojej i naszej Mateńki - Maryi - KRÓLOWEJ POLSKI.
Czy podoba Ci się Jezu pomysł abym włożyła to na naszą stronę?

Pan Jezus:


" Film oczywiście, że pokazać wszystkim. Przecież jestem Bogiem wszystkich a nie tylko małej grupki ludzi, a nie tylko wąskiej społeczności. Moi drodzy - MUSICIE być do końca silni. Dawałem wam natchnienia po to, abyście przekazywali Moją wolę. I tak czyńcie przez całe wasze życie. Tak wam dopomóż Bóg.

Jezus Chrystus KRÓL POLSKI I ŚWIATA i wasze Święte Natchnienie".


OTO FILMY:


JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I ŚWIATA - JASNA GÓRA (15.08.2011) - cz.1
http://www.youtube.com/watch?v=5qm-LPxpEZo

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I ŚWIATA - JASNA GÓRA (15.08.2011) - cz.2
http://www.youtube.com/watch?v=cThtKCCSImA
Panie Jezu - piszą do mnie i do Ciebie ludzie, którzy zostali pozbawieni środków do życia. Z pracy ich zwolnili, mają rodziny na utrzymaniu i proszę Ciebie o ratunek. Przecież nie wszyscy głosowali na PO a mówiłeś, że WYBORY po śmierci prezydenta sfałszowano. Podczas poprzedniego głosowania także połowa nie chciała PO, a nie wiadomo, czy nie były sfałszowane, bo nie pytałam Ciebie - Królu.

Pan Jezus:

" Te rodziny, jak i wiele innych - podobnie szamoczą się z biedą i nieżyczliwością. Na ziemi panuje "zło" i rozszerza się przez wielkie zniewolenie nim świata. Więcej módlcie się. Niech wasze myśli będą częściej zjednoczone z Moimi myślami. Walczcie o Mnie i o dobre WYBORY. Tak wam dopomóż Bóg. Amen.

Jezus bolejący nad wami".


Panie Jezu - w Polsce i tu w Chicago są ludzie kochający Ciebie jako KRÓLA, ale tworzą jakieś grupy, które mimo, że są Twoimi dziećmi - KRÓLA dzielą się na podstawie drobnych różnic. Czy pochwalasz takie podzielone grupy, czy raczej widziałbyś nas zjednoczonych i tworzących jedną dużą grupę pod patronatem CHRYSTUSA KRÓLA?
Kapłani na widok czerwonych płaszczy z Twoim Wizerunkiem - zamykają się przed nami i nawet nie chcą nam udostępnić sal abyśmy mogli porozmawiać w swojej grupie a przecież sale są wolne i parafianami jesteśmy.

Pan Jezus:

"Czy jednostka, czy grupa powinniście być zjednoczeni ze Mną. Powinna was łączyć MIŁOŚĆ do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do Matki Jego. Powinna was łączyć zgoda i poszanowanie człowieka, nawet jeśli jest o innych poglądach.
POKORA I DYNAMIKA.
Poświęcenie waszych MISJI, to jedno co was powinno łączyć najbardziej. Gdy to wszystko wypełnicie, to wtedy Duch Święty będzie waszym Łącznikiem na kanwie Bożej woli. Każdy z was będzie mówił w Imię Moje. Żadnych uwag, krytyk o sobie, bo to dzieli. A módlcie się tak, jak Moi święci w Niebie:

- Jezu, daj nam miłosierne SERCE, abyśmy kochali;
- Jezu, daj nam miłosierne OCZY, abyśmy widzieli tylko DOBRO w nas;
- Jezu, daj nam miłosierny UMYSŁ, abyśmy umieli pojmować Twoje święte Słowa.

A płaszcze? Zależy od warunków. Upartym trzeba być w miłowaniu Boga i dążeniu do Jego celu, ale nie można upierać się w decyzji, która wzbudza złość lub niepokój w drugim człowieku.
Widzicie jaki jest stosunek do Mojego umiłowanego kapłana Piotra. Na samo brzmienie jego nazwiska - niektórzy ludzie się buntują, a to jest WIELKI BŁĄD. Porównuję zachowanie ludzkie do tamtych czasów, gdy odwiedzałem miasta i też Moi wrogowie nie chcieli Mnie przyjmować a nawet chcieli Mnie strącić w przepaść.
Jestem bardzo smutny, że Moich świętych kapłanów chcą niszczyć różnymi sposobami. Jestem smutny, że pojawił się następny Mój prześladowca na stolicy biskupiej.

POWIADAM, JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE - WSZYSCY TAK SAMO ZGINIECIE jak ten, co w nieznanych okolicznościach zakończył życie ziemskie.

KTO JEST PRZECIWKO MNIE - KRÓLOWI, TAK SAMO ZAKOŃCZY ZIEMSKIE ŻYCIE.

Jeden dzień byłem na Krzyżu a ludzie zrobili ze Mnie Wiecznego Sługę. Boleść Moja jest ogromna, bo będąc na Krzyżu patrzę w ziemię a jako KRÓL patrzyłbym każdemu w oczy, ale nie każdy z was mógłby Mnie patrzyć prosto w oczy i dlatego Mnie nie chcą, bo są bardzo, bardzo grzeszni ci, co nie chcą widzieć Mnie KRÓLEM ".Panie Jezu - jak powinniśmy się zachować w razie ataków na mnie i koleżankę, która "obrywa" za mnie, bo Tobie wierzy.

Pan Jezus:

"Tak jak Ja - MILCZEĆ, a tylko w wyjątkowych rozmowach powiedzieć swoje zdanie, nie jako "obronę" ale jako PRAWDĘ.

JESTEM Z WAMI MOJE DROGIE CÓRKI I BĘDĘ WAS BRONIŁ ZAWSZE.

Pamiętajcie "zło" krzyczy i czasami chce PRAWDĘ zakrzyczeć.-szukam-
Jesteśmy młodym katolickim małżeństwem z dwojgiem dzieci. Poprzez stronę Pana Jezusa oraz Pani i przez stronę Królowa Pokoju blog's bardzo dużo zmieniliśmy w swoim życiu. Pan Bóg otworzył nam oczy na wiele spraw. bardzo też lubię słuchać kazań i nauk ks. Natanka. Mój mąż jest zawodowym kierowcą. jeździ po kraju a czasami poza jego granicami no i tym samym jest narażony na wiele pokus. Po ulicach chodzą "tirówki", gdzie im aż pupy widać, wszędzie pełno reklam z prawie nagimi kobietami, ulicami też chodzą kobiety dość skąpo ubierane. Mąż mówi, że czasami już trudno mu to wszystko wytrzymać i że nie chcąc zdradzać mnie nawet w myślach po prostu pragnie zbliżeń (fakt że rzadko bo raz w miesiącu), a ja nie wiem co robić bo znalazłam pewien wpis na Pani stronie:

Panie Jezu - pytają Ciebie, czy to jest grzech, jeśli małżonkowie czują się swobodnie w akcji intymnej i nawet stosują różne wyszukane sposoby na uprzyjemnianie tych romantycznych chwil? Czy to jest według woli Bożej?
Pan Jezus:
"Absolutnie NIE ! To wy zrobiliście z tych intymnych miejsc - plac zabaw. Tą drogą zbliżenia waszych ciał - powstaje życie, nowe życie i te chwile radosnych uniesień wewnętrznych powinny temu służyć. Służyć, aby poczynało się nowe życie z radością waszą. Wszelkie inne akcje nawet mezaliansu małżeńskiego nie powinny istnieć. To człowiek rozbudza w sobie pragnienia miłości seksualnej i zdaje się jemu, że to jest "miłość", a to jest jego miłość do ciała i uwielbiając swoje ciało, porusza wszystkie jego organy, co nie jest według Mojego upodobania. Wszelkie pobudki do takiego uprawiania miłości przez was tak nazywanej jest zgorszeniem. Bóg stwarzając człowieka nie uczynił żadnego organu w was abyście grzeszyli przeciw Niemu. Wszystkie części waszego ciała powinny służyć ku pożytkowi tego świata - powstaje nowe życie, nowy człowiek. Inne potrzeby waszego ciała są obrazą Boga. Dlatego powiedziałem, że grzech popełniany przeciwko czystości waszego ducha jest najgorszy i postawię go nawet przed zabijaniem niewiniątek, bo w tym akcie, jak to wy nazywacie "miłosnym" współgrają wszystkie inne narządy waszych ciał i służą "złemu", bo źle pojmujecie wasze powołanie. Waszym powołaniem jest kochać Boga i bliźniego miłością czystą opartą na wierności Bogu w Jego Przykazaniach.
Powtarzam:
wszystkie akty nawet małżeńskie nie służące powstawaniu życia są grzechem. Przestrzegajcie Moich słów. Amen. Jezus Sprawiedliwy".

Rozumiem męża bo i tak zrezygnowaliśmy już z wielu rzeczy, rozumiem że chce zbliżeń nawet tak rzadkich. Ja jednak jestem rozdarta bo nie chcę grzeszyć, ale czy nie będzie też grzechem gdy ja będę dążyć do świętości a męża pozostawię w tyle i wiem że wtedy w myślach będzie grzeszył a i do czynu w końcu też może dojść.........?
Bardzo proszę o jakąś radę jak mam postępować..... zwłaszcza że księża nie chcą spowiadać z tego, bo mówią że to nie jest grzech. Przed chwilą nawet było kazanie w "Radiu Maryja" o celibacie i o życiu w małżeństwie. Bardzo proszę o pomoc.....

Pan Jezus:

" Dzieci Moje patrzcie na przyrodę.
- jest czas rodzenia i czas umierania;
- jest czas rozkwitania i czas zamykania życia;
- jest czas błogosławiony i jest czas wychowywania potomstwa;
- jest czas na kształcenie umysłów i kształtowania serc;
- jest czas na pielęgnowanie serc, dusz i ciał dla obojga małżonków
według woli Bożej.

Zobaczcie ludzie, jak dużo grzechów uległoby zagładzie i świat byłby o wiele lepszy. Mogłaby kwitnąć miłość Boża i ludzka na kanwie Bożej. Zamiast tych haniebnych biznesów wprowadzilibyście inne pożyteczne biznesy i przemysł.
Nie padnie na was żadna trwoga, jeśli idziecie według wskazań Boga.
Módlcie się o życie w czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej, bo ciało ludzkie nie może być maltretowane a niestety podczas takich ciągłych aktów seksualnych ciało odczuwa ataki na sobie no i oczywiście w pewnym wieku upomina się o rehabilitację. To nie jest zgodne z wolą Boga i niestety zawsze przyjdzie na was trwoga - wcześniej czy później, płacz i lament.

Jezus Lekarz dusz i ciał".


Bardzo dziękuje za kolejny "drogowskaz". To prawda - modliłam się o dobrego męża ale nigdy o czystość małżeńską, bo od zawsze mnie uczono, że w małżeństwie " to już wolno"..Najgorsze jest to, że nawet księża do tego namawiają, ale nie winię ich za to - tak zostali nauczeni. Serdecznie dziękuję za te wskazówki. Aneta.                                                                                                             

-szukam-Panie Jezu - pewien kapłan publicznie krytykuje mnie i naszą "stronę", ponieważ znalazł w jej treściach w dwu miejscach jakiś zapis niezgodny z jego nauczaniem?
Jeżeli jest niezgodny z Twoim Panie Jezu nauczaniem, to na pewno zgodny jest z "posoborową" nauką a która nie jest Tobie wierna.
Bardzo Ciebie proszę Królu nasz - przemów do nas wszystkich
.
Pan Jezus:

" Mój umiłowany kapłanie - synu Boga żywego - spójrz na bliźniego swego, który także został powołany do głoszenia Słowa Bożego a nie bądź o zatwardziałym sercu i patrz przez pryzmat na owoce Darów Ducha Świętego. Dziel się z bliźnim swoimi wiadomościami, które otrzymałeś od Boga w Trójcy Świętej Jedynego a nie bądź zagniewany na bliźniego swego, którym jest także ta kobieta, którą ty lekceważysz. Każdy, kto mówi w Imię Moje i trwa we Mnie - jest błogosławiony na wieki przez całą Trójcę Świętą.

WIĘCEJ NIE ROZSZERZAJ NIEPRAWDZIWYCH WIADOMOŚCI O LUDZIACH, KTÓRZY TAK JAK TY MAJĄ ŁASKI MOJE.

Do każdego człowieka przemawiam inaczej, swoim Bożym sposobem i jestem szczęśliwy, że Mnie słyszy. Drogi kapłanie nasz - nie bądź zagniewany na bliźniego swego, gdy mówi, że ma Moje ŁASKI i ma moc słyszenia głosu Mego, którym dzielisz się ze wszystkimi a szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy ten GŁOS biorą sobie do serca.

Ja przyszedłem na świat aby pomagać ludziom i przemawiam przez swoje stworzenie - przez dzieci, kobiety i mężczyzn świeckich lecz SĄ ZJEDNOCZENI ZE MNĄ WIĘZAMI PRZYMIERZA MIŁOŚCI BUDOWANEJ UCZYNKAMI MIŁOSIERDZIA.
Jezus kochający każde swoje stworzenie".


Dziękuję Królu nasz. Ja myślę, że jest to odpowiedź dla wielu osób.


"...Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.. Ew. św. Marka 9,38-41

Panie Jezu - jak powinna zachować się pewna osoba, która mówi, że kocha Ciebie, opowiada pięknie o Tobie a nie wierzy w Twoje OBJAWIENIA i je krytykuje.

Pan Jezus:

" Oj, dzieci, dzieci - zachowujecie się prawdziwie jak dzieci. Jest to wielki błąd, bo sama sobie przeczy. O Mnie mówi pięknie i nie jest zadowolona, gdy jej słowom nie wierzą a są tacy. Ona pięknie mówi, ale powiadam wam: szkoda waszego cennego czasu na takie bezsensowne dyskusje.

OBJAWIENIA BYŁY; SĄ I BĘDĄ.

Gdy Ja przebywałem na ziemi - były OBJAWIENIA i gdy umarłem też ukazywałem się Apostołom.

TO BYŁY MOJE OBJAWIENIA I NIKT TEMU NIE ZAPRZECZAŁ.

Najpierw objawiłem się Marii - Magdalenie i przez 40 dni objawiałem się ciągle. Do tej pory objawiam się ludziom a tylko część tych OBJAWIEŃ jest zapisanych ,
bardzo mała część. Oj, dzieci , dzieci - czy musi każdy dotknąć, aby uwierzył?

Ja jestem w was po przyjęciu Mojego Najświętszego Ciała - to też jest OBJAWIENIE, bo czujecie obecność Boga. Nigdy nie mówcie: PRYWATNE OBJAWIENIE - bo nikt, prawie nikt nie zachowuje dla siebie prywatnie, lecz dzieli się tą wiadomością z innymi. To służba kościoła Mojego nie chce wierzyć w Objawienia a szkoda, bo wielu miałoby w Niebie obrońców. Oni są święci w Niebie, bo w Niebie nie ma nieświętych, ale gdybyście ich ogłosili Świętymi, to o wiele więcej ŁASK otrzymalibyście. Bóg nie jest prywatnością czyjąś ; Bóg jest BOGIEM WSZECHŚWIATA. AMEN.

JEZUS OBJAWIAJĄCY SIĘ I OBJAWIONY ".
Panie Jezu - pytają Ciebie ludzie - jaki jest Twój stosunek do obrazów Świętych.

Pan Jezus:
"Wizerunki Moje, Mojej Matki i innych Świętych z Nieba są ŚWIĘTOŚCIĄ.
Po to ukazuję się, aby ludzie na Mnie patrzyli i widzieli do Kogo mówią. Mojej córce Faustynie też poleciłem namalować Mój wizerunek.
Patrzcie ludzie w nasze Oblicza i uświęcajcie się.
Jezus."


-szukam-Panie Jezu - bardzo proszę rozsądź kto ma rację bo mają odmienny sposób wyrażania i styl działania jak ewangeliczna Marta i Maria Mt 10, 38-42 :
Jego Eminencja X. Christian RCSPLXIII czy Teofil - mój kier. duchowy nazywający rzeczy po imieniu bez owijania w bawełnę. Chodzi o teksty i sposób umieszczania na stronie.

Pan Jezus:

" Obaj mają rację i obaj dążą do świętości. Obie drogi walki o Mnie - KRÓLA i SPRAWIEDLIWOŚĆ są dobre.

Nie przeszkadzajcie sobie, bo każdy i tak wie, co ma robić. Wszystkie drogi są dobre, które prowadzą do Papieża Benedykta XVI, który jest już ŚWIĘTY, bo wiele cierpi. Jego serce cierpi. Jak już mówiłem on jest osaczony i ma bardzo dużo przeciwników. Módlcie się o papieża, o świętych kapłanów, bo wielu ich jest, wielka rzesza, ale jeszcze nie wiedzą jak mają się zachować, bo to, co się dzieje teraz w KOŚCIELE jest dla nich nowością.

Jezus KAPŁAN".

                                                                                                             Panie Jezu - czy mogę opisać spotkanie z pewnym proboszczem po Mszy Świętej, bo przecież to była rozmowa o Tobie.

Pan Jezus:

" Podyktuję ci - pisz córko: Drogi proboszczu - błądzisz. Pismem Świętym zastawiasz się i tłumaczysz Go jak chcesz, aby twoja była racja. Już nadmieniałem wcześniej, że Pismo Święte też jest zmieniane, aby ludzie ludziom zaprzeczali i w rezultacie błądzili. Moi wrogowie chcą aby było zamieszanie w kościele i zawsze ten " u władzy" a w tym przypadku proboszcz będzie miał rację ".


Po Mszy Św. podeszłam do proboszcza i podziękowałam za pięknie odprawioną Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zapytałam czy chce....Proboszcz mi przerwał i powiedział - NIE. Czy proboszcz wie, co ja chcę zaproponować?
Chcę zaproponować aby umieścił w kościele piękny obraz Chrystusa Króla, a proboszcz natychmiast: " o.... to pani jest od Natanka?" Moja odpowiedź: "Ja jestem od Chrystusa Króla, który był zapowiadany przez proroków jako KRÓL. Gdy się urodził - trzej Królowie przyszli oddać pokłon Jezusowi jako Królowi. Po śmierci zmartwychwstał jako KRÓL Wszechświata, a cały czas przebywa z nami jako Król Miłosierdzia jeszcze, bo wkrótce przyjdzie jako Król Sprawiedliwy. Pytam dalej: czy ks. proboszcz chciałby w momencie swojej śmierci stanąć przed Chrystusem Królem, czy przed Chrystusem Sługą? Proboszcz zaniemówił, ale już po chwili wykładał mi Pismo Święte i przekonywał, że nie mam racji. Przypomniałam sobie, że niedawno pytałam, czy chce gościć misjonarkę z Całunem Turyńskim - odpowiedział:
NIE; pytałam czy chce zaprosić z Polski pewnego Bożego kapłana (wymieniłam nazwisko) - usłyszałam - NIE. Myślę sobie: następny kandydat na biskupa. Już taki jeden niedawno awansował na biskupa, który też nic nie chciał. To teraz już ks. proboszcz wie, dlaczego Pan Jezus i Maryja ukazują się dzieciom i kobietom? - bo są łatwowierne i nie potrzebują " dotykać" i wierzą, a ks. proboszcz w każdej Mszy św. DOTYKA PANA BOGA i dalej nie wierzy, że w Tabernakulum jest żywy Bóg, bo siada plecami do Niego i ustawił fotele w najważniejszym miejscu w tej świątyni. To, że znalazłam się akurat dzisiaj w tej świątyni to nie przypadek, ponieważ usłyszałam, że ks. wracał z Polski i w samolocie dostał ataku serca. Samolot miał międzylądowanie. Dziwne, myślę sobie - trzy tygodnie temu, gdy byłam w świątyni, gdzie tamten kapłan "zaatakowany" chorobą pracuje i wysłuchałam Ewangelii " upomnij brata" a po Mszy Świętej podeszłam do niego i z wielką uniżnością poprosiłam aby usunął sprzed Tabernakulum wielkie fotele na których kapłani siedzą do Boga plecami, to odpowiedź brzmiała:
" prośbę wysłuchałem ale jej nie spełnię".
No i co? To kto silniejszy? Pan Bóg go upomniał, tylko nie wiem, czy ten kapłan upomnienie Pana Boga zrozumiał?

Pan Jezus:

" Dla tego proboszcza i wszystkich powiem: KOCHAJCIE BOGA I BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO I OTWÓRZCIE DRZWI KOŚCIOŁÓW I PARKINGÓW A NIE ZABRANIAJCIE DZIECIOM PRZYJŚĆ DO MNIE.
UCZYŃCIE MNIE KRÓLEM WASZYM, TO OBDARZĘ WAS WIELOMA ŁASKAMI.
A jeśli jestem tylko Sługą waszym na Krzyżu, to i Łask, i zgody między wami nie ma.

Jezus Król".


Mateńko Boża - bardzo ubolewam nadal nad męką i ofiarą Pana Jezusa w czasie Mszy Świętej, która się dokonuje identycznie jaką Pan Jezus dokonał i wycierpiał za nas na Golgocie zbawiając nas od piekła, że lud wierny Panu Bogu musi prosić kapłanów, aby oddawali cześć Zbawicielowi rodzaju ludzkiemu.
Najbardziej mnie razi widok kapłanów siedzących po udzieleniu Komunii Św.
Ludzie klęczą w dziękczynieniu, dziękując Jezusowi, że nas zbawił a kapłani siedzą urągając czci Boskiemu Zbawicielowi.Przykry to widok i zaprzeczający bóstwu Jezusa Chrystusa.
Maryjo - wytłumacz - proszę.

Matka Boża:

-szukam-" Dziecko Moje - ty bolejesz, chociaż nie wiesz i nie znasz tajemnic Mszy św., bo i skąd masz znać. Przecież żaden kapłan nie objaśnia, co dzieje się podczas celebrowania Mszy Świętej, bo tak naprawdę, to sami nie wiedzą. Nie wierzą w Objawienia podczas których Ja objaśniam wszystko. Nic nie ma ukrytego przed ludźmi. Trzeba tylko chcieć wiedzieć. Najświętszy Sakrament jest hańbiony, przechowywany w jakichś nieokreślonych skrzynkach. Tam, gdzie działa szatan, tam jest zawsze źle, czy to w rodzinach, parafii, czy państwie. Gdy Boga usuwa się nawet z Jego świątyń, zawsze będzie źle, bo ostatnie Słowo należy do Stwórcy. Bóg Ojciec jest MIŁOŚCIĄ, jest cierpliwy, ale wszystko jest do czasu. Gdy już WROGOWIE ZACZNĄ PANOWAĆ NAD WASZYMI MÓZGAMI, to wtedy Bóg Ojciec podejmie decyzję i pomiesza plany zdrajców i waszych morderców. Bóg Ojciec czeka i daję szansę wszystkim i ma wzgląd na te 10% kochających nas.

I Ja was proszę a nawet błagam mówcie wszystkim, że Pan Bóg jest nadzwyczaj Sprawiedliwy i każdy będzie żałował za swoje grzeszne życie, ale już nic nie będzie mógł uczynić. Dlatego Ja przychodzę na ziemię regularnie i proszę i nawołuję: NAWRACAJCIE SIĘ - a tym samym uratujecie siebie i innych przed potępieniem.
Jest nam bardzo żal, że kapłani katoliccy nie wierzą w Objawienia poza małą garstką, bo gdyby uwierzyli . Oj, gdyby uwierzyli sami, to i lud Bogu wierny wierzyłby a jak piękne Łaski by otrzymali. Całe Niebo płacze, że pyszni biskupi wiele zakazują wam a przecież nie kto inny, tylko oni winni iść śladami Mego Syna. Nie płakalibyśmy, gdyby zakazy wszelkie pochodziły od niewiernych, bo Boga nie znają. Ubolewamy, że biskupi i papieże bardzo ociągają się i czekają lata na wydanie jakiejś decyzji uczczenia Boga. Tłumaczą, że wszystko musi być omodlone i cierpieniem obłożone.

A ja wam mówię, że to nieprawda. Aby Bogu oddać chwałę poprzez uczczenie Jego Serca, Jego Ran, czy nałożenie korony królewskiej - to robi się z MIŁOŚCI i chętnie a wtedy bardziej chwalebne byłyby modlitwy "wynagradzające za grzechy świata". Wynagradzające modlitwy są bardziej obłożone ŁASKAMI i wszyscy byliby szczęśliwi - przede wszystkim Niebo ale i wy, bo ŁASKI byłyby obfite. Mniej byłoby cierpiących. A gdy My czekamy aż skruszeją serca dostojników kościelnych, wy czekacie na Łaski i wszyscy płaczą. Bóg jest MIŁOŚCIĄ i nie chce więcej płakać. ON i MY wszyscy w Niebie, to sama MIŁOŚĆ i chcemy radować się razem z wami z tego, że rozumiemy się, kochamy i przepraszamy nawzajem. Bóg jest Miłością i nie chce więcej płakać przez nieposłuszne stworzenie o skamieniałych sercach. Módlcie się, aby Bóg zwyciężył w sercach waszych i na ziemi a wtedy zapanuje na ziemi miłość i pokój. Amen.

Wasza Matka ".Podczas czytania Orędzi z Medjugorie z 2.X.- Pan Jezus powiedział:

" Ja jestem Najwyższym kapłanem i ja będę ich sądził ".

Podczas czytania Apokalipsy, zapowiedź kataklizmów - Pan Jezus powiedział:

" Wy nie martwcie się, bo pójdziecie prosto w Moje ramiona. Wy jesteście Moimi perełkami, więc jakże mogłoby być inaczej. Zadbajcie o swoje rodziny. Nikt z waszych rodzin nie będzie potępiony ale będą cierpieć.
Jezus - wasz Brat".

                                                                                                             

Pan Jezus - do Gosi, która pyta o chłopca:

"Ja nie powiem ci, że to ten. Ja powiem:
MÓDL SIĘ, bo nie każdy jest od razu dobrym mężem
.

Gdybym powiedział:
TO TEN, to nie modliłabyś się i z własnej wygody chcesz otrzymać Boże SŁOWO.

A Ja mówię:
módl się, ofiaruj posty, bo każdy może być dobry i jeszcze lepszy. Wszyscy dążcie do doskonałości - ty też, abyście w czyśćcu jak najmniej cierpieli, bo na ziemi wynagradzanie za swoje grzechy jest niewspółmiernie łatwiejsze, bo czynicie to z własnej woli, do której was nie przymuszam. Wszyscy ludzie - powtarzam wam wiele razy - tu na ziemi wynagradzajcie za swoje i innych grzechy. bo w wieczności........Proszę was, uwierzcie w Moje Słowa, bo nie chcę abyście cierpieli wiecznie a Sprawiedliwość jest sprawiedliwa. Gdy na ziemi wynagradzacie, to wszyscy się cieszą a w wieczności wszyscy płaczą.


Jezus - Sędzia Sprawiedliwy".


Panie Jezu - Jakub C. pyta, czy przyjmiesz go do służby kapłańskiej, czy raczej powinien wybrać Sakrament małżeństwa ?

Pan Jezus:

„Dziecko Moje drogie - ty masz dużo wiadomości o Bogu a ożenić się nie zdążysz, bo pierwej podejmiesz decyzję o kapłaństwie. Będziesz miał trudności ze znalezieniem normalnej i dobrej żony, bo ty postawiłeś na Boga i Jego pierwej miłujesz, a to nie bardzo podoba się wielu dziewczynom. Nie myśl już więcej o żonie, bo to jest strata czasu. Pytaj swego Aniołka Stróża. Człowiek może być doskonały tylko dzięki Bogu. Tak ci dopomóż Bóg. Amen.

Wasz Najwyższy Kapłan".Pan Jezus:


" Tomaszu, Tomaszu - jesteś Moim ukochanym dzieckiem. Więcej ufności do Mnie okazuj. Ulepiłem cię na Moje podobieństwo, otaczam opieką i nie myśl o swoich wadach, lecz tylko o zaletach. Popatrz: dałem ci Moje Łaski rozpoznania. Jeżeli rozmyślasz nad sobą to jest dar rozpoznawania " dobra" i "zła".

Nie ulegaj pokusom, wzywaj patronów każdego dnia. Nie ulegaj pokusie - proś Ducha Świętego o jego Dary. Jesteś mądrym chłopcem. A dziewczyna? Módl się o dobrą dziewczynę. Ty wiesz, że o wszystko należy się modlić a My w Niebie chętnie was wszystkich słuchamy. Masz obrońców w Niebie, tylko proś a nie myśl, że jesteś zagubiony. My w Niebie nie reagujemy bez modlitwy. Ciągle prosi o ciebie twój Anioł Stróż, bo zna twoje serce. Twój Aniołek ma na imię tak jak ty i jego proś, jego posyłaj na nabożeństwa, gdy sam z wielu powodów nie możesz pójść a nigdy nie mów, że załamujesz się. Nawet nie wymawiaj tego słowa. Jesteś dzieckiem Bożym, proś i dziękuj na adoracji. Amen.

Jezus Chrystus - Król Polski i Świata".

                                                                                                             


23 październik 2011 r. ŚWIATOWY TYDZIEŃ MISYJNY - 23 - 29.X. EWANGELIA Mt 22, 34-40


Największe przykazanie.

34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»* 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem*. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego*. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Oto wielkie przykazanie! Radosna prawda, że "miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego , który został nam dany" ( Rz 5,5). Jest to miłość, którą kocha nas Bóg i przez którą równocześnie sprawia, że my kochamy Boga i bliźniego. Miłość musi być wszechobecna w całym życiu wierzącego."Bez miłości niczym są wszystkie dzieła, są tylko nicością, nawet te najwspanialsze. (Św. Tereska od Dzieciątka Jezus).
Z miłości, jako dobrej i prawdziwej więzi zachodzącej między Bogiem a nami, pochodzą liczne owoce Ducha: radość, pokój, panowanie nad sobą, wytrwałość. Dlatego św. Paweł, który opiewał miłość w Liście do Koryntian, zostawił bardzo pouczające i pocieszające słowa: < Na to zaś wszystko przeobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości>. (Kol. 3,14)" Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę a Ojciec Mój umiłuje go i do niego przyjdziemy " (J.14,23)


PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY

Przyjdź, o Duchu Miłości i odnów oblicze tej ziemi. Spraw, by stała się cała nowym ogrodem łaski o świętości, sprawiedliwości i miłości, wspólnoty i pokoju, by Trójca Przenajświętsza mogła odbijać w niej Swój obraz z upodobaniem i doznać uwielbienia.
Przyjdź Duchu i Duchu Miłości i odnów cały KOŚCIÓŁ. Doprowadź Go do doskonałej miłości, jedności i świętości. Niech w ogromnej ciemności, która wszędzie się rozpostarła, będzie on dziś największym światłem promieniującym na oczach wszystkich.
Przyjdź o Duchu Mądrości i Poznania. Otwórz serca na zrozumienie całej Prawdy. Palącą mocą
Twego Boskiego ognia wykorzeń wszelki błąd, zniszcz każdą herezję, aby rozbłysło - w całej doskonałości, na oczach wszystkich - światło PRAWDY objawione przez Jezusa.
Przyjdź o Duchu Rady i Mocy i uczyń nas odważnymi świadkami otrzymanej Ewangelii. Podtrzymuj prześladowanego, dodaj otuchy temu, który został odsunięty na bok. Udziel siły uwięzionemu, obdarz wytrwałością bitego i torturowego. Daj palmę zwycięstwa idącemu jeszcze dziś na śmierć męczeńską.

Przyjdź o Duchu Wiedzy, Pobożności i Bojaźni Bożej. Sokami Twej Boskiej Miłości odnów życie wszystkich uświęconych przez Chrzest i naznaczonych Twą pieczęcią przez Bierzmowanie. Odnów życie wszystkich oddanych na służbę Bogu: Biskupów i Kapłanów, aby urzeczywistniali Twój plan. Zrealizuje się on w czasach drugiej Pięćdziesiątnicy - od dawna wypraszanej i oczekiwanej./font>                                                                                                             

Panie Jezu, podyktuj nam, proszę APEL o uszanowanie KAPŁANÓW i modlitwę w ich intencji:

Pan Jezus:


" O narodzie polski - Mój umiłowany - błagaj Ojca Przedwiecznego, aby uczynił SERCA KAPŁAŃSKIE święte, prawe i niepodlegające żadnej krytyce.
O narodzie polski - Mój ukochany roztoczcie nad kapłanami MODLITWY o DARY DUCHA ŚWIĘTEGO dla każdego z nich.
Wspierajcie waszych KAPŁANÓW błogosławieństwem dla nich, aby ludzie poznali, że w waszych PARAFIACH panuje DOBRO i zjednoczenie w DUCHU ŚWIĘTYM.
JEDNI DRUGICH BRZEMIONA NOŚCIE ale i radujcie się Bożą miłością. Niech nie zabraknie żadnej osoby z dziećmi włącznie - modlących się o świętych kapłanów, bo wiele razy są oni osamotnieni.

Bądźcie PRZYJACIÓŁMI Moimi i po przyjacielsku z każdym rozmawiajcie, Pamiętajcie, że pochodzą z rodzin, różnych rodzin i nie zawsze odebrali dobre wzorce i tym bardziej ulegają pokusom ze świata.


Są wielokrotnie bardziej kuszeni przez demonów o różnych nazwach i wiele razy nie wiedzą jak się zachować.

BĄDŹCIE DLA SIEBIE NAWZAJEM PRZYJACIÓŁMI .

- bo gdzie pójdą po pomoc?

NIE WYRĘCZAJCIE KAPŁANÓW W ICH POSŁUDZE - ZOSTAWCIE OŁTARZ ŚWIĘTY DLA NICH.

Bądźcie nawet nadgorliwi w modlitwie i bądźcie nadgorliwi w obronie Moich - waszych kapłanów. AMEN.

To mówi wam Najwyższy KAPŁAN razem z waszą Matką - Maryją".


Panie Jezu - widzisz, jak naród amerykański pięknie modli się w Chicago. 16.X przed
kościołem św. Bartłomieja na zewnątrz był wystawiony przez cały weekend bardzo duży obraz Pana Jezusa Miłosiernego i nieustannie modlą się do Ciebie ludzie. Ulituj się nad nami i oszczędź naród amerykański przed karaniem Twoim. W Chicago kościoły przyjmują obrazy Chrystusa Króla.


Pan Jezus:

" Oj, dzieci , dzieci - nawet nie wiecie jak NIEBO raduje się z waszego zaangażowania w głoszenie Miłosierdzia Bożego i POKOJU. Nieustannie módlcie się,
bo Mój Ojciec jest wielce zagniewany na przeciwników Mojego królowania.
Nieustawajcie w wynagradzaniu za grzechy Moich przeciwników. Obmywajcie rany
Moje swoimi łzami za tych, którzy te rany Mi zadają. Ja mam wzgląd na was i Miłosierdzie Moje rozlewam na was. Jak powiedziałem - CHRONIĘ CHICAGO, bo
doceniam wasze oddanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i całe Niebo jest waszymi modlitwami łagodzone. JEZUS MIŁOSIERNY".


Panie Jezu - czy pobłogosławisz małżeństwo córki M, które obecnie nie jest sakramentalne?

Pan Jezus:

" Absolutnie NIE ! Ten ich związek nigdy nie będzie przeze Mnie pobłogosławiony. Wszyscy, którzy wspólnie żyją bez Mojego Błogosławieństwa NIGDY NIE BĘDĄ SZCZĘŚLIWI, bo poprosili o błogosławieństwo szatana i najpierw ich bogiem był GRZECH. Pamiętajcie: KTO Z BOGIEM - TO I BÓG Z NIM. Jestem smutny, że, ludzie zostawiają Mnie w cieniu a często nawet i w cieniu nie jestem. A twoja córka?

Niech żyje według waszego przysłowia: Jak sobie pościele - tak się wyśpi.

DO WSZYSTKICH MÓWIĘ: ZACZYNAJCIE SWOJE ŻYCIE Z MOIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM, JEŚLI CHCECIE CIESZYĆ SIĘ OPATRZNOŚCIĄ BOŻĄ W WASZYM ŻYCIU.

Dla Marty powtórzę: Bądź błogosławiona na wieki.

Widzisz córko - jak masz dużo chórów diabelskich nawet w rodzinie, bo sami też Mnie nie służą. Czy każdy musi się przekonać na własnym przykładzie? W każdej rodzinie, gdyby Bóg mógł być na pierwszym miejscu, to NIEBO byłoby na ziemi.

U nich jest wielki grzech, ponieważ patrzą na ten ich grzech dzieci i ten grzech jest powielany przez dzieci i innych, którzy o ich grzechu wiedzą.

GRZECH NIECZYSTOŚCI POSTAWIŁEM NA PIERWSZYM MIEJSCU, więc widzicie jak świat jest grzeszny. Mój ból jest wielki, bo grzechowi ulegają katolicy, którzy powinni Mnie bronić a oni Mnie krzyżują i powiem waszym językiem - DOBIJAJĄ.

Jezus - krzyżowany wasz Bóg".


Panie Jezu, czy będzie wojna?

Pan Jezus:

" Będzie - to tylko krótki czas dzieli. Teraz jest wojna w sferze DUCHOWEJ a będzie fizyczna. Teraz jest wojna u waszych przywódców wszystkich narodów o wpływy na ziemi. Nie pogodzą się między sobą i będą walczyć posługując się swoją najnowszą bronią a z was zrobią sobie naboje.

OTO CO CZEKA ZIEMIĘ.
Mój Ojciec upomina się o Mnie, bo Ja Sługa jestem bezsilny i o tym Mój wróg wie.
Doczekałem się od swego stworzenia stanowiska SŁUGI.


Panie Jezu - jaki OŁTARZ, jakie wnętrze powinno być w kościele?

Pan Jezus:

" - KRZYŻ W KOŚCIELE I NA KOŚCIELE.
- TABERNAKULUM W CENTRUM,
- KRZESŁA PO BOKACH,
- NA ŚCIANIE CHRYSTUS - KRÓL POLSKI i niech ludzie patrzą na Władcę ich serc.


Pan Jezus do Danuty G :

" Córko - jeśli masz spokój w sercu - to Bóg. Nie oczekuj CUDÓW fizycznych, oczekuj cudów DUCHOWYCH. Wszystko zachowuj w sercu swoim i upajaj się modlitwą rozważając Części Radosne a opłakuj żałość Moją.
Początki kontaktu z Niebem są prawie takie same dla każdego i są: uniesieniem duszy, szczęściem w sercu, radość całego organizmu - to jest BÓG. Raduj się duszo mała. Pamiętaj o rozważaniu każdej Tajemnicy.

Jezus - twój Przyjaciel".


Panie Jezu - my tak bardzo nie wiemy, co znaczy MIŁOŚĆ?

Pan Jezus:

MIŁOŚĆ - to być DOBRYM, a dobrym być to znaczy - nie denerwować się, przebaczać, pokora i uśmiech.
Miłować - to zapominać o sobie.
Miłować - to uczynki miłosierdzia.

Tak jak Ja was miłuję, to spełniam UCZYNKI MIŁOSIERDZIA, bo prosicie.

                                                                                                             


Pan Jezus do Wandy:


" Droga mamo - wszystko w ręku Boga. Twoja synowa też chce być zbawiona i dlatego liczy na twoje modlitwy a nie bądź zagniewana na nią. Człowiek może być lepszy lub gorszy w zależności od otoczenia. Nie możesz nikomu nieczego narzucić ale do tych dzieci dotrzesz tylko sposobem i mądrością. Dyplomacja zawsze jest wskazana, bo nie możesz nikomu narzucać swojej woli. Okaż serce. Amen.
Twój Bóg".


Panie Jezu, otrzymuję listy, że świątynia im. Ojca Pio we Włoszech jest pobudowana ze znakami masońskimi?

Pan Jezus:

" Dzieci, te nowe budynki, to wszystkie są zainfekowane. Dlatego musi być OCZYSZCZENIE, aby nie rozszerzało się zło i profanacja Moich świątyń.

Że Ja to wszystko muszę znosić. Jezus hańbiony".Pan Jezus do Tadeusza i Henryka a także do wielu:

" Cieszy Mnie, że ludzie chcą powracać do Mnie. Cieszy Mnie sam zamysł chęci przebywania z Bogiem. W Moim sercu wszystko notuję. Przytulcie się do RAN Moich a dusze wasze jak śnieg wybieleją. Tylko wołajcie, proście i przepraszajcie a nie zniechęcajcie się. Niech nigdy do waszych myśli nie ma dostępu "zły duch". Czekajcie cierpliwie. Do Mnie nie ma "kolejek", bo Ja natychmiast przytulam pragnącego miłości Bożej. A jeżeli Ja czasami natychmiast nie reaguję, to tylko dlatego, że daję próbę czasu do zastanowienia, do wzmocnienia, do zatęsknienia za Mną. Nie zniechęcajcie się. Amen. Jezus stęskniony za miłością waszą".


Pan Jezus do Agnieszki, która pochowała 10 - letniego synka.

" Córko - twoje dzieciątko jest z nami w Niebie i prosi abyś już więcej nigdy nie żałowała tego, co się stało za jego życia, bo to Ja jestem dawcą i biorcą życia ludzkiego. Ciesz się siostro, że masz orędownika w Niebie i bardzo kochaj swoją rodzinę a dzieci przede wszystkim. Zaczynaj dzień modlitwą i naucz całą swoją rodzinę czcić i uwielbiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Naucz się je błogosławić. Naucz rozumieć swoją rodzinę, że wszystko, co się dzieje u was, to wykonuje się za przyzwoleniem Boga. Pamiętajcie wszyscy - BÓG na pierwszym miejscu a wtedy będziecie szczęśliwi. Amen.

Jezus - Bóg Wszechświata".


Pan Jezus do Tomasza:


" Synu - nie możesz zmarnować dzieła twoich pokoleń dla jednej osoby, bo dobrych osób jest o wiele więcej niż myślisz. Jeżeli nawet spieniężysz majętność, to i tak nie będziesz miał pożytku z tych pieniędzy. Zastanów się i proś o natchnienia Boże. Jezus - twój Przyjaciel".


Pan Jezus do Małgosi z Lublina:

" Dziecko - ty znasz siebie i wiesz sama, że nigdy nie wynagrodzisz za swoje ŁASKI, których człowiek będzie miał niedosyt i zawsze mu będzie mało.
Dopiero w Niebie ludzie są najbardziej szczęśliwi. Córko - postępuj w twoim życiu tak, jakbyś uznała, że Bóg również jest zachłanny na waszą miłość.

Miłość na ziemi buduje
a w Niebie jej owocami skutkuje.
Miłość otwiera bramy Nieba
i zmienia ludzi, gdyż jest taka potrzeba.

O miłości już napisano tomów wiele.
ale najwięcej jest jej w Moim Kościele.
Choć czasami ludzie jej nie pojmują,
jednak owoce jej nasze serca ujmują.

Miłość na ziemi i miłość w Niebie
a najwięcej ludzi jest w jej potrzebie.
Nigdy nie ma nikt DOŚĆ w miłowaniu
ani granicy w człowieka ukochaniu.

Tak wam postępować trzeba,
a wtedy jest droga otwarta do Nieba.
Tak wam dopomóż Bóg - Jezus Miłosierny".


Panie Jezu pociesz Dorotkę - mamę chorej Ani, którą czeka trzecia operacja. Czy pozwolisz jej żyć?

Pan Jezus
:

" Miłość kruszy serca,
nawet, gdy będzie to innowierca.
Proś, wynagradzaj i przepraszaj za innych,
a wtedy Bóg Ojciec nie będzie szukał winnych.

Twoja córka Ania dla świata się ostanie,
jeśli modlitwami i postami pozwolisz zabliźnić się ranie.
Ranie twojej córki i ranie Mojego ramienia,
a wtedy Bóg da tobie wszystkie Boże natchnienia.

Prosić zawsze trzeba, bo Bóg czeka na nie
i jest zawsze czuły na wasze wołanie.
Niech wasze oczy będą zalane łzami
i wołajcie do waszej Matki: "módl się za nami".

A Matka Moja przecież jako jest i wasza
chce objąć was proszących, bo to jest rola nasza.
Pomagać swoim wiernym kochającym i proszącym
i nade wszystko całe Niebo wielbiącym.

Zapamiętajcie wszystkie Moje drogie dzieci,
że jeśli kto kocha Boga, to nie potraktujemy was jak śmieci.
Powiadam: proście, wynagradzajcie - Bóg też ma serce,
i nie pozwoli żyć wam w grzechu poniewierce.

I czeka, czeka na wasze nawrócenie,
boć to wszyscy jesteście jego stworzenie.
Bóg, to Ojciec Miłosierny
i zawsze jest człowiekowi wierny. AMEN.

Pan Jezus dla Grzegorza:

" Grzegorz, ach Grzegorz

Ja słyszę twoje westchnienia i żadna dusza nie zazna odpocznienia,
dokąd nie odda się zupełnie w pokorze Bogu Ojcu w Trójcy Świętej Jedynemu
a usłyszy być może i zrozumie bardziej, gdzie go Bóg posyła.

Tak samo i Grzegorz

zrób tak a przekroczysz próg całkowitej i wspaniałej przyszłości tajemniczej,
a tym samym unikniesz każdej myśli zbrodniczej.

Sam fakt nie kochania Boga
to jest dla każdego człowieka trwoga.
Grzegorz - zupełnie zawierz Bogu Ojcu Wiecznemu,
jako, że On cały oddał się swemu stworzeniu.
Miej wzgląd na Jego konanie a On usłyszy wreszcie twoje ciągłe wołanie.

Jezus - Przyjaciel i Stwórca".ORĘDZIE KRÓLOWEJ POKOJU W MEDJUGORJE
25 PAŹDZIERNIKA 2011

-szukam-

-szukam-

+ Drogie dzieci!
Patrzę na was i nie widzę radości w waszych sercach.
Dziś pragnę was obdarować radością Zmartwychwstałego, aby On was prowadził
i ogarnął Swoją miłością i Swoją czułością.
Kocham was i modlę się nieustannie o wasze nawrócenie przed Moim Synem Jezusem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. +

* * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                             

KORESPONDENCJA

W OBRONIE POLSKI - PODPISZCIE PETYCJĘ - PROSZĘ

Podpiszcie proszę, to ważne! :

Jeżeli sześć milionów obywateli Polski mogło oddać swoje życie podczas
drugiej wojny światowej, to myślę, że milion Polaków może teraz złożyć
swoje podpisy, aby ich w ten sposób uhonorować - podkreśla w
rozmowie Alex Storożyński, prezes Fundacji Kościuszkowskiej i znany
amerykański dziennikarz polskiego pochodzenia, który jest pomysłodawcą
petycji.
Celem inicjatywy jest doprowadzenie do tego, by największe amerykańskie
redakcje - takie jak "New YorkTimes", "Wall Street Journal",
"Washington Post"czy Associated Press - wprowadziły do tzw.
Stylebooków (dziennikarskich podręczników, które określają, jak należy
i jak nie należy pisać) zapis o tym, że nie wolno używać terminu
"polski obóz koncentracyjny" .Zamiast tego powinno się używać
oficjalnie zaakceptowanej przez UNESCO nazwy obozu Auschwitz-Birkenau,
a więc "niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady". Czy
Polakom uda się zebrać milion podpisów przeciw "polskim obozom"?

Link do strony z petycją:

www.thekf.org/events/news/petition/ ( trzeba skopiować lu napisać ręcznie).

Prześlijcie dalej, proszę. Pozdrawiam, Wojtek

„DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU IDZIE SIĘ NA KOLANACH"
-szukam-

”Modlitwa Ofiara i Pokuta jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu”- Wrocław 2011 s.682-684


Wielki obrońca czci do Najświętszego Sakramentu śp. o. Mirosław Drozdek, kustosz Sanktuarium Fatimskiego w Zakopanem powiedział: Wiele pokoleń ukazuje, że do Najświętszego Sakramentu idzie się na kolanach i trwa się na kolanach. Orędzia fatimskie, zwłaszcza trzykrotne zjawienie się Anioła Eucharystii ,odkrywają tajemnicę Boga.
Anioł Eucharystii z Fatimy uczył dzieci, jak należy czcić Najświętszy Sakrament, aby wynagrodzić za wszystkie grzechy, zniewagi wobec Eucharystii. Anioł pochylił głowę do ziemi i tak samo kazał uczynić dzieciom i wielokrotnie powtarzał modlitwę, która z Nieba została przekazana Kościołowi.
Wiadomo dzisiaj, że fatimskie dzieci trwały na kolanach przed Najświętszym Sakramentem każdego dnia przez wiele godzin. One nie miały wątpliwości, jaką postawę należy prezentować i co robić! One, pouczone przez Anioła, nie miały żadnej wątpliwości.
Z postawą Anioła współbrzmią idealnie słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, jeszcze jako kardynała, mówiącego jaką postawę winniśmy zawsze przyjmować wobec Najświętszego Sakramentu, a szczególnie ,gdy przyjmujemy Komunię Świętą:
Być może zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna, podczas gdy upadnięcie na kolana w wierze jest prawdziwym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba się nauczyć klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem.(…)Zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury-pochodzi z Biblii i biblijnego spotkania Boga…”

Kongregacja Kultu Bożego w osobie arcybiskupa JE Malcolma Ranjithema i inni dostojnicy watykańscy w odpowiedzi na pytania dlaczego papież Benedykt XVI podaje Komunię Święta wyłącznie na klęcząco i do ust odpowiedzieli, że jest to normą ciągle obowiązującą w Kościele i że taka forma udzielania Komunii Świętej „jaśniej wyraża prawdę o realnej obecności Chrystusa w sakramencie ołtarza, pogłębia pobożność i poczucie świętości tajemnicy.
Stąd trudno się dziwić, że Ojciec Święty Benedykt XVI mówi do każdego z nas:

”Proszę wszystkich o odważne okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii”.

Krystyna

Niech za komentarz będzie homilia:
„Zabiegajcie o dusze waszych kapłanów…”
Kazanie ks. Piotr Natanek 20.10.2011

http://neu.gloria.tv/?media=207187My chcemy Boga,
-szukam-

jak śpiewamy w Kościołach,
w pięknie pieśni,
wszędzie chcemy Boga,
w szkole, w domu, w pracy,
w urzędach na salach,
gdzie człowiekowi
ciężko uwierzyć
jaką ceną został
Zbawiony.
I tam chcemy Boga
gdzie przebywamy,
w dzień i w nocy,
w doli i niedoli.
Tam gdzie Krzyż stoi,
tam jest Polska.
Tam gdzie Polska,
tam bije
największe centrum
naszego życia
dwóch połączonych
Serc ściśle ze sobą Jezusa
który czeka
aż zrozumiemy,
że bez Krzyża
nigdy nie dojdziemy
do Ojczyzny Królowania,
z miłością Boga i wszystkich
świętych.
Oraz Serce Maryi
Królowej Polskiego Narodu,
Matki Boga, Jezusa Chrystusa,
oraz nas ludzi
jak powiedział
sam Pan Jezus słowami:
26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę
i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował,
rzekł do Matki:
«Niewiasto, oto syn Twój».
27 Następnie rzekł do ucznia:
«Oto Matka twoja». J 19, 26-27
I niech ludzie
całego Narodu Polskiego,
buduje Królestwo dla Boga,
w Ojczyźnie i własnych sercach,
aby panowała braterska miłość,
zgoda, prawda, wiara, pokój,
Niech ta nadzieja będzie
pięknem wyznania naszej
wspaniałej wiary, miłości
do Eucharystii.

Tomasz B.WALKA Z KRZYŻEM - TO WALKA Z CHRYSTUSEM - TO WALKA ZE STWÓRCĄ !!!

Pozdrawiam Wszystkich z całego serca, mego małego.

W sobotę byłem w Częstochowie u Matki naszej Ukochanej, jaka Ona piękna Królowa naszego Polskiego Narodu.

Byłem także w Bazylice Matki Bożej Rodzin, w Leśniowie.
Tylko z jednego byłem smutny,- zachowania się ludzi podczas piękna Komunii Świętej.
Ludzie powinni zrozumieć, że podczas Komunii św. powinni klękać - przecież to STWORZYCIEL przychodzi do nich, a wszyscy stali i niestety posłuszni kapłanom, którzy nie są posłuszni Panu Bogu, bo stawiają się w miejsce Stwórcy ze swoimi zarządzeniami, które hańbią Pana Boga.
Mnie tak bardzo ugięły się kolana że wprost upadłem na nie.wielbiąc swego Pana.
To był moment że ludzie widzieli jak upadłem na kolanach, przed Bogiem którego zaprosiłem do serca i życia swego.

Słyszałem co robią z Krzyżem - zniewagi, deptania.

Adam Mickiewicz pisał :

"Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem".

* Nie ma innego mostu do Nieba jak Krzyż *

NIECH KAŻDY WEŹMIE SWÓJ KRZYŻ!

Jezus: Dlaczego mój synu, wielu chrześcijan, a nawet kapłanów, nie chce zgłębić, wierzyć i żyć tymi wzniosłymi rzeczywistościami Bożymi?
Ludzie są zbyt rozproszeni, zbyt zajęci swymi małymi, przejściowymi zajęciami codziennymi. Lecz gdyby się zastanowili, ileż światła spadłoby na ciemności otaczające dusze, rodziny, narody i na sam Kościół.

Jaki deszcz łask wytrysnąłby z Mego otwartego Serca! Wiele dusz uniknęłoby piekła i pocieszyło Moje Miłosierne Serce tak zasmucone!

Jeśli, tak zwani, dobrzy, nie mogą nic, albo prawie nic zrozumieć przyczyny swego stworzenia i odkupienia, jeśli nawet wielu z Moich kapłanów uważa za drobiazgi mało znaczące cuda Mojej Miłości, a tym samym są dalecy od życia nimi, choć są przecież rozdawcami owoców Mego Odkupienia. Jeśli dusze poświęcone Bogu, zakonnicy i zakonnice, dość często uwarunkowani materialistycznym pojęciem życia, żyją pobożnością powierzchowną i formalistyczną, to możesz sobie wyobrazić jaki jest stan życia duchowego w Moim Ciele Mistycznym.
-szukam-Przyszedłem ogień rozniecić na ziemi, gdyż musi się on palić w duszach. Tu nie może być alternatyw: dla wszystkich jest jedna droga, zwłaszcza dla dusz Bogu poświęconych.
Kto chce iść za Mną niech weźmie Krzyż swój i zaprze się siebie! Nikomu nie obiecywałem Nieba na ziemi. Trzeba przejąć się tym, że życie ziemskie jest doświadczeniem, a zniesie się je tylko wtedy, gdy się pójdzie za Mną. Synu, tego kto uparcie zamyka się przed Moją Miłości obudzi tylko surowość Bożej Sprawiedliwości.

"Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa

Chrystusa, przez którego świat mi jest ukrzyżowany, a ja światu" ( Gal 6,14 ).

Słowa św. Cyryla Jerozolimskiego: Nie wstydźmy się Ukrzyżowanego. Ufnie czyńmy znak krzyża palcami na czole i na wszystkim: na chlebie, który spożywamy, na kielichu, który pijemy, przy wejściu i przy wyjściu, przed snem, kładąc się na spoczynek, przy wstawaniu, chodzeniu i spoczynku! Jest on wielką obroną. Nie muszą za niego płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od Boga jest danym jako łaska. Krzyż jest znakiem wierzących, postrachem szatanów. W krzyżu odnosi triumf nad nimi wierny, jeśli się nim znaczy z ufnością. Na widok krzyża przypominają sobie Ukrzyżowanego. Lękają się tego, który smokowi starł głowę. Ceń tę pieczęć, a ponieważ jest darmo dana, czcij tym więcej Dobroczyńcę!

Przeczytajcie historię, zniszczenia Krzyża.

SPYCHACZEM USUNĄŁ KRZYŻ I OD SPYCHACZA ZGINĄŁ

Rzecz miała miejsce w województwie krakowskim. Kierownik robót drogowych zarządził poszerzenie szosy, a ponieważ przy szosie stał duży krzyż, polecił pracownikom go usunąć.

Wahali się z wykonaniem polecenia, ale znalazł się jeden odważny, który chciał przypodobać się kierownikowi i przekonany, że dokona wielkiego dzieła, gdy spychaczem krzyż usunie, przystąpił do dzieła. I dokonał tego dzieła zadowolony, że tak łatwo mu poszło.
Gdy jechał do kierownika z meldunkiem o usunięciu krzyża, niespodzianie popsuł się motor spychacza. W trakcie naprawiania silnika niespodziewanie zrywa się spojenie gąsienicowe, dźwig spada na niego i śmiertelnie miażdży "bohatera". Wszyscy świadkowie wydarzenia widzą w tym jawną karę Bożą.

Historia porzucenia Krzyży.

Wracam do tego zdarzenia, minął rok i w tym roku miesiąc temu, albo i mniej, w jeden zimowy poranek w styczniu, szłam na Mszę św. rano na godzinę 7:00 i w kruchcie Kościoła ktoś postawił ten oto Krzyż - Pasyjkę, tym razem wzięłam do domu, chociaż taki sam mam w komplecie z lichtarzykami, ale pomyślałam, jak zostawić? może komuś dam, gdzie będzie przyjęty z miłością i szacunkiem. (zrobiłam zdjęcie z telefonu komórkowego, i dlatego jakość nie najlepsza)

Dziś około godziny 14:00 wracałam z cmentarza i po drodze weszłam na modlitwę do Kościoła i.... od razu mój wzrok zatrzymał się na Krzyżu, który znów ktoś przyniósł do Kościoła i położył na ostatniej ławce, niedaleko wejścia/wyjścia. Podeszłam wzięłam w rękę, ucałowałam i... wzięłam ze sobą. Niesamowite! w tak krótkim czasie przyniosłam do domu drugi niechciany przez kogoś Krzyż. Ten jest do zawieszenia na ścianie, naprawdę PIĘKNY! Na dole za szybką czy jakimś przeźroczystym tworzywem znajduje się jakiś brązowy proszek, nie wiem co to jest, ziemia? jakieś relikwie? Z tyłu na Krzyżu jest napis Jerusalem.
O Piękności Niestworzona :

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=osW-J9m9SSc


Tomasz B.

PSALM 90

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
z pokolenia na pokolenie.
2 Zanim góry narodziły się w bólach,
nim ziemia i świat powstały,
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.

3 W proch każesz powracać śmiertelnym,
i mówisz: "Synowie ludzcy, wracajcie!"
4 Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,
niby straż nocna.
5 Porywasz ich: stają się jak sen poranny,
jak trawa, co rośnie:
6 rankiem kwitnie i jest zielona,
wieczorem więdnie i usycha.

7 Zaiste, Twój gniew nas niszczy,
trwoży nas Twe oburzenie.
8 Stawiasz przed sobą nasze winy,
nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza.
9 Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem;
kończymy nasze lata jak westchnienie.
10 Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;
a większość z nich to trud i marność:
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
11 Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu
i kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia?
12 Naucz nas liczyć dni nasze,
abyśmy osiągnęli mądrość serca.

13 Powróć, o Panie, dokądże jeszcze...?
I bądź litościwy dla sług Twoich!
14 Nasyć nas z rana swoją łaskawością,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
15 Daj radość według [miary] dni, w których nas przygniotłeś,
i lat, w których zaznaliśmy niedoli.
16 Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a chwała Twoja nad ich synami!
17 A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!
I wspieraj pracę rąk naszych,
wspieraj dzieło rąk naszych!

Pozdrawiam w Chrystusie Panu

(Ks.) ADAM-CZŁOWIEK.

****KLIKNIJ***
23 październik 2011r
-szukam-
ZACHĘCAMY DO DUCHOWEJ ŁĄCZNOŚCI W OFIAROWANIU MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI PONIŻSZEGO AKTU ZAWIERZENIA DZIEŁA INTRONIZACJI W GODZINIE APELU JASNOGÓRSKIEGO

Jasna Góra 2 październik 2011
Świętych Aniołów Stróżów
-szukam-

Maryjo, wielka przed Bogiem Orędowniczko, Królowo Polski i Matko nasza!
Zainspirowani słowami biskupów polskich, którzy w swoim Komunikacie z 26 sierpnia br. zwrócili uwagę na wspaniałe możliwości ofiarowania swojego życia, życia polskich rodzin oraz całej naszej Ojczyzny Chrystusowi, Królowi Wszechświata. (KEP 26.08.2011 nr 5), przychodzimy dzisiaj do stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, by odnowić i zawierzyć to ofiarowanie Tobie i Twojemu Matczynemu Sercu.

Powierzamy Tobie przyszłość naszej Ojczyzny, abyś wyprosiła u Twojego Syna wierność wobec wszystkich zobowiązań, jakie naród polski składał podczas Ślubów Jasnogórskich, a przede wszystkim wierność Krzyżowi, Świętej Ewangelii i Kościołowi w budowaniu i urzeczywistnianiu Królestwa Chrystusowego w naszej Ojczyźnie.

Całą naszą ufność pokładamy w Tobie, Królowo nasza, bo jesteśmy świadomi zagrożeń, ale także i naszych wad.

Twoim pragnieniem jest, aby wszystkie poszczególne dusze, ludy i narody zjednoczyły się i doznały przemiany w Chrystusie, ku chwale Jego królewskiego Majestatu. Ze skruszonym sercem wyznajemy przed Tobą, Maryjo, że znajdujemy się nie dość blisko Chrystusa, aby On mógł skutecznie na nas oddziaływać i przemieniać nas i naszą narodową mentalność. W świetle Twojej poznawczej reakcji na Słowo Boże i powziętej decyzji zupełnego posłuszeństwa Bogu, możemy doskonale poznać czego nam brakuje na drodze do Boga.
Świadomi Twojej obecności w naszym narodzie i Twojego Macierzyńskiego Królestwa pośród nas, stajemy w obliczu Krzyża Chrystusowego, na którym oddał Swoje Życia za nas KRÓL, słyszymy Jego Słowa wypowiedziane jakby do nas: ”Polsko, oto Matka Twoja”.
Polska, to historia tego ludu, historia pełna chwały i podziwu świata, historia łez i niedoli. Duchem ciała Ojczyzny, pobudzającym go do intensywnego życia to miłość do Ojczyzny oparta na prawdzie objawionej, na nauce Jezusa Chrystusa. Jeśli do tej pory nie straciliśmy wiary w przyszłość, zawdzięczamy to tylko Tobie, Maryjo, „co Jasnej bronisz Góry i w Ostrej świecisz Bramie”. Wyproś nam, aby wszyscy zrozumieli, że Chrystus prześladowany, ścigany, bluźniony, wyśmiewany przez szyderców, przetrwa zwycięsko, a my wraz z Nim pod Jego królewskim panowaniem!

„Bez wiary w Boga ani Rzeczypospolita się zespolić, ani zespolona ostać się nie może” !

To zawierzenie DZIEŁA INTRONIZACJI składamy Tobie Maryjo, jako WIERNE DZIECI KOŚCIOŁA u stóp Twojego Tronu na Jasnej Górze Zwycięstwa, poprzez wstawiennictwo wszystkich Polskich Świętych Patronów i Błogosławionych przed obliczem Świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski wraz z tymi, którzy łączą się z nami w modlitwie i w tej intencji, którą Tobie teraz powierzamy. Dołożymy wszelkich starań i troski, aby Twoje matczyne, królewskie panowanie w naszym narodzie stało się rzeczywistym Królestwem Twego Syna, aby na dostojnej Koronie Rzeczypospolitej stale widniało hasło: „Ojcze nasz… święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje”.Nie wiem dlaczego tak sie stało, ale sie stało, ze znalazłem stronę internetowa pod nazwa "Echo Pana Jezusa".

Przyznam że ciarki mi po plecach przeszły, z jednoczesnymi łzami radości, iż są w naszej ukochanej Ojczyźnie wierzący, którzy miłują nasza świętą wiarę i Kościół Pana Jezusa Chrystusa.

Pragnę napisać, iż całym sercem jestem z Wami, zgadzając sie jednoczenie z wieloma refleksjami na temat obecnej sytuacji i kondycji duchowej Owczarni Mistrza i Króla z Nazaretu.

Będę sie za Was modlił i pomimo ze mieszkam za granicami Polski, duchowo jestem złączony z moją i Wasza, naszą wspólną Ojczyzną.

Z serca Wam błogosławię

ks. Krystian


-szukam-


Ks. Eugeniusz Grzesik :

Pragniesz zamówić Mszę św. w intencji INTRONIZACJI JEZUSA NA KRÓLA POLSKI, a napotykasz na niechęć i upokorzenie Ciebie w tak ważnej sprawie napisz do mnie.

Email:
ks.egrzesik@wp.pl

Bardzo chętnie odprawia Msze Święte w intencji dokonania INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI, bo kościoły przeważnie takich intencji nie przyjmują albo zamówioną intencję przekręcają (poprawiają wbrew umowie).
Świątobliwy kapłan, czciciel Jezusa Chrystusa Króla w pełnych prawach kapłańskich rzymskokatolicki w Polsce.
CHWAŁA I CZEŚĆ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI.


***KLIKNIJ***
INTRONIZACJA Jezusa Chrystusa, cel i znaczenie - flv (Poczekaj aż filmik się załaduje-może trochę potrwać).


***KLIKNIJ***
POWRÓT DO ŻRÓDŁA - flv (Poczekaj aż filmik się załaduje-może trochę potrwać).


***KLIKNIJ***
EUCHARYSTIA - flv (Poczekaj aż filmik się załaduje-może trochę potrwać).
-szukam- NAUKA PANA JEZUSA oraz Jego Świętych Apostołów zachęca wszystkich wierzących, aby przed wszystkimi ważnymi wydarzeniami poświęcili szczególny czas na modlitwę. Jeśli to możliwe aby dołączyli do modlitwy również POST.

Wierzący z Polski, oraz wszyscy, którym na sercu i w umyśle spoczywa idea o przyszłe dobro Polski, w której wartości chrześcijańskie odgrywały ważną rolę w życiu społecznym, powinni zjednoczyć się na głębokiej i szczerej modlitwie do Boga.

Prośba - żeby nie chodzić smutnym lub zamyślonym obecnymi wydarzeniami - a raczej starać się wielbić Boga pieśniami. Dziękować Panu Bogu za Jego obecność, moc i Łaskę oraz odnowić osobisty :

AKT ODDANIA ŻYCIA CHRYSTUSOWI.


Połączcie się w grupy i oddajcie wasze serca modlitwie starając się nie myśleć o tym co będzie i jak będzie.

I oczekiwać z wiarą na spełnienie się obietnicy:

" Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im Mój Ojciec, który jest w Niebie. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w Imię Moje, tam jestem pośród nich"

( ew. św. Jana 18, 19-20).

Wielu polskich Kaplanów jest zatrwożonych i w sumieniu czasem skłóconych obecnością krzeseł pomiędzy ołtarzem a Tabernaculum. W takiej sytuacji znalazł się jeden z polskich kapłanów.

Błogosławieństwa Bożego !

RCSPLXIII


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

-szukam-Uprzejmie proszę o przesłanie zaproszenia na koncert, który z inicjatywy Jagi Wrońskiej został zorganizowany z myślą o naszym Opactwie, do możliwie dużej liczby osób. Zamieszczony w załączniku artykuł zostanie umieszczony w Dzienniku Polskim
prawdopodobnie w piątek.
Z serdeczną modlitwą
s. Stefania
KLIKNIJ
ZAPROSZENIE
KLIKNIJ
RATUJMY KLASZTOR SS. BENEDYKTYNEK W STANIĄTKACH

Szanowna siostro Mieczysławo,
-szukam-
Uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie następującego ogłoszenia:

Zaproszenie na Mszę Św. w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu dnia 30.10.2011
o godz. 8.00 w intencji rychłej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski, św. Józefa i Wszystkich Świętych.

Z pozdrowieniami Agnieszka

NOWENNA I MSZA DO BOGA OJCA
O DOKONANIE AKTU INTRONIZACYJNEGO JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI PRZEZ EPISKOPAT I RZĄD POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ. (IDENTYCZNY JAKI DOKONAŁA KATOLICKA LITWA Z BŁOGOSŁAWIEŃTWEM OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI I UCZESTNICTWEM PEŁNOMOCNIKA PAPIEŻA W DNIU 12 CZERWCA 2009 r).
-szukam-
RYCERZE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI ZAPRASZAJĄ KIELCZAN I GOŚCI DO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:


-szukam-10-19 PAŹDZIERNIK o godz.7.00 w dni powszechne i godz..8.00 w niedzielę.

SANKTUARIUM DRZEWA KRZYŻA SWIĘTEGO NA ŚWIĘTYM KRZYŻU.

22-30 PAŹDZIERNIK o godz.7.30 w dni powszechne i godz..15.00 w niedzielę.
KIELCE, par. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.11-19 LISTOPAD
KIELCE, par. NMP Królowej Polski /Kościół Garnizonowy/

11, 12, 15, 17, 18, 19 listopada - o godz.18.00
13 listopada - o godz.8.30
14 i 16 listopada - o godz.17.30-szukam-28 września publiczne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego na ulicach Kielc o godz.15.00. Planuje się jak w ubiegłym roku zbiórkę chętnych w kilkunastu punktach miasta Kielc. Bliższe informacje u Rycerza Chrystusa Króla Władysława Rutkiewicza. Telefon znany organizatorom i uczestnikom.PROSIMY O ŁĄCZNOŚĆ DUCHOWĄ

Motto Rycerzy Chrystusa Króla:

„ŻYJEMY PO TO ABY UMRZEĆ DLA JEZUSA!”O godnym przyjmowaniu Komunii Świętej i liturgii Mszy Świętej

-szukam-
***KLIKNIJ***
Kompendium wiedzy


***KLIKNIJ***
Stygmatyczka Katarzyna Szymon o Komunii.                                                                                                             

BISKUPI POLSCY DOKONAJĄ POWAŻNEJ ANALIZY RUCHU INTRONIZACYJNEGO.

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x47099/biskupi-polscy-dokonaja-powaznej-analizy-ruchu-intronizacyjnego/


Komisja Nauki Wiary Episkopatu przyjrzy się głębiej ruchom intronizacyjnym Chrystusa Króla. Podczas 356 zebrania plenarnego w Przemyślu biskupi podjęli refleksję na ten temat.

Poinformował o tym KAI stojący na jej czele bp Andrzej Czaja.

Bp Czaja zaznaczył, że biskupi są na etapie zgłębiania treści przekazywanych przez ruchy intronizacyjne. Dodał, że nie mogą w tej sprawie bazować jedynie na informacjach przekazywanych przez media. „Chcemy podjąć dialog z przedstawicielami tego ruchu” - podkreślił biskup opolski.

********


-szukam-

Encyklika Ojca Świętego Piusa XI
o ustanowieniu Święta Jezusa Chrystusa Króla
Quas primas z 11 grudnia w roku świętym 1925 mimo, ze wieczyście ważna jest ignorowana, lekceważona i pomijana milczeniem przez Episkopat Polski.

Jest coś tragicznego w zaślepieniu i zatwardziałości świata i licznego duchowieństwa , a nade wszystko w episkopacie z nazwy polskiego, który odmawia intronizacji i posłuszeństwa królewskiej władzy Jezusa Chrystusa Króla królów.. Straszny to grzech przeciw Duchowi Świętemu! Jedyny grzech nie odpuszczony nigdy i nigdzie.

Lecz ty ukochany narodzie Polski przez Maryję Królową i jej syna Jezusa Chrysusa śpiewaj pieśń hołdu Panu JEZUSOWI:


Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!


Episkopat Polski powinien podjąć dialog ale z nuncjuszem apostolskim na temat terminu dokonania intronizacji JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI wzorem Episkopatu na Litwie.

Jest to nadal bunt episkopatu przeciwko papieżowi Benedyktynowi XVI, który całym sercem pragnie i czeka na dokonanie tego aktu a zwłaszcza czeka z nieskończoną cierpliwością JEZUS CHRYSTUS NIEKORONOWANY KRÓL POLSKI ZE SWOJĄ MATEŃKĄ KRÓLOWĄ POLSKI NA JASNEJ GÓRZE. Argumentacja episkopatu na 356 zebraniu jest karygodna bo udaje zachowanie dziecka z przedszkola, które nie słyszało nic o Jezusie Królu z premedytacją ogłupiając masy niezorientowanych czytelników. To episkopat "polski" z racji piastowanego urzedu apostoskiego powinien przewodniczyć w dziele intronizacji Jezusa na Króla i Boga. Ale widać to wyraźnie, że zamienił sobie Boga jak w polskim przysłowiu: "zamienił stryjek siekierkę na kijek".

-szukam-
Mało tego drżący ze strachu paulini z Jasnej Góry jak król Herod ukryli wizerunek Chrystusa Króla Polski hańbiąc Króla i Boga i zawłaszczając jego królestwem.

Akt intronizacyjny mógłby uczynić sam naród Polski nie oglądając się na episkopat z nazwy polski, lecz najświętszą wolą Jezusa Chrystusa przekazaną słudze bożej Rozalii Celakównej jest dokonanie tego aktu zarówno przez episkopat i rząd polski reprezentujący naród polski.

Kiedy w 1655 roku w granice Polski wdarli się Szwedzi, a opuszczony król musiał uciekać poza granice kraju zrozpaczeni biskupi pisali do papieża: „Zginęliśmy, jeśli Bóg nie zlituje się nad nami". Wtedy Ojciec Święty Aleksander VII, powołując się na objawienie o. Juliusza Mancinelli odpowiedział:

„Nie, Maryja was uratuje, to Polski Pani. Jej się poświęćcie. Jej oficjalnie ofiarujcie. Ją Królową ogłoście, przecież sama tego chciała".


Król Jan Kazimierz, stosując się do rady papieża, 1 kwietnia 1656 r. złożył uroczysty ślub, ogłaszając Maryję Królową Polski.
Sami doskonale widzimy, że to nie z inicjatywy episkopatu polskiego dokonano intronizacji NMP na Królową Polski!. To NMP sama poprosiła naród Polski o ukoronowanie jej na Królową Polski.


To nie episkopat polski dokonał intronizacji ale osobiście przywódca narodu polskiego Król Jan II Kazimierz dokonał koronacji czyli intronizacji:

MATKI BOŻEJ NA KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ I SAM WŁASNORĘCZNIE NAŁOŻYŁ KORONĘ KRÓLEWSKĄ NA GŁOWĘ MARYJI.
Zaraz po tym akcie i ślubowaniu króla, śluby pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Trzebickiego w imieniu całego narodu powtórzyli senatorowie i wyżsi urzędnicy państwowi wraz z biskupami.


Czyli uroczystej intronizacji NMP na Królową Polski dokonał naród polski którym prawnym reprezentantem był Król Jan II Kazimierz.


Ojciec Święty Aleksander VII, powołując się na objawienie o. Juliusza Mancinelli odpowiedział: „Nie, Maryja was uratuje, to Polski Pani. Jej się poświęćcie.

Czy prawo kanoniczne było w tedy inne? Czy prawo kanoniczne się zmieniło? Czy przykazania się zmieniły? Nie!- One tak jak przykazania i prawa boskie obowiązują niezmiennie do końca świata.

Czy się to episkopatowi żydowskiemu a z nazwy polskiemu podoba, czy tez nie.

O co tak naprawdę chodzi w tym diabolicznym uporze Episkopatu przeciwko intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski?

Przecież jeżeli nie było i nie ma żadnych przeszkód ogłoszenia NMP -Królowej NIEBA i ZIEMI na Królową Polski to jakie mogą być przeszkody prawne dla ogłoszenia jej syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski zgodnie z jego najświętszą wolą!.
Przecież samo przez się z prawa naturalnego wynika, że Jezus Chrystus tym samym został ogłoszony przez Króla Jana II Kazimierza Królewiczem Polskim i czeka na uroczystą intronizację i nałożenie przez NARÓD POLSKI (episkopat to część rządu polskiego) KORONY KRÓLEWSKIEJ.
Episkopat z nazwy Polski a narodowości żydowskiej jest zobowiązany respektować obowiązujące prawo polskie obowiązujące każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
ŻADNE ustanowione prawo polskie nie dało prawa stanowienia o suwerenności i samostanowieniu narodu polskiego Episkopatowi żydowskiemu.
Judaiści w episkopacie publicznie głoszą, że mają prawo do decydowania poza narodem polskim o samostanowieniu narodu polskiego- swoimi „przepisikami”.

Bez żadnego umocowania prawnego perfidnie kłamią i są przeciwko narodowi polskiemu. Ojciec Święty Benedykt XVI nie tylko nie zabrania ale namawia Episkopat Polski do włączenia się w dzieło intronizacyjne Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Zgodnie z prawem polskim intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski może dokonać sam prezydent Rzeczypospolitej Polski tak jak dokonał tego przywódca NARODU Król Jan II Kazimierz a odnowił w 2006 r. PREZYDENT POLSKI LECH KACZYŃSKI bez aprobaty episkopatu. (nie jest prawem wymagana zgoda episkopatu żydowskiego).
I zgodnie z prawem polskim oraz kanonicznym taka intronizacja będzie ważna i prawomocna.
Dlaczego więc tyle włożono wysiłku ze strony ludzi dla którego Polska znaczy Świętość aby w to dzieło intronizacyjne włączył się aktywnie Episkopat Polski. Ano dlatego, że Polska to w przeważającej mierze jest katolicką i dotychczas wydawała przywódców w sutannach i habitach, którzy byli prawdziwymi Polakami. Ale to się radykalnie zmieniło po odejściu błogosłwionego JPII do Ojca Niebieskiego.

BO TEŻ EPISKOPAT JEST SŁUGĄ JEZUSA CHRYSTUSA A SŁUGA POWINIEN WYKONYWAĆ POLECENIA I ŻYCZENIA SWOJEGO PANA, KRÓLA I BOGA.
Dzisiaj episkopat żydowski odwrócił się od katolicyzmu i swojego Pana Jezusa Chrystusa uczynił swoim sługą oraz na siłę wprowadza do Kościoła Polskiego judaizm.

Judaizm to wiara w jednoosobowego Boga nie uznającego
SYNA BOŻEGO JEZUSA CHRYSTUSA ZA BOGA!; oraz nie uznającego DUCHA ŚWIĘTEGO ZA BOGA!.
Dla mniej zorientowanych wyjaśniam:
Myślicie, że Polacy sami w swoim geniuszu wpadli na pomysł, żeby obwołać JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI?
No to się mylicie!.
To sam JEZUS CHRYSTUS osobiście poprosił, żeby DOKONAĆ UROCZYSTEJ INTRONIZACJI JEGO NA KRÓLA NARODU POLSKIEGO.
Pan Jezus słowami sługi bożej Rozalii Celakównej przemówił :

"Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa jako Króla w całym tego słowa znaczeniu, poprzez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale wraz z całym rządem na czele."
"Moje dziecko, za grzechy i zbrodnie popełnione przez grzechy, Pan Bóg ześle straszliwą karę. Ostoją się tylko te Państwa, w których Chrystus będzie królował"
"Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację we wszystkich Państwach i Narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które Państwa i Narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie Jezusowej miłości, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy więcej nie powstaną! Zapamiętaj to sobie, zginą i już nigdy więcej nie powstaną! Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona!"


Orędzia i życzenia Pana Jezusa zostały uwiarygodnione w procesie beatyfikacyjnym sługi bożej Rozalii Celakównej jako prawdziwe i nie podlegające wątpliwościom oraz zgodne z nauką Kościoła i prawem kanonicznym i przesłane do Kongregacji Watykańskiej.
Za prawdomówność i z godność z nauką Kościoła Świętego poświadczył kardynał Stanisław Dziwisz oraz uczestnicy przewodu diecezjalnego m. innymi z podpisem ks. prof. Piotra Natanka (który przez to stał się niewygodnym świadkiem bo nie zdołano zamknąć mu ust i dlatego jest prześladowany za autentyczną wiarę katolicką).
Nigdzie na całym świecie nie ma tylu Żydów w episkopacie, co w Polsce.
Jak to jest możliwe, że reprezentują oni naród polski prawie w całości w Episkopacie Polskim? I to na 400 tysięcy duchownych? Czy to nie jest dyskryminacja duchownych polskich? Kto tak naprawdę decyduje o wyborze na biskupów i kardynałów? Na pewno nie my- Polacy!!!
Otóż intronizacja jest aktem dobrowolnym i polegającym na uznaniu Jezusa swoim zwierzchnikiem, Królem i Bogiem. Jest to osobisty wybór każdego wolnego człowieka świeckiego czy duchownego i nikt takiego wyboru nie może nikomu narzucić czy zabronić jak również dobrowolnym wyborem przez całe narody katolickie.
Jest to akt wiary, miłości i zawierzenia Bogu lub buntem przeciwko temuż Bogu. Za wyborami wszakże idą potem konsekwencje życia lub śmierci.
Na całym świecie biskupi zrzeszeni w KATOLICKIM STOWARZYSZENIU PAPIEŻA LEONA XIII pod patronatem ojca świętego Benedykta XVI kultywują kult Jezusa Chrystusa Króla ustanowionego encykliką:

Encyklika Ojca Świętego Piusa XI
o ustanowieniu Święta Jezusa Chrystusa Króla
Quas primas z 11 grudnia w roku świętym 1925.

Dzisiaj cały świat katolicki z biskupami na całym świecie zrzeszony w KATOLICKIM STOWARZYSZENIU PAPIEŻA LEONA XIII pod patronatem ojca świętego Benedykta XVI dążą do dokonania intronizacji poczynając od rodzin a skończywszy na całych narodach.

Jest to zgodne z całą rozciągłością z wiarą i prawem kościelnym.

To judaiści zrzeszeni w episkopacie polskim odmawiają intronizacji i posłuszeństwa królewskiej władzy Jezusa Chrystusa Króla królów.. Straszny to grzech przeciw Duchowi Świętemu! Doskonale wiedzą co mówią i robią.

Boją się panicznie o swoje posady bo zawłaszczyli królestwem Jezusa Chrystusa , którego nie chcą JEZUSOWI zwrócić.Ich fotele biskupie ustawione są naprzeciw tabernakulum a siedząc na nich wypinają tylną cześć ciała Jezusowi lub fotele biskupie ustawione są w miejscu tabernakulum,które usunięto gdzieś na boki z przed oczu aby nie powodowały wyrzutów sumienia.Sami już ogłosili się bożkami tego swiata i sieją zgorszenie udając świętych.Wszyscy już chyba spostrzegli i z niepokojem patrzą na pomstę z nieba.

Ale też nieskończona cierpliwość na taki stan rzeczy wyczerpuje się też u BOGA OJCA. I czym bunt i konfrontacja przeciwko Bogu się skończy doskonale wiemy.

Mógłby gdyby mógł o tym zaświadczyć śp. Biskup Józef Życiński który zawierzył swojej głupocie i swojej manii mędrca. Jak się to dla niego skończyło to wiemy z objawień Jezusowych. Sam wybrał sobie bożka Lucyfera i poszedł tam, gdzie chciał zgodnie ze swoją wolą.(gdzie króluje wieczna rozpacz, płacz, zgrzytanie zębów bez żadnej nadziei i żadnego ratnku)
-szukam--szukam-Od najdawniejszych czasów intronizowano (czyli koronowano i obwoływano)Jezusa Chrystusa Królem. Wystarczy zobaczyć obrazy koronowane przez papieży i biskupów.
Dzisiaj nastąpiło zjawisko niespotykane i niezrozumiałe bo biskupi powinni z piastowanego urzędu dokonywać intronizacji i wykazywać inicjatywę intronizacji a nie być przeciwni Bogu i papieżowi.
I trudno takie stanowisko zrozumieć, bo tacy biskupi nie powinni nigdy piastować godności biskupiej. Bo służą nie takiemu Bogu, któremu ślubowali wierność.

CHWAŁA I CZEŚĆ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI POLSKI!!!


***KLIKNIJ***
INTRONIZACJA Jezusa Chrystusa, cel i znaczenie - flv - (Poczekaj aż filmik się załaduje-może trochę potrwać).
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PAPIEŻA LEONA XIII.Przełożonym Generalnym Stowarzyszenia jest J.E. Ks. Bp. David Bell RCSPLXIII skupiającym całą armię najwybitniejszych biskupów międzynarodowych m. innymi rycerzy Jezusa Chrystusa Króla. Stowarzyszenie dąży do dokonania intronizacji Jezusa Chrystusa Króla we wszystkich narodach na świecie! Kult Jezusa Chrystusa Króla wywodzi się z objawienia w Piśmie Świętym. Objawienia, króre przekazane zostały słudze bożej Rozalii Celakównej są dla wielu biskupów nieznane lu mało znane. Mamy już wystarczający dowód, że kult Jezusa Chrystusa Króla jest szerzony na tzw. "zgniłym zachodzie" i nie jest to wymysł nacjonalistów polskich jak chce nam wmówić episkopat "polski" ani nie ma w tym żadnej polityki jak wmawiał nam zmarły metropolita lubelski, ziejący wprost nienawiścią zoologiczną wobec Jezusa Chrystusa Króla.


Teofil.


Marcel de la Bigne de Villeneuve

SZATAN W STRUKTURACH ŚWIATA

Informacja od Wydawcy dotycząca Imprimatur:

Kongregacja Wiary z 7 marca 1975 roku pod tytułem „Dekret o Nadzorze Pasterzy Kościoła nad Drukiem", imprimatur nie dotyczy innych książek, jak tylko Pisma Świętego, Ksiąg Liturgicznych i słowników nauki o wierze.

Powróćmy teraz do naszej książki. Otóż Autor przedstawia w niej i rozwija pięć głównych tez. Oto one:


1.Szatan, istota duchowa, przeciwnik Boga, uosobione Zło, „władca tego świata", „kłamca i zabójca od początku", jak go nazwał Chrystus istnieje rzeczywiście wraz z niezliczonym mnóstwem demonów, zwanych potocznie diabłami lub złymi duchami. Słowo „Szatan" jest używane w trojakim znaczeniu: jest imieniem zastępczym Lucyfera, lecz może też oznaczać któregokolwiek z demonów, może też być nazwą. zbiorczą. całego świata istot i mocy piekielnych. W tym dziele autor używa tego wyrazu wymiennie we wszystkich tych znaczeniach, najczęściej w odniesieniu do władcy mocy piekielnych", tj. do Lucyfera.. Otóż jest istotą. wysoce inteligentną, potężną, o ogromnych możliwościach działania. Główną. jego pasją, odkąd zbuntował się przeciw Bogu i stał się Szatanem, jest nienawiść ku Bogu i walka z Nim. Nie jest jednak równym Bogu, jak to sobie roił, lecz upadłym i nieszczęśliwym stworzeniem i, wbrew swej woli, musi ostatecznie podlegać wszechwładzy swego Stwórcy.


2.Szatan z nienawiści do Boga nienawidzi również ludzi. Nigdy nie jest, nie bywa, nie może być przyjacielem człowieka, zawsze jest atakującym i niebezpiecznym wrogiem, wrogiem także swoich sług i czcicieli. Jego jedynym zamiarem i celem jest przebiegłe podejście, uwiedzenie do nieposłuszeństwa Bogu, zdeprawowanie człowieka, i to do tego stopnia, by go na zawsze od Boga oderwać i spowodować jego wieczne potępienie. Dla osiągnięcia tego celu ima się wszelkich sposobów, a zna ich nieskończenie
wiele. Nie ma też miejsca na ziemi, ani człowieka, do którego nie miałby dostępu. Dzięki swej inteligencji i perfidii, dzięki możliwości bezpośredniego wpływania na psychikę człowieka, grania na jego słabościach i namiętnościach, a w pewnych wypadkach nawet zawładnięcia jego ciałem i jego osobowością, dzięki również możliwości wpływania na bieg wydarzeń, jest on dla każdego człowieka i dla całej ludzkości wrogiem potężnym i najniebezpieczniejszym.


3. Szatan doskonale wie, jak dalece formacja duchowa człowieka i kierunek jego życia zależy od środowiska, w którym się rodzi, wychowuje, dojrzewa i wybiera sobie drogę życia. Toteż od zawsze dążył do usadowienia się w wyższych warstwach społeczeństw, szczególnie w ośrodkach władzy. Ta pozycja ułatwiała mu bowiem (i wciąż ułatwia) skuteczniejszy wpływ na poglądy, postawy i postępowanie ludzi w pożądanym dla niego kierunku.
Przez długie tysiąclecia jego władza nad ludźmi, nad światem była niemal pełna. Był prawdziwie ,,władcą tego świata" niezagrożonym przez nikogo. Na całej bowiem ziemi nigdzie nie znano jedynego, prawdziwego Boga i nie oddawano należnej Mu czci i nie wzywano Jego pomocy przeciw duchowym mocom Zła.
Wreszcie, w wybranym momencie dziejowym, nastąpiła osobista interwencja Boga, Boga Stwórcy i Pana wszechświata, Boga trzykroć świętego, Boga Prawdy i Miłości. Rozpoczęła się (z Abrahamem) era Objawienia Bożego. Tego objawienia prawdy o Bogu i o przeznaczeniu człowieka dopełnił sam Bóg, Bóg Człowiek, Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, by pokonać Szatana i odzyskać ludzkość dla Boga. Zanim stąd odszedł po dokonaniu swojej zbawczej misji, dowiódł, jak bardzo Bóg nas ceni, miłuje i pragnie naszego szczęścia i naszego zbawienia. Oto przeciwko władztwu Szatana powołał do istnienia swoje, Boże Królestwo na ziemi, Królestwo prawdy, miłości, łaski i miłosierdzia, swój Kościół, jeden jedyny Kościół, w którym miał Sam pozostać, by przezeń dalej prowadzić swoje zbawcze działanie.
Ponieważ wciąż od osobistej, indywidualnej decyzji zależy, czy człowiek przyjmie Boski dar zbawienia, Szatan, jakkolwiek pokonany przez Chrystusa, nie zaniechał bynajmniej zaciekłej walki z Bogiem o dusze ludzkie i o zapanowanie nad światem.
Wręcz przeciwnie, całą swą wściekłość, nienawiść i potęgę działania skierował teraz przeciw Kościołowi Chrystusa. To Szatan wszczynał krwawe prześladowania, to on wzbudzał herezje i schizmy w Kościele, to on wytężał wszystkie siły, by deprawować i pozyskiwać dla swoich celów słabsze jednostki spośród kadr Kościoła; to również on tworzył i podtrzymywał własny Antykościół a wszystko to od samego początku i aż po dziś dzień.
Pod jego też niewątpliwie natchnieniem doszło do zjednoczenia się w jednym zwartym „zakonie" wszystkich tajnych sił Antykościoła. Mowa tu oczywiście o nowożytnej masonerii, która z miejsca podjęła nienawistną, szeroko zaprogramowaną, otwartą walkę z Kościołem katolickim, tym autentycznym Królestwem Bożym wśród świata, z samym wreszcie Bogiem i Jego samoobjawieniem w Jezusie Chrystusie.


4. Będąc istotą superinteligentną Szatan dobrze wie, że dla opanowania świata, by zniszczyć w nim Królestwo Boże, nie wystarczy mieć po swej stronie tzw. warstwy oświecone i centra władzy politycznej, lecz trzeba pozyskać, poderwać i rzucić przeciw Kościołowi podstawowe masy ludowe, uwiedzione hasłami wolności i awansu społecznego; wylansować, w razie potrzeby narzucić, takie idee i takie struktury społeczno-polityczne, które, gdy się utrwalą, niemal samoczynnie będą deprawować i dechrystianizować ludzkie umysły, sumienia i obyczaje, szybko doprowadzą do wygaśnięcia wiary i masowej, nieodwracalnej apostazji całych narodów dotychczas katolickich, także tych ułomnie chrześcijańskich.
Ponieważ Kościół ciągle trwał jak skała, a stosowane dotąd metody diabelskie nie sprawdzały się, okazywały się wciąż mało skuteczne, postawiono zatem na nagłe, miażdżące uderzenie, na radykalny przewrót, na Rewolucję, która miała zmieść stary, chrześcijański porządek rzeczy i na jego gruzach zbudować nowy, całkiem inny świat, w którym chrześcijaństwo, najpierw to autentyczne i prawowierne, a z nim obecność Boga w świecie, miały zaginąć bez śladu.
I oto wyznaczona data graniczna między dawną. i nową. epoką: rok 1789, wulkaniczny wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, starannie przygotowanej, przeprowadzonej z iście diabelską furią. Była to rewolucja antyfeudalna, antymonarchiczna, lecz w swym najgłębszym zamierzeniu głównie antychrześcijańska i antyteistyczna. Podjęto próbę, pierwszą w dziejach świata, zamachu iście szatańskiego: w miejsce Praw Boga Dekalogu, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, w miejsce Boga ubóstwiony Człowiek, zbiorowość Lud o boskich atrybutach, w pełni suwerenny, sprawiedliwy i nieomylny, pan własnych losów, jedyne źródło wszelkiego prawa i wszelkiej władzy publicznej.
Tak oto powstała współczesna Demokracja, poczęta niewątpliwie z podszeptu i dla chwaly Wielkiego Buntownika i z obłędnej pychy jego adherentów, Demokracja zrodzona z buntu przeciw Bogu w imię nieograniczonej wolności człowieka, a w istocie będąca narzędziem w rękach Wielkich Wtajemniczonych do wykonania Wielkiego Planu uknutego w lożach: powołania w przyszłości masońskiego Rządu Światowego i doprowadzenia Rewolucji aż do końca, do poddania całej ludzkości fałszywemu bogu, Lucyferowi.
Masoneria bowiem, która jest duszą kośćcem i głównym promotorem demokracji, nie jest bynajmniej bezreligijna, ma ona swoją religię, a jest nią Gnoza, równoznaczna z okultyzmem, która na swych wyższych (czy też głębszych) piętrach wtajemniczenia już nie ubóstwia człowieka, lecz czci jako swego Boga i kultem liturgicznym otacza Lucyfera. I to jest ten cel ostateczny diabolicznych sił i działań, permanentnej, pełzającej Rewolucji: powszechne zapanowanie Antykościoła i uznanie boskości Lucyfera, właściwego i największego -jak się zapewnia - Przyjaciela i Dobroczyńcy ludzkości. Do tego też celu zmierza sterowany bieg wielkiej polityki światowej, bieg wydarzeń i przemian dokonujących się (raczej dokonywanych) w świecie współczesnym.
Nic więc dziwnego, że Autor, przekonany katolik, tak surowo ocenia i genezę, i samą istotę nowożytnej demokracji, która nie czuje się niczym związana z wartościami wiary i moralności, jest natomiast narzędziem wciąż postępującej naprzód antychrzescijańskiej, lucyferiańskiej, wrogiej człowiekowi i Bogu Rewolucji.


5. Sytuację Kościoła w świecie współczesnym i jego stosunek do aktualnych problemów świata, Autor ocenia krytycznie, wręcz pesymistycznie. Stwierdza, że Kościół jest w defensywie, że traci zrozumienie i poparcie u znacznej części swoich wiernych, rzekomo wiernych, którzy przechodzą na pozycje liberalne, idą, ławą na kompromisy z wrogimi Kościołowi prądami umysłowymi i partiami, masowo oddalają się od Kościoła, niestety wraz z pewną częścią Hierarchii, ospałą, tchórzliwą. i oportunistyczną, która przyjęła podobną linię postępowania.
Na szczęście Rzym, (książka była pisana za pontyfikatu Piusa XII), Stolica Apostolska, wierna Objawieniu Bożemu i wielkiej tradycji Kościoła jest nieugięta w obronie wiary i wartości chrześcijańskich. Bolesne to, lecz w wielu istotnych sprawach nie znajduje już ona posłuchu, jej zarządzenia nie są wykonywane, a ostrzeżenia napotykają na bierny opór.
W takich realiach, w niszczących moralność atakach z zewnątrz i apatii, albo nawet dywersji wewnątrz, przyszłość Kościoła, zdaniem Autora, rysuje się w ciemnych barwach. Szeregi Antykościoła są coraz liczniejsze, ich napór wzrasta, szeregi natomiast wiernych i obrońców Kościoła, zaniedbywane przez samych pasterzy, źle dowodzone, zdezorientowane, pozostawiane samym sobie, tracą. wiarę w możliwość skutecznej obrony, rozpadają się lub przechodzą na stronę wroga. W tak ekstremalnie groźnym położeniu Kościoła, w postępującej masowej apostazji, Autor widzi zapowiedź bliskiej Apokalipsy i przewiduje wielką. Karę Bożą, wielką katastrofę, która ukróci moce diabelskie, przywoła świat do
porządku i która powinna przynieść Kościołowi ocalenie i szanse odrodzenia ku chwale Boga i dla zbawienia niezliczonej masy ludzi.Kościół, a mówili o tym kilkakrotnie sami Papieże, znalazł się w głębokim kryzysie.
-szukam-

Nie stoimy też wobec widma grożącej masowej apostazji, jesteśmy już jej świadkami!!!.

Wymagałoby jednak osobnej, pokaźnej księgi opisanie ujemnych, nieraz porażających zjawisk, wydarzeń, wypowiedzi, świadczących o dzisiejszym katastrofalnym stanie rzeczy. Zapewne Autor takich zmian, do jakich doprowadzili „wierzący inaczej", tzw. otwarci katolicy, nie przeczułby w najgorszym śnie.
Być chrześcijaninem nie jest łatwo. Oznacza to pójście na całość, wspinanie się po ścieżce wąskiej, trudnej i zawsze pod górę. Żeby wytrwać, trzeba oparcia w Bogu i Jego przykazaniach, trzeba częstego przebywania z Nim, trzeba modlitwy; prawdziwa modlitwa wymaga określonego czasu. A życie, dzisiejsze jest tak pośpieszne, zagonione, przeładowane, że w końcu nie ma czasu ,,na nie", więc nie ma go i na spokojne, osobiste spotkanie z Bogiem i błagalne upadnięcie Mu do stóp z prośbą o ratunek, o ocalenie.

Czy nam, zwykłym katolikom, oprócz oczekiwania na gniewną. interwencję Boga, pozostają jeszcze jakieś możliwości (realne i adekwatne) uratowania i odrodzenia Kościoła? Oto jest pytanie, na które musimy i my odpowiedzieć, i nasi Pasterze.
Ks. Henryk Czepułkowski

***KLIKNIJ***
SZATAN W STRUKTURACH ŚWIATA.


“NOWY KOŚCIÓŁ” ŚW. O. PIO W SAN GIOVANNI ROTONDO NIE JEST KOŚCIOŁEM KATOLICKIM”?.
-szukam-
Jest “świątynią satanistyczną”, która gloryfikuje masonerię i jej boga, Lucyfera!
I gdzie masońska symbologia wysławia:
- ekumenizm masoński jako śmiertelną broń w niszczeniu Kościoła
Katolickiego!
- Lucyfera, który zastępuje Chrystusa jako „Odkupiciela człowieka”!
- Lucyfera, który zastępuje Chrystusa jako „króla wszechświata”!
- zastąpienie Trójcy Najświętszej bluźnierczą, szatańską i masońską
„potrójną trójcą”!- „kult Lucyfera”, który zastępuje „Kult Boży”!

A jednak, w tej „szatańskiej świątyni” ciągle sprawuje się
Mszę św.!
… i to nie jest wyzwaniem rzuconym Bogu!

„Koncelebracja świętokradzka w “masońskiej świątyni” - w San Giovanni Rotondo poświęcona św. Ojcu Pio.
Ta uroczysta koncelebracja, burząca katolicką wiarę eucharystyczną, była powodem donośnego krzyku bólu i sprzeciwu w naszych duszach, zdezorientowanych wskutek udziału kilku hierarchów katolickich - kardynała Tarcisio Bertone, sekretarza stanu - wszystkich celebransów w tej „masońskiej świątyni”. „Żywy kościół” z tego względu prosi o zakazanie używania w celach religijnych tej „szatańskiej świątyni” , która rozprzestrzenia wszędzie „dym szatana” przeciwko naszemu świadczeniu o wiecznej wierze katolickiej!


http://www.chiesaviva.com/satanictemple%20padrepio.pdf

http://www.chiesaviva.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=64

-szukam-Ojciec Pio nie miał nic wspólnego z „posoborowym” duchem „odnowy” w Kościele. Do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsoborową”), o co prosił władze Kościelne. Ostro krytykował dostosowywanie życia zakonnego do tak zwanych wymogów współczesnego świata (aggiornamento). Wymagał surowej obyczajowości. W głębokiej duchowości świętego Ojca Pio (1887-1968) nie było krzty popularnego dzisiaj charyzmatyzmu na modłę Odnowy w Duchu Świętym, Taize czy też innych wspólnot zapożyczonych z protestantyzmu lub judaizmu.

Niektórzy mówią, że osoba padre Pio zamyka, aż do dzisiejszego dnia, czas wielkich świętych Kościoła katolickiego. Warto przypomnieć jego życie i miłość do Mszy świętej, którą uwolnił na nowo Benedykt XVI w Mottu Proprio "Summorum Pontificum", które z kolei weszło w życie 14 września 2007 roku.
Skromny kapucyński zakonnik przeszedł do historii głównie dzięki nadprzyrodzonym znakom i cudom, które towarzyszyły jego życiu. Nic w tym dziwnego. Jednak nie każdy jest chętny lub gotowy, aby odkrywać u o. Pio istotę jego życia, którą było zupełne duchowe zjednoczenie z ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem oraz głęboka świadomość małości człowieka i wielkości Stwórcy. „Bóg zerwał zasłonę (…) widzę siebie tak oszpeconego, że nawet moje odzienie odczuwa odrazę z powodu mego brudu” - pisał zakonnik. Lektura czterech tomów jego dzienników duchowych, dostarcza nam obraz świata wewnętrznego, który pełen był walki, wysiłków wiary, czarnych nocy ducha, dylematów… pisze to stygmatyk, wizjoner, człowiek, który miał dar bilokacji, a nawet wskrzeszania zmarłych!


-szukam-
Szczególnym szacunkiem i czcią jaka należy się świętym darzę tego zakonnika, często myślami wracam do Wadowic do Bazyliki gdzie dane mi było być, ucałować Jego relikwie, posiedzieć w tej pierwszej ławce, popatrzeć na Jego tam portret i ... również podziękować i jednocześnie powierzyć wiele spraw. Z bólem serca wówczas wychodziłam stamtąd, bo akurat zaczynała się przy tym Ołtarzu św. o. Pio Msza św. przodem do Boga, do Tabernakulum, a czas gonił i nie mogłam zostać.
Zwracajmy sie do tego świętego jak najczęściej, a zwłaszcza powierzając mu Jego Braci w kapłaństwie - Kapłanów.

Teresa

***KLIKNIJ***

Czy „Nowy Kościół” pod wezwaniem św. OJCA PIO jest świątynią masońską.

"A PAN BĘDZIE KRÓLEM NAD CAŁĄ ZIEMIĄ” (ZA 14,9).

-szukam--szukam-

W roku 1939 wielki papież Pius XII w encyklice Summi pontyficatus ostrzegał:
”Głównym złem, z powodu, którego świat popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy, a także nie przyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa prawdy”

Dziś żyjemy w czasach wielkiego odstępstwa - podeptania Bożej władzy, praw i przykazań. Dzieje się to na wszystkich szczeblach państwowej władzy jak i całego społeczeństwa polskiego. Wiemy, że prominenci Unii Europejskiej w zamierzonej Konstytucji nie zgodzili się nawet wspomnieć o Bogu, nie mówiąc już o uznaniu Jego władzy nad Europą.
Dlatego na ziemię nadciąga nieunikniona i straszliwa w skutkach kara.

Poprzez Sługę Bożą Rozalię Celakównę Pan Bóg ponownie wzywa wiarołomny świat do opamiętania się, do powrotu pod berło władzy Jezusa Króla.
„Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym powrotem do Boga” Słowa Pana Jezusa do S.B. Rozalii Celakówny.

Jezus wybrał Polskę, aby jako pierwsza spośród narodów zwiedzionych przez masonerię i spętanych ideologiami Mu przeciwnymi (socjalizm, liberalizm, globalizm) wróciła pod berło Jego Panowania, uznając Go swym Królem. Została nam dana szansa, by uratować siebie i inne narody świata.

Dlatego APELUJĘ do WSZYSTKICH POLAKÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ , DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI, DO WSZYSTKICH KOCHAJĄCYCH CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA I POLSKI:

Dnia 21 PAŹDZIERNIKA 2011 r. (PIĄTEK) o godz. 7.30 zostanie odprawiona uroczysta MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE MATKI BOŻEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI W LICHENIU:

-szukam-


O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.


Zachęcam, nawet proszę wszystkich wierzących aby tego dnia jeśli jest to możliwe uczestniczyli we Mszy Świętej w swoim Kościele, przyjęli Komunię Świętą w TEJ INTENCJI, oraz odmówili Różaniec, kto może niech tego dnia pości.
Ufamy, w słowa Chrystusa i Jego Matki Maryi, że przez modlitwę oddali od nas wszelkie zasadzki złego ducha czekające na nasz KRAJ. Niech każdy i każda z nas przekaże wszystkim osobom, aby tego dnia łączyli się W TEJ WAŻNEJ MODLITWIE. Niech to będzie wielki szturm do nieba o ratunek dla nas. Intronizacja jest ratunkiem dla nas przed trudnym czasem oczyszczenia dla nas, dlatego nie czekajmy...DZIAŁAJMY POLACY PÓKI JESZCZE MAMY DANY CZAS !

MCFIGOSzczęść Boże.
-szukam-
W dniu 24 października 2011r w parafii Św. Ojca Pio w Mszczonowie będzie odprawiona Msza Święta za Ojczyznę o godz.19.00. Przed mszą o godz.18.30 różaniec.
Stanisław O.

Niedługo czytam dzienniczek Echochrystusakrola i zrozumiałem dużo więcej o naszej wierze. Jestem zatroskany o Kościół i Naszą Ojczyznę, dlatego postanowiłem zamówić mszę w swojej parafii. Jeśli można by zamieścić informacje o tej mszy z góry dziękuje.

Z Panem Bogiem.
Hołd Ruski
-szukam- 29 października 2011 r obchodzić będziemy 400 rocznicę wydarzenia, o którym głucho od 70-u lat. Przypomnijmy je. Nadarza się okazja.Naprawdę niewielu Polaków wie, że 29 października 1611 r. car rosyjski Wasyl Szujski, wraz z braćmi, złożył królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie hołd i przyrzekł mu posłuszeństwo. Wydarzenie - „zamilczano na śmierć”, nawet obraz Jana Matejki (o którym zresztą nie wszyscy pewnie słyszeli) „uwięziony „ w piwnicach Muzeum Narodowego.
http://pl.gloria.tv/?media=182964


LITERATURA NADESŁANA:

***kliknij***
KATARZYNA SZYMON - ZYCIE I SWIADECTWA

***kliknij***
Tomasz A Kampis-O naśladowaniu Chrystusa.

***kliknij***
Łzy w modlitwie

***kliknij***
Okultyzm jako niewierność fundamentalna.

***kliknij***
BERNADETA SOUBIROUS I OBJAWIENIA W LOURDES

***kliknij***
PAN BÓG MNIE OCALIŁ (Świadectwa o. Jacques'a Verlinde'a).pdf

***kliknij***
WINCENTY ŁASZEWSKI - BIAŁY SZKAPLERZ (OBJAWIENIA W PELLEVOISIN - 1876 ROKU)

***kliknij***
KS. MIECZYSŁAW PIOTROWSKI - HISTORIA OBJAWIENIA SIĘ MATKI BOŻEJ W BRA (ZADZIWIAJĄCY FENOMEN KWITNIĘCIA DRZEW ROSNĄCYCH W MIEJSCU OBJAWIENIA SIĘ MATKI BOŻEJ)

***kliknij***
Ojciec Adolf Rodewyk - DEMONICZNE OPĘTANIE DZISIAJ (Przypadek długoletniego opętania demonicznego Magdy).

***kliknij***
BŁ. MARIA MAGDALENA - 15 UKRYTYCH DLA ŚWIATA TORTUR ZADANYCH PANU JEZUSOWI W CIEMNICY

ORĘDZIA I MODLITWY NA CZASY OBECNE

“Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.”

***KLIKNIJ*** pażdziernik A 2011


***KLIKNIJ*** pażdziernik B 2011


***KLIKNIJ*** pażdziernik C 2011


***KLIKNIJ***Scapular of Benediction and of Protection according to the ecstasies of Marie-Julie Jahenny                              

Motto Rycerzy Chrystusa Króla:

„ŻYJEMY PO TO ABY UMRZEĆ DLA JEZUSA CHRYSTUSA!”-szukam-
-szukam-
-szukam-


FILMY KS.PIOTRA NATANKA
^^^KLIKNIJ^^^


FILMY ECHOCHRYSTUSAKROLA
^^^KLIKNIJ^^^-szukam-


WIADOMOŚCI GLORIA TV
^^^KLIKNIJ^^^

                                                                                          


"Kto kocha Boga, kto wierny Ojczyźnie, niech jej nie odstępuje, wszak widzicie, że idzie tu o zniszczenie praw jej najdroższych"
Tadeusz Rejtan"Musicie dużo czytać i oglądać.
By poznać prawdę.
By dostrzec korzenie zła"

+abp Marcel François Lefebvre
Mroczne Sekrety w przededniu Wiosny Kościoła. Dywersja w Kościele.
http://www.youtube.com/watch?v=UO1nGK5u_TY&feature=player_embedded


Kazanie Ks. Piotra Natanka 1 października 2011. Zjednoczenie dwóch serc:
http://gloria.tv/?media=200855Odbijamy Europe - ks. Piotr Natanek - Berlin - 22.10.2011:
http://www.youtube.com/watch?v=EKwvSXkEkAY&feature=player_embeddedJezus Król Polski - Oświadczenie poselskie:
http://gloria.tv/?media=204331


WOJNA O KRZYŻ _PALIKOT ZA USUNIĘCIEM EMBLEMATÓW RELIGIJNYCH. EPISKOPAT MILCZY. PRYMAS MILCZY. NUNCJUSZ MILCZY. TO SĄ OWOCE WYBORÓW. 10 % GŁOSOWAŁO ZA ANTYCHRYSTEM, TYLKO CZY WIEDZIAŁO CO UCZYNILI ? CZY MY MAMY TAKŻE MILCZEĆ. DLACZEGO KARDYNALE STANISŁAWIE DZIWISZ NIE STAJESZ W OBRONIE KRZYŻA A PIĘTNUJESZ I KRZYWDZISZ OBROŃCÓW KRZYŻA JAK KS. NATANKA CZY KSIĘŻY JEMU PODOBNYCH? CZY KRZYŻ JUŻ WAM NIEPOTRZEBNY ! :
http://www.tvn24.pl/2471689,28377,0,0,1,wideo.html

UWAGA NA SZCZEPIENIA !!!
-szukam-
Bardzo proszę o modlitwę za maleńką Julię, dzieciątko mojej chrześnicy ma 1,5 miesiąca, od dziś jest w szpitalu, ma bardzo niska hemoglobinę, podejrzenie zapalenia płuc i zapalenie ucha, a wszystko stało się po szczepieniu przedwczoraj, dzieciątko jest w ciężkim stanie. Błagam o modlitwę. Dziękuję siostra Ewa .
P.S Proszę o przekazanie mojej widomości. Bardzo dziękuję wszystkim siostrom i braciom i niech Pan Bóg was błogosławi i Maryja Mateńka
POKOCHAJ JEZUSA! ŚW.TERESKA OBSYPYWAŁA RANY ZBAWICIELA PŁATKAMI RÓŻ!
-szukam--szukam-
-szukam-


DRODZY INTERNAUCI:

Wszystkim polecam zainstalowanie Nev Firefoxa 7.0.1 Przeglądarka darmowa. Najpopularniejsza przeglądarka w Polsce i na świecie.
Chodzi bezkonfliktowo z Internetem Explorerem i Operą. (można jednocześnie korzystać z 3 przeglądarek). Ma najnowsze sterowniki co przydaje się przy transakcjach finansowych i bezproblemowo odtwarza filmiki i pozostałe media.
Nawet bez dodatków. Wysoki stopien bezpieczenstwa. Internet explorer wyświetla nieprawidłowo od m-ca sierpnia stronę [echo...].Być może "niewidzialna ręka" maczała w tym palce aby utrudnić i zniechęcić do oglądania strony. Opera też robi to względnie dobrze. Kliknij poniżej i pobierz. Potem zainstaluj.Na powyższym portalu jest też do pobrania darmowa Opera.Zasada korzystania jest identyczna a nawet łatwiejsza niż w Inernecie Explorerze. Łatwo i bezproblemowo się odinstalowuje(ją) jak ktos nie chce korzystać.Dzienniczek jest prowadzony w miarę mozliwości chronologicznie, dlatego nowości umieszczane są chronologicznie standardowo w środku- dlatego potrzeba cały dzienniczek przegladać.Aby wspomóc stronę i liczyć na umieszczenie tekstów potrzebne mi są zdjęcia i tekst w wordzie lub w pdf w załączniku. Nie jestem w stanie przerobić tekstów z emaili na doc, docx i potem na html.( sam tekst z wyrównaniem do lewej strony bez odstępów; bo formatowanie zrobię już sama najlepiej czcionką Times Nev Roman-wielkość 14 bo pasuje do wyświetlen strony.).Zachęcam do przeglądania wcześniejszych dzienniczków i czytania nadesłanej literatury.Dziękuję.Video w jednym oknie lub w 2 oknach na stronie samoczynnie startujacego należy wyłączyć najlepiej klikając prawym klawiszem myszy na ekranik video i z rozwijanego menu wybierając ZATRZYMAJ.Nie bedzie wtedy kolidowało z innymi plikami audio i video odpalanymi ze strony.
Mieczysława.
http://www.dobreprogramy.pl/Firefox,Program,Windows,13108.html
JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I ŚWIATA - JASNA GÓRA (15.08.2011) - cz.1
http://www.youtube.com/watch?v=5qm-LPxpEZo

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I ŚWIATA - JASNA GÓRA (15.08.2011) - cz.2
http://www.youtube.com/watch?v=cThtKCCSImA"Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych":