Dzienniczek - luty 2012 r.JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI!!!
                                                                                                             


2 luty

OFIAROWANIE PAŃSKIE, CZYLI ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ


-szukam-

-szukam-

-szukam-


"O Panno Prześliczna Gromniczna
Po ogień Twój święcony
Wiszący nad woskiem gromnic
Przez kolący i wyjące wilki
Idę bez wszelkiej obrony..."

/K. Iłłakowiczówna " Wilk Gromniczny"/


2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej.
W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.2 lutego przypada także dzień osób konsekrowanych. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.
W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać.
Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Symbolika ta nawiązuje bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć nawet pogan.
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.                                                                                                             


11 Lutego 2012r.

Wspomnienie: NMP Z LOURDES.


-szukam-

-szukam-

Przepraszamy Cię NMP za blużniercze znaki masońskie na Twoim wizerunku. Św.ojciec Maria Kolbe tyle upominał o żmijowym rodzie masonów - nieprzejednanych wrogów Kościoła i NMP. Teraz franciszkanie przoduja na równi z kapucynami w urąganiu Twojej czci NMP i czci Twojego syna Jezusa Chrystusa. Świątynia w San Giowando Rotundo to policzek zadany przez siepaczy w habitach JEZUSOWI i założycielowi franciszkanów ojcu Kolbe oraz ojcu PIO!!!. Strażnik Wiary Watykanu już nie istnieje. Został już pożarty przez masonów. MILCZY WATYKAN ANI nie zaprzecza ani nie potwierdza co publikujemy i piszemy. Baczcie wszyscy przeniewiercy BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU abyscie nie przeklinali swojego przyjścia na świat. Gdyby Wasze matki żyły wyrzekłyby się waszych - swoich wyrodnych synów!!!. Teofil.


Ps 106,6-7a.19-20.21-22
Refren: Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.

Grzeszyliśmy jak nasi ojcowie,
popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
Ojcowie nasi w Egipcie
nie pojęli Twych cudów.

U stóp Horebu zrobili cielca
i pokłon oddawali bożkowi odlanemu ze złota.
Zamienili swą Chwałę
na podobiznę cielca jedzącego siano.

Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił,
który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
rzeczy przedziwnych w krainie Chama,
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.4

2012-02-12

-szukam--szukam-


Kpł 13, 1-2. 45-46
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Kpł 13, 1-2. 45-46

Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 32,1-2.5 i 11
Refren: Tyś jest ucieczką i moją radością.

Szczęśliwy człowiek, któremu
odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM I WODZEM POLSKI!!!
POLSKA WTEDY NIE ZAGINIE.
                                                                                                             

Panie Jezu - czy w Ameryce będzie "stan wojenny", lub "wyjątkowy"?
Pan Jezus:

" Wybacz Mieczysławo - na to pytanie nie odpowiem teraz. To, co powiedziałem w naszej książce, to powtórzę jeszcze raz. Pilnie czytajcie i rozważajcie. Ten "stan wojenny" napewno będzie w USA, tylko od was wiernych zależy: kiedy, bo przecież nie modlicie się prawie wcale a tylko garstka ludzi dla których jak powiedziałem - mam wzgląd i odkładam zarządzenia, jakie wymyśla obecny rząd amerykański. W przepowiedni jest zapisane: gdy będzie czterdziesty prezydent, to będą wielkie zmiany w USA. Najważniejszą rzeczą dla was jest modlić się i wynagradzać za innych a ile osób modli się w ogóle z wielomilionowego miasta Chicago?
Na początku naszej książki powiedziałem ukazując się tobie, że to miasto, ale i wszystkie w USA powinienem zniszczyć - taki panuje w nich GRZECH. Jednak mam wzgląd dla tej małej garstki wiernych Mi i ich rodzin, bo wiem, że cierpienia ludzkie będą niewyobrażalnie wielkie o których teraz nawet nikt nie myśli.


NAJWIĘKSZYM PROBLEMEM TERAZ JEST NABOŻEŃSTWO DO CHRYSTUSA KRÓLA, KTÓRE POWINNO NA OKRĄGŁO SIĘ ODPRAWIAĆ!.
Jezus KRÓL".


Panie Jezu - a co będzie z Polską, którą rządzący zdradzają.
Pan Jezus :

”O Polskę pytasz?
Polacy - dlaczego historia musi się powtarzać?
Bo człowiek zapomina o nieszczęściach, o kataklizmach. Bo człowiek obojętnieje na wołanie Boże. Co dzisiaj się dzieje w Polsce, to woła o pomstę do Nieba i ta pomsta przyjdzie, bo ludzie już całkiem ogłuchli i oślepli.
Ja Bóg nie mogę zrozumieć, że naród polski doświadcza na sobie Mojej rózgi i jeszcze do niej też się przyzwyczaja. Dopiero, gdy zobaczą śmierć swoich bliskich, to może wtedy zastanowią się nad przyszłością świata.

Kościoły pustoszeją zamiast adorować Najświętszy Sakrament - przepraszać, prosić i błagać o litość Boga nad wami, to wy Polacy poza garstką ludzi - kłócicie się o drobiazgi. Rozczulacie się nad mało ważnymi problemami. To wy Polacy, bo zdrajcy też są Polakami, tylko służącymi obcym zwierzchnością a nie Bożym - nawet nie myślicie o przyszłości. Każdy człowiek buduje swoją przyszłość a szkoda, że wielka ilość ludzi - bez Boga. Szatan królujący w sercach waszych wszystko będzie robił, aby mógł panować grzech, który doprowadzi do wojny w rodzinach, między ludźmi i między narodami.
No i co wy na to?

Jezus stojący na straży POKOJU ".KOGO WYBIERACIE RODACY :
- JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLA - ŻYCIE W POKOJU i WOLNOŚĆ?
CZY DEMONÓW - GRZECH - RZĄD ŚWIATOWY BEZ BOGA TZN.
- NIEWOLĘ I ŚMIERĆ?
- WYBIERAJCIE ŻYCIE I WOLNOŚĆ JEŻELI JESZCZE MOŻECIE.


POPATRZMY W NIEBO I DOSTRZEŻMY, ŻE WSZYSTKIE OSTATNIE KLĘSKI I KATASTROFY TO MIŁOSIERDZIE BOŻE ABY NAS ZAWRÓCIĆ Z OBŁĘDNEJ DROGI PROWADZĄCEJ W CZELUŚĆ PIEKŁA.

PRZESTAŃMY WRESZCIE SAMI KOPAĆ SOBIE WIECZNE GROBY !!!
==========================================

Pnie Jezu - Halina chce jechać do Ziemi Świętej i nie wie czy z pielgrzymką z Chicago czy z Polski?
Pan Jezus:


" Ty dziecko jedź z Polski, skąd będzie taniej, bo ty musisz stanąć na polskiej ziemi. Jak pojedziesz inaczej, to będziesz bardzo tęskniła i żałowała, że nie byłaś w Polsce. Za każdym razem żegnaj się z ludźmi, jakbyś "tu" i "tam" była ostatni raz, bo nie znacie ni dnia ni godziny kiedy przyjdzie śmierć.
Jednak trzeba mieć nadzieję na powrót, bo chociaż znam waszą przyszłość, to zawsze mówię, że wasza przyszłość zależy od was samych. Jeśli człowiek posłucha Boga, to czas POKOJU będzie przedłużony a jeżeli będzie się pysznił i stawiał warunki Bogu Stwórcy, to czas będzie skrócony. KTÓŻ JAK BÓG - wołajcie.
Twój Jezus ".Pan Jezus - do Zofii:

" Och - Zofio, Zofio - naucz się współcierpieć ze Mną. Nigdy nie narzekaj.

Ja wybieram osoby do współcierpienia i nie odmawiaj. Każdy człowiek powinien pomóc bliźniemu ofiarując chociaż drobne niedociągnięcia.. Wy nie wiecie jak to działa w Bożych planach. Każdy dzień i każdy ból ofiaruj w jakieś intencji a masz przecież ich wiele. Jeśli chcesz ulżyć cierpieniom to używaj medykamenty ale z naturalnych źródeł, których jest wiele. Nie poddawaj się i nie narzekaj, bo po przejściu na stronę życia wiecznego każde cierpienie jest Łaską, to - jak znalezione perły. Ja wiem, co dla człowieka jest dobre. Pamiętaj, abyś zawsze rozmawiała ze Mną a wiele zrozumiesz.
Amen.
Jezus - twój Stworzyciel ".


Pan Jezus - dla Kamila:

" Wy młodzi chrześcijanie dużo zmieniacie w życiu waszym ale złe siły bardzo przeszkadzają w czynieniu dobra dla Boga i człowieka. Nadchodzą ciemne chmury nie tylko nad waszą Ojczyzną, ale i nad globem ziemskim. Tam, gdzie nie ma Boga - natychmiast wpada szatan z wielką ilością demonów i tak bardzo opanowują dusze ludzkie, że wszędzie będzie panował strach przed drugim człowiekiem.
Powiedziałaś prawdę Mieczysławo:
"człowiek - wróg człowieka". Tylko,
Ja szanuję Wolną wolę człowieka a demony

nie czekają na zaproszenie, tylko opanowują dusze człowiecze i jak wąż je okręcają i uszczelniają. Moje drogie duszyczki - brońcie się jak umiecie przed opanowaniem demonami, bo wieczność w ciemności jest straszna i dopiero tam jest strasznie.
Jezus Chrystus"Pan Jezus:

" Oj, Mario, Mario - a tak nie dużo potrzeba, aby iść za Mną. Trzeba tylko chcieć i patrzyć Mi prosto w oczy. Prosto w oczy może patrzeć Mi tylko osoba bez grzechu. Staraj się abyś mogła Mi często patrzeć o oczy.
Jezus z Nazaretu".

Pan Jezus - do Stanisława:

" Dzieci Moje - zawsze mówcie: niech się stanie Twoja wola Panie mój. Wielką Łaskę masz Stanisławie, że cierpieniem wynagradzasz za grzechy swoje i bliźniego. Gdy poznasz, ile dusz uratowałeś od potępienia wiecznego, to będziesz bardzo żałował, że prosiłeś o uzdrowienie. Ja wiem, co dla was jest lepsze, dlatego nie ingerujcie w Moją wolę. Dla każdego człowieka mam swoje plany i każdy z was powinien cierpieć w pokorze i dziękować Mi, że mu je dałem. On nie jest Matką karmiącą, która błaga o zdrowie, aby dzieciątko się cieszyło. W życiu człowieka jest czas na rodzenie, wynagradzanie, cierpienie i umieranie. W dniu spotkania ze Mną dostąpicie Łask za zgadzanie się z wolą Moją a także będzie wam ukazane ile moglibyście zrobić dobrego a nie chcieliście.
Radzę wam: pokornie zgadzać się z wolą Moją.
Amen.
Jezus cierpiący.Pan Jezus - dla Łukasza, który pyta, czy założyć pieczarkarnię.

" Tak, synu - trzeba coś robić a nie myśleć o śmierci. Możesz założyć, ale wykorzystuj jak najmniej pożyczonych pieniędzy czyli tanim kosztem. Najpierw dowiedz się o warunki i koniecznie jeszcze jakąś drugą działalność przy tym, bo z tej jednej pracy nie utrzymasz się. Przy jak najmniejszym wkładzie środków finansowych, bo przyjdą czasy, że nie będziesz mógł spłacać długu. Swoimi dobrymi pomysłami załóż tę działalność ale swoimi domowymi podstawowymi sposobami. Oczywiście nigdy niczego nie przeklinaj, nawet gdy coś źle uczynisz. Zawsze nich ci towarzyszy modlitwa, to Bóg będzie błogosławił.
Jezus - dobry doradca ".


Panie Jezu - bardzo prosi Cię żona o męża chorego na raka mózgu abyś w swej łaskawości go uzdrowił.
Pan Jezus:

" Dzieci - nie proście o uzdrowienie. To są CZASY OSTATECZNE, które właściwie nadeszły przez nieposłuszeństwo Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Dlatego noście brzemiona grzechu jedni za drugich i nie planujcie za wiele. Dość już naobrażaliście Boga. Jeżeli ktoś jest chory, to niech dziękuje Bogu za DARY CIERPIENIA, które pomogą go zbawić. Niech się zgadza z wolą Nieba. Przeważnie każdy z was ma w życiu czas na wszystko, lecz dla Boga tylko w niedzielę i to tylko przez godzinę. Chorujecie tylko dlatego, aby mieć czas na pojednanie się z Bogiem. Mieczysława - byłaś u chorej Wandy i powiedziałaś jej, że tylko wiara ją uzdrowi a ona odpowiedziała, że nie ma u niej wiary. To widzisz jacy są leniwi ludzie w zdobywaniu wiary.
Ta kobieta stwierdziła, że za dwa tygodnie umrze i nie chce słyszeć o pogłębieniu wiary w Boga Trójjedynego.
Widzicie - dla wielu jest niezrozumiałe działanie Boga, bo nie wiedzą i nie chcą wiedzieć jak jest za drzwiami życia ziemskiego. A Ja daję nadzieję z której niewielu chce skorzystać. Oj, ludzie, ludzie - upominajcie się, nawet używajcie mocnych argumentów, bo przecież to chodzi o życie wieczne wasze.
Jezus Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy ".
Panie Jezu - Marta prosi o wskazówki do dalszego życia.
Pan Jezus:
" Sprawiasz Mi przyjemność, że pytasz a Ja ci mówię - bądź nauczycielem dla wielu. Głoś Chrystusa Miłosiernego ale i Sprawiedliwego, aby ludzie ujrzeli swoje grzechy i zrozumieli swoje winy i nie milczeli ale głośno wyrażali swoją aprobatę do wszystkiego co Boże i aby mówili, że Bóg jest NAJWAŻNIEJSZY, który wszystko widzi i słyszy. Dlatego powiadam wam - nawracajcie się i powracajcie do Mojego OŁTARZA, póki macie jeszcze te Ołtarze. Jest Mi was bardzo żal, ale przecież wszystko się dzieje na życzenie człowieka, który chce być Bogiem. MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ. Amen.
A ty Marta w dalszym ciągu idź tą drogą, bo widzę twoje starania - tak ci dopomóż Bóg.


Panie Jezu - mam wielkie poczucie winy, że za dużo śpię.
Pan Jezus:


" Tylko Bóg jest doskonały a człowiek pośród swoich wad ma również zalety a ty swoją ospałość wynagradzasz w inny sposób, który też mi się podoba - spełniasz wielkie uczynki miłosierdzia, na przykład utrzymujesz swego bliźniego ale to nie tylko to, bo twoje zamiary są wielkie. Nie martw się Marta - wszystko ci zaliczam na twoje zbawienie. Nawet nie wiesz jakie mam plany wobec ciebie. To będzie dla ciebie niespodzianka. Ty jesteś Moją umiłowaną córką.
Twój Jezus Miłosierny".


Pan Jezus - do Anny, która tkwi w grzechu i nawet nie ma pragnienia zmiany życia.

" Dla niej tylko rekolekcje u egzorcysty, długie rekolekcje oraz wyjazd do Medjugorie. Następnie książki, najpierw lekkiego rzędu i na zmianę Pismo Święte. Innej drogi nie ma. Jeżeli nie ma możliwości wyjazdu, to tylko filmy o życiu Świętych - TYLKO. Jezus Sędzia Sprawiedliwy ".


Pan Jezus - dla Artura, który żyje w związku niesakramentalnym.

" Artur synu - jak widzisz w twoim życiu ścierają sie trzy światy:
1. Boże dziecko - zapracowany fizycznie, gnębiony ciągłym brakiem pieniędzy;
2. drugi świat - stęskniony za wykorzystaniem DARÓW, które masz ode Mnie;
3 ...duchowy - w skrytości kochający Boga Trójjedynego i Matkę Jego ale nie mający swobody w podejmowaniu decyzji, bo związany także duchowo z kobietą, która ma wiele razy większą władzę ode Mnie.
Te trzy światy powodują, że miotasz się w swojej niedoli i nie umiesz podjąć żadnej dobrej decyzji, bo nie umiesz wybrać.
Artur - pomyliłeś kolejność światów.
Najpierw Bóg i Przykazania Jego a reszta się ułoży według PRAW BOŻYCH.
W tej sytuacji jaka jest wszystkie twoje członki ciała cierpią. Gdybyś ułożył swoje życie według Boga woli, to nawet gdyby było ci ciężko fizycznie - nie odczuwałbyś tak wiele teraz.
Pomyśl, przemyśl i proś Ducha Świętego o pomoc, bo teraz to dużo "łapiesz" i nic nie możesz złapać. Jezus Doradca ".


Pan Jezus do Krystyny proszącej o ratowanie małżeństwa.

" Pokazuję poprzez sny jak bardzo ważne jest życie ludzkie i jakie wielkie znaczenie ma podejście do życia z miłością i miłosierdziem. Gdy nie ma miłości Bożej, to wasze życie komplikuje się. W małżeństwach powinniście być dla siebie kochający, przebaczający, uczuciowi. Gdybyście chcieli jedni drugich brzemiona nosić z miłością, to nie byłoby na świecie żadnych spraw sądowych, bo byście żyli dla bliźniego swego. Obwiniający nie zawsze ma rację w stosunku do obwinianego. Na wszystkie sprawy patrzcie oczami poszkodowanego po to, aby nauczyć się pokory bez złowieszczych zamysłów. Ludzie - nauczcie się przebaczać i żyć według Przykazań Bożych i Kościelnych a Łaski same przyjdą.
Amen.
Jezus Sprawiedliwy ".Pan Jezus - do Joanny:

" Joanno - już czas nadszedł abyś chciała czytać książki o Mnie. Oglądaj filmy o Mnie i wzruszaj się przeżywając tak, jakbyś była wtedy obecna ze Mną.
I te wszystkie wzruszenia i łzy ofiaruj jako wynagrodzenie za grzechy swoje, rodziny i całego świata a twoje spotkanie ze Mną będzie miłe.
Jezus Sędzia Sprawiedliwy".

KORESPONDENCJA,
z internautami:

-szukam-


DRODZY INTERNAUCI:

TAK NA SZYBKO POSEGREGOWAŁAM TEMATY-chociaż zrobić to trudno i zamieściłam w zbiorach PDF.
Podałam linki. To zbiorowa praca internautów którzy nadesłali materiały w mailach. Prosiłabym aby robili to w doc. Każdy gimnazjalista już to potrafi. Będzie to później szybciej udostępniane na stronie. Wynika to z 3 racji:

1. Można wykorzystać informacje i przesłać fragmenty dalej.(Obeznani przekompilują na doc; pliki nie zabezpieczone przed wtórną edycją).
2. Linki odpalają z pozycji tzn z pliku PDF.
3.niemozliwe jest umieszczenie szaty graficznej jak w zbiorkach, gdyż strona odpalała by dopiero po kilku minutach.

To co jest banalnie łatwe w wordzie i zajmuje zaledwie kilka minut to w html przelicza się już w godziny! Bo to;
Praca ręczna - programy tylko nieco ułatwiają pracę i trzeba dobrze poznać fach Web majstra.Poniżej załączniki do pobrania w PDF_ach.

Religia

Twórczość

Informacje-ogłoszenia.

Warto-wiedzieć.

Działalność antyboska i antyludzka


Multi

Marsz w obronie mediów

Informacje o tiarach
-tłumaczył krzyspaw. DZIĘKUJĘ.


Dziękuję za pracę wielu internautom.
-szukam--szukam-

Pan Jezus - do Felicji:

" Moja umiłowana i obdarzona Moimi Łaskami córko - ty jesteś ogarnięta wszystkimi Darami Ducha Świętego. KTO Z BOGIEM TO I BÓG Z NIM. Twoje sprawy osobiste i rodzinne są trochę pogmatwane, ale otoczyłem cię przyjaciółmi, którzy wspomagają cię dobrym słowem. Nie zamartwiaj się, co będzie, bo Duch Święty poprowadzi tak, aby nic nie zginęło. Zachowuj w swoim sercu czego cię nauczyłem, abyś mogła dzielić się z bliźnim wiadomościami, które nabyłaś oraz wiesz, bo chcesz wiedzieć. Ci, którzy łakną Słowa Bożego - Ja otwieram wszystkie możliwości drogi do jego poznania. Felicjo - pomnażaj, powielaj i rozdawaj to co wiesz o Mnie. Tak ci dopomóż Bóg. Jezus Chrystus - Król Świata ".
Mateńko Boża i nasza błagamy Cię, podpowiedz nam co dalej powinniśmy czynić. 

ZDRAJCY OTOCZYLI ZEWSZĄD NASZĄ OJCZYZNĘ I TYLKO W BOGU I W TOBIE MARYJO MAMY NADZIEJĘ.


MATKA BOŻA:

-szukam-


" Tak dziecko - wielki jest twój, wasz i Nasz żal, że nikt z rządzących Polską nie chce słuchać słów Bożych i Moich. Dzieciny Moje zdradzone przez Rząd i duchowieństwo, już któryś raz z kolei jesteście w pułapce wrogów, bo nie jednego. Mnie nie nadążą łzy spływać, że w Moim kościele nie ma zgody. Kościół katolicki nie jest posłuszny Mojemu Kościołowi. Radio katolickie, którego patronką jestem, także Mnie zdradziło a Ja tego nie chcę. Zasłaniają się Moim Imieniem Królowej a nie chcą uznać Królewskiego Imienia Jezus.
OTÓŻ - CO WAM POWIEM:

Cała Trójca Święta pracuje nad zmianą serc wszystkich a szczególnie kapłanów, bo oni powinni godnie reprezentować Jezusa Chrystusa KRÓLA, któremu władzę zupełną na ziemi oddał nasz Ojciec - Pierwsza Osoba Boska.
A człowiek? No cóż może człowiek?
Dopóki żyje na tej ziemi, którą powierzył mu Bóg Stworzyciel może czynić dobro i zło. Bez Boga w sercu człowiek będzie czynił samo zło a ze złem się nie dyskutuje. Dlatego mówię wam po raz kolejny

TYLKO CHRYSTUS KRÓL WAS URATUJE - CAŁY ŚWIAT URATUJE.


Innej drogi nie ma.
Demony tak bardzo opanowały człowieka żyjącego na ziemi, że już nic i nikt nie zdoła niczego odwrócić, tylko Mój Syn jako KRÓL oficjalnie uznany przez władze państwowe i kościelne. Ja do was mówię, gdy jeszcze nie jest za późno, bo wróg czuwa i czeka na odpowiedni moment, aby wnieść niepokój i wojnę między narodami. Wróg już tak opanował naukę, że potrafi was zabijać trucizną w żywności, w lekach i w powietrzu. Do żywności zaliczam wodę skażoną chemicznie. Podają wam chemię do oczyszczania wody ale i chemię do zatruwania wody. Dzieci Moje, dzieciny Moje ubolewam nad wami, bo od śmierci uratuje was tylko JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI, bo inne państwa także wezmą z was przykład.
Jeżeli tego AKTU nie dokonacie - wszyscy przegracie i wrogowie wasi także, bo Bóg jest Wszechmogący i Wszechwładny. Jest Panem życia i śmierci i patrzy jak ta śmierć tymczasem wygrywa ale nigdy nie wygra. Dla bardzo wielu to znaczy śmierć duszy, czyli wieczne potępienie. JESZCZE NIE WSZYSTKO STRACONE - upominam was.
Do ostatniego tchu waszej duszy i bicia waszego serca. Bóg czeka. Wasza Matka ".


Mateńko - proszę, podpowiedz jak powinniśmy się zachować.

MATKA BOŻA:


" Dzieci Moje jak wiecie z wielu Objawień, z wielu rozmów Boga z osobami Jemu wybranymi, że niepotrzebny był SOBÓR II, z którego wypłynęło wiele zła. Nas bardzo cieszy, gdy kapłani odprawiają nabożeństwa twarzą do Boga , który powinien być w Ołtarzu centralnym. Wy to nazywacie Mszami Trydenckimi.
Inne sposoby nie są godne nawet być celebrowane. Mój Syn cierpi podczas takich Mszy Świętych - wszyscy robią co chcą. Sobór II dozwolił na przeróżne warianty Nabożeństw łączonych i nawet nie chcę wymieniać, aby Mojego Syna nie obrażać. Na każdej Mszy Świętej niegodnie odprawianej Mój Syn wiecznie kona. Zastanówcie się i powróćcie do Świętych Mszy i Nabożeństw, do wynagradzania i uwielbiania Boga, bo teraz to jest tylko uwielbienie człowieka przez cały czas. Dużo wam już powiedziałam i nadal powtarzam:

TYLKO CHRYSTUS KRÓL URATUJE ŚWIAT, BO ON ZMIENI WSZYSTKO I SPOSÓB CELEBROWANIA MSZY ŚWIĘTYCH TEŻ .

Wasza Matka ".-szukam-


                              


-szukam-
  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL

W jednej z konferencji Ruchu Światło życie, która się odbyła w

Częstochowie w sierpniu 2011 roku, zostało wypowiedziane następując

stwierdzenie: (cytat)”…Wsłuchując się w teksty liturgiczne okresu od

niedzieli chrztu Pana I następującego po tej niedzieli okresu, ciągle

napotykamy motyw Chrystusa Sługi, jako motyw przewodni tego okresu

liturgicznego. Widocznie zależy na tym Kościołowi, który przez liturgię

wychowuje swoich wiernych, aby obraz liturgii bardzo głęboko zapadł w

pamięci, w świadomości członków Kościoła, żeby właśnie ten obraz stał

się obrazem przewodnim całego życia chrześcijańskiego.

Komentarz ten dodaje: obraz Chrystusa Sługi jest bowiem obrazem

Chrystusa Soboru Watykańskiego II. W różnych okresach czasu historii

Kościoła różne rysy obrazu Chrystusa były szczególnie akcentowane, z

pewnością dokonywało się to pod natchnieniem Ducha Świętego. Nasze

czasy – jeśli chodzi o Kościół – określiły swoją świadomość po Soborze

Watykańskim II, są czasami Chrystusa Sługi. W poprzednim okresie

przed – soborowym, zwłaszcza w okresie międzywojennym, dominował

obraz Chrystusa Króla, tym czasom zawdzięczamy wprowadzenie do

liturgii uroczystości Chrystusa Króla. Chociaż tutaj można powiedzieć, że

reformie Soboru Watykańskiego II także treść tego święta nabrała

innych akcentów, jednym z nich było społeczne królowanie Chrystusa     

w naszych czasach.

Obecny obraz Chrystusa Króla jest głęboko inspirowany przez Pismo

Święte I właściwie zbliża się do Chrystusa Sługi. Chrystus właśnie jest

dlatego Królem, że najpierw był posłuszny, że najpierw był Sługa I

właśnie On nam ukazuje drogę do Królowania…” (koniec cytatu)


        Omnia instaurare in Christo
       Wszystko odnowić w Chrystusie

PIUS XI Encyklika QUAS PRIMAS

                                                                                                                        -szukam-
“.....Tak więc Królestwo Odkupiciela naszego obejmuje wszystkich ludzi - jak o tym mówi nieśmiertelnej pamięci Poprzednik nasz, Leon XIII, którego słowa chętnie tu przytaczamy: "Panowanie Jego mianowicie nie rozciąga się tylko na same narody katolickie lub na tych jedynie, którzy przez przyjęcie chrztu według prawa do Kościoła należą, chociaż ich błędne mniemania sprowadziły na bezdroża albo niezgoda od miłości oddzieliła, lecz panowanie Jego obejmuje także wszystkich niechrześcijan, tak, iż najprawdziwiej cały ród ludzki podlega władzy Jezusa Chrystusa. - I wszystko jedno, czy jednostki, czy rodziny, czy państwa, gdyż ludzie w społeczeństwa zjednoczeni nie mniej podlegają władzy Chrystusa jak jednostki. On jest zaiste źródłem zbawienia dla jednostek i dla ogółu: I nie masz w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni. On jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości tak dla pojedyńczych obywateli, jak i dla państwa: Nie przez co innego szczęśliwe państwo - a przez co innego człowiek, państwo bowiem nie jest czym innym, jak zgodnym zrzeszeniem łudzi. Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać, i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny. To bowiem, cośmy na początku Naszego Pontyfikatu napisali o zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania dla władzy, to samo i do czasów dzisiejszych zastosować można: "Gdy Boga i Jezusa Chrystusa - takeśmy się żalili - usunięto z praw i z państw i gdy już nie od Boga, lecz od ludzi wywodzono początek władzy, stało się iż zburzone zostały fundamenty pod tąż władzą, gdyż usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, drudzy zaś mają obowiązek słuchać. Z tego powodu musiało być wstrząśnięte całe społeczeństwo ludzkie, gdyż brakło mu stałej i silnej podstawy"...”.
 

Kardynał Bolonii wydał dekret – Komunia św.do ust

-szukam-
We Włoszech niektórzy kardynałowie zauważyli Jak Benedykt XVI udziela Komunię świętą i wydają zarządzenia w swoich diecezjach aby uporządkować tą sytuację przywracając sacrum. Czy polscy kardynałowie potrafią przejrzeć i dostrzec co chce nam przekazać Benedykt XVI ? Czy zawrócą z drogi ku nowoczesności?

-szukam-  Idąc za przykładem papieża Benedykta XVI, apostoła  Jezusa Chrystusa postanawiamy przyjąć prawdziwą  pobożność eucharystyczną: Tak napisał w dokumencie  kardynał Carlo Caffarra, arcybiskup Bolonii.
 Eucharystia jest najcenniejszą rzeczą, którą otrzymuje  Kościół, żywą obecność Zmartwychwstałego Pana,  wszyscy wierni powinni czuć się wezwani do podjęcia  wszelkich starań, aby ta obecność była czczona przede  wszystkim przez życie, a następnie z zewnętrznych  oznakach naszego uwielbienia … Wierni będą  otrzymywać konsekrowany chleb tylko z rąk osoby  wyświęconej bezpośrednio na język.
Zobowiązuję pasterzy do przeprowadzenia katechezy na temat Eucharystii oraz w jaki sposób możemy zbliżyć się do Eucharystii, ponieważ często się zdarza, że Najświętszy Sakrament Eucharystii jest traktowany zbyt powierzchownie, a nawet bez szacunku, lub co gorsza, dokonuje się profanum.
Z postanowienia w sprawie udzielania KOMUNII ŚW. arcybiskup Bolonii, kardynał Carlo Caffarra. Dnia 27 kwietnia 2009

W całym Kościele Komunia powinna być przyjmowana na kolanach, i do ust.

-szukam-  

 (Watykan) Kardynał Antonio  Cañizares Llovera jest w Kościele  katolickim odpowiedzialnym za  realizację wymagań liturgicznych  Benedykta XVI. Hiszpan został w  2008 przez papieża mianowany  prefektem Kongregacji ds. Kultu  Bożego i Dyscypliny  Sakramentów.


W wywiadzie języku hiszpańskim agencji informacyjnej ACI Prensa kardynał wyjaśnił w jakiej pozycji należy przyjmować Komunię Św. Zachęca katolików do przyjmowania Komunii św na klęcząco i do ust.
Kongregacja Prowadzona przez niego przygotowała dokument przewidujący uklęknięcie do Komunii i przyjęcie do ust jako godna i odpowiednia forma, którą zaleca papież Benedykt XVI. wprowadzając ponownie w papieskich liturgiach.
Kardynał wyjaśnił, dlaczego papież Benedykta XVI. wszystkim, udziela Komunii świętej, do ust i na klęcząco. Taka postawa jest właściwa, bo “Komunii dajemy bardzo szczególną formę kultu i uznania Boga. Chodzi o to, że mamy wiedzieć, że jesteśmy w bezpośredniej obecności Boga, że ??On przyszedł do nas, a my nie jesteśmy godni “, powiedział kardynał Cañizares.
Prefekt powiedział, że Komunie należy wszędzie wprowadzić w tej formie, aby z powrotem odzyskać znak kultu.
"Myślę że jest to niezbędne, aby w całym Kościele Komunię Świętą przyjmować na kolanach."
Kardynał powiedział “Jeśli bagatelizujemy Komunię, to bagatelizujemy wszystko. Nie możemy w tak ważnym momencie jak Komunia, realna obecność Chrystusa, Boga, który jest miłością, bagatelizować Chrystusa. “


-szukam-Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI na temat Królowania Chrystusa:


Watykan, 26.10.2011

Królowanie Chrystusa niesie światu pokój
. Chrześcijanie muszą Go zatem głosić wszystkim ludziom, pamiętając jednak, że nie jest to król władający mocą polityczną i wojskową. On czyni pokój na krzyżu .

Starotestamentowe zapowiedzi mesjańskiego króla, głasza ludziom pokój, Krol jest sprawiedliwy i zwycięski, a zarazem łagodny i wolny od żądzy władzy. Realizacją tego proroctwa jest Chrystus, który ustanowił swoje królowanie przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Jest ono powszechne, nie ogranicza się do jakiegoś terytorium czy państwa. Dziś urzeczywistnia się ono w wielkiej sieci wspólnot eucharystycznych. Kiedy ludzie wchodzą w komunię z Chrystusem, jednoczą się również między sobą, przezwyciężając podziały, rywalizacje, urazy – mówił Papież.

„Jak możemy budować to królestwo pokoju? Polecenie Chrystusa brzmi: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody». Posłańcy pokoju Jego królestwa powinni wyruszyć w drogę. Mają iść, ale nie z mocą wojny lub siłą władzy. Jezus wysyła uczniów na wielkie żniwo, którym jest świat. Nie wysyła ich jednak z potężnymi środkami, ale «jak owce między wilki». Św. Jan Chryzostom w jednej ze swoich homilii komentuje: «Dopóki będziemy jagniętami, będziemy zwyciężać, a nawet jeśli otoczy nas wiele wilków, uda się nam je zwyciężyć. Jeśli jednak staniemy się wilkami, zostaniemy pokonani, ponieważ będziemy pozbawieni pomocy pasterza». Chrześcijanie nigdy nie mogą wpaść w pokusę, aby stać się wilkami pośród wilków. Chrystusowego królestwa pokoju nie szerzy się siłą i przemocą, ale darem z siebie, miłością doprowadzoną aż do skrajności, także wobec nieprzyjaciół. Jezus nie zwycięża świata siłą oręża, lecz siłą Krzyża, który jest prawdziwą gwarancją zwycięstwa”.

Jako przykład krzewiciela królowania Chrystusa Papież wskazał św. Pawła. Jest on przedstawiany z mieczem. Jednak nie dlatego, że mieczem podbił ludy i narody, lecz dlatego, że od miecza zginął. „Miecz, który święty Paweł trzyma w rękach, przypomina również o mocy prawdy, która może ranić i zadawać ból” – dodał Benedykt XVI.


-szukam-LUDZIE - MÓDLCIE SIĘ - KOŚCIOŁY PUSTE A WY NIE MODLĄC SIĘ DAJECIE PRAWO DO RZĄDZENIA SZATANOWI CZYLI WSZYSTKIM, KTÓRZY, NIE CHCĄ UZNAĆ PANOWANIA JEZUSA - CHRYSTUSA KRÓLA !!! DO WROGÓW JEZUSA KRÓLA NALEŻĄ TAKŻE KAPŁANI !!!
             CZY MAŁO WAM JESZCZE ZGONÓW NA PLANECIE ZIEMI?
                PODCZAS WOJNY ZGINĄ DOBRZY I ŹLI
                                               - KULE NIE WYBIERAJĄ.

      " KTO NIE JEST ZE MNĄ - JEST PRZECIWKO MNIE -  powiedziałeś Panie Jezu.

 

         

-szukam-

Send a private copy of the letter by Padre Pio addressed to the Commission in Heroldsbach designated by the Vatican to test the authenticity of apparitions of the "Three Days of Darkness" given by Our Lord to Padre Pio, the Capuchin monk assembly and stigmatic. JANUARY 28, 1950


Well shut your windows. Do not look out. Light a blessed candle, which is sufficient for many days. Pray the rosary. Read spiritual books. Make acts of Spiritual Communion, also acts of love, which are so necessary to us. Pray with outstretched arms, or prostrate on the ground to save many souls. Do not go outside. Provide yourself with
sufficient food. The powers of nature will be moved and a rain of fire shall make people tremble with fear. Have courage! I am among you.


7 LUTY 1950


Take care of the animals during these days. I am the Creator and Protector for all creatures, as well as man. I'll give you before the characters, you should place more food for their animals. Preserve the property selected, including animals that will later be in need of food. Let no one tries to go outside, even to feed the animals - who
will be disobedient ago perish! Cover your windows carefully. My elect shall not see My wrath. Have confidence in me and I will be your protection. Your confidence obliges Me to come to your aid. Time of My coming is near! But I will show mercy. Terrible punishment will bear witness to the times. My angels, who are the executioners of
this work, stand ready with sharp swords! Especially take care of destroying those who mocked Me and would not believe in My revelations.
Hurricanes of fire will pour forth from the clouds and spread over the whole earth! Storms, thunder, bad weather and earthquakes will cover the world for a few days. An uninterrupted rain of fire! Everything starts in a very cold night. These events have proved that God is Lord of all Creation. Those who hope in Me and believe in My words, do not have to fear. I will not deny those who spread My message. No harm will come of souls in sanctifying grace and those who seek My mother's protection.I will give you the following signs and instructions in this way can
be prepared for upcoming events: The night will be very cold and the wind begins to roar and howl frightfully. After a short time you hear thunder. Lock all doors and windows and do not talk to anyone from the outside. Kneel down before a crucifix, be sorry for their sins and beg My Mother. Do not look during the earthquake, because the wrath of God is holy! (Jesus does not want us to behold the wrath of God, since it must be contemplated
with fear and trembling. Those who disregard this command, was killed on the spot.)
The wind will carry with it poisonous gases, which are diffused over the whole earth. Anyone who would suffer and die innocently will be martyrs and they will be with Me in My Kingdom. Satan will triumph! But after three nights, the earthquake and fire will cease. The next day the sun will shine again lands. Angels will descend from Heaven and earth spirit of peace. A feeling of immeasurable gratitude will take possession of those who survive this horrible experience - close to the penalty - with which God visits the earth since its creation. I have chosen souls in other countries such as Belgium, Switzerland and Spain, and received the same revelation that these countries could also be prepared. Pray a lot during this Holy Year 1950. Pray the rosary, but so that your prayers may reach Heaven. Soon a more terrible catastrophe shall come upon all the world, which nobody saw, a terrible punishment! 1950 years War is an introduction to these events.
How unconcerned men are regarding these things, which will soon become a reality, contrary to all expectations! How are far from wise to prepare for these predicted, and not heard the events through which they will have to go soon. Effect of divine balance has reached the earth! Wrath of My Father shall be poured upon the whole world! Once again warning the world through your instrumentality, as so often done heretofore. The sins of mankind beyond measure: irreverent attitude of the Church, sinful pride in sham religious activities, lack of true brotherly love, indecency in dress, especially in the summertime ... The world is drunk from sin. This catastrophe shall come upon mankind as a glimmer of light when the morning sun shall be replaced by black darkness! Since then, no one is allowed to leave the house or look out the window. I Myself shall come amidst thunder and lightning. The wicked shall behold My Divine Heart. There shall be great confusion because of total darkness, which may cover the earth and many shall die from fear and despair.
Those who will "fight" for my case, will receive grace from My Sacred Heart, and the cry: "WHO IS LIKE GOD" will be salvation for many. However, many shall burn in the open fields like withered grass! The wicked will be annihilated, so that afterwards the just again. On the day, as soon as complete darkness, no one should leave the house or look out the window. Darkness will continue day and night, continuing another day and another night and another day, but the next night again wzejdą star in the sky, and when coming back you will see the dawn of day the sun and it will be SPRING TIME! Within days of darkness, My elect shall not sleep, like the disciples in the Garden of Olives. They must pray incessantly, and not disappoint them. I will gather My elect! Hell will believe that the
possession of the entire earth, but I shall reclaim it!
Do you think maybe that would permit My Father to have such terrible punishment on the whole world, if you would turn from iniquity to justice? But because of my great love, these afflictions shall I be permitted to come to you. Many of me, curse, and yet thousands of souls will be saved by them. No human reasoning can not fathom the
depth of my love! Pray! Pray! I want your prayers. My Dearest Mother Mary, pray for us. Joseph, pray for us. Elizabeth, St. Konrad, Holy. Michael, St. Peter Little Therese, Your Holy Angels will be your intercessors. Beg for
their help! Be courageous soldiers of Christ! The return of light, let everyone give thanks to the Holy Trinity for looking! The damage will be huge! But I, your God will cleanse the earth. I'm with you. Have
confidence!

(End of letter of Padre Pio)

P.S. To the revelation given by Jesus St. Padre Pio.

The sentence "After three days appear in the sky from the north
cross", has confirmed such in the Gospel. Matthew Chapter 24 verse
29-30, where Jesus says:

"Immediately after the tribulation of those days the sun will be
darkened and the moon shall not give its light, stars will fall from
the sky and the powers of the heavens will be shaken. Then will appear
in heaven the sign of the Son of Man, and will mourn all the nations
of the earth ;..." Also St. Faustina in her diary notebook I (see paragraph No. 83) noted
the warning of Jesus, who says: "Write this: It will come as Judge, I am coming first as the King's mercy. Before the day of justice arrives, people will be given a sign in the sky. Turns off all lights in the sky and will be a great
darkness over the earth. Then the sign of the Cross will appear in the sky, with openings where the hands and feet were pierced the Saviour, [be] came out great light, which for some time will enlighten the earth. This will be a short time before the final. "

Content is clearly and unequivocally warn confirm compliance in its content with the above view, the revelation of Padre Pio on the sign of the Son of Man, which is the cross.

It is not the intention of the author of those words scare anyone, but say the word of truth ("If you continue in my word, you are truly My disciples, and ye shall know the truth and the truth shall make you free." J 8, 31-32) without neglecting any of God's speech, (warning against the consequences of sinful humanity of sin, and using for this purpose various "tools" (manifested, admonishing and often weeping Virgin Mary, the saints of the Lord, the Holy Father, etc.).

So do not ignore any warnings, reminders in the words of St. Paul's letter to the Thessalonians, "Quench not the Spirit, Do not despise prophecies. All test the, what is good - observe. Avoid anything that form of evil," or words of another apostle and evangelist – the beloved disciple of Jesus, who in the prologue to "Apocalypse" writes: "Blessed is he who reads and those who hear the words of prophecy, and keep what is written in it, because the time is near."

From you, dear reader depends on whether you are able to accept the simplicity and humility of warnings and admonitions words, which are the work of God's Mercy and the flow out of concern for the salvation
of your soul, for your eternal happiness. The choice is yours!

POLISH

Tłumaczenie kopii prywatnego listu autorstwa Ojca Pio, adresowanego do Komisji w Heroldsbach wyznaczonej przez Watykan w celu przebadania prawdziwości objawień o "Trzech Dniach Ciemności" danych przez Naszego
Pana, Ojcu Pio, zakonnikowi zgromadzenia Kapucynów i stygmatyka. 28 STYCZEŃ 1950

Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świece, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia Duchowej Komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Niewolno wam wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte i deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę! Jestem pośród
was.

7 LUTY 1950

Otoczcie opieką swoje zwierzęta, podczas tych dni. Ja Jestem Stworzycielem i Opiekunem dla wszystkiego stworzenia, tak samo jak dla człowieka. Dam wam wcześniej znaki, kiedy powinniście pozostawić większą ilość jedzenia dla swoich zwierząt. Ochronię dobytek wybranych, w tym także zwierzęta, które będą później w potrzebie pożywienia. Niech nikt nie próbuje wychodzić na zewnątrz, nawet, aby nakarmić swoje zwierzęta, - kto będzie nieposłuszny temu słowu, zginie! Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć Mojego gniewu. Miejcie Ufność we Mnie, a Ja będę waszą obroną. Wasza wiara, zobowiązuje Mnie, do przybycia wam z pomocą. Godzina Mego powrotu jest bliska! Jednak okażę Miłosierdzie. Najstraszliwsza karę będzie cierpieć świadek czasów. Moi aniołowie, którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi mieczami! Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy Mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w Moje objawienia. Nawałnica ognia wyleje się z chmur i rozciągnie na całą ziemię! Sztormy, grzmoty, straszliwa pogoda i trzęsienia ziemi pokryją świat na kilka dni. Nastanie nieprzerwany deszcz ognia! Wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc. Te wydarzenia mają udowodnić, że Bóg jest Panem wszelkiego Stworzenia. Ci, którzy pokładają we Mnie nadzieję i wierzą w Moje słowa, nie mają się, czego obawiać. Nie zaprę się tych, którzy rozpowszechniają Moje przesłanie. Żadna krzywda nie spotka dusz w łasce uświęcającej i tych, które szukają obrony u Mojej Matki. Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące wydarzenia: Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki. Nie patrzcie przez okno podczas trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty! (Jezus nie chce, abyśmy ujrzeli gniew Boga, gdyż musi być rozważany w strachu i trwodze. Ci, którzy nie potraktują poważnie tego polecenia, zginął na
miejscu.) Wiatr, przyniesie ze sobą trujące gazy, które rozniosą się po całej ziemi. Każdy, kto będzie cierpiał i umrze niewinnie, stanie się męczennikiem i będzie przebywał ze Mną, w Moim Królestwie. Szatan zatryumfuje! Jednak po trzech nocach, ogień i trzęsienie ziemi ustaną. Następnego dnia słońce znów wzejdzie i oświeci ziemie. Aniołowie przybędą z Nieba i przykryją ziemie duchem pokoju. Uczucie niezmierzonej wdzięczności ogarnie tych, którzy przeżyją okropne doświadczenia - bliską karę -, którymi Bóg nawiedza ziemię od

Tłumaczenie kopii prywatnego listu autorstwa Ojca Pio, adresowanego do Komisji w Heroldsbach wyznaczonej przez Watykan w celu przebadania prawdziwości objawień o "Trzech Dniach Ciemności" danych przez Naszego
Pana, Ojcu Pio, zakonnikowi zgromadzenia Kapucynów i stygmatyka. 28 STYCZEŃ 1950

Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świece, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia Duchowej Komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Niewolno wam wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte i deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę! Jestem pośród
was.

7 LUTY 1950

Otoczcie opieką swoje zwierzęta, podczas tych dni. Ja Jestem Stworzycielem i Opiekunem dla wszystkiego stworzenia, tak samo jak dla człowieka. Dam wam wcześniej znaki, kiedy powinniście pozostawić większą ilość jedzenia dla swoich zwierząt. Ochronię dobytek wybranych, w tym także zwierzęta, które będą później w potrzebie pożywienia. Niech nikt nie próbuje wychodzić na zewnątrz, nawet, aby nakarmić swoje zwierzęta, - kto będzie nieposłuszny temu słowu, zginie! Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć Mojego gniewu. Miejcie Ufność we Mnie, a Ja będę waszą obroną. Wasza wiara, zobowiązuje Mnie, do przybycia wam z pomocą. Godzina Mego powrotu jest bliska! Jednak okażę Miłosierdzie. Najstraszliwsza karę będzie cierpieć świadek czasów. Moi aniołowie, którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi mieczami! Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy Mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w Moje objawienia. Nawałnica ognia wyleje się z chmur i rozciągnie na całą ziemię! Sztormy, grzmoty, straszliwa pogoda i trzęsienia ziemi pokryją świat na kilka dni. Nastanie nieprzerwany deszcz ognia! Wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc. Te wydarzenia mają udowodnić, że Bóg jest Panem wszelkiego Stworzenia. Ci, którzy pokładają we Mnie nadzieję i wierzą w Moje słowa, nie mają się, czego obawiać. Nie zaprę się tych, którzy rozpowszechniają Moje przesłanie. Żadna krzywda nie spotka dusz w łasce uświęcającej i tych, które szukają obrony u Mojej Matki. Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące wydarzenia: Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki. Nie patrzcie przez okno podczas trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty! (Jezus nie chce, abyśmy ujrzeli gniew Boga, gdyż musi być rozważany w strachu i trwodze. Ci, którzy nie potraktują poważnie tego polecenia, zginął na
miejscu.) Wiatr, przyniesie ze sobą trujące gazy, które rozniosą się po całej ziemi. Każdy, kto będzie cierpiał i umrze niewinnie, stanie się męczennikiem i będzie przebywał ze Mną, w Moim Królestwie. Szatan zatryumfuje! Jednak po trzech nocach, ogień i trzęsienie ziemi ustaną. Następnego dnia słońce znów wzejdzie i oświeci ziemie. Aniołowie przybędą z Nieba i przykryją ziemie duchem pokoju. Uczucie niezmierzonej wdzięczności ogarnie tych, którzy przeżyją okropne doświadczenia - bliską karę -, którymi Bóg nawiedza ziemię od jej stworzenia. Wybrałem dusze także w innych krajach jak: Belgia, Szwajcaria, czy Hiszpania i otrzymały to samo objawienie, aby te kraje również mogły się przygotować. Módlcie się dużo w czasie tego Świętego Roku 1950. Módlcie się na różańcu, ale tak, aby wasze modlitwy dosięgły Nieba. Wkrótce znacznie gorsza katastrofa nadejdzie na cały świat, jakiej nikt nie widział, straszliwa kara! Wojna 1950 roku jest wstępem do tych wydarzeń. Jakże obojętny jest człowiek na te sprawy, które już wkrótce staną się rzeczywistością, wbrew wszelkim oczekiwaniom! Jakże dalecy są od roztropnego przygotowania się na te przepowiedziane, a niewysłuchane wydarzenia, przez które niebawem będą musieli przejść. Wpływ Boskiej równowagi dosięgną ziemi! Gniew Mego Ojca zostanie wylany na cały świat! Kolejny raz ostrzegam świat, po przez wasze środki, jak dotąd zawsze to czyniłem. Grzechy ludzkości przerosły miarę: Lekceważąca postawa w Kościele, grzeszna duma wywołana wstydem przed aktywnością religijną, brak prawdziwej, braterskiej miłości, ·nieprzyzwoitość w ubieraniu się, a zwłaszcza w okresach letnich... Świat jest pijany od grzechu.
Ta katastrofa przyjdzie na ludzkość jak przebłysk światła, w chwili, gdy wschód poranku zostanie zastąpiony ciemnościami! Od tego momentu, nikomu nie wolno opuścić domu lub wyjrzeć przez okno. Ja Sam, przybędę pośród grzmotów i piorunów. Słabsi powinni zawierzyć się Mojemu Najświętszemu Sercu. Nastanie wielki chaos z powodu całkowitych ciemności, które okryją ziemie i wielu, wielu zginie od przerażenia i rozpaczy.
Ci, którzy będą "walczyć" dla Mojej sprawy, otrzymają łaski z Mojego Najświętszego Serca, a pokorny płacz skruchy: "KTÓŻ JEST JAK BÓG" będzie ratunkiem dla wielu. Jednakże, niezliczona ilość spłonie na otwartych polach jak wyschnięta trawa! Bezbożni zostaną unicestwieni, aby później sprawiedliwość narodziła się na nowo. W dniu, jak tylko nadejdą całkowite ciemności, nikt nie powinien,opuszczać swojego domu lub wyglądać przez okno. Ciemności będą trwały dzień i noc, kontynuując kolejny dzień i kolejną noc i jeszcze jeden dzień, lecz następnej nocy gwiazdy znów wzejdą na niebie, a przy nadchodzącym dniu ponownie ujrzycie brzask słońca i będzie to CZAS
WIOSNY! W ciągu dni ciemności, Moi wybrani nie powinni spać, jak uczniowie w Ogrodzie Oliwnym. Muszą się modlić nieprzerwanie, a nie zawiodę ich. Zbiorę Moich wybranych! Piekło uwierzy, że włada całą ziemią, ale Ja
ją odzyskam! Czy być może myślicie, że pozwoliłbym Ojcu na zesłanie takiej kary na cały świat, jeśli ludzie odwróciliby się od swoich zbrodni dla sprawiedliwości? Ale to z powodu Mojej wielkiej miłości, te cierpienia za Moim dozwoleniem zostaną zesłane na was. Wielu Mnie przeklnie, a mimo to tysiące dusz ocali się przez nich. Żadne ludzkie rozumowanie nie jest w stanie pojąć głębin Mojej Miłości! Módlcie się! Módlcie się! Pragnę waszych modlitw. Moja Najdroższa Matka, Maryja, Św. Józef, Św. Elżbieta, Św. Konrad, Św. Michał, Św.
Piotr, Mała Tereska, wasi Aniołowie Stróżowie niech będą waszymi rzecznikami. Błagajcie o ich pomoc! Bądźcie dzielnymi żołnierzami Chrystusa! Gdy powróci Światłość, niech wszyscy złożą dziękczynienie
Świętej Trójcy za opiekę! Zniszczenia będą ogromne! Ale Ja, wasz Bóg
oczyszczę ziemię. Jestem z wami. Miejcie ufność!

(Koniec listu Ojca Pio)

P.S. Do objawienia dane przez Pana Jezusa św. Ojcu Pio.

Zdanie "Po trzech dniach ukaże się na niebie od północy krzyż", ma
swoje potwierdzenie m.in. w Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 24
werset 29-30, gdzie Pan Jezus mówi:

"Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi;..." Również Św. Faustyna w swoim dzienniczku zeszyt I (zob. akapit nr 83)
odnotowała ostrzeżenie Pana Jezusa, który mówi:
"Napisz to: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym."

Treści te wyraźnie jednoznacznie ostrzegają i potwierdzają zgodność w
swej treści z wyżej wymienionym zdaniem w objawieniu Ojca Pio odnośnie
znaku Syna Człowieczego, którym jest krzyż.

Nie jest intencją autora tych słów, straszyć kogokolwiek, lecz powiedzieć słowa prawdy, ("Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie Moimi uczniami i poznacie Prawdę a Prawda was wyzwoli". J 8, 31-32) nie lekceważąc wszelkiej mowy Bożej, (ostrzegającą grzeszną ludzkość przed skutkami grzechu, a posługującą się do tego celu różnymi "narzędziami" (objawiająca się, upominająca i często płacząca Matka Boża, Święci Pańscy, Ojciec Święty, itd.).

A więc nie należy lekceważyć żadnych ostrzeżeń, upomnień zgodnie ze słowami św. Pawła Apostoła z listu do Tesaloniczan: "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, co szlachetne - zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła", czy też słów innego apostoła i ewangelisty - umiłowanego ucznia Pana Jezusa, który w prologu do "Apokalipsy" tak pisze: "Błogosławiony, który odczytuje , i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska".

Od Ciebie drogi czytelniku zależy czy jesteś w stanie przyjąć z
prostotą i pokorą słowa ostrzeżeń i napomnień, które są dziełem Bożego
Miłosierdzia i płyną z troski o zbawienie Twojej duszy, o Twoje
szczęście wieczne. Wybór należy do Ciebie!

jej stworzenia. Wybrałem dusze także w innych krajach jak: Belgia, Szwajcaria, czy Hiszpania i otrzymały to samo objawienie, aby te kraje również mogły się przygotować. Módlcie się dużo w czasie tego Świętego Roku 1950. Módlcie się na różańcu, ale tak, aby wasze modlitwy dosięgły Nieba. Wkrótce znacznie gorsza katastrofa nadejdzie na cały świat, jakiej nikt nie widział, straszliwa kara! Wojna 1950 roku jest wstępem do tych wydarzeń. Jakże obojętny jest człowiek na te sprawy, które już wkrótce staną się rzeczywistością, wbrew wszelkim oczekiwaniom! Jakże dalecy są od roztropnego przygotowania się na te przepowiedziane, a niewysłuchane wydarzenia, przez które niebawem będą musieli przejść. Wpływ Boskiej równowagi dosięgną ziemi! Gniew Mego Ojca zostanie wylany na cały świat! Kolejny raz ostrzegam świat, po przez wasze środki, jak dotąd zawsze to czyniłem. Grzechy ludzkości przerosły miarę: Lekceważąca postawa w Kościele, grzeszna duma wywołana wstydem przed aktywnością religijną, brak prawdziwej, braterskiej miłości, ·nieprzyzwoitość w ubieraniu się, a zwłaszcza w okresach letnich... Świat jest pijany od grzechu.
Ta katastrofa przyjdzie na ludzkość jak przebłysk światła, w chwili, gdy wschód poranku zostanie zastąpiony ciemnościami! Od tego momentu, nikomu nie wolno opuścić domu lub wyjrzeć przez okno. Ja Sam, przybędę pośród grzmotów i piorunów. Słabsi powinni zawierzyć się Mojemu Najświętszemu Sercu. Nastanie wielki chaos z powodu całkowitych ciemności, które okryją ziemie i wielu, wielu zginie od przerażenia i rozpaczy.
Ci, którzy będą "walczyć" dla Mojej sprawy, otrzymają łaski z Mojego Najświętszego Serca, a pokorny płacz skruchy: "KTÓŻ JEST JAK BÓG" będzie ratunkiem dla wielu. Jednakże, niezliczona ilość spłonie na otwartych polach jak wyschnięta trawa! Bezbożni zostaną unicestwieni, aby później sprawiedliwość narodziła się na nowo. W dniu, jak tylko nadejdą całkowite ciemności, nikt nie powinien,opuszczać swojego domu lub wyglądać przez okno. Ciemności będą trwały dzień i noc, kontynuując kolejny dzień i kolejną noc i jeszcze jeden dzień, lecz następnej nocy gwiazdy znów wzejdą na niebie, a przy nadchodzącym dniu ponownie ujrzycie brzask słońca i będzie to CZAS
WIOSNY! W ciągu dni ciemności, Moi wybrani nie powinni spać, jak uczniowie w Ogrodzie Oliwnym. Muszą się modlić nieprzerwanie, a nie zawiodę ich. Zbiorę Moich wybranych! Piekło uwierzy, że włada całą ziemią, ale Ja
ją odzyskam! Czy być może myślicie, że pozwoliłbym Ojcu na zesłanie takiej kary na cały świat, jeśli ludzie odwróciliby się od swoich zbrodni dla sprawiedliwości? Ale to z powodu Mojej wielkiej miłości, te cierpienia za Moim dozwoleniem zostaną zesłane na was. Wielu Mnie przeklnie, a mimo to tysiące dusz ocali się przez nich. Żadne ludzkie rozumowanie nie jest w stanie pojąć głębin Mojej Miłości! Módlcie się! Módlcie się! Pragnę waszych modlitw. Moja Najdroższa Matka, Maryja, Św. Józef, Św. Elżbieta, Św. Konrad, Św. Michał, Św.
Piotr, Mała Tereska, wasi Aniołowie Stróżowie niech będą waszymi rzecznikami. Błagajcie o ich pomoc! Bądźcie dzielnymi żołnierzami Chrystusa! Gdy powróci Światłość, niech wszyscy złożą dziękczynienie
Świętej Trójcy za opiekę! Zniszczenia będą ogromne! Ale Ja, wasz Bóg
oczyszczę ziemię. Jestem z wami. Miejcie ufność!

(Koniec listu Ojca Pio)

P.S. Do objawienia dane przez Pana Jezusa św. Ojcu Pio.

Zdanie "Po trzech dniach ukaże się na niebie od północy krzyż", ma
swoje potwierdzenie m.in. w Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 24
werset 29-30, gdzie Pan Jezus mówi:

"Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi;..." Również Św. Faustyna w swoim dzienniczku zeszyt I (zob. akapit nr 83)
odnotowała ostrzeżenie Pana Jezusa, który mówi:
"Napisz to: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym."

Treści te wyraźnie jednoznacznie ostrzegają i potwierdzają zgodność w
swej treści z wyżej wymienionym zdaniem w objawieniu Ojca Pio odnośnie
znaku Syna Człowieczego, którym jest krzyż.

Nie jest intencją autora tych słów, straszyć kogokolwiek, lecz powiedzieć słowa prawdy, ("Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie Moimi uczniami i poznacie Prawdę a Prawda was wyzwoli". J 8, 31-32) nie lekceważąc wszelkiej mowy Bożej, (ostrzegającą grzeszną ludzkość przed skutkami grzechu, a posługującą się do tego celu różnymi "narzędziami" (objawiająca się, upominająca i często płacząca Matka Boża, Święci Pańscy, Ojciec Święty, itd.).

A więc nie należy lekceważyć żadnych ostrzeżeń, upomnień zgodnie ze słowami św. Pawła Apostoła z listu do Tesaloniczan: "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, co szlachetne - zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła", czy też słów innego apostoła i ewangelisty - umiłowanego ucznia Pana Jezusa, który w prologu do "Apokalipsy" tak pisze: "Błogosławiony, który odczytuje , i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska".

Od Ciebie drogi czytelniku zależy czy jesteś w stanie przyjąć z
prostotą i pokorą słowa ostrzeżeń i napomnień, które są dziełem Bożego
Miłosierdzia i płyną z troski o zbawienie Twojej duszy, o Twoje
szczęście wieczne. Wybór należy do Ciebie!UWAGA !!!
Potrzebna pilna Modlitwa za 5-letną dziewczynkę,której dano tydzień życia.
Ma raka rdzenia kręgowego,rodzina jej jest załamana.Już stracili jedno dziecko.
Proszę również o post w intencji uratowania dziecka .

Chemioterapia i radioterapia skróci tylko życie.

Do wszystkich zmagających się z rakiem

Proszę uważnie posłuchać.Pięć odcinków

Oto pierwszy ; www.youtube.com/watch?v=DTTo2tVBPs0&feature=related

Trochę o autorze terapii ; http://ziololecznictwo.bloog.pl/kat,643401,index.html?ticaid=6b542 

Korporacje farmaceutyczne milczą bo jest to tania i całkowicie naturalna metoda i nie da się na niej zarobić

Jestem w trakcie kuracji .Mnie pomogło

Krzysztof.


Tam można zadawać pytania(po polsku)

http://free4web.pl/3/1,165699,423645,,Threads.html


Jeśli  znasz angielski można zadawać pytania twórcy terapii dr.Ashkarowi
MOC ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYJI KRÓLOWEJ POLSKI

ŚWIADECTWO SIOSTRY MARII EMANUEL O MOCY ZAWIERZENIA SERCU MARYJI JASNOGÓRSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI


http://pl.gloria.tv/?media=236296***KLIKNIJ***- Czas dla Boga - ważne plik  pps.

*** KLIKNIJ ***- Bóg jest ZAKAZANY W KARCIE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

*** KLIKNIJ ***- PIĘKNE ŚWIADECTWA

PIERWSZE CZYTANIE

Kpł 19, 1-2. 11-18

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.

 
Pan powiedział do Mojżesza: "Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: «Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczeniem imienia Boga twego. Ja jestem Pan.
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan.
Nie będziesz wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego ani nie będziesz miał względów dla bogatego, sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan.
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz mściwy, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan»".

Ewangelia dnia.27.02.2012  

Mt 25, 31-46
Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".


ks. dr Przemysław Sawa


ZAGROŻENIA DUCHOWE. PODSTAWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WALKI DUCHOWEJ PRZYGOTOWANIE DO MODLITWY O UWOLNIENIE


 Jezus Chrystus przez swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie i uwielbienie dał ludziom nowe życie, do którego dostęp jest przez wiarę – dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej (Rz 5, 1-2).


             Jednak grzechy, nałogi i rozmaite praktyki otwierają człowieka na wpływ duchów złych (szatana i demonów). Praktyki bałwochwalcze, rozpowszechniona filozofia New Age z okultyzmem i spirytyzmem są coraz  bardziej obecne w dzisiejszej rzeczywistości. Towarzyszy temu u współczesnych ludzi brak odpowiedniej wiedzy odnośnie do zagrożeń duchowych i zniewoleń. Pomocą może być niniejszy tekst.

 

Zanim przystąpi się do analizy swojego życia (rachunek sumienia), należy jasno uzmysłowić sobie:

 

    JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM, KTÓRY POKONAŁ ZŁO. JEŚLI JESTEŚ WE WSPÓLNOCIE Z NIM, ZWYCIĘŻASZ


POBIERZ CAŁOŚĆ - RACHUNEK SUMIENIA


GDZIE KOLORATKA??? - WOJCIECH CEJROWSKI

-szukam-

GOLGOTO!

W ciszy Golgoto Twój głos rozbrzmiewa,

Jesteś naga i szara, jak jesienne drzewa.

Wloką Cię Jezu, na tą straszną górę,

To ludzie – BOGU! – szykują śmierć ponurą.

           Cierpienie Twoje Jezu nas odkupi,

   Lecz my tego nie doceniamy, bo jesteśmy głupi.

   Tyle w nas przekory, złej woli i pychy,

   A Ty za nas umierasz – pokorny i cichy.

Jakże okrutna musi być ludzka natura?

Że czeka Cię Jezu, ta straszna góra.

Codziennie wleczemy na nią Cię Panie,

Przez swoje grzechy i złe postępowanie.

   Przez słabą Wiarę i brak zaufania,

   Obraz katolików się żałosny wyłania.

   Którzy często, swoje ,,ALE” mają,

   Boga ignorują, lub nie uznają.

I ciągle na siebie pyszni tylko liczą,

Przez co boleśnie, do krwi Cię ćwiczą.

Nie chcą Twej dobroci, demonom poddani,

 Grzech człowieka bardzo – Jezu Cię rani.

   Boże! – dla Twojej męki litości nie mamy,

   Codziennie ciężko, Cię obrażamy.

   Codziennie wkładamy, cierniową koronę,

   Za Twoje oddanie i serce skrwawione.

Jakże okrutnie Cię traktujemy,

Ciągle Twe rany rozdrapujemy.

Straszną boleścią Cię przenikają.

Mimo że nam – grzesznikom zbawienie dają.

  Chcę Ci ulżyć, choć odrobinę,

  Modlitwą i postem, zmazać swoją winę.

  By na Golgocie ulżyć Ci  Panie,

PROSZĘ CIĘ JEZU – DAJ  MI SIŁĘ, ORAZ WYTRWANIE

- Jerzy

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 58,9b-14 Obietnice dla sprawiedliwych

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan Bóg:
„Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać Naprawcą wyłomów, Odnowicielem rumowisk na zamieszkanie.
Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a dzień święty Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.
Albowiem usta Pana to wyrzekły”.

25 luty 2012 r.    EWANGELIA Łk. 5,27-32
 
 (....) Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników".
 
Jeśli naprawdę chcemy znaleźć w Jezusie swojego Zbawiciela, musimy najpierw zrzucić z siebie skorupę fałszywej sprawiedliwości.
Musimy najpierw zobaczyć, jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak bardzo potrzebujemy lekarza.
                             
Panie Jezu - zdarza się, że kapłani zabronili wymawiać słów CHRYSTUS KRÓL i nie przyjmują intencji na Mszę Świętą o Twoje królowanie. Jak powinniśmy się zachować - my Twoi rycerze?
 
Pan Jezus:
     " Tak, tak - módlcie się o zmianę ich serc, ponieważ oni wiedzą o tym, że Ja jestem KRÓLEM teraz i zawsze nim byłem, gdyż zmartwychwstałem jako KRÓL i zawsze nim będę - dopóty, dopóki trwa życie na ziemi.  Na końcu czasów przekażę królowanie Ojcu w Niebie jak zapisano w Piśmie Świętym. Módlcie się, aby ludzie zrozumieli, że Ja jestem KRÓLEM wszystkiego co żyje na ziemi i krąży we wszechświecie. Cieszcie się, że jest KRÓL, bo bez Niego wszystko zginie".
 Panie Jezu - dziękujemy Ci - jesteś naszą Miłością i Królem, Oblubieńcem i Panem panów w Trójcy Świętej Jedyny. Kochamy Cię na wieki wieków - Amen".
 
Panie Jezu - czy powinnam dalej prowadzić naszą STRONĘ, bo widzisz jakie są przeszkody?

Pan Jezus:
    " Dobre DZIEŁA mają zawsze przeszkody. A ty się nie martw, znajdę ci pomocników. Ludzie się wykruszają, bo są słabi i zostaną tylko silni Bogiem. Nie trać nadziei - przekazuj Moje SŁOWO, bo Mi obiecałaś wierność i miłość do końca twoich dni. Do kogóż pójdę, jak nie do kochających Mnie i wiernych Mi. Ci, co czytają Moje SŁOWO przysyłają świadectwa, bo nie dyskutują tylko w NIE wierzą jak Kazimierz. Ci, co od ciebie odeszli (od strony) będą żałować. Bóg musi zwyciężyć i my zwyciężymy. Postawiłem Martę na twojej drodze, abyś jeszcze bardziej uświęcała swoją duszę.
Razem zwyciężymy i pokonamy "zło". Jezus twoja MIŁOŚĆ".
 
Pan Jezus - do Kazimierza:

     "  Kazimierzu, nie martw się - ale Ja się z ciebie nie wyśmiewam. Ty jesteś Moim synem umiłowanym i przed tobą usuwam przeszkody. A że jesteś  wyśmiewany? Ja też byłem wyśmiewany i zwyciężyłem".

Panie Jezu - czy MISJA dobrze tłumaczy Pismo Święte?

    Pan Jezus:
     "  O, Misja? Ta wasza MISJA, to naprawdę Szkoła Świętych. Członkowie - uczestnicy przestrzegają "co do joty"zawarte w Piśmie Świętym pouczenia. Módlcie się o dobrego kapłana".
 
Pan Jezus - do Henryka, który powrócił do Pana Boga.

     "  Drogi Mój synu - widzę, że"dobijasz się" do Mnie poprzez Mieczysławę, ale ona jak widzisz ma coraz mniej czasu na wszystko. Sprawiasz Mi wielką radość, że mimo to - czekasz i jesteś cierpliwy, ale tą pokorą umacniasz się bardziej w wierze. Patrzę na ciebie i podziwiam. Jednocześnie radość Mi przynosisz, że pracujesz nad swoją
duszą. Pamiętaj - zaczynaj  dzień od uwielbiania Boga, potem dziękuj a na zakończenie proś a będziesz wysłuchany. Nie zapominam o tobie i więcej ze Mną rozmawiaj, bo lubię gdy starasz się wyszukiwać pięknych słów. Mów jak potrafisz, aby z miłością i szacunkiem do Boga. Oczekuj duszo Moja zbawienia wiecznego i spełniaj uczynki miłosierdzia wobec bliźniego, nawet dobrym słowem. Amen. Jezus - twój Przyjaciel".
 < POBIERZ > Świadectwo P.Henryka

 
Pan Jezus - do Agnieszki, która pyta, czy jest godną córką w oczach Boga?

      "  Już Mnie pocieszasz zwracając się do Mnie z tym pytaniem. U ciebie najważniejsze miejsce zajmuję - w twoich myślach i mowie. Uczynki trochę zaniedbujesz, ale doskonały jest tylko Bóg a ty chcesz uczyć się tej doskonałości. Świadcz o Mnie w domu i na ulicy i ucz tego swoje dzieci. KTÓŻ JAK BÓG - wołasz. Dlatego, że jesteś pokorna - widzę ciebie wśród przyjaciół Moich. Zadbaj o dobre wychowanie dzieci i o umiejętne prowadzenie swojej rodziny drogami Bożymi a inni będą patrzyli na ciebie i podziwiali aż wreszcie sami będą chcieli tacy być. Bo BÓG - to SZCZĘŚCIE i na ziemi i w wieczności. Kocham waszą rodzinę.
                                                    Jezus Chrystus - Przyjaciel rodzin ".
 
     

 

_POBIERZ_Wizja piekła – Świadectwo Siostry Anny Grzybowskiej, Szarytki

-szukam-


29 lutego DNIEM ŚWIATOWEJ MODLITWY O POWSTRZYMANIE WOJNY
NUKLEARNEJ W IRANIEOdpowiadając na wezwanie zawarte w poslaniu Maryi Dziewicy z dn. 23 lutego 2012
dla wizjonerki Marii Bozego Milosierdzia w Anglii,
http://www.thewarningsecondcoming.com/
w j. pol.: http://ostrzezenie.wordpress.com/ lub
http://www.internetgebetskreis.com/pl/
wzywamy wszystkich naszych braci i siostry na calym swiecie o
DZIEN MODLITWY, aby zapobiec wojnie atomowej w Iranie.

W tym dniu winnismy odmowic jako jedną modlitwę wszystkie Tajemnice
Rozanca Sw.,  Tajemnicę: Radosną, Swiatla, Bolesną i Chwalebną,
w intencji powstrzymania wybuchu wojny atomowej w Iranie.
Dzien 29 lutego zostal zaproponowany przez wizjonerkę.-szukam-

Tresc poslania:
Maryja Dziewica: Modlcie się, aby w Iranie mogla byc zazegnana wojna atomowa
Poslanie Maryi Dziewicy dla Marii Bozego Milosierdzia, czwartek, 23
lutego 2012, godz. 16:00

Moje dziecko, nadszedl czas dla Moich dzieci, aby polączyly się w
jedno w posluszenstwie
dla Mojego drogiego Syna, aby w Iranie mogla byc zazegnana wojna nuklearna.

Ta wojna moze wybuchnąc lada moment i musicie się bardzo gorąco
modlic, aby ją powstrzymac,
poniewaz spowoduje ona smierc milionow dzieci Boga.

Szatan i jego demony pracują nad tym, aby spowodowac straszliwe zniszczenie.
Jesli zabiją dusze, zanim będzie im dana szansa zrehabilitowania się w
oczach Mojego Syna, to będą one stracone.

Taki jest plan diabla.

Chce on, aby moc jak największej ilosci dusz przeszkodzic w wejsciu do
Krolestwa Mojego Ojca.

Moj Rozaniec Swięty, kiedy się odmowi wszystkie tajemnice, jako jedną
modlitwę, zazegna wojnę, dzieci.

Zjednoczcie się teraz na jeden dzien i odmowcie Moj Rozaniec,
aby powstrzymac tę wojnę atomową, jaka jest planowana.

Modlcie się za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale i w krajach,
ktore zostaly nieswiadomie uwiklane.

Modlcie się rowniez za te biedne kraje, ktore są uzywane jako pionki w
nikczemnej grze klamstw,
planowanej przez  grupy, nie od Boga, Ojca Przedwiecznego.

Idzcie, teraz Moje dzieci i zgromadzcie wszystkie Moje dzieci razem na
modlitwie, aby zlagodzic tą straszną zbrodnię przeciwko ludzkosci.

Wasza ukochana Matka
Matka OdkupieniaTablica - różnych ważnych plików - Proszę zagladać do "środka"
wystarczy "POBRAĆ"
-szukam-
1. < POBIERZ>  Może ktoś będzie zainteresowany: "fotoxerozbiory" niedzielne ( Ewa )

2. < POBIERZ>  Wielki Post - internetowa Droga Krzyżowa . pps

3. < POBIERZ> 24 GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

4. < POBIERZ > Droga Krzyżowa 2 stacje . aut. Tomasz

5. < POBIERZ > Prośba o modlitwę ( afera z książką chrześcijańską autorstwa Pearl o wychowywaniu dzieci

6. < POBIERZ > Wyznania abortera

7. < POBIERZ > Bravo deprawuje

8. < POBIERZ > Wieczne potępienie

9. < POBIERZ > Wizja piekła św. Jana Bosko
10. < POBIERZ > Masoneria potrzeba Polsce? -
Ks. prof. Jerzy Bajda
 
( PLIKI NIEZUPEŁNE , BĘDĄ  " Uzupełniane" na bieżąco.)

Ratujmy  skazaną na śmierć chrześcijankę Asię Bibi

Wciąż za mało podpisów, by uratować od śmierci przez powieszenie
pakistańską chrześcijankę!

Podpisać petycję można na anglojęzycznej stronie: http://www.callformercy.com.

Na polskiej stronie:
http://www.gpch.pl/index.php/akcje/48-akcje-wsparcia/575-pomoz-uwolnic-asie-bibi można znaleźć instrukcję w języku polskim, która może ułatwić złożenie tego podpisu.

Trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do władz palestyńskich, by zrezygnowały z egzekucji odważnej chrześcijanki Asii Bibi – matki pięciorga dzieci - która nie przeszła na islam.

Asia Bibi to matka pięciorga dzieci, która ma być powieszona przez władze pakistańskie za poglądy
chrześcijańskie. Kobieta powiedziała do swoich islamskich koleżanek, które natarczywie domagały się od niej
zmiany wiary: „Jezus Chrystus umarł za moje grzechu i za grzechy świata. Nie zrobił tego dla was Mahomet.”
Po tej wypowiedzi Asia został pobita wraz z trójką córek i zaciągnięta siłą przed sąd muzułmański, który
skazał ją na powieszenie za „bluźnierstwo przeciw Mahometowi.”

Więcej >>26 lutego 2012 w Kaplicy z adoracją Najświętszego Sakramentu - Kazimierz przyniósł 5000 obrazków z Panem Jezusem - KRÓLEM POLSKI  i modlitwami, które mają być rozdawane w Polsce oraz rozsyłane na cały świat w różnych językach z prośbą - aby Król je pobłogosławił.
 
Panie Jezu - bardzo prosimy abyś pobłogosławił obrazki Chrystusa Króla z modlitwami, które będą służyły ludziom w celu wymodlenia Twego królowania w Polsce i na całym świecie.
Pan Jezus:
    "Mieczysławo - DUCH ŚWIĘTY powoduje, że rozlewam Swoje ŁASKI na was tu obecnych i na te OBRAZKI, aby służyły DZIELE ZBAWIENIA WIECZNEGO poprzez modlitwy znajdujące się na nich i przez królowanie Moje w sercach i na całej ziemi.
    Opłakujcie swoje życie teraz i pokutujcie, bo wieczność jest wieczna i pragnę mieć was wszystkich u siebie w Niebie. Tak wam dopomóż Bóg. Amen".
   
Pamiętajcie - teraz jest czas DUCHA ŚWIĘTEGO i do Niego módlcie się o zmianę waszych serc, bo od serc płynie MIŁOŚĆ, która tworzy POKÓJ na świecie.
  Błogosławię was i ogarniam POKOJEM SWOIM
                               - w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 
  Wrażenie i szczęście było tak wielkie, że płakaliśmy bardzo głośno wszyscy troje: Kazimierz, Marta i ja.ROZWAŻANIE O KUSZENIU PANA JEZUSA: Kliknij - rozmowy o Bibli
 nad. Sławek
Rekolekcje dla małżeństw z wypoczynkiem nad morzem w Trzęsaczu , od 21.07.-29.07.2012 Hbr. 13.4 „We czci niech bedzie małżeństwo... •” Recepta na szczęście małżeńskie”

Gościem będzie autor książki o powyższym tytule P. dr. Mieczysław Guzewicz , teolog, biblista oraz członek Episkopatu do spraw rodziny. wiecej informacji na temat gościa na www.mojemalzenstwo.pl Zapraszamy na 8 -dniowy pobyt dla calej rodziny, Ośrodek położony 150m od morza, warunki przyjazne dla rodzin wielodzietnych. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia do końca lutego wiecej informacji na temat ośrodka na www.trzesacz.edu.pl Cena. za pobyt z wyżywieniem - osoba dorosła - 880 zl. (w tym 3 posiłki +koszt org.) dzieci do lat 3 – opłata za media . 160 zl.. (wyżywienie z rodzicami) dzieci w wieku od 3 do 7 lat – opłata .400 zl . (1/2 porcji wyżywienia) dzieci od 7 do 10 lat ok. 560 zl. dzieci od 10 lat 720 zl., Informacje i zgłoszenia: Jolanta Komander Tel. 0049 5241 48399 mail: joad36@t-online.de


Msze św. o intronizację Jezusa na Króla Polski

/comiesięczne/
W bazylice NSJ ul.Kawęczyńska 53
Warszawa Praga Północ 
dojazd tramwajem 7 i 3 bezpośrednio przed bazylikę.

10.03.2012 
21.04.2012 
12.05.2012
09.06.2012
14.07.2012
11.08.2012
08.09.2012
13.10.2012
10.11.2012
08.12.2012

wszystkie msze św. o godz.8.00 / II sobota miesiąca/APEL O POMOC

Szanowni Państwo !
 

Serdecznie i gorąco prosimy pomóżcie nam! Ponieważ nasza zbiórka to mozaika wielu drobnych datków,  całościowy jej efekt zależy od łaskawości każdego z Was a każda drobna cegiełka ma w tej akcji naprawdę wielkie znaczenie. Licząc na wielkoduszność Państwa już dziś z góry dziękujemy za każdą złożoną ofiarę. Chociaż my same nie będziemy w stanie należycie się za nie odwdzięczyć,  zbieramy w sercu wszystkie intencje Państwa na nasze codzienne modlitwy ufając, że Ten, który widzi w ukryciu stokrotnie wynagrodzi każdy dobroduszny, ewangeliczny gest wsparcia.   
 
 -szukam-
 
 
Z poważaniem i serdecznym Chrystusowym pozdrowieniem 
s. Faustyna Maria P.

Sekretariat Klasztoru Sióstr Norbertanek
Regionalne Sanktuarium Męki Pańskiej
Imbramowice 105, 32-353 Trzyciąż
Tel.: 12 389-48-06, faks: 12 380-61-59
norbertanki@kielce.opoka.org.pl
http://www.imbramowice.norbertanki.org/

_____________________________________________________

Korzystając z gościnności na koncie mailowym Pani Anny z całego serca prosimy o wsparcie cegiełką naszych starań podźwignięcia z rażących zniszczeń barokowego zespołu kościelno-klasztornego w Imbramowicach, którego część zamierzamy przeznaczyć dla pożytku pielgrzymów i wiernych, zwłaszcza dzieci i młodzieży z okolicznych wiosek w celu krzewienia duchowości i kultury chrześcijańskiej, nade wszystko zaś dla rozwoju kultu Pana Jezusa Cierpiącego w tutejszym łaskami słynącym obrazie. Bardzo pragnęłybyśmy, aby wszyscy nasi Bracia i Siostry żyjący wśród zgiełku świata mieli możliwość (niezależnie od stanu swojej zamożności) spędzić, choć trochę czasu w zaciszu klasztornego Sanktuarium, gdzie bije dla nich najczulsze Serce Cierpiącego Zbawiciela, zawsze pragnące nieść pociechę i pomoc w rozlicznych problemach życia. Ponieważ dwudziestoletnie rozmowy i korespondencja z różnymi ośrodkami filantropijnymi w kraju i zagranicą nie przyniosły dotąd znaczących efektów zdecydowałyśmy się w maju tego roku na przyjęcie twardych warunków dofinansowania z Funduszy Europejskich. Ów zbożny projekt obejmujący cele rewaloryzacji zabytku i kultu religijnego wymaga od nas ogromnych wysiłków organizacyjno-finansowych, ponieważ w prace renowacyjne musimy wnieść olbrzymi finansowy wkład własny. Pierwszy kwartał mamy już szczęśliwie za sobą, ale problem stanowią kolejne, gdyż ze względu na szczupłość środków odmówiono nam pomocy w ministerstwie oraz fundacjach ewangelizacyjnych, które dotąd nas wspierały. Niechętnie też w taki sponsoring angażują się wielcy biznesmeni, gdyż nasz klasztor położony jest na uboczu a przedsięwzięcie zbyt małe, by mogło się skutecznie przyczynić do budowania dobrego wizerunku ich firm. Ostatecznością zaś, której bardzo chciałybyśmy uniknąć jest zaciągnięcie pożyczki w Generalacie Zakonu w Rzymie, gdyż i tak byłoby to rozwiązanie tymczasowe. Ze względu na pilną potrzebę zebrania w krótkim czasie funduszy specjalnie wzięłyśmy udział w Międzynarodowej Konferencji Fundraising`u w Warszawie, aby dowiedzieć się jak efektywnie, etycznie i profesjonalnie zorganizować zbiórkę pieniężną w warunkach ścisłej klauzury. Doradzono nam, aby wykorzystać klasztorną bazę adresów mailowych wszystkich Osób, na których życzliwość i skuteczną pomoc możemy liczyć. Wg szacunków statystycznych można się spodziewać, iż gdyby WSZYSCY, do których dotrze ta prośba, mogli i zechcieli nas wesprzeć swoją cegiełką – nasz problem byłby naprawdę cudownie rozwiązany.
 
 
SERDECZNIE I GORĄCO PROSIMY O PILNĄ POMOC!


-szukam-


Kliknij - po więcej szczegółów !!!
Kliknij - upoważnienie Biskupa !
POLSKA DLA POLAKÓW - DOŚĆ ROZDAWANIA MAJĄTKU OBCYM !!!

Islandia – „Poland-ia”?


Islandia to mały kraj, niewielka wyspa na północno-zachodnim skraju Europy. Powierzchnia ponad 103tys km2 - (większa niż Litwa -65tys km2; Łotwa -65tys km2; Estonia 45,2tys km2) Ludności tam niewiele 320 tys Skandynawó

 

Wydarzenia ostatnich lat sprawiły, że Islandia – może stanowić wzór działań obywatelskich dla Polski, Grecji i innych krajów zagrożonych dominacją UE – biurokracją wprost z Brukseli. Prasa światowa prawie NIC nie pisze na ten temat. Dlaczego? Czyżby decydenci UE obawiali się, że „zaraza” rodem z wyspy gejzerów przeniesie się na kontynent? A wtedy, wszelkie misterne plany globalizmu, neoliberalizmu, NWO – „diabli demokracji mogli by wziąć”.
Cóż takiego zrobili więc Islandczycy? - W skrócie spowodowali, że ich własny Rząd w całości podał się do dymisji. Rząd Islandii, który ugiął się pod presją UE i który pod dyktando bossów światowej finansjery zatwierdził parlamentarnie zubożyć własny naród – podobnie jak to aktualnie próbuje zrobić marionetkowy „Nie-Rząd” Grecji. A więc Rząd Islandii pod presją opinii publicznej (drogą pokojowej rewolucji) – podał się w całości do dymisji.

Kliknij po więcej... 
Kapłaństwo - radość w Duchu Świętym, ks. Michał Olszewski
-szukam-


KLIKNIJ