Dzienniczek - kwiecień -maj 2012 r.JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI!!!
                                                                                                             


-szukam-

Mateńko, czy powinnam zamieścić na naszej stronie film z tłumaczeniem polskim o "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej" i o zbrodniach w Kościele Katolickim, uczynionych rękami ludzi służących lucyferowi a podszywających się pod katolicyzm?

MATKA BOŻA:
" Tak jak powiedział Mój Syn - nie ma i nigdy nie mogło być wdrożenie "Dogmatu o nieomylności papieża" pod żadnym wyrażeniem i pod żadną nazwą.
Człowiek - stworzenie Boże nigdy nie może równać się ze Stwórcą.
Papieże też ludzie i popełniają błędy.
Mnie - Matki Boga nie chcą uznać jako Współodkupicielki Świata a przecież gdyby ten dogmat mógł być ważny, to papieże uwierzyliby, że tak jest.
Gdyby mógł być obowiązujący "Dogmat nieomylności papieży", to Ja nie musiałabym się upominać o przyznanie Mi wszelkich innych Dogmatów. Ja nie musiałabym upominać się u ludu Bożego aby dostrzegli Mnie, że jestem Królową i Niepokalaną, ponieważ sami by wiedzieli poprzez " Dogmat Wiary ".
Nie będę więcej już mówiła o sprawach tak oczywistych.
Módlcie się dzieci o powrót Naszego Kościoła Jezusowego do wartości wielbiących i czczących Stwórcę. Módlcie się o powrót świętości Mszy Świętej i traktowanie Jej jako MĘKI Boga a nie uczty. Ucztę przeżywacie w domach a w kościołach - świątyniach Bożych jest cierpienie i odkupienie.
Film?
Nie rozsławiaj błędów Kościoła, które były popełniane wbrew jego pasterzom a szczególnie tym ostatnim.
Jan Paweł II - żył i umarł w świętości i cierpiał przez cały swój pontyfikat nawet dlatego, że miał do wyboru: albo bronić PRAWDY, ale pod strachem utraty życia od wrogów krążących jak jastrzębie, albo w ciszy modlić się według Moich wskazówek.
Jan Paweł II słuchał Mnie i obecny papież też słucha Mnie. Wróg tak bardzo rozrósł się i pomnożył na okolicznych hierarchach, że człowiek pojedyńczy - nawet papież nie jest w stanie zatrzymać "zła". Za dużo byłoby zgonów, a to nie jest potrzebne wam - prawdziwym katolikom. Obecnie panuje żądza władzy i pieniądza a człowiekowi trudno jest opanować się przed tymi pragnieniami.
A że sława przysłania ludziom Boże cechy charakteru to widzicie: kapłani jedni drugich publicznie oskarżają. Politycy jedni przed drugimi chcą być ważniejsi. Dopiero usłyszę lament ich wszystkich w momencie śmierci. Najgorsze jest to, że każdy z nich myśli, że czyni dobrze.
Zastanówcie się ludzie, co wy robicie? Dlaczego wsiadacie do pędzącego pociągu na oślep? Zatrzymajcie się i powiedzcie STOP - kłamstwu, ohydzie i nienawiści a wysławiajcie PRAWDĘ, MIŁOŚĆ I PRZEBACZENIE. Tak wam dopomóż Bóg.

Mieczysławo - nie wkładaj tego filmu na naszą stronę w dalszej części. Czasami lepiej nie wiedzieć wszystkiego i umrzeć w nieświadomości a to będzie inaczej liczone na Sądzie Bożym. Wasza Matka".


Serdecznie dziękuję Mateńko.


-szukam--szukam-

Panie Jezu - byłeś na Paradzie POLONIJNEJ w Chicago w dniu 5 maja 2012 r, i bardzo proszę o Twoje wrażenia jak przyjąłeś Mszę Świętą którą celebrowali dwaj biskupi ks. bp Lechowicz z Polski - z Diecezji Tarnowskiej i bp A.Wypych - opiekun Polonii w Chicago z udziałem sporej ilości kapłanów z okolicznych kościołów oraz wielkiej rzeszy wiernych.


Pan Jezus:


" Dzieci Moje, z politowaniem patrzyłem na skład osób "trybuny" witającej mieszkańców Polonii w Chicago. Nie mam uwag do całej parady a jedynie do tej malutkiej części, w której miałem szczęście być niesiony na ramionach Moich rycerzy. Gdy spojrzałem w oczy Moich ale i nie Moich kapłanów uczyniłem wielkie zamieszanie w ich sercach.
Kapłan, który nie chce uznać Mnie za KRÓLA, nie jest Moim kapłanem, ponieważ służy Mojemu wrogowi. To Ja wtedy wycofuję się, ponieważ nie widzę walki w duszy jego z Moim wrogiem o Mnie.

Natomiast Msza Święta w dniu wczorajszym - jak MSZA w towarzystwie Moich wrogów.

Ohydą jest uwielbianie człowieka poprzez wyrażanie oklaskami.

Na takich Nabożeństwach Jestem tylko TŁEM, bo nie w CENTRUM. Mogę policzyć na palcach Moich rąk ile osób tak naprawdę przeżywało Mszę Świętą jako Moją Mękę. Większość poszła tam dla ciekawości a część tylko dla obowiązku. Wasz biskup - opiekun Polonii skierował uwagę na swoją osobę a nie na Mnie.

Podkreślił, że on jest tu najważniejszy i powinien każdy iść za nim a nie wspomniał nawet o Mnie.
Zobaczymy jakie będzie jego "powtarzanie" w dniu spotkania ze Mną. Jak będzie się czuł widząc Mnie KRÓLEM, czy wolałby SŁUGĘ? Czy w ogóle nie będzie chciał Mnie widzieć?
KAŻDY MUSI SPOJRZEĆ MI W OCZY.
Czy możecie teraz wyobrazić sobie spotkanie ze Mną?
Ja pragnę, aby to mogło być spotkanie Bożych PRZYJACIÓŁ. Amen.


JEZUS - SĘDZIA SPRAWIEDLIWY.Dziękuję Ci mój Królu.
Pan Jezus nawołuje, abyśmy się łączyli pod sztandarem Chrystusa i Maryi Matki Jego.
DLA MNIE JEST NIEPOJĘTE, ŻE CZŁOWIEK A TYM BARDZIEJ KAPŁAN NIE CHCE UZNAĆ SWEGO BOGA - STWORZYCIELA KRÓLEM.
DRODZY RODACY KUPUJCIE I PRENUMERUJCIE NAWET DO INNYCH STANÓW - NAJLEPSZĄ PATRIOTYCZNĄ GAZETĘ, KTÓRA WALCZY O PRAWDĘ W KOŚCIELE I W PAŃSTWIE "KURIER CODZIENNY"http://gloria.tv/?media=288410
Komunia święta po katolicku, na klęcząco - ks. prałat Roman Kneblewski

http://pl.gloria.tv/?media=251189
List Watykanu do JE ks. Kard. H. Gulbinowicza w sprawie profanacji Komunii Świętej udzielanej na stojąco...

-szukam-

Panie Jezu użalam się przed Tobą, bo cierpię przez ludzi, którzy prowadzą naszą stronę internetową wbrew mojej woli. Strona prowadzona jest poniżej moich oczekiwań. Przecież tę stronę założyłam dla Ciebie - Boga, Stwórcy i Króla Nieba i ziemi i pragnę ją prowadzić pięknie aby radowała dusze ludzi, którzy ją czytają. Ty Królu nasz jesteś samą pięknością a na Twojej stronie nie mogę nawet teraz zamieszczać Twoich słów, bo nie mam nawet możliwości ich czytania.
Pan Jezus:

" Dziecko Moje i Ja także cierpię z tego powodu. Powiedziałem - słuchaj (………) co do treści tekstów wkładanych, to słuchaj ale o wyglądzie strony ty decydujesz. Nawet wstyd, że ktoś lekceważy zasady prowadzenia Mojej strony. Na Mojej - naszej stronie internetowej powinny być zamieszczone:
- Ewangelia, modlitwy, Słowo Moje, pytania naszych czytelników i ogłoszenia ważne dla katolików.
Oczywiście także ważne inne teksty i potrzebne informacje, które nie będą obraźliwe dla człowieka.
Mieczysławo - nie lękaj się prowadzić naszej strony na chwałę całego Nieba i dla pożytku bliźniego. Pomogę ci i poprowadzę cię swoimi drogami. Pozwoliłem na dotychczasowe działanie postronnych osób, aby każdy zobaczył jakie przeszkody ma Dzieło Boże nawet wśród Moich kapłanów. Mój wróg kradnie dusze Mi sprzed Mojego Oblicza a to dlatego, że te dusze są małej wiary. Dusze Moich kapłanów boją się iść tylko za PRAWDĄ, bo żyją światem i nawet oczekują śmiało na Moje zmiłowanie w ostatnim dniu ich życia. Tak na pewno będzie, bo Ja jestem MIŁOŚCIĄ, ale i SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, która musi być spełniona w wieczności.
JEZUS PRAWDA BOŻA".Panie Jezu pomóż mi, bo widzisz co się dzieje na naszej stronie jakby spisek przeciwko mnie. Nie wiem co dalej robić?
Pan Jezus:


" Wy modlicie się do Boga, bo tego MIŁOŚĆ do Stwórcy wymaga.
Wy dziękujecie Bogu Trój jedynemu z wdzięczności za ŁASKI i wynagradzacie za innych ludzi, którzy Mnie obrażają. Jeśli modlicie się do Ducha Świętego o Dar bojaźni Bożej, to nie dlatego, aby bać się Boga, jako karzącego i strasznego, lecz aby nie popełnić żadnego grzechu, bo bojaźń przed popełnieniem grzechów jest prawidłowa. Natomiast bojaźń przed człowiekiem nie jest potrzebna Bogu ani człowiekowi. Bóg jest MIŁOŚCIĄ i oczekuje od was wszystkich czynów, które popełniacie z miłości do Boga a nie z bojaźni. Jeśli ktoś popełnia czyny z miłości to nigdy nie zgrzeszy. Tak dziecko - tylko Bóg jest SPRAWIEDLIWY I NIEOMYLNY. Z Moim Bożym Błogosławieństwem idź w pokoju. Ja widzę, że bojaźń przed człowiekiem przesłania ci miłowanie sercem, które jest bardzo wrażliwe. Staraj się dziecko prosić Maryję o pomoc. Amen. Bóg - Syn Pocieszyciel ".Panie Jezu - nie rozumiem co się dzieje, dlaczego usuwane są teksty, które mi dyktujesz?
To samo teraz się dzieje jak w Ewangelii św. Jana Apostoła.
To tak wygląda, jakby już nie było ratunku dla mnie, tylko ukamienowanie. Gdy czytam, że kapłani napisali same oszczerstwa o mnie, to myślę sobie: co ja - nieuczona mam tu do powiedzenia?

Pan Jezus:


" Podaję ci swoją dłoń. Nie posyłaj dalej, bo (…..) powiedział, że tylko te teksty, które idą na stronę. Mieczysławo - zostaniesz tylko ty i Ja i powiem: wszyscy odeszli? Tematy ludzkie są za trudne dla wielu ludzi.
Nie przejmuj się - poradzimy sobie. Po co ci studia? Do kochania Boga potrzebne jest czyste serce. Mieczysławo - ci, którzy idą za Mną są prześladowani i wyśmiewani, tak jak Ja.Panie Jezu - dziękuję Ci, że dopuszczasz bicze na moją głowę, które szczególnie bolą, bo od przyjaciół. Bardzo proszę abyś pomógł mi je znieść. Ty wiesz mój Królu, że jest mi ciężko te kłamstwa przyjmować, bo i tak nikt mi nie uwierzy, tylko kapłanom i to dobrym kapłanom. Nie będę się tłumaczyła, niech kamienują, gdy sami są bez winy. Jest to przykre, że katolik katolika obrzuca oszczerstwami a przecież mamy innych dookoła wrogów.
Powiedziałeś do M.Valtorty, że kapłani będą występowali przeciw kapłanom. Ludzie mają pretensję do Ciebie, że nie jesteś słowny i kar zapowiedzianych nie zsyłasz.

Pan Jezus:" Dzieci Moje - jeszcze się taki nie urodził, aby wszystkim dogodził. Syn Boży zszedł na ziemię, cuda czynił i też było źle, bo Go zabili. Ponieważ na stronach naszej webside zapisałaś już bardzo dużo Moich słów i jeszcze nie rozumieją, to zalecam a nawet nakazuję ciągłe czytanie Pisma Świętego za szczególnym ponagleniem rozdziału św. Jana Apostoła. W tych Ewangeliach jest zapisane wszystko o Mnie, o was, o grzechu, o Łaskach, o cierpieniu i o przyszłości. Czytajcie i proście Ducha Świętego o zrozumienie. Innej drogi dla was nie ma, bo jak widzę powtarzane są ciągle te same błędy. Pan wasz - Bóg jest Miłosierny, ale to szatan i jego ludzie chcą was karać a Ja tylko zatrzymuję wszelkie kataklizmy i choroby którymi chcą was obdarzyć wasi wrogowie i zatrzymuję wszelkie nieszczęścia. Moje drogie dzieci, żyjcie według Praw Bożych i Kościelnych, nie krytykujcie, nie obgadujcie, nie bądźcie dla siebie nieprzyjaźni. Amen. Jezus jeszcze Miłosierny ".Panie Jezu - skoro dopuszczasz ataki na mnie, to niech się stanie Twoja wola.
Pan Jezus:


" Mieczysławo - w ogniu hartuje się stal a ty swoją pokorą, uniżnością i milczeniem jesteś bliżej Mnie. A kto wie - może w momencie twojej śmierci przytulę cię i powiem:
choć Moja wierna przyjaciółko, bo kochałaś Mnie na ziemi i czyniłaś wolę Moją i po śmierci czyń to samo. Tak ci dopomóż Bóg. A osąd bliźnich zostaw Mnie. Amen.


Twój Jezus ".


18 marzec 2012.
Wychodziłam z domu do kaplicy tylko na godzinę i mówię do Pana Jezusa - zaraz wracam i słyszę:
ZABIERZ MNIE, ZABIERZ NAS. Rzeczywiście zawsze zabieram wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej ze sobą ale tym razem miałam zaraz wrócić to chciałam zostawić. Gdy przyszłam do kaplicy usłyszałasm: PAMIĘTAJ, ABYŚ NAS
ZAWSZE ZABIERAŁA. Płakałam, bo nie wiedziałam, że to aż tak ważne.
A ja dalej pytam Pana Jezusa co dalej mam czynić, bo strona jest "pusta", mało informacji, bardzo źle prowadzona i niedbale. Ja po prostu się jej wstydzę.

Pan Jezus:


" KOCHAJ MNIE JESZCZE BARDZIEJ. TWOJA MIŁOŚĆ LECZY RANY MOJE.
Strona niech czeka - bądź cierpliwa a Perełka też powinna być cierpliwa. Pamiętajcie - Ja niczego nie czyniłem natychmiast. Tak i wy - zdajcie się zupełnie na Mnie i tylko Mnie kochajcie za tych, którzy nie wierzą, że można kochać Boga i za tych, którzy nie wiedzą, że trzeba kochać Boga. Twój Jezus".Panie Jezu - bardzo proszę o błogosławieństwo dla mnie w dniu urodzin oraz o wskazówki lub uwagi.
Pragnę wiele wynagradzać za grzechy swoje, rodziny i wszystkich ludzi.
Serdecznie dziękuję za ŁASKI, którymi mnie obdarzyłeś a których nie zawsze rozumiem.
Pragnę Panie mój iść za Tobą jak cień i chciałabym wszystko rozumieć.
Do Mateńki Bożej mam takie same prośby.

Pan Jezus:


" Córko Moja, córko Nasza - nikt nie jest doskonały tylko jeden Bóg i Matka Moja, bo nawet ŚWIĘCI w Niebie nie byli doskonali.
Moja uwaga do ciebie to sumienność, regularne czytanie ludzkich listów i pisz odpowiedzi Moje. Niczego nie zostawiaj na "później", bo ludzie czekają.
WSKAZÓWKI MAM DLA CIEBIE I DLA WIELU INNYCH - BARDZO WAŻNE:
Łączcie MODLITWY z OSTRZEŻENIEM wskazanym innym osobom.

MÓJ KOŚCIÓŁ JEST W BARDZO ZŁYM STANIE - DLATEGO NIEUSTANNIE MÓDLCIE SIĘ O NAWRÓCENIE ZE ZŁEJ DROGI DUCHOWEJ KAPŁANÓW, BO JAK KAPŁAN ZBŁĄDZI TO OWCZARNIA NAPEWNO TEŻ. ZWRACAJ SIĘ DO MATKI TWOJEJ NIEPOKALANEJ O PODPOWIEDŹ - JAK REAGOWAĆ W KOŚCIELE KATOLICKIM, ABY MÓGŁ BYĆ ŚWIĘTY.
Tak wam dopomóż Bóg - wasz Jezus Chrystus".


Panie Jezu - błagam, pomóż nam iść za PRAWDĄ. Rozszalały się demony i "noże wbijają nam w plecy".
Ty Królu jesteś sprawiedliwy i powiedz jak powinniśmy reagować na ataki zewsząd?
Pan Jezus:


" Najpierw powiem o (…… C. L…). Wiecie już z Pisma Świętego, że doskonały i nieomylny jest tylko BÓG, a każdy człowiek ulegał i ulega grzechowi. Cokolwiek nie jest zgodne z PRAWDAMI BOŻYMI jest grzechem i nikt nie ustrzeże się przed nim. Na Mojego syna L…… były przeróżne pomówienia, oskarżenia i osądzali go. Posądzili go o różne bezeceństwa. Do świętości droga usłana jest kolcami a tylko czasami spotyka się kwiat róży. Nie mogę dać wam innego przykładu, jak ten który znacie z Ojcem Pio i waszym papieżem. To święci ludzie i żyli na ziemi już świętością a posądzani byli o wiarołomstwo i kłamstwo, i o wiele innych grzechów, których nie popełnili. Jest to najbardziej smutne, gdyż ludzie mając takie jaskrawe przykłady, niczego nie nauczyli się, tylko jeszcze bardziej powielają swoje grzechy. Już skróciłem dni, aby ludzkość nie miała czasu na marnowanie go.
Powtarzam: żyjcie dniem dzisiejszym i bądźcie przygotowani na spotkanie ze Mną każdego dnia, każdej chwili i nie patrzcie na grzechy innych.

Jak powiedział w dzisiejszej katechezie (L…..) - "kto jest bez grzechu niech rzuci kamieniem" w osądzanego. Ale teraz są takie czasy, że przykro Mi to mówić, ale ludzie chociaż są bardzo grzeszni - osądzają innych i bez skrupułów niszczą ich. Ludzie mają krótką i słabą pamięć co do siebie - natomiast pamiętają grzechy bliźniego swego wybielając tymczasem siebie.

Jednak niech pamiętają, że jest ktoś, kto pamięta grzechy każdego człowieka i przypomni je w momencie zejścia z tego świata.

I człowiek będzie pytał: Panie a kiedy widziałem Cię głodnego, bitego, policzkowanego, wyśmiewanego i rannego? Bóg Ojciec Wszechmogący jednak tak stworzył świat i Wszechświat, że dał łaskę człowiekowi rozeznawania jego win i dusza jego sama kieruje się w odpowiednie miejsce do pokuty.
Każdy kapłan winien mówić o Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i królowaniu jego we wszechświecie.
Powiedziałem - OBJAWIENIA są przedłużeniem i uzupełnieniem PISMA ŚWIĘTEGO na dany czas i ci kapłani, którzy nie chcą o tym mówić lepiej dla nich aby się nie narodzili.
Prawie 2000 lat czekam na zdjęcie Mnie z Krzyża przez stworzenie a ono upodobało sobie widzieć Mnie do końca świata wiszącego na krzyżu i dlatego jest tak źle na świecie. Stworzenie nie chce abym królował a tym samym pozwala szaleć szatanowi. Dlatego cały czas atakowani są dobrzy kapłani, dobrzy pasterze i wrogowie Moi wyszukują przeróżnych sposobów, aby ich unieszkodliwić, aby im zaszkodzić. Kościół katolicki jest tak bardzo opanowany przez wrogów pod różnymi postaciami, że tych Moich pobożnych i prawych kapłanów niszczą poprzez krytykę, wyśmiewanie i posądzanie o niezawinione uczynki a nawet mordują.
To samo mówię od wieków: MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ O PRAWYCH KAPŁANÓW I ZA KAPŁANÓW, ABY NIE ULEGALI POKUSIE.

Nie wyciągajcie informacji o Moich dobrych kapłanach o grzechach niezawinionych. Ludzie żądni są sensacji, która interesuje ich pierwej aniżeli Bóg , a potem żałują. Patrzcie na Moich kapłanów - czy widzicie różnicę co mówią i co robią?
Czy widzicie, kto mówi o Chrystusie Królu, a kto o Jezusie - słudze?
Więcej nie pytajcie. Macie rozeznanie, to rozpoznawajcie a wiecie jak: po owocach.
Kto mówi o Bogu słudze - służy szatanowi. Jezus - wasz Brat i KRÓL, Stworzyciel i Zbawiciel.
A ci, co ośmielają się nazywać Mnie SŁUGĄ, lepiej dla nich, żeby się nigdy nie narodzili, bo wieczność zapewniają sobie z ich królem - lucyferem".


Panie Jezu - bardzo proszę o Twoje SŁOWO o (L……).

Pan Jezus:

" Powiedziałem: KTO KOCHA MNIE BOGA I ODBARZA TYTUŁEM KRÓLA - zawsze będzie przeze Mnie doceniony, zauważony i chroniony. Stal w ogniu hartuje się. Ten, kto wytrzyma te wysokie temperatury - dosyć szybko poradzi sobie z wrogiem. Biskup …..nie boi się wrogów, którzy tylko doskakują i wrzeszczą. On jest silny i ma ogromne wiadomości o Mnie i to go wywyższa ponad wrogów.

A Ja go wspieram. Jezus - Przyjaciel".Panie Jezu - błagam Cię o pomoc techniczną do prowadzenia strony internetowej.


Pan Jezus:
" Słuchajcie Matki waszej, Ona wami pokieruje. Powiedziałem: jak najwięcej Bożych stron internetowych. Kierujemy słowa Moje i Maryi do ludzi oczekujących na nie. Dość żyje na świecie ludzi niechcących nas słyszeć. Jeśli ludzie upominają się o nasze wskazówki, to chwała im za to.
Mieczysławo - nie zaniedbuj swoich obowiązków, które chętnie przyjęłaś, bo ludzie najbardziej są spragnieni SŁOWA BOŻEGO, które pokrzepia, które prowadzi ich przez zawiłe drogi życia ludzkiego. Słuchaj Matki waszej, bo ONA przyprowadza wszystkich do Mnie. ONA wyprasza dla ludzkości ŁASKI u Boga Ojca Wszechmogącego. Maryja wypłakuje dla was POKÓJ a OJCIEC wasz zatrzymuje karanie, które już dawno powinno nadejść. ZIEMIA jest tak bardzo ogarnięta grzechami sodomskimi i żeby nie Matka Moja - ZIEMIA by już spłonęła.
Jezus Miłosierny ".-szukam-


Mateńko Boża w trudnych sprawach pytam kilka razy - czy pochwalasz założenie nowej Bożej strony internetowej pod Twoją opieką? Czy dobrze zrozumiałam Twoje poprzednie słowa?


Matka Boża:
" Ty Mieczysławo jesteś Naszym "echem". Jeśli Mojego Syna - KRÓLA, to i Moim i innych mówiących do ciebie a tym samym aby wszyscy Nas słyszeli i słuchali.
Ja - wasza MATKA prowadzę was Polaków swoimi świętymi drogami, ale jest Mi smutno, że mało kto Mnie słucha usprawiedliwiając się, że to niemożliwe aby ktoś z was grzesznych ludzi mógł słyszeć Boga.
Przecież My mówimy do każdego człowieka, ale czy każdy z was tak jak ta kobieta oddałby się Bogu bez reszty? Czy każdy z was chciałby oddać swoje życie w ręce Boga żywego poprzez śmierć męczeńską ofiarowaną za was i zupełnie Jemu zawierzając się?
Zastanówcie się - My mówimy do każdego z was, ale kto nas słucha?
Ten, kto słucha Boga, to On przychodzi i mieszka w nim.
Prowadź DZIEŁO BOŻE a My będziemy prowadzili ludzi do Boga poprzez natchnienia przyjmujących je. Do DZIEŁA Mieczysławo, do DZIEŁA, aby skruszyły się serca ludzkie i zaczęły dostrzegać ŁASKI BOŻE, aby jak najwięcej dusz przylgnęło do SERCA JEZUSOWEGO.
Pragnę, abyście chcieli słuchać słów Bożych i Moich zapisywanych w tym DZIENNICZKU.

Wasza Matka.Mateńko Boża - bardzo proszę opiekuj się nami i naszą stroną. Jestem Twoim dzieckiem już prawnie i uroczyście zatwierdzonym 26 marca b.r. w Dzień Zwiastowania Pańskiego przez KOŚCIÓŁ Św. i Ciebie. Złe duchy boją się Ciebie i wierzę, że nasza strona będzie dobrze służyła całemu Niebu i dla bliźniego do jego rozwoju duchowego. Mam nadzieję, że ogarniesz cały świat.

MATKA BOŻA.
" Ty dziecko jesteś natchniona Duchem Świętym. Dlatego odczuwasz ciągłe szczęście w sercu i niebiańską słodycz. Poprosiłam waszego papieża Jana Pawła II o opiekę nad tobą i naszym DZIEŁEM.
ROZPOCZNIJ Z DNIEM 2 KWIETNIA 2012 roku w IMIĘ MOJE -" NIEPOKALANE POCZĘCIE ".
Błogosławię tobie i wszystkim, którzy będą czytać te SŁOWA PRAWDY , bo Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest samą PRAWDĄ i pragnie, aby tę PRAWDĘ poznawał cały świat.
Nazwę cię STOKROTKĄ, bo stokrotne będą ŁASKI, jakimi będę obdarzała wszystkich ufających Bogu Ojcu, Bogu Jezusowi i Bogu Duchowi Świętemu. Stokrotne są UWIELBIENIA Boga płynące z ust waszych i stokrotnie większe są ilości dusz nawracających się, i stokrotnie więcej dusz opuszcza czyściec po dokonaniu waszych MODLITW.
Nie szczędźcie modlitw za dusze czyśćcowe, bo one będą was witały w dniu waszej śmierci ale i modlą się za was.
DLATEGO BÓG OJCIEC NIE ZSYŁA JESZCZE KAR NA ZIEMIĘ, BO PRZYBYWA DUSZ OFIARNYCH WYNAGRADZAJĄCYCH ZA GRZECHY ŚWIATA.
Módlcie się za kapłanów, bo najbardziej od nich zależy nawrócenie ludzkości.
Módlcie się i pośćcie za kapłanów, aby ich posługa misyjna przyczyniła się do wielu nawróceń i aby przygotowali drogi Bogu Synowi. Amen. Wasza Matka.Mateńko Boża proszę Cię o błogosławieństwo dla mnie, dla mojej pracy duchowej i dla tych, którzy będą mi pomagać.
Bardzo proszę wskaż osoby do pomocy w prowadzeniu strony internetowej z Twoim Imieniem
.( echoMatkiBożejNiepokalaniePoczętej).

MATKA BOŻA:

"Moje Matczyne serce błogosławi ci na każdy dzień, który otrzymałaś w prezencie od Boga Ojca Wszechmogącego. Nie roztrząsaj niechwalebnej przeszłości a pamiętaj to, co Boże, bo masz zapomniane grzechy. Żyj dniem dzisiejszym w MIŁOŚCI BOŻEJ i z nadzieją patrz na "jutro". Swoimi modlitwami pomóż Nam, aby to "jutro" mogło być opatrzone POKOJEM dla ludzkości, aby to "jutro" mogło być przeżyte przez ludzkość w Duchu Bożym. W pokorze przyjmuj wszystko, co cię spotka każdego dnia, bo tym sposobem uczysz innych być pokornym. U Boga wszystko się liczy.


Podpowiadam: strona internetowa powinna być prowadzona przez dobrych i Bogu oddanych ludzi, aby wszyscy mogli zrozumieć co do ciebie mówię i do nich. Bardzo dobrze pracował twój kierownik duchowy i Dominika. Błogosławię im. Jak widzisz, poprzednie Moje słowa spotkały opór osób pośrednich. Wróćmy do sprawdzonych metod, bo strona internetowa prowadzona przez ciebie powinna rozsiewać POKÓJ i MIŁOŚĆ. Nawet, jeśli będziesz pisała o czyjejś winie, to w taki sposób, aby ta wina mogła być jak najszybciej naprawiona.
A was wszystkich proszę módlcie się, módlcie się, módlcie się w intencji KAPŁANÓW, aby uczynki ich nie były zgorszeniem, lecz uświęceniem wielu dusz. Tak im i wam dopomóż Bóg. Wasza Matka ".

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PANA JEZUSA DLA DZIECI PRZYJMUJĄCYCH PIERWSZĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ.-szukam--szukam-

MOJE DROGIE DZIECI.


PRZYCHODZĘ DO WASZYCH SERDUSZEK PIERWSZY RAZ W WASZYM KRÓTKIM ŻYCIU. PAMIĘTAJCIE, ŻEBY NIE BYŁ TO OSTATNI RAZ.

PRZESTRZEGAJCIE PRZYKAZAŃ BOŻYCH DANYCH PRZEZ BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO DLA LUDZI. MÓDLCIE SIĘ ZA TYCH, KTÓRZY NIE WIEDZĄ JAKIE TO JEST WAŻNE WYDARZENIE DLA ICH ŻYCIA ZIEMSKIEGO I WIECZNEGO. WASZE GORĄCE PROŚBY WYSŁUCHUJEMY W NIEBIE
A MÓDLCIE SIĘ O :
- zjednoczenie chrześcijan,
- o nawrócenie niewierzących,
- o pokój, spokój i miłość w sercach ludzkich, bo wtedy zapanuje pokój na świecie,
- o przestrzeganie zasad człowieczeństwa.

PROSZĘ WAS MOJE DZIATKI, ABYŚCIE KAŻDY DZIEŃ ROZPOCZYNAŁY OD POWITANIA MNIE, CHOCIAŻ MNIE NIE WIDZICIE, ALE JA WAS WIDZĘ I SŁYSZĘ.
PROSZĘ WAS, ABYŚCIE NIE ZAPOMINAŁY DZIĘKOWAĆ BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU ZA SZCZĘŚLIWIE PRZESPANĄ NOC.

I PROŚCIE O OPIEKĘ NA NADCHODZĄCY DZIEŃ. WY DZIECINY MACIE WIELKIE WZGLĘDY U NAS W NIEBIE I JESTEŚCIE ZAWSZE WYSŁUCHANE.
NIE WSTYDŹCIE SIĘ DO NAS MÓWIĆ, BO MY LUBIMY WASZEJ SZCZEREJ MOWY SŁUCHAĆ. JEŚLI TO WSZYSTKO BĘDZIECIE CZYNIĆ, CZEGO NAUCZYLIŚCIE SIĘ W CZASIE PRZYGOTOWYWANIA DO PRZYJĘCIA MNIE DO SERC WASZYCH, TO UPROSICIE WIELKIE ŁASKI DLA LUDZKOŚCI I DLA ŚWIATA.
BÓG KOCHA KAŻDE DZIECKO I DOROSŁEGO I PRAGNIE, ABYŚCIE I WY NAS KOCHALI. DZIĘKI WASZEJ MODLITWIE WSZYSTKO JEST MOŻLIWE A MY OBDARZAMY CUDOWNYMI ŁASKAMI WIELBIĄCYCH NAS.


BŁOGOSŁAWIĘ WSZYSTKIM MOJE DZIECI :

-szukam-

W IMIĘ OJCA i SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO - AMEN.
Jezus Chrystus - wasz Stwórca.


-szukam-

Panie Jezu - Łukasz pyta, co powinien jeszcze zrobić, abyś mógł zostać jak najszybciej naszym KRÓLEM POLSKI?

Pan Jezus:


" TYLKO MODLITWA. Nawołujcie się przez Internet.
Mój wróg chce zawładnąć wami i tymczasem udaje się jemu, bo nawet zdołał poróżnić Moich kapłanów - NAJWIĘKSZĄ OSTOJĘ WIARY.

Oj żal Mi ich jest, oj żal, bo spotkanie ze Mną będzie bardzo przykre a przecież wiem, jak się korzą przede Mną. Najgorzej mają ci, co wymagają ode Mnie posłuszeństwa dla nich teraz.
Dziecko - módl się i nawołuj :

ABY CHCIELI MNIE UZNAĆ ZA KRÓLA A ŁASKI BĘDĄ DLA LUDZI NIEPOJĘTE.
TAK SAMO JAK NIEPOJĘTE BĘDĄ KARY DLA TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ WIDZIEĆ MNIE KRÓLEM, ANI W SERCACH ANI NA OŁTARZACH MOICH ŚWIĄTYŃ. Będzie płacz i zgrzytanie zębów.

DLATEGO ODWLEKAM KARANIE ZIEMI, BO WIEM CO WAS CZEKA I ŻAL MI JEST WAS.
Jezus Sprawiedliwy ".
Panie Jezu - Tomek pyta, czy według Ciebie jest przygotowany do pójścia drogą Bożą i wybrać KAPŁAŃSTWO, czy poradzi sobie, lub czy powinien założyć RODZINĘ?
Bardzo prosi o pomoc w wyborze jednego z tych SAKRAMENTÓW i mówi - NIECH SIĘ STANIE TWOJA WOLA - PANIE JEZU.

Pan Jezus:


" Synu - uczestniczyć we Mszy Świętej codziennej pełnej, czyli przyjmując Moje Najświętsze Ciało jest to największa ŁASKA dla ludzi. To jest niepojęte, że ludzie tego nie czynią. Winię za to w dużej części kapłanów kościoła katolickiego, że nie umieją zachęcić, że nie umieją przekazać ludziom, to co mówię przez Moich wybranych.
Już mówiłem, że OBJAWIENIA PRYWATNE, jak to wy nazywacie, nie są zupełnie "prywatne", lecz dla całej ludzkości i są dalszym ciągiem PISMA ŚWIĘTEGO.

Ja nie umarłem w wieku 33 lat - JA CAŁY CZAS ŻYJĘ chociaż czasy się zmieniają i wieków przybywa.
PRAWDA wypływająca z EWANGELII jest aktualna cały czas, lecz ludzie potrzebują Moich żywych słów na każdy dzień. Ludzie są chłonni BOŻYCH SŁÓW i aktualnych w danym czasie. Dlatego bardzo źle czynią kapłani Mojego Kościoła, że nie pozwalają o tym mówić. Bardzo dużo tych OBJAWIEŃ jest wyciszanych przez kapłanów Mojego Kościoła ze szkodą dla ludzkości.
Wymieniałem już wiele razy miejsca nawiedzeń Mojej Matki i Moich. Po to powołałem kapłanów, aby chcieli być Moimi następcami a nie Moimi wrogami, ponieważ nie słuchają Moich Słów świadomie. Takich kapłanów żywot wieczny jest naprawdę wieczny, bo trwa bardzo długo a ich głos rozpaczliwy jest nadaremny.
Drodzy KAPŁANI nie czyńcie się mądrzejsi od swego Pana, lecz wsłuchujcie się w Głos Jego a także słuchajcie Mojego Głosu mówiącego do wybranych osób.
Synu - jeśli chcesz Mnie służyć, to powinieneś właśnie uczestniczyć w codziennej Eucharystii a przyjmując Mnie do swego serca uświęcasz swoją duszę i jak będziesz tego pragnął, to usłyszysz prawdziwie Mój Głos. Ja przychodzę do stworzenia po to właśnie, abym mógł być słyszany i abyście żyli Moimi podpowiedziami, bo jestem waszym Przyjacielem.
Bez Mojej woli żaden włos wam nie spadnie z głowy.

Ja nie mogę niczego nakazywać ale właśnie podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem można ze Mną rozmawiać. I wtedy usłyszysz Moją podpowiedź - czy uczyć się do posługi kapłańskiej, czy założyć rodzinę. Synu powiem wtedy, że nikt inny tak cię nie kocha jak Bóg, który jak nikt inny szanuje człowieka i chce waszego szczęścia. Niczego nie narzucam, bo wy sami dokonujecie wyborów.
Tak samo do wszystkich mówię: módlcie się, módlcie się, módlcie się o wszystko, za wszystkich, ale i dziękujcie, a wtedy będę wiedział, że stworzenie jest Moim przyjacielem.
Twój Przyjaciel - Jezus".
16 maja 2012 r.
Panie Jezu i Mateńko Boża - słyszę znowu, że nazywa się "diabelstwem" pisane SŁOWO, które mi dyktujecie. Ja nie powinnam pytać na te tematy, ale te słowa obrażają Was także.

Pan Jezus:


" Dziecko Moje - sama myśl porównania się z Bogiem jest grzechem. Sama myśl w dorównaniu Bogu Stwórcy jest grzechem. Największy błąd papieży był i jest, że mieli odwagę wprowadzić założenia Drugiego Soboru Watykańskiego w życie. Gdyby byli nieomylni, to uwierzyliby, że co zostało postanowione podczas obrad tego Soboru godzi w świętość SACRUM. Gdyby byli nieomylni, to nigdy nie pozwoliliby na wprowadzenie hańbiących Stwórcę "praktyk" w Moim Kościele. Największą zgubą dla ludzkości jest wprowadzenie zmian w Liturgii a co za tym idzie wszystko, co spotkało Mój Kościół i was, bo teraz pod "zasady" tego zdradzieckiego Soboru wszystko jest "podciągane".

GDYBY BYLI NIEOMYLNI W DOGMACIE WIARY, TO UWIERZYLIBY, ŻE JESTEM PRAWDZIWIE KRÓLEM WASZYM I CAŁEGO ŚWIATA.


To jest najprostsze rozumowanie. A Ja muszę się upominać poprzez swoje wierne dusze, aby zechcieli usłyszeć Mojego wołania ci kapłani, którzy stawiają sie wyżej ode Mnie i od których właściwie wszystko zależy na tej ziemi. Ja - Bóg pozostawiony jestem dalej na Krzyżu w koronie cierniowej.

OTO JEST DOGMAT WIARY NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻY - CHRYSTUS NA KRZYŻU W KORONIE CIERNIOWEJ ZAMIAST W FIGURACH I OBRAZACH:

CHRYSTUS KRÓL W KORONIE ZŁOTEJ NA GŁOWIE.

Jezus Chrystus - KRÓL ŚWIATA ".
Matka Boża:
" Powtarzam od wieków:
UCZYŃCIE WSZYSTKO, CO POWIE WAM SYN.
Gdyby papieże byli nieomylni, to uwierzyliby, że Mój Syn - Jezus Chrystus jest prawdziwie KRÓLEM ŚWIATA i zdjęliby Go już dawno z Krzyża. A oni - papieże UWAŻAJĄ ten przywilej, który sobie sami nadali nie pytając Nas o zgodę i pozbawili KRÓLA WŁADZY zostawiając Go rannego i broczącego Krwią do dzisiaj. I co z tego, że papież zaakceptował obraz Chrystusa Króla jak do tej pory nie chce nikt Go przyjąć do Jego świątyń.

Oj dzieci Nasze, kapłani i wszyscy ważni - ważniejsi od Nas i Nieba na tej ziemi przez waszą pychę na ziemi dzieje się źle, bardzo źle.
Przestańcie walczyć ze sobą spierając się: kto jest większy i ważniejszy i nie dawajcie powodu wrogom naszym do wiwatowania zwycięstwa diabelskiego.


ZJEDNOCZCIE SIĘ I WALCZCIE JEDNYM GŁOSEM O PRAWDY BOŻE I O SPEŁNIENIE PRAGNIEŃ MOICH I JEZUSA - WASZEGO KRÓLA.

Gdyby był aktualny Dogmat Wiary, to papieże a potem biskupi i proboszczowie nie pozwoliliby hańbić Figur Świętych a oni usuwają Je z kościołów do przedsionków tych kościołów.

Tak wam dopomóż Bóg. Amen. Wasza Matka ".
OJCIEC ŚWIĘTY BENEDYKT XVI WSTRZĄŚNIĘTY ARESZTOWANIEM JEGO OSOBISTEGO KAMERDYNERA:


http://fakty.interia.pl/religia/news/benedykt-xvi-wstrzasniety-aresztowaniem-jego-kamerdynera,1801896,5945-szukam-

Papież Benedykt XVI i Paolo Gabriele, kamerdyner Domu Papieskiego (na dole z lewej strony) /AFP
"Skandal w Watykanie, jakiego jeszcze nie było"

http://fakty.interia.pl/raport/skandal-w-watykanie/news/skandal-w-watykanie-jakiego-jeszcze-nie-bylo,1801926,8075

Watykan: "Walka wszystkich ze wszystkimi"

http://fakty.interia.pl/raport/skandal-w-watykanie/news/watykan-walka-wszystkich-ze-wszystkimi,1802223,8075

PRZEKAZY PANA JEZUSA O SYTUACJI W WATYKANIE UWIARYGODNIŁY SIĘ. NASZE ZANIEPOKOJENIE O LOS I ZDROWIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI OKAZAŁO SIĘ SŁUSZNE. A TAK MNIE ATAKOWANO, ŻE OSMIELAM SIĘ PISAĆ O DRAMATYCZNEJ SYTUACJI W JAKIEJ ZNALAZŁ SIĘ PAPIEŻ BENEDYKT XVI.PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WCZEŚNIEJSZYMI DZIENNICZKAMI.
SOS ...---...DLA STRONY ECHOCHRYSTUSAKRÓLA.

Drodzy internauci, strony nie można dalej prowadzić.

Osoby powiązane z modernistycznymi liberalnymi duchownymi postanowiły zamknąć usta Jezusowi Chrystusowi Królowi i Najświętszej Maryji Panny. Wypowiadane słowa i zapisane przeze mnie w rozmowach z Jezusem Chrystusem i NMP wprowadziły modernistów i wiarołomców w strach. Boją się zdemaskowania podwójnej roli jaką odgrywają w Kościele Katolickim Rzymskim pełniąc i prowadząc podwójne życie owieczki i wilka w owczej skórze. Wyrok zapadł na stronę.

Proszę Was aby uratować chociaż domenę echochrystusakrola.org bo taki jest cel aby zawłaszczyć i ukraść domenę aby potem szkalować Jezusa Chrystusa Króla i mnie osobiście podszywając się pod moją tożsamość. Boli, że to rodacy maczają w tym procederze ręce wykonując polecenia wrogów Kościoła Świętego.
Są instrumenty prawne jak to zrobić (przejąć domenę i domagać się praw własnościowych) nawet przed sądami amerykańskimi. Ja sobie sama nie poradzę bo jestem szantażowana i zastraszana.To w mieniącej się wolnej ponoć demokratycznej Ameryce straszy się mnie ekskomuniką z Kościoła Świętego za gorliwość w słuzbie Bogu w Trójcy Jedynemu przy aprobacie ogłupionych i zdezorientowanych katolików. Knebluje się mi usta posługując się metodami stalinowskimi.

Jeśli Bóg pozwoli to dalsza działalność będzie odbywać się na nowej stronie
echoMatkiBożejNiepokalaniePoczętej.

Strona nie jest już zawirusowana i nikomu nie szkodzi.Zawirusowanie (to nie ataki na internautów)to pomysł modernistów i przeniewierców kościoła katolickiego rzymskiego którzy drżą ze strachu widząc i czytając jak demaskuje się ich fałsz, zakłamanie i przekręty. Wirusy zostały oczyszczone i została strona doprowadzona do stanu takiego jaką mozna było uruchomić.Skąd tyle wrogości aby aby stronę tak zajadle niszczyć.


Mieczysława Kordas

Strona jest przez cały czas zamykana i wprowadza się złośliwy kod. Na przeglądarce Internet Explorer i Operze brak jest komunikatów.Dla Firefoksa został zainstalowany plugin na stronie komunikat o zawirusowaniu, który błędnie informuje o zawirusowaniu.Katalog ten jest zabezpieczony hasłami i nie do usunięcia po ingerencji hakerów. Należy wyczyscić historię ze strony Firefoksa bo tam są wczesniejsze ciasteczka, które teraz się nie instalują na komputerze. Robią to osoby rodacy służące Baalowi, które mają przestępczy dostęp do strony.Aby nie spotkała ich kara boża jak Szawła z Tarsu który oślepł czy innych osób przeniewierców opisanych w Starym Testamencie zamienione np. w osobę trędowatą.Przekleństwo jest potem trudne do zdjęcia lub niemozliwe do odjęcia.Opamiętajcie się ludzie co robicie.Zniszczycie sobie swoje życie i rodziny!.


STRONA ECHOCHRYSTUSAKRÓLA.ORG ZOSTAŁA ZNISZCZONA PRZEZ ZAWIRUSOWANIE.NASTĘPNIE ZAWŁASZCZONA I ZABLOKOWANA BEZ MOŻLIWOŚCI ODBLOKOWANIA.TREŚĆ POUSUWANA I PRZEINACZONA. TAKI STAN TRWA OBECNIE.(styczeń 2013r.)NIC NIE MOGĘ ZROBIĆ.NIE PRZEWIDZIANO JEDNAK, ŻE POSIADAM KOPIĘ DZIENNICZKA W STANIE TAKIM JAKIM MAM (NIESTETY niekompletny).I taki archiwalny został umieszczony NA NINIEJSZEJ DOMENIE.
Mieczysława Kordas.