Czerwiec-2012

Dzienniczek 2012 : czerwiec


Matko Boża Niepokalanie Poczęta módl się za nami grzesznymi!MÓJ UKOCHANY LUDU

WIERNY BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU.

;-szukam-


MOI DRODZY PRZYJACIELE

 
    JESTEŚCIE NAJMILSZĄ NAM GRUPĄ KATOLICKĄ OTWIERAM DLA WAS PODWOJE POKOI W NIEBIE. PRZESTRZEGAJCIE PRZYKAZAŃ BOŻYCH I KOŚCIELNYCH. DBAJCIE - ABYŚCIE NABYLI WSZYSTKIE SAKRAMENTY ŚWIĘTE.  SPEŁNIAJCIE UCZYNKI MIŁOSIERDZIA, CO DO DUSZY I CO DO CIAŁA, CZYŃCIE POKUTĘ ZA SIEBIE I ZA BLIŹNIEGO.

Jeżeli wypełnicie to wszystko, co jest zapisane, możecie być pewni, że spotkamy się
w Niebie.
NAMAWIAM WSZYSTKICH, ABY UWIERZYLI MOIM SŁOWOM
I WYPEŁNIALI JE, CO DO JOTY, BO ZNAM WASZ ŻAL W OWYM  DNIU, ALE WTEDY JEST JUŻ TYLKO, SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

   WSZYSTKICH KOCHAM

 

     I PRAGNĘ MIEĆ WAS WSZYSTKICH PRZY SOBIE A TAK MAŁO OD WAS WYMAGAM: KOCHAJCIE BOGA I BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO.JEŚLI NIE UMIESZ JESZCZE KOCHAĆ, TO PRZYNAJMNIEJ SZANUJ GO I TYCH, CO GO KOCHAJĄ. TO NAPRAWDĘ ŁATWE - SPRÓBUJ.

         BŁOGOSŁAWIĘ WSZYSTKICH

 

KTÓRZY - Z WIARĄ BĘDĄ DOSKONALIĆ SWOJE SERCA

KTÓRZY - Z NADZIEJĄ BĘDĄ PATRZYLI W GÓRĘ I SZUKALI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

KTÓRZY - JUŻ KOCHAJĄ, LUB UCZĄ SIĘ ORAZ PRÓBUJĄ

UCZYĆ SIĘ KOCHAĆ BOGA I WSZYSTKO, CO OD NIEGO POCHODZI

 

    W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO - AMEN. 

 MARYJA  - MATKA WASZA - WSPÓŁODKUPICIELKA WYSZUKUJE ZAGUBIONYCH, PRZYPROWADZA ICH DO MNIE I USILNIE PODNOSI Z DNA ROZPACZY, ABY NIC NIE ZGINĘŁO. PRZYCHODŹCIE I PIJCIE ZE ŹRÓDŁA OBFITOŚCI A SZCZĘŚCE NASZE I WASZE BĘDZIE WIECZNE. TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG I DO ZOBACZENIA W NIEBIE, KTÓRE OTWORZYŁEM DLA WAS.

 Jezus - Bóg - Król - Zbawiciel.

            

             =========================================

Dziękuję Ci Królu Wszechświata i Królowo Nieba i Ziemi za ratowanie dusz, bo przecież i Mnie też Mateńka przyprowadziła do Ojca i dziękuję Ci, że zrozumiałam, że usłyszałam i że podążyłam za Tobą, chociaż trudno było zostawić ten ziemski, grzeszny świat. Teraz za żadne skarby nie wrócę do poprzednich lat pełnych problemów, chaosu
i niepewności. Teraz jestem przygotowana na wszystko, cokolwiek na mnie ześlesz Panie Jezu i wiem, że
z miłości do Ciebie wszystko zniosę i pokonam wszelkie trudności, bo tą drogą nie idę sama. Obdarzyłeś mnie - mój Królu  swoją miłością, Łaskami trudnymi do pojęcia i cieszę się, że pojmuję je jak dziecko i nie zawsze rozumiem. Zawołałeś mnie a ja odpowiedziałam: OTO JESTEM MÓJ KRÓLU I PANIE i od kilku lat moje szczęście jest coraz większe i dziękuję Ci, że jeszcze mnie trzymasz przy życiu ziemskim, i że mogę być Twoim narzędziem, aby opowiadać innym:, JAKI DOBRY JEST BÓG - STWORZYŁ  DLA CZŁOWIEKA WSZYSTKO, CO POTRZEBNE JEST DLA JEGO ROZWOJU.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -szukam-

KOCHAM CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA, BO MIŁOŚĆ TWOJA JEST NIEPOJĘTA.
     KOCHAM, KOCHAM CIEBIE BOŻE I WSZYSTKO WYKONUJĘ W POKORZE.
KOCHAM TEŻ BLIŹNIEGO SWEGO O WIELE LEPIEJ NIŻ SIEBIE SAMEGO.
NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY PO WSZYSTKIE CZASY I MATKA JEGO.

 

                                                                       AMEN.  Mieczysława

 

Duchu Święty błagam Cię - natchnij mnie zawsze, abym prowadziła naszą "stronę" zgodnie z wolą Bożą i aby Twój powiew świętości oczyszczał serca ludzi, którzy te SŁOWA  czytają. Proszę Cię KRÓLU  o błogosławieństwo Trójcy Świętej i Maryi - Królowej na dalszy ciąg naszej pracy.

Tak nam dopomóż Bóg.

 Pan Jezus:

"Na tę chwilę,  na ten czas i na wieczność zacznijcie wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego - każdego dnia.
- Przepraszajcie Trójcę Świętą i Matkę Bożą za grzechy swoje, rodziny i wszystkich ludzi.
- Wynagradzajcie wszyscy za przewinienia wszystkich popełnione  świadomie i nieświadomie.
- Proście o zmiłowanie Trójcy Świętej nad wami, waszymi rodzinami i nad wszystkimi żyjącymi
i zmarłymi abyście mogli wieczerzać z Nami przy stole obfitości.

 A DUCH ŚWIĘTY BĘDZIE CZUWAŁ NAD CAŁĄ ZIEMIĄ.  AMEN.

                                                               =================================================

 


 " Niech cię Duch Święty Pocieszyciel oświeca i niech pomaga przez natchnienia, abyś dobrze rozróżniała Głos Boży. Ten stan miłosny, który odczuwasz dzisiaj wskazuje, że On ma władzę nad tobą. Ten stan błogości twego serca wskazuje, że nic nie uczynisz bez pozwolenia Jego - Ducha Św.,bo o to wszystko prosiłaś To jest wielkie szczęście mieć Ducha Świętego za Brata
i Pocieszyciela. Stan twego serca jest owocem modlitwy i poddaniem się woli twojej - Trójcy Świętej. Twoja MATKA ".

 

Dziękuję Ci - Trójco Święta za BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. Dusza moja obleczona w ciało nie dotyka ze szczęścia ziemi. Dziękuję naszej Mateńce, bo każdego dnia jestem półprzytomna
z miłości do całego Nieba.Pan Jezus do Marii.

       Mario - córko, widzę twoje starania, co do duszy i co do ciała. Podoba się Mi się twoje oddanie dla Bożej Chwały. Podobają się Mi się wszystkie twoje uczynki. A co do dzieci - egzorcyzmy, egzorcyzmy i egzorcyzmy codziennie. Błogosław je każdego dnia. Niech noszą Sakramentalia i niech piją wodę święconą - to jest też egzorcyzm. Każdy człowiek powinien to czynić z ufnością. Ucz swoje dzieci spokojnie, bądź opanowana - niech widzą, że jesteś dzieckiem Bożym. Codziennie oddawaj siebie i dzieci Bożemu Miłosierdziu. Tak ci dopomóż Bóg. Amen.

Twój - wasz Jezus Zbawiciel".

__________________________________________________________________________________

Panie Jezu, czy Małgorzata powinna poddać się operacji ginekologicznej w Polsce, czy w USA i czy w ogóle powinna?

Pan Jezus:

" To jest jeszcze strachliwa niewiasta i lekko zagubiona duchowo.
Czy Ja muszę wszystkich napominać?  Jesteście dorośli ludzie a postępujecie gorzej jak dzieci.
Powiedziałem - wtedy współżyć, gdy chcecie mieć potomstwo  inaczej to grzech zmysłowy, grzech uczynkowy, grzech wobec ciała i duszy. Teraz płacz i prośby do Nieba! Tak samo i wszyscy, którzy nie słuchają Bożego słowa, bo przecież Bóg - wasz Ojciec w Niebie nie chce mieć chorych stworzeń. Zdrowy człowiek, to radosny człowiek. A gdy radosny człowiek, to wdzięczny Bogu i wielbiący Boga, dziękujący za ŁASKI. Czy muszę was karcić?  Mam już dość waszego grzeszenia! TERAZ JEST CZAS WYNAGRADZANIA I PRZEPRASZANIA CAŁEGO  NIEBA  ZA SIEBIE I ZA INNYCH PODOBNIE GRZESZĄCYCH! A teraz? Czy operacja i gdzie? Oczywiście, że tutaj u dobrego lekarza z postanowieniem więcej nie popełniania grzechów. Tutaj jest dobra opieka, ale przy permanentnej modlitwie niekończącej się. JAK MAM DO WAS LUDZI PRZEMIAWIAĆ? Dzień zaczynajcie MODLITWĄ i kończcie MODLITWĄ. Żyjcie dla Boga i bliźniego a nie dla siebie samego! Wy nie musicie chorować, bo Bóg nie chce widzieć cierpiących. Wystarczy, że sam cierpiał. Napominam, upominam, proszę i karcę - po co? Po to, abyście nie grzeszyli a z Bogiem w uścisku miłosnym żyli. Abyście chcieli żyć ze Mną jak z członkiem rodziny. Tego od was oczekuję.  Amen.   Wasz Przyjaciel - Jezus ".

__________________________________________________________________________________

 

Pan Jezus dla Danuty:

     " Danuta - dziecko drogie - czasy trudne nieuchronnie się zbliżają. Módl się    
o królowanie Moje w waszym narodzie i państwie. Gdy jestem tylko sługą niewiele mogę wam pomóc. Ale dobrze, że zwracasz się  do Boga o pomoc. Zanoś wszelkie modlitwy do Matki waszej Maryi a ona oczyszcza swoimi łzami i przynosi je do Mnie. Nigdy nie zwątp w wiarę twej modlitwy, bo znam twoje serce. Staraj się pobożnie przeżywać każdy dzień. Pomimo trudności ufaj w pomoc Moją. Pilnuj się, aby nie było złości. Staraj się być matką rozsądną, spokojną, błogosławiącą swoją rodzinę. Pilnuj się, aby nawet twoja myśl nie była zakażona wirusem niegodziwości. Staraj się godnie Mnie reprezentować, bo przecież spotkamy się kiedyś. Wasz Jezus - Przyjaciel".

__________________________________________________________________________________

Pan Jezus do Kamilki:

       " Kamilko - ty Moja duszko zagubiona
            nie pamiętaj o przeszłości, bo jest chybiona.
            Patrz w górę a znajdziesz pocieszenie     
            a zniknie twego serca zranienie.
 
            Ty jesteś więcej warta, niż tego chłopca miłość
            Proś o Boga zmiłowanie nad tobą i o litość.
            Gdy zwrócisz się z ufnością do kochającego Boga
            minie do chłopca litość i niepotrzebna trwoga.
 
            Ty zasługujesz na większe dary.
             lecz Bóg oczekuje od ciebie chwały,
            a to, że żyjesz jeszcze na tym błędnym świecie,
             Pokutę czyń, aby Bóg wymiótł z twego serca śmiecie
 
             grzechów okrutnych i wielce obraźliwych
             i uczyń piękną modlitwę z twoich słów tkliwych.
             Nie wstydź się przed Stwórcą twoim uniżać,
             A będziesz wnet za Świętymi podążać.
 
             Nie bój się zaprzyjaźnić z Bogiem,
             bo On pragnie, abyś chciała żyć pod Jego okiem.
             A wtedy powróci szczęście niepojęte
             do twego serca, ale inne, takie święte.
 
             Będziesz mogła spojrzeć oczami pięknymi
             na każdego bliźniego i będziesz w przyjaźni z nimi.
             Oczyść swe serca, umysł i zamiary
             a nie będą cię prześladować żadne "mary"
 
             Idź do Spowiedzi i w konfesjonale
             Przyrzeknij Bogu najwyższemu, że w zapale
             będziesz słuchała świętych rad Jego
             i nie będziesz brała za kochanka każdego bliźniego.
 
             Najpierw Bóg i Przykazania Święte
             a twe serce będzie nie ugięte
             na pokusy demonów i zła wszelkiego
             bo ty pragniesz życia świętego.
 
             Cóż jest warte życie bez Boga prawdziwego
             już doświadczyłaś w krótkim życiu wiele złego.
             Patrz w górę na piękne niebiosa
             a twe smutki  zginą jak poranna rosa.
 
             Wróć Moje dziecko na Maryi łono
              a zobaczysz, jaką przyszłość da ci ono
              piękną, świetlistą i chwalebną
              do twego młodego życia tak potrzebną.

__________________________________________________________________________________


Pan Jezus do Krystyny:
           

" Krystyno - ty nasza sekretarko
          Uwielbiasz swego Pana od rana rozśpiewana.    
          Głoś prawdę o niepojętej Miłości Jego,
          która jest lekiem dla każdego skruszonego.
 
          Do każdego serca przychodzę w zachwycie,
          Jeśli pamięta, kocha z wzajemnością skrycie.
          Upominajcie brata, siostrę i bliźniego,
          a obdarzę was Łaskami Ducha Mojego.
 
          Łączcie się i jednoczcie pod Maryi sztandarem,
          a pokój i bezpieczeństwo będzie dla was DAREM.
          Niebiosa pilnie obserwują waszą ziemię
          i pragną, aby Bóg obronił to ludzkie plemię.
 
          Pomimo zwyrodnień i grzechu obfitego,
          Bóg pragnie lud ochronić od karania swego.
          Módlcie się, módlcie się o powrót do Boga,
          a nie przyjdzie na was żadna klęska i trwoga.
 
          Módlcie się o wasze zjednoczenie,
          aby każda dusza znalazła pocieszenie
          w Bogu Trójcy Świętej Jedynego,
          Który jest ratunkiem dla ludu grzesznego.
         
                                             Wasz Jezus Chrystus - Bóg Stworzyciel
.


__________________________________________________________________________________

Panie Jezu – nie podoba się ludziom na obrazie z Twoim wizerunkiem namalowany kolor  zielony, jako tło.

 

Pan Jezus:

         "  Kolory, to tylko ludzka wyobraźnia i gust. Ja czuję się dobrze w każdym kolorze. Ta zieleń, którą Mnie obdarzyliście też jest dobra, bo kolor zielony oznacza, że jestem na ZIEMI. W Niebie nie mam co robić a między wami .......O !. Między wami wiernymi przebywam dla przyjemności. Między wami nieprzyjaciółmi mam dużo pracy, bardzo ciężkiej pracy - ponieważ wiele razy obchodzę serca i domy wasze i upominam, proszę i działam pośród was. Przecież pytaliście Mnie w owym dniu o słowo. Macie powiedziane przez kapłanów na Jasnej Górze, że nie może być OBRAZ ze strony internetowej księdza Piotra Natanka ani księdza Tadeusza Kiersztyna.

WIĘC JEST INNY, ZUPEŁNIE INNY.

"Zieleń" - oznacza ZIEMIĘ, więc jestem na ziemi między wami, bo z NIEBIOS zszedłem na ziemię dla was. Dzieci - nie zaprzątajcie sobie głowy kolorami, nie to jest najważniejsze. Najbardziej boli Mnie to, że kapłani w Częstochowie zamknęli Mnie w schowku i nie pozwolą ludowi wiernemu uwielbiać Mnie. TRACĄ WSZYSCY WIELE ŁASK Gdyby jacyś kapłani w Polsce chcieli być Moimi - Bożymi, to podnieśliby alarm, pisaliby do władz kościelnych, modliliby się a tu... nic nie słyszę. Jestem Królem Polski. Mam koronę złotą KRÓLA POLSKI, pierścień i berło a Paulini okazali nieposłuszeństwo wobec Mnie.

BRAK KRÓLA - BRAK ŁASK.

Zjednoczcie się proszę, Moje drogie dzieci i proście władze kościelne, aby pozwoliły ukazać światu Moje Oblicze Królewskie na Jasnej Górze i abym mógł panować a tym sposobem wasi wrogowie odejdą od granic waszych a raczej z państwa polskiego, bo już poprzebierani za waszych przyjaciół !

 

                                                                                                                                                                

 

 

 -szukam-

  
 

O POLSKO UKOCHANA MOJA I MOJEJ MATKI -

JAKŻE JESTEŚ ZBRUKANA I UBRANA W PIĘKNE SZATKI

NA POZÓR, ABYŚCIE BEZUSTANNIE BYLI PEWNI,

ŻE WSZYSCY DOOKOŁA WRZESZCZĄCY SĄ WAM WIERNI.

 

ZAWIERZAJCIE WAS SAMYCH I WASZE RODZINY

W BOSKIE RĘCE I BŁAGAJCIE, ABYŚCIE I WY

- NARÓD POLSKI MÓGŁ MIEĆ TĘ PIĘKNĄ OJCZYZNĘ

W POSIADANIU WIECZNYM I ABY NA WASZĄ OJCOWIZNĘ

 

NIKT NIE MÓGŁ NAWET SPOJRZEĆ NIEPRZYCHYLNIE.

PODOBNIE UCZYŃCIE JAK WASI BRACIA W WILNIE.

SZCZYĆCIE SIĘ KRÓLOWEJ I KRÓLA WŁADANIE,

ABY NIGDY ŻADEN WRÓG NIE STANĄŁ NA NIEJ.

 

MODLITWĄ, RÓŻANCEM, MSZĄ ŚWIĘTĄ - WYNAGRADZAJCIE

ABYŚMY NIEUSTANNIE SŁYSZELI WASZE GŁOSY - WOŁAJCIE

O POKÓJ W SERCACH, W RODZINACH I NA ŚWIECIE

BO BÓG TO MIŁOŚĆ, SPOKÓJ I POKÓJ JAK WIECIE

 

KOCHAJCIE BOGA, BLIŹNIEGO I WASZĄ OJCZYZNĘ

A TRÓJCA ŚWIĘTA OBDARZY WAS W ZIEMIE ŻYZNE

I BĘDZIECIE WZOREM DLA NARODÓW WSZYSTKICH

I ZJEDNOCZĘ WAS ROZPROSZONYCH – DALEKICH
 I BLISKICH.

WASZ KRÓL POLSKI.

 


Panie Jezu - bardzo proszę o BŁOGOSŁAWIEŃSTWO dla Antoniego, gdyż dzisiaj wyjeżdża do Polski i opiekuj się nim.

Pan Jezus:

Matka Moja - Maryja będzie opiekowała się nim. On potrzebuje dużego nawrócenia duchowego.  Powiedz mu Mieczysławo, aby nie lekceważył Moich słów i przygotowywał się każdego dnia do spotkania ze Mną. Nie powiedziałem, że go zabiorę zaraz, ale gdy będzie blisko Mnie, to i dookoła niego inni ludzie patrząc na niego będą przybliżali się do Mnie. On ma silną osobowość. Moim pragnieniem jest, aby też Święty dzień, w którym przyjmie do swego serca wnuczek pierwszy raz w życiu Boga w Hostii Świętej miał być ODMIANĄ w życiu Antoniego. Niech ludzie zobaczą w nim syna Bożego a uwierzą, że Ja jestem blisko każdego człowieka. Gdy tak Antoni uczyni - ŁASKI Moje rozleję na waszą rodzinę jeszcze większe, jakie do tej pory ma ta rodzina. U niego musi być radykalna i natychmiastowa zmiana serca i umysłu w stronę Boga. On, jako głowa rodziny powinien zostać zapamiętany, jako dobry człowiek z Bożym Duchem mieszkającym w nim. Spowiedź Święta z całego życia jest zalecana każdemu a nie tylko  jemu. Każdy z jego rodziny powinien w tym Świętym Dniu stanąć przede Mną z czystym, bardzo czystym sercem oddanym Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Tak wam dopomóż Bóg - AMEN. Jezus Chrystus Zbawiciel".

__________________________________________________________________________________

Panie Jezu - błagam, pomóż nam iść za PRAWDĄ, bo rozszalały się demony.
Ty Królu jesteś Sprawiedliwy i powiedz jak powinniśmy reagować na ataki zewsząd?
 

Pan Jezus:

"Najpierw powiem o biskupie Christianie Lambercie. Wiecie już z Pisma Świętego, że doskonały i nieomylny jest tylko BÓG, a każdy człowiek ulegał i ulega grzechowi. Cokolwiek nie jest zgodne z PRAWDAMI BOŻYMI jest grzechem i nikt nie ustrzeże się przed nim. Na Mojego syna Lamberta były przeróżne pomówienia, oskarżenia i osądzali go. Posądzili go o różne bezeceństwa. Do świętości droga usłana jest kolcami a tylko czasami spotyka się kwiat róży. Nie mogę dać wam innego przykładu, jak ten, który znacie z Ojcem Pio i waszym papieżem. To święci ludzie i żyli na ziemi już świętością a posądzani byli o wiarołomstwo kłamstwo i  o wiele innych grzechów, których nie popełnili. Jest to najbardziej smutne, gdyż ludzie mając takie jaskrawe przykłady, niczego nie nauczyli się, tylko jeszcze bardziej powielają swoje grzechy. Już skróciłem dni, aby ludzkość nie miała czasu na marnowanie go. Powtarzam: żyjcie dniem dzisiejszym i bądźcie przygotowani na spotkanie ze Mną każdego dnia, każdej chwili i nie patrzcie na grzechy innych. Jak powiedział w dzisiejszej katechezie biskup Lambert - "kto jest bez grzechu niech rzuci kamieniem" w osądzanego. Ale teraz są takie czasy, że przykro Mi to mówić, ale ludzie, chociaż są bardzo grzeszni  - osądzają innych i bez skrupułów niszczą ich. Ludzie mają krótką i słabą pamięć, co do siebie - natomiast pamiętają grzechy bliźniego swego wybielając tymczasem siebie. Jednak niech pamiętają, że jest ktoś, kto pamięta grzechy każdego człowieka i przypomni je w momencie zejścia z tego świata. I człowiek będzie pytał: Panie a kiedy widziałem Cię głodnego, bitego, policzkowanego, wyśmiewanego i rannego? Bóg Ojciec Wszechmogący jednak tak stworzył Świat i Wszechświat, że dał łaskę człowiekowi rozeznawania jego win i dusza jego sama kieruje się w odpowiednie miejsce do pokuty. Każdy kapłan winien mówić o Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu  i królowaniu jego we wszechświecie. Powiedziałem - OBJAWIENIA są przedłużeniem i uzupełnieniem PISMA ŚWIĘTEGO na dany czas i ci kapłani, którzy nie chcą o tym mówić lepiej dla nich, aby się nie narodzili. Prawie 2000 lat czekam na zdjęcie Mnie z Krzyża przez stworzenie a ono upodobało sobie widzieć Mnie do końca świata wiszącego na krzyżu i dlatego jest tak źle na świecie. Stworzenie nie chce abym królował a tym samym pozwala szaleć szatanowi. Dlatego cały czas atakowani są dobrzy kapłani, dobrzy pasterze a wrogowie Moi wyszukują przeróżnych sposobów, aby ich unieszkodliwić, aby im zaszkodzić. Kościół katolicki jest tak bardzo opanowany przez wrogów pod różnymi postaciami, że tych Moich pobożnych i prawych kapłanów niszczą poprzez krytykę, wyśmiewanie i posądzanie o niezawinione uczynki a nawet mordują. To samo mówię od wieków: MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ O PRAWYCH KAPŁANÓW I ZA KAPŁANÓW, ABY NIE ULEGALI POKUSIE. Nie wyciągajcie informacji o Moich dobrych kapłanach o grzechach niezawinionych. Ludzie żądni są sensacji, która interesuje ich pierwej aniżeli Bóg, a potem żałują. Patrzcie na Moich kapłanów - czy widzicie różnicę, co mówią i co robią? Czy widzicie, kto mówi o Chrystusie Królu, a kto o Jezusie - słudze? Więcej nie pytajcie. Macie rozeznanie, to rozpoznawajcie a wiecie jak: po owocach. Kto mówi o Bogu słudze - służy szatanowi. Jezus - wasz Brat i KRÓL, Stworzyciel i Zbawiciel. A ci, co ośmielają się nazywać Mnie SŁUGĄ, lepiej dla nich, żeby się nigdy nie narodzili, bo wieczność zapewniają sobie z ich królem - lucyferem".

__________________________________________________________________________________

Panie Jezu - bardzo proszę o Twoje SŁOWO o biskupie Christianie Lambercie.

Pan Jezus:

Powiedziałem:, KTO KOCHA MNIE - BOGA I ODBARZA TYTUŁEM KRÓLA - zawsze będzie przeze Mnie doceniony, zauważony i chroniony. Stal w ogniu hartuje się. Ten, kto wytrzyma te wysokie temperatury - dosyć szybko poradzi sobie z wrogiem. Biskup Lambert nie boi się wrogów, którzy tylko doskakują i wrzeszczą. On jest silny i ma ogromne wiadomości o Mnie i to go wywyższa ponad wrogów. A Ja go wspieram. Jezus - Przyjaciel".

__________________________________________________________________________________


Pan Jezus do Teresy, która prosi o uratowanie jej małżeństwa:

 " Ratujcie swoje małżeństwa. Powiedziałem:
MÓDLCIE SIĘ,  UNIKAJCIE SPORÓW I KŁÓTNI, BĄDŹCIE POKORNI I PROŚCIE ABYŚCIE MOGLI ZGODNIE WYTRWAĆ. GRZECH RODZI GRZECH I  TAKIM ŻYCIEM PRZYBLIŻACIE MOJĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ. STÓJCIE NA STRAŻY CNOTY, ZGODY, MIŁOŚCI DUCHOWEJ A NIE CIELESNEJ. Pamiętajcie - każdy żyje jakąś ilość lat i to od waszego życia zależy ta ilość.
" DOBRO" JEST WYNAGRADZANE  a " ZŁO" KARANE.
Ale wy już wiecie, że to wasze grzechy pokazują waszą drogę do wieczności - nie Ja. Ja jestem MIŁOŚCIĄ, która mieszka w Niebie. " Złość" mieszka w piekle. Wybierajcie sami świadomie waszą przyszłość.
Ja was informuję - wybierajcie NIEBO I BOGA CHRYSTUSA KRÓLA. 

 

__________________________________________________________________________________

Pan Jezus do Lucyny:

" Niewiasty, niewiasty - byłbym rad gdybyście kochały Mnie. Ty też czytaj rozmowy ze Mną do już Świętych osób w Niebie. Bardzo dużo mówię na tematy aktualne cały czas. Powiedziałem: NIE MA PRYWATNYCH OBJAWIEŃ, bo nie mówię nikomu " na ucho"z zastrzeżeniem, aby nikomu nie mówić, ale mówię po to, aby rozgłaszać w internecie i poprzez wszystkie inne wynalazki techniczne. Śledź życiorysy Świętych i naucz się odpowiadać sobie i innym: „CO W ŻYCIU JEST NAJWAŻNIEJSZE. Rozważaj, rozważaj i módl się. Amen. Twój Przyjaciel - Jezus "

__________________________________________________________________________________

Pan Jezus do Marty, która chce bardzo kochać Pana Boga:

 "  Marto - dziecko drogie, gdy przychodzisz do kościoła na Mszę Świętą, to nie zachowuj się jakbyś była najważniejsza i niech cię nie obchodzi-,  kto jest tam, lecz skup się na cierpieniu. Obecna Msza Święta modernistyczna uwalnia ludzi z obowiązku zagłębiania się w treści tamtych dni, lecz mówi się owszem: Jezus, Chrystus, Bóg, Ciało Chrystusa i różne inne modlitwy. Lecz ty naucz się przeżywać Mszę Świętą, jako MĘKĘ. A najlepiej, gdy wyobrazisz sobie, że tym męczonym i cierpiącym człowiekiem jest ktoś z twojej najbliższej  rodziny, kogo kochasz. Tym sposobem będziesz bardziej Mnie rozumiała. Czytaj religijne książki a także Cataliny Rivas o Mszy Świętej. Jeśli zrozumiesz, po co przyszłaś do kościoła, to pomału będziesz zakochiwała się we Mnie, bo tylko ten odda swoje życie za kogoś,  gdy kocha. Czytaj Dzienniczek Świętej Faustyny i książki innych osób, które Mnie widziały i słyszały, bo przez nie wszystko objaśniałem. Wszystko, co powiedziałem przez różne osoby - to PRAWDA. Zacznij zmieniać się - dużo módl się do Ducha Świętego
a inne ŁASKI same przyjdą.

Tak ci dopomóż Bóg - AMEN.  Jezus Chrystus kochający człowieka ".

 __________________________________________________________________________________

Pan Jezus do Artura:

"  Artur - po co ci ziemia?  Jak nie będę KRÓLEM POLSKI, to nikomu nie będzie potrzebna, bo dookoła was wrze. Teraz jest tylko " cisza przed burzą", czyli pozorny spokój. W każdej rodzinie powinien być: spokój, harmonia, miłość i wyrozumiałość. Mieczysławo - poślij jemu film o naszych wrogach, których herbem jest "cyrkiel i ekierka". Oni będą waszymi bogami a królem będzie Lucyfer.
Strzeżcie się wilków w owczych skórach i walczcie o Boga w Trójcy Świętej Jedynego.  Amen.
 Jezus Chrystus - KRÓL ".
__________________________________________________________________________________

Pan Jezus  do Macieja:

"  Maciuś - jesteś dobrym i prawym człowiekiem. Znasz reguły życia pobożnego, praworządnego i społecznego. Nie możesz poddawać się miernym sposobom rehabilitacji. Człowiek nigdy nie będzie doskonały i ty też nim nie będziesz. Jednak dąż do tego, co w górze i proś Ducha Świętego, który jest kierownikiem twoich myśli, bo od nich zależą twoje czynności. Myśli zjednoczone z Bogiem, to jest działanie Ducha Świętego, którego ludzie pomijają. To ON - wasz POCIESZYCIEL jest powodem waszych osiągnięć w każdej dziedzinie, gdy prosicie GO o to. Ale, gdy  jesteście "obojętni ", to ON odstępuje i wtedy kusiciel atakuje do granic nieprzyzwoitych. Zawsze bądź zjednoczony z Trójcą Świętą a nie będziesz się martwił o swoją duszę, ani o swoje uczynki. Najlepiej ponawiaj AKT ODDANIA MARYI, bo ONA przyprowadza was do Mnie wpierw oczyszczając ze zgubnych myśli. Maciuś - uwierz, że możesz oprzeć się "złu" za pomocą Ducha Świętego, bo tam, gdzie ciebie kierują, jest mało czasu dla Boga. Pracuj nad sobą za pomocą Ducha Świętego.
"JEZUS - twój POCIESZYCIEL ".

__________________________________________________________________________________

Pan Jezus o wszystkim:

"  Drogie dzieci, ciągle powtarzam, że JA - JEZUS JESTEM MIŁOŚCIĄ samą i do was mówię językiem miłości. Nawet, gdy was karcę, to z miłości do was, bo wiem, że MIŁOŚĆ zaprowadzi was do Nieba a nienawiść do zguby waszej w odmętach wiecznej nienawiści. Jeśli powiedziałem, że większość biskupów na całym świecie nie jest Moja, to po to, aby przejrzeli, że Ja znam wszystkie wasze grzechy i przypominam, że KAPŁAŃSTWO jest to odpowiedzialny kierunek w życiu człowieka, bo będą rozliczani ile dusz powróciło do Bożych dróg dzięki słowom i czynom kapłanów. Także wiem ile dusz odeszło od Boga przez nieodpowiednie nauczanie o Bogu i zły przykład kapłana. A jak już mówiłem - kapłani będą surowo rozliczani, gdyż sami zdecydowali o swoim wyborze a nie byli przymuszani i sami decydują o wyborze życia wiecznego.

Powtarzam -

KTO NIE CHCE MNIE WIDZIEĆ KRÓLEM NA ZIEMI I W NIEBIE NIE BĘDZIE MNIE WIDZIAŁ - WEDŁUG ŻYCZENIA.Dlatego, co mówię do Mieczysławy, to weźcie do serca, bo to samo mówiłem i mówię do innych osób na świecie. PRAWDA jest tylko JEDNA:
-  EWANGELIA,
- MSZA ŚWIĘTA, prawdziwie Święta sprzed II Soboru, w której jest Bóg uczczony
w Trójcy Świętej Jedyny ,a nie człowiek.
A wy Moje dzieci macie mętlik w głowach od powstających różnych grup  przy kościołach. Ja nie wymagam  niczego ponad już ustalone PRAWA BOŻE. Naród Izraelski nie wytrzymał próby czasu i z nudów tworzył sobie inne bożki a wszyscy stracili. Wy Moi wierni katolicy nie popełniajcie ich błędów, bo stracicie tym  razem więcej, bo całą ziemię.
Ja nie wymagam od was niczego nadzwyczajnego:
- MSZA ŚWIĘTA
- RÓŻANIEC,
- NABOŻEŃSTWA, o które prosi Maryja w Objawieniach już uznanych przez Kościół
i jeszcze niezatwierdzonych, ale też uznanych.

-  NABOŻEŃSTWO, o które Ja proszę już od wielu lat, to do CHRYSTUSA KRÓLA.
A wy ludzie dookoła czcicie różnych królów ziemskich, polityków a Mnie KRÓLA - BOGA nie chcecie uznać. Najlepszym tego przykładem jest celebrowanie posoborowej Mszy Świętej, gdy kapłani odwracają się do Mnie plecami i wypinają całą tylną część ciała. To jest dla mnie urąganiem. Także za dużo jest siedzenia podczas celebrowania obecnej Mszy Świętej i tak ciągle skracanej. Msza Święta jest to Moja Droga Krzyżowa, podczas której ciągle upadam obrzucany wyzwiskami, obelgami i przekleństwami przez zmanipulowany lud podsycaniem kapłanów faryzejskich.DLATEGO PRZYPOMINAM - MSZA ŚWIĘTA JEST TO BEZKRWAWA OFIARA BOGA ZAKOŃCZONA ŚMIERCIĄ a kapłani Mszy Świętych posoborowych siedzą i o czym myślą? Na pewno nie o Mnie, bo gdyby,  choć trochę myśleli o Mnie, to uwielbialiby Mnie za ich zbawienie upadając na kolana w dziękczynieniu. A oni siedzą i wam każą siedzieć i jeszcze pozwalają na bezczeszczenie Mojego Najświętszego Ciała przez różne haniebne praktyki. Uwielbiając człowieka, pozwalają na  wywyższanie go oklaskami.

OJ, LUDU MÓJ LUDU - CÓŻEM CI UCZYNIŁ, ŻEŚ MNIE BOGA SWOIMI GRZECHAMI OBWINIŁ.

Jezus cierpiący i bolejący, ale Sprawiedliwy ".

__________________________________________________________________________________

Panie Jezu - słyszałeś, gdy w kościołach była mówiona intencja o wyniesienie na "ołtarze" kardynała Hlonda.

 Pan Jezus:

"  Mogę wam powiedzieć, że jest spora ilość dusz protegowana przez swoich możnowładców do wyniesienia "na ołtarze", ale w Niebie jest SPRAWIEDLIWOŚĆ  i nie obowiązuje żadna protekcja.
KTO NIE CHCE MNIE WIDZIEĆ NA ZIEMI KRÓLEM I W NIEBIE NIE MA DLA NIEGO MIEJSCA.

A ponieważ z CZYŚĆCA także kiedyś dusze przechodzą do NIEBA, zatem już kolejny raz  mówię: CI LUDZIE, KTÓRZY NIE CHCĄ UZNAC MNIE NA ZIEMI KRÓLEM - DO NIEBA NIGDY NIE WEJDA,  BO  ICH KRÓLEM JEST LUCYFER.

Wszyscy, którzy tak czynią służą piekłu i jego mieszkańcom i tam będą mieszkać w wieczności.

JEZU, CHRYUSTUS KRÓL ".

 __________________________________________________________________________________

Panie Jezu - ja nie mogę słuchać, gdy biskup polonijny A.Wypych zaleca, abyśmy nazywali go "ojcem”,  bo przecież powiedziałeś, że mamy jednego Ojca w Niebie - Wszechmogącego.

 

Pan Jezus:

"  I pracownik Diecezji A.Wypych i wszyscy jemu podobni, jeśli nie zmienią upodobania, to także zamieszkają z ich " ojcem" w piekle, ponieważ nie można dwom bogom służyć. Nie słyszałem nigdy, aby z jego ust wypłynęły te dwa słowa " CHRYSTUS KRÓL ". Ci, którzy nie chcą przyznać się, że są dziećmi Chrystusa Króla – na pewno są dziećmi Lucyfera.  Ale Ja czekam do ostatniej minuty na ich nawrócenie
i zmianę upodobań. Amen.

JEZUS CHRYSTUS KRÓL ".

__________________________________________________________________________________

 

Panie Jezu - widzisz jak Twoi kapłani zieją nienawiścią do mnie i na swojej stronie internetowej sugerują takie same zachowanie innym. Wyśmiewają mnie publicznie i zarzucają, że nieprawdę piszę i wymyślam sama teksty, które mi dyktujesz.

 

Pan Jezus:

" Mieczysławo - Mnie opluwali i ciebie opluwają. Jest to przykre, że robią to Moi kapłani, którzy powinni dążyć do zgody wszystkich ludzi a nie skłócać ich. Ja widzę, że ci kapłani, ale nie tylko ci, bo inni też chcą być wyniesieni ponad Boga, bo oni lepiej i więcej " wiedzą".Chcę przytoczyć tutaj jeden przykład: Ojca Pio - przyjeżdżali wysłannicy z Watykanu w celu ośmieszenia go i oskarżenia o kłamstwo a przecież mieli jasny i prawdziwy dowód. Ci wysłannicy - też kapłani, mieli czelność wyrazić swoje zdanie przeciwne do Mojego. Więc dziwię się, że w sytuacji obecnej, ty - grzeszna osoba podlegasz surowym ocenom innych kapłanów, którzy "więcej wiedzą" od Boga. Powiedziałem: każdego obdarzam inną ŁASKĄ i proszę - nie wytykajcie sobie błędów. Jak mówiłem - "upomnij brata", który błądzi a ciebie nikt z tych braci wyśmiewających  ciebie nie upomniał. To jest ich błąd, wielki błąd. Dlatego wasz papież wyraził się "pies",bo do tej pory, to były wilki w owczych skórach, gdyż "milcząco" napadały na innych a teraz to ujadają jak psy i to jest dobre, choć przykre stwierdzenie, bo tylko psy ujadają i kąsają. Ja nie mówię o nich - tych konkretnych, że to psy, ale widzisz, co się dzieje w Watykanie - ujadają jak psy zamiast w pokorze wycofać się z grzechu. Obecnie Moi wrogowie - masoni  już też ujadają. Nawet głośno i ostentacyjnie namawiają przez ambony kościelne do wstępowania do ich szeregów. To już jest psie ujadanie i to coraz większe. Oświadczam - jeśli nie przestaniecie - wy Moi katolicy na katolików pisać oszczerstw, to wszyscy niebawem zginiecie, bo takim postępowaniem wyzwalacie staki swoich - naszych wspólnych wrogów. "ZŁO" - "DOBREM" zwyciężaj a DOBREM w przypadku całej ZIEMI będzie WIELKIE OSTRZEŻENIE, podczas którego pomrą dobrzy i źli. A dużo pomrze, bo przestraszą się swoich grzechów, które zobaczą i otrzymają ŁASKĘ ROZEZNANIA. Przez nauki kościoła katolickiego ludzkość będzie zostawiona bez wyznania swoich grzechów i będą zwiedzeni, że nie ma dla nich ratunku przed straszną wiecznością a także będą pozbawieni nadziei,  bo obecnie kapłani polikwidowali konfesjonały. POWTARZAM: NIE JESTEM W KAŻDEJ HOSTII I GRZECHEM JEST PORÓWNYWANIE SIĘ DO BOGA,  NAWET W DOGMACIE WIARY.
CZY CZŁOWIEK JEST RÓWNY BOGU?
SOBÓR ZŁOŻONY PRZEZ LUDZI NIE  POWINIEN NIGDY USTALIĆ TAKIEGO DOGMATU.

"Jezus Chrystus Sędzia Sprawiedliwy i KRÓL królów"


 Pamiętamy książkę " ANTY- APOSTOŁ - 1025", w której główny bohater - ksiądz opisywał jak w umiejętny sposób nie konsekrował Hostii i nie było tam Pana Jezusa. To on był już 1025-ty, a po nim ilu było i ilu jest jeszcze takich anty-apostołów?. Pan Jezus powiedział - TEMAT ZŁOŻONY. Oglądaliśmy film nakręcony podczas Mszy rockowej, gdzie ksiądz tańczy przy Ołtarzu - czy tam był Pan Jezus żywy? Papieża Pawła VI "zastępował" aktor - czy tam był Pan Jezus? Dowiemy się wszystkiego po śmierci, kto ma rację. MK.

 

-szukam-

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Jezu cichy i pokornego serca.

W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

K: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa - Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, I racz udzielić przebaczenia w imię tego Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W: Amen. 

       ___________________________________________________________________________________________________

       -szukam-     

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Ewangelia wg św. Mateusza 28,16-20.

 

"Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili .
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata"


SOLIDARNI Z OJCEM ŚWIĘTYM BENEDYKTEM XVI

- ZDRADZONY JAK CHRYSTUS...

 

„Kto mówi o zgorszeniu niech przypomni sobie, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Tamta historia także zrodziła się ze zdrady, z nikczemnego czynu."(kard. C. Martini)

Podobnie, jak miało to miejsce w 2009 r., tak i dzisiaj, Osoba Ojca Świętego, stała się przedmiotem ataków i spekulacji medialnych.

 „Nie zostały tylko ukradzione dokumenty papieża, lecz także pogwałcono sumienie tych, którzy zwracają się do niego jako do Wikariusza Chrystusa, a ponadto dokonano zamachu na posługę Następcy Apostoła Piotra". (abp Angelo Becciu)

 

OŚWIADCZENIE PAPIESKIEGO STOWARZYSZENIA

POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE

 

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
w duchu wierności i jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI zwraca się
z gorącym apelem do wszystkich, którym na sercu leży dobro Kościoła o modlitwę. Podobnie jak to miało miejsce w 2009 r., kiedy to na naszą prośbę o modlitwę w intencji Następcy św. Piotra, odpowiedziało kilkanaście tysięcy osób, potwierdzając to deklaracją na piśmie.

Jest to może mało spektakularny i dzisiaj często niedoceniany „środek pomocy", jaki posiada w swoim skarbcu Kościół. Benedykt XVI wielokrotnie wzywał do modlitwy za prześladowanych, słabych, ofiary kataklizmów i za wszystkich cierpiących. Dziś to On jest tym, który potrzebuje naszego wsparcia.

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Pomoc Kościołowi
w Potrzebie
podjęło, każdego 14 dnia miesiąca, modlitwę za prześladowanych (takie spotkania modlitewne odbywają się już w Warszawie, Krakowie i Gdańsku i planowane są w innych miastach).

Zwracamy się z gorącym apelem, aby 14 czerwca włączyć
w intencje modlitewne Osobę Ojca Świętego.

 Ks. dr Waldemar Cisło

 Dyrektor Sekcji Polskiej
Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Modlitwa za Ojca Świętego

Zapraszamy wszystkich, którzy wierzą w Boga i Prawdę do szczególnej modlitwy za Ojca Świętego. Niech Duch Święty oświeca i wzmacnia siłę Papieża Benedykta XVI, jako profetycznego świadka Dobrej Nowiny, niech towarzyszy mu na drodze Pokoju, którego ludzkość tak bardzo potrzebuje i do którego dąży.

 -szukam-

 

Modlitwa za Ojca Świętego Benedykta XVI


Jezu jedyna Drogo do Ojca

Prawdo i Życie człowieka.

Ty Obiecałeś prowadzić swój Kościół

Do końca czasów.

Ty Wybrałeś naszego Ojca Świętego Benedykta XVI

Ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego.

Udziel mu pełni łask Ducha Świętego

niech On utwierdza nas w wierze

i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.

Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,

zjednocz nas z następcą św. Piotra

i umacniaj nas w każdej Eucharystii,

dając nam siłę byśmy pocieszali prześladowanych,

żyli w solidarności z biednymi i cierpiącymi

głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie

wszystkim narodom Ziemi.

Amen.

-szukam-

Jesli mozecie, roześlijcie po świecie i jeżeli możecie dopomóżcie tej osobie. R.
KLIKNIJ

ŚWIADECTWO bp EDWARDA DAJCZAKA

We mnie wszystko popękało - świadectwo bp Edward Dajczaka

-szukam-

 

24 czerwiec 2012 r,  EWANGELIA  Łk 1,57-66.80 

" Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. (....)

" JAN BĘDZIE MU NA IMIĘ".

(...) Wszyscy pytali: <Kimże będzie to dziecię?> Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem ".


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Panie Jezu - bardzo proszę wyznacz patrona do naszych stron internetowych, bo widzisz, że wróg nie śpi i przeszkadza.


Pan Jezus:

" Tak, potrzebny jest wam opiekun, silny opiekun: JAN CHRZCICIEL CHCE NIM BYĆ.
Potrzebny jest wam opiekun, ale także taki, który będzie egzorcyzmował waszych wrogów: ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ. Skoro mamy trzy strony, to powinny być dobrze strzeżone. JAN CHRZCICIEL powiada, aby WSZYSCY ODNOWILI PRZYRZECZENIA CHRZCIELNE - jest to bardzo ważna MODLITWA, której boi się  nasz wróg. LUDZIOM POTRZEBNE SĄ EGZORCYZMY DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, ABY JE DOŚĆ CZĘSTO ODMAWIALI Z WIARĄ ,OBECNE CZASY SĄ PRZEPEŁNIONE ATAKAMI DEMONÓW DUCHÓW I ATAKAMI DEMONÓW LUDZI. Dlatego wy, Moje dusze używajcie dużo WODY ŚWIĘCONEJ do święcenia domów, miejsc pracy, transportu i ciała. Pijcie wodę święconą, aby oczyścić duszę i ciało. O wiele proście i wiele otrzymacie. Starajcie się zaczynać dzień MODLITWĄ i noc zaczynać MODLITWĄ. LUDZIE - UPOMINAM WAS NIE TRAĆCIE CZASU NA ZBYTECZNE  SPRAWY:  telewizja, rozmowy i nawet na spanie. ZAPEŁNIJCIE CZAS MODLITWĄ I ZAPEŁNIJCIE KOŚCIOŁY, BO CZAS JEST KRÓTKI  WASZEJ WOLNOŚCI. GDY WAS OSACZĄ ZE WSZYSTKICH STRON TO BĘDZIECIE WTEDY SZUKALI RATUNKU W KOŚCIOŁACH, ale dla Mnie jest ważny czas, gdy sami dążycie do MODLITWY, a nie wtedy, gdy będziecie zmuszani przez sytuację ekonomiczną. DLA BOGA JEST WAŻNA WASZA WOLA, CHĘCI I WASZ WYBÓR. Amen.

JEZUS CHRYSTUS - ZBAWICIEL ".