2012-08-sierpien.html

Dzienniczek 2012 : sierpien

31 sierpień 2012 r.

" CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ W KAŻDYM CZASIE, ABYŚCIE MOGLI STANĄĆ PRZED SYNEM CZŁOWIECZYM
ŚW MO

Ewangelia wg św. Mateusza 25,1-13.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!"
Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną".
Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!"
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!"
Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was".
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».____________________________________________________________________________________________________________________________________________Bł. ks. August
Czartoryski SDB (1858-1893)


-szukam-

Patron trudnego powołania.

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Augusta Czartoryskiego, salezjanina

O Jezu Chryste, nasz Panie, Ty upodobałeś sobie szczególnie w tych, którzy wyzbyli się wszystkiego i poszli za Tobą. Ty powołałeś błogosławionego ks. Augusta Czartoryskiego z książęcego rodu, aby pozostawił zaszczyty świata doczesnego i oddał się Tobie całkowicie praktykując rady ewangeliczne oraz przyczyniał się do zbawienia młodzieży. Spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali łaskę realizowania powołania  z całą miłością oraz pełnym oddaniem i w ten sposób mogli osiągnąć życie wieczne. Amen.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Miłego zwiedzania
 

- Kościół Mariacki, trudno jednak w trakcie zwiedzania uzyskać możliwości zapoznania się z artystycznymi szczegółami tego ciekawego wnętrza.
Umożliwi to załączony poniżej adres. Zachęcam do obejrzenia.

Program otwiera się dość długo i po chwili dopiero nabiera barw i wyrazistości.
Wymaga nieco cierpliwości, ale "po otworzeniu" doprawdy jest co oglądać !
Można wybrać poszczególne części świątyni, a następnie kursorem dowolnie

"sterować kamerą".

-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

29 sierpień 2012 r.      Męczeńska śmierć Jana Chrzciela.

Był bezkompromisowym głosicielem PRAWDY, ukazywał wartość oddania się Bogu i jednocześnie wzywał ludzi do przemiany życia.

 

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CIERPIĄ PRZEŚLADOWANIE DLA SPRAWIEDLIWOŚCI,   ALBOWIEM ONI

BĘDĄ NAZWANI SYNAMI BOŻYMI.

 

1. Módlmy się za duszpasterzy, aby wiernie głosili prawdę Ewangelii.....

2. Módlmy się za rządzących, aby wykorzystywali swoje możliwości do zapewnienia ładu moralnego i sami dawali jego wyraźne świadectwo.....

3. Módlmy się za tych, którzy prześladują chrześcijan, aby nauczyli się prawdziwej tolerancji religijnej......


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

30 sierpień 2012 r.  "CZUWAJCIE I BĄDŹCIE GOTOWI, BO W CHWILI,

KTÓREJ SIĘ SPODZIEWACIE, SYN CZŁOWIECZY PRZYJDZIE ".

 

EWANGELIA Mt. 24, 42a, 44

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. (....) Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".
 

1. Spraw Boże, aby pasterze, dotarli do wszystkich z prawdą o przyjściu Chrystusa na końcu czasów......
2. Spraw Boże, aby sprawujący władzę wypełniali swoje obowiązki w duchu służby i szacunku dla osób sobie powierzonych.....
3. Spraw Boże, aby pracujący otrzymywali sprawiedliwą i godną zapłatę za ich trud......

 
W naszym życiu bardzo ważna postawa czuwania.
Czuwać, to strzec dobra, pamiętać o tym, co najważniejsze, żyć świadomie, pamiętać o własnej godności.
Czuwać, to przeciwstawiać się złu i grzechom i szczerze się nawracać.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Benedykt XVI przestrzega Polaków.


-szukam-

Podczas audiencji generalnej w Castel Gandolfo Benedykt XVI wezwał Polaków, by trwali przy Bogu i wystrzegali się “kompromisu ze złem i kłamstwem”. Papież apelował o wierność dobru i prawdzie.

- Męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, które dziś wspominamy, uświadamia nam, że wiara budowana na więzi z Bogiem uzdalnia człowieka do dochowania wierności dobru i prawdzie nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary – powiedział Benedykt XVIzwracając się do Polaków, obecnych wśród kilku tysięcy wiernych zgromadzonych na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku.

- Jak Jan trwajmy przy Bogu na modlitwie, aby kompromis ze złem i kłamstwem tego świata nie fałszował naszego życia – dodał papież. W katechezie po włosku Benedykt XVI podkreślił, że życie chrześcijanina wymaga “męstwa” i “męczeństwa” w wierności Ewangelii. Zwracając uwagę na znaczenie modlitwy stwierdził zaś, że czas na nią przeznaczony nie jest “czasem straconym”.

-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Msze św. i nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie w Warszawie i okolicach

Zestawiła: Magdalena: ZakopaneBystre@Gmail.com  proszę o zgłaszanie wszelkich poprawek, uzupełnień i nieścisłości.

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Polsce, wg. nazw Diecezji:  

 -szukam-

WARSZAWA

Grupy Odnowy w Duchu Świętym, Archidiecezja Warszawa: -szukam-

Grupy Odnowy w Duchu Świętym, Diecezja Warszawsko – Praska: -szukam-

Szczegółowe rozkłady jazdy w Warszawie (w tym wyszukiwarka połączeń):   http://www.ztm.waw.plnowy numer Infolinii ZTM: autobusy, tramwaje, metro, SKM - 801 044 484 (24h)

Parafia św. Wincentego Pallottiego - Księża Pallotyni

Msza św. o uzdrowienie - pierwsza sobota miesiąca, godz. 19:00 wraz z egzorcyzmowaniem soli, wody i oliwy.

Parafia pod wezwaniem św. Wincentego Pallottiego, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa, tel 022 818  6369

http://www.skaryszewska.pl  kontakt:  -szukam-

Dojazd: „Na Kamionku”, kilka kroków od Dworca Wschodniego, wyjście na ul. Lubelską, lub dojazd autobusem i tramwajem na Pragę, do przystanku przy ul. Zielenieckiej.

Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Msza św. o uzdrowienie – druga niedziela miesiąca, godz. 15:00

Msza św. z nowenną do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – 19 dnia miesiąca, godz. 18:00

Msza św. za Ojczyznę – ostatnia niedziela miesiąca, godz. 18:00

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, ul .Hozjusza 2, 01-565 Warszawa, tel. 22 839 4572; 22 561 0004

http://www.popieluszko.net.pl/  kontakt: , -szukam-muzeum Bł. Ks. Jerzego: muzeum ks. Jerzego Dojazd: Metro, autobusy, tramwaje (kierunek Żoliborz, Młociny) do stacji: Plac Wilsona

Kościół Wszystkich Świętych

Spotkania modlitewne w każdy piątek po Mszy św. o godz. 18:00

Parafia i kościół Wszystkich Świętych, Pl. Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa, tel. 022 620 4677, tel./fax 022 6204343

  -szukam-

Dojazd: Metro (kierunek Młociny) do stacji: Świętokrzyska, lub dojść na piechotę od Dw. Centralnego.

Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja Boboli Patrona Polski – Księża JezuiciMsza św. z modlitwą o uzdrowienie – pierwsza środa miesiąca, godz. 19:00

Msza św. zbiorowa ku czci św. Andrzeja Boboli – 16 dnia każdego miesiąca – godz. 9:00, 12:00, 17:00, 19:00

Parafia św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, tel. 022 542 8990 

l  -szukam-

Dojazd: Metro (kierunek Kabaty) do stacji: Pole Mokotowskie

Parafia św. Aleksandra

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie- pierwszy czwartek miesiąca, godz. 19:00

Parafia i kościół św. Aleksandra, ul. Książęca 21, 00-498 Warszawa (Plac Trzech Krzyży), tel. 22 628 5335

/-szukam-   kontakt:  -szukam-

Dojazd: autobusy i tramwaje do skrzyżowania Al. Jerozolimskich z Nowym Światem, następnie pieszo 2-3 min.

Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach

11-go każdego miesiąca o godz. 11:00  w tz. „Dniu Chorych” odprawiana jest Msza św, następnie modlitwa z chorymi oraz udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych

Poświęcenie dewocjonalii, oliwy, soli i wody odbywa się raz w miesiącu podczas spotkania modlitewnego grupy „Odrodzenie”, początek o godz. 15:00. (Grupa spotyka się w każdy wtorek o godz.15:00)

Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, tel. 22 841 58 44,

www.sanktuarium-pijarzy.pl  kontakt: -szukam- Dojazd: autobusy: 108 (wysiadać na przystanku Siekierkowska) 167 (przystanek docelowy Siekierki-Sanktuarium) 119, 148, 168, 401 (na Trasie Siekierkowskiej, przy moście, przystanek Siekierki-Sanktuarium).

Parafia Miłosierdzia Bożego w Otwocku

Modlitwa o uzdrowienie - każda druga niedziela miesiąca (w miesiące nieparzyste) bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 18.00.

 

Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Ługi 58A, 05-400 Otwock, tel. 022 788 2646

 -szukam-

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w WołominieMsza św. i modlitwa o uzdrowienie – każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 19:00

 

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kościelna 54, 05-200 Wołomin, tel. 22 799 9704

www.mbcz.wolomin.pl kontakt: -szukam-

Sanktuarium  św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu

Msza św. i modlitwa o uzdrowienie na zakończenie comiesięcznych trzydniowych rekolekcji (na ogół w trzeci weekend miesiąca), prowadzonych przez proboszcza parafii oraz kustosza Sanktuarium, ks. Stefana Ceberka. 

W:   -szukam-

 

Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Porządzie 92, 07-205 Rząśnik, tel. (29) 679-1558

Dojazd: z Warszawy do Wyszkowa prywatnym autobusem z pod dworca wileńskiego, przystanek jest na wysokości wjazdu na parking, następnie, z przystanku przy dworcu kolejowym autobusem do Porządzia, połączenie bardzo łatwe, podróż trwa około 1,5 h.

Bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie

Bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask,

Niepokalanów, 96-515 Teresin k. Sochaczewa, tel. (46) 864 2222

-szukam-  kontakt: -szukam-  ,  -szukam-parafia@niepokalanow.plDojazd: pociągiem podmiejskim (Dw. Wschodni, Śródmieście, Zachodni) do Niepokalanowa (Teresina) odjeżdżającym w kierunku Sochaczewa i Łowicza. Podróż trwa około 1 godz.

Msze św. w niedziele:

6, 7, 8.30, 10, 11.30, 13, 16, 18 (od 1 X do 30 IV), 19 (od 1 V do 30 IX

Msze św. w pozostałe dni: 6, 7, 8, 11, 18

Dla każdego, najdroższym miejscem jest stara kaplica, dziś Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jest to najstarszy budynek w klasztorze. Od tego miejsca wszystko się zaczęło.

W Sanktuarium św. Maksymiliana, wg. wykazu podanego na w/w stronie internetowej, nabożeństwa są w każdą sobotę o 18:30. Z własnego doświadczenie wiem, że raz w miesiącu, w pierwszą sobotę, odprawiana jest tam o godz. 8:00 Msza św. Po Mszy św. wystawienie Przenajświętszego Sakramentu, odmówienie Różańca św. oraz Benediction.____________________________________________________________________________________________________________________________________________


ORĘDZIE  PANA  JEZUSA,  PRZEKAZANE  VASSULI  RYDEN

W  DNIU  22  MAJA  2012 r.  NA  CYPRZE

(TUŻ  PRZED  JEJ  WYSTĄPIENIEM)

+ Ja Jestem Bramą Nadziei tam gdzie rozpacz, Radością tam gdzie zmartwienie, Pocieszeniem tam gdzie smutek, Bramą Życia tam gdzie śmierć. Ja będę mówić do ich serc, wyprowadzę ich z pustyni i z wielką czułością będę doglądać Moich owiec. Nie będę dla nich surowy i będę słuchał pokornych, kiedy prosić będą o przebaczenie. Wielu z was zapomniało Moją naukę i zapomniało Mnie, Ja jednak nigdy was nie zapomniałem, chociaż… ach, tak wielu z was przeciwko Mnie zgrzeszyło… Przyjdź do Mnie i dowiedz się…, że Ja jestem Dobrym Pasterzem. Ja jestem waszą potężną ochroną, mocnym wsparciem, które ożywia waszego ducha i wasze oczy rozświetla. Ja daję uzdrowienie, życie i błogosławieństwo. Ja jestem Wszystkim. Przyjdź do Mnie i sercem rozmawiaj ze Mną; Ja będę słuchał. Zmień swoje życie w nieustającą modlitwę i pociesz Mnie.  Módl się, módl się, módl się i wyprostuj swoje drogi. Stań się czystym poprzez żal i nie roztrwaniaj już swoich dni, zajmując się światowymi rzeczami, które niszczeją, ale zamiast tego zwróć swoje oczy na Moje Królestwo, które daje Życie. Rób wszystko co możesz, aby z każdym współżyć w świętości i pokoju. Bądź doskonały, jak twój Ojciec Niebieski doskonały jest, a grzechy nie będą już władać twoim życiem. Dzięki łasce żyj Prawdziwym Życiem we Mnie, twoim Bogu. Ja ugaszę twoje pragnienie.

Ja, Jezus Chrystus, błogosławię każdego z was. IC +____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-


RÓLUJ NAM CHRYSTE!  KOCHANA MIECIU, WCZORAJ ROZMAWIAŁAM ZE ZNAJOMĄ
KATECHETKĄ. POWIEDZIAŁA MI, ŻE W 2013 ROKU  W POLSKICH KOŚCIOŁACH NIE
BĘDZIE PIERWSZEJ KOMUNII DLA DZIECI W 2 KLASIE. PRZERWA PRZEZ ROK
!!!!!!!! ZACZYNA SIĘ REFORMA W KOŚCIELE, A CO BĘDZIE JAK ODSUNĄ
PAPIEŻA B. XVI? POZDRAWIAM BARDZO SERDECZNIE. SZCZĘŚĆ BOŻE. ElżbietaBiskupi chcą wprowadzić przejrzystość finansową w diecezjach -
informuje "Rzeczpospolita". Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie,
będzie to początek gruntownej reformy w Kościele katolickim w Polsce.

 "Po krytyce związanej z działaniem Komisji Majątkowej oraz dyskusji o
wprowadzeniu odpisu od podatku PIT Kościół przygotowuje się do
wprowadzenia nowego modelu finansowego. Zakłada on jednakowe zasady we
wszystkich diecezjach, zalecenie publikowania rocznych sprawozdań
przez proboszczów i biskupów, a także większy nadzór nad finansami ze
strony świeckich" - czytamy na łamach "Rzeczpospolitej".

Już wkrótce nad pierwszym dokumentem w tej sprawie będą obradować
biskupi. Jeśli go przyjmą, kościelne finanse będzie czekać ogromna
reforma. Jak donosi gazeta, całkowitą nowością będzie utworzenie w
każdej diecezji instytucji, której głównym zadaniem będzie zarządzanie
majątkiem Kościoła, m.in. odzyskanymi nieruchomościami. Nowy organ
zajmie się również zarządzaniem pieniędzmi, jeśli dojdzie do
wprowadzenia odpisu od podatku PIT

Jeżeli zmiany wejdą w życie, będzie to jednoznaczne z większą
transparentnością finansów Kościoła w Polsce. Jak pisze
"Rzeczpospolita", proboszczom i biskupom trudniej będzie uchylić się
od publikowania rocznych bilansów parafii i diecezji. Ponadto księża
zostaną zobligowani do dokładnego rozliczania wszelkich
przeprowadzanych przez nich zbiórek.

- Kierunek jest dobry - mówią eksperci. - Upublicznienie dochodów
Kościoła rozwieje mity na temat jego bogactw. Da lepszą orientację w
strukturze dochodów poszczególnych parafii i diecezji. Może też
zachęcić wiernych do większej dbałości o parafię - zaznacza socjolog
dr Tadeusz Szawiel z Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej na ten temat w "Rzeczpospolitej".

(Rzeczpospolita, TR)

-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Panie Jezu - chciałam się Tobie poskarżyć, że ks. Piotr krytykuje na cały świat nasze białe płaszcze z herbem papieskim, które  uszyliśmy za Twoim pozwoleniem. Nie podobają mu się także Twoje OBRAZKI.

-szukam- 

Pan Jezus:

     " Powiadam wam - tworzycie jedną owczarnię, jeden ORSZAK podążający do Boga Ojca w Niebie. Niech żaden człowiek nie waży się mówić oszczerstw na drugiego człowieka, choćby był wrogiem.

Osąd nad życiem każdego człowieka zostawcie Mnie.
    Wy upominajcie się nawzajem, ale osobiście, ale skrycie a dopiero jak nie posłucha możecie powiedzieć w szerszym gronie. Nie dotyczy to absolutnie waszych płaszczy.
    Gdyby ludzie przychodzili na Nabożeństwa w pół nadzy, to także mówić osobiście a nie imiennie wymawiać uwagi pod czyimś adresem.
     Kapłan powinien mówić o grzechu, a nasze płaszcze nie są grzechem. Oby nie było tak jak z innym kapłanem, do którego Ojciec powiedział: "STOP "
    Nie jest chwałą dla żadnego kapłana, który skłóca i poróżnia ludzi. Wiele razy apelowałem o jedność ludzi a nie tylko katolików. Uważajcie, bo Ja mogę  natychmiast was zjednoczyć w jednym grobie i dopiero wtedy będzie zgoda.
    Ludzie, nie nakazujcie sobie nawzajem swoich praw. Miejcie na uwadze upomnienie brata w ciszy, jak zawinił. Jeśli Bóg Ojciec dał człowiekowi wolną wolę, to, jakim prawem człowiek
człowiekowi narzuca swoje prawa i do tego prywatne? 

                                           "Jezus Chrystus Sędzia Sprawiedliwy ".

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

-szukam-SIŁA I MOC MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA.

Przypomniały mi się przed kilku dni słowa,kiedy byłem odwiedzić kapliczkę św. Michała Archanioła w lesie gdzie przed trzema wiekami stał kościół drewniany. Obraz św. Michała przenieśli do pobliskiego parafialnego Kościoła a kopia którą wykonali znajduje się koło kaplicy. Dopiero 2008 roku postawiono kaplicę i wstawili rzeźbę św. Michała Archanioła. Modliłem się w tym miejscu aby św. Michał pomógł mi zwyciężyć swój egoizm oraz pomógł mi lepiej żyć aby służyć Bogu w służbie miłości i pokoju.

 

Bł. Jan Paweł II bardzo często publicznie odmawia modlitwę do św. Michała Archanioła, przypominając o obowiązku jej kontynuowania. Papież przy różnych okazjach wiele razy żądał aby ją przywrócono, m.in. 24 maja 1987 r. gdy przybył jako pielgrzym do słynnego sanktuarium św. Michała Archanioła na górze Gargano, powiedział:

„Ta walka z demonem, którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie… W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana…”

Kończąc dodał:

„Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy Św…. Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła”.

Natomiast 24 kwietnia 1994 r. w medytacji południowej Ojciec Święty powiedział m.in.:

“Chciałby Bóg, aby umocniła nas modlitwa w walce duchowej, o której mówi list do Efezjan: (W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi  (Ef 6,10). O tej samej walce mówi księga Apokalipsy, ożywiając przed naszymi oczyma obraz świętego Michała Archanioła (por. Ap 12,7). Z całą pewnością musiał być świadomy tej sceny Papież Leon XIII kiedy pod koniec ubiegłego stulecia (w 1886 r. – dop. Redakcji) wprowadził w całym kościele specjalną modlitwę do św. Michała: “Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w (Przyp. red.: Jak będzie we wszystkich szczegółach przebiegało naznaczanie znakiem bestii, zostało po raz pierwszy wyjaśnione w doskonałej książce ks. H. Czapułkowskiego Antykościół w natarciu) walce, a przeciw złości i zasadzkom szatana bądź naszą obroną, niech go Bóg pogromić raczy, a Ty wodzu zastępów anielskich szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do Piekła. Amen… Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji Eucharystycznej, zapraszam was wszystkich, abyście jej nie zapomnieli, byście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego Świata”. (Michalineum, Któż jak Bóg, 3/94 i 5/94)

Modlitwę tę, jeszcze pod koniec XIX wieku nakazał Kościołowi Św. odmawiać Papież Leon XIII. Chciał w ten sposób przygotować wiernych do skutecznego odparcia i pokonania mocy piekielnych próbujących z niespotykaną dotąd siłą zniszczyć jedyną prawdziwą religię na świecie jaką jest Kościół Rzymsko-Katolicki.

Już choćby na tym przykładzie widać jak wielkie jest odejście od prawdziwego ducha Ewangelii Św. i całej ciągłości Tradycji Kościoła i jak wielka samowola i nieposłuszeństwo Papieżom!


____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Homilia abpa Andrzeja Dziegi wygłoszona w czasie Mszy Św. w ramach VIII Czuwania Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę na Jasnej Górze 24/25 sierpnia 2012.


-szukam-Żyć Ślubami Jasnogórskimi! – VIII Czuwanie Modlitewne na Jasnej Górze


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-


Bóg kocha Ciebie!

 Rekolekcje z o. Josephem Vadakkelem MCBS

7-9 września Mariacki Dom Rekolekcyjny w Zembrzycach

 

Rekolekcje „Bog kocha Ciebie” prowadzone przez o. Josepha Vadakkela MCBS - charyzmatycznego kapłana z Indii skierowane są do wszystkich tych, którzy jeszcze głębiej pragną doświadczyć przemieniającej Bożej miłości  w Eucharystii i Słowie Bożym. Są to rekolekcje wewnętrznej przemiany, uzdrowienia i uwolnienia od lęku.

Ojciec Vadakkel jest misjonarzem i należy do Misyjnej Kongregacji Najświętszego Sakramentu. Na całym świecie prowadzi rekolekcje dla osób świeckich, rodzin, małżeństw oraz kapłanów i sióstr zakonnych. Rekolekcje połączone są z modlitwą uzdrowienia
i uwolnienia oraz błogosławieństwem relikwiami św. Pawła i św. o. Maksymiliana Marii Kolbe. O. Joseph Vadakkel otrzymał papieskie błogosławieństwo dla prowadzenia dzieła ewangelizacyjnego w Europie.

Rekolekcje „Bóg kocha Ciebie” odbędą się w dniach 7-9 września w Mariackim Domu Rekolekcyjnym w Zembrzycach. Zapisy drogą elektroniczną na stronie internetowej: www.magnaliadei.pl bądź pod numerem telefonu: 33 874 41 86 info: 606 912 403____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

28 sierpień 2012 r.

 

PIERWSZE CZYTANIE:   Drugi List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

(....) Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Po to wezwał was przez głoszenie nasze

Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji. (...)

 

PAN BÓG NADCHODZI, ABY SĄDZIĆ ZIEMIĘ -

GŁOŚCIE WŚRÓD LUDÓW, ŻE PAN JEST KRÓLEM.

ON TAK ŚWIAT UTWIERDZIŁ, ŻE SIĘ NIE ZACHWIEJE,

BĘDZIE SPRAWIEDLIWIE SĄDZIŁ LUDY......

 

EWANGELIA Mt 23, 23 - 26   -  BIADA OBŁUDNIKOM -

 

Jezus przemówił tymi słowami: "BIADA WAM UCZENI W PIŚMIE I FARYZEUSZE, OBŁUDNICY !

(...) pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.

(...) Biada wam uczeni w Piśmie, faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej

strony a wnętrze  pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości.

Faryzeuszu ślepy, oczyść swoje wnętrze. (....)

  

CHRYSTUS KRÓL czy sługa?

=======================
 

OTO, DLACZEGO NIKT NIE CHCE UCZYNIĆ PANA BOGA - KRÓLEM

SAMI UCZYNILI SIĘ KRÓLAMI,

ZAJĘLI KRÓLEWSKIE PAŁACE A BOGA UCZYNILI SŁUGĄ.

 

OJ BĘDZIE GORĄCO, OJ BĘDZIE -  W MOMENCIE ROZDZIAŁU DUSZY Z CIAŁEM

i jak w przepowiedni jest napisane - piekło będzie wybrukowane głowami kapłanów,

bo nie można dwom bogom służyć a raczej szatanowi a Boga biczować.

 

WIELKA STRATA DLA PANA BOGA I DLA NAS KATOLIKÓW - tyle lat nauki dla szatana

za państwowe pieniądze.  ŻAL SERCE ŚCISKA - CAŁE ŻYCIE I WIECZNOŚĆ DLA SZATANA !!!

 

Czy ważne są Msze Święte celebrowane przez

ANTY- APOSTOŁÓW?

Dlatego nie ma ŁASK Polska i ginie w otmętach kłamstwa

a nikt z Episkopatu nigdy nie upomni się o NARÓD POLSKI.

 

Jak widzimy sprowadzają swoich ziomków

i zasiedlają nimi polską ziemię, aż .... do następnej wojny,

tym razem  - O S T A T N I E J -

 

a po jej zakończeniu nie będzie zwycięzców i zwyciężonych

a potem tylko SĄD OSTATECZNY.

============================

 

MÓDLMY SIĘ O POWRÓT DO PANA BOGA CAŁEGO EPISKOPATU

póki żyjemy, możemy wszystko zmienić modlitwą.

------------------------------------------------------------------------------------
     

 

czy PAULINI  też są  ŻYDAMI  ANTY- APOSTOŁAMI ?

 

W HISTORII KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TRZECH PRYMASÓW  JEDNOCZEŚNIE. NO - ALE U  ŻYDÓW WSZYSTKO JEST MOŻLIWE, BO IM MOŻNA I PENSJE BIORĄ PRYMASOWSKIE.


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPRASZAM DO SŁUCHANIA, CZYTANIA I OGLĄDANIA

Pracy młodego człowieka dla CHWAŁY BOŻEJ

i ku pożytkowi człowiekowi.Kanał MATEUSZA na youtube


-szukam-Pieśń "Mój Mistrzu" oraz inne piękne religijne pieśni


-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Modlitwa o odnowę moralną narodu.

-szukam-

 

Bogurodzico Dziewico, Królowo i Matko naszego Narodu!

     Jednoczymy się przy Tobie w ufnej modlitwie i dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłaś dla naszej Ojczyzny, za to, że nas obroniłaś, że nie pozwoliłaś nam zginąć. Dziękujemy Ci, że obudziłaś nasze sumienie narodowe.
     Poznaliśmy, Matko, jak głębokie rany w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym pozostawiły nasze słabości, grzechy i nałogi. Jesteśmy świadomi, że są one jedną z najistotniejszych przyczyn trudnej sytuacji, którą dziś przeżywamy.
     Zwierciadło Sprawiedliwości! Daj nam łaskę zrozumienia, że odnowę Narodu trzeba nam zacząć od własnego serca. Spraw, abyśmy nie poprzestali na oskarżaniu innych i wyliczaniu ich przewinień.
     Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wszystkie nasze winy, wielkie i małe. Pomóż zerwać z grzechem i obojętnością.
     Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem, udziel łaski nawrócenia. Daj opamiętanie nietrzeźwym, którzy tak poniżają w sobie godność człowieka i marnują wspólne dobro Narodu. Matkom i ojcom przypomnij odpowiedzialność za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie, bo krew niewinnych woła z ziemi do Boga.
     Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które odbiera Narodowi siłę ducha i prowadzi do ruiny. Naucz nas poszanowania mienia społecznego, abyśmy nigdy nie przywłaszczali sobie i nie marnowali tego, co jest wspólnym dobrem wszystkich dzieci Ojczyzny.
     Obroń nas przed rozbiciem i niezgodą społeczną, aby żadne podziały nie osłabiły naszej wewnętrznej spoistości. Matko Miłosierdzia, pomóż szczególnie tym, którzy daleko odeszli od Boga, którzy przez grzech odwrócili się od Niego. Spraw, aby przez szczerą skruchę i spowiedź powrócili do Twojego Syna.
     Pomóż tym, którzy nie mają odwagi przystąpić do konfesjonału. Doprowadź do pojednania z Bogiem naszych braci, z najdalszych dróg, z najbardziej powikłanych sytuacji życiowych. Ratuj tych, którzy utracili nadzieję i nie mają siły dźwignąć się z grzechu.
     Matko dobrej przemiany! Stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci Narodu możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z zewnątrz. Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej, moralnej odnowy Narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą.
     Maryjo, uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa. A na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich, oddanych Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani byli wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna. Amen.

3 maja 1980
Bł.Jan Paweł II papież


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Egipt: krzyżują wyznawców Chrystusa.

Portal World Net Daily powołując się na doniesienia arabskich mediów alarmuje, że krzyżowanie to nowa metoda walki zwolenników Bractwa Muzułmańskiego z przeciwnikami prezydenta Mohammeda Mursiego.  WND twierdzi, że przed pałacem prezydenckim podczas niedawnej demonstracji ukrzyżowano kilkadziesiąt osób, najprawdopodobniej Koptów. Dwie z nich zmarły.

 

Kilka dni temu w Internecie ukazały się nagrania video dokumentujące zbrodnicze akty. Szybko jednak zostały usunięte, niektórzy zachodni dziennikarze zaczęli twierdzić, że owszem do krzyżowania może dochodzić w Egipcie ale nie wierzą, by miały one miejsce podczas demonstracji 8 sierpnia br. tuż przed pałacem prezydenckim w Kairze. Portal jednak dotarł do relacji, zdjęć i raportów egipskich prawników domagających się zbadania sprawy, które potwierdzają, że zdarzenia takie miały miejsce.

 

Pierwsza informacja na ten temat ukazała się w arabskim wydaniu wiadomości stacji Sky News. Materiał przygotował korespondent Samir Omar, który mówił, że członkowie Bractwa Muzułmańskiego 8 sierpnia br. krzyżowali przeciwników Muhammada Mursiego na drzewach przed pałacem prezydenckim.

 

Demonstranci wdarli się 8 sierpnia b.r. do siedzib prywatnych stacji telewizyjnych, w tym –Tawfiq Akasheh i zaatakowali znajdujących się w nich dziennikarzy. Świadkowie wydarzeń potwierdzili, że grupy związane z Bractwem przybyły pod siedziby stacji w specjalnych autobusach, a następnie zostały podzielone na sekcje i zablokowały wjazd oraz wyjazd z tzw. Media City.

 

Kilka dni temu, kiedy muzułmańscy zwolennicy Bractwa terroryzowali świeckie media, obok Sky News informacje o krzyżowaniu Koptów podały arabskie media: Arab News, Al. Khabar News, Dostor Watany i Egypt Now. Relacja korespondenta Sky News została usunięta z Internetu.

 

O tym, że te akty barbarzyńskie miały miejsce donosiła także opiniotwórcza gazeta El Balad, która przedstawiła obszerną relację na ten temat 9 sierpnia br. Zauważono w niej, że przeciwnicy obecnego prezydenta protestujący 8 sierpnia przeciwko zamykaniu niezależnych wydawców medialnych, zostali zaatakowani przez zwolenników Bractwa kijami, nożami i koktajlami Mołotowa, niektórzy z nich byli krzyżowani na drzewach. W wyniku tych aktów zginęły dwie osoby, a kilkadziesiąt innych zostało rannych.

 

Najbardziej wpływowa instytucja islamska w Egipcie - medresa Al Azhar - wydała już fatwę, wzywającą do nasilenia przemocy wobec uczestników demonstracji antyprezydenckich, zaplanowanych na 24 sierpnia. Wielu ekspertów uważa, że nasilenie ataków ze strony Bractwa Muzułmańskiego jest częścią kampanii zastraszania przeciwników szariatu.

 

Kampania ta zbiera swoje żniwo. Stacja Sky News, która jako pierwsza donosiła o barbarzyńskich ukrzyżowaniach, natychmiast usunęła ze swoich stron informację, obawiając się podobnych ataków na swoja siedzibę. W sieci można wciąż jednak znaleźć drastyczne zdjęcia osób uratowanych z „akcji krzyżowania”.  Jedno z nich ukazuje młodego mężczyznę w otoczeniu egipskich służb, który dosłownie ma wyrwany jeden bok.

 

Chociaż liberalne media nie wierzą doniesieniom niektórych arabskich stacji, gazet i portali internetowych, eksperci przypominają, że zasiadający w parlamencie salafici wielokrotnie już wzywali do krzyżowania przeciwników islamu jako kary przewidzianej w Koranie. Raymond Ibrahim z Forum Bliskowschodniego potwierdził, że ze szczególną brutalnością te formy karania są stosowane w odniesieniu do chrześcijan.

 

 

Źródło: wnd.com, algemeiner.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Żydzi - dobrzy i niewinni - wkrótce w Polsce

-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Dobra spowiedź przywraca nam drogę do nieba

Św. Jan Maria VianneyKto pokrywa złości swoje, poszczęścion nie będzie, lecz kto się spowiada, a opuści je, miłosierdzie otrzyma. (Prz 28, 13)


Jeśli chcemy otrzymać przebaczenie, to musimy koniecznie wyznać na spowiedzi wszystkie grzechy śmiertelne, ich rodzaj, liczbę i okoliczności obciążające. To straszna zbrodnia, jeżeli ktoś ze strachu czy ze wstydu z rozmysłem ukrywa swoje grzechy. Czasami powodem świętokradzkiej spowiedzi bywa też lenistwo. Dzieje się tak wtedy, kiedy ktoś nie robi starannie rachunku sumienia i nie chce w sposób właściwy poznać swoich grzechów. Bardzo by też zgrzeszył ktoś, kto by odbywał spowiedź generalną tylko po to, żeby móc w nią włączyć grzechy popełnione ostatnio - w ten sposób niektórzy chcą uniknąć wstydu, starając się sprawić wrażenie, że te nowe, ciężkie grzechy popełnili już dawno temu. Kto tak postępuje, ten oszukuje spowiednika, ale Boga nie oszuka.

***

Grzech zaślepia umysł człowieka i dlatego właśnie trzeba się badać bardzo wnikliwie. Rachunek sumienia to staranne prześledzenie wszystkich grzechów, jakie człowiek popełnił po Chrzcie Świętym albo od ostatniej spowiedzi. Takie poznanie samego siebie wcale nie jest rzeczą łatwą, jak wam się wydaje. Trzeba do tego i czasu, i wysiłku.


Jeśli chce się rachunek sumienia zrobić dokładnie

-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ofiarowanie Najdroższej Krwi Pana Jezusa

-szukam-

1. Ojcze Przedwieczny za moje grzeszne uczucia i całej ludzkości ofiaruję Ci najczystsze uczucia Syna Twojego, rozpiętego na krzyżu.

2. Ojcze Przedwieczny, za nawrócenie grzeszników całego świata, ofiaruję Ci Najświętszą Krew Jednorodzonego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela naszego.

3. Ojcze Przedwieczny, na zadośćuczynienie za grzechy rąk moich i całej ludzkości, ofiaruję Ci Rany i boleść Najświętszych Rąk Jednorodzonego Syna Twojego, Zbawiciela i Pana Naszego. Amen.

4. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.

5. Ojcze Przedwieczny, przez bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej Łzami, ofiaruję Ci najdroższą Krew oraz Rany Jezusa Chrystusa, aby Matka zniszczyła moc szatana i ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie. Amen.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Marija Pavlović- Lunetti: modliłam się do Matki Bożej o nawrócenie USA


-szukam-
 

W  przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odwiedziliśmy widzącą Mariję Pavlović-Lunetti, która niedawno powróciła z USA, gdzie przebywała na zaproszenie grupy wiernych, nawróconych w Medziugorju. Ci ludzie utworzyli grupę modlitewną i modlą się oraz pracują na chwałę Bożą.

Dawałaś  tam świadectwo o objawieniach i orędziach?

Tam były nowenny, modlitwy, post – wszystko w intencji nawrócenia Ameryki i jej powrotu do Boga. Wkrótce odbędą się wybory prezydenckie, więc modlono się i w tej intencji. Oni tam mają wielki problem z aborcją i związkami jednopłciowymi...Katolicy przez modlitwę pragną się wzmocnić, aby dawać świadectwo swojej wiary i być przykładem pogłębionego życia dla innych. Ludzie wierzący modlą się głównie o to, aby Ameryka powróciła do Boga.

W spotkaniach uczestniczyli również prawosławni?

Tak, a nawet Żydzi....Tam gdzie mówi się o Maryi, zawsze są tłumy...

A o czym mówiłaś?

O orędziach Matki Bożej. O tym, co Matka Boża zawsze mówi. Abyśmy się modlili i abyśmy zdecydowali się postawić Boga na pierwszym miejscu.

Czy były  jakieś interesujące świadectwa?

Tak. To jest świadectwo greckiego księdza. Otóż on jako młody człowiek przyjechał do Ameryki. Miał zamiar wstąpić do seminarium, ale ojciec mu powiedział: „Masz pięć sióstr więc nie możesz pójść na księdza.  Bo jak by się coś ze mną stało, to kto zatroszczy się o twoje siostry”? No więc on się ożenił, a potem z siostrami wyjechał do Ameryki. Został dyrektorem portu w Nowym Jorku. W dniu, kiedy zostały zburzone wieże World Trade Center miał mieć spotkanie biznesowe  w jednej z tych wież. Jednakże jego żona w tym samym dniu miała ważne badania lekarskie. Początkowo nie chciał  zawieźć jej do lekarza, ale ona się uparła i w końcu zgodził się z nią pojechać. Okazało się, że dzięki żonie uratował życie, ponieważ wszyscy jego przyjaciele, którzy w tym dniu byli na spotkaniu w wieżowcu, zginęli. Potem okazało się, że jego żona ma raka i wkrótce zmarła. Podczas pogrzebu jego proboszcz powiedział mu, że teraz nie ma przeszkód, aby został księdzem. Jak to,  mam odbyć studia w wieku 60 lat? W niektórych diecezjach nie chciano go przyjąć do seminarium, ale w końcu ukończył seminarium w stanie Teksas i obecnie jest już księdzem. Zrealizował swoje pierwotne zamierzenie.

 Czy masz objawienia każdego dnia?

Tak, ciągle jeszcze, dzięki Bogu.

Czy przygotowujesz się do każdego objawienia?

Przed objawieniem  zawsze się modlę.

Matka Boża każdego 25 dnia miesiąca  przekazuje ci orędzia dla parafii i dla świata, bez względu na to czy jesteś w Mediolanie czy w Bijakovići?

Na samym początku Matka Boża przekazywała orędzia co czwartek. Potem zaczęli przybywać pielgrzymi i Matka Boża powiedziała, że te orędzia  są dla każdego, kto pragnie pójść drogą nawrócenia, drogą świętości i być w szkole modlitwy. Przyjmuję więc i przekazuję światu orędzia Matki Bożej każdego 25 dnia miesiąca.

Czego  Matka Boża żąda od nas? 

Matka Boża pragnie, abyśmy wzrastali w modlitwie i stawali się coraz bardziej Bożymi ludźmi. Pragnie, byśmy przez modlitwę doszli do Boga.

Widzący niewiele mówią o Komisji  Watykańskiej utworzonej do spraw badania fenomenu Medziugorja?

Moje doświadczenie ze spotkania z Komisją jest bardzo pozytywne. To było wspaniałe spotkanie. Były osoby, które mnie trochę prowokowały, ale to ich sprawa. Za moim świadectwem stoi moje życie. Kiedy mówię, że widzę Matkę Bożą, to mówię prawdę i świadczę o tym już ponad 31 lat. Moje życie również się zmieniło. Ci, którzy nie wierzą, to ich problem. Ja świadczę swoim życiem i z całą mocą staram się powiedzieć – to jest prawda. Bóg daje nam siłę, a Kościół jutro powie – chorzy czy zdrowi – oni zdecydowali się na świętość, a swoim życiem odpowiedzieli na wezwanie Matki Bożej. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-
 

Dnia 22 sierpnia 2012
 w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej
w Godzinie Miłosierdzia Bożego
 odszedł do Pana po tragicznym wypadku
nasz drogi ksiądz i  przyjaciel
ks.Tadeusz Kiersztyn


 Niezłomny, oddany bez granic Jezusowi,
niestrudzony w walce o Intronizację Chrystusa Króla w Polsce
 Niech Pan Jezus przyjmie Księdza Tadeusza w swe ramiona i wynagrodzi wszystkie Jego trudy i zmagania pomagając w realizacji Jego starań

 Księgarnia „Sursum Corda” Poznań

 osoby zainteresowane wyjazdem na pogrzeb,
który odbędzie się dn.30 VIII.2012
 o godz.13.00
na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie
 prosimy o kontakt z księgarnią pod tel.501 232 187
KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Najnowsze orędzie Medjugorskie         Orędzie z 25 sierpnia 2012r.

 

„Drogie dzieci! Również dzisiaj z nadzieją w sercu modlę się za was i dziękuję Najwyższemu za każdego z was, kto żyje moimi orędziami sercem. Dziękujcie miłości Bożej, że każdego z was mogę kochać i prowadzić przez moje Niepokalane serce również ku nawróceniu. Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świętość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
DRODZY KAPŁANI REDEMPTORYŚCI

- DO, JAKIEGO KRÓLA NALEŻYCIE?

LUDZIE PŁACĄ SKŁADKI, OFIARY, ale WYMAGAJĄ I OCZEKUJĄ.

Nie pozwolimy na wasze milczenie - powinniście być z NARODEM!

JEŚLI NIE BĘDZIE BÓG KRÓLEM - WSZYSCY ZGINIEMY I WY TEŻ

JAK W KAŻDEJ WOJNIE.PROSIMY, ABY "RADIO MARYJA I TRWAM " PODAWAŁO TE WIADOMOŚCI I ABY SIĘ WŁĄCZYLI DO WALKI O NASZĄ OJCZYZNĘ.

Dlaczego o tym milczą wszystkie mainstream - we media ? Magna Carta.

 

PISZCIE O TYM, CO SIE STAŁO W ISLANDII - BO MEDIA O TYM MILCZĄ

Islandczycy sprawili, że rząd, który aprobował pod dyktando światowej finansjery zubożyć islandzki naród zgodnie ze scenariuszem aktualnie "przerabianym" przez Grecję podał się w komplecie do dymisji!

Główne banki w Islandii zostały znacjonalizowane i mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie zadeklarować niewypłacalność długu, który został zaciągnięty przez prywatne banki w Wielkiej Brytanii i Holandii. Doprowadzono też do powołania Zgromadzenia Narodowego w celu ponownego spisania konstytucji. I to wszystko w pokojowy sposób.

To prawdziwa rewolucja przeciw władzy, która doprowadziła Islandię do aktualnego załamania. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego te wydarzenia nie zostały szeroko nagłośnione?

Odpowiedź na to pytanie prowadzi do kolejnego pytania:, Co by się stało, gdyby reszta europejskich narodów wzięła przykład z Islandii? Oto krótka chronologia faktów: Wrzesień 2008 roku: nacjonalizacja najważniejszego banku w Islandii,Glitnir Banku, w wyniku czego giełd zawiesza swoje działanie i zostaje ogłoszone bankructwo kraju.

Styczeń 2009 roku: protesty mieszkańców przed parlamentem powodują dymisję premiera Geira Haarde oraz całego socjaldemokratycznego rządu,a następnie przedterminowe wybory. Sytuacja ekonomiczna wciąż jest zła i parlament przedstawia ustawę, która ma prywatnym długiem prywatnych banków (wobec brytyjskich i holenderskich banków) wynoszącym 3,5 miliarda euro obarczyć islandzkie rodziny na 15 lat ze stopą procentową 5,5 procent. W odpowiedzi na to następuje drugi etap pokojowej rewolucji.

Początek 2010 roku: mieszkańcy zajmują ponownie place i ulice, żądając ogłoszenia referendum w powyższej sprawie. Luty 2010 roku: prezydent Olafur Grimsson wetuje proponowaną przez parlament ustawę i ogłasza ogólnonarodowe referendum, w którym 93 procent głosujących opowiada się za niespłacaniem tego długu.

W międzyczasie rząd zarządził sądowe dochodzenia mające ustalić winnych doprowadzenia do zaistniałego kryzysu. Zostają wydane pierwsze nakazy aresztowania bankowców, którzy przezornie odpowiednio wcześniej uciekli z Islandii. W tym kryzysowym momencie zostaje powołane zgromadzenie mające spisać nową konstytucję uwzględniającą nauki z dopiero co "przerobionej lekcji".

W tym celu zostaje wybranych 25 obywateli wolnych od przynależności partyjnej spośród 522, którzy stawili się na głosowanie (kryterium wyboru tej "25%u2033 - poza nieposiadaniem żadnej książeczki partyjnej - była pełnoletniość oraz przedstawienie 30 podpisów popierających ich osób).

Ta nowa rada konstytucyjna rozpoczęła w lutym pracę, która ma się zakończyć przedstawieniem i poddaniem pod głosowanie w najbliższych wyborach przygotowanej przez nią "Magna Carty". Czy ktoś słyszał o tym wszystkim w europejskich środkach przekazu? Czy widzieliśmy, choćby jedno zdjęcie z tych wydarzeń w którymkolwiek programie telewizyjnym? Oczywiście - NIE! W ten oto sposób Islandczycy dali lekcję bezpośredniej demokracji oraz niezależności narodowej i monetarnej całej Europie pokojowo sprzeciwiając się Systemowi.

Minimum tego, co możemy zrobić, to mieć świadomość tego, co się stało, i uczynić z tego "legendę" przekazywaną z ust do ust. Póki co wciąż mamy możliwość obejścia manipulacji medialno informacyjnej służącej interesom ekonomicznym banków i wielkich ponadnarodowych korporacji. Nie straćmy tej szansy i informujmy o tym innych, aby w przyszłości móc podjąć podobne działania, jeśli zajdzie taka potrzeba 

    Panie Jezu - czy podoba Ci się nowa świątynia zaplanowana przez Dyrektora "Radia Maryja"Ks. Tadeusza Rydzyka? (przepraszam - mamy tylko jednego OJCA w NIEBIE, którego na ziemi prawie nikt nie uważa, bo ponazywali się sami ojcami a faktycznie nimi nie są). Bardzo szanuję wszystkich kapłanów, ale musimy mówić, jaka jest rzeczywistość. Jestem smutna, że tacy dobrzy kapłani  nie chcą widzieć Ciebie , jako KRÓLA, a przecież oni mogliby uczynić najwięcej ogłaszając MODLITWY i prosić wszystkich aby dokonano uroczystego nałożenia KORONY KRÓLEWSKIEJ na Twoją Najświętsza Głowę. Czyżby też brzydzili się dotknąć tego tematu i Ciebie - jak proboszcz z Merryville?


-szukam-

  Pan Jezus:

    " Dzieci Moje powtarzałem wam tyle razy, że Mój Kościół zbudowany jest na PRAWDZIE i MIŁOŚCI i NIGDY SIĘ NIE ROZPADNIE a te wszystkie budynki, które budowane są pod patronatem antychrysta budowane są na "piasku" i gdy przyjdą powodzie z rozlanych mórz i oceanów - wszystkie pochłonie woda ale także i czcicieli tego antychrysta. Powtarzam także ciągle, że w takich budynkach o kształcie okrągłym nie ma miejsca na obrazy i figury święte i to jest zgorszenie w katolickim KOŚCIELE. Zgorszeniem także jest kilka mównic w kościele:

OŁTARZ i AMBONA - oto czego wymagam. Obecni duchowni przechadzają się po prezbiterium tylko dlatego, aby Mnie poniżyć wypinając tylną część ciała swego. Wszystko będzie policzone duchownym w Moim Kościele, że niegodnie Mszę Św. celebrują, że myśli ich są rozproszone, że podejmują złe decyzje a Mnie lekceważą, że ustanawiają zarządzenia niezgodne z Moimi a nie pytają Mnie, co Ja mam do powiedzenia.

 

 Powtarzam także:

 CI DUCHOWNI I ŚWIECCY, KTÓRZY NIE CHCĄ MNIE UZNAĆ KRÓLEM OFICJALNIE PANUJĄCYM W PAŃSTWACH - NIGDY NIE BĘDĄ ZE MNĄ  "KRÓLEM" W NIEBIE.
 

Jest Mi szczególnie przykro to mówić, ponieważ jest wielka liczba duchownych, którzy sami uczynili się władcami tego świata i nie chcą walczyć, aby ten świat mógł być dobry.
 

Mieczysławo i tobie podobni twoi przyjaciele dobrze słuchajcie:
 

     KTO MNIE WYWYŻSZA  - BÓG OJCIEC TAKŻE GO WYWYŻSZY.

  A JEŚLI MNIE PONIŻA, JAK EPISKOPAT W POLSCE, TO I OJCIEC MÓJ WYPLUJE ICH. BIADA IM, TYM DUCHOWNYM,

            KTÓRZY CZYNIĄ Z SIEBIE BOGÓW. 
 

  A Świątynia Jerozolimska budowana przez Ojca Rydzyka jest profanacją kultu Bożego. Tak samo, jak profanacją jest pobudowany kościół dla człowieka Jana Pawła II, który nawet nie chce ich znać teraz, bo obecnie wszystko robione jest aby czcić i uwielbiać człowieka a nie BOGA. Wasz Jezus Chrystus - KRÓL"  

 

Panie Jezu - ale ci wszyscy biskupi tak pięknie modlą się.


  Pan Jezus:

     "  Słuchajcie, co mówią, bo dobrze mówią, ale uczynków ich nie naśladujcie. To teraz wiecie, dlaczego nie chcą być EGZORCYSTAMI?    Bo nie chcą słyszeć o BOGU KRÓLU i zamykają swoje serca na głos Boży. Myśli ich nie są czyste a powinny być. Módlcie się za kapłanów, dużo módlcie się, bo są tacy, którzy zatracili już poczucie grzechu.

ZA WSZYSTKO TRZEBA WAM ZAPŁACIĆ, JAK NIE W TYM, TO W PRZYSZŁYM ŚWIECIE.  Wasz Jezus Chrystus - KRÓL ".

 

 Świątynia ta o nazwie MARYI- GWIAZDY NOWEJ EWANGELIZACJI jest kształtu okrągłego a wiemy, że Boże kościoły są budowane na podstawie KRZYŻA.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obama's America 2016-The movie

If you plan on voting in the upcoming presidential election you will appreciate the perspective this movie provides.   A good friend saw it in Moline and recommends it to anyone and everyone.   Click on following link for more information.

 By Dinish Se’Souza – noted moviemaker.


-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


KS.ISKAIEWICZ - ZALEWSKI  - Nie przeczytam w kościele przesłania agenta KGB. "Cyryl I jest osobą skompromitowaną, ściśle powiązaną z carem Putinem"

Władze kościelne chcą, aby 9 września we wszystkich  polskich kościołach przeczytano tzw. przesłanie, które w obecności politycznego establishmentu podpisano na Zamku Królewskim w Warszawie. Ja jednak tego pisma nie przeczytam, gdyż Cyryl I jest osobą skompromitowaną, ściśle powiązaną z carem Putinem. Poza tym nie reprezentuję on narodu rosyjskiego.

Inna sprawa - Cerkiew odcina się od portalu grekokatolicy.pl. Do tej pory portal ten był chwalony przez niektórych duchownych polskich i ukraińskich. Wczoraj jednak greckokatoliccy hierarchowie, którzy rezydują w Polsce, arcybiskup Jan Martyniak z Przemyśla i Włodzimierz Juszczak z Wrocławia wydali oświadczenie,  w którym odcięli się od tego portalu. Co się stało?

Poszło o bardzo krytyczny tekst ks. Ireneusza Kondrowa, moderatora portalu, który skrytykował kard. Józefa Glempa tak za jego wypowiedź o unitach, jak i za nazwanie Cyryla I "mężem opatrznościowym".

Czyżby władze Cerkwi greckokatolickiej weszły w sojusz polityczny z Patriarchatem Moskiewskim, który do tej pory jak tylko mógł zwalczał osoby wierne unii z Rzymem? Cytuję poniżej ten komunikat.


Komunikat prasowy

Od jakiegoś czasu na portalach internetowych pojawiają się informacje, które w swoich treściach powołują się na stronę internetową http://grekokatolicy.pl/.

Chcemy podkreślić, że portal internetowy http://grekokatolicy.pl/ nie jest oficjalną stroną Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Jest inicjatywą prywatną nie związaną z urzędem Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Zgodnie z dekretem hierarchów Kościoła Greckokatolickiego w Polsce ( Przemyśl-Wrocław 01-12-2011, l.dz. 577/XII/2011; l.dz.: 2011/391) z dnia 01 grudnia 2011 roku p. 10 portal internetowy http://grekokatolicy.pl/ bezprawnie używa nazwy "grekokatolicy" gdyż żaden z hierarchów nie udzielił administratorom serwisu wymaganej zgody.

Jednocześnie informujemy, że za treści wszystkich publikowanych artykułów na portalu http://grekokatolicy.pl/ odpowiadają ich autorzy i nie należy ich utożsamiać ze stanowiskiem Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

Biuro prasowe Archieparchii Przemysko-Warszawskiej,

Biuro Prasowe Eparchii Wrocławsko-Gdańsk
Cyryl I zakpił z Polaków – wywiad z ks. Jarosławem Wiśniewskim, wydalonym z Rosji misjonarzemZ ks. Jarosławem Wiśniewskim z Uzbekistanu, misjonarzem wydalonym w 2002 r. z Rosji i uznanym przez władze za persona non grata, rozmawia Robert Wit Wyrostkiewicz

- Zakończyła się wizyta w Polsce patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla I. Wspólne oświadczenie zdawkowo potraktowało zaszłości pomiędzy Polską a Rosją, bowiem m.in. nie udało się porozumieć np. co do sprawy Katynia. Jeśli więc Cyryl I inaczej widzi tę tragedię niż większość Polaków, to co to w praktyce oznacza?


-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________"EGZORCYSTA"-ośmiostronicowy dodatek w Gazecie Polskiej od środy, 29.08.2012


 Drodzy Przyjaciele

 Już w od środy 29 sierpnia specjalne wydanie tygodnika Gazeta Polska z ośmiostronicowym dodatkiem
"EGZORCYSTA".
 To wyjątkowe wydanie tygodnika z dodatkiem w pełni poświęconym zagrożeniom duchowym.
 W numerze między innymi:

 - Wstrząsające świadectwo rodziców opętanej od blisko 15 lat Kasi
 - Rozmowa Jana Pospieszalskiego z demonologiem o.Aleksandrem Posackim
 - Artykuł Roberta Tekielego na temat najbardziej powszechnych form okultyzmu wraz z opisem
 - Tekst modlitwy o ochronę

 W dodatku tym także wiele innych bardzo ważnych treści!

 Chciałbym zwrócić się do każdego z Was z prośbą o pomoc w przekazaniu tej informacji do Waszych wspólnot, parafii, znajomych, a może do ludzi, którym zagraża okultyzm.
 Prześlijcie treść tego maila gdzie tylko możecie!
 W opowieści Pani Anny, matki opętanej Kasi znajdziecie historię wejścia w okultystyczne praktyki nieświadomie, a skutkiem tego jest opętanie jej córki. Chcemy aby jak najwięcej ludzi było świadomych !

 Jeśli możecie nam pomów w akcji informacyjnej proszę o pozostawienie swojego kontaktu na:
www.armia-pana.pl
 lub bezpośredni kontakt telefoniczny ze mną pod nr:
 
607 731 731

 Formy pomocy są bardzo różne. Od rozsyłania smsów oraz maili, przez rozdawanie ulotek (mamy 200tys) po zaangażowanie sprzedawców w kioskach i sklepach z prasą. Jeśli chcielibyście zaproponować inną formę pomocy - proszę o telefon lub sms. Cieszymy się z każdej rady i nawet najmniejszej pomocy!

 Gotową treść sms’a do rozesłania, prześlę każdemu kto napiszę do mnie w tej sprawie na mój nr tel.
 Oto spot radiowy który możecie umieszczać na swoich stronach internetowych, facebook’u a może w swoich stacjach radiowych:
www.armia-pana.pl/spot

 Tygodnik Gazeta Polska z dodatkiem „EGZORCYSTA” w sprzedaży od 29 sierpnia do 4 września włącznie do kupienia w sieciach Statoil, Empik, kioskach Ruchu, Kolportera, Garmond Press oraz w supermarketach.


 Bardzo dziękuję za wasze wsparcie!
 Dominik Tarczyński
 Tel: 607 731 731
 Mail: dominiktarczynski@yahoo.pl
www.facebook.com/dominik.tarczynski


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Matko Boża - Krystyna pyta, czy masz dla niej jakieś wskazówki?

  

   Matka Boża:

     " Krystyno - jesteś naszym <oczkiem w głowie>. Patrzymy na ciebie z nadzieją, że nie wycofasz się z obranej drogi. Podpowiadamy, co powinnaś uczynić.
Jesteś obdarzona DARAMI DUCHA ŚWIĘTEGO  i prawidłowo rozeznajesz nasze natchnienia.

 WALCZ O CHRYSTUSA KRÓLA, BO TYLKO ON URATUJE ŚWIAT.

                                

                                                Nie jest jeszcze za późno

        „Wasza Matka ".


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Panie Jezu - Mama pyta, czy pobłogosławisz jej córkę, która chce wziąć ślub kościelny.  Młodzi mieszkają już parę lat razem. Chłopak jest po rozwodzie cywilnym. Dziewczyna jest panną.

    

  Pan Jezus:

      " Nie będę błogosławił ludzi pobłogosławionych już przez szatana.

 Jest Mi bardzo przykro, że do Mojego wroga zwracają się młodzi i starzy najpierw a dopiero potem proszą Mnie o BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, bo tak wypada. Jak Ja bardzo cierpię i broczę krwią, że najpierw Mnie biczują a gdy już nie mam siły patrzeć nawet na nich, to przychodzą do Mnie. Gdyby ludzie Mnie słuchali od momentu narodzin - matki powinny ofiarować swoje dzieci Bogu, to na ziemi mógłby być RAJ. Jeśli nie pytali Mnie o radę wprzódy, to i teraz niech nie pytają, bo i tak mnie nie posłuchają. Matko - mówiłem już kilka razy tobie i więcej nie będę mówił, bo nikt z jej rodziny Mnie nie słucha.

      Kocham wszystkich i ich także, ale:

 BÓG POWINIEN BYĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU, A NIE NA OSTATNIM.

 Według waszego powiedzenia: "Jak sobie pościele, tak się wyśpi". Amen.

                   Jezus Chrystus Zbawiciel i całego świata Odkupiciel ".

 

                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Mateńko - nasza KRÓLOWO  powiedz do matki, której córka chce wyjść za rozwiedzionego chłopca, ojca dwojga dzieci. Zawsze pytam kilka razy w tak trudnych sprawach. Ludzie sami sobie komplikują życie.

              

  Matka Boża:

        " Córko, córko - zapamiętaj wreszcie: MILCZĄC AKCEPTUJESZ GRZECH W SWOJEJ RODZINIE.  TY - BĘDĄC MATKĄ WIESZ, ŻE ŻYCIE W GRZECHU NIECZYSTOŚCI NIE JEST ZGODNE Z WOLĄ BOŻĄ. TY NIE TYLKO SWOJE DZIECI, ALE INNYCH O KTÓRYCH WIESZ - UPOMINAJ.

     NIGDY NIE PRZECHODŹ OBOK GRZECHU OBOJĘTNIE !

 Twoja grupa też robi błędy, chociaż założenia są inne - Boże.
Każde Zgromadzanie, czy zakonne - ma założenia inne - BOŻE, ale potem pod wpływem ŚWIATA zmieniają wszystko.

             Córko - jestem ci wdzięczna za twoje serce, ale nie możesz milcząco akceptować ZŁA każdego, bo masz rozeznanie.
Jesteś ogarnięta Duchem Świętym i słuchaj Jego. Amen.

                                                                Wasza Matka ".

   

Gdy tak rozważałam słowa Pana Jezusa i Matki Bożej, przyszła mi myśl: przecież dzieci patrzą na takie hańbiące życie ludzi. Te dzieci przecież myślą sobie o naszej religii katolickiej bardzo źle - "to, jaki ten Bóg jest, że ludzie robią, co chcą i nie przestrzegają Przykazań i nic im się złego nie dzieje?". Można powiedzieć - GRZECH jest tolerowany przez Pana Boga. Dzieci jeszcze nie bardzo rozumiejące, kto to jest Pan Bóg - są uczone lekceważenia Pana Boga, bo ludzie, co innego mówią a co innego robią.

Katolicy żyją jak chcą - wszystko im wolno i nawet księża w kościele nie mówią o takim grzechu.

Nie wiedziałam, czy posłać tej mamie  słowa PRAWDY i POUCZENIE,   ponieważ  ona NIE LUBI KOGOŚ UPOMINAĆ i natychmiast otworzyła mi się w książce informacja  --

 

- UCZYNKI MIŁOSIERDZIA, CO DO DUSZY:

1. Grzesznych upominać,

2. Nieumiejętnych pouczać,

3. Wątpiącym dobrze radzić,

4. Strapionych pocieszać,

5. Krzywdy cierpliwie znosić,

6. Urazy chętnie darować,

7. Modlić się za żywych i umarłych.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________26 sierpień 20122 r.

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ.

 

=========================================================

Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Galatów:

"Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: "Abba, Ojcze". A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej".

ZDROWAŚ MARYJO, ŁASKI PEŁNA PAN Z TOBĄ, BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY NIEWIASTAMI...

 

EWANGELIA św. Jana J 2, 1-11

 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele Jezusa i jego uczniów. (...) Wtedy Matka powiedziała do sług:

             ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE SYN (....)

                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Obchodzona 26 sierpnia uroczystość Matki Boskiej Jasnogórskiej  ma charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego Narodu. Jest też wyrazem czci dla obrazu Matki Bożej..
Obecnie odbywa się peregrynacja kopii cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej " OD OCEANU DO OCEANU" przez świat w obronie życia, od Władywostoku do Fatimy.

 

Matka Boża:


    " Pamiętajcie ludzie, gdy żyłam -
- NIGDY NIE OCZEKIWAŁAM NA SWOJĄ CHWAŁĘ I TERAZ TEŻ NIE.
DLATEGO WASZE WOŁANIA DO MNIE, W KTÓRYCH POMIJACIE MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA - DRUGIEJ PRZENAJŚWIĘTSZEJ OSOBY TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA NIC SIĘ ZDA.

 

POMIJACIE W OGÓLE TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ,

A TO NIE JEST ZGODNE Z WOLĄ BOGA OJCA.

 
BŁAGAM WAS - NIE WYWYŻSZAJCIE MNIE POMIJAJĄC TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ, BO BEZ NIEJ NIE BYŁOBY MNIE, ANI WAS.

UPOMINAM WAS - NIE RAŃCIE MNIE ANI CAŁEGO NIEBA, BO WSZYSCY CIERPIĄ PRZEZ WASZE ZŁE DECYZJE PONIŻAJĄCE MAJESTAT BOŻY. BÓG JEST STWORZYCIELEM A JA STWORZENIEM. WIELBIĄC TYLKO MNIE, Z POMINIĘCIEM TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZE - GRZESZYCIE PRZECIWKO MNIE I TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

 

 JA JESTEM KRÓLOWĄ NA MOJĄ PROŚBĘ,  ALE NIE JESTEM BOGIEM!

JA SAMA UPRASZAM U BOGA, WIĘC WY POWINNIŚCIE PRZEDE WSZYSTKIM.

 

Dlatego wcześniejsza EWANGELIA jest przeciwko duchowieństwu całemu, które dobrze mówi,  ale źle czyni i dlatego uczynków ich nie naśladujcie.

OBECNIE SĄ TAKIE CZASY, ŻE NAWET ŹLE MÓWIĄ, BO PRZEKRĘCAJĄ SŁOWA PISMA ŚWIĘTEGO, BO NIE MÓWIĄ O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, BO NIE MÓWIĄ O PROŚBIE JEZUSA I NIE MODLĄ SIĘ O JEGO KRÓLOWANIE, TYLKO BIERNIE PODPORZĄDKOWUJĄ SIĘ WŁADZY, SWIECKIEJ. Duchowieństwo ukrywa CUDA uczynione za Moim pośrednictwem, którymi obdarzył was Bóg Ojciec. Teraz duchowieństwo wywyższa Mnie - STWORZENIE, a także inne stworzenie - Jana Pawła II, który tak samo jak JA nie chce być wywyższany.

              

LUDZIE ZAPAMIĘTAJCIE SOBIE RAZ NA ZAWSZE:

NAJWAŻNIEJSZY WE WSZECHŚWIECIE JEST BÓG W TRZECH PRZENAJŚWIĘTSZYCH OSOBACH.

 

BEZ, KTÓREGO NIKOGO BY NIE BYŁO!
< ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK POWIE WAM SYN >

"Wasza Matka ".

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


25 sierpień 2012 r.


NA ZIEMI NASZEJ BÓG ZAMIESZKA W CHWALE.

 

EWAKGELIA Mt 23, 1 - 12

JEDEN JEST OJCIEC WASZ W NIEBIE I JEDEN JEST WASZ NAUCZYCIEL CHRYSTUS


-----------------------------------------------

 " Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami: < Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią, bowiem, ale sami nie czynią. (....) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem;

jeden, bowiem jest Ojciec wasz, Ten w Niebie.(....) Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony".

                                   

    Kapłan celebrujący Mszę Świętą zwrócił uwagę, że ludzie świeccy kiedyś i dzisiaj krytykują kapłanów i Kościół.
Ludzie nie są głupi i widzą, że źle dzieje się w Kościele i dlaczego nie ma ŁASK BOŻYCH  na świecie?
Gdy patrzę, że w kościele Msza Św. jest celebrowana przy trzech OŁTARZACH, to jestem chora. Specjalnie antychryści wprowadzają różne zwyczaje, aby Pana Boga hańbić, ponieważ przechodząc - spacerując po prezbiterium wypinają tyłek Panu Bogu, gdyż kłaniają się stołowi - ołtarzowi. Stół - Ołtarz służy może 15 minut kapłanowi. Omijane są teksty, MODLITWA do Michała Archanioła już jest zmieniona przez wrogów Pana Boga i ludzi. Teraz jest ...."wspomagaj nas"...a papież ułożył " broń nas"- jest to wielka różnica - brak ŁASK. "Ojcze nasz" także jest zmienione. Pan Jezus nauczył nas w MODLITWIE - OJCZE NASZ -" i nie dozwól abyśmy zgrzeszyli " -  kapłani czytają to w Ewangelii" - a nam każą kłamać, bo - nie wódź nas na pokuszenie" - jak Bóg może wodzić człowieka, którego kocha na pokuszenie? W Liturgii wiele jest zmian uczynionych przez antychrystów i jakoś żaden biskup nie reaguje. My świeccy chodzimy właśnie i prosimy, aby nie pozwolili kapłani na jakiekolwiek zmiany, bo ŁASK nie ma. Dlatego nie trzeba się skarżyć, że ludzie krytykują, lecz współpracować z ludem wiernym. Czasami w kościołach kapłani podają Najświętsze Ciało pod dwiema Postaciami i to też nie jest zgodne z wolą Bożą. Kapłani już zapominają, że podchodząc do ambonki należy uczynić ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO. Należy pozdrowić Pana Boga: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS i na zakończenie homilii powiedzieć AMEN - NIECH TAK SIĘ STANIE. A my obserwujemy - podchodzi kapłan do ambonki jak w stajni - NIC - bez żadnego powitania i przystępuje do głoszenia homilii a wychodzi też jak ze stajni - nie zakończy należycie katechezy. Przyjeżdżają REKOLEKCJONIŚCI i zdawałoby się, że POBOŻNI a my znowu zawiedzeni i nic w głowie nie pozostaje. Potem ludzie nie myślą o Mszy św, tylko o tym, że kapłani nie wykonują należycie swojej powinności i sytuacja zmusza ludzi do zwrócenia uwagi. Nikt nie powinien się obrażać tylko współpracować dla chwały Pana Boga i dobra człowieka.

             

Mateńko Boża - podpowiedz jak powinno być?

    Matka Boża:

    "  Widzisz nasza córko Mieczysławo - jak te same błędy od wieków popełniają nasi duchowni. I jak ma ostać się ten ŚWIAT, który kieruje się swoimi ludzkimi bezbożnymi prawami.

Złymi uczynkami duchowieństwa naszego jest zmienianie ZARZĄDZEŃ BOŻYCH. Mój SYN ciągle mówi i napomina pasterzy kościoła katolickiego, ale oni nie chcą słyszeć.

PYCHA i ZAROZUMIAŁOŚĆ duchowieństwa jest tak WIELKA, że pogubili się w wypowiadaniu słów. Was nazywają "pysznych", którzy się upominacie o świętość LITURGII.

To wy upominacie się, aby pasterze kościoła katolickiego mówili bez "ubierania" w piękne słowa o grzechach rażących, którymi żyje cały świat, o najbardziej krzyżujących Jezusa grzechach nieczystości, bo z tego grzechu powstają inne grzechy: zabijanie, malwersacja, oszczerstwa. W ten grzech wciągani są inni ludzie aprobujący i pochwalający to zło. Grzech nieczystości czyniony jest na oczach niezliczonej ilości ludzi i akceptowany przez nich.

  JA WAM WSZYSTKIM GWARANTUJĘ, ŻE GDYBY ŚWIAT NA JAKIŚ CZAS   ZAPRZESTAŁ TEN GRZECH NIECZYSTOŚCI POPEŁNIAĆ - BÓG  OJCIEC WSZECHMOGĄCY  PRZYWRÓCIŁBY DZIEWICZOŚĆ ZIEMI I ZAPOMNIAŁBY O DOTYCHCZASOWYM " ZŁU".

                       A przez ten właśnie grzech świat brnie w przepaść.

Moja umiłowana córko - WALCZ o CHRYSTUSA KRÓLA i nie patrz na oczernianie, którymi cię częstują ludzie.

WALCZCIE WSZYSCY O CHRYSTUSA KRÓLA, BO TYLKO ON JEST WŁADNY TEN GRZESZNY ŚWIAT URATOWAĆ.  Wasza Matka".

 

 Panie Jezu - pytają Ciebie, czy to jest prawidłowe, że podają Ciebie pod dwiema Postaciami?


       Pan Jezus:


"Nie dzieci - Ja Jestem w Hostii cały, na co macie dowody w Cudach Eucharystycznych. Pod dwiema postaciami w wyjątkowych sytuacjach. Kapłani, którzy tego nie wiedzą, powinni być  pouczeni nawet przez świeckie osoby, ale trzeba podać źródło z imprimatur, bo inaczej wam nie uwierzą.

"Jezus Chrystus ".

              

  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA - KRÓLOWA

 

 Nasza Najukochańsza Matko Boża - MARYJO podyktuj nam proszę APEL do ludzi, aby chcieli prosić Paulinów o uwolnienie naszego BOGA -KRÓLA z ciemnicy Jasnogórskiej. Niech każdy sobie wyobrazi, czy chciałby, aby  jego dziecko zamknęli w lochach i jak by się czuli tacy rodzice? Pomóż nam odzyskać POLSKĘ - wiemy, że tylko Chrystus KRÓL to uczyni.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A P E L o uwolnienie KRÓLA!

JA - MATKA BOŻA BOLEŚCIWA -

JESTEM NA WASZYM TRONIE POLSKIM LEDWIE ŻYWA.

WIDZĘ NIEUCZCIWOŚCI W RZĄDZIE,

JEŚLI MÓJ SYN - JEZUS TRONU POLSKI NIE POSIĄDZIE.

NIEŁATWO WAM BĘDZIE ŻYĆ NA ŚWIECIE

I NIE PORADZICIE NADCHODZĄCEJ BIEDZIE.

DO WAS APELUJĘ - DUCHOWNI W EPISKOPACIE,

PRZEBYWACIE W MAJĘTNOŚCIACH BOGA A SERC NIE MACIE.

DLA TYCH LUDZI ŻYJĄCYCH NA POLSKIEJ ZIEMI -

JESTEŚCIE ŚLEPI, GŁUSI I NIEMI.

UPOMINAM WAS, ABYŚCIE PRZEJRZELI

I UJRZEĆ PANUJĄCYCH DEMONÓW UMIELI.

PAMIĘTAJCIE - BÓG TO WSZYSTKO WIDZI,

ŻE TERAZ TEN DEMON JUŻ Z WAS SZYDZI,

ŻE ŁASKI BOŻE W OBFITOŚCI MACIE

A ICH POKUSOM ŁATWO SIĘ PODDACIE.

JEŚLI NATYCHMIAST NIE ZAREAGUJECIE

I NIE DACIE LUDZIOM POMOCY W BIEDZIE,

TO TAK SAMO BĘDZIECIE POTĘPIENI -

JAK WSZYSCY ODSZCZEPIEŃCY OD BOGA ODDALENI.

BARDZO WAS PROSIMY I UPOMINAMY

ZACZNIJCIE ŻYĆ DLA BOGA I BĄDŹCIE Z NAMI.

POMAGAJCIE LUDOWI BOGU WIERNEMU

I BĄDŹCIE WIERNI TRÓJJEDYNEMU ŚWIĘTEMU. AMEN.

„WASZA MATKA - MARYJA.”

                          APELUJĘ  DO WSZYSTKICH LUDZI - WIERNYCH PANU BOGU  I OJCZYŹNIE, KTÓRZY BĘDĄ W CZĘSTOCHOWIE, ABY ZA KAŻDYM  RAZEM BŁAGALI PAULINÓW  O UWOLNIENIE OBRAZU JEZUSA   CHRYSTUSA - KRÓLA ZE ZŁOTĄ KORONĄ NA GŁOWIE I ZE ZŁOTYM  BERŁEM.


-szukam-


Ich uszy są stępione

a oczy ich przyćmione.

 

Ile razy wołacie a oni nie słyszą, ich pycha unosi się dumą, myślą sobie: jesteśmy mądrzejsi powiemy ludowi to i owo i usłuchają. Idzie Władca w swojej Chwale, mówi do owych sług  coście zrobili z moimi owcami? O każdą Mam staranie, Sam ich zgromadzę o wy byliście głusi na Me wołanie, Matka w Obrazie płakała a wyście nie słyszeli, apelowała i nawoływała a wy nic z tego nie mieli   prosiła modlitwa i pokuta. Uwolnijcie mego Syna z celi, tam go więzicie. A u was wciąż cisza.

 Lud umiera, wy milczycie, Lud walczy w obronie Krzyża, a wy ciąż milczycie, Lud w obronie Eucharystii w Ofierze Jezusa Chrystusa, a wy zmieniacie na stojąco jest dobrze, Rząd lud sprzedaje wy milczycie, czy tak wygląda sługa, który siada przy stole Pana?

 

Nawrócicie się puki czas Miłosierdzia
Matka czeka Syn Błogosławi z celi.

 
Tomasz syn i czciciel Niepokalanej Maryi.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


A P O K A L I P S A
 

Film pozostawieni  - czasy Apokalipsy.

CZ I

-szukam-

CZ II


-szukam-


CZ III


-szukam-


ZNIKNIĘCI CZ I


-szukam-


Dokad zmierza rzymski katolicyzm?

 

To pytanie, nad którym warto sie zastanowić. Sa ludzie zajmujący wysokie miejsca w hierarchii kościelnej, którzy wytyczają nowe drogi wiary, nowe perspektywy i alternatywy. Proponuje sie przeróżne rozwiązania, nowe modele życia w ślad, za którymi ida nowe praktyki, wierzenia i tradycje.

Rzeczą zastanawiającą jest to, dlaczego na terenie całej Europy, nie rozpowszechnia sie tego typu przykładu w parafiach, uwidocznionego na zamieszczonej fotografii, która pochodzi z pustelni sw.Franciszka z Asyzu we Włoszech.

Jest to bardzo oczywista odpowiedzią, dlaczego Chrystus w Kościele Rzymsko Katolickim został zdeintronizowany i dlaczego Pasterze Kościoła Rzymsko Katolickiego, unikają tematu ponownego intronizowania Chrystusa.

W księdze Apokalipsy Jan apostoł opisuje to wydarzenie, łączenia sie z religiami, które nie tylko nie uznają Chrystusa lecz nawet Jemu zaprzeczają jako obiecanemu przez Boga Mesjaszowi.

Oddaje to osobistej refleksji i ocenie.

 

Niech Pan Bog obdarzy Was pokojem w Chrystusie

dr.Christian Lambert, biskup.____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Orędzie z 25 sierpnia 2012r.

 

„Drogie dzieci! Również dzisiaj z nadzieją w sercu modlę się za was i dziękuję Najwyższemu za każdego z was, kto żyje moimi orędziami sercem. Dziękujcie miłości Bożej, że każdego z was mogę kochać i prowadzić przez moje Niepokalane serce również ku nawróceniu. Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świętość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

POZDRAWIAM!
Z Panem Bogiem
Ewa Jurasz


___________________________________________________________________________________________________________________________________________


POLSKO!

 Kazanie, którego pominąć nie można! Ks. Jacek Bałemba SDB mówi ze szczytu Jasnej Góry

 

"Polsko, idź naprzód w jedności z Papieżem! Polsko, przyjmij Chrystusowy Krzyż! Polsko, klęknij przed Bogiem!," -  audio

 -szukam-

POLSKO - IDŹ NAPRZÓD W JEDNOŚCI Z PAPIEŻEM____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Jak zostać milionerem?

Szanowni Państwo!

         Znam 3 sposoby.

Na znajomość z kimś, najlepiej z rodziny premiera. Wtedy można już w wieku 28 lat obracać milionami. Przychylność wymiaru sprawiedliwości zapewniona. ABW ma ważniejsze rzeczy na głowie, takie, jak chociażby aresztowanie internauty za kpiny z  Wronisława Komuchowskiego.

Dla tych z Państwa, którzy nie pochodzą z Gdańska, lub jego okolic, mam inną propozycję. Na żądanie zapłaty, czyli wymuszenie rozbójnicze. Można wziąć przykład z anonimowego, jak na razie, przedsiębiorcy. Dostałam właśnie wezwanie do zapłaty 110 zł. za rejestr firmy, której to kwoty podobno nie uiściłam. Rzeczywiście. Zaczęłam sobie mozolnie przypominać rejestrację firmy z przed kilkunastu lat. W urzędzie państwowym było stoisko proponujące bezpłatny wpis do nowopowstałej książki telefonicznej, co w tamtych czasach wydawało się korzystne. Zostawiłam więc ankietę ze swoimi danymi, ale wpisu nigdy w opasłym tomie „Panoramy Firm” nie znalazłam. Jest pewien szczegół w piśmie żądającym pieniędzy, po którym skojarzyłam, że tamta ankieta musiała być źródłem informacji.

     W ten sposób naciągniętych zostało prawdopodobnie wielu przedsiębiorców. Nie zamierzam jednak zajmować się śledztwem. Prokurator z łatwością mógłby dotrzeć do oszusta, chociażby po numerze konta. Ale czy będzie mu się chciało? Wątpię.

      Pozostaje jeszcze trzecia możliwość. Zdobyć majątek uczciwie, ciężką pracą. Ale to wariant tylko dla ludzi odważnych, którzy nie boja się więzienia.

      Do następnej soboty. Pozdrawiam

Małgorzata Todd

-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________


IVAN: SEKRETY BĘDĄ PRÓBĄ DLA KOŚCIOŁA

Jacob Marschner 23.08.2012


Podczas gdy 10 sekretów Dziewicy Maryi będzie się wypełniać, Kościół Katolicki, świat, jak również wiara ludzi będzie musiała przejść wielką próbę – i przedsmak tego mamy już teraz, mówi widzący z Medjugorje Ivan Dragicevic. Ponagla on również ludzi, aby modlili się o urzeczywistnienie planów Maryi, nawet ich nie znając.

Do czasu aż 10 proroczych sekretów Dziewicy Maryi powierzonych wizjonerom z Medjugorje się wypełnią, próby i testy Kościoła Katolickiego będę nabierać na sile. A przedsmak tego wszystkiego jest już obecny – powiedział wizjoner Ivan Dragicevic Radiu Maryja 14 sierpnia.

 - „Ivan, czy można powiedzieć, że czas wypełniania się sekretów będzie czasem próby dla Kościoła i świata?” – zapytał dyrektor Radia Maryja Fr. Livio Fanzaga.

- „Tak. Całkowicie się,  z tym zgadzam. W odniesieniu do sekretów nie możemy nic powiedzieć, jedynie, że będzie to bardzo trudny czas. W pewnym sensie to bardzo ważny czas dla Kościoła. Powinniśmy wszyscy modlić się o to.” – odpowiedział Ivan.

- „Czy będzie to czas próby wiary ludzi?”

 – „Trochę jest to już obecne teraz” – odpowiedział widzący.

- „Czy jest możliwe, że z tego powodu, Papież Benedykt XVI zainspirowany przez Madonnę ogłosił “Rok Wiary”?

- „Myślę, że papież jest bezpośrednio kierowany przez Dziewicę Maryję i na pewno w tym sensie masz rację. Kieruje on Kościołem a co dzieje się tutaj jest przenoszone na cały świat.”

 Aby wszystko ułożyło się w jak najlepszy możliwy sposób, Ivan radzi i ponagla ludzi do modlitwy w intencjach Dziewicy Maryi. Dodaje on, że nie zna całego Planu Maryi ale to nie zwalnia jego samego czy kogokolwiek innego od współodpowiedzialności za jego wypełnienie.

“Madonna ma plan dla świata. Nasza Pani ma plan dla Kościoła. Nasza Pani ma plan dla tej parafii. Jednocześnie zaprasza nas wszystkich do udziału, gdyż każdy z nas jest częścią tego planu. Nasza Pani mówi:” Ja jestem z wami i z wami chcę urzeczywistnić ten plan. Dlatego, decydujcie się na dobro, walczcie ze złem i grzechem”  – powiedział Ivan Radiu Maryja. “Widzisz, kiedy rozmawiamy o tym planie Madonny, mogę jedynie powiedzieć, że nie wiem, na czym ma on dokładnie polegać, ale to nie znaczy, że nie mam się modlić o jego urzeczywistnienie. Nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale musimy się modlić i starać się wypełniać prośby naszej Pani. Jeśli Madonna sobie tego życzy, musimy zaakceptować prośbę Naszej Pani.”-szukam-

Tłumaczyła: Czytelniczka
Całość w języku angielskim poniżej. ( warte przetłumaczenia)

-szukam-

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


W niedzielę na Jasnej Górze odnowienie "Ślubów Narodu Polskiego"


Pod hasłem „Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego” upływać będą tegoroczne obchody uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej. Tradycyjnie podczas uroczystej Sumy sprawowanej na Jasnej Górze 26 sierpnia z udziałem Episkopatu Polski ponowiony zostanie tekst Ślubów, których autorem jest Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Podczas Mszy św. odbędzie się akt odnowienia Ślubów Jasnogórskich i możliwość złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Uroczystą Eucharystię poprzedzi w tym roku poświęcenie nowego wotum – kamiennej tablicy, na której umieszczony jest tekst Ślubów. Tablicę ufundował Instytut Prymasa Wyszyńskiego w 70. rocznicę swego powstania. Zostanie odmówiona modlitwa pielgrzymów „Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego to modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze, przy udziale około miliona wiernych. W tekście Ślubów zawarte są m.in. wezwania do obrony budzącego się życia, nierozerwalności małżeństwa, troski o serca i umysły dzieci, miłość, sprawiedliwość, zgodę, pokój, walkę z przemocą, troski o głodnych, bezdomnych, płaczących. Wśród wyliczanych wad narodu są: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość.

Obchodzona 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego Narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Matki Bożej.

O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy św. wotywnych. Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r. papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.

W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła katolickiego w Polsce od 1956 r.

-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dzisiaj 107 rocznica urodzin św. s. Faustyny Kowalskiej - 1905-2012

 -szukam-

MODLITWA o uproszenie łask za przyczyną św. s. Faustyny

O Jezu, ktoryś św. Faustynę uczynil wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielć mi łask..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... św. s. Faustyno - módl się za nami.
Poniżej słowa zapisane przez śp. Zofię Grochowską:

 

30.04.2000

W dniu święta Miłosierdzia Bożego Ja, siostra Faustyna zostałam wyniesiona do świętości, tak jak powiedział Jezus Chrystus. Widzisz Zofio, trzeba uwierzyć Jezusowi i zaufać. Nie lekceważ natchnień Bożych, bo będziesz wypełniać Jego plan, tu na tej świętej ziemi. Bóg powołuje do swych planów kogo chce, pozwól, aby w sercu rozpaliła się miłość do Boga i bliźniego a pokonasz swych przeciwników miłością Bożą. Bo gdy z ludzkiego serca płynie czysta miłość Boża wszystkie przeciwności i przeszkody spalają się. Walcz Mały Rycerzu o chwałę Pana a reszta będzie ci dana, tylko wytrwajcie w służbie Bogu. Dziś święto Miłosierdzia Bożego a ty byłaś smutna, bo małej czci doznaje Jezus Miłosierny w twojej parafii. Tak wielkie łaski spływają w tym dniu, podziękuj wszystkim tym, co czczą Miłosierdzie Boże i dotrzymują wierności Bogu. Ci mogą liczyć na Jego miłosierdzie w godzinie śmierci. Gdy czas Miłosierdzia Bożego minie a ludzkość nie skorzysta z tych darów, nastąpi oczyszczenie. Co złe i nieprawe ulegnie zagładzie, straszny ten dzień dla tych, co nie skorzystali z tych łask.

-szukam-

 

12.07.2000 Siostra Faustyna

Zofio posłuchaj moich słów, które ci przekażę. Słuchaj słów Bożych i wypełniaj je, bo to jest twoja misja. Wiem Zofio, że masz trudności, nie lękaj się ich, przezwyciężaj je w pokoju. Ja, siostra Faustyna też miałam wielkie trudności i niezrozumienie. Wiele wycierpiałam na tym ziemskim świecie, tylko Bóg Jedyny znał wszystko, co przeżywałam. Jemu mówiłam i zawierzałam. Zawierz i ty wszystkie sprawy Bogu, tylko Jezus może to dzieło zbawienia wyprowadzić na dobrą drogę, bo On jest Stwórcą tego dzieła. Niech cię nie przeraża prześladowanie, ono jest potrzebne, aby zwalczać swe ułomne człowieczeństwo. Bądź czujna w tworzeniu tego dzieła, módl się i polecaj się memu wstawiennictwu. Idą smutne dni dla Polski. My, święci modlimy się za naród polski bo jest tak dużo ludzi zniewolonych przez szatana, że człowiek nie potrafi myśleć o Bogu. Mądrość tego świata staje się mądrością ponad wszystko i w tym upadają narody moralnie. Ty Zofio pamiętaj i wsłuchuj się w głos Boży, ten dobry Bóg będzie ciebie pocieszał. Wchodzisz w najtrudniejszą drogę swego życia. Ofiara którą złożysz wraz z Małymi Rycerzami niech będzie ofiarą miłą Bogu a poprzez wasze ofiary i pokorne uwielbienie Boga dacie świadectwo czasów ostatecznych. Niech Bóg wam błogosławi a łaska Pana niech będzie wam dana.

-szukam-

25.07.2000

Witam ciebie Zofio, cieszę się że chcesz pisać, bo wiele jest do pisania, bo wkrótce skończą się orędzia i będzie trzeba przekazywać w słowie to, co będziesz słyszała. Wypełniaj wszystkie słowa przekazywane ci. Bóg dal mi możność przekazywania, dlatego że moja misja jako świętej ma się dopełnić poprzez ludzi. Ja, święta Faustyna lubię mieć kontakt z ludźmi. Pytaj się o wszystko a Ja dam ci poznać wiele tajemnic Bożych, których nie znasz. Będzie ci wiele dane poznać, więc czuwaj i wypełniaj wolę Bożą. Ludzie okażą jaka jest ich wiara w Boga, czas obecny jest wielką próbą dla Polski i świata. Bóg dał człowiekowi rozum aby rozpoznawał dobro i zło. O ile człowiek nie będzie korzystał z mądrości Bożej którą dał Bóg i stał się człowiekiem nierozumnym zatraci tą mądrość. Mądrość Boża polega na tym, że widzę swego Stwórcę we wszystkim, co otacza świat. Z mądrości Bożej trzeba korzystać, bo w niej odnajdziesz Boga, a gdy już jej nie ma szatan odnajdzie ciebie. W mądrości odnajdziecie wszystko, co Bóg chce dać człowiekowi- miłość i prawdę. Niech was błogosławi Bóg w Trójcy Jedynej. Mali Rycerze jesteście radością Jezusa, tylko bądźcie prawdziwymi Rycerzami.

-szukam-

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Świeccy współodpowiedzialni za Kościół


-szukam-


Na współodpowiedzialność wiernych świeckich za życie i działanie Kościoła zwrócił uwagę Benedykt XVI uczestnikom odbywającego się w Jassach w Rumunii VI Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej. W Watykanie opublikowano skierowane do tego gremium przesłanie Ojca Świętego.

Odnosząc się do tematyki obrad – „Świeccy w Akcji Katolickiej: współodpowiedzialność kościelna i społeczna” – Benedykt XVI zauważył, że wpisuje się on dobrze w rozpoczynający się niebawem Rok Wiary oraz Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, poświęcone nowej ewangelizacji.

Ojciec Święty podkreślił, że współodpowiedzialność wymaga zmiany mentalności, zwłaszcza jeśli idzie o rolę świeckich w Kościele. Nie można ich traktować jako „współpracowników” duchowieństwa, lecz jako osoby rzeczywiście współodpowiedzialne za życie i działanie Kościoła. „Jest więc ważne, aby umacniał się laikat dojrzały i zaangażowany, zdolny do wniesienia swego specyficznego wkładu w misję kościelną, w poszanowaniu posług i zadań, jakie ma każdy w życiu Kościoła i w serdecznej jedności z biskupami” – stwierdził papież. Przypomniał, że relacje między duszpasterzami a wiernymi świeckimi powinny mieć charakter rodzinny.

Benedykt XVI wezwał członków Akcji Katolickiej do działania na rzecz misji Kościoła – przez modlitwę, studium, aktywne uczestnictwo w życiu kościelnym, poprzez uważne i pozytywne spojrzenie na świat, nieustannie poszukując znaków czasu. „Przez poważne i codzienne zaangażowanie formacyjne niestrudzenie udoskonalajcie aspekty waszego szczególnego powołania wiernych świeckich, wezwanych by być mężnymi i wiarygodnymi świadkami we wszystkich środowiskach społecznych, aby Ewangelia była światłem, które przynosi nadzieję w sytuacjach problematycznych – trudności, ciemności, jakie współcześni ludzie napotykają dziś na swej drodze życiowej” – zachęcił Ojciec Święty.

 -szukam-

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Rozmowy niedokończone - Masoneria przeciw Polsce i Kościołowi oraz Tv Trwam


-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ukoronowanie Maryi, Królowej nieba i ziemi.

-szukam-

Kiedy Maryja wyniesiona została na tron po prawicy swego Najświętszego Syna, Pan oznajmił mieszkaocom dworu niebiaoskiego przywileje, jakie posiadała Maryja na mocy nadanego Jej Majestatu. 290

Odwieczny Ojciec, Stworzyciel wszystkich rzeczy, rzekł do aniołów i świętych: „Nasza Córka, Maryja, wskutek naszego odwiecznego wyroku była wybrana spośród wszystkich stworzeo i zawsze była nam miła. Nigdy nie okazała się niegodna imienia i godności Córki, jakiej udzieliliśmy Jej w Duchu Bożym. Maryja posiada prawo do naszego Królestwa; dlatego będzie uznana i ukoronowana, jako jego prawowita Pani i Królowa."

Wcielone Słowo rzekło: „Wszystkie stworzenia, które stworzyłem i odkupiłem, należą do Mej prawdziwej i cielesnej Matki; Matka moja będzie prawowitą i najwyższą Królową tego wszystkiego, czego Ja sam jestem Królem."

Duch Święty rzekł:, „Ponieważ Maryja posiada godnośd mej jedynej, wybranej Oblubienicy i taką zawsze wiernie się okazywała, dlatego na wszystkie wieki należy się Jej korona Królowej."

Po tych słowach trzy Boskie Osoby włożyły na głowę Maryi koronę o jasności tak cudownej i wartości tak nieoszacowanej, że żadne stworzenie tego nie widziało i nigdy nie zobaczy.

Równocześnie z tronu Boskiego doszedł głos: „Przyjaciółko, Wybranko z wszystkich stworzeo, Nasze królestwo należy do Ciebie; Ty jesteś Królową, Panią i Władczynią Serafinów, Aniołów i wszystkich innych stworzeo. Według Naszego najwyższego wyroku przekazujemy Ci majestat i najwyższą władzę nad wszystkimi stworzeniami. Chociaż byłaś obdarzona łaskami o wiele bardziej niż inne stworzenia, to jednak w swej pokorze uważałaś, że przysługuje Ci miejsce ostatnie, dlatego teraz otrzymujesz miejsce pierwsze, jakie Ci się należy i przyjmij od Naszego Bóstwa panowanie nad tym wszystkim, co stworzyła Nasza wszechmocna ręka. Z Twego królewskiego tronu będziesz panowała aż do środka ziemi; podbijesz piekło, pokonasz szatanów i wszystkich mieszkających tam nieprzyjaciół, którzy będą się Ciebie bali dzięki mocy, jakiej Ci udzielimy. Będziesz panowała nad ziemią, wszystkimi elementami i wszystkimi stworzeniami, jakie na niej mieszkają. W Twoje ręce i Twojej woli oddajemy siły i skutki wszystkich przyczyn, ich działalnośd i istnienie, żebyś mogła rządzid wpływami nieba, deszczem i owocami ziemi, żebyś mogła gospodarowad nimi wedle swego upodobania; Nasza wola będzie zważała na Twe zamiary i spełniała Twoje życzenia. Masz byd Królową i Panią wszystkich śmiertelników; dlatego w Twojej mocy będzie zsyłanie na nich śmierci lub przedłużanie ich życia. Masz byd Królową i Panią Kościoła wojującego, jego Opiekunką, Orędowniczką, Matką i Mistrzynią. Jesteś szczególną Opiekunką i Patronką paostw katolickich. Jeżeli dzieci Adama będą Cię wzywad z głębi serca, jeżeli będą Ci służyd i zaskarbią sobie Twoją życzliwośd, będziesz im pomagała i pocieszała ich w smutkach i potrzebach. Będziesz Przyjaciółką, Opiekunką i 291

Przewodniczką wszystkich sprawiedliwych. Będziesz ich wszystkich pocieszała, wzmacniała i obdarzała dobrami, odpowiednio do stopnia ich nabożeostwa ku Tobie. W tym celu czynimy Cię Skarbniczką Naszych bogactw i Naszych dóbr; w Twoje ręce składamy Nasze łaski i Nasze dary, abyś je rozdzielała. Świat wszystko będzie otrzymywał przez Twoje ręce i nie odmówimy ludziom niczego, co Ty im dad zechcesz. Wszędzie będą służyli Ci aniołowie i ludzie, albowiem wszystko co jest Nasze, jest i Twoje, tak jak i Ty zawsze byłaś Naszą własnością. Będziesz z Nami rządziła i panowała po wszystkie wieki."

Dla podkreślenia tego cudownego przywileju Maryi, jako Pani i Władczyni nieba i ziemi, Pan rozkazał wszystkim mieszkaocom niebiaoskiego dworu, aby razem oddali hołd Najświętszej Maryi Pannie i uznali ją, jako swą Królową i Monarchinię. Duchy anielskie i dusze świętych oddały natychmiast hołd Królowej niebios, okazując Jej cześd, szacunek i uniżonośd.

Wszystkie te uroczystości nadały Najświętszej Pannie cudownej wspaniałości, wywołując radośd i szczęśliwośd u świętych i aniołów, a Trójca Przenajświętsza znalazła w tym szczególne upodobanie; krótko mówiąc, wielka radośd zapanowała w całym niebie.

Najwięcej udziału w tej radości miał; św. Józef, najczystszy oblubieniec Maryi, św. Joachim, św. Anna i tysiąc Jej Aniołów Stróży.

Jeżeli chodzi o nagrody i zaszczyty, jakich dostąpiła Maryja, to nie jestem w stanie wysłowid tego w godny sposób i każdy dopiero przez błogosławione i pełne szczęśliwości oglądanie tego w niebie będzie mógł to wszystko poznad w takim stopniu, na jaki zasłużył sobie nabożnym życiem i dobrymi uczynkami.

Nauka Najświętszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy.

„Moja córko! Jeżeli cokolwiek może zmniejszyd rozkosz, jakiej zażywam w niebie, to tylko ból z powodu smutnego stanu, w jakim znajduje się dzisiaj Kościół święty i cały świat. Ludzie wiedzą, że mają we Mnie w niebie swoją Matkę, Orędowniczkę i Obrooczynię i że moim zadaniem jest im pomagad i prowadzid ich do żywota wiecznego. Najwyższy udzielił Mi niezliczonych przywilejów, których używam, jako Matka Miłosierdzia na korzyśd śmiertelników. Przyczyną boleści mego serca jest to, że muszę patrzed jak ludzie przeszkadzają Mi w czynieniu im dobra, nie wzywają Mnie i idą z tego powodu na wieczne zatracenie.

Ponieważ w stanie, w jakim się znajduję nie mogę odczuwad prawdziwej boleści, więc jedynie wygłaszam usprawiedliwioną skargę na ludzi, że sami sobie gotują wieczne potępienie i nie chcą pozwolid Mi zasłużyd sobie na tę 292

chwałę, że im dopomagałam. W Kościele zawsze było wiadome jak wiele potrafi zdziaład moje wstawiennictwo i jaką posiadałam potęgę by wszystkim dopomóc. Prawdę tę potwierdziłam tysiącami cudów, wysłuchao i łask, jakie uzyskałam dla mych czcicieli. Byłam zawsze hojna dla tych, którzy wzywali Mnie w potrzebie. Najwyższy i teraz chce byd hojny dla ludzi i obdarzyd ich skarbami swych łask, jeśli będą gorliwie starali się o moje pośrednictwo i staną się godni mej życzliwości; wtedy w skuteczny sposób wspomogę ich przed tronem Boga. Jest to pewna droga i pewny środek do naprawienia stanu Kościoła, do ocalenia królestw katolickich, do rozszerzania wiary, do wzmocnienia rodzin i paostw, do obdarzenia dusz łaską i przyjaźnią Bożą."

ROZDZIAŁ LX

Zatwierdzenie książki przez Trójcę Przenajświętszą.

Aby zakooczyd uroczyście to, co napisałam, pragnę przytoczyd kilka zdarzeo, jakie miały miejsce po ukooczeniu opisu żywota Najświętszej Maryi Panny. Gdy pewnego razu byłam obecna w chórze na jutrzni podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia, posłyszałam głos przemawiający do mnie z góry. Zostałam przeniesiona w stan wyższy i ujrzałam tron Boży w niezmierzonej wspaniałości i majestacie.

Głos dochodzący z tronu mówił: ,,Wy, biedni, opuszczeni, nieoświeceni, grzesznicy, wielcy, mali, chorzy, słabi, wszystkie dzieci Adama każdego stanu, stopnia i płci, prałaci, książęta i poddani, wszyscy od wschodu do zachodu słooca, od jednego bieguna ziemi do drugiego, słuchajcie: Pójdźcie aby znaleźd ocalenie w objęciach mej nieskooczenie dobrotliwej Opatrzności za pośrednictwem Tej, która Odwiecznemu słowu dała ciało ludzkie. Pójdźcie, albowiem kooczy się czas i zamknięte zostaną bramy; wasze grzechy przeszkadzają działaniu miłosierdzia. Pójdźcie szybko i spieszcie się, bo tylko to pośrednictwo jest jeszcze dostatecznie potężne, aby wybłagad i uzyskad dla was ocalenie."

Widziałam, jak z Bóstwa wyszły cztery cudownie świecące kule, które podobne do jasno błyszczących gwiazd rozszerzały się na cztery strony świata. Dane mi było poznad, że w tych ostatnich czasach świata Pan zamierza podnieśd i rozszerzyd cześd swej Najświętszej Matki i objawid światu Jej cudowne, głęboko utajone tajemnice. Opatrznośd Boża przechowywała te tajemnice aż do czasu, w którym świat najbardziej będzie potrzebował tych objawieo, aby skorzystad z opieki naszej wielkiej Królowej i Pani.

Widziałam, jak obrzydliwy smok z siedmioma głowami wypłynął z ziemi razem z innymi złymi duchami i jak wszystkie krążyły po świecie, aby wyszukad i 293

naznaczyd ludzi, których mogłyby użyd do przeprowadzenia swych planów. Duchy piekielne chciały działad przeciwko planom Bożym, przeszkadzad w rozszerzaniu czci Maryi i uniemożliwid obdarowanie ludzi łaskami, które Bóg przez ręce Maryi chciał przekazad światu. Podstępny smok i jego towarzysze szerzyli dym i truciznę, aby otoczyd ludzi ciemnością, zbałamucid ich i zarazid, aby zaniedbywali wzywania najsłodszej Matki Miłosierdzia, szukania u Niej pomocy w potrzebach i żeby nie oddawali Jej czci, którą powinni Jej oddawad, aby pozyskad dla siebie Jej życzliwośd.

Widok tych piekielnych smoków sprawił mi ból, jednak ujrzałam również, jak w niebie utworzono dwa orszaki wojska, które miały wystąpid do boju przeciw tym smokom. Jeden z orszaków tworzyła Królowa niebios ze świętymi, drugi zaś św. Michał i jego aniołowie. Widziałam, że bój będzie gwałtowny, ale ponieważ sprawiedliwośd, słusznośd i potęga są po stronie Królowej świata, więc nie należy się obawiad o ostateczny wynik tej walki.

Jednak złośliwośd ludzi, których oszukał smok piekielny, może niekiedy przeszkadzad w spełnieniu się planów Bożych. Plan Boży jest taki, abyśmy dostąpili zbawienia i żywota wiecznego.

Ponieważ jednak potrzebna jest do tego z naszej strony wolna wola, więc przewrotnośd ludzka może sprzeciwid się woli Bożej. Wprawdzie spełnienie się tego zamiaru Bożego jest sprawą Królowej i Pani świata, jednak wszystkie dzieci Kościoła katolickiego powinny jak najusilniej dbad o tę sprawę.

Innym razem odczuwałam wielką troskę o szczęśliwe zakooczenie mego dzieła, a mianowicie opisu historii Bożej. Trudności z tym związane przewyższały rozum aniołów i ludzi, więc pogrążona byłam w wielkim smutku. Przeniesiona zostałam wtedy w stan wyższy i ujrzałam tron Trójcy Przenajświętszej, a na nim trzy Osoby Boskie; po prawicy Syna siedziała Jego dziewicza Matka a wszystkich otaczała niezrównana wspaniałośd. W niebie zaległa wielka cisza i wszyscy z natężeniem czekali na to, co miało dopełnid się na tronie Najwyższego.

Ujrzałam wtedy, że Ojciec niebiaoski wyjął jak gdyby ze swego Serca cudownie piękną, zamkniętą książkę. Podał ją Wcielonemu słowu i rzekł: „Książka ta i wszystko, co w niej jest zapisane jest Mi bardzo mile i przyjemne." Nasz Zbawiciel wziął książkę z wielkim szacunkiem i przyciskając ją do swego serca udzielił jej niejako zatwierdzenia; tak samo uczynił Duch Święty. Następnie trzy Osoby oddały tę książkę w ręce Najświętszej Panny, która przyjęła ją z niewysłowioną radością. Przyglądałam się tej pięknej książce, która zyskała zatwierdzenie u tronu Boskiego i obudziło się we mnie pragnienie poznania jej treści, jednak święta bojaźo i szacunek nie pozwalały mi o to prosid. 294

Wielka Królowa przywołała mnie do siebie i rzekła: „Czy chcesz się dowiedzied, co to za książka? Patrz i uważaj!" Potem Matka Boska otworzyła książkę i przytrzymała ją przed mymi oczyma, abym mogła w niej czytad. Przekonałam się wtedy, że jest to opis świętego żywota Maryi, który napisałam. Królowa niebios dodała: „Nie potrzebujesz się, więc wcale martwid". Najświętsza Matka wypowiedziała te słowa, aby mnie uspokoid i zmniejszyd moją obawę.

Złośd smoka nie została jednak jeszcze zwyciężona. Jeżeli Pan zezwoli na to nasze doświadczenie, to szatan powróci, podobny do natrętnego komara, aby niepokoid nasze dusze.

Tak też uczynił ze mną; w tym opisie żywota Najświętszej Maryi Panny nie ma ani jednego słowa, któremu szatan by się nie sprzeciwiał, prześladując mnie różnymi pokusami. We wszystkich tych pokusach Pan zasłaniał mnie jak tarczą naukami i radami posłuszeostwa. Kiedy ukooczyłam tę historię żywota i modliłam się wraz ze stowarzyszeniem klasztornym, postawiona zostałam przed tron Bóstwa. Widziałam, jak z Osoby Ojca wyrosło drzewo niezwykłej wielkości i piękności. Po jednej stronie drzewa stał Jezus Chrystus, po drugiej — Jego Matka. Na liściach drzew były wypisane wszystkie tajemnice Wcielenia, życia i śmierci Pana Jezusa, wszystkie Jego dzieła, a również wszystkie tajemnice życia i przywileje Jego Najświętszej Matki.

Widziałam każdą z tych tajemnic z osobna, tak właśnie jak je spisałam. Owoc tego drzewa był jak gdyby owocem drzewa żywota; drzewo zaś owo było prawdziwym i rzeczywistym drzewem żywota, którego tamto rajskie było tylko figurą. Święci z radością przyglądali się temu drzewu a aniołowie mówili pełni podziwu: „Cóż to za drzewo nadzwyczajnej piękności, ze musimy zazdrościd tym, którzy spożywają owoc z tego drzewa? Szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy zrywają i kosztują taki owoc, aby wziąd udział w pełni łaski i chwały, którą w sobie zawiera!" „Jak to jest możliwe, że śmiertelnicy, którzy mogą żywid się takim owocem, nie spieszą, aby go zrywad! Pójdźcie, pójdźcie wszyscy, owoc ten jest dojrzały do spożycia. Kwiecie, które służyło za pokarm patriarchom i prorokom, dojrzało w najmilszy i najsłodszy owoc. Gałązki, które niegdyś pięły się w górę, teraz pochylają się do wszystkich."

Następnie aniołowie zwrócili się do mnie i rzekli: „Oblubienico Najwyższego, wybierz pod dostatkiem tych owoców, albowiem jesteś bardzo bliska tego drzewa żywota. Niechaj to będzie owocem twego trudu przy opisaniu tego żywota; podziękowaniem niech będzie dla ciebie widok tego drzewa. Błagaj Najwyższego, aby wszystkie dzieci Adama poznały to drzewo, aby wszyscy odnieśli pożytek z danego im czasu i możliwości i aby za te cuda wielbili sławili Najwyższego."
-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PODRÓŻ DO NIEBA

(FILM)-szukam-

-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-

Jeśli możesz pomóc w poszukiwaniu dawcy rzadkiej grupy krwi AB- to proszę o pomoc.
 
Chłopak ma 17 lat. Ostatniego czerwca rodzice pojechali z nim do lekarza, bo wyszły mu na ciele jakieś plamy, do tego czasu był normalnym zdrowym chłopakiem. Minęło niecałe 2 miesiące, a chłopak umiera. Podobno jest to bardzo rzadka odmiana białaczki występująca raz na milion przypadków. Teraz przy życiu utrzymuje go aparatura.
Można kontaktować się w tej sprawie z K. Szczurek (namiary poniżej w stopce maila).

Kazimiera Szczurek
Koordynator Zespołu Obsługi Klienta
Orlen Oil sp. z o.o.
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
tel. +48326180170
fax. +4832 618-06-30 
kom. +48605856476
____________________________________________________________________________________________________________________________________________PROSIMY, ABY  "RADIO MARYJA I TRWAM " PODAWAŁO TE WIADOMOŚCI I ABY SIĘ WŁĄCZYLI DO WALKI O NASZĄ OJCZYZNĘ.

 

Dlaczego o tym milczą wszystkie mainstream - we media ? Magna Carta.

 

PISZCIE O TYM, CO SIE STAŁO W ISLANDII BO MEDIA O TYM MILCZĄ

Islandczycy sprawili, że rząd, który aprobował pod dyktando światowej finansjery zubożyć islandzki naród zgodnie ze scenariuszem aktualnie "przerabianym" przez Grecję podał się w komplecie do dymisji!

Główne banki w Islandii zostały znacjonalizowane i mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie zadeklarować niewypłacalność długu, który został zaciągnięty przez prywatne banki w Wielkiej Brytanii i Holandii. Doprowadzono też do powołania Zgromadzenia Narodowego w celu ponownego spisania konstytucji. I to wszystko w pokojowy sposób.

To prawdziwa rewolucja przeciw władzy, która doprowadziła Islandię do aktualnego załamania. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego te wydarzenia nie zostały szeroko nagłośnione?

Odpowiedź na to pytanie prowadzi do kolejnego pytania:, Co by się stało, gdyby reszta europejskich narodów wzięła przykład z Islandii? Oto krótka chronologia faktów: Wrzesień 2008 roku: nacjonalizacja najważniejszego banku w Islandii,Glitnir Banku, w wyniku czego giełd zawiesza swoje działanie i zostaje ogłoszone bankructwo kraju.

Styczeń 2009 roku: protesty mieszkańców przed parlamentem powodują dymisję premiera Geira Haarde oraz całego socjaldemokratycznego rządu,a następnie przedterminowe wybory. Sytuacja ekonomiczna wciąż jest zła i parlament przedstawia ustawę, która ma prywatnym długiem prywatnych banków (wobec brytyjskich i holenderskich banków) wynoszącym 3,5 miliarda euro obarczyć islandzkie rodziny na 15 lat ze stopą procentową 5,5 procent. W odpowiedzi na to następuje drugi etap pokojowej rewolucji.

Początek 2010 roku: mieszkańcy zajmują ponownie place i ulice, żądając ogłoszenia referendum w powyższej sprawie. Luty 2010 roku: prezydent Olafur Grimsson wetuje proponowaną przez parlament ustawę i ogłasza ogólnonarodowe referendum, w którym 93 procent głosujących opowiada się za niespłacaniem tego długu.

W międzyczasie rząd zarządził sądowe dochodzenia mające ustalić winnych doprowadzenia do zaistniałego kryzysu. Zostają wydane pierwsze nakazy aresztowania bankowców, którzy przezornie odpowiednio wcześniej uciekli z Islandii. W tym kryzysowym momencie zostaje powołane zgromadzenie mające spisać nową konstytucję uwzględniającą nauki z dopiero co "przerobionej lekcji".

W tym celu zostaje wybranych 25 obywateli wolnych od przynależności partyjnej spośród 522, którzy stawili się na głosowanie (kryterium wyboru tej "25%u2033 - poza nieposiadaniem żadnej książeczki partyjnej - była pełnoletniość oraz przedstawienie 30 podpisów popierających ich osób).

Ta nowa rada konstytucyjna rozpoczęła w lutym pracę, która ma się zakończyć przedstawieniem i poddaniem pod głosowanie w najbliższych wyborach przygotowanej przez nią "Magna Carty". Czy ktoś słyszał o tym wszystkim w europejskich środkach przekazu? Czy widzieliśmy, choćby jedno zdjęcie z tych wydarzeń w którymkolwiek programie telewizyjnym? Oczywiście - NIE! W ten oto sposób Islandczycy dali lekcję bezpośredniej demokracji oraz niezależności narodowej i monetarnej całej Europie pokojowo sprzeciwiając się Systemowi.

Minimum tego, co możemy zrobić, to mieć świadomość tego, co się stało, i uczynić z tego "legendę" przekazywaną z ust do ust. Póki co wciąż mamy możliwość obejścia manipulacji medialno informacyjnej służącej interesom ekonomicznym banków i wielkich ponadnarodowych korporacji. Nie straćmy tej szansy i informujmy o tym innych, aby w przyszłości móc podjąć podobne działania, jeśli zajdzie taka potrzeba____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zobacz jakie płacisz niskie podatki


-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krucjata za ojczyznę

Drodzy uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę,

Serdecznie zapraszamy na kolejne, ósme już Czuwanie Modlitewne Krucjaty Różańcowej na Jasnej Górze!

Wspólna modlitwa rozpocznie się w piątek 24 sierpnia, jak zwykle po Apelu Jasnogórskim, a zakończy następnego dnia nad ranem. Zachęcamy wszystkich do przybycia i modlitwy za naszą Ojczyznę!  Na naszej stronie www znajdziecie Państwo do pobrania plakat informujący o

czuwaniu: -szukam-. Prosimy o jego rozpowszechnienie â wydrukowanie oraz rozklejenie w często uczęszczanych miejscach.

Zachęcamy do licznego udziału w modlitwie u stóp naszej Przenajświętszej Matki, w przeddzień Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Wspólnie z nami po raz kolejny będzie czuwał Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga.

 

Przesyłamy Państwu informacje o wolnych miejscach w autokarach jadących na Jasną Górę:

POZNAŃ â  wszystkie osoby z Poznania i okolic pragnące udać się autokarem na Jasną Górę prosimy o kontakt pod numerem 501 232 187 lub bezpośrednie zgłoszenia w księgarni Sursum Corda przy ul. Rynek Łazarski 1.

ZAMOŚĆ â chętnych do udziału w czuwaniu prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Sową, tel.696 438 136. Wyjazd z Zamościa, parking przy PZU 24 sierpnia o godz. 15.00. Powrót 25 sierpnia ok. godz. 13.00. Koszt pielgrzymki 55-85 zł (zależnie od liczby pielgrzymów).

WARSZAWA-PRUSZKÓW
Wyjazd z Warszawy o godz. 16:00 spod kościoła Św. Jakuba â Pl. Narutowicza
Wyjazd z Pruszkowa o godz. 17:00 spod kościoła Św. Kazimierza â ul. Kraszewskiego 23
Kontakt: Sławomir Remus, tel. 880 260 676.

 

Do zobaczenia na Jasnej Górze!

Niech nikogo nie zabraknie!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-


Pomysły Gatesów na walkę z przeludnieniem

Multimiliarder Bill Gates i jego żona Melinda zaangażowali się w walkę z rzekomym przeludnieniem na świecie. Portal World Net Daily  opublikował obszerny artykuł na ten temat przypominając, że właściciel Microsoftu chce całkowicie ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, drastycznie zmniejszając liczbę ludności na świecie poprzez stosowanie  szczepionek. Jego żona Melinda – organizatorka niedawnej konferencji eugenicznej, która odbyła się w setną rocznicę zwołania Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Eugenicznego w Londynie - chce walczyć z przeludnieniem upowszechniając antykoncepcję i aborcję. 

 

"Zdaniem Billa Gatesa szczepionki to jeden ze sposobów na zmniejszenie liczby ludności na ziemi. Podczas konferencji poświęconej nowym technologiom w 2010 r. w Long Beach w Kalifornii szef Microsoftu mówił na temat globalnego ocieplenia, stwierdzając, że emisja dwutlenku węgla musi być zredukowana do zera do roku 2050. Gates powiedział, że każda osoba na naszej planecie produkuje średnio około pięciu ton dwutlenku węgla rocznie. Stwierdził, że obecnie jest około 6,8 mld ludzi na Ziemi, ale liczbę tę można ograniczyć od 10 do 15 proc., stosując przymusowe szczepienia i ulepszając system opieki „reprodukcyjnej”."


-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
-szukam-

Nasz ukochany Janie Pawle - czy możesz - bardzo proszę - podpowiedzieć Twoim kapłanom, aby chcieli być powściągliwi w wypowiadaniu fałszywych słów?

  

   Papież - Jan Paweł II

      "  Gdy żyłem na ZIEMI i gdy w POLSCE byłem
 - tak samo tym tematem żyłem.

Ubolewało moje serce przez te wasze spory,
bo nie ma u was pokory.

            Pełno zazdrości w waszych sercach .......
 szukajcie grzeszników także w innowiercach.
Mówcie o grzechu, zaniedbaniach i zazdrości właśnie
 i że powinny wygasnąć wszelkie ludzkie waśnie.

            Przecież jesteście dziećmi Bożymi
i do pokuty gotowymi.

BÓG - KAPŁAN i WIERNY,
oto TERCET MIŁOSIERNY.

  

            Nie przynoście Nam więcej wstydu
 swoim narzekaniem i grzechami bez liku.
Kapłana cechuje dobroć, świętość
i rozeznawania win - umiejętność.

                     Papież - Jan Paweł II ".


-szukam-Matko Boża - Stanisław pyta, gdzie są (wymienił ich imiona) zmarli z jego rodziny.

 

 -szukam-

  Matka Boża:

      Ciekawość Mój synu, niepokoić cię nie powinna,
         tak żyjcie ludzie, aby nie była wasza wina.

 

          Patrz na OBCOWANIE ŚWIĘTYCH
         a moc ŁASK otrzymasz niepojętych.

           Dla dzieci Bożych nie powinno być trwogi,
           chyba, że żywot ich był w MIŁOŚĆ ubogi.

           Jak im pomóc? Znacie MODLITWY różne
         i tak się módlcie, aby intencje wasze nie były próżne.

                          „Wasza Matka ". -szukam-

 Mateńko Boża - błagam Cię o radę, czy ja coś źle robię, że Twoi wierni i dobrzy kapłani bardzo mnie oczerniają i krytykują publicznie a ja pragnę czynić wolę Bożą.

       

Matka Boża:

           "Pycha, pycha, pycha zawładnęła Moimi kapłanami
i zamiast wołać: JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI.....
to siebie nawzajem oczerniają,

to znaczy, że Boga w sercu nie mają.

     Ulegają plotkom i ogromnej pokusie.
 "Zabraniam Mojej owczarni złorzeczyć na się".

     Toż to Bogu Trój jedynemu zadajecie rany

    i każdy złorzeczący będzie przed TRON wzywany.

                 Zamiast wspomagać się MODLITWĄ i POUCZENIAMI,
               wy wszyscy powinniście być z Nami.

                 Zobaczcie, jak wasi wrogowie

             są wierni liderowi swojemu i nikt im nic nie powie,

    że jedności u nich nie ma, choć rządzi nimi czart,

   czy ktoś z nich przed Stwórcą jest coś wart?

    Daję wam przykład od waszych wrogów,
    choć mają dookoła demonicznych bogów.

                Proszę i wołam w Moim Bożym KOŚCIELE.

              Czy to jest dla was - Bożych dzieci aż tak wiele?

                Wstyd Mi przynosicie i zrewidujcie swoje dusze,
               bo My w NIEBIE przechodzimy przez was katusze.

    To wszystko oznacza, że serca macie jak lód. 

    Zastanawiam się, czy to jest jeszcze Mój wierny lud?
    Kapłani - nade wszystko bądźcie pokorni,

    a będziecie nawet w niewoli - wolni.

                 Z proboszcza z Ars przykład bierzcie
                i bądźcie wszyscy zjednoczeni wreszcie,

                 aby już nigdy nie panowała nad wami pycha

                 ani zazdrość międzyludzka, bo Jezus wzdycha

 

   i tęskni za waszą świętością.
   Ogarniajcie waszych wrogów MIŁOŚCIĄ,

   jak Jezus Chrystus - wasz Zbawiciel

   i całego świata ODKUPICIEL.
 

                 Oby nigdy więcej z ust waszych
                 szczególnie duchownych - ludzi naszych

                 nie wypłynęło nigdy żadne złe słowo -

                 powinniście zasłynąć MIŁOŚCI mową,

   jako Boże dzieci obdarzone DARAMI DUCHA ŚWIĘTEGO

   - bądźcie dla ludzi reprezentantami JEGO.
 

   Aby zawsze "wierny" śmiało i bez trwogi
   mógł podejść do konfesjonału bogaty i ubogi,

 i każdy człowiek po cudowne pocieszenie,

        aby mógł otrzymać Boże ROZGRZESZENIE. Amen.

                                            „Wasza Matka.”

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-


Apteka dla naszych kapłanów


„I dam wam pasterzy według mego serca,
by was paśli rozsądnie i roztropnie.“ Jr 3,14-17
... według serca Twego -
- oznacza świętego !
Panie Jezu, my, takich pasterzy szczególnie dzisiaj w kościele potrzebujemy.
O takich Ciebie pokornie prosimy i prosić nie przestaniemy.

Drodzy Mali Rycerze, niech honorem każdego z nas się stanie,
Wytrwałą modlitwą świętości naszym kapłanom upraszanie.

Dzisiaj brakuje świętości każdemu z nas i w każdej życia dziedzinie,
Najwidoczniejsze stało się to jednak w kapłańskiej rodzinie.

W tym zmaterializowanym świecie trudno jest żyć z nas każdemu,
A myślę, że jeszcze trudniej - człowiekowi konsekrowanemu...

Co kapłan uczyni, widoczne jest jak na dłoni,
Przy każdym jego błędzie, człowiek świecki na alarm dzwoni.

Jakby u siebie za mało błędów miał do poprawienia -
Z tą jednak pracą, woli lepiej nie mieć nic do czynienia.

Gdybyśmy tak zamiast księży krytykowania,
Zabrali się do ich omadlania...

Przyniosłoby to korzyści tak jednej jak i drugiej stronie
I wydałoby owoce błogosławione.

Łatwiej przychodzi nam wszystkim omadlanie księdza „świętego“-
O wiele trudniej - tego - od „świętości“ oddalonego.

A jednak ten drugi kapłan o wiele bardziej naszej modlitwy potrzebuje,
Bo on właśnie z powodu jej deficytu na ten brak „świętości choruje“.

Te nasze modlitwy mają takim kapłanom jako lekarstwo służyć
I do pracy nad swoją ludzką ułomnością pobudzić.

Wielu kapłanów potrzebuje dzisiaj naszej modlitewnej pomocy,
Aby w drodze do świętości mogli zaczerpnąć potrzebnych mocy.

Ci kapłani potrzebują takiej wielkiej „ Modlitewnej apteki “,
W której nasze modlitwy będą dla nich stały na półkach jako leki.

Niech w tej aptece nie zabraknie naszym pasterzom leku żadnego,
Szczególnie tego dla wzmocnienia ich życia duchowego.

Stańmy się wszyscy tych „modlitewnych leków“ dostawcami -
Naszych pasterzy, w drodze do ich świętości, pomocnikami. Amen


Berlin, dnia 22.08.12                                                        mrMSJ Danuta-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


ks. Tadeusz Kiersztyn nie żyje.


-szukam-


22 sierpnia, w Dniu  Najświętszej Maryi Panny, Królowej, zmarł od ran poniesionych w wypadku samochodowym X. Tadeusz, orędownik Jezusa Chrystusa Króla Polski.


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


22 sierpnia
Najświętsza Maryja Panna Królowa


-szukam-

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios) wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Kongres Krajowy Maryjny we Francji odbyty w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-“Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca…”

Parafia św. Róży z Limy,

Oraz: Polonijna Inicjatywa “Pomost Nadziei”, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich “Pamięć i Tożsamość”, polscy członkowie wspólnoty Ewangelizacyjnej Jana Chrzciciela

zapraszają na:

Spotkanie z Słowem Bożym, czyli Dwudniowe Mini-Rekolekcje:

 “Jak być Chrześcijaninem dzisiaj”

Pon – Wt, 27-28 sierpnia 2012, godz: 7 pm

Centrum/Kawiarnia św. Józefa,Parafia św. Róży z Limy

269 Parkville Ale, Brooklyn, NY (wejście od Newkirk Ave)

 

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Mateusz Czubak z Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach k/ Warszawy, Polska.

Ks. Mateusz Czubak jest doktorem teologii dogmatycznej, absolwentem studiów doktoranckich wydziału Teologii Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, kierownikiem do spraw mediów w Siedleckiej Kurii Diecezjalnej, rekolekcjonistą, duszpasterzem studentów i współzałożycielem wspólnoty "7 Rozdział" w ramach duszpasterstwa małżeństw w Warszawie. Ksiądz Mateusz posiada rzadki charyzmat i umiejętność łączenia profesjonalnej wiedzy biblijnej z głębią duchowego rozumienia Słowa Bożego. Jest wspaniałym spowiednikiem i kierownikiem duchowym!

Przyjdz, odkryj Twój własny głód Słowa, który w codziennym życiu tak łatwo zaniedbać i zagłuszyć!!!

Podczas rekolekcji, Ks. Mateusz pomoże praktycznie odkryć i doświadczyć mocy modlitwy w oparciu o Słowo Boże. Jest to specyficzny sposób rozważania Słowa Bożego które poprowadzi Cię w głąb Twego serca i pozwoli zrozumieć wolę Bożą w Twoim życiu. Modlitwa w oparciu o Słowo Boże pomoże Ci stanąć twardo na fundamencie Jego prawdy i podjąć decyzje w oparciu o Jego światło, pomoże Ci poznać lepiej siebie samego, uwolni z zagubienia i zamętu…


“Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki…”

2 day Retreat – Encounter with the Word of God!

Special guest: Ft Mateusz Czubak

Theological Seminary, Siedlce/ Warsaw, Poland 

“How to be Christian today?” 

Mon-Tue Aug 27-28, 2012, 7 pm

St Rose of Lima Parish, St Joseph Center, 269 Parkville Ave, Brooklyn, NY

Retreat will be originally given in Polish but English translation will be provided.

Ft Mateusz has a PhD in dogmatic theology from Gregorian University in Rome but has unique simple charisma that combines professional biblical knowledge with deep spiritual insight in God’s message for everyday life that is hidden in His Word. He will equip us with knowledge how to pray with the Word of God that will allow staying strong on His foundation and understand the will of God for you.

Come and join us for this unique retreat! 
 

“For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It is able to expose our innermost thoughts and intentions of the heart...”-szukam-Opis: logo mali rycerze kopia kopiaCODZIENNY PROGRAM  REKOLEKCJI

 

„Aniołowie - pomocnicy Ducha Świętego”

prowadzonych przez ks. Jacka Skowrońskiego

dla Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

Koszalin – 3-6 WRZEŚNIA 2012

PONIEDZIAŁEK, 3.09.2012

 (13:00 – obiad dla wcześniej zakwaterowanych w CEF w Koszalinie)

15:00-17:00 – recepcja, zakwaterowanie CEF w Koszalinie, wpisujemy się na listę spowiedzi św.

17:00 – Msza św. o błogosławioną ucztę duchową dla wszystkich uczestników rekolekcji z  nauką rekolekcyjną: „ Dlaczego mamy prosić o pomoc św. Aniołów?” ( uzasadnienie Papieży ostatnich lat )

18:30 – Kolacja

20:00 – Modlitwa szturmowa do Aniołów i Nauka rekolekcyjna:

              „Dlaczego potrzebujemy uzdrowienia duchowego?”

21:00-7:00 – Apel i adoracja Najświętszego Sakramentu.

21. 30 – Okazja do spowiedzi dla 10 osób wylosowanych z listy.

 

WTOREK, 4.09.2012

7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

7:30 – Eucharystia i nauka rekolekcyjna ( Świadectwa o działaniu Aniołów dzisiaj.)

8:30 – Śniadanie i modlitwy indywidualne.

10:00 –Modlitwa szturmowa do Aniołów i Nauka rekolekcyjna:

            „7 stopni przyjaźni ze św. Aniołem Stróżem.”

12:00 – Anioł Pański i 4 części Różańca przed Najświętszym Sakramentem

13:30 – Obiad

14:00 – 15:00 – czas wolny

15:00 – Koronka, rozważanie Męki Pańskiej

15:30 – 17.00– Czas osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).

17.00 – Nauka rekolekcyjna: „Magisterium Kościoła a ogólna wiedza o Aniołach.”

18:00 – Kolacja

20:00 – Nauka rekolekcyjna i nabożeństwo uzdrowienia

21:00-7:00 – Apel i adoracja Najświętszego Sakramentu

ŚRODA, 5.09.2012

7:00 – Godzinki o Niepokalanym Pocz. NMP

7:30 – Msza św. (intencje zbiorowe) z kazaniem „Zapomniana modlitwa Anioła z Fatimy.”

8:30 – Śniadanie

10:00 – Modlitwa szturmowa i nauka rekolekcyjna:

               „Moc słowa, czyli rzecz o błogosławieństwie i przekleństwie.”

12:00 – Anioł Pański, Różaniec cały, wspólny – 4 części przed Najświętszym Sakramentem

13:30 – Obiad

14:00 – 15:00 – czas wolny

15:00 – Koronka, rozważanie Boleści Matki Bożej

16:00 – 17: 00 – Czas na osobiste refleksje – Bóg mówi w ciszy. ( kaplica lub spacer )

17:00 – Nauka rekolekcyjna: „Warunki skutecznej modlitwy, oraz odpowiedzialność za łaskę udzieloną.”

18:00 – Kolacja

20:00 – Modlitwa do Przenajdroższej Krwi Chrystusa, Eucharystia i modlitwa uwolnienia.

22:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – uwielbienie do 24:00.

CZWARTEK, 6.09.2012

7:00 – Godzinki o Niepokalanym Pocz. NMP

7:30 – Eucharystia i błogosławieństwo wody, soli i oleju.

8:30 – Śniadanie

10:00 – Modlitwa szturmowa do Aniołów i  Konferencja , czas świadectw.

12:00 – Anioł Pański i Różaniec. Błogosławieństwo końcowe.

13:30 – Obiad – i zakończenie rekolekcji.

Uwaga:     Czas  dla spowiedzi św.

Poniedziałek: 21:30 – 24:00 tylko osoby wylosowane z listy na koniec Mszy św. ( 10 osób ).

Wtorek i Środa:  12:00 – 13:30.  oraz  15:00 – 17:00.  oraz  22:00 – 24:00.

Czwartek: 12:00 – 13:30.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kto odrąbał ręce Matce Bożej Łaskawej?


   Walka i nienawiść do Niepokalanej stają się dziś coraz brutalniejsze. Kto nie wierzy, niech uda się na warszawskie Stare Miasto i wstąpi do kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej, a dokładniej – niech zatrzyma się przed wiodącymi do niej tzw. „anielskimi drzwiami”. Lojalnie ostrzegamy wiernych z nadciśnieniem lub chorobami serca: widok będzie ekstremalny. Oto w erotycznym pląsie z drzwi wyłania się pozbawiona rąk i nóg postać… Maryi Dziewicy. Konia z rzędem temu, kto teologicznie uzasadni tę niedwuznaczną pozę, bo reszta jest aż nadto czytelna: skoro Niewiasta pozbawiona jest nóg, to w żaden sposób nie zdepcze głowy węża i nie odniesie zapowiadanego w Piśmie Świętym zwycięstwa nad Szatanem. A brak rąk? Aby i tę zagadkę rozwikłać, musimy przypomnieć sobie, czyj to wizerunek króluje w głównym ołtarzu rzeczonego kościoła. Obraz Matki Boskiej Łaskawej, bo o nim tu mowa, został przywieziony do Warszawy w 1651 r. przez nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Jana de Torrez wraz z błogosławieństwem Ojca Świętego Innocentego X dla króla Jana Kazimierza, który szykował się właśnie do wyprawy przeciw sojuszowi kozacko-tatarskiemu, zajadłemu wrogowi Kościoła i Polski. Przedstawiona na obrazie Maryja trzyma w obu rękach pęki połamanych strzał, biorąc w ten sposób pod swoją ochronę wszystkich do Niej się uciekających. Rozwój wypadków szybko potwierdził prawdziwość idei malowidła: wspaniałe zwycięstwo pod Beresteczkiem zapisało się złotymi zgłoskami w historii polskiego oręża. Kilkanaście lat później oddanie się Warszawian pod opiekę Matki Boskiej Łaskawej czczonej w cudownym obrazie położyło kres epidemii dziesiątkującej mieszkańców stolicy, a o „Cudzie nad Wisłą” 1920 r. słyszeli dziś już chyba wszyscy. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Pozbawiona rąk postać Maryi z „drzwi anielskich” (dzieło światowej sławy „rzeźbiarza” Igora Mitoraja) wysyła nieprawdziwy, ale zarazem bardzo sugestywny komunikat do wszystkich przybywających do świątyni: nie mogę już połamać strzał, wysyłanych przez Mojego i waszego wroga ,nie mogę już zdeptać jego głowy,   jestem bezradna wobec waszych problemów, porzućcie więc wszelką nadzieję wy, którzy szukacie u mnie ratunku! Ile jeszcze wytrzymają skołatane serca czcicieli Niepokalanej?. Czciciele Maryi sfinansowali ze swoich rent, emerytur i marnych zarobków te szatańskie „anielskie drzwi”, proboszcz zlecił wykonanie, wysoki pasterz poświecił…

-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POLECAM  KATECHEZĘ BISKUPA LAMBERTA - INNE SPOJRZENIE  - NR.10

-szukam-

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALARM! POLSCE GROZI BANKRUCTWO !!

RZĄD I EPISKOPAT SPECJALNIE ZADŁUŻAJĄ POLSKĘ,

POZWALAJĄ PRYWATNYM OSOBOM Z ZAGRANICY

WYKUPOWAĆ MAJĄTEK ZA "ZŁOTÓWKĘ",

ABY ODDAĆ W NIEWOLĘ NASZA OJCZYZNĘ WROGOM.
MK

 

Wywiad z Januszem Szewczakiem, głównym ekonomista SKOK przeprowadził red. Paweł Pietkun.-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

BOŻE COŚ POLSKĘ


-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA - KRÓLOWA

 

Mateńko Boża - pokieruj nami rycerzami Chrystusa Króla, aby mogła być JEDNOŚĆ, bo cel mamy wspólny:

          " OFICJALNE

I WIDOCZNE KRÓLOWANIE PANA JEZUSA NA CALEJ ZIEMI ".

 -szukam-

   Matka Boza.

         

          " W jedności siła - to hasło od wieków

             jest aktualne a jakie ważne dla wielu.

           Czy mało wam świadectw z historii,

              że zwycięstwo tylko dla wszystkich w Glorii?

              Jak ma się ostać Ojczyzna wasza

              gdy łza osamotnionych w boju ją zrasza?

              Tylko gromadnie i zwarci w boju

              każdym a nie zaznacie znoju.

              Orężem - MODLITWA.

              W jedności SIŁA

              a niezgoda utkwiła

              w pysze i zarozumiałości.

               Zaczynajcie od swojej małości.

               Bóg jest Najważniejszy,

               a będzie najszczęśliwszy

               gdy ujrzy tłum potężny -

               rozmodlony, na kolanach proszący

             a nie będzie ludzi gorszących.

     Jesteście naszymi rycerzami

        i bądźcie pełnymi Bożej Chwały.

Wasza Matka.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeden gest wobec Eucharystii...

Kościół wobec Eucharystii zna tylko jeden gest: klęczenie! 
Jest to zupełnie zrozumiałe! 
Tak zawrotnej tajemnicy nie można powitać stojąco, 
należy się pochylić i upaść na kolana. 
Po wypowiedzeniu przez kapłana kilku słów nad małą Hostią 
niepokaźny kawałek chleba zawiera w sobie większy skarb, 
niż ziemia i cały wszechświat ze swoją krasą i przepychem. 

ks.bp Tihamér Tóth, Eucharystia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

I tu jest o tym jednym geście..... ··Upadnij na kolana ludu czcią przejęty. Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty! Zabrzmijcie z nami Nieba, Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty! – te słowa tradycyjnej polskiej pieśni chyba najlepiej wskazują, jakiej postawy wobec Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa uczy nas od wieków Święty Kościół Katolicki. 

 

„Moc duszy”, jaką daje nam Pan Bóg w Eucharystii, to nie jakaś moc symboliczna ani magiczna. Oznacza nie tylko jakąś przemianę w dziedzinie duchowej, ale także i przede wszystkim ją sprawuje. Eucharystia nie tylko łaskę, ale samego Dawcę łaski zawiera i daje. Jednocześnie wzmaga łaskę uświęcającą w duszy, dzięki czemu utrwala zamieszkanie w niej Tego, który ukrywa się pod postaciami chleba i wina. „Przychodzi On jakoby na nowo do nas w każdej Komunii świętej, bo bierze niejako nas lepiej w posiadanie i doskonalej przeistacza na Swoją modłę” (o. Jacek Woroniecki).


Tomasz.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przystąp do Maryi stojącej pod krzyżem

Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi (Dz 369). W męce mojej szukaj siły i światła (Dz 654).  Mało jest dusz, które rozważają mękę moją z prawdziwym uczuciem, najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę moją (Dz 737) - Pan Jezus do s. Faustyny.

 

Współczesne czasy charakteryzuje wielki chaos, w którym mnogość informacji i opinii dezinformuje i w konsekwencji często prowadzi do dezintegracji. Stajemy przed dylematem: gdzie jest prawda? Jak ją rozpoznać? Komu zaufać? Za czym się opowiedzieć? Jak rozpoznać granicę między sacrum a profanum? Jaką przyjąć obronę wobec powszechnych ataków na to wszystko, co nam najbliższe i najdroższe, bo związane ze świętością i szacunkiem dla Prawdy zawartej w Słowie Bożym? Wreszcie, jak bronić krzyża, który jest dla nas codziennym trudem dającym nadzieję, że przyniesie nam upragniony cel i wyjedna oczekiwaną pomoc i Boże błogosławieństwo?

Od zawsze występujące napięcie, jakie zachodzi pomiędzy zwolennikami krzyża, a jego przeciwnikami zbiera swoje żniwo, o którym czytamy: Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia (1 Kor 1, 18).

-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________


PAN JEZUS POWIEDZIAŁ W ORĘDZIU NOWOROCZNYM:

 JEŚLI NIE BĘDĘ KRÓLEM WASZYM - OBUDZICIE SIĘ W INNYM KRAJU

 przy aprobacie RZĄDU i EPISKOPATU

Niemiecki pomysł na Europę: Jedno państwo

-szukam-

Niemcy chcą zmienić Europę w jedno wielkie państwo. Planują stworzyć nową konstytucję, a kompetencje rządów i parlamentów przekazać Brukseli. Orędowniczką planu jest kanclerz Angela Merkel.

Pomysł przeforsowania europejskiej unii politycznej poprzez paneuropejskie referendum zdobył poparcie kanclerz Angeli Merkel, ministra finansów Wolfganga Schaeublego oraz szefa dyplomacji i równocześnie lidera koalicyjnych wolnych demokratów Guido Westerwellego. Mam nadzieję na powstanie prawdziwej europejskiej konstytucji i na przyjęcie jej w drodze referendum – powiedział Westerwelle w rozmowie z „Bildem”. – Potrzebujemy unii politycznej. A to oznacza przekazywanie Europie stopniowo kolejnych kompetencji – mówiła z kolei kanclerz Merkel w wypowiedzi dla stacji ARD.Ni____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„CZUWAJMY I MÓDLMY SIĘ, ABY CZAS NIE PRZEPŁYWAŁ RZEZ  NAS  DAREMNIE…”


(Tomasz a Kempis, O Naśladowaniu Pana Jezusa).

 

 STAWMY  SIĘ  WIĘC  „NA  CZUWANIE”. NA MODLITWĘ,
w intencji październikowej ewangelizacji na stadionie „Cracovia”.

 
Jak zawsze w ostatnią sobotę miesiąca, czyli 25 sierpnia br. w godz. 17.00 – 20.00

w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach,

o godz. 17.00 – msza św. w intencji jw. Po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec z rozważaniem Słowa Bożego, modlitwa uwielbienia, modlitwa za Miasto.

Czuwanie poprowadzi Wspólnota „Nowe Jeruzalem”. Formacja „Szkoła Uczniów”
Bardzo prosimy, powiadomcie kogo możecie. Niech każdy z nas zaprosi i przyprowadzi chociaż jedną osobę.

 

„JEZU SKAŁO ŻYWA, JEZU SKAŁO ŻYWA,
OTWÓRZ SWE ŹRÓDŁA, OTWÓRZ SWE SERCE,
I WYLEJ NA NAS  SWEGO DUCHA PANIE NASZ …”

Sekretariat Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej
Diakonia Modlitwy Wstawienniczej____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Orędzie dla Ivana z 17 sierpnia 2012 r. 


„Drogie dzieci, dzisiaj szczególnie wzywam was do modlitwy za moich umiłowanych kapłanów, módlcie się za biskupów i za Ojca Świętego. Módlcie się drogie dzieci za moich pasterzy,  módlcie się więcej niż kiedykolwiek! Matka modli się razem z wami, więc wytrwajcie na modlitwie i módlcie się wraz ze mną w moich intencjach. Dziękuję wam drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie". Jeszcze raz podkreślam, że Matka Boża wezwała nas do modlitwy za kapłanów, biskupów i za Ojca Świętego - powiedział Ivan, przekazując orędzie.

POZDRAWIAM!
Z Panem Bogiem
Ewa J.
       ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKORO EPISKOPAT W POLSCE UCZYNIŁ PANA BOGA - SŁUGĄ,

TO ZNALEŹLI SOBIE I INNYM - INNEGO BOGA " BUDDĘ ",

DLATEGO NIE CHCĄ JUŻ NAWET MYŚLEĆ O CHRYSTUSIE KRÓLU.

Z D R A J C Y  i  SPRZEDAWCZYKI PANA BOGA I POLSKI!!!

Dlatego z taką nienawiścią pobudowali Golgotę Beskidzką.

Panie Jezu, czy w ich zdradzieckich rękach jesteś żywy?

MK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Nazywam się Jacek D. Jestem teologiem katolickim, jestem zaniepokojony działalnością ośrodka rekolekcyjnego w LUBINIU jest on miejscem propagowania buddyzmu ZEN są sprowadzani guru z Japonii przeprowadzane są inicjacje buddyjskie wśród kleru, jaki i pośród katechetów. Najgorsze jest to, że ktoś skierował katechetów naszej archidiecezji do tego ośrodka.  Proszę zainteresować się tą sprawą. Proszę o informację, kto skierował Katechetów na rekolekcje prowadzone w ośrodku propagującym synkretyzm religijny.~                                                                                                   

 Jak to jest możliwe, że adepci buddyzmu ZEN prowadzą rekolekcje.

 Z strony internetowej:

 OŚRODEK MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU - Centrum synkretyzmu religijnego.

-szukam-

Synkretyzm religijny - rekolekcje dla katechetów prowadzą adepci ZEN

Informujemy o terminach odosobnień dla grup indywidualnych:
26.05-28.05 - sesja dla katechetów archidiecezji poznańskiej
08.06-10.06 - sesja dla grupy z Torunia
22.06-24.06 - sesja dla grupy z Łodzi
28.06-01.07 - sesja dla grupy z Warszawy

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych spotkanie z Roshi Jakusho Kwong w Lubiniu odbędzie się 20 -21 lipca 2012, podczas długiej sesji wakacyjnej. Za zmiany serdecznie przepraszamy.
Roshi Jakusho Kwong jest mnichem i mistrzem zen w tradycji japońskiego zen soto. Przez wiele lat praktykował z Shunryu Suzuki roshi (w Polsce znanego jako autora jednej z najlepszych współczesnych książek na temat zen "Umysł zen, umysł początkującego").
Po śmierci nauczyciela kontynuował naukę, otrzymał przekaz dharmy od Hoitsu Suzuki roshi - syna i spadkobiercy Shunryu Suzukiego.
Roshi Kwong urodził się w 1935 roku w rodzinie chińskiej w USA w Kalifornii. Wraz z żoną Shinko wychowali tam czterech dziś już dorosłych synów. Pod koniec lat siedemdziesiątych roshi Kwong otworzył ośrodek zen na górze Sonoma w północnej Kalifornii - Sonoma Mountain Zen Center - który prowadzi do dziś, www.smzc.net.
Zgodnie z wieloletnią tradycją pobytów w Polsce Roshi będzie gościł w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu. Spotkanie w sobotę 21 lipca o godz: 9: 30 będzie miało charakter otwarty. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w sobotnim spotkaniu. Ze względu na trwającą w tych dniach sesję medytacyjną niestety nie możemy zagwarantować dodatkowych noclegów.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-Wyjazd do Medziugorja na rekolekcje:  Rekolekcje "Post i Modlitwa"
Prowadzący: o.Danko P.
Termin: 7.09.2012 - 15.09.2012.
Telefon: 607 099 130

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA KrakówBLIŻEJ  MOCNIEJ   WIĘCEJ
  9 -15 wrzesnia 2012
 
SEKRETARIAT EWANGELIZACJI ARCHIDIECEZJI  KRAKOWSKIEJ pod przewodnictwem ks.bp Grzegorza Rysia  DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ ZWOŁUJE MIESZKAŃCÓW KRAKOWA
                     NA " JERYCHO" (por.Joz 6,1-9)

Nieustającą modlitwę przez sześć dni i sześc nocy 
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
w dniach od 9 - 15 września br. w intencji ewangelizacji Krakowa,
która będzie miała miejsce w pażdzierniku br. na stadionie " Cracovia".
 
         J E R Y C H O
to modlitwa za nasze Miasto Kraków, za wszystkich mieszkańców
Krakowa, aby ludzie wracali do Boga i mocno oparli swoje życie
na Jezusie Chrystusie. Doświadczali Jego mocy i miłości.
 
MIEJSCE:  Kościół Augustianów  p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
                 na Kazimierzu, ul Augustiańska 9 (Kaplica św. Doroty).
 
ROZPOCZĘCIE:   9 września (niedziela) Mszą św. o godz. 18.00
ZAKOŃCZENIE:  15 wrzesnia (sobota)  Mszą św. o godz. 18.00
 
PROWADZENIE: Modlitwę nieustającą poprowadzą Wspólnoty, Ruchy,
                          Stowarzyszenia Archidiecezji Krakowskiej
INFORMACJE:   Diakonia Modlitwy Wstawienniczej, tel. 509 548 769
 
JEŻELI CZYTASZ TE SŁOWA, TO ZNACZY, ŻE PAN JEZUS  DZIELI TROSKĘ
SWOJEGO SERCA Z TOBĄ O TO, ABY LUDZIE  NIE ODRZUCALI 
DARU BOŻEGO. ZAPRASZA CIĘ DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ.
 
                                                                                                    Przewodniczący
                                                                       Sekretariatu Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej
                                                                                                  Ks. bp Grzegorz Ryś


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


KROLUJ NAM CHRYSTE

POSYLAM CI KOCHANA NASZA MIECIU STRONE Z ROZNYMI KAZANIAMI MICHALA OLSZEWSKIEGO WSPANIALEGO CHARYZMATYKA I EGZORCYSTY

-szukam-

PIEKNE PRZYKLADY WALKI CHARYZMATYCZNEJ POLECAM TE JEGO STRONE KAZDEMU

JAGODA


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SATANIZM W ROSYJSKIEJ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ ROSYJSKIEGO PATRIARCHATU

Satanizm w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu, czyli spadła maska z  lucyferiańskiego duchowieństwa - czerwiec 23rd, 2010

W dniach od 29 maja do 18 czerwca w Rosji, w Twerskiej diecezji miał miejsce dwunasty Kresty Chod (uroczysta wielodniowa procesja) szlakiem Wołgi.

Zgodnie z tradycją, każdy taka procesja jest poświęcona jakiemuś ważnemu dla całego narodu wydarzeniu. W tym roku takim wydarzeniem było 65-lecie Dnia Zwycięstwa. Krestny chod od źródeł Wołgi przeszedł drogą wodną i lądową przez szesnaście miast i powiatów regionu. Przez całą drogę na czele procesji niesiono świętość – relikwiarz z cząsteczką moszczy (relikwii)  świętego Wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy.


-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Modlitwa wdzięczności Meseret DEFAR

Polecam gorąco od 18-tej  minuty

-szukam-

____________________________________________________


Mladifest/Youth Festival 2012 Official Video.-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Orędzie dla Ivana z 10 sierpnia 2012 r. 

„Drogie dzieci, przychodzę do was i przedstawiam się, jako Królowa Pokoju, ponieważ mój Syn posyła mnie do was. Pragnę wam pomóc osiągnąć pokój. Mówiłam wam wiele razy i teraz ponawiam: Potrzebuję was! Z wami mogę zrealizować pokój. Wzywam was więc i dzisiaj, módlcie się o pokój, módlcie się o pokój w świecie, o pokój w rodzinach. Przywróćcie ponownie modlitwę w waszych rodzinach i postawcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Wasza Matka modli się z wami i poleca was swojemu Synowi. Módlcie się, módlcie się i bądźcie wytrwali na modlitwie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

Pozdrawiam
Z Panem Bogiem
Ewa J


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TYLKO NA  KOLANACH  PRZED PANEM BOGIEM!


-szukam-

 „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

KLĘKANIE PRZED PANEM BOGIEM JEST OD BOGA.

NIE KLĘKANIE PRZED PANEM BOGIEM JEST OD DIABŁA.

        Pismo Święte i Tradycja skłaniają do klękania przed Panem Bogiem.

   Poplecznicy szatana skłaniają do niezginania kolan przed Panem Bogiem.

   „Niezdolność klęczenia okazuje się (…) istotą elementu diabolicznego” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

   Nasz Ojciec Święty Benedykt XVI – Pierwszy Liturg Kościoła! – pisał, jako kardynał: „Postawa klęcząca chrześcijan nie jest formą inkulturacji istniejących już zwyczajów, lecz przeciwnie – jest wyrazem kultury chrześcijańskiej, która przemienia istniejącą kulturę w oparciu o nowe, głębsze poznanie i doświadczenie Boga. Zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury – pochodzi z Biblii i biblijnego poznania Boga” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).


-szukam--szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kościół przesiąknięty modernizmem


Przenikanie modernizmu do Kościoła
Krótki zarys

Jestem szczęśliwy, mogąc stwierdzić, iż wszędzie na całym świecie w środowisku katolickim odważne jednostki gromadzą się wokół kapłanów wiernych katolickiej wierze i Kościołowi katolickiemu, aby utrzymać Tradycję, będącą szańcem naszej wiary. Jeżeli istnieje ruch równie powszechny, znaczy to, iż sytuacja w Kościele jest naprawdę poważna. Gdyż jeśli dochodzi do tego, że księży katolickich traktuje się jak buntowników, dysydentów, nieposłusznych (podczas gdy chodzi o dobrych kapłanów, z których niejedni posługiwali w parafiach przez ponad trzydzieści lat ku wielkiemu zadowoleniu swoich parafian) to musi być kryzys. Oni czynią to, aby zachować katolicką wiarę, działają świadomie, wzorując się na męczennikach.

Być prześladowanym przez swoich braci albo przez nieprzyjaciół Kościoła (obojętnie czyja jest uderzająca ręka, ważne, że działa ona przeciwko zachowaniu wiary), to być męczennikiem.

Ci wierni księża są świadkami katolickiej wiary Wolą oni raczej, by ich uważanie za buntowników i odstępców, aniżeli utracić wiarę.


-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL

I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA - KRÓLOWA.

 

15 siepień 2012 r.

 
Kocham Ciebie Mateńko ponad życie i dziękuję za wszystkie ŁASKI dla mnie i mojej rodziny.
Bardzo proszę Duchu Święty włóż w usta moje słowa dziękczynienia, bo sama nie potrafię, z powodu braku słów, którymi chciałabym wywyższyć naszą KRÓLOWĘ i podziękować JEJ.

 

NIECH SIĘ ŚWIĘCI ZIEMIA CAŁA,
GDY OD RANA DUSZA MOJA ROZŚPIEWANA
NAJUKOCHAŃSZA KRÓLOWO  - WIELBIĘ CIEBIE
I CZUJĘ SIĘ PRZY TOBIE JAK W NIEBIE .
 

BRAK MI SŁÓW, BO JUŻ WSZYSTKO LUDZIE POWIEDZIELI
Z SERC SWOICH ZATRWOŻONYCH - JAK UMIELI.
SERCA SZCZĘŚLIWE TWĄ MIŁOŚCIĄ
CZERPIĄ ŁASKI Z NIEBA PRZEKAZYWANE TWĄ MĄDROŚCIĄ.
 

DZIĘKUJĘ CI MATEŃKO WNIEBOWZIĘTA -
NASZA MIŁOŚCI I ŚWIATŁOŚCI NIEPOJĘTA.
Z TOBĄ RODZIĆ SIĘ, ŻYĆ I UMIERAĆ.
POMÓŻ NAM PRZY KOŃCU OCZY NASZE ZAWIERAĆ.
 

DZIĘKUJEMY CI, ŻE CHCESZ BYĆ NASZĄ KRÓLOWĄ -
NIGDY NIE WYRAZIMY WDZIĘCZNOŚCI NASZA MOWĄ.
BŁAGAM - KRĘTE DROGI NASZE PROSTUJ
A MY PRAGNIEMY PRZESTRZEGAĆ POSTÓW.
 

NA CHWAŁĘ BOGA TRÓJJEDYNEGO ŚWIĘTEGO,
ABY POZWALAŁ PRZYCHODZIĆ TOBIE DO LUDU TWEGO -
JAK W MIEDJUGORIE - KAŻDEGO DNIA PROSIMY
A MY POSTARAMY SIĘ BYĆ BEZ WINY.
 

W MOMENCIE POŻEGNANIA SIĘ Z TYM ŚWIATEM
BARDZO PROSIMY - BĄDŹ Z NAMI, A  ZATEM
- BĄDŹ TERAZ, ZAWSZE I UPOMINAJ -
SWOJE DZIECI MAŁE I DUŻE A NIE ZAPOMINAJ
 

O CHWILOWO ZAGUBIONYCH, ALE PRAGNĄCYCH
- CHCĄCYCH BYĆ DUSZAMI O SERCACH GORĄCYCH.
TAK NAM DOPOMÓŻ MATEŃKO NASZA
BO JESTEŚ PRZEZ NAS UMIŁOWANA.

Mieczysława K.
Apokalipsa św. Jana 11,19a.12,1-6a.10ab.

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.
Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów.
Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecko.
I porodziła Syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu.
Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:
«Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».


-szukam-Mateńko - Adam bardzo prosi o radę - co dalej?


-szukam-


Matka Boża:

       " Adamie - Mój drogi synu walczący -

         Twój Jezus Chrystus jest KRWIĄ broczący

           i bardzo cierpi , że nas prześladuje

           zgraja wilków, ale Ojciec Wieczny ich wypluje

           i przyjdzie czas na nich niechybnie

           bo teraz jest walka jawna a Ojciec się nie ugnie.

           Za dużo jest zgorszenia w całym świecie,

           szczególnie wśród duchownych - jak wiecie.

           Oni już nawet wstydu nie mają

           i atakują całą wielką zgrają.

           Oni już nawet Boga się nie boją,

           bo w Niego nie wierzą, ale się nie ostoją.

           Koniec dla nich będzie żałosny.

           Nie gwarantuję, że doczekają wiosny -

           nie kalendarzowej lecz WIOSNY KOŚCIOŁA,

           bo już z daleka Lucyfer ich woła.

           Oni są jemu bardzo usłużni

           i nie chcą być jemu niczego dłużni.

           Więc spełniają demonów wolę

           a dusze ich idą na wieczną niedolę.

           Całe NIEBO ubolewa nad odłączonymi,

         a Jezus Pasterz woła za niedoścignionymi

           w swoich uczynkach haniebnych.

           Oni nie słuchają Aniołów podniebnych.

 

           Wszyscy nie chcący KRÓLA - podpisali herografy

            a demony piekielne pilnują Lycyfera "szafy" .

            Zdrajcy nie mają odwrotu z sideł Lucyfera,

            bo byłaby ogromna w Watykanie AFERA.

            BÓG OJCIEC  tak chce, aby to wrogie trzęsawisko

            zostało ujawnione i aby pokazano wam wszystko.

            Aby zamknęło diabelskie podwoje,

            bo Bóg nie chce patrzeć na ludzkie znoje.

 

            Za dużo ci antychryści robą złego 

            i za dużo obrażają Syna Bożego.

            Żal Mi was, ach żal Mi jest Moje dziatki

            bo tak bardzo chcecie opieki Bożej Matki,     

            Po owocach poznacie powiedział Syn -

            nie ma CHRYSTUSA KRÓLA, to nikt nie jest bez win.

            Ujawniajcie, aby DOBRO zwyciężyło

            i aby lepiej mogło być, niż było.

            Aby zapanował POKÓJ w sercach ludzi

           a wtedy niepokój nie będzie was budził.

                                    Wasza Matka.

         

                                               

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-


W wypowiedzi udzielonej przed naszą kamerą Igor Witowski mówi o poważnym kryzysie w Watykanie i jego konsekwencjach dla świata. Bardzo ciekawy materiał!

-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ratuj się cała ziemio Wniebowzięta Maryja została nasza Matka i Królowa.

 Prawdę o Wniebowzięciu NMPogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII

1 listopada 1950 roku w Konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus"


     "...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych    
   Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy 
i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: 
że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, 
po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem 
została   wzięta do chwały niebieskiej"
 
(Breviarium fidei VI, 105)


Orzeczenie to Ojciec święty wypowiedział uroczyście w bazylice 
św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych
tłumów wiernych. Orzeczenie to oparł nie tylko na dogmacie, 
że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa
na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny,
ale także dlatego, że ta prawda była od dawna w Kościele
uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym
autorytetem potwierdził i usankcjonował
.


Z pozdrowieniami przyjaciel Tomasz B.

Kochajcie waszą i naszą Matkę Maryję.
A w ten czas, gdy odkryjecie  piękno Niepokalanej
zrozumiecie w pełni miłość do Najświętszej Eucharystii.
Tomasz B.____________________________________________________________________________________________________________________________________________


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  LUCYFERA  DLA  ROSJI  Z UDZIAŁEM
     PATRIARCHATU  PRAWOSŁAWNEGO - BLUŹNIERSTWO PRZECIW PANU BOGU, PRZECIW ROSJI I PRZECIW POLSCE.


-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Jubileuszowa XXV Pielgrzymka do Marilleville-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________


15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


-szukam-

  

15 sierpnia w Kościele Katolickim obchodzi się jedno z najważniejszych świąt maryjnych: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce nazywane także Świętem Matki Boskiej Zielnej.
Uroczystości odbywające się tego dnia w katolickich świątyniach wiążą się z dogmatem o Wniebowzięciu NMP. Według niektórych tradycji Zaśnięcie NMP miało dokonać się ok. 45 r. na Górze Syjon. Według innych źródeł św. Jan Apostoł miał zabrać Maryję ze sobą do Efezu, gdzie zakończyła swe ziemskie życie. Jeszcze inne przekazy mówią o tym, że w dzień Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zjechali się apostołowie z oddalonych krańców ziemi, by pochować jej ciało u podnóża Góry Oliwnej. Tomasz, którego nie było przy Zaśnięciu Marii, poprosił o otworzenie jej grobu. Gdy odsunięto kamień, okazało się, że grobowiec jest pusty i leżą w nim tylko pachnące lilie i wianki kwiatowe. Dalekim echem tej opowieści jest święcenie w dzień Wniebowzięcia kwiatów i ziół.


-szukam-Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.  Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.  Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego.  A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją.  Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.  Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.  Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie. jak przyobiecał naszym ojcom,  Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».  Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-

-szukam-Rajmund urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli koło Łodzi, z małżonków Juliusza Kolbego († 1914) i Marianny z Dąbrowskich († 1946).

W dniu urodzin otrzymał Chrzest święty w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP. Był drugim z kolei dzieckiem Kolbów. Rodzice trudnili się tkactwem chałupniczym, ale z powodu ciężkich warunków materialnych byli zmuszeni zwinąć warsztat i przenieść się do Łodzi, potem do Pabianic, gdzie ojciec pracował w fabryce, a matka prowadziła sklepik i pracowała jako położna (ok. 1897).

Rodzice Rajmunda należeli do III Zakonu św. Franciszka. Ojciec, ogarnięty szczerym patriotyzmem, chętnie czytał swoim synom patriotyczne książki. Chłopcy "zarażeni" od ojca najchętniej bawili się w rycerzy i rysowali na płotach polskie orły. Pierwsze nauki pobierali w domu rodzinnym.

-szukam-


Nowenna do świętego Maksymiliana

Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe.
Święty Ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej miłości wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę, o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.


Modlitwa do świętego Maksymiliana

Święty Maksymilianie! Radujemy się wielką chwałą Twoją i dziękujemy Bogu za to, że tak Cię wywyższył i wsławił w obliczu świata.
Umiłowany nasz bracie! Cały naród składa Ci hołd. Serca nasze są pełne wdzięczności dla Ciebie, za Twoje oddanie się Bogu, Matce Chrystusowej i człowiekowi. Rozumiesz nasze potrzeby, pragnienia, troski i udręki. Dlatego z ufnością Ci je polecamy.

Święty Maksymilianie, patronie trudnych czasów i męczenniku miłości - módl się za nami!


Modlitwa do św. Maksymiliana

Święty Maksymilianie Mario, najwierniejszy synu świętego Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie praktykując cnoty heroiczne i spełniające święte dzieła apostolskie. Zwróć swój wzrok na nas, ponieważ jesteśmy twoimi czcicielami i polecamy się twemu wstawiennictwu.

Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy, pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości, wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania, dla zwycięstwa dobra i dla rozszerzania Królestwa Bożego na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości.

Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim, osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego, że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie, jako świadectwo ewangelicznej miłości, aby uratować życie współbrata więźnia.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały. Amen.

 
-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


13 SIERPIEŃ 2012 r.  " NIEBO I ZIEMIA PEŁNE SĄ TWEJ CHWAŁY - ALLELUJA. BÓG WEZWAŁ NAS PRZEZ EWANGELIĘ ABYŚMY DOSTĄPILI CHWAŁY NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA".


-szukam-EWANGELIA - Mt.17,22- 27 -  < Podatek na świątynię >

 

  (....) Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: < WASZ NAUCZYCIEL NIE PŁACI DWUDRACHMY? Odpowiedział: (....) OD, KOGO KRÓLOWIE ZIEMSCY POBIERAJĄ DANINY LUB PODATKI? OD SYNÓW SWOICH CZY OD OBCYCH?> Powiedział: od obcych. Jezus mu rzekł: (...) ŻEBYŚMY JEDNAK NIE DALI IM POWODU DO ZGORSZENIA, IDŹ NAD JEZIORO, ZARZUĆ WĘDKĘ. WEŹ PIERWSZĄ RYBĘ, KTÓRĄ WYCIĄGNIESZ, I OTWÓRZ JEJ PYSZCZEK: ZNAJDZIESZ STARTERA. WEŹ GO I DAJ IM ZA MNIE I ZA SIEBIE".

- Módlmy się za Kościół, abyśmy stawali coraz bardziej gorliwi w dawaniu świadectwa wierności Chrystusowi - Ciebie prosimy...

- Módlmy się za narody świata, aby ich rozwojowi ekonomicznemu towarzyszył wzrost duchowy - Ciebie prosimy.....

- Módlmy się za  wychowawców dzieci i młodzieży, by nigdy nie stali się gorszycielami swoich podopiecznych - Ciebie prosimy....

 


" PAN JEZUS OSTRZEGA PRZED ZGORSZENIEM "

 

Zgorszeniem dla nas wiernych CHRYSTUSOWI - KRÓLOWI WSZECHŚWIATA było zachowanie proboszcza z kościoła św. Ferdynanda w Chicago. 

W piątek - 10 sierpnia - jak w każdym miesiącu była Msza św. za Ojczyznę w kościele św. Ferdynanda  z udziałem kilku kapłanów a między innymi przedstawiciela z Watykanu. Jak zwykle w orszaku ustawili się przedstawiciele różnych grup w swoich wizytowych strojach  a na końcu była jedna kobieta w płaszczu z Chrystusem Królem. Podszedł do niej proboszcz i powiedział:

 

"PANI NIE MOŻE IŚĆ W TYM PŁASZCZU - BISKUP WYPYCH ZABRONIŁ".

 
To, kim biskup Wypych jest - ważniejszy od KRÓLA WSZECHŚWIATA?

Bardzo ważny się czuje na ziemi biskup Wypych i ci, co w niego wierzą. Namawia ludzi, aby zdjęli płaszcze z Chrystusem KRÓLEM a założą za rok płaszcze czarnego koloru pod nazwą Jana Pawła II. Nasz ukochany papież nie chce znać tych wywrotowców i odszczepieńców.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Następnym zgorszeniem dla nas wiernych pątników była cała pielgrzymka do Merrillville.

Jak co roku i w tym - zarejestrowali się rycerze Chrystusa Króla i byli w płaszczach z wizerunkiem Chrystusa Króla jak również, co roku mieli na ramionach piękny obraz z wizerunkiem Chrystusa KRÓLA POLSKI I WSZECHŚWIATA. Niestety - odkąd został mianowany biskupem ks. Andrzej Wypych - zabronił KRÓLOWI być niesionym przez wiernych. Przyjechał jego wysłannik - proboszcz z Merrillville i kazał obsłudze wynieść z kościoła obraz KRÓLA a nawet nie pozwolił nieść GO  w pielgrzymce. Panie Jezu - smutni jesteśmy, bo przepowiednia mówi, że będzie prześladowanie KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO  i to jest ból nad bólami, że zaczynają nas prześladować sami DUCHOWNI - TWOI KAPŁANI. Słudzy szatana zamknęli Twój wizerunek w Zachrystii kościoła św. Michała Archanioła skąd wyruszała pielgrzymka i nie chcieli Go wydać pątnikom. Tak samo jak słudzy szatana zamknęli Twój piękny obraz z koroną złotą i berłem złotym w Częstochowie na Jasnej Górze pod okiem naszej kochanej KRÓLOWEJ POLSKI. Bezczelność sług szatana nie zna granic - w siedzibie KRÓLOWEJ zamknęli Jej Syna w ciemnicy, A potem wszyscy się obrażają, gdy ujawniasz ich pobyt wieczny - że są w piekle. Czy ci duchowni są zdolni uczynić prawidłowo KONSEKRACJĘ? Czy z ich rąk, które Cię biczują - my otrzymujemy Twoje Przenajświętsze Ciało, czy tylko SYMBOL?   My wierni Tobie - KRÓLOWI, stwierdzamy, że nie mamy pasterza ani w Polsce, ani w Chicago, ani w Watykanie, skoro przyjechał wysłannik z Watykanu i nie zareagował - to znaczy, że nawet pilnował abyś nie mógł iść z pątnikami. Panie Jezu, czy zgadzasz się, aby słudzy szatana panoszyli się w Twoich świątyniach?


-szukam-

Pan Jezus:

      Ból serce ściska - gdy patrzę na świat jak stacza się po równi pochyłej do piekła.

 Ja cierpiałem i umarłem za świat a świat Mnie odrzucił i nadal Mnie odrzuca, i wybiera śmierć wieczną zamiast szczęście z Bogiem.

         Już tak dużo razy ludzie mieli przykre doświadczenia: kataklizmy, katastrofy i cierpienia a oni nadal wybierają ŚMIERĆ z demonami i cierpienie wieczne. Jest to ból dla całego Nieba, bo z ludźmi - sługami szatana giną dobrzy Moi czciciele, którzy chcieliby żyć na ZIEMI i wielbić Boga Wszechmogącego.

         Słudzy szatana w Moim KOŚCIELE tak bardzo się rozpanoszyli, że oficjalnie usuwają Mnie ze świętych miejsc. Ja tylko dla was, miłujących Mnie i całe NIEBO - utrzymuję ten świat, bo czekam do ostatniej chwili ich życia na zmianę ich serc. Ja nie chcę śmierci grzesznika - to oni chcą być w wiecznej ciemności z szatanem, ale wiem, że ci demoniczni duchowni w tym jednym momencie spotkania ze Mną żałują - ale niestety, na wszystko jest za późno, bo złe duchy już czekają, aby ich porwać do czeluści piekielnych.

     Żal Mi, ach żal Mi każdego człowieka, gdyż dawałem szanse wszystkim i to wiele razy a oni wybierali za każdym razem "zło", potępienie i czeluście piekielne.

    W Merrillville niebawem będzie JASKINIA DEMONÓW pod patronatem obecnego proboszcza.

    Jest Mi ogromnie przykro, że wierzą im - tym demonicznym siłom Moi dobrzy kapłani a nie wspomnę o pielgrzymce waszej.

                                            Wasz Jezus usuwany ze świątyń". -szukam-


Ks. Bogusław Jaworowski mówił pięknie o Św. Józefie, więc ośmieliłam się zapytać Go.

        

     Święty Józefie - patronie rodzin pomóż nam - bardzo prosimy.

Św. Józef:

      "  Ty - Nasza dobra duszko - miotasz się w tej aureoli ZŁA, które panuje dookoła.
Wy - Nasi wierni rycerze - bądźcie wierni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, który czyni cuda, ale tym, którzy o nie proszą. Bóg jest bezsilny wobec ludzi zniewolonych szatanem, nawet, jeśli to są duchowni, gdyż szanuje waszą wolną wolę a nikt ze zniewolonych  nie zwraca się do Niego o pomoc.

      Bóg Wszechmogący szanuje wolę każdego człowieka i jeśli wybiera PIEKŁO, to bardzo ubolewa, ale też szanuje jego wybór.

Bóg Wszechmocny  nikogo nie zmusza do miłowania GO.

      Całe Niebo poruszone jest waszymi grzechami i czasami dopuszcza trzęsienie ziemi na opamiętanie. Nie ma poprawy i dlatego  niebawem wszystko zginie. Tym sposobem ocali dusze Bogobojne od zniewolenia demonicznego. Bóg Wszechmogący nie będzie czekał, aż wszyscy ze strachu poddadzą się demonicznym siłom.

ZIEMIA JEST PIĘKNA, GDYŻ OJCIEC WSZECHMOGĄCY DAŁ JEJ WSZYSTKIE ZALETY. WSZYSTKO NA NIEJ ZASIAŁ I POSADZIŁ, ABY SŁUŻYŁA  CZŁOWIEKOWI DO JEGO ROZWIJANIA I ŻYCIA. CZŁOWIEK CHCE BYĆ MĄDRZEJSZY OD BOGA I TAK " UDOSKONALIŁ " WSZYSTKO, ŻE NISZCZY JĄ SWOIMI DEMONICZNYMI POMYSŁAMI. WIĘC ZIEMIA BĘDZIE ZNISZCZONA TYLKO NA ŻYCZENIE CZŁOWIEKA  I TYLKO Z JEGO PRZYCZYNY. CAŁEMU NIEBU JEST PRZYKRO, ŻE CZŁOWIEK - DZIEŁO BOGA - WYBIERA CIERPIENIE I ŚMIERĆ WIECZNĄ A ODRZUCA SZCZĘŚCIE I ŻYCIE.   Wasz Józef".-szukam-


Po modlitwie w KAPLICY przed Najświętszym Sakramentem wybierałam się na Mszę Świętą dość daleko ale pomyślałam sobie, że zła pogoda, pada deszcz to pojadę bliżej, ale pytam - Panie Jezu, gdzie proponujesz, do jakiego kościoła?Pan Jezus powiedział:

  " Do tamtego, bo Matka Moja ma ci coś do powiedzenia ".-szukam-


Mateńko Boża - podpowiedz proszę, co dalej powinniśmy robić?

 -szukam-

Matka Boża:

    " Ty córko Moja - jesteś napełniona Duchem Świętym i pamiętaj ZUPEŁNIE ZAWIERZ JEMU SWOJE MYŚLI. Nawet niech nigdy nie napawa cię żaden strach, czy niepokój. Ty jesteś Jego narzędziem, bo ukochałaś TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ i poddałaś się woli OJCA WSZECHMOGĄCEGO.

    Niebawem Bóg Ojciec dopuści Swoje karanie nad ZIEMIĄ a ty upraszaj o nawrócenie grzeszników, bo demonów krąży  niezliczona ilość, aby pożreć, co jeszcze Boże  i święte zostało na ziemi. Pisz i upraszaj, aby jak najwięcej wypełniło się woli Bożej w was.

   Staraj się prowadzić Nasz "Dzienniczek " na bieżąco i proś o DARY DUCHA ŚWIĘTEGO dla ludzi, bo giną bezpowrotnie. Wszystkich w Niebie boli zachowanie duchownych w Bożym Kościele. Mój Syn już wiele razy zapowiadał piękne ŁASKI ocalenia ludzi i wszystkiego stworzenia na ziemi w zamian za uczynienie Go  KRÓLEM STWORZENIA oficjalnie przez to stworzenie - człowieka.

 BOLEŚĆ NAS OGARNIA, ŻE TO STWORZENIE NIE CHCE UZNAĆ JEZUSA WOLI I ODRZUCA JEGO WIZERUNKI, ODRZUCA JEGO WOŁANIE I PROŚBY.

   Bóg Ojciec jest bardzo cierpliwy, bo widzi starania wasze - Bożych dzieci miłujących Go.

 JA - MATKA WASZA - KRÓLOWA, UBOLEWAM, ŻE DUCHOWNI PAULINI W CZĘSTOCHOWIE WIĘZIĄ PIĘKNY I CUDOWNY WIZERUNEK JEZUSA - KRÓLA  A TYM SAMYM NIE POZWALAJĄ, ABY TE PIĘKNE ŁASKI OBJĘŁY WASZĄ OJCZYZNĘ I CAŁY ŚWIAT.

WSZYSCY DUCHOWNI I ŚWIECCY, KTÓRZY NIE CHCĄ, ABY KRÓLOWAŁ OFICJALNIE BÓG - JEZUS CHRYSTUS - WYBIERAJĄ DROGĘ ZATRACENIA I SĄ WINNI WSZELKIM KATAKLIZMOM I ZGONOM, KTÓRE NADEJDĄ Z ICH WINY. TYM SAMYM BĘDĄ ODPOWIADALI NAWET ZA GRZECHY WSZYSTKICH LUDZI, KTÓRZY ZGINĄ PRZEZ UPARTOŚĆ I ZAPARCIE SIĘ CHRYSTUSA KRÓLA.

Wobec tego nawołuj i proś, aby każdy człowiek przygotował się dobrowolnie do zdania sprawozdnia z całego swojego życia w Rachunku Sumienia. Niech każdy człowiek będzie przygotowany każdego dnia na spotkanie z Bogiem - Jezusem Chrystusem i każdy człowiek powinien także odnowić PRZYRZECZENIA CHRZCIELNE, jakże bardzo ważne przy spotkaniu z Jedynym Sędzią Sprawiedliwym.

OBECNIE BARDZO SZYBKO BÓG OJCIEC DOPUŚCI DO SZALEŃSTWA DEMONÓW, ABY RYCHŁO ZIEMIA SIĘ OCZYŚCIŁA Z PLUGASTWA, KTÓRE JEST ZGORSZENIEM DLA WSZYSTKICH.

Jest to wszystko bardzo ważne, ale Bóg Ojciec ma jeszcze wzgląd na was błagających o MIŁOSIERDZIE. A wy Boże dzieci nie bójcie się, bo wieczność z TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ  jest waszym ostatnim celem.

                                  Tak wam dopomóż Bóg.  Wasza Matka". 


-szukam-

Dziękuję Ci Mateńko nasza za święte słowa i jakże pouczające.Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Wiarą, budujcie w waszych sercach, ogrom miłości,
która zgromadzi dużą liczbę świętych Końca Czasów,
którzy przezwyciężą z pomocą św. Michałem Archaniołem,
 nieprzyjaciela i ciemięzcę Kościoła Świętego.
Módlcie się za Wikariusza Benedykta XVI aby mógł dłużej żyć i kierować
Kościołem Świętym za sprawą Ducha Świętego.


Maryja ukształtuje wielkich świętych czasów ostatecznych

Wszyscy możni narodów, powtarzam za św. Bernardem wyrażenie Pisma Świętego (Ps 45,13), z błaganiem upadać będą przed Obliczem Twoim po wszystkie wieki, zwłaszcza przy końcu świata. Najwięksi święci, dusze[1] najbogatsze w łaskę i cnotę, modlić się będą najusilniej do Najświętszej Dziewicy i ciągle będą się w Nią wpatrywać jako w doskonały wzór do naśladowania i potężną pomoc we wszelkich potrzebach.

Powiedziałem, że stanie się to zwłaszcza przy końcu świata, i to wkrótce, gdyż Najwyższy wraz ze swoją Najświętszą Matką muszą ukształtować wielkich świętych, którzy tak dalece przewyższą świętością innych świętych, jak cedry Libanu przewyższają niskie krzewy, jak to Bóg objawił pewnej świętej duszy, której życie opisał Renty[2].

Wielkie te dusze, pełne łaski i gorliwości, będą powołane do tego, by stawiły opór nieprzyjaciołom Bożym, którzy zewsząd podniosą zajadle głowy. Zapałają one szczególniejszym nabożeństwem do Najświętszej Dziewicy, będą oświecone Jej światłem, będą karmione Jej mlekiem, kierowane Jej duchem, wspierane Jej ramieniem i otoczone Jej opieką tak, iż jedną ręką będą walczyć, a drugą budować (zob. Neh 4,10-12). Jedną ręką będą zwalczać, powalać, miażdżyć heretyków wraz z ich herezjami, schizmatyków wraz z ich schizmami, bałwochwalców wraz z ich bałwochwalstwem, grzeszników wraz z ich bezbożnictwem, a drugą ręką będą budować prawdziwą świątynię Salomona i mistyczne Miasto Boże, to znaczy Najświętszą Pannę, zwaną przez Ojców Kościoła Świątynią Salomona i Miastem Bożym (św. Augustyn). Słowem i przykładem pobudzą świat cały do doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Panny, co im wprawdzie przysporzy mnóstwo nieprzyjaciół, ale też wyjedna dużo zwycięstw i wiele chwały dla Boga. Bóg objawił to św. Wincentemu Ferreriuszowi, wielkiemu apostołowi swego wieku (XV). Święty sam wyraźnie zaznacza to w jednym ze swych dzieł.

Zdaje się, jakoby Duch Święty przepowiedział już to wszystko w psalmie 59: I poznają (wszyscy), że Bóg panuje nad Jakubem, aż do krańców ziemi; co wieczór powracają oni i przymierają głodem jak psy, i krążą wokoło miasta, szukając zdobyczy (Ps 59,14-16).

Owym miastem, które ludzie znajdą przy końcu świata, by się nawrócić i zaspokoić pragnienie sprawiedliwości, jakie odczuwać będą, jest Najświętsza Maryja Panna, którą Duch Święty nazwał Miastem Bożym (Ps 87,3).

 

( Z książki św. Ludwika Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, rozdział III, 10)


[1] Św. Ludwik często używa słowa „dusza”, „dusze”, mając na myśli całego człowieka, z podkreśleniem jego duchowego wymiaru - przyp. red.

[2] Świątobliwy szlachcic z Normandii (1611-1649).Drogie dzieci!
Spójrzcie na chrzcielnicę, na miejsce, w którym narodziliście się dla Boga i życia wiecznego w niebie.
Przed laty, tutaj, przy tej chrzcielnicy woda chrztu spłynęła na wasze czoła.
Chrystus uwolnił was od grzechu pierworodnego, uczynił swoimi dziećmi i włączył do Kościoła. Wasi rodzice zobowiązali się wychować was w wierze i nauczyć tak żyć, abyście jak Pan Jezus czynili to, co się Ojcu Niebieskiemu podoba.
Przyszedł czas, abyście dzisiaj, po dwuletnim przygotowaniu uczynili to, czego nie mogłyście uczynić w dniu waszego chrztu. Jako dzieci Boże, oświecone przez Chrystusa, wyrzeknijcie się teraz grzechu i wyznajcie wiarę, w której zostałyście ochrzczone.

Do was moi bracia i siostry, Kościoła Świętego,
 Kościoła Jezusa Chrystusa, zwracam się tymi samymi słowami jakimi wasi rodzice na Chrzcie złożyli w waszym imieniu.

Pytam każdego z was:

- Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?
- Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
- Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
- Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
- Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
- Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?


Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
Złożycie obecnie przyrzeczenia. Niech wasze codzienne życie wciąż je potwierdza.

Zawsze Mały Towarzysz Godziny Bożego Miłosierdzia i obrońca Najświętszej Eucharystii.


Tomasz B.

              

Jan Paweł II:"Mieczysławo - wypełniaj wolę Bożą z Moim Błogosławieństwem.
Amen ".____________________________________________________________________________________________________________________________________________ List Otwarty Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi

Pan Bronisław Komorowski. Prezydent RP

do dziś nie otrzymaliśmy od Szanownego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzi na nasze wystąpienie z 18.04.2012 r. w sprawie unieważnienia wszystkich koncesji wydobywczych na nasze narodowe bogactwa naturalne jak też wprowadzenia następujących zakazów:

  • stosowania szczelinowania hydraulicznego
  • budowy elektrowni atomowych
  • stosowania Technologii CCS tj. wychwytywania i podziemnego składowania kroplonego CO2
  • budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego
  • stosowania upraw genetycznie zmienionych (GMO )
  • budowy Małych Elektrowni Wodnych na terenach objętych unijnym programem Natura 2000
  • instalowania przekaźników telefonii bezprzewodowej w pobliżu siedlisk ludzkich
  • przymusu szczepionkowego i wycofania z użycia toksycznych szczepionek zawierających rtęć
  • rozpylania nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych chmur (chemtrails)

W załączeniu przesyłamy odpowiedź Prezydenta Parlamentu Europejskiego, Pana Martina Schulza na nasze wystąpienie z 02.06.2012r. w sprawie zatrutej wody w Łowiczu i okolicy.

Nadmieniamy, że w temacie wdrażania w Polsce technologii CCS społeczeństwo polskie nie jest należycie informowane o faktycznych skutkach, planach i działaniach. Utajnia się przed społeczeństwem tak ważne kwestie jak plany KE odnośnie przebiegu podziemnych rurociągów do przesyłania skroplonego CO2. Podaje się w Polsce do publicznej wiadomości konieczność budowy takiego rurociągu z Bełchatowa do Kutna, kiedy to mapa KE wyraźnie ujmuje budowę rurociągu z Niemiec do Kutna a nie z Bełchatowa.

Istnieje w pełni uzasadniona obawa przesyłania z terenu Niemiec skroplonego CO2 wraz z innymi toksynami i odpadami radioaktywnymi w tajemnicy przed społeczeństwem polskim. KLIKNIJ !!!!!

Prosimy o zajęcie stanowiska i oczekujemy niezwłocznej odpowiedzi na nasze wystąpienia.

Ufamy, że nasze wołanie o respektowanie konstytucyjnych i międzynarodowych praw znajdzie odzwierciedlenie w działaniach naszego prezydenta.

Z wyrazami szacunku i poważania
Maria Bejda, Teresa Wojda
INICJATYWA OBYWATELSKA DORZECZA BZURY I SŁUDWI
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-


Jakim prawem abp. Michalik tytułuje się biskupem skoro jest ex komunikowany i do Kościoła Świętego nie należy!


 Do Braci Rosjan i dostawców testosteronu.


Jaki prawem abp. Michalik tytułuje się biskupem skoro jest ex komunikowany i do Kościoła Świętego nie należy! Podczas obchodów „Dnia judaizmu” w Przemysłu, w roku 2011 nazwał Żydów braćmi, powiedział  „…modlitwą wspólną z braćmi w wierze”

Czyli automatycznie dal dowód swojej żydowskiej wiary i postawił się poza Kościołem Świętym. W Piśmie Święty jest napisane:

 Ew Sw. Jana8 42: Rzekł do nich Jezus: “Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa? 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 46 Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy, dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście”.

 

Czyli jak ktoś mówi o sobie, że jest „bratem w wierze” z tymi opisanymi w powyższym fragmencie, to oczywiste jest, że przypisuje się do diabla, a nie do Boga Ojca. Taki nie należy, zatem do Kościoła Świętego!  Wierni przypisanej diecezji powinni wystąpić do Papieża z prośbą o uregulowanie sytuacji personalnej Żyda Michalika, odsunąć go od czynności i mianować biskupa na ten vakant.


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


HISTORIA ŚW. RITY


-szukam-

-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nasz ukochany Janie Pawle, czy pochwalasz nasz pomysł:  PRZYNALEŻNOŚĆ DO RYCERZY PAPIEŻA BENEDYKTA XVI ?

 Papież Jan Paweł II:

 
"Tak, Moi Rycerze, bo i Moimi jesteście i całego Nieba. Nie włączajcie żadnych innych nazw do waszego Stowarzyszenia. Papież Benedykt XVI jest już świętym człowiekiem i taki był i wystarczy jego imię patronujące wam, żadnych innych, bo to się Bogu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi podoba.
Tak, koniecznie umieście herb papieski. Benedykt XVI jest ostatnim Bożym papieżem i cieszcie się, że jego imię błogosławione będzie utrwalone na waszych płaszczach i że On będzie wam błogosławił
już od teraz, gdy tylko dowie się o tym. Pod jego patronatem będzie rozsławiane Imię Jezusa Chrystusa - KRÓLA WSZECHŚWIATA. 

                                        Tak wam dopomóż Bóg. Amen ".


_________________________________________________________________________


-szukam-

11 sierpień 2012 r.  Wyrusza Pielgrzymka z Chicago do Marywille.

     Czytanie z Księgi Proroka Habakuka - " Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności"

Czyż nie jesteś Odwieczny, o  Panie Boże mój, Święty? (....)
OTO  ZGINIE  TEN, CO  JEST  DUCHA  NIEPRAWEGO,  A  SPRAWIEDLIWY  ŻYĆ  BĘDZIE  DZIĘKI SWEJ  WIERNOŚCI".

Psalm - Pan nie opuszcza tych, co Go szukają.

A Pan zasiada na wieki,
przygotował swój tron, by sądzić.
Sam będzie sądził świat sprawiedliwie
i rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów (...)

EWANGELIA  Mt. 17. 14-20

Pan Jezus powiedział: " jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy.......(...)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Panie Jezu - widziałeś jak zachowują się Twoi kapłani - uczeni w Piśmie - faryzeusze? Czy Ty wiesz KRÓLU, w jakiego boga oni wierzą? Reprezentant Archidiecezji w Chicago Twój duchowny ks. Andrzej Wypych zabronił iść Twoim rycerzom na pielgrzymkę, ponieważ nieśli na ramionach Twój święty  wizerunek CHRYSTUSA KRÓLA. Zaprosił do pomocy swego możnowładcę z Watykanu jakiegoś arcybiskupa - może wiesz, z jakiej loży i od jakich spraw  on jest? Fakty mówią, że obaj są Twoimi prześladowcami i naszymi także i faktem jest, że w Watykanie jest cztery loże masońskie, czyli wrogie Tobie. To dla nas wiernych Tobie Bogu Wszechmogącemu jest niezrozumiałe, że nie znalazł się żaden kapłan, ani proboszcz, ani biskup w Twojej obronie. To teraz wiem - przepowiednia, że pieklo będzie wybrukowane głowami kapłanów jest całkiem możliwa. W całej Archidiecezji chicagowskiej nie ma jednego kapłana, który stanąłby w Twojej obronie? Może by i stanął, ale natychmiast jest wysyłany do Polski za nieposłuszeństwo Twoim wrogom. Czy wiesz Panie Jezu w jakiego boga wierzy cała Archidiecezja w Chicago?
- Nie wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, bo nie ma żadnych modlitw do Boga Ojca, nie jest szanowany w pierwszą niedzielę sierpnia, nawet nie ma Jego Imienia żaden kościół. Kapłan, który celebrował takie Nabożeństwo został odesłany do Polski a innego Archidiecezja nie chce dać
- Nie wierzą w Ducha Świętego, bo nie ma modlitw do Ducha Świętego.
Parę m-cy temu przyjechał z Polski na rekolekcje kapłan, to miał przykazane, aby nie za wiele mówił o Duchu Świętym. Kiedyś odprawiane było Nabożeństwo w Niles w ostatni poniedziałek do Ducha Świętego, ale Archidiecezja zlikwidowała. To, w jakiego ducha wierzą biskupi chicagowscy?
- Nie wierzą w Ciebie PANIE JEZU CHRYSTE - KRÓLU NIEBA I ZIEMI to, w jakiego boga wierzą biskupi chicagowscy?Panie Jezu - czy akceptujesz naszą przynależność do Stowarzyszenia  - Organizacji RYCERZY PAPIEŻA BENEDYKTA XVI   i czy powinniśmy do nich należeć?

 

Pan Jezus:

 

" Dzieci Moje  - jest to najczystsza organizacja świecka oparta na Słowie Bożym. Nie jest jeszcze znana, a to, dlatego, że Moi wrogowie zagłuszają te idee. Rycerze grzesznika KOLUMBA o niewiadomej dla was działalności a tajemniczej przeszłości rozprzestrzenili się na cały świat jak szkodliwa stonka a zaraża jak RAK. Ta organizacja pod nazwą Kolumba bardzo szkodzi kościołowi katolickiemu i pracuje przeciwko niemu. Rycerze CHRYSTUSA KRÓLA, to organizacja, którą założył Mój umiłowany kapłan - ksiądz Piotr i on rozsławił Mnie, jako KRÓLA POLSKI I WSZECHŚWIATA. Ksiądz Piotr pracuje bardzo na chwałę Moją i wysławia Boga w Trójcy Świętej Jedynego i przynosi radość całemu NIEBU. U niego Bóg jest na pierwszym miejscu i tak powinno być. TA DROGA JEST NAJWŁAŚCIWSZA, aby ludzie poznali, że Najważniejszy we Wszechświecie jest BÓG a CHRYSTUS KRÓL, jako NAJWYŻSZE DOBRO i PRAWDA - największe CUDA czyni i może uratować ZIEMIĘ  i serca ludzkie przemienić. RYCERZE BENEDYKTA  powinni także mieć w nazwie BOGA i na płaszczach też, bo RYCERZE BOGA są ogarnięci Bogiem w sercu, w myślach i w czynach. Dlatego IMIĘ BOGA powinno być wymienione, aby każdy, także niewierzący wiedział, że ta ORGANIZACJA należy do Boga a nie jak rycerze Kolumba do szatana.

A wy możecie być rycerzami CHRYSTUSA KRÓLA i BENEDYKTA także. Tak wam dopomóż Bóg
- JEZUS CHRYSTUS - KRÓL i BÓG ".

 

Dziękujemy serdecznie Panie Jezu - KRÓLU nasz_________________________________________________________________________

Panie Jezu - wytłumacz nam, co oznacza symbol na znaczku - przypince do ubrania - rozdawanym pielgrzymom w tym roku i na chustach. Mnie to się nie podoba, to nie jest Twój KRZYŻ a wyraz WIERZĘ też ma wiele znaczeń. Jak widać Imię Twoje i Matki Bożej usuwane jest permanentnie nawet w kościołach Twoich i na to wyrażają zgodę biskupi.

                        

CZY ZNAJDZIESZ JESZCZE WIARĘ, GDY PRZYJDZIESZ NA ZIEMIĘ?

 

Pan Jezus: 

"Organizatorzy tegorocznej PIELGRZYMKI do Merrywille w tym roku posunęli się bardziej śmiało w swoich masońskich zapędach.  Pamiętajmy u Boga jest "TAK - TAK" i " NIE - NIE „. Tegoroczna Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Merrywille ma inny cel :DEMARALIZUJĄCY   DUCHOWOŚĆ "-WIERZĘ, ale, w „kogo" lub w "co"? JA JESTEM JEZUS a MOJA MATKA - MARYJA - Przypominam to organizatorom Pielgrzymki, ale także Archidiecezji w Chicago, która nawet nie dba o hasła, nie dba o cel, bo gdyby chciała mieć patronat, to zainteresowałaby się, dlaczego znaczki pozbawione są katolickiego znaku KRZYŻA i nawet uwagę zwróciłaby organizatorom, że Bóg ma Imię. No, ale czego wy wymagacie od Archidiecezji w Chicago, jak oni swoją Katedrę nazywają Najświętszego Imienia - nie wiadomo czyjego. Być może niedługo napiszą : WIERZĘ DEMONOM, WIERZĘ MODERNIZMOWI, WIERZĘ DUCHOWI - ale jakiemu? Powiadam wam, kto nie chce znać Mojego Imienia i Ja nie przyznam się przed Ojcem Moim do niego i nawet nie będę chciał znać jego imienia. W tym roku nad pielgrzymką chicagowską nikt  z organizatorów nie prosił nas o pomoc, o opiekę i mogę liczyć tylko na kontakt z braćmi i siostrami - czyli z wami. TAK - MOJA DROGA OWCZARNIO - NIE MACIE PASTERZA NA ZIEMI, BO TO, CO TU JEST  NIE SŁUŻY BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU. UWAŻAJCIE - BROŃCIE SIĘ PRZED  ZŁYMI I BEZBOŻNYMI ZARZĄDZENIAMI I PROŚCIE ANIOŁA O OPIEKĘ. Pamiętajcie - JA JESTEM PRAWDĄ I MÓJ KRZYŻ TO JEST KRZYŻ a nie jakiś znak niewiadomego pochodzenia dla was. Dziwię się tym dobrym kapłanom, że mają oczy a nie widzą, mają głowy a nie myślą.

HASŁO TEGOROCZNEJ PIELGRZYMKI POWINNO BRZMIEĆ:
"WIERZYMY W BOGA OJCA, BOGA JEZUSA I W BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO  I  DLATEGO PRAWDA BOŻA ZWYCIĘŻY" na znaczku można skrócić:  " PRAWDA BOŻA ZWYCIĘŻY ".

 

                      Tak wam dopomóż Bóg - WASZ JEZUS CHRYSTUS .

 

Dziękuję serdecznie nasz KRÓLU NIEBA i ZIEMI.

Prawda jest taka, jaką widzimy - nie ma Mszy Świętej wieczornej w kościołach nawet w ŚWIĘTA KOŚCIELNE i w polskich kościołach też a Archidiecezja w Chicago nie zainteresuje się: DLACZEGO?. Tam pracuje dość biskupów aby chcieli być prawdziwymi Bożymi pasterzami a nie tylko walczącymi z Chrystusem KRÓLEM i Jego rycerzami. Ma wielka szansę przypodobać się Tobie - KRÓLU - nowo mianowany biskup dla Polonii ks.Andrzej Wypych, bo tymczasem to walczy z nami -Twoimi rycerzami, a drzwi kościołów dalej są zamknięte. W sierpniu jest trochę tych świąt - bardzo ważnych - np.PRZEMIENIE PAŃSKIE - nawet nikt nie wspomni w amerykańskich kościołach. Dzięki Panu Bogu mamy tutaj trochę księży i mogliby otworzyć drzwi dla ludzi - to pytam co oni robią całe dnie? Religii uczą katechetki i siostry zakonne, Komunii św. a może już "nie świętej" udzielają świeccy; do domów chorym zanoszą Pana Jezusa a może tylko "symbol" też świeccy, to za co biorą niezłe w USA pensje ci duchowni? Ja nikomu nie wyliczam pieniędzy ale powinni duchowni wykonywać pracę godną zapłaty. Ja to wszystko piszę w trosce o ich dusze (upomnij brata) i być może zastanowią się dlaczego obrali ten kierunek, czy tylko dla własnej wygody i pychy - aby ich ludzie kochali jak o to prosi ks. Andrzej Wypych?  Co ci biskupi robią w Archidiecezji, że nie wiedzą jak ich proboszczowie pracują?
Jeżeli wiedzą, to w jakiego boga wierzą, że nie udostępnią "ludziom pracy" możliwości 

podziękowania Panu Bogu i uwielbiania GO w tygodniu - wieczorami po pracy? -szukam-


_________________________________________________________________________


Panie Jezu - powiedz Twoje Święte słowo, jako dopełnienie do tej pięknej Ewangelii.


   Pan Jezus:

 

 " PRZEMIENIENIE PAŃSKIE - jest to wielkie święto dla Mnie, dla całego Nieba i dla was. Pierwszy raz spotkaliście TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ razem - słyszeliście i widzieliście JĄ. Dla Mnie to był CUD nad cudami. NIEBO zniżyło się do ZIEMI i w tym czasie ludzi ogarnęło wielkie szczęście, lecz tego nikt nie zapisał, bo ludzie nie wiedzieli:, dlaczego? Pamiętajcie - skoro NIEBO zetknęło się z ZIEMIĄ, ustały wszelkie walki i ten moment, to był jedyny, w którym wszyscy byli szczęśliwi i nawet nie przypisywali niczego sobie. Tak samo jest i teraz, kto kocha Boga w Trójcy Świętej Jedynego, jest bardzo szczęśliwy i nie obchodzi go świat zewnętrzny i co się w nim dzieje.

 

Człowiek zakochany w Bogu - wszystko przyjmuje do swego serca z miłością -
w pokorze i zgadza się z wolą NIEBA,
bo uważa, że tak trzeba,
a serce jego znajduje się w zgodzie z sumieniem
i nie przejmuje się żadnym swoim niepowodzeniem.
Dlatego wszyscy bierzcie przykład z takich ludzi,
i niech się strach w waszych sercach nie budzi.
A nikt nie będzie żył w niepewności,
bo taki człowiek jest pełen milości
do stworzenia, które od Boga pochodzi
i żaden demon nie będzie go zwodził.
Tak Moje dzieci PRZEMIENIE PAŃSKIE
ma moc przemiany serc na niebiańskie -
tylko proście i dziękujcie za ten piękny CUD
a ŁASKAMI BOŻYMI będzie ogarnięty cały lud.

 

Tak wam dopomóż Bóg - Jezus Chrystus ".
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Wspaniały film pokazujący, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem i żywą miłością, uzdrawia i dotyka swoje dzieci nadal tak jak to robił wieki temu gdy chodził po ziemi. Chwała Ci Boże w Trójcy Jedyny. Oby wszyscy zdążyli się nawrócić...

-szukam-I


-szukam-
II

-szukam-
III

-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

        Milczenie Kościoła

Tutaj pojawiają się pytania fundamentalne: co uczynił Kościół przez ostatnie 60 lat dla idei Intronizacji? Dlaczego Kościół nie podejmuje konkretnych działań w celu Jej przeprowadzenia? Na co Kościół czeka? Na co czeka hierarchia kościelna? Czy chce powtórzyć bierność i zaniechanie z końca lat 30-tych XX wieku? Czy Kościół upowszechnił wśród wiernych wiedzę o wizjach SB Rozalii Celakównej, aby społeczeństwo zrozumiało sens i cel Intronizacji?


Osobiście nigdy nie usłyszałem na mszy św. o SB Rozalli Celakównie. Słyszałem na mszach św. nawet informacje dotyczące spraw lokalnych, gminnych, (np. o badaniach w ośrodku zdrowia) i nie mam nic przeciwko przekazywaniu takich wiadomości na końcu mszy św., ale dlaczego nie słyszałem nigdy w trakcie kazań o Rozalii Celakównie i jej przesłaniu? Wydaje mi się, że skoro Jezus przemówił do nas, duchowieństwo całej Polski powinno trąbić o tym głośno we wszystkich parafiach, tak aby Rozalia znana była Polakom na równi ze Św. Faustyną, czy dziećmi z Fatimy. Absolutnie nie rozumiem, dlaczego brak zdecydowanych kroków Kościoła na tym polu, przede wszystkim Prymasa i Episkopatu. Pod koniec stycznia br. usłyszałem o Dniu Islamu w Kościele Katolickim (!), ale o prośbie Jezusa Chrystusa – nic. Jeżeli Kościół czeka na beatyfikację Rozalii, to jest to bardzo słaba wymówka. Wszak trzeba przygotować do Intronizacji „całe państwo z rządem na czele” a to potrwa co najmniej kilka lat. W przypadku rządu może dłużej. Jeżeli Kościół widzi Jezusa głównie ukrzyżowanego i cierpiącego, to przypomnę, że po śmierci na krzyżu było Zmartwychwstanie.

 INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA to koniec panowania masonerii w Polsce

-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-

 

 

Rozszerza się bojkot konsumencki produktów firmy Agros Nova. Powodem jest wprowadzenie przez nią na rynek napoju pod nazwą: „Demon Energy Drink”.
 
Uczestnicy akcji podkreślają, że używanie zła, jako narzędzia marketingowego jest niedopuszczalne. Ponadto reklama "Demon Energy Drink" może wzbudzić u wielu osób niezdrowe zainteresowanie satanizmem, co może grozić tym osobom poważnymi szkodami duchowymi i psychicznymi.
 
Kampania przyniosła już częściowy sukces. Z internetowej strony "Demon Energy Drink" zniknął pentagram, a reklamujący go Nergal przestał straszyć makijażem.
 
Celem kampanii jest jednak wycofanie produktu albo całkowita zmiana jego wizerunku.
 
W tym celu prowadzony jest konsumencki bojkot wszystkich marek, należących do Agros Nova. Są to:

Łowicz - dżemy, konfitury, powidła, syropy owocowe, sosy, koncentraty, dania gotowe
Garden - napoje i nektary owocowe
Krakus - warzywa konserwowe, marynaty, zupy
Dr Witt - soki, nektary i napoje
Kotlin - keczupy i warzywa konserwowe
Fortuna - soki owocowe i warzywne
Pysio - przecierowe soki warzywno-owocowe dla dzieci
Tarczyn - soki i nektary owocowe
Włocławek - keczupy i koncentraty pomidorowe
Demon - napój energetyczny
 
Prowadzona jest także kampania petycyjna.
 
Wszelkie szczegóły znaleźć można na stronie: satanizmnieprzejdzie.pl
 
gdzie można podpisać protest razem z przystąpieniem do bojkotu.
Pozdrawiam,
AC


-szukam-


-szukam--szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ku Konfederacji Barskiej 

WALCZMY Z MASONERIĄ METODĄ POKOJOWĄ

A SZCZEGÓLNIE Z MASONERIĄ W KOŚCIELE -

NAJBARDZIEJ GROŹNĄ I NIEBEZBIECZNĄ,

BO ATAKI NA KOŚCIÓŁ KATOLICKI ODBYWAJĄ

SIĘ Z ICH UDZIAŁEM I ZA ICH ZGODĄ.


 

A oto strona nowej grupy o nazwie Ku Konfederacji Barskiej.

-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przygotowujemy się do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy


-szukam-


-szukam-


Terror w polskich parafiach i remedium

KS.JACEK BAŁEMBA


-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SŁOWO NA NIEDZIELE 12.08.2012


-szukam-


Pierwsza Księga Królewska 19,4-8.

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: «Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków».  Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!»  Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł, więc i wypił, i znów się położył.  Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». Powstawszy, zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb.

Księga Psalmów 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto wołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.List do Efezjan 4,30-32.5,1-2.

Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.

Ewangelia wg św. Jana 6,41-51.

Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, który z nieba zstąpił».
I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: "Z nieba zstąpiłem"». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata".


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Dziecko nawet w 7-ym tygodniu ciąży to pełnoprawny obywatel.Gdy tyle wokół poronień warto rozpropagować to świadectwo, by rodzice mieli świadomość swoich praw jak choćby urlopu macierzyńskiego czy godnego pożegnania  swojego dziecka - w końcu duszę miało  już całkowicie ukształtowaną, a że ciałko zbyt słabe? -szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________Żywa krew Jezusa – Mesjasza odnaleziona i potwierdzona


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________
JUBILEUSZOWA XXV PIELGRZYMKA DO MERRILLVILLE stan INDIANA w USA

Mateńko Boża bardzo proszę o Twoje słowo do pielgrzymów chicagowskich.

 -szukam-

Matka Boża:

Zacznę od takich słów: "OWCZARNIO PANA BOGA, DOKĄD ZMIERZASZ?

Wy, błogosławione Moje dzieci - macie oczy i nie widzicie, że podają wam jakieś rysunki, które mają być waszym drogowskazem w wierze.

Pamiętajcie: wiara w Jezusa Chrystusa jest oparta na trwałym fundamencie KRZYŻA, który jest dla was zbawieniem. KRZYŻ, normalny Krzyż a nie jakiś dziwoląg wymyślony przez wrogów tego Krzyża a tym samym wrogów Chrystusa, który jest PRAWDĄ i nie wstydźcie się wy tego Krzyża, skoro na Nim wisiał Jezus.  Moje drogie dzieci nie pozwólcie się okłamywać i natychmiast reagujcie na bezczeszczenie Świętości. Już dość mamy na tym ziemskim świecie bezczeszczenia Świętości, przekręcania słów Bożych, marnowania i opluwania Sacrum. Chociaż wy - Nasza garstka ludzi wiernych Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu powinniście reagować na wszystko co jest przeciwko Niemu. Jak widzisz - teraz można wszystko wytłumaczyć, nawet, że podczas Liturgii omijany jest Ołtarz a celebrujący przechadzają się raz do jednej raz do drugiej ambonki nazywając je "stolami słowa Bożego". Pierwotnie w kościołach był Ołtarz Święty, to biskupi - wrogowie Jezusa usunęli go. Potem postawili "ołtarz - stół" na środku tłumacząc, że najlepiej jak kapłani będą  patrzyli na wiernych       a wy na kapłanów. Teraz pomału celebransi opuszczają i ten ołtarz - stół a przenoszą się do małych stolików a tym samym przechadzają się po Prezbiterium wystawiając tylną część ciała Bogu żywemu. W nowo budowanych kościołach to zupełnie przeniesiono Tabernakulum i wszystkim pozwolono chodzić po Prezbiterium. Jest to ból nad bólami dla całego Nieba. Żal Mi, ach żal Mi tych duchownych, którzy sami źle robią chociaż wiedzą o tym i wam każą bezcześcić święte miejsca i hańbić Najświętsze Ciało Mego Syna.  Wasza Matka.

 

-szukam--szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
-szukam-


Bardzo proszę o modlitwę - o cudowne uzdrowienie Mariusza - 35 lat - jest w szpitalu od soboty: nieprzytomny -  wirusowe zapalenie płuc - maszyny za niego oddychają, wysoka temperatura, lekki wylew - MAMA-szukam-Z całego serca prosimy ,ja i czwórka mojego rodzeństwa o CUD Uzdrowienia dla naszej mamy Wandy , z nowotworu złośliwego , proszę każdego z serca o modlitwe aby Bog uzdrowił nasza mamusie , tak bardzo pragniemy aby nasza mamusia zyla ,  z serca dziękuję ,  Niech Bog każdemu pobłogosławi...

Ania


-szukam-W ostatni poniedziałek mój tata miał zawał. Od tego czasu jego stan jest taki sam, czyli bardzo ciężki - tak mówią lekarze. Mówią też, że może mieć uszkodzony mózg. Od poniedziałku nie ustajemy w modlitwie za niego. Adorujemy Jezusa w Sakramencie, modlimy się Różańcem, Koronką, Nowennami np. Do Judy Tadeusza. Coraz więcej osób modli się za niego, ale błagam, pomóż, bo to chyba wciąż za mało. Dziś po adoracji poczuliśmy spokój i wiemy że będzie dobrze, ale wiemy też że potrzeba jest dużo modlitwy. Dlatego proszę cię, zawiadom jak najwięcej osób, módlcie się. Kto nie może dużo, niech odmówi, choć jedno Zdrowaś Mario. Kto może niech modli się nowennami do św Judy Tadeusza, do Miłosierdzia Bożego. Musimy poruszyć Niebo. Błagam.
Agnieszka
.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-

Koncepcja Nowej Polski - Nowe godło Nowy język urzędowy

TYLKO CHRYSTUS KRÓL URATUJE POLSKĘ - LUDZI I ŚWIAT.

WSZYCY PRZECIWNICY TO ZDRAJCY PANA BOGA I CZŁOWIEKA.

Ciekawe rzeczy się szykują w Polsce. Nie tylko zdychająca gospodarka, spadek wartości nabywczej złotówki, masowe bankructwa ,wzrost bezrobocia i cen na wszystko(6 miesięcy do roku) ale i to:

    -szukam-

    Czy to tylko fikcja literacka?
      

    Nie koniecznie ( Tajne komplety.Wypowiedź Grzegorza Brawna - od 2 min)

    -szukam-


-szukam-

 Kim był ten Pan co mówił jak to łatwo wykupować Polskę?

    -szukam-

    To może jeszcze raz   

-szukam-


 Teraz już wiadomo, dlaczego wypchnięto 2-3 mil Polaków na emigracyjną  tułaczkę wysokimi podatkami i polityką "prorodzinną"

A kontynuacja polskiego exodusu będzie trwała nadal .
     
    Pozdrawiam
    Krzysztof z Poznania____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

PANIE JEZU CHRYSTE - WIDZISZ CO ROBIĄ KAPŁANI Z TWOIM
KOŚCIOŁEM I .......... NIE GRZMISZ?

GRZMI - ale czy to duchowni CHRYSTUSA KRÓLA zrozumieją? 
MK.Ks. Przybylski dla Fronda.pl: Piorun uderzył w gnieźnieńską katedrę podczas Mszy świętej

- Zaległy ciemności, zgasło światło, przestały grać organy. To było dosyć zatrważające... - mówi portalowi Fronda.pl rzecznik Kurii Metropolitalnej ks. Zbigniew Przybylski w rozmowie z Jarosławem Wróblewskim.

Piorun uderzył w gnieźnieńską katedrę. Są jakieś straty?

Czytaj więcej:


-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Św. Jan Maria Vianney

Jałmużna zabezpiecza życie wieczne

Człowiek, który ma miłość, nie jest skąpcem i nie gromadzi chciwie majątku. Pracuje chętnie, bo taka jest wola Boża i oddaje się pod wyroki Opatrzności, której całkowicie zaufał. Rzeczy ziemskie są dla niego niczym, a ludzi, którzy uganiają się za pieniędzmi, uważa za nieszczęśliwych. Pieniądze wykorzystuje do spełniania dobrych uczynków, przez jałmużny stara się okupić swoje grzechy i zdobyć niebo. Dla wszystkich jest miłosierny, nie kieruje się względami ludzkimi; cokolwiek robi dobrego, ofiarowuje to Bogu. Wspomaga biednego w jego nędzy i nie patrzy na to, czy ten jest jego przyjacielem, czy nieprzyjacielem. Naśladuje św. Franciszka Salezego, który w pierwszym rzędzie udzielał pomocy swojemu nieprzyjacielowi, jeśli był on w potrzebie. Bo dużo bardziej podoba się Bogu, jeśli udzielamy wsparcia tym, którzy nas krzywdzą.-szukam-____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


-szukam-
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dotarł do mnie taki mail od Włocha Angelo Coco, że 1.08 2012 około 19.05, (czyli na rozpoczęcie festiwalu, wtedy była prezentacja grup), zrobił to zdjęcie i oto co wyszło. Zdjęcie zrobił osobiście


Ciao a tutti, 
ecco il regalo della Madonna in data 01-08-2012 verso le ore 19:05 (7:05 pm) foto scattata da me.
DIFFONDETE QUESTA FOTO, LA MADONNA E' PRESENTE QUI.
Dio vi Benedica.

Angelo C.


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________ -szukam-


Ks. Arcybiskup Józef Bilczewski, Metropolita Lwowski.

 

Mowa wygłoszona na XXIII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu dnia 13 września 1912 r.
W narodzie żydowskim istniało piękne podanie, które przekazał nam Philo.

 

Bóg, stworzywszy świat, zapytał aniołów, co sądzą o dziele Jego rąk.

Jeden z nich odpowiedział, że dzieło jest wielkie i doskonałe, ale brakuje mu jednej rzeczy, mianowicie głosu donośnego, harmonijnego, który by rozbrzmiewał po całym świata przestworzu i dniem i nocą składał Stwórcy godne Jego dziękczynienie melodią pełną rozkoszy.

Gdyby Pan Bóg takie pytanie do nas skierował, odpowiedź nasza byłaby inna. Powiedzielibyśmy, że światu nie brakuje żadnej istotnej doskonałości, bo częścią składową, a raczej Głową i Sercem stworzenia jest sam Syn Boży, którego głos najczystszy, najwspanialszy, najmilszy napełnia dniem i nocą ziemię i niebo nieskończonym uwielbieniem, podzięką, prośbą. Co więcej! On zanosi do Trójcy Przenajświętszej w imieniu całego stworzenia nieustanne: Przed oczy Twoje Panie winy nasze składamy... miserere!-szukam-

-Tomasz-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Egzorcyzm.

 

BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.

AMEN.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlaczego nie klękamy? – Maria Kominek OPs

NAUCZMY NASZYCH PASTERZY: KSIĘŻY, KAPŁANÓW, BISKUPÓW, BRACI I SIOSTRY ZAKONNE, MINISTRANTÓW - KLĘKAĆ PRZED STWÓRCĄ I ZBAWICIELEM I CZEŚĆ GODNĄ MU ODDAWAĆ.
-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ -szukam-NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

   
 Bardzo Was proszę o modlitwę za mojego syna Piotra. w środę (8.08) będzie miał operację na kręgosłup-wypadnięte 2 dyski. Matka Boża przez 6 lat utrzymywała go w zdrowiu poprzez zioła, że w miarę funkcjonował. Dziś lekarz załamał ręce i mówił, że co najmniej 2 lata za późno, ale i tak cud, że nie porobiły się ubytki w kręgach. Mam nadzieję , że stanie się kolejny cud ,i operacja przejdzie dobrze i będzie mógł normalnie żyć. Zamówiłam Mszę Św. w tej intencji, ale także proszę Was o modlitwę On od 2 lat jest żonaty, a jego synek skończył roczek. dziękuję Wam.
MariaNIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Serdecznie Prosimy wszystkich o Modlitwę nasz 5 LETNI syn Oskarek od 3 lat CIĄGLE choruje  zamówiliśmy wiele Mszy Świętych w tej intencji w wielu kościołach byliśmy w Częstochowie i w Medjugorie i ciągle to nie wystarcza dodatkowo niestety "zły " CIĄGLE MIESZA W NASZEJ RODZINIE KOSZTEM DZIECKA  i tak naprawdę to on zły sprawił sprawia że nasze dziecko cierpi PROSIMY O Modlitwę

BÓG ZAPŁAĆ

michał w.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6.08.2012

-szukam-
-szukam-


Oto obłok jasny okrył ich i oto głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn Mój miły, w Którym Sobie dobrze upodobałem, Jego słuchajcie. A usłyszawszy to uczniowie upadli na twarz swoją i bali się bardzo. I przystąpił Jezus, i dotknął się ich, i rzekł im: Wstańcie i nie bójcie się. A oni podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, jedno Samego Jezusa.” (Mt 17, 5-8)
Księga Daniela 7,9-10.13-14.

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.Księga Psalmów 97(96),1-2.5-6.9.

Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy
ponad wszystkich bogów.Ewangelia wg św. Marka 9,2-10.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».bNie wiedział, bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy "powstać z martwych".


____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


-szukam-Drodzy Przyjaciele!


Szybko zbliża się do Polski peregrynująca w intencji obrony życia kopia Ikony Częstochowskiej. Będziemy ją gościć w naszym kraju w dniach 12 – 26 sierpnia. Na trasie jest zaplanowane odwiedzenie 9 katedr i 14 sanktuariów i wielu parafii w 22 miejscowościach.

Zwracam się z wielką prośbą do wszystkich Przyjaciół Matki Bożej o rozpropagowanie tej pielgrzymki oraz jak najliczniejszy w niej udział. Informacja o tym wydarzeniu powinna dotrzeć do Polaków!
Staramy się ją przekazać do jak największej liczby mediów, zwłaszcza katolickich. Potrzebne jest jednak jak największe zaangażowanie nas wszystkich, aby ta pielgrzymka stała się wielkim wydarzeniem także dla naszego kraju.

W czwartek 9 sierpnia o godz. 12:00 organizujemy konferencję prasową w Hotelu Amicus (koło sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) w Warszawie. Przyjadą na nią: koordynatorzy akcji ze Wschodu (prawosławny i katolicy) oraz o. Włodzimierz Ogorzałek reprezentujący Klasztor Jasnogórski.

Bardzo proszę, zawiadomcie wszystkich zaprzyjaźnionych dziennikarzy, rozgłośnie radiowe i dopilnujcie, aby koniecznie byli obecni.

Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej przejechała już całą część wschodnią: Od Władywostoku, Kazachstanu, przez Centralną Syberię, Ural i część europejską Rosji, Białoruś, Ukrainę i Łotwę. Obecnie gości na Litwie.
Wszędzie jest spotykana przez tłumy ludzi. Oczy ludzi z wielu krajów są teraz zwrócone na Polskę, która otrzymała przywilej goszczenia peregrynującej Ikony przez całe dwa tygodnie. Na Jasną Górę Ikona przybędzie w dniu 22 sierpnia w święto Matki Bożej Królowej.

Intencją tej pielgrzymki jest ochrona ludzkiego życia, którą zawierzamy Matce Bożej. Sytuacja w Polsce jest obecnie tak trudna, że bardzo potrzebujemy Jej pomocy. Zróbmy więc wszystko, aby godnie uczcić Matkę Bożą Częstochowską, naszą Królową, abyśmy nie pozostali z tyłu za innymi narodami.

Więcej informacji na stronie www.odoceanudooceanu.pl
Bardzo proszę zaglądajcie tam jak najczęściej.
Znajdziecie tam także program szczegółowy pielgrzymki w Polsce i innych krajach.
Promujcie też tę stronę na Facebooku i wszelkimi dostępnymi Wam sposobami. W dobrym celu można brać stamtąd zdjęcia i fragmenty wypowiedzi oraz informacji.

Pozdrawiam serdecznie
Ewa H. K.
Koordynator peregrynacji Ikony Częstochowskiej na Europę____________________________________________________________________________________________________________________________________________ "Ostrzeżenie z Nieba - Upomnienie z zaświatów dla Kościoła Współczesnego"

 

DLA UWAGI I ZROZUMIENIA

 

Demony są zmuszane przez Niebo, że wbrew swej woli muszą mówić o Kościele i jego teraźniejszym stanie i to w taki sposób, że szkodzi to królestwu szatana, a przynosi pożytek Królestwu Chrystusa. Duchy piekielne w swej złości, prawie nigdy nie używają Imienia Maryja, Najświętsza Maryja Panna albo Matka Boża, lecz mówią o Niej! “Ta tam z góry (Die da Oben). Poza tym nie wymawiają nigdy demony: “Maryja chce, lecz: “Ona chce", “Ona nas zmusza", “Ona każe nam mówić" itd. Tak samo zastępczo wyrażają Imię Jezusa i Boga, przez to, że palcem opętanej wskazują do góry. Jeżeli demony żądają modlitwy, względnie mówią, że trzeba taką lub inną modlitwę odmówić, przedtem aniżeli coś wypowiedzą, to nie następuje to z woli piekła, które by tego chciało, lecz z woli Nieba, które wyraża swą wolę za pośrednictwem demona. Trzeba też wziąć pod uwagę, że opętana osoba, jest bardzo dręczona podczas wypowiedzi przez brak tchu, padaczkę, konwulsje, bóle sercowe i duszenie. Na skutek tego zdania są często urywane, niedokończone i źle wypowiedziane. Ponieważ ta dokumentacja zwraca się przeciwko piekłu, demony odmawiają często mówienia, często używają także wybiegów, mruczą, krzyczą, szydzą itd.

Szczególnie w drugiej części tej książki (maszynopisu) z powodu braku miejsca i dla prostoty, nie zostało to uwidocznione. Pomijając to wszystko walka była o wiele cięższa i zużywała bardzo wiele czasu, aniżeli mogłoby się to wydawać czytelnikowi. Powinniśmy to wyraźnie zauważyć, abyśmy nie odnieśli fałszywego wrażenia, że tak ważne dla Kościoła wypowiedzi, nastąpiły z łatwością. Wypadek (opętania) nie dotyczy osoby z Zurichu i nie ma z nim nic wspólnego.

 

PIEKŁO JEST STRASZNE!

 

A — Akabor, demon z chóru Tronów

E — Ksiądz Egzorcysta

Przed przystąpieniem do egzorcyzmu odmawiano przepisane modlitwy, błogosławieństwa, poświęcenia, cały Różaniec (trzy części obecnie cztery części). 

Litanię do Wszystkich Świętych, a później sam egzorcyzm itd.

 
14 sierpnia 1975 r.

 
A.: Muszę jeszcze wrócić.

E.: Mów prawdę i tylko prawdę w Imieniu Przenajświętszej Trójcy, N.M.P. Niepokalanego Poczęcia...

A.: Tak, w Jej Imieniu i w Imieniu Tronów, skąd pochodzę, muszę jeszcze mówić, muszę mówić.

E.: Mów prawdę i tylko prawdę, ty nie możesz kłamać! W Imię...!

A.: Jestem z Chóru Tronów. Ja Akabor muszę powiedzieć (dycha wzburzony i krzyczy strasznym głosem) jak straszne jest piekło! Jest ono straszniejsze aniżeli ktokolwiek przypuszcza! Sprawiedliwość Boża jest straszna! Straszliwa jest sprawiedliwość Boża! (Krzyczy i wyje).

E.: Mów dalej prawdę w Imię Przenajświętszej Trójcy, N.M.P. Niepokalanego Poczęcia, co ci Bóg nakazuje!

A.: Piekło jest o wiele straszniejsze, aniżeli wy w swej lekkomyślności myślicie. Sprawiedliwość... naturalnie istnieje miłosierdzie... ale potrzeba do tego wiele, potrzeba wiele ufności, potrzeba wiele modlitwy, potrzeba spowiedzi, potrzeba wszystkiego według starego stylu (przed-soborowego)

Nie wolno po prostu przyjmować nowego tak lekkomyślnie: pprraawwddęę mmóówwii PPaappiieeżż::!!

TU trzeba zrobić wyjaśnienie dla czytelnika polskiego: Po Soborze Watykańskim II zaczęły w wielu kręgach kościelnych szerzyć się modernistyczne prawdy podszywające się pod “Odnowę posoborową", które chciały złagodzić prawa Boże i kościelne, na przykład; głosiły: nie potrzeba już sakramentalnej ustnej spowiedzi, można ją zastąpić spowiedzią powszechną, (wspólnie odmawianą) jak u protestantów, nie trzeba się tyle modlić, pokutować, pościć, przyjmować Komunii św. na klęczące i do ust, nie trzeba, nie ma konieczności przyklękać przed Sanktisimum, nie trzeba odprawiać Mszy św. będąc zwróconym do obecnego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, nie trzeba konfesjonałów, ambon, (dziś mówi się od ołtarza), nie trzeba chodzić w strojach przepisanych duchownym i zakonnikom (zakonnicom), nie trzeba tak ostrych reguł, nie trzeba różańca itd. itp. to wszystko przestarzałe, teraz jest odnowa posoborowa.

Oczywiście, że Sobór, jako taki nie ma nic z tym wspólnego, a nawet ze współczesną liturgią, którą nie Sobór ustanowił, ale ustanowiona została już po Soborze. Czy według ducha Soboru??? Aby to poznać wystarczy dobrze i uważnie przeczytać Konstytucję o Liturgii Świętej, uchwaloną na Soborze Watykańskim II.

Oczywiście, że prawowierny katolik musi ją uznać i w niej brać udział, ale nie musi się nią entuzjazmować i uważać, że teraz dopiero jest prawdziwa liturgia, doskonała liturgia i wychwalać ją we wszystkich możliwych superlatywach! Wiele będzie na temat tej liturgii wypowiedzi demonów, którzy często ją wychwalają!!!

Tak samo posoborowe czasy są wychwalane przez zaciekłych wrogów Kościoła, podejrzane jest też to wychwalanie czołowych soborowych postaci!!!

E.: Mów prawdę w Imię Przenajświętszej Trójcy N.M.P. Niepokalanego Poczęcia, mów dalej w Imieniu Tronów, mów dalej!

ZAGROŻONA TRZODA

A.: Wilki są teraz...

E.: Mów prawdę, ogłaszaj tylko prawdę w Imieniu Przenajświętszej Trójcy, N.M.P. Niepokalanego Poczęcia i w Imieniu  Tronów.

A.: Wilki są teraz wśród was, także pomiędzy dobrymi.

E.: Mów prawdę, mów tylko prawdę! Rozkazujemy ci w Imieniu...

A.: Jak powiedziano, są oni nawet w postaci biskupów i jeszcze wyżej, aż do kardynałów.

----------------------------------

Tak, to prawda, ponieważ w Chicago jest Katedra Najświętszego Imienia Jezus ale już Imienia Jezus nie wymienia się nigdzie, ani w biuletynach kościelnych ani w gazecie KATOLIK a przecież ta gazeta jest przez Archidiecezję prowadzona w której "pracuje" chyba ośmiu biskupów i wszędzie widnieje Katedra Najświętszego Imienia. Żadnemu biskupowi ani proboszczowi nie przeszkadza, że brakuje najważniejszego

wyrazu w tytule. MK.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2 sierpień 2012 r.      SZCZĘŚLIWY, KOGO WSPIERA BÓG JAKUBA.

                                    

   " Jezus powiedział do tłumów: "Podobne jest królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: WYJDĄ ANIOŁOWIE, WYŁĄCZĄ ZŁYCH SPOŚRÓD SPRAWIEDLIWYCH I WRZUCĄ W PIEC ROZPALONY; TAM BĘDZIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW.  (...) Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO, podobny jest do ojca rodziny, (....)

 

-  Módlmy się w intencji papieża Benedykta XVI i wszystkich pasterzy Kościoła, aby nieustannie odkrywali wielkość swego powołania do służby Bogu i ludziom. Ciebie prosimy .....

-  Módlmy się w intencjach tych, którzy zostali powołani do kapłaństwa, aby nie wahali się odpowiedzieć na zaproszenie.  Chrystusa. Ciebie prosimy....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Mateńko Boża - zobacz, jak Twoje siostry zakonne lekceważą naszego Pana Boga i Króla i jakie są pyszne, że nie uklękną przed Majestatem Bożym. Czy możesz powiedzieć im wskazówki stosowne do ich posługi?


Matka Boża:

 

 "Drogie Moje służebnice Pańskie, jeśli obrałyście z wolnej i nieprzymuszonej woli zakonne życie, to powinniście być przykładem pobożności i uniżności. Posługa wasza jest Nam bardzo miła, lecz wykonujcie ją należycie. Jest w Piśmie Świętym napisane, że przed Jezusem Chrystusem ugnie się każde kolano, to wasze szczególnie nisko i często. Jak już wiecie, przed każdą osobą stojącą i przyjmującą Najświętsze Ciało Mego Syna kłania się On sam w pokorze z Krzyża, więc jak możecie na to pozwolić. To właśnie wy siostry i bracia zakonni powinniście zadbać o to,  aby nie kłaniał się wam Bóg. Za wszystkie wasze winy będziecie i ludzkość - bardzo cierpieli a pozycja stojąca przed Majestatem Bożym wyraża waszą pychę, a to jest najgorszy grzech, bo pomnaża inne grzechy.

Pycha jest początkiem wielu grzechów właśnie przeciwko Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Zastanówcie się Moi wybrani, abyście chcieli być wzorem do naśladowania w wywyższaniu Boga a nie przeciwko Jemu. Nie powinniście dotykać Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa, bo nie jesteście kapłanami.

 

NIE OBOWIĄZUJE POSŁUSZEŃSTWO KAPŁANOM WYDAJĄCYM ZARZĄDZENIA PRZECIW BOGU.

 

Nie jesteście niewolnikami, tylko wolnymi ludźmi obdarzonymi  sumieniem i według posiadanych Darów Ducha Świętego macie rozeznanie, co jest DOBRE a co ZŁE. Nie będziecie mogły winą obciążać nikogo, bo macie wolną wolę, której używajcie zgodnie z sumieniem i nie traktujcie Boga Wszechmogącego jako SŁUGI. Zastanówcie się dopóki jeszcze żyjecie. To samo dotyczy osób świeckich: kobiet i mężczyzn wchodzących do Prezbiterium. Nie macie żadnych praw od Boga, aby tam wchodzić i posługiwać jak kapłani.  A już w żadnym wypadku nie dotykajcie nawet KIELICHÓW z zawartością Najświętszego Ciała i Krwi Mego Syna. Gdybyście mogli ujrzeć wasze cierpienia z powodu grzechu waszej pychy, och - gdybyście mogli ujrzeć jak cierpią tacy jak wy.  WASZA MATKA ".

 

Serdecznie dziękujemy Mateńko.

 

Maria Simma - zakonnica napisała kilka książek o spotkaniu z duszami czyśćcowymi a w jednej "ZABIERZ NAS STĄD PANIE" opisała spotkania z jej koleżanką też zakonnicą. Zmarła zakonnica tylko raz podawała Pana Jezusa ludziom pod nieobecność księdza i będzie miała popalone ręce do łokci aż do końca pobytu w czyśćcu.____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


-szukam-


Bardzo o rozesłanie informacji o rekolekcjach w Zaborówcu k/Leszna.

Temat: ··UZDROWIENIE  WEWNĘTRZNE
prowadzi: o.Gracjan Landowski OFM
termin: 28 - 30. Września 2012 r.

Szczegółowe informacje i zapisy: Maria 694736867

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Błagam o modlitwę za mojego tatę, miał dzisiaj zawał, ciągle jest nieprzytomny, jest w bardzo ciężkim stanie. Odchodzimy od zmysłów. Tylko w Bogu nadzieja! Błagam prośmy Miłosiernego Boga i Jego Najukochańsza Matkę o cud

A.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Szanowni Państwo,

Ruszył proces przeciwko Tomaszowi Terlikowskiemu. Kolejny.

Tym razem Alicja Tysiąc i jej prawnik chcą od Tomasza 130 tysięcy  złotych, aby go oduczyć wypowiadania negatywnych opinii na temat aborcji. Proszę przeczytać o tym na Fronda.pl i na portalu Gazety Polskiej.
[Linki na: http://mamproces.pl/?p=874]
Terlikowskiego broni Mecenas Piotr Kwiecień, który wspólnie z  Mecenasem Krzysztofem Wąsowskim (i za sprawą masowego wsparcia modlitewnego z Państwa strony) wygrał sprawę wytoczoną przeciwko mnie przez lobbystkę aborcyjną Wandę Nowicką, w obu instancjach.
Tomasz ma żonę i czwórkę dzieci.

Proszę Państwa o pomoc Tomaszowi i Mecenasowi Kwietniowi.

Tę najskuteczniejszą: modlitewną.
Joanna N.____________________________________________________________________________________________________________________________________________ -szukam-

1.08.2012


-szukam-


1 sierpnia ŚWIĘTO BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI.
Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym.
Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę,
wybieram PIERWSZĄ NIEDZIELĘ SIERPNIA; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.

Bóg Ojciec przekazał matce Eugenii Elisabett Ravasio:,

„Stworzyłem człowieka dla Siebie i słuszną jest rzeczą, abym był WSZYSTKIM dla człowieka. Człowiek nie zakosztuje prawdziwych radości poza swoim Ojcem i Stwórcą, bo jego serce jest uczynione jedynie dla Mnie.
Moja miłość do stworzeń jest tak wielka, że nie doznaję żadnej radości równej radości przebywania między ludźmi. Moja chwała w Niebie jest nieskończenie wielka, ale Moja chwała jest jeszcze większa, gdy znajduję się między Moimi dziećmi, ludźmi całego świata.


„WZYWAJCIE MNIE IMIENIEM OJCA Z UFNOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ, A WSZYSTKO OTRZYMACIE OD TEGO OJCA, DOZNAJĄC RÓWNOCZEŚNIE MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA.”
AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA


(Mów Mu ciągle, że Go kochasz)


Ojciec Niebieski powiedział: Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem, a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch Święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcież Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Św. Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze!
Módlmy się:
Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen.
Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
MODLITWA O UZDROWIENIE DRZEWA RODZINNEGO
-szukam-
Ojcze Przedwieczny, staje przed Toba, jako dziecko, w ogromnej potrzebie

Twojej pomocy. W potrzebie zdrowia fizycznego, emocjonalnego

i duchowego. Potrzebuje także uzdrowienia w stosunkach
międzyludzkich. Wiele z tych problemów spowodowały moje blendy,

zaniedbania i grzechy, za co pokornie błagam Cie, Panie, o przebaczenie.

Proszę również o przebaczenie moim przodkom, których upadki

pozostawiły wpływ na mnie w formie tendencji do powtarzających sie,

niechcianych zachowań w ciele, umyśle i duszy. Racz uzdrowić mnie,

Panie, z tych wszystkich niedoskonałości. Z Twoja pomocą, Boże

mój, szczerze przebaczam wszystkim, żyjącym i zmarłym członkom

mego drzewa rodzinnego, którzy bezpośrednio skrzywdzili mnie lub

moich ukochanych w jakikolwiek sposób; także tym, których grzechy

przyczyniły sie do naszych cierpień i niedoskonałości. W Imię Twego

Boskiego Syna Jezusa Chrystusa i Mocą Ducha Świętego proszę Cie,

Ojcze, uwolnij mnie i cale moje drzewo genealogiczne od wpływu zla.

Uwolnij tak żywych, jak i umarłych członków drzewa rodzinnego,

włączając tych z adopcyjnych gałęzi i tych z dalszych relacji rodzinnych,

od wszelkich niezdrowych powiązań. Przez Twe miłujące zainteresowanie

nami, Ojcze Niebieski, zmiłuj sie nad nami, Ojcze Niebieski

i przez Krew przelana przez Twego Umiłowanego Syna Jezusa,

błagam Cie, abyś rozciągnął Twe nade mną i nad żyjącymi i zmarłymi

członkami rodziny. Racz uzdrowić każdy negatywny wpływ przekazany

przez wszystkie przeszłe generacje i powstrzymaj wszelkie negatywne

wpływy na wszystkie przyszłe generacje w mojej rodzinie.

Symbolicznie kreślę Krzyż Jezusa na Czolach każdego członka mojego

drzewa rodzinnego i pomiędzy każdą generacja: Proszę Cie, aby

oczyszczająca Krew Jezusa, uzdrowiła nasze pokrewieństwo rodzinne.

Ustanów Twoich opiekuńczych Aniołów wokół nas i pozwól Archanioł

lowi, patronowi uzdrowienia, administrował Twoja przenikająca

mocą także dla naszych genetycznych ułomności. Daj szczególna moc

Aniołom Stróżom, aby uzdrawiali, chronili, pouczali i podtrzymywali

każdego z nas we wszystkich naszych potrzebach. Niech Twa Moc

uzdrowienia zostanie uwolniona w tym momencie tak pozostanie, jak

długo Twoja Święta Wola pozwoli. W naszym drzewie rodzinnym,

Panie, usuń wszelkie nieprawidłowości i zastąp je świętymi więzami

miłości rodzinnej. I niech sie nieustannie pogłębia nasz związek z

Toba Panie, przez Ducha Świętego, ku wstawiennictwu Twego Syna

Jezusa. Niech Rodzina Trójcy Przenajświętszej przenika nasza rodzinę

Jej delikatna, ciepła, miłująca obecnością, aby nasza rodzina mogła

poznać i docenić i przekazywał to miłość we wszystkich stosunkach

rodzinnych. Dołączamy do tej prośby wszystkie nasze nieznane potrzeby

i modlimy sie o nie przez Najdroższe Imię Jezusa. Amen.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-szukam-Rozmowa z Philippe Madre, francuskim psychiatrą i członkiem Wsplnoty Błogosławieństw.-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-szukam-


Zabijanie pacjentów w imię naukowej medycyny jest sztuką lekarską, a skuteczne przywracanie zdrowia metodami naturalnymi jest przestępstwem


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
St. Philomena Pray For Us!
-szukam-Dear friends of Simonetta and the St. Philomena,
Today starts the annual novena to St. Philomena (see below).
Please join us as we begin this powerful prayer and if you would like to deepen your relationship with this powerful, little saint, consider requesting Dr. Mark Miravalle's wonderful recording Philomena: A Saint For our Times or a St. Philomena cord to help you in your journey.

www.SaintPhilomena.com

Your in the love of Christ and in His saints,

Len P.


NOVENA PRAYER TO SAINT PHILOMENA

We beseech Thee, O Lord, to grant us the pardon of our sins by the intercession of Saint , virgin and martyr, who was always pleasing in Thy sight by her eminent chastity and by the profession of every virtue. Amen.

Illustrious virgin and martyr, Saint Philomena, behold me prostrate before the throne whereupon it has pleased the Most Holy Trinity to place thee. Full of confidence in thy protection, I entreat thee to intercede for me with God, from the heights of Heaven deign to cast a glance upon thy humble client! Spouse of Christ, sustain me in suffering, fortify me in temptation, protect me in the dangers surrounding me, obtain for me the graces necessary to me, and in particular
(Here specify your petition).

Above all, assist me at the hour of my death. Saint Philomena, powerful with God, pray for us. Amen.

O God, Most Holy Trinity, we thank Thee for the graces Thou didst bestow upon the Blessed Virgin Mary, and upon Thy handmaid Philomena, through whose intercession we implore Thy Mercy. Amen.

Learn More About St. Philomena____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


 

TO JEST PREZYDENT, KTÓRY MÓWI:  ”RÓBTA, CO CHCETA" - SPRZYJA MŁODYM, PRZYMYKA OKO NA NARKOTYKI, POZWALA NA PIWKO -

ZABAWA TRWA, BO GŁUPIM I PIJANYM NARODEM ŁATWO SIĘ RZĄDZI. PODARUJE IM W PREZENCIE ŚMIERCIONOŚNE SZCZEPIONKI W POROZUMIENIU Z PREZYDENTEM NIEMIEC. POTEM WYKOŃCZĄ CZIPAMI I ......ZIEMIA PO POLAKACH WOLNA - GOTOWA DO ODDANIA

WROGOM NARODU POLSKIEGO A JEST ICH POD DOSTATKIEM.

 

 

Prezydenci Polski i Niemiec na Przystanku Woodstock

-szukam-

 

TO SĄ ZDRAJCY POLSKI, SKORO POZWALAJĄ NA OBRAŻANIE POLAKÓW PRZEZ INNE NARODOWOŚCI W DNI ŚWIĘTE DLA NAS.

 

MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE " NAJLEPSZY PREZYDENT " SPOTKAŁ

SIĘ Z  " NAJLEPSZĄ MŁODZIEŻĄ ", KTÓRA GO WYBRAŁA.

-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-TYLKO CHRYSTUS KRÓL URATUJE LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE.

JEŻELI EPISKOPATY NIE CHCĄ SŁUCHAĆ PANA BOGA I UCZYNIĆ
GO KRÓLEM, TO TAK SAMO MYŚLĄ JAK TEN ŻYD - RABIN
ABE FINKELSTEIN I W RAZIE ZMIANY USTROJU MOGĄ NAWET
  PRZEJŚĆ NA ICH STRONĘ ZOSTAWIAJĄC OWCZARNIĘ JAK HLOND.

 


-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-

Szczęść Boże!

Mam ogromną prośbę. Moja koleżanka jest w ciąży. Dziś rano (2.08.) napisała mi, że maleństwu przestało bić serce i zrobią jeszcze dodatkowe badania. Wieczorem napisała, że badania wykazały śmierć płodu i jutro idą umówić się na zabieg na przyszły tydzień. Powiedziałam jej, żeby się modliła o cud, bo Bóg jest wszechmogący, ale ona na to, że modli się codziennie, od jakiegoś czasu nawet kilka razy dziennie i widocznie nie zasługują z mężem na to dziecko.

Ja jednak wierzę, że zasługują i jeśli tylko jest to zgodne z Bożą wolą, to stanie się cud, tak jak ten za wstawiennictwem o. Stanisława Papczyńskiego w 2001 r. w podobnej sytuacji i wiele innych.

Dlatego bardzo proszę o włączenie się w modlitwę w tej intencji, proszę też o przesłanie tej wiadomości dalej, może uda nam się wyprosić CUD. To jedyny sposób, w jaki mogę aktualnie pomóc tej dziewczynie.

Z góry bardzo dziękuję,
Asia


____________________________________________________________________________________________________________________________________________
-szukam-Pomóżmy wszyscy ks.Sylwestrowi Zawadzkiemu- wytrwałemu realizatorowi budowy pomnika Chrystusa Króla w spłacie zaległych rachunków. Jeśli każdy wpłaci nawet niewielką kwotę, to wszyscy razem wpłacimy ogromną.
Czynimy to dla większej chwały Jezusa Chrystusa, jako Króla Polski i dla naszej Ojczyzny!

Podaję nr-y kont:

Parafia Rzym-Kat.
p.w. Miłosierdzia Bożego.
Os. Łużyckie 52
66-200 Świebodzin W B K Świebodzin

USD: PL 89 1090 1593 0000 0001 0851 9595 WBKPPLPP

EUR: PL 74 1090 1593 0000 0001 0851 9574 WBKPPLPP

PLN: PL 95 1090 1593 0000 0000 5903 7265 WBKPPLPP

- tel. 68 – 459.3838 – To dla tych, którzy chcą wysłać donację przez WESTERN UNION – po wysłaniu należy powiadomić telefonicznie o odbiorze.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________K O R E S P O N D E N C J A

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA:)

Mam 19 lat. Całym swoim sercem kocham mojego Pana, Jezusa Chrystusa i pomimo tego, że często upadam, grzeszę i przez to wbijam mojemu Panu nóż prosto w serce wiem, że Chrystus tak mocno mnie kocha i przebacza mi wszystko i na nowo staję się Jego umiłowaną córką.. To Jemu powierzam całe swoje życie, oddaje Mu się cała - TYLKO CHRYSTUS! Nigdy nie chce zawstydzić się mojego Boga! Pragnę żyć z Tobą, mój najdroższy Skarbie, przez całe moje ziemskie życie, a potem - przez całą wieczność:). Bardzo proszę, jeśli to możliwe -Ty mój Jezu znasz mnie, wiesz, co skrywa moje serce.. Tylko Ty to wiesz. Przemów do mnie za pośrednictwem pani Mieczysławy. Pamiętaj, że kocham Cię i przepraszam Cię za wszelkie zło, jakie we mnie jest. Bądź uwielbiony mój Boże! Tylko Ty, mój Jezu. - Twoja córka-szukam-


Matka Boża:

 

" Nasze Dziecko drogie -
życie twoje młode jest srogie.
Pamiętaj o Mnie i o Jezusku a nie ulegniesz
grzechowi i myśl, że w Niebie będziesz.

 

To jest piękne marzenie człowieka.
Narazie patrzysz na Nas z daleka.
Najpierw przybliż się do Mnie - Matki,
a obce ci będą demoniczne jatki.

 

Oddaj Nam wszystko, co twoje
a nie będziesz wiedziała, co to znoje.
Zacznij najpierw do Mnie zwracać się
o pomoc a Jezus łaskawie spojrzy na cię.

 

On wie, że kochasz, ale bardziej świat.
Śpiesz się, aby nie ubywało lat
w niepewności i niewoli grzechu.
Pracuj nad życiem, aby mogło być w echu
nawet to, co robisz dla Boga dobrego.


Czym prędzej idź do spowiednika swego
i wyznaj grzechy z całego życia.
Z kartką w ręku podejdź do wyzbycia
się lęku i zacznij żyć dla Boga,
a nie dosięgnie ciebie żadna trwoga.


Dziękuję, że zwracasz się do Nas po ratunek
a nie będzie trudny zdania z życia rachunek.
Jesteś dobrym dzieckiem i nadzieję mamy,
że posłuchasz dobrych rad od Mamy.

 
TAK CI DOPOMÓŻ BÓG - WASZA MATKA.


_________________________________________________________________________Matka Boża - pociesza Marka w dniu jego urodzin. On Ciebie bardzo kocha.

" I Ja go kocham i bardzo ubolewam nad nim. On, szczególnie on powinien uważać na wszystko. PRAWO jest PRAWEM, które trzeba przestrzegać. Jak widzisz, tylko Bóg jest MIŁOSIERNY. Wasza Matka ".
    

Serdecznie dziękujemy Mateńko.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-Msze św. i spotkania w intencji o uzdrowienie rodzin w Chicago

 

Wiele rodzin dotkniętych jest dziś kryzysem, różnymi problemami takimi jak: alkoholizm, narkomania, pornografia, hazard, rozwiązłość, uzależnienie od mediów (telewizji, komputerów, Internetu itp.), czy dotkniętych problemem okultyzmu. W trosce o ich duchową kondycję serdecznie zapraszamy na Msze św. w intencji o uzdrowienie rodzin i spotkania z ks. dr Bogusławem Jaworowskim, Misjonarzem Świętej Rodziny z Polski i Jackiem Morawą, redaktorem dwumiesięcznika MICHAEL, które odbędą się w:

 

- środę, 8 sierpnia 2012 o godz. 19:00 w Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL.

- czwartek, 9 sierpnia o godz. 19:00 część 1 w kościele MB Matki Kościoła, u Cystersów, przy Archer Rd. w Willow Springs.

- piątek, 10 sierpnia o godz. 19:00 część 2 w kościele MB Matki Kościoła, u Cystersów, przy Archer Rd. w Willow Springs.

- sobotę, 11 sierpnia na pielgrzymce u ojców Karmelitów w Munster, IN

- niedziela, 12 sierpnia 2012 o godz. 19:00 w kościele św. Konstancji w Chicago, IL

 

Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo rodzin krzyżem misyjnym. Możliwość nabycia płyt CD, książek i innych materiałów. Serdecznie zapraszamy.

 

red. Jacek Morawa psm & ks. dr Bogusław Jaworowski msf
kom:  (416) 452.6639

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
-szukam-W dniach 4, 11 , 18, 25( w soboty) sierpnia 2012 o godz. 17.30 w Sanktuarium Matki Bożej Miedniewickiej Królowej Mazowsza w Miedniewicach  zostały zamówione Msze Święte w intencji: O Intronizacje Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 
Jeśli ktoś może to nich przyłączy się do modlitwy.
Króluj Nam Chryste
Stanisław O.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________JAKA SZKODA, ŻE MATKI TYCH MORDERCÓW, KTÓRZY SĄ
ZA ABORCJĄ NIE POURYWAŁY IM ŁBÓW
- PRZYNAJMNIEJ NIE BYLIBY W PIEKLE.


Fundacja Pro - prawo do życia będzie organizatorem zgromadzenia publicznego, podczas Przystanku Woodstock 2012, które będzie miało na celu zwrócenie uwagi publiczności Festiwalu na haniebne praktyki związane z aborcją eugeniczną, w wyniku której co roku zabija się w Polsce ponad 600 dzieci. Podczas zgromadzenia zbierane będą również podpisy pod petycją do władz państwowych z apelem o zapewnienie prawnej ochrony wszystkim chorym dzieciom, zwłaszcza dzieciom z Zespołem Downa.

Przypominamy, że w 2009 roku na Przystanku Woodstock doszło do zniszczenia wystawy "Wybierz życie".

Na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy opublikowaliśmy wywiad z Mariuszem Dzierżawskim z Fundacji Pro - prawo do życia, przeprowadzony przez Marcina Musiała:

http://ksd.media.pl/aktualnoci/758-prawda-o-aborcji-jedzie-na-woodstock

Fundacja Pro - prawo do życia jest organizacją pozarządową walczącą o prawodo życia dla każdego nienarodzonego dziecka. Fundacja zorganizowała kilkaset wystaw Wybierz Życie, które pokazują prawdę na temat aborcji. Członkowie organizacji zebrali ponad 600 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie zakazującej zabijania dzieci nienarodzonych w Polsce. Od 2011 roku regularnie organizuje w całym kraju pikiety przeciwko zabijaniu w polskich szpitalach dzieci z Zespołem Downa. Dzięki kampaniom Fundacji Pro - prawo do życia już 86 proc. Polaków (wg badań CBOS) opowiada się za pełną ochroną życia.
--
Biuro Prasowe
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy


-szukam-

-szukam-    -szukam-
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________Homilia abpa Andrzeja Dzięgi na VII czuwaniu jasnogórskim-szukam-
O jedności z Papieżem w świętej liturgii - Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB - audio

-szukam-
"....Lucyfer naszym ojcem.."
-szukam-


Masoneria przeciwko Polsce – Stanisław Krajski-szukam-
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Orędzie z 2 sierpnia 2012 r. dla Mirjany

 

„ Drogie dzieci, jestem z wami i nie odstępuję od was. Pragnę, byście poznali mojego Syna. Pragnę, aby wszystkie dzieci były ze mną w życiu wiecznym. Pragnę, abyście odczuli radość pokoju i byście dostąpili wiecznego zbawienia. Modlę się, abyście pokonali ludzkie słabości. Proszę mojego Syna, by was obdarzył czystym sercem. Drogie moje dzieci, jedynie czyste serca potrafią znosić krzyż i potrafią ponieść ofiary za te wszystkie grzechy, którymi był obrażany Ojciec Niebieski i którymi nadal jest obrażany, bo oni Go nie poznali. Modlę się, abyście poznali światłość prawdziwej wiary, która jedynie z modlitwy czystych serc pochodzi. Wtedy wszyscy, którzy was otaczają, odczują miłość mojego Syna. Módlcie za tych, którzy zostali wybrani przez mojego Syna i którzy was prowadzą ku zbawieniu. Powstrzymajcie się od wydawania wszelkich sądów. Dziękuję wam”.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
-szukam-
 MARYJO, DZIEWICZA MATKO BOGA I NASZA - ODDAJEMY SIĘ TWEMU NIEPOKALANEMU SERCU W AKCIE CAŁKOWITEGO ZAWIERZENIA PANU BOGU. BĘDZIEMY PROWADZENI PRZEZ CIEBIE DO CHRYSTUSA, TWEGO SYNA I SYNA BOŻEGO A PRZEZ NIEGO I Z NIM KU OJCU PRZEDWIECZNEMU. DĄŻYĆ BĘDZIEMY W ŚWIETLE WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI, ABY ŚWIAT UWIERZYŁ, ŻE CHRYSTUS JEST WYSŁANNIKIEM OJCA, BY NAM PRZEKAZAĆ JEGO SŁOWO, A POSŁANI PRZEZ NIEGO, BĘDZIEMY NIEŚLI, AŻ NA KRAŃCE ZIEMI POZNANIE I MIŁOŚĆ KU NIEMU. I TAK POD MACIERZYŃSKĄ OPIEKĄ TWEGO NIEPOKALANEGO SERCA STANIEMY SIĘ Z CHRYSTUSEM JEDNYM  LUDEM ZDOBYTYM JEGO ŚMIERCIĄ I ŚWIADKAMI JEGO ZMARTWYCHWSTANIA I PRZEZ NIEGO PROWADZENI KU OJCU NA CHWAŁĘ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, KTÓRĄ WYSŁAWIAMY WYCHWALAMY I WIELBIMY. AMEN

          Imprimatur Fatima 8 grudnua 1986 r. Albertus, Epiosc.Leir. Fatimensis.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam- JEZUS: (…) – Ja jestem Najwyższym Kapłanem nad całym Moim Domem, tym Domem, który został bezlitośnie podzielony przez tych, którym brakowało miłości. Mam się przyglądać Memu Domowi, tak podzielonemu i zbuntowanemu, i nie działać? Co oni głoszą? [25] W czyje imię wyznają swą wiarę? Spuściłem Moje Oczy, aby nie widzieć, jak Mnie podnoszą rękoma pozbawionymi wiary, pozbawionymi świętości. Jednakże z miłości do Moich wiernych zstępuję na ich ręce. Coraz mniejsze znaczenie nadaje się Mojej Eucharystii. Ja, Król Sławny, Majestat ponad wszelkie majestaty, Pan ponad wszystkich panów, wzywam was przez łaskę, abyście tym razem jedli żyjącą mannę, Chleb z Nieba, pod postacią Eucharystii. I w ten sposób mówię do tych kościołów, których duchowieństwo nie przyjęło Mojej Tajemnicy: „Odzyskajcie rozum i szukajcie Mnie gorliwie, zapanujcie też nad waszą niechęcią do Mojej Matki. Niech cały rodzaj ludzki wie, że Moje Ciało i Moja Krew pochodzą od Mojej Matki. Tak, Moje Ciało pochodzi od Najświętszej Dziewicy o czystej krwi. Niech będzie błogosławione Jej Imię! Aby ocalić wszystkich pokornych ziemi, którzy Mnie przyjmują, i aby im dać życie niezniszczalne,stałem się Chlebem i dałem wam Siebie. Przez tę Komunię uświęcam tych wszystkich, którzy Mnie przyjmują, przebóstwiając ich, aby się stali ciałem z Mego Ciała, kością z Moich Kości. Kiedy spożywacie Mnie, który jestem Bogiem, wy i Ja stajemy się jednym ciałem i jednoczymy się duchem. Stajemy się krewnymi, gdyż Ja mogę was przemienić w bogów przez uczestnictwo. Dzięki Mojemu Bóstwu przebóstwiam ludzi... Czy nie słyszeliście: „wy też jesteście bogami, synami Najwyższego, wy wszyscy”? [26] Teraz Ja jestem sądzony przez ludzi. Szata,[27] która może was przyoblec, przyozdabiając was po królewsku, przekształcając was, przebóstwiając was, jest odrzucona przez te kościoły, które nie potrafią pojąć Mojej Tajemnicy... Dziś na nowo wołam w Niebiosach: „Bracia, dlaczego niszczycie Moje Bóstwo? Jeśli sądzicie, że jesteście tymi, którzy wiedzą, co jest sprawiedliwe, zatem dlaczego wasz duch ograbia Mój Kościół? Zapraszam was do królowania ze Mną, zachęcam was do celebrowania Mszy i do wzięcia udziału w Boskiej Tajemnicy w sposób, jaki naprawdę Ja ustanowiłem”.

– A oni nie słuchają?

– Zarozumialcy będą bez przerwy ze Mnie drwić, dlatego, że się oddalili od Mojego Światła. Ja jestem obecny w Mojej Eucharystii, oni jednak musieliby ujrzeć Moje Bóstwo oczyma duchowymi. [Jeśli tego nie uczynią,] nadal będą jak człowiek ospały, który nigdy nie pojmuje nic z tego, co mu mówicie, i pyta:, „Co powiedzieliście? Mówiliście do mnie? Co?” Te kościoły głoszą, że jestem chwalebnym królem, potwierdzają Moją moc, ogłaszają Moją budzącą lęk potęgę, wyśpiewują Mi swe pochwały, uznają Moją Wszechmoc i potężne cuda, lecz staję się przeszkodą, kiedy chodzi o zmierzenie wspaniałościMojego Bóstwa i Mojej obecności w Eucharystii. Dziś jest to kamień przeszkody, który odrzucają budujący, a nie uświadamiają sobie, że jest on głowicą węgła. A ty, Moja córko, nadal głoś Mnie, jako twą jedyną Miłość i mów te słowa twoim braciom i siostrom: „Pan jest dobry, gdyż mnie pouczył. Znany jest z nauczania i pouczania ubogich i biednych”. Córko wątła, podzielę się czymś z tobą: wkrótce pozwolę smokowi zjeść jego własny ogon. Wkrótce wydam polecenia z Niebios. Zamierzam odbudować Mój Dom. Na nowo ustanowię Eucharystię w domach,[28] które zostały pozbawione Mojej Obecności i staną się święte. Ty [29] zostałeś wykradziony spod Mojej Najwyższej Władzy i zrównany z ziemią przez smoka. Jednakże powiadam wam, mówię każdemu z was: Mój Duch zostanie wylany na ziemię, aby ją nawodnić niebieską rosą. Trawa ziemi będzie bardziej zielona, a drzewa zakwitną i ich listowie będzie wspaniałe, a owoc ich obfity, tak! obfity. Czekajcie, a ujrzycie! [30] (…)

Przypisy :

[25] Ci, którzy jeszcze nie zrozumieli, że aby się zjednoczyć powinni się ugiąć w pokorze i w miłości. [26] Por. Ps 82,6. [27] Symboliczne określenie Chrystusa. [28] Pan rozumie przez to: kościoły. [29] Czyli: Kościół. [30] Pan nagle odwrócił się do demona (smoka) i wypowiedział te słowa.

 

16.10.2000 zeszyt 101 

-szukam- 

 


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2 sierpień 2012 r.      SZCZĘŚLIWY, KOGO WSPIERA BÓG JAKUBA.


  NIEROZERWALNIE  ZWIĄZANY Z EUCHARYSTIĄ SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA      
  UMOŻLIWIA KONTYNUOWANIE ZBAWCZEJ MISJI CHRYSTUSA NA ZIEMI.   

 

   CHWAL DUSZO MOJA PANA.

 Można uzyskać Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami.


                                    

   " Jezus powiedział do tłumów: "Podobne jest królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: WYJDĄ ANIOŁOWIE, WYŁĄCZĄ ZŁYCH SPOŚRÓD SPRAWIEDLIWYCH I WRZUCĄ W PIEC ROZPALONY; TAM BĘDZIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW.  (...) Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO, podobny jest do ojca rodziny, (....)

-  Módlmy się w intencji papieża Benedykta XVI i wszystkich pasterzy Kościoła, aby nieustannie odkrywali wielkość swego powołania do służby Bogu i ludziom. Ciebie prosimy.....

-  Módlmy się w intencjach tych, którzy zostali powołani do kapłaństwa, aby nie wahali się odpowiedzieć na zaproszenie.  Chrystusa. Ciebie prosimy....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 

Mateńko Boża - zobacz, jak Twoje siostry zakonne lekceważą naszego Pana Boga  i Króla i jakie są pyszne, że nie uklękną przed Majestatem Bożym. Czy możesz powiedzieć im wskazówki stosowne do ich posługi?

Matka Boża:

" Drogie Moje służebnice Pańskie, jeśli obrałyście z wolnej i nieprzymuszonej woli zakonne życie, to powinniście być przykładem pobożności i uniżoności. Posługa wasza jest Nam bardzo miła, lecz wykonujcie ją należycie. Jest w Piśmie Świętym napisane, że przed Jezusem Chrystusem ugnie się każde kolano, to wasze szczególnie nisko i często. Jak już wiecie, przed każdą osobą stojącą i przyjmującą Najświętsze Ciało Mego Syna kłania się On sam w pokorze z Krzyża, więc jak możecie na to pozwolić. To właśnie wy siostry i bracia zakonni powinniście zadbać o to,  aby nie kłaniał się wam Bóg. Za wszystkie wasze winy będziecie i ludzkość bardzo cierpieli a pozycja stojąca przed Majestatem Bożym wyraża waszą pychę, a to jest najgorszy grzech, bo pomnaża inne grzechy. Pycha jest początkiem wielu grzechów właśnie przeciwko Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Zastanówcie się Moi wybrani, abyście chcieli być wzorem do naśladowania w wywyższaniu Boga a nie przeciwko Jemu. Nie powinniście dotykać Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa, bo nie jesteście kapłanami.

 NIE OBOWIĄZUJE POSŁUSZEŃSTWO KAPŁANOM WYDAJĄCYM ZARZĄDZENIA PRZECIW BOGU.

Nie jesteście niewolnikami, tylko wolnymi ludźmi obdarzonymi  sumieniem i według posiadanych Darów Ducha Świętego macie rozeznanie, co jest DOBRE a co ZŁE. Nie będziecie mogły winą obciążać nikogo, bo macie wolną wolę, której używajcie zgodnie z sumieniem i nie traktujcie Boga Wszechmogącego, jako SŁUGI. Zastanówcie się dopóki jeszcze żyjecie. To samo dotyczy osób świeckich: kobiet i mężczyzn wchodzących do Prezbiterium. Nie macie żadnych popraw od Boga, aby tam wchodzić i posługiwać jak kapłani. A już w żadnym wypadku nie dotykajcie nawet KIELICHÓW z zawartością Najświętszego Ciała i Krwi Mego Syna. Gdybyście mogli ujrzeć wasze cierpienia z powodu grzechu waszej pychy, och - gdybyście mogli ujrzeć jak cierpią tacy jak wy.  WASZA MATKA "._____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Zachęcam do uważnego wysłuchania świadectwa młodego mężczyzny, który szczerze i skutecznie otworzył się dziesięć lat temu na miłosierdzie Jezusa Chrystusa, odrzucając grzech (7 części po ok 15 minut):

-szukam-

 

Szczęść Boże.
Sebastian W. CP

____________________________________________________________________________________________________


Witam Serdecznie.

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie baneru z załącznika z linkiem do www.centrummedjugorje.pl na waszej stronie internetowej. Prosimy też o pomoc w dotarciu do polskich pielgrzymów z informacją o transmisji z tłumaczeniem. Cały Festiwal Młodych będzie również transmitowany przez naszą stronę internetową. Strona działa oficjalnie w imieniu Parafii Św. Jakuba w Medziugorju i link do niej znajduje się na oficjalnej stronie parafii www.medjugorje.hr.

 

Z góry dziękujemy i prosimy o rozesłanie tej informacji do innych.


 -szukam-

Polskie Centrum Informacyjne "MIR" Medjugorje

www.centrummedjugorje.pl,
e-mail: info@centrummedjugorje.pl____________________________________________________________________________________________________To jest adres relacji na żywo z medugorja festiwal młodych
 tutaj jest tez opcja wyboru języka polskiego na jaki sa tłumaczone spotkania młodych
(dolny prawy róg wybieramy audio_pol)-szukam- _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
-szukam- W tym dniu świątynię parafialną należy nawiedzać z sercem pojednanym z Bogiem w sakramencie pokuty; z pragnieniem doświadczenia łaski odpustu zupełnego, o który prosił Franciszek; ze szczerym postanowieniem przemiany ducha, tzn. wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego oraz chęcią trwania przy Bogu w łasce uświęcającej. To podstawowe warunki uzyskania odpustu zupełnego. Nie można go bowiem otrzymać niejako „automatycznie”, przez samo zewnętrzne wykonanie jakiegoś uczynku, ale musi on być aktem obejmującym całego człowieka i całe jego życie. Następnie należy uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Ciało Pańskie, potem odmówić „Wierzę w Boga” oraz pomodlić się w intencjach określonych przez Ojca Świętego, odmawiając np.: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”.

Dobrze też uświadomić sobie przy tej okazji, jak wiele dobra i Bożego błogosławieństwa, które przenika codzienność i obejmuje całe życie, otrzymaliśmy w naszym kościele parafialnym: chrzest, Pierwsza Komunia Święta, bierzmowanie, małżeństwo, pokrzepienie w chwilach radości i trudach naszego życia. Okaże się wówczas, że także nasza świątynia, choć skromna i nieznana, jest miejscem szczególnej obecności Boga, w którym udziela On swego błogosławieństwa. Jest „bramą do życia wiecznego”, za którą Franciszek uważał Porcjunkulę, jak głosi napis umieszczony nad wejściem do niej: „Haec est porta vitae aeternae”.

Augustyn Chwałek OFMCap
„Głos Ojca Pio” (nr 28/2004)

-szukam-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-Twórzcie z nami Dzieło Pokutne!

Dzieło Pokutne otrzymało błogosławieństwo Kościoła, ks. bpa Jana Zająca 16 marca A.D.2012.

Koncepcja Dzieła Pokutnego, którego istotą są trwające czterdzieści dni – post i modlitwa, zrodziła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, jako wynik rozmów spowiednika z penitentami. Sakrament Pokuty i Pojednania, otwierający drzwi Bożemu Miłosierdziu, stał się więc inspiracją dla podjęcia Dzieła Pokutnego. Przy konfesjonale bowiem wyrażane były często, przez ludzi chorych czy w inny sposób dotkniętych cierpieniem, prośby o modlitwę i przy konfesjonale wielu penitentów postanawiało postem i modlitwą wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy swoje a także innych ludzi i prosić o łaski dla nich. Te prośby i postanowienia stały się impulsem dla tworzenia sześcioosobowych grup, tzw. „szóstek”, z których każda zobowiązywała się podjąć w wybranej intencji – post, trwający czterdzieści dni i tyleż dni trwającą modlitwę. Może ją stanowić np. Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Brewiarz, Droga Krzyżowa, Litanie czy inne modlitewne teksty.

W obrębie „szóstki” post każdego kolejnego dnia podejmuje inna osoba, by po sześciu dniach znów go przez jeden dzień kontynuować. W tym dniu stara się też uczestniczyć we Mszy świętej i przyjąć Komunię świętą.
Każda „szóstka” wybiera swego Patrona – świętego lub błogosławionego, którego prosi o wsparcie, wierząc, że przyczyni się ono do pobożnego wypełnienia podjętych zobowiązań i wybłagania niejednego cudu.
Tę pokorną służbę „szóstki” podejmują w ukryciu, by jak czytamy w Ewangelii, wykonując uczynki pobożne nie być zauważanymi i chwalonymi przez ludzi. Chcą by nagroda czekała na nie dopiero w Niebie (por Mt 6,1).

 

Dołączcie do nas!

Piszcie na adres internetowy: post40dni@autograf.pl

Ks. Piotr Mikołaj Marks 


-szukam--szukam--szukam-


-szukam-


Święto Matki Boskiej Anielskiej -2 sierpnia

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38)

Słowa wypowiedziane przez Maryję do Archanioła Gabriela w chwili Zwiastowania

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.„: [Magnificat, pieśń Matki Bożej, słowa wypowiedziane podczas nawiedzenia św. Elżbiety]

(Łk 1, 46-55)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________Jezus Uzdrawia Dzisiaj

"W Jego ranach jest nasze uzdrowienie..." (Iz 53,5)

Forum Charyzmatyczne

                 14-16 września 2012                         

  Kościół Sw. trójcy, Chicago

Goście Prowadzący:

Ks. Jan Reczek - kapłan Archidiecezji krakowskiej od prawie 20 lat zaangażowany w Odnowę Charyzmatyczną. Specyficzną jego posługą jest modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie wewnętrzne, którą 17 lat temu podjął wraz z panią Stanisławą Dąbrowską. Rekolekcjonista.  Jego książka „To Jezus leczy złamanych na duchu”, która jest propozycją i przewodnikiem w osobistym przejściu drogą uzdrowienia wewnętrznego, została przetłumaczona na parę języków obcych.

Stanisława Dąbrowska - zwana w środowisku krakowskich grup modlitewnych „siostrą Stasią” - żywo zaangażowana we franciszkańskim zakonie świeckich, matka kapłana - franciszkanina, od około 30 lat uczestniczy w posługach Odnowy w Duchu Świętym. Szczególnym jej powołaniem stała się modlitwa wstawiennicza (wraz z księdzem Janem) nad potrzebującymi uwolnienia i uzdrowienia. Błogosławieństwo tej posługi odbierane jest nade wszystko w charyzmatycznym darze głębokiego rozeznania wewnętrznego.

 


-szukam-_____________________________________________________________________________________________________________________________________________LUDZIE - JAK CHCECIE NORMALNIE ŻYĆ NA PLANECIE ZIEMI
TO TYLKO Z KRÓLEM - JEZUSEM CHRYSTUSEM I MÓDLCIE SIĘ
ABY EPISKOPATY UCZYNIŁY TAK WEDŁUG PANA BOGA PLANU.

 

 

Projekt BLUE BEAM – planowany przekręt wszechczasów
kliknij w napis


-szukam-
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________1 sierpień 2011 r.

  EUCHARYSTIA STANOWI ŻDRÓDŁO MOCY DLA WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN,
  TAK BARDZO  POTRZEBNEJ W CZYNIENIU ŚWIATA BARDZIEJ CHRZEŚCICJAŃSKIM.

              

    " SŁOWA TWOJE PANIE SĄ DUCHEM I ŻYCIEM, TY MASZ SŁOWA ŻYCIA  WIECZNEGO ".

 

Modlitwa wiernych:

- Obdarz, Panie Jezu odwagą pasterzy Kościoła, aby z gorliwością przepowiadali światu Ewangelię. Ciebie prosimy....

-  Obdarz Panie Jezu mądrością sprawujących rządy, aby rozwiązali problem głodu na świecie.  Ciebie prosimy....

-  Obdarz Panie Jezu łaską miłości Ojczyzny wszystkich Polaków, aby zachowując pamięć o historii zabiegali o prawdziwe dobro naszego kraju. Ciebie prosimy....

- obdarz Panie Jezu życiem wiecznym poległych w Powstaniu Warszawskim.  Ciebie prosimy...

 


-szukam--szukam--szukam-
-szukam-DZIEŃ 1

z orędzi „Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci” s.Eugenia Ravasio:

“Właśnie otworzyłem źródło wody żywej, które nigdy nie wyschnie, począwszy od dziś aż do końca czasów. Przychodzę do was, stworzenia Moje, aby otworzyć przed wami Ojcowskie serce płonące miłością do was, Moje dzieci. Chcę, byście były świadkami Mojej bezgranicznej i miłosiernej Miłości. Nie wystarcza Mi ukazywanie wam Mojej Miłości, chcę jeszcze otworzyć przed wami Moje Serce, z którego wytryśnie orzeźwiające źródło. Przy nim wszyscy ludzie ugaszą pragnienie. Zakosztują wówczas radości, których dotąd nie znali z powodu ogromnego lęku przede Mną, ich czułym Ojcem. Od kiedy obiecałem ludziom Zbawiciela, kazałem wytrysnąć temu źródłu. Sprawiłem, że przepływa ono przez Serce Mojego Syna, aby dotrzeć do was.(…)”

MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY:

Modlitwa I
Akty Miłości ku czci Boga Ojca (Mów Mu ciągle, że Go kochasz)

Ojciec Niebieski powiedział:, „Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem, a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch Święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcież Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.”
Szczególnie miłe Bogu odmawiane wcześnie rano lub o godzinie 15.00

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzialnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i
Święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Św. Józef i jak Cię
teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię
teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty,
ratuj dusze!

Modlitwa II
Boski Ojcze, słodka nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi!
Boski Ojcze, nieskończona dobroci objawiająca się wszystkim narodom, bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi.
Boski Ojcze, dobroczynna roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi.

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu.

Całość orędzi Boga Ojca do przeczytania w Internecie:
http://www.voxdomini.com.pl/ojciec/o_01.htm
http://www.voxdomini.com.pl/ojciec/o_02.htm
http://www.voxdomini.com.pl/ojciec/o_03.htm_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
-szukam-

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

DROGA PANI MIECZYSŁAWO,SERDECZNIE PROSZĘ O UMIESZCZENIE TEGO OGŁOSZENIA NA PANI STRONIE.


RYCERZE CHRYSTUSA KRÓLA Z TRÓJMIASTA I LĘBORKA RAZEM ORGANIZUJĄ  PIELGRZYMKĘ DO GRZECHYNI NA ŚWIĘTO BOGA OJCA.WYJAZD 2.08.2012 OK. GODZ.18.00 Z LĘBORKA.PO DRODZE DO GDAŃSKA BĘDĄ ZABIERANI ZAPISANI PIELGRZYMI.PRZEWIDYWANY POWRÓT 6. 08.2012 W GODZ. WIECZORNYCH.KOSZT PIELGRZYMKI 250 ZŁ.

ZAPISY I BLIŻSZE INFORMACJE

U ANI Z LĘBORKA – TEL. 784-969-789

U EDWARDA Z GDAŃSKA – TEL. 501-219-012

 

BÓG ZAPŁAĆ ! ! !

SZCZĘŚĆ BOŻE ! ! !