2012-09-wrzesien Dzienniczek 2012 : wrzesien

CAŁA CZĘŚĆ I KSIĄŻKI JEZUNIU MOJA MIŁOŚCI


Święto Archaniołów Michała Rafała Gabriela


JEZUNIU MOJA MIŁOŚCI CZĘŚĆ I ( CAŁA )

-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

29 WRZESIEŃ 2012 R. ARCHANIOŁÓW - MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA.

29 WRZESIEŃ 2012 R.    
ARCHANIOŁÓW - MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA.

=================================================================

 

  CZYTANIE z KSIĘGI PROROKA DANIELA Dn  7, 9-10, 13-14  " ZASTĘPY ANIOŁÓW SŁUŻĄ BOGU"

 

   Patrzałem aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata była Jego biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła, to płonący ogień. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięc tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. A oto na obłokach nieba przybywa Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzyli Mu panowanie, chwałę, władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.

 

 " BŁOGOSŁAWCIE PANU, WSZYSCY JEGO ANIOŁOWIE, WSZYSCY SŁUDZY, PEŁNIĄCY JEGO WOLĘ "

 

  EWANGELIA św.JANA J1, 47-51
 

(...) Odpowiedział Mu Natanel: < Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela!> (...)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 - Módlmy się przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła o przebaczenie wszystkich grzechów i zadośćuczynienie krzywd
      dokonanych przez ludzi Kościoła.
2 -  Módlmy się przez wstawiennictwo św. Rafała o uczciwość dla rządzących naszą Ojczyzną i zaangażowanie na rzecz dobra wszystkich.
3 -  Módlmy się przez wstawiennictwo św. Gabriela o żywą wiarę dla dzieci i młodzieży (...).

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

   Panie Jezu - co dalej z INTRONIZACJĄ?  Co powinniśmy uczynić w pierwszą rocznicę umieszczenia Twojego pięknego wizerunku w Częstochowie oraz nałożenia złotej korony na Twoją Przenajświętszą głowę? Twój piękny wizerunek nie jest umieszczony dla wiernych, lecz zamknięty w ciemnicy. Jest to bardzo przykre, że uwięzili Ciebie Twoi kapłani. To jest niepojęte, że duchpwni ludzie, Bogu oddani ludzie nie chcą  STWÓRCĘ czcić jako KRÓLA.

Pan Jezus:.

   " Intronizacja jest blokowana przez przeciwne jej siły masońskie - najgorszego Mojego wroga.

Oni mają różne sposoby na zawładnięcie umysłami i sercami ludzkimi, ponieważ są w Moim Kościele już na najwyższych  stanowiskach. Ja nie muszę mówić nazwisk, ale to przede wszystkim widać. Wszyscy możnowładcy tego świata są Moimi wrogami, bo nie chcą zaprosić Mnie do współrządzenia światem. Na świecie ziemskim panują dwa duchy: DUCH ŚWIĘTY i zły duch ciemności, więc proste tłumaczenie:

      Tam gdzie nie ma odwołania się do Boga - jest szatan.
To teraz widzicie, czy w Konstytucji państw jest odniesienie się do Boga? Jeśli w jakimś państwie w konstytucji jest BÓG wymieniony, to jest jeszcze jakaś wolność.
Tam, gdzie nie ma BOGA w dokumentach - nie ma wolności. Przecież to widać.
Wszystko zależy od człowieka, kogo będzie słuchał i jak będzie reagował. Powtarzam:

          "TYLKO BÓG - JEZUS CHRYSTUS - KRÓL "

    zagwaratuje pokój, spokój, ład i miłość na ziemi, - nikt więcej.

  Nie będę KRÓLEM - będzie rządził szatan i śmierć, i to już widać nawet u Redemptorystów.
A ONI ZROBILIBY NAJWIĘCEJ DOBREGO, BO MAJĄ GŁOS NA CAŁYM ŚWIECIE, ale przecież nie chcieli pomóc wam gdy były wybory, zamknęli usta sobie i wam. Jezus - Król"

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Panie Jezu - czy mogę napisać, że tym wszystkim zgonom, począwszy od katastrofy smoleńskiwj  WINNI SĄ WSZYSCY PRZECIWNICY TWOJEGO KRÓLOWANIA W POLSCE?

Może sie wreszcie obudzą i "przejrzą" Redemptoryści, że oni są też współwinni, bo dotychczas jeszcze nie podjęli tego tematu a Ty Królu nasz czekasz i obserwujesz i przyzwalasz na następone zgony.


Pan Jezus:

   " Ja to potwierdzam. Dopuszczam kataklizmy i zgony Bożych ludzi, abyście przejrzeli.

         EFFATA - mówię do zaślepionych pomysłami modernistów.

         EFFATA - mówię do ogłuszonych pomysłami globalistów.

  Jeśli nie posluchacie, to tak samo się stanie, co z Jerozolimą w owym dniu.

                  KOCHAM WASZĄ OJCZYZNĘ JAK SWOJĄ.

  Nad Moją ojczyzną płakałem i nad waszą płaczę, bo znam wasz ból już przez straszne dwie wojny i w okresach międzywojennych.

Te wszystkie poniewierki, więzienia, morderstwa, łagry, obozy koncentracyjne, niewolę zawdzięczacie bezkrólewiu Bożemu.To jest i dla Mnie niepojęte, że człowiek wybiera świadomie nieszczęścia, klęski, choroby, śmierć fizyczną i wieczne potępienie, bo nie chce wywyższyć Boga Stwórcę.

 DLATEGO OŚWIADCZAM, ŻE WSZYSCY CI, KTÓRZY SPRZECIWIAJĄ SIĘ MOJEMU KRÓLOWANIU BĘDĄ POTĘPIENI NA WIEKI , GDYŻ OFICJALNIE NIE CHCĄ  UZNAĆ MNIE KRÓLEM NA ZIEMI. WSZYSCY CI WINOWAJCY SĄ WSPÓŁWINNI WSZYSTKIM ZGONOM PATRIOTÓW OJCZYZNY ZIEMSKIEJ  I NIEBIESKIEJ.

                 TAK BYŁO,  TAK JEST I TAK BĘDZIE.

Wszystko zależy od człowieka, któremu Bóg dał dużo prezentów a najważniejszy - WOLNĄ WOLĘ , a człowiek te DARY wykorzystuje przeciwko Bogu. Wasz Jezus - KRÓL".

 

Dziękujemy Ci Panie Jezu za takie oczywiste wyjaśnienie. Byłyśmy w kościele w którym posługują Paulini. Lubimy ten kościół, nabożeństwa w nim celebrowane i kapłanów też. Przyjechali goście z Amerykańskiej Częstochowy i zapraszali do rozmów. Na drugi dzień, gdy przyszłyśmy na rozmowę to oni wszyscy uciekli. Usilnie namawiałyśmy aby zechcieli z nami rozmawiać. Oczywiście temat - CHRYSTUS KRÓL. Bardzo prosiłyśmy, wprost błagałyśmy kapłanów Paulinów z Częstochowy Amerykańskiej aby gorliwiej chcieli się modlić, aby Chrystus został oficjalnie KRÓLEM. Ksiądz pokazał mi Matkę Bożą Częstochowska i powiedział: CHRYSTUS JEST KRÓLEM. Ja na to - przecież dziecka nikt nie chce słuchać - po owocach poznajemy. Nawet kiedyś, gdy król ziemski był małym dzieckiem, to rządziła jakaś Rada starszych za niego. Jeszcze nikt nie zwracał się do Dzieciąka Jezus aby chciał RZĄDZIĆ. Oczywiście z uśmiechem tłumaczymy, że papież Pius XI już zatwierdził ..., że Rozalia Celakówna .... że Wizerunek Pana Jezusa ze złotą koroną jest w Częstochowie, że ......dużo słów. Ksiądz na każde pytanie miał gotową negatywną odpowiedź, że Rozalia nie uznana, że ........Najboleśniejsza była jego odpowiedź, gdy powiedział: MAMY CHRYSTUSA KRÓLA W KORONIE CIERNIOWEJ. W takim razie pytam: czy ksiądz słyszał o masonach, bo to oni sprzeciwiają się ukoronowaniu Pana Boga. Ksiądz odpowiedział: A CO TO JEST? Niesłychane ! Przeżył pięćdziesiątkę i nie slyszał! Jestem pewna, że gdyby mówił prawdę to nigdy nie wyrzekłby takich przykrych słów. Niech sobie zaloży tę cierniową koronę i zobaczy jak się będzie w niej czuł. MK


Panie Jezu w penym kościele w Chicago podczas Mszy Świętej kapłan pięknie mówił o wywyższaniu Ciebie Boga, Gdy tak słuchałam jego pięknego powitania dla Pana Boga - Pan Jezus powiedział: " OBŁUDNICY" .


    Bardzo często powtarzał ten sam wyraz a potem powiedział:

" SŁUCHAJCIE CO MÓWIĄ, BO DOBRZE MÓWIĄ,

                       ALE NIE NAŚLADUJCIE ICH UCZYNKÓW".

W tym kościele postawione są wysokie fotele między ołtarzem a Tabernakulum i księża siedzą tyłem do Pana Boga żywego. Można powiedzieć, że rozsiadają się wygodnie. Gdy ludzie przenosili na boki te fotele, to gospodarze tego kościoła znowu stawiali na środek. Ostatnio zakupili o wiele większe i wyższe fotele od poprzednich,chyba dlatego, aby ludzie nie mogli unieść. Patrzeć nie można na lekceważenie Pana Boga i samym patrzeniem grzeszymy, czy o to chodzi duchownym?


                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Panie Jezu - pytają czy powinni robić zapasy żywności?

   Pan Jezus:

      " Oczywiście, że w każdym domu powinien być zapas żywności. Nawet w razie powodzi, czy innych kataklizmów, czy nawet braku elektyczności. Jesteście wtedy zabezpieczeni i nikt nie będzie napadał na brata, aby odebrać mu pożywienie. Każdy powinien być obdarzony darami Ducha Świętego a wtedy będzie  wiedział co robić. Amen. Wasz Przyjaciel Jezus Chrystus".


  

Panie Jezu -   wnuczka zmarłej babci pyta czy odprawiła pierwsze piątki?

      Pan Jezus:

Odprawiła, odprawiła, ale możecie od początku zacząć za nią, bo dusza spragniona jest żywienia

 duchowego, uczynkowego i daje natchnienia.


Panie Jezu - czy rzeczywiście ten mężczyzna  napisał prawdę?


    Pan Jezus:

      " Tak, dzieci - Ja przychodzę do prostaczków
bo uczeni w Piśmie mają dużo "znaczków",
nagród, odznaczeń, tytułów i strojów

i przygotowują was do anty - Bożych bojów.

 

           Będą bronić swoich zasad i zarządzeń,
które kierują w godność Boga, aby Go odtrącać
i oddalać w kościołach i z ołtarzy.
 A przyszłość świata w ich głowach się waży.

 

           Pomijają Boga w Trójcy Świętej Jedynego,
bo rządzą sami i słuchają demona marnego.

                                 Jezus Zapominany ".

Matka Boża

 

   " Czy Adam wyzdrowieje?
Trzeba mieć nadzieję.

To dobry nasz syn,.
Nie ma na nim żadnych win.

 

          Mój Syn z nim się "podzielił"
i swoje cierpienia w niego wcielił.
Ale Adam wie o tym i się zgadza.
Cierpi, modli się i nic mu nie przeszkadza.

              

             Jedynym pragnieniem - chce książki drukować,
aby Bóg mógł w duszach owocować.
Praca jego miła jest Bogu,
bo prawie stoi u Nieba progu.

               

              Modli się, obranych wspomagając
finansowo także, książki zamawiając.

                                          Wasza Matka ".

Nie miałam zamiaru pytać o tę dziewczynę, ale moje oczy spojrzały na figurę Świętego Józefa i odrazu w moje myśli wcisnęło się to, oto pytanie:

 

 Święty Józefie bardzo proszę pomóż tej dziewczynie (wymieniłam jej imię), bo dla niej Pan Bóg jest abstrakcją.

  

Święty Józef:

        " Och ty Moja córko "nieboga"
coraz częściej będzie dla ciebie trwoga.
Utrata pracy może i godności
a to wszystko z braku MIŁOŚCI.

 U ciebie na porządku dziennym - GRZECH,
 bo demonów w tobie mieszka trzech.
I to bardzo silnych i mocnych w działaniu,
ponieważ poddajesz się im na poczekaniu.

  Już wiele razy mówił ci Bóg,
że ma ciebie w swoich objęciach szatan - wróg.
Jeśli nie chcesz sama ratować swoją duszę,
to bądź przygotowana na ciągłe katusze.

 My bardzo ubolewany w Niebie,
że są ludzie w ciągłej potrzebie
opieki Boga - Ducha Świętego,
bez którego może stać się coś "nagłego".

 A różne mają sposoby demony
 i działają na dusze z różnej strony.
Nawet człek nie spodziewa się - kiedy
i narobi sobie w życiu biedy,

 z której potem trudno powstać.
A jak Moi wierni mają się ostać?
Żal jest nam ludzi na ziemi,
bo narazie są głusi i niemi.

 Gdy przyjdą nawałnic zarazy
mało kto zdąży nawrócić się odrazu.
Badajcie, czytajcie i rozważajcie
i do Boga Miłosiernego czym prędzej wracajcie.

 Jeśli poprosicie - wszystko przebaczy,
ale póki żyjesz masz nadzieję - prochu człowieczy.
Żyjcie na codzień Eucharystią     
i bądźcie przygotowani zawsze z duszą czystą.

                                    Józef - opiekun Jezuska ".

Mateńko - pomóż mi zrozumieć ludzi, którzy mnie oczerniają a szczególnie jawnie i oficjalnie na cały świat ze strony TRADYCJI i WIARY. Wyzywają
z nienawiścią. Oni już mnie osądzili stając w miejscu Pana Boga. Są tam też duchowni, którzy przecież akceptują te hańbiące teksty moje imię na cały świat i do końca świata. .

Matka Boża:

 " Ja też nie mogę ich zrozumieć i odpowiem waszym przysłowiem: Panu Bogu świeczkę a demonowi ogarek.

JA JESTEM MATKĄ PIĘKNEJ MIŁOŚCI i wszyscy ludzie powinni brać ze Mnie i ze świętej Rodziny przykład. Czy Ja kogoś oskarżałam, przekreślałam, wyzywałam?

Wszyscy bądźcie wpatrzeni w Trójcę Świętą a nie wyręczajcie Jej w osądzaniu swoich braci. Bóg dał człowiekowi wolną wolę i nieczgo nie musi robić. Pyta - czy chcesz? Jeśli widzisz człowiecze, że twój brat grzeszy, to upomnij go w cztery oczy a nie publicznie, bo i Bóg upomina każdego osobno i do serc przemawia. Jeśli ci ludzie tak nie czynią, to nie przestrzegają zasad Bożych a ulegają pysze, najgorszemu grzechowi i czynią się mądrzejszymi od Stwórcy, który ich stworzył. MÓWIĘ TO O WSZYSTKICH A NIE TYLKO  O TYCH, O KTÓRYCH PYTASZ. Widocznie nie mają kontroli nad soba ani Bożej ani ludzkiej.

                BŁOGOSŁAWCIE A NIE ZŁORZECZCIE.

                            Wasza Matka.


Pan Jezus do Doroty:

" Szukam dusz ofiarnych, które powinny z miłości do Mnie pomagać Mi współcierpieć.
Ona nie rozumie swego KRZYŻA. Do kogo pójdę? Tylko w ludziach godnych tego cierpienia mam wsparcie. Jestem jej wdzięczny, że cierpi, ale jeśli nie chce, to jej odejmę, lecz niech się nie zraża. To ile to życie na ziemi trwa, a wieczność jest wieczna. BŁOGOSŁAWIĘ JĄ

  W Imię Ojca i Syna i Ducga Świętego - AMEN. Jezus Cierpiący ".


Pan Jezus dla Małgorzaty:
 

     "  Wy ludzie zagubieni - Moi drodzy
jesteście przez wasz Rząd ubodzy.
 Jednak ratujcie się jak możecie,
bo mało o przyszłości waszej wiecie.


W Bogu jedyna otucha i nadzieja
i w Nim tylko macie Przyjaciela.
Jeśli macie naukowe wynalazki
to korzystajcie, bo to Boże Łaski.

Pierwsze zakupy cudów wytworzonych
są nader kosztowne, lecz korzystajcie z onych.
To nie jest zła rzecz, lecz problem w cenie
gdy odczekacie czas jakiś, ulegnie zmianie.

 Ratujcie swoje zdrowie i życie,
bo ekolodzy, globaliści trują was skrycie.

Tylko Jezus Bóg KRÓL jest Wszechmocny
a tytuł nadany Jemu będzie owocny.

    KRÓL nie będzie karał, lecz NIE pozwoli "złemu"
wejść do serc, do dusz, do życia "niegodnemu".
Dlaczego ludzkość nie chce spróbować
i nie pozwala Mnie KRÓLOWI szatana zlikwidować?

   Jest to smutne i bardzo żałosne,
bo nie pozwalacie uczynić KOŚCIOŁOWI "wiosnę".
A wtedy odrodzi się wiara w Boga Jedynego
i każdy naród będzie miał cnoty "wybranego".

  Bo Bóg pragnie MIŁOŚCI i POKOJU
aby nie było więcej dla ludzi złowrogiego znoju.
Pragnijcie Boga Jedynego KRÓLOWANIA
a będzie na świecie pragnienie pojednania
wszystkich ludzi ze wszystkimi

 każdego dnia i w każdej chwili

          Gdy powrócicie do Boga Jedynego
On nie będzie pamiętał życia grzesznego
Bóg pragnie miłości, wierności i szacunku
a nie będzie już nigdy do wojny werbunku.
Tak ci dopomóż Bóg - Jezus Chrystus - KRÓL ".Pan Jezus do Łukasza.

   " Synu, nie myśl o wszystkim źle
bo przecież masz wielkie oparcie we Mnie.
Tylko więcej ufności do Jezusa,
a zniknie wszelka zła pokusa

  Nawet myśli swoje oddaj Mnie,
a będziesz żył jak w pięknym śnie.
Kto z Bogiem, to i z nim Bóg
a odejdzie od ciebie zły duch - wróg.
        
Bezpośrednio powiedz do Mnie swoje żale

 a nie będziesz miał  pretensji do milczenia wcale.
Spróbuj w ciszy, w kościele -
rozmawiać ze Mną - ty mój Aniele.

 To powiem, bo chcesz być z Nami w Niebie
a nie bierz wszystkiego do siebie.Pan Jezus do Józefiny, która szuka pracy.

      "  O! Józefina? Żona Józefa, tego niebogi?
Niech zaufa Panu a nie będzie srogi,
W doborze nowej pracy zgodnie z wolą twoją
ważne, że pytasz Boga, aby była i Jego wola.
Tak dziecko, pomogę napewno, bo jesteś z nami "jedno"
i bronisz Chrystusa Króla , Boga
 a z Nami jest piękna w życiu droga.


Pan Jezus dla Marka i rodziny:

     "  Marek nie słuchał rad rodziny
i teraz jest w niewoli, chociaż mało w nim winy.

Sprawiedliwość nie jest zupełnie sprawiedliwa,
to rzecz na honorze wstydliwa.

  A gdzie jej naprawdę szukać - tylko u Boga,
to nauczka na przyszłość dla ciebie gotowa.
 Nigdy nie podejmuj sam decyzji żadnej

i dokumenty prowadź skrupulatniej.

   Nie wierz nigdy nikomu na "słowo"
bo w przyszłości zapłacisz głową.
A rodzinę masz piękną i dobrą -
więc możesz na niej polegać, bo jest zgodną.

   Do wydawania opinii lepiej nie ryzykuj
a wszystkie informacje skrzętniej chomikuj.
Żonę masz dobrą i nieskazitelną -

szanuj ją, bo jest nieustannie wierną.

 Kocha swoją rodzinę i ciężko pracuje
ogarnia, nadrabia i z nikim nie rajcuje.
A ty Dawidzie ojca wspomagaj
i nie patrz na trudności, lecz od siebie wymagaj

   Wszędzie i zawsze pilnuj porządku,
tak jak było u was od początku.
Miłość, zgoda i poszanowanie

a tym sposobem zasłużysz na Moje uznanie.

    Jesteś synu nadzieją rodziny
tak pracuj, aby wszyscy mogli być bez winy.
Nigdy człowiek nie odwdzięczy się Bogu całkowicie,
ale przyjmuję wasze ofiary, bo należycie

 wypełniacie Moje Przykazanie,
i nie obce są dla was ludzkie niepokoje.
To wam mówi wasz Przyjaciel Bóg
który bierze na siebie wasz codzienny trud.

                                          Jezus Miłosierny "
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mateńko - może chcesz jeszcze coś nam przekazać, to bardzo prosimy o wskazówki Boże.

 
-szukam-

Matka Boża:

" O, tak dzieci - dużo mam do powiedzenia, bo i dużo mówię do różnych ludzi na całym świecie. Kto Mnie słucha? Niewiele.

Zawsze przypominam.

KOCHAJCIE BOGA, RODZINĘ I OJCZYZNĘ.

Proście o zmiłowanie, przepraszajcie i wynagradzajcie postami, wstrzemięźliwością od wszystkiego. Panujcie nad językiem swoim, a nade wszystko szanujcie bliźniego swego jak siebie samego. Ludzie patrzą jeszcze na duchowieństwo, więc niech Moi umiłowani kapłani zechcą być wpatrzeni w Trójcę Świętą.

JA IM POMOGĘ PROWADZIĆ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY BOŻYMI DROGAMI.

Nikt nie może dwom bogom służyć. Wsłuchujcie się, co powie wam Syn, a Syn BÓG przypomina, że jeśli On będzie na pierwszym miejscu w waszym życiu, to na ZIEMI będą kwitły:

MIŁOŚĆ, SZACUNEK  I  POKÓJ.

I to jest szczęście niepojęte - mieć BOGA za przewodnika, to ludzie nie mieliby żadnych kłopotów. Wasza Matka ".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Mieczysławo - nie zapomnij dodać, że w Polsce i na całym świecie będzie coraz więcej ofiar, ponieważ rządzi coraz pewniej szatan. To człowiek dał mu przyzwolenie, bo zamienił się stanowiskami
z Bogiem.

Boga uczynił sługą i kazał milczeć a władzę oddał szatanowi.
Tak uczynił wasz EPISKOPAT w Polsce.
JEŻELI EPISKOPAT NIE ZAMIENI SIĘ MIEJSCAMI Z BOGIEM,
TO BĘDZIE CORAZ GORZEJ A NIE TYLKO W POLSCE, ALE
NA CAŁYM ŚWIECIE, BO SZATAN CHCE ŚMIERCI CZŁOWIEKA
Z ZADROŚCI, ŻE BÓG WAS WYWYŻSZYŁ PONAD ANIOŁY.

Wasza Matka ".

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODLITWA PAŃKA

OJCZE NASZ

PRAWIDLOWE


-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________
12 wrzesień 2012 r.  


NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PIEKARSKIEJ

 

EWANGELIA  Łk. 6, 20 – 26

=====================

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: < Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni ci, którzy teraz płaczecie,

albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy wyłączą spośród siebie, gdy was zelżą z powodu Syna Człowieczego podadzą was w pogardę wasze imię, jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. (...) Natomiast biada wam....(...)

 

  Biada wam, którzy nie jesteście głodni Boga. Biada wam, którzy za cenę nasycenia się krzywdzicie swoich bliźnich i macie twarde serca dla ludzkiej biedy. Biada wam, jeśli cieszycie się różnymi marnościami tego świata, jako rzekomą podstawą waszej wartości. I biada wam, którzy nie przejmujecie się grzechem własnym, ani  biedą i sprawiedliwością  i złem, jakiego zaznają nasi bliźni. Biada wam, którzy potraficie nie przejmować się nawet samotnością waszych rodzonych dzieci; którzy potraficie spokojnie patrzeć nawet na to, że wasze dzieci schodzą na złe drogi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


Mateńko - bardzo prosimy powiedz, kiedy są Twoje urodziny?

-szukam-
 

Matka Boża:

      " Dzieci, skoro przyjęliście datę " 8 wrzesień ", to niech tak będzie. KOŚCIÓŁ podjął taką decyzję, to Ja wyrażam zgodę. Nie będziemy niczego zmieniać. Amen. Wasza Matka ".~~~~~~~~~~~~~~

Duchu Święty - włóż w moje usta dla naszej Mateńki - KRÓLOWEJ piękne życzenia z okazji IMIENIN - 12.09

                          

W DNIU TWOICH IMIENIN KRÓLOWO NIEBA
UWIELBIAJĄC CIĘ, UKORZYĆ NAM SIĘ TRZEBA.
ŻYCZYMY CI OBLICZA ROZPROMIENIONEGO
I STARAMY SIĘ ABY DOSZŁO DO TEGO.

 
ŻYCZYMY, ABY WSZYSCY LUDZIE ZROZUMIELI,
ŻEBY CHCIELI ŻYĆ JAK W NIEBIE ANIELI.
ŻYCZYMY ABY WSZYSCY WITALI CIĘ Z RADOŚCIĄ,
BO PRZECIEŻ JESTEŚ MATEŃKO - SAMĄ MIŁOŚCIĄ.

 
BŁAGAMY - BĄDŹ Z NAMI W KAŻDEJ MINUCIE,
TY NASZ UKOCHANY NIEBIAŃSKI CUDZIE.
WSTAWIAJ SIĘ DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ ZA NAMI
A MY Z WDZIĘCZNOŚCI DO TWOICH STÓP PADAMY.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  
-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


PATRIOCI I ZDRAJCY BOGA I OJCZYZNY


-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-


Pan Jezus dla matki pięciorga dzieci.

    

"Droga Moja córko - za bardzo wielką uwagę przywiązujesz do drobiazgów".
Ty masz Dary Ducha Świętego, tylko jeszcze nie odkryłaś ich, bo za bardzo emocjonalnie podchodzisz do wieczności. Spokojnie powinnaś żyć opierając sie na PRZYKAZANIACH BOŻYCH, których nie wypełniasz. Najważniejsza w życiu człowieka jest MIŁOŚĆ a ty ciągle narzekasz, że obdarzyłem cię potomstwem, czyli nie kochasz Mnie, bo nie zgadzasz się z Moją wolą.
Powinnością matki jest KOCHAĆ najpierw Boga Stworzyciela a potem rodzinę. A ty kochasz tylko siebie, bo roztrząsasz wszystko, co dookoła ciebie się dzieje i narzekasz, jaka "to" ty jesteś nieszczęśliwa. Nie patrzysz na swoje dzieci, czy one są szczęśliwe nieszczęściami swojej matki? Czy umiesz spojrzeć oczami swoich dzieci na siebie?
Proś DUCHA ŚWIĘTEGO, aby pomógł ci nauczyć kochać życie takie, jakie ono jest. Życie może być zmienione poprzez modlitwy SERCEM, szczególnie do Ducha Świętego o Jego Dary, o które trzeba modlić się ciągle, bo człowiek nie otrzymał niczego na stałe. Zły duch nie próżnuje, dlatego nieustannie proście Ducha Świętego o pomoc. Moja Matka także pomoże ci, ale nie możesz ciągle narzekać, lecz błogosław dziękując Bogu za zdrowie i dobre dzieci.
Nie wymagaj od rodziny niczego zanim nie zaczniesz wymagać od siebie.
Gdy wstaniesz rano - dziękuj i błogosław.
Gdy kładziesz się spać - dziękuj i błogosław i przez cały dzień dziękuj i błogosław.
Jeśli masz problem ze sobą, to często przystępuj do konfesjonału. Najważniejsze, to trzeba chcieć.
Powtarzam: ZMIENIAĆ ŚWIAT ZACZNIJ OD SIEBIE. Amen.

                                                  „Jezus - twój Pan, Bóg, KRÓL i Zbawca ".____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Modlitwa za choregoPrzed tą modlitwą odmówić 3 Chwała Ojcu.

 

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory: przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie. Ty, o Boże, wprowadź w jego serce te słowa: „Najważniejsze jest zdrowie duszy!” Panie niech się w nim wypełni cała Twoja wola:, jeśli chcesz by wyzdrowiałby zostało mu dane zdrowie; jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż. Proszę Cię, także za nas, którzy się za nim wstawiamy; oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, nich się w nim wypełni Twoja święta wola, niech przez niego zostanie objawione Twoje święte Imię; pomóż mu odważnie dźwigać krzyż. Amen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Książka dla kapłanów i nie tylko.-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


9 wrzesień 2012 r. 


"CZY BÓG NIE WYBRAŁ UBOGICH TEGO ŚWIATA NA BOGATYCH W WIERZE ORAZ NA DZIEDZICÓW KRÓLESTWA PRZYOBIECANEGO TYM, KTÓRZY GO MIŁUJĄ?"
 

EWANGELIA Mk 7, 31-37

====================

Jezus opuścił okolice Tyru i przez  Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok (....) i rzekł do niego: < Effatha>, to znaczy: "Otwórz się". Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. (...) I pełni zdumienia mówili: <Dobrze uczynił  wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę>.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuda, których dokonuje Jezus są manifestacją Jego Bóstwa.

Stają się potwierdzeniem mesjańskiego posłannictwa Chrystusa. Są dowodem obecności Boga pośród ludzi, znakiem miłości Stwórcy do stworzenia. Niewielu ludzi otrzymuje dar czynienia cudów, choć i tacy bywają. Jednak nauka, którą możemy zaczerpnąć z fragmentu dzisiejszej Ewangelii ma dotyczyć wszystkich a nie tylko charyzmatyków, którzy - jako szczególni wybrańcy Boży - otrzymali od Stwórcy ponadnaturalne dary dla dobra wspólnoty Kościoła. Sądzę, że dziś można mówić o dziwnych zjawiskach, które należałoby nazwać głuchotą i niemotą społeczną. Teraz ludzie wolą słysząc nie słuchać lub przemilczeć wiele apeli potrzebujących. Owi bliźni nasi - głuchoniemi społecznie, choć zdrowi fizycznie - potrzebują człowieka, który na podobieństwo Pana Jezusa otoczy go serdecznością.____________________________________________________________________________________________________________________________________________WIELKA MOC RÓŻAŃCA

KAZANIE KS. STANISŁAWA Z 11.09.2012


-szukam-


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-


JEZUNIU - MOJA MIŁOŚCI

Tak mnie skrusz ...

Tak mnie złam....,

wypal abym innym był nie w oczach ludzi,

ale w Twoich oczach Panie,

nasz Jezu nasz Królu nasz Zbawicielu,

bo Ty jestem początkiem i końcem, Alfą i Omegą,

Królem wszystkiego istnienia bytów widzialnych i niewidzialnych.

 

Posłuchaj w życiu swego serca, idziesz droga miłości i tajemnicy to najważniejsze w życiu, ale pamiętaj nas już nie będzie ale pamiętaj o historii tej prawdziwej Polski, która okiem życia wołała My chcemy Boga. Nastał niebezpieczny czas w życiu, kiedy ludzkość zapomina o prawdzie którą daje nam jedyny Bóg, na Eucharystycznym Stole pozostawił Siebie abyś mógł żyć. Polskiej Krwi i Blizny która się otwarła chcąc się zagoić ona jest na nowo targana. O Hostio święta biała tyś przez ludzi dziś targana, boleśnie człowiek rani Pana, Tyś Najświętsze Serce nam dałaś o Królowo Polskich rodzin i Królowo nasza, o Ty pomagaj nam upadać przed Bogie  ukrytym w małej Hostii świętej, bo przyjmując Go do serca prostuje nasze drogi życia. Posłuchaj tej pieśni choć staropolska, ona otwiera oczy zagubionym, zbłąkanym. Przed Wiecznym Bogiem upadać nam trzeba. Ukazuje prawdę że Bóg nasz Jezus jest Królem i Panem, całego bytu widzialnego i niewidzialnego. Amen.

Napisał Tomasz.____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Orędzie Matki Bożej (wybrane fragmenty) 2012


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

ŚWIADECTWA VASSULI RYDEN


-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


GDYBY DOGMAT O NIEMYLNOŚCI PAPIEŻY RZECZYWIŚCIE BYŁ

PRAWDĄ, TO "JAN 23" UWIERZYŁBY, ŻE TO MATKA BOŻA MÓWI
W FATIMIE ABY PAPIEŻ ZAWIERZYŁ JEJ ROSJĘ A ON TAKI "NIEOMYLNY" SCHOWAŁ POLECENIE BOGA DO SZUFLADY I NAZWAŁ "TAJEMNICĄ FATIMSKĄ" - WOBEC NIEPOSŁUSZEŃSTWA PANU BOGU
KOMUNIZM ROZLAŁ SIĘ NA CAŁY ŚWIAT I ZEBRAŁ MILIONY OFIAR.

~~~~~~~~MK~~~~~~~~~


Vaticanum II wobec komunizmu


-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 września 2012 r.  " Wiara opiera się na mocy Bożej".

  

 CZYTANIE  z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN - 1 Kor 2, 105
                        

Przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością głosić  

                                wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego 

                                więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami

                                w słabości i bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja  i moje głoszenie nauki nie

                                miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem

                                ducha i mocy, aby się wiara wasza opierała nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy

                                Bożej.

        "JAKŻE MIŁUJĘ PRAWO TWOJE PANIE, PRZEZ CAŁY DZIEŃ NAD NIM ROZMYŚLAM"
 

   EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA  Łk.4, 16-30
 

    (.....) Zaprawdę powiadam wam:

                <Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej Ojczyźnie>.

                                   

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Drodzy Państwo, wszyscy internauci - bardzo proszę zwrócić uwagę

właścicielowi strony internetowej: DZIECKO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, żeby nie pozwalał na umieszczanie oszczerczych i obelżywych informacji na drugiego człowieka, chociażby to był najgorszy wróg. Świadczy to o niskiej kulturze obu stron: korespondenta i właściciela, bo jak widać ludzka wyobraźnia nie zna granic przyzwoitości. Nikt nie jest zmuszany do czytania jakichkolwiek stron internetowych. Jest mi bardzo przykro, że właściciel strony internetowej przeznaczonej na Boże tematy, do Bożych informacji i ofiarowanej Maryi - Matce Boga zezwolił na publikację wyśmiewającą innego człowieka - bliźniego. Autorzy powinni sobie wyobrazić, że to oni lub ich rodziny są przedstawiani w podobny sposób i jak by zareagowali? Ja nie martwię się treścią, ponieważ wszystkie oszczerstwa przeciwko mnie powracają do autorów ale także błogosławieństwo powraca. Niech się wstydzi przed Panem Bogiem i przed ludźmi właściciel tej strony, że teraz będą go pamiętać ludzie, że pozwala hańbić innego człowieka. Niestety, chociaż usunął - ale nie usunął z historii i jego strona tworzy haniebną historię nieprzyzwoitych zapisów.

Właściciel strony powinien nawet przekonywać autorów nieprzyzwoitych rysunków i tekstów, aby odstąpili od zamiaru obrażania ludzi. Zamiast czas tracić na wymyślanie plugastw, powinni wziąć do ręki Różaniec i modlić się o czyste myśli u wszystkich.

                                                                                                                        Mieczysława Kordas  

                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Od kwietnia do września b.r. były zamieszczone ohydne rysunki z oszczerczymi napisami szkalujące moje imię. Nawet grzech to powtarzać a te oszczerstwa ludzie czytali przez pół roku. Ktoś ten zapis mi przysłał dopiero teraz i ja zareagowałam. Nadmieniam, że były tam oszczerstwa na inne osoby też.

 

                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Panie Jezu - znasz mój ból. Przypuszczam, że nie pytali Ciebie o zgodę, lecz demona, więc dwom bogom służą i jeszcze dali tytuł jak na ironię:

BEZCENNA WIEDZA " NA STRONIE - "DZIECKO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY".

Czy możesz Panie Jezu - KRÓLU mój pomóc mi przebaczyć im?

]-szukam-

 

Pan Jezus:

     "  Tak, wszystkim powiem, że jest Mi bardzo przykro, że ludzie występują przeciw Bożym ludziom. Gdyby nawet wystąpili przeciw Moim wrogom, którzy przedstawiają Mnie hańbiąc, jak wasza amerykańska piosenkarka, to też bym ich upomniał.

       MIŁOŚCI I SZACUNKU wymagam od człowieka, a ci, co tak czynią, przepełnieni są nienawiścią do Boga i człowieka. Tym bardziej wszyscy ubolewamy, że takie oszczercze słowa i rysunki nie powinny nigdy powstać w normalnej głowie. Skoro powstają, to jest to nienormalna głowa i nigdy nie powinny się znaleźć pomysły ludzi nienormalnych na żadnych stronach internetowych  a już absolutnie na tych, które właściciele założyli na Boże potrzeby.

       Tacy ludzie natychmiast powinni być ekskomunikowani, ponieważ już nie są Moimi i powinni zamknąć tę stronę ze wstydu, jeśli go mają. Na nic się zda przepraszanie, gdyż poszło to w świat.

       Dlatego wszystkich proszę - uważajcie, co mówicie i uważajcie co robicie, aby wasze uczynki nie stały się dowodem przeciwko wam. Ludzie powinni upominać innych. W tym przypadku, ponieważ ci normalni ludzie pozwalają z nienormalnymi znieważać innych ludzi, to cały świat stanie się nienormalny.

       To, dla kogo Ja cierpiałem i pozwoliłem się zabić?
 

Pamiętajcie: JAM ZWYCIĘŻYŁ ŚWIAT I ZWYCIĘŻĘ A GRZECHY WASZE BĘDĄ ŚWIADCZYŁY PRZECIWKO WAM W WASZYM DNIU I OD WAS SAMYCH ZALEŻY, CZY TEN MOMENT BĘDZIE  SZCZĘŚLIWY ZE SPOTKANIA ZE SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, CZY NIESZCZĘŚLIWY.  
                                                   "Wasz Sędzia Sprawiedliwy ".

__ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __

Usunąłem cały wpis. Ale zaszokowało mnie to co niby Pani M. Kordas otrzymała jako orędzie. Jeśli to orędzie jest przeciwko mojej stronie a nie przeciwko tym co te zdjęcia stworzyli to znaczy że orędzia sa wymyślane na bieżące potrzeby. czyli nieprawdziwe.

Pozdrawiam
Bronisłąw 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


CO SIĘ STAŁO, A CO SIĘ JESZCZE STANIE Z KOŚCIOŁEM, GDY NIE BĘDZIEMY REAGOWAĆ I NIE STANIEMY W OBRONIE PANA BOGA.

PANIE, CZY ZASTANIESZ WIARĘ, GDY PRZYJDZIESZ POWTÓRNIE?

MATKA BOŻA JEST KRÓLOWĄ WSZECHŚWIATA I MATKĄ KRÓLA WSZECHŚWIATA - JEZUSA  CHRYSTUSA, KTÓREGO UWIĘZILI ZAKONNICY PAULINI W NA JASNEJ GÓRZE.

NIGDY NIE ZROZUMIEM, DLACZEGO TA MAŁA ILOŚĆ MASONÓW NA POCZĄTKU ICH DZIAŁALNOŚCI - WYWROTOWCÓW ZDOŁAŁA ZAWŁADNĄĆ PRAWIE CAŁYM KOŚCIOŁEM KATOLICKIM, BO INNY ICH NIE INTERESUJE, PONIEWAŻ ŻYWY CHRYSTUS JEST TYLKO U NAS I ONI CHCĄ GO ZNISZCZYĆ.  W SEMINARIACH MUSZĄ PODPISYWAĆ SEMINARZYŚCI PO DWU LATACH NAUKI - PRZYNALEŻNOŚĆ DO MASONERII ALBO OPUSZCZAJĄ SEMIMNARIUM.   
NIGDYNIE ZROZUMIEM, ŻE DUCHOWIEŃSTWO NAJBARDZIEJ ROZUMIE SWOJE POŁOŻENIE A PRZEZ SŁUŻENIE DWOM BOGOM -  W ZASADZIE SZATANOWI - WYBIERAJĄ WIECZNE POTĘPIENIE?                                                                                                                                                                                       
NIGDY NIE ZROZUMIEM TYCH ANTY-APOSTOŁÓW BISKUPÓW, JAK MOGĄ JUŻ TAK BARDZO OFICJALNIE  PRZYNALEŻEĆ DO SZATANA I CHĘTNIE NA TO SIĘ GODZĄ NA OCZACH ŚWIATA   
NIGDY NIE ZROZUMIEM, ŻE "RADIO MARYJA" OFICJALNIE OPOWIADA SIĘ ZA BEZBOŻNYMI "RYCERZAMI KOLUMBA" POSŁUGUJĄCYMI SZATANOWI I ICH WYBIERAJĄ  A NIE RYCERZY CHRYSTUSA KRÓLA. W DNIU 9 maja b.r. NA JASNEJ GÓRZE WYWYŻSZALI KOMENDANTA RYCERZY KOLUMBA DZIĘKUJĄC MU UNIŻENIE ZA HOJNĄ POMOC DLA KOŚCIOŁA. A JA SIĘ PYTAM - ZA JAKĄ CENĘ? ZA CENĘ GŁOWY PANA JEZUSA CHRYSTUSA- KRÓLA I ZA CENĘ POKOJU ŚWIATOWEGO. KAŻDY CZŁOWIEK WIE, ŻE GDY NIE BĘDZIE CHRYSTUS KRÓLEM OFICJALNIE  - TO NIE BĘDZIE POKOJU!!! W AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWIE ZACHOWYWALI SIĘ TAK SAMO.                                                                                                                                                                                     
NIGDYNIE ZROZUMIEM, ŻE PROCH ZIEMSKI ŚMIERDZĄCY MA CZELNOŚĆ UCZYNIĆ Z BOGA - STWÓRCY, OFICJALNIE SŁUGĘ I NIE WSTYDZĄ SIĘ  PRZED LUDŹMI WYBIERAĆ DIABŁA A POTEM IDĄ DO OŁTARZA.                                                                                                                                                         
NIGDY  NIE ZROZUMIEM - JAK MOGĄ BYĆ TAK PERFIDNIE BEZCZELNI I OFICJALNIE MANIFESTOWAĆ SŁUŻALCZOŚĆ  SZATANOWI.                                                                                                        
NIGDYNIE ZROZUMIEM, ŻE OFICJALNIE BEZCZELNIE ZAKAZAŁ POCHÓWKU KS.KIERSZTYNA  KARD. DZIWISZ, TYLKO DLATEGO, ŻE UKOCHAŁ BOGA - STWÓRCĘ CHRYSTUSA - KRÓLA. PO CO ONI TAM JESZCZE W TYM EPISKOPACIE SIEDZĄ - CZY TYLKO PO TO ABY PENSJE DOBRE BRAĆ PAŁACE ZAJMOWAĆ BEZPŁATNIE I ZŁE DECYZJE WYDAWAĆ URĄGAJĄCE PANU BOGU: KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ I NA STOJĄCO I DALEJ KOŚCIÓŁ ROZWALAĆ? PRZECIEŻ NIKT Z EPISKOPATU NIE SPRZECIWIŁ SIĘ I NIE ZAPROTESTOWAŁ WOBEC DEZYCJI ANTYCHRYSTA DZIWISZA.                                                                                                                                                                                              
NIGDYNIE ZROZUMIEM, JAK W POLSCE KATOLICKIEJ MOGŁA POWSTAĆ POD OKIEM NIBY KARDYNAŁA DZIWISZA HAŃBIĄCA PANA BOGA DROGA KRZYŻOWA I NIKT NIE ZAPRZECZYŁ TEMU.                                                                                                                                                                                                              
ALE TERAZ ROZUMIEM,  DLACZEGO PIEKŁO BĘDZIE WYBRUKOWANE GŁOWAMI TAKICH DUCHOWNYCH - ANTYCHRYSTÓW, FARYZEUSZÓW, UCZONYCH W PIŚMIE, FAŁSZUJĄCYCH WIZERUNEK PANA BOGA. AŻ ŻAL ŚCISKA, ŻE UCZYLI SIĘ NA DUCHOWNYCH - MASONÓW ZA PUBLICZNE PIENIĄDZE.                                                                                                                               
TO TERAZ ROZUMIEM, GDY MATKA BOŻA W FATIMIE POWIEDZIAŁA, ŻE ŚWIECCY URATUJĄ TEN ŚWIAT. MK.


SZOK W KOŚCIELE KATOLICKIM  i nie mówcie więcej, że ja rozbijam kościół.
             

Dla wielu osób duchownych będzie to szok nie do uwierzenia

****************************************************

Miłość polega na tym, abyśmy postępowali  według  WSZYSTKICH  Przykazań i postępowali zgodnie z nauką Objawioną  w Piśmie Świętym.

10. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go!!!,

11. albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów. (2 List św.Jana).

-szukam-


Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, kardynał Kazimierz Nycz; Vic Gen. ks. Jan Dyduch Kanclerz. Nr.4999/2003, Kraków dn.17marca2003r.
 

Fragmenty z książki. „Pouczenia złego ducha. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej".

      Zwierzenia Mefistofelesa: 

„Udało mi się utworzyć mój anty-sobór z pomocą części kleru i postępowych księży. Nawet sam Papież musiał-uznać mój spryt, kiedy mówiłem o  samozniszczeniu w Kościele!.

 

Ja zniszczyłem Wiarę: sam Papież to stwierdził, mówiąc o kryzysie w wierze.

Zniszczyłem Moralność: moje nieczyste demony wszędzie triumfują

Zniszczyłem Religię: kościoły pustoszeją, a bluźnierstwa zastępują modlitwy.

Zniszczyłem Rodzinę: prostytucja jest powszechna, a niewiniątka są masakrowane podczas aborcji. Pozwól jednak, że zejdę do szczegółów w moich zwycięstw:

Od kryzysu do kryzysu, mój tryumfalny pochód przysłonił zwycięstwo-Chrystusa

 

Spójrz: z tyłu Kościoła otworzyłem małe drzwi...Tamtędy weszli moi przyjaciele: Voltaire ze swoją kwestionującą nienawiścią, Lumiere ze swoim demoralizującym kinem ,Luter ze swoim wolnym sumieniem (Libero esame), Marks ze swoim ateistycznym komunizmem, Marcuse ze swoim nihilizmem, Lenin i Mao z ich praniem mózgów, Freud ze swoją psychoanalizą.

Przede wszystkim jednak udało mi się przemycić do Kościoła herezję, zwodząc nawet zakonników i prałatów (twój Chrystus przepowiedział, że uda mi się zwieść także wybranych).Ha ha ha. Ja spowodowałem wejście biskupów holenderskich z ich heretyckim katechizmem tłumaczonym na wszystkie języki.

                                             Ha ha ha.(szyderczy śmiech)

 Zwycięstwo szatana: zabiłem Wiarę, zabiłem Boga, albo lepiej: ja jestem teraz waszym Bogiem!

 

Pracuję także nad tym, aby zniszczyć piękno stworzenia: za pomocą moich przyjaciół artystów odcisnąłem wszędzie moją udawaną skromność: w sztuce, architekturze, poezji, muzyce. Zburzyłem umysł ludzi przez narkotyki, a teraz w swej głupocie adorują szatana w nowoczesnej   masce...Ha ha ha!”

 Autor- Pellegrino Ernetti wybitny egzorcysta oraz znany biblista i teolog z Wenecji. Wydawnictwo "M", Kraków 2003. Adres: 30-301Kraków, ul. Zamkowa 4/4, tel.12693462

Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, kardynał Kazimierz Nycz; Vic Gen. ks. Jan Dyduch Kanclerz. Nr.4999/2003, Kraków dn.17marca2003r.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Panie Jezu - czy możemy prosić Ciebie o obronę przed oczernianiem? Nawołujesz nas ukochany KRÓLU do zgody i pokoju a katolicy, których znamy i nie znamy a którzy powinni być jednością przypisują nam winy niezawinione. Ostatnio jesteśmy "na oku"   u ks.Piotra N., który publicznie podczas kazań wtrąca swoje opinie o nas z Chicago.


-szukam-

   Pan Jezus:

       " Wiele razy mówiłem i ciągle apeluję, nawołuję i proszę o zgodę nie tylko między katolikami, ale między wszystkimi ludźmi. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ I POKOJEM a ten człowiek, który mówi w Moim Imieniu też taki powinien być. Ja nie będę mówił imionami. Do wszystkich mówię to samo.

                         ZGODA BUDUJE - NIEZGODA RUJNUJE.  

Ja widzę, że między ludźmi występuje ludzka zazdrość. Jesteście Moimi dziećmi  i powinna występować Boża miłość i szacunek do bliźniego. Czyńcie pokutę jeden za drugiego i nie podburzajcie się nawzajem. Ja byłem w nienawiści u wielu z zazdrości przede wszystkim.

Chociaż wy, Moje dzieci nie pomagajcie zazdrości zwyciężać lecz uzupełniajcie się nawzajem, aby ludzie mogli mieć pełny obraz Boga Cierpiącego i Miłosiernego ale Sprawiedliwego.

            Pamiętajcie - Bóg to DOBRO i wy tacy bądźcie.

   ŻEBY MI WIĘCEJ NIGDY NIE PADŁO Z ŻADNYCH UST - OSZCZERSTWO, POMÓWIENIE  KRYTYKA I POSĄDZANIE.

   Tak wam dopomóż Bóg. Amen. Wasz Sędzia Sprawiedliwy ".

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Panie Jezu - Marcin pyta jak przygotować się na MAŁY SĄD?

 -szukam-

Pan Jezus:

     " Przede wszystkim, to przygotuj swoje serce, duszę i cały czas trwaj w takim stanie a wtedy otrzymasz natchnienia - co dalej robić. Gdyby wszyscy ludzie chcieli mieć tak przygotowane dusze, to znaczy - chcieli żyć w ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ świat mógłby istnieć jeszcze parę tysięcy lat.

Lecz człowiek sam nie umie żyć w zgodzie z PRAWDĄ, ulega kuszeniom złego ducha. Dlatego takie małe sądy na ziemi są dość często w postaci kataklizmów i wojen. Pomimo tych nieszczęść człowiek wraca do grzechu. Ale co teraz się dzieje - te grzechy popełniane na świecie przewyższają wielokrotnie "grzechy sodomskie" i dlatego taki stan ziemi nie może trwać i Ojciec dopuszcza do zupełnego oczyszczenia.

PROSZĘ WAS - NIE ULEGAJCIE GRZECHOWI I INNYCH UPOMINAJCIE,

bo piekło jest straszne. W czyśćcu jest 7 kręgów a część z nich podobna jest do piekła z tą różnicą,że dusze w czyśćcu mają nadzieję na zbawienie. Żal Mi jest, ach żal Mi jest was , bo znam waszą żałość i męki, które przechodzicie dla oczyszczenia.

 Dlatego mówię: żyjcie według PRZYKAZAŃ BOŻYCH, bo na ziemi czyściec jest najlżejszy. AMEN. Jezus Sprawiedliwy ".

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KS.JACEK BAŁEMBA - Propozycja wiążąca – do pilnej realizacji: zamawiajmy Msze Święte!


Tym, którzy bałamucą nasz naród, twierdząc, że sprawa klękania przed Panem Bogiem jest kwestią drugorzędną, trzeba łopatologicznie przypominać słowa Kardynała Josepha Ratzingera: „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Duch liturgii)!
W ramach zachowania podstaw rzymskokatolickiej i polskiej kultury podejmowane są różnorakie działania, choć stale jest ich stanowczo za mało.
W ramach zachowania centralnej kwestii kultury, jaką jest klękanie przed Panem Bogiem, podejmowane są różnorakie działania, choć stale jest ich stanowczo za mało.

   W związku z tym rysuje się propozycja wiążąca – do pilnej realizacji: zamawiajmy Msze Święte!
Niech to wołanie i ta inicjatywa rozniesie szeroko się po całej Polsce i daleko poza jej granicami!

 Konkretnie. Zamawiajmy w naszych katedrach, kościołach i kaplicach Msze Święte w następujących intencjach:

   O powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej – w posłuszeństwie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i w wierności tysiącletniemu zwyczajowi przyjmowania Komunii Świętej w Polsce.

 Msze Święte będziemy zamawiać w Polsce i poza Polską – jedną, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy…

   Nagłaśniajmy tę inicjatywę, gdzie to tylko możliwe!     Pan Bóg na te Msze Święte odpowie!

 Jeszcze jedno. Księża zwykle na początku Mszy Świętej głośno odczytują zgromadzonym intencje mszalne. Więc dodatkowy plus będzie taki, że temat klękania będzie nagłaśniany publicznie: te intencje będą głośno odczytywane w naszych katedrach, kościołach i kaplicach. To także jest ważne!-szukam-

__________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

  DOKTRYNA POLITYCZNA  -  P I S

-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Komunia święta po katolicku, na klęcząco - ks. prałat Roman Kneblewski-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


8 września 2012 r.
NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY   --- MATKI BOŻEJ SIEWNEJ

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY GIETRZWAŁDZKIEJ.

Księga Micheasza 5,1-4a.

Tak mówi Pan: "A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.
Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.
I powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi.
A On będzie pokojem".


-szukam- 

Duch Mój się raduje w Bogu, Zbawcy Moim.

" Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo i godna wszelkiej chwały,

bo z Ciebie narodziło się Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem".

 

EWANGELIA  Mt 1, 1-16, 18-23    RODOWÓD JEZUSA CHRYSTUSA,SYNA DAWIDA, SYNA ABRAHAMA.......

 

(....) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka:

" <Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel>, to znaczy

< Bóg z nami>".Cytat: Anna Katarzyna Emmerlich 5.Wigilia narodzenia Maryi "Widziałam Święta Dziewice w wigilie Jej narodzenia. Powiedziała mi, ze, kto począwszy od tej wigilii przez dziewięć dni odmawia dziewięć "ZDROWAS MARYJO" na cześć dziewięciomiesięcznego Jej pobytu w łonie matki i na cześć Jej narodzenia, ten codziennie daje Aniołom dziewięć kwiatów do wieńca, który Ona w Niebie odbiera i Trójcy Przenajświętszej w ofierze składa, aby modlącemu sie łaskę wyprosić."Święto Narodzenia NMP

 

 Dzisiaj obchodzimy święto narodzenia Matki Zbawiciela. Co roku, 8 Grudnia obchodzimy święto Jej Niepokalanego Poczęcia; a po 9 miesiącach, to jest 8 Września, czcimy dzień Jej narodzenia. Jednak Kościół większą wagę przykłada do święta Niepokalanego Poczęcia. Dlaczego? Wierzymy bowiem, że Maryja, chociaż poczęta zgodnie z naturalnym stanem rzeczy, to jest przez małżeński akt swoich rodziców, została zachowana od skażenia grzechem pierworodnym. Tak jak każdy człowiek, Maryja została odkupiona przez śmierć swojego Syna ale w doskonalszy sposób. Bóg w nieomylnym przewidywaniu zasług Jej Syna, odkupił Ją jeszcze przed Jego narodzeniem i zbawczą męką. Dla wszystkich ludzi Odkupienie miało charakter naprawiający zło, Ją jedną natomiast Odkupienie uchroniło od zła.

   Pisma apokryficzne opisują, że rodzice Maryi, Joachim i Anna, przez wiele lat bardzo modlili się o dziecko. Gdy ich prośba została spełniona i narodziła się dziewczynka, z wdzięczności oddali ją na wychowanie do świątyni Jerozolimskiej. Tam, już od najmłodszych lat, wychowywała się wśród pobożnych niewiast.

  Święto Narodzenia NMP obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, najpierw w Konstantynopolu, a w III wieku przez stolicę apostolską zostało zaliczone w roku liturgicznym do czterech najważniejszych uroczystości maryjnych. W Polsce dzień narodzenia NMP obchodzony jest pod nazwą święta Matki Boskiej Siewnej. W ten dzień przynoszono do kościoła do poświęcenia ziarno przeznaczone na jesienny zasiew. Tak jak kiedyś pobożni rolnicy oddawali w Jej Niepokalane ręce ziarno przeznaczone na siew, tak dzisiaj powierzmy Jej macierzyńskiej opiece wszystkie nasze sprawy, aby dokonywały się zgodnie z wolą Jej Syna.

 

 www.katolik.pl ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-DUCH ŚWIĘTY : LIST DO KAPŁANÓW-

-szukam-

-Uwolnij Mnie-

-szukam-

-DRODZY BISKUPI-


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-

Pan Jezus dla kapłana na 80  urodziny:

   

 "  O, ksiądz .........?  On nigdy Mnie nie zdradził, poza drobnymi ułomnościami, których nikt nie może się ustrzec. On ma czyste serce, a gdy przyjdzie na spotkanie ze Mną, to powiem: drogi Mój kapłanie - spełniłeś swoje zadanie życiowe, dobrze służyłeś Bogu, Ojczyźnie i blźniemu. Nigdy nie wstydziłeś się Mnie. Jeśli będziesz krótki czas w przedsionku Nieba, to po to, abyś dalej nauczał o Bogu i modlił się z duszami, bo modlitwy twoje są Mi miłe. Już teraz czyń pokutę za siebie i bliźnich z twojej rodziny a skrócisz czas oczekiwanie na spotkanie ze Mną w Niebie. Teraz czyć pokutę jak największą, bo na ziemi jest trudniej pokutę czynić pośród zgiełku świata. ale po śmierci jest boleśniej. Tak Mój synu - obchodzisz piękną rocznicę urodzin, a że doczekałeś tego pięknego wieku w zdrowiu, to wynagradzaj, bo masz ku temu wielką sposobność. A dla przypomnienia twojego: podczas celebrowania Mszy św. bardziej skup się na Mojej Męce, bo intencje masz dobre, tylko czasami się zapominasz. Msza św. nie powinna być dla nikogo rutyną. lecz przeżywaniem od nowa Męki Mojej, bo Ja ciągle cierpię. Pamiętaj - Msza św. to skupienie, cierpienie i ból.

Przypominam: NIGDY NIE PODAWAJ MNIE NIKOMU NA RĘCE - NIGDY, bo to jest ciężki grzech dla kapłana.

Posłuszeństwo nie obowiązuje nieposłusznym - papieżowi, Bożemu papieżowi. Ty nie czyń tak i upominaj innych. Nie wołaj też do pomocy świeckich - NIGDY. Staraj się też prosić, aby ludzie w kościele nie wyrażali swojego uczucia oklaskami, bo znaczy to, że przyklaskujesz Mojemu cierpieniu.

 Pamiętaj - Msza św. to jest Moje cierpienie a nie żadna uczta.

                                                                   Twój Bóg Sprawiedliwy".


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-Witam serdecznie, Króluj nam Chryste

 

W audycji Michała Olszańskiego "Godzina prawdy" wypowiadał się 30.09.2011 roku na antenie Polskiego Radia Program III gangster Piotr "Gepard" Stępniak, który dał wspaniałe świadectwo swojego nawrócenia.

Nawrócenie przeżył w więzieniu, a jego świadectwo jest bardzo mocne.

Mówił o tym publicznie na mainstreamowej antenie.

 

Audycję można odsłuchać pod linkiem:

-szukam

należy kliknąć na głośniczek nad zdjęciem.

 

Króluj nam Chryste

Andrzej ____________________________________________________________________________________________________________________________________________


KS. JACEK BAŁEMBA - Przyjmować Dar największy klęcząc!


   Wszyscy Święci klękali przed Panem Bogiem! Cóż za wspaniała szkoła szacunku, czci i miłości wobec Nieskończonego Majestatu Boga!

   Św. Jan Maria Vianney godzinami klęczał przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Mówił: „Boże mój, jakaż radość dla chrześcijanina, który wstaje od balasek po komunii i całe niebo niesie w swoim sercu”.

   Skoro chrześcijanin „wstaje od balasek”, to znaczy, że przed chwilą tu oto klęczał przy balaskach przyjmując Dar największy: Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.

   Szaleństwo pogardy dla postawy klęczącej postępuje i nadal zatruwa polską ziemię. Dzisiaj dotarł do mnie kolejny sygnał. Tym razem z diecezji warszawsko-praskiej, gdzie w pewnej parafii ksiądz maltretuje starsze osoby odgrażając się, że nie będzie udzielał Komunii Świętej tym, którzy klęczą. To jest podkopywanie najgłębszych fundamentów polskiej i rzymskokatolickiej kultury. Destrukcja Kościoła. Krzywda dla ludzi. Co najważniejsze: zniewaga Pana Jezusa.

   Kapłan powinien uczyć ludzi najwyższego szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu. Zaszczytny i nieusuwalny obowiązek kapłana! Czy mamy takich pasterzy, którzy uczą nas najwyższego szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu? Kto dzisiaj naucza i głosi kazania na ten temat?

   Tym, którzy bałamucą nasz naród, twierdząc, że sprawa klękania przed Panem Bogiem jest kwestią drugorzędną, trzeba łopatologicznie przypomnieć słowa Kardynała Josepha Ratzingera: „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Duch liturgii)!

   W tym samym dziele pisał:

   „Gest cielesny jest jako taki nośnikiem duchowego sensu – adoracji, bez której sam gest byłby bezsensowny. Akt duchowy musi się ze swej istoty i ze względu na cielesno-duchową jedność człowieka wyrazić koniecznie w geście ciała. Obydwa te aspekty dlatego są w tym jednym słowie tak mocno ze sobą stopione, gdyż przynależą do siebie w perspektywie wewnętrznej. Tam, gdzie klęczenie to czysta zewnętrzność, zwykły akt zewnętrzny, tam staje się ono bezsensowne; jednakże także tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan”.

   Książkę Duch liturgii Kardynała Josepha Ratzingera trzeba przeczytać trzy razy, aby być przygotowanym do merytorycznych wypowiedzi na powyższy temat. Kompetentna refleksja głowę rozjaśnia, uczy myślenia katolickiego. Rozjaśnia mroki ignorancji. Uczy zginać kolana przed Panem Bogiem.____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-


OTO JAK PRACUJE RZĄD  POLSKI  PRZECIW  POLAKOM wybrany przez Polaków

DO  LUDNOŚCI  W  POLSCE

NIEWIELE ZOSTANIE JUŻ  LUDNOŚCI POLSKI .............

W tym czasie grozi Polsce „Epidemia sztucznie wywołanie zarazy, przez wrogów,  którzy dążą do zdobycia terenów Polski, bez ludności Słowiańskiej”.

Tak uchwalił Sejm i Senat poprawkę do ustawy o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.   (Druk senatu nr 141,  druki sejmowe nr 293 i 416).  Prezydent Bronisław Komorowski Tą ustawę podpisał 12 lica 2012 roku – wydając w ten sposób , pozwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na przymusowe szczepienia całej ludności w Polsce – szczepionki są tak przygotowane, aby sami Polacy zadali sobie śmierć,  przy przymusowym szczepieniu tych szczepionek.

 

O zatrutych szczepionkach jadem żmij,  przekazała mi Matka Boża Maryja, żeby poinformować o tym ludność w Polsce.

 

Dopisała Wanda S


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bisku­pów recepta na potępienie

Blog księdza Tomasza Delurskiego


Wyla­tu­jąc z Pol­ski prze­czy­ta­łam, że pre­zy­dent Komo­row­ski jest za in vitro, ponie­waż jest za życiem… No cóż, nie pierw­sza to wypo­wiedź bez-sensu i pew­nie nie osta­nia, naszego pre­zy­denta. Wąt­pię, aby ktoś z bisku­pów kon­kret­nie nazwał takie podej­ście po imie­niu, czło­wieka dekla­ru­ją­cego się jako kato­lik. Skoro tak, to ja jako ksiądz mogę nie przyj­mo­wać zasad celi­batu i cóż z tego?

Piszę to w kon­tek­ście tek­stu pani Ewy Czacz­kow­skiej w dzi­siej­szym wyda­niu Rzecz­po­spo­li­tej (14.08.2012), na temat wizyty patriar­chy Cyryla w Pol­sce. Nie odno­szę się tu do całego pro­blemu pojed­na­nia, zacy­tuję jed­nak pewien fragment:

Cer­kiew w Pol­sce doty­kają takie same pro­blemy laicy­za­cyjne jak Kościół kato­licki. Nie­któ­rzy prze­cho­dzą do kato­li­ków, bo nie chcą się odróż­niać od innych, lecz być «tacy jak wszyscy».

- Wielu odcho­dzi z powodu zawie­ra­nia mał­żeństw mie­sza­nych i prze­cho­dze­nia do Kościoła współ­mał­żonka — przy­znaję abp Jeremiasz.

Ilu? Rów­nież brak danych, ale nie­któ­rzy oce­niają, że na 100 zawar­tych mał­żeństw mie­sza­nych w 30 przy­pad­kach osoba pra­wo­sławna prze­cho­dzi do Kościoła katolickiego.

- Ale naj­czę­ściej koń­czy się obo­jęt­no­ścią reli­gijną obojga w imię źle rozu­mia­nego sza­cunku dla wiary współ­mał­żonka. Ten pro­blem doty­czy zarówno naszego Kościoła, jak i kato­lic­kiego — mówi ks. Henryk Paprocki, rzecz­nik pol­skiej Cerkwi.

Nie wia­domo, czy zmieni się to po przy­ję­ciu poro­zu­mie­nia na temat mał­żeństw mie­sza­nych mię­dzy Kościo­łem kato­lic­kim a Pol­ską Radą Eku­me­niczną. Kościoły mają uznać, że to sami rodzice decy­dują o tym, w jakim wyzna­niu ochrzczą i wycho­wają dziecko. To powinno sprzy­jać utrzy­ma­niu więzi mał­żeń­skiej i rodzin­nej, roz­dar­tej teraz koniecz­no­ścią dekla­ro­wa­nia (w Kościele kato­lic­kim i pra­wo­sław­nym), że wycho­wają dzieci w swo­jej wierze“.

Ten temat już poru­sza­li­śmy, pozwolę sobie ode­słać do tek
stu:

-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

 Kochani, idę sobie do metra centrum w środę wieczorem i ... szok...
 Drewniany Krzyż, ludzie śpiewający naprawdę z mocą i mówiący o
 Jezusie (świetna muzyka, świetne nagłośnienie - potrafię to ocenić -
 świetny wokal, teksty, stoisko z jedzeniem). Przyznam, że nie miałem
 pojęcia o tej inicjatywie, ale cieszę się że ludzie robią tak cudowne
 rzeczy i to gdzie...(?), w samym centrum warszawy. Teraz ze strony
 Internetowej widzę, że organizują swoje spotkania w każdą środę.

 Kościół uliczny:


-szukam-

-szukam-


 t+


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-

 

Najświętsza Eucharystia, jest pieśnią Miłości, Pokory i Prawdy, mego ludzkiego małego serca, płynąca z Najświętszego Serca Jezusowego. A prowadzi Niepokalana Matka, która zawsze wierna była Ewangelii, Słowu Swojego Syna Jezusa Chrystusa do tej prawdy, jaką winniśmy żyć i jaką drogą podążać, aby być wierni Bogu w Trzech Osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego, w osiągnięciu życia wiecznego. Amen. 

Napisał:Tomasz.

 

Chwalcie wszystkie narody Pana Boga i Króla,nie bój się tego którego wyznajesz.

Posłuchaj a zrozumiesz:

 

27 Ubodzy13 będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. «Niech serca ich żyją na wieki»1328 14 Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi; i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, 29 bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. 

Ps. 22,29. 10 Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu,  ale przewrotni będą postępować przewrotnie  i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego,lecz roztropni zrozumieją.11 A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. Dn. 12,10,12.16 Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi1017 Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze,na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem11. 1 Tes. 4,16-17.

 

Rozważajcie Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Przypomina mi ta pieśń.


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-W dniu 29 września 2012r w Opactwie Cystersów (Sanktuarium Krzyża
Świętego) w Krakowie-Mogile przy ul. Klasztornej 11 odbędzie się
spotkanie formacyjno-modlitewne dla osób, które modlą się za
kapłanów. Zapraszamy szczególnie należących do Apostolatu Margaretka.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00 na placu przed Sanktuarium,
a zakończy ok godz. 14.00. W programie: Msza Święta, Różaniec,
BN> konferencja, adoracja NS,Droga Krzyżowa.
Zapraszają: ks. Jan Krzyżowski, ks. Bogusław Nagel.
BN> Zapisy grup i informacje u P. Stanisławy
Tel. 12-415-58-65 lub 697-060-145 (w godz. 19-21)

Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Ks. B. Nagel____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 września 2012 r.  MATKI BOSKIEJ SMOLEŃSKIEJ.

 

Ikona ta jest związana z historią  Rosji połowy XI wieku. Wizerunek ten uważa się za pierwszą Ikonę bizantyjską. Został umieszcziny w katedrze Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie szybko zyskał sławę "cudami słynącej".

~~~~~~~~~~~~~~~

W czytaniu z Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian mówi się, że wtedy też byli podzieleni ludzie tak samo jak teraz. Są grupy, które mówią, że są "od ks. Piotra, inni od ks.Kiersztyna. Mówią także, że od Mieczysławy a inni od innej osoby." Słuchajcie wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa - JESTEŚMY WSZYSCY JEDNEGO PANA BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO i nie możemy dzielić się, bo Pan Jezus nawołuje nas do jedności, abyśmy mówili jednym głosem i nie patrzyli na ludzi tylko na Niego. Przeczytajcie sobie to CZYTANIE a ja przepiszę tylko jedno zdanie, które powiedział św. Paweł: " My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą".

" SZCZĘŚLIWY NARÓD WYBRANY PRZEZ PANA".

Psalm: Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Panie Jezu - bardzo prosimy podyktuj nam list do Ojców Pulinów - prośbę o wystawienie dla wiernych  Twego Obrazu - Chrystusa Króla za zgodą Diecezji Częstochowskiej.

 

-szukam-

  Pan Jezus:

 

DRODZY BISKUPI DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 DRODZY OJCOWIE PAULINI pracujący na Jasnej Górze

 w  CZĘSTOCHOWIE.

===============

 

Mając na uwadze, że od kilku wieków opiekujecie się naszym polskim świętym miejscem - siedzibą Matki Bożej - KRÓLOWEJ POLSKI na Jasnej Górze i dziękujemy Wam za tę posługę i opiekę.

Dziękujemy Wam Drodzy Ojcowie Paulini, że przyjęliście i zaopiekowaliście się Obrazem CHRYSTUSA KRÓLA. Jak wiemy Matka Boża - KRÓLOWA pragnie, aby Jej Syn także zajął godne miejsce w tym świętym klasztorze w jej Królestwie. Wiecie, że Matka zawsze jest ze swoim dzieckiem a gdy stał się młodzieńcem i ma 33 lat też chce być razem z Nim. Nie macie dzieci, to może nie rozumiecie jaki to ból w sercu być odłączonym od dziecka.

Na świecie każdego roku jest coraz gorzej na polu politycznym, geograficznym i religijnym. Obecnie jest wielka walka demonów z ludźmi, którzy już ostatkiem sił ludzkich bronią się, lecz jakże byłoby łatwiej, gdyby pomagał nam Bóg w Trójcy Świętej. Wiadomo, że Bóg Ojciec i Duch Święty są duchami, ale człowiek - Jezus Chrystus został nam przysłany aby pomagał nam w sposób widzialny żyć w zgodzie ze wszystkim.

Nie traktujcie Pana Jezusa jako umarłego, bo On żyje, jest i przemawia do każdego z nas. Wielu Go nie słyszy, ale ci, co Go słyszą i widzą to powtarzają Jego prośby od 80 lat niezmiennie, abyśmy Jego stworzenie uczynili naszego Stwórcę KRÓLEM POLSKI i WSZECHŚWIATA. Oczywiście, że Pan Jezus - BÓG powinien już dawno, od wieków być przez to stworzenie, przez papieży obwołany KRÓLEM żywym swego stworzenia, bo teraz to owszem jest, ale niemy i niewidomy. Mamy aż nadto jasny dowód nieposłuszeństwa Panu Bogu ówczesnego Rządu i Episkopatu. Druga wojna światowa nie musiała być, ale pycha i egoizm rządzących spowodowały, że bardzo drogo zapłaciliśmy za to nieposłuszeństwo Panu Jezusowi. który prosił przez służebnicę Rozalię Celakówną o to samo, o co prosi w dalszym ciągu.

Wy Ojcowie Paulini i Rząd Polski powinniście się cieszyć, że Bóg chce pomagać nam w życiu i że wybrał naród polski. To nie są żarty, bo wtedy, gdy Matka Boża obroniła Polskę przed Szwedami - też niektórzy uważali, że żarty sobie robią ówcześni ludzie. Polacy obecnie też nie wierzą, że to prawda, bo duchowieństwo nie informuje narodu o Rozalii Celakównie i mało kto wie o Pana Jezusa pragnieniu. Błagamy Was, tak jak ona błagała kard. Hlonda a on był nieugięty i cały naród cierpiał.

Teraz też błagamy Was - usłuchajcie głosu narodu polskiego i Rozalii Celakówny, bo cały czas prośba Pana Jezusa jest aktualna. Dlaczego nie chcecie spróbować? Posłuchajcie - dlaczego nie chcecie spróbować? Już raz wybraliście ZŁO, teraz wybierzcie DOBRO, bo jeśli teraz nie usłuchacie, to wszyscy zginą w trzeciej wojnie światowej, która "wisi na włosku".

Tak zrobią z nami wrogowie, jak z załogą i pasażerami samolotu w Smoleńsku. Zginęli i śladu po nich nie ma, bo nawet trumien nie można było otworzyć i nie wiadomo, kto w nich jest. To samo planują zrobić z narodem polskim: wyniszczą w wojnie domowej, szczepionki rozprowadzą i śladu po nas nie będzie i pamięci też nie, bo niby kto będzie pamiętał, gdy Polski nie będzie. Przez zatwardziałość serc już kiedyś też jej nie było.

Prosimy was - posłuchajcie NARODU i popatrzcie na łzy matek, które już obecnie nie mają czym swych dzieci nakarmić. Wrogowie już panoszą się na ziemi polskiej. Coraz mniej pracy, coraz ostrzejsze przepsy wprowadzają rządzący, po to  abyśmy pomarli z głodu i chorób.
NIE BIERZCIE NA SWOJE SUMIENIA DUSZ, KTÓRE POMRĄ LUB BĘDĄ ZABITE.
Błagamy was, pomóżcie narodowi polskiemu i wyjmijcie Obraz CHRYSTUSA KRÓLA z piwnicy i pokażcie Go wiernym spragnionym POKOJU i SPRAWIEDLIWOŚCI.

Błagamy was - uczyńcie to o co Was prosi Bóg - Jezus Chrystus - KRÓL.


-szukam-MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

kardynała Adama Stefana Sapiehy z 1927 r.

 

O Jezu, Władco naszych serc i Królu wieków nieśmiertelny,
przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy
Osobie Twojej  wiernie stać będziemy.
Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego
nigdy nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy
ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym
odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej
aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą
na grobach naszych, żeśmy się nigdy Cebie, Jezu Królu
i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez Łaskę.
Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez
prawdziwe katolickie wychowanie. Króluj w społeczeństwie przez
sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze
i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi
a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię!  AMEN. 
PROSZĘ WSZYSTKICH ABY POSYŁALI LISTY DO OJCÓW PAULINÓW, BO TYLKO RATUNEK JEST

W CHRYSTUSIE KRÓLU. WSZYSTKO KRÓL MA TYLKO ABY WYSTAWILI GO DLA WIERNYCH.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pomóż nam uratować naszą córkę!
Drodzy Przyjaciele,

W zeszłym tygodniu rozwścieczony tłum zagroził spaleniem mojej córki żywcem. Za 24 godzin odbędzie się jej rozprawa, podczas której sędzia zdecyduje czy wyjdzie ona na wolność. Rimsha jest młodą, upośledzoną umysłowo dziewczyną, która nie jest w stanie kontrolować wszystkich swoich czynności. Mimo to lokalna policja pakistańska zatrzymała ją za zbezczeszczenie Koranu, a my, jej najbliżsi, obawiamy się o jej życie.

Obecnie przetrzymywana jest w więzięniu o zaostrzonym rygorze, czekając na rozprawę, która odbędzie się za dwa dni. Przed sądem stanie
oskarżona o zbezczeszczenie Koranu, za które grozi jej kara śmierci. Jesteśmy chrześcijanami i podobnie jak inne chrześcijańskie rodziny obawiamy się gniewu tłumu rozwścieczonego sprawą naszej córki, ale w odróżnieniu od innych chrześcijańskich rodzin nie możemy uciec z kraju i pozostawić jej tutaj samej. Zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej skłania już powoli pakistańskich przywódców muzułamańskich do przeciwstawienia się temu nieszczęściu i Prezydenta Zardari do zainteresowania się tą sytuacją.

Proszę Was o pomoc w nagłośnieniu tej sprawy, o wsparcie dla mojej córki oraz podpisanie mojej petycję do Prezydenta Zardari apelującej o ratunek dla Rimshy i ochronę dla wszystkich mniejszości religijnych w naszym kraju. Avaaz
nagłośni tę sprawę w międzynarodowych mediach i dzięki temu zwróci uwagę polityków na całym świecie.

-szukam-

Rozwścieczony tłum zażądał aresztu mojej córki po tym jak lokalny imam zaczął podburzać lokalną społeczność, twierdząc że dopuściła się ona zbezczeszczenia Koranu. W naszą stronę padły bardzo poważne groźby, a innym członkom społeczności chrześcijańskiej zagrożono spaleniem ich domów. Modlę się o pomyślny wyrok w sobotę i o to by moja córka mogła szczęśliwie powrócić do domu.

Naszej całej rodzinie zagraża teraz ogromne niebezpieczeństwo - same tylko dyskusje na temat zbezczeszczenia Koranu mogą teoretycznie grozić wyrokiem śmierci. W zeszłym roku Pakistański Minister do Spraw Mniejszości został zamordowany po tym jak zaapelował o zniesienie kary śmierci za popełnienie bluźnierstwa. Sytuacja jest już tak delikatna, że wielu z naszych chrześcijańskich sąsiadów w Islamabadzie uciekło ze swoich domów.

Szanujemy prawa religijne innych wyznań. Zależy nam jedynie na zapewnieniu ochrony dla naszej córki i całej społeczności. Z ogromną ulgą przyjmujemy kolejne deklaracje wsparcia, jak to wygłoszone przez muzułmańską grupę Ulema Council: "
Nie chcemy się dłużej przyglądać niesprawiedliwości. Postaramy się zakończyć tę atmosferę strachu." Z waszą pomocą możemy uratować Rimshę, ale również zapenić bezpieczeństwo całej społeczności. Podpisz proszę tę petycję i przekaż ją znajomym.

-szukam-


Z nadzieją i determinacją,
Misrek Masih wraz z zespołem Avaaz

WIĘCEJ INFORMACJI

Aresztowano młodą chrześcijankę podejrzaną o bluźnierstwo

-szukam-

Pakistan: aresztowano młodą chrześcijankę, podejrzaną o bluźnierstwo

-szukam-


Pakistan.Aresztowano młodą chrześcijankę, podejrzaną o bluźnierstwo


-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-


Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.

 Jeśli moge zapytać w jaki sposób mogę się jeszcze modlić o nawrócenie mojej rodziny..Wszyscy chodzą od święta do kościoła ale do Sakramentów Świętych nie bardzo chcą przystępować. Są liberalni tak jak nowoczesność na tym świecie i nie chcą rozmawiać o Bogu ani o przyszłości swojej. A o wieczności to wcale nie chcą słyszeć. Z tego też powodu boleje moje serce - w jaki sposób mogę do nich dotrzeć. Modlę się o intronizację Chrystusa Króla dla Polski..   Czcielka Chrystusa Króla. 


-szukam-

Matka Boża:

      " Ja też ubolewam nad sytuacją ludzi, którzy nie umieją a nawet nie chcą odnaleźć drogi do Ojca naszego w Niebie. Żyją tak bardzo swobodnie, że nawet nie chcą wiedzieć, że jest Stróż porządku na świecie.

Gdyby chcieli mieć święte obrazy w domach, gdyby chcieli.

Dopiero w momencie śmierci przejrzą, ale dla wielu będzie to wyrok śmierci wiecznej bez Boga. Wasza Matka ".

 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-

Witajcie,
chciałabym Was poinformować o ważnym wydarzeniu, które odbędzie się 6-7 października w Legnicy. Otóż będzie to PIERWSZE diecezjalne Forum Charyzmatyczne, na które zaproszono dwie charyzmatyczne osoby, jedna to Carol Razza z USA, a druga to o.Bogdan Kocańda. 
W linkach jest więcej informacji na temat Forum, które nie jest dedykowane wyłącznie osobom ze wspólnot. Każdy kto tylko ma ochotę, może zapisać się na i uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Jednocześnie proszę o rozesłanie informacji dalej, bo jest to coś nowego na Dolnym Śląsku i trzeba to dopiero rozreklamować, co też i ja czynię;-)))
Ważne jest to, że zapisy i są do 15 września(!)

-szukam-

info o kosztach na stronie głównej, nieco niżej:

-szukam-
 
pozdrawiam, 
Monika S.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


O. Gabriele Amorth dla Post Apostolski -Posłuchajcie:)-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kochani, 

przesyłamy ulotkę o pobycie o. Marinko w Polsce zapraszając Was i przez Was innych do spotkań, które Bóg Ojciec przygotował przed wiekami.
Spotkania sa tylko na południu Polski ale zapraszamy i tych z dalszych regionów Polski. 
Nabożeństwa tak jak w Medziu + konferencja, modlitwa o uzdr prowadzone przez Ojca. 

Bardzo prosimy o przekazanie wiadmości dalej, o wydrukowanie ulotki i poproszenie ks. Proboszcza o zawieszenie w gablotach ogłoszeniowych, szczególnie w okolicy tych miejsc gdzie będa spotkania. 
dziekujemy, że odpowiedzieliście na wezwanie Gospy i zapraszamy

POZDRAWIAM!
Z Panem Bogiem

Ewa J


-szukam-


-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________BÓG - HONOR - OJCZYZNA
 

BÓG - CHRYSTUS KRÓL

OJCZYZNA - PATRIOTYZM

HONOR - W SERCU i w MYŚLI OBIE WARTOŚCI


GDYBY CZŁOWIEK - PROCH, ŚMIERTELNIK POZWOLIŁ WSPÓŁRZĄDZIĆ PANU BOGU - NIC NIE BYŁOBY TAJNE ANI

UKRYTE. WSZYSTKO BYŁOBY JAWNE I UJAWNIONE,

BO BÓG JEST PRAWDĄ I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ.-szukam-
-szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________Niesamowit
e publiczne objawienie dla Vicki-szukam-
 


Spotkanie modlitewne z Vicką, Corridonia (Włochy) 1 września 2012 r. 
Widząca Vicka podczas objawienia Matki Bożej, Corridonia (Włochy) 1 września 2012r. 
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 17 po której była adoracja Najświętszego Sakramentu
.W czasie spotkania modlitewnego, w którym uczestniczyło około 5.000 osób Vicka miała publiczne objawienie Matki Bożej, które rozpoczęło się, kiedy modliła się przed figurą Najświętszej Maryi Panny. Objawienie trwało około 11 minut. 
Główny celebrans w czasie Mszy świętej poinformował, że lokalny biskup wiedział o spotkaniu, wyraził zgodę, i przekazał pozdrowienia i błogosławieństwo.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-GORĄCO APELUJĘo udział !


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-


"Proszę o modlitwę za mojego kuzyna Adriana (23), który miał wypadek na motorze jak wracał z pracy. Zając wyskoczył mu na jezdnię. Został przetransportowany helikopterem do szpitala. Ma uszkodzony kręgosłup szyjny. Wczoraj był operowany 6 h. Ma zrobione dwa kręgi, czeka go jeszcze jedna operacja. Jest całkowicie sparaliżowany. Lekarze mówią że w najlepszym wypadku czeka go bardzo długa rehabilitacja a w najgorszym zgon, bo ma obrzęk na szyi i on może przenieść się na mózg. Narazie jest podłączony do respiratora, bo lekarze boją się, że bez niego się może udusić przez ten obrzęk. Jest nadzieja bo ma ciepłe palce u stóp a przed operacją czuł mrowienie w pięcie. Jest przytomny ale w bardzo kiepskim stanie psychiczny, proszę o szturm modlitewny o cud życia i zdrowia dla Adriana. Proszę roześlij moją prośbę o modlitwę za Adriana gdzie możesz (o cud zdrowia dla niego)- do zakonów, wspólnot, osób które się modlą.
Dziękuję i z Panem Bogiem!".


____________________________________________________________________________________________________________________________________________Czy możemy prosić kapłanów, aby przynajmniej na Msze Święte

i na spotkania z wiernymi chcieli nakładać sutanny?


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


 FILM - " OBAMA 2016 r. " wersja polska.

-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-


DROGA PANI MIECZYSŁAWO , PROSZĘ O UMIESZCZENIE NA PANI STRONIE TEGO OGŁOSZENIA.BÓG ZAPŁAĆ !

RYCERZE CHRYSTUSA KRÓLA Z LĘBORKA I GDAŃSKA,RAZEM ORGANIZUJĄ 2 DNIOWĄ PIELGRZYMKĘ DO CZĘSTOCHOWY I LICHENIA W DN. 5 - 7 X.2012.WYJAZD Z LĘBORKA O GODZ.18.00. PO DRODZE BĘDĄ ZABIERANI ZAPISANI PIELGRZYMI.JEST MOŻLIWOŚĆ ZABRANIA PIELGRZYMÓW Z TORUNIA. PRZEWIDYWANY POWRÓT 7.XI. W GODZ. WIECZORNYCH.KOSZT PIELGRZYMKI 130 ZŁ.

ZAPISY I BLIŻSZE INFORMACJE :

U ANI Z LĘBORKA - TEL. 784 - 969 - 789

U EDWARDA Z GDAŃSKA - TEL .501 - 212 - 012

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !____________________________________________________________________________________________________________________________________________


O szczepionkach jeszcze raz, dla tych, którzy ich nie chcą
-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________
-szukam--szukam--szukam-

 

Szczęść Boże Pani Mieczysławie! Tę książkę "Rady Dobrego Pasterza" dzisiaj oprócz Pani przysłały mi jeszcze dwie osoby. Przepraszam Panią, ale mam słaby wzrok i nie dam rady jej szybko i dokładnie przeczytać, a książka ta, o ile dobrze widziałem, ma ponad 200 stron. Przejrzałem ją jednak i widziałem, że jest ona ładnie, estetycznie opracowana, a na niekorzyść dla niej rzuciły mi się w oczy tylko dwie rzeczy:

uwagi

1. Na stronie 150 i na stronie 159 w modlitwie-egzorcyzmie do św. Michała Archanioła padają słowa:

"Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce..." zamiast właściwie: "(...) broń nas w walce...".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Mieczysławo, ja osobiście znam tę modlitwę już od kilkunastu lat, ale od początku poznałem ją
ze słowami "broń nas w walce..." i TYLKO tak ją zawsze odmawiałem (przez kilka lat odmawiałem ją nawet codziennie). A teraz prawie wszędzie podają ją ze słowami "wspomagaj nas w walce..." i w tej książce też ją tak podają.

 ---------------------------------------------------------------------------------------uwagi

2. Na stronie 168 opublikowano współczesny medalik świętego Benedykta, który zawiera elementy masońskie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Mieczysławo, Pani zamieściła omówienie tej sprawy na naszej Stronie, a ja wcześniej zetknąłem się z tym
po raz pierwszy, kiedy wysłuchałem w tym roku kazania księdza Piotra Natanka na temat medalika św. Benedykta (ksiądz mówił o tym, jak ten medalik wyglądał jeszcze w XVIII wieku, i o tym, jak Pod koniec XIX wieku Medalik św. Benedykta został "zreformowany" na modłę masońską.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zapoznaniu się z tym, co ksiądz Natanek miał do powiedzenia, zdjąłem z szyi ten medalik św. Benedykta, który nosiłem
(wcześniej zdjąłem też współczesny "Cudowny Medalik" z pięcioramiennymi gwiazdami; tak że teraz z trzech medalików, które od lat nosiłem, został mi tylko jeden, a mianowicie medalik szkaplerzny, który zastępuje noszenie Szkaplerza karmelitańskiego).

To tylko tyle uwag mogę Pani przekazać na temat przysłanej książki, a z powodu słabości wzroku raczej nie dam rady
teraz w krótkim czasie dokładniej tej książki przestudiować. Mam nadzieję, że ta odpowiedź się Pani do czegoś przyda.
Pozdrawiam Panią serdecznie. Z Panem Bogiem.
Paweł


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


DRŻYJCIE ANTYCHRYŚCI - BO SĄD NAD WAMI WISI !

ZNAKI PRZYJŚCIA.

-szukam-

Godzina jego przyjścia będzie wielkim niebezpieczeństwem dla dusz i czasem powszechnego odstępstwa. By jednak nie wszyscy pozwolili się zaskoczyć, sprowadzając nieszczęście na siebie samych, Duch Swięty chciał nam nakreślić z wyprzedzeniem główne fazy tej strasznej i decydującej próby1, która objawi prawdę ukrytą o wszystkich ludziach.

Święty Jan, by ukazać gwałtowność i drapieżność tego człowieka grzechu oraz jego zręczność, z jaką będzie prowadził wojnę przeciwko świętym, opisuje go w trzynastym rozdziale Apokalipsy pod postacią potwornej Bestii, mającej na czole dziesięć głów i dziesięć diademów, a każdy z tych diademów nosi bluźnierczą nazwę.

Według interpretatorów te dziesięć głów i dziesięć diademów oznacza dziesięciu królów płacących daninę, będących jego poddanymi, którzy uczynią wszystko według jego podstępnej i okrutnej woli. Święty Jan powiedział nam, że Antychryst będzie posiadał całkowitą suwerenność, że jego potęga rozciągnie się na wszystkie Plemiona i na wszystkie narody, na ludzi każdego narodu i języka (por. Ap ł3,5-8). Uda mu się zwyciężyć świętych, prześladując ich bez umiaru, a ludziom lojalnym wobec siebie umożliwi zrobienie kariery we wszystkich instytucjach. Nastanie wolność, lecz wyłącznie dla czynienia zła. Wreszcie będzie biegły w tajemnych naukach i sztukach magii, a za pośrednictwem demonów uczyni rzeczy nadzwyczajne, uchodzące w oczach judzi łatwowiernych za prawdziwe cuda (por. Ap 13,łl-14).

.

Pierwszym z tych cudów, cytowanym przez świętego Jana, będzie pozorne zmartwychwstanie. W jednej z wojen Antychryst ukaże się jako jeździec na wozie ze światła i ognia. Zostanie uderzony w głowę i śmiertelnie ranny. Po upływie jakiegoś czasu, w którym będzie pozostawał jakby bez życia i umarły, nagle podniesie się, a jego rana zostanie chwilowo wyleczona. Na ten widok ludzie zwiedzeni, niedowierzający i uczeni tej epoki (nie mający żadnej wiary w nadprzyrodzoność i prawdy objawione), ci ludzie — powiadam — uwierzą w oszustwo. Będą krzyczeć z podziwu: Kto jest podobny do Bestii? Kto będzie mógł kiedykolwiek walczyć i zwyciężać Bestię? (por. Ap 13,4). Po drugie, człowiek grzechu sprowadzi ogień z nieba, aby uwierzono, iż jet on panem natury, reguluje pory roku i ma w swoim panowaniu niebo oraz gwiazdy1

 

Po trzecie, sprawi on, że przemówi posąg. Demony posłużą się martwym drewnem jako instrumentem, przy pomocy którego sprzedadzą swoje oszustwa i kłamliwe przepowiednie. Będzie też można zobaczyć sprzęty poruszające się i biegnące samoczymie, góry poruszające się nagle, a mnóstwo demonów przekształconych w anioły światłości ukaże się w powietrzu.

Tak więc z niepojętego dopustu Bożego wolnomyśliciele i wielcy sceptycy ostatnich czasów wezmą na poważnie to żonglerstwo i kuglarstwa. Zostaną oszukani i zagubią się w swych domysłach i łatwowierności. Pokłonią się wszystkim szaleństwom nekromancji i czarów, okazując wobec świata spełnienie przepowiedni Pisma syiętego: CĘ którzy przekręcają prawdę, przywiązują się do ducha błędu i nauki demonów (por. Tm ł,l).

Wreszcie jest jeszcze napisane, że pycha człowieka grzechu nie będzie miała granic. Otworzy swoje usta, by bluźnić przeciw Bogu, znieważać Jego święte Imię, tabernakulum i świętych, którzy są w niebie. Będzie on uważał, że może, jak mówił Daniel, zmienić czasy i prawo (por. Dn 7,25). Zniesie święta i niedzielny odpoczynek, zmodyfikuje porządek miesięcy, trwanie i podział tygodni, wymaże z kalendarza chrześcijańskie imiona, żeby je zastąpić emblematami najnikczemniejszych zwierząt. Słowem, ten falsyfikat Chrystusa będzie ateistą w pełnym tego słowa znaczeniu. Sprawi, że znikną krzyże i — jak twierdzi jeszcze Daniel — wszelkie znaki  religijne. We wszystkich świątyniach zamiast chrześcijańskich ofiar wprowadzi obrzydliwe rytuały. Święte katedry zamilkną; wejdzie obowiązkowe nauczanie i wy-

chowanie świeckie, bez Boga. Jezus Chrystus będzie wygnany od kołyski dziecka, od oltarza, gdzie łączą się małżonkowie i od wezgłowia umierających1. Na całej ziemi nie będzie tolerowany żaden inny kult, jak tylko kult owego szatańskiego zbawcy— Antychrysta.

 

Kto ma uszy niechaj słucha,

kto ma oczy niechaj patrzy,

bo i Ewangelię układają według swoich potrzeb

nie zważając na karę jaka ich czeka,

bo żadna kreska ani przecinek nie będzie zmieniony.


"Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pańskie? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy." Jer.8:8

"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą." Mt.23:14

"Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.

A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze." Apo.22:18-19

 

Słuchaj ludu słowa powierzone ci od Boga.

Tomasz B

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2012-09-01 Medjugorje, Rycerze Chrystusa Króla na Mszy św


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________RĘKOPIS Z CZYŚĆCA - SIOSTRA MARIA OD KRZYŻA

-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Panie Jezu - Polacy, mieszkańcy Kanady pytają, co powinni zdecydować, czy zostać w Kanadzie, czy wyjechać do Polski?
 Teraz w tym okresie zamieszania i strachu są bezradni.

 -szukam-

Pan Jezus:

      " Dzieci - nie uciekniecie przed kataklizmami, które będą nawiedzały ziemię. Jak widzicie, nikt nie chce uznać Chrystusa Boga za KRÓLA WSZECHŚWIATA, bo nawet papież Pius XI zaproponował i na tej jego propozycji zakończyło się Moje KRÓLOWANIE.

 
TO JEST NIEPOJĘTE, ŻE STWORZENIE MOJE WYRZEKŁO SIĘ I NADAL WYRZEKA SIĘ UZNAĆ SWEGO BOGA OFICJALNIE PRZED ŚWIATEM ZA KRÓLA.

Postawcie się w Moim miejscu - jak zareagowalibyście? Przypuszczam, że dawno już nie byłoby ZIEMI. Każdy człowiek powinien zawsze wczuwać się w drugiego człowieka i wyobrazić sobie jego uczucia. Dopóki żyjecie, możecie wszystko zmienić, bo po waszej śmierci jesteście Moimi szczęśliwymi sługami Sprawiedliwości, lub sługami szatana wiecznej nieszczęśliwości.

  Mówiłem: Polacy wracajcie do Polski i rządzilibyście nią z Bogiem. Polacy nie wracali do Polski a ci, co zostali już tak bardzo uwierzyli władzy, bardziej niż Mnie, że sami wybrali obecną władzę i sami są królami swego życia. Ja jestem Bogiem nader cierpliwym i dalej broczę krwią biczowany grzechami ludzkości, bo nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócil i żył w pokoju. Cierpienie Moje znoszę dla tej nielicznej garstki ludzi kochających Stwórcę, upraszającej i przepraszającej za wszystkich. Kanada, USA, czy Polska? Jeśli rozpęta się wojna, to nie będzie końca i wszędzie będzie źle. Lądy pokryje woda, zginą dobrzy  i źli. Zostańcie tam, gdzie wam sumienie i serce dyktuje. Zostańcie z rodziną i wspomagajcie się do ostatniej minuty waszego życia.

 
BÓG, RODZINA I RESZTA................

                                                    „Kochający was Jezus Chrystus - KRÓL".

                                                                                                                      

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ks. Natanek o Szafarzach Komunii Świętej


-szukam-


-szukam- 

Pan Jezus:

     " Powiadam wam - tworzycie jedną owczarnię, jeden ORSZAK podążający do Boga Ojca w Niebie. Niech żaden człowiek nie waży się mówić oszczerstw na drugiego człowieka, choćby był wrogiem.

Osąd nad życiem każdego człowieka zostawcie Mnie.
    Wy upominajcie się nawzajem, ale osobiście, ale skrycie a dopiero jak nie posłucha możecie powiedzieć w szerszym gronie. Nie dotyczy to absolutnie waszych płaszczy.
    Gdyby ludzie przychodzili na Nabożeństwa w pół nadzy, to także mówić osobiście a nie imiennie wymawiać uwagi pod czyimś adresem.
     Kapłan powinien mówić o grzechu, a nasze płaszcze nie są grzechem. Oby nie było tak jak z innym kapłanem, do którego Ojciec powiedział: "STOP "
    Nie jest chwałą dla żadnego kapłana, który skłóca i poróżnia ludzi. Wiele razy apelowałem o jedność ludzi a nie tylko katolików. Uważajcie, bo Ja mogę  natychmiast was zjednoczyć w jednym grobie i dopiero wtedy będzie zgoda.
    Ludzie, nie nakazujcie sobie nawzajem swoich praw. Miejcie na uwadze upomnienie brata w ciszy, jak zawinił. Jeśli Bóg Ojciec dał człowiekowi wolną wolę, to, jakim prawem człowiek
człowiekowi narzuca swoje prawa i do tego prywatne? 

                                           "Jezus Chrystus Sędzia Sprawiedliwy ".____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-


JUBILEUSZOWA  PIELGRZYMKA

PARAFII  WNIEBOWZIĘCIA  NMP  W  ZAGÓRZU  K/ CHRZANOWA
DO WŁOCH
TERMIN 3-10 LISTOPAD 2012

TRASA: WENECJA – PADWA – LORETO – MANOPELLO – SAN GIOVANNI  ROTONDO –

        MONTE CASSINO – RZYM – WATYKAN – CASCIA  - NURSJA – ASYŻ

 

1 DZIEŃ: Wyjazd z Zagórza w godzinach porannych, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch, kolacja i nocleg w okolicy Lido di Jesolo.

2 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd statkiem do Wenecji, piesze zwiedzanie zabytków sakralnych i historycznych, modlitwa w bazylice św. Marka. Kolacja i nocleg j.w.

3 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd na trasę: Padwa (bazylika św. Antoniego), sanktuaria w Loreto i Manopello. Kolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo.

4 DZIEŃ: Po śniadaniu modlitwa przy grobie św. Ojca Pio, pobyt w bazylice. Przejazd na Monte Cassino, pobyt w opactwie Benedyktynów i na polskim cmentarzu wojennym. Przejazd na kolację i nocleg w okolicy Rzymu.

5 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd do Watykanu, spotkanie parafialnej Rodziny Radia Maryja na audiencji generalnej u papieża Benedykta XVI. Po południu nawiedzenie bazylik: św. Jana na Lateranie oraz Santa Maria Maggiore. Powrót na kolację i nocleg j.w.

6 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd do Rzymu, pobyt w bazylice św. Piotra oraz modlitwa przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II, spacer po zabytkach starożytnego miasta. Powrót na kolację i nocleg j.w.

7 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd w kierunku Asyżu, po drodze możliwość odwiedzenia sanktuariów: św. Ryty w Cascia oraz św. Benedykta w Nursji. Pobyt w Asyżu (bazylika św. Franciszka, stare miasto). Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

8 DZIEŃ: Powrót do Zagórza w godzinach przedpołudniowych.

W każdym dniu pielgrzymki Msza św. ustalona na bieżąco.

Cena 1490 zł/os i obejmuje:

- przejazd komfortowym autokarem wraz z opłatami drogowymi,

- 6 noclegów hotelowych (pokoje 2-3 osobowe) wraz ze śniadaniami i ciepłymi kolacjami,

- opieka pilota oraz przewodnictwo lokalne po Rzymie,

- bilety wstępów do obiektów płatnych,

- przejazdy komunikacją lokalną w Rzymie oraz statkiem do Wenecji,

-  ubezpieczenie KL i NW,

- podatek VAT.

 
Zgłoszenia przyjmuje ksiądz dr Ryszard Świder, proboszcz parafii NMP w Zagórzu, tel. komórkowy: 530 – 332- 088
, x.
Ryszard  -szukam-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-

Niech Bedzie pochwalony Jezus Chrystus! I Maryja zawsze Dziewica!

Przez błogosławione Serce Maryi

     PRZYPOMINAM O MSZY ŚW. W INT.

 O INTRONIZCJĘ CHRYSTUSA KRÓLA
       
08 WRZEŚNIA O GODZ. 8.00Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego
 PRZY KAWĘCZYŃSKIEJ
                        a.o.Traktat o doskonałym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny
-szukam-


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mirjana i modlitwy


.... 
Mój Boże spełnij we mnie Twoje zamiary
i udziel mi łaski abym nie przeszkadzał Ci
moim zachowaniem. 
Mój Jezu chcę tego czego Ty chcesz,
chcę tak jak Ty chcesz, ponieważ właśnie
Ty tego chcesz, chcę tak jak Ty chcesz i tyle
ile chcesz.

Podczas posiłku:

O mój Jezu nakarm moją duszę tak jak teraz karmię moje ciało.

Gdy sie myjesz:

O mój Jezu oczyść moją duszę tak jak ja
to czynię z moim ciałem........
ŚW  MONIKA
-szukam-Rady św. Moniki dla rodziców dzieci trudnych i nie tylko.doc  (88 KB) Pobierz


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
COLUMBIA - ŚWIADECTWO DLA ŚWIATA


-szukam-


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTY - APOSTOŁ - Ks. Stanisław DZIWISZ

 

Panie Jezu - nie umiemy zrozumieć, że kardynał Stanisław Dziwisz nie pozwolił na normalny pochówek ks. Tadeusza Kiersztyna, tylko dlatego, że ukochał Ciebie Boga jako KRÓLA.


-szukam-

Pan Jezus:

      " Duchowni wszyscy pracujący w Episkopacie, poza nielicznymi osobami - nie należą już do Mnie. Oni już wybrali życie wieczne beze Mnie. Oni pracują przeciw Bogu i każde słowo wypowiedziane przez zdrajców bardzo Mnie rani. W ich rękach bardzo cierpię. Mało ŁASK wypływa z Nabożeństw celebrowanych przez nich, bo to są ręce świętokradzkie.

To, co zrobił kiedyś i to co zrobił teraz duchowny Dziwisz, to jest bardzo bolesne dla was i bardzo bolesne dla Nas. Szkoda Mi jest waszego narodu, że przez zdrajców musicie cierpieć.

                ZDRADA BOGA I ZDRADA CZŁOWIEKA - TO JEST NAJGORSZY GRZECH.

Póki żyjecie, możecie dużo zmienić. Póki żyjecie na tej ziemi - panoszycie się, zdradzacie się, grozicie Mi i wygrażacie się  - póki żyjecie.

       DLATEGO TAK ŻYJCIE, ABYŚCIE ODEBRALI TO SAMO, CZYM MNIE CZĘSTUJECIE.

 Pamiętajcie, że jest wielka różnica: wasze życie trwa jakąś określoną liczbę lat, a życie waszych dusz trwa wiecznie. Czym częstujecie Mnie przez tę niewielką ilość lat - będziecie odbierali wiecznie - nieskończenie. Żal Mi was, ach żal Mi was, bo wiem, jakie macie miny w momencie spotkania ze Mną, ze Sprawiedliwością. Niektórzy, to nawet nie zdążą pokazać swoich min, bo ich król zabiera ich sprzed Mego Oblicza.

SKORO ŚWIADOMIE DUCHOWIEŃSTWO WSZYSTKO CZYNI, TO
I ŚWIADOMIE KIERUJE SIĘ PO ŚMIERCI TAM, GDZIE CHCĄ.
Jezus Chrystus - BÓG - Sędzia Sprawiedliwy ".

  

Pan Jezus powiedział: "KIEDYŚ ", bo kiedyś kard.Dziwisz kazał zamknąć kościoły przed wiernymi, którzy szli w marszu dla CHRYSTUSA KRÓLA.____________________________________________________________________________________________________________________________________________-szukam-
-szukam-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Św. Michał Archanioł-szukam-


SŁOWA Św. Michał Archanioł :  Bóg jest Królem ziemi i Nieba. Nikt nie jest jak On! On jest waszym zbawieniem, siłą i pokojem. (...) Podobnie jak niebo wychwala cuda Boga, tak wy uwielbiajcie bez przerwy Najwyższego, waszego Stwórcę. Któż w Niebiosach może się równać z Wszechmogącym? Kto spomiędzy synów Boga może z Nim współzawodniczyć? Jego tron podobny do słońca woła przede Mną: «Sprawiedliwość!» Raz przemówi Najświętszy, a Słowo Jego spełni się i przez ogień dokona się Sprawiedliwość. A co do tych, których serce podobało się Bogu i którzy do Niego wołali: «Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, Skałą mego zbawienia!»  ci staną się synami pierworodnymi Boga i nie będą musieli się lękać w dniu, w którym On przyjdzie w ogniu.


JEZUS CHRYSTUS :  Miej Mój Pokój, to Ja, Jezus. Mój Archanioł, święty Michał, chce ci okazać życzliwość, bo przypomniałaś sobie o jego święcie. Będzie do twojej dyspozycji, by z tobą rozmawiać. 

 
-szukam-EGZORCYZM WODY.


-szukam-

Nie bój się Kapłanie sługo Boga, mówić prawdę w imieniu Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mów prawdę kiedy to jest konieczne nie milcz kiedy zło się zakorzeniło i sieje swój zamęt. Pomóż swoim wiernym i święć święconą wodą w każdego dnia w czasie Mszy Świętej, kiedy robiono to przed Soborem Watykańskim II i świeci się podczas Mszy Świętej rycie Trydenckim.

Jeśli tego nie uczynisz zapłacisz, pomóż wiernym  i daj im dość do wieczności nieba.

 
Św. Michał Archanioł : – Dziecko Boże, nie lękaj się. Pozostań nieugięta, kiedy cię prześladują. Nie jesteś sama. Oddaj wszystkie swe problemy twemu Prawdziwemu Pasterzowi, a On tobą pokieruje i poprowadzi cię. Ręka Wszechmogącego spoczywa na tobie. Słuchaj, kiedy do ciebie mówi, bo ma wobec ciebie wielkie plany. On jest Bogiem żywym i ponad Nim nie ma nikogo. Wspomogę każdego, kto pragnie zwalczyć Złego i w Ojcu i przez Ojca zniszczę dzieło demona. Kto pragnie się chlubić, niech się chlubi Panem! Uwielbiony niech będzie Pan. Pozostań w Jego Sercu i pamiętaj, że On naprawdę do ciebie mówił. Michał, Archanioł Boży.Potężny egzorcyzm Św. Michała ArchaniołaBoże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiejziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczasMęki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaskaBoża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe mocezostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. 
Amen.

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE POWYŻSZEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złychduchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

================

Modlitwa egzorcyzm

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

================

Modlitwa egzorcyzm

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


-szukam-szukam-Pierwszy list do Koryntian 1,26-31.

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;
i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić,
tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
aby, jak to jest napisane, "w Panu się chlubił ten, kto się chlubi".


Księga Psalmów 33(32),12-13.18-19.20-21.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,  
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba,
widzi wszystkich ludzi.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,  
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.Ewangelia wg św. Mateusza 25,14-30.


Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: "Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.
Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz
ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć.
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa.
Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem".
Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem".
Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał.
Bojąc się, więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!"
Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał.
Powinieneś, więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
Każdemu, bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.
A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".