2012-09-pazdziernik.html Dzienniczek 2012 : pazdziernik

OBUDŹ SIĘ POLSKO I DOKONAJ INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA SWOJEGO KRÓLA !

OBUDŹ SIĘ POLSKO I DOKONAJ INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA SWOJEGO KRÓLA !!! 

  TYLKO CHRYSTUS KRÓL URATUJE ŚWIAT OD ZNISZCZEŃ

  ale BÓG - KRÓL a nie BÓG - SŁUGA ! Panie Jezu - czy akceptujesz Twój wizerunek w koronie cierniowej a zatytułowany - CHRYSTUS KRÓL, który noszą Polacy w marszach? 


-szukam-

 Pan Jezus:

       " Ani nie akceptuję, ani nie zgadam się na takie traktowanie Mnie.

     W DALSZYM CIĄGU POKAZYWANY JESTEM JAKO SŁUGA.

 Autor tego obrazu nawet nie pytał, czy takim KRÓLEM chcę być w waszym kraju. Moi wrogowie bardzo skrupulatnie wykorzystali ufność ludzką. Polacy są bardzo ufni, ale każdy ma swój  rozum i jak nie sercem, to rozumem powinni rozważyć, czy taki Chrystus Król powinien być.

Na tym wizerunku, to człowiek namalował Boga jako OFIARĘ, jako kogoś, kto nie wie o co chodzi.

 Ja z koroną cierniową na głowie byłem obolały, płaczący, zakrwawiony i posiniaczony a tutaj autor przedstawił Mnie jako

zdziwionego bez oznaki cierpienia.

Załóżcie sobie na głowę ciernie, to sprawdzicie, jaki to ból. Nie rozumiem autora i nie rozumiem ludzi, którzy taki wizerunek JEZUSA  zaniepokojonego i zdziwionego (koroną) mają odwagę nieść i pokazywać wszystkim, całemu światu.               

Wy przecież walczycie o Mnie, jako KRÓLA POLSKI I WSZECHŚWIATA a na tym dziwnym obrazie kto to jest? Król? A gdzie berło?         

 Ludzie - nie ośmieszajcie Mnie i nie ośmieszajcie siebie, że pragniecie takiego Króla mieć w państwie.


LUDZIE - PATRZYCIE I NIE WIDZICIE.
LUDZIE, CZY WY WIECIE, CZEGO CHCECIE?

O ironio - znowu pojawiłaś się na uciechę Moich wrogów.
Na świecie są dwa Moje wizerunki najgorsze - właśnie ten oraz namalowany prze brata Alberta, jako sługa a nawet włóczęga.
JAK WY LUDZIE MOŻECIE PATRZEĆ NA TAKIE WIZERUNKI ? Oj, smutne jest Moje życie na ziemi. Zapytajcie św. Faustynę jak określiła Moje Oblicze? Jezus - Najwyższy Kapłan ".


______________________________________________________________________________


Matka Boża znieważona. Cały świat protestuje - ZAPROTESTUJ I TY!

KLIKNIJ !

______________________________________________________________________________

ŚWIEBODZIN

WIELKA PROŚBA DO WIERNYCH CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

Tę wiadomość piszę na prośbę naszego czcigodnego Prałata Sylwestra Zawadzkiego.
      Zbliża się druga rocznica poświęcenia Pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie.
Cały czas trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy Pomniku.
Pomnik - wotum wdzięczności za Rok Jubileuszowy 2000 i Intronizację Chrystusa Króla na Ziemii Świebodzińskiej mógł powstać dzięki ofiarom czcicieli Chrystusa Króla.
Do stóp Świebodzińskiego Chrystusa Króla przybywają setki tysięcy pielgrzymów z całego Świata.
W dniu 30 marca 2012r została poświęcona Droga Krzyżowa przy Pomniku.
Obecnie ks.Prałat Sylwester Zawadzki rozpoczął budowę Domu Pielgrzyma i Kaplicy przy Pomniku.
Tylko z ofiar może zrealizować te zamierzenia. Za każdą ofiarę ks.Prałat od serca dziękuje.BÓG ZAPŁAĆ
Ofiary można przekazywać na konto: podane na stronie www.sanktuariummilosierdziabozego.pl

                              

                                  Króluj nam Chryste - Wojciech G.

______________________________________________________________________________

Pan Jezus do Tadeusza znanemu Trójcy Świętej.

"  Ja i Matka Moja mówimy mu: PODOBA NAM SIĘ TWOJA PRACA    uczyniona dla uwielbienia Boga Ojca Wszechmogącego, Boga Syna - Króla i Boga Ducha Świętego - Pocieszyciela twego. Twoje zasługi już są wielkie w Niebie. Nie roztrwoniłeś Darów Ducha Świętego i używałeś ich

roztropnie, odważnie i zgodnie z Naszą wolą. Nie przyjdziesz jeszcze do Nas, pomimo twojej utraty zdrowia, bo będziesz pomagał duszom zagubionym, będziesz głosił slowo Boże, tak jak My tego wymagamy.

Jesteś Naszą pociechą, jesteś Naszym wspomożeniem w tym okresie braku  WIARY w Boga Trójjedynego. Zachowaliśmy ciebie, abyś świadczył o Moim Niezgłębionym Miłosierdziu. Nie bój się człowieka, bo masz Boga za Przyjaciela i Aniołów do pomocy i słuchaj ich podpowiedzi. Zachowaj "dyplomację" w kontaktach z "uczonymi w piśmie" a okazuj ogromną miłość w kontaktach do pozostałych ludzi, Bądź tajemniczy

i nie pozwól wtrącać się nikomu do twojego życia. AMEN

                                                        Jezus Przyjaciel i Maryja Łaskawa".

Pan Jezus dla ks. Tadeusza  - Misjonarza.

" Ty Mój kapłanie kochany

jesteś dla Mnie zawsze oddany.
Twoja MISJA na tym świecie
 jest jak gwiazda na orbicie

Jasno świeci i wyraźnie
a ludziom tłumacz wszystko jaśniej.
Dobrze spełniasz swoją rolę
i nie pozwalaj im na swawolę.

Więcej im tłumacz w konfesjonale,
aby nie czynili niczego dla Boga - niedbale.
Niech czynią pokutę bardziej rozważnie,
bo na ziemi cierpieć jest raźniej.

 Mniej boli i mają wiele sposobów.
Zaganiaj do modlitwy wszystkich nierobów.
Podpowiadam: za pokutę polecaj
czytać PISMO ŚWIĘTE i Moje Słowo rozniecaj.

 Początki będą jak zawsze trudne,
nie pozwól aby ich serca były brudne.
Pięknie pracujesz na Chwałę Trójcy Świętej,
myślę, że jesteś świadom ŁASKI niepojętej.

 Nigdy nie ulegaj modernizmowi
i nie ufaj swojemu rozumowi
a wszystko zawierzaj Świętemu Duchowi
i polecaj siebie patronowi św. Tadeuszowi.

Masz Maryję - bolejącą nad kapłanami
i wołaj: "Matko Boża módl się za nami"
a podczas Nabożeństw wczuj się w Mój ból -

Najwyższy Kapłan - Jezus Chrystus - KRÓL.

Panie Jezu - czy zaakceptowałeś przesunięcie Twego Święta - CHRYSTUSA KRÓLA, które ustalił papież Pius XI w 1925 r.  na ostatnią niedzielę października a biskupi przesunęli na listopad.

 Pan Jezus:

    "  Powiedziałem - Moi wrogowie coraz więcej zmieniają w Moich świętych PISMACH. Co ten papież ustalił, to tak powinno być. Nikt nie pytał Mnie o zgodę, bo to Ja muszę zgodzić się cokolwiek człowiek ustali. I co z tego, że zmienili datę obchodów uroczystości CHRYSTUSA KRÓLA

jak nie celebrują należycie. Jest to ból nad bólami dla całego Nieba.

A potem dziwią się, że są potępieni. Przecież tego nie trzeba  nawet wam tłumaczyć,  bo ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA trwa cały rok. Bóg w Tójcy Świętej Jedyny żyje i każdego dnia będzie żył, nawet, gdy świat zakończy  życie. Bóg nie ma wdzięczności od wybranych, bo przecież przez narodzenie wasze, to już jesteście wybrani przez Boga i dla  Boga, który nie stworzyl was dla piekla, tylko dla siebie, dla Nieba.

                                                                 Jezus -Stworzyciel i KRÓL NARODÓW ".

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

 Pani Mieczysławo, przesłała mi Pani kawałek cytatu z książki Poemat Boga człowieka i potem w  Internecie znalazłem informację, że nie ma to dzieło oficjalnej akceptacji Watykanu. I nawet niektórzy odradzają takiej lektury...bo nie wiadomo czy jest to dzieło Boga, czy Szatana!

Co zatem jest prawdą? Pozdrawiam  - Krzysztof P

Pan Jezus:

    " Pytali Mnie Moi Apostolowie, czy znajdę WIARĘ, gdy przyjdę?
Tak, to prawda- coraz mniej wiary jest w sercach waszych, chociaż coraz więcej cudów czynię na świecie. Coraz mniej jest w was wiary, chociaż coraz więcej ludzi jest na świecie.

       Gdybym mógł być oficjalnie WŁADCĄ na świecie i gdyby nie było odszczepieńców i innych religii, gdyby ludzie wierzyli tylko w Trójcę Świętą, to byłby RAJ na ziemi i nie byłoby głodnych, spragnionych i chorych. Niestey - brak wiary w Boga Trójjedynego zgubił ludzkość i już wiele razy cierpiała. Wojny, kataklizmy, choroby, zniszczenia - są następstwem braku wiary w Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego.
Bóg Ojciec upomina się choćby o jeden dzień święta - bez echa.
Bóg Syn upomina się o wywyższego Go do pozycji 

                         KRÓLA WSZECHŚWIATA - bez echa.
Bóg Duch Święty upomina się o dostrzeżenie Go w poniedziałki, raz w miesiącu  - bez echa. Jeśli duchowni wybrani przez Ducha Świętego nie chcą słuchać Nas, to jak ma ostać się WIARA w sercach waszych?  Wierzycie w kogo chcecie.
Wierzycie tak, jak was uczą DUCHOWNI, ale oni sami  też nie wierzą.
Celebrują Msze Święte i też nie wierzą. Podają Mnie na ręce ludzkie, bo też nie wierzą, że Ja jestem żywy w Hostii. Są tacy, którzy wierzą, ale tak postępują, bo boją się przełożonych. Nie boją się Mnie Boga, tylko człowieka.
Powiedziałem: nie obowiązuje posłuszeństwo nieposłusznym papieżowi. Papież jest jeden a złoczyńców i odszczepieńców od wiary jest mnóstwo.       

Czy sumienia wam nic nie podpowiadają? Na każdym kroku na świecie popełniane są grzechy świętokradztwa i Ja  powinieniem zachować się jak w Świątyni Jerozolimskiej i powyganiać z Moich kościołów tych niewiernych pasterzy, którzy hańbią Moje Najświętsze Ciało i Moją Najświętszą Krew i uczą takiego postępowania haniebnego wiernych w Moim kościele. A tymczasem to oni - ci pasterze niewierni wyrzucają Mnie z Moich kościołów poza centrum.

                     Nie ma innej opcji: Bóg albo szatan.

Wygonili Mnie duchowni z centrum, wpuścili szatana a owoce  bezbożnych duchownych są takie, że niebawem Mój Kościół zejdzie do podziemia, bo szatan nie pyta o pozwolenie jak Ja - czy chcesz? Szatan wpycha się wszelkimi dostępnymi  i niedostępnymi drogami
i szczelinami do serc ludzkich i podpowiada tak natrętnie, że zagłusza sumienia.
KSIĄŻKI MARII VALTORTY SĄ PRAWDZIWE i należy przejąć się słowami  tam zawartymi. Książki Moich Świętych są prawdziwe i słuchajcie ich i nawracajcie się, bo nie znacie dnia ni godziny, gdy przyjdę. Dlatego powiadam wam, bądźcie przebiegli jak węże a nade wszystko trzymajcie w czystości swoje serca, aby wasze sumienia was nie oskarżały. W każdej minucie bądźcie przygotowani na spotkanie ze Mną. W obecnej sytuacji nic nie planujcie, żyjcie dniem dzisiejszym, bo jutro należy do Boga. Odrzucajcie wszelki grzech, módlcie się o Dary Ducha Świętego i przestrzegajcie Przykazania Boże. Amen. Jezus Sędzia Sprawiedliwy i Król Wszechświata "Panie Jezu - Krzysztof pyta Ciebie, czy "POEMAT BOGA I CZŁOWIEKA" - napisany jest według Twojej woli?

Pan Jezus:

       " Tak dzieci i dziwię się, że o to pytasz. Czy nie odczuwasz natchnienia Mojego podczas czytania tego Dzieła? Wszystko, co zawarte jest w tych pismach zapisanych przez Moją świętą duszę Marię Valtortę jest PRAWDĄ. Szkoda, że tak malo ludzi czyta te książki. Tam są wskazówki dla was i zapisane co będzie przez nieposłuszeńtwo Bogu przez jego stworzenie. Dziwię się, że Mój Kościół, Moi duchowni nie mówią wam o tym. Tak, oni nie mówią o wielu rzeczach a powinni, bo po co Ja mówię? Po to, aby was uprzedzić, po to aby was przygotować, po to aby was ostrzec. Wasz Przyjaciel - Jezus".


Króluj nam Jezu Chryste.

Czytałem na pani stronie na temat książki pt. Poemat Boga człowieka,

że nie jest zatwierdzone przez Watykan, ale jest potwierdzeniem papieża Pius XII. Po przeczytaniu "Poematu Boga-Człowieka" powiedział:  ”Opublikujcie tę pracę w formie, w jakiej została napisana. Nie ma potrzeby, aby wydawać opinię o jej pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie."

 
Zbawiciel Jezus Chrystus w formie prawdy wiary chce pokazać człowiekowi w jakim świecie żyje aby zrozumiał.

Jak czytamy w Księdze Daniela w Starym Testamencie w rozdziale 12 wersecie 10 jest napisane:  Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. Dn. 12, 10.


Słuchajcie bardziej Boga aniżeli ludzi.
Tylko prawda was wyzwoli z pod władzy szatana.______________________________________________________________________________

Sposób na powrót do normalności

CZY PYTALI SIĘ PANA BOGA - PAPIEŻE, BISKUPI
I INNI WAŻNI DUCHOWNI, CZY MOGĄ WYRZUCIĆ
Z KOŚCIOŁÓW PIĘKNE, NAWET HISTORYCZNE OŁTARZE JAK WYRZUCILI?

  CZY PYTALI SIĘ PANA BOGA DUCHOWNI UCZESTNICZĄCY W  ii  SOBORZE CZY MOGĄ COKOLWIEK UNOWOCZEŚNIAĆ W JEGO KOŚCIELE? DUCHOWNI SĄ TYLKO WYKONAWCAMI WOLI BOŻEJ I LOKATORAMI NA JEGO ZIEMI A NIE JEJ WŁAŚCICIELAMI, TAK JAK MY WSZYSCY. DUCHOWNI SĄ ŁĄCZNIKAMI MIĘDZY  NIEBEM
A ZIEMIĄ A ONI NAS PO PROSTU OSZUKALI.

  CZY PYTALI SIĘ NAJWAŻNIEJSI W KOŚCIELE LUDZIE, CZY PAN BÓG WYRAZIŁ ZGODĘ NA WYRZUCENIE JEGO OSOBY Z KOŚCIOŁÓW?

   JEŻELI NIE, TO NAS ZNOWU OSZUKALI I DALEJ OSZUKUJĄ A W KOŚCIELE POWINNA OBOWIĄZYWAĆ TYLKO PRAWDA.

 

  CZY W KOŚCIELE KATOLICKIM ZATRUDNIENI SĄ TYLKO KŁAMCY? SĄDZĘ TO PO JEDNOMYŚLNYM PRZEGŁOSOWANIU DECYZJI KŁAMCÓW, BO CI "PRAWDĘ" WYZNAJĄCY KAPŁANI ZNALEŹLI SIĘ POZA TYM POSOBOROWYM KOŚCIOŁEM I TERAZ SIĘ ICH OCZERNIA, ŻE NIE ŚĄ KATOLIKAMI. 

          GDZIE JEST PRAWDA I CO TO JEST PRAWDA?  - MK

    ==============================

                  Zmiana posoborowego stołu na Ołtarz Trydencki

       KLIKNIJ


            KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 

______________________________________________________________________________

-KORESPONDENCJA-FILMOWA-


KOCHANA MIECZYSŁAWO PRZESYŁAM KILKA FILMIKÓW OD WICHERJCH NA WEEKEND

Z.K

NIE ! - OBOWIĄZKOWEMU SZCZEPIENIU! PODPISZ!


PAN JEZUS DO NARODU POLSKIEGO ( 2012 ) *

( KRZYŻ DZISIEJSZE ROZWAŻANIE ) 

-STOP PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ - 

= Prayer Before An Election = 

* 13.10.2012 ( Matka Boża o Radiu Maryja ) *_____________________________________________________________________________

-szukam-


Pan Jezus do NOWOŻEŃCÓW

WY, MOI MŁODZI LUDZIE -
   PAMIĘTAJCIE, NIGDY NIE ULEGAJCIE UŁUDZIE
   PODPOWIEDZI DUCHÓW ZŁYCH
   I PRAGNIJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW MYCH.

   DZIEŃ BOŻY MODLITWĄ ZACZYNAJCIE
   I BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ CHWALCIE
   - ZA WSZYSTKO I ZA TO, ŻE PRZEDE MNĄ STOICIE
   I DZIĘKUJCIE NAM OFICJALNIE I SKRYCIE.

   PAMIĘTAJCIE - STWÓRZCIE BOŻY DOM,
   DZIEŁA BOŻE W RODZINIE TWÓRZCIE.
   GDY BĘDZIE: W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO
   - OCZEKUJCIE PRZEZE MNIE DNIA BŁOGOSŁAWIONEGO.

   BĄDŹCIE DLA SIEBIE OJCEM I MATKĄ
   A OTOCZĘ WAS DZIEĆMI PIĘKNĄ GROMADKĄ.
   BO TAKA JEST MAŁŻONKÓW ROLA
   I WTEDY BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAĆ BOŻA WOLA.

   BĄDŹCIE DLA SIEBIE SIOSTRĄ I BRATEM
   I OBDAROWUJCIE SIĘ UŚMIECHU KWIATEM.
   BŁOGOSŁAWIĘ I PRZYTULAM NA POCZĄTEK
   I ZAWSZE BROŃCIE ŻYCIA NIEWINIĄTEK.

   OGARNIAM I OPIEKUJĘ SIĘ WASZĄ RODZINĄ
   LECZ WY NIGDY NIE OBCIĄŻAJCIE SIĘ ŻADNĄ WINĄ.
   PRZEBACZAJCIE, SZANUJCIE I PRZEPRASZAJCIE
   I ZAWSZE O WSZYSTKO DO BOGA SIĘ ZWRACAJCIE

   - W PROŚBACH ALE I W DZIĘKCZYNIENIU
   A MODLITWY ZANOŚCIE DO MNIE W SKUPIENIU.

   BOGU O TO WŁAŚNIE CHODZI
   ABYŚCIE MOGLI BYĆ ZAWSZE DUCHOWO MŁODZI.


_____________________________________________________________________________

STANOWCZE NIE ! OBOWIAZKOWEMU SZCZEPIENIU!

-szukam-______________________________________________________________________________

Bogu złóż hołd wdzięczności i przeproś za zniewagi wobec Majestatowi Chrystusa Króla

-szukam-


Różaniec przepraszający Majestat Boży

(Odmawiany na Różańcu z 10 tajemnicami po 13 paciorków)

 

Pęknięte nad grzesznym światem Przenajświętsze Serce Boże, błagamy Cię, Mocą Świętości Swego Miłosierdzia, błogosław nas nieustannie. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Na dużych paciorkach:

Przez Najmiłosierniejsze Serce Jezusa Chrystusa Króla, przepraszamy Cię. Pęknięte nad grzesznym światem Przenajświętsze Serce Boże, za każdy grzech ziemi, mój i mojej rodziny. Za ból cierni Serca Dziewicy Niepokalanej, by ocalić świat, przepraszamy, Przenajświętsze Serce Boże, przepraszamy wraz z wszystkimi pokoleniami ziemi. Za nie poszanowanie Krwawych Łez Dziewicy Niepokalanej, która Swymi Krwawymi Łzami myje świat z grzechu i udręki, przepraszamy z wszystkimi pokoleniami ziemi. Za brak modlitwy, chwałę i czci do Mateńki Bożej Płomienia Miłości, przepraszamy Cię, Przenajświętsze Serce Boże.

 

Na 13 małych paciorkach:

Uwielbiamy Cię, Przenajświętsze Serce Boże wraz z wszystkimi pokoleniami ziemi, przepraszamy za brak czci i wiary do Najświętszego Sakramentu. Błogosławieństwo Pęknięte nad grzesznym światem Przenajświętsze Serce Boże, błagamy Cię, Mocą Świętości Świętego Miłosierdzia, błogosław nam nieustannie.

(3 razy) W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Ofiarowanie:

Do Twojego Serca Jezu, Królu Świętości, składamy tę modlitwę, moją niemoc
i pokornie błagamy, złóż ją Ojcu Niebieskiemu i wybłagaj Boży pokój dla mnie i świata całego.

 

Podziękowanie (3 razy):

Dziękujemy Ci, Pęknięte nad grzesznym światem Przenajświętsze Serce Boże za wszelkie łaski i błogosławieństwa nam i światu udzielane


______________________________________________________________________________

-szukam-

Dzień dobry Pani, 

Mam na imię Piotr. Dzisiaj trafiłem na stronę internetową, na której Pani pisze i podała adres mailowy. Jestem osobą wierzącą, interesują mnie mocno sprawy wiary. Wczoraj i dzisiaj czytałem o sobowtórze Pawła VI - jestem ciekaw bardzo patologii w Kościele Katolickim - nie by przeciw niemu działać, ale chcę być świadom tego, co dzieje się we wspólnocie, do której należę, jaka jest jej historia - nie ukrywanie, ale fakty. Paweł VI załatwiony, Jan Paweł I najprawdopodobniej otruty, zamach na Papieża Polaka (wczoraj pomyślałem sobie pod wpływem lektury o sytuacji z Pawłem VI, czy z zamachem na Jana Pawła II nie byli również powiązani duchowni watykańscy), masoneria w Kościele. Papieże, którzy postawili na porządki w Watykanie (nie wiem jak JP II) zostali 'sprzątnięci' - co się tutaj dzieje?      Proszę Panią o podanie mi kilku pewnych źródeł prawdy, co do powyższych spraw (strony internetowe, autorzy).   Chcę zaznaczyć, że nie skłaniam się do sięgania do źródeł niszczycielskich, antyludzkich, złośliwych - obawiam się takich i mam niepokój, gdy jakieś są niepewne, niekatolickie. Fajnie np., gdy jakiś mądry duchowny powie, napisze zgodnie z prawdą, że np., tak: Jan Paweł I został otruty, opisze sprawę, powie o masonach w Kościele - o, takich to chętnie i ze spokojem posłucham.  Serdecznie pozdrawiam. Z modlitwą, - Piotr K.

DLA Piotr K.

 

Zdrada Jezusa Króla i Jego Kościoła szerzy się pośród najwyższej hierarchii. Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie. We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są

kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z Demonem.

W szeregach hierarchii Kościoła katolickiego znalazło się podstępem wielu żydomasonów, którzy są opętani ideologią gnostycko-ka- balistyczną, charakteryzującą się nie tyle niewiarą w złego ducha, co przypisującą mu ontologiczne dobro i boskość. Działają oni nie tylko w Watykanie, ale we wszystkich episkopatach, a im dalej od Rzymu, tym sytuacja może bardziej się pogarszać. Dotyczy to także Polski, a ponieważ jest to temat wstydliwy, na ogół się o nim milczy. Dlatego chcemy wyrazić wdzięczność ks. prof. Czesławowi Bartnikowi, który w sposób szczery i lakoniczny stwierdza: Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich. Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwo-wane tylko dla związanych z Narodem wybranym.

Znane są też Polakom nazwiska tych purpuratów-rabinów, którzy szerzą destrukcję wśród wierzących, a zwłaszcza z ogromną przewrotnością zwalczają działania podejmowane głównie przez świeckich na rzecz uznania Pana Jezusa Królem Polski. Tym biskupom wtórują różne „autorytety moralne" ustanowione już za czasów masona A. Struga oraz liczni duchowni, mający nieraz wielki wpływ na kształtowanie świadomości, zwłaszcza ludzi młodych. Ograniczymy się tylko do wskazania przykładu ks. prof. Mieczysława Malińskiego, wieloletniego opiekuna młodzieży akademickiej, bo postać ta jest egzemplarną ilustracją obecności „konia trojańskiego" w Kościele w Polsce. Pomijając już fakt, że ks. Maliński został ogłoszony tajnym współpracownikiem bezpieki, chcemy odnieść się do jego stwierdzeń gnostyckich i kabalistycznych, zawartych w książce mój alfabet, wydanej dzięki dotacji celowej Ministra Kultury w 2004 r. Wyłuszcza on w niej gnostycką naukę o Jezusie: To nie znaczy, że Jezus ma wszystkie przymioty Boga-Absolutu. Wtedy byłby jakimś monstrum, nie człowiekiem. A więc Jezus nie jest wszechmocny, ani wszechwiedzący, ani wszechobecny. Nie jest absolutnym pięknem, miłosierdziem najwyższym, najwspanialszym, mądrością najgłębszą, dobrem nieskończonym, wolnością wszechogarniającą. Owszem, On uczestniczy w tych doskonałościach Boga, ale na miarę człowieczą. Jest najwspanialszym człowiekiem świata, jest uczestnikiem pełnym Bożej natury. Jezus przyszedł na świat, jak to sam powiedział: Aby świadectwo dać prawdzie. Nie ma tu mowy o odkupywaniu nas od grzechu przez Jego mękę i śmierć jako zapłacie sprawiedliwości Boga za nasze grzechy. To myślenie jest odwołaniem się do Starego Testamentu (...). Pan Bóg nie potrzebuje ofiary męki i śmierci Jezusa, aby nam grzechy nasze przebaczyć. On potrafi nam je wybaczyć, bo jest nieskończenie miłosierny, kocha nas jako swoje dzieci, niezależnie jakie byłyby nasze grzechy!!!!.

Jezus przyszedł na świat, jak to sam powiedział: Aby świadectwo dać prawdzie. Nie ma tu mowy o odkupywaniu nas od grzechu przez Jego mękę i śmierć jako zapłacie sprawiedliwości Boga za nasze grzechy. To myślenie jest odwołaniem się do Starego Testamentu (...). Pan Bóg nie potrzebuje ofiary męki i śmierci Jezusa, aby nam grzechy nasze przebaczyć. On potrafi nam je wybaczyć, bo jest nieskończenie miłosierny, kocha nas jako swoje dzieci, niezależnie jakie byłyby nasze grzechy.

swój ostateczny cel, stara się zniszczyć społeczność chrześcijańską przez intelektualne i moralne psucie młodzieży, poczynając od najmłodszych dzieci. Z jednej strony wpaja się im gnostycko-kabalistyczne przekonania (tajną wiedzę) zawartą w bajkach, grach, powieściach, filmach i w całej „owsiakowej" pop-kulturze, z drugiej strony poprzez systematyczne psucie obyczajów i uczenie niemoralności, chce się ich spętać i zniewolonych przyprowadzić do tronu Baphometa. Żydomasonerii szczególnie zależy na rozwinięciu swej działalności i psuciu poglądów w seminariach, bo jest świadoma, iż pewnego dnia młodzi seminarzyści zostaną księżmi, biskupami, kardynałami, będą kierować i zarządzać Kościołem. Doszło już nawet do tego, że w niektórych seminariach - jak stwierdza ks. prof. Czesław Bartnik - klerykom wolno czytać z czasopism tylko „Gazetę Wyborczą". Cóż, pokrewieństwo poglądów i krwi niektórych biskupów z jej naczelnym jest oczywiste.

Co mają zrobić owce przywykłe do słuchania swych pasterzy i podążania za nimi, kiedy przyszły takie czasy, że pośród pasterzy pojawiły się wilki?

 Należy podążać za głosem Chrystusa i za tymi biskupami i kapłanami, którzy pragną Jego Królestwa i Jego Chwały. Dlatego bacznie śledźmy poczynania naszych pasterzy, a szczególnie dążenie ich do zaprowadzenia panowania Pana Jezusa na polskiej ziemi, a znajdziemy odpowiedź. Trucizna z „zatrutego źródła" zmieszana została z „Wodą Żywą", płynie w żyłach Kościoła i nie ma ludzkiego sposobu, aby temu zapobiec. Jest jednak ratunek w samym Bogu i On sam daje pouczenie, jak możemy zwyciężyć apokaliptyczną bestię.

Wystarczy uznać Pana Jezusa Królem Polski, a On zgładzi ją tchnieniem ust swoich i swym przyjściem wniwecz obróci całe jej zwycięstwo (por. 2Tes 2,8).   

                        Więcej:

Zatrute źródło MASONERIA Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 © ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010

     ====================

 Załączam literaturę o wrogach Kościoła napisanych przez księży i ABP MARCELI LEFEBVRE :KOŚCIÓŁ PRZESIĄKNIĘTY MODERNIZMEM______________________________________________________________________________


Król Jezus Chrystus, Św. Józef, Królowa Matka Boża

Panie Jezu - dlaczego nasi kochani biskupi nie chcą być egzorcystami?

 

 Pan Jezus:

" Słuchajcie, co mówią, bo dobrze mówią,

ale uczynków ich nie naśladujcie".

To teraz wiecie, dlaczego nie chcą być EGZORCYSTAMI? Bo nie chcą słyszeć o Bogu - KRÓLU, a zamykają swoje serca na głos BOŻY. Myśli ich nie są czyste, a powinny być.

Módlcie się za kapłanów, dużo się módlcie, bo są tacy, którzy zatracili już poczucie grzechu.

Za wszystko trzeba wam zapłacić, jak nie w tym, to w przyszłym świecie".

 

Panie Jezu - co się stało z biskupem polonijnym? Nie pokazuje się w kościołach. Na początku swojej działalności skłócił Polonię narzucając swoje zwyczaje, prześladował Twoich rycerzy, zakazał udzielania Komunii św. osobom w płaszczach z Twoim wizerunkiem a nawet odsyłał  kapłanów do Polski, gdy ośmielił się podać Ciebie w Hostii osobie w płaszczu czerwonym. Nigdy o Tobie Królu nie wspomniał a kazał kochać tylko  człowieka. Czy ten duchowny jest  jeszcze Twoim kapłanem?  Narozrabiał między ludźmi i wreszcie ucichł, czy aby na pewno ucichł, czy po cichu dalej rozrabia i skłóca ludzi? Gdy był proboszczem, to był bardzo dobrym kapłanem.

 Pan Jezus:

    "  Wasz duchowny, mieniący się Waszym biskupem od spraw polonijnych nie wywiązał się ze swoich powinności. W sąsiednim stanie w Indianie jest dwa miejsca poświęcone Maryi, ale bardzo malo tam mówi się o Niej. Powiedziałem, że w jednym z nich będzie "wylęgarnia demonów" i wasz duchowny będzie tym się zajmował. Nawet Maryja Matka nie może poradzić sobie z tym duchownym. Ona leje łzy, krwawe łzy przed  tronem Boga Ojca i przeprasza za duchownych -odszczepieńców. Ale oni już tak bardzo są uwikłani w sidła wrogów, że nie umieją myśleć, że może być inaczej. Dlatego prosiła w Medjugorie, aby ogarnąć szczególnie modlitwą Różańcową wszystkich kapłanów a szczególnie biskupów, bo spotkanie Moje z nimi będzie bardzo żałosne.

On ode mnie nie chce pocieszenia. Wasz Jezus".

 

Święty Józef:

   Ja łączę się z waszym bólem, bo nie znacie ni dnia ni godziny, gdy to się stanie. Dlatego każdy z was powinien być w Łasce Uświęcającej. Porzućcie grzech wszelki i żyjcie jak Pan Bóg przykazuje. Słuchajcie Słowa Bożego i bierzcie wszystko do serc swoich, bo tylko życiem z Bogiem możecie uratować ten świat. Św. Józef".

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mateńko Boża - podpowiedz, w jaki sposób powinniśmy zapobiegać anty - apostołom

 w osobach biskupów?  Przecież my nie chcemy źle dla nich.

 

  Matka Boża:

         " To jest nasz ból, bo pojechał w inne miejsce dalej rozrabiać przeciwko Bogu Jezusowi Królowi, przeciwko Duchowi Świętemu. Gdyby miał w sercu Dary Ducha Świętego, to rozeznałby, że idzie złą drogą, że prześladuje Drugą osobę Trójcy Przenajświętszej i Mnie też. Ta ostatnia pielgrzymka do Mojego Sanktuarium była mistyfikacją, poniżeniem całego Nieba.

Ubolewam nad duchownymi nierozeznającymi, co Boże a co szatańskie. Za mało mają wiary w Boga Trój jedynego a kierują się podpowiedziami bezbożnych. Ubolewam nad wami, bo bez pasterza jesteście a wszystkie wysiłki, które czynicie dla Chrystusa Króla są wyśmiewane przez duchownych. Wasza Matka ".

                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Panie Jezu - jak powinniśmy zachować się na nabożeństwach sobotnich?

    Pan Jezus:

        " Gdziekolwiek jesteście na nabożeństwach należy nzałożyć stroje wizytowe, które są waszą chlubą, a dla Mnie wywyższeniem, że macie Mnie ukrytego w sercach, ale także chełpicie się Mną.   

A Ja wam powiadam: TO JEST WIELKI ZASZCZYT REPREZENTOWAĆ OFICJALNIE BOGA WSZECHMOGĄCEGO. I JA PRZED OJCEM MOIM NIE WYRZEKNĘ SIĘ WAS, A NAWET WYWYŻSZĘ, PONIEWAŻ NARAŻACIE SIĘ NA PRZEŚLADOWANIA WŚRÓD GAWIEDZI I TAKŻE BRACI WASZYCH. W GÓRĘ SERCA - BROŃCIE CZCI WASZEGO BOGA, BO JA WAS ZAWSZE BRONIĘ, CHOCIAŻ TEGO NIE WIDZICIE.

                                             "Wasz Król Jezus Chrystus "______________________________________________________________________________

-szukam-

Mateńko Boża i nasza czy możesz pomóc naszemu jedynemu katolickiemu "RADIU MARYJA", aby mogło funkcjonować i pracować na chwałę Bożą i dla nas na pożytek? 

  

   Matka Boża:

   "  Tak, Moje drogie dzieci, Moi umiłowani kapłani. Od jakiegoś, dość długiego czasu mówimy:

 

   MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ ZA KAPŁANÓW, BO ICH NAJBARDZIEJ ATAKUJĄ DEMONY.

 

Oni są tylko ludźmi otwarci na słowa wasze, na modlitwy, na podpowiedzi, ale bardzo osaczeni przez demonów pracujących w naszym katolickim kościele na stanowiskach dość wysokich i mają wpływ na decyzje duchownych. W świecie panuje "duch zwodziciel" i obiecuje, manipuluje wami, namawia do niegodnych Boga czynów.

Nigdy  nie nazywajcie Mieczysławy - Naszej dobrej duszki - "duchem zwodzicielem, bo ona walczy, aby Mój Syn Jezus Chrystus królował na świecie a Moi kapłani tego nie czynią.

" Duchem zwodzicielem" - niestety przykro Mi o tym mówić, ale opanowani są wszyscy ci kapłani, którzy omijają i skrzętnie ukrywają temat: CHRYSTUS KRÓL.

 

  Redemptoryści popełnili jeden wielki błąd :

 mogę zaliczyć ten błąd do GRZECHU przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU:

   NIE UWIERZYLI, ŻE MÓJ SYN JEST KRÓLEM WSZECHŚWIATA i nie chcą o tym mówić.

 

Widzicie, co osiągnęliście przez unikanie tego tematu?

 Ja nie jestem Bogiem a tak samo jak wy - sama muszę prosić Boga - Mego Syna o wszystko. Czy musiało dojść do takiego momentu, że wasi  i nasi przeciwnicy odbiorą wam prawo pracy na falach radiowych i telewizyjnych? Przecież to jest wstyd dla Nieba, że RADIO MARYJA i tv "TRWAM - przy Bogu", nie chce uznać oficjalnie Mojego Syna za KRÓLA  i teraz budują świątynię Jerozolimską, modernistyczną,  jak oświadczył jej architekt.

       Dlaczego nie nazwą jej Imieniem CHRYSTUSA KRÓLA

                    lub BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO?

 Ja już mam dość świątyń - wywyższajcie TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ, nie Mnie, bo Ja jestem tylko człowiekiem i nic nie uczynię bez Trójcy Świętej pozwolenia.

 

 NIEBO WSZYSTKO WIDZI - I SERCA WASZE I MYŚLI DUCHOWNYCH

 I ICH NIEZGODNE Z WOLĄ BOŻĄ UCZYNKI.

 

 Powtarzam od lat:, JEŚLI NIE BĘDZIE JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM OFICJALNIE UZNANYM PRZEZ RZĄD I DUCHOWIEŃSTWO - BĘDZIE BARDZO ŹLE NA CAŁYM ŚWIECIE A NIE TYLKO W POLSCE.  OPAMIĘTAJCIE SIĘ I NA WAS LUDZI ŚWIECKICH LICZĘ.

Módlcie się o nawrócenie całego EPISKOPATU w Polsce i wszystkich duchownych służących im a nie Bogu. Piszcie do nich, błagajcie ich i módlcie się za nich, bo tylko CHRYSTUS KRÓL  uratuje świat, ale chce posłużyć się duchownymi, bo oni są do tego upoważnieni. Amen.

          Wybierajcie:  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I POKÓJ,

                                czy - PRZEKLEŃSTWO I WOJNA

                                                                                 Wasza Matka.


-szukam-

      Panie Jezu - KRÓLU NASZ - tak bardzo prosimy, podpowiedz, co możemy jeszcze uczynić - my świeccy ludzie, którzy pragniemy Cię wywyższać i wielbić każdego dnia. Pragniemy dziękować Ci za Łaski, jakie otrzymujemy z Nieba, za życie, za zdrowie i za cały świat. Ty, Panie Jezu jesteś naszym KRÓLEM  i władcą, ale, w jaki sposób mamy przekonać Twoich kapłanów, że tylko w Tobie KRÓLU WSZECHŚWIATA nadzieja na nasze istnienie i całej kuli ziemskiej? Nasi wrogowie już planują ponawianie śmiercionośnych szczepionek.

Już planują posyłanie na nas owadów w celu roznoszenia chorób zakaźnych.

 

   Pan Jezus:

    "Ja nie będę wymieniał nazwisk ani stanowisk w Moim Kościele Katolickim. Mówiłem już wcześniej do was, że na Krzyżu byłem tylko trzy godziny a nie ma, komu Mnie z Niego zdjąć i oficjalnie nałożyć ZŁOTĄ KORONĘ  jaką ma Moja Matka.

          Dlatego wszyscy duchowni są winni, a nie tylko papież.

Gdyby taką czynność wykonali biskupi w każdej diecezji, to wreszcie papieżowi nie wypadałoby zostać bez akceptacji tego świętego AKTU i ogłosiłby Mnie KRÓLEM WSZECHŚWIATA i poleciłby odpowiednim DOKUMENTEM, aby tak uczyniono w kościołach.

    

     KRZYŻ BYŁBY:

    -  ZNAKIEM HAŃBY DLA MORDERCÓW,

    -  ZNAKIEM ZBAWIENIA DLA LUDZKOŚCI,

    -  ZNAKIEM CHWAŁY WSZYSTKICH DUSZ ZBAWIONYCH.

 

BO, GDYBY WSZYSCY PAPIEŻE WYNOSILI MNIE DO CHWAŁY KRÓLA WSZECHŚWIATA, A WTEDY WSZYSCY BY CZCILI MNIE, JAKO KRÓLA WSZYSTKICH LUDZI I WSZYSTKIEGO CO ŻYJE, TO NA ZIEMI BYŁBY RAJ I NAWET JESZCZE MACIE SZANSĘ TO UCZYNIĆ. Jeszcze nie jest za późno a wtedy miecze zamienicie na lemiesze i zapanuje POKÓJ na całej ziemi i spokój w waszych sercach.

    Zawsze daję różne możliwości i mówię: Wybierajcie, bo macie wolną wolę.

 Jednak podpowiadam wam, jako Przyjaciel, Wybierajcie BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE,

a wyrzekajcie się PRZEKLEŃSTWA demonów.

 Amen.  Wasz 

KRÓL - Jezus Chrystus "

________________________________________________________________________________________________________


Korespondencja pazdziernikowo-filmowa


1. Akty Miłości ku czci Boga Ojca


-szukam-


2. 7 OJCZE NASZ I 7 ZDROWAŚ MARYJO KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA


-szukam-


3. 10 Przykazań Bożych - Wyjaśnia Pan Jezus

-szukam-


4. O INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI

-szukam-


_________________________________________________________________________________________________________

LIST DO OJCÓW PAULINÓW W CZĘSTOCHOWIE & SŁOWO KRÓLA JEZUSA CHRYSTUSA


-szukam-


                              Chicago - 13 październik 2012 r.                                  

Drogi w Chrystusie Panu -  Ojcze Przelożony.

 Już minął rok, kiedy to ludzie dobrej woli, którzy pragną ratować nasz Kraj, udali się na Jasną Górę, aby tam zawierzyć Polskę i cały świat Matce Bożej i Chrystusowi Królowi. Podziwiam ludzi i nisko się kłaniam tym, którzy ciężko pracują a nie szczędzili złota na koronę, berło i pierścień Panu Jezusowi z nadzieją, że ten Święty Wizerunek znajdzie swoje godne miejsce na Jasnej Górze, aby każdy mógł uwielbić Pana Boga, dziękować i prosić za pośrednictwem Jego Matki o potrzebne łaski dla swoich rodzin, Polski i całego świata.
 
Nie ukrywam, że było to dla nas wielkim zaskoczeniem, kiedy to po wcześniejszym uzgodnieniu z pewnymi osobami, wyrywano nam wręcz ten Wizerunek z rąk, jakby to było na nim jakieś "zło".  
Niestety, na Mszy Św. za Naród Polski, na którą Polonia przeznaczyla $1000 w Święto Chrystusa Króla nie mógł być obecny  Jego Wizerunek. 
Nie jesteśmy grupą od ks. Natanka, ani Śp. księdza Kiersztyna. Wiemy z Pisma Świętego, Encyklik i z przekazów do Sługi Bożej Rozalii Celak, że Pan Jezus Jest Królem i chce Królować nad nami i że  jest to jedyny ratunek dla Narodu Polskiego, który ginie. 
Przykro nam, że nasze intencje nie zostaly dobrze odczytane. Mimo to wierzę, że Ojciec i wiele Duchownych osób to rozumie, tylko nie może się głośno wypowiedzieć, ale ja nie bardzo rozumiem: dlaczego? Przecież mówimy o Panu Bogu, którego Matka jest naszą Królową.

Jako ciekawostkę chce dodać, że przewiezienie korony, jak również berła, które było ostrym narzędziem i z tego tytulu też niebezpiecznym - ja przechodząc przez dwie odprawy graniczno - celne, uprosiłam, aby  pozwolono mi to przewieźć w torbie podręcznej ( zazwyczaj takie narzędzia zostają odebrane, a osoba aresztowana aż do wyjaśnienia). Czy to nie świadczy o czymś nadzwyczajnym?

Przesylam list ludzi, którzy wołają w rozpaczy o zrozumienie.  Wielka odpowiedzialność za nasz Narod spoczywa na Was ukochani Ojcowie Paulini.
                                                                                               
 
                  Na Twojej, Chryste, świętej skroni
                  Korona Bóstwa sieje blask;
                  Berło Królewskie trzymasz w dłoni,
                  A w sercu niesiesz skarby Łask.
                                                                                     
                                                           Wdzięczni za Łaski bycia na                                                            Jasnej Górze -w uroczystość                                                                              Chrystusa                                                                Króla - listopad 2011r.
                                                                   uczestnicy                                                                       pielgrzymki z Chicago.

_________________________________________________________________________________________________________

O INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.

-szukam-

TO CZŁOWIEK, TEN PROCH MARNY POWINIEN BŁAGAĆ STWÓRCĘ, ABY CHCIAŁ KRÓLOWAĆ W JEGO SERCU, RODZINIE I PAŃSTWIE. A TEN CZŁOWIEK - PROCH MARNY, TAKI NIKT, MA ODWAGĘ DO PANA BOGA POWIEDZIEĆ: NIE BĘDZIESZ KRÓLEM - BĘDZIESZ SŁUGĄ !!!

TO NIEWIARYGODNE, JAK MOŻE EPISKOPAT PODEJMOWAĆ

DECYZJĘ ZA CAŁY NARÓD BEZ ZAPYTANIA NAS, CZY TAK CHCEMY. Duchowni wykorzystują w sposób niezgodny z PRAWEM BOŻYM tzw. POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM i ustalają wbrew Panu Bogu i nam różne przepisy, naginając je, jak im się podoba. TYM RAZEM MY NARÓD POLSKI, WIERNY TRÓJCY ŚWIĘTEJ MÓWIMY BISKUPOM ANTY- APOSTOŁOM - LUDZIOM - NIE !!!

Wywyższamy Pana Boga do pozycji królewskiej i walczymy O CHRYSTUSA KRÓLA w sposób pokojowy - modlitwą i apelami, i błagamy GO, aby chciał w Polsce i w całym świecie KRÓLOWAĆ oficjalnie i prosimy GO, aby zaprowadził  POKÓJ  na świecie.

Mieczysława Kordas

                         

                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Duchu Święty włóż w usta moje słowa, którymi pragnę błagać całe NIEBO o pomoc dla narodu polskiego. Pragnę błagać całe Niebo, aby pomogło nam ludziom wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA, aby chciał panować w Polsce i zaprowadzić POKÓJ między narodami, bo wrogowie nasi łącznie z biskupami mają mnóstwo odpowiedzi wymijających. To jest niepojęte,  że Boga się nie boją. Przecież oni najlepiej wiedzą, że w Niebie jest Pan Jezus - KRÓLEM.  Nas, którzy walczymy o Chrystusa Króla na ziemi - od sekt wyzywają.

               

         MATEŃKO, MARYJO DROGA

         DUSZA MOJA JEST UBOGA,

         GDYŻ MIOTAM SIĘ W PRÓŻNI

         I CÓŻ MNIE OD INNYCH RÓŻNI?

         NASĄCZ SERCE MOJE MIŁOŚCIĄ,

         BŁAGAM CIĘ SERCA SKRYTOŚCIĄ

         O POMNOŻENIE ŁASK WIELKICH

         DO WYMIENIANIA INTENCJI WSZELKICH.

         A PRÓŚB MAM NIEZLICZONĄ ILOŚĆ

         I BŁAGAM CIĘ O NADZWYCZAJNĄ LITOŚĆ

         DLA PONIEWIERANEGO NARODU POLSKIEGO,

         BO NAJBARDZIEJ MI CHODZI O NIEGO.

         JESTEM PATRIOTKĄ MEJ OJCZYZNY

          I PRAGNĘ ŁASKĘ OCALENIA OJCOWIZNY.

          UPROŚ DLA NARODU ŚWIĘTE NATCHNIENIA

          I W EPISKOPACIE WIELKIE NAWRÓCENIA.

          BO EPISKOPAT W POLSCE WSPÓŁRZĄDZI.

          JAK WIDAĆ I SŁYCHAĆ, TO RACZEJ MĄCI,

          BO NIE MA ANI POLSKIEJ, ANI BOŻEJ DUSZY

          I TEMATU - CHRYSTUS KRÓL - NIE RUSZY.

          WSZYSTKO WAŻNE JEST DLA EPISKOPATU -

          INNE RELIGIE I SŁUŻBA PRAWOSŁAWNEMU BRATU.

          O TOBIE - KRÓLU CHRYSTE - NIC NIE WSPOMNI

          I NIKOGO NAWET NIE UPOMNI.

          NIE WIEM, W KOGO EPISKOPAT WIERZY

          I JAKIMI RELACJAMI MIERZY.

          NAJBARDZIEJ EKUMENIZM WIDZI

          A Z TYCH, CO GŁOSZĄ CIEBIE KRÓLEM - SZYDZI.

          OD SEKT NAS WYZYWAJĄ,

          PO KOŚCIOŁACH INFORMACJE PODAJĄ.

          ŻE CÓŻ MY TO WYMYŚLAMY,

          ŻE CHCEMY WYWYŻSZYĆ CIĘ NAD PANY.

          PRZECIEŻ EPISKOPAT PONIŻYŁ CIĘ DO "SŁUGI"

          A LIST TEGO ZARZĄDZENIA JEST DOŚĆ DŁUGI.

          CZY PYTALI CIĘ KRÓLU O ZGODĘ?

          CZY PÓJDZIESZ Z NIMI NA TAKĄ UGODĘ?

          PRZECIEŻ TO ONI BOGA NIE MAJĄ W SERCU

          PONIEWIERAJĄ CIĘ I IDĄ DO INNOWIERCÓW.

          NAJPIERW IM I WSZYSTKIM INNYM SIĘ KŁANIAJĄ.

          IM HOŁD ODDAJĄ  A O TOBIE NIE PAMIĘTAJĄ.

          DLACZEGO POZWOLIŁEŚ NA TE ICH STANOWISKA

          SKORO PRZEZ ICH OBOJĘTNOŚĆ ŚMIERĆ POLSKI JEST BLISKA?

          BŁAGAM CIĘ - UPOMNIJ DUCHOWNYCH NIEWIERNYCH

          ABY OCZYŚCILI SWE DUSZE DO NIESKAZITELNYCH.

          MY BOŻYCH KAPŁANÓW POTRZEBUJEMY,

          A KIEDY CIEBIE WYWYŻSZYMY - TEGO NIE WIEMY.

          WSZYSTKO W TWOICH DŁONIACH ŚWIĘTYCH

          - SKRUSZ SERCA DUCHOWNYCH NIEUGIĘTYCH.

                                                          Mieczysława Kordas

        LEPIEJ WIKARYM BYĆ W NIEBIE, NIŻ BISKUPEM
W PIEKLE.
   
             

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-szukam-

   
PAN JEZUS DO NARODU POLSKIEGO

        

TY MOJA POLSKO UKOCHANA

PRZED WIEKAMI PRZEZ BOGA WYBRANA.

DLACZEGO NIE JESTEŚ BOGU POSŁUSZNA?

PROSZĘ - BĄDŹ WIERNA I BOGU USŁUŻNA,

KTÓRY PRAGNIE MEGO OCALENIA,

BO DEMONY CHCĄ TWEGO ZNIEWOLENIA.

TAK MAŁO WYMAGAM OD NARODU TWEGO

A WYWYŻSZĘ CIĘ DO POZYCJI - ZNAKOMITEGO

W KAŻDEJ DZIEDZINIE I PRZEDŁUŻĘ ŻYCIE,

A PRZECIEŻ NA PRZYSZŁOŚĆ SZCZĘŚLIWĄ LICZYCIE.

CIESZ SIĘ NARODZIE, ŻE TO JA CIĘ BYBRAŁEM

I TAK DŁUGO NA CIEBIE CZEKAŁEM.

TAK DUŻO RAZY UPOMINAM I PROSZĘ,

I ŁASK NIEPOJĘTYCH DLA CIEBIE UPROSZĘ.

TAK DUŻO RAZY MÓWIŁEM, ŻE TYLKO "KRÓL" -

JEZUS CHRYSTUS W POLSCE I MINIE WSZELKI BÓL.

WSZYSTKO W CZĘSTOCHOWIE JEST GOTOWE.

PAMIĘTAJCIE - JA NIE CHCĘ POLSKI POŁOWĘ.

JA PRAGNĘ BYĆ KRÓLEM OFICJALNIE,

TAK PRAWDZIWIE I WYWYŻSZONY LEGALNIE.

JEST MI PRZYKRO, ŻE LUDZI WYWYŻSZAJĄ,

CHOĆ PEWNOŚCI, GDZIE ICH DUSZE SĄ - NIE MAJĄ.

Z PIEKŁA RZĄDZĄ TYLKO DEMONY

I GNĘBIĄ WAS NA WSZYSTKIE ŚWIATA STRONY.

MACIE JUŻ DWIE WOJNY ZA SOBĄ

I CHOĆ SERCA WASZE NAPEŁNIONE TRWOGĄ

CIĄGLE GŁOŚNO O SERCU MÓWICIE.

PRZECIEŻ SERCEM MOŻNA MÓWIĆ SKRYCIE.

JA PRAGNĘ KRÓLOWAĆ JAK MATKA MOJA

OFICJALNIE I BYĆ DLA WAS, JAKO OSTOJA,

JAKO RATUNEK, JAKO MYŚL POLSKA

I NIE POTRZEBUJĘ ARMII ANI WOJSKA.

GDY BĘDĘ POLSKI PRAWOWITYM KRÓLEM,

OTOCZĘ WASZE GRANICE NIEWIDZIALNYM MUREM

PRZED WROGAMI I NIKT SIĘ NIE ODWAŻY

BO NAJPIERW SWE DECYZJE ROZWAŻY.

JA NIE BĘDĘ WYDAWAŁ ŚMIERTELNYCH WYROKÓW

I NIE BĘDĘ CZEKAŁ NA ICH WYKONANIE DO ZMROKU.

JA ZMIENIĘ SERCA, ABY LUDZIE ŻYĆ MOGLI.

BĘDĄ SIĘ CIESZYĆ I NIE BĘDĄ PODLI.

BĘDZIE KWITŁA MIŁOŚĆ I POSZANOWANIE

BO CAŁA LUDZKOŚĆ CZEKA NA TAKIE ZBRATANIE.

JUŻ DOŚĆ MACIE ZGONÓW TAJEMNICZYCH

I RODZAJU CHORÓB DOŚĆ LICZNYCH.

WYMAGAM TYLKO OFICJALNEGO BOGA UZNANIA

I UPOWAŻNIENIA DO KRÓLOWANIA.

A PRZECIEŻ NIE ZAJMĘ NIKOMU STANOWISKA.

BĘDZIECIE ZNALI WSZYSTKIE W RZĄDZIE NAZWISKA.

CHCĘ BYĆ KRÓLEM, JAK MOJA MATKA KRÓLOWĄ - UZNANY I WSZĘDZIE ZE ZŁOTĄ KORONĄ NA GŁOWIE WIDZIANY.

W KOŚCIOŁACH, W URZĘDACH Z KORONĄ NA GŁOWIE.

I NIECH CAŁY ŚWIAT O TYM SIĘ DOWIE.

A WTEDY ZAPROWADZĘ POKÓJ NA ŚWIECIE

BEZ ŻADNEJ WYSTRZELONEJ KULI, JAK WIECIE.

BO SERCE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAŁO Z MYŚLĄ I OCZAMI

A WSZYSCY BĘDĄ MÓWIĆ - "BÓG Z NAMI".

BĘDĄ MÓWILI TAKŻE: "KTÓŻ JAK BÓG"

I Z TYM ZGADZA SIĘ NAWET MÓJ WRÓG.

BEZ ŻADNEJ WYSTRZELONEJ KULI SOBIE PORADZĘ

I WSZELKIM DEMONOM ODBIORĘ WŁADZĘ.

NIKOGO NIE POTĘPIE, LECZ ODMIENIĘ SERCA

I PRZYJDZIE DO BOGA KAŻDY INNOWIERCA.

SPRÓBUJCIE PROSZĘ, ZAWRÓCIĆ ZAWSZE MOŻECIE.

SPRÓBUJCIE ŻYĆ BOGIEM A PRZEKONAJCIE SIĘ PRZECIE.

TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG. AMEN

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL I MARYJA MATKA - KRÓLOWA.

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                            MODLITWA

    DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.

    Wszechmogący, Wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś

    przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech,poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

                                                                                          Amen. 

      

    PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE.

   Chryste Panie! Prosimy Twego Ojca, aby rychło na ziemi zapanowało Boże Królestwo i aby mogło być miejsce dla nas. Pragniemy, aby wszyscy ludzie uznali w Bogu swego Króla i Pana oraz by szanowali i przestrzegali praw Królestwa Bożego na ziemi i już Go więcej nie obrażali swoimi grzechami. Opowiadamy się całkowicie za Twoim Synem Chrystusem, Ojcze. Panie Jezu - wyznajemy, że Ty jesteś naszym Królem i Panem. Nie mamy innego króla. Naszymi modlitwami chcemy wyprosić  ŁASKI dla kościoła, Ojczyzny, nas samych i tych, których Ci polecamy. My - słudzy poddani Twoi - Królu królów i Panie panów błagamy o wysłuchanie naszych próśb. Oddal każde zło od nas, a Twoje Błogosławieństwo niech spłynie na nas i tych, których Tobie polecamy oraz na sprawy, które Ci przedstawiamy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                  MODLITWA DO BOGA OJCA

               O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA.

    OJCZE NIEBIESKI, BŁAGAMY CIĘ, WYSŁUCHAJ WOŁANIA NASZEGO, CAŁEGO POLSKIEGO NARODU. BARDZO PRAGNIEMY, ABY NASZ PAN I ZBAWCA - JEZUS CHRYSTUS ZOSTAŁ UZNANY KRÓLEM NASZEGO NARODU I PAŃSTWA. POLECAMY CI WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY MAJĄ ZAMKNIĘTE SERCA I NIE CHCĄ PRZYJĄĆ KRÓLOWANIA JEZUSA CHRYSTUSA. BŁAGAMY CIĘ OJCZE NIEBIESKI, WYSŁUCHAJ NASZEGO NARODU I DOTKNIJ WSZYSTKICH TYCH SERC, ABY SIĘ OTWORZYŁY NA WIELKĄ MIŁOŚĆ BOŻĄ. OTO MY DZIECI BŁAGAMY CIĘ O TĘ WIELKĄ ŁASKĘ, ABY TWÓJ SYN MÓGŁ BYĆ

PRZYJĘTY PRZEZ CAŁY NARÓD, ABY MÓGŁ ZOSTAĆ UZNANY PANEM I WŁADCĄ, ABY LUDZKIE SERCA UWIELBIAŁY JEGO ŚWIĘTE IMIĘ. OJCZE NIEBIESKI WYSŁUCHAJ NASZEGO WOŁANIA I SPRAW, ABY TO MOGŁO SIĘ DOKONAĆ. ABY TE WSZYSTKIE ŁASKI PRZYGOTOWANE DLA NASZEGO NARODU, MOGŁY NA NAS SPŁYNĄĆ. ABYŚMY STALI SIĘ KRÓLESTWEM TWEGO SYNA, ABY ON MÓGŁ NAS PROWADZIĆ DO WIECZNEJ SZCZĘŚLIWOŚCI.

ABYŚMY TAM DOSZLI I SPOTKALI SIĘ Z TOBĄ NA WIEKI. AMEN.

     

_________________________________________________________________________________________________________

OBYŚ SKUTECZNIE mi BŁOGOSŁAWIŁ !!!

Duchu  Święty   Boże,    Duchu  proroctwa
i  proroków,
prosimy  Cię   gorąco, wzbudź 
w Kościele  polskim   proroka

na  wzór    MOJŻESZA,  który    widział   Boga  twarzą  w  twarz, na  wzór  Izajasza,   proroka  niezłomnej  wiary i  świętości   Pana na  wzór   Jeremiasza, proroka  czasów   zamętu   religijnego i   politycznego, na  wzór  Ezechiela,    proroka  czasów  niewoli pocieszyciela  cierpiącego  ludu, na  wzór  Jana   Chrzciciela, mężnego  głosiciela  pokuty, na  wzór   Jezusa   Chrystusa, proroka  potężnego  czynem  i  słowem. Napełnij  go  swoją    mądrością, światłością     i    moc. Daj   mu   dar    mądrości, żeby   mądrze  kierował   ludem, daj  dar  rady,   by   pewnie   kierował lud do  Ciebie dar  męstwa,  żeby  się  nie   cofnął przed  żadną trudnością, dar pobożności,  żeby  mógł   być  wzorem dla   owczarni. Obdarz  go  charyzmatem  mądrości    słowa i   umiejętnością  poznania, żeby  był  słupem  ognistym   dla    zabłąkanych

na  krętych   ścieżkach    dzisiejszego    świata. Spraw,   Duchu  Święty  Boże,  by  nie  był   sługą ani  prawicy,   ani  lewicy, lecz  służył   "soli  Deo"    i był   ,,totus   Tuus ,, Duchu  mądrości  i  zrozumienia,  przyjdź. Duchu  rady  i  mocy,   przyjdź. Duchu    wiedz    i   pobożności,   przyjdź. Duch  bojaźni  Bożej,  przyjdź. Duchu   wiary,   nadziei  i  miłości,   przyjdź.  

 

            Kś.  Józef  Kudasiewicz,

(Odkrywanie    Ducha   Świętego,  s.435


_________________________________________________________________________________________________________

„Nowenna o Odwagę Wiary” wprowadzeniem w Rok Wiary

Ojciec Święty Benedykt XVI w Liście Apostolskim „Porta Fidei” ogłaszającym Rok Wiary napisał: „Chcemy obchodzić ten Rok Wiary w sposób godny i owocny. Trzeba zintensyfikować refleksje na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii. Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspiracje do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii” (PF 8-9).

Modlitewnym wprowadzeniem wiernych w Rok Wiary w parafiach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej będzie „Nowenna o Odwagę Wiary” przeżywana w dniach od 13 do 21 października we wszystkich parafiach. Jej celem jest modlitwa wstawiennicza w intencji przebłagania za grzechy niewiary oraz ich skutki duchowe i społeczne na naszej ziemi, a także w intencji błagalnej o odwagę wiary naszego pokolenia.

W trakcie trwania „Nowenny o Odwagę Wiary” w 9. kościołach „stacyjnych” Szczecina będzie trwała całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, rozpoczynająca się każdego dnia o godz.

15.00. Modlitwy w kościołach „stacyjnych” - przebiegające według podanego niżej porządku - nawiązywać będą do Dekalogu oraz homilii bł. Jana Pawła II z IV pielgrzymki do Polski (czerwiec 1991 r.):

I przykazanie
od godz. 15.00 - 13 października – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
II przykazanie
od godz. 15.00 - 14 października – parafia pw. św. Stanisława Kostki
III przykazanie
od godz. 15.00 - 15 października – parafia pw. św. Dominika
IV przykazanie
od godz. 15.00 - 16 października – parafa pw. św. Andrzeja Boboli
V przykazanie
od godz. 15.00 - 17 października – parafia pw. Matki Bożej Jasnogórskiej
VI przykazanie
od godz. 15.00 - 18 października – parafia pw. Świętego Krzyża
VII przykazanie
od godz. 15.00 - 19 października – parafia pw. św. Jana Chrzciciela
VIII przykazanie
od godz. 15.00 - 20 października – parafia pw. Świętej Rodziny
IX i X przykazanie
od godz. 15.00 - 21 października – parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Przykazanie Miłości Boga i bliźniego – podsumowanie „Nowenny o Odwagę Wiary”
od godz. 15.00 - 22 października – Bazylika Archikatedralna
godz. 18.00 - Uroczysta Msza Święta koncelebrowana z udziałem Księży Dziekanów oraz delegacji parafialnych rad duszpasterskich, które w końcowej części liturgii będą poproszone, aby dla wszystkich parafii dziekańskich odebrać specjalne wydania dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Modlitwy we wszystkich parafiach – organizowane w duchowej jedności z całą Archidiecezją – będą przebiegać zgodnie z intencjami i tematyką podejmowaną danego dnia w kościołach „stacyjnych”. Warto zorganizować w tych dniach parafialne wieczory modlitewne, zawierające Mszę Świętą z homilią, nabożeństwo różańcowe, adorację Najświętszego Sakramentu i Apel Maryjny.


Zachęcamy wszystkich wiernych do modlitwy w parafiach w trakcie „Nowenny o Odwagę Wiary”, aby „w tym Roku każdy wierzący mógł ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary” (PF 9).

Ks. kan. dr Piotr Skiba
Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa


_________________________________________________________________________________________________________

Coś dla zdrowia

Zadziwiające mrożone cytryny

-szukam-

-szukam-


_________________________________________________________________________________________________________


-szukam-


Pan Jezus powiedział, że teraz będzie bardzo często dołączał tematy o Polsce, nawet przy każdym pytaniu. Oto przykład:

Pan Jezus do Elżbiety pytającej o znaczenie snu.

   " Cokolwiek ci się śni - ofiaruj Mnie. Cokolwiek ci się wydarzy - ofiaruj Mnie. Cokolwiek planujesz - ofiaruj Mnie. Kiedykolwiek obudzisz się w nocy módl się za dusze w czyśćcu przebywające. Człowiek swoim umysłem nie jest w stanie ogarnąć rzeczywistości w tym świecie. Cokolwiek stanie się bez Boga uczynione, to marność bez znaczenia. Widzicie, co robi wasz rząd bez Boga - to marność nad marnościami. Nie ma osoby w waszym rządzie, która wywyższałaby Mnie a swoim życiem wywyższają demony, które dążą do waszej zguby. Przy każdej okazji będę mówił o waszym rządzie, bo jeśli nie będę mówił, to znaczyłoby, że akceptuję jego rządzenie i pracę na narodzie polskim.   Jestem smutny, gdyż duchowni swoim milczeniem pomagają temu anty-polskiemu rządowi do zniszczenia narodu polskiego.

Piszcie, śpiewajcie, mówcie, upominajcie się:

                POLSKA   DLA  POLAKÓW

To są patriotyczne apele i Boże też.
"Jezus Chrystus - PRAWDA ".

 


Pan Jezus do Kuby, który otrzymał ŁASKĘ widzenia oczami duszy
Kuba - Pana Jezusa i Matkę Bożą prosi o opiekę św. Tomasza z Akwinu

Pan Jezus :

" Synu drogi nie tylko Tomasz ci pomaga.
Dla ciebie jedna mała uwaga
 - proś którego chcesz Świętego z Nieba.
Oni są gotowi pomagać komu trzeba.

 Możesz prosić nawet o kilku,
bo Świętych w Niebie mamy bez liku.
Ty jesteś Naszą dobrą duszą
a Święci w Niebie nawet muszą

zająć się ludźmi na planecie Ziemi,
bo przecież w przyszłości będą przebywać z nimi.
Tymczasem ciesz się tylko razem z Nami -

ludzie nie chcą wierzyć, że BÓG obdarza człowieka DARAMI.

                               Twój Przyjaciel - Jezus Chrystus - KRÓL "

Pan Jezus do Rafała o jego chrześniaku Marcinie.

 " Rafale - ty wujku Marcina,

to nie jest zupełnie jego wina,
że ma takie życie zagmatwane
-
poznanie bliżej Boga nie było mu dane.

 Ty wiesz jak do niego przemówić
i teraz musisz się więcej trudzić,

bo serce jego  przesiąkło  mową tego świata
 - ateizmem zwiedzionego.

 Egzorcyzmy, modlitwa i woda święcona, 
a dusza jego będzie zbawiona.

Powinien on też chcieć sam,
bo bez jego woli trudności mam.

                                               Jezus Nauczyciel ".

Pan Jezus do Radka, który pragnie żyć tylko wg Przykazań Bożych

 

" Dla Radka jest rada taka, aby szedł obraną drogą.
      
       Wiesz synu - najbardziej jestem zadowolony,
       że nie jesteś już grzechami zniewolony.
       Pilnuj z Duchem Św. swego serca i sumienia
       a pozbędziesz się zupełnie zniewolenia.

        Każdy człowiek mający słabą wolę
        wcześniej, czy później pójdzie w grzechu niewolę.
        Ty jesteś Moim światłem dla wielu
        swoich rówieśników - Ty Mój czcicielu.

        Jesteś młody, wierny i hoży
        do trwania w wiecznej miłości Bożej.
        Jesteś przykładem dla młodzieży
        która często w złym kierunku bieży.

        Módl się o nawrócenie ludzi
        w każdym wieku, aby nie ulegali ułudzie
        - obiecankom. pokusom i kuszeniom
        bo zeszło z dobrej drogi już wielu.

        Żal Moje serce ściska -
        że nie będę mógł czytać ich nazwiska
        w książkach dusz świętych
        mających moc Łask Bożych niepojętych.

        Pamiętaj zawsze o Bogu w Trójcy Świętej
        niech twoja dusza ma cechy - nieugiętej,
        nawet na złe przyjaciół podpowiedzi
        a nie dołączysz do demonicznej gawiedzi.
                        Twój Chrystus Pan ".

 

-szukam-

Dla Heleny:
"
NIE WYPATRUJCIE ZNAKÓW, BO ONE JUŻ SĄ".
 

Heleno, ty nie potrzebujesz znaków żadnych -
patrz na Świętych, aby nie było w tobie myśli marnych.
Uświęcaj swoją duszę Bożymi słowami
i wołaj ciągle Matko Bolesna - módl się za nami.

 Pomnażaj swoje modlitwy na każdy dzień,
aby Chrystus panował oficjalnie a nie, jako CIEŃ.
Tymczasem jest właśnie w ciemnicy
 i do wszystkich to mówię - proście, aby Paulini

 wynieśli na widok publiczny Mego Syna,
bo to nie jest żadna Jego wina,
że On chce być przez wszystkich widziany
gdyż tam czuje się jak niechciany.

 Czy ten naród polski jest tak głuchy
że nie słyszy wołania, chociaż są Nieba "ruchy".
poprzez polityków w rządzie i będzie źle
jeśli tronu Syn wkrótce nie posiądzie.

 Do wszystkich wołajcie z Maryją razem.
Zjednoczcie się wszyscy i nie czyńcie serca głazem'.  Wasza Matka.

 

Dzisiaj poszłam jeszcze raz do Matki Bożej, ponieważ uważałam, że Helena chce wiedzieć więcej.

 

Wszystkie znaki dawane ludziom służą do ich nawróceń i uświęcenia. Mieczysława też nie rozpoznała znaku, który miała a ja zawsze przychodzę upomnieć ludzkość. Nawracajcie się, bo życie trwa jakiś czas, krótszy lub dłuższy a wieczność jest wieczna. Prawdziwe życie w Bogu i z Bogiem jest wielkim szczęściem a My w Niebie wiemy, co to jest szczęście. Dlatego przychodzimy na ziemię przypominać ludziom, że tylko Bóg daje szczęście człowiekowi i największe łaski. Człowiek powinien uwierzyć Bogu i tym ludziom, którzy o Bogu mówią naszymi świętymi słowami. Dziękujemy wam, że odmawiacie Różaniec w październiku, ale proszę o Jego odmawianie z uwagą i rozważaniem przez cały rok. Różaniec jest potęgą, jest egzorcyzmem, jest lekarstwem na niespokojne dusze. Ludzie - unikajcie sprzeczek, nieprawości, złośliwości. Budujcie pokój w swoich sercach, rodzinach, parafiach i pilnujcie skarbów Bożych - WIARY, bo dość macie wrogów dookoła. Jednoczcie się w walce pokojowej o pokój i zgodę. Tak wam dopomóż Bóg. Amen. Wasza Matka.


Panie Jezu pociesz Elżbietę chorą na raka

-szukam-

"  Córko Moja, córko Nasza - twoja choroba jest niebywale ciężka i trudna do zniesienia. Ciesz się z różnych cierpień, którymi wykupisz siebie, rodzinę i kto wie, może jeszcze innych wielu. To teraz masz rozeznanie - jak bardzo dusza cierpi w czyśćcu a tam jest o 100 razy ciężej. Powiadam wam - nie narzekajcie, tylko żyjcie dniem dzisiejszym i cieszcie się, że możecie coś dobrego uczynić dla Boga i bliźniego. Niebawem przyjdą czasy, w których żywi będą zazdrościć umarłym. Tym cię pocieszam. A teraz ofiaruj swoje cierpoienia i chorobę za grzeszników i nie buntuj się, bo z tego tylko się cieszy demon. Inni proszą o cierpienia. Ty wypełniasz pokutę tu na ziemi i ciesz się z tej ŁASKI, bo inni jej nie mają. natomiast po śmierci ty będziesz radosna a inni będą ci zazdrościć. Wszystko ofiaruj Mnie każdego dnia ale z miłości a nie ze złości.

        Tak ci dopomóż Bóg. AMEN. Jezus pocieszający cierpiących "._________________________________________________________________________________________________________

MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁAPOŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOLOWI

    
       O, wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła. Święty Michale Archaniele - oto ja, chociaż bardzo niegodna Twego oblicza, jednak ufn  w Twą dobroć, powodowana potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
        Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem i uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. 
 
                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
       MODLITWA PORANNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

       Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli - wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego w każdej chwili oddawał się Bogu, wypełniając z miłości Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: KTÓŻ JAK BÓG - przez Chrystusa Pana naszego
                                                                               .
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
               PROŚBA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA O POKORĘ.
 
      Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, duchu pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu
i Jego świętej woli.
       Wstawiaj się za mną do Pana abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: KTÓŻ JAK BÓG. Amen.
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
           POTĘŻNY EGZORCYZM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA.
 
        Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawennictwem
          Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła,
    wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką ŁASKĘ pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe zycie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Panie Jezu Chryste, wyslij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce doczeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo.Aby ŁASKA Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco - poslij swoich Aniołów, aby strąciły  do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby ŁASKA Boża mogła nam nieustannie  towarzyszyć. Prowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych/ Użyj całej swojej mocy, aby pokonac Lucyfera i jego upadłych aniołów, którzy sprzeniewierzyli Woli  Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę i nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości, abyśmy podążali  Chrystusem do królesta niebiesliego. AMEN.


_________________________________________________________________________________________________________

Wizje siostry Medardy (Zofii Wyskiel)

-szukam-


_________________________________________________________________________________________________________

-szukam-

" Marku, Mój synu kochany
czuj się przez Niebo wybrany.

 To nic, że dopiero po latach wielu,
ty - naszej Świętej Trójcy czcicielu.
 

           Godnie reprezentuj Boga wiecznego,
od Św.Michała masz w prezencie Aniołka dodatkowego.
Jan Chrzciciel rodzinę twoją ochrania
i nie martw się, bo ty od zarania
 

           Boga czcisz, kochasz i szanujesz
 a wrogów naszych piętnujesz.

Nawet nie wiesz, jak twoje modlitwy działają
 i demony od bliźnich odganiają.
 

           Jesteś z rodziną MIŁOŚCIĄ naszą otoczony
a po śmierci będziesz szybko z win uwolniony.
Jak umiesz, tak MIŁOŚĆ Moją rozgłaszaj
i łzami szczęścia każdy dzień zraszaj.
 

           Mieczysława o twojej prośbie zapomniała,
ale nie Ja- to twojemu aniołkowi chwała.
że wstawia się u Tronu Mego

a Ja wysłuchuję jego głosu tkliwego.

 

           Twoja rodzina jest pod naszą opieką
czasami tylko ich decyzje są inne lekko.
 Trzymaj tak i żyj na Boży wzór

a nie dosięgnie was żaden globalny gbur.
 

           Rano, w południe i wieczorem o Bogu rozmyślaj
 jak nie możesz osobiście, to Anioła wyślij.
Kto z Bogiem i to Bóg z nim.

Wpatruj się w Trójcę Świętą a będziesz uchroniony od win.
 

           A przekleństwa wciskające się w myśli?
 - "Droga Krzyżowa" - je oczyści.

 Każda MODLITWA powinna mieć intencję,
bo wtedy ŁASK otrzymujecie więcej.

 

             A brat twój Darek nie jest potępiony,
 bo wielu prosiło aby uwolnić go od winy onej.
Każdy ma jeszcze dar rozmowy ze Mną

  w tej ważnej chwili i gdy upadnie przede Mną,
 

             Ja nie potępiam nikogo, tylko człowiek sam,
   Bo Moje Miłosierdzie dałem wam.
   Sąd nad duszą zmarłą, to wyjątlowy czas
a Jezus Miłosierny dał wiele wyborów dla was.
 

            Ten moment spotkania ze Mną jest szczególny
  i nikt nie wie, co się dzieje po zamknięciu trumny.
  Dla wielu rozpacz, dla wielu zaskoczenie,

ale dla większości wielkie zauroczenie
 

          Bogiem i światłem, które Go otacza,
   bo wtedy już nikt  ze swojej drogi nie zbacza
            I cieszy się, że im daję szansę
           Ja Bóg Sprawiedliwy całe życie ważę.
 

              Każda myśl nawet ma znaczenie
dlatego już teraz powinno być grzechów rozliczenie.
Ostateczna decyzja szczególnego życia w Bogu

 należy do człowieka, bo nie może żyć jak w barłogu.

                                 Twój - wasz Przyjaciel - Jezus Chrystus"


_________________________________________________________________________________________________________


Pytanie Mieczysławy


Panie Jezu, jest mi przykro, co powiedziałeś o kapłanach Redemporystach, ponieważ bardzo lubię te media katolickie, namawiałam ludzi do zakupienia anten i sama mam tv"TRWAM". Pięknie modlą się i są jedynymi oficjalnymi prawdomównymi mediami.
 
Pan Jezus - teraz będzie mówiła Matka Moja:


-szukam-

" No tak, dziecko - napisz, aby wszyscy wiedzieli, co My w Niebie myślimy o walce jaką toczy to RADIO z rządem antypolskim. Tak dzieci, teraz jest wszędzie walka przede wszystkim Aniołów z demonami. Moje Anioły bardzo was strzegą, ale i demony nie ustają w zwalczaniu dobra.

Ja jestem całym sercem z "Radiem Maryja", ale Ja nie jestem Bogiem

 i sama wypraszam ŁASKI dla was. Czy nie rozumiecie tego? 

 Przecież to takie proste, UZNAĆ BOGA ZA KRÓLA

I co z tego, że w Warszawie odbyła się demontracja pobożnych ludzi, którzy pokojowo chcą wywalczyć a raczej uprosić rząd pracujący w Polsce o uszanowanie woli narodu.

I co z tego, że było was tak dużo, ale nie było Chrystusa między wami. Nikt nawet nie wspomniał o Moim Synu. Nie można polegać tylko na sobie.... Już tak dużo razy mówiliśmy:

   

TYLKO CHRYSTUS KRÓL MOŻE W WASZYM KRAJU ZMIENIĆ WASZĄ SYTUACJĘ  EKONOMICZNĄ, FINANSOWĄ I POLITYCZNĄ.

 

 Jeśli nie rządzi Bóg, to współrządzi szatan a owoce jego pracy odczuwacie i to boleśnie.

A gdy w dalszym ciągu tak będzie, to powiedzą wam wrogowie: 

                    " nasze kamienice a wasze ulice"

i nie tylko w Warszawie będą takie demonstracje, ale w każdym mieście. Nie chcecie Boga - Mego Syna uczynić KRÓLEM, to będziecie czcić innego króla ciemiężącego was.

Wybierajcie, bo jeszcze możecie wybierać.

Powtarzam: TYLKO Z BOGIEM MOŻECIE ZWYCIĘŻYĆ - jak zawsze. 

 

                                                                                                 Wasza Matka".

 

 Mateńko - to nie jest normalne, aby Bóg prosił stworzenie o cokolwiek. To człowiek, ten proch marny powinien błagać Pana Boga aby zechciał królować. Ten nasz ukochany Bóg - Jezus Chrystus ciągle się uniża do tego prochu. To jest niepojęte, że Ty - Królowa - Matka Boga upominasz się, aby  Tobie ten proch raczył przyznać DOGMAT WSPÓŁODKUPICIELKI. To stworzenie - człowiek powinien Ciebie prosić, abyś go przyjęła. Jak widzimy, żaden duchowny a tym bardziej biskup nie wspomni o Chrystusie  KRÓLU a jak oni spojrzą w oczy w tym jednym momencie a przecież będą musieli. Mateńko powiedziałaś w Fatimie, że świeccy tylko walczą. Jak w Piśmie św. jest napisane: MARNOŚĆ NAD MARNOŚCIAMI i te demonstracje i te napisy patriotyczne,  i te walki - wszystko przeminie, wszystko przepadnie a KRÓL tylko zostanie a szkoda, że niewielu chce  w te słowa Boże uwierzyć.


_________________________________________________________________________________________________________

Uroczystość św. Michała Archanioła

-szukam-


Święty Michale Archaniele dzisiaj jest Twoje święto - czy możesz pomóc uratować Polskę dla Polaków? Pomóż narodowi polskiemu a szczególnie duchowieństwu, aby odważyli się uznać oficjalnie Pana Jezusa -KRÓLEM POLSKI I ŚWIATA. Strąć do piekła wszystkie demony, bo my naród polski pragniemu pokoju i spokoju na ziemi. Kochamy Ciebie i całe Niebo - umiemy tylko modlić się i prosić - POMÓŻ NAM.

 

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ:Och, ty dusza wierna Bogu
nie uczynisz sama nic w tym kłamstw barłogu.
Siła w jedności i dlatego pisz,
aby oprzytomniał kardynał Dziwisz.

      On jest obecnie najgorzej uparty
i w dążeniu do upadku Polski zażarty.

Zażarty - to znaczy walczy przeciw Bogu
bo nigdy nie obronił was i stoi na progu
i nie dopuszcza do zwycięstwa Maryi Syna
a wie dokładnie, że to jest jego wina.

 
Moi Aniołowie stoją na straży
waszych granic, bo los Polski się waży.
Kardynał Dziwisz o tym dokładnie wie

 i nie chce wam pomóc, oj nie, nie!
 

     Połączony jest silnie z wrogami waszymi
i nie ma silniejszego bez KRÓLA nad nimi.
Po owocach poznacie, a on ciągle"mami"
 i zamyka kościoły przed demonstrantami.

 
Mieszka w pięknym polskim pałacu
a nic nie robi, żeby coś w Niebie znaczył.
Oj, trudne będzie spotkanie w tym jednym momencie
bo takie bezbożne dusze giną w piekła odmęcie.

 
Przecież to widać, że wasi biskupi nic nie robią,
nie pomagają wam, tylko swoje ubiory zdobią.
Marność nad marnościami - ciągle powtarzam
i nad podobnymi duszami nawet nie rozważam.

 
Kto nie chce Boga uznać KRÓLEM
 sam sobie buduje wieczność, ale z bólem
 patrzymy na takie ich decyzje przeciw Bogu
bo znam ich przerażenie u śmierci progu.
 

     Ja - Michał Archanioł też was duchowni błagam,
bo tylko wy możecie zamknąć ten bałagan.
No tak - Mieczysławo - jest dużo do mówienia.
Czy ktoś w to uwierzy? Znowu powiedzą, że masz urojenia.
 

Nie bój się - z tobą jest Trójca Święta
a dla wielu to jest ŁASKA niepojęta.
Powtarzam za Trójcą Świętą - TYLKO KRÓL
przemieni w Polsce w radość - wszelki ból.
 

Odwagi rodacy - Polacy, mówcie o KRÓLU śmiało,
aby grozą po bezbożnych powiało.

Jednak JEZUS - KRÓL MIŁOŚCI
- nie będzie karał żadnego jegomości.

 
Będzie współdziałał pobożnie i odważnie,
aż przepędzi z waszych serc wszelkie bojaźnie.
Polska będzie POLSKĄ - jak być powinna
i już nikt nie powie, że jest współwinna
 

     jakimś holokaustom, jakimś obozom - na ich modę
gdy KRÓL nasz będzie rządził zaprowadzi zgodę.
Nie martw się Mieczysławo, że cię wyzywają
że do sekt należysz, że .......oni pojęcia nie mają
 

     jak sobie szkodzą i na  ziemi żyjąc błądzą
a uczynki ich -  w ich dniu rozsądzą.
Tak, to Bóg Sprawiedliwy sądzić będzie,
ale tymczasem to diabła narzędzie.
 

    Niech każdy liczy swoje grzechy,
bo nie będzie im onegdaj do uciechy.
Oni, ci twoi oskarżyciele

 teraz mają do powiedzenia wiele.

 
Na nich też przyjdzie kres życia

a nie będą mieli nic do ukrycia.

                                MICHAŁ ARCHANIOŁ


_________________________________________________________________________________________________________


Święty Józef dla Józefiny, Pan Jezus dla....

 - Która pyta, czy może poddać się szczepieniom, jakie wymagają do pracy.

 
        " Józefina? Moja imienniczka?
           Nie narażaj szczepieniem swojego zdrowiczka.
           Jak nie chcą ciebie, to nie. Ty musisz żyć,
           bo komplikacje po szczepieniu mogą być.
 
           Będziemy myśleć a tymczasem
           pracuj tutaj, poszukamy coś razem.
           Nie bądź niewolnikiem zarządzeń,
           już dość tych globalistów błądzeń.
 
           Jak chcą ciebie taką, to idź,
           a szczepieniem ciągle się brzydź.
                                                                                     "ŚWIĘTY JÓZEF"


Pan Jezus dla Halinki, która pyta, czy zostać tutaj, ale nawet nie wie, czy jest godna pytać.

Ty jesteś godna, bo pięknie się modlisz

tutaj wiele dobrego dla Mnie zrobisz.

Zostaw Polskę, bo tutaj masz rodzinę.

Pomyślimy jak rozwiązać tę dziedzinę.Pan Jezus do mamy, która prosi o uzdrowienie na duszy i na ciele syna Pawła.

O, to jest przypadek bardzo szczególny,
         a wy nie mówcie, że on  jest durny.
         Źle pojmował na ziemi życie.
         Czasami jawnie a czasami skrycie
         zniewalał swoją młodą duszę
         i ulegał ciągle złej pokusie.
        
         Cuda u Boga są możliwe
         i życie jego może stać się tkliwe.
         Módlcie się razem z ufnością
         a przyszłość dla niego może być radością.
         Delikatnie i spokojnie z nim rozmawiaj
         i wszelkie demony modlitwą odganiaj.
        
         Wielkiej opieki i miłości on potrzebuje,
          bo tylko matka go wychowuje.
          Patrz z ufnością w przyszłość jego
          a wkrótce powróci do życia zacnego.
        Tak mu dopomóż Bóg - Amen.
                           " Jezus Miłosierny".
      

_________________________________________________________________________________________________________

Różaniec św . o. Pio

I. INTENCJA: W ZJEDNOCZENIU Z CAŁYM NIEBEM, SZCZEGÓLNIE Z ŚW. OJCEM PIO, W IMIENIU WSZYSTKICH LUDZI, DUSZ CZYŚĆCOWYCH I DLA DUSZ CZYŚĆCOWYCH, PRZEZ MIŁOSIERDZIE BOŻE KAŻDA MODLITWA I KAŻDE SŁOWO NIECH BĘDĄ SKUTECZNE, CHOĆBYM O TYM NIE MYŚLAŁ.


-szukam-


II. Modlitwa do św. Michała Archanioła:

Święty Michale, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

III. Modlitwa do Ducha Świętegojedna z podanych niżej lub inna:

1. O Stworzycielu Duchu przyjdź… - hymn.

2. Przybądź Duchu Święty … - sekwencja-hymn.

3. Duchu Święty, natchnij nas, miłości Boża pochłoń nas, na właściwą drogę prowadź nas, Maryjo Matko spojrzyj na nas, z Jezusem błogosław nam, od wszelkiego zła, od wszelkich złudzeń, od wszystkich niebezpieczeństw zachowaj nas. Amen. (Modl. Objaw.)

4. Kochane Dzieciątko Jezus, Ty jesteś pełne Ducha Świętego, wylej na nas Ducha Świętego z Jego siedmioma darami i dwunastoma owocami, aby zły duch nie miał do nas przystępu.

Początek Różańca jak przy zwykłym różańcu:

Wierzę w Boga… Ojcze nasz… 3xZdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

Teraz odmawia się przy poszczególnych tajemnicach Różańca 10 razy:

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…(Pan Jezus powiedział wybranej duszy by drugą część „Zdrowaś Maryjo” odmawiać następująco:Święta Maryjo, Matko Boża i Matko nasza módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.)

Chwała Ojcu…

O Maryjo bez grzechu poczęta – módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. Ostatni 10-ty pacierz kończymy następująco:

O Maryjo bez grzechu poczęta – módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, (masonami) i poleconymi Tobie. oraz:

1. Niech będzie umiłowana, uwielbiona teraz i na wieki Przenajświętsza Trójca i Eucharystyczne Serce Jezusowe przez Niepokalane Serce Maryi.

2. Kochany, dobry, św. Ojcze Pio – módl się za nami i z nami.

3. O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

* * * * *

Jeden Różaniec św. Ojca Pio jest obfitszy w łaski niż psałterz. W sobotę powinniśmy odmawiać Różaniec św. Ojca Pioza dusze czyśćcowew niedzielę za grzeszników – miliony grzeszników będzie uratowanych.

Obietnice dla odmawiających Różaniec św. Ojca Pio

objawione Klemensowi Dominiquez Gomes de Troja (Hiszpania).

Dnia 18 kwietnia 1970 roku powiedziała Najświętsza Panna z Góry Karmel: „Moje dziecko, przychodzę jako Matka Jezusa i wasza Matka. Przyjmijcie obietnicę łask dane tym, którzy z prawdziwym nabożeństwem będą odmawiać Różaniec Ojca Pio z 50 Ojcze nasz…, 50 Zdrowaś Maryjo…, 50 Chwała Ojcu… i 50 O Maryjo bez grzechu poczęta…”(na każdej perełce różańca te modlitwy maja być odmówione).

 1. Dam im poznać Moją wielką miłość i pomoc względem Moich dzieci.
 2. Zbliżę ich do Eucharystii, w której obecny jest Mój Syn.
 3. Dam im głęboki żal za grzechy popełnione.
 4. Dam im łaskę, że wszystkie grzechy ich przeszłego życia będą odpuszczone.
 5. Uzyskają szybkie nawrócenie członków ich rodziny.
 6. Dam im dobre nastawienie, by mogli spełniać przykazanie miłości bliźniego.
 7. Ci, którzy codziennie będą odmawiali ten Różaniec, będą mieli dobra śmierć, zachowani będą od sądu, a po opuszczeniu świata już do niebieskiego życia przejdą.
 8. Użyczę im i ich najbliższym przebogatych łask.
 9. Tym, którzy umierają i mieliby przejść do czyśćca, obiecuję ich uwolnić już w następnym dniu.
 10. Wszystkim tym, którzy ten Różaniec będą odmawiali, obiecuję przyspieszyć uwolnienie ich krewnych z ognia czyśćcowego.
 11. Przed śmiercią otrzymają zawczasu ostrzeżenie, by mogli dostąpić pomocy świętych Sakramentów.
 12. Krótko przed śmiercią otrzymają objawienie Mojego Boskiego syna i Moje, waszej Matki.
 13. Użyczę waszemu miejscu zamieszkania i narodom pokoju.
 14. Wszystkim, odmawiającym ten Różaniec przez całe ich życie okryję Swym płaszczem, pod którym będą bezpieczni.
 15. Wszystkim tym, którzy będą odmawiali ten różaniec i rozmyślali, oddając się pod obronę Mojego Serca, użyczę łaski, by byli zachowani przed karami.
 16. Jeżeli odmawiający ten różaniec posiądzie łaskę, że umrze w sobotę, jest pewne uratowanie jednego z członków rodziny. Błogosławię Was.

Orędzie Pana Jezusa za pośrednictwem Klemensa Dominiquez z Palmar

Moje dzieci, nie potraficie wyobrazić sobie tej wielkiej radości, którą Moje Serce odczuwa, gdy odmawiacie Różaniec Ojca Pio, gdyż on zachęca do pokuty, odmawiając go

Czyńcie to za tych, którzy się nie modlą, którzy bluźnią i Moje Najświętsze Serce obrażają, z którego tylko Miłosierdzie płynie dla wszystkich. Im więcej się modlicie, tym więcej grzeszników nawracacie i tym więcej składacie zadośćuczynienia Mojemu Boskiemu Obliczu, tym więcej osób zbliża się do Mnie w Eucharystii, w której się wam daję dla waszego dobra.

Moje dzieci! Jest on pewnym znakiem zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą i Moją Najświętszą Matką i też waszą Matką._________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczynamy miesiąc Różańca Świętego

-szukam-

W październiku żywego Różańca Świętego modlić się będziemy za cały Kościół Święty Jezusa Chrystusa, za Wikariusza Rzymu papieża Benedykta XVI oraz za wszystkich Kapłanów o ich świętość oraz o powołania do służby Bogu i człowiekowi,  o przebaczenie grzechów naszych pokój na świecie, o trzeźwość w narodzie, który płynie jak strumień w nałogu pijaństwie, za tych którzy zabijają aby usłyszeli sumienia i szli drogą prawdy. Pokuta i modlitwa jest ratunkiem.