2012-12-grudzien

Dzienniczek 2012 : grudzien

-szukam-

30 Grudnia 2012r. Niedziela.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY :

Jezusa, Maryji i Józefa-szukam-

LITANIA i MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚWIĘTEJ RODZINIE

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie. Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie. Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. Prosimy za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.
CODZIENNA MODLITWA MAŁŻONKÓW
PRZED OBRAZEM ŚWIĘTEJ RODZINY
O najukochańszy Jezu, który swoim niezrównanie cnotliwym i przykładnym życiem w zaciszu domowym uświęciłeś tu na ziemi Rodzinę przez Ciebie wybraną, spojrzyj okiem łaskawym na naszą rodzinę, która u nóg Twoich upada i żebrze Twojej pomocy. Wspomnij, że rodzina ta należy do Ciebie, ponieważ osobnym nabożeństwem poświęciła się Tobie i poleciła. Spojrzyj łaskawie na nią, zachowaj ją od niebezpieczeństw, wspomagaj w potrzebach, udziel nam wszystkim siły, abyśmy w naśladowaniu Twej św. Rodziny, w służbie i miłości ku Tobie przez całe życie nasze wiernie wytrwali, i Ciebie kiedyś w niebie wiecznie chwalić mogli.
O Maryjo, Matko Najświętsza, błagamy Cię o przemożną Twą opiekę, pełni ufności, że Boski Syn Twój jednorodzony próśb Twoich wysłucha.
Ty także, najchwalebniejszy Patriarcho, św. Józefie, wspomagaj nas swoją potężną opieką, przedstaw prośby nasze Maryi, aby je Jezusowi Chrystusowi ofiarować raczyła.
Jezu, Maryjo, Józefie św., Wam oddaję serce i duszę moją.
Jezu, Maryjo, Józefie św., bądźcie przy mnie przy skonaniu!
Jezu, Maryjo, Józefie św., niechaj przy Was w pokoju oddam ducha mego. Amen.

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

Objawienia Dzieciątka Jezus i Maryi

Jerzy L. z Podlasia (2012r)

MATKA BOŻA 23.11.2012r.: teraz przekazuję wam szczególną łaskę, tą łaską będzie akt strzelisty, dzięki któremu będziecie mogłi nawiązać łączność ze Mną i za każdym razem, kiedy go wypowiecie, Ja będę przybywać, aby być z wami, aby wam pomagać w sposób szczególny w danej sytuacji, w danym momencie, abyście odczuli Moja obecność, Moją macierzyńską opiekę i tę Moją wielką Miłość. Ten akt brzmi: O Maryjo Boża Rodzicielko, bądź ze mną i prowadź mnie. Amen. Pamiętajcie o tym, ten akt jest wielką łaską, którą wam daję. Każdy, kto będzie odmawiał ten akt, jak najczęściej, w każdym momencie swojego życia, o ile to tylko możliwe, zapewni sobie Moją obecność, Moją pomoc i Moje orędownictwo. To wielka łaska, którą wam daję. Czas jest bardzo trudny, moce piekielne wyszły, aby niszczyć. Dlatego też, miłosierny Bóg daje wam kolejną wielką łaskę — łaskę Mojej obecności w waszym życiu. Pamiętajcie o tym, aby odmawiać ten akt jak najczęściej. Pomyślcie sobie, jedno takie wezwanie i Ja przybywam, aby wam pomagać, aby udzielić wam światła, aby udzielić wam mocy, aby was poprowadzić i udzielić tego wszystkiego, czego potrzebujecie.

JEZUS 15.06.2012: "Ja jestem Królem - Królem całego Wszechświata, przychodzę do was z tym przesłaniem, abyście oddali Mi swoje serca i weszli w komunię z Moim Najświętszym Sercem, jedynie wtedy Moja Godność Królewska będzie uznana. Nie tylko poprzez poszczególnych ludzi, ale przez całe narody i państwa, tego właśnie oczekuję, a w sposób szczególny oczekuję tego od Polskiego Narodu, gdyż wybieram was sobie i pragnę tutaj ustanowić Swoje Królestwo. Pragnę, aby ustały wszelkie spory odnośnie Intronizacji."

25.11.2012: "Dlatego przychodzę do Polskiego Narodu, aby oznajmić całemu światu, że taka jest Moja Wola, abym został uznany Królem Polskiego Narodu, abyście jako Polacy dali przykład innym narodom całego świata, jak należy postępować, aby uratować państwo i naród."

19.10.2012: "Chcę, aby wasza modlitwa, którą zanosicie do Mnie, była zanoszona przez Niepokalane Serce Mojej Mamy, abyście zapraszali Moją Mamę do modlitwy i przez Jej orędownictwo wypraszali te wszystkie łaski. Chcę, aby każdy z was oddał się całkowicie Mojej Mamie według Nabożeństwa Świętego Ludwika Grignione de Montforte."

Pokój i Miłość w Sercu Jezusa i Maryi
Jan Antoni
-szukam--szukam--szukam-

-szukam-

Pójdźmy wszyscy do stajenki do Jezusa i Panienki..., 

pójdźmy za pasterzami z otwartymi sercami,

jak św. Szczepan idąc z odwagą poprzez świat pogański,

otwierając serca tym którzy mają zamknięte uszy na głos Ewangelii.

Pójdźmy za światłem Króla wieków, aby potęgą miłości znikała ciemność.

Z Matką Maryją nauczymy się życia wierze pokory.

Pozdrawiam Tomasz B.


-szukam--szukam--szukam-

Kolędy-szukam-

-szukam--szukam--szukam-

Wielki Ajatollah: można porywać i gwałcić chrześcijanki


       
BÓG WSZECHMOGĄCY W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY JEST

BOGIEM CHRZEŚCIJAN, BOGIEM MIŁOŚCI I BOGIEM ŻYCIA.

TAKI POWINIEN BYĆ KAŻDY BÓG.

BOGIEM NIENAWIŚCI I ŚMIERCI JEST SZATAN

Wielki ajatollah szyicki pochodzący z Iraku, który związany jest z pewnymi grupami rebeliantów walczących w Syrii, Ahmad Al-Bghdadi Al-Hassani stwierdził, że uzasadnione jest porywanie chrześcijanek przez muzułmanów oraz ich gwałcenie.
Duchowny muzułmański uznał, że ze względu na to, iż chrześcijanie są bałwochwalcami, to zgodnie z islamskim prawem kobiety chrześcijanki mogą być przez nich porywane i gwałcone.

Wielki ajatollah wcześniej już uzasadniał w egipskiej telewizji swoje wywody, zarzucając chrześcijanom, że są nie tyko bałwochwalcami, ale także „przyjaciółmi syjonistów”. Wezwał ich do przechodzenia na islam. Zadeklarował, że jeśli się nie dostosują do islamskich wymagań, muszą być gotowi na śmierć. Dodał, że chrześcijanki mogą być porywane przez muzułmanów również jako kandydatki na żony, nawet jeśli są już zamężne.

Ajatollah, który pochodzi z Nadżafu w Iraku - jednego ze świętych miast szyickiego odłamu islamu – przebywa obecnie w Syrii.


-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

Reforma zdewastowała muzykę liturgiczną - rozmowa z Adamem Strugiem

Rozmowa z Adamem Strugiem, śpiewakiem, twórcą zespołu Monodia Polska

Reforma posoborowa pomimo, że dokumenty Soboru Watykańskiego II mówią o chorale gregoriańskim jako o śpiewie własnym Kościoła, wykasowała go ze świątyń. Jest to rzecz tragiczna i niebywała. Ktoś, kto wyrzuca tego rodzaju skarby na śmietnik, zachowuje się w sposób niegodny i nie ma dla niego litości, ani tu na ziemi ani w niebie – mówi w rozmowie z PCh24.pl Adam Strug, śpiewak, twórca zespołu Monodia Polska

Rozmawiamy pół wieku po otwarciu Soboru Watykańskiego II, po którym bardzo wiele zmieniło się w muzyce kościelnej, liturgicznej. A jak było dawniej?
Dawniej było tak, że zachodziła pokojowa koegzystencja pomiędzy chorałem gregoriańskim, który jest śpiewem własnym Kościoła, a śpiewem ludu, który – w przeciwieństwie do prawosławia – obecny był w katolicyzmie na równych prawach z tymże chorałem. Chorał był tam, gdzie było duchowieństwo, względnie gdzie donator finansował śpiewaczy zespół świecki, jednak generalnie były to „rzadkie ptaki”: opactwa, klasztory, stolice biskupie. Poza tym dominował śpiew ludu.
Msza święta była obrządkiem integralnie katolickim. Wszystkie gesty, kolor szat, rodzaj śpiewu, wszystko przesycone było katolicką ortodoksją. Począwszy od postawy kapłana, przez samą dramaturgię tego świętego obrzędu, aż po sposób, w jaki świadkami owego obrzędu byli wierni. Świadomie mówię: świadkami, a nie uczestnikami, gdyż to drugie również jest nowością. W istocie nie możemy być uczestnikami, gdyż podczas Mszy św. dokonuje się cud Ofiary, ten sam, jaki miał miejsce na krzyżu, jednak w sposób bezkrwawy. Ostatnią krwawą ofiarą była ofiara Chrystusa.

Różnica pomiędzy ofiarą a ucztą, która jest sprawowana obecnie, polega na tym, że tam mamy rzeczywiście ofiarnika i ofiarę (kapłan jest ofiarnikiem, Ciało Pańskie – ofiarą). Obecnie mamy do czynienia z pomieszaniem funkcji, z przerostem funkcji duszpasterskich nad formułą ofiarniczą.

A w sferze muzycznej?

-szukam--szukam--szukam--szukam-

TO WIDZICIE KOCHANI KATOLICY JAK DUŻO MAMY WROGÓW !!!      
             
JAKA SZKODA, ŻE NIE CHCĄ BYĆ Z NAMI W NIEBIE.

Dr St. Krajski o związkach masonerii rytu francuskiego z wywiadem wojskowym. Dążenie do panowania nad światem, likwidacja chrześcijaństwa cechą wspólną komunizmu i masonerii.-szukam-

-szukam--szukam--szukam-BARDZO PROSZĘ - PODPISZ LISTĘ O INTRONIZACJI

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam--szukam--szukam-


-szukam-

SŁOWO PANA JEZUSA - MATKI BOŻEJ I ŚW. JÓZEFA Z OKAZJI URODZIN KRÓLA

-szukam-

EMANUELU, NASZ KRÓLU I PRAWODAWCO,

PRZYJDŹ NAS ZBAWIĆ, NASZ PANIE I BOŻE.

 

EWANGELIA wg ŚW. ŁUKASZA  Łk. 1, 39  - 45

 

(....) BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ, KTÓRAŚ UWIERZYŁA,

ŻE SPEŁNIĄ SIĘ SŁOWA POWIEDZIANE CI OD PANA.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy.
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

==============================================

 

    Macierzyństwo Maryi nie jest prywatną sprawą, lecz publicznym objawieniem się Boga, który przychodzi ze swoją miłością do wszystkich, którzy mają się źle i obdarowuje nowym życiem. Elżbieta nazywa Maryję BŁOGOSŁAWIONĄ, bo uwierzyła. W Ewangelii według św. Jana czytamy, że  błogosławieni są ci, którzy nie widzieli a uwierzyli. WIARA RODZI SIĘ Z ZASŁUCHANIA. Tylko dzięki WIERZE możemy zobaczyć wielkie rzeczy, jakie czyni nam Wszechmogący. Powinniśmy uczyć się od Maryi i Elżbiety spoglądania na innych i na swoje powołanie czystym sercem, by widzieć sens tego, co się wydarza.


-szukam-

             ==============================================

 

Panie Jezu - Twój wierny lud bardzo prosi o ŻYCZENIA 

            z okazji Twoich 2012 urodzin.


-szukam- 

PAN JEZUS

 -szukam-

MOI DRODZY WIERNI PARAFIANIE,

OTO PRZYCHODZI DZIĘCIĘ JEZUS DO WAS NA WYGNANIE.

BO W NIEBIE JEST MI DOBRZE I JESTEM SZCZĘŚLIWY,

A LUDZKOŚĆ NA ZIEMI SZUKA WE MNIE WINY

I ZACZYNA OD MORDOWANIA NIEWINIĄTEK -

TAKI TO OTO MÓJ NA ZIEMI POCZĄTEK.

 

GDY TYLKO UJRZAŁEM ŚWIAT MALEŃKIMI OCZKAMI,

JUŻ MUSIAŁEM UCIEKAĆ PRZED ZBRODNIARZAMI.

MOI RODZICE BARDZO DUŻO SIĘ TRUDZILI

I POMIMO WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH BYLI MILI.

ŚWIĘTA RODZINA OD DNIA MOJEGO NARODZENIA

MIAŁA Z BOGIEM OJCEM RÓŻNE WIDZENIA.

 

NIE WSZYSTKO BYŁO WAM PODANE,

BO NIE BYŁO WARUNKÓW NA DOKŁADNE PISANIE.

TO, CO TRZEBA - JUŻ WIECIE -

OD PONAD 2000 LAT JESTEM NA ŚWIECIE.

CZY SĄ ZMIANY PO MOIM NARODZENIU?

NIE, BO PRZEDTEM I TERAZ LUDZKOŚĆ ULEGA ZWODZENIU.

 

TAK, BO TERAZ POKAZAŁEM WAM PRAWDĘ

I MIMO WSZYSTKO OTRZYMAŁEM POGARDĘ.

OD SAMEGO URODZENIA LUDZIE OD NAS STRONILI

TYLKO PASTERZE BYLI DLA NAS MILI.

BIERZCIE PRZYKŁAD Z PASTERZY A NIE FARYZEUSZY

BO CHWALIĆ BOGA ŻADEN SIĘ NIE RUSZY.

 

WIDZIAŁEM W KATEDRZE JAK SIĘ W ZŁOTO UBRALI

A JA NIC OD NICH NIE DOSTAŁEM - ANI, ANI

DZIECI MOJE WIERNE I DOROŚLI

ZACHĘCAM WAS, ABYŚCIE WSZYSCY POSZLI

DO SPOWIEDZI GENERALNEJ I SERCA OCZYŚĆCIE.
     A JA ŁASKAMI MOIMI WAS OBDARZĘ - OCZYWIŚCIE.


          PRZYCHODZI DO WAS BOŻY SYN - "JEDYNY"

I NAWET NIE SZUKA PRZYCZYNY.

PRZYCHODZI ZASIAĆ W SERCACH MIŁOŚĆ,

PRAWDĘ, SZACUNEK I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

KAŻDY CZŁOWIEK POWINIEN TO WIEDZIEĆ,

ŻE BOŻY SYN NIE PRZYCHODZI TYLKO POSIEDZIEĆ.


  PRAGNĘ UCZYNIĆ Z LUDZKOŚCI JEDNĄ OWCZARNIĘ

I WTEDY BÓG OJCIEC WSZYSTKICH PRZYGARNIE,

BO BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY SAM JEST MIŁOŚCIĄ

A WY NIESTETY TYLKO NICOŚCIĄ.

ALE JA PRZYCHODZĘ PO TO,

ABYŚCIE MOGLI WIĘCEJ ZNACZYĆ I SZCZYCIĆ SIĘ CNOTĄ.

BÓG KOCHA STWORZENIE, KTÓRE SAM STWORZYŁ

I PRAGNIE, ABY KAŻDY TEGO MOMENTU DOŻYŁ,

ŻE ZROZUMIE, ŻE POZNA BOŻE DZIAŁANIE,

ABY PODCZAS SWEGO ŻYCIA KAŻDY ZASŁUŻYŁ NA NIE -

MIŁOŚCIĄ, PRACOWITOŚCIĄ, POSŁUSZEŃSTWEM I POKORĄ

ABY JUŻ NIC DLA WAS NIE OKAZAŁO SIĘ ZMORĄ.


 JA PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT PRZYNIEŚĆ BOŻY POKÓJ

I WAS WSZYSTKICH PROSZĘ - SIEJCIE GO WOKÓŁ.

TYLKO SPOKÓJ I OPANOWANIE WAS URATUJE

I NIE ULEGAJCIE POKUSOM, KTÓRE ZŁY DUCH KNUJE.


   DZIECIĄTKO JEZUS, KTÓRE NA ŚWIAT PRZYCHODZI,

CAŁĄ ZIEMIĘ OD ZŁYCH DUCHÓW OSWOBODZI.

TYLKO WIERZCIE WE MNIE - BOŻE DZIECIĘ

A SPEŁNI SIĘ WAM WSZYSTKO, CZEGO PRAGNIECIE.


       TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG - DZIĘCIĄTKO JEZUS.


**********************************************
      
***********************************************

-szukam-

                     
MATKA BOŻA


         
JA WASZA MATKA WRAŻLIWA
               JESTEM CUDOWNIE SZCZĘŚLIWA,
        ŻE PRZYNIOSŁAM NA ZIEMIĘ BOŻE DZIECIĘ
       - TO DLA WAS ZBAWIENIE, JEŚLI ZECHCECIE.
   
         PRZYJDŹCIE UKOŁYSAĆ PANA NAD PANY
             BĘDZIE ON NA CAŁY ŚWIAT ZNANY

Z DOBROCI, MIŁOŚCI I ODDANIA
          AŻ DO SWEGO HANIEBNEGO KONANIA.

              ALE O TYM TERAZ  NIE MYŚLICIE,
  BO WSZYSCY CZEKAJĄ NA DZIECIĄTKA PRZYJŚCIE.
         OCZYŚĆCIE SWOJE SERCA NA TEN CZAS
          I POWINNIŚCIE CIĄGLE OCZEKIWAĆ NAS.

         JA LUBIĘ TEN OKRES NARODZENIA SYNA
        BO USUNIĘTA BĘDZIE NA SPOWIEDZI WINA.
             TYMCZASEM WSZYSCY SIĘ CIESZMY
       I DO WASZYCH RODZIN BOŻE DZIECIĘ NIEŚMY.

          TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG. - WASZA MATKA.


           *******************************************
          
*******************************************

-szukam-

                    
ŚWIĘTY JÓZEF


       A JA, JAKO OPIEKUN ŚWIĘTEJ RODZINY
            WZIĄŁEM TAKŻE NA SIEBIE WASZE WINY.
                  TULIŁEM DZIECIĘ, KTÓRE KWILIŁO,
        BO ONO, CHOĆ NIEMOWLE BARDZO MĄDRE BYŁO.

                      TO JEST WIELKA TAJEMNICA                 
           I NIECH KAŻDY Z WAS NIĄ SIĘ ZACHWYCA.
               NAPRAWDĘ, ŻE BÓG Z NIEBA SCHODZI
                 I ŚWIAT OD DEMONÓW OSWOBODZI.

         TAK MIAŁO BYĆ, ALE ŚWIAT WOLI SZATANA
      I DLATEGO U JEZUSA W SERCU JEST WIELKA RANA.
          BO WIDZIAŁ, JAKO DZIECIĘ WASZE GRZECHY
             I PATRZYŁ Z TRWOGĄ NA WASZE UCIECHY.

                   ZŁY DUCH NIGDY NIE MA URLOPU
                  I WCIĄGA WAS DO SWEGO UKROPU.
           MYŚLCIE, CO ROBICIE I WYBIERAJCIE MIŁOŚĆ
                A WTEDY BÓG OKAŻE WAM LITOŚĆ.

                 BÓG OJCIEC JEST NADER ŁASKAWY
                I NIGDY NIE CHCIAŁ DLA WAS KARY.
           TO DUSZA PO ŚMIERCI SAMA ROZPOZNAJE
       I NA SWOJE MIEJSCE PRZEZNACZENIA SIĘ UDAJE.

        MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ O ŁASKI BOŻE DLA SIEBIE
              A TYM SAMYM BĘDĄ WSZYSCY W NIEBIE.
             PAMIĘTAJCIE O SWOICH RODZINACH TAKŻE,
         BO BÓG CHCE BYĆ ZE WSZYSTKIMI LUDŹMI - A JAKŻE.

    

          TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG - ŚWIĘTY JÓZEF OD MARYI.

                    *************************************

A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM SIĘ I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI I WIDZIELIŚMY JEGO CHWAŁĘ.  PRZYBĄDŹ O PANIE - TYŚ JEST KRÓLEM CHWAŁY.


-szukam--szukam--szukam-

-szukam-

  ==============================================
 

                    W DNIU  IMIENIN:   EWY I ADAMA - życzę
                WSZYSTKIM SOLENIZANTOM
wszelkich ŁASK BOŻYCH i obfitych Darów Ducha Świętego.

 Życzę błogosławieństwa Bożego  w życiu osobistym i zawodowym,  oraz aby Pan Bóg obdarzył Drogich Solenizantów zdrowiem i szczęściem
                  24  grudzień  2012 r.- Mieczysława Kordas, Perełka Dosia


-szukam--szukam--szukam-

 

Remigiusz Reclaw SJ, KSIAZKA, "Jezus Uzdrawia Dzis"

 

O wspolpracy z Jezusem
Sludzy w Kanie Galilejskiej, Jan 2, 1-11
 

Panie, staje przed Toba i przynosze Ci stagiew mojego serca.
Prosze Cie, abys ja napelnil wiara, miloscia, pokojem i radoscia.
Spraw, aby moje serce wolalo do Ciebie; Alleluja!!!
Panie Jezu uczynie, co mowisz.
Chce wcielic Slowo, ktore mi powiesz.
Chce wcielic Ciebie, bo Ty jestes Slowem,
Slowem mojego zycia.
Maryjo, prosze Cie, abys stala na strazy mojej wiary,
bys nauczyla mnie sluchac Jezusa
i wypelniac Jego wezwania.
Maryjo, w kazdej sytuacji mojego zycia
prowadz mnie do Jezusa!
Amen.

 

O prawdziwym zawierzeniu sie Bogu
Uboga wdowa, Lk 21, 1-4

 

Panie Jezu, staje przed Toba i prosze,
abys zabral z mojego serca pyche.
Oddaje Ci wszystkie zaslugi,

jakie kiedykolwiek przypisalem sobie,
a nie oddalem Tobie za nie chwaly.
Oddaje Ci to, co mam i posiadam,
bo wszystko od Ciebie pochodzi.
Chwala Ci za to, co mi dales!
Oddaje Ci tez to wszystko, czego mi brak.
Odpowiedz, Panie, na glod mojego serca
i na jego tesknote za Toba.
Chce tylko, bys zawsze byl ze mna.
Amen.

 

Czy pozwalasz Bogu dzialac tak, jak On chce?
Uzdrowienie w Szabat, Lk 13, 10-17
 

Panie Jezu, staje przed Toba i zgadzam sie na Twoje dzialanie,
chce zyc wedlug Twojego planu.
Moj plan moze byc pomylka.
Niech Twoj plan sie realizuje, bo on jest na pewno pelen milosci.
Byc moze jest w niego wpisany takze krzyz,
ale nade wszystko milosc.
Dlatego zgadzam sie, Jezu, na Ciebie.
Panie Jezu, chce sie wyprostowac.
Nie chce juz tylko patrzec w ziemie.
Nie chce, by inni patrzyli na mnie z wyzszoscia,
ale chce miec godnosc dziecka Bozego.
Jezu, wez mnie w swoje ramiona, abym byl czlowiekiem szczesliwym.
Amen.

 

Grzech przeciwko Duchowi Swietemu,
Moca Boza czy moca Belzebuba? Mk 3, 23-30
 

Panie Jezu, jestem w beznadziejnej sytuacji,
jestem na dnie, dlatego prosze - przyjdz do mnie!
Zapraszam Cie do mojego zycia, bo Ty jestes Bogiem,
nikt inny nie ma mocy, tylko Ty.
Wierze w Ciebie i ufam Tobie!
Nikt inny nie moze mnie dotknac ani przemienic, tylko Ty!
Wierze w Ciebie Jezu! Wierze, ze Ty mozesz mnie uzdrowic.
Chce otworzyc moje serce dla Ciebie i z Toba sie spotkac.
Przemieniaj mnie, Panie, tak jak Ty tego chcesz.
Pozwalam Ci czynic we mnie wszystko, co zechcesz.
Ty jestes Krolem na wieki!
Chwala Tobie Panie!
Amen.
 

Jezus jest Niesamowity
Kobieta cudzolozna, J 8, 1-11
 

Panie Jezu uwielbiam Cie za Twoja wielka milosc.
Za to, ze Ty pochylasz sie nade mna i przebaczasz mi.
Za to, ze przywracasz mi godnosc,
nawet jesli ja sam juz siebie nie szanuje.
Panie spraw, abym byl zdolny do przyjecia ogromu Twojej
milosci, abym w nia nie zwatpil.
Spraw rozniez, abym umial patrzec na innych ludzi
i samego siebie, tak jak Ty patrzysz.
Spraw Panie, aby moje serce bylo pokorne i nigdy sie nie wywyzszalo-
ani przed Toba, ani przed innymi.
Amen.

 

Gdy stajesz wobec proby zaufania
Watpliwosci Jana Chrzciciela, Mt 11, 2-6
 

Panie Jezu, staje przed Toba i prosze, abys dotknal tego,
co we mnie jest chore, co mnie oddziela od Ciebie,
co nie pozwala mi byc glosicielem Dobrej Nowiny.
Ty jestes Bogiem, ktory czyni cuda.
Gdzie Ty jestes - tam pojawiaja sie cuda.
Prosze, dotknij mnie!
Spraw, abym byl Ci wierny do konca,
abym nie zwatpil w Ciebie w trudnych sytuacjach,
ale zawsze byl caly Twoj.
Amen.

 

Czy naprawde dobrze znasz siebie?
Faryzeusz czy Celnik, Lk 18, 9-14
 

Panie Jezu, staje przed Toba jako grzesznik i oddaje Ci moje serce.
Prosze Cie - pokonaj moja pyche,
abym naprawde mogl wyznac,
ze Ty jestes jedynym Panem i Zbawicielem.
Uwielbiam Cie, bo jestes Dawca i sprawca kazdego dobra.
Uwielbiam Cie w Twoim krzyzu -
pomoz mi, bym i ja umial rozpoznac i wziac moj wlasny krzyz.
Naucz mnie kochac, przebaczac i wspolpracowac z innymi.
Naucz mnie nie porownywac sie i nie oceniac innych.
Tylko Ty mozesz sprawic, ze poszybuje jak rakieta, by niesc
innym Ewangelie.
Amen.

 

Czy jestes Eucharystia dla innych?
Sludzy karmiacy lud, Mt 24, 45-51
 

Panie Jezu, pragne Twojej milosci.
Prosze, uzdrawiaj mnie gleboko,
uzdrawiaj moje serce i moje relacje.
Uzdrow, Panie, moje intencje wobec innych ludzi.
Uzdrow moje mysli, motywacje, ktorymi sie kieruje,
gdy podejmuje decyzje.
Uzdrow Panie moje serce, moj brak rostropnosci i czujnosci.
Spraw, Panie, abym byl dla innych jak Eucharystia.
Amen.

 

Nie zmarnuj Milosci.
Swiatlo ukryte pod garncem, Lk 8, 16-18

 

Panie Jezu, prosze, odnow we mnie milosc
 i spraw, abym w sercu nosil Twoje swiatlo. Odbuduj swiatynie mego serca
i daj mi milosc do mnie samego, abym mogl kochac i nasladowac Ciebie w milosci do mnie. Ty przeciez tak bardzo mnie kochasz. Od dzis chce kochac i szanowac siebie tak, jak Ty, Panie, mnie szanujesz,
wiec zabierz mi to wszystko, co nie pozwala mi kochac siebie. Zabierz to, co mnie blokuje i sprawia, ze ludzie nie widza we mnie Ciebie. Zabierz kazdy moj lek i spraw, abym mogl kochac innych, tak jak Ty ich kochasz. Wierze, ze doskonala milosc pokona kazdy lek, A Ty jestes doskonala miloscia, Jezu!
Chwala Ci, Panie!

Amen.-szukam--szukam--szukam-


WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA.

-szukam-

 

Szczególna atmosfera panuje w Wigilię.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C.K.Norwid


Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj w Kościele, że poprzedniego dnia przed większymi uroczystościami obowiązywał post i wierni przez całą noc oczekiwali na te uroczystość, modląc się wspólnie.

 W Polsce wieczerzę wigilijną  rozpoczyna się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czyni się  tak na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani też Trzema Królami.
Choinka pojawiła się dopiero w XIX wieku jako zwyczaj zapożyczony z Nadrenii. Zwyczaj ubierania świątecznego drzewka wiąże się z postacią Św. Bonifacego, który - według legendy - nawracając germańskie plemiona, podczas bożonarodzeniowego nabożeństwa, ściął pogański dąb, który padając zniszczył okoliczne drzewa, z wyjątkiem malutkiej sosny.
Pierwszymi ozdobami choinki były jabłka, kojarzące się z rajskim drzewem życia.
Gwiazda wieńcząca czubek miała przypominać o Gwieździe Betlejemskiej, świeczki symbolizować światło Chrystusa, łańcuchy były z kolei odpowiednikiem węża i niewoli grzechu. Choinkę wnoszono do domu i zdobiono ją w dniu imienin Adama i Ewy.

 Na wigilijnym stole nie może zabraknąć opłatka, czyli cieniutkiego ciasta z mąki zmieszanej z wodą, którym dzielimy się podczas Wigilii, składając sobie jednocześnie życzenia, jest to tradycja polska, a wywodzi się ze starochrześcijańskich obrządków składania chleba ofiarnego na ołtarzach i dzielenia się poświęconymi chlebkami podczas mszy ŚWIĘTEJ.

Z tym dniem związanych jest też najwięcej obrzędów, obyczajów i wierzeń. Wigilia to jedno z najbardziej rodzinnych polskich świąt. Dużą rolę w tworzeniu świątecznej atmosfery odgrywa wystrój mieszkania. We wszystkich domach króluje pięknie przystrojona choinka, bez której trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie. To jedna z młodszych tradycji świątecznych. Wcześniej polskie domy zdobiły w czasie świąt zielone gałązki jodły, świerku lub sosny. Elementem świątecznego wystroju były też snopy zbóż, siano oraz słoma. Miały zapewniać dobre urodzaje, miały też przypominać o ubogim narodzeniu Jezusa. Zwyczaj ten przypomina dziś niewielka wiązka siana wkładana pod obrus. Dziś w wielu domach pod świąteczny obrus wkłada się także pieniądze, a po wieczerzy do portfela rybią łuskę lub ość - wszystko to ma zapewnić dostatek w nadchodzącym roku. Na stole przygotowuje się dodatkowe nakrycie, przeznaczone dla zbłąkanego wędrowca. Pusty talerz to także wyraz pamięci o bliskich, którzy odeszli.

W dawnej Polsce Wigilia Bożego Narodzenia uważana była za dzień, którego przebieg miał decydować o całym roku. Należało, zatem przeżyć go w zgodzie, spokoju i okazywać sobie największą życzliwość.

Podobnie jak i dziś, od wczesnego świtu trwają  przygotowania do wigilijnej kolacji. Wszystkie prace gospodarskie musiały być zakończone przed zapadnięciem zmroku, przed wieczerzą, która była i jest dotychczas najważniejszym momentem obchodów wigilijnych.
Wieczerzę wigilijną, którą tradycyjnie rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy, poprzedza wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzinach Jezusa. Później następuje dzielenie się opłatkiem, świętym chlebem na znak pojednania, miłości, przyjaźni i pokoju.

Towarzyszy temu wzajemne składanie życzeń. Ten sam znak pojednania i pokoju czynią pomiędzy sobą wyznawcy prawosławia, dzieląc się przed wieczerzą wigilijną proskurą, zwaną także prosferą - bułką przaśną. Polska wieczerza składa się wyłącznie z dań postnych. Najczęściej przyrządza się ich 12, bo tyle jest miesięcy w roku lub według innej interpretacji - bo tylu apostołów poszło za Chrystusem. Rzadko jednak liczy się skrupulatnie kolejne dania. Im jest ich więcej, tym większy dostatek zapanuje w nadchodzącym roku. Każdej potrawy należy przynajmniej skosztować. Wywodzi się to z odwiecznej tradycji nakazującej szacunek płodom ziemi i przygotowanym z nich pokarmom. Po kolacji w wielu domach rozpoczyna się wspólne śpiewanie kolęd.

Wieczór wigilijny kończy się zwykle udziałem w Pasterce, uroczystej mszy ŚWIĘTEJ o północy.

-szukam-

Nim gwiazdka zabłyśnie,
nim święta przeminą,
niech Was błogosławi Najświętsza Panienka
z poczętą  Królewską Dzieciną.
Niech się Wasze życie
w szczęśliwości splata
dziś, jutro w Nowy Rok
i po wszystkie lata.


Jak obyczaj każe stary,
według ojców naszych wiary,
chcemy złożyć internautom  życzenia,
z dniem Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ta gwiazdka Betlejemska,
która wschodzi tuż po zmroku,
da Wam szczęście i pomyślność
W nadchodzącym Nowym Roku.

Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór upłyną Wam w
szczęściu i radości przy staropolskich kolędach
i zapachu bożonarodzeniowych świąt.


Gdy Mikołaj Cię ominie,
zrób na wieczór smutną minę,
bo to obowiązek Świętych
by przynosić nam prezenty!
Magia świąt to dziecięca wiara
w Świętego Mikołaja.

 

Już słychać kolędy,
Już pachnie świętami...
Syn Boży się rodzi,
By zamieszkać z nami.
W betlejemskiej grocie,
W żłóbeczku na sianie
I w każdym kościele
Jest Jego mieszkanie!
My więc jak pasterze
Do Niego idziemy,
Dziecięcą modlitwę
W darze Mu niesiemy.
Prosimy w modlitwie
O pokój na świecie,
By było szczęśliwe
Trzecie Tysiąclecie.
By jedność i zgoda
Wszędzie panowały:
Błogosław nam, Jezu KRÓLU,
Panie, Boże mały!

 

-szukam-
-szukam-
-szukam--szukam--szukam-

MSZA W NOCY

 -szukam-

 PIERWSZE CZYTANIE.

Syn został nam dany.

 

 Czytanie z Księgi proroka Izajasza    Iz 9,1-3.5-6

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.

Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.

Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

 

 Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.

 Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

 

 Oto słowo Boże

 

 PSALM RESPONSORYJNY   Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13

 

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

 

 Śpiewajcie Panu pieśń nową,

 śpiewaj Panu ziemio cała.

 Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,

 każdego dnia głoście Jego zbawienie.

 

 Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

 rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

 Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,

 będzie sprawiedliwie sądził ludy.

 

 Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,

 niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.

 Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,

 niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

 

 Przed obliczem Pana, który już się zbliża,

 który już się zbliża, by sądzić ziemię.

 On będzie sądził świat sprawiedliwie,

 a ludy według prawdy.

 

 DRUGIE CZYTANIE

 

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa   Tt 2,11-14

 

 Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

 

 Oto słowo Boże

 

 ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Łk 2,10-11

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 Zwiastuję wam radość wielką

dziś narodził się nam Zbawiciel,

 którym jest Jezus Chrystus.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 EWANGELIA

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza  Łk 2,1-14

 

 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

 

 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

 

 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

 

 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

 

 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

 

 „Chwała Bogu na wysokościach,

 a na ziemi pokój

 ludziom, w których ma upodobanie”.

 

 Oto słowo Pańskie.

-szukam--szukam--szukam--szukam-


Msza o świcie

-szukam-

PIERWSZE CZYTANIE

Przyszedł Zbawiciel

Czytanie z Księgi proroka Izajasza   Iz 62,11-12

 

 Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:

 Mówcie do Córy Syjońskiej: «Oto twój Zbawca przychodzi.

 Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim.

 Nazywać ich będą «Ludem Świętym», odkupionymi przez Pana.

 A tobie dadzą miano: «Poszukiwane», «Miasto nie opuszczone»”.

 

Oto słowo Boże

 

 PSALM RESPONSORYJNY   Ps 97,1 i 6,11-12

 

Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

Pan króluje, wesel się ziemio,

 radujcie się liczne wyspy!

 Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,

 a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

 

 Światło wschodzi dla sprawiedliwego

 i radość dla ludzi prawego serca.

 Radujcie się w Panu sprawiedliwi

 i sławcie Jego święte imię.

 

 DRUGIE CZYTANIE

Bóg zbawił nas z miłosierdzia.

 Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa   Tt 3,4-7

 

 Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.

 Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

 

 Oto słowo Boże

 ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Łk 2, 14

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 Chwała Bogu na wysokościach,

 a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 EWANGELIA

Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę.

 

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza  Łk 2,15-20

 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: "Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił". Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

 

 Oto słowo Pańskie.

 -szukam--szukam--szukam--szukam-

Msza w dzień

-szukam-

PIERWSZE CZYTANIE

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

 Czytanie z Księgi proroka Izajasza   Iz 52,7-10

 

 O jak są pełne wdzięku na górach

 nogi zwiastuna radosnej nowiny,

 który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,

 który obwieszcza zbawienie,

 który mówi do Syjonu:

 „Twój Bóg zaczął królować”.

 Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,

 razem wznoszą okrzyki radosne,

 bo oglądają na własne oczy

 powrót Pana na Syjon.

 Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,

 wszystkie ruiny Jeruzalem!

 Bo Pan pocieszył swój lud,

 odkupił Jeruzalem.

 Pan obnażył już swe ramię święte

 na oczach wszystkich narodów;

 I wszystkie krańce ziemi zobaczą

 zbawienie naszego Boga.

 

 Oto słowo Boże

 

 PSALM RESPONSORYJNY   Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

 

 Śpiewajcie Panu pieśń nową,

 albowiem uczynił cuda.

 Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica

 i święte ramię Jego.

 

 Pan okazał swoje zbawienie,

 na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.

 Wspomniał na dobroć i wierność swoją

 dla domu Izraela.

 

 Ujrzały wszystkie krańce ziemi

 zbawienie Boga naszego.

 Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,

 cieszcie się, weselcie i grajcie.

 

 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,

 przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.

 Przy trąbach i przy dźwięku rogu,

 na oczach Pana i Króla się radujcie.

 

 DRUGIE CZYTANIE

 

Bóg przemówił do nas przez Syna

 

 Czytanie z Listu do Hebrajczyków   Hbr 1,1-6

 

 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.

 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek :

 

 „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?”

 

 I znowu:

 

 „Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem”.

 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:

 „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.

 

 Oto słowo Boże

 ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 Zajaśniał nam dzień święty,

 pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,

 bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 EWANGELIA

 Słowo stało się ciałem

 

 Słowa Ewangelii według świętego Jana   J 1,1-18

 

 Na początku było Słowo,

 a Słowo było u Boga,

 i Bogiem było Słowo.

 Ono było na początku u Boga.

 Wszystko przez Nie się stało,

 a bez Niego nic się nie stało,

 co się stało.

 W Nim było życie,

 a życie było światłością ludzi,

 a światłość w ciemności świeci

 i ciemność jej nie ogarnęła.

 

 Pojawił się człowiek posłany przez Boga,

 Jan mu było na imię.

 Przyszedł on na świadectwo,

 aby zaświadczyć o Światłości,

 by wszyscy uwierzyli przez niego.

 Nie był on światłością,

 lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

 

 Była Światłość prawdziwa,

 która oświeca każdego człowieka,

 gdy na świat przychodzi.

 Na świecie było Słowo,

 a świat stał się przez Nie,

 lecz świat Go nie poznał.

 Przyszło do swojej własności,

 a swoi Go nie przyjęli.

 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

 dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

 tym, którzy wierzą w imię Jego,

 którzy ani z krwi,

 ani z żądzy ciała,

 ani z woli męża,

 ale z Boga się narodzili.

 

 Słowo stało się ciałem

 i zamieszkało między nami.

 I oglądaliśmy Jego chwałę,

 chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,

 pełen łaski i prawdy.

 

 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

 

 Oto słowo Pańskie.


-szukam--szukam--szukam-


Czekanie na Mesjasza

 -szukam-

   Przecież Mesjasz już przyszedł.  Od Jego narodzenia liczymy nasz czas. A więc urodził się 2012 lat temu. Założył religię, która z czasem stała się największą religią na świecie. Jego etyczna  nauka jest tak wzniosła, że nikt przed Nim ani po Nim nie ogłosił nic lepszego. Ewangeliści poświadczają, że na potwierdzenie swojej misji Jezus uczynił wiele cudów, ukoronowanych Jego własnym zmartwychwstaniem. Wszystkie proroctwa o Mesjaszu spełniły się na Jego Osobie. Dlaczego więc Żydzi Go odrzucili i cały czas cierpliwie nadal czekają na innego Mesjasza?

   Monoteizm, czyli wiara w Jednego Boga była trudna dla Żydów. Ale jeszcze trudniejsza do zrozumienia dla nich okazała się osoba zapowiadanego przez proroków Mesjasza. W Biblii Mesjasz ukazany jest jako potężny król, tryumfator i zwycięzca. Są również teksty, które przedstawiają Go jako kogoś cierpiącego, pokonanego i w końcu zabitego. Jeżeli Mesjasz będzie tryumfował i ma założyć wieczne królestwo, to jak może być pokonany? Dlatego teksty, które mówiły o cierpieniu i śmierci Mesjasza Żydzi odnosili albo do siebie jako do narodu cierpiącego, albo jako niezrozumiałe pozostawiali na uboczu. Wieczne królestwo, które Mesjasz miał założyć rozumieli jako królestwo żydowskie, w którym inne narody będą im podporządkowane.   

   Jezus pochodził z pokolenia Judy i rodu Dawida, tak jak zapowiadali prorocy. Gdy nazywano Go Synem Dawida, kapłani nie zaprzeczali tego doniosłego faktu. W świątyni bowiem przechowywano genealogiczne dokumenty i jakiekolwiek roszczenia do tytułu Syna Dawida, z którego rodu miał pochodzić Mesjasz, można było sprawdzić, co też kapłani i faryzeusze skwapliwie uczynili. Dlatego też nie protestowali, gdy Jezusa nazywano Synem Dawida. Niedługo po ukrzyżowaniu Jezusa, Żydzi wywołali powstanie przeciwko Rzymianom. W rezultacie miasto zostało zburzone, a świątynia spalona i wraz z nią zostały spalone wszystkie zapisy rodowe. Od tego czasu żaden pretendent na Mesjasza nie będzie już mógł udowodnić swojego dawidowego pochodzenia. Stawia to naród żydowski w dziwnej sytuacji. Jak można będzie teraz uznać kogoś za Mesjasza, skoro nie istnieją żadne rodowody, żadne genealogiczne dokumenty? Co do Jezusa, historia potwierdza, że urodził się jeszcze przed spaleniem świątyni, także On mógł rzeczywiście  potwierdzić swoje dawidowe pochodzenie.

   Kapłani i starszyzna żydowska odrzuciła Jezusa i dzisiaj Żydzi nadal Go nie uznają. Mesjasz bowiem, jak się spodziewali, miał całkowicie zlikwidować zło na ziemi. „Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi” (Ps 72, 7-8).

   Mesjasz przybył, a sprawiedliwości i pokoju nadal nie ma. Ponadto większość ludzi albo nie słyszała jeszcze o Chrystusie, albo nie chce uznać Jego władzy. Jak więc może panować: „aż po krańce ziemi”? Więc konkludują, że te proroctwo się nie spełniło. Stąd według nich, Jezus nie mógł być prawdziwym Mesjaszem.

   Nie spełniło się za pierwszym razem, ale na pewno wypełni się przy Jego drugim przyjściu. W prorockich wizjach pierwsze i drugie przyjście Mesjasza nakładają się na siebie i mieszają. Prorocy widzieli przyszłość jakby na dwóch poziomach. Od razu nie wiadomo, które wydarzenia będą się działy podczas pierwszego przybycia Mesjasza, a które przy Jego powtórnym przyjściu.

  Ponadto, czyż świat od czasu narodzenia Jezusa nie zmienił się na lepsze? Jakie trudne i okrutne było życie i obyczaje przed Chrystusem. Swoim nauczaniem Jezus zasiał dobre ziarno na ziemi, ale ono będzie rosło i dojrzewało przez pokolenia, aż do końca świata. W międzyczasie rzeczywistość nie będzie jeszcze idealna. Dopiero przy Jego drugim przyjściu i po Sądzie Ostatecznym proroctwa o doskonałej szczęśliwości spełnią się całkowicie: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21, 4).

 

                                 Diakon Franciszek
-szukam--szukam--szukam-


OBJAWIENIA DZIECIĄTKA JEZUS W OBJĘCIACH ŚWIĘTEGO OJCA PIO.

 -szukam-


Ojciec Ignazio de Ielsi był przełożonym klasztoru w San Giovanni Rotondo od 10 września 1922 do 25 sierpnia 1925 roku. W swoim Dzienniku napisał: „To daremne chcieć opowiedzieć, z jakim uczuciem Ojciec Pio świętuje Boże Narodzenie. Myśli o tym i liczy dni, które dzielą go od jednego Bożego Narodzenia do drugiego, już od dnia następnego po święcie. Dzieciątko Jezus ma dla niego szczególne znaczenie. Wystarczy, że usłyszy dźwięk pastorałki, kolędy, a już jego duch unosi się wysoko jak w ekstazie” (24 października 1923).

W biografii świętego brata z Pietrelciny są udokumentowane trzy ukazania się Dzieciątka Jezus związane z obecnością innych osób.

 

PIERWSZE OBJAWIENIE LISTOPAD 1911 ROKU

 Od końca października aż do 7 grudnia 1911 r. Ojciec Pio pozostawał w klasztorze w Venafro (Isernia). Tu rozchorował się i – według świadectwa ojca Agostino z San Marco in Lamis – stał się przedmiotem wielu szatańskich ataków i licznych ekstaz. Te zaś „były niemalże stałe. Zdarzały się dwa lub trzy razy w ciągu dnia, trwały godzinę lub więcej, czasem nawet dwie i pół godziny.” Zawsze poprzedzały je ukazania się diabła i towarzyszyły im wizje Jezusa, Najświętszej Panny, świętych, anioła stróża, czasem – świętego Franciszka.

Podczas ekstazy, co do której o. Agostino nie określa daty, Dzieciątko Jezus ukazało się Ojcu Pio. Objawienie to było najszczególniejsze z tych, o których wiem, i jedyne w całej hagiografii chrześcijańskiej. Dzieciątko Jezus bowiem ukazało się okryte ranami.

Oto przebieg całej ekstazy, według relacji ojca Agostino, który w swoim Dzienniku, dostarczył nam istotnych informacji o okresie spędzonym przez Ojca Pio w Venafro.

Pewnego ranka ojciec Agostino zaniósł komunię Ojcu Pio. Ten zaś, chory, leżąc na ubogim posłaniu w swojej celi, był w ekstazie i nie spostrzegł jego wejścia.

Ojciec Agostino był zmuszony nakazać mu wyjście ze stanu ekstazy przez posłuszeństwo zakonne. Powiedział do niego: „Ojcze Pio, przez święte posłuszeństwo, przyjmij Jezusa z moich niegodnych rąk”. I nieco żartobliwie dodał po francusku: „Dzieciątko, Dzieciątko!”

Te dwa powtórzone słowa tak się wyryły w umyśle Ojca Pio pochłoniętym ekstazą, która trwała po Komunii, że powtarzał je niemal jak echo, jak refren.

W czasie ekstazy Jezus ukazał mu się w postaci małego dziecka. Ojciec Pio był zachwycony i zwracając się do Jezusa powiedział: „Mój Jezu, dlaczego jesteś dziś rano takI mały?... Nagle stałeś się mały!...”

Jednak zaskoczenie Ojca Pio jeszcze bardziej wzrosło, kiedy przyglądając się dokładnie zauważył, że to Dzieciątko było okryte ranami. Zwracając się do anioła stróża prosił: „Mój aniele, widzę Jezusa!... Pokłoń mu się”. Anioł, posłuszny, pochylił się z szacunkiem ku Jezusowi.

Ojciec Pio mówił dalej: „To nie wystarczy... ucałuj rany Jezusa.” Anioł uczynił to. Ojciec Pio na to: „Dobrze!... Brawo! Mój aniele, brawo, dziecko. Poważnieje!... Dąsa się... Ja cię mam nazywać? Jakie jest twoje imię? Przebacz mi, mój aniele. Pobłogosław Jezusa za mnie....”

Jednakże obiektem zainteresowania Ojca Pio nie był anioł stróż tylko Jezus. Dlatego zwrócił się znowu do Niego, mówiąc dalej: „Mój Jezu, mój Jezu, dlaczego jesteś taki mały?... powiedz mi... zbliż się do mnie... Umiesz mówić? Jesteś taki mały...”

Potem nastąpił dialog z Dzieciątkiem Jezus, który można zapisać następująco: „Powiedz mi, Jezu, dziś rano przyjąłem Komunię?” Jezus: „Oczywiście, że przyjąłeś”. „Ach, tak?... a kto mi ją przyniósł?” „Ojciec Agostino. Zapytaj jego.” „A to zawsze on. Jeśli go zapytam, powie mi to samo: ja ci dałem Komunię!... Mówi też po francusku: Dzieciątko, Dzieciątko!”

Dialog trwa dotykając też innych spraw związanych z Komunią, potem kończy się słowami Ojca Pio: „Dziękuję, mój Jezu, dziękuję!...Idź na swoje miejsce, mój Jezu...”

Potem ukazała się Najświętsza Panna, bardzo piękna, do której Ojciec Pio zwrócił się w ekstazie ze słowami gorącej miłości i czci.

W tej wizji dwa punkty są dla mnie szczególnie znaczące. O pierwszym już wspomniałem: Dzieciątko Jezus ukazało się okryte ranami, oczywiście ranami ukrzyżowania: na dłoniach, stopach i piersi. Drugi – to wielka zażyłość, z jaką Ojciec Pio traktuje anioła stróża i Jezusa. Ta poufałość jest bez wątpienia znakiem głębokiej więzi, jaką Ojciec Pio utrzymywał z osobami z Nieba.

Wizja Jezusa, okrytego ranami, rzuca nam światło na szacunek, jakim Ojciec Pio darzył tajemnicę Bożego Narodzenia. Dla niego Dzieciątko Jezus powinno być widziane w świetle Jezusa ukrzyżowanego, a uroczystość Bożego Narodzenia pozostaje w głębokim związku z Paschą.

 

DRUGIE OBJAWIENIE 20 WRZEŚNIA 1919

 O drugim ukazaniu się, bardzo pięknym i sugestywnym, daje świadectwo o. Raffaele z Sant’Elia w Pianisi, w swoim dziele „Kilka uwag o życiu Ojca Pio i moim długim z nim pobycie”. Ojciec Raffaele żył czterdzieści lat w pobliżu Ojca Pio i był gwardianem klasztoru w San Giovanni Rotondo od 28 sierpnia 1928 do 26 sierpnia 1941 r.

„Kiedy skończyła się wojna (1915-19), dzięki Bożej łasce zostałem uwolniony w sierpniu 1919 r. Z okazji mojego przejazdu przez Foggię, za pozwoleniem ojca prowincjała, ojca Pietro de Ischitella, udałem się do San Giovanni Rotondo, 17 września 1919 r. Zostałem tam przez cztery dni. Była tam w tych dniach liczna rzesza obcokrajowców, a nawet biskup Lekki, J. E. Costa oraz zi’Tore – prałat z Pietrelciny, którego spotkałem po raz pierwszy.

Ojciec Pio po tylu latach doświadczeń przyjął mnie z braterską serdecznością. Przy tej okazji mogłem zauważyć, że wszystko, co o nim mówiono, odpowiada prawdzie.

Wieczorem 19 odprawiłem przed nim spowiedź generalną, na chórze, podczas gdy cała wspólnota jadła kolację. Po latach wojny i cierpienia przywrócił mi ufność i obiecał swe duchowe wsparcie.

Nie byłem już małym chłopcem. Po ośmiu latach spędzonych w wojsku, miałem kontynuować studia teologiczne, aby się przygotować do święceń kapłańskich.

Spałem w wąskiej celi, prawie że naprzeciw celi numer 5 – w której spał Ojciec Pio. W nocy z 19 na 20 nie mogłem zasnąć. Nie wiem, dlaczego... być może z powodu ciepła...

Około północy wstałem z łóżka  trochę wystraszony. Korytarz tonął w ciemnościach, które rozpraszało jedynie małe światełko naftowej lampki. Kiedy miałem wyjść z pokoju oto przeszedł przede mną Ojciec Pio cały rozpromieniony, z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Szedł powoli i odmawiał swe modlitwy. Przeszedł przede mną, promieniejący od światła i nawet nie zauważył mojej obecności. Dopiero po kilku latach dowiedziałem się, że 20 września był dniem rocznicy otrzymania przez niego stygmatów. Jak widać nawet wizja Dzieciątka Jezus jest związana ze stygmatami, a zatem również z męką Jezusa.”

 

TRZECIE OBJAWIENIE 24 GRUDNIA 1922

 To opowiadanie zawdzięczamy Łucji Iadanza, duchowej córce Ojca Pio. W Pietrelcinie, od dzieciństwa, wzrastała pod duchową opieką Ojca, ucząc się od niego katechizmu, hymnów, pobożnych praktyk. Łucja opowiadała, że kiedy Ojciec został przeniesiony do San Giovanni Rotondo, wtedy często – udając się miasteczka Gargano – prosiła go o radę i wskazówki dla swego duchowego życia.

24 grudnia 1922 roku Łucja chciała spędzić wigilię Bożego Narodzenia w pobliżu Ojca. W tym dniu było zimno i bracia ustawili w zakrystii naczynie z ogniem. Łucja i trzy inne kobiety czekały przy nim do północy, aby uczestniczyć we Mszy św., którą miał odprawić Ojciec Pio. Trzy kobiety zaczęły zasypiać, podczas gdy ona nadal odmawiała różaniec.

Nagle Ojciec Pio zszedł ze schodów zakrystii i zatrzymał się przy oknie. Ukazało się halo ze światła i w ramionach Ojca Pio – Dzieciątko Jezus. Jego twarz była cała rozpromieniona.

Kiedy wizja znikła Ojciec zauważył Łucję, która nie spała, lecz przyglądała mu się w osłupieniu. Podszedł do niej i zapytał: „Łucjo, co widziałaś?” Ona odrzekła: „Ojcze, wszystko widziałam.” Wtedy Ojciec surowo jej przykazał „Nikomu nic o tym nie mów”.

 

KRZYŻ DZIECIĄTKA JEZUS DLA OJCA PIO
 
Ojciec Ignazio w Boże Narodzenie 1924 roku zapisał w swoim Dzienniku: „Pewna pobożna dusza napisała do Ojca Pio życzenia, dodając: «Widziałam Dzieciątko Jezus, które dźwigało krzyż na ramionach. Kiedy podeszło do mnie, położyło mi krzyż na łóżku, mówiąc: ‘Weź i zanieś go Ojcu Pio, bo ja jestem za mały i nie umiem go unieść.’»

Nie umiałbym więc powiedzieć, czy radość Ojca Pio w Boże Narodzenie była prawdziwą radością, czy też było to zadowolenie, że cierpi w obecności Dzieciątka Jezus.”

 

ZABAWKA DZIECIĄTKA JEZUS
 
Kim był Ojciec Pio dla Dzieciątka Jezus? Posłuchajmy jego samego. W pierwszym tomie zbioru jego listów tak pisze:

„Jestem zabawką Dzieciątka Jezus. Ono samo często mi to powtarza, lecz to, co jest gorsze, to fakt, iż Jezus wybrał sobie zabawkę bez żadnej wartości. Żałuję jedynie, że ta zabawka brudzi jego boskie rączki. Myślę, że pewnego dnia wyrzuci mnie do rowu i już więcej nie będzie się bawić. Będę zadowolony, bo tylko na to zasługuję.” (List do Ojca Agostino, z 18 stycznia 1913 r.)

 

O. Gerardo Di Flumeri
Głos Ojca Pio, nr 4/2002, str. 12-14.
Przekład z franc. E.B.:
Stella Maris, grudzień 2004, str. 32-33-szukam--szukam--szukam-


Witam! Przekazuję prośbę:
Przesyłam prośbę ks. Tomasza Kanclerczyka ze Szczecina, jednego z bohaterów walki pro life.
W swoim imieniu proszę weźcie udział w tym głosowaniu i KONIECZNIE ROZEŚLIJCIE ten list dalej ale TYLKO do osób, które rozumieją moralną wagę tego problemu !!!

To jeszcze nie życzenia świąteczne, ale bardzo ważna sprawa, a mianowicie głosowanie internetowe. Dziękuję Wam za poprzednie klikniecie, które dla odrzucenia in vitro w Szczecinie było istotne, co się wczoraj udało. Teraz kliknij tu. W chwili w której wysyłam tego e-maila jest tylko 4 % głosujących przeciwko in vitro. Mam nadzieje ze zmienimy ten stan rzeczy. Wysyłajcie ten link tam gdzie będą za niedopuszczalnością z powodów moralnych, czyli punkt 3 w głosowaniu. Nie radzę wam go umieszczać gdzie popadnie, sam wiem jakby zagłosowali moi znajomi.


Witam! Przekazuję prośbę:
Przesyłam prośbę ks. Tomasza Kanclerczyka ze Szczecina, jednego z bohaterów walki pro life.
W swoim imieniu proszę weźcie udział w tym głosowaniu i KONIECZNIE ROZEŚLIJCIE ten list dalej ale TYLKO do osób, które rozumieją moralną wagę tego problemu !!!

To jeszcze nie życzenia świąteczne, ale bardzo ważna sprawa, a mianowicie głosowanie internetowe. Dziękuję Wam za poprzednie klikniecie, które dla odrzucenia in vitro w Szczecinie było istotne, co się wczoraj udało. Teraz kliknij tu. W chwili w której wysyłam tego e-maila jest tylko 4 % głosujących przeciwko in vitro. Mam nadzieje ze zmienimy ten stan rzeczy. Wysyłajcie ten link tam gdzie będą za niedopuszczalnością z powodów moralnych, czyli punkt 3 w głosowaniu. Nie radzę wam go umieszczać gdzie popadnie, sam wiem jakby zagłosowali moi znajomi.

-szukam-
Mam obecnie trudną sprawę aborcyjna, polecam ja Waszej modlitwie, może uda się uratować dziecko, tak aby w sercu wielu było Boże Narodzenie.
-- 
Boże Ojcze przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II dodaj nam odwagi i siły dla obrony najsłabszych


-szukam--szukam--szukam-PRZYPOWIEŚĆ O PRZEWROTNYCH ROLNIKACH
*

(PRZEWROTNYCH SŁUGACH).

PISMO

ŚWIĘTE

NOWY TESTAMENT

BIBLIA

TYSIĄCLECIA

WYDANIE IV

-szukam-

33
Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę*, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.

 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc:
 

 USZANUJĄ MOJEGO SYNA!!!. 

38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie:

 "TO JEST DZIEDZIC; CHODŹCIE ZABIJMY GO, A POSIĄDZIEMY JEGO DZIEDZICTWO".

39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.

40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?»

41 Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

42 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach*.

 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».

45 Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 46 Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

 * Czytaj -Przypowieść o przewrotnych sługach w episkopacie z nazwy polskiego. Aby te słowa nie odniosły się do narodu polskiego:

 43 Dlatego powiadam wam:

 KRÓLESTWO BOŻE BĘDZIE WAM ZABRANE, A DANE NARODOWI, KTÓRY WYDA JEGO OWOCE.

 TO PRZEWROTNI I ZBUNTOWANI SŁUDZY ODZIANI W SZATY  KRÓLEWSKIE W PURPURY  I SZKARŁATY BĘDĄ PRZYCZYNĄ ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ KLĘSKI I UPADKU NARODU POLSKIEGO BO  KATARAKTA ZAŚLEPIŁA  ICH OCZY A PYCHA INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY.

 Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym*

45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy

wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować* i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 Cel przypowieści*

10 A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść.

11 On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica* królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,

 12 aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana [tajemnica*]».

 13 I mówił im:

«NIE ROZUMIECIE TEJ PRZYPOWIEŚCI? JAKŻE ZROZUMIECIE INNE PRZYPOWIEŚCI?


-szukam--szukam--szukam-

-szukam-


Dnia 17 grudnia 2012 zaginął w Warszawie Piotr 
 Kwiatkowski, lat 57.
 Ubrany był w czarne dresowe spodnie, czarną kurtkę 
 i czarną czapkę. Czekamy na  informacje o jego miejscu pobytu pod numerami telefonu: 506061543, 605269349.
Serdecznie dziękuję
                         Bogna

  W załączniku przesyłam zdjęcie zaginionego-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


Życzenia

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!  Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA NAJSERDECZNIEJSZE  ŻYCZENIA; BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO, DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ, ZDROWIA, RADOŚCI, POKOJU WEWNĘTRZNEGO, MIŁOŚCI, WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO,  ŻYCZY; Elżbieta

-szukam-

Już słychać kolędy, już pachnie świętami…

Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami.

W betlejemskiej grocie,w żłóbeczku na sianie

I w każdym kościele jest Jego mieszkanie!

My więc jak pasterze do Niego idziemy,

Dziecięcą modlitwę w darze Mu niesiemy.

Prosimy w modlitwie o pokój na świecie,

By było szczęśliwe Trzecie Tysiąclecie.

By jedność i zgoda wszędzie panowały:

Błogosław nam  Jezu, Panie Boże mały!

 
Najserdeczniejsze życzenia składa

Jacek z rodzinką


-szukam-Na te Boże Narodzenie chciałbym życzyć Tobie oraz wszystkim Czytelnikom naszej "Strony" zdrowych ,wesolych i błogosławionych Świąt i niech Pan Jezusek  dalej błogosławi i daje sił na dalsze lata życia , a w Nowym Roku  dużo zdrowia , szczęścia i Łask Bożych  życzy

                                                                                           - Wojtek G. z rodziną-szukam-


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Pani i Jej bliskim i Wszystkim 
Niech Boża Dziecina
Użyczy swym sługom pokoju,
Jakiego świat dać nie może
A czas świąt
I ten, który po nim nastanie
Niech za łaską Bożą
Będzie spokojny i wolny od wszelkiej grozy
Życzę wszystkim zatrzymania się i spokoju
W dzikim pędzie tego świata!
 
Ryszard K. z rodziną!
-szukam-


JEZU UFAM TOBIE

Już słychać kolędy,

Już pachnie świętami...

Syn Boży się rodzi,

By zamieszkać z nami.

W betlejemskiej grocie,

W żłóbeczku na sianie

I w każdym kościele

Jest Jego mieszkanie!

My więc jak pasterze

Do Niego idziemy,

Dziecięcą modlitwę

W darze Mu niesiemy.

Prosimy w modlitwie

O pokój na świecie,

By było szczęśliwe

Trzecie Tysiąclecie.

By jedność i zgoda

Wszędzie panowały:

Błogosław nam, Jezu,

Panie, Boże mały!

Staropolskim obyczajem
gdy w Wigilię gwiazdka wstaje
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
i ja życzę Ci wszelkiej radości
aby wszystko się zdarzyło
z roku na rok lepiej było!

Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i małe,
te mówione głośno lub nie mówione wcale.
Niech się spełnią te wszystkie
krok po kroku, tego życzę w Nowym Roku.

Załączam   życzenia na PPS. Nie jestem ich autorem  ale przyłączam się do życzeń .

Z BOGIEM

-szukam-


-szukam-


Szczerych, pełnych nadziei Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech nadchodzące święta, pełne rodzinnego ciepła i odpoczynku, napełniają prawdziwą radością i pokojem.
Niech będzie to chwila wytchnienia od codzienności, chwila refleksji i dobrej nowiny,
która wyzwoli to, co najlepsze i da siły do podejmowania nowych zadań na cały zbliżający się nowy rok .
O święta noc! W tej ciszy Bóg przychodzi
Przynosi nam z niebios stron zbawczą wieść.
Niesie On moc, co ludzi oswobodzi
Więc dajmy Mu z naszych serc należną cześć!
Zbawca już zamieszkał z ludem swoim
Więc od radości serce nasze drży
Ludu czcij Boga w radosnym uniesieniu!
I pokłon Mu daj, bo przyszedł zbawić cię.
Więc raduj się, On otwarł dla cię raj!"
Jak obyczaj każe stary, według przodków naszej wiary, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia w dniu Bożego Narodzenia. Niech ta gwiazdka Betlejemska, co przyświeca nam o zmroku doprowadzi do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku 2013r.
                                                                             Życzy  -  Kuba M.-szukam-

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę, aby Maleńka Wielka Miłość Wam błogosławiła.

Wszystko zaczęło się od miasteczka Kokkedal na Zelandii, gdzie w listopadzie zarząd jednego z osiedli zdecydował, że w tym roku nie kupi choinki i nie zorganizuje tradycyjnej imprezy adwentowej. Oficjalnie powodem była chęć zaoszczędzenia 7 tys. koron duńskich (ok. 4 tys. zł). Szybko wyszło na jaw, że pięciu z dziewięciu członków rady (właśnie takim stosunkiem głosów zakończyło się głosowanie) to muzułmanie. Oburzeni mieszkańcy osiedla przypomnieli, że kilka tygodni wcześniej ta sama rada nie miała nic przeciwko wydaniu 60 tys. koron (ok. 33 tys. zł) na obchody muzułmańskiego Święta Ofiarowania.

KLIKNIJ


-szukam-


-szukam-


Jak obyczaj  każe stary,
Według ojców naszych Wiary,
Składam wszystkim te życzenia,
W dniu Bożego Narodzenia.
Żeby Polska Polską była,                
Żeby ludzie ludźmi byli,
Żeby Bogu i sobie - wzajemnie służyli.
Żeby tak  tak,- nie nie, była nasza mowa,
Żeby się spełniły, życzeń te proste słowa.
Żebyśmy się trzymali Bożych dróg,
Żeby na miejscu pierwszym - zawsze był Bóg.
Niech nam błogosławi i koi ziemskiego życia ból,
A po śmierci do Nieba nas doprowadzi,
Narodzony Jezus Chrystus, nasz ,

Polski i świata - Pan i Król !

                                                                            Serdecznie życzy  - Jerzy P. 

-szukam-


Szczęść Boże.

Błogosławionych , Pogodnych Świat Bożego Narodzenia oraz Zdrowego i Pomyślnego Nowego Roku 2013 życzy rodzina Klamczynski.

                                                                          Szczęść Boże.-szukam-

Jak obyczaj każe stary, Według ojców naszych Wiary,   Składam wszystkim te życzenia,W dniu Bożego Narodzenia. 
 Żeby Polska Polską była, Żeby ludzie ludźmi byli, Żeby Bogu i sobie - wzajemnie służyli. Żeby tak tak,- nie nie, była nasza mowa,
 Żeby się spełniły, życzeń te proste słowa. 
 Żebyśmy się trzymali Bożych dróg, Żeby na miejscu pierwszym - zawsze był Bóg.
 Niech nam błogosławi i koi życia ziemskiego ból, A po śmierci, do Nieba nas doprowadzi, Narodzony Jezus Chrystus, nasz , Polski i świata - Pan i Król ! 
Tego Życzy Wam Wszystkim: Henryk

-szukam-
-szukam-

NIECH NADCHODZĄCE ŚWIĘTA

BOŻEGO NARODZENIA

NIOSĄ ZE SOBĄ WIELE RADOSNYCH CHWIL,

 MIŁOŚCI, NADZIEI, PO POKOJU

I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

OD BOŻEGO SYNA - CHRYSTUSA KRÓLA
Życzy Krystyna z Gdańska


-szukam-


-szukam-

"Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.                                                                       
Każdy z nas ma na tyle ciepłe   serce,

że może przyjąć nowo narodzoną miłość…                                                                                                   

  Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja,
a miłość przyjdzie sama…"
Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek

oraz Nowego Roku  2013 spełniającego wszelkie marzenia.

 

 

życzy Zosia        Grudzien 2012

-szukam--szukam-

"Niech Boża Dziecina

nad Wami Swą świętą rączkę wyciągniętą trzyma

niech Was wszystkich Nią nieustannie błogosławi

i od wszelkiego złego wybawi!"

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia!

                                                                                życzy - Małgosia ze Szczecina

-szukam--szukam-

Merry Christmas and Happy New Year


 
Cichłabym złożyć Wszystkim najlepsze życzenia z okazji
 Świ
ąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
 aby przyjście na świat Chrystusa
 przyniosło ze sob
ą radość,
 pokój, nadziej
ę i miłość.
 Niech nadchodz
ące Święta Bożego Narodzenia będą dla Was
 niezapomnianym czasem sp
ędzonym
 bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
 Życz
ę, aby odbyły się w spokoju,
 radości wśród Rodziny, Przyjaciół
 oraz wszystkich Bliskich osób.
 A nadchodz
ąc Nowy Rok przyniósł Wam dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń.

Wszystkiego najlepszego życzy Krzysiek.

-szukam-

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE                                          

 

Wszystkiego najlepszego z okazji tych Niezwykłych Wydarzeń jakimi sa Swieta Bożego Narodzenia , moc sił i łask od PANA JEZUSA I JEGO ŚWIĘTEJ MATKI życzy Leszek.. NIECH BEDZIE POCHWALONY JEZUS KRÓL POLSKI I ŚWIATA CAŁEGO I KÓLOWA NASZA MARYJA MATKA NASZA I JEGO. Pozdrawiam panią -Mieczysławo , bliskich i pomocników. Leszek z Łomianek
-szukam-

-szukam-


Już słychać kolędy, już pachnie świętami…

Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami.

W betlejemskiej grocie,w żłóbeczku na sianie

I w każdym kościele jest Jego mieszkanie!

My więc jak pasterze do Niego idziemy,

Dziecięcą modlitwę w darze Mu niesiemy.

Prosimy w modlitwie o pokój na świecie,

By było szczęśliwe Trzecie Tysiąclecie.

By jedność i zgoda wszędzie panowały:

Błogosław nam  Jezu, Panie Boże mały!

 

Najserdeczniejsze życzenia składają :

Iwona, Krzysztof i Rozalka Konieczni

 Anno Domini 2012 r.-szukam--szukam--szukam-


-szukam-

Panie Jezu czasami i ja pytam, czy to Ty do mnie mówisz?

 -szukam-

  Pan Jezus:

" Jestem do ciebie nader cierpliwy
i w ocenie bardzo frasobliwy,
ale także niezmiernie życzliwy.
Nie bój się, ty echo Moje,
bo to Nam w Niebie zależy,
aby nie trapiły cię niepokoje.

                      Twój Jezus".

 

  Panie Jezu - otrzymałam wiadomość, że w Internecie ludzie piszą, że słowa, które do mnie mówisz nie pochodzą od Ciebie. A przecież Ty mówisz o grzechu, o miłości, o poszanowaniu bliźniego, o modlitwie....... 
Mówisz o tym samym, co do innych osób, czyżby powodem była zadość?

 -szukam-

    Pan Jezus:

         " Mieczysławo - nie martw się jak usłyszysz słowa "psychicznie chora". Ja Bóg otrzymywałem przezwiska a także "wariat" i cuda czyniłem. Wszyscy ci już stanęli przede Mną - "wariatem" a teraz sami otrzymali zapłatę od swego pana za to, że tak Mnie nazywali.

         Mieczysławo - jesteśmy razem. Mówiłem do Marii Valtorty, że przyjdą takie czasy, że ŚWIĘTOŚĆ będą nazywali "odejściem od normalności" a głupoty będą czcili jako magiczne słowo "bóstwo".

         Mieczysławo nie martw się - wszyscy, którzy "głupimi" byli nazywani są ze Mną w domu Ojca Naszego i cieszą się niebiańskim szczęściem. Ja jestem od wydawania wyroków na wieczność. Ludzkie wyroki mało, kiedy są zgodne z Moimi, bo człowiek otrzymał niesamowite Dary od Boga Ojca i chce być mądrzejszy od Niego przez pychę. Dlaczego papież Pius XI odjął Mi koronę WŁADZY a sam nałożył sobie wszystkie atrybuty boskości? Widzisz - nawet papieże są pyszni. Ale ci, którzy są manipulowani, tak jak trzej ostatni są ze Mną w Niebie. Papież Benedykt XVI, chociaż jeszcze żyje na ziemi, to już okazuję mu natchnieniami i żyje tak, i czuje się tak, jakby już był z Nami, tylko musi jeszcze być na ziemi. Dla Was to czynię i nie zabieram go jeszcze. To już jest święty papież.

      Takich jak ty osób i podobnych tobie jest bardzo dużo na ziemi a dlaczego do ciebie przyszedłem? Bo jesteś gotowa oddać życie bez bojaźni za Chrystusa Króla no i jeszcze twój wiek powoduje, że ludzie uważają cię za wiarygodną. Młodym - więcej przypisywaliby chorób psychicznych i innych wad. Wystarczy. Twój Jezus - KRÓL".

 -szukam-

Dziękuję mój ukochany KRÓLU.

Ewangeliaśw. Mateusz Mt 11, 16-19 z dnia 14 grudnia mówi jak Pana Jezusa
i Jana Chrzciciela wyzywali ludzie z ówczesnego pokolenia.


-szukam--szukam--szukam-


Uroczysta Msza Św, z obchodów Świeta Chrystusa Króla
CZ I

-szukam-

Uroczysta Msza Św, z obchodów Świeta Chrystusa Króla

CZ II

-szukam-

Uroczysta Msza Św, z obchodów Świeta Chrystusa Króla

 CZ III


-szukam-

Uroczysta Msza Św, z obchodów Świeta Chrystusa Króla

 CZ IV

-szukam-

Uroczysta Msza Św, z obchodów Świeta Chrystusa Króla

 CZ V

-szukam-

Uroczysta Msza Św, z obchodów Świeta Chrystusa Króla

CZ VI

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


NOWENNA BOZEGO NARODZENIA

Luisa Piccarreta, Mala Córeczka Woli Bozej

Ksiega Nieba, tom 1

 

Tlumaczenie z j. wloskiego z pomoca tekstu w j. angielskim, obydwa zamieszczone na internecie.

 

 

Nowenne Bozego Narodzenia zaczelam odprawiac w wieku okolo lat 17 w przygotowaniu do swieta Bozego Narodzenia, cwiczac sie w róznego rodzaju aktach cnót i umartwien. Szczególna uwage przykladalam do uhonorowania dziewieciu miesiecy jakie Jezus spedzil w matczynym lonie, i poswiecalam na medytacje dziewiec godzin kazdego dnia, zawsze pamietajac o tajemnicy Wcielenia.

 

Pierwsza eksplozja Milosci

I tak na przyklad, przez jedna godzine przenosilam sie w mojej wyobrazni do Raju i wyobrazalam sobie Trójce Przenajswietsza, Ojca, jak wysyla Syna na ziemie, Syna, jak z gotowoscia podporzadkowuje sie Woli Ojca, Ducha Swietego, jak wyraza aprobate. Mój umysl byl zmieszany chcac wyobrazic sobie tajemnice tak wielka, milosc tak silna, tak ogromna, tak jednakowa pomiedzy Nimi i w stosunku do ludzi. A potem niewdziecznosc ze strony ludzi, a zwlaszcza moja. Moglabym tak rozwazac nie tylko jedna godzine, ale caly dzien, gdyby glos wewnetrzny nie powiedzial do mnie, “Dosyc, idz i zobacz inne eksplozje Mojej Milosci, jeszcze wieksze.”

 

Druga eksplozja Milosci

Potem w myslach przenioslam sie do matczynego lona i pozostalam jak zamurowana na mysl o Bogu, tak poteznym w Niebie, teraz tak zredukowanym, pomniejszonym, ograniczonym, ze niezdolnym do poruszenia i nieomalze nawet do oddychania. Glos wewnetrzny powiedzial do mnie, “ Czy widzisz jak bardzo cie kochalem? Och prosze, zrób dla Mnie troche miejsca w twoim sercu. Usun wszystko co nie jest Moim, wtedy dasz Mi wiecej swobody dla poruszania sie i do oddychania.”

Moje serce rozplynelo sie, blagalam o przebaczenie, obiecujac byc calkowicie Jego, tonelam we lzach, ale musze przyznac ze wstydem, ze pózniej znowu wracalam do moich starych bledów. Och Jezu, jakis Ty dobry dla tego nedznego stworzenia!

 

Trzecia eksplozja Milosci

Gdy w myslach przechodzilam od drugiej do trzeciej medytacji, glos wewnetrzny powiedzial do mnie, “Córko

Moja, przylóz swoja glowe do lona Mojej Mamy i popatrz w glab na Moje malenkie Czlowieczenstwo. Moja

Milosc pochlaniala Mnie, oceany plomieni, nieskonczone morza Milosci Mojego Bóstwa zatapialy Mnie, trawily na popiól, wznoszac swoje plomienie tak daleko, ze z wysoka ogarnialy i dosiegaly wszedzie, wszystkie pokolenia, od pierwszego do ostatniego czlowieka. Moje malenkie Czlowieczenstwo bylo pochloniete posród tych plomieni. A czy ty wiesz, czego Moja odwieczna Milosc wymagala ode Mnie zebym Soba pochlonal? Ach, wszystkie dusze! I dopiero wtedy bylem calkowicie zadowolony gdy pochlonalem je wszystkie, gdy zostaly we Mnie poczete. Bylem Bogiem, musialem dzialac jak Bóg, musialem ogarnac wszystkich. Moja Milosc nie pozostawilaby Mnie w spokoju gdybym wylaczyl kogokolwiek. Och, Moja córko, spójrz uwaznie w glab lona Mojej Mamy, skieruj wnikliwie swoje oczy na Moje poczete Czlowieczenstwo, a znajdziesz swoja dusze poczeta we Mnie i plomienie Mojej Milosci które cie pochlaniaja. Och! Jakze Ja cie kochalem, i jak cie kocham!”

Czulam, ze rozplywam sie posród tak wielkiej Milosci, niezdolna od niej uciec, gdy uslyszalam glos przywolujacy mnie glosno, który mówil, ”Córko Moja, to jeszcze nie wszystko, przytul sie mocniej do Mnie i daj rece Mojej kochanej Mamie, aby mogla polozyc je na Swoim ciezarnym lonie. A ty spójrz ponownie na Moje malenkie Czlowieczenstwo i przypatrz sie czwartej eksplozji Mojej Milosci.”

 

Czwarta eksplozja Milosci

“Córko Moja, przerzuc swój wzrok z Milosci pochlaniajacej na Moja Milosc operujaca. Kazda poczeta dusza przyniosla Mi brzemie swoich grzechów, swoich slabosci i namietnosci, i Moja Milosc rozkazala Mi przejac to brzemie kazdej z nich. Poczela ona nie tylko dusze ale i cierpienia kazdej z nich, jak równiez satysfakcje jaka kazda z nich odda Mojemu Boskiemu Ojcu. Tak wiec Moja Meka zostala poczeta razem ze Mna. Popatrz uwaznie w glab lona Mojej Boskiej Mamy. Och! Jakze Moje malenkie Czlowieczenstwo bylo torturowane. Przypatrz sie dokladnie mojej malenkiej glówce otoczonej korona z cierni, które wciskajac sie mocno w cialo wywolywaly potoki lez plynacych z Moich oczu, a Ja nawet nie moglem sie poruszyc zeby je otrzec. Och! Prosze, pozwól sie ogarnac wspólczuciu dla Mnie, otrzyj lzy z Moich oczu, plynace z nieustannego placzu, ty która masz swobodne ramiona aby móc to zrobic. Te ciernie to korona tak wielu zlych mysli, jakie zwienczaja ludzkie umysly. Jak one Mnie kluja, o wiele silniej niz ciernie, które wyrosly z ziemi. Przypatrz sie, przypatrz sie znowu, jakiez to dlugie ukrzyzowanie, przez dziewiec miesiecy. Nie moglem poruszyc ani palcem, ani reka, ani stopa. Pozostawalem niezmiennie bez ruchu. Nie bylo miejsca zeby móc sie poruszyc, nawet odrobine. Jakiez dlugie i ciezkie ukrzyzowanie. Na dodatek tego, wszystkie zle czyny przyjmowaly ksztalt gwozdzi, nieustannie przebijajac Moje rece i stopy.”

I tak kontynuowal, mówiac o jednym cierpieniu po drugim, o wszystkich meczenstwach Swojego malenkiego Czlowieczenstwa, tak ze gdybym chciala o tym wszystkim powiedziec, to za dlugo by to trwalo. Rozplynelam sie cala we lzachi i uslyszalam w moim wnetrzu, ”Córko Moja, chcialbym cie objac, ale nie moge, tu nie ma miejsca, pozostaje bez ruchu, nie jestem w stanie tego zrobic. Chcialbym przyjsc do Ciebie, ale nie moge chodzic. A wiec teraz ty Mnie obejmij i przyjdz do Mnie, a potem, gdy wyjde z matczynego lona, to Ja przyjde do ciebie.” A gdy Go obejmowalam i w mojej wyobrazni mocno przyciskalam Go do serca, to glos wewnetrzny powiedzial do mnie, ”Dosyc na teraz Moja córko, pomysl o tym zeby przejsc do piatej eksplozji Mojej Milosci.”

 

Piata eksplozja Milosci

I glos wewnetrzny kontynuowal, ”Moja córko, nie odchodz ode Mnie, nie pozostawiaj Mnie samego, Moja Milosc potrzebuje twojego towarzystwa. To jest nastepna eksplozja Mojej Milosci, która nie chce pozostawac sama. A czy ty wiesz czyjej obecnosci ona potrzebuje? Obecnosci stworzenia. Spójrz, w lonie Mojej Mamy wszystkie stworzenia sa razem ze Mna, poczete razem ze Mna. Jestem z nimi sama Miloscia. Chce im powiedziec jak bardzo ich kocham, chce rozmawiac z nimi, zeby im opowiedziec o Moich radosciach i bólach, ze przyszedlem posród nich, zeby ich uczynic szczesliwymi i zeby sluzyc im rada, ze pozostane posród nich jako ich maly braciszek, oddajac kazdemu z nich Moje Dobra i Moje Królestwo za cene Mojego Zycia. Chce im dac Moje pocalunki i Moje usciski. Chce sie cieszyc razem z nimi, ale - Och! Jakze wiele cierpien Mi zadaja. Jedni ode Mnie uciekaja, inni udaja gluchych i zmuszaja Mnie do milczenia, jeszcze inni trwonia Moje Dobra i nie dbaja o Moje Królestwo, niewzruszenie oddajac Moje pocalunki i usciski bez zwracania na Mnie uwagi, przemieniajac Moja radosc w gorzki placz. Och! Jaki jestem samotny pozostajac posród tak wielu. Och! Jakze ciazy Mi samotnosc. Nie mam nikogo z kim móglbym zamienic chocby slowo, na kogo móglbym przelac Samego Siebie, nawet w Milosci. Jestem stale smutny i milczacy, poniewaz gdy mówie, to nikt Mnie nie slucha. Ach! Moja córko! Prosze cie, blagam, nie pozostawiaj Mnie samego w tak wielkim opuszczeniu. Odwzajemnij Mi sie dobrem i posluchaj gdy mówie do ciebie. Przychyl ucho do Moich nauk, jestem mistrzem nad mistrze. Jakze wielu rzeczy chcialbym cie nauczyc! Gdy bedziesz Mnie sluchala to przestane plakac i bede sie cieszyl razem z toba. Czy chcesz sie cieszyc razem ze Mna?”

I gdy zatopilam siebie w Nim, dajac Mu swoje towarzystwo w Jego samotnosci, wewnetrzny glos powiedzial, “Dosyc, dosyc, przejdz do rozwazania nastepnej eksplozji Mojej Milosci.”

 

Szósta eksplozja Milosci

“Córko Moja, przyjdz i pomódl sie do Mojej drogiej Mamy, zeby ci zrobila odrobine miejsca w Swoim matczynym lonie, wtedy bedziesz mogla sama zobaczyc pelen bolesci stan w jakim sie znajduje.” I w moich myslach zdawalo mi sie, ze Nasza Królowa Mama, zeby sprawic radosc Jezusowi, zrobila mi w nim troche miejsca. Ale ciemnosci byly takie, ze nie moglam Go zobaczyc, moglam tylko slyszec Jego oddech, gdy mówil w moim wnetrzu. “Córko Moja, spójrz na inna eksplozje Mojej Milosci. Ja jestem odwiecznym swiatlem. Slonce jest cieniem Mojego swiatla, a widzisz gdzie zaprowadzila Mnie Moja Milosc, w jakim ciemnym wiezieniu jestem? Nie ma tu promienia swiatla, jest tu dla Mnie wieczna noc, ale noc bez swiatal, bez spoczynku, nigdy nie zasypiam, cóz to za ból! Ciasnota tego miejsca nie pozwala na mozliwosc wykonania najmniejszego ruchu, gleboka ciemnosc, nawet Mój oddech, gdy oddycham przez oddech Mojej Mamy. Och! Jakze ciezko! Do tego dodaj ciemnosc grzechów stworzen. Kazdy grzech byl dla Mnie noca, a wszystkie polaczone razem tworzyly bezdenna odchlan ciemnosci. Cóz za ból! Och! Eksplozja Mojej Milosci przeniosla Mnie z nieograniczonosci swiatla i przestrzeni do przepasci w glebokich ciemnosciach, ciasnej az do stracenia mozliwosci oddychania, a wszystko to z milosci do stworzen.” Gdy to mówil, to szlochal, a szlochajac nieomalze sie dusil z braku miejsca.

I ja cala rozplywalam sie w placzu, dziekujac Mu, wspólczujac Mu, chcac dac Mu troche swiatla moja miloscia, jak Mi to powiedzial. Ale kto to wszystko moze opowiedziec?

A potem ten sam wewnetrzny glos powiedzial, “Dosyc na teraz, przejdz do siódmej eksplozji Mojej Milosci.”

 

Siódma eksplozja Milosci

Wewnetrzny glos kontynuowal, “Córko Moja, nie pozostawiaj Mnie samego w takim odosobnieniu i w takich ciemnosciach. Nie opuszczaj lona Mojej Matki, a bedziesz mogla zobaczyc siódma eksplozje Mojej Milosci. Posluchaj, w lonie Mojego Boskiego Ojca bylem bezgranicznie szczesliwy, nie bylo zadnego dobra którego bym nie posiadal, radosc, szczescie, wszystko bylo do Mojej dyspozycji. Aniolowie z uwielbieniem oddawali Mi czesc, gotowi na kazde Moje zyczenie. Ach, moge powiedziec, ze eksplozja Mojej Milosci spowodowala ze calkowicie zmienilem Swój los, zamknela Mnie w tym ciemnym wiezieniu, ogolocila ze wszystkich radosci, szczescia i dóbr, przyoblekajac Mnie we wszystkie nieszczescia stworzen, a wszystko po to, zeby dokonac zamiany, zeby dac im Mój los, Moje radosci i Moje odwieczne szczescie. Ale to byloby niczym, gdybym nie znalazl w nich niewdziecznosci w najwyzszym stopniu i upartej perfidii. Och! Jakze Moja wieczna Milosc byla zaskoczona stajac twarza w twarz z takim ogromem niewdziecznosci i jak plakala nad uporem i perfidia czlowieka. Niewdziecznosc byla najostrzejszym cierniem jaki przebil Moje Serce, od Mojego Poczecia az do ostatniego momentu Mojego Zycia. Spójrz na Moje malenkie Serce, jest zranione i plynie z niego Krew. Jaki ból, jakie tortury przezywam. Moja córko! Nie badz niewdzieczna dla Mnie. Niewdziecznosc jest najciezszym bólem dla Twojego Jezusa. Jest to zatrzasniecie drzwi tuz przed Moja twarza, pozostawiajac Mnie trzesacym sie z zimna. Ale Moja Milosc nie ustala z powodu takiego ogromu niedziecznosci i przeobrazila sie w Milosc upraszajaca, blagajaca, lkajaca i zebrzaca. To jest ósma eksplozja Mojej Milosci.

 

Ósma eksplozja Milosci

Córko Moja, nie pozostawiaj Mnie samego, zlóz swoja glowe na lonie Mojej drogiej Mamy a wtedy nawet z zewnatrz dotra do ciebie Moje lkania i Moje prosby. Widzac ze ani Moje lkania ani Moje prosby nie wywoluja wspólczucia stworzenia dla Mojej Milosci, przyjalem postawe najbiedniejszego sposród wszystkich zebraków i wyciagam Moja malenka raczke, proszac aby Mi przynajmniej jako jalmuzne dali swoje dusze, swoje uczucia i swoje serca. Moje Serce za kazda cene chcialo zdobyc serce czlowieka, a widzac, ze po siedmiu eksplozjach Mojej Milosci uparcie trwal przy swoim, udawal gluchego, i nie chcial Mi sie podporzadkowac, Moja Milosc chciala rzucic sie jeszcze dalej. Powinna sie zatrzymac, ale nie, chciala siegnac dalej poza swoje granice. Z lona Mojej Matki glos Mój dotarl do kazdego serca, wypowiedziany w najbardziej sugestywny sposób, najzarliwsza modlitwa, najbardzej sugestywnymi slowami. Czy wiesz co do nich mówilem, ”Dziecko Moje, daj Mi swoje serce. Ja dam Ci wszystko co tylko chcesz, pod warunkiem, ze dasz Mi w zamian swoje serce. To byl powód dla którego zstapilem z Nieba. Och prosze, nie odmawiaj Mi tego! Nie czyn zludnymi Moich oczekiwan!” A widzac go upartym nawet jeszcze bardziej, bo niektórzy odwrócili sie nawet do Mnie plecami, przeszedlem do lkania, zlozylem Moje malenkie raczki i glosem lamiacym sie od placzu dodalem, “Ojej, ojej, jestem malenkim zebrakiem, czy nie chcesz dac Mi swojego serca nawet jako jalmuzny?” Czy nie jest to ogromna eksplozja Mojej Milosci, ze Stwórca, aby zblizyc sie do stworzenia, przybiera postac malenkiej dzieciny, zeby nie wzbudzic w nim strachu, ze prosi stworzenie o serce, przynajmniej jako jalmuzne, a widzac ze nie chce Mu go dac, blaga, lka i placze?”

A potem uslyszalam jak mówi, “A ty, czy nie chcesz dac Mi swojego serca? A moze i ty chcesz zebym lkal, blagal i prosil o to, zebys Mi dala swoje serce? Czy odmówisz Mi jalmuzny o która cie prosze? I gdy to rzekl, slyszalam jak lkal, a ja, “Mój Jezu, nie placz, daje Ci moje serce i cala siebie.” Wtedy glos wewnetrzny kontynuowal, “Przejdz dalej do dziewiatej eksplozji Mojej Milosci.”

 

Dziewiata eksplozja Milosci

Moja córko, Mój stan jest jeszcze bardziej bolesny. Jesli Mnie kochasz, przypatrz Mi sie uwaznie i zobacz, czy czy nie moglabys ofiarowac Swojemu malenkiemu Jezusowi jakiejs ulgi; jedno slowo milosci, jeden uscisk, jeden pocalunek, przyniesie ulge Mojemu szlochaniu i Moim cierpieniom. Posluchaj Moja córko, wydobylem z Siebie osiem eksplozji Mojej Milosci, a czlowiek potraktowal je tak zle, lecz Moja Milosc nie dala za wygrana i chciala dodac dziewiata eksplozje do ósmej. A byly to niezglebione tesknoty, palace spojrzenia, plomienne pragnienia które chcialy wyjsc poza matczyne lono aby ogarnac czlowieka. To zredukowalo Moje malenkie Czlowieczenstwo jeszcze nieurodzone, doprowadzajac do takiej agonii, ze doszedlem prawie do chwili oddania z Siebie ostatniego oddechu. Ale gdy juz nieomalze po raz ostatni oddychalem, Moja Boskosc, która Mi byla nieodlaczna, dala Mi lyki zycia. I odzyskalem zycie, zeby kontynuoawc Moja agonie, i ponownie powrócic do punktu smierci. To byla dziewiata eksplozja Mojej Milosci, nieustanna agonia i smierc z Milosci dla stworzenia. Och! Cóz za dluga agonia przez dziewiec miesiecy! Och! Jakze milosc dusila Mnie i doprowadzala do smierci. Gdyby nie bylo we Mnie Boskosci, która za kazdym razem odnawiala we Mnie zycie gdy zblizalem sie do Mojego konca, to Milosc bylaby Mnie wyniszczyla zanim bym doszedl do momentu wyjscia na swiatlo dnia.” Potem dodal, “Spójrz na Mnie, posluchaj w jakiej jestem w agonii, jak Moje malenkie Serce uderza, lomocze i plonie. Popatrz, Ja umieram!"

 

I zapanowala gleboka cisza. I ja czulam jakbym umarla, krew zakrzepla mi w zylach i drzac powiedzialam do Niego, ”Milosci moja, Zycie moje, nie umieraj, nie pozostawiaj mnie samej. Ty chcesz milosci, a ja Cie bede kochala, juz wiecej Cie nie opuszcze, daj mi Twoje plomienie, zebym Cie mogla kochac jeszcze wiecej, i zostac calkowicie wyniszczona z milosci do Ciebie.”
-szukam--szukam--szukam-


Przybliżył się zbawienia czas.

Czuwajcie, więc, albowiem Pan,

Radujcie się powiadam Wam,

Już blisko jest już stoi w drzwiach.

-szukam-

 

Biały opłatek łamany przy wigilijnym stole pomaga nam,

co roku odkrywać w sobie wielkie pokłady dobra i miłości,

które Bóg złożył w nasze ludzkie serca.

Wiara zaś, prowadzi nas od bożonarodzeniowej szopki do ołtarza,

na którym w czasie każdej Mszy Świętej, tak jak kiedyś w ubogim żłobie,

RODZI SIĘ BÓG !!!

Przygotowując się na spotkanie z Synem Bożym

który zamieszkał wśród nas – życzę sobie i Wam,

ciągłego pogłębiania i ożywiana tej wiary.

Niech obecność Jezusa i nasze osobiste spotkanie z Nim

napełni nas Radością i Pokojem,

a łamany i dzielony biały chleb – opłatek,

umacnia naszą miłość z bliskimi i kochanymi,

których Bóg stawia na naszych drogach życia.

 

NOWY ROK 2013 niech będzie rokiem Błogosławionym.

                                                                            

                                  Z darem modlitwy i pozdrowieniami.

 

                                          mr Wiesław

-szukam-

-szukam--szukam--szukam-

Św. Filomena cudotwórczyni wspomagająca we wszystkich potrzebach cielesnych i duchowych.


-szukam-

Św. Filomena

Cudotwórczyni wspomagająca we wszystkich potrzebach cielesnych i duchowych

 Św. Filomena poniosła śmierć męczeńską w 302 roku w Rzymie , za panowania cesarza Dioklecjana.
Pochodziła z greckiej rodziny arystokratycznej; jej rodzice Kalistos i Eutropiau mieszkali w Macedonii.
Ojciec był zarządcą prowincji. Małżeństwo długo było bezdzietne; ostatecznie ich lekarz , który był chrześcijaninem , sugerował , żeby modlili się do chrześcijańskiego Boga.
Filomena urodziła się ok.289 r.
Po jej urodzeniu rodzice przyjęli chrzest.
Od najmłodszych lat Filomena poświęciła swe dziewictwo Panu Bogu , a jej serce pałało coraz większą i większą miłością do Niebiańskiego Oblubieńca.
Jej jedynym życzeniem było żyć tylko dla Niego , ale o jej rękę starał się sam cesarz rzymski Dioklecjan.
Kiedy Filomena odmawiała mu z racji wyznawanej wiary chrześcijańskiej , została przez cesarza uwięziona , torturowana , a następnie umarła w okrutnych męczarniach.
Jej tortury miały być zapłatą dla niej za okazaną cesarzowi wzgardę.
Początkowo Dioklecjan postanowił skazać ją na taką samą karę na jaką Poncjusz Piłat skazał Pana Jezusa.
Filomena została więc skazana na biczowanie.
Kiedy jednak nie zmarła , ale nawet w cudowny sposób została wyleczona z ran , Dioklecjan postanowił wrzucić ją do Tybru , przywiązana do kotwicy.
Jednak aniołowie , w cudowny sposób , wydobyli ją z rzeki , tak że i tym razem Filomena nie poniosła śmierci , ale została uznana za czarownicę.
Następnie usiłowano pozbawić ja zycia strzelając do niej z łuku , ale kiedy i to się nie udawało , Dioklecjan , który osobiście był świadkiem egzekucji , polecił , aby Filomenę przebić strzałami rozpalonymi w ogniu , ponieważ sądził , że czarownica nie ma władzy nad ogniem.
Jednak strzały kierowane w dziewczynę zmieniały kierunek i ze zdwojoną siłą godziły w łuczników .
Groza i przerażenie opanowały świadków tych wydarzeń , wielu z nich skłonnych było  nawet do przyjęcia religii chrześcijańskiej.
Ostatecznie egzekucji dokonano przez ścięcie głowy.

 Po 1500  latach zapomnienia w katakumbach św. Pryscylli przy Via Salaria Nova , drogocenne relikwie św. Filomeny , dziewicy i Męczennicy , zostały odkryte 24 maja 1802 roku , w dniu święta Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych.

Na grobowcu  widniał napis LUMENIA PAX CUM co oznacza „Pokój tobie Filomeno„ albo„ Pokój tobie ukochana”

Na grobowcu było  wyryte ponadto : kotwica , dwie strzały , włócznia , gałązka palmy i kwiat lilii , symbolizujące śmierć przez utopienie , męczeństwo , palmę zwycięstwa i symbol dziewictwa.
W 35 lat po odkryciu relikwii ta młoda grecka księżniczka wyniesiona została na ołtarze i ogłoszona Cudotwórczynią XIX w., bo tak liczne i uderzające były cuda uzyskane dzięki jej potężnemu wstawiennictwu.
W różnych krajach zaczęto wznosić kaplice pod jej wezwaniem , fundować ołtarze i figury.
Innym świętym dana jest zdolność wspomagania nas w jednej szczególnej potrzebie , ale św. Filomena posiada moc wspomagania nas we wszystkich potrzebach , cielesnych i duchowych.
Zwracajmy się więc do niej z wielką ufnością , miłością i wiarą , ona jest bowiem” ukochaną córką” Jezusa i Maryi , córką , której niczego się nie odmawia.
W naszej miłości do niej kierujmy się wskazówkami i przykładem papieży.
Papież Leon XII zezwolił na wzniesienie ołtarzy i kościołów na jej cześć.
Papież Grzegorz XVI , 30 stycznia 1837 roku , uroczyście wyniósł ją na ołtarze , nadając pełne prawa jej kultowi  w całym katolickim świecie po wszystkie czasy , a dzień jej wspomnienia wyznaczono na 11 sierpnia.
Papież bł. Pius IX nadał jej wspaniały tytuł : „Patronka dzieci Maryi”.
Papież Leon XIII podniósł Bractwo Świętej Filomeny do rangi Arcybractwa i zatwierdził „sznur Świętej Filomeny” , nadając specjalne
przywileje i odpusty wszystkim , którzy go noszą.

Papież św. Pius X  podniósł  Arcybractwo  świętej  Filomeny do rangi  Powszechnego  Arcybractwa  i  mianował świętego

Jana Vianney jego patronem.

W 1912 r. papież św. Pius X zatwierdził wezwanie : „Święta Filomeno , Patronko Dzieci Maryi , módl się za nami!”

 Św. Filomena ma wielka moc u Boga. Jej dziewictwo i gotowość objęcia bohaterskiego męczeństwa uczyniły ja tak miłą Bogu , że nigdy nie odmówi jej niczego , o co Go poprosi.
Św. Jan Vianney zawsze powtarzał , że „ Filomena jest wielką Świętą”.
Papież Leon XII mówił : „ Miejcie pełne zaufanie do tej wielkiej Świętej. Uzyska dla was wszystko , o co ją poprosicie”.
Bł. Paulina Jaricot , założycielka stowarzyszenia żywego różańca , powiedziała :
 „Słyszałam jak demony mówiły podczas egzorcyzmu :
 „ Dziewica i Męczennica , święta Filomena , jest naszym przeklętym wrogiem.
Nabożeństwo do niej jest nową straszną bronią przeciw piekłu”
 

Modlitwa do Św. Filomeny

Święta Filomeno , Dziewico i Męczennico , którą Bóg tyloma cudami wsławia , którą Namiestnik Jezusa Chrystusa mianował Protektorką Żywego Różańca i Dzieci Maryi , pokaż nam coraz wyraźniej z niebiańskich wysokości , że głos tak święty jak twój musi być wysłuchany i że mamy prawo liczyć na twoją pomoc.

Wystaraj się dla nas o łaskę wierności Jezusowi Chrystusowi , aż do śmierci . Amen.

 

Litania do Świętej Filomeny Św. Jana Vianneya


Boże zmiłuj się nad nami,
Chryste , zmiłuj się nad nami ,
Boże , zmiłuj się nad nami ,
Chryste , usłysz nas ,
Ojcze z Nieba Boże , zmiłuj się nad nami ,
Duchu Święty Boże , zmiłuj się nad nami ,
Święta Trójco Jedyny Boże , zmiłuj się nad nami,
Święta Filomeno , módl się za nami(powtarza się)
Św. Filomeno , z chwilą poczęcia łaskami napełniona,
Św. Filomeno , wierna naśladowczyni Maryi ,
Św. Filomeno , wzorze dziewic ,
Św. Filomeno , Świątynio doskonałej wiary ,
Św. Filomeno , ożywiona zapałem do Chwały Bożej ,
Św. Filomeno, Ofiaro miłości Chrystusa,
Św. Filomeno , Przykładzie siły i wytrwałości ,
Św. Filomeno , niezwyciężona siło czystości ,
Św. Filomeno , Zwierciadło heroicznej cnotliwości ,
Św. Filomeno , wytrwała i nieustraszona w męczarniach ,
Św. Filomeno , jak Twój Niebiański Oblubieniec biczowana,
Św. Filomeno , gradem strzał przebita,
Św. Filomeno , skuta łańcuchami , przez Matkę Najświętszą pocieszana ,
Św. Filomeno , w więzieniu cudownie uzdrowiona,
Św. Filomeno , w czasie tortur przez aniołów wspierana,
Św. Filomeno , która wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego ,
Św. Filomeno , która nawróciłaś świadków swego męczeństwa ,
Św. Filomeno , która znosiłaś furie swoich oprawców ,
Św. Filomeno, Opiekunko niewinnych ,
Św. Filomeno, Patronko młodzieży ,
Św. Filomeno, Ucieczko nieszczęśliwych ,
Św. Filomeno , Zdrowie chorych i słabych ,
Św. Filomeno , nowe Światło Kościoła Walczącego ,
Św. Filomeno , która zwalczasz bezbożność świata ,
Św. Filomeno , która przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania ,
Św.. . Filomeno , której imię sławione jest w niebie , a straszne dla piekieł ,
Św. Filomeno , wspaniałymi cudami sławiona,
Św. Filomeno , mocą Bożą wzmocniona ,
Św. Filomeno , panująca w chwale ,
Św. Filomeno , patronko Dzieci Maryi ,
Św. Filomeno , patronko Żywego Różańca,

 Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata , zachowaj nas Panie.
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata , wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży , który gładzisz grzech świata , zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami św. Filomeno
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 
Módlmy się: Błagamy Cię , Panie , przez wstawiennictwo św. Filomeny , Dziewicy i Męczennicy , zawsze Ci miłej prze jej nieskalaną czystość i praktykowanie wszelkich cnót , przebacz nam grzechy nasze i udziel potrzebnych nam łask (nazwij łaskę , której specjalnie potrzebujesz). Amen.

 -szukam--szukam--szukam-

Pan Jezus i Święty Józef do Faustyny


-szukam-

Pan Jezus:

     " Perełko Nasza bez winy,
gdzie macie szukać przyczyny?
W sytuacji gospodarczej kraju,
w którym RZĄDZĄCY  ponysłów nie mają,
bo władzę i kierowanie - wrogom oddają.
Nie myślą o ulepszeniu w Polsce sytuacji,
i nie przyznają się, że nie mają racji.
Jeżdżą po wskazówki do Brukseli
 a przecież od niej odeszli nawet ANIELI.

 

 Jezus KRÓL- uzdrowiciel każdej gospodarki".

        

 =========================================

 -szukam-

Św. Józef

"Dziecko -

obecnie możliwość otrzymania pracy w Polsce równa się z cudem.
My, owszem cuda czynimy, ale musisz wiedzieć - jeśli przyjmie ciebie jakiś pracodawca, to przyjmie ciebie na miejsce osoby zwolnionej i płaczącej z tego powodu. Nie czuła byś się dobrze a nowych miejsc nie przybywa. Ciesz się, że pomagamy tobie i twojej rodzinie. Ciesz się, że Bóg obdarzył ciebie zdolnościami specjalnymi, dzięki którym pomagasz ludziom w sposób duchowy. Módl się o szczęśliwą pracę dla męża i módl się o przemianę jego serca. Posyłaj swego Aniołka do jego Aniołka, aby pomogły wam żyć w miłości i dzielić się miłością. Ci ludzie, którzy widzą oczami Boga świat, bardziej przejmują się losem stworzenia i losem ziemi. Taką i ty jesteś. Ciesz się każdym dniem i bądźcie zawsze przygotowani na gorsze - niestety, chociaż nadzieję trzeba mieć na "lepsze". Jedyną nadzieją dla ludzkości jest JEZUS CHRYSTUS - KRÓL oficjalnie uznany i oficjalnie panujący  WŁADCA serc i umysłów ludzkich. Módl się o Jego panowanie na ziemi, bo wszechświat i tak jest pod Jego panowaniem. Gdzie rządzi i panuje Bóg w Świętej Trójcy Jedyny, tam jest Boży pokój, Boży porządek i panuje Boża mądrość. Ale mimo wszystko dzielcie się ludzie z bliźnimi swoimi, tak abyście mogli otrzymać spowrotem DARY od Boga, który będzie pomagał tym, którzy głoszą miłość Bożą i nią się dzielą z bliźnim. Św. Józef od Maryi".

 -szukam--szukam--szukam-

Święta przesada - nieodzowna! - KS. JACEK BAŁEMBA

„Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę,
gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»”
(Bł. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 61).Pokora i niepozorność Wcielenia. Pokora i niepozorność Syna Bożego, który wybrał bezbronność dziecięctwa i ubóstwo betlejemskiego żłobu. Jak łatwo przejść obojętnie w zaaferowanym pośpiechu obok niepozornej tajemnicy Betlejem. A przecież tutaj Bóg jest!

Pokora i niepozorność Najświętszego Sakramentu. Pokora i niepozorność Syna Bożego, który wybrał ubóstwo skromnej, białej, milczącej Hostii. Jak łatwo przejść obojętnie w zaaferowanym pośpiechu obok niepozornej tajemnicy Najświętszego Sakramentu – Sanctissimum Sacramentum. A przecież tutaj Bóg jest!

Groteskowe, niekatolickie i niepoważne są głosy wzywające do umiaru w uprawianiu teologicznego dyskursu o Najświętszym Sakramencie i o czci należnej temuż Sakramentowi
.

-szukam--szukam--szukam--szukam-

-szukam-

List siedmiolatka do Dzieciątka Jezus

W prezencie gwiazdkowym przesyłamy Siostrze ciekawy list naszego Papieża, Benedykta z roku 1934. Miał wtedy 7 lat.
Znaleziono list małego Josepha Ratzingera.
Podczas remontu domu odnaleziono list Papieża Benedykta XVI Josepha Ratzingera, napisany kiedy miał 7 lat oraz dwojga jego rodzeństwa do Dzieciątka Jezus. Zawierał on listę wymarzonych prezentów na Boże Narodzenie.
List kilkuletnich wówczas Marii, Georga i Josepha Ratzingerów z 1934 roku został odkryty podczas remontu papieskiego domu w miejscowości Pentling w Bawarii. Zachował się dla potomności dzięki siostrze Papieża, która zachowała go na pamiątkę.
Siedmioletni wówczas Joseph schludnym charakterem pisma pisał w nim: 
"Kochane Dzieciątko Jezus!" Niedługo zejdziesz na ziemię. Chcesz uradować dzieci i mnie również. Chciałbym dostać mszał, zielony ornat i serce Jezusa. Zawsze będę grzeczny. Pozdrowienia — Joseph Ratzinger." Do tekstu dołączony został rysunek jodłowej gałązki ze świecą i bombką.
13-letnia Maria marzyła o książce z wieloma obrazkami, a 10-letni Georg — o partyturze do pewnego kościelnego utworu i białym ornacie.
Życzenia całego rodzeństwa znalazły się na jednej, zapisanej po obu stronach kartce papieru z uwagi na to, że papier był wówczas cenny i drogi — dodaje.
List został włączony do wystawy pod tytułem "Światełko, które nam świeci", pokazywanej w Monachium do 6 stycznia..
-szukam--szukam--szukam-

Zamach na Królową PolskiPAN BÓG CIĄGLE CZEKA, ABY CZŁOWIEK SPEŁNIJ WOLĘ JEGO.

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE MATKA BOŻA TRZYMA NA RĘKACH

- DZIECIĄTKO JEZUS - KRÓLA NAD KRÓLAMI,

DZIĘKI KTÓREMU JEST KRÓLOWĄ.

DLACZEGO TEN KRÓL JEST CIĄGLE POMIJANY?

SKORO PAN BÓG DOPUŚCIŁ DO TEGO WANDALIZMU, TO COŚ TO

OZNACZA. NIE NALEŻY TYLKO UBOLEWAĆ - TRZEBA SPEŁNIĆ

PROŚBY OBOJGA. TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA CZEKA NA

WYPEŁNIENIE PROŚBY JEZUSA CHRYSTUSA OD WIELU LAT !!!

 
Poniżej link do strony, gdzie można znaleźć zestawienie wszystkich artykułów, które ukazały się w Naszym Dzienniku, a dotyczących zamachu na Królową Polski.
Warto przeczytać:-szukam-
 
Króluj nam Chryste
Andrzej


-szukam--szukam--szukam-

Brak modlitwy, odrzucenie Boga i prawa naturalnego przyczynami tragedii w Newtown

Zastanawiamy się, dlaczego mamy przemoc w naszych szkołach, ale systematycznie usuwamy z nich Boga – mówił w swoim programie w Fox TV Mike Huckabee, były kandydat na kandydata na prezydenta USA, niezwykle mocno przywiązany do obrony życia. I dodawał, że strzelanie do ludzi związane jest z tym, że USA przechodzą od kultury skupionej na Bogu ku kulturze egoistycznej.

Dowodami na takie przejście jest dla Huckabeego odrzucenie cywilizacji życia, zgoda na redefinicję małżeństwa, dystrybucja środków wywołujących poronienie. - Odrzucamy pojęcie prawa naturalnego i przekonanie, że istnieją moralne absoluty, a wyrażamy zdumienie, gdy niektóre dzieci uznają, że jest zgodne z ich moralnością zabicie innych dzieci. Niszczymy rodzinę i pogardzamy nią, a później jesteśmy zaskoczeni i zaniepokojeni, że dzieci nie czują żadnego związku ze swoimi rodzinami, a nawet nie rozumieją samego pojęcia rodziny – przekonywał Huckabee.

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


Mowa nienawiści?

Ostatnio pojawiło się sformułowanie „mowa nienawiści”. Skąd się ono wzięło, co oznacza i w jakim celu jest stosowane? Czy to sformułowanie, na pierwszy rzut oka bardzo słuszne, nie jest jednak jeszcze jedną intelektualną i moralną deprawacją liberalistyczną?

Forma prawnicza

W kodeksie karnym jest art. 256 par. 1 penalizujący publiczne nawoływanie do nienawiści: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

Tymczasem PO zgłasza w listopadzie 2012 r. projekt nowelizacji tego artykułu w następującym brzmieniu: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań, albo z tego powodu grupę osób lub osobę znieważa, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

Z interpretacji

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

Lichocka i Dłużewska dostały polskiego Pulitzera!!!

Publicystka „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Joanna Lichocka oraz Maria Dłużewska odebrały dziś nagrodę główną Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nazywaną polskim Pulitzerem, za film „Pogarda”. Wyróżnieni zostali także dziennikarze „GP” Leszek Misiak i Grzegorz Wierzchołowski w kategorii dziennikarstwo śledcze, tzw. kategorii Watergate. Nasz publicysta Bronisław Wildstein, został wyróżniony w kategorii „publicystyka”.

- Jest to ogromny sukces środowiska „Gazety Polskiej”. Nagrody otrzymali dziś dziennikarze, którzy walczą o prawdę o katastrofie pod smoleńskiej – skomentował sukces swoich dziennikarzy redaktor naczelny „GP” i „GPC” Tomasz Sakiewicz.

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


-szukam-

Witam serdecznie, Króluj nam Chryste

 

Chciałbym zachęcić do obejrzenia filmu "Pogarda" autorstwa Joanny Lichockiej i Anny Dłużewskiej.

Film jest prawdziwie wstrząsający, składa się głównie z relacji członków rodzin smoleńskich  konfrontowanymi z oficjalnymi informacjami przekazywanymi przez media mętnego nurtu. Po prostu trudno uwierzyć, że w oficjalnymi kanałami tyle kłamstwa wylało się z naszych telewizorów.

   

Nagrodę Wolności Słowa SDP otrzymały we wtorek autorki filmu "Pogarda": Joanna Lichocka i Maria Dłużewska. Film był dołączony do "Gazety Polskiej". Antynagrodę, Hienę Roku przyznano Kubie Wojewódzkiemu i Michałowi Figurskiemu za audycję radiową, w której szydzili z Ukrainek.

Główną Nagrodę Wolności Słowa Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznaje co roku za "publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję oraz naruszanie praw obywatelskich i praw człowieka". Nagroda to 15 tys. zł.

Lichocka i Dłużewska otrzymały ją "za odważne, pełne dramatycznego wyrazu zmierzenie się z wewnątrzpolskim konfliktem po katastrofie smoleńskiej - zdokumentalizowanie go i postawienie szeregu ważnych pytań dotyczących współczesnej kondycji narodu polskiego" - napisano w uzasadnieniu.

- Mimo, że każda z istniejących w Polsce telewizji mogła wyemitować go (film 'Pogarda') za symboliczną złotówkę, żadna się nie odważyła - powiedziała Lichocka, dziękując za nagrodę. Film został dołączony do "Gazety Polskiej" w ub. roku.-szukam-

I

-szukam-

II

-szukam-

III

-szukam-

IV
-szukam-

-szukam--szukam--szukam-

Homilia wygłoszona na Jasnej Górze na godzinę przed próbą zniszczenia obrazu NMP

Witam serdecznie, Króluj nam Chryste

Poniżej link do doskonałej homilii wygłoszonej 9 grudnia 2012 roku na Jasnej Górze w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przez ks. Mieczysława Piotrowskiego, redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Miłujcie się" - dodam, że jest to jedno z moich ulubionych czasopism - dla uczestników rekolekcji adwentowych Ruchu Czystych Serc na godzinę przez nieudaną próbą zniszczenia Świętego Obrazu.

Homilia trwa 11 minut, jednak ilość i jakość poruszonych w niej tematów jest niebagatelna.

Warto posłuchać, bo wiele problemów dręczących współczesny świat zostało w niej zdiagnozowanych i nazwanych po imieniu, jak wiadomo nic tak nie niszczy zła jak jasne rozpoznanie i przedstawienie go w świetle prawdy. Na koniec ks. Mieczysław przedstawia skuteczną terapię ratunkową.

-szukam--szukam--szukam--szukam-


Przyjmowanie Komunii św

KAŻDY WIERNY POWINIEN MIEĆ TAKI DOKUMENT PRZY SOBIEI OKAZYWAĆ PASTERZOM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, gdyby zmuszali nas do wstawania z klęczek.

-szukam--szukam--szukam--szukam-

Panie Jezu - dlaczego ludzie nie mogą znaleźć pracy nawet w dużych miastach.   
                    Proszą Ciebie o pomoc.

 -szukam-

Pan Jezus:

      " Niech zapytają swego anty-narodowego rządu pracującego w Polsce dla wrogów waszych i Moich. TEN RZĄD NIE PRACUJE NA CHWAŁĘ MOJĄ ANI DLA DOBRA NARODU POLSKIEGO, KTÓRY NIE POSŁUCHAŁ I NIE ODDAŁ GŁOSÓW NA  ZAPRZYJAŹNIONĄ TZW. WASZĄ PATRIOTYCZNĄ PARTIĘ.

         Wtedy "fałszujący" wyniki wyborcze mieliby utrudnioną pracę.

Dlatego w wielkiej mierze winne są media katolickie pracujące w Polsce, że nie sugerowały sposobu głosowania, tylko  milczały. Ja też teraz milczę i nie ujmę się w ich obronie.  Jak Kuba Bogu - tak Bóg Kubie według waszego przysłowia W kościołach duchowni powinni zachować się jak  patrioci i mówić tylko PRAWDĘ. Powinni uczyć naród, aby szedł  za PRAWDĄ.      

A teraz Ja proszę, Ja błagam CHCĘ WAM POMÓC, ALE TYLKO JAKO WASZ KRÓL A DUCHOWNI NADAL MILCZĄ.  

Więc miejcie pretensję, że pracy nie macie do duchowieństwa polskiego i polskojęzycznego i do rządu anty - narodowego. 

    JA I TAK BĘDĘ KRÓLEM WASZYM, BO UMIŁOWAŁEM TEN NARÓD ALE ŻAL MI JEST WAS, BO PO KATAKLIZMACH NATURALNYCH, GOSPODARCZYCH POLITYCZNYCH I PO WIELKIEJ UTRACIE LUDZI UPRZEDZAM WAS, ŻEBY NIE BYŁO, ŻE NIE WIEDZIELIŚCIE.

  Niech nie będzie kolejny raz: POLAK MĄDRY PO SZKODZIE i niech nikt nie mówi na was:  POLAK GŁUPI PRZED SZKODĄ I PO SZKODZIE.

      TYLE LAT WAS PROSZĘ. TYLE LAT NAD WAMI SIĘ LITUJĘ A WY TYLE LAT CIERPICIE I DALEJ CHCECIE CIERPIEĆ PRZEZ ZANIEDBANIA WASZE I LENISTWO A KOŚCIOŁY SĄ PUSTE

ZAMIAST WYMAGAĆ OD PROBOSZCZÓW I BISKUPÓW, ABY MODLILI SIĘ Z WAMI NIEUSTANNIE.

  I co z tego, że dużo ludzi nie pracuje, jak w dalszym ciągu  są puste kościoły, w których mieszkam i oczekuję wynagradzania za grzechy i oczekuję na rozmowy z wami.

 

               Aj, wy Polacy, Polacy

                    zawsze będziecie biedacy,

                  bo nie sluchacie Boga

             i dlatego ciągle ogarnia was trwoga.


              A Ja marzę uczynić przyjaciółmi was,

             żeby nie bylo lamentowaniua kolejny raz.

                 Całe Niebo płacze nad Polakami,

              bo ten naród został przez Boga wybrany.

                A ten naród nadal ulega demonowi.

                Kłócą się między sobą i ciągle nowi

              krytycy powstają i walczą przeciw sobie.

               Katolicy a złorzeczą w złośliwej mowie.

 

        Nie będę więcej wam powtarzał

          liczcie na siebie a pracy macie nawał.

Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty

patrzy i czeka, bo Episkopat w Polsce jest nieugięty.

Jezus Chrystus - KRÓL WSZECHŚWIATA".

   

-szukam--szukam--szukam-

Ojciec Pio - antymodernista

-szukam-


"Nie miał nic wspólnego z „posoborowym” duchem „odnowy” w Kościele. Do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsoborową”), o co prosił władze Kościelne. Ostro krytykował dostosowywanie życia zakonnego do tak zwanych wymogów współczesnego świata (aggiornamento). Wymagał surowej obyczajowości. W głębokiej duchowości świętego Ojca Pio (1887-1968) nie było krzty popularnego dzisiaj charyzmatyzmu na modłę Odnowy w Duchu Świętym, Taize czy też innych wspólnot zapożyczonych z protestantyzmu lub judaizmu.

Niektórzy mówią, że osoba padre Pio zamyka, aż do dzisiejszego dnia, czas wielkich świętych Kościoła katolickiego. Warto przypomnieć jego życie i miłość do Mszy świętej, którą uwolnił na nowo Benedykt XVI w Mottu Proprio "Summorum Pontificum", które z kolei weszło w życie 14 września tego roku.

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

 

Prośba o ekspiację za czyn świętokradczy na Jasnej Górze.

Szczęść Boże.
Zachęcam gorąco ( nie wiem, na ile w Waszych kościołach coś w tym temacie zaistniało), abyście śmiało podjęli wynagrodzenie za grzech który miał miejsce 9 grudnia 2012r.  Okazuję się że szyderstwo nie wystarczyło - na bilbordach i w wypowiedziach polityków - trzeba jeszcze było uderzenia w Twarz Pana Jezusa i Matki Bożej na Jasnej Górze. To jest uderzenie w największe dobro narodu. Uderzenia w Osoby Najświętsze i w miejscu dla Polski najważniejszym.  Wszyscy jesteśmy kustoszami - wszyscy bierzemy odpowiedzialność za miejsce i cześć należną - Bogu i Jego Matce. Każdy więc powinien coś dla tej sprawy wnieść. Nie prześpijmy tej chwili, bowiem żyjemy w czasach w których bardzo pomocy z nieba potrzebujemy.

W załączniku jest tekst - cały - który poszedł też w Naszym Dzienniku na pierwszej stronie i jest zachętą do ekspiacji Bogu i Matce Bożej.
Ks. Jacek S. Promotor Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę. Dziękuję jeśli odpowiedzieliście modlitwą i zachętą dla innych. Bóg zapłać


-szukam--szukam--szukam--szukam-

-szukam-

         Szczęść Boże !!!

 

Mam takie pytanie. Czy jest możliwość nabycia w Polsce figurki Matki Bożej przywiezionej z Medjugorie? Jeżeli tak to prosiłabym o podpowiedź gdzie. A jeżeli nie ma takiego miejsca to czy jest możliwość aby jakaś życzliwa osoba, która udaje się w najbliższym czasie na pielgrzymkę do Medjugorie kupiłaby taką figurkę dla mnie i wysłała będąc już na terenie Polski? (z pokryciem przeze mnie kosztów). Ja sama jechać puki co nie mogę. Piszę w tej sprawie na ten adres bo nie bardzo wiem gdzie się skierować z taką prośbą. W moim mieście nie sa organizowane pielgrzymki do Medjugorie. Poprzez Echo Maryi Królowej pokoju sa organizowane pielgrzymki i liczę po cichu że może ktoś by wyświadczył mi taką przysługę :)

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
Z Bogiem

Ewelina
 <e.mombasa@gmail.com>
-szukam--szukam--szukam-

Skarbiec Tradycji przyciąga do Chrystusa

Ks. Paweł Korupka

Skarbiec Tradycji przyciąga do Chrystusa  


"Taka forma celebracji niesamowicie ubogaca życie wewnętrzne wiernych uczestniczących w takich Mszach św. Jest to dla mnie forma Nowej Ewangelizacji, która w niezwykły sposób przyciąga ludzi młodszych i starszych do liturgii i Kościoła. Korzystam zatem ze skarbca Tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego, aby przyciągać do Chrystusa" - mówi w rozmowie z PCh24.pl ks. Paweł Korupka, opiekun Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie.

Dlaczego odprawia Ksiądz Mszę „trydencką”?

Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawuję z własnej inicjatywy jako odpowiedź na zapotrzebowanie własnego życia wewnętrznego. Wierzę również głęboko, że taka forma celebracji niesamowicie ubogaca życie wewnętrzne wiernych uczestniczących w takich Mszach św. Jest to dla mnie forma Nowej Ewangelizacji, która w niezwykły sposób przyciąga ludzi młodszych i starszych do liturgii i Kościoła. Korzystam zatem ze skarbca Tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego, aby przyciągać do Chrystusa, wypełniając również wolę Ojca Świętego Benedykta XVI, który pragnie ofiarować wszystkim wiernym liturgię rzymską w usus antiquior, jako skarb do najstaranniejszego zachowania. Mówi o tym „Universae Eccleciae” – Instrukcja o stosowaniu Listu Apostolskiego motu proprio „Summorum Pontificum”.

 

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


Bohaterki Christianitas

Po wielu znakach sądząc można być pewnym, że Boska Opatrzność upodobała sobie posługiwanie się świętymi i dzielnymi niewiastami jako narzędziem w realizacji swoich zbawiennych planów. Można by rzec, że tak jak każdy – a w szczególności chrześcijański władca – jest powołany do bycia christomimetes, naśladowcą Chrystusa, tak szczególniejszym charyzmatem piękniejszej części rodzaju ludzkiego jest naśladowanie niewiasty doskonałej, bo Niepokalanej, wolnej od wszelkiej zmazy grzechu, Maryi.

Historia dostarcza wielu przykładów takich świętych służebnic, w tym miejscu wszelako chcielibyśmy uwypuklić rolę odegraną przez niektóre z nich w tym wymiarze historii zbawienia, który można określić jako „teologiczno-polityczny”, a zatem te, którym powierzona została do wypełnienia – i chwalebnie wypełniona – jakaś szczególna misja w zakresie polityki chrześcijańskiej. Takich bohaterek – na ogół władczyń, lecz nie tylko – jest też niemało, i bez wątpienia palmę chronologicznego pierwszeństwa przyznać należy św. Helenie, matce pierwszego chrześcijańskiego cesarza oraz odkrywczyni Krzyża Świętego.

-szukam-
-szukam--szukam--szukam-

Tajne spotkanie w Londynie w celu ustalenia strategii walki z legalnym rządem Syrii

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE I O ROZWAGĘ PANUJĄCYCH.

Niestety ludzie mają czasami pamięć jak rybka akwariowa i po jakimś czasie nie widzą podobieństw między w oczywisty sposób podobnymi faktami. Gdy szykowano wojnę z Libią głośno zapewniano, że Libia nie stanie się drugim Irakiem, co się stało? Państwo w upadku, brak realnej władzy, zniszczone miasta i zastraszone społeczeństwo. Teraz to samo czeka Syrię.

Oczywiście i tym razem słyszymy, że Syria "nie będzie kolejnym Irakiem", ale skutki polityki uzbrajania terrorystów są widoczne jak na dłoni. Syria już jest drugim Irakiem a będzie jeszcze gorzej, bo sprzymierzeńcy terrorystów zebrali się w Londynie, aby omówić plan "międzynarodowej koalicji" w celu zapewnienia wsparcia dla przeciwników Assada zarówno z powietrza jak i z morza, a także aby uzgodnić szkolenia wojskowe dla najemników z tak zwanej Wolnej Armii Syrii.

Media zachodnie, w tymi i polskie, od dawna skupiają się wyłącznie na krytyce Assad i jak w szkle powiększającym wyolbrzymiają wszelkie masakry spowodowane działaniami wojennymi oraz usłużnie pomijając przynajmniej porównywalne zbrodnie terrorystycznej bandy zwanej eufemistycznie opozycją. Dodajmy, że jej tak zwana armia składa się w dużej mierze z zagranicznych najemników werbowanych między innymi przez Al-Kaidę.

W oficjalnej retoryce wbija się nam do głowy, że interwencja Zachodu jest tam obecnie uważana za konieczną, ponieważ wojna osiągnęła punkt krytyczny. Jednak tak naprawdę punkt krytyczny zbliża się ze względu na nieograniczone wsparcie dla terrorystów zapewniane przez kraje, których przedstawiciele spiskowali w Londynie. W spotkaniu pod uczestniczyła Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone czy Turcja a także przedstawiciele wojskowi z krajów sunnickich takich jak Jordania, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Z przecieków z obrad wynika, że na spotkaniu została ustalona strategia działania w celu obalenia reżimu Assada i zastąpienia go marionetkowym, zależnym od nich rządem. Biorąc pod uwagę fakt, że w spotkaniu nie uczestniczył ONZ trudno to nazywać inaczej niż spiskowaniem w celu obalenia legalnego rządu i przywódcy nadal jeszcze suwerennego kraju
.

-szukam--szukam--szukam--szukam-

Sympatia do Polski

-szukam-

Sympatia do Polski

Szanowni Państwo!

     „Zawsze byłem stronnikiem polskiej idei, nawet wtedy, gdy moje sympatie opierały się wyłącznie na instynkcie. Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej; i rzec mogę wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzało mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult terroru, grzęznącego przy tym w bagnie materialistycznej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski. Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych sądów i metoda okazała się niezawodną.”

Gilbert Keith Chesterton

      Nie wiem jak Państwo, ale ja chciałabym zasługiwać na dobrą opinię o Polakach wyrażoną przez znakomitego angielskiego pisarza.

www.mtodd.pl-szukam--szukam--szukam-


Pan Jezus do Marii:

 

 -szukam-      

       " Imię jej (Aniołka) jest Faustyna.
A dlaczego to imię i jaka przyczyna?
Dla Marii trzeba dobrej opieki
 i niech się święcą imiona wasze na wieki.
od Jezusa Miłosiernego dla Marii".


-szukam--szukam--szukam-


Przedziwny Sekret Różańca

-szukam-


Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica!

 

     Kochani,

     w załączniku wysyłamy Wam jedną z bardzo ważnych, książek zatytułowaną Przedziwny Sekret Różańca Świętego, której autorem jest św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.

     Jest to pierwsza elektroniczna publikacja dostępna bezpłatnie. Nabożeństwo do Różańca Świętego powinno się rozwijać, dlatego prosimy o rozesłanie tej pozycji do jak największej liczby osób.

     Pragniemy także poinformować, że Zespół Medziugorje „Mir’ – Polskiego Serwisu Informacyjnego przygotowuje stronę internetową poświęconą Matce Bożej i autorowi przesłanej książki, na której będą udostępnione wszystkie jego dzieła. Wydanie II Przedziwnego Sekretu Różańca Świętego wraz ze specjalnym aneksem zostanie na niej udostępnione. O otwarciu strony wszystkich poinformujemy poprzez Newsletter.

 

Szczęść Boże!

Centrum Apostolatu Margaretka

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ I WSZYSCY ŚWIĘCI ANIOŁOWIE BOGA WSZECHMOGĄCEGO - RATUNKIEM KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO.

-szukam-

Poświęcając się św. Michałowi Archaniołowi jest wybraniem nieba. Bóg w swojej niezmierzonej Miłości wybiera człowieka w różnych zadaniach, i w obowiązkach i daje szczególną rolę dając drogę, którą człowiek za pomocą Boga winien ma odnaleźć wybrańca w drodze w zwycięstwie nad swoim egoizmem. Jako Apostołowie każdy ma swój cel i zadanie do wypełnienia. Ja Tomasz już od dawna wybrałem św. Michała Archanioła nie wiedząc dlaczego. Pewnego dnia wybrałem się z kolega do wielkiego lasu w którym pokazał mi miejsce  dawnego Kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła do którego nasza parafia należała po chorobie cholery włączając się do innej parafii, wcześniej należeliśmy do własnej parafii

która miała swój tytuł św. Jana Chrzciciela.  Gdy Kościół św. Michała Archanioła spłonął, został obraz św. Michała i wiele rzeczy które są centralnym Sercem Kościoła Eucharystia. Po której przeniesiona była do pobliskiego Kościoła p.w. Najświętszego Imienia Maryi. I tak podróż się zaczęła że dziś noszę medalik św. Michałem Archaniołem i św. Gabrielem Archaniołem

godzinki ku czci św. Michałowi Archaniołowi oraz modlitwy Egzorcyzmu i modlitwa koronki do 9 chórów Anielskich.

Dziś Eucharystia  Moc Miłości i pokory Jezusa, Miłości i łańcuch Niepokalanej Maryi w rekach różaniec św.,

moc i walka z wiarą św. Michałem Archaniołem w walce z szatanem. Oraz miłość i radość wsparciu ze świętymi jako wzór do naśladowania w pokorze i Anioła Stórża.

 Tomasz.

 ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ I WSZYSCY ŚWIĘCI ANIOŁOWIE BOGA WSZECHMOGĄCEGO  -
RATUNKIEM KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO.

 

Siedmiu cnotom teologicznym i kardynalnym, które są Owocem życia w łasce Bożej, masoneria przeciwstawia się  rozsiewając siedem grzechów głównych, które są owocem ciągłego życia w stanie grzechu. Wierze przeciwstawia pychę;  nadziei - pożądanie; miłości - chciwość; roztropności - złość; umiarkowaniu - obżarstwo.

Ktokolwiek stanie się ofiarą siedmiu grzechów głównych, bywa stopniowo prowadzony do odebrania kultu należnego samemu  tylko Bogu, a skierowania go do fałszywych bóstw, które są uosobieniem tych siedmiu grzechów. Na tym polega największe i  najbardziej przerażające bluźnierstwo. Właśnie dlatego na każdej głowie bestii jest wypisane imię bluźniercze.  Każda  loża  masońska  ma  za  zadanie organizować kult  innego bóstwa.

Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy, które przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do kultu bożka ludzkiego rozumu i  pychy z techniki i postępu. Pycha jest promowana wszędzie, a szczególnie na plakatach i  produktach  spożywczych, architekturze itp.  

Druga głowa nosi bluźniercze imię pożądania i przeciwstawia się cnocie nadziei i prowadzi do kultu boga seksu i nieczystości. Trzecia głowa nosi bluźniercze imię chciwości i przeciwstawia się cnocie miłości i szerzy kult boga pieniądza. Czwarta głowa nosi bluźniercze imię „gniew” i przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do kultu boga niezgody i rozdziału. Piąta głowa nosi bluźniercze imię „lenistwo”, które przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy kult boga opinii publicznej i wyzysku.

Szósta głowa nosi bluźniercze imię „nienawiść”, przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do kultu boga gwałtu i wojny. Siódma głowa nosi bluźniercze imię „obżarstwo”  i przeciwstawia się cnocie umiarkowania, a prowadzi do kultu wielce sławionego bóstwa hedonizmu, materializmu i rozkoszy.


-szukam-

-szukam--szukam--szukam-

Świadectwo: zginął, zobaczył Boga, wrócił.
-szukam-


POLECAM FILM - "NARODZENIE"

Film opowiada o dwóch latach życia Maryi i Józefa, których kulminacyjnym momentem będzie podróż z Nazaretu do Betlejem i narodziny Jezusa.


-szukam-

Film PRZYBRANY SYN

-szukam-

-szukam--szukam--szukam-

W PIĄTEK - 14 grudnia ODBYŁ SIĘ SĄD NAD NIEWINNYMI.

MŁODY SZALENIEC ZABIŁ Z PISTOLETU 20 DZIECI I BYŁ LAMENT.

 

Pytam Pana Jezusa:, DLACZEGO DOZWOLIŁEŚ PANIE JEZU?

-szukam-

Pan Jezus:

"TAK? TO WY WIDZICIE DWADZIEŚCIORO DZIECI I PŁACZECIE

A JA WIDZĘ SETKI MORDOWANYCH DZIECI W USA I PŁACZĘ.

TE DZIECI TEŻ PŁACZĄ, TYLKO NIKT TEGO NIE WIDZI. NIKT ICH PŁACZU NIE SŁYSZY, TYLKO JA I CAŁE NIEBO.

JEST JEDNAK WIELKA RÓŻNICA W SPOSOBIE ZABIJANIA -

TE SETKI ZABIJAJĄ ICH WŁASNE MATKI !!!

WSZYSCY RZĄDZĄCY W PAŃSTWACH, KTÓRZY WYRAZILI ZGODĘ NA

MORDOWANIE DZIECI NIENARODZONYCH, NIEWINNYCH

SĄ  WSPÓŁMORDERCAMI

I ODPOWIEDZIALNYMI ZA ICH ŚMIERĆ LICZONE W TYSIĄCACH ROCZNIE NA CAŁYM ŚWIECIE.

 

zapisała MK.
-szukam--szukam--szukam-

30 tysięcy osób potrzebnych do modlitwy za dzieci w Chinach

Chiny to niezwykle niebezpieczne miejsce dla dzieci nienarodzonych. Codziennie zabija się 30 tysięcy z nich. To oznacza, że w ciągu kilku lat zabija się w tym kraju więcej dzieci, niż w ciągu całej historii Stanów Zjednoczonych (a i tam ginie ich wiele).

I dlatego amerykańscy obrońcy życia z China Life Alliance wzywają do modlitwy za dzieci zabijane codziennie w Chinach. Potrzeba 30 tysięcy osób, z których każda będzie się modlić za symboliczne jedno dziecko zabijane w Państwie Środka. China Life Alliance jest organizacją, która pomaga podziemnemu ruchowi pro life w Chinach (bo taki istnieje). Przekazuje on środki kościołom domowym, które próbują ratować dzieci przez zabiciem, porzuceniem lub sprzedażą. Ich wolontariusze pomagają także rodzinom, które zdecydowały się na kolejne dzieci w walce z państwem chińskim, a niekiedy nawet zbierają środki konieczne do zapłacenia wysokich grzywn dla tych, którzy złamali zasadę „jednego dziecka”.

-szukam-
-szukam--szukam--szukam-

Brońmy Bożego Narodzenia

BROŃMY BOŻEGO NARODZENIA !!!

 KUPUJMY POCZTÓWKI I WSZELKIE PAMIĄTKI TYLKO BOŻE.
NIE POZWALAJMY, ABY BOGA ŁĄCZONO Z MAGIĄ !!!
 

Przypatrujmy się, aby nie było znaków masońskich na prezentach
bo masoni "doczepili" do nich bluźnierstwa.  MK

 


Kupujmy ozdoby świąteczne tylko z motywami religijnymi, a niesprzedana tandeta niech zawala magazyny.


W czasie pobytu w Kanadzie spotkałem w okolicach wodospadu Niagara sklep, w którym przez cały rok sprzedaje się ozdoby związane ze świętami Bożego Narodzenia. W pięciu pomieszczeniach na sklepowych półkach leżały tysiące przedmiotów w kształcie bałwanków, śnieżynek, reniferów, saneczkarzy i narciarzy. Co drugi przedmiot miał dyskretną naklejkę z napisem „Made in China”. Był łoś (biedne zwierzę!) w bobslejach, słoń na łyżwach i rodzina białych niedźwiedzi w bujanych fotelach, a nawet choinkowa bombka z podobizną Baracka Obamy. Wszystkie postacie Świętego Mikołaja przedstawiały krasnali w czerwonych czapeczkach. Jeden z nich służył jako korek do butelki whisky. Przez sklepowe głośniki leciały piosenki o zorzy polarnej i padającym śniegu. Ani jednej kolędy. Jedynie w szóstym pomieszczeniu, znajdującym się na samym końcu, można było znaleźć kilka skromnych szopek z figurkami Jezusa, Maryi i Józefa.-szukam-

-szukam--szukam--szukam-

To nie koniec świata, lecz początek triumfu Bożego

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ, BO BLISKIE

JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE I JEZUS CHRYSTUS - KRÓL

BĘDZIE WRESZCIE ZAUWAŻONY I CZCZONY PRZEZ WSZYSTKICH.

==================================================================================
 

TO NIE KONIEC ŚWIATA, LECZ POCZĄTEK TRIUMFU BOŻEGO !!!

Czy rzeczywiście znajdujemy się w przededniu końca świata? Czy napawające wielu ludzi strachem mroczne „przepowiednie” dotyczące roku 2012, mieszające argumenty na pozór naukowe z czystymi zabobonami i ideologię New Age z science fiction, to kompletna bzdura, czy może jednak kryje się w nich ziarenko prawdy?

Charles Mottram, Wielki Dzień Gniewu Bożego, 1857
Nietrudno dostrzec, iż całą kulę ziemską zalewa fala chaosu, grzechu i niemoralności. Czyż nie można tego zinterpretować jako początek niezwykłych wydarzeń wspomnianych w Apokalipsie? Nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak figowiec wstrząsany silnym wiatrem zrzuca na ziemię niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a wszelka góra i wyspa z miejsc swych poruszone (Ap 6, 12).
Faktycznie, ostrzeżeń i znaków z Nieba w naszych czasach nie brakuje. Odnosi się to również do rozmaitych objawień, z których najważniejsze – przeanalizowane i zatwierdzone przez Kościół – odznaczają się dwiema charakterystycznymi cechami. Pierwsza: zawsze jako prawdziwy powód mających nadejść kataklizmów potępia się w nich grzech, w jakim pogrążyła się ludzkość. Druga: rezultatem owych nieszczęść ma być nawrócenie się niewierzących i rozpoczęcie nowego okresu w historii, w którym Ewangelia i Kościół katolicki będą królowały nad odbudowaną moralnie i pełną płomiennej wiary ludzkością. Nastanie czas, który św. Ludwik Grignion de Montfort nazywał Królestwem Maryi.
Wynika z tego, że wielkie katastrofy, jakie mogą nadejść w 2012, nie tylko przyniosą karę za grzechy, ale będą też miały charakter naprawczy, stąd też nie powinniśmy raczej wierzyć w możliwość spowodowanej przez nie zagłady całej ziemi i ludzkości.
Zapowiedzi z Nieba dotarły do nas za pośrednictwem świętych, papieży i samej Matki Bożej. Są one bardzo liczne i przekonywające. Przypomnijmy te najważniejsze i uznane za wolne od herezji przez najwyższy autorytet Kościoła.
Po ognistym potopie

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

Szczepienia przeciw grypie

Witam Państwa,

 Od jakiegoś czasu obserwujemy pandemię reklam oraz agresywnego namawiania ludzi  do szczepień przeciw grypowych.  W USA sprzedają je już w supermarketach i na ulicznych straganach.    W „Uważam Rze”  (z 19.11.2012) ukazał się odważny (jak na polskie media) tekst Mai Narbutt, który ujawnia stosunek do tych szczepień głównychpolskich lobbystów koncernów farmaceutycznych.  Prof. Brytak szczerze przyznała się do mengelowskich poglądów, że gdyby mogła, to przymusowo zaszczepiłaby wszystkich Polaków (tak jak  hitlerowcy przymusowo „leczyli” więźniów  w obozach koncentracyjnych).  Dla ich „dobra” naturalnie.  Inni lobbyści przyznali prywatnie, że sami nie szczepią swoich dzieci, również wiekszość lekarzy się nie szczepi.  Podobnie jest w innych krajach.  To naturalnie nie przeszkadza tym lobbystom natarczywie  raklamować szczepień  i atakować inwektywami ludzi, którzy odmawiają szczepienia się.    

 Lekarze już wiedzą, że nie ma żadnych naukowych dowodów, iż szczepienia przeciw grypowe chronią przed grypą, natomiast jest wiele dowodów, że one szkodzą i zabijają.   Jeśli niektórzy lekarze nadal przymuszają czy namawiają pacjentów do tych szczepień, to znaczy, że świadomie im szkodzą.   W obecnym sezonie wiele uprzednio zdrowych osób umiera nagle w ciągu kilku dni po szczepieniach.   Wakcynolodzy nazywają te zgony  „przypadkową koincydencją”, więc nie rejestruje się ich jako powikłań  poszczepiennych,  nie ma dyskusji na ten temat i nie informuje się o nich społeczeństwa.     

 Załączony wykres 1) pokazuje dramatyczny wzrost zgonów poszczepiennych zarejestrowanych w USA w bazie VAERS po roku 2008 (to tylko ok. 5% wszystkich prawdopodobnych takich zgonów, więc te liczby trzeba pomnożyć przez co najmniej 20).  Jak pamiętamy, w sezonie jesienno-zimowym  2009/2010  kartele farmaceutyczne wspólnie z WHO wykreowały „pandemię świńskiej grypy”,  żeby nakłonić ludzi do masowych szczepień pośpiesznie przygotowanymi wówczas szczepionkami, które okazały się  zabójcze i okaleczające.   Nie tylko tysiące osób zmarły wówczas po tych szczepieniach, ale i setki tysięcy zostały trwale okaleczone neurologicznie.  Ponieważ jednak większość ludzi odmówiła wówczas szczepień, producentom zostały miliony niezużytych szczepionek, więc je przepakowano i sprzedawane są nadal jako szczepionki sezonowe.   Dlatego ogólna umiertalność po szczepieniach przeciw grypie utrzymuje się na wysokim poziomie.             

 Żeby zwiększyć sprzedaż tych szczepionek, handlarze i lobbyści teraz natarczywie promują je także wśród ciężarnych kobiet, choć producenci piszą w ulotkach, że nie są one dla nich przeznaczone.   Załączony wykres 2 ilustruje dramatyczny wzrost zaraportowanych w VAERS śmierci płodów i poronień po szczepieniach  p-grypowych w latach 2009/2010 (to tylko ok. 5% wszystkich  prawdopodobnych zgonów po tych szczepieniach).   Spadek tego typu powikłań w r. 2011 nie wynika z mniejszej toksyczności stosowanych później szczepionek (bowiem dorosłych one nadal zabijają), tylko z tego, że coraz mniej ciężarnych kobiet daje się namawiać na ich przyjmowanie.   

Polacy w kwestii szczepień p-grypowych na ogół wykazują się zdrowym rozsądkiem i większość ich odmawia, nawet jeśli ofiarowywane są one za darmo (czyli płaci za nie gmina lub państwo z podatków). 

 

Pozdrawiam

DM


-szukam--szukam--szukam-

Medaliki Św. Benedykta z Gazetą Polską Codzienną - brońmy się przed zniewoleniem duchowym

Witam serdecznie, Króluj nam Chryste

Poniżej informacja o tym, że wraz z Gazetą Polską Codzienną będą rozprowadzane medaliki Św. Benedykta.

Czym jest medalik Św. Benedykta warto przeczytać pod linkiem:

-szukam- 

Jak działa ten oręż przeciwko demonom można dowiedzieć się pod linkiem:

-szukam- 

 

Biskup Marek Solarczyk poświęcił medaliki z krzyżem św. Benedykta, które będą dołączone do „Codziennej". – Pobłogosław, Panie Boże, ten medalik, aby wszystkim, którzy będą go nosili, przypominał o prawdach wiary i był tarczą przeciw napaściom szatana – modlił się hierarcha.

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Codziennej" i „Gazety Polskiej", przywiózł wczoraj na spotkanie z biskupem Solarczykiem karton medalików św. Benedykta. Wszystkie zostały rozłożone na stole. Obok na biskupa czekało kropidło ze święconą wodą oraz stuła.

– Pomysł, aby do gazety dołączyć medaliki z krzyżem św. Benedykta, zrodził się już pół roku temu. Publikując cykl artykułów na temat zagrożeń duchowych, wiedzieliśmy, że nie możemy poprzestać tylko na tym. Pragnęliśmy przejść do działania – wyjaśnił w rozmowie z hierarchą Dominik Tarczyński, autor serii materiałów o egzorcyzmach.

Tomasz Sakiewicz zwrócił uwagę, że medalik jest także odpowiedzią na potrzeby wyrażane przez Czytelników. – Zgłaszali się do nas ludzie, którzy doświadczyli zagrożeń duchowych i prosili o radę oraz pomoc – podkreślił naczelny „Codziennej". Tę pomoc ma przynieść właśnie medalik św. Benedykta. Bóg za pomocą krzyża, który widnieje na medaliku, przezwyciężał w życiu tego wielkiego świętego działanie szatana. Na medaliku znajduje się m.in. egzorcyzm.

 

Zanim bp Solarczyk poświęcił medalik, wskazał, że modlitwa, którą odmówi wraz z zebranymi wokół stołu, jest aktem wiary obejmującym osoby, które będą nosiły ten znak. Przypomniał, że nie można traktować go w sposób magiczny. – Nie wystarczy założyć medalik i myśleć, że wszystko jest już załatwione – oznajmił. Wskazując na symbolikę na nim zawartą, powiedział, że jest ona „wielkim wołaniem o otwarcie się na łaskę Bożą, o pójście za Chrystusem". – Jeżeli podążymy za Jezusem, to nie pójdziemy za tym, kto sprowadzi nas na złą drogę – podkreślił hierarcha.

Zwrócił uwagę, że człowiek nie może przeciwstawić się złu, bazując tylko na swoich zdolnościach. – Może to uczynić jedynie mocą Boga – wyjaśniał. Dodał, że każdy, kto otrzyma ten medalik i będzie go nosił „pielęgnując łaskę Bożą, będzie to dla niego mocą i zbawieniem".

Medaliki św. Benedykta zostaną dołączone 22 grudnia do „Gazety Polskiej Codziennie". Redaktor Sakiewicz zapewnił, że jeżeli nie zostaną sprzedane wszystkie egzemplarze dziennika, żaden z medalików nie zostanie zniszczony. Te, które nie trafią do Czytelników wraz z gazetą, zostaną przekazane w inny sposób osobom pragnącym je mieć.

  -szukam-

Króluj nam Chryste

Andrzej

 
-szukam--szukam--szukam-

Petycja - raport o stanie sprawy

Szanowni Państwo,

Jeszcze raz dziękuję za Państwa podpis pod petycją w obronie medycyny naturalnej.

Jak do tej pory w takich państwach jak: Francja, Hiszpania, Belgia, Luksemburg, Wielka Brytania, zebraliśmy już ponad 350 000 podpisów pod petycją w tym w Polsce 26 042 (stan na dzień 08.12.2012 godzina 23:53).

Bronimy podstawowych praw każdego Pacjenta – prawa do uzyskiwania informacji o skutkach wszelkich leków oraz swobodnego wyboru metody swojego leczenia.

Niestety pod naciskiem Unii Europejskiej już za kilka dni, 14 grudnia, wejdą w Polsce w życie przepisy, które de facto nas tego prawa pozbawiają. To zadziwiające, że tak ważna również dla polskich pacjentów zmiana prawa przechodzi praktycznie bez rozgłosu!

Zmiana, która idzie ogromnie na rękę koncernom farmaceutycznym, gwarantując im miliardowe zyski w kolejnych latach, nie została poddana (podobnie zresztą jak dopuszczenie na rynek żywności modyfikowanej genetycznie) żadnej społecznej dyskusji.

A przecież dotyczy to bezpośrednio Państwa zdrowia! W efekcie nowych przepisów zamiast bezpiecznych, stosowanych od setek lat leków naturalnych możemy być zmuszeni stosować leki syntetyczne o potencjalnie groźnych skutkach ubocznych!

Nie twierdzę, że zawsze da się lek syntetyczny zastąpić naturalnym. Ale głęboko wierzę, że to my, pacjenci, powinniśmy decydować o tym, co przyjmujemy. To my ryzykujemy własnym zdrowiem a nieraz życiem. Dlatego musimy mieć prawo wyboru!

Do wejścia w życie nowych przepisów zostało już tylko kilka dni. Ale wciąż jeszcze możemy coś zrobić! Serdecznie do Państwa apeluję o przesyłanie tej informacji z prośbą o podpis pod petycją do jak największej liczby osób, którym zdrowie (zarówno ich samych, jak i ich najbliższych) nie jest obojętne.

Informacje o zbliżającej się zmianie przepisów oraz samą petycję znajdą Państwo na stronie Instytutu Obrony Zdrowia Naturalnego www.iozn.pl/petycja/petycja.

Liczę na Państwa pomoc i bardzo za nią dziękuję,

PS: Im więcej osób pozna wymierne skutki wprowadzanej ustawy i im więcej podpisów uda się zebrać pod petycją do 14 grudnia, tym większa szansa, że doprowadzimy jednak do debaty publicznej w tej sprawie. Nie pozwólmy aby Bruksela i koncerny farmaceutyczne decydowały o NASZYM zdrowiu! Dlatego bardzo proszę o przekazywanie tego linku rodzinie i znajomym: www.iozn.pl/petycja/petycja.-szukam--szukam--szukam-

 Ludzie Boniego będą inwigilować księży?

Okazuje się, że to Michał Boni stanie na czele rządowej rady monitorującej przejawy „mowy nienawiści”. Ministrowi, zarejestrowanemu przez SB jako TW “Znak”, nie podobają się m.in. treści kazań głoszonych w kościołach.

Zadaniem rządowego organu będzie monitorowanie zjawisk dotyczących „mowy nienawiści”, agresji społecznej i dyskryminacji, oraz podejmowanie działań ograniczających tego typu zdarzenia.

Na antenie radia TOK FM Boni zapewniał, że rząd nie wprowadza cenzury, choć w dalszej części swojej wypowiedzi tłumaczył, że wprowadzenie swoistej „tamy przeciwko obojętności na mowę nienawiści” jest konieczne.

Za cel swojej działalności Michał Boni obrał głównie internet oraz… kościoły, zwłaszcza te w których księża w czasie homilii ośmielają się mówić krytycznie o władzy.

- Nie będzie żadnej cenzury. Nikt tu niczego nie będzie blokował. Chodzi o to, żeby po prostu troszkę inną normę wprowadzić w tym, co się dzieje na forach internetowych, ale też w kościołach w czasie niedzielnych kazań. Padają tam słowa poza normą deprecjonujące polski rząd – mówił Boni w TOK FM.

Zapanowanie nad krnąbrnymi kapłanami będzie niewątpliwie wymagało zaangażowania całej masy szpicli i donosicieli, ale na to minister Boni znajdzie zapewne jakieś rozwiązanie 

Realizacja TV TOK FM: Janina Paradowska i Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji w Poranku radia TOK FM.

Od redakcji VOD: może czas na zimę zaszyć się w lasy, zanim zaczną wywozić?

 

-szukam-


-szukam-

 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 


-szukam--szukam--szukam-

 Czy nasz strój wpływa na sposób okazywania czci Bogu?

Jak ubierać się na Mszę Świętą?
Bp. Charles Pope w oparciu o tło historyczne daje nam wskazówki, jak powinniśmy ubierać się do kościoła.


Czy nasz strój wpływa na sposób okazywania czci Bogu?


1. Pismo Święte - Znajdziemy tu bardzo niewiele wskazówek odnośnie ubioru z okazji odprawiania praktyk religijnych. Istnieje jednak ogólne zalecenie: Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! (Psalm 96:9; Ps 29:2).

2. Normy i reguły Kościoła – Nie istnieją żadne oficjalne reguły ani wymagania odnośnie ubioru dla osób świeckich uczęszczających na Mszę, które były by wymienione w Prawie Kanonicznym lub Sakramentach. Oczywiście – jeśli chodzi o duchowieństwo, takich reguł i norm jest wiele, lecz nie są mi znane jakiekolwiek wiążące przepisy tyczące świeckich.
Choć swego czasu od kobiet wymagane było noszenie woalek, Prawo Kanoniczne z 1917 roku zostało zniesione, zaś współczesny Kodeks milczy na ten temat [Nowy Kodeks prawa kanonicznego został promulgowany 25 stycznia 1983 roku przez papieża Jana Pawła II. - admin].

. Dlatego wydaje się, iż kultura powinna być źródłem reguł godnego ubioru w kościele. Niestety, nasza współczesna kultura nie służy nam pomocą. W Ameryce przestaliśmy w ogóle dbać o to, w jaki sposób się ubieramy na niemal wszystkie okazje. Prawie nigdy nie staramy się stroić. To zaszło w dość dramatyczny sposób w ciągu mego życia, niecałych 50 lat.

Tenisówki czy trampki używane były do uprawiania sportów albo do biegania i zabaw w sąsiedztwie domu. Nigdy by nam nie przyszło, aby założyć je do szkoły, a tym bardziej do kościoła. Pamiętam, że miałem parę butów wyłącznie do kościoła. W latach 60-tych oczekiwało się od uczestnika nabożeństwa odświętnych, wyprasowanych spodni, koszuli z przypinanymi rogami kołnierzyka oraz – z wyjątkiem najgorętszych miesięcy – krawata, a zimą nawet marynarki od garnituru. Moja siostra i matka zawsze zakładały suknie – spodnie były by dla nich czymś nie do pomyślenia. Dla młodszych dziewczynek bluzka i spódnica zapewne były do przyjęcia, lecz lepsza była by sukienka z kapeluszem lub woalką.

Wszystko uległo dramatycznym zmianom około roku 1970. Zdjęcie u góry, zrobione w roku 1969 w Parafii Św. Jana Ewangelisty w Canton, Massachusets, dokumentuje koniec pewnej epoki. W przeciągu 5 lat zniknęły krawaty, a jeansy i koszulki z krótkimi rękawkami (T-shirts) stały się normą. Kobiety przestały nosić woalki, suknie zastąpiły spodniami, a z czasem jeszcze bardziej niedbałymi jeansami itd. Szorty damskie i męskie, rzecz nie do pomyślenia w poprzednich latach, pojawiły się w świątyniach obok koszulek bez rękawów i innych elementów stroju plażowego. W przeciągu dziesięciu lat cała kultura ubierania się do kościoła niemal całkowicie zniknęła. Obecnie założenie krawata do kościoła wydaje się staromodne.

4. Dlatego też, ryzykując miano staroświeckiego, chciałbym zasugerować kilka reguł, mając nadzieję, iż dodacie również swoje.
Mężczyźni winni zakładać do kościoła buty wizytowe. Kiedyś zwaliśmy je “sztywnymi”, bo takie były, lecz obecnie wiele butów wizytowych jest zupełnie wygodnych.
Mężczyźni winni nosić spodnie, nie jeansy.
Mężczyźni nigdy nie powinni zakładać szortów do kościoła.
Mężczyźni winni zakładać przyzwoitą koszulę, najlepiej z przypinanymi rogami kołnierzyka. Jeśli jest to koszula wciągana przez głowę, winna mieć kołnierzyk. T-shirt bez kołnierzyka jest zbyt swobodny.
Mężczyźni powinni rozważyć noszenie krawata do kościoła, a podczas chłodniejszej pogody – garnitur. Niektórzy uznają to za staromodne, lecz kto wie, może to ty rozpoczniesz nowy trend?
Teraz, mówiąc o kobietach, nieuchronnie popadnę w kłopoty!
Kobiety winny nosić do kościoła przyzwoite obuwie. Klapki, sandałki plażowe etc. są niewłaściwe.
Kobiety nie powinny przychodzić do kościoła w szortach.
Kobiety, jeśli noszą spodnie, nie powinny nigdy zakładać do kościoła jeansów. Ładne, niezbyt ściśle przylegające do ciała spodnie, wydają się być do zaakceptowania.
Kobiety powinny rozważyć noszenie sukni, lub przynajmniej spódnic, zamiast spodni, gdyż wygląda to nieco bardziej uroczyście.
Kobiety, jeśli nie mają na sobie sukni, powinny zakładać ładną bluzkę. Bluzka nie powinna być zbyt obcisła.
Strój bez rękawów jest trochę przeciąganiem struny, ale ostatecznie może być zaakceptowany.
Kobiety nie powinny nigdy zakładać do kościoła koszulek bez rękawów, obcisłych topów bez ramiączek, bluzek na cienkich ramiączkach (spaghetti straps) albo strojów ukazujących pępek.
Możesz do tej listy dodać – albo odjąć – swe własne punkty.

Myśl na zakończenie: nasz ubiór w pewien sposób świadczy o tym, co myślimy i co sobie cenimy. Wpływa on również na na nasze zachowanie i na to, co odczuwamy. To, że nasza kultura przestała przywiązywać do czegokolwiek znaczenie, mówi coś o nas. Nie potrafię tego dokładnie wysłowić, ale chyba jest to “Nic nie jest naprawdę aż tak ważne”.
Lecz to nieprawda. Wizyta w Domu Boga JEST ważna. Służenie Królowi Królów i Panu Panów jest czymś zdumiewającym i niepojętym.
Nonszalancki ubiór w tych okolicznościach jest po prostu niestosowny, jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, co czynimy, dokąd idziemy i kogo tam spotkamy.
Nie znaczy to, że musimy koniecznie nosić smokingi i formalne suknie. Przyzwoity, mający cechy odświętnego ubiór, jest całkowicie wystarczający naszym zdaniem.

Niedziela jest szczególna. Dom Boga jest czymś szczególnym. Pewne rzeczy SĄ ważne i nasz ubiór oraz zachowanie powinny odzwierciedlać tę prawdę.


-szukam-
-szukam-

-szukam--szukam--szukam-

KS.JACEK BAŁEMBA - Trzymajmy Chrystusowe sztandary wysoko!

Pius XI, Encyklika „Quas primas”

23 piątek lis 2012

   W czasach pomieszania powszechnego nieodzowną jest rzeczą trzymać się mocno krystalicznej katolickiej doktryny – niezmutowanej! Otwieramy zatem skarbiec katolickiej doktryny Kościoła.

   W 1925 r., w obliczu antychrześcijańskich nastrojów w wielu częściach świata, papież Pius XI ustanowił uroczystość Chrystusa Króla.

   Tematyka: Chrystus Król, Chrystusowe królowanie, Chrystusowe Królestwo. W tych tematach mamy współcześnie do czynienia z wielością interpretacji, by nie powiedzieć wprost: z chaosem. Encyklika Piusa XI Quas primas to najwyższy dostępny stopień nauczania Kościoła na ten temat, a zatem najbardziej autorytatywny i wiążący. Kościół nie wypowiedział się pełniej. Nikt nie wzniósł się wyżej ponad Papieża Piusa XI. To jest najjaśniejsze Magisterium, porządkujące chaos – także współcześnie.

-szukam--szukam--szukam--szukam-

KORESPONDENCJA ZROZPACZONEGO CZŁOWIEKA.
    
  Jeśli zniszczą Polskie rolnictwo to i Naród się zdegeneruje!!
  Jeśli masło przestanie być masłem a jajka jajkiem a ziemniak ziemniakiem a mleko mlekiem a kasza gryczana kasza itd  - pokolenie zniszczeje i następne ,i naród wykończy Się własną bronią.........
Jeśli Kościół się nie narodzi żywy Polski Chrześcijański u podstaw i w sercach - zginiemy!!
  Do czego Tusk prowadzi zapytajcie go, do czego Komorowski prowadzi ??????????????????? Do czego?????

  ---   Do unicestwienia samych siebie!!???

  Im dobrze - mają pieniądze -my mamy nędzę i żadnej szansy rozwoju!!!
  Jeśli PIS przegra - to Rosja odrodzi się przez swoich pachołków tu inwigilujących i siejących zdradę, a nas zrobią służbą na łańcuchu!!·  Chcecie tak? .Jeśli nie ożywcie ruch Partię Solidarności!!
  Jesteśmy pokoleniem stanu wojennego nie chce na to patrzeć drugi raz.
  Zachód drwi z nas .Żyli tam ludzie i ja tam bywałem -to poziom do którego przez zniewolenie obecne i przeszłe nie dojdziemy NIGDY!!
  W narodzie nie ma woli życia jest jakieś głupie zaślepienie i poddaństwo!!
  Jak Żyć ????? czy warto !!!!Tak pytają ludzie! Praca zamiast przyjemnością staje się zniewoleniem ---my to już znamy z historii -nie trzeba tu następnego Auschwitz czy Gułagów!!
                                                                                                             z Bogiem.  -  Emil Ikar.
                      =================================================================
    
No tak, Emilu - wszystkiemu są winni sami Polacy !!!
       

50 % Polaków nie poszło na głosowanie - zostali w domach !
Pan Jezus miał do nich pretensje, że siedzą i oglądają głupie seriale, zamiast spełnić obywatelski obowiązek. Rządzący nie mogliby aż tak dużej ilości głosów zfałszować, jak zfałszowali.
  Prezydent Lech Kaczyński też zawinił, bo sprowadził z USA masonerię zamiast "dobre patriotyczne rozwiązania" lepsze dla Polaków, np. przemysł.

  Premier Jarosław Kaczyński też zawinił, bo tak łatwo ustąpił z  zajmowanego stanowiska i pozbawił Polskę

dobrych nadziei na lepsze.
 KOŚCIÓŁ - czyli EPISKOPAT też zawinił, bo nie spełnił obywatelskiego obowiązku informowania nieświadomych Polaków o zagrożeniach wynikających z niemożliwości spełnienia obiecanek konkurencyjnej partii. Szczególnie zawiniły media katolickie, że w ogóle nie wspominały o wypełnieniu patriotycznego obowiązku wobec współobywateli. Media katolickie nie uczulały ludzi na ważność głosowania a Bóg powiedział: "oddaj Cezarowi to, co należy do Cezara a Bogu to co należy do Boga". Media katolickie nie "obudziły" uśpionych obłudną telewizją polskojęzyczną Polaków a teraz są sami ofiarami obecnych rządów, bo także i ich oszukano. Kto na tym stracił? ---- WSZYSCY !!!     

                          TYLKO WRÓG SIĘ CIESZY.
 TERAZ POLACY ŁĄCZNIE Z MEDIAMI MIEJCIE PRETENSJE DO SIEBIE.

 

-szukam--szukam--szukam-

-szukam-


Kochani, Klaudiusz potrzebuje środków na paliwo, żeby móc dojechać do Gdańska - potrzebuje też generalnie wszystkiego, bo dom spłonął do gruntu.

 

POMÓŻCIE !!!
 

Klaudiusz Wesolek - LUKAS BANK

nr rachunku 35 1940 1076 4765 1829 0000 0000 swift code LUBWPLPR

 

Kto może proszę nagłaśniać dalej - czekamy na powrót Klaudiusza do Gdańska.
 

-szukam-

 

Pozdrawiam
Agnieszka
-szukam--szukam--szukam-


Duchowa Adopcja

 

Wiele z Was zapewne juz trwa na modlitwie w obronie nienarodzonych dzieci - jeżeli zechcecie współtworzyć te stronę i dopisać sie a właściwie Wasze duchowe dzieciaczki do "licznika" adoptowanych dzieci, wystarczy uzupenic formularz przesłany w załączeniu. Pokażmy, ile nas jest!
-szukam--szukam--szukam--szukam-


NAS KATOLIKÓW PROWADZI KRZYŻ JEZUSOWY

-szukam-


 
ŚWIECE SIEDMIORAMIENNE - TO SYMBOL INNEJ WIARY

-szukam--szukam--szukam-

-szukam-


SĄD  nad SĄDAMI, czyli  DRUGIE ODRZUCENIE BOGA !!!


2000 lat temu, pojmano i przyprowadzono na postronku Jezusa, Bożego Syna, do rzymskiego piłata z nakazem, ażeby Go UKRZYŻOWAĆ! Piłat nie znajdując w NIM winy pyta GO: czy Ty jesteś KRÓLEM? ODPOWIADA PAN: TAK, JESTEM NIM, LECZ MOJA KRÓLESTWO NIE JEST Z TEGO ŚWIATA, BO GDYBY TAK BYŁO, TO ,SŁUDZY MOI BILIBY SIĘ O MNIE! 2000 lat później 25 listopada 2012 roku w Niedzielę i święto Króla
, również PRZYWOŁANO JEZUSA, do wszystkich Polskich Świątyń mówiąc: DZIŚ JEST DZIEŃ, CHRYSTUSA KRÓLA>< WYSTAWIAJĄC GO W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE NA OŁTARZU i POWIERZAJĄC SIĘ JEMU. Tak więc, we wszystkich naszych Świątyniach, odbył się również SĄD NAD SĄDY! Kiedy Kapłan odczytał WYROK SWOICH ZWIERZCHNIKÓW, nikt na końcu tego WYROKU, nie podziękował słowy"BÓG ZAPŁAĆ" jak to zwykł czynić! Zapadła cisza, a BÓL WYŁAZIŁ Z KAŻDEGO ZAKAMARKA ŚWIĄTYNI, W KTÓREJ TO WYROK ODCZYTANO..Wracając do SĄDU NAD SĄDY 2000 lat temu, piłat rzecze, iż nie znajduje w NIM żadnej winy, WIĘC nakazuje GO UBICZOWAĆ i WYPUŚCIĆ. LECZ KAPŁANOM TO NIE WYSTARCZA, więc wołają: NA KRZYŻ Z NIM! TO NIE JEST NASZ KRÓL! NASZYM KRÓLEM JEST CEZAR!... Kiedy JEZUS chodził pośród Swoich PODDANYCH, NAUCZAŁ, UZDRAWIAŁ NA DUSZY I CIELE, KARMIŁ, WSKRZESZAŁ UMARŁYCH, poddanych było WIELU! Dzień przed WYDANIEM WYROKU, KRÓL KRÓLÓW WJECHAŁ DO JEROZOLIMY NA OSIOŁKU, A PODDANI SKŁADALI MU HOŁDY, NIOSĄC W RĘKU GAŁĄZKI PALMY! Zatem cóż to podziało się, iż tak szybko zapomniano, KOMU WCZORAJ HOŁD ODDAWALI?! Jezus, ociekający WŁASNĄ PRZENAJŚWIĘTSZĄ KRWIĄ, PO OKRUTNYM UBICZOWANIU, ORAZ NIEMIŁOSIERNYM TORTUROWANIU W LOCHACH, z POKORĄ przyjmuje CIĘŻAR KRZYŻA NA WŁASNE BARKI, CAŁUJE GO I RUSZA POPYCHANY I NADAL BITY, NA MIEJSCE KAŹNI! W tym czasie MATKA JEGO, DO WARTOŚCIOWEGO KAWAŁKA MATERIAŁU, PODAROWANEGO JEJ OD ŻONY PIŁATA, ZBIERA KREW JEJ BOSKIEGO SYNA I KRÓLA WSZECHŚWIATA! Korowód na WZGÓRZE POZA MIASTEM JEROZOLIMY, NADAL TRWA! 2000 lat później czyli OBECNEGO 25 listopada,2012 roku DNIA SĄDU NAD SĄDY, CHRYSTUS KRÓL, PRZYBYWA NA OŁTARZE Z CAŁĄ NIEBIAŃSKĄ ŚWITĄ! SŁUCHA WYROKU OBECNYCH ZWIERZCHNIKÓW SWOJEGO KOŚCIOŁA, SPOGLĄDA na NAS PODDANYCH, jak w milczeniu odsłuchujemy "DUSZPASTERSKIE WNIOSKI" Z WYTŁUMACZENIAMI TEGO I OWEGO, TAK KIEDYŚ I DZIŚ, TRZEBA, NIE TRZEBA WIĘC MILCZY, a serca wiernych poddanych PĘKAJĄ!!! .........Wnioski duszpasterskie
                                ________________________________________


Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie. Oznacza – jak usłyszymy w dzisiejszej prefacji – „wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Trudno się więc dziwić, że marzy się nam realizacja takiego królestwa w świecie, bez najmniejszych zakłóceń. Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie.
Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu i ludziom.
Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami.
Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji. Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu swego życia. Gdy dokonamy tego w naszych domach i parafiach, zmieni się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może być uznanie królowania Jezusa poprzez umiłowanie Jego Najświętszego Serca. Początkiem tej drogi niech będzie odnowienie dziś, we wszystkich świątyniach, aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi wszechświata. Na realizację tej drogi w codzienności udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,
w dniach 2-3 października 2012 r.
                                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


WYROK ZAPADŁ, A NAKAZEM KATOLIKA CHRZEŚCIJANINA JEST, SŁUCHAĆ PASTERZY KOŚCIOŁA
CHRYSTUSOWEGO!?....Powracamy 2000 lat wstecz: JEZUS DOTARŁ NA WZGÓRZE I ZERWANO Z NAŃ SUKNIĘ, KTÓRĄ UTKAŁA MU NIEPOKALANA MATKA i rzucono o nią losy! Rzucono na drzewo KRZYŻA i W NIEMIŁOSIERNY SPOSÓB, NASZEGO KRÓLA I ZBAWCĘ, DO NIEGO PRZYGWOŻDŻONO,A KREW JEGO, ROZCHODZIŁA SIĘ NA WSZYSTKIE STRONY! W środku dnia, zapadłą CIEMNA NOC I ROZSTĄPIŁA SIĘ ZIEMIA , a W ŚWIĄTYNI NA PÓŁ, PĘKŁA ZASŁONA!!! BÓG OJCIEC, ŚWIĄTYNIĘ OPUŚCIŁ i POZOSTAŁY SAME MURY, TORA i WINA! KRÓLEM ICH WEDLE WYBORU, POZOSTAŁ RZYMSKI CEZAR.... Powracamy z ówczesnych lat w obecne: Nasze serca pękały nam w bólu, niczym zasłona w jerozolimskiej świątyni! Nasi Kapłani obecnie obwołali JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLEM NASZYCH SERC, a PRZECIE NIKT NAM ŻADNEJ ŁASKI NIE UCZYNIŁ, GDYŻ I NASI OJCOWIE I MATKI, OBWOŁAŁY JEZUSA KRÓLEM WŁASNYCH SERC CZEKAJĄC NA INTRONIZACJĘ I MODLĄC SIĘ O NIĄ! W Krakowie-Hucie, kiedy wymierzone były lufy karabinów wszelkich sił, czyli wojska, milicji, KAPŁAN i BISKUP KRAKOWSKI KAROL WOJTYŁA WRAZ Z WIERNYMI, NIE ULĄKŁ SIĘ, GDYŻ MIAŁ MOCNĄ I NIE ZACHWIANĄ WIARĘ W KRÓLA I KRÓLOWĄ!.. Kiedy dziecię prosi Ojca swego o chleb, to czy dobry ojciec da mu kamień?! A MY, DZIECI PASTERZY KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO, OD POKOLEŃ PROSIMY O INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI, a zamiast tego, otrzymujemy POPĘKANE SERCA i TO WSZYSTKO, CO ZWYKLIŚMY CZYNIĆ! BISKUPI MOJEGO KOŚCIOŁA NAPISALI: TAK! CHRYSTUS JEST KRÓLEM WASZYCH SERC, ZATEM NIE TRZEBA GO OBWOŁYWAĆ KRÓLEM POLSKI A GDZIE W TYM WSZYSTKIM WALKA PASTERZY O SWOJEGO PANA?!

O PODDANI CHRYSTUSA KRÓLA, ZWIERZCHNICY i KRÓLOWIE ZIEM DOCZESNYCH! GDYBYŚCIE POJĘLI, CO SŁYCHAĆ W TYM OSTATNIM WASZYM SŁOWIE, JENO BÓL, PUSTKĘ i RANY ODWIECZNE PANA, JAK KAŻDA Z TYSIĘCY POWIĘKSZA SIĘ JEGO RANA I TO TAK GŁĘBOKO, IŻ NASZE SERCA TO ODCZUWAJĄ!, JEGO PODDANI WINNI SIĘ BIĆ O PANA, A JENO Z ICH WINY CORAZ MOCNIEJ, POGŁĘBIA SIĘ KAŻDA JEGO RANA,KRÓL BÓG I BARANEK BEZ SKAZY, WCIĄŻ OTRZYMUJE TAK OKRUTNE RAZY, OD SWYCH PODDANYCH, KAPŁANÓW UCZONYCH, ZBRAKŁO ARGUMENTÓW, ZATEM SIĘ ZEBRALI I DO RESZTY PODDANYCH LIST WYSTOSOWALI, W KTÓRYM NIE MA WALKI O TRON TU DLA PANA, CHOCIAŻ ZIEMIA PRZECIE, NAM OD BOGA DANA, CHCEMY MIEJSCA GODNE, W NIEBIAŃSKIEJ KRAINIE, LECZ DLA KRÓLA MAMY, JENO PRZYZWOLENIE NA CZYNY MASONÓW, NA PRÓŻNE ZWYCIĘSTWA, BO PRZECIE OD STWÓRCY MAMY SWE JESTESTWA... O BOŻE KOCHANY JEZU NASZ I KRÓLU, WYBACZ ŻE TAK CZĘSTO TU ZAZNAJESZ BÓLU, KRÓLU NASZ I WŁADCO NIE SŁUCHAJ WYROKU, LECZ NADAL DOTRZYMUJ, TWOIM DZIECIOM KROKU, KTÓRZY NIEŚWIADOMI SŁÓW TYCH NAPISANYCH, NIE WIEM W JAKIM CELU, NAM WSZYSTKIM PRZESŁANYM, WYROK TEN NIEGODNY BOŻE MÓJ I KRÓLU, PRZYSPORZYŁ CI JENO PODWÓJNEGO BÓLU, BO PRZECIE SZACUNKIEM MAM KAPŁANÓW DARZYĆ, A CHOĆBY MI PRZYSZŁO SIĘ NA TYM POPARZYĆ, WIĘC DARZĘ ICH PRZECIE, BO SAM DOBRZE WDZISZ, CHOĆ NIE WIEM CZY ABY ZA NICH SIĘ NIE WSTYDZISZ... NIE PŁACZ PANIE JEZU, NIE PŁACZ UKOCHANY, BO ZNÓW SIĘ OTWORZĄ, TWE BOLESNE RANY, LEPIEJ DAJ TWÓJ CIĘŻAR ŁEZ PŁYNĄCYCH Z NIEBA, BO PRZECIE WIESZ DOBRZE, POLSCE KRÓLA TRZEBA, POLSCE WYWYŻSZONEJ PRZEZ TWE MIŁOSIERDZIE, JESTEŚ NASZYM KRÓLEM TU NA ZAWSZE WSZĘDZIE.. PRZEBACZ BŁAGAM PRZEBACZ, NIE PRZETNIJ ZASŁONY, TAK JAK PRZY TWEJ ŚMIERCI, ZOBACZYŁ UCZONY, JAK ZASŁONA PĘKA, JAK ZIMNO NASTAŁO, ZA TO ŻE MU SYNA TAK ZAKATOWANO, BO ZAMIAST KRÓLEM OBWOŁAĆ GO BYŁO, ABY NAM SIĘ DOBRZE TU NA ZIEMI ŻYŁO, TO CIĘ ODRZUCONO ZE STRACHU O RZĄDY, ORAZ ZGOTOWANO TOBIE SĄD NAD SĄDY...

                                                                                                    Zofia Wardęga

 

  ==================================================================================                    

DZIĘKUJĘ PANI ZOFI ZA PIĘKNY LIST.

 

Ciekawe, kto I kogo ten "MADRY" Episkopat reprezentuje? Tyle lat się uczyli za państwowe pieniądze a nie umieją dokumentu wydać. Takie treści hańbiące Pana Boga napisze jakiś ateista i podpisze: za.......To hańba dla Episkopatu, że nawet nie podpisał się sekretarz, ani żaden ich reprezentant a powinien ten najgłówniejszy, co to wydaje WYROKI - prymas, ale który? Przecież jest ich trzech  i znowu odpowiedzialność wspólna. Pieniądze to jest, komu brać a podpisywać jawnie nie ma, komu? JAK ONI, CI UCZENI W PIŚMIE, ALE CHYBA NIEDOUCZENI MOGĄ TAK LEKCEWAŻYĆ LUDZI? JAK ONI PANA BOGA SIĘ NIE BOJĄ?  SZANOWNY EPISKOPACIE - U PANA BOGA NIE MA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ - KAŻDY ZA SWOJE GRZECHY ODPOWIE INDYWIDUALNIE. JAK ONI NAS OSZUKUJĄ I KOGO ONI REPREZENTUJĄ? JAK ONI NAS POLAKÓW LEKCEWAŻĄ!!!

TO NAWET LUCYFER KAŻE PODPIS SKŁADAĆ!

Mieczysława Kordas

-szukam--szukam--szukam-

12 grudzień 2012 r. NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z GUADALUPE
 

Ewangelia Mt 11, 28-30.
 

Jezus przemówił tymi słowami: "PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, KTÓRZY UTRUDZENI I OBCIĄŻENI JESTEŚCIE A JA WAS POKRZEPIĘ. WEŹMIJCIE MOJE JARZMO NA SIEBIE I UCZCIE SIĘ ODE MNIE, BO JESTEM ŁAGODNY I POKORNY SERCEM A ZNAJDZIECIE UKOJENIE DLA DUSZ WASZYCH. ALBOWIEM JARZMO MOJE JEST SŁODKIE A MOJE BRZEMIĘ LEKKIE".
 

"OTO PAN PRZYJDZIE, ABY LUD SWÓJ ZBAWIĆ,
BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SĄ GOTOWI WYJŚĆ MU NA SPOTKANIE".
 

Naukowcy przeprowadzali badania obrazu Matki Bożej z Meksyku i okazało się, że obraz nie został namalowany ręką ludzką. Płaszcz Indianina został utkany z włókien kaktusa, bardzo nietrwałych a mija już 467 lat i nic się nie zmieniło.

Wiele tajemnic jest zawartych w obrazie jak również w płaszczu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

JESTEM MATKĄ TEGO, DZIĘKI, KTÓREMU ISTNIEJE ŻYCIE "
Maryjo, Dziewico z Guadalupe, Matko całej Ameryki, pomóż nam być
wiernymi szafarzami wielkich tajemnic Bożych. Pomóż nam nauczać
prawdy, którą głosił Twój Syn i szerzyć miłość, która jest Pierwszym
Przykazaniem i pierwszym owocem Ducha Świętego.  Pomóż nam szerzyć nadzieję życia wiecznego. Pomóż nam chronić wielkie duchowe skarby członków Ludu Bożego, który został nam powierzony ".  Jan Paweł II - styczeń 1979 r. Guadalupe - Meksyk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Mateńko - prosimy o słowo dla Ameryki.

-szukam- 

Matka Boża:

" Chcielibyśmy wszyscy w Niebie
mieć was wszystkich  koło siebie.
Niestety, Bóg z jego kościołów jest wypychany
i w obfitości ma zadawane rany.
 

Wrogowie Mego kościoła narzucili Nam pęta
a boleść nasza w Niebie jest niepojęta.
Ze wszystkich haniebnych czynów w Liturgii
najgorszy jest bezczeszczenie - Świętej Hostii.
 

Wokół Ołtarza Świętego ustawiają kobiety
po co to robią, czy dla "podniety"?
Już tak bardzo  KRÓLA wrogowie
panoszą się wszędzie i nikt im nic nie powie.
 

Dlatego Bóg zsyła na Amerykę kataklizmy,
niech modlą się wszyscy, aby nie doszło do schizmy.
Proboszczowie winni przywrócić nabożeństwa wieczorne
aby wypraszać ŁASKI dla świata pokorne.
 

Bóg jest nader ŁASKAWY i czeka
i niech nikt naprawdę ani chwili nie zwleka.
Przepraszajcie za wszystkich i tych innej wiary,
aby przyszli do konfesjonałów w ilości bez miary..

W tej chwili w Ameryce toczy się walka o SŁOWA
różnych religii i dlaczego nie jest jeszcze gotowa
Mnie i Boga Trójjedynego bronić tak bardzo stanowczo?
Biskupi porobili się bogami i tłumaczą ochoczo
 

bezsensowne treści Bogu urągające
a tym samym posyłają ludzi do piekła tysiące.
BÓG, HONOR I OJCZYZNA
a kto wie w Ameryce - co to jest OJCOWIZNA?
 

Atak na "wolną wolę" wkrótce będzie
i nie dotrze do was żadne ORĘDZIE.
Wszystko jest już przygotowane dla zniewolenia waszego
i nie będziecie mogli uwolnić się od ataku ZŁEGO.
 

Walczcie o Chrystusa KRÓLA wszędzie
i natychmiast ratunek z Nieba dla was przybędzie.
Tak wam dopomóż Wszechmogący Boże
który zawsze człowiekowi pomoże.
Wasza Matka ".

 

Przykro to mówić, ale niestety wszystkiemu są winne władze kościelne.

W Ameryce w kościołach nie ma na ten czas pięknego nabożeństwa RORATY. Proboszczowie nie walczą o Nabożeństwa, nie walczą u biskupów o więcej Mszy św. a szczególnie wieczornych, których nie ma, a przecież wieczorem byłoby dużo chętnych wiernych do modlitwy. Biskupi zrobili po dwie Msze św. poranne a wieczorem nie ma żadnej. To powinien być wstyd dla biskupów, żeby ludzie do nich chodzili i prosili o nabożeństwa albo o Msze św. wieczorne. A potem mówią, że budynki kościelne są sprzedawane - nie ma modlitwy, to nie ma żadnych ŁASK. Powołany został biskup polonijny w Chicago, który zamiast rozmawiać o tym w Archidiecezji, to on odsyła pobożnych kapłanów do Polski, bo za pięknie się modlą. Ten biskup zlikwidował jedyne nabożeństwo do Boga Ojca, które było tylko w jednym kościele i posłał tego kapłana do Polski. Ten biskup zlikwidował nabożeństwo w Pierwszą Sobotę w jednym z kościołów polskich, zamiast nakazać w większej ilości kościołach je otworzyć - NIEPOSŁUSZEŃSTWO MATCE BOŻEJ.

To, po co nam taki biskup?

Ludzie ubolewają i sami chodzą z prośbą do proboszczów.

KOŚCIOŁY I BISKUPI POWINNI BYĆ DLA WIERNYCH

A NIE ODWROTNIE.

Pan Jezus zszedł z Nieba do ludzi, aby służyć, to duchowni powinni być tym samym dla nas. Skoro Pan Bóg jest naszym sługą - według postanowienia Episkopatu, to i Jego apostołowie także powinni być naszymi sługami. Ale my nie wymagamy aż takiego uniżania - my prosimy o Msze św. wieczorne, Nabożeństwa w Pierwszą Sobotę w wielu kościołach, a nawet w każą sobotę, o prowadzenia Różańca razem z ludźmi, o uczynienie w większej ilości kościołach wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji Pana Jezusa.

Mamy duchownych jeszcze dosyć i nie muszą świeccy pomagać w rozdawaniu Komunii św. i nie muszą bezcześcić Ciała Pana Boga, bo i Łask żadnych nie ma, gdy oni podają. Tym wszystkim praktykom bezbożnym winni są biskupi, którzy wydają zarządzenia niezgodne z Bożymi. Mało modlitwy, mało ŁASK Bożych i dlatego tak dużo ZŁA idzie do nas. Duchowni mają dość dobre pensje w Ameryce, to powinni ochoczo pracować dla wiernych i nawet sami organizować dodatkowe modlitwy, czy spotkania z ludźmi.

To jest niemożliwością, aby KOŚCIÓŁ katolicki płacił wysokie odszkodowania za grzechy duchownych - niech sami płacą i odsiadują wyroki sądowe, jak chcą używać przyjemności.


-szukam-

 

-szukam--szukam--szukam-

12 grudnia 1531r. w Guadalupe

-szukam-

Jak głosi tradycja, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego: "Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś".

-szukam--szukam--szukam-


BRUTALNY ATAK W SYRII NA CHRZEŚCIJAN.
  

-szukam-

Módlmy się, więcej się módlmy o nawrócenie grzeszników !!!

Takie oto nagranie otrzymaliśmy od syryjskiej diaspory mieszkającej w Polsce, która niemalże jednogłośnie wyraża swe poparcie dla obecnego rządu w Damaszku. Egzekucja miała miejsce prawdopodobnie w zachodniej części Homs, kontrolowanej przez rebeliantów. Eksperci od arabistyki, na których powołuje się perska stacja PressTV, twierdzą, że bojownicy, których głosy słychać na filmie posługują się ewidentnie saudyjskim akcentem.

Z informacji, które nam dostarczają nasi syryjscy przyjaciele wynika, iż tego typu praktyki są powszechne w terrorystycznej, islamistycznej „Wolnej Armii Syryjskiej”. Mordowani są przede wszystkim chrześcijanie, stojący murem za prezydentem Assadem i obawiający się przejęcia władzy przez tzw. „opozycję”. Jak bardzo te obawy są słuszne, pokazuje poniższe nagranie. Należy jednak wspomnieć, że oprócz wyznawców Chrystusa, terroryści mordują także tych muzułmanów, którzy nie akceptują chorej interpretacji Koranu i pragną dalej żyć w harmonii z chrześcijanami.

Czytelników o mocnych nerwach zapraszamy do zapoznania się z tą okropnością i prosimy, by pokazali swojej rodzinie, przyjaciołom, znajomym prawdę o walce z „reżimem Assada”. To właśnie tych morderców Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, darzą moralnym i finansowym wsparciem. To właśnie o nich słyszymy w telewizji, że są „ofiarami reżimu”. Wojna informacyjna trwa w najlepsze, a my jesteśmy na pierwszej linii frontu. Oni mają satelity, kanały telewizyjne i radiowe – my mamy Internet i siebie samych. A zatem – do dzieła.

Boże, miej w swej opiece Syrię i jej prezydenta!


.

Więcej materiałów na stronie źródłówej.

-szukam-

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 


-szukam--szukam--szukam-


O Matko, co Królujesz nad Polską.

 

Smutne Twe oczy, patrzące na świat.
Smutne Twe oczy, widzące syna nędznego,
co grzechem i głosem szatana dopuszcza się wielkiej obrazy Boga.
Smutne Twe oczy widzące Polskę całą, we mgle.
 

Smutna Twa twarz, widząca jak szatan posyła człowieka.
Smutna Twa twarz, widząca a jednak kochająca.
Smutna Twa twarz, wołająca uczyńcie, co wam mówi Mój Syn,
przyobleczcie wiarę w czyn niech Królestwo zamieszka z nami dziś.
 

Twoje łzy, padają na ołtarz, czy widzę ja?
Pytasz się Mnie dziś. Matko naucz mnie jak powtórzyć mam Betlejemską noc,
Matko co łzy padają gdy widzisz jak,szatan chce uczynić zło
w Sanktuarium Twym. Matko nie smuć się, dziś pocieszyć Ciebie chcę.
 

Matko o Twarzy jak Polska, co kochasz Ją bardzo.
Jak Matko masz dobre Serce Niepokalane takie ciche i pokorne.
Matko naucz nas jak powtórzyć Betlejemską noc.
Przyobleczcie wiarę w czyń.
 

Przyjaciel: Towarzysze Godziny Bożego Miłosierdzia.

Tomasz Bańdura.


-szukam--szukam--szukam--szukam-

Na początku listopada straciłem pracę.Bardzo proszę, jeśli to możliwe, o rozesłanie informacji (dotyczy kolic Goleniowa i Szczecina) do osób,które potrzebują zabiegów w tym zakresie.Nie szukam "pieniędzy za darmo".Oferuję swoją wiedzę,umiejętności i doświadczenie,dzięki którym mogę pomóc, a i przy tym zarobić na życie.Zabiegi wykonuję w gabinecie w domu oraz w domu pacjenta (wizyty domowe).O taką pomoc proszę.Informację i rejestrację można uzyskać pod moim nr tel 517606597.Jeszcze raz dziękuję i proszę o modlitwę w intencji zdobycia pracy.Dziękuję i pozdrawiam.
Marek J-szukam--szukam--szukam-~  11 grudnia 2012 r.....  MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ..... 

" OTO NASZ PAN BÓG PRZYJDZIE Z WIELKĄ MOCĄ" 

-szukam-  

Księga Psalmów 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała,
śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.  
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. 
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,  
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach
wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię,
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według swej prawdy.

Ewangelia wg św. Mateusza 18,12-14.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?
A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych".Na początku czasów Bóg stworzył  ŚWIAT ANIOŁÓW, z których największym był Lucyfer. Jednak za jakiś czas zbuntował się  przeciwko Panu Bogu i w konsekwencjach został razem z innymi swymi aniołami strącony z Nieba. Adam i Ewa zostali wystawieni w Raju na próbę, tak jak wcześniej Duchy Anielskie zostały wezwane do oddania hołdu wizji Niewiasty, która w centrum czasu miała stać się Matką wcielonego Boga, a po wejściu do Nieba, być ukoronowaną na Królową wszystkich DZIEŁ BOŻYCH - nawet najwspanialszych, nieśmiertelnych Aniołów. Zarówno ludzie jak i Aniołowie zostali poddani próbie pokory i .... zawiedli. Różnica polegała na tym, że Aniołowie popełnili grzech w pełni świadomie i dobrowolnie, który można by nazwać grzechem przeciw Duchowi Świętemu - stąd ich kara odrzucenia jest nieodwołalna; podczas, gdy "pierwsi rodzice" ulegli kuszeni " z zewnątrz".

Adam został namówiony przez Ewę, zaś Ewa przez szatana i dlatego "ich grzech" mógł zostać odkupiony i stać się - jak śpiewamy w Wielką Sobotę - "szczęśliwą winą".

          Aniołowie posłuszni Panu Bogu do dziś z radością powtarzają,
że nie ma większej radości nad tę, aby służyć Matce Najświętszej-szukam--szukam--szukam-


Mateńko - bardzo prosimy powiedz - dlaczego Ci to uczyniono?
Dlaczego ktoś chciał znieważyć Ciebie, naszą KRÓLOWĄ?

 

-szukam-

    
"  MÓJ LUDU UMIŁOWANY
JESTEŚ PRZEZE MNIE TAK BARDZO KOCHANY.
DLATEGO WYBRAŁAM WASZ KRAJ
BO PRAGNĘ UCZYNIĆ Z NIEGO RAJ.
 

SCHODZĘ Z NIEBA I MÓWIĘ DO WAS
OD WIEKÓW TA SAMA I CIERPIĄCA ZA WAS.
PŁACZĘ NAD POLAKAMI, GDYŻ SĄ ZWIEDZENI
I PRZEZ DEMONÓW CIĄGLE PROWADZENI.
 

JESTEŚCIE UFNI, WIERNI I PRZEBACZAJĄCY
A MACIE RZĄD CIĄGLE WAS ZDRADZAJĄCY.
DLATEGO OTACZAM WAS OPIEKĄ
I POSYŁAM ANIOŁÓW OD WIEKÓW.
 

RZĄDZĄCY WAMI CIĄGLE SZUKAJĄ UCIECZKI
OD BOGA, A WY JESTEŚCIE JAK WIERNE OWIECZKI.
TULCIE SIĘ DO MNIE - MATKI WASZEJ - W BÓLACH.
JESTEM NA TRONIE SAMOTNIE, BO BEZ KRÓLA,
 

KTÓREMU ZABRALI WŁADZĘ A SŁUGĄ UCZYNILI.
DLATEGO NIE CZEKAJCIE ŻADNEJ CHWILI,
BO WIDZICIE CO ZE MNĄ ŹLI LUDZIE ZROBILI,
MOGLIBY PROSIĆ KRÓLA O CUD W KAŻDEJ CHWILI.
 

LECZ KRÓLA ZAMKNIĘTO I PATRZEĆ ZABRONIONO,
AŻ PADŁO NIESZCZĘŚCIE NA MOJE ŁONO.
JAK DALEJ TAK BĘDZIE KRÓL W NIEWOLI
TO KTO OD SZPON WROGÓW WAS WYZWOLI?
 

JEST MI PRZYKRO, ŻE TE HAŃBIĄCE CZYNY (zamknięcie)
UCZYNILI JEGO KAPŁANI I BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
OBEZWŁADNILI GO I USTA MU ZAMKNĘLI
I NIE POZWALAJĄ WIELBIĆ GO PRZEZ CZCICIELI
 

BOŻYCH ZIEMSKICH OBROŃCÓW
I PRZEBRALI SIĘ W ZDRADZIECKICH GOŃCÓW.
N I E W O L A   TO   Z D R A D A
A BOŻYM KAPŁANOM TAK NIE WYPADA,
 

BO KAŻDY STANIE KIEDYŚ PRZED KRÓLEM
I W TYM MOMENCIE OKRYJE SIĘ OGROMNYM BÓLEM.
U D Z I E L A M    WAM   R E P R Y M E N D Y
ZA GŁOSY WASZEJ NIENAWIŚCI DO KRÓLA - WSZĘDY.
 

DLA PAULINÓW  TO I HAŃBA I WSTYD,
ŻEBY ZAMKNĄĆ KRÓLA NIE BACZĄC NA WASZ BYT,
KTÓRY NIEBAWEM  ZAKOŃCZY SIĘ W PONIEWIERCE
I Z TEGO POWODU BARDZO BOLI MNIE SERCE.

Wasza Matka.

           

Drodzy Rodacy w Chrystusie Panu.
Wiemy wszyscy, ze Naród Polski ginie, jest w rękach naszych wrogów.

Widzimy, co dzieje się na świecie, żyjemy w czasach Apokalipsy.

Jedynym ratunkiem dla nas jest Intronizacja Chrystusa Króla!

Tak wiele ludzi to rozumie, utworzyło się wiele grup, które poprzez swoje modlitwy, ofiary, dążą do tego, aby Pan Jezus jako Król Polski, oraz wszystkich narodów, objął nad nami Swoje panowanie.

Różne drogi, ale jeden cel! Niestety wróg za wszelką cenę nie chce do tego dopuścić, aby Chrystus Królował i radzi sobie z tym nieźle, a to dlatego, że każdy działa indywidualnie, lub w grupach, które się utworzyly. A przecież w JEDNOŚCI SIŁA! Tylko przez połączenie sił można pokonać wroga.

Pozostawmy już wreszcie spory i waśnie, kto ważniejszy, silniejszy, jaki kolor płaszcza, jaki obrazek, czyj wizerunek Chrystusa Króla, kto wierzy w prywatne objawienia, a kto nie, czy biskup rzymsko-katolicki, czy tylko katolicki, kto ma rację a kto tkwi w błędzie.

Mijają lata,  czas upływa, Polska ginie a katolicy w dalszym ciągu prowadzą ze sobą wewnętrzne spory, udowadnianiem rzeczy mało istotnych, w stosunku do celu, do jakiego się dąży, aby ratować swoją Ojczyznę. A diabeł?.. Zaciera ręce i podskakuje z radości.

Czy to Ty doprowadzisz do Intronizacji, czy to Ty zostaniesz ogłoszony bohaterem - nie ważne,  Pan Bóg widzi, co czynisz i jak się poświęcasz i na pewno Ci to wynagrodzi.

Połączmy się, wyjdźmy na ulice, organizujmy wspólne modlitwy, wynagradzajmy, przepraszajmy, zadość uczynniajmy Panu Bogu za grzechy nasze, naszych rodzin, naszego Narodu i całego świata.

Wspólnymi siłami pokonamy "zło", ale śpieszmy się, bo  czasu coraz mniej.

Jeśli Bóg  z nami, to któż przeciwko nam!

Zwyciężymy, ale łączmy się w jedno!

Niech nam Chrystus Król Polski i całego świata Błogosławi, niech nas Duch Św. Prowadzi a Matka Boża weźmie nas pod Swoja opiekę.

Tak nam dopomóż Bóg - Polonia z Chicago


-szukam--szukam--szukam-

10 grudnia 2012 r. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY LORETAŃSKIEJ

Celebrując wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej kierujmy wzrok ku nazaretańskiemu domowi Świętej Rodziny. Maryja jest nie tylko Matką Kościoła powszechnego, ale i  Matką Kościoła Domowego.

                                         BĄDŹ POCHWALONA BOŻA RODZICIELKO.

Domek Loretański, obok klasztoru OO Kapucynów w Krakowie jest dokładną kopią Sanktuarium Świętego Domku w Loreto we Włoszech, który według tradycji został przeniesiony w XIII wieku z Nazaretu.

                        OTO BÓG PRZYJDZIE, ABY NAS ZBAWIĆ.

            ZAPRAWDĘ, BLISKIE JEST JEGO ZBAWIENIE DLA TYCH, KTÓRZY SIĘ GO BOJĄ.

 

Ewangelia  wg św. Łukasza Łk 5,17-26

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: "Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy". Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: "Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa. Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? (...) I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: " Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj".

                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MÓDLMY SIĘ:

- Niech Kościół na całym świecie cieszy się wolnością i rozkrzewia zbawcze dzieło Chrystusa.
- Niech papież Benedykt XVI  i biskupi mężnie przypominają światu o odpowiedzialności przed Bogiem za wszelkie zgorszenia.
- Niech nasza WIARA pełna będzie nadziei i wyczekiwania na przyjście Chrystusa  przy końcu czasów.

                         ------------------------------------------------------------

 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

MATKO BOŻA, NIEPOKALANA MARYJO
- TOBIE POŚWIĘCAM CIAŁO I DUSZĘ MOJĄ,
WSZYSTKIE MODLITWY I PRACE, RADOŚCI I CIERPIENIA, WSZYSTKO CZYM JESTEM
I CO POSIADAM. OCHOTNYM SERCEM ODDAJĘ SIĘ TOBIE W NIEWOLĘ MIŁOŚCI.
POZOSTAWIAM CI ZUPEŁNĄ SWOBODĘ POSŁUGIWANIA SIĘ MNĄ DLA ZBAWIENIA LUDZI
I KU POMOCY KOŚCIOŁOWI ŚWIĘTEMU, KTÓREGO JESTEŚ MATKĄ.
CHCĘ ODTĄD WSZYSTKO CZYNIĆ Z TOBA, PRZEZ CIEBIE I DLA CIEBIE.
WIEM, ŻE WŁASNYMI SIŁAMI NICZEGO NIE DOKONAM. TY ZAŚ WSZYSTKO MOŻESZ,
CO JEST WOLĄ TWEGO SYNA I ZAWSZE ZWYCIĘŻASZ. SPRAW WIĘC, WSPOMOŻYCIELKO
WIERNYCH, BY MOJA RODZINA, PARAFIA I CAŁA OJCZYZNA BYŁA RZECZYWISTYM
KRÓLESTWEM TWEGO SYNA I TWOIM.  AMEN.

    ====================================

 Panie Jezu - w Chicago grupy katolickie organizują dla dzieci zabawy pod nazwą " MAGICZNE ŚWIĘTA" - czy to się Tobie podoba?

-szukam-

  Pan Jezus:

      " Słowa MAGIA, MAGICZNE - wiadomo, co znaczą. Zupełnie przeciwne słowu - BÓG,  który jest  PRAWDZIWY I NATURALNY. Nie przyzwyczajajcie dzieci do podejmowania magicznych decyzji i do marzeń o magicznych rozwiązaniach ich problemów, a które będą musiały prosić Boga o pomoc.
NIE UŻYWAJCIE DEMONICZNYCH NAZW W WASZYM PRAWDZIWYM
ŻYCIU, KTÓRE NIE JEST BAJKĄ. To wam mówi PRAWDZIWY BÓG".

          

-szukam-

 Panie Jezu - bardzo prosimy o wskazówki jak powinniśmy reagować, bo w dalszym ciągu nie chcą Ciebie Pana Boga wywyższyć na Króla Polski?

-szukam-

   Pan Jezus:

      " Dzieci Moje, róbcie coś, nie przyjmujcie milczeniem obmierzłych zakazów   i zarządzeń ustalanych przez Episkopat Polski. Widzicie, co się dzieje, gdy człowiek rządzi - Polska, wasza Ojczyzna ginie, jest sprzedawana za bezcen innym narodowościom, które będą waszymi wrogami. Oni wiedzą, że gdy będę KRÓLEM, to nie dozwolę na to niszczenie człowieka i pozbawianie go pracy. Nie dozwolę na panowanie demoniczne przez pysznych przeciwników Mojemu umiłowanemu narodowi polskiemu. WALCZCIE O MNIE - KRÓLA, bo mogę liczyć tylko na was - zwykłych ludzi, którzy służą Mnie i czują Moje potrzeby .                                    
Wasz Król - Jezus Chrystus                                                                                                                                                 


-szukam--szukam--szukam-


GODZINA MIŁOSIERDZIA

-szukam-


Króluj nam Jezus Chryste, w Narodzie Królestwa Twojej Matki Najświętszej Maryi Panny.
Bracia i siostry, umiłowani w Jezusie Chrystusie Panu naszym i Maryi zawsze Dziewicy.
Ogłaszam wam wieść radosną.


Zapraszam każdego was, na Akt zawierzenia się Miłosierdziu Bożemu oraz przepraszanie za popełnione grzechy przeciwko Bogu poprzez profanacje świętej Hostii oraz obrazu Matki Bożej Królowej Polskiego Narodu, Matki Jezusa Chrystusa i Matki człowieka. Oraz za świętokradztwa, jakie dopuszcza się człowiek lekceważąc Boga, obojętności ze strony Rządu Polskiego, który dopuszcza się do demoralizacji dzieci i młodzieży.
Dnia: 14.12.2012 roku.
O godzinie: 15:00 Bożego Miłosierdzia.

Patroni towarzyszący w godzinie Bożego Miłosierdzia:
- św. s. Maria Faustyna Kowalska, Apostołka Bożego Miłosierdzia,
- św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Doktor Kościoła,
- św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła,
oraz św. Alojzy Gonzaga zakonnik Jezuita. 

W godzinie Miłosierdzia Bożego modlić się będziemy modlitwami:
- Koronka do Bożego Miłosierdzia,
- Droga Krzyżowa, 
- 15 min., cisza przed Najświętszym Sakramentem.
– kto z was nie da rady, niech w domu myślami przeniesie się do kaplicy Adoracyjnej i niech Adoruje Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. 
A ci co pracują niech odmówią o godzinie 21:00 w Apelu Jasnogórskim.
- Różaniec święty, część bolesna – w Niej będziemy się modlić za wszystkich ludzi obrażających Niepokalaną Maryję, Matkę wszystkich dążących do nieba.
- Litania do Bożego Miłosierdzia,

- AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU - /"Posłanie Miłosierdzia Bożego" - Gorzów
WLKP. 1983 - s.147-148/.
ZAWIERZENIE PARAFII MIŁOSIERDZIU BOŻEMU .

Na zakończenie:
Suplikacja – Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny … 3 x

-szukam-
Zapraszam do uczestnictwa we Mszy Świętej.
-szukam--szukam--szukam-


List do Kapłanów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej po profanacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski

Drodzy Księża

W związku ze świętokradczym atakiem, dokonanym przez zamachowca w niedzielę, 9 grudnia br., na Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski w Częstochowie, po konsultacji z Metropolitą Częstochowskim Arcybiskupem Wacławem Depo, pragnę Was poinformować, że comiesięczne czuwanie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, które z inicjatywy Archidiecezji Częstochowskiej odbywa się każdego 11 dnia miesiąca od Apelu Jasnogórskiego do Mszy Świętej o północy, w tym miesiącu (wtorek, 11 grudnia 2012 r.) będzie miało charakter czuwania ekspiacyjnego. Szczerze zachęcam, aby Ci, którzy mogą pojechać na Jasną Górę, dołączyli do tego czuwania.

Jednocześnie z bólem serca przeżywając wczorajszy fakt, obserwując nadto bardzo konfrontacyjny wobec wiary i Kościoła ton komentarzy, wprowadzanych na niektóre portale internetowe, co może wskazywać na chęć dalszej eskalacji napięcia społecznego w Polsce, bardzo Was, Drodzy Księża, proszę, aby we wszystkich kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na roratach (można także na innych Mszach Świętych z udziałem ludu) do dnia 17 grudnia br. oraz w czasie Mszy Świętych w niedzielę, 16 grudnia br., odmówić w intencji ekspiacyjnej jeden dziesiątek różańca świętego, rozważając tajemnicę bolesną „Ukrzyżowanie Pana Jezusa” w aspekcie „czuwania Matki Bolesnej u stóp Krzyża”.

Należy także przynajmniej jedną Mszę Świętą odprawić w odpowiednim czasie wprost w intencji wynagrodzenia Matce Bożej za tę poważną zniewagę, wcześniej powiadamiając wiernych o tej intencji i zapraszając ich do udziału. Można tę intencję połączyć z modlitwą za Ojczyznę w dniu 13 grudnia (rocznica wprowadzenia stanu wojennego) lub 17 grudnia (rocznica ofiar grudnia 1970 r.). Po Komunii Świętej należy wtedy odśpiewać Suplikację. Możecie też, Drodzy Księża, zaproponować jeszcze inne formy ekspiacji w swoich parafiach, szczególnie w parafiach o duchowości maryjnej. Szczerze do tego zachęcam. Aktualna pozostanie także prośba Metropolity Częstochowskiego o podejmowanie również w następnych tygodniach pielgrzymek ekspiacyjnych na Jasną Górę, czy to grupowo, czy indywidualnie.

Bracia Drodzy. Wiele wskazuje, że na wczorajszym fakcie jeszcze się nie zakończy to pogłębianie napięcia społecznego w Polsce. Wydarzenie wczorajsze ma bowiem, w moim przekonaniu zdecydowanie głębszy wymiar, niż mogłoby się to wydawać. Matka Boża, jako Dobra Królowa widząc narastające cierpienie swojego Narodu, uczestniczy także w tym cierpieniu. Jako kapłani katoliccy mamy obowiązek odczytywać to w pełnym kontekście, a przede wszystkim nie lekceważyć. Zachęcam dlatego do osobistej oraz wspólnotowej modlitwy o pokój społeczny, a jednocześnie o Prawdę w Narodzie i Państwie. Ludzie są coraz bardziej zmęczeni obecną atmosferą społeczną, a kolejne prowokacje wobec Boga, wobec Narodu, Kościoła i duchowieństwa, a także wobec zwykłych postaw wiary, nie ułatwiają im tej sytuacji. Niech odczuwają Waszą ewangeliczną miłość, duchową bliskość i błogosławieństwo na ten niełatwy czas. Nie lękajmy się.

Wspieram Was i powierzone Wam wspólnoty wiernych moją modlitwą i szczerze błogosławię.

 

+ Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, 10 grudnia 2012 r.


-szukam--szukam--szukam-

TO JEST CZAS ŻALOBY narodowej


APEL  DO POLAKÓW - o ekspiację za profanację jasnogórskiego wizerunku Madonny

Marcin Dybowski

[– skrót z poufnego listu – M. Dakowski . To APEL do Was, moi Czytelnicy! Nie oglądać się na „drugich” !  md]

W obliczu tego co stało sie na Jasnej Górze w niedziele rano a czym przez cały dzień żyjemy i na czym skupiamy swe myśli i modlitwy - profanacja Jasnogórskiego wizerunku Madonny i nasza ekspiacja - musimy zająć  stanowisko.

Do czego możemy wezwać jako świeccy każdego proboszcza w naszej Parafii - co możemy rozesłac mailowo i co możemy ogłosić w czasopismach jako APEL DO POLAKÓW.

W parafiach na pewno możemy po każdej Mszy Świętej wieczornej nawolywac do Różańcowego szturmu modlitewnego. Możemy na pewno zwrocic uwage, ze przynajmniej ze stron internetowych katolickich powinien zniknac kolor na rzecz kolorow żałobnych - AZ DZIW że tego nie ma.

         Profanacja jest tylko jednym z tematów tymczasem do czego mozna to, co sie stalo porownac??? Czy zamach na papieża z 1981 roku i zamach na oblicze naszej Królowej to odpowiednia skala porownania? Moze za mala..

To sie zdazylo po raz pierwszy w calych naszych dziejach (moze jest to
dopust Bozy w zwiazku z ostatnim  listem na Święto Chrystusa Króla?) a
nasza odpowiedz nie moze byc byle jaka, byc moze w skali calego kraju
musi w kazdej parafi byc podjeta olbrzymia modlitwa, porównywalna a
nawet przekraczająca swa skala naszą modlitwę z dnia zamachu na papieża
Jana Pawla II, nie mozemy nad tym przejsc zbyt skromnie a niestety wygląda na to, ze takie niebezpieczeństwo wisi nad tym co sie stalo.

Proszę wszystkich ktorzy maja jakies kontakty by starali sie pokornie dotrzec do naszych Pasterzy z prosba ze my chcemy Boga i Krolowa Polski godnie przeprosic i by nam dano na to szanse, ze to sie uda i ze w nas jest taka potrzeba. Idzmy z tym do naszych Pasterzy - niech otworza drzwi naszych świątyń. Pokuty, Pokuty, Pokuty nam trzeba - tym bardziej w ADWENCIE.

To jest GROM z JASNEGO NIEBA i delikatne porównanie do sytuacji z zamachu na Papieza.

To musi tez byc rozpatrywane w kontekscie tego co sie stalo ostatnio we Francji w Lourdes! Gdzie szlam i mul zalały całą Grotę Objawień, tam gdzie Swe święte stopy postawiła Matka Najświętsza wzywając nas do Różańca.

Byc moze to jest szansa na moment ZWROTNY w naszej historii, moment w ktorym spełnić sie może życzenie Prymasa Hlonda, ze w każdej parafii bedzie za Ojczyznę odmawiany Różaniec, to moga byc wieczory modlitewne
po wieczornych Mszach Świętych ale nie tylko przez miesiąc, ale przez jaki inny okres czasu, a moze wreszcie na zawsze - choc jedna dziesiątka po kazdej wieczornej Mszy Swietej. Na razie nie wiem. Wiem tylko, ze skoczne pioseneczki sa nadal nadawane w mediach katolickich w tym niestety i w RM, a tu sie musi coś zmienić; nawet i w ramówce programu.


TO JEST CZAS ŻALOBY narodowej

Tygodniki, dzienniki, powinny ukazać sie w ŻALOBNEJ FORMIE, strony
internetowe powinny być na
CZARNO! My MUSIMY pokazać, ze zareagowaliśmy!!! Że nasza reakcja jest reakcją katolików!-szukam--szukam--szukam-

A P E L !!!

KRÓLUJ NAM CHRYSTE! OD 10 GRUDNIA 2012 A.D. PRZEZ 9 DNI NOWENNY EKSPIACYJNEJ, KTÓRĄ PODEJMIJMY WSPÓLNIE /10 - 18 GRUDNIA/  NIECH W OKNACH DOMÓW KAŻDEGO POLAKA MIŁUJĄCEGO MARYJĘ MATKĘ JASNOGÓRSKĄ,
BĘDZIE OBRAZ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, A W GODZINIE APELU JASNOGÓRSKIEGO  21 GODZINA, ZAPŁONIE ŚWIECA. NIECH TO BĘDZIE PRZEZ 9 DNI ZEWNĘTRZNYM ZNAKIEM I WYRAZEM JEDNOŚCI I SOLIDARNOŚCI, TROSKI I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCEJ ZNIEWAGĘ PROFANACJI. NIECH MARYJA ZJEDNOCZY NAS NA MODLITWIE O ZWYCIĘSTWO DOBRA I MIŁOŚCI, WOBEC TRUDNYCH FAKTÓW. PROSZĘ PRZEKAZAĆ  DALEJ.  SZCZĘŚĆ BOŻE.


-szukam--szukam--szukam-


Nowy film – dokument

Orędzie z Garabandal

Nowe zdjęcia, nowe urywki filmów z objawień

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

Zadośćuczynienie

Za akt wandalizmu dokonany na Twoim Matczynym i Królewskim Obliczu w Kaplicy Jasnogórskiego Obrazu

Przepraszamy Cię Matko nasza Jasnogórska!

Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty Obraz obecna jesteś w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i moc w doświadczeniach, kłopotach i trudach codziennych

Przepraszamy Cię Matko nasza Jasnogórska!

DZIŚ ZWRACAM SIĘ DO CIEBIE, O MATKO NIEBIESKA, BY ZŁOŻYĆ CI ZADOŚĆUCZYNIENIE I WYNAGRODZENIE ZA ZNIEWAGĘ WYRZĄDZONĄ TOBIE W JASNOGÓRSKIM OBRAZIE. TAK WIELU LUDZI OKAZUJE CI OBOJĘTNOŚĆ, OZIĘBŁOŚĆ, NIEWDZIĘCZNOŚĆ, A NAWET ODPYCHAJĄCĄ WROGOŚĆ. TAK WIELU LUDZI SPRZECIWIA SIĘ TWEMU UPRZYWILEJOWANIU W PORZĄDKU ŁASKI. TAK WIELU OBRAŻA I ZNIEWAŻA CIĘ, ZASMUCAJĄC CIEBIE I TWOJEGO BOSKIEGO SYNA. W NIM I Z NIM CHCĘ ODDAWAĆ CI CHWAŁĘ, CZEŚĆ I UWIELBIENIE, I ZŁOŻYĆ GO W TWOIM ZRANIONYM SERCU, BY JE UKOIĆ I USZCZĘŚLIWIĆ. TEN STRUMIEŃ MIŁOŚCI, KTÓRY WYLEWA SIĘ Z JEGO BOSKIEGO SERCA, NIECHAJ ROZPŁYNIE SIĘ W TWOIM SERCU. NIECH CIĘ CAŁĄ WYPEŁNI I ROZRADUJE, POZWALAJĄC ZAPOMNIEĆ O WSZYSTKICH TYCH NIESPRAWIEDLIWOŚCIACH, KTÓRE KIEDYKOLWIEK WYRZĄDZILI CI LUDZIE. TO BOSKIE SERCE NIECH SIĘ STANIE DLA CIEBIE ZADOŚĆUCZYNIENIEM, WYNAGRODZENIEM, AKTEM CZCI I ODDANIA, I NIGDY NIEWYCZERPANYM ŹRÓDŁEM UKOJENIA. O MARYJO, KRÓLOWO POLSKI, PANI JASNOGÓRSKA, SKŁADAJ NIEUSTANNIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ W OFIERZE TO NAJŚWIĘTSZE CIAŁO I NAJDROŻSZĄ KREW TWOJEGO SYNA, JEZUSA CHRYSTUSA ZA ZBAWIENIA ŚWIATA, BY GNIEW BOŻY ZOSTAŁ UŚMIERZONY I BY ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA WSZYSTKIE GRZECHY NASZEGO NARODU. AMEN


-szukam--szukam--szukam-


PROFANACJA OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO

GDYBY CHRYSTUS KRÓL MÓGŁ KRÓLOWAĆ PRZY KRÓLOWEJ  MATCE NA PEWNO NIE    DOSZŁOBY DO ŻADNEGO  AKTU WANDALIZMU.
MATKA BOŻA POWIEDZIAŁA  - SŁUCHAJCIE CO MÓWI WAM SYN DO:
EPISKOPATU, PAULINÓW, A ONI NIE SŁUCHAJĄ ANI JEJ, ANI JEJ  SYNA I NIE CHCĄ ZWRÓCIĆ  KRÓLOWI CHRYSTUSOWI WŁADZY !!!

     

KATOLICY -" EPISKOPAT" - UCZYNIŁ Z PANA BOGA W JEZUSIE CHRYSTUSIE  SŁUGĘ, KTÓRY NIE MA PRAWA GŁOSU I SAM MUSI  UPOMINAĆ SIĘ ZA SWOJĄ WŁASNOŚCIĄ  ODEBRANĄ MU PRZEZ ZŁE SŁUGI.
PRZYJDZIE JEDNAK O CZASIE  W CHWALE I ODBIERZE SWOJĄ WŁASNOŚĆ.
ALE NAS ZA SWĄ BIERNOŚĆ I OBOJĘTNOŚĆ WOBEC ŚWIĘTOKRADZTWA POZOSTAWI NA PASTWĘ OBCOWANIA z WYZNAWCAMI BAALA. TAM GDZIE KRÓLUJE LUCYFER I PRZEKLEŃSTWO.
BO TO TEŻ I NAS ŚWIADOMY WYBÓR. ZACHOWUJEMY SIĘ TAK JAKBYŚMY NIE MIELI WOLNEJ WOLI, ROZUMU I DUCHA WALKI.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE I BROŃ NAS PRZED TWOIMI WROGAMI.

********************

 ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ MODLITWY WYNAGRADZAJĄCEJ W CZASIE APELU JASNOGÓRSKIEGO

Profanacja Cudownego Obrazu Matki Bożej
Niedziela, 9 grudnia 2012 (10:53)
Cudowny Obraz Matki Bożej w Kaplicy Jasnogórskiej został dziś rano sprofanowany przez mieszkańca Dolnego Śląska. Ikona jest chroniona szybą, więc nie uległa uszkodzeniu.
O godzinie 12.00 odbędzie się dziś na Jasnej Górze Msza św. ekspiacyjna. Ojcowie Paulini zapraszają wszystkich do włączenia się w modlitwę osobiście bądź w łączności duchowej.
Aktu profanacji, który miał miejsce po porannej Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu, dokonano dzień po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
"W dniu dzisiejszym, tj. 9 grudnia br. miała miejsce próba zniszczenia Cudownego Obrazu Królowej Polski na Jasnej Górze poprzez oblanie go czarną substancją. Obraz, dzięki specjalnemu zabezpieczeniu, nie został w żaden sposób uszkodzony" - napisał w specjalnym oświadczeniu o. przeor Roman Majewski OSPPE. Jak czytamy dalej w oświadczeniu, "wraz z Biskupami częstochowskimi, Ojcowie i Bracia Paulini odprawili modlitwy ekspiacyjne. Prosimy wszystkich o włączenie się do tej modlitwy. Kaplica Matki Bożej zostanie otwarta dla wiernych o godz. 11.45. Pierwszym nabożeństwem będą Suplikacje i modlitwy wynagradzające".

- Mężczyzna lat 58, mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który próbował uszkodzić Cudowny Obraz, został natychmiast zatrzymany przez Straż Jasnogórską, następnie został przekazany policji. Teraz sprawdzamy, jakiego były jego motywy działania. W tym momencie mogę jedynie powiedzieć, że może odpowiadać za znieważenie uczuć religijnych – powiedziała w rozmowie z NaszymDziennikiem.pl podinsp. mgr Joanna Lazar, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna próbował zniszczyć obraz bliżej nieokreśloną substancją. Katolicka Agencja Informacyjna informowała o zbezczeszczeniu Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej farbą.

Jak dodała podinspektor, mężczyzna został zatrzymany. Przebywa w tym momencie w areszcie i jest przesłuchiwany przez policję.

 

Do modlitwy  podczas  APELU  JASNOGÓRSKIEGO  w dniu 9 bm.  o godz, 21:00  właczamy się podczas transmisji w telewizji  TRWAM - Zygmunt Jarosz

 

*************************************************

To owoce episkopatu. Zakonnicy i księża  tworzą atmosferę nienawiści w Kościele a episkopat mając stosowne środki boi się ich  i milczy. Bo trudno pojąć aby działo się to za zgodą episkopatu. Ale może się mylimy. Są to nasi   ”starsi bracia w wierze” i może obowiązują ich inne prawa  i traktowanie!!!!Są równi i równiejsi.

TO HAŃBA :

-szukam-

 

Ks. Boniecki: W Sejmie nie powinien wisieć krzyż.

Ks. Adam Boniecki wyraził na spotkaniu z cyklu "Kościół otwarty" opinię, że w Sejmie nie powinien wisieć krzyż, pisze "Gazeta Polska Codziennie".

Dla ks. Bonieckiego krzyż w Sejmie to tylko kwestia kulturowa, a nie religijna, pisze gazeta i cytuje słowa kapłana: "Jeśli komuś przeszkadza krzyż w takim miejscu, to nie powinien on tam wisieć. Nie można nikogo zmuszać, żeby na ten krzyż patrzył". Boniecki dodał, że nie chce, by w ten sposób obrzydzano krzyż.

Na słowa bp. Antoniego Dydycza, według którego "Kościół otwarty jest martwy", ks. Boniecki zareagował krytyką hierarchów. "Reprezentują ludzi wystraszonych i ich przekonania" - powiedział. Dodał, że "krytyka Kościoła otwartego w Polsce wynika z lęku i pomieszania pojęć". "Kościół zamknięty jest zalękniony, niepewny wiary" - mówił ks. Boniecki.

"Zalękniony, że każde naruszenie tożsamości spowoduje rozsypanie się jej i zagubienie" - wtórował mu o. Maciej Zięba. Dominikanin mówił również o "uwikłaniu" polskiego Kościoła w politykę. "Jedna strona politycznego sporu twierdzi, że wie, gdzie jest prawdziwy Kościół i prawdziwa Polska. Ci, którzy tego nie podzielają, mają rzekomo nie być dobrymi katolikami i Polakami. Poziom jadowitości, agresji, pogardy w życiu publicznym w Polsce się zwiększa" - mówił.

O komentarz do tych wypowiedzi "GPC" poprosiła ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Według niego ks. Boniecki świadomie niszczy swój dorobek z czasów, gdy był generałem zakonu marianów. To, co dziś mówi, ośmiesza go. Dla niego samego byłoby lepiej, by uszanował zakaz przełożonych i nie wywoływał swoimi wypowiedziami kontrowersji dla poklasku laickich mediów.


-szukam--szukam--szukam-

Naukowcy odkryli, że wizyty w kościele poprawiają zdrowie


-szukam-

Norwescy naukowcy z kliniki Sykehuset Innlandet mają złe wieści dla wszystkich ateistów i tak zwanych wierzących niepraktykujących. Odkryli oni, że wizyty w kościele są korzystne nie tylko dla ducha, ale także dla zdrowia fizycznego. Według Norwegów, chodzenie do kościoła zmniejsza ciśnienie krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.  Im częściej człowiek jest w kościele, tym niższe i bliższe idealnemu jest jego ciśnienie krwi. 

 

Wcześniej do podobnych wniosków, doszli amerykańscy naukowcy, ale potem ogłosili, że może to być tylko zbieg okoliczności, bo Kościół w Stanach Zjednoczonych odwiedza regularnie do 40% populacji.  Norwescy eksperci studiowali to zjawisko bardziej dokładne, ponieważ w tym kraju do kościoła nie chodzi więcej niż 4% populacji. W Eksperymencie brało udział aż 120 tysięcy osób, z czego 5 tysięcy chodziło regularnie do kościoła. Próba badawcza była, zatem olbrzymia.
Warto się pochylić nad tym, dlaczego taki proces następuje. Naukowcy badają wyłącznie efekty, ale nie skupiają się na przyczynach, które jak mówi klasyk, "są arcyboleśnie proste". To, że modlitwa czyni cuda wiemy od dawna. Modlitwa wielu ludzi zgromadzonych w jednym miejscu może spowodować efekt szkła powiększającego.  Gdy schodzi się coraz niżej i niżej w świat atomów, elektronów, kwarków to okazuje się, że to, co uważamy za materię jest tylko energią o odpowiedniej wibracji. Nie ma teraz czasu, aby się w to zagłębiać zwłaszcza, że mówimy o modlitwie a nie świecie kwantów. Paradoksalnie jednak to może być jedna i ta sama rzecz.
Modlitwa nie jest niczym więcej jak formą wibracji. Jeśli modlimy się w samotności wibracja jest samotna, ale i tak może prowadzić do ziszczenia tego, o co prosimy i to bez względu na to, w co wierzymy i w jakim kościele się znajdujemy. Gdy modli się jednocześnie kilkaset, kilka tysięcy ludzi to procesy zachodzące w przypadku każdej osoby są wielokrotnie wzmocnione i zmierzają do wszechświata w formie o dużo bardziej jasnej strukturze energetycznej.
Wspólna modlitwa może dawać efekt uspokajający naszą wibrację. Niektórzy umieją osiągnąć ten stan bez potrzeby przebywania we wspólnocie jednak wiele osób nie będzie w stanie osiągnąć takiego stanu oświecenia i dla takich istot Kościół będzie wybawieniem. Fakt, że wierzący i praktykujący żyją zdrowiej oznacza tylko tyle, że znaleźli sposób na uspokojenie swojej wibracji energetycznej. To właśnie zakłócenie naszej wibracji jest najczęstszą przyczyną chorób. Wyniki naukowców z Norwegii wskazują na to, że da się to jakoś kontrolować, a kluczem do życia w zdrowiu fizycznym jest zdrowie duchowe.

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-Rząd Światowy istnieje już od 60 lat, nazywa się Grupa Bilderberg

TO, DLATEGO RZĄDY LUCYFERYCZNE NIE CHCĄ DOPUŚCIĆ DO KRÓLOWANIA BOGA ALE I TAK PAN BÓG MUSI ZWYCIĘŻYĆ TYLKO SZKODA, ŻE PO KATAKLIZMACH PRZEZ GŁUPOTĘ I PYCHĘ LUDZKĄ.

Istnieje powszechne przekonanie, że Grupa Bilderberg, która obecnie obchodzi 60 lecie istnienia jest w istocie niczym innym jak Rządem Światowym a już w najlżejszej wersji światowym gabinetem cieni. Większość ludzi nigdy o tym nie słyszała, bo skoro o czymś nie mówi się w telewizji to tak jakby to nie istniało. Jednak to bardzo realny elitarny twór wpływający pośrednio na losy świata.

Trzeba przyznać, że to wygląda dziwnie, gdy na tajnym spotkaniu w jakimś miejscu na świecie spotyka się grupa bardzo znanych i wpływowych osób a w kilka miesięcy później zaczynają się kolejne "arabskie wiosny". Pięćdziesiąt procent uczestników spotkań Grupy Bilderberg to bankierzy albo osoby z grona tak zwanej finansjery. Grupę dopełniają ważni urzędnicy z wielu krajów świata, włącznie z Polską oraz arystokraci, którzy liczebnie stanowią około 20% ogółu.

Wygląda, więc na to, że już dawno mamy Rząd Światowy, który raz do roku zbiera się i ustala plany na następne 12 miesięcy. Prawdopodobnie rozliczane jest to, co się udało zrobić w poprzednich miesiącach. Spotkania Grupy Bilderberg nie są anonsowane w prasie i pozostają w ścisłej tajemnicy. Po każdym spotkaniu powstaje dokument, który jest rozsyłany do uczestników. On również pozostaje ściśle tajny.
Skoro są to niezobowiązujące spotkania bez wpływu na rzeczywistość to, dlaczego są aż tak utajnione? Skąd współdziałanie mediów uciszających temat albo wyszydzających rzekomą obsesyjność i podleganie teorią spiskowym?
Sama Grupa Bilderberg przypomina trochę masonerię, a uczestnictwo w corocznych spotkaniach nie jest obligatoryjne i wymaga ponawianego zaproszenia. Oznacza to, że skład osobowy może się zmieniać. Do tej pory Polskę zwykł reprezentować założyciel Platformy Obywatelskiej, Andrzej Olechowski. W tym roku w spotkaniu brał udział Jan Vincent Rostowski. Można się tylko domyślać, jakie były punkty agendy i co postanowiono na nadchodzący rok.

 -szukam-

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !-szukam--szukam--szukam-

Protest przeciwko bluźnierczej wystawie w Warszawie - PCh24.pl - prawa strona internetu.

Inni protestują - zaprotestują i Ty!

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

ks. Władysław Muchowicz - Szaty kapłańskie do Mszy św.

Synom Aaronowym poczynisz szaty ku czci i ozdobie.
Ten sam czyn może mieć u różnych ludzi niejednakowy, a nawet przeciwny skutek. Ewangelista św. Łukasz opowiada, że dwóch ludzi wstąpiło do kościoła na modlitwę: faryzeusz i celnik.
Faryzeusz modlił się z pychą, bo uważał się za sprawiedliwego i modlitwa jego została odrzucona – przeciwnie celnik, w poczuciu grzechów swoich, nie sądził się być godnym łaski Bożej i usprawiedliwiony odszedł do domu swojego (Łk 18, 9–14). Widać z tego, że wartość modlitwy zależy od usposobienia serca, z jakim się kto modli.


-szukam--szukam--szukam--szukam-


"PRZYBRANY SYN "- WZRUSZAJACY FILM-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

Same przypadki

-szukam--szukam--szukam--szukam-


Morderstwo Krzysztofa Zalewskiego - eksperta zajmującego się katastrofą smoleńską

PILNE! Dzisiaj w Warszawie zamordowano Krzysztofa Zalewskiego, eksperta lotniczego badającego katastrofę smoleńską - dowiedział się portal Niezależna.

Wczesnym popołudniem - po godzinie 14 - do siedziby wydawnictwa Magnum-X przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze wtargnął mężczyzna, który zadał kilka ciosów nożem 46-letniemu Krzysztofowi Zalewskiemu. Mężczyzna zmarł na miejscu. 48-letni napastnik odpalił również ładunek wybuchowy. Doszło do eksplozji, ale siła rażenia nie była duża. Ranny zabójca trafił do szpitala.

Na miejscu zbrodni do późnych godzin pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza.

- Dlatego na razie nie udzielamy żadnych szczegółowych informacji - mówi Niezależnej.pl prokurator Renata Mazur, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Według nieoficjalnych informacji sprawcą zabójstwa jest Cezary S., prezes wydawnictwa.

Krzysztof Zalewski był ekspertem lotniczym, którym wielokrotnie wypowiadał się na temat katastrofy smoleńskiej, m.in. na łamach "Gazety Polskiej". Był również jednym z bohaterów filmu "10.04.10" Anity Gargas. Krytykował raporty komisji MAK i komisji Jerzego Millera. Był gościem zorganizowanej dwa miesiące temu Konferencji Smoleńskiej. Jako jedyny dziennikarz z branży lotniczej był też na tegorocznym zjeździe klubów "Gazety Polskiej".

Prezentujemy przeprowadzoną w czerwcu tego roku rozmowę Anity Gargas z Krzysztofem Zalewskim


-szukam-


-szukam--szukam--szukam-
 

Co zrobiono z kościoła we Francji?


-szukam--szukam--szukam--szukam-

Triumf Maryi --- Antonio Borelli Machado

- Matka Boska odegra szczególną rolę w triumfie Kościoła nad procesem rewolucyjnym - mówi dr Antonio Borelli Machado, badacz objawień fatimskich, członek Akademii Maryjnej w Aparecida, autorem bestsellerowej książki Fatima – Orędzie tragedii czy nadziei? w rozmowie z Piotrem Doerre i Leonardem Przybyszem.

Ojciec Święty Benedykt XVI już wkrótce weźmie udział w uroczystościach w Fatimie. Czego należy się po nich spodziewać?

– Po wizycie papieża Benedykta XVI w Fatimie możemy oczekiwać przede wszystkim tego, że przesłanie fatimskie będzie ponownie przeżywane i zostanie zrozumiane przez wiernych. Mamy nadzieję, że papieska wizyta obok wymiaru protokolarnego i duszpasterskiego, połączonego z głębokimi wykładami, właściwymi dla Benedykta XVI, będzie się wiązała również z ożywieniem przesłania samych objawień – w pierwszej kolejności w Portugalii, ale też na całym świecie. Módlmy się, albowiem dokonać się mają wielkie rzeczy.


Dlaczego? Na czym polega aktualność orędzia fatimskiego dzisiaj?-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


Nadal chcemy platformy?


-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

Biskup Juan Rodolfo Laise 

Komunia na rękę czyli historia nieposłuszeństwa 

Spojrzenie na historię wprowadzenia Komunii św. "na rękę" pozwala  dostrzec, o jak ciężkie nieposłuszeństwo tu chodzi: ciężkie z powodu materii, której dotyczy; ciężkie z powodu sprzeciwu wobec zalecenia jasnego, wyraźnego, pochodzącego z woli papieża; ciężkie z powodu swojego rozpowszechnienia; ciężkie, ponieważ ci, którzy okazali się nieposłuszni, byli nie tylko wiernymi czy księżmi, ale również - często - biskupami, aż po całe Konferencje Episkopatu, - wreszcie ciężkie z powodu oszałamiającego sukcesu, jaki odniosło. Dla wszystkich tych racji musimy stwierdzić, że wprowadzenie i rozpowszechnianie w całym świecie praktyki Komunii na rękę było najcięższym nieposłuszeństwem wobec władzy papieskiej w ostatnich latach. Nie wolno nam pozostać obojętnymi wobec tej sprawy. 

Aż do 26 kwietnia 1996 roku Episkopat argentyński był jednym z nielicznych, które nie zaakceptowały praktyki udzielania Komunii świętej na rękę. Tego dnia podczas 71. Zebrania Konferencji Episkopatu Argentyny praktyce tej udało się uzyskać niezbędne głosy, jakich nie mogła zebrać podczas posiedzeń w poprzednich latach. Dnia 19 czerwca Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Argentyny obwieścił listem protokolarnym nr 319/96, że tego dnia otrzymał pozytywną odpowiedź Rzymu na złożoną prośbę. Treść tego listu dawała do zrozumienia, że zarówno owa prośba, jak i odpowiedź, jaką nań udzielono, miały dotyczyć wszystkich diecezji reprezentowanych w Konferencji Episkopatu. List mówił: "W związku z tym Komisja Wykonawcza Konferencji Episkopatu Argentyny uznała za słuszne, by wyznaczyć na najbliższego 15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, datę wprowadzenia tej praktyki w sposób jednolity we wszystkich naszych diecezjach i prałaturach... Przewodniczący Konferencji Episkopatu Argentyny informuje więc, że dekret zezwalający na sposób udzielania Komunii świętej na rękę wejdzie w życie począwszy od najbliższego 15 sierpnia". Wspomniany list był jedynym zawiadomieniem, jakie otrzymaliśmy my, biskupi. Byłem zdumiony, że nie dostaliśmy tekstu dekretu Kongregacji Kultu Bożego. Poprosiłem więc o niego Katolicką Agencję Informacyjną, podległą Kurii Arcybiskupiej w Buenos Aires. Agencja ta jednak otrzymała również jedynie wspomniany list Sekretarza Konferencji Episkopatu.

-szukam- 


-szukam--szukam--szukam-


O klękaniu, Ks. Jacek Bałemba SDB, Polskie Radio Olsztyn, 9.12.2012
-szukam--szukam--szukam--szukam-

SUPLIKACJA

 

- Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. Podłość będzie nagradzana orderami lub zaszczytami. Lud ogłupiać będą wódką lub innymi elementami, elity szlifami i stanowiskami, a za głowę tych co będą stawiać opór wystawi się watahy, cenę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili – cytował o. Józef Płatek.

 

Boże przebacz, nam nasze grzechy przeciwko Tobie i Niepokalanej Maryi matce naszej Królowej Polski.

Ty o Boże nasz Królu i Panie, dałeś nam Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę, a my niewdzięczni, tak postępujemy obrzucając błotem naszą Mamusię,  przebacz tym, którzy za słowami szatana, 

Posuwają się na takie znieważania i profanacje Ciebie Boże, w Niepokalanej Mateńce, która przez wiele wieków broniła płaszczem Naród Polski,  aby ten miał wolność i miłość w pokoju i jednością z Bogiem.  Jednak wielu z was posuwa się do haniebnego czynu,

 zamiast Intronizacji, o którą prosi miłością Chrystus Pan, aby nastał Pokój i Zbawienie  przyjścia Królestwa Bożego,  ty Polsko wolisz pałać się w pogaństwie i zepsuciu, wszystkiego, co święte i pokorne miłością ty to niszczysz rękami z pychy szatana. 

Tomasz.

-szukam-

10 grudnia 1925 roku objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone Serce.. Dzieciątko powiedziało: 'miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią a nie ma nikogo kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał'.. Maryja powiedziała: 'córko moja spójrz Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią.. przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź.. Przyjmą Komunię Świętą.. Odmówią jeden Różaniec.. i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia'..

przez to Nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu..
2.Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu..
3. Bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi..
4. Znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność.. Pogardę a nawet odrazę do Niepokalanej Matki..
5. Obrazę czynioną przez tych którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach..

Osobiście uważam jednak, że wymienione zniewagi i bluźnierstwa są tylko tymi najpoważniejszymi, których człowiek może dopuścić się przeciw swej Matce.. Niewątpliwie jednak każdy nasz grzech rani Jej Niepokalane Serce.. bo przecież wszystko, co godzi w Jej Syna godzi również w Nią samą.. bo tak jak współcierpiała z Jezusem, gdy stała pod Jego Krzyżem tak też współcierpi każdego dnia gdy ktoś rani swymi grzechami Najświętsze Serce Jezusa.. tym bardziej uzasadnionym wydaje się mi wzięcie udziału w nabożeństwie wynagradzającym..


Tomasz B


-szukam--szukam--szukam-

Caritas Christi urget nos. Miłość Chrystusa przynagla nas.Od 23 października 2012 roku, nalezę do Konfrateriatów Świętego Piotra pod opieką, Ks. Marka Grabowskiego FSSP, oraz głównego generala Konraferni Ks. Armanda de Malleray, FSSP.

Kim są Kapłani FSSP - Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri. Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej. Bardzo zakochałem się w liturgii Kościoła Świętego ustanowionym przez św. Papieża Piusa V, Mszy Świętej rytu Trydenckiego ulubionego przez św. Ojca Pio. Klasyka Rzymska Mszy Świętej bogatej w pełni Miłości Jezusa Chrystusa, który w Ofierze Ofiarował się swojemu Ojcu za nas abyśmy w pełni mieli udział w Misterium Miłości otwartego nieba w Eucharystii. W 1570 r. Papież św. Pius V bullą "Quo Primum" zezwolił po wsze czasy każdemu kapłanowi rzymskokatolickiemu na odprawianie Mszy w tradycyjnym rycie rzymskim (trydenckim), bez narażania się na jakiekolwiek kary kościelne. Bulla ta obowiązuje na zawsze i nigdy nie może być zniesiona, dlatego używamy określenia Msza święta Wszechczasów. Prawo kapłanów do celebracji Mszy św. w rycie klasycznym potwierdził Ojciec Święty Benedykt XVI w motu proprio "Summorum Pontificum", w 2007 roku.

Tego roczne roraty mają hasło: „ Poszli w ciemno za światłem”. Każdy ze świętych poszedł w ciemno za światłem w osiągnięciu życia wiecznego. Moimi ulubieńcami świętych są: św. Tomasz Becket patron moich imienin, był biskupem oraz obrońcą wiary i tradycji Kościoła Świętego. Św. Alojzy Gonzaga, święty niewinności, Już jako siedmiolatek widział nędzę świata i tęsknił za Bogiem. Kiedy miał lat 9, ślubował dozgonną czystość. Spotykając się z zepsuciem i beztroską własnego środowiska, postanowił je kontestować modlitwą i pokutą. Św. s. M. Faustyna Kowalska, Miłość i Miłosierdzie Jezusa Chrystusa, który dał Polsce nadzieję która nada piękno iskry dla całego świata, Jezus przypomina człowiekowi że jest Stwórcą który do końca pokochał nas nadał sens Miłości Miłosierdzia. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła mająca tylko 24 lata została świętą a zarazem Doktorem Kościoła. Św. ojciec Pio, obrońca tradycji i Mszy Świętej ryt Trydencki. I wiele innych świętych i błogosławionych którzy są dla mnie wyjątkowo ważni jak bł. Ks. Bronisław Markiewicz czciciel św. Michała Archanioła oraz św. papieża Piusa V i Piusa X jak też bł. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki że zło dobrem zwyciężaj.

Niech Chrystusowy pokój mieszka w was.

 

               In Christo-szukam--szukam--szukam-


-szukam-

MODLITWA W INTENCJI KAPŁANÓW I WSZYSTKICH DUCHOWNYCH

Szczęść Boże. 
Serdecznie proszę o pomoc w rozpowszechnieniu tematu nowego cyklu Nowenny Pompejańskiej. Otóż na początku Roku Wiary, pomódlmy się za wszystkie osoby powołane do stanu kapłańskiego, za kapłanów i siostry zakonne i kandydatów do kapłaństwa i zakonów, za misjonarzy i misjonarki, w sposób szczególny omadlajmy Naszych - czyli Polaków. Ale jeśli starczy wiary - śmiało ofiarujmy tę modlitwę jednocześnie za wszystkie osoby duchowne na świecie. Warto pomyśleć i warto zrobić. Jeśli chcemy odnowy religijnej i moralnej w Polsce i na świecie to tej modlitwy nie może zabraknąć. I Ciebie siostro i bracie nie może zabraknąć, bo kapłan czy siostra zakonna będzie taki, jakich sobie wymodlisz ... . Ja się nawracałem przez wiele lat, gdybym miał duże wsparcie modlitewne już od czasu wstąpienia do seminarium, lub wcześniej - gdy była moja walka duchowa - szybciej ( patrząc w latach ), nastąpiłby we mnie wzrost wiary i świętości. Więcej możliwości duchowych byłoby przede mną. 
W Twojej okolicy jest wielu kapłanów, wymęczonych walką duchową, nie zawsze zdecydowanych na gorliwość ewangeliczną. 
Pomóż im,
1. To roześlij tę wiadomość do swoich znajomych. Możesz przepisać temat i wysłać np. 100 sms z prośba o przekazanie dalej. 

2. Jeśli sam nie możesz podjąć Nowenny Pompejańskiej odmawiając 3 część Różańca dziennie, to pomyśl jak oprócz rozesłania tej informacji dalej, możesz włączyć się do tej modlitwy., masz wiele możliwości, oto niektóre z nich:
Np. możesz zamówić kilka - kilkadziesiąt Mszy św. w tej samej intencji,
- odmówić ileś razy koronkę do Miłosierdzia Bożego,- Ofiarować kilka razy post ( od słodyczy, telewizora innej przyjemności ),
- możesz ofiarować swoją pomoc chorym a wysiłki i dar czasu oddać Maryi - Matce Bożej Kapłanów, - możesz ofiarować swoją pracę, chorobę w tym czasie za osoby duchowne,- możesz ofiarować kilka adoracji, lub pójść kilka razy więcej do kościoła na Mszę św. w tej intencji.- możesz odmówić kilka razy Drogę Krzyżową, czy inną modlitwę, 
- modlić się Pismem Świętym, Słowem Bożym.
3. Możesz zorganizować grupę ludzi którzy w Twojej wspólnocie parafialnej omodlą kapłanów pracujących choćby we wszystkich sąsiednich parafiach, ale .... jeśli masz wiarę ... Odważnie podejmij modlitwę za wszystkie osoby duchowne.
4. Jeżeli masz znajomego kapłana i s. zakonną - koniecznie powiedz im że właśnie rusza wielka modlitwa za osoby duchowne - niech i oni sami włączą się wraz z zakonami i s. zakonnymi w tej intencji. Warto abyś pomógł tej sprawie.
5 Jeśli nic dla tej sprawy nie zrobisz - to proszę - nigdy nie narzekaj na osoby duchowne, i nie mów, że kochasz Święty Kościół Katolicki i Papieża Jana Pawła II, i  obecnego Benedykta XVI. Że zależy Ci na ewangelizacji, i odnowie moralnej Narodu.
6. Tam gdzie są kapłani mocni wiarą i żyjący modlitwą - tam znajdziesz obfitość łaski także dla siebie.
7. I wreszcie Pan Jezus powiedział: że podany kubek wody, dla tego kto jest jego uczniem - nie zostanie bez nagrody.Proszę dajmy sobie szansę na zmiany.Dajmy szansę łasce Bożej dla nas przez kapłanów.Podnieśmy głos modlitwy do Nieba.Dziękuje za przeczytanie i przekazanie dalej. Temat jest w załączniku.Dziękuję i błogosławię wszystkim wspierającym to dzieło.
ks. Jacek S. Promotor Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę. Arch. Szczecińsko-kamieńska.-szukam--szukam--szukam-


14.12 Spotkanie

-szukam--szukam--szukam--szukam-

PANA BOGA STWORZYCIELA PRZYJMUJEMY DO SERC KLĘCZĄC

List Watykanu do JE ks. Kard. H. Gulbinowicza w sprawie komunii na stojąco...


-szukam-
 

Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,

 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. n. 1322/02/L
Rzym, l lipca 2002 r.

 

Wasza Ekscelencjo,

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko zostało ogłoszone parafianom. Z tego można by wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej rozpowszechniona w diecezji, ale Kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufa jednak, że Wasza Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać sprawą. Wniesione skargi dają Kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiej kwestii. Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować takiej informacji.

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego _praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213). W świetle prawa „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania" (kań. 843 § l). Nie można wiec jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii św. w czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w publicznych grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych.

Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.

Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, Kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencja szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii św. wiernym w opisanych wyżej okolicznościach i - jeśli skarga zostanie zweryfikowana - poinformował danego księdza i innych księży, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymali się od niej. Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie dyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie.

szczerze oddany w Chrystusie
Jorge A. Card. MEDINA ESTEVEZ Prefekt
+ Francesco Pio TAMBURRINO
Arcybiskup Sekretarz (Tekst polski za: Anamnesis 33)

 

*****************************************************

-szukam- 

 KOMUNIA ŚWIĘTA PO KATOLICKU, NA KLĘCZĄCO - ks. prałat Roman Kneblewski

 -szukam--szukam--szukam-

"Sobór Watykański II" - największa katastrofa w historii świata

Czy "Nowy Kościół " pod wezwaniem św. ojca Pio jest świątynią Masońską?

 

Oś uniwersum: 

W tej geometrii jest to oś „gwiazdy pięcioramiennej” ze środkiem w miejscu głowy Kapłana celebrującego Mszę: 
Prawdą przekazywaną człowiekowi przez Lucyfera jest „ubóstwienie człowieka”. Zniszczenie Moralności katolickiej. 
Jest to „Kult człowieka jest to II kuszenie Chrystusa na pustyni pycha” Jest to „człowiek, który siebie czyni Bogiem”. 
Jest to cel II serii 11 stopni Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego.

-szukam-
 

Macie oczy patrzcie, co robią waszą wiarą Rzymsko - Katolicką 
 

Gdyby Ojciec Pio żył, to rozwaliłby tę świątynię, która jest obrazą Pana Boga.
Tak samo OBRAZĄ PANA BOGA jest BESKIDZKA DROGA KRZYŻOWA i o dziwo Episkopat nie reaguje.  OT -  NASZ UKOCHANY KRÓLU - ZNOWU CIĘ BICZUJĄ FARYZEUSZE I UCZENI W PIŚMIE . Tyle lat się uczyli za państwowe pieniądze i nauczyli się tylko Ciebie biczować!.
-szukam--szukam--szukam-

8.12.2012
Godzina łaski
12:00-13:00

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

-szukam- 

Księga Rodzaju 3,9-15.20.

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?»  
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».
Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę». Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.


Księga Psalmów 98(97),1.2.3-4.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
cieszcie się, weselcie i grajcie.


List do Efezjan 1,3-6.11-12.

Bracia: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.


Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa» Wtedy odszedł od Niej anioł.

-szukam-

8 grudnia 2012 r.   -

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

 

Dzisiejsza Uroczystość oznacza, że Bóg wybrał Maryję i przygotował w Niej mieszkanie dla swego Syna. Nazwał Ją BŁOGOSŁAWIONĄ, gdyż zgodziła się pełnić Jego wolę i chciała być służebnicą Boga. Uwierzyła także, że spełni się każde słowo, które w Imieniu Boga powiedział do Niej Anioł.

I my zaufajmy Panu Bogu, który aktem swego Miłosierdzia przygotowuje w naszych sercach mieszkanie dla Jezusa Chrystusa - Zbawiciela.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  "O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami i nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M O D L I T W A - egzorcyzm

Obdarzona odpustem cząstkowym przez papieża Piusa X.

       " Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów - Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana - prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.

 Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen ".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                     
Mateńko Boża - widzisz, co się dzieje na świecie i nawet w kościele katolickim demony mieszają.

   -szukam-

Matka Boża - Moje drogie dzieci:

" DLA WAS JEST JEDNA I JEDYNA DROGA
IŚĆ WEDŁUG WSKAZAŃ BOGA.
MACIE PRZYKAZANIA BOŻE,
TO JE PRZESTRZEGAJCIE A DUCH ŚWIĘTY POMOŻE

TYM, KTÓRZY TEGO PRAGNĄ
I DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ SIĘ GARNĄ.
JA PRZYSZŁAM NA ŚWIAT NIESKALANA
I NATYCHMIAST BYŁAM BOGU OJCU OFIAROWANA.

ŻADEN GRZECH MNIE NIE ZANIECZYŚCIŁ.
BĄDŹCIE WPATRZENI W RODZINĘ ŚWIĘTĄ ABY SIĘ ZIŚCIŁ
PLAN BOŻY A NIE LUCYFERYCZNY
A ORSZAK DO NIEBA BĘDZIE LICZNY. 

JA WASZA MATKA NIEPOKALANA
PROSZĘ - CHWALCIE BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ OD RANA,
A WIECZÓR WASZEGO ŻYCIA BĘDZIE UWIELBIENIEM
TRÓJCY ŚWIĘTEJ I CAŁEGO NIEBA Z BOŻYM TCHNIENIEM.

PRZENIESIEMY WAS DO ŻYCIA W WIECZNOŚCI
ZE WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI  W CUDOWNEJ SZCZĘŚLIWOŚCI.
GDZIE NIE MA JUŻ STRACHU, TYLKO TRWA MIŁOŚĆ,
GDZIE JUŻ NIKT NIE PROSI O LITOŚĆ.

GDYŻ WSZYSCY UWIELBIAJĄ BOGA
GDZIE NIKT NIE ZNA SŁOWA - TRWOGA.
TAM SĄ PRZYJACIÓŁMI BOGA WSZYSCY
I DOPIERO, GDY BĘDZIECIE W NIEBIE - PLAN BOGA SIĘ ZIŚCI.

TAK ŻYJCIE NA ZIEMI ABYŚCIE WSZYSCY SPOCZĘLI W NIEBIE
I ABYŚCIE MOGLI MIEĆ WASZE RODZINY KOŁO SIEBIE.
TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
ABYŚCIE MOGLI BYĆ WSZYSCY BEZ WINY.

MÓJ SYN JEST BOGIEM - ŁASKAWYM
DLA TEGO, KTÓRY STARA SIĘ BYĆ " PRAWYM".

Wasza Matka

Panie Jezu - Episkopat wydał na Ciebie BOGA - wyrok: NIGDY NIE BĘDZIESZ KRÓLEM, bo na ziemi, gdy żyłeś też nie chciałeś być królem. To są Twoi apostołowie, których powołałeś, aby przyprowadzali do Ciebie - Boga ludzi nawróconych, ale oni potrzebują sami nawrócenia. I nawet "Radio Maryja", które powinno służyć ludziom wszystkim a wyłącza ludzi z anteny, którzy mówią o Tobie KRÓLU. Teraz biskupi, ale i prawie wszyscy duchowni mówią takim językiem "uczonym" jak kiedyś komuniści - że nie można wysnuć o co im chodzi. Prawie wszyscy duchowni jakby się umówili, bo mówią jednym tonem przeciw TWOJEMU KRÓLOWANIU. Na świecie jest Bóg i szatan, to skoro nie chcą ciebie Boga - Króla znać, to z premedytacją wybierają szatana, który dąży do śmierci człowieka.

Panie Jezu, czy to prawda, że Episkopat podpisał jakiś dokument - tylko komu? Może CYROGRAF, że:

NIGDY NIE DOPUSZCZĄ DO TWOJEJ INTRONIZACJI I ŻE NIGDY NIE BĘDZIESZ KRÓLEM NA ZIEMI. Wiemy z historii, że tylko Żydzi nie chcieli Twojego królowania i to oni powiedzieli: NIE CHCEMY TAKIEGO KRÓLA. To rozumiemy, że Episkopat złożony jest z biskupów pochodzenia żydowskiego, bo też nie chcą uczynić Ciebie KRÓLEM - BOGA STWORZYCIELA, to tym samym służą szatanowi, bo nie ma nikogo innego pośredniego.  -szukam-

" TAK, TO WSZYSTKO PRAWDA.

Dzieci Moje, dlatego chodziłem po Palestynie, bo tam ludzie pragnęli Mnie słuchać. Jak widzicie, do tej pory w Palestynie słuchają Mnie a w Izraelu nie chcą Mnie znać.
Izraelczycy chcą do tej pory dominować nad światem - dlatego niepotrzebny jest im inny król, który rządziłby według PRAW BOŻYCH   i sprawiedliwie.
Widzisz, co się dzieje, gdy człowiek chce rządzić światem?
=============================================
Ten człowiek pogrąża świat w demonicznym strachu.
To człowiek narzuca światu bezbożny tryb życia.
To pyszny człowiek ma odwagę powiedzieć Bogu:
"NIE CHCEMY TAKIEGO KRÓLA".
A przecież, we wszechświecie jest tylko Bóg a na świecie - ziemi jest Bóg i szatan. Jeśli nie jesteście z Bogiem, to jesteście z szatanem. To teraz rozumiecie:, dlaczego nie chcą, aby KRÓL rządził. Po owocach poznacie a owoce są nader jasne, przejrzyste i oficjalne:
Episkopat nie łączy się z narodem w walce o sprawiedliwość w Polsce;
Episkopat znosi post w piątek i w Wigilię;
Episkopat nie staje oficjalnie w obronie człowieka, tylko przytakuje milcząco demonom rządzącym w państwie przeciw człowiekowi - Polakowi.
Episkopat rządzi się swoimi wymyślonymi prawami przeciw Bogu, bo prawie nakazuje podawać Boga żywego na rękę człowiekowi.      Nie mówią o szatanie i o pokucie.
Episkopat zakazuje, żeby temat CHRYSTUS - KRÓL był przedstawiany w kościołach.
Episkopat zmienia Liturgię zupełnie i dozwala na przenoszenie Jej poza święte ołtarze.
Episkopat szerzy nienawiść do Chrystusa Króla po całym świecie, bo ludzie czytając list przez nich napisany tak go odbierają.
Episkopat  nakazuje zamknąć Mnie w szufladzie i nie pozwala być wielbiony, nie pozwala na wywyższanie Mnie  - Boga, bo sami biskupi prześcigają się w uwielbianiu siebie i nakładaniu wymyślnych nakryć głowy i strojów.

TAK MOJE DZIECI - BÓG OJCIEC NIE POZWOLI  TAK DŁUGO PONIŻAĆ SIEBIE I CAŁĄ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ, BO POZBAWIACIE MNIE - KRÓLA MOŻLIWOŚCI DORADZANIA,  DECYDOWANIA O LOSIE CZŁOWIEKA I CAŁEGO ŚWIATA.  NIE BĄDŹCIE ZDZIWIENI, ŻE PRZEZ ICH RZĄDZENIE UJAWNI SIĘ  SZATAN, KTÓRY  DĄŻY DO ŚMIERCI CZŁOWIEKA I DUCHOWEJ I FIZYCZNEJ. TO WIDZICIE - JAK KOCHAJĄ MNIE MOI DUCHOWNI - ZAMKNĘLI MI USTA CZYNIĄC MNIE SŁUGĄ. To mówi wam Jezus Chrystus - KRÓL wasz.

                                 =====================

      Panie Jezu - Czy mogę napisać, że Episkopat podpisał zobowiązanie demonom, że NIGDY NIE UCZYNI CIEBIE KRÓLEM?

-szukam-

            " Nie tylko możesz ale musisz ujawniać poczynania Moich i naszych wrogów, bo pozbawiając Mnie głosu odebrali także decydowanie o wolnej woli, którą macie zapewnioną od Boga Ojca. Wróg o tym wie i ustanowił siebie sam bogiem i pod znaczeniem "posłuszni" wymaga od wszystkich ślepego posłuszeństwa bez prawa wyjaśnienia i bez prawa żadnych pytań.  Jezus broniący was".

 

    Panie Jezu - prosimy o dalsze wskazówki:

-szukam-

PAMIĘTAJCIE: Intronizacja odbędzie się przez Niepokalane Serce Maryi, bo Ona zdepcze naszego wspólnego wroga.  Nie pytajcie więcej, czy "ten", czy "tamten" jest w piekle.

Zabraknie ci możliwości do wymieniania uczonych w "piśmie" i faryzeuszów, a także ich "przyjaciół". Ci, co są świadomi swojej faryzejskiej i judaszowskiej pracy na polu duchowym, to chcą być ze swym panem i bogiem i tam będą. Szkoda jest Mi każdego człowieka a szczególnie duchownych, bo dzięki ich Bożej pracy mieliby wielkie zasługi za uratowanie niezliczonej ilości dusz a przez ich demoniczne zakazy i nakazy tracę niezliczone ilości dusz, które ich słuchały.

DZIECI - MACIE ROZUMY, TO MYŚLCIE. MACIE SERCA, TO ROZWAŻAJCIE WSZYSTKO SERCEM I BYĆ MOŻE ZAWRÓCICIE ZE ZŁEJ DROGI. MACIE WOLNĄ WOLĘ, TO KORZYSTAJCIE Z NIEJ I NIE ULEGAJCIE ŻADNYM PRZYMUSOM ANI DEMONICZNYM NAKAZOM. MACIE DUCHA ŚWIĘTEGO, TO  MÓDLCIE SIĘ O NATCHNIENIA BOŻE, BO STRACH NIE POCHODZI ODE MNIE I JEST WASZĄ ZGUBĄ. ODWAGI - JA JESTEM JESZCZE MIŁOSIERNY.

Jezus Chrystus - Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy".


-szukam-

Zanim gwiazdy zajaśniały w stwórczym dziele Ojca
- Jam już była.
Nim zajaśniał Księżyc, Słońce
- Jam już żyła.
Nim podniosły się obłoki i cofnęły tonie wód
- Jam jaśniała.
Wierną byłam Ojcu przy stwarzaniu ludzkich ciał,
oczywistość czerpiąc z nich.
Stwórczą ręką Boga Jam powstała Niewiasta obleczona w słońce,
księżyc pod Mymi stopami,
a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Wieczną chwałą Mnie przyoblekł i w niej trwam.
Stworzył Mnie zanim powstał świat, bo w zamyśle
Stwórcy jestem Niepokalanie Poczęta.
Z łona Ojca - Matki wyszłam, w mocy Ducha
ukształtował Mnie, w Jego dziele stanowiłam i stanowię
przenajdroższy owoc Boży.

Jam Jest Ta, która ludzkość wyprowadzi z mocy grzechu.
Jestem Miłością, Mądrością i Mocą
w każdym ludzkim sercu.
Choć wzywacie po imieniu mnie - Maryja - Jam Jest
Stwórczą mocą Bożą w wiecznym dziele Ojca
rodząca dzieci Boże.
W Łonie Mym rozkołysał się świat cały, tu powstają zapisani w Świętej Księdze Cnót,
tu odnawia Syn przez mękę Swą pojednawczy trud
odnowy latorośli.
Nie lękajcie się - Jam Jest Niepokalane Poczęcie,
przez które spłynie w świat duchowe odnowienie.


-szukam-

,,W czasie modlitwy różańcowej Bernadetcie objawia się piękna Pani. Podczas wcześniejszych objawień dziewczynka wielokrotnie pytała Ją o imię, ale w odpowiedzi otrzymywała tylko uśmiech. Tym razem ponownie zapytała zjawę, kim jest i wtedy otrzymała długo oczekiwaną odpowiedź: ,,Jestem Niepokalanym Poczęciem’’. Bernadetta była zaskoczona tą odpowiedzią, gdyż nie wiedziała, co znaczy to dziwne imię ,,Niepokalanie Poczęta’’, tym bardziej, że nigdy o nim nie słyszała. Bernadetta szybko pobiegła do proboszcza Peyramale,a, aby przekazać mu to dziwne imię. Aby go nie zapomnieć, w drodze powtarzała: -,,Niepokalanie Poczęta’’. Bernadetta nie wiedziała, że 8 grudnia 1854 r. w Bazylice Watykańskiej został uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny. Kiedy proboszcz usłyszał z ust Bernadetty imię ,,Niepokalanie Poczęta,, , z wrażenia aż zaniemówił. Zrozumiał bowiem, że Maryja użyła teologicznie doskonałej formuły, która potwierdzała dogmat ogłoszony cztery lata wcześniej. Maryja jest Niepokalanie Poczętą, ponieważ od momentu swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, po to by mogła wypełnić misję Matki Zbawiciela’’.-szukam--szukam--szukam--szukam-

-szukam- - ŚWIADECTWO


Pewien okres pracy zaliczam do najpiękniejszych okresów, w jakich kiedykolwiek pracowałam z pożytkiem dla osoby, którą się opiekowałam i dla mojej duszy.

Nie spotkałam jeszcze nigdy tak cierpliwej osoby, jaką była pani Loretta..
Nigdy nie narzekała a zawsze widziałam na jej twarzy uśmiech.W niedzielę w Domu Pogrzebowym podczas modlitwy przed trumną - pani Loretta powiedziała bardzo spokojnym głosem i powoli:
" JESTEM JUŻ NA SĄDZIE BOŻYM.
JAKI BÓG JEST ŁASKAWY, ALE I SPRAWIEDLIWY".

Po śmierci dusza człowieka przebywa przez trzy doby wśród swojej rodziny - wszystko widzi i słyszy a potem przez 40 dni jest na Sądzie Bożym.
Potem, gdy rozejrzałam się, zobaczyłam bardzo dużo ludzi a wszyscy rozmawiali i było głośno, My mówimy między sobą, że "jest głośno pani Loretta powiedziała:
"
MNIE TO NIE PRZESZKADZA".W Polsce jest inny zwyczaj. W Domu Pogrzebowym - ludzie tylko się modlą na głos a w przerwach jest cisza.Po krótkim czasie znowu usłyszałam głos pani Loretty:" JESTEM SZCZĘŚLIWA, ŻE WYCHOWAŁAM DOBRZE SWOJE DZIECI".
Podczas słuchania pani Loretty towarzyszył mi płacz szczęścia, że trudno było mi mówić do koleżanek, co słyszę, a dzieliłam się z nimi natychmiast usłyszanymi słowami od pani Loretty
To tyle pięknych wrażeń, pięknych odczuć i pięknego zakończenia życia.
Mieczysława


-szukam--szukam--szukam-


-szukam-

do Krystyny:

" Krystyna - ty Moja duszko dobra, widzę jak chcesz uczynić jak najwięcej dobrych rzeczy i rozwiązać zawikłanych spraw ludzkich. Widzę, że nakładasz na swoje barki dużo obowiązków - bez pomocy Ducha Świętego niemożliwych do zrealizowania. To Ja dziękuję ci, że chcesz, że pragniesz pomóc ludziom na chwałę Bożą. Kocham cię - Moja duszko, że słyszysz i że chcesz pokonywać trudności wynikające z powagi spraw, które podejmujesz się "załatwić".
Powierzyłem ci wielką MISJĘ i ciągle pytaj Ducha Świętego o kierunek twojej drogi.
Ciągle proś o natchnienia Ducha Świętego abyś nic nie uczyniła przeciw Niemu.
Jesteś zakochana, jesteś rozmiłowana w Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i nie martw się o przyszłość. Masz ją zapewnioną w wiecznym szczęściu.
Jedź, mów, organizuj, rozmawiaj, załatwiaj i czyń wzystko na chwałę Bożą i ku pomocy człowiekowi - bliźniemu. Reprezentuj godnie  NAS i rozsławiaj ŁASKAWEGO BOGA, który nie chce śmierci grzesznika a chce, aby na ziemi mógł panować POKÓJ, MIŁOŚĆ i  SZACUNEK a tym samym zapanuje WOLNOŚĆ a życie będzie trwać wiecznie szczęśliwie dla was.
Tak wam dopomóż Bóg. Jezus Chrustus - KRÓL wasz".
-szukam--szukam--szukam--szukam-

Kochani !!!

Jutro mamy niepowtarzalną okazję uprosić u Pana Boga POKÓJ NA ŚWIECIE!!!! ·Proszę - miejcie w swojej modlitwie intencję szczególnie za Syrię.

Sytuacja jest tak napięta ,że wizja III WOJNY światowej jest bardzo realna !!
Zróbmy wszytko, co możemy, aby Pan Bóg wysłuchał tych, którzy pragną POKOJU. Już dość ludzie wycierpieli przez wszystkie lata wojen.


Módlmy się o POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE, w szczególności w SYRII!!!!

Pozdrawiam - Marta M.

-szukam--szukam--szukam-

Idzie potężny krach, idzie bieda

-szukam-


Najwyższy czas przestać bredzić o zielonej wyspie, o odbiciu polskiej gospodarki w drugiej połowie 2013 r. Trzeba skończyć z wygadywaniem głupstw i zaklęć, że polska gospodarka ma zaledwie katar, co czyni redaktor P. Jabłoński w "Rzeczpospolitej", o idiotyzmach analityków bankowych ze studia TVN-CNBC, lepiej milczeć.


-szukam--szukam--szukam--szukam-


Cała prawda - Całą dobę

-szukam-


Szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Jerzy Artymiak, na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości potwierdził, że detektory materiałów wybuchowych użyte w Smoleńsku przy badaniu wraku Tu-154M wykazały obecność trotylu. 

"Niektóre urządzenia użyte w Smoleńsku wykazały faktycznie TNT" - powiedział wczoraj płk Artymiak. Tym samym potwierdził informacje, o których pisał ponad miesiąc temu Cezary Gmyz w artykule "Trotyl na wraku Tupolewa" opublikowanym na łamach "Rzeczpospolitej". Powstaje pytanie - kto przeprosi Gmyza za nagonkę jaką rozpętały przeciwko niemu media rządowe? Kto przeprosi jego oraz innych dziennikarzy "Rzeczpospolitej" za to, że zostali dyscyplinarne (sic!) usunięci z pracy? Kto przeprosi Pawła Lisickiego za usunięcie go z funkcji redaktora naczelnego "Uważam Rze" tylko dlatego, że publicznie wstawił się za Gmyzem? Kto przeprosi czytelników najpoczytniejszego tygodnika opinii za zniszczenie tej gazety?-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


Chodzimy po dowodach mówiących o STWORZENIU Ziemi

-szukam-
-szukam-


Witam serdecznie, Króluj nam Chryste

 
Poniżej ciekawy film, który opowiada o naukowym dowodzie na stworzenie Ziemi przez Boga. Sprawa dotyczy tzw. efektu halo polonu lub inaczej radioaureol polonu.

 

-szukam- 

 

Jeżeli przyjmiemy do wiadomości fakty przedstawione w filmie, to jednocześnie musimy odrzucić cały bagaż naukowego ewolucjonizmu, którym karmi się nad od maleńkości.

 

Żeby zrozumieć w jaki sposób jesteśmy okłamywani należy posłuchać seminariów amerykańskiego kreacjonisty dr Kenta Hovinda.

Materiału jest bardzo dużo jednak jest ogromnie zajmujący:

 

-szukam- 

 

Po wysłuchaniu tych seminariów zupełnie inaczej będziemy patrzeć się na Pismo Święte, nie jak na księgę alegoryczną ale jak na księgę opisującą faktyczne wydarzenia.

 

Dla zainteresowanych tematem polecam również inne filmy z cyklu Ukryta Archeologia:

-szukam-       - 3 minuty

-szukam-     - 38 minut

-szukam-            - 5 minut

-szukam-       - 12 minut

 
Króluj nam Chryste-szukam--szukam--szukam-

PROWADŹ NAS PANIE DO WOLNEJ POLSKI-szukam-


Krzyże nad Polską prostują ramiona
Siostry i Bracia ! Ojczyzna w potrzebie
id
źmy z tym Krzyżem przez czas nie łatwy
niech te modlitwy Bóg us
łyszy w niebie

b
ądź Chryste Królem naszego Narodu
gdy nas zawiod
ły wszystkie dzienne sprawy
prowad
ź nas Panie do wolnej Polski
b
ądź nam miłościw czuły i łaskawy

w tylu ko
ściołach polskie serca biją
dla Ciebie Panie naszych dusz zbratanie
wywied
ź nas Chryste ! z domu niewoli
niech sprawiedliwy wreszcie czas nastanie

niech nas czerwona gwiazda ju
ż nie straszy
i nas nie mami
ą unijne miraże
niech nasz
ą siłą będzie Bóg i Honor
i Twoje Panie prawdziwe o
łtarze

niech mason kl
ęknie wobec Twojej mocy
i Twego Panie ber
ła i korony
króluj nam Chryste ! na wieki wieków
Ty
ś Panie większy ponad wszystkie trony

niech przebiera
ńcy pokażą oblicze
oraz sumienie wobec Boga czyste
my tylko jednej poddamy si
ę władzy
Ty
ś naszym Panem !
Ty ! nam Króluj

CHRYSTE !

-szukam--szukam--szukam-

Modlitwa za kapłanów - zachęta ks. Jacka SkowrońskiegoSzczęść Boże.


Serdecznie proszę o pomoc w rozpowszechnieniu tematu nowego cyklu Nowenny Pompejańskiej. Otóż na początku Roku Wiary, pomódlmy się za wszystkie osoby powołane do stanu kapłańskiego, za kapłanów i siostry zakonne i kandydatów do kapłaństwa i zakonów, za misjonarzy i misjonarki, w sposób szczególny omadlajmy Naszych - czyli Polaków. Ale jeśli starczy wiary - śmiało ofiarujmy tę modlitwę jednocześnie za wszystkie osoby duchowne na świecie. Warto pomyśleć i warto zrobić. Jeśli chcemy odnowy religijnej i moralnej w Polsce i na świecie to tej modlitwy nie może zabraknąć. I Ciebie siostro i bracie nie może zabraknąć, bo kapłan czy siostra zakonna będzie taki, jakich sobie wymodlisz ... . Ja się nawracałem przez wiele lat, gdybym miał duże wsparcie modlitewne już od czasu wstąpienia do seminarium, lub wcześniej - gdy była moja walka duchowa - szybciej ( patrząc w latach ), nastąpiłby we mnie wzrost wiary i świętości. Więcej możliwości duchowych byłoby przede mną.

W Twojej okolicy jest wielu kapłanów, wymęczonych walką duchową, nie zawsze zdecydowanych na gorliwość ewangeliczną. Pomóż im,

1. To roześlij tę wiadomość do swoich znajomych. Możesz przepisać temat i wysłać np. 100 sms z prośba o przekazanie dalej.

2. Jeśli sam nie możesz podjąć Nowenny Pompejańskiej odmawiając 3 część Różańca dziennie, to pomyśl jak oprócz rozesłania tej informacji dalej, możesz włączyć się do tej modlitwy; masz wiele możliwości, oto niektóre z nich:

Np. możesz zamówić kilka - kilkadziesiąt Mszy św. w tej samej intencji, odmówić ileś razy koronkę do Miłosierdzia Bożego, Ofiarować kilka razy post ( od słodyczy, telewizora innej przyjemności ), możesz ofiarować swoją pomoc chorym a wysiłki i dar czasu oddać Maryi - Matce Bożej Kapłanów, możesz ofiarować swoją pracę, chorobę w tym czasie za osoby duchowne, możesz ofiarować kilka adoracji, lub pójść kilka razy więcej do kościoła na Mszę św. w tej intencji. odmówić kilka razy Drogę Krzyżową, czy inną modlitwę, modlić się Pismem Świętym, Słowem Bożym.
3. Możesz zorganizować grupę ludzi którzy w Twojej wspólnocie parafialnej omodlą kapłanów pracujących choćby we wszystkich sąsiednich parafiach, ale .... jeśli masz wiarę ... odważnie podejmij modlitwę za wszystkie osoby duchowne.

4. Jeżeli masz znajomego kapłana i s. zakonną - koniecznie powiedz im że właśnie rusza wielka modlitwa za osoby duchowne - niech i oni sami włączą się wraz z zakonami i s. zakonnymi w tej intencji. Warto abyś pomógł tej sprawie.

5 Jeśli nic dla tej sprawy nie zrobisz - to proszę - nigdy nie narzekaj na osoby duchowne, i nie mów, że kochasz Święty Kościół Katolicki i Papieża Jana Pawła II, i obecnego Benedykta XVI. Że zależy Ci na ewangelizacji, i odnowie moralnej Narodu.

6. Tam gdzie są kapłani mocni wiarą i żyjący modlitwą - tam znajdziesz obfitość łaski także dla Ciebie.

7. I wreszcie Pan Jezus powiedział: że podany kubek wody, dla tego kto jest jego uczniem - nie zostanie bez nagrody.

Proszę dajmy sobie szansę na zmiany. Dajmy szansę łasce Bożej dla nas przez kapłanów. Podnieśmy głos modlitwy do Nieba.
Dziękuje za przeczytanie i przekazanie dalej. Dziękuję i błogosławię wszystkim wspierającym to dzieło.

ks. Jacek S.

Promotor Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę
Archidiecezja Szczecińskokamieńska.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !


-szukam-


-szukam--szukam--szukam-

ABW i polityczna bomba energetyczna


-szukam-


Pod dywanem rządzącej PO jest ukrytych wiele gospodarczych afer, ale jedna wydaje się prawdziwą tykającą bombą. To sprawa zarządzania majątkiem megaenergetycznej polskiej spółki – Enea SA, w której pakiet kontrolny ma nadal Skarb Państwa. Wielowątkową sprawą Enei od wielu miesięcy zajmuje się ABW oraz prokuratura. Według nieoficjalnych informacji mają w nią być zamieszani także politycy PO i PSL. Czy zostanie ona ujawniona, czy raczej posłuży do rozgrywek wokół służb specjalnych?

Nieoficjalnie wiadomo, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy swojej działalności Zarząd Interesów Ekonomicznych ABW zebrał potężny materiał wskazujący na karną odpowiedzialność m.in. polityków obecnej koalicji rządzącej PO – PSL. Mieli być wśród nich m.in. były minister, były podsekretarz stanu oraz szef jednej z najważniejszych komisji sejmowych. Sprawa ma dotyczyć kilku tajemniczych transakcji, jakie w latach 2009 – 2012 firmowała Enea.

Tajemnice Enei pod przykrywką

-szukam-
-szukam--szukam--szukam-

List otwarty w sprawie GMO

-szukam-


Witam serdecznie, Króluj nam Chryste
 

Poniżej całość listu otwartego Prof. dr hab. Jana Szyszko, Posła na Sejm RP. Klub Parlamentarny PiS, Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
 
List jest długi, ale sprawa niebywale ważna warto, więc zapoznać się z historią uwalniania GMO w Polsce jak również z argumentami, które zbijają wszelkie propagandowe, wrzutki zachęcające do wprowadzenia GMO w kraju.-szukam-
-szukam--szukam--szukam-

Święty Mikołaj, biskup

WARTO POCZYTAĆ I WARTO WIEDZIEĆ

-szukam-

 

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w “Boskiej komedii”. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.

-szukam-
-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


Wizja piekła

..:. cel .:..

Modlitwa: Sensem życia wiecznego jest poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego Ty posłałeś.


Jana 17,3

KOBIETA, KTÓRA BYŁA OPĘTANA

-szukam-

Spisane przez Siostrę Dorotę Trybułę, ze Zgromadzenia, SS. Zmartwychwstanek - Rycerz Niepokalanej 11/1996.

Ze skopiowanych materiałów byłej strony internetowej ks. Adama Strzałkowskiego:

Siostrę Annę Grzybowską, szarytkę, znało kilka naszych zakonnic, które do tej pory żyją. Jej rodzona siostra Brygida (zm. 26 II 1976) należała do naszego zgromadzenia SS. Zmartwychwstanek. Ostatnie lata spędziła w Wejherowie.

S. Anna odwiedzała ją i pielęgnowała. Opowiadała wtedy o swoich nadzwyczajnych przygodach wojennych, które na prośbę naszych sióstr spisała - S. M. Dorota Trybuła CR, 14 II 1996

DZIĘKI CI, MARYJO, TYŚ MNIE URATOWAŁA!

Wizja piekła – Świadectwo Siostry Anny Grzybowskiej, Szarytki

-szukam-

 

-szukam--szukam--szukam-


Modlitwa o odrzucenie złych duchów - za przyczyną NIEPOKALANEJ


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, “aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).
Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami:
Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie!
A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś.

-szukam-

-szukam--szukam--szukam-


Spotkanie 7.12 Przypomnienie

WARTO DOCENIĆ PRACOWNIKÓW KSIĘGARNI,

KTÓRZY CHCĄ PRZYBLIŻYĆ SPRAWY POLSKIE

I NAMAWIAM DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH.


-szukam--szukam--szukam--szukam-

-szukam-


-szukam--szukam--szukam-


-szukam-

T.Love - Lucy Phere - promocja satanizmu

Witam serdecznie, Króluj nam Chryste

Zygmunt "Muniek" Staszczyk wraz z zespołem T.Love w jednej ze swoich najnowszych kompozycji "Lucy Phere" w miękki sposób promuje satanizm. Sam tytuł jest zapisany w szczególny sposób. Umieszczono w nim imię Lucyfer zapisując je jako dwa słowa LUCY PHERE (czytaj: lusi fer). Z angielskiego można to przetłumaczyć, jako Łucja PHERE, niby nic nie znaczy jednak sposób czytania dwóch wyrazów tytułu jednoznacznie nawiązuje do imienia przywódcy buntu anielskiego.

 Muniek nie niszczy Biblii jak w przypadku Nergala, nie używa twardych "metalowych" brzmień.
Piosenka jest miękka, delikatna, liryczna, wpada w ucho i jest grana we wszystkich stacjach radowych.

  Tu link do teledysku: -szukam-

 Teledysk jest przerażający, pełno w nim symboliki.

 Widać człowieka poszukującego drogi w życiu, który stawia na ... swoje żądze i światowe powodzenie.

Podpisuje cyrograf, wpada w diabelskie łapy, miota się, jest jak lalka na sznurkach, którą bawi się demon, nota bene w teledysku przedstawiony jako dziewczynka. Ostatecznie przegrywa, zwisa bezwładnie na sznurkach, na ziemi leży zabity ptaszek z wyjedzonymi wnętrznościami, a obok przechodzi szczur.

Najsmutniejszy jest tragiczny koniec całej historii, człowiek ginie (kukła zwisła na sznurkach), jego dusza upadła (wyjedzony ptaszek), a diabeł odchodzi zająć się kimś innym.

  Muniek opowiada całą historię diabelskiego zniewolenia i jego tragiczny koniec, a wszystko przy dźwiękach lirycznej ballady.

  Tu link do słów piosenki:  -szukam-

 
Trudno ten utwór nazwać ostrzeżeniem przed demonicznym zniewoleniem, jest to raczej łagodna forma promocji, a być może swojego rodzaju opowieść o własnym życiu.

Poniżej link do filmu, który opowiada o związkach między przemysłem muzycznym i jego gwiazdami, a diabelskim zniewoleniem "Illuminati przemysł muzyczny". Może Muniek chce powiedzieć, że ma za sobą opisane w piosence doświadczenie.

-szukam- 

 

Króluj nam Chryste

Andrzej


-szukam--szukam--szukam-

Czas spełnionych paradoksów

Witam serdecznie, Króluj nam Chryste

Poniżej ciekawy komentarz do wydarzeń z ostatniego miesiąca.

Znana jest anegdota o milionerze, który źle obsłużony w hotelu kupuje go tylko po to, aby wyrzucić na zbity pysk całą obsługę. Okazuje się, że coś, co dotychczas było uważane za kawał, możliwe jest w realu. Biznesmen podejmuje się zlecenia polegającego na kupieniu znakomitych tytułów prasowych i wyrzuceniu z nich niepokornych dziennikarzy. Doprowadzenie interesu do ruiny, a siebie do bankructwa jest zapewne kosztem wliczonym w to przedsięwzięcie. Praktyka leninowska mówi bowiem, że władza jest bezcenna i ci, którzy chcą ją utrzymać, nie kierują się żadnym interesem ekonomicznym.

Inna popularna historyjka mówi o znanym międzywojennym facecjoniście Francu Fiszerze, który pewnego dnia w „Ziemiańskiej” począł wykrzykiwać, że nie będzie w Polsce dobrze, jeśli nie wystrzela się 100 tys. łajdaków. Ktoś przytomnie zapytał, co będzie, jeśli aż tylu się w II Rzeczypospolitej nie znajdzie, na co Franc ripostował tubalnym głosem: „Drobiazg, dobierze się z uczciwych!”.

Wtedy potraktowano to jako żart, nikt nie wpadł na pomysł, aby nasyłać na kpiarza policję i prokuraturę, zamykać „Ziemiańską”, uruchamiać w prasie kampanie nienawiści. Może dlatego, że nikt nie uważał się za łajdaka, natomiast w III RP po podobnej wypowiedzi reżysera Grzegorza Brauna mnóstwo osób wzięło to (skądinąd słusznie) do siebie.

A skoro o reżyserach mowa – chyba tylko w kraju absurdów możliwie jest, że największe zainteresowanie krytyki budzą filmy, które jeszcze nie powstały. Jeden jest skazany na sukces, drugi już w fazie prenatalnej uznany został za niesłuszny.

Ten pierwszy ma opowiedzieć nieprawdziwą historię prawdziwego bohatera. Zaangażowano sędziwego reżysera, kasowego scenarzystę, wybitnych aktorów. Szmal daje państwo, miał się jeszcze dorzucić znany przekręciarz... Wylądował w mamrze, ale wiadomo, że i tak wyjdzie arcydzieło.

W wypadku filmu nr 2 „wybitne autorytety” wiedzą, że nie ma odpowiedniego scenariusza, reżyser nie podoła, aktorzy zbojkotują, a pieniędzy nie będzie. W dodatku sprawa, której ma dotyczyć, nie istnieje (Smoleńsk przecież odfajkowały odpowiednie raporty). Filmu społeczeństwo sobie nie życzy, bo chociaż nikt go nie obejrzy, i tak podzieli Polaków. I tylko nie wiadomo, skąd taki wrzask, wręcz zakrawający na znakomitą promocję?

Świat w ogóle pełen jest paradoksów – jak się okazuje, Gajowy wszystkich Polaków występuje również w wersji eksportowej. O ile w kraju jest znanym pogromcą krzyża i autorem rozlicznych anegdot w rodzaju „jaki prezydent, taki zamach”, za granicą uchodzi wręcz za kustosza pamięci o poprzedniku. Czcił go w Gruzji, w Mołdawii na ulicy jego imienia złożył kwiaty...

Aż się prosi, by natychmiast po ceremonii przybyła do Kiszyniowa warszawska straż miejska potłuc znicze i zabrać wiązanki do śmietnika.

 

Króluj nam Chryste

Andrzej

-szukam--szukam--szukam--szukam-


-szukam-

-szukam-

Módlmy się sie do naszych Anioł Stróżów nie zapominajmy o nich. Często mają związane ręce, bo nie prosimy ich o pomoc.  Kiedy przypomniałeś sobie, że  zamknąłeś drzwi w domu to ich zasługa wszystkie dobre natchnienia do dobrego to ich zasługa.  Są przy nas cały czas czy dziękujemy Im za to, a szczególnie Prośmy żeby  Bóg  był uwielbiony w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. Bo dzięki jego dobroci mamy takich wspaniałych pomocników

 

Aniele Stróżu, mój przyjacielu i opiekunie, w dobroci naszego Pana Tobie zostałem powierzony od poczęcia do ostatniej godziny mojego życia. Ileż szacunku mam dla Ciebie, wiedząc, że jesteś zawsze i wszędzie przy mnie! Jak bardzo jestem Ci wdzięczny za miłość, jaką masz dla mnie. Ufam, że zawsze jesteś gotowy mnie bronić. Nie dozwól, abym popełniał czyny, które obrażą Twoją świętość i czystość. Przedstawiaj Panu moje pragnienia, moje modlitwy, a także moje zmartwienia. Przez dobroc i matczyne wstawiennictwo Maryi wyjednaj mi ratunek. Czuwaj nade mną, kiedy śpię, podtrzymuj mnie, kiedy jestem zmęczony i kiedy upadam, jeśli upadnę, podnieś mnie, wskaż mi właściwą drogę, kiedy się zgubię, umocnij mnie, kiedy brak mi odwagi, oświeć, kiedy nie widzę jasno, broń mnie, kiedy jestem w niebezpieczeństwie i bądź mi tarczą przeciwko złemu w ostatnim dniu mojego życia. Uproś mi w końcu, abym mógł wejść z Tobą do radosnego mieszkania Boga, gdzie przez całą wieczność chcę Ci dziękować i chwalić z Tobą Pana i Jego Matkę, Maryję. Amen.

DO ANIOŁA STRÓŻA MĘŻA
Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże.Amen.

DO ANIOŁA STRÓŻA ŻONY
Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony, i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko, co lubi i co ją drażni, i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał wszelkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę.
Amen.

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, usłysz nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Nieba; módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój;
Święty Aniele, opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;
Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;
Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;
Święty Aniele, mój nauczycielu;
Święty Aniele, mój przewodniku;
Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;
Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;
Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;
Święty Aniele, mój obrońco;
Święty Aniele, miłujący czystość;
Święty Aniele, miłujący niewinność;
Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;
Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;
Święty Aniele, wzorze czystości;
Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;
Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;
Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;
Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

-szukam--szukam--szukam-
Prośba o pomoc w ostatniej walce w tym roku.

Rycerze!

8 grudnia Godzina Łaski. Zarazem kończy się Anno Domini 2012. Koniec roku to zarazem dobry czas na podsumowania. O ile lepszy byłby bilans tego roku, gdyby udało nam się wymodlić kilka cudów, które Rozalię Celakównę wyniosa na Ołtarze (i nie tylko Ją).

Mamy Rejestr Intencji. Sa tam wpisy m.in. takie:

- uzdrowienie syna pani Felicji, ale w taki sposób, by w szpitalu, w którym przebywa, Rozalia Celakówna mogła ukazać się w sposób widzialny, porozmawiać z lekarzami, personelem i pacjentami, uzdrowić mocą Bożą syna pani Felicji oraz dwie inne osoby wybrane przez Pana Jezusa, aby był „cud nad cudami” i kilkuset świdków, nadto aby odbudowała sie rodzina (małżeństwo) tego pana;

- uzdrowienie męża pani Iwony będącego w stanie comy;

- uzdrowienie pani Anny z Waukondy, sparaliżowanej od 15 lat – obie ostatnie prośby podobnie jak pierwsza, aby Rozalia Celakówna mogła być widoczna personelowi, domownikom, aby mogła z wszystkimi porozmawiać i dokonać uzdrowienia mocą Bożą;

- jest klika wpisów o uzdrowienia za pośrednictwem sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego i Marii Teresy Carloni, wszystkie sformulowane podobnie jak powyższe intencje (czyli jako „cuda nad cudami”);

- jest wiele próśb o nawrócenia: pana Staszka (męża pani Marii), pana Miłosza i jego dziewczyny (pochodzi z Litwy), Pawła Piotra (syna pani Heleny Zaleskiej), osób bliskich pani Rycerz Halinki i osób bliskich wszystkich rycerzy, a szczególnie wyzwoleń z nałogów;

- są inne prośby o uzdrowienia, w tym prośba o uzdrowienie za pośrednictwem takiego polskiego Świętego czy Świetej, których sam Pan Jezus wyznaczy do tego zadania, aby byli wyniesieni na Ołtarze;

- są „największe intencje”, czyli prośby „4”, „3” i „15”, są to prośby zbiorowe, np. w tej „15” są wymienieni wszyscy, ktorzy najbardziej szkodzą Polsce (w tym autorzy antypolskich oszczerstw i kampanii kłamstw), w prośbie „3” chodzi o Episkopat, rząd i Intronizację (o nawrócenia i dokonanie Intronizacji, a jak nie – aby Pan Bóg dał nam inny rząd i Episkopat), a w prośbie „4” jedną z czterech intencji jest aby Biskup Lambert przyszedł do nas na nowego Arcybiksupa, drugą jest aby Miecię Kordas wziął pod osobistą opiekę Papież Benedykt XVI, itd.;

- po ostatnim liście Episkopatu do Rejestru doszly nowe intencje: aby sł. Boża Rozalia Celakówna mogła ukazać się całemu polskiemu Episkopatowi i pokazać im piekło, do którego zmierzają, i w którym wyje Życiński, aby wezwała ich do nawrócenia, i aby Rozalii mogli towarzyszyć inni wielcy polscy święci: Królowa Dobrawa, Rycerz Zawisza, Królowie Jan II i Jan III, generałowie Maczek, Fieldorf i Rowecki, Danusia Siedzikówna (sanitariuszka „Inka”), prymas S. Kardynał Wyszyński, Jan Paweł II i ksiądz Bronisław Markiewicz (dwaj ostatni błogosławieni, reszta nie wyniesiona na ołtarze), oraz inni polscy Święci, których Pan Jezus sam zechce dołączyć do tego grona – i aby oni wszyscy mogli być widzialni i przekonać tych Biskupów do Intronizacji, a tych, którzy nie są Biskupami (tylko anty-apostołami) – do ustąpienia;

- identyczna intencja została sformułowana dla całego obecnego rządu, sejmu, elit wojskowych i policyjnych;

- jest też intencja, by Matka Boża osobiście nas wsparła i jeszcze raz udała się do Watykanu by porozmawiać z Papieżem Benedyktem i poprosić Go o zdjęcie wszystkich kar nałożonych na księdza Piotra i o wysłanie komisji ds zbadania tzw. Golgoty Beskidów, by zburzono te bezeceństwo, sprawa zdjęcia kar bowiem napotyka na przeszkody;

- jest też odrębna prośba w intencji masonerii watykańskiej i w kościele polskim (obie te masonerie sa też składnikiem prośby „3” i „15”), aby Pan Jezus posłał im Rozalię Celakównę, Jana Pawła II i dowolnych Świętych do wyniesienia na Ołtarze, których sam zechce, aby tym masonom się ukazali i mogli im okazać wizję piekła, do którego zmierzają i ich uprzednich znajomych masonów tam, jak cierpią, i aby cała ta masoneria natychmiast się nawróciła;

- jest też intencja, by Służebnica Boża Rozalia Celakówna, Prymas Wyszyński i bł. Jan Paweł II mogli udac się do Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka i Ojców Redemptorystów i wytłumaczyć im sprawy Intronizacji oraz ukazać konsekwencje  ich winy w zaniedbaniu Intronizacji;

Słowem jednym – cały rejestr to są prośby sformułowane, jako „cuda nad cudami”

Rycerze!

Nasz błąd i nasza wina polega tu na tym, żeśmy mogli choć kilka tych cudów wymodlić wcześniej. Nie wierzę, że gdybyśmy tak w kilka osób, albo i w kilkanaście solidnie popościli, poodprawiali nowenny (i oczywiście poszli do dobrych Spowiedzi Świętych) – nie mielibyśmy juz kilku cudów nad cudami jako fakty dokonane. A uzdrowień wydarzyło sie tylko dwa – mogło więcej. Tylko dwa cudy jak dotychczas to słaby bilans. (Były też jeszcze dwa inne, ale to nie tak pewne, że były to cudy. Ale nawet jakby liczyć cztery, to nadal cieniutko.) Święty Piotr też po wodzie biegał, dopóki nie zaczął mędrkować zamiast wierzyć.

Rycerze!

Ale przecież w Godzinie Łaski możemy to nadrobić – korzystając z wsparcia Matki Bożej, która wszak prosiła o wzywanie Jej pośrednictwa do spraw największych, najtrudniejszych i osobliwie do uwolnień  z nałogów. To tylko jedna taka godzina w roku, w Święto Niepokalanego Poczęcia, od południa do pierwszej.

Rycerze!

Wątpię, że uda nam się spotkać razem – nie powstała tradycja naszych wspólnych spotkań i modlitw. A raczej powstała, tylko nie za mocno i raczej w małych grupkach. Jednak w grupach, czy pojedyńczo – proszę Was najserdeczniej o ostatnia naszą walkę w tym roku – udajemy się „w samo południe” do kościołów czy kaplic (jak nie można, to można modlić sie i w domu) – i poprośmy JĄ – przepotężną Królową Nieba i ziemi, Wszechpośredniczkę Łask Bożych, najdobrotliwszą, najukochańszą, najłaskawszą dziewicę i Matkę – by wsparła nasze modlitwy, tak słabe, Jej najpotężniejszym orędownictwem – i by te wszystkie cuda nad cudami stały sie faktami, cały rejestr! I dołączcie własne intencje – wszak sama Niepokalana Królowa prosiła o prośby najtrudniejsze, po ludzku najbardziej beznadziejne.

A przy okazji o umocnienie nas w wierze i w wierności, o rozpoznanie woli Bożej dla nas wszystkich i o jak najlepsze Jej wypełnianie.

Ja osobiście będę odmawiał w tych wszystkich intencjach, całego Rejestru, wszystkie Tajemnice Różańca, ile zdołam w Godzinie Łaski, a resztę potem, aż do końca Tajemnic Chwalebnych. I w piątek sobie poposzczę.

Amen. Niech żyje Jezus Chrystus Król Polski! Niech żyje nasza Niepokalana Królowa Maryja, zawsze Dziewica!


-szukam--szukam--szukam-


Różaniec - koronka do Madonny Płaczącej.

-szukam-


Zamiast Wierzę w Boga:

O Jezu ukrzyżowany, uniżeni u Twoich stóp ofiarujemy Ci krwawe łzy Tej, która towarzyszyła Ci w Twojej bolesnej drodze krzyżowej z tak gorącą i żarliwą miłością.

Spraw, dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc tu na ziemi Twoją świętą wolę, stali się godnymi chwalić

Cię i wielbić przez całą wieczność w niebie. Amen.

 

Na dużych paciorkach: (7 x)

O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała i w niebie nadal najgoręcej Cię kocha.

Na małych paciorkach: (7 x 7)

O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki.

 

Na zakończenie: 3 x 

O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała i w niebie nadal najgoręcej Cię kocha.

 

Modlitwa końcowa:

O Maryjo, Matko Miłości, Matko litości i Matko Miłosierdzia! Prosimy Cię, złącz nasze prośby z Twoimi prośbami, aby Jezus, Twój Boski Syn, do którego się zwracamy przez przyczynę Twoich Matczynych łez, wysłuchał nasze błagania i wraz z łaskami, o które Go prosimy, udzielił nam nagrody życia wiecznego. Amen.

 

Napis na medaliku Różańca:

"Matko Bolesna, Twoje łzy niweczą panowanie piekła".

"Jezu zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność zachowaj świat od grożącego mu chaosu". Amen.

 

Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii współzałożycielce "Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego" w Campinas, w Brazylii 8.11.1929r. Pan Jezus powiedział: "Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzi Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (...) Innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Koronkę (Różaniec), której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała: "Oto Różaniec Łez Moich... Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła". Maryja nauczyła siostrę Amalię odmawiać ten Różaniec, składający się z 7 części po 7 pereł każda. Matka Boża wyraziła życzenie, aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać "Koronkę do Łez" o 7-mej wieczorem... Stolica Apostolska 15.5.1934r. zatwierdziła nabożeństwo. Koronka ta ma wielką potęgę i moc. 21.9.1982r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurce "Róży Duchownej" we włoskiej miejscowaści Erbanno. Powiedziała: "Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka.

 

Matka

 

Matko, Ty, która schodziłaś z nieba na górę

La Salette, miałaś ze sobą krzyż z obcęgami i młotkiem.

 

Matko, Ty, która niesiesz nam pomoc

w nawracaniu, pokucie i poście,

choć my często o tym zapominamy.

 

Matko, Ty, która prosiłaś Melanię i Maksymina,

aby głosili Twoje Orędzie światu, a my niechętnie bierzemy

do serc to, co Ty nam podajesz.

 

Matko, Ty, która płakałaś i płaczesz dalej nad

ludem grzesznym, a on ma twarde serca,

bo nie chce Ciebie słuchać.

 

Matko, Ty, która ukazujesz nam Krzyż,

w którym jest moc i prawda,

na nim zawisło zbawienie świata, i on jest drogą do nieba.

 

Matko, jak długo chcesz płakać,

nad ludem grzesznym, który ginie w bagnie

grzechów? Sama nam to mówiłaś, że człowiek idzie drogą

ku śmierci.

 

Matko, oto dziś stoisz przed krzyżem,

na globie ziemskim z rozwartymi rękami,

dając nam łaskę, zbawienie i pokój.

Schodzisz jako niebieska wysłanniczka dla ludu,

Pani Wszystkich Narodów.

Amen.

 ( Tomasz B )

-szukam--szukam--szukam-

A D W E N T - oczekiwanie

2 grudnia 2012 r.  < DO CIEBIE PANIE WZNOSZĘ MOJĄ DUSZĘ > 

CZYTANIE Z KSIĘGI  PROROKA JEREMIASZA - Jr 33,14-16

 

Pan mówi: < Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia a Jerozolima będzie mieszkałs bezpiecznie. To zaś jej imię, którym będę ją nazywać :

" Pan naszą sprawiedliwością">.

 

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN.  1 Tes.3, 12-4,2

 

Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga., Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowaniua i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy  wam przez Pana Jezusa".

 

Ewangelia wg św. Łukasza 21,25-28.34-36.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

-szukam--szukam--szukam-

Fala kłamstwa II - czyli jak TVN przeprowadza "na żywo" relację
z USA

Witam serdecznie, Króluj nam Chryste
 
Poniżej przykład kolejnej wpadki mediów mainstreamowych.
Kolejnej ponieważ sprawę redaktor Agnieszka Kublik pracującej w Gazecie Wyborczej już została opisana, patrz mail "Fala kłamstwa" lub link:
 -szukam-

Teraz przyszła pora na kanał TVN.
 
 -szukam-