Dzienniczek - styczen 2013.


POBŁOGOSŁAW NAS CHRYSTE-KRÓLU POLSKI w 2013 roku.
                                                                                                             


1 STYCZNIA - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYJI.Czytanie z Księgi Liczb Lb 6,22-27
Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
„Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:«Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».

Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Oto słowo Boże

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Ga 4,4-7

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Łk 2,16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYJI


Sobór w Efezie (431) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą (Theotókos), i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach dnia dzisiejszego.
Początek nowego roku cywilnego łączono w Rzymie z pogańskimi obchodami o charakterze karnawałowym. Przeciw tym obchodom występują bardzo zdecydowanie chrześcijanie, a przez post i pokutę starają się wynagrodzić Bogu za grzechy pogan popełnione w tym dniu. W starych sakramentarzach rzymskich znajdziemy na ten dzień formularze mszalne, które zawierają modlitwy błagalne o obronę przed powrotem do bałwochwalstwa. Wraz ze zmierzchem pogaństwa zanika charakter wynagradzający tego dnia. Kościół obchodzi teraz 1 stycznia oktawę Bożego Narodzenia, a modlitwy liturgiczne dnia przyjmują charakter maryjny. Dzień nowego roku staje się pierwszym świętem maryjnym w liturgii rzymskiej. Jedni wiążą wprowadzenie święta z poświęceniem bazyliki S. Maria Antiqua na Forum Romanum, inni widzą wpływ liturgii bizantyjskiej. Dzień nowego roku zachował charakter maryjny jeszcze w średniowieczu i dopiero pod wpływem liturgii galijskiej oktawa Bożego Narodzenia przyjęła charakter święta Obrzezania Pańskiego. Odnowiony mszał rzymski powraca do starej tradycji; dzień nowego roku jest znów uroczystością Najświętszej Maryi Panny, Bożej Rodzicielki.Sobór w Efezie (431) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą (Theotókos), i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach dnia dzisiejszego. Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego Jednorodzonego Syna Bożego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu Światłość Przedwieczną, Jezusa Chrystusa naszego Pana, Dawcę życia. Maryja dostąpiła wielkiego wybrania, obdarzona została niezwykłymi przywilejami, ale wszystkie dary otrzymała ze względu na swą rolę w historii zbawienia: Ona przynosi światu Zbawiciela. Maryja, będąc Matką Jezusa co do ciała, jest również Matką Jego Mistycznego Ciała, jest Matką Kościoła: ten nowy tytuł został nadany Maryi w czasie Soboru Watykańskiego II. Teksty liturgiczne nie nawiązują do rozpoczęcia nowego roku, ale Maryja, rozważająca w sercu tajemnicę Chrystusa i ukazująca Chrystusa świata, wskazując wierzącym, jak mają przeżywać dar czasu.


O Dziewico Niepokalana, Matko Boga, łaski pełna,
Twoje święte łono nosiło Emanuela,
Twoje piersi karmiły Tego, który karmi wszystkich.
Ty jesteś ponad wszelką chwałą
I wszelką chwałę przewyższasz.
Bądź pozdrowiona, Boża Rodzicielko, radości aniołów,
pełnią łaski przewyższająca wszystko,
co o Tobie przepowiedzieli prorocy.
Pan z Tobą,
Tyś porodziła Zbawienie świata.

(Liturgia Koptyjska).


                                                                                                             


M O D L I T W A NA NOWY ROK 2013

PANIE JEZU, UCZYŁEŚ NAS WSZYSTKO ZACZYNAĆ W IMIĘ TWOJE.

W IMIĘ TWOJE WIĘC ROZPOCZYNAMY NOWY ROK. CHWALIMY CIĘ JEZU, KRÓLU WIEKÓW I DZIĘKUJEMY CI ZA CZAS DAROWANY. NIECH IMIĘ TWOJE BĘDZIE CZCZONE NA CAŁEJ ZIEMI. NIECH KRÓLESTWO TWOJE NIE MA KOŃCA. POMÓŻ NAM W TYM ROKU CORAZ LEPIEJ POZNAWAĆ, PRZYJMOWAĆ I WYKONYWAĆ TWOJĄ ŚWIĘTĄ WOLĘ.
SZCZODRĄ RĘKĄ RACZ OBDARZYĆ WSZELKIE STWORZENIE, NIECH NIE ZABRAKNIE NIKOMU CHLEBA NA CODZIEŃ.
NAUCZ NAS, JAK MIŁOWAĆ BRACI I ŻYĆ W ZGODZIE Z BLIŹNIMI.
OBDARZ NAS WSZYSTKICH POKOJEM. GRZECHY RACZ NAM DAROWAĆ I CHCIEJ NAS UWOLNIĆ OD WSZELKICH NIESZCZĘŚĆ, KTÓRE BY MOGŁY NAM GROZIĆ.
MARYJO PANNO, KTÓREJ UROCZYSTOŚĆ MACIERZYŃSTWA DZIŚ WSPOMINAMY, OTOCZ ŻYCIE NASZE SWOJĄ MATCZYNĄ OPIEKĄ.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA, TOBIE POLECAMY SIEBIE, DOMY NASZE, KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY I WSZYSTKICH BRACI. AMEN.

Mieczysława
Każdego roku o tej samej porze - 1 stycznia każdego roku
Każdy Mieczysławie życzy co tylko może.
Ja korzystając z tej sposobności,
Życzę Ci szczęścia, dużo radości,
To, czego pragniesz, by się spełniło,
A to, co kochasz, by Twoim było!


Z okazji Imienin, które są raz w roku
Niechaj będą szczęśliwe i pełne uroku
Składam Tobie szczere życzenia
Aby się spełniły najskrytsze marzenia


Dzień imienin jak dzień każdy
Jest dla Ciebie bardzo ważny
Jest to bowiem ŚWIĘTO NMP i imieniny Twoje ,
Więc życzenia przyjmij moje:
Zdrowia, szczęścia,
pomyślności a w uczuciach wzajemności.

Trudno myśli ubrać w słowa,
oddać piórem życzeń kwiat..
wyrzec to, co serce chowa..
Powiem krótko od wszystkich internautów:
ŻYJ nam W ZDROWIU I POMYŚLNOŚCI-100 lat !


Teofil
  O R Ę D Z I A NOWOROCZNE
na 2013 r.
:

-szukam-


KRÓL JEZUS:

TAK MOJE DROGIE OWIECZKI

NIECH NIKT NIE PRÓBUJE UCIECZKI

PRZED SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, KTÓRĄ JA JESTEM

I KAŻDY STANIE PRZEDE MNĄ ZE SWOIM "BALASTEM".

 

OD TEGO ROKU ZACZYNA SIĘ "ODLICZANIE"

DLA WAS LUDZI I DUCHA ŚWIĘTEGO WYLANIE.

KTO ZDĄŻY GO PRZYJĄĆ POKORNIE I UNIŻENIE

TEN ODCZUJE DO BOGA OJCA ZBLIŻENIE.

 

OJCIEC WSZECHMOGĄCY PODPOWIADA WAM ROZWIĄZANIE

I TEN BĘDZIE SZCZĘŚLIWY, KTO ODPOWIE NA NIE.

TERAZ JEST CZAS DUCHA ŚWIĘTEGO

I RADZĘ WAM PRZYBLIŻYĆ SIĘ DO NIEGO.

 

MÓDLCIE SIĘ O ŚWIĘTE DARY JEGO

ABY NIE BYŁO PRZED WAMI NIC UKRYTEGO.

ZNAĆ BOŻE PLANY, TO SZCZĘŚCIE WIELKIE -

BÓG NIE POZWOLI IŚĆ WAM NA PONIEWIERKĘ.

 

DZIECI - OTO PODAJĘ WAM MOJE SŁOWA:

DUŻO MÓDLCIE SIĘ, ABY DUSZA MOGŁA BYĆ GOTOWA,

GDY BÓG OJCIEC WAS PO IMIENIU ZAWOŁA

PILNIE WSŁUCHUJCIE SIĘ W GŁOS WASZEGO ANIOŁA.

 

CZAS ODNOWY BIOLOGICZNEJ SIĘ ZBLIŻA

I NIECH NIKT NIE RZUCA SWEGO KRZYŻA,

BO ŻYCIE CZŁOWIEKA KRZYŻAMI SIĘ MIERZY

I TO NIE MA ZNACZENIA, CZY KTOŚ "WIERZY".

 

W TYM JEDNYM MOMENCIE PRZEZ BOGA OJCA DANYM

KAŻDY BĘDZIE DLA SIEBIE SĘDZIĄ A NIE BĘDZIE ZAPRZEDANY.

W SPOSÓB WIDZIALNY KAŻDY UJRZY GRZECHY SWOJE

A WTEDY OGARNĄ WAS NIEPOKOJE.

 

TO WSZYSTKO OJCIEC CZYNI DLA WAS Z MIŁOŚCI,

BO ON NIE CHCE W WASZYCH SERCACH TYLKO GOŚCIĆ.

ON PRAGNIE W PRZYSZŁOŚCI ZABRAĆ WAS DO NIEBA

I Z JEGO MARZENIEM ZGODZIĆ SIĘ WAM TRZEBA.

 

PRZYPOMINAM WAM MOJE DZIECI I PRZYJACIELE

NIE MACIE CZASU NA PRZYGOTOWANIE ZA WIELE.

NAJLEPIEJ - JUŻ ZACZYNAJCIE POKUTOWAĆ.

TAK CZYŃCIE, ABY MOJE PRAWO ZACZĘŁO OWOCOWAĆ.

 

POWOLI, DOKŁADNIE I NIE MOŻNA NICZEGO "SCHOWAĆ",

BO BÓG JEST WSZECHMOCNY I WSZYSTKO WIDZĄCY.

NIKT GO NIE OSZUKA, BO ZA WAMI IDZIE WASZ ANIOŁ PISZĄCY

KSIĄŻKĘ ŻYCIA I WSZYSTKO REJESTRUJĄCY.

 

PROSZĘ WAS - UWIERZCIE W TO, CO POWIEDZIAŁEM,

ŻEBY NIE BYŁO PRZY SPOTKANIU ZE MNĄ - "NIE WIEDZIAŁEM".

DAŁEM WAM WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI

I JESTEŚCIE PRZYGOTOWANI PRZEZ BOGA DO MIŁOŚCI.

 

BO Z MIŁOŚCI BĘDĘ WAS ROZLICZAŁ,

KTÓRA JEST PODSTAWĄ DO DOBREGO ŻYCIA.

A TERAZ ZAPRASZAM WAS SERDECZNIE

DO POKUTY, KTÓRA BĘDZIE SŁUŻYŁA WAM WIECZNIE.-szukam-

 KRÓLOWA MATKA BOŻA:

 

JA - WASZA MATKA CZĘSTOCHOWSKA

JESTEM NA TRONIE CIERPIĄCA LECZ NIE POLSKA.

BISKUPI W POLSCE  NIE CHCĄ SYNA, JEZUSA - BOGA

ZNAĆ JAKO KRÓLA, LECZ SŁUGA IM SIĘ PODOBA.

 

ŁATWO JEST RZĄDZIĆ I CZEŚĆ BOŻĄ ODBIERAĆ

I POZWALAĆ TAKIMI UCZYNKAMI BOGA PONIEWIERAĆ.

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY - WASZ STWORZYCIEL

NIE MOŻE PATRZEĆ, ŻE WASZ BÓG - ODKUPICIEL

MA ZAMKNIĘTE USTA PRZEZ PYSZNEGO CZŁOWIEKA

I JUŻ - NIESTETY, ALE Z KARĄ NA WAS CZEKA.

 

NIE MOŻE TAK BYĆ, ABY BOŻE STWORZENIE

ZAPOMNIAŁO KOMU ZAWDZIĘCZA SWOJE ODKUPIENIE

OD WIECZNEJ OTCHŁANI, KTÓRA NIEGDYŚ BYŁA.

BÓG OJCIEC CHCE, ABY KAŻDA DUSZA NIM ŻYŁA.

 

TO JEST MOJE DLA WAS NA 2013 ROK ORĘDZIE:

NIECH SIĘ ŚWIĘCI I PANUJE IMIĘ BOŻE WSZĘDZIE !

MACIE WOLNĄ WOLĘ OD BOGA DANĄ - WY LUDZIE

ALE NIE ULEGAJCIE DEMONICZNEJ UŁUDZIE.

 

BÓG OJCIEC WSZYSTKO Z NIEBA WIDZI,

JAK TEN PYSZNY CZŁOWIEK Z NIEGO SZYDZI.

NIEGDYŚ PAPIEŻE SIĘ UBÓSTWIALI

I LUDZIE PATRZYLI NA NICH, JAK NA BOGA - Z ODDALI.

 

RZĄDZILI W KOŚCIELE JAK CHCIELI

I NIE ZWAŻALI, GDY PODPOWIADALI IM ANIELI.

OBECNI SŁUDZY BOŻY TEŻ SIĘ OBWIESILI

ŚWIECIDEŁKAMI A BOGA NAGIEGO NA KRZYŻU ZOSTAWILI.

 

NA KRZYŻU WISI CZŁOWIEK - BÓG NAGI.

DZIWIMY SIĘ W NIEBIE, ŻE MAJĄ TAK DUŻO ODWAGI.

SAMI CHODZĄ NAKRYCI PRZERÓŻNYMI OZDOBAMI

I NIE ROZUMIEJĄ, ŻE BOGA TO BARDZO RANI.

 

GDYBY ZOSTAWILI BOGA NA KRZYŻU WE KRWI

TO SUMIENIE NIE POZWOLIŁOBY GO OBNAŻYĆ ZE CZCI.

A TAK POKAZUJĄ LUDZIOM JEZUSA CZYŚCIUTKIEGO

I WCISKAJĄ KŁAMSTWO, CZYŻBY CHODZIŁO O CO INNEGO?

 

PRZECIEŻ ZNACIE HISTORIĘ JEZUSA Z NAZARETU

ALE ON NIE PRAGNIE ZA TO DLA WAS ODWETU.

PROSI, ABYŚCIE GO UBRALI W KRÓLEWSKI STRÓJ

BO ZASŁUŻYŁ NA TO, A WY DAJECIE MU TYLKO BÓL.

 

ON NAJBARDZIEJ, ALE I MY W NIEBIE

NIE MOŻEMY DŁUŻEJ PATRZEĆ NA JEGO HAŃBIENIE.

TRUDNO JEST NAM ZROZUMIEĆ TO ŁGARSTWO

ŻE LUDZIE UPODOBALI SOBIE DEMONICZNE KŁAMSTWO.

 

PROSZĘ OJCA WSZECHMOGĄCEGO ZA WAMI

I NIEUSTANNIE ZALEWAM SIĘ ŁZAMI.

NA ZIEMI CORAZ GORZEJ, CHOCIAŻ PRZYCHODZĘ Z ŁASKAMI.

JEŚLI JEZUS NIE BĘDZIE WASZYM KRÓLEM,

TO WKRÓTCE ZIEMIA OKRYJE SIĘ WOJENNYM BÓLEM.ŚWIĘTY JÓZEF:

JA PATRZĘ NA ZIEMIĘ I OBSERWUJĘ

JAK DEMON LUDZKOŚĆ PRZYGOTOWUJE -

DO UCZCZENIA SIEBIE JAKO ANTY - CHRYSTA

I DO WYELIMINOWANIA BOGA - TO RZECZ OCZYWISTA.

 

JUŻ "ODLICZA" CZAS BÓG OJCIEC JEDYNY

I PODAJE NAWET PRZYCZYNY:

BOGA JEZUSA PRZYSŁAŁ NA ZIEMIĘ DLA RATUNKU DUSZ

A WY ZAPIERACIE SIĘ JAK OSIOŁ I ANI "RUSZ".

 

WE WSZYSTKO WIERZYCIE, CO WAM DEMON POWIE,

ZA NIM IDZIECIE I MYŚLICIE, ŻE NIKT SIĘ NIE DOWIE.

GDY JEZUS MÓWIŁ ŹLE O EPISKOPACIE,

TO JEDNI DRUGICH UPOMINAJCIE.

 

BO PRZECIEŻ TO JEST NIEPOJĘTE,

ABYŚCIE UWIERZYLI W TO, CO NIE JEST ŚWIĘTE.

JAK WY MOŻECIE PATRZEĆ NA BISKUPÓW BŁĘDY,

KTÓRZY ZE STWÓRCY UCZYNILI SWEGO SŁUGĘ,

A ICH GRZECH SZERZY SIĘ WSZĘDY !!!

 

DLACZEGO CHCECIE BYĆ W WIECZNYM PIEKLE?

PRZECIEŻ WIECIE, ŻE TAM SZATAN RZĄDZI WŚCIEKLE.

NAM W NIEBIE JEST PRZYKRO PATRZEĆ,

ŻE JEZUSA APOSTOŁOWIE DO PIEKŁA SIĘ PCHAJĄ

I TAKI ZŁOWROGI PRZYKŁAD LUDZIOM DAJĄ.

 

DLATEGO JUŻ NIEDŁUGO NASTĄPI "ODLICZANIE"

BO BÓG NIE CHCE PATRZEĆ NA TAKIE TRAKTOWANIE.

BISKUPI POZWALAJĄ NA WNOSZENIE DO ŚWIĄTYŃ ZNAKÓW WROGA

KTÓRY CHCE, ABY PANOWAŁA WŚRÓD LUDZI TRWOGA.
Duchu Święty:

- prosimy Cię wnikaj w ludzkie sumienia

i nie daj nawet minuty wytchnienia.

Prosimy Cię Duchu Święty, bo szkoda ludzi.

Tak bardzo się każdy Święty w Niebie trudzi.

Chcemy także ratować katolików,

bo choć oni więcej wiedzą, to błędów robią bez liku.

Każdego człowieka jest nam żal bardzo,

bo Pan Jezus umarł za wszystkich, choć Nim gardzą.

Zlituj się Trójco Święta,

choć my wiemy, że Boża wola jest już rozpoczęta.

 

DUCH ŚWIĘTY:

O...., WY NIEPOSŁUSZNE DUSZE,

WKRÓTCE BĘDZIECIE PRZECHODZIĆ KATUSZE.

MIELIŚCIE TAK DUŻO PODPOWIEDZI I RAD,

ALE JUŻ WAS ZWIÓDŁ NIESTETY - "ŚWIAT".

TEN GRZESZNY I DEMONICZNY,

BO DLA NICH TO BĘDZIE WSZYSTKO KOMICZNE

JAK ZWYKLE - TAK JEST, CO DEMONICZNE.

 

NIE PRZEJĘLIŚCIE SIĘ BOŻYMI ORĘDZIAMI

CHOĆ UPOMINAMY WAS I BŁAGAMY.

A WY NIE SŁUCHACIE BOGA WSKAZÓWEK

I MÓWICIE NA TAKĄ OSOBĘ - "PÓŁGŁÓWEK".

 

TO TERAZ ZOBACZYCIE, KTO BĘDZIE MĄDRZEJSZY

CZY WY PRZED TELEWIZORAMI, CZY ONI MĄDLĄCY.

TAK BĘDZIE JAK ZA NOEGO:

LUDZIE PILI, BAWILI SIĘ I TAŃCZYLI AŻ SIĘ WSZYSCY POTOPILI.

 

I TEŻ BYLI OSTRZEGANI PRZEZ KILKANAŚCIE LAT.

ALE CÓŻ, WYŚMIEWAŁ SIĘ Z BRATA - BRAT.

TAK BĘDZIE I TERAZ, BO LUDZIE NIE WIERZĄ,

ŻE MY MÓWIMY DO OSÓB WYBRANYCH I SIĘ CIESZĄ,

 

ŻE PRZECHYTRZYLI BOGA, AŻ PRZYJDZIE TEN DZIEŃ,

ŻE NAWET NIE ZOSTANIE PO NICH CIEŃ.

TYLE LAT ORĘDZI Z NIEBA,

ALE PRZECIEŻ IM NIKOGO SŁUCHAĆ NIE TRZEBA.

 

WYŚMIEWAJĄ SIĘ Z NASZYCH LUDZI WYBRANYCH,

BOGU Z WOLNEJ WOLI ODDANYCH.

NO, ALE CÓŻ - BÓG DAŁ IM TEŻ WOLNĄ WOLĘ

I MOGĄ NADUŻYWAĆ JEJ, JAKO SWAWOLĘ.

 

TERAZ JEST MÓJ CZAS - DUCHA ŚWIĘTEGO.

DO WIELU DUSZ ZAGLĄDAM I NIE WIDZĘ NIC INNEGO,

TYLKO SWAWOLĘ, ROZKOSZE I UPOJENIE

I BEZ BOGA MROCZNE RÓŻNE UROJENIE.

 

GRZESZYCIE MYŚLĄ, MOWĄ, UCZYNKIEM I ZANIEDBANIEM,

A LUDZIE POWINNI TĘSKNIĆ ZA DUCHA ŚWIĘTEGO WYLANIEM.

DUCH ŚWIĘTY WSZĘDZIE WNIKNIE

ALE NIE ZATRZYMYWANY I NIE ZAPRASZANY - ZNIKNIE.

 

A WTEDY ŻEGNAJ GRZESZNY CZŁOWIECZE -

I IDŹ KU DIABELSKIEJ UCIESZE.

 

                                  Zanotowała dyktando: Mieczysława Kordas

 


-szukam-


Pan Jezus dla Mieczysławy:

" Ty Moja duszko kochana

miło Mi, że pozdrawiasz Mnie od rana.

Że przepraszasz, że wynagradzasz

i nawracać ludzi pomagasz.

 

Bardzo chcę być waszym Przyjacielem

i posyłam wam po dodatkowym Aniele.

A ty Mieczysławo - zupełnie Mi wolę swą oddałaś.

bo zaufałaś i się nie bałaś.

 

Bóg nie chce nikogo skrzywdzić, lecz nagradzać

i prosi nawet aby się z Nim zgadzać.

Jako i ty nasze "echo" rozsławiasz słowo Boże,

i dlatego każdy z Nas z Nieba ci pomoże.

Jezus - Przyjaciel".                                                                                                             
-szukam-Panie Jezu przepraszam Ciebie i Mateńkę Bożą za te wszystkie zamieszania na stronach internetowych i w korespondencjach.
Wiesz przecież, że nie jestem ani uczoną osobą ani biegłą w tym nowoczesnym świecie i nie radzę sobie w Internecie.
Wiesz, że jestem zdana na ludzi, których Mi przysyłasz, ale nawet nie wiem, że mam wrogów.
Każdy sądzi według siebie i ja sądzę wszystkich według siebie, że są uczciwi, ale są ludzie, którzy się Ciebie nie boją a stawiają się w miejscu szatana, bo tylko on nienawidzi, bo tylko on chce skłócać ludzi.
Tylko demon chce aby panowała na świecie niezgoda, przekleństwa i wszystko, co złe.

Bardzo proszę poradź mi Królu, bo tylko Ty - Bóg znasz lekarstwo jak mi pomóc.

Pan Jezus:


" Ty Moje drogie dziecię -
widzisz jak dużo jest "zła " na świecie.
Ty widzisz tylko minimalną jego część
a My w Niebie widzimy jaką "zły" ma na ziemi więź.

Dobrze, że pytasz - Mnie twego Króla
bo nawet nie wiesz sama, która
osoba jest z tobą zaprzyjaźniona,
a która ma w sobie niejednego demona.

Masz bardzo dużo wrogów w Internecie
i Ja na to dozwalam, ty Moje Boże dziecię.
Aby cię oczerniali i wyzywali
i mnóstwo pomówień na ciebie nadawali.

Masz Ducha Świętego w sobie
i pytaj ciągle Jego i ci podpowie.
Dużo ludzi modli się za ciebie
Co bardzo cieszy nas w Niebie.

Teraz jest na ziemi bardzo duża walka
Aniołów z demonami i nawet zażarta.
Jest nam przykro, że doszło do tego
bo przecież tak bardzo liczyłem na apostoła Mego.

Wybrałem księdza Piotra do reprezentowania Króla - Chrystusa
a on - przykro to mówić - bo i was to oburza.
On bardzo często mówi nie Naszym językiem
co staje się teraz jego nawykiem.

Ja jestem MIŁOŚCIĄ i tak winien mówić o Mnie
a on miesza pojęcia - a kto o Miłości powie?
Zjednoczcie się Moi drodzy Polacy -
mówicie językiem MIŁOŚCI i bądźcie wszyscy tacy.

Nie rozstrzygajcie szczegółów ogólnie
tylko dążcie do Mego królowania potulnie.
Ja nie przyjdę do skłóconych katolików
a wy macie wrogów bez liku.

Co najważniejsze - zacznijcie świat zmieniać od siebie
a wszelkie poróżnienia zachowajcie dla siebie.
Jedni drugich upominajcie, ale nie publicznie
bo widzicie, że demony otoczyły was licznie.

Liczę ciągle na Moich kapłanów
bo przecież nie mam na liście samych "bałwanów".
Dzieci Moje - proszę was o zgodę
i nie pracujcie diabłu na wygodę.

Macie Dary Ducha Świętego
i w każdej sprawie pytajcie Jego.
To po co Ja umarłem za was,
że w Moich orszakach jest niezgoda teraz?

Przepraszajcie się nawzajem i przebaczajcie
i nie walczcie demonicznym sposobem zażarcie.
Nawzajem się nie oskarżajcie
i dążcie do Mego królowania uparcie.

To mówię do wszystkich Moje dzieci.
Tak żyjcie abyście mogli być wszyscy święci.
To mówi do was Chrystus - Król
a gdy będę na tronie to zniknie wszelki ból".


Serdecznie wszystkich przepraszam - z Panem Bogiem - MK.


-szukam-


Panie Jezu - pewna kobieta ( ok. 50 lat) prosi Cię o wytłumaczenie, czy powinna być podległa mężowi, który wrócił do rodziny po kilku latach nieobecności i chce z nią współżyć. Ona bardzo Ciebie kocha i nie chce grzeszyć.


Pan Jezus:
" Już mówiłem ci dziecko: patrzcie na przyrodę, która rozwija się według porządku Bożego.
Dlaczego ludzie chcą cokolwiek zmieniać.
Nie pomnażajcie zasług dla szatana.
Nie dokładajcie Mi cierni na głowie.
Nie wyciskajcie łez z oczu Maryi.
Nie pastwcie się nad Duchem Świętym.
Ogólnie mówiąc, gdyby ludzie podporządkowali się PRAWU BOŻEMU, gdyby przestrzegali Przykazań Bożych, gdyby czytali Księgi Świętych, to nie myśleliby o zaspakajaniu wymyślonych potrzeb cielesnych, które są zwykłymi zachciankami na zaspokojenie uciech zmysłowych, które bardzo podobają się szatanowi. Spowiednicy powinni o tym także wiedzieć"-szukam-


Matka Boża:
" Przestrzegajcie Praw Syna Bożego, który jest także Sędzią Sprawiedliwym. Wasza Matka".


Ewangelia wg św. Jana 18,33b-37.


Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».


-szukam-


-szukam-


TAK, JESTEM KRÓLEM!.

 

SĄD OSTATECZNY. WATYKAN. MALOWIDŁO PRZEDSOBOROWE  PRZED VATICANUM I.

 

Jakże  nam wszystkim przykro  Jezu Chryste Królu  i jakże boli nasze serce, że przez całe wieki słudzy twoi na stolicy piotrowej nie dokonali Twojej Intronizacji!.

Twoi  wrogowie jak potwierdza błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, wizjonerka i stygmatyczka znajdują się na najwyższych stanowiskach w Kościele i targnęli się już  na wszystkie Świętości .Demontują i burzą Święty Kościół Powszechny. Po kryjomu zorganizowali sprawną maszynę do niszczenia Twojej Świątyni. Nie mogą od razu wykonać zaplanowanego zburzenia Świątyni Pańskiej dlatego plan zakłada burzenie Kościoła rozłożone na pokolenia aby wierni na całym świecie nie zorientowali się w ich przewrotnej  działalności i nie przepędzili ich z Kościoła.

Największego przeciwnika widzą w Twojej osobie Jezu Chryste Królu  dlatego zdetronizowali Cię do roli sługi  i aby narody nie zorientowali się w ich celach i przewrotnościach  zmieniono nazewnictwo uroczystości Chrystusa Króla na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  jednocześnie przesuwając termin uroczystości z października na listopad bo to całkiem inne święto!.

Święto Chrystusa Króla ustanowione prze ojca świętego Piusa XI o ustanowieniu Święta Jezusa Chrystusa Króla  w 1925  zostało zdetronizowane!

Głoszą oni (osoby duchowne wychowane w seminariach na przekłamanych i zafałszowanych materiałach kościelnych), że Jezus Chrystus nie ma żadnego prawa do królestwa ziemskiego i nie może  być na padole ziemskim Królem lecz tylko ich sługą i na posługi uzurpatorom boskim  obleczonym w purpury i szkarłaty.

Oszukują i podważają autorytet Magisterium Kościoła i samych papieży nie wierząc w dogmat nieomylności papieża (który im jest potrzebny jedynie jako przykrywka wiarygodności przekrętom kościelnym i antyjezusowym) i wymawiając posłuszeństwo namiestnikowi Chrystusowemu.

Nic dla nich nie znaczy Encyklika Ojca Świętego Piusa XI o ustanowieniu Święta Jezusa Chrystusa Króla  z 1925.Gorzej uważają ojca świętego Piusa XI za heretyka i wmawiają że nadużył władzy papieskiej!.

Wrogowie posoborowi  zamienili święto Chrystusa Króla na  uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Bo uważają, że Twoje Królestwo  Jezu Chryste nie jest z tego świata  a panowanie Twoje nad konstelacjami i galaktykami miedzygwiezdnymi wszechświata  nie zagraża ich władzy - uzurpatorom –bogom śmiertelnikom ziemskim odzianym w szaty królewskie w purpury i szkarłaty.

Religia  uzurpatorów-buntowników bożych  nie ma nic wspólnego z Bogiem Jedynie Prawdziwym  jakim był i jest   przez całą wieczność Bóg w Trójcy Przenajświętszej.
To religia pogańska ojca kłamstwa  jakim okazał się lucyfer i belzebub.
Ale my Jezu Chryste Królu nadal jesteśmy i chcemy być Twoją własnością.
W  dniu Twojego Święta  pragniemy intronizować Cię Jezu Chryste Królu, abyś królował nad nami, naszymi rodzinami, naszą Ojczyzną Polska i nad całym globem Ziemskim.
Pobłogosław nas
JEZU CHRYSTE KRÓLU w dniu Twojego Święta i chroń oraz broń nas przed Twoimi wrogami. Wspomagaj nas w tak trudnych i niebezpiecznych czasach.

 

TOBIE CZEŚĆ I CHWAŁA TERAZ I PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI WIEKÓW. AMEN.

-szukam-


Cieszy, że coraz więcej wiernych przejrzało na oczy.Dają oni swój wyraz w bogatej korespondencji. To strach, który zajrzał w oczy episkopatowi sprawił, że podjęto próbę rozmydlenia Intronizacji Chrystusa Króla. Już nic nie mówi się o roli Jezusa jako słudze.

Wiedzą oni doskonale ,że wszystko zmierza do nieuniknionej konfrontacji buntowników bożych z Bogiem Prawdziwym. Wszystkie przekazy z nieba mówią, że dojdzie do kosmicznego rozlewu krwi na ziemi.

A winą zostaną obarczeni słudzy Jezusa zajmujący najwyższe stanowiska kościelne!.

Nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, jaka będzie reakcja wiernych. I co poczną arcybiskupi mając wszystkich przeciwko sobie?. Apokalipsa dokładnie opisuje jak skończą buntownicy boży. Jest to tak straszny namalowany obraz, że strach o nim mówić!.Intronizacji JEZUSA CHRYSTUSA KRóLA dokonała z władzami administracyjnymi katolicka Polska Litwa z udziałem Nuncjusza Apostolskiego (tj. osoby mającej pełnomocnictwo obecności i zgody papieża Benedykta XVI) na kraje bałtyckie. Intronizację Chrystusa Króla z błogosławieństwem papieża Benedykta XVI dokonały też inne regiony i kraje .Tylko episkopat z nazwy polski zaparł się JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA i sieje zgorszenie na całym świecie.Może ktoś zechciałby opracować, które diecezje w Polsce dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa Króla  i na świecie.

Niemniej jednak bardzo uroczystych intronizacji swoich  parafii 25 listopada 2012 r. dokonano też w Polsce!W dniu tego święta w bazylice katedralnej w Kielcach wystawiono „Natankowy” wizerunek Chrystusa Króla i dokonano indywidualnej intronizacji parafian oraz  całej parafii katedralnej Jezusowi Chrystusowi Królowi.
PRZYPOWIEŚĆ O PRZEWROTNYCH ROLNIKACH
*

(PRZEWROTNYCH SŁUGACH).

PISMO

ŚWIĘTE

NOWY TESTAMENT

BIBLIA

TYSIĄCLECIA

WYDANIE IV

-szukam-

33
Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę*, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.

 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc:
 

 USZANUJĄ MOJEGO SYNA!!!. 

38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie:

 "TO JEST DZIEDZIC; CHODŹCIE ZABIJMY GO, A POSIĄDZIEMY JEGO DZIEDZICTWO".

39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.

40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?»

41 Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

42 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach*.

 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».

45 Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 46 Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

 * Czytaj -Przypowieść o przewrotnych sługach w episkopacie z nazwy polskiego. Aby te słowa nie odniosły się do narodu polskiego:

 43 Dlatego powiadam wam:

 KRÓLESTWO BOŻE BĘDZIE WAM ZABRANE, A DANE NARODOWI, KTÓRY WYDA JEGO OWOCE.

 TO PRZEWROTNI I ZBUNTOWANI SŁUDZY ODZIANI W SZATY  KRÓLEWSKIE W PURPURY  I SZKARŁATY BĘDĄ PRZYCZYNĄ ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ KLĘSKI I UPADKU NARODU POLSKIEGO BO  KATARAKTA ZAŚLEPIŁA  ICH OCZY A PYCHA INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY.

 Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym*

45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy

wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować* i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 Cel przypowieści*

10 A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść.

11 On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica* królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,

 12 aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana [tajemnica*]».

 13 I mówił im:

«NIE ROZUMIECIE TEJ PRZYPOWIEŚCI? JAKŻE ZROZUMIECIE INNE PRZYPOWIEŚCI?

CHWAŁA I CZEŚĆ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI POLSKI TERAZ I PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ.AMEN!© Echo Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Wykonanie: Sebastian Pieczyński.