CHÍNH SÁCH

Bảo mật thông tin là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của người dùng khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hiểu được điều này, Xoilac TV đã đưa ra những quy định về bảo mật thông tin cụ thể trong chính sách của mình. Vậy các quy định về chính sách Xoilac TV là gì? Cùng khám phá ngay sau đây.

Quy định về chính sách Xoilac TV về thu thập thông tin

Xoilac TV chỉ thu thập các thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ, bao gồm:

Chính sách Xoilac TV về việc thu thập thông tin của người dùng
Chính sách Xoilac TV về việc thu thập thông tin của người dùng
 • Tên, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,… của người dùng.
 • Thông tin về thiết bị truy cập của người dùng, bao gồm: IP, địa chỉ MAC,…
 • Thông tin về hoạt động của người dùng trên Xoilac TV, bao gồm: lịch sử xem, tìm kiếm,…

Xoilac TV sẽ thu thập thông tin của người dùng khi người dùng đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ, hoặc khi người dùng đồng ý cho Xoilac TV thu thập thông tin.

Quy định về chính sách sử dụng thông tin

Xoilac TV sẽ sử dụng thông tin của người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho người dùng: Xoilac TV sử dụng thông tin của người dùng để xác thực người dùng, tạo tài khoản, quản lý tài khoản, cung cấp nội dung, hỗ trợ khách hàng, v.v.
 • Gửi thông báo, quảng cáo cho người dùng: Xoilac TV sử dụng thông tin của người dùng để gửi thông báo, quảng cáo cho người dùng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, v.v.
 • Xử lý khiếu nại, thắc mắc của người dùng: Xoilac TV sử dụng thông tin của người dùng để xử lý khiếu nại, thắc mắc của người dùng về dịch vụ của Xoilac TV.
 • Bảo vệ quyền lợi của Xoilac TV và người dùng: Xoilac TV sử dụng thông tin của người dùng để bảo vệ quyền lợi của Xoilac TV và người dùng, bao gồm bảo vệ khỏi các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, lừa đảo,…

Xoilac TV sẽ không sử dụng thông tin của người dùng cho các mục đích khác mà không được sự đồng ý của người dùng.

Các quy định về vấn đề chia sẻ thông tin người xem 

Xoilac TV sẽ không chia sẻ thông tin của người dùng với bên thứ ba trừ các trường hợp sau:

Quy định của Xoilac TV về việc chia sẻ thông tin
Quy định của Xoilac TV về việc chia sẻ thông tin
 • Có sự đồng ý của người dùng: Xoilac TV sẽ không chia sẻ thông tin của người dùng với bên thứ ba mà chưa có sự cho phép. Người dùng có thể đồng ý chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba bằng cách chọn tham gia vào các chương trình khuyến mãi, khảo sát, hoặc các hoạt động khác do Xoilac TV và bên thứ ba hợp tác thực hiện.
 • Để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật: Xoilac TV có thể chia sẻ thông tin của người dùng với bên thứ ba để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
 • Để bảo vệ quyền lợi của Xoilac TV và người dùng: Xoilac TV có thể chia sẻ thông tin của người dùng với bên thứ ba để bảo vệ quyền lợi của Xoilac TV và người dùng, chẳng hạn như chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, lừa đảo,..

Quy định về bảo mật thông tin trong chính xách của Xoilac

Xoilac TV cam kết bảo mật thông tin của người dùng bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp, bao gồm:

 • Sử dụng hệ thống bảo mật tiên tiến, mã hóa dữ liệu,…
 • Bảo mật thông tin của người dùng khi truy cập vào Xoilac TV.
 • Kiểm tra, giám sát việc bảo mật thông tin.

Quyền của người dùng

Người dùng có các quyền sau liên quan đến thông tin của mình:

Quyền lợi của người dùng khi sử dụng Xoilac TV
Quyền lợi của người dùng khi sử dụng Xoilac TV
 • Yêu cầu Xoilac TV cung cấp thông tin về các dữ liệu cá nhân mà Xoilac TV đang lưu giữ.
 • Yêu cầu Xoilac TV sửa chữa, bổ sung, hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình.
 • Yêu cầu Xoilac TV ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình.

Trách nhiệm của người dùng

Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin của mình, bao gồm:

 • Không cung cấp mọi thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khác.
 • Cài đặt mật khẩu mạnh cho tài khoản của mình.
 • Không truy cập vào các trang web không chính thống.

Thay đổi quy định về bảo mật thông tin

Xoilac TV có thể thay đổi quy định về bảo mật thông tin bất kỳ lúc nào. Khi quy định về bảo mật thông tin được thay đổi, tại trang thông tin về chính sách Xoilac TV sẽ thông báo cho người dùng bằng cách đăng tải thông báo trên website của mình. Người dùng có trách nhiệm cập nhật quy định mới để đảm bảo quyền lợi của mình.

Các quy định về bảo mật thông tin trong chính sách Xoilac TV được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dùng khi sử dụng dịch vụ của Xoilac TV. Người dùng có thể tham khảo các quy định này để nắm rõ thông tin về việc Xoilac TV thu thập, sử dụng, và bảo mật thông tin của mình.